ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/ Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om att det upprättats en sammanställning av de mål och som kommunstyrelsen och nämnderna beslutat om för år En kartläggning har gjorts om koppling finns mellan kommunstyrelsens/nämndernas mål och kommunfullmäktiges mål. En kartläggning har också gjorts om en som adresserats till kommunstyrelsen och olika nämnder har omhändertagits av dem de adresserats till. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. See rarens sign. U a bestyrkgnde

2 Mål och år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet Bilaga Mått 1:1 Arbogas befolkning Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga,. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1:4 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1 Mått Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 1 Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekurid senast år 2015 i enlighet med nationella mål.

3 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Barn- och utbildningsnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter KF 1 Bibliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Det ska finnas fem naturbadplatser 2

4 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Socialnämnden En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, Minska läkemedelsavvikelserna med 10 % jämfört med 2012 Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar. 92 % nöjda brukare 80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantierna efterlevs. Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits 45 % ska inom ett år nå egen försörjning Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre KF 1:1 KF 1:2 KF 1:3 3

5 Mål och år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet Bilaga Mått 1:1 Arbogas befolkning Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga,. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1 :3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1 :4 Antal hushåll med barn (under 18 år ) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1 Mått Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 l Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund senast år 2015 i enlighet med nationella mål.

6 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till Barn- och utbildningsnämnden KF mål Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter KF 1 Bibiliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Det ska finnas fem naturbadplatser 2

7 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Socialnämnden till KF mål Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:1 KF 1:2 En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Minska läkemedelsavvikelserna med 10 %jämfört med 2012 Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar. 92 % nöjda brukare 80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantiema efterlevs. Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits 45 % ska inom ett år nå egen försörjning Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre KF 1:3 3

8 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Forts, Socialnämnden Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska Tekniska nämnden till KF mål KF 1 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:4 KF 1:1 KF 1:2 Minska andelen måltider som består av helfabrikat KF 1 Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % per år. Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god KF 1 Medborgarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning, A4- Kommunikationer Gatuunderhållet ska förbättras under planperioden KF kvm yta ska beläggas per år Tillgången till parker, grönområden och natur ska vara god KF 1 Medborgarnas syn på tillgången till parker, grönområden och natur enligt SCB:s medborgarundersökning, A6- fritidsmöjligheter Trygghetsaspekter som inarbetas i tekniska nämndens verksamhetsområde KF 1 Medborgarnas syn på trygghet enligt SCB : s medborgarundersökning, A7-trygghet KF 1:2 God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse KF 1 Det ska alltid finnas 20 st tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus KF 1 Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 st lägenheter Stabilitetsförhållandena utmed ån ska förbättras KF 1 Minst en etapp per år ska åtgärdas Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvaliteten och underhållsinsatser på ledningsnätet KF 1 Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0 Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 st av 50 st prov Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år 4

9 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Forts. Tekniska nämnden Inventera behovet av miljöåtgärder, upprätta en handlings- KF 1 Utföra en översiktlig inventering och göra en budget för plan och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder på 100 % av ingående mark senast år Prioritera kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och angelägna områden järnvägen utefter Norra Agatan Skapa möjlighet till besöksparkering för husvagnar/ husbilar i ett centralt läge. Tillgodose behovet av offentliga toaletter KF 1 Upprätta bygghandlingar och utföra arbetet under år 2013 Upprätta fördjupad översiktsplan för Arboga KF 1 Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna stadskärna färdigställs för antagande i KF under år 2013 Kommunfullmäktige KF 2: Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Mått 2:1 Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever KF 2 att de har inflytande i kommunen. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 KF 2:1 5

10 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Forts. Fritids- och kulturnämnden Ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa KF 2 projektideer inom fritids- och kulturområdet till KF mål Konstinköp för kr ska beslutas, genomföras och placeras av ungdomsfullmäktige i samverkan med ungdomar som deltar i fritids- och kulturförvaltningens verksamheter Antal remisser till ungdomsfullmäktige från fritids- och kulturnämnden ska uppgå till minst 3 stycken Socialnämnden Socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med KF 2 de insatser eller den service de får Brukare ska utifrån egna behov och inom de ramar KF 2 beviljad insats medger, ha inflytande över utformningen Valfriheten inom hemtjänstens serviceinsatser KF 2 innefattar möjlighet att välja tid för insats samt möjlighet att byta insats. Antal sammankomster för ungdomsfullmäktige ska vara minst fem stycken per år. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. 92 % brukarnöjdhet 90 % nöjda brukare över inflytandet 90 % av brukarna ska vara nöjda över inflytandet KF 2:1 KF 2:1 KF 2:1 Tekniska nämnden Nöjd inflytandeindex (Nl), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 6

11 Kommunfullmäktige KF 3: Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Mått 3:1 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin. Måttansvarig: Nina Hammarsten, kommunstyrelseförvaltningen,ekonomikontoret Mått 3:2 Antalet transportkilometer ska minska för kommunens. personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energi- och klimatstrategin. Samordningsansvar: Tekniska nämnden Måttansvarig: Henrik Syräljä, tekniska förvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka fören ekologisk KF 3 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 hållbarhet inom alla områden. minska enligt Energi- och klimatstrategin Barn- och utbildningsnämnden Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi - och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin 7

12 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Fritids- och kulturnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Fritids- och kulturförvaltningens lokaler och arenor KF 3 Antalet kilowattimmar som varje verksamhet förbrukar KF 3:1 ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart ska minska sätt, och samtliga verksamheter ska utrustas med rörelsestyrda system för belysning. Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras Socialnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Tekniska nämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin KF 3:2 Antal miljöbilar av det totala antalet bilar inom organisationen KF 3 Andelen (%) ägda personbilar som uppfyller miljökrav 2009:01:00 Andelen ekologiska livsmedel KF 3 Andelen ekologiska livsmedel (%) av de totala livs- medelsinköpen per år 8

13 Kommunfullmäktige till KF 4: Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF mål med kollektivtrafik till och från Arboga Mått 4:1 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF 4 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan med kollektivtrafik till och från Arboga och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, KF 4:1 Inspirerande lärande Kommunfullmäktige KF 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga Mått 5:1 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:2 Den planerade personaltätheten inom förskolan Samordningsansvar : Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:3 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och matematik, Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen 9

14 Mått 5:4 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet KF 5 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö och vara trygga i förskolan och skolan KF 5:1 Den planerade personaltätheten inom förskolan KF 5:2 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven KF 5:3 nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och Riktvärdet för antalet barn i grundskolans lägre KF 5 Antal elever i snitt per klass årskurser, f-3, är 20 elever per klass höstterminen år 2013 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, KF 5:4 Höjd kompetens i förskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Höjd kompetens i fritidshemmen KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Fler elever når målen i alla ämnen KF 5 Andel elever som når målen i alla ämnen i grundskolans KF 5:3, 5:4 årskurs 3, 6, 9, grundsärskolans årskurs 6 och 9 samt andel elever som får slutbetyg i gymnasiets årskurs 3 Höjd kompetens i grundsärskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen med specialpedagogisk kompetens och inriktning mot utvecklingsstörning ökar 10

15 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Forts. Barn- och utbildningsnämnden Höjd kompetens i grundskola, gymnasieskola KF 5 Andel lärare med behörighet i svenska som andra språk samt i vuxenutbildning samt modersmål ökar Den förebyggande elevhälsan ska stärkas KF 5 Minst fyra hälsobesök fr o m förskoleklass t o m gymnasiet, samt ett hälsosamtal med kurator i årskurs 7 och ett i gymnasiets årskurs 2. Målet utvärderas 2013 Satsning på ny teknik i våra förskolor och skolor KF 5 DigiLär-konceptet fortsätter i grund- och grundsärskolans årskurs 7-9 samt på gymnasieskolan. Ny teknik införs även på förskolan, grund- och grundsärskolans lägre årskurser. Digitaliseringen av klassrummen fortsätter med tre klassrum per år. Andelen personal som använder ny teknik ökar. Hög kvalitet i undervisningen inom grundläggande KF 5 Andelen (%) kursdeltagare i grundläggande vuxenut- och gymnasial vuxenutbildning bildning och gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs med godkända betyg ökar Fritids- och kulturnämnden Arbogas musik- och kulturskola ska ha en god KF 5 Upplevelsen av en god arbetsmiljö i musik- och dans- kvalitet skolan Brukarenkät. 90 % av musik- och dansskolans elever ska vara nöjda med verksamheten Socialnämnden Personalens kognitiva och empatiska förhållnings- KF 5 Personalen ska vid utvärderingstillfällen uttala en sätt ska utvecklas tillfredställelse med dessa utvecklingstillfällen Tekniska nämnden 111

16 Inspirerande arbete Kommunfullmäktige KF 6: Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mått 6:1 Nöjd Kund Undersökning (NKI), NKI. Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:2 Antalet arbetstillfällen i Arboga varje år Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:3 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Arboga ska vara känd som en företagsvänlig KF 6 kommun mål Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad Besöksnäringen växer som en allt större näringsgren KF 6 Det turistekonomiska värdet varje år

17 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Barn- och utbildningsnämnden till KF mål Nöjd kundundersökning (NK) Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:1 KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Fritids- och kulturnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Socialnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Tekniska nämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industri- och handelsverksamhet KF 6 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 l Arboga ska det alltid finnas kvm industrimark tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering 13

18 Inspirerande organisation Kommunfullmäktige KF 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster Mått 7:1 Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett år efter avslutad insats/utredning ska minska Samordningsansvar. Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 7:2 Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Måttansvarig: Maria Windås, kommunstyrelseförvaltningen Mått 7:3 Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga KF 7 tjänster Mått Arbogabomas upplevelse av att verksamheterna har god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande ska vara över snittet i KKiK Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten KF 7:2 KF 7:3 14

19 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Barn- och utbildningsnämnden Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjdamed KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Fritids- och kulturnämnden Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Socialnämnden Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt KF 7 Andelen ungdomar som har återaktualiserats eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett ett år efter insats/utredning ska minska enligt KKiK- år efter avslutad insats/utredning ska minska utfall 2011 KF 7:1 Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjdamed KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och fungerande GIS-miljö KF 7 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten 15

20 Kommunfullmäktige KF 8: Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Mått 8:1 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Mått mål KF 8 Medarbeternas upplevelse av kommunen som arbetsgivare ska vara över totalindex för deltagande kommuner i mätningen Hållbart medarbetar engagemang (HME) Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, KF 8:1 KF 8:1 KF 8:1 KF 8:1 16

21 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Socialnämnden Medarbetarnas samlade betyg av Arboga KF 8:1 kommun som arbetsgivare, Socialförvaltningens medarbetare är nöjda med sina KF 8 90 % är nöjda KF 8:1 arbetsuppgifter och inflytande Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad KF 8 Minst 10 personer årligen ska ha fått önskad syssel- sättningsgrad (ökad sysselsättningsgrad hela förvaltnningen som arbetsplats) Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras KF 8 Sjukfrånvaron uppgår till högst 21,9 dagar per anställd Frisknärvaron är 60 % Antalet som tar ut friskvårdstimmen eller friskvårdspeng Socialförvaltningens medarbetare ska erhålla erforderlig KF 8 Årligen redovisa kostnad för kompetensutveckling per kompetensutveckling anställd Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och KF 8 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen fungerande GIS-miljö Sjuktalet ska minska KF 8 Medelsjuktalet ska vara under 19 dagar per år och anställd år 2013 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga KF 8:1 kommun som arbetsgivare, 17

22 Kommunfullmäktige KF 9: Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Mått 9:1 Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mått 9:2 Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning KF 9 Budget i balans Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper KF 9:1 KF 9:1 KF 9:2 Sam- och utbildningsnämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 18

23 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått Fritids- och kulturnämnden mål Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 Socialnämnden Tekniska nämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 KF 9:1 19

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunstyrelsens mål och budget för åren

Kommunstyrelsens mål och budget för åren Kommunstyrelsens mål och budget för åren 2016-2018 Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen den 9 februari 2016, 21 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Förutsättningar för åren 2016-2018... 5 1.1.1 Bredband...

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Målområden. - i Lessebo kommun

Målområden. - i Lessebo kommun Målområden - i Lessebo kommun Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer