Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik"

Transkript

1 Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik Kunskapshusen är ett konsultbolag som startat genom ett samarbete mellan ABB, Lernia, Metall och Skandia. Visionen är att skapa utbildningar som håller världsklass och ett system för livslångt lärande. Bolaget är huvudman för de framgångsrika ABB-industrigymnasierna i Västerås och Ludvika. Bolaget erbjuder paketerade konsulttjänster för kommuner och företag som vill utveckla nya eller befintliga utbildningar i enlighet med "ABB-modellen Med KompetensNavigatorn, gör bolaget det möjligt för företag och organisationer att informera om vart företaget är på väg. Som anställd ska du över nätet kunna göra en självanalys av din kompetens. Det finns många kunskaper som du tillägnat dig efter skolan men som du saknar papper på. Kunskapshusen utvecklar certifieringssystem för yrkesfärdigheter som erkänns av branscherna Det är validering och certifiering av yrkeskunskaper och färdigheter detta dokument behandlar. Svenska Kunskapshusen AB Klarabergsviadukten 90, Box 1181, SE Stockholm. Telefon +46 (0) , fax +46 (0) org nr

2 ABB Initiativtagare & styrelse Sten Jakobsson, koncernansvarig i Sverige Carina Malmgren Heander Vice ordförande ABB Lernia Peter Carrick, VD och koncernchef Ulla Engström Lernia Metall Göran Johnsson, ordförande Leif Råback Metall Skandia Lars-Eric Petersson, VD och koncernchef Ola Ramstedt Ordförande Skandia Kunskapshusens fyra ägare speglar tydligt de intressen som gör att validering och certifiering av yrkeskunskaper skapar win-win situationer. ABB ser ur företagens och företagsledningarnas perspektiv följande fördelar: Genom validering av befintliga kunskaper kan kostnadseffektivare kompetensutveckling och utbildning genomföras. Varför låta någon genomgå 3 veckors utbildning om personen redan kan 2/3? Då skulle ju 1 vecka räcka. Alla företagsledningar vet att de måste arbeta med företagets kompetensutveckling. Men hur får detta till en operativ tillämpning? Det går inte att ta ett beslut om att alla måste bli bättre. Det gäller att koppla företagets affärsutveckling med en kompetensutvecklingsprocess som understöder affärsverksamheten. Validering och certifiering gör det möjligt att sätta konkreta mål för verksamheten tex: Alla medarbetare ska kunna teknisk engelska för vår bransch. Denna kunskap ska valideras. 50% av maskinoperatörerna ska inom 2 år ha CNC tekniskt certifikat etc. Lernia som utbildningsföretag ser följande fördelar: När branscherna börjar ställa upp konkreta kunskapskrav för olika områden kombinerat med metoder att validera dessa kunskaper blir beställningarna av utbildning konkretare och tydligare. Utbildningsföretagen kan skapa utbildning som motsvarar uppställda kunskapskrav. Idag är de flesta branscher och företag dåliga beställare. Kunskapsmål och tester för certifiering gör det möjligt att kvalitetssäkra utbildningen. Metall ser fördelar för medarbetarna i företagen: Validering och certifiering av yrkeskunskaper och färdigheter är positivt för alla. Speciellt intressant är det för medarbetare som erövrat merparten av sina kunskaper utanför det vanliga skolsystemet. Ett certifikat blir ett erkännande av faktiskt kunskap oavsett hur denna erövrats. När företagen ställer upp konkreta mål kring de anställdas kompetenser blir det tydligt för de anställda vad som prioriteras Skandia har en direkt koppling till sparande för kompetensutveckling: När individer sparar för sin kompetensutveckling via Skandias kompetensförsäkringar eller samhällets IKS (individuellt Kompetenssparande) kommer kravet på att bara betala för den utbildning man verkligen behöver. Varför köpa 3 veckors utbildning om jag redan kan 2/3? eller Kommer jag att få ett värdefullt intyg på mina verkliga kunskaper? IKS och sparande för kompetensutveckling behöver validering och certifiering av kunskaper för att bli en succé.

3 Syfte & Projektmål Öka svensk industris konkurrenskraft genom kvalitetssäkrad kompetensutveckling. Projektmål är en industridriven & nätverks-finansierad utveckling för att inom CNC-området ta fram branschstandards de facto eller formellt erkänd. Förädling av prototypen från Gävleborg Kunskapshusen finansierade 2001/02 ett projekt i Gävleborg kring hur validering och certifiering av CNCkunnande ska genomföras. Här utvecklades bla kunskapsmål inom CNC-området. I referensgruppen för Gävleborgsprojektet fanns flera företag: Automatindustrier ABG Gävle, Bulten Stainless AB Åshammar, Ovako Steel Hofors, Midrock Metallock Hofors, Mircona AB Gävle, Söderhamns Verkstäder Söderhamn, Rolf Fallgren Produktionschef, Svedala Arbrå AB Arbrå, Erik Karjalainen Produktionschef, Solveigh Bergström Personalchef, WE-GRE Verkstads AB Gävle, Leif Werkhammar Produktionschef, AB Martins Mekaniska Gävle, Elimag-Alfta AB Alfta, A-lego ABLjusdal, Slipservice i Gävle AB Furuvik, Bruks Mekaniska AB Arbrå, Hofors Verkstäder AB Hofors, CNC Lego AB Sandviken, Bäckströms Mekaniska i Hofors AB Hofors, Sandvik Coromant AB Sandviken, Jan Liljeros produktionsdir, Magnus Bigenius Personalchef, Börje Sjöberg Metallombud, Åke Roos Produktionschef, Gäddviks Mekaniska AB Alfta, PEGES Mekaniska AB Färila, Cameco Sandviken AB Sandviken, Mekanotjänst AB Ljusdal, Iggesunds Tools AB Iggesund. Målet med nuvarande projekt att att se över kunskapsmålen från Gävleborgsprojektet, skapa relevanta testfrågor och förankra helheten i svensk verkstadsindustri. Under 2003 ska ett branschgemensamt system för validering och certifiering av CNC-tekniskt kunnande lanseras. Kunskapshusen räknar med att systemet ska erkännas av parterna inom industrin, antingen formellt eller genom att systemet i praktiken blir tillämpat. Det är viktigt att poängtera att det inte är Kunskapshusen som definierar vad som är viktigt att kunna inom området CNC teknik. Det är industrin själv som avgör vad som är viktigt att kunna och hur det ska mätas. Kunskapshusen är ett konsultbolag och har rollen av att samordna och hjälpa industrin att definiera kunskapsmålen. Kunskapshusen har också det IT-stöd som behövs för att genomföra tester och administrera certifieringsverksamheten.

4 Projektorganisation & resultat Projektägare Svenska Kunskapshusen Styrgrupp Projektledare Helheten Resultat Inom nätverket accepterat: Kunskapsmål - CNC Testmetoder Logik Prismodell Nätverk för kontinuitet Kunskapshusen är projektägare och tillsätter styrgrupp för projektet. Idag består styrgruppen av: Peter Forss, VD Kunskapshusen - Anders Krantz, Multitude AB - Rolf Bjällås, VD Mapaz AB och Åke Ahlström, VD Skärteknik Centrum i Gnosjö Kunskapshusens leder projektet genom sin projektledare. Det är det inom projektet aktiva företagen som tillsammans kommer fram till och avgör kunskapsmålen för CNC området. Om kunskaperna ska grupperas på olika nivåer etc. (Från Gävleborgsprojektet kom förslaget att dela in kunnandet i 3 nivåer) Hur ska kunnandet testas vad kan prövas teoretiskt och vad måste testas i praktiskt handhavande? Vad kommer en validering och certifiering att kosta? Vi tror att kostnaden ligger mellan två till tre tusen kronor upp till femtusen kronor. Idag kostar en svetsarprövning för sk svetslicens ca femtusen. Kunskapshusens kalkyler för egen del bygger på antagandet att vi för att få tillbaka investerade pengar i projektet behöver ta betalt 2000 kronor per validering och ytterligare 1000 kronor för att utfärda ett certifikat och underhålla register. Det nätverk som nu byggs upp för utvecklingen av kunskapsmål och testfrågor ska stå för kontinuitet. Lanseringen 2003 ska följas upp och utvärderas och nya kunskapsmål och kriterier ska sättas upp när utvecklingen inom CNC-området kräver det. Vår gissning är att en revidering behövs ca vartannat år.

5 Olika grader av engagemang 1 Delta Utveckla Satsar egna resurser på ämnesområdet 2 Påverka Ref grupp mindre företag för större 3 Prova Testa mindre företag för större 4 Testplatser Mindre företag 1 50 anställda Större företag anställda Ännu större företag > 100 anställda I projektet erbjuds företag engagera sig. Möjligheten finns att ta olika aktiv del, allt beroende på tid och resurser. 1 - På nivån deltaga/utveckla har vi projektets front group. På denna nivå tar man ansvar för att utveckla kunskapsmål och testfrågor för ett eller flera kompetensområden. Arbetet styrs av projektledare från Kunskapshusen. Här återfinns företag som ser fördelarna med med validerings- och certifiering av CNC tekniskt kunnande. Företagen ser sitt engagemang som ett direkt eller indirekt stöd till den egna affärsverksamheten. Det kostar inget att vara med i Kunskapshusens front group. Företaget går in med egna resurser. När validerings- och certifieringsverksamheten startar efter slutfört projekt får deltagarna i Kunskapshusens front group betalt i form av en kick back på varje betald certifiering. Företagen i vår front group förbinder sig att vara med under minst en revisionscykel, dvs. framtagandet av kunskapsmål och testfrågor samt den första utvärderingen och revisionen av dessa. En tidsperiod på ca 2 år. På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas medverkade företags namn. 2 Referensgrupp. Många företag behöver vara med och yttra sig om vad som är relevanta kunskapsmål och dessa ska nivågrupperas och testas. Deltagandet i referensgrupper är mycket viktigt. För företag med upp till 50 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen. Referensgruppsföretag i denna storlek kan också få 5 medarbetare validerade och certifierade vid projektslut för referensgruppsavgiften. För företag med upp till 100 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen och för dessa pengar kan 10 personer certifieras vid projektslut. För större företag På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas medverkade företags namn. 3 Prova/testa. Ett tredje sätt att engagera sig i projektet är att aktivt stötta projektet ekonomiskt. För företag med upp till 50 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen. Provföretagen i denna storlek kan också få 5 medarbetare provcertifierade vid projektslut för avgiften. För företag med upp till 100 anställda kostar det kronor att vara med i provgruppen och för dessa pengar kan 10 personer certifieras vid projektslut. På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas provföretagens namn. 4 Testplatser. Testplatser, där validering och certifiering kan ske, kommer att behövas. Lernia kommer att sätta upp testmiljöer i några av sina utbildningslokaler över landet. Länsutbildningar AB i Karlskoga och Örebro gör samma sak. En testplats får tillgång till IT-stöd och fram till idag framtaget material för tester (Gävleborgsprojektets resultat). Testplatsen får ta betalt för validering och provcertifiering av personer som inte redan är engagerade i projektet (se pkt 2 och 3 ovan) På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas testplatserna med namn.

6 Hur vi går tillväga - modultänk Projektledning Test konstruktion kompetens Helheten CNC-maskiner Styrsystem Skärande bearbetning IT användning Kvalitet Matematik Materiallära Miljö MPS Mätteknik/ Toleranser Produktionsteknik /ekonomi Ritningsläsning/ CAD Svenska Teknisk engelska Underhåll X CNC teknikområdet delas in i olika moduler. Modultänkandet är nödvändigt. Industrin har en utbredd användning av CNC teknik. Men det finns inte en befattning CNC-tekniker som är lika vid alla företag. Beroende av arbetsorganisation, seriestorlekar mm ser medarbetarens arbetsuppgifter olika ut. Vid ett företag är kraven höga på mycket djup kännedom om styrsystem hos samtliga CNC-operatörer. Ett annat företag har kanske en eller ett par specialister för just programmering. Modultänkandet gör det också möjligt att finna en rimlig arbetsfördelning när ett stort antal företag tillsammans i Kunskapshusens projekt ska utveckla kunskapsmål och testfrågor. Arbetsmängden blir hanterlig. Dessutom kan olika företags expertkompetens och affärsintressen aktivt komma hela projektet till del. Att veta vad vi ska mäta och hur vi verkligen mäter det kommer att vara viktigt. Projektet kommer därför att tillföras kompetens på det testteoretiska området. Dvs kunskaper om hur man mäter kunskaper. Modultänkandet gör det lättare att hålla systemet uppdaterat. CNC-certifikat 2003 kommer efter några år att behöva revideras. Inom några moduler har det säkert skett en snabb utveckling, inom andra har det hänt mindre.

7 Projektledning Nätverksdriven utveckling stöd för den egna affärsidén Helheten Nedan är exempel på hur vi tänker och inte en bekräftad organisation CNC-maskiner Styrsystem Fanuc Styrsystem Siemens Skärande bearbetning IT användning Front Group Utveckla: Cencema Fanuc Siemens Sandvik Mapaz Referens grupp - Påverka Saab Bofors Dynamics Scania Södertälje Saab Linköping Genom modultänkandet kan olika företag bidra med sin kompetens inom ett eller flera ämnesområden. Deltagandet i projektet kan för dessa företag såväl direkt som indirekt stöda den egna affärsverksamheten. Leverantörer till verkstadsindustrin kan få fördelar av att synas i Kunskapshusens CNC projekt. Tex planerar vi ett offentliggörande av projektet och vilka som står bakom i samband med Tekniska Mässan den 8 oktober. Leverantörer av system och komponenter som har egen utbildning eller utbildningsmaterial kan räkna med en merförsäljning när validerings och certifieringsverksamheten startar. En person som misslyckas i en test på ett eller flera ämnesområden kommer naturligtvis att vara extra intresserad av att förbättra sig på dessa områden. Genom det IT-baserade testverktyg som Kunskapshusen utvecklat tillsammans med Mapaz kommer testprotokoll innehålla länkar till företag som säljer kunskap inom respektive ämnesområde. (se sidorna om IT-verktyget) De företag som har hela utbildningar på CNC-området kommer att efterfråga utbildningsmaterial från leverantörer och konsulter som stöder kunskapsmålen inom projektets definierade områden.

8 Framtid för svensk industri föreslår att ett nationellt certifieringssystem skapas, med arbetsmarknadens parter som intressenter Carl Bennet, ordförande Styrelseordförande i Boliden, Elanders, Getinge. Göran Johnsson, vice ordförande Förbundsordförande i Svenska Metallindustriarbetareförbundet Arne Wittlöv Preses i Ingenjörvetenskapsakademien, IVA Carl-Henric Svanberg Koncernchef och Vd i Assa Abloy AB Claes Wilhelmsson Forskningschef i Astra Zeneca Göran Johansson Kommunalråd, Göteborg Hans-Olof Olsson Vd i Volvo Cars Ingegerd Green Vd i Industriellt Utvecklingscentra Gnosjöregionen AB Jöran Tjernell Förbundsdirektör i Civilingenjörsförbundet, CF Leif Ohlsson Förbundsordförande i Industrifacket Marianne Nivert Vd i Telia AB Mari-Ann Krantz Förbundsordförande i Sif Peter Augustsson Vd i Saab Automobile AB, Vice president i GM-Europa Olle Ludvigsson Ordförande i Volvo Verkstadsklubb Sune Ekbåge Förbundsordförande i Svenska Pappersindustriarbetareförbun det Sven-Christer Nilsson Tidigare Vd för Ericsson Ordförande i SIQ, Partner, Startupfactory AB Gruppen Framtidens Industri skriver i sin rapport: Certifiering och validering möjliggör objektiv prövning av praktiskt förvärvade kunskaper. Många av industrins anställda har kunskaper från lång och kvalificerad praktik men saknar dokumentation av denna osynliga kunskap. Certifiering och validering stödjer erfarenhetsuppbyggnad och vidareutbildning och stärker företagens arbete med kompetensutveckling. När man söker nytt arbete liksom för företag som söker personal underlättas sökprocessen. Ett nationellt certifieringssystem bör skapas, med arbetsmarknadens parter som viktiga intressenter. Kunskapshusen har metoderna och verktygen för att skapa ett nationellt certifieringssystem.

9 Vad är redan gjort Kunskapsmål nivå 1 3 från Gävleborgsprojektet Basuppsättning med frågor IT-verktyg med stöd för: Teorifrågor Dokumenthantering för praktiskt CNC prov Strukturering av ämnesområden och kunskapsmål Administration av testade personer Det nya projektet är att se som en produktutveckling. Arbetet startar inte från noll. Mycket arbete är redan gjort och lägger en grund för fortsättningen. Gävleborgsprojektet definierade kunskapsmål på olika nivåer. Testfrågor är framtagna, men här återstår en hel del arbete. Ett IT-verktyg finns framtaget och kan direkt användas.

10 Teoretisk validering Valideringslokal Individen loggar in på Kunskapshusens server via Internet Prov genereras automatiskt för individen vid inloggning Frågor besvaras en efter en Automatisk rättning och redovisning av resultatet Här följer några sidor om hur validerings- och certifieringsprocessen går till: Individen kommer till en anpassad valideringslokal. All typ av teoretisk validering ska ske i övervakade lokaler för att minska möjligheter för fusk. Det första individen gör är att logga in på Kunskapshusen server via Internet. När Individen loggar in genereras automatisk ett prov för individen. Provet kan genereras med ett visst antal förutbestämda frågor eller så kan frågorna slumpmässigt väljas ut ur en frågebank. Individen besvarar sedan alla frågor en efter en. Provat kan vara tidsbegränsat om så önskas. När individen sedan är klar så lämnar han/hon in provet vilket automatisk rättas. Om man så önskar så kan även resultatet av den teoretiska valideringen direkt presenteras för individen.

11 Praktisk validering Valideringsverkstad Vid varje valideringsstation finns det datorer Via datorn hämtar individen sin Individuella valideringsplan Unika instruktioner och dokument för Varje valideringsmoment Handledaren godkänner/underkänner respektive valideringsmoment via trådlöst nätverk och handdatorer För att kunna genomför praktisk validering behövs valideringsverkstäder. Här kan olika utbildningsföretags och skolors lokaler och utrustning användas. I varje valideringslokal finns det ett antal olika valideringsstationer. Vid varje valideringsstation finns all det utrustning som behövs för att genomföra den praktiska valideringen samt datorer med tillgång till IT-verktyget. I IT-Verktyget hämtar Individen upp sin individuella valideringsplan. I valideringsplanen hittar individen alla moment som skall gås igenom i den praktiska valideringen. Till varje enskilt moment i IT-verktyget finns kopplade instruktioner och hjälpmedel. Med hjälp av dessa instruktioner och hjälpmedel kan nu individen genomföra sin praktiska validering. Hela den praktiska valideringen övervakas av en handledare som direkt i sin handdatorer med trådlöst nätverk godkänner respektive valideringsmoment.

12 Beskrivning av dokument-logiken Valideringsverkstad i Gävle Valideringsverkstad i Göteborg Internet Dokumenten visas via Kunskapshusens server och Internet. Samma förutsättning för individen oberoende av var valideringen utförs. Logiken ger en kvalitetssäkrad dokumentstyrning med ett originaldokument i hela processen. Excel dokument CNC-program Word dokument Ritningar Kunskapshusens Server Dokument-logiken är en av dom viktigaste byggstenarna i den praktiska valideringen. Eftersom det ska finnas valideringsverkständer på flera orter så är det viktigt att man som individ har samma förutsättningar oavsett vart man validerar sig. På varje valideringsort kommer individen behöva ha tillgång till valideringsplanen samt alla instruktioner och hjälpmedel som är kopplade till de olika valideringsmomenten. Genom Internet och centrala servrar så lagrar IT-verktyget ett original av mallarna för valideringsplanerna samt alla dokument som är kopplade till respektive valideringsmoment. All denna information sprids sedan via Internet till individen när valideringen utförs. Genom detta ger man olika individer samma förutsättningar oavsett på vilken ort dom genomgår sin validering samt att man får en kvalitetssäkrad dokumentstyrning med ett originaldokument för hela processen.

13 Processverktyg för teoretisk och praktisk kompetensutveckling Kompetensutvecklingsplanen ger automatiskt ett kostnadsförslag för individens kompetensutveckling Planerade tider ger automatiskt individens examensdag. Automatisk kostnadsuppföljning för individen. Studiematerial från olika leverantörer finns kopplat till respektive ämne via Internet och Kunskapshusens dokument-styrningslogik Offerthantering kopplat till den individuella kompetensutvecklingsplanen Integrerad fakturering och ekonomifunktion Integrerad säljstödsfunktion Integrerad Lokal och resursplanering Tanken är att man ska kunna använda IT-verktyget som en Utbildningsportal för både teoretisk och praktisk kompetensutveckling. Genom att individen har fått en individuellt anpassad kompetensutvecklingsplan kan Utbildningsportalen generera ett kostnadsförslag för individens vidareutbildning. Kopplade till alla moment i kompetensutvecklingsplanen finns Studiematerial från olika leverantörer. Allt Studiematerial hanteras via Internet och Kunskapshusen dokumentstyrningslogik. I och med att använda logik och funktioner ifrån ett traditionellt Affärssystem får man massor med nya funktioner som tidigare endast funnits och används inom industrin. Genom avancerade planerings formler och funktioner redovisas automatiskt individens examensdag, hur han/hon ligger till tidsmässigt gentemot sin planerade examensdag. Man får automatisk kostnadsuppföljningar för respektive individ och individens olika utbildningsmoment. Kostnadsuppföljningarna gäller både nerlagd tid och även förbrukat material under utbildning. Genom IT-verktyget får man även tillgång många andra funktioner så som att skapa offerter, skapa fakturor, jobba med säljstöd och Lokal och resursplanering.

14 Vill du (ni) vara med 1 Delta Utveckla 2 Påverka Ref grupp 3 Prova Testa 4 Testplats Kontakta: Peter Forss Svenska Kunskapshusen AB Kunskapshusen och dess ägare ser långsiktigt på satsningarna inom validerings- och certifieringsområdet. Vi ser goda affärsmöjligheter för många parter. Vårt eget engagemang har inledningsvis fokus på verkstadsindustri och CNC-teknik. Men som konsultföretag har vi utvecklat metoder som är användbara i alla branscher och för olika yrkesområden. Vår affärsidé är att utveckla, på uppdrag av branscher och företag, verktyg och metoder för validering och certifiering av efterfrågade yrkeskunskaper och färdigheter. Vår affärsidé förverkligas genom att Kunskapshusen tillsammans med partners erbjuder tjänster som hjälper kunden att: - Prioritera bland efterfrågade kompetensområden - Beskriva vari de prioriterade kompetenserna består och fastställa strukturerade kunskapsmål - Fastställa mätmetoder för validering av kompetenserna - Administrera och hålla förteckning över certifierade personer Våra konsulttjänster ska möjliggöra för företag att kvalitetssäkra de anställdas kompetensutveckling. Stockholm augusti 2002 Peter Forss VD Detta dokument kan laddas ner från i form av ett bildspel i Powerpoint. (Affärsplan CNC certifiering ppt) På vår hemsida finner du också ett bildspel som presenterar IT-verktyget. (Kunskapshusen IT-stöd för validering o certifiering.ppt)

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 SKÖVDE Välkommen till Lichron Lichron Teknikgymnasium Skövde Vi har en anpassad utbildning med hjälp av den senaste tekniken. Med modern utrustning skapar vi förutsättningar

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Resultat av lärande ur ett branschperspektiv. SeQF-konferens, Västerås 2016-03-03 Thomas Petersson

Resultat av lärande ur ett branschperspektiv. SeQF-konferens, Västerås 2016-03-03 Thomas Petersson Resultat av lärande ur ett branschperspektiv SeQF-konferens, Västerås 2016-03-03 Thomas Petersson Svenska Skärteknikföreningen Branschförening för företag verksamma inom verkstadssektorn spånskärande bearbetning

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Svenska Skärteknikföreningen

Svenska Skärteknikföreningen Svenska Skärteknikföreningen Branschförening för företag verksamma inom verkstadssektorn spånskärande bearbetning Skärteknikcentrum helägt dotterbolag, svarar för den operativa verksamheten Behov av kompetens

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Stöd för en lärande infrastruktur

Stöd för en lärande infrastruktur I samarbete med kommunerna Olofström och Sölvesborg Stöd för en lärande infrastruktur Introduktion och exempel Identifiering av kärnkompetenser Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Projektdirektiv. Säker e-post

Projektdirektiv. Säker e-post 1/7 Projektdirektiv Säker e-post 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-03-11 Upprättande inför dialog med Anne Gustavsson förstudieledare 0.2 2016-03-14 Revidering inför förslag

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Utifrån företagens behov Lernia Techs utbildningar arbetas fram utifrån företagens behov och kompetens inom teknikområdet. Tjänsterna består av lagkravs- och

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET TA HJÄLP AV SVERIGES LEDANDE FIBERSPECIALIST Xtranet är en av Sveriges få totalleverantörer inom det fasta bredbandsnätet. Vår affärsidé är att bistå dig med ett helt koncept

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region Bakgrund Området viktigt för Sverige och ett svenskt styrkeområde. Bekräftat i fakta från fler källor. Både regionala, nationella

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 3 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik: Underhållstekniker:

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig som

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Din stål och smidesleverantör

Din stål och smidesleverantör Din stål och smidesleverantör Innovativ partner Ferrocon är ett innovativt verkstadsföretag som har varit verksamma i Skövde sedan 1951. Idag med ett 30-tal engagerade medarbetare, flexibel organisation,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Syftet med formulerade Yrkeskrav - att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser - att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

kundanpassade verktyg

kundanpassade verktyg kundanpassade verktyg 1 VD Istvan Kasa Årets Företagare i Norrköping 2011. Du har uppdraget vi har verktyget Specialverktyg i Norrköping AB utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade kvalificerade

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Bilaga 3 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Anders G Carlberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén,

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Handelns Kompetensråd. Nationellt råd i kompetensfrågor

Handelns Kompetensråd. Nationellt råd i kompetensfrågor H d l K t åd Handelns Kompetensråd Nationellt råd i kompetensfrågor Historia i Handelns Kompetensråd bildades år 2008, då ett samarbetsavtal skrevs mellan parterna Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt 2012-02-20 Dnr: 2011-3030028. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Utsikt &

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Integrationspedagog Behandlingspedagog Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Kulturkommunikatör 3D-CAD konstruktör Optotekniker Skogsbrukstekniker Drifttekniker process IT-säkerhetstekniker

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 4 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik:

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller och specialmaskiner.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

kring regional och kommunal samverkan inom validering i Dalarna

kring regional och kommunal samverkan inom validering i Dalarna Bilaga till slutrapporten för projektet DalaValideringscentrum kring regional och kommunal samverkan inom validering i Dalarna Framtaget av Torbjörn Skarin och Lena Eriksson Inledning och sammanfattning

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Prel förslag program Konferens dag 1

Prel förslag program Konferens dag 1 10.00 11.30 11.45 12.15 12.15 13.00 Prel förslag program Konferens dag 1 Invigning MERA-konferensen Leif Johansson, VD, Tema: Vikten av produktion och AB Volvo, produktionsteknisk forskning i Sverige Leif

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Nyps användardagar 26 27 Oktober 2011 Magnus Lövgren Daniel Madsén 1 Agenda Vad har hänt? 2 Vad har hänt? Projektstart maj 2010 Kravställning sommar 2010 Utveckling startar

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum April 2013 Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum Ett dokument för NyföretagarCentrum och dess samarbetspartners. NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrums verksamhet

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 Agenda En återblick Nuläge Framtiden En återblick Projektet TIC 1 2008 2010 10 samarbetspartners Hösten 2007 fick Informatikkollegiet i Östersund i uppdrag

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Vad innebär en certifiering? Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer