Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa!"

Transkript

1 Z garni onen Du o Ja - restaurangen som ser till kundens bästa! I år stödjer vi barnens hus Salong Klara Rörelse&Hälsa - nya hyresgäster Så ordnar vi med tillgänglighet och parkeringar.

2 Adress Brigadgatan 26 Postadress Linköping Telefon Fax Ansvarig utgivare: Steve Andersson Layout: Therese Franzén Tryck: Jenå Reklam AB Fakta Garnisonsfastigheter Bolaget bildat: 1997 Total uthyrningbar yta: ca kvm Antal anställda: 5 Antal hyresgäster: 57 st Byggnadernas originalår: 1922 Försvaret huserade här till och med 1997 Vad gör du i jul? Johan Dahlqvist, husansvarig på Garnisonsfastigheter: - På kvällen den 23:e december provsmakar vi den nygjorda julskinkan och självaste julafton spenderas i de djupaste skogarna i Kisatrakten tillsammans med släkten Investeringar, fint NKI och vårt policyarbete! Välkomna till ännu ett nummer av Garnizonen, vår egna tidskrift om händelser, stort som smått på Garnisonen. Året som snart är till ända har kännetecknats av en hög aktivitet på investeringssidan beroende på att våra hyresgäster växer, blir fler och att allt fler nya företag väljer att etablera hos oss. Det mesta av de befintliga lokalerna som vi övertog från det militära etablissemanget är nu uthyrt och nyttjas för allehanda verksamheter, dock har vi fortfarande kvar ett mindre antal lokaler för uthyrning och ett par byggrätter för ytterligare utveckling. Under hösten har vi genomfört en kundundersökning med ett antal frågor där vi vill ta reda på vad vi kan bli bättre på och jämföra oss själva med branschen i övrigt via en NKIundersökning (Nöjd Kund Index) och i förhållande till föregående år. Till vår stora glädje kan vi konstatera att vi erhållit ett mycket högt resultat, NKI= 85, vilket är en höjning med sju enheter i jämförelse med vår föregående mätning och ett resultat som ligger i absoluta branschtoppen. Jag vill passa på att tacka för alla era svar och särskilt de förbättringsexempel som vi fått. Vi ser det positiva resultatet som ett kvitto på att vi är på rätt väg och en stimulans för all vår personal att fortsätta vårt arbete för nöjda kunder - genom ständiga förbättringar. Vidare har vi även genomfört energideklarationer på våra hus. Resultatet av dessa energideklarationer är genom-gående positiva men ett antal förbättringsexempel finns omnämnda som vi kommer att jobba med under nästa år tillsammans med vår normala omfattning av planerat underhåll (tekniska system, fönster, tak, dörrar etc) Slutligen vill jag som vanligt, tillsammans med mina medarbetare Therese, Jimmy, Johan och Kenneth, tacka för ett gott samarbete under det gångna året och tillönska ett nytt, gott och lyckosamt Trevlig läsning Steve Andersson

3 Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Kiosk blev gatukök Under sommaren byggdes Garnisonskiosken om och med det blev man Garnisonens kiosk & gatukök. Här erbjuds gängse gatuköksmat så som korv, hamburgare, kebab, lövbit samt sallader. Naturligvis är det lika mycket kiosk som tidigare. Garnisonens kiosk och gatukök finns på Brigadgatan 19. Designa er egen lokal i anrik miljö! Brigadgatan 26 I hjärtat av Garnisonen hittar du denna lokal med stora möjligheter att anpassa efter det egna behovet. Lokalarea 179 kvm. Kontakta Jimmy på

4 Tillgängligh parkeringsp och en flytt Text: Jimmy Kullberg Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Med hjälp av ramper, taktila plattor, sänkta ett ökat antal parkeringsplatser för både r och övriga verksamma skapar Garnisonsf mer tillgängligt företagsområde. I tidigare nummer av GarniZonen (se nr ) redogjordes för den inventering som vi som fastighetsägaren planerade att genomföra för att hitta svaga punkter avseende tillgängligheten inom Garnisonsområdet. Tillsammans med landskapsarkitekt Stefan Fransson från VML- Konsult har ett arbetsmaterial arbetats fram som idag utgör en viktig del av underlaget vid nya upphandlingar och projekt avseende utvändiga markarbeten. Resultatet av detta arbete syns inte minst vid flera av de entréer som under de senaste två åren har byggts om i samband med 3

5 kantstenar och örelsehindrade astigheter ett alltet, latser ad sten ett antal olika markentreprenader. Vid entréerna ligger idag både taktila och kontrastplattor, kantstenar är sänkta och oftast finns tillgång till minst en parkeringsplats för rörelsehindrade i direkt anslutning till entrén. Stefan som har stor erfarenhet av tillgänglighet, bland annat genom ett antal uppdrag åt Linköpings Kommun, har även inventerat området som helhet och därutav kommer ett antal punktinsatser att utföras direkt efter vintern. Ökade parkeringsmöjligheter En viktig tillgänglighetsfråga för alla verksamma inom vårt område är självklart att det finns goda 4 parkeringsmöjligheter. En fråga som inte minst aktualiseras under snörika vintrar, då många ställer cykeln hemma och tar bilen till arbetet. Under den gångna vintern, som både innehöll mycket snö och flera byggetableringar, höjdes flera röster om att det under stundom var svårt att hitta lediga platser. Detta har vi som fastighetsägare hörsammat och under året har en rad insatser gjorts för att tillskapa fler platser. Den största förändringen har gjorts på I4 s gamla kasernområde där antalet platser har ökats med nästan 20%. I samband med att arrendeavtalet förlängdes med parkeringsbolaget Dukaten, blev det också klart att området kommer att förses med ytterligare en betalautomat samt att betalning av parkeringsavgift via SMS kommer att möjliggöras. Signalsten på resträtt I samband med iordningställandet av parkeringsytan på gamla I4- sidan, togs den för många heliga signalstenen, bort. En minnesvärd symbol från områdets militära era fick lämna plats för bilarnas utbredning. Ingen behöver dock känna oro, stenen finns kvar, och kan numera beskådas på sin nya plats, norr om kanslibyggnaden. Flyttningen har skett i största samförstånd med berörda parter.

6 Nya lokaler på Garnisonen Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Rörelse ger hälsa Idag finner du Rörelse&Hälsa i, vad som fram till 1997 var, I4:as gamla matsal. Här samlas en stor del av länets kompetens vad gäller rehabiltering. Här kan du få arbetsterapi, sjukgymnastik, individuell träning i gym och Fysisk aktivitet på recept. 5

7 Om... Rörelse & Hälsa Antal anställda: 90 på Garnisonen. 100 i hela länsdelen. Adress: Brigadgatan 20 A, 20 B och 22 Roller: sjukgymnaster, arbetsterapeuter, hjälpmedelsteknisk support, receptionister. Öppettider: Mån-tors: Fre: Hemsida: Ansvar för rehabiliteringen Samlokalisationen är en konsekvens av vårdvalet där Rörelse&Hälsa fick ansvar för rehabiliteringsuppdraget i centrala länsdelens primärvård. Beslutet att riva upp rehabiliteringen från vårdcentralerna mottogs dock med blandade känslor bland patienter och medarbetare. Närheten som patienten hade till rehabilitering på vårdcentralen kompenseras av de mer generösare öppettider man nu har kunnat tillskapa; , telefontillgänglighet hela dagen samt en likvärdig rehabilitering med hög kvalité oavsett var man är listad. Detta inkluderande sjukgymnastisk specialistkompetens inom områdena rygg-, nacke och psykosomatik. Optimering Till samordningsvinsterna räknas också den välutrustade träningsenheten som nu alla sjukgymnasterna kan tillgå. - Genom denna optimering av resurserna har Rörelse&Hälsa större chans att klara sitt uppdrag med vård- och rehabiliteringsgarantin, säger Eva Roxå, verksamhetschef på forts. nästa sida Inom en radie av ca 50 meter kan man idag nå flera av Rörelse & Hälsas enheter. Här kan du få arbetsterapi, sjukgymnastik och individuell träning i gym. I angränsande lokaler finns Dagrehab/Hemrehab samt Neuro enheten. De nyinflyttade enheterna låg tidigare utspridda på Linköpings vårdcentraler och på Kanonhuset (tillsammans med Friskis&Svettis). Bild: Simon Sjödin och tränar med coachning från sjukgymnasten Elina Falk

8 Bild: Eva Roxå, verksamhetchef på Rörelse & Hälsa Bild: Klas Jansson tränar för fullt! Rörelse & Hälsa. - Här kan personalen få möjlighet att specialisera sig och vi har lättare att hitta rätt behandlingsform för den enskilda individen, fortsätter Eva. Rörelse & Hälsa mål är att ge stöd i rehabiliteringen som ska förbättra chanserna till en aktiv och fungerande vardag. Syftet är också att individen ska fortsätta att vara fysiskt aktiv och ta ansvar för den egna hälsan. Träningsenhet Fysisk aktivitet på recept är ett verktyg för att underlätta detta. Man kan exempelvis få recept på vedhuggning, promenader eller mer organiserad träning enligt en viss dos per dag. På Träningsenheten kan man få ett individuellt anpassat träningsprogram och i mån av plats finns möjlighet att fortsätta träna med friskvårdskort efter rehabiliteringsavslut. Ingen remiss behövs utan man kan själv ta kontakt med Rörelse & Hälsa för sina besvär. Via telefon gör sjukgymnasten/ arbetsterapeuten den första bedömningen och ibland räcker det med att ge råd. Då det behövs andra insatser görs en rehabiliteringsplan tillsammans med individen. Åtgärderna kan ske individuellt, i grupp eller på egen hand. Här kan man även få ergonomiska råd eller förskrivning av hjälpmedel utifrån behov. Olika behandlingsformer Det finns många olika behandlingsformer beroende på vilka problem man söker för. För utom typiska besvär från muskler och leder söker många idag för livsstilsrelaterade problem såsom stress och/ eller sömnsvårigheter. Gruppträning är en typ av behandling som finns att tillgå och som är vanlig inom primärvården. Här finns till exempel och grupper för Mindfulness och Kroppskännedom, men också Artrosskola och handträningsgrupper. - Att träna på Rörelse & Hälsa skall vara enkelt! Med generösa öppettider ska ingen behöva vara sjukskriven för att söka vår hjälp, avslutar Eva

9 Har vi nöjda kunder? Ja visst! Text: Steve Andersson Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder Fast vi kan bli bättre! Nöjda kunder är vår enskilt viktigaste faktor för framgång som fastighetsbolag. Sedan bildandet av bolaget 1997 har vi kontinuerligt också mätt våra kunders, hyres-gästers upplevelse av sina förhyrda lokaler. Vi mäter lokalernas status, klimat etc tillsammans med vår egna service, anpassning, hantering av felanmälan/klagomål etc. Vi mäter också upplevelsen av hyresvärden i tillfredsställelse, läge, rykte och image. Branschen har en fastighetsbarometer där vissa frågor är obligatoriska medan andra är mer specifika för den enskilda fastigheten och denna barometer mäts, på ett särskilt sätt, i ett Nöjd Kund Index (NKI). Kundundersökning Vi har valt att genomföra dessa kundundersökningar i egen regi tillsammans med vårt systerbolag i Östersund, A4 Campus, sammanlagt 131 respondenter. Resultatet av årets undersökning är övervägande mycket positivt för våra bolag dels i relation till föregående år men även i relation till den undersökning som bland annat fastighetsägarna genomför där högsta NKI är 81 på en 100-gradig skala. Garnisonsfastigheter når 85 på NKI-skalan, vilket också är en höjning med sju enheter i jämförelse med föregående mätning som genomfördes år Återkom till oss Tillsammans med kundnöjdheten har vi också erhållit ett antal förbättringsförslag som vi genast ska börja arbeta med. Eftersom vår kundundersökning är anonym och en del av förbättringsexemplen är väldigt specifika vill vi därför be er att, om ni känner att ingenting av ert förslag har åtgärdats/tagits tag i, gärna återkomma till oss via era ordinarie felanmälningsrutiner. Återigen vill vi tacka samtliga hyresgäster som tagit sig tid att svara på våra frågor och vi hoppas att vi kan hjälpas åt för att ytterligare förbättra oss på kundnöjdhetsskalan. Nästa gång vi återkommer med kundenkät blir troligtvis år kvm till sommaren Brigadgatan 5 Nyproducerad lokal i anrik miljö. Bara att flytta in! Kontakta Jimmy på

10 Salong Klara Frisören på stråket Om... Salong Klara Drivs av: Kazhal Kafashi Adress: Brigadgatan 19 Tjänster: klippning, färgning, permanent, håruppsättning, tvätt och kamning. Näspiercing och håltagning i öra. Färgning av ögonfransar och ögonbryn samt borttagning av oönskat hår. Öppettider: Mån-Fre: Lördag: Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Sju år har gått sedan Kazhal tog sin frisörexamen i Finland. Sedan dess har hon arbetat inom branschen och även hunnit med en socionomexamen. Energin efter frisörutbildningen fortsatte att flöda så Kazhal hoppade på socionomutbildningen. Men det var i skönhetsbranschen som hon kände sig mer hemma. Familjen - dragplåstret Familjen var anledningen till flytten till Linköping för ett år sedan och funderingarna kring vilken yrkesbana hon skulle välja figurerade länge. Så kom idén på eget företag och med hjälp av familjens lokalkännedom verkade Garnisonen vara ett lämpligt ställe för Kazhals salong. - Vi studerade Garnisonsområdet ordentligt, tittade på antalet företag 7

11 och hushåll och kom fram till att både läget och antalet människor borde vara ett bra underlag för en frisör, säger Kazhal Kafashi. Att det inte fanns någon redan etablerad salong här var ännu ett plus i kanten. Marknadsföring En kontakt togs med Garnisonsfastigheter som lägligt nog både sökte en frisörsalong och hade en tom lokal på det lilla affärsstråket på Brigadgatan 19. Så projektet drogs i gång. Marknadsföringen till företagen och hushållen på området påbörjades innan salongen öppnades den 15 november. - Jag är så nöjd med resultatet, både med kundunderlaget och designen av lokalen, säger den lilainbitne Kazhal. För det märker man när man stiger in i lokalen. Här har den lila färgen smakfullt smugit sig in på väggar, i kakel, i orkidéer och till och med en lila plattång ligger där på disken. Ljus framtid Kazhal ser ljust på framtiden och hoppas på att den goda trenden med många, nöjda kunder fortsätter. Gå, cykla och kör - i samma fart En ny bekantskap på Garnisonsområdet är anvisningsmärket som anger gångfartsområde. Vägmärket finns sedan en tid tillbaka vid nya torgbildningen utmed Artillerigatan. Inom detta område gäller att all trafik skall ske på de gåendes villkor. Inga fordon, gäller även cyklar, får framföras fortare än normal gångfart, och gående trafikanter har företräde inom markerat område. Begreppet gångfartsområde och tillhörande märke infördes i Sverige den 1 juni Bakgrunden till att denna torgbildning kom till är att flera av Text: Jimmy Kullberg Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa Bilder våra hyresgäster inom området har haft synpunkter på de allt för höga farterna utmed Artillerigatan. I samband med iordningställandet av torget ändrades också trafikflödet till den angränsande parkeringsytan. Här gäller nu mera att enbart utfart från parkeringen får ske över torget, detta för att hålla nere trafiken just över torgområdet. Som fastighetsägare är vår förhoppning att denna förändring skall resultera i att önskad effekt uppnås, det vill säga att genomsnittshastigheten hålls nere utmed områdets södra infart.

12 Vi och ni är välkomna! Du o Ja serverar gott! Text: Therese Franzén Bild: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder Efter snabba beslut och stor drivkraft blev drömmen verklighet och Marcus Wennaeus och Jessica Johansson startade upp Restaurang Du o Ja i augusti. De är vana restaurangbranschrävar som vet hur kunden ska bemötas. Tillsammans har de över 25 års vana! Den 23:e augusti slogs portarna upp till Du o Ja. Drivet och bestämdheten att lyckas gjorde valet att starta egen restaurang till ett lätt beslut. När sedan möjligheten gavs, i Det lilla kökets gamla lokaler, i ett område de själva är bekanta med, var det bara att slå slag i saken. Snabba beslut, hemsida, superugn, några visitkort och råvaror och så i augusti startade de upp. Vad vill kunden ha? Idén med Du o Ja är att här tittar man på vad kunden vill ha. Därför serverar man, utöver dagens lunch, även veckans hälsotallrik, veckans specialrätt, vegetariskt alternativ, m.m. Kundunderlaget har varit stort ända sedan starten men fler och fler hittar hit. Skälet till det ligger säkert i mångfalden men även att det inte finns några brickor och tråkiga brickvagnar. Här dukar den egna personalen. Catering Cateringverksamheten signeras av samma motto. Här finns färdiga menyer att tillgå men även här är man lyhörd och lyssnar noga på vad kunden vill ha. - Vårt mål är att utöka valmöjligheten på Garnisonen och även erbjuda cateringverksamhet utan gränser, säger Marcus Wennaeus Intensiv period Vi träffar Marcus och Jessica under en hektisk period. Idag har de grötfrukost klockan nio, den 9

13 ordinarie lunchen och julbord på eftermiddagen. December månad är känt för att vara den mest intensiva perioden. Julborden avlöser varandra och Marcus och Jessica satsar även på catering av hela eller delar av julbord till självaste julafton. Det ni, Du o Ja fixar julefriden! - Vi tycker vi har lyckats bra hittills och vi sätter snart nya större mål, avslutar Marcus. Om... Restaurang Du o Ja Drivs av: Jessica Johansson och Marcus Wennaeus Adress: Brigadgatan 19 Tjänster: dagens lunch, catering och just nu - massor av julbord! Öppettider: Lunchöppet vardagar från Catering efter överenskommelse. Hemsida: 10 I år stödjer vi... Huset i Linköping När vi under hösten började fundera på vad som skulle bli målet för vår välgörenhet detta år fanns tankar kring barnhem, forskning och så Ronald Mcdonald Barnfond. Valet föll ganska snabbt på det sisnämnda då det känns meningsfullt att stödja en lokal, viktig funktion. Vi kommer att skänka leksaker som gör tillvaron lättare för de drabbade barnen och deras familjer samt skänka en slant som verksamhetsansvariga på huset får förvalta på egen hand. Ronald McDonald Hus i Linköping tar emot familjer med barn och ungdomar eller där föräldrarna behöver vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Huset ligger ett stenkast från sjukhusområdet dit man tar sig genom en kort promenad. Vad är då ett Ronald McDonald Hus? Här tar man emot familjer med sjuka barn och ungdomar eller där föräldrarna behöver vård på Universitetssjukhuset. Huset ger familjerna en trygghet då den normala tillvaron är kaotisk. Här ges möjligheten att leva ett så normalt liv som möjligt. Familjerna bor kostnadsfritt på Husen och bidrag från barnets hemlandsting och gåvor täcker omkostnaderna. I Linköping kan 14 familjer bo samtidigt. Här får varje familj sitt eget rum och i de gemensamma utrymmena finns lekrum, vardagsrum, bibliotek, rörelserum, tvättstuga, kök och matrum. Man samlar kraft mellan behandlingarna i en miljö som påminner om hemma. Till huset i Linköping kommer barn som behöver specialistvård från Östergötlands- Jönköpings- och Kalmar län samt Gotland. Läs mer på Bild: lånad från ronaldmacdonald.se

14 Då kom någon Julstämning finns det go Snön ligger djup, kylan bite som vanligt fr Det var många som vill punkt för 2010 här på Ga Luciafirande där det bjöds Steve Andersson, Garnisonsf året som gått och vad Tack, Linköpings lucia, f och till alla er

15 mer där... tt om på Garnisonen i år. r i kinderna och Lucia kom amåt kvällen. e vara med när vi satte rnisonen med vårt årliga på gröt och skinksmörgås. astigheter, berättade lite om vi blickar framåt mot! ör en fint framträdande som var där!

16 Vi önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Plan 6, 860 kvm, Östermalm Karlavägen 108 Östermalm Ledig yta: 860 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 65 70 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående Konferens

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

Ditt nästa kontor? Banérgatan 28

Ditt nästa kontor? Banérgatan 28 Ditt nästa kontor? Banérgatan 28 3 tr, 238 kvm, Östermalm Banérgatan 28, 3 tr Östermalm Ledig yta: 238 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 13 Tillträde: Enligt överenskommelse Historia Konferens Garage

Läs mer

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108

Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Ditt nästa kontor? Karlavägen 108 Plan 13 14, 1 340 kvm, Östermalm Karlavägen 108, plan 13 14 Östermalm Ledig yta: 1 340 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 80 85 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Enligt

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

garniz onen garnisons Från stöld till bedrägeri och mord Åklagarkammarens vardag loppet 2010 Nr 1 2010 9/9 kl.17.00

garniz onen garnisons Från stöld till bedrägeri och mord Åklagarkammarens vardag loppet 2010 Nr 1 2010 9/9 kl.17.00 garniz onen Nr 1 2010 Åklagarkammarens vardag Från stöld till bedrägeri och mord garnisons loppet 2010 9/9 kl.17.00 Adress Brigadgatan 26 Postadress 587 58 Linköping Telefon 013-35 99 60 Fax 013-12 94

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

garniz onen Expansiv höst Fyra nya hyresgäster *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Nr 2 2011

garniz onen Expansiv höst Fyra nya hyresgäster *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Nr 2 2011 garniz onen Nr 2 2011 Fyra nya hyresgäster Expansiv höst *Ny informationstavla *Förändringar på Garnisonsonfastigheter Ledaren Adress Brigadgatan 26 Postadress 587 58 Linköping Telefon 013-35 99 60 Fax

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Ditt nästa kontor? Garnisonen

Ditt nästa kontor? Garnisonen Ditt nästa kontor? Garnisonen Karlavägen 96 112 / Linnégatan 87 89 Garnisonen Karlavägen 96 112 / Linnégatan 87 89 Anrikt på Östermalm Garnisonen ligger på Östermalm, fem minuter från Karlaplan och Fältöverstens

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Jag skrev till er senast i juni. Vi har sprungit igenom vår korta sommar och har genomlevt snart hela hösten. Jag hoppas ni haft en trevlig sommar!

Jag skrev till er senast i juni. Vi har sprungit igenom vår korta sommar och har genomlevt snart hela hösten. Jag hoppas ni haft en trevlig sommar! 13 november 2015 Sida 1 av 2 Finnboda Pirar Finnboda Udde Hej! Jag skrev till er senast i juni. Vi har sprungit igenom vår korta sommar och har genomlevt snart hela hösten. Jag hoppas ni haft en trevlig

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 210 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Planlösning Trevligt kontor med hög standard på

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012 Datum 2013-05-23 Ert datum Beteckning FaR rapport 2012 1(5) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2012 Bakgrund FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 54, 200 428 kvm Dag Hammarskjölds väg 54, Uppsala Science Park Ledig yta 200 428 m 2 Typ: kontor/labb Antal arbetsplatser: 18 Tillträde: omgående

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Plan 4, 417 kvm, Sundbyberg Järnvägsgatan 10 Sundbyberg Ledig yta: 417 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 35 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gårdatorget 2

Ditt nästa kontor? Gårdatorget 2 Ditt nästa kontor? Gårdatorget 2 420 kvm, Centrum Gårdatorget 2 Centrum Ledig yta: 420 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 21 26 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Garage Miljöcertifierad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Linnégatan 89 C

Ditt nästa kontor? Linnégatan 89 C Ditt nästa kontor? Linnégatan 89 C Plan 5, 320 kvm, Östermalm Linnégatan 89 C, plan 5 Östermalm Ledig yta: 320 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 Miljömärkning: LEED Guld Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norrmalm-Vasastan

Ditt nästa kontor? Norrmalm-Vasastan Ditt nästa kontor? Norrmalm-Vasastan Sveavägen 167, 1097 kvm Sveavägen 167, Norrmalm-Vasastan Ledig yta Typ: kontor 1097 m 2 Antal arbetsplatser: 52 78 Tillträde: omgående Gym i huset Reception i huset

Läs mer

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 För knappt sex år sedan förändrades allt för Marcus Johansson, 33, och Hanna Sundewall, 30, från Blomstermåla. Marcus bröt nacken i en dykolycka och

Läs mer

Vad tycker patienterna?

Vad tycker patienterna? Vad tycker patienterna? En enkät kring hur Helsingborgs Fysios patienter upplever tillgänglighet bemötande behandling Helsingborgs Fysio AB november 2011 1 Helsingborgs Fysio bemannas av sju privatpraktiserade

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET

LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET LAGER OCH KONTORSFASTIGHET Lager / fastighet SITUATIONSPLAN Befintlig lager och kontorsfastighet med stor potential om totalt cirka 7 099 kvm. Vakant lageryta cirka 4 292 kvm.

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik!

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Du är hjärtligt välkommen på agilitytävling i Piteå. Vi håller till på Piteå brukshundklubb under tre tävlingsdagar. Startordningen är agilityklass

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

Östermalm. Karlavägen 104, plan 5, 1231 kvm. Ditt nästa kontor?

Östermalm. Karlavägen 104, plan 5, 1231 kvm. Ditt nästa kontor? Östermalm Karlavägen 104, plan 5, 1231 kvm Ditt nästa kontor? Karlavägen 104, plan 5, Östermalm Ledig yta Typ: Kontor 1231 m 2 Antal arbetsplatser: 65 73 Byggt/ombyggt: 1886/1963/1972 Ledigt fr.o.m: Omgående

Läs mer

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Välkommen som utställare! Innehåll Inför din bordsbokning... 3 Våra olika platser att boka placering på... 3 Gillet... 3 Kalkugnen... 3 Utomhus... 3 Tider... 3 Boka bord...

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMS ORG BRUKARUNDERSÖKNING 2-8-4 ANHÖRIG-BRUKARUNDERSÖKNING 2 LILJEHOLMENS DAGLIGA VERKSAMHET (FÖRETRÄDARE) Liljeholmens dagliga verksamheter består av

Läs mer

DET HÄR ÄR POCKET PARKEN. ALLTID NÅGOT PÅ GÅNG Korvklubben på tisdagar Champagneonsdag After work Matlagningskurser

DET HÄR ÄR POCKET PARKEN. ALLTID NÅGOT PÅ GÅNG Korvklubben på tisdagar Champagneonsdag After work Matlagningskurser 2014 Här har vi samlat ihop allt vi tycker att du bör och allt vi tror att du vill veta, om vad restaurangen erbjuder. Det är en hel del. Stort eller smått, snabbt eller långsamt, här eller där, tidigt

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Entréplan, 1 266 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 137 Alviks Strand Ledig yta: 1266 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 Tillträde: Omgående Konferens Garage

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 925 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 925 kvadratmeter. Yta Våning 925 kvm plan 5 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 2061 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 2031 kvadratmeter. Yta 2061 kvm Våning plan 9 hus A och B Husets karaktär Fastigheten är delvis

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Linnégatan 89C, plan 5, 366 kvm LOKALEN Planlösning med rum Kontorsyta 366 kvm Antal arbetsplatser 14-20 Adress Linnégatan 89C Här väntar en fin lokal med rum och

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon:

Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Din personalgrupp heter: telefon: Dina kontaktpersoner i gruppen är: Din sjuksköterska heter: och har telefon: Kommunens handläggare telefontid mån fre, 08.00 09.30 0346 88 60 00 Telefonlista: Verksamhetschef,

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Grå starr behandlas i Lindesberg Prognosen god

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer