Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa!"

Transkript

1 Z garni onen Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa! I år stödjer vi barnens hus Salong Klara Rörelse&Hälsa - nya hyresgäster Så ordnar vi med tillgänglighet och parkeringar.

2 Adress Brigadgatan 26 Postadress Linköping Telefon Fax Ansvarig utgivare: Steve Andersson Layout: Therese Franzén Tryck: Jenå Reklam AB Fakta Garnisonsfastigheter Bolaget bildat: 1997 Total uthyrningbar yta: ca kvm Antal anställda: 5 Antal hyresgäster: 57 st Byggnadernas originalår: 1922 Försvaret huserade här till och med 1997 Vad gör du i jul? Johan Dahlqvist, husansvarig på Garnisonsfastigheter: - På kvällen den 23:e december provsmakar vi den nygjorda julskinkan och självaste julafton spenderas i de djupaste skogarna i Kisatrakten tillsammans med släkten Investeringar, fint NKI och vårt policyarbete! Välkomna till ännu ett nummer av Garnizonen, vår egna tidskrift om händelser, stort som smått på Garnisonen. Året som snart är till ända har kännetecknats av en hög aktivitet på investeringssidan beroende på att våra hyresgäster växer, blir fler och att allt fler nya företag väljer att etablera hos oss. Det mesta av de befintliga lokalerna som vi övertog från det militära etablissemanget är nu uthyrt och nyttjas för allehanda verksamheter, dock har vi fortfarande kvar ett mindre antal lokaler för uthyrning och ett par byggrätter för ytterligare utveckling. Under hösten har vi genomfört en kundundersökning med ett antal frågor där vi vill ta reda på vad vi kan bli bättre på och jämföra oss själva med branschen i övrigt via en NKIundersökning (Nöjd Kund Index) och i förhållande till föregående år. Till vår stora glädje kan vi konstatera att vi erhållit ett mycket högt resultat, NKI= 85, vilket är en höjning med sju enheter i jämförelse med vår föregående mätning och ett resultat som ligger i absoluta branschtoppen. Jag vill passa på att tacka för alla era svar och särskilt de förbättringsexempel som vi fått. Vi ser det positiva resultatet som ett kvitto på att vi är på rätt väg och en stimulans för all vår personal att fortsätta vårt arbete för nöjda kunder - genom ständiga förbättringar. Vidare har vi även genomfört energideklarationer på våra hus. Resultatet av dessa energideklarationer är genom-gående positiva men ett antal förbättringsexempel finns omnämnda som vi kommer att jobba med under nästa år tillsammans med vår normala omfattning av planerat underhåll (tekniska system, fönster, tak, dörrar etc) Slutligen vill jag som vanligt, tillsammans med mina medarbetare Therese, Jimmy, Johan och Kenneth, tacka för ett gott samarbete under det gångna året och tillönska ett nytt, gott och lyckosamt Trevlig läsning Steve Andersson

3 Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Kiosk blev gatukök Under sommaren byggdes Garnisonskiosken om och med det blev man Garnisonens kiosk & gatukök. Här erbjuds gängse gatuköksmat så som korv, hamburgare, kebab, lövbit samt sallader. Naturligvis är det lika mycket kiosk som tidigare. Garnisonens kiosk och gatukök finns på Brigadgatan 19. Designa er egen lokal i anrik miljö! Brigadgatan 26 I hjärtat av Garnisonen hittar du denna lokal med stora möjligheter att anpassa efter det egna behovet. Lokalarea 179 kvm. Kontakta Jimmy på

4 Tillgängligh parkeringsp och en flytt Text: Jimmy Kullberg Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Med hjälp av ramper, taktila plattor, sänkta ett ökat antal parkeringsplatser för både r och övriga verksamma skapar Garnisonsf mer tillgängligt företagsområde. I tidigare nummer av GarniZonen (se nr ) redogjordes för den inventering som vi som fastighetsägaren planerade att genomföra för att hitta svaga punkter avseende tillgängligheten inom Garnisonsområdet. Tillsammans med landskapsarkitekt Stefan Fransson från VML- Konsult har ett arbetsmaterial arbetats fram som idag utgör en viktig del av underlaget vid nya upphandlingar och projekt avseende utvändiga markarbeten. Resultatet av detta arbete syns inte minst vid flera av de entréer som under de senaste två åren har byggts om i samband med 3

5 kantstenar och örelsehindrade astigheter ett alltet, latser ad sten ett antal olika markentreprenader. Vid entréerna ligger idag både taktila och kontrastplattor, kantstenar är sänkta och oftast finns tillgång till minst en parkeringsplats för rörelsehindrade i direkt anslutning till entrén. Stefan som har stor erfarenhet av tillgänglighet, bland annat genom ett antal uppdrag åt Linköpings Kommun, har även inventerat området som helhet och därutav kommer ett antal punktinsatser att utföras direkt efter vintern. Ökade parkeringsmöjligheter En viktig tillgänglighetsfråga för alla verksamma inom vårt område är självklart att det finns goda 4 parkeringsmöjligheter. En fråga som inte minst aktualiseras under snörika vintrar, då många ställer cykeln hemma och tar bilen till arbetet. Under den gångna vintern, som både innehöll mycket snö och flera byggetableringar, höjdes flera röster om att det under stundom var svårt att hitta lediga platser. Detta har vi som fastighetsägare hörsammat och under året har en rad insatser gjorts för att tillskapa fler platser. Den största förändringen har gjorts på I4 s gamla kasernområde där antalet platser har ökats med nästan 20%. I samband med att arrendeavtalet förlängdes med parkeringsbolaget Dukaten, blev det också klart att området kommer att förses med ytterligare en betalautomat samt att betalning av parkeringsavgift via SMS kommer att möjliggöras. Signalsten på resträtt I samband med iordningställandet av parkeringsytan på gamla I4- sidan, togs den för många heliga signalstenen, bort. En minnesvärd symbol från områdets militära era fick lämna plats för bilarnas utbredning. Ingen behöver dock känna oro, stenen finns kvar, och kan numera beskådas på sin nya plats, norr om kanslibyggnaden. Flyttningen har skett i största samförstånd med berörda parter.

6 Nya lokaler på Garnisonen Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Rörelse ger hälsa Idag finner du Rörelse&Hälsa i, vad som fram till 1997 var, I4:as gamla matsal. Här samlas en stor del av länets kompetens vad gäller rehabiltering. Här kan du få arbetsterapi, sjukgymnastik, individuell träning i gym och Fysisk aktivitet på recept. 5

7 Om... Rörelse & Hälsa Antal anställda: 90 på Garnisonen. 100 i hela länsdelen. Adress: Brigadgatan 20 A, 20 B och 22 Roller: sjukgymnaster, arbetsterapeuter, hjälpmedelsteknisk support, receptionister. Öppettider: Mån-tors: Fre: Hemsida: Ansvar för rehabiliteringen Samlokalisationen är en konsekvens av vårdvalet där Rörelse&Hälsa fick ansvar för rehabiliteringsuppdraget i centrala länsdelens primärvård. Beslutet att riva upp rehabiliteringen från vårdcentralerna mottogs dock med blandade känslor bland patienter och medarbetare. Närheten som patienten hade till rehabilitering på vårdcentralen kompenseras av de mer generösare öppettider man nu har kunnat tillskapa; , telefontillgänglighet hela dagen samt en likvärdig rehabilitering med hög kvalité oavsett var man är listad. Detta inkluderande sjukgymnastisk specialistkompetens inom områdena rygg-, nacke och psykosomatik. Optimering Till samordningsvinsterna räknas också den välutrustade träningsenheten som nu alla sjukgymnasterna kan tillgå. - Genom denna optimering av resurserna har Rörelse&Hälsa större chans att klara sitt uppdrag med vård- och rehabiliteringsgarantin, säger Eva Roxå, verksamhetschef på forts. nästa sida Inom en radie av ca 50 meter kan man idag nå flera av Rörelse & Hälsas enheter. Här kan du få arbetsterapi, sjukgymnastik och individuell träning i gym. I angränsande lokaler finns Dagrehab/Hemrehab samt Neuro enheten. De nyinflyttade enheterna låg tidigare utspridda på Linköpings vårdcentraler och på Kanonhuset (tillsammans med Friskis&Svettis). Bild: Simon Sjödin och tränar med coachning från sjukgymnasten Elina Falk

8 Bild: Eva Roxå, verksamhetchef på Rörelse & Hälsa Bild: Klas Jansson tränar för fullt! Rörelse & Hälsa. - Här kan personalen få möjlighet att specialisera sig och vi har lättare att hitta rätt behandlingsform för den enskilda individen, fortsätter Eva. Rörelse & Hälsa mål är att ge stöd i rehabiliteringen som ska förbättra chanserna till en aktiv och fungerande vardag. Syftet är också att individen ska fortsätta att vara fysiskt aktiv och ta ansvar för den egna hälsan. Träningsenhet Fysisk aktivitet på recept är ett verktyg för att underlätta detta. Man kan exempelvis få recept på vedhuggning, promenader eller mer organiserad träning enligt en viss dos per dag. På Träningsenheten kan man få ett individuellt anpassat träningsprogram och i mån av plats finns möjlighet att fortsätta träna med friskvårdskort efter rehabiliteringsavslut. Ingen remiss behövs utan man kan själv ta kontakt med Rörelse & Hälsa för sina besvär. Via telefon gör sjukgymnasten/ arbetsterapeuten den första bedömningen och ibland räcker det med att ge råd. Då det behövs andra insatser görs en rehabiliteringsplan tillsammans med individen. Åtgärderna kan ske individuellt, i grupp eller på egen hand. Här kan man även få ergonomiska råd eller förskrivning av hjälpmedel utifrån behov. Olika behandlingsformer Det finns många olika behandlingsformer beroende på vilka problem man söker för. För utom typiska besvär från muskler och leder söker många idag för livsstilsrelaterade problem såsom stress och/ eller sömnsvårigheter. Gruppträning är en typ av behandling som finns att tillgå och som är vanlig inom primärvården. Här finns till exempel och grupper för Mindfulness och Kroppskännedom, men också Artrosskola och handträningsgrupper. - Att träna på Rörelse & Hälsa skall vara enkelt! Med generösa öppettider ska ingen behöva vara sjukskriven för att söka vår hjälp, avslutar Eva

9 Har vi nöjda kunder? Ja visst! Text: Steve Andersson Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Fast vi kan bli bättre! Nöjda kunder är vår enskilt viktigaste faktor för framgång som fastighetsbolag. Sedan bildandet av bolaget 1997 har vi kontinuerligt också mätt våra kunders, hyres-gästers upplevelse av sina förhyrda lokaler. Vi mäter lokalernas status, klimat etc tillsammans med vår egna service, anpassning, hantering av felanmälan/klagomål etc. Vi mäter också upplevelsen av hyresvärden i tillfredsställelse, läge, rykte och image. Branschen har en fastighetsbarometer där vissa frågor är obligatoriska medan andra är mer specifika för den enskilda fastigheten och denna barometer mäts, på ett särskilt sätt, i ett Nöjd Kund Index (NKI). Kundundersökning Vi har valt att genomföra dessa kundundersökningar i egen regi tillsammans med vårt systerbolag i Östersund, A4 Campus, sammanlagt 131 respondenter. Resultatet av årets undersökning är övervägande mycket positivt för våra bolag dels i relation till föregående år men även i relation till den undersökning som bland annat fastighetsägarna genomför där högsta NKI är 81 på en 100-gradig skala. Garnisonsfastigheter når 85 på NKI-skalan, vilket också är en höjning med sju enheter i jämförelse med föregående mätning som genomfördes år Återkom till oss Tillsammans med kundnöjdheten har vi också erhållit ett antal förbättringsförslag som vi genast ska börja arbeta med. Eftersom vår kundundersökning är anonym och en del av förbättringsexemplen är väldigt specifika vill vi därför be er att, om ni känner att ingenting av ert förslag har åtgärdats/tagits tag i, gärna återkomma till oss via era ordinarie felanmälningsrutiner. Återigen vill vi tacka samtliga hyresgäster som tagit sig tid att svara på våra frågor och vi hoppas att vi kan hjälpas åt för att ytterligare förbättra oss på kundnöjdhetsskalan. Nästa gång vi återkommer med kundenkät blir troligtvis år kvm till sommaren Brigadgatan 5 Nyproducerad lokal i anrik miljö. Bara att flytta in! Kontakta Jimmy på

10 Salong Klara Frisören på stråket Om... Salong Klara Drivs av: Kazhal Kafashi Adress: Brigadgatan 19 Tjänster: klippning, färgning, permanent, håruppsättning, tvätt och kamning. Näspiercing och håltagning i öra. Färgning av ögonfransar och ögonbryn samt borttagning av oönskat hår. Öppettider: Mån-Fre: Lördag: Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Sju år har gått sedan Kazhal tog sin frisörexamen i Finland. Sedan dess har hon arbetat inom branschen och även hunnit med en socionomexamen. Energin efter frisörutbildningen fortsatte att flöda så Kazhal hoppade på socionomutbildningen. Men det var i skönhetsbranschen som hon kände sig mer hemma. Familjen - dragplåstret Familjen var anledningen till flytten till Linköping för ett år sedan och funderingarna kring vilken yrkesbana hon skulle välja figurerade länge. Så kom idén på eget företag och med hjälp av familjens lokalkännedom verkade Garnisonen vara ett lämpligt ställe för Kazhals salong. - Vi studerade Garnisonsområdet ordentligt, tittade på antalet företag 7

11 och hushåll och kom fram till att både läget och antalet människor borde vara ett bra underlag för en frisör, säger Kazhal Kafashi. Att det inte fanns någon redan etablerad salong här var ännu ett plus i kanten. Marknadsföring En kontakt togs med Garnisonsfastigheter som lägligt nog både sökte en frisörsalong och hade en tom lokal på det lilla affärsstråket på Brigadgatan 19. Så projektet drogs i gång. Marknadsföringen till företagen och hushållen på området påbörjades innan salongen öppnades den 15 november. - Jag är så nöjd med resultatet, både med kundunderlaget och designen av lokalen, säger den lilainbitne Kazhal. För det märker man när man stiger in i lokalen. Här har den lila färgen smakfullt smugit sig in på väggar, i kakel, i orkidéer och till och med en lila plattång ligger där på disken. Ljus framtid Kazhal ser ljust på framtiden och hoppas på att den goda trenden med många, nöjda kunder fortsätter. Gå, cykla och kör - i samma fart En ny bekantskap på Garnisonsområdet är anvisningsmärket som anger gångfartsområde. Vägmärket finns sedan en tid tillbaka vid nya torgbildningen utmed Artillerigatan. Inom detta område gäller att all trafik skall ske på de gåendes villkor. Inga fordon, gäller även cyklar, får framföras fortare än normal gångfart, och gående trafikanter har företräde inom markerat område. Begreppet gångfartsområde och tillhörande märke infördes i Sverige den 1 juni Bakgrunden till att denna torgbildning kom till är att flera av Text: Jimmy Kullberg Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder våra hyresgäster inom området har haft synpunkter på de allt för höga farterna utmed Artillerigatan. I samband med iordningställandet av torget ändrades också trafikflödet till den angränsande parkeringsytan. Här gäller nu mera att enbart utfart från parkeringen får ske över torget, detta för att hålla nere trafiken just över torgområdet. Som fastighetsägare är vår förhoppning att denna förändring skall resultera i att önskad effekt uppnås, det vill säga att genomsnittshastigheten hålls nere utmed områdets södra infart.

12 Vi och ni är välkomna! Du o Ja serverar gott! Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Efter snabba beslut och stor drivkraft blev drömmen verklighet och Marcus Wennaeus och Jessica Johansson startade upp Restaurang Du o Ja i augusti. De är vana restaurangbranschrävar som vet hur kunden ska bemötas. Tillsammans har de över 25 års vana! Den 23:e augusti slogs portarna upp till Du o Ja. Drivet och bestämdheten att lyckas gjorde valet att starta egen restaurang till ett lätt beslut. När sedan möjligheten gavs, i Det lilla kökets gamla lokaler, i ett område de själva är bekanta med, var det bara att slå slag i saken. Snabba beslut, hemsida, superugn, några visitkort och råvaror och så i augusti startade de upp. Vad vill kunden ha? Idén med Du o Ja är att här tittar man på vad kunden vill ha. Därför serverar man, utöver dagens lunch, även veckans hälsotallrik, veckans specialrätt, vegetariskt alternativ, m.m. Kundunderlaget har varit stort ända sedan starten men fler och fler hittar hit. Skälet till det ligger säkert i mångfalden men även att det inte finns några brickor och tråkiga brickvagnar. Här dukar den egna personalen. Catering Cateringverksamheten signeras av samma motto. Här finns färdiga menyer att tillgå men även här är man lyhörd och lyssnar noga på vad kunden vill ha. - Vårt mål är att utöka valmöjligheten på Garnisonen och även erbjuda cateringverksamhet utan gränser, säger Marcus Wennaeus Intensiv period Vi träffar Marcus och Jessica under en hektisk period. Idag har de grötfrukost klockan nio, den 9

13 ordinarie lunchen och julbord på eftermiddagen. December månad är känt för att vara den mest intensiva perioden. Julborden avlöser varandra och Marcus och Jessica satsar även på catering av hela eller delar av julbord till självaste julafton. Det ni, Du o Ja fixar julefriden! - Vi tycker vi har lyckats bra hittills och vi sätter snart nya större mål, avslutar Marcus. Om... Restaurang Du o Ja Drivs av: Jessica Johansson och Marcus Wennaeus Adress: Brigadgatan 19 Tjänster: dagens lunch, catering och just nu - massor av julbord! Öppettider: Lunchöppet vardagar från Catering efter överenskommelse. Hemsida: 10 I år stödjer vi... Huset i Linköping När vi under hösten började fundera på vad som skulle bli målet för vår välgörenhet detta år fanns tankar kring barnhem, forskning och så Ronald Mcdonald Barnfond. Valet föll ganska snabbt på det sisnämnda då det känns meningsfullt att stödja en lokal, viktig funktion. Vi kommer att skänka leksaker som gör tillvaron lättare för de drabbade barnen och deras familjer samt skänka en slant som verksamhetsansvariga på huset får förvalta på egen hand. Ronald McDonald Hus i Linköping tar emot familjer med barn och ungdomar eller där föräldrarna behöver vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Huset ligger ett stenkast från sjukhusområdet dit man tar sig genom en kort promenad. Vad är då ett Ronald McDonald Hus? Här tar man emot familjer med sjuka barn och ungdomar eller där föräldrarna behöver vård på Universitetssjukhuset. Huset ger familjerna en trygghet då den normala tillvaron är kaotisk. Här ges möjligheten att leva ett så normalt liv som möjligt. Familjerna bor kostnadsfritt på Husen och bidrag från barnets hemlandsting och gåvor täcker omkostnaderna. I Linköping kan 14 familjer bo samtidigt. Här får varje familj sitt eget rum och i de gemensamma utrymmena finns lekrum, vardagsrum, bibliotek, rörelserum, tvättstuga, kök och matrum. Man samlar kraft mellan behandlingarna i en miljö som påminner om hemma. Till huset i Linköping kommer barn som behöver specialistvård från Östergötlands- Jönköpings- och Kalmar län samt Gotland. Läs mer på Bild: lånad från ronaldmacdonald.se

14 Då kom någon Julstämning finns det go Snön ligger djup, kylan bite som vanligt fr Det var många som vill punkt för 2010 här på Ga Luciafirande där det bjöds Steve Andersson, Garnisonsf året som gått och vad Tack, Linköpings lucia, f och till alla er

15 mer där... tt om på Garnisonen i år. r i kinderna och Lucia kom amåt kvällen. e vara med när vi satte rnisonen med vårt årliga på gröt och skinksmörgås. astigheter, berättade lite om vi blickar framåt mot! ör en fint framträdande som var där!

16 Vi önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År

garniz onen Expansiv höst Fyra nya hyresgäster *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Nr 2 2011

garniz onen Expansiv höst Fyra nya hyresgäster *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Nr 2 2011 garniz onen Nr 2 2011 Fyra nya hyresgäster Expansiv höst *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Ledaren Adress Brigadgatan 26 Postadress 587 58 Linköping Telefon 013-35 99 60 Fax

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Välkommen. till Björkbacken. Gruppboende. Uppdaterad 2010-08-12. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Björkbacken. Gruppboende. Uppdaterad 2010-08-12. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Björkbacken Gruppboende Uppdaterad 2010-08-12 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

KONTOR MED INDUSTRIKARAKTÄR ELLER /UTSTÄLLNING/UTBILDNING - KISTA

KONTOR MED INDUSTRIKARAKTÄR ELLER /UTSTÄLLNING/UTBILDNING - KISTA KONTOR MED INDUSTRIKARAKTÄR ELLER /UTSTÄLLNING/UTBILDNING - KISTA Beskrivning Kontor/utsällning/utbildning ca 985 kvm En mycket spännande lokal med härlig takhöjd, pelarkonstruktion som fastighetsägaren

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Mariegärde Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Mariegärde! Boendemiljö/lägenheter Mariegärde är ett särskilt boende som ligger på Mariegärdesväg 7. Det är ett boende för personer

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse 6 JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse Penthouse nr våning r.o.k boyta terrass sid 5101 98 62 8 9 6101 98 65 40 41 41401 4 4 125 74+10 42 4 71401 4 4 14

Läs mer

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut.

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut. Kungsgatan 15 Lokalen har stora höga fönster mot Kungsgatans lockande vimmel. Här hamnar du mitt i allt, i en inspirerande miljö där vi tillsammans skapar lokalmagi Typ Kontor Storlek 1070 kvm Adress Kungsgatan

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Seniorgården Vackert och funktionellt Birgitta Seeman, VD 2014-12-03

Seniorgården Vackert och funktionellt Birgitta Seeman, VD 2014-12-03 Seniorgården Vackert och funktionellt Birgitta Seeman, VD 2014-12-03 Seniorgården AB (1990) Sedan 1993 har vi byggt ca 5 000 seniorbostäder och 1 700 vårdbostäder. 60 % i Stockholms län. Storgöteborg Skåne

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

SPG SALES Stureplansgruppen

SPG SALES Stureplansgruppen Bokningsbekräftelse SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang. Idag är SPG Sales ett

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 410 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Vad är du ute efter när du letar

Läs mer

garni onen Nya hyresgäster: Link 22 och Studio YogaEnergi F *Energispartips från våra husansvariga *Förändringar på Garnisonsfastigheter Nr 2 2012

garni onen Nya hyresgäster: Link 22 och Studio YogaEnergi F *Energispartips från våra husansvariga *Förändringar på Garnisonsfastigheter Nr 2 2012 Z garni onen Nr 2 2012 Nya hyresgäster: Link 22 och Studio YogaEnergi F *Energispartips från våra husansvariga *Förändringar på Garnisonsfastigheter Steve Andersson summerar Adress Brigadgatan 26 Postadress

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Tornfalken på Sångbäcksvallen

Tornfalken på Sångbäcksvallen Vemdalen Tornfalken på Sångbäcksvallen Tre påkostade fjällstugor i underbar miljö. Winterhouse AB Tre fjällstugor till salu på Sångbäcksvallen Vi erbjuder tre stycken fullmatatde fjällstugor på en härligt

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Frihetsboende med goda utsikter

Frihetsboende med goda utsikter Frihetsboende med goda utsikter NYTT LÄE? ör en intresseanmälan så får du kontinuerlig information om Frihetsboendet på Hågesta. www.vasallen.se Flytta till ditt nya frihetsboende! Beskrivning I en vacker

Läs mer

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB.

POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. OBJEKTBESKRIVNING POPULÄR BOWLINGHALL MED RESTAURANG, BAR OCH NATTKLUBB. Ett stenkast från både Kyrkvikens strand och Arvika centrum ligger Rajjens bowling. Här får du en unik chans att överta en populär

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbar

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer