Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa!"

Transkript

1 Z garni onen Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa! I år stödjer vi barnens hus Salong Klara Rörelse&Hälsa - nya hyresgäster Så ordnar vi med tillgänglighet och parkeringar.

2 Adress Brigadgatan 26 Postadress Linköping Telefon Fax Ansvarig utgivare: Steve Andersson Layout: Therese Franzén Tryck: Jenå Reklam AB Fakta Garnisonsfastigheter Bolaget bildat: 1997 Total uthyrningbar yta: ca kvm Antal anställda: 5 Antal hyresgäster: 57 st Byggnadernas originalår: 1922 Försvaret huserade här till och med 1997 Vad gör du i jul? Johan Dahlqvist, husansvarig på Garnisonsfastigheter: - På kvällen den 23:e december provsmakar vi den nygjorda julskinkan och självaste julafton spenderas i de djupaste skogarna i Kisatrakten tillsammans med släkten Investeringar, fint NKI och vårt policyarbete! Välkomna till ännu ett nummer av Garnizonen, vår egna tidskrift om händelser, stort som smått på Garnisonen. Året som snart är till ända har kännetecknats av en hög aktivitet på investeringssidan beroende på att våra hyresgäster växer, blir fler och att allt fler nya företag väljer att etablera hos oss. Det mesta av de befintliga lokalerna som vi övertog från det militära etablissemanget är nu uthyrt och nyttjas för allehanda verksamheter, dock har vi fortfarande kvar ett mindre antal lokaler för uthyrning och ett par byggrätter för ytterligare utveckling. Under hösten har vi genomfört en kundundersökning med ett antal frågor där vi vill ta reda på vad vi kan bli bättre på och jämföra oss själva med branschen i övrigt via en NKIundersökning (Nöjd Kund Index) och i förhållande till föregående år. Till vår stora glädje kan vi konstatera att vi erhållit ett mycket högt resultat, NKI= 85, vilket är en höjning med sju enheter i jämförelse med vår föregående mätning och ett resultat som ligger i absoluta branschtoppen. Jag vill passa på att tacka för alla era svar och särskilt de förbättringsexempel som vi fått. Vi ser det positiva resultatet som ett kvitto på att vi är på rätt väg och en stimulans för all vår personal att fortsätta vårt arbete för nöjda kunder - genom ständiga förbättringar. Vidare har vi även genomfört energideklarationer på våra hus. Resultatet av dessa energideklarationer är genom-gående positiva men ett antal förbättringsexempel finns omnämnda som vi kommer att jobba med under nästa år tillsammans med vår normala omfattning av planerat underhåll (tekniska system, fönster, tak, dörrar etc) Slutligen vill jag som vanligt, tillsammans med mina medarbetare Therese, Jimmy, Johan och Kenneth, tacka för ett gott samarbete under det gångna året och tillönska ett nytt, gott och lyckosamt Trevlig läsning Steve Andersson

3 Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Kiosk blev gatukök Under sommaren byggdes Garnisonskiosken om och med det blev man Garnisonens kiosk & gatukök. Här erbjuds gängse gatuköksmat så som korv, hamburgare, kebab, lövbit samt sallader. Naturligvis är det lika mycket kiosk som tidigare. Garnisonens kiosk och gatukök finns på Brigadgatan 19. Designa er egen lokal i anrik miljö! Brigadgatan 26 I hjärtat av Garnisonen hittar du denna lokal med stora möjligheter att anpassa efter det egna behovet. Lokalarea 179 kvm. Kontakta Jimmy på

4 Tillgängligh parkeringsp och en flytt Text: Jimmy Kullberg Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Med hjälp av ramper, taktila plattor, sänkta ett ökat antal parkeringsplatser för både r och övriga verksamma skapar Garnisonsf mer tillgängligt företagsområde. I tidigare nummer av GarniZonen (se nr ) redogjordes för den inventering som vi som fastighetsägaren planerade att genomföra för att hitta svaga punkter avseende tillgängligheten inom Garnisonsområdet. Tillsammans med landskapsarkitekt Stefan Fransson från VML- Konsult har ett arbetsmaterial arbetats fram som idag utgör en viktig del av underlaget vid nya upphandlingar och projekt avseende utvändiga markarbeten. Resultatet av detta arbete syns inte minst vid flera av de entréer som under de senaste två åren har byggts om i samband med 3

5 kantstenar och örelsehindrade astigheter ett alltet, latser ad sten ett antal olika markentreprenader. Vid entréerna ligger idag både taktila och kontrastplattor, kantstenar är sänkta och oftast finns tillgång till minst en parkeringsplats för rörelsehindrade i direkt anslutning till entrén. Stefan som har stor erfarenhet av tillgänglighet, bland annat genom ett antal uppdrag åt Linköpings Kommun, har även inventerat området som helhet och därutav kommer ett antal punktinsatser att utföras direkt efter vintern. Ökade parkeringsmöjligheter En viktig tillgänglighetsfråga för alla verksamma inom vårt område är självklart att det finns goda 4 parkeringsmöjligheter. En fråga som inte minst aktualiseras under snörika vintrar, då många ställer cykeln hemma och tar bilen till arbetet. Under den gångna vintern, som både innehöll mycket snö och flera byggetableringar, höjdes flera röster om att det under stundom var svårt att hitta lediga platser. Detta har vi som fastighetsägare hörsammat och under året har en rad insatser gjorts för att tillskapa fler platser. Den största förändringen har gjorts på I4 s gamla kasernområde där antalet platser har ökats med nästan 20%. I samband med att arrendeavtalet förlängdes med parkeringsbolaget Dukaten, blev det också klart att området kommer att förses med ytterligare en betalautomat samt att betalning av parkeringsavgift via SMS kommer att möjliggöras. Signalsten på resträtt I samband med iordningställandet av parkeringsytan på gamla I4- sidan, togs den för många heliga signalstenen, bort. En minnesvärd symbol från områdets militära era fick lämna plats för bilarnas utbredning. Ingen behöver dock känna oro, stenen finns kvar, och kan numera beskådas på sin nya plats, norr om kanslibyggnaden. Flyttningen har skett i största samförstånd med berörda parter.

6 Nya lokaler på Garnisonen Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Rörelse ger hälsa Idag finner du Rörelse&Hälsa i, vad som fram till 1997 var, I4:as gamla matsal. Här samlas en stor del av länets kompetens vad gäller rehabiltering. Här kan du få arbetsterapi, sjukgymnastik, individuell träning i gym och Fysisk aktivitet på recept. 5

7 Om... Rörelse & Hälsa Antal anställda: 90 på Garnisonen. 100 i hela länsdelen. Adress: Brigadgatan 20 A, 20 B och 22 Roller: sjukgymnaster, arbetsterapeuter, hjälpmedelsteknisk support, receptionister. Öppettider: Mån-tors: Fre: Hemsida: Ansvar för rehabiliteringen Samlokalisationen är en konsekvens av vårdvalet där Rörelse&Hälsa fick ansvar för rehabiliteringsuppdraget i centrala länsdelens primärvård. Beslutet att riva upp rehabiliteringen från vårdcentralerna mottogs dock med blandade känslor bland patienter och medarbetare. Närheten som patienten hade till rehabilitering på vårdcentralen kompenseras av de mer generösare öppettider man nu har kunnat tillskapa; , telefontillgänglighet hela dagen samt en likvärdig rehabilitering med hög kvalité oavsett var man är listad. Detta inkluderande sjukgymnastisk specialistkompetens inom områdena rygg-, nacke och psykosomatik. Optimering Till samordningsvinsterna räknas också den välutrustade träningsenheten som nu alla sjukgymnasterna kan tillgå. - Genom denna optimering av resurserna har Rörelse&Hälsa större chans att klara sitt uppdrag med vård- och rehabiliteringsgarantin, säger Eva Roxå, verksamhetschef på forts. nästa sida Inom en radie av ca 50 meter kan man idag nå flera av Rörelse & Hälsas enheter. Här kan du få arbetsterapi, sjukgymnastik och individuell träning i gym. I angränsande lokaler finns Dagrehab/Hemrehab samt Neuro enheten. De nyinflyttade enheterna låg tidigare utspridda på Linköpings vårdcentraler och på Kanonhuset (tillsammans med Friskis&Svettis). Bild: Simon Sjödin och tränar med coachning från sjukgymnasten Elina Falk

8 Bild: Eva Roxå, verksamhetchef på Rörelse & Hälsa Bild: Klas Jansson tränar för fullt! Rörelse & Hälsa. - Här kan personalen få möjlighet att specialisera sig och vi har lättare att hitta rätt behandlingsform för den enskilda individen, fortsätter Eva. Rörelse & Hälsa mål är att ge stöd i rehabiliteringen som ska förbättra chanserna till en aktiv och fungerande vardag. Syftet är också att individen ska fortsätta att vara fysiskt aktiv och ta ansvar för den egna hälsan. Träningsenhet Fysisk aktivitet på recept är ett verktyg för att underlätta detta. Man kan exempelvis få recept på vedhuggning, promenader eller mer organiserad träning enligt en viss dos per dag. På Träningsenheten kan man få ett individuellt anpassat träningsprogram och i mån av plats finns möjlighet att fortsätta träna med friskvårdskort efter rehabiliteringsavslut. Ingen remiss behövs utan man kan själv ta kontakt med Rörelse & Hälsa för sina besvär. Via telefon gör sjukgymnasten/ arbetsterapeuten den första bedömningen och ibland räcker det med att ge råd. Då det behövs andra insatser görs en rehabiliteringsplan tillsammans med individen. Åtgärderna kan ske individuellt, i grupp eller på egen hand. Här kan man även få ergonomiska råd eller förskrivning av hjälpmedel utifrån behov. Olika behandlingsformer Det finns många olika behandlingsformer beroende på vilka problem man söker för. För utom typiska besvär från muskler och leder söker många idag för livsstilsrelaterade problem såsom stress och/ eller sömnsvårigheter. Gruppträning är en typ av behandling som finns att tillgå och som är vanlig inom primärvården. Här finns till exempel och grupper för Mindfulness och Kroppskännedom, men också Artrosskola och handträningsgrupper. - Att träna på Rörelse & Hälsa skall vara enkelt! Med generösa öppettider ska ingen behöva vara sjukskriven för att söka vår hjälp, avslutar Eva

9 Har vi nöjda kunder? Ja visst! Text: Steve Andersson Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Fast vi kan bli bättre! Nöjda kunder är vår enskilt viktigaste faktor för framgång som fastighetsbolag. Sedan bildandet av bolaget 1997 har vi kontinuerligt också mätt våra kunders, hyres-gästers upplevelse av sina förhyrda lokaler. Vi mäter lokalernas status, klimat etc tillsammans med vår egna service, anpassning, hantering av felanmälan/klagomål etc. Vi mäter också upplevelsen av hyresvärden i tillfredsställelse, läge, rykte och image. Branschen har en fastighetsbarometer där vissa frågor är obligatoriska medan andra är mer specifika för den enskilda fastigheten och denna barometer mäts, på ett särskilt sätt, i ett Nöjd Kund Index (NKI). Kundundersökning Vi har valt att genomföra dessa kundundersökningar i egen regi tillsammans med vårt systerbolag i Östersund, A4 Campus, sammanlagt 131 respondenter. Resultatet av årets undersökning är övervägande mycket positivt för våra bolag dels i relation till föregående år men även i relation till den undersökning som bland annat fastighetsägarna genomför där högsta NKI är 81 på en 100-gradig skala. Garnisonsfastigheter når 85 på NKI-skalan, vilket också är en höjning med sju enheter i jämförelse med föregående mätning som genomfördes år Återkom till oss Tillsammans med kundnöjdheten har vi också erhållit ett antal förbättringsförslag som vi genast ska börja arbeta med. Eftersom vår kundundersökning är anonym och en del av förbättringsexemplen är väldigt specifika vill vi därför be er att, om ni känner att ingenting av ert förslag har åtgärdats/tagits tag i, gärna återkomma till oss via era ordinarie felanmälningsrutiner. Återigen vill vi tacka samtliga hyresgäster som tagit sig tid att svara på våra frågor och vi hoppas att vi kan hjälpas åt för att ytterligare förbättra oss på kundnöjdhetsskalan. Nästa gång vi återkommer med kundenkät blir troligtvis år kvm till sommaren Brigadgatan 5 Nyproducerad lokal i anrik miljö. Bara att flytta in! Kontakta Jimmy på

10 Salong Klara Frisören på stråket Om... Salong Klara Drivs av: Kazhal Kafashi Adress: Brigadgatan 19 Tjänster: klippning, färgning, permanent, håruppsättning, tvätt och kamning. Näspiercing och håltagning i öra. Färgning av ögonfransar och ögonbryn samt borttagning av oönskat hår. Öppettider: Mån-Fre: Lördag: Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Sju år har gått sedan Kazhal tog sin frisörexamen i Finland. Sedan dess har hon arbetat inom branschen och även hunnit med en socionomexamen. Energin efter frisörutbildningen fortsatte att flöda så Kazhal hoppade på socionomutbildningen. Men det var i skönhetsbranschen som hon kände sig mer hemma. Familjen - dragplåstret Familjen var anledningen till flytten till Linköping för ett år sedan och funderingarna kring vilken yrkesbana hon skulle välja figurerade länge. Så kom idén på eget företag och med hjälp av familjens lokalkännedom verkade Garnisonen vara ett lämpligt ställe för Kazhals salong. - Vi studerade Garnisonsområdet ordentligt, tittade på antalet företag 7

11 och hushåll och kom fram till att både läget och antalet människor borde vara ett bra underlag för en frisör, säger Kazhal Kafashi. Att det inte fanns någon redan etablerad salong här var ännu ett plus i kanten. Marknadsföring En kontakt togs med Garnisonsfastigheter som lägligt nog både sökte en frisörsalong och hade en tom lokal på det lilla affärsstråket på Brigadgatan 19. Så projektet drogs i gång. Marknadsföringen till företagen och hushållen på området påbörjades innan salongen öppnades den 15 november. - Jag är så nöjd med resultatet, både med kundunderlaget och designen av lokalen, säger den lilainbitne Kazhal. För det märker man när man stiger in i lokalen. Här har den lila färgen smakfullt smugit sig in på väggar, i kakel, i orkidéer och till och med en lila plattång ligger där på disken. Ljus framtid Kazhal ser ljust på framtiden och hoppas på att den goda trenden med många, nöjda kunder fortsätter. Gå, cykla och kör - i samma fart En ny bekantskap på Garnisonsområdet är anvisningsmärket som anger gångfartsområde. Vägmärket finns sedan en tid tillbaka vid nya torgbildningen utmed Artillerigatan. Inom detta område gäller att all trafik skall ske på de gåendes villkor. Inga fordon, gäller även cyklar, får framföras fortare än normal gångfart, och gående trafikanter har företräde inom markerat område. Begreppet gångfartsområde och tillhörande märke infördes i Sverige den 1 juni Bakgrunden till att denna torgbildning kom till är att flera av Text: Jimmy Kullberg Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder våra hyresgäster inom området har haft synpunkter på de allt för höga farterna utmed Artillerigatan. I samband med iordningställandet av torget ändrades också trafikflödet till den angränsande parkeringsytan. Här gäller nu mera att enbart utfart från parkeringen får ske över torget, detta för att hålla nere trafiken just över torgområdet. Som fastighetsägare är vår förhoppning att denna förändring skall resultera i att önskad effekt uppnås, det vill säga att genomsnittshastigheten hålls nere utmed områdets södra infart.

12 Vi och ni är välkomna! Du o Ja serverar gott! Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Efter snabba beslut och stor drivkraft blev drömmen verklighet och Marcus Wennaeus och Jessica Johansson startade upp Restaurang Du o Ja i augusti. De är vana restaurangbranschrävar som vet hur kunden ska bemötas. Tillsammans har de över 25 års vana! Den 23:e augusti slogs portarna upp till Du o Ja. Drivet och bestämdheten att lyckas gjorde valet att starta egen restaurang till ett lätt beslut. När sedan möjligheten gavs, i Det lilla kökets gamla lokaler, i ett område de själva är bekanta med, var det bara att slå slag i saken. Snabba beslut, hemsida, superugn, några visitkort och råvaror och så i augusti startade de upp. Vad vill kunden ha? Idén med Du o Ja är att här tittar man på vad kunden vill ha. Därför serverar man, utöver dagens lunch, även veckans hälsotallrik, veckans specialrätt, vegetariskt alternativ, m.m. Kundunderlaget har varit stort ända sedan starten men fler och fler hittar hit. Skälet till det ligger säkert i mångfalden men även att det inte finns några brickor och tråkiga brickvagnar. Här dukar den egna personalen. Catering Cateringverksamheten signeras av samma motto. Här finns färdiga menyer att tillgå men även här är man lyhörd och lyssnar noga på vad kunden vill ha. - Vårt mål är att utöka valmöjligheten på Garnisonen och även erbjuda cateringverksamhet utan gränser, säger Marcus Wennaeus Intensiv period Vi träffar Marcus och Jessica under en hektisk period. Idag har de grötfrukost klockan nio, den 9

13 ordinarie lunchen och julbord på eftermiddagen. December månad är känt för att vara den mest intensiva perioden. Julborden avlöser varandra och Marcus och Jessica satsar även på catering av hela eller delar av julbord till självaste julafton. Det ni, Du o Ja fixar julefriden! - Vi tycker vi har lyckats bra hittills och vi sätter snart nya större mål, avslutar Marcus. Om... Restaurang Du o Ja Drivs av: Jessica Johansson och Marcus Wennaeus Adress: Brigadgatan 19 Tjänster: dagens lunch, catering och just nu - massor av julbord! Öppettider: Lunchöppet vardagar från Catering efter överenskommelse. Hemsida: 10 I år stödjer vi... Huset i Linköping När vi under hösten började fundera på vad som skulle bli målet för vår välgörenhet detta år fanns tankar kring barnhem, forskning och så Ronald Mcdonald Barnfond. Valet föll ganska snabbt på det sisnämnda då det känns meningsfullt att stödja en lokal, viktig funktion. Vi kommer att skänka leksaker som gör tillvaron lättare för de drabbade barnen och deras familjer samt skänka en slant som verksamhetsansvariga på huset får förvalta på egen hand. Ronald McDonald Hus i Linköping tar emot familjer med barn och ungdomar eller där föräldrarna behöver vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Huset ligger ett stenkast från sjukhusområdet dit man tar sig genom en kort promenad. Vad är då ett Ronald McDonald Hus? Här tar man emot familjer med sjuka barn och ungdomar eller där föräldrarna behöver vård på Universitetssjukhuset. Huset ger familjerna en trygghet då den normala tillvaron är kaotisk. Här ges möjligheten att leva ett så normalt liv som möjligt. Familjerna bor kostnadsfritt på Husen och bidrag från barnets hemlandsting och gåvor täcker omkostnaderna. I Linköping kan 14 familjer bo samtidigt. Här får varje familj sitt eget rum och i de gemensamma utrymmena finns lekrum, vardagsrum, bibliotek, rörelserum, tvättstuga, kök och matrum. Man samlar kraft mellan behandlingarna i en miljö som påminner om hemma. Till huset i Linköping kommer barn som behöver specialistvård från Östergötlands- Jönköpings- och Kalmar län samt Gotland. Läs mer på Bild: lånad från ronaldmacdonald.se

14 Då kom någon Julstämning finns det go Snön ligger djup, kylan bite som vanligt fr Det var många som vill punkt för 2010 här på Ga Luciafirande där det bjöds Steve Andersson, Garnisonsf året som gått och vad Tack, Linköpings lucia, f och till alla er

15 mer där... tt om på Garnisonen i år. r i kinderna och Lucia kom amåt kvällen. e vara med när vi satte rnisonen med vårt årliga på gröt och skinksmörgås. astigheter, berättade lite om vi blickar framåt mot! ör en fint framträdande som var där!

16 Vi önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År

garniz onen Expansiv höst Fyra nya hyresgäster *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Nr 2 2011

garniz onen Expansiv höst Fyra nya hyresgäster *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Nr 2 2011 garniz onen Nr 2 2011 Fyra nya hyresgäster Expansiv höst *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Ledaren Adress Brigadgatan 26 Postadress 587 58 Linköping Telefon 013-35 99 60 Fax

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Förbobladet. Spara vatten SKONA MILJÖN. & Johnny Cash. Fototävling: VINNARBILDEN! NINA,CONNY, LASSE RESULTATET I ÅRETS KUNDUNDERSÖKNING

Förbobladet. Spara vatten SKONA MILJÖN. & Johnny Cash. Fototävling: VINNARBILDEN! NINA,CONNY, LASSE RESULTATET I ÅRETS KUNDUNDERSÖKNING Förbobladet HÖSTEN 2014 Lindome & Kållered Fototävling: VINNARBILDEN! Spara vatten SKONA MILJÖN NINA,CONNY, LASSE & Johnny Cash RESULTATET I ÅRETS KUNDUNDERSÖKNING Era synpunkter ett viktigt verktyg för

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Hemrehab Eksjö. Projektrapport.

Hemrehab Eksjö. Projektrapport. Hemrehab Eksjö Projektrapport. Arbetsterapeut Linda Levén Sjukgymnast Elinn Samuelsson Rehabenheten Eksjö primärvård Innehåll Sammanfattning.... 4 Syfte:... 4 Metod:... 4 Resultat:... 4 Slutsats:... 4

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm.

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. Sidan 12 Nummer 17 Förra numrets vinnare! Här är lösningen på korsordet i Blomstergårdar nr 16. Vi har dragit fyra vinnare som vi skickat matkuponger till. Grattis! 1:a pris Monica Käcke, Stockholm. 2:a

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En interimschef har en unik position och kan bidra med ett nytt perspektiv

En interimschef har en unik position och kan bidra med ett nytt perspektiv TEMA: INTERIM 11 November 2013 En interimschef har en unik position och kan bidra med ett nytt perspektiv Ewa Åsberg, personalchef på BTH Bygg om företagets val att ta in en interimistisk chef från HRM

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer