VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Version Innehåll 1. Organisation, utbildning och medlemsvård 2 Organisation 2 Uppdrag och medlemskap 2 Medlemmar 3 Medlemsvård 4 Utbildning och verksamhetsutveckling 4 2. Rekryterings- och utvecklingskommittén (R&U) 5 3. Sportkommittén (SK) 6 Junior, senior och motion 6 Barn och ungdom 9 4. Tävlingsverksamhet Arrangemang Kartor Farstanäset Information Ekonomi Slutord 18

2 1. Organisation, utbildning och medlemsvård Organisation Styrelse Ann-Sofie Svanberg (ordförande), Jesper Hansson Lagerberg (vice ordförande), Paul Norén (kassör), Ing-Marie Nilsson (sekreterare), Lars-Gunnar Larsson, Kjerstin Markstedt, Örjan Kampegård och Fredrik Setterqvist Revisorer Ordinarie revisorer Stefan Jakobsson och Sven Setterqvist Suppleanter Kjell Holmberg och Staffan Zilling Valberedning Per Franzén (sammankallande), Helena Berglind och Patrik Blidefalk Huvudansvariga funktionärer Sportkommittén Göran Hellgren Stugkommittén Anders Sohlberg Arrangemangskommittén Olle Blomgren Tävlingsanmälan Gunnel Junegard Webbansvarig Anders Hedberg Rekryterings- och utvecklingskommittén Göran Hillgren Redaktör Irrblosset Kathrin Svanberg Kartansvarig Henrik Erlandsson Festansvarig Fredrik Setterqvist Utbildningsansvarig Jesper Hansson Lagerberg Bidragsombud och statistik Key Lindell Sportident/datastöd Key Lindell, Petra Lindell och Tomas Möller Tränings- och tävlingskläder Helena Berglind och Katarina Wåhlin 25-mannaföreningen Olle Blomgren SCC Föreningen Björn Nyqvist och Petra Lindell Årsmöte Årsmötet genomfördes måndagen den 30 januari 2012 på Farstanäset med 35 medlemmar närvarande. Olle Blomgren utsågs att leda årsmötet och Anita Karlsson att föra anteckningar. Ann-Sofie Svanberg omvaldes som ordförande. Två motioner behandlades. Regler för att köpa friskvårdstjänster av OK Södertörn har tagits fram och publiceras på hemsidan (OK Södertörns träningspaket). Tyvärr har bara 2 personer hittills nappat på möjligheten. Skidsektion bildas om intresserade medlemmar lämnar förslag till sektionsordförande som driver verksamhet. Hittills har det ej skett. Styrelsens sammanträden Styrelsen har genomfört 8 protokollförda sammanträden. Uppdrag och medlemskap OK Södertörn är medlem i Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), Stockholms Orienteringsförbund (StOF), Svenska Friidrottsförbundet, Stockholms Friidrottsförbund, Farsta Föreningsråd, Föreningen Magelungens Vänner, 25mannaföreningen, Stockholm City Cup-föreningen, Huddinge Idrottsallians, samt alliansen Söderkartor (SÖKA). Anita Karlsson har varit styrelseledamot i StOF och Göran Hellgren ledamot i StOF:s ungdomskommitté. Per Franzén är med i StOF:s valberedning. Peter Jakobsson, Petra Lindell och Björn Nyqvist (ordförande) har representerat OK Södertörn i SCC-föreningen. 2

3 Olle Blomgren har varit klubbens representant i 25mannaföreningens styrelse. Tomas Möller, Key Lindell och Fredrik Setterqvist har representerat klubben i 25mannaföreningens datagrupp. Marie Halvorsen har varit vår representant i Föreningen Magelungens Vänner. Medlemmar Medlemsstatistik Antal medlemmar per 31 december 2012 (föregående år anges inom parentes) är 360 (342) personer fördelat på 210 (203) män och 150 (139) kvinnor. 145 (127) av medlemmarna är 25 år eller yngre. Av dessa är 81 (74) män och 64 (58) kvinnor. Under året har klubben fått 63 (51) nya medlemmar fördelade på 35 (23) kvinnor och 28 (28) män. 47 (33) av de nya medlemmarna är 20 år eller yngre. 44 (51) medlemmar har lämnat föreningen och 1 (1) medlem har avlidit. Det innebär ett nettotillskott med 18 medlemmar (2011 minskades antalet med 1 medlem). Diagrammen redovisar medlemsutvecklingen fördelat på kvinnor och män samt unga och gamla Män Kvinnor Äldre (25 år >) (18)

4 Medlemsvård Årsfest Årsfesten för 2012 arrangerades med en OKSarsgala lördag 1 december i Folkets hus, Årsta. 82 OKS-medlemmar deltog. Tjejer under 30 arrangerade. Skinkjakten Årets Skinkjakten arrangerades den 8 december av William Nilsson. Startfältet bestod av 20 klock- och mobiltelefonbefriade klubbmedlemmar i alla åldrar som pulsade fram i djup snö. Linus Backlund vann skinkan. Fikonpriset lottades till Claes Renner, vilket innebär att han får äran att lägga banor till nästa års Skinkjakt. Helg utan älg 12 kvinnor från OK Södertörn deltog i det traditionella Gotlandsarrangemanget Helg utan Älg den oktober. Som vanligt varvades orientering, shopping och trevligt kvällsgemyt. Olycksfallsförsäkring Klubben har förnyat den kollektiva olycksfallsförsäkringen genom Folksam. Den täcker mindre omkostnader i det fall olyckan skulle vara framme i samband med OK Södertörns tränings- och tävlingsverksamhet. Tränings- och tävlingsutrustning Helena Berglind och Katarina Wåhlin har haft ansvaret för försäljning och lagerhållning av klubbens tränings- och tävlingsdräkt. Utbildning och verksamhetsutveckling Under året har vi deltagit i följande utbildningar och ledarträffar: januari, StOF, banläggarkurs: Björn Nyqvist 15 februari, StOF, tävlingsledarträff: Kalle Högberg 23 februari, SISU, föreläsning inklusive bok om pulsträning: Jonathan Berglind, Per Franzén, Anders Hedberg, Göran Hillgren, Louise Klingstedt, Fredrik och Marielle Larsson, Helena, Johan och Kjerstin Markstedt, Elin Nygren-Wåhlin, Ann-Sofie, Kathrin och Sten Svanberg, 10 november, StOF-konvent: Ann-Sofie Svanberg, John Svanberg, Kathrin Svanberg, Anita Karlsson, Olle Blomgren, William Nilsson, Tove Lagerberg och Göran Hellgren november, SOFT, ungdomstränarkurs i Haninge: Anders Hedberg 10 december, StOF/SISU, utbildningsmodulen i Idrotten Online: Jesper Hansson Lagerberg Andra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter under året: I samband med torsdagsträningen 15 november gav Annika Billstam en inspirationsföreläsning på Farstanäset för ca 60 klubbmedlemmar. Den årliga klubbkonferensen genomfördes 24 november i Folkbildningsrådets lokaler, Södermalm. Då diskuterade drygt 20 medlemmar bland annat hur vi ska finansiera vår verksamhet och hur vår elitpolicy ska se ut. Ett viktigt tillfälle för aktiva medlemmar att vara med och utforma klubbens framtid. Avslutades med uppskattad samvaro på näraliggande lokal. Klubben har också genomfört ett antal lärgrupper under året. De har bland annat handlat om banläggning i OCAD, tävlingsadministrationsprogrammet OLA samt utveckling av våra arrangemang SCC och 25mannakorten. Ytterligare utbildningsinsatser redovisas nedan under Rekryterings- och utvecklingskommittén samt Sportkommittén. 4 (18)

5 2. Rekryterings- och utvecklingskommittén (R&U) R&U-kommittén har bestått av Göran Hillgren. Vi kan summera ett verksamhetsår där vi till nästan 100 procent genomfört allt som vi föresatt oss i den verksamhetsplan vi upprättade för ett år sedan. Genom ett fortsatt fokus på att varje år genomföra en nybörjarkurs för nya medlemmar, bedriva ett breddat samarbete med skolorna och genom ett engagemang i Idrottslyftet har föreningen skapat en stabil plattform för kontinuerlig rekrytering och utbildning av klubbmedlemmar. I samverkan med den stabila och framgångsrika ungdomsverksamheten visar också verksamheten på positiva resultat både vad avser omfattning och prestationer på ungdomssidan. Två av R&U:s fokusområden, Idrottslyftet och Sports Camp som har drivits av ungdomar för ungdomar. Ca 12 ledare i åldern år har varit engagerade som ledare för barn i åldrarna 8-12 år ute på skolorna. Verksamhetens mål Långsiktigt bidra till att säkerställa rekryteringen och utvecklingen av nya ledare i föreningen Samordna rekryteringen av och rekrytera nya medlemmar året runt Driva nätverksarbetet inom Idrottslyftet Utveckla och samordna samarbetet med skolorna Nybörjarkurs 2012 R&U har 2012 i samverkan med SK genomfört en nybörjarkurs för 32 nya medlemmar. I huvudsak i åldrarna 7-12 år. Sports Camp 2012 I samarbete med Farsta Stadsdelsförvaltning och 6 andra föreningar deltog OKS som arrangör av Sports Camp En sommarlovsidrottsskola för ca 300 barn vecka 32 och 33. Verksamheten planerades och genomfördes av 6 av OKS unga ledare: Måns Hellgren, Johanna Ivarez, Alexander Nilsson, William Nilsson, Matilda Renlund och Alice Törnlund. Idrottslyftet OKS ingår i nätverket Idrottslyftet Farsta som består av 13 skolor (samtliga kommunala skolor i Farsta Stadsdel) samt 10 föreningar. Kärnverksamheten utgörs av idrottsaktiviteter på eftermiddagen på skolorna genomförda av idrottsföreningarna. Ungdomarna från idrottsföreningarna, som leder verksamheten, ersätts med ca 100 kr per arbetad timme är Idrottslyftet Farstas budget 490 tkr. Genom Idrottslyftet har vi även finansierat inköp av SI-utrustning som börjat användas ute på några skolor. OKS ingår även i Idrottslyftet Huddinge i mindre omfattning. Utbildning Genom Idrottslyftet Farsta har fram till idag 15 ungdomar gått SISU:s plattformutbildning i ledarskap. Utbildningen finansieras genom Idrottslyftet. Samarbete med skolorna Utöver samverkan inom Idrottslyftet har R&U med framförallt hjälp av Ronny Hedlund, Kjell Holmberg och Ulf Eskilsson arrangerat och hjälpt skolorna med mycket kvalitativa och uppskattade temadagar. För Bäckahagsskolan, Tallkrogsskolan, Tomtbergaskolan, Solfagraskolan, Trångsundsskolan och Årstaskolan har OKS sammantaget genomfört 10 temadagar med över barn ute på Farstanäset. Uthyrning av Farstanäset och utsättning av skärmar orsakar ett slitage, men också ca 15 tkr i intäkter för klubben. När det gäller klubbens bidrag till uppbyggnad av infrastruktur för orientering på skolorna, så har fram tilldags datum OKS ritat 23 skolgårdskartor. 5 (18)

6 3. Sportkommittén (SK) Klubbens tränings-, tävlings- och ungdomsverksamhet samordnas av den under 2012 nyinrättade Sportkommittén (SK). SK har 2012 bestått av: Göran Hellgren (ordf), Sten Svanberg, Johan Sisell, Anders Hedberg, Johan Markstedt, Jesper Hansson Lagerberg, Claes Renner och Elin Nygren-Wåhlin. Sportkommittén har under det gångna verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten, varav 2 telefonmöten. Mötena har huvudsakligen behandlat klubbens tränings- och tävlingsverksamheter med fokus på hur vi ska fortsätta att driva och utveckla verksamheten. Under hösten tog vi fram ett utkast till elitpolicy för OK Södertörn som sedan diskuterades på klubbkonferensen den 24 november. Junior, senior och motion I detta avsnitt beskrivs den verksamhet som huvudsakligen riktar sig till juniorer, seniorer, veteraner och motionärer. I nästa avsnitt beskrivs den del av verksamheten som särskilt berör barn och ungdom. Målsättningar 2012 var: Delta i SM med dam-, damjunior och herrjuniorlag med ambitionen att nå goda resultat Vi hade representation i samtliga SM-deltävlingar och antalet deltagare har ökat markant jämfört med Resultaten är i paritet med föregående år och återfinns för de individuella tävlingarna finns i tabellen nedan. Tove Lagerberg upprepade fjolårets andraplats på Ultralång-SM i D18. På årets SM-stafett representerades OK Södertörn av ett lag vardera i klasserna H20, D21 och H21. Vi lyckades inte med att få ihop både ett damsenior och ett damjuniorlag till följd av bland annat utlandsresor. Placeringarna blev i H20 (William Nilsson, Jonathan Berglind, Måns Hellgren) 36:a av 58 fullföljande lag, D21 (Tove Lagerberg, Louise Markstedt, Helena Markstedt) 44:a av 54 och i H21 (Josh Beech, John Svanberg, Tomas Holmberg) 70:a av 80 fullföljande lag. Resultat vid de individuella SM-tävlingarna 2012 Sprint Natt Lång Medel Ultralång Tove Lagerberg, D , B-final 32 2 Helena Markstedt, D20 4, B-final Louise Markstedt, D21 14, B-final 45 8, C-final 29, C-final William Nilsson, H18 3, B-final 23 21, B-final Måns Hellgren, H18 32, B-final 65 8, B-final Jonathan Berglind, H18 Josh Beech, H21 Felst, E-final 32, E-final Delta i de stora budkavlarna 10mila, 25manna samt Jukola och Venla Vi deltog i alla stora stafetter med sammanlagt 15 seniorlag och 3 ungdomslag (i 10mila). Endast ett av seniorlagen blev ej godkänt och resultaten för förstalagen var i samtliga fall troligen de bästa på hela 2000-talet. Klubben hade sammanlagt 7 lag som deltog i 10mila som avgjordes i trakterna kring Kvarn i Östergötland: två herrlag, två damlag och tre ungdomslag. Ungdomslagen placerade sig som 89:a och 157:a, tredjelaget diskades efter några missade kontroller. Det första damlaget nådde nästan det inofficiella målet topp-50 och slutade på en 60:e plats, andralaget blev 228:a. Herrarnas första lag blev diskvalificerat efter missade kontroller på 2 sträckor, andralaget (som lånade in en före detta klubbmedlem från Waxholms OK) blev 241:a. 6 (18)

7 Till 25manna mobiliserade klubben 3 lag som samtliga blev godkända! Förstalaget nådde bästa placeringen på många år 56:a. Tove Lagerberg inledde med en 16:e plats på första sträckan och efter fjärde sträckan (ungdomssträckan) låg vi på en imponerande 24:e plats. Placeringarna för de andra 2 lagen blev 217 och 282 av 323 fullföljande lag. OKS hade 3 lag i Venlastafetten och 3 lag i Jukola. Alla lag blev godkända! Förstalagen i båda stafetterna knep sina bästa placeringar på flera år tack vare många fina insatser. Resultaten i Venlastafetten blev 74:a, 189:a och 859: a av ca 1200 startande lag. Resultaten i Jukolastafetten blev 151:a, 412:a och 446:a (damlaget) av ca 1600 startande lag. Vi genomförde även på sedvanligt vis en klubbresa till Halikkostafetten i Finland med relativt stor självfinansiering av deltagarna. Förstalaget blev näst bästa svensklag (efter IFK Mora) på en 29:e plats och andralaget blev 70:e lag av ca 120 startande lag. Genomförda träningar Tisdagar vinter: Intervallträning och styrkegymnastik från Hökarängsskolan 22 tillfällen Tisdagar vår-höst: Torsdagar: Teknikträningar på olika kartor och i varierande terräng i samarbete med Järla IF OK, Skarpnäcks OL, Snättringe SK och Tumba-Mälarhöjdens OK 15 tillfällen Klubbens orienteringsträning från Farstanäset under hela året 48 tillfällen Lördagar: Långdistanslöpning under vintern i varierande terräng och på olika kartor 15 tillfällen Vinter- och sommarserie Klubben deltar även i söderklubbarnas träningssamarbete Vinterserien 11 tillfällen och Sommarserien 10 tillfällen Totalt har Sportkommittén ansvarat för och genomfört 121 kvalificerade träningar under året. Till detta kommer ca 43 tävlingar i Stockholmsdistriktet. Utöver detta har klubben arrangerat KM, klubbtävlingar, läger och tävlingsresor ytterligare ca 20 dagar. Med överslag räknat innebär det att kvalificerad träning eller tävling funnits tillhanda vid ca 184 tillfällen, dvs. i genomsnitt varannan dag under året för klubbens medlemmar. Läger & tävlingsresor Klubbläger med skidåkning i Vika utanför Mora genomfördes första veckan i januari med 30-talet deltagare. Vikalägret är ett återkommande inslag i klubbens verksamhet som vänder sig till alla medlemmar oavsett ambitionsnivå. Tränings- och tävlingsresa till Riga i Lettland med 32 deltagare under påskhelgen 4-7 dagar i början av april. En tävlingsresa till EM i Dalarna med ca 40 klubbmedlemmar boendes i campingstugor vid Orsa camping genomfördes den maj. Ett veckolångt sommarläger för juniorer samordnat med Rikslägret för ungdomar genomfördes i månadsskiftet juni/juli i Sälen. Juniorverksamheten Ledare för juniorgruppen har varit Göran Hellgren, Johan Markstedt, Marielle Larsson, Johan Sisell och Jesper Hansson Lagerberg. Förutom den ordinarie träningen i klubben har juniorerna deltagit i StOF:s juniorträffar, eget anordnat träningsläger i samband med Rikslägret i Sälen, tävlingsresan till U10mila, flera planerings- och inspirationsträffar i klubben samt en avslutningsaktivitet (Gocart) med gemensam matlagning. Silva League Klubben arrangerade resor för juniorerna till alla deltävlingar i Silva League (Lerum april, Husaby i Uppland april, Linköping 4 maj och Hälsingland maj). Bäst totalresultat nåddes av Tove Lagerberg (5:a i D18) och Helena Markstedt (20:e i D20). Måns Hellgren och 7 (18)

8 William Nilsson lyckades kvalificera sig till första elitgruppen (H18E) i sista deltävlingen före avslutande jaktstart. Elin Nygren Wåhlin (D20) och Jonathan Berglind (H18) deltog också med goda resultat. Landslagsuppdrag Tove Lagerberg blev nominerad till och deltog i European Youth Orientering Championship (EYOC) i Frankrike i månadsskiftet juni/juli. Tove blev 32:a i den inledande sprinten, 1:30 min efter täten. Dagen efter blev hon 9:a i långdistans, 5:23 min efter täten i ett stabilt lopp men där något misstag på slutet kostade ca 2 min. Tove fick med detta starka resultat vara med i stafettlaget där Sverige blev trea i D18. Tove inledde starkt och växlade som trea efter första sträckan. Tove deltog även i juniorlandslagets öppna träningsläger i Tjeckien i augusti. Stafetter Klubben har deltagit med flera lag i ett antal mindre svenska stafetter under året som exempelvis Måsenstafetten, 10mila, Natti Natti och Pampas by Night. Södertörn hade hela 20 godkända lag i årets DM-stafett (22 lag startade). Bästa placeringar nåddes av H14- och D20-lagen som blev tvåor. Bara Tullinge hade fler godkända lag, 25 st. Ravinen hade 18 och Snättringe 15 godkända lag. Distriktsmästare DM sprint Tilde Backlund (D12) och Jesper Hansson Lagerberg (H45) DM lång Tilde Backlund (D12) och Tove Lagerberg (D18) DM medel Hanna Lagerberg (D12) DM natt Hanna Lagerberg (D12) Andra tävlingar Ett stort antal klubbmedlemmar deltog i O-Ringen i Halland med 461 anmälda vid de fem etapperna. Närmare 100 Södertörnare njöt av sommarsol och långbord på fredagskvällen efter en veckans tuffa utmaningar i de Halländska skogarna. Sammanlagt fick klubben 3 st etappsegrare och 10 st bland de 20 bästa totalt. Bästa sammanlagda placeringar nåddes av Alexander Nilsson 2:a i Ö5, Tilde Backlund 3:a i D11, Hanna Lagerberg 7:a i D12, Per Franzén 12:a i H45 kort-1, Ann Franzén 14:e i D45 kort, Gerg Eklöw 16:e i H13, Johan Markstedt 17:e i H50-2, William Nilsson 18:e i H18 lång, Måns Hellgren 19:e i H18 lång och Jenny Ek 19:e i D21 motion. Tilde vann 1:a och fjärde etappen och Hanna vann (inofficiellt) 5:e etappen. I Stockholm City Cup deltog ca 30 Södertörnare per etapp, huvudsakligen yngre eftersom klubbens medlemmar behövs som funktionärer. Tove Lagerberg vann andra etappen (Stora Essingen) och blev sammanlagd 4:a i D17-. Tilde Backlund blev 2:a i andra etappen och sammanlagd 12:a i D-16. En annan tävling som förtjänar ett särskilt omnämnande är Linnéklassikern. Det var en liten men framgångsrik skara från OK Södertörn som deltog. Bäst lyckades Helena Markstedt D20E, William Nilsson H18E och Hanna Lagerberg D12 som alla vann sin klass. Mattias Ivarez blev trea i H12. Tävlingen avgjordes i tekniskt krävande terräng vilket uppenbarligen passar våra löpare. Roligt också att vi hade deltagare i båda seniorelitklasserna där Louise Markstedt blev 9:a i D21E och Tomas Holmberg 15:e i H21E. Klubbmästare KM-status kräver minst två startande i klassen utom i ungdomsklasserna (HD10-16) där en startande är kravet. Alla medlemmar får delta i KM såväl stödjande medlemmar som de som tävlar för annan förening. Sprintdistans 6 juni, Bogesund, 88 startande: Sanna Hedberg (D10), Tilde Backlund (D12), Alice Törnlund (D16), Louise Klingstedt (D21), Daniela Renner (D35), Ann Franzén (D45), Anita 8 (18)

9 Karlsson (D50), Inger Schwartz (D55), Margaretha Nylund (D60), Sonja Sundell (D70), Mattis Sandén (H10), Mattias Ivarez (H12), Georg Eklöw (H14), Alexander Nilsson (H16), Måns Hellgren (H18), Fredrik Larsson (H21), Anders Hedberg (H40), Jesper Hansson Lagerberg (H45), Anders Jacobsson (H50), Göran Hillgren (H55), Paul Norén (H60), Ronny Hedlund (H65) och Ulf Eskilsson (H70). I arrangemanget ingick följande klasser utan KM-status: Kathrin Svanberg (D20), Ing-Marie Nilsson (Öppen gul) och Björn Renner (Öppen vit) Långdistans 6 juni, Bogesund, 88 startande: Sanna Hedberg (D10), Hanna Lagerberg (D12), Alice Törnlund (D16), Caroline Larsson (D21, Pia Hellgren (D45), Anita Karlsson (D50), Lotten Lundeberg (D55), Margaretha Nylund (D60), Ulla Andersson (D70), Mattias Ivarez (H12), Georg Eklöw (H14), Alexander Nilsson (H16), William Nilsson (H18), Fredrik Larsson (H21), Jesper Hansson Lagerberg (H40), Per Franzén (H45), Anders Jacobsson (H50), Jan Lindgren (H55), Lars- Gunnar Larsson (H60), Ronny Hedlund (H65) och Ulf Eskilsson (H70). I arrangemanget ingick följande klasser utan KM-status: Daniela Renner (D35), Malva Lindbärg (Öppen vit), Rosa Sandén (Öppen gul) och Sebastian Tegnebratt (Öppen blå). Medeldistans 5 september, Brantbrink, 55 startande: Sanna Hedberg (D10), Hanna Lagerberg (D12), Alice Törnlund (D16), Tove Lagerberg (D20), Anita Karlsson (D50), Gunnel Junegard (D75), Björn Renner (H10), Filip Möller (H12), Georg Eklöw (H14), Alexander Nilsson (H16), Måns Hellgren (H18), Josh Beech (H21), Peter Jakobsson (H40), Göran Hellgren (H45), Anders Jacobsson (H50), Ola Nyqvist (H55), Lars-Gunnar Larsson (H60) och Örjan Kampegård (H65). I arrangemanget ingick följande klasser utan KM-status: Daniela Renner (D35) Natt 25 september, Brotorp, 27 startande: Hanna Lagerberg (D12), Alice Törnlund (D16), Louise Markstedt (D21), Melvin Jakobsson (H12), Linus Backlund (H14), William Nilsson (H18), Johan Sisell (H21), Göran Hellgren (H45) och Lars-Gunnar Larsson (H60). I arrangemanget ingick följande klasser utan KM-status: Anders Jacobsson (H50) och Jan Lindgren (H55) Kanonen Kanonen är två vandringspris för de OKS-juniorer som tävlar i Herrar respektive Damer Genom ett poängsystem summeras tävlings- och träningsflit. Vår flitigaste damjunior 2012 var Tove Lagerberg och herrjunior 2012 var William Nilsson. Skällan Skällan arrangerades torsdagen den 14 juni av Måns Hellgren. Totalt 81 södertörnare startade fördelat med 35 på Skällan, 21 på Lillan Skällan och 25 på Miniskällan. Skällan-vinnare blev Tove Lagerberg som får äran att arrangera I Lilla Skällan segrade Mattias Ivarez och i Miniskällan Lukas Elmberg. Barn och ungdom Ungdomskommittén upphörde under 2012 och ingick i Sportkommittén. Planeringen av verksamheten har skett vid ledarmöten i de olika ledarteamen för grupperna 6-8, 9-12 och Fokus har varit på att genomföra bra träningar för våra ungdomar samt få ihop sammanhållningen i de olika grupperna. Målsättningar 2012 var: Mer eller lika många poäng i ungdomsserien som 2011 Vi kom i år på en sammanlagd 4:e placering vilket är den bästa i klubbens historia. Vi kom upp i totalt 6017 poäng mot 6284 förra året. Det är mycket glädjande att vi nu kan konstatera att vi är en av de största ungdomsklubbarna i Stockholm. 9 (18)

10 2011 Plats Klubb Före finalen Finalen Poäng totalt 1 OK Ravinen Tullinge SK Snättringe SK Attunda OK OK Södertörn Plats Klubb Före finalen Finalen Poäng totalt 1 OK Ravinen Tullinge SK Snättringe SK OK Södertörn Attunda OK Öka antalet uppnådda UP poäng och ha minst tre deltagare/åldersklass i minst 3 UP tävlingar 26 ungdomar har deltagit i UP vid minst ett tillfälle. Totalt har våra ungdomar sprungit ihop 643 poäng. Jämförande statistik saknas men vi har sannolikt aldrig haft en högre poängskörd. Bästa placeringar var Tilde Backlund 1:a i D12, Hanna Lagerberg 2:a i D12, Georg Eklöv 5:a i H14, Linus Backlund 8:a i H14 samt Alice Törnlund 8:a i D16. Klass Antal löpare OKS Poäng D H D H D H Totalt Öka antalet ungdomar i verksamheten i åldern och behålla 80 procent av befintliga ungdomar i åldern Under 2011 hade vi 89 st ungdomar som vi rapporterade LOK-stöd för, i år har vi ökat till 105 st. LOK-stödsrapporteringen omfattar ungdomar upp till 20 år. Det är 15 st som slutat denna säsong och vi har fyllt på med ca 35 st nya ungdomar. Under 2011 rapporterade vi in 2707 närvarotillfällen för ca 90 ungdomar. Under 2012 har vi ökat till 3752 närvarotillfällen för 109 ungdomar (preliminärt, alla uppgifter inte klara ännu). Det betyder att vi både blivit bättre på att rapportera in LOK-stöd, men också att våra ungdomar deltar i fler aktiviteter. Ansvariga för de olika gruppernas närvarorrapporteringen har varit Claes Renner (6-8), Annica Hedberg (9-12), Tove och Jesper Lagerberg (13-20). Key Lindell har bistått med teknik och samanställning av rapporteringen till stat och kommun. Rekrytera minst 5 nya ledare Ledare 2012 i de olika ungdomsgrupperna har varit: Grupp Anders Hedberg, Nils Eklöv, Per Backlund, John Svanberg och Ola Nyqvist. Grupp 9-12 Anna Backlund, Annica Hedberg, Martin Sigrand, Anders Jacobsson, Göran Ivarez och Elin Nygren Whålin. Grupp 6-8 Claes Renner, Patrik Blidefalk, Kathrin Svanberg och Anna Grenros under vårsäsongen samt under hösten Claes Renner, Mattias Skeppling, Sara Thörn och Göran Hillgren 10 (18)

11 Nya ledare under 2012 är Sara Thörn och Mattias Skeppling samt supertränaren Leif Gary Pettersson som har hållit i en träning i månaden under hösten 2012 för 9-12 gruppen. Ledare som slutat under 2012 är Anna Grenros (grupp 6-8), Patrik Blidefalk (grupp 6-8), Kathrin Svanberg (grupp 6-8) och Erik Andersson grupp (13-16). Träning Tisdagar vinter Löpträning, gymnastik, bollspel och lek från Hökarängsskolan. Tisdagar vår & höst Teknikträningar på olika kartor och i varierande terräng tillsammans med andra söderklubbar anpassad från 13 år och gul/orange nivå. Torsdagar Allmän klubbträning i terrängen kring Farstanäset under hela året. Under perioden januari-mars åkte vi skidor i Ågesta vid bra snötillgång. Barn- och ungdomsträningar har genomförts med banor från grön till röd nivå på torsdagar. Träningen börjar med en gemensam samling gruppvis. Vi har i år blivit bättre på att låta barn och träna på rätt nivå genom att låta vissa ungdomar träna med den yngre eller äldre gruppen beroende på den individuella utvecklingsnivån. De olika planeringsteamen har haft ansvarat för att planera träningar inklusive ut och inhängning av kontroller samt tryck av kartor. Respektive ledarteam har ansvarat för att genomförandet inklusive uppvärmning, lekar och uppföljning. Läger och tävlingsresor Under året har flertalet läger ägt rum, både i klubbens, i distriktets och i förbundets regi. I mars genomfördes ett ungdomsläger vid Örnboet bredvid Flatensjön där var vi drygt 30 ungdomar + ledare. Vi fyllde stugan till bredden den rymmer 39 personer. I månadsskiftet maj/juni genomförde klubben det årliga StOF:s sommarläger, denna gång vid Albysjön. Vädrets makter var dock inte med oss och det var endast ca 2-4 grader varmt. Vi var dock ett 20-tal ungdomar som trotsade vädrets makter och deltog. Vid Rikslägret i Sälen, som ägde rum i juni/juli, deltog 16 ungdomar ålder samt 5 ledare. I augusti åkte klubben till U10mila. Ett 50-tal södertörnare följde med när klubben ställde upp i denna ungdomsklassiker. I år med besök på Skara Sommarland. Södertörn har utöver detta deltagit i StOF:s talangläger för HD12 (4 st) och HD14 (2 st) vid Dommarudden USM-läger vid High Chaparral i Värnamo (5 st) 20 barn och ungdomar samt 10 ledare och föräldrar åkte med till Dala Dubbeln i Falun. Tävlingar Under året har många flitiga tävlingsinsatser genomförts som i ett flertal fall resulterat i pallplaceringar. DM gav flera topp-tio-resultat och det blev även många distriktsmästare. Sprint DM På sprint-dm vann Tilde Backlund, Linda Renner kom trea och Hanna Lagerberg femma i D12. Alice Törnlund slutade på en femteplats i D16. Lång DM På lång-dm vann Tilde Backlund klasen D12 före Hanna Lagerberg. Alice Törnlund slutade på en femteplats i D16, Sara Möller kom sjua i D10 och Georg Eklöv åtta i H14, Filip Möller tia i H (18)

12 Medel DM På medel-dm vann Hanna Lagerberg och Tilde Backlund slutade trea i D12. Georg Eklöv kom trea i H14, Axel Kudinoff sjua i H14, Linus Backlund åtta i 14, Linda Renner nia i D12, Sara Möller nia i D10, Adam Hedberg tia i H14 och Alice Törnlund tia i D16. Natt DM På natt-dm vann Hanna Lagerberg och Tilde Backlund slutade trea i D12. Linus Backlund blev sjua och Georg Eklöv tia i H14. Stafett DM På stafett DM kom H14-laget (Linus, Axel, Adam, Olof, Georg) tvåa, D12-laget (Ella, Ylva, Hanna S, Lotten, Katarina) fyra, D16-laget (Alice, Martina, Rosa) femma, H12-laget (Mattias, Melvin, Ludvig, Filip, Filip) femma, H16-laget med (Max, Elias, Alexander) tia. Övriga stafetter På Måsenstafetten vann D12-laget, H12-laget kom sexa och H14-lagen sjua och tia. På 10mila hade klubben tre lag som gjorde stabila resultat. Melkers minne vann D12-tjejerna för andra året i rad. På Ungdomens 10mila slutade HD18-laget på en meriterande 11:e plats, våra HD12-lag på plats 47 och 88, D18-laget blev 61:a. I HD18-laget sprang Måns Hellgren, Alvis Reinsons, Jonatan Berglind, William Nilsson, Hugo Lindbärg, Axel Kudinoff, Adam Hedberg, Linus Backlund, Elias Englund, Georg Eklöw, Erik Nygren-Wåhlin och Mikus Purins. Ett flertal ungdomar har även deltagit i 10mila, 25-manna, Jukola och Halikko. Ungdoms SM Södertörn hade 5 deltagare på USM i Småland och trots uteblivna pallplatser så presterades bra resultat. Ungdomsserien Se ovan under mål. Trivselaktiviteter Under året har bland annat övernattning, pulkaåkning, äventyrsdag varit på agendan för våra ungdomar. Topplistan & Guldkängan Ungdomarnas vandringspris för bästa tränings- och tävlingsflit är den förgyllda skon Guldkängan och den utdelades vid ungdomsavslutningen. Liksom förra året återfanns nya priskategorier: Stora framsteg, Presterat på topp, Första tävling i H/D klass, Första tävling i U-klass, Kämpat med glädje och Årets nykomling (samt ytterligare några klasser). Alla ungdomar som inte fick pris i Guldkängan hamnade i någon av dessa kategorier. I år tonade vi dock ner betydelsen av Guldkängan och delade bara ut första pris, som gick till Hanna Lagerberg och Georg Eklöw. Vi har i år haft 18 tävlingar som ingått i Topplistan, där man får poäng i förhållande till hur lång tid man är efter segraren. Man fick som mest räkna 8 tävlingar + ungdomsseriefinalen, totalt 9. Maxpoäng var 900 p och det lyckades Tilde Backlund nå och stod som segrare i Topplistan. Vi delade sedan ut pris till de 15 första i Topplistan. Övrigt Ett flertal ungdomar har deltagit i StOF:s HD respektive HD aktiviteter Ungdomsavslutning genomfördes på Farstanäset i november med prisutdelning, chokladhjul, massor av fika och glada ungdomar. 12 (18)

13 4. Tävlingsverksamhet Nationella tävlingar och klubbmästerskap Tävlingsstatistik för verksamhetsåret och föregående års uppgifter anges inom parentes. Exakta uppgifter är ej möjliga att erhålla eftersom tävlingsanmälningar som ej gått genom klubben anmälningsansvarige ingår med några undantag ej i statistiken. OK Södertörns medlemmar har deltagit i totalt 191 (175) tävlingar fördelat på 175 (161) individuella tävlingar och 16 (14) stafettävlingar. Vid dessa tävlingar har antalet anmälda uppgått till (2 696), varav (2 378) på individuella tävlingar och 455 (318) på stafetter. De (2 696) anmälda fördelas på (1 446) från HD21 samt (1 250) för ungdomar (till och med HD20). I jämförelsen med föregående år är det en ökning av antalet anmälda med drygt 38,2 procent. Mellan 2010 och 2011 var ökningen 13,6 procent. Antalet anmälda från HD21 har ökat med 40 (6) procent och för ungdomar är ökningen 36 (24) procent. Antalet starter uppgår till totalt (2 528). Andelen ej startande i vuxenklasser utgör cirka 6 (8) procent. Motsvarande värde för ungdomar är 7 (8) procent. 245 (219) medlemmar har sprungit minst en tävling under året fördelat på 134 (122) män och 111 (97) kvinnor. O-Ringen i Halland lockade många Södertörnare med 461 (230) anmälda vid de fem etapperna var det 230 anmälda vid de fem etapperna i Hälsingland. Därutöver deltog sammanlagt 81 (87) medlemmar i Skällan Lilla Skällan och Miniskällan. OK Södertörns mest aktiva orienterare räknat i antal starter under hela verksamhetsåret. Här redovisas samtliga Södertörnare som startat vid minst 10 tävlingar under året. Här ingår även KM och stafetter. Siffran inom parentes avser anmäld men ej startat: Tove Lagerberg 69 (0), William Nilsson 67 (2), Georg Eklöw 65 (3), Hanna Lagerberg 64 (1), Jesper Hansson Lagerberg 62 (1), Nils Eklöw 57 (5), Alice Törnlund 55 (5), Helena Markstedt 54 (2), Tilde Backlund 52 (0), Måns Hellgren 51 (4), Linus Backlund 50 (4), Axel Kudinoff 49 (8), Sanna Hedberg 48 (1), Mattias Ivarez 48 (2), Adam Hedberg 46 (6), Ronny Hedlund 44 (1), Linda Renner 44 (1), Anders Hedberg 43 (4), Matilda Renlund 43 (9), Johan Markstedt 41 (2), Hugo Lindbärg 40 (3), Martina Sallstedt 40 (9), Paul Norén 40 (0), Alexander Nilsson 39 (4), Göran Hellgren 37 (0), Anders Jacobsson 36 (1), Göran Ivarez 35 (1), Anita Karlsson 35 (1), Tomas Holmberg 35 (2), Jonathan Berglind 35 (3), Fredrik Setterqvist 34 (1), Claes Renner 34 (0), Melvin Jakobsson 34 (0), Björn Renner 33 (2), John Svanberg 33 (0), Daniela Renner 33 (0), Ulf Eskilsson 32 (2), Elias Englund 32 (4), Louise Markstedt 31 (1), Gunnel Junegard 31 (3), Max Hård 30 (2), Örjan Kampegård 30 (3), Per Franzén 30 (4), Ann-Sofie Svanberg 30 (0), Ola Nyqvist 29 (1), Jan Lindgren 29 (4), Johan Sisell 28 (1), Elin Nygren Wåhlin 28 (1), Anna Backlund 28 (2), Josh Beech 24 (1), Ann Franzén 24 (1), Micke Gustafsson 24 (6), Margaretha Nylund 23 (1), Lars-Gunnar Larsson 23 (2), Jan Sturestig 23 (0), Annica Hedberg 23 (0), Monika Persson 22 (1), Pia Hellgren 22 (2), Lotten Lundeberg 22 (0), Martin Sigrand 21 (1), Christina Granath 21 (2), Torbjörn Johanson 21 (6), Filip Möller 21 (0), Kathrin Svanberg 21 (0), Sara Möller 21 (0), Bjarne Kampegård 20 (1), Erik Andersson 20 (1), Patrik Blidefalk 19 (3), Lotten Sandén 19 (0), Ove Arvidsson 18 (3), Per Backlund 18 (11), Ewa Arvidsson 18 (0), Malin Adolfsson 18 (0), Olof Lissmats 17 (1), Ing-Marie Nilsson 17 (1), Rosa Sandén 17 (1), Anna-Karin Carlsson 17 (0), Ylva Lagerberg 17 (0), Ludvig Sigrand 16 (1), Martin Eriksson 16 (2), Louise Klingstedt 16 (0), Erik Adolfsson 16 (0), Pyttan Asplund 16 (0), Marielle Larsson 15 (0), Jacob Hård 15 (0), Martin Englund 14 (0), Erik Nygren Wåhlin 14 (0), Ludvig Berglind 13 (2), Staffan Zilling 13 (0), Mattis Sandén 13 (0), Filip Sigrand 12 (5), Kjell Holmberg 12 (10), Loke Sundberg 12 (0), Viktor Zilling 12 (0), Eva Kampegård 12 (0), Kjerstin Markstedt 12 (0), Sune Sisell 11 (1), Katarina Lindbärg 11 (1), Peter Jakobsson 11 (2), Daniel Beutler 11 (0), Göran Hillgren 11 (0), Lena Erlandsson 11 (0), Olle Blomgren 10 (1), Ingemar Sandén 10 (1) och Sven Setterqvist 10 (0), I diagrammen nedan redovisas utvecklingen i antal anmälda samt hur många medlemmar som deltagit någon gång under året i en individuell tävling. Som ungdom räknas medlem som under året fyller högst 20 år. Presentationen av tävlingsstatistiken har möjliggjorts, liksom tidigare år, tack vare att Gunnel och Lennart Junegard samlat in alla tillgängliga uppgifter om Södertörnare som varit anmälda på svenska orienteringstävlingar. 13 (18)

14 4 000 Anmälda till individuella tävlingar inkl KM Ungdom Vuxen Antal medlemmar som startat i individuell tävling Kvinnor Män (18)

15 Internationella södertörnare Förutom att klubben deltagit i stafetterna Jukola och Halikko har flera medlemmar varit aktiva utanför landets gränser. Några av dessa var Paul Norén och Pyttan Asplund som sprang i Norge och även var med på Mediterranean Open Championship (MOC) med 8 tävlingar i Monaco, Frankrike och Italien. Ulf Eskilsson sprang 5 tävlingar i Tyskland. Tove Lagerberg deltog i EYOC i Frankrike i juni/juli. Ronny Hedlund var i Ungern på MTBorientering och i Spanien på fotoorientering. Under tränings och tävlingsresan till Riga Lettland deltog 32 medlemmar med flera bra resultat. På höstlovet åkte flera södertörnare till Turkiet. Flera bra och roliga träningar anordnades av Göran Hellgren. Bland annat nattorientering på hotellområdet samt golfbanan. Också en uppskattad stadssprint i Side genomfördes. Det kan finnas fler medlemmar som deltagit i tävlingar utomlands men som inte redovisas här då klubbens statistik över utlandstävlingar är osäker. 5. Arrangemang Arrangemangskommittén har bestått av Olle Blomgren (ordfördande) och John Svanberg. 25mannakorten Söndagen den 7 oktober arrangerade OK Södertörn tillsammans med Snättringe SK 25mannakorten vid Himmelsboda i norr om Lida i Botkyrka kommun. Tävlingen är en av Sveriges största endagarstävlingar och lockade i år drygt 3700 anmälda. Ett stort antal av klubbens medlemmar ställde upp som funktionärer under tävlingsdagen och många arbetade hårt med förberedelser flera månader i förväg. Tävlingsledare var Björn Nyqvist. Stockholm City Cup OK Södertörn har under verksamhetsåret varit medlem i Föreningen Stockholm City Cup (SCC). OK Södertörns ordinarie representanter i styrelsen har varit Petra Lindell och Björn Nyqvist (ordförande i SCC). Övrig medlemsförening under år 2012 har varit Sundbybergs IK. SCC har under våren 2012 arrangerat sprintorienteringar i form av tre etapper (Kista, Stora Essingen och Eriksdalsskolan). SCC genomfördes för 16:e gången och hade över 700 anmälda på varje etapp men en viss nedgång kan noteras jämfört med tidigare år. Tävlingsansvarig var Olle Blomgren och etappansvarig för första och andra etappen var Sundbybergs IK. Tredje etappen ansvarade OKS för med Kalle Högberg som etappansvarig och Anders Jacobsson som banläggare. Huvudsponsor var HSB. Etappfakta: 1 23 maj Kista 700 anmälda 2 30 maj Stora Essingen 753 anmälda 3 13 juni Eriksdalsskolan 742 anmälda Summa 2195 anmälda Vinterserien Vinterserien genomfördes i Svartviksskogen den 26 februari med 174 startande. Banläggare var Helena Markstedt. Stockholm Trail För första gången arrangerade klubben Stockholm Trail, en tuff terränglöpning med start vid Globen och banor i Nackareservatet med varvning i Hammarbybacken. Tävlingen gick den 30 juni och lockade totalt drygt 300 startande. Ansvariga för banorna var Johan Sisell och John Svanberg. Staffan Zilling var tävlingsledare. 15 (18)

16 Farstaloppet I samarbete med Farsta Stadsdelsförvaltning arrangerade klubben terrängloppet Farstaloppet den 1 september. Starten var vid Farsta Sim- och idrottshall och målet var i Farsta Centrum. Totalt blev det 177 startande i det rådande regnvädret. Tävlingsansvarig var Göran Hellgren. 6. Kartor Kartansvarig har varit Henrik Erlandsson med stöd av Ulf Eskilsson och Lars-Gunnar Larsson. Under året har klubbens kartor löpande reviderats i begränsad omfattning. Ingen ny karta har producerats i år, men några skolgårds-/skolkartor har reviderats. Kontakter har tagits med SoIK Hellas och Snättringe SK för att under nästa år göra en grundlig revidering av kartan över Svartviksskogen. 7. Farstanäset Klubbstugan har under 2012 åter stått i centrum för vår verksamhet. Torsdagsträningarna drar nu jättemånga av klubbens medlemmar till stugan och nu är den verkligen i minsta laget. Stugan har varit uthyrd till skolor, stadsdelsnämnden och privatpersoner, vilket är helt avgörande för att få stugans ekonomi att gå ihop. Stugan har städats vid ett tillfälle och på hösten har kontoret städats ur och tävlingsmaterial har flyttats till Rävlyan. Rävlyan i sin tur har städats ur och en massa material har slängts och en del har sparats och flyttats till Övre förrådet. Tyvärr har en del vandalisering skett med inbrott, inbrottsförsök, krossade rutor och liknande. Vi har haft sju stugfogdar som turats om med bevakningen av stugan veckovis. Dessa har under året varit: Sune Sisell, Ulf Eskilsson, Ove Arvidsson, Key Lindell, Thomas Möller, Bengt Yttermo och Anders Sohlberg. Stugkommittén (Sisells) har fixat bemanningslistor för serveringen och stugfogdarna. Monika Gustafsson-Högberg har även detta år haft koll på basmatvarorna i serveringen, vilket vi är mycket tacksamma för. Återigen är vägen till stugan i katastrofalt skick. Det vi kan hoppas på är att den lagas i sin helhet och inte detta lappande som håller ett halvår. 8. Information Irrblosset Kathrin Svanberg har varit redaktör för klubbtidningen Irrblosset. Övriga i redaktionen har varit Olle Blomgren, Anita Karlsson, Måns Hellgren och Caroline Berglind. Irrblosset har under året utkommit med 4 nummer. Tidningen har under året fått ny layout. Varje nummer har bestått av 20 sidor och innehållit många reportage och bilder som olika klubbmedlemmar bidragit med. Hemsidan Vi har under året etablerat nyhetsbrevsutskick till våra ungdomsgrupper samt möjlighet att prenumerera på OK Södertörns aktivitetskalender. Information om både kommande och genomförd verksamhet samt en mängd fakta om OK Södertörn har redovisats på OK Södertörn webbsida är välbesökt. Jämfört med föregående år har vi 6,4 procent färre besökare, men 2,8 procent fler sidvisningar, se tabellen nedan. Det är framför allt i maj månad som besöken var färre 2012, se diagrammet nedan. 16 (18)

17 Besökarna läste i genomsnitt 3,09 sidor per besök under 2012 vilket kan jämföras med 2,81 sidor per besök 2011, dvs. en ökning på 9,8 procent. Besöken och sidvisningar av hemsidan från dator har minskat, men har ökat kraftigt via mobil och surfplattor. Besöken har ökat med 157 procent och antalet sidvisningar med 165 procent. Trafikstatistik för hemsidan Förändring Besök, dator ,6% Besök, mobil & surfplatta ,0% Besök totalt ,4% Sidvisningar, dator ,7% Sidvisningar, mobil & surfplatta ,2% Sidvisningar totalt ,8% Unika besökare ,8% Sidor/besök 2,81 3,09 9,8% Genomsnittlig längd på besök 06:13 min 03:45 min -39,7% Avvisningsfrekvens 47,6% 38,4% -19,2% Nya besök 13,1% 12,3% -5,4% Facebook Under året har vår Facebooksida etablerats och kommit upp i över 100 personer som gillar 9. Ekonomi Klubbens ekonomi beskrivs utförligt i dokumentet Årsredovisning. Här presenteras en kort sammanfattning. Verksamhetsåret redovisar ett överskott med 127 tkr, vilket är 154 tkr bättre än det budgeterade underskottet på 27 tkr. Det är särskilt arrangerandet av 25mannakorten som gav ca 70 tkr större överskott än budgeterat. Därutöver har fler medlemsavgifter, ökade aktivitetsbidrag och mer sponsorintäkter har tillsammans givit 43 tkr högre intäkter än i budgeten. Utgifterna för tävlandet har blivit 69 tkr högre än beräknat, men en del andra utgifter för bland annat rekrytering och Farstanäset har blivit lägre än beräknat. Värdet på klubbens anläggning Farstanäset jämte inventarier redovisas ej i balansräkningen. Byggnaderna inköptes under 1997 för 130 tkr och de står på Stockholms stads mark (arrendeavgift kr för år 2012). 17 (18)

18 Likvider i form av fondplaceringar och plusgirokonto uppgår till 389 tkr. Dessa tillgångar tillsammans med varulagret och andra inventarier (53 tkr), säkra fordringar (283 tkr) summerar till 725 tkr. Betalningsförmågan (likviditeten) och det egna kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder (soliditeten) är fortsatt bra. Skulderna uppgår till knappt 44 tkr. OK Södertörns egna kapital uppgår därmed till 681 tkr, vilket är 127 tkr högre än i slutet av Slutord OK Södertörns styrelse tackar alla ledare och medlemmar för allt arbete och engagemang under verksamhetsåret Ännu ett år fyllt av framgång för OK Södertörn. Vi har under året arbetat mot vår vision Att vara den mest attraktiva klubben som sätter orienteringssporten på kartan, genom vår verksamhet som bedrivs av alla engagerade ledare och medlemmar. Vi har under året arrangerat många tävlings- och träningsarrangemang med bravur, tack vare många medlemmars goda insatser. Arbetet med och runt vår klubbstuga på Farstanäset fortsätter, det är den som är navet i verksamheten för fortsatt utveckling och sammanhållning för OK Södertörn. Allt arbete som läggs ned i de olika kommittéerna ger frukt, så som den växande ungdomsverksamheten. Det blev ytterligare en förbättring för Södertörn i ungdomsserien till en fjärde plats och Tove Lagerberg knep en silvermedalj i D18 på ultralång SM i år igen. Alla dessa fantastiska och genomtänkta träningar som läggs för att nå goda orienteringsresultat, en snygg och läsvärd klubbtidning och allt annat arbete som krävs för vår verksamhet. Tack alla medlemmar för era insatser så att vi alla har möjlighet att utöva orientering, världens roligaste sport. Man känner sig stolt som södertörnare när vi är så många som tillsammans arbetar för samma mål. Det är alla dessa stora och små insatser som gör att vi kan bedriva en så omfattande och framgångsrik verksamhet. Genom våra arrangemang utvecklar och formar vi orienteringsrörelsen i dagens tidsanda helt i enlighet med svensk orienterings verksamhetsplan offensiv orientering. Detta gör vi tillsammans med glädje och framgång. Alla dessa arbetsinsatser skapar dessutom de ekonomiska förutsättningar som vi behöver för att driva verksamheten i OK Södertörn. Stockholm den 14 januari 2013 Ann-Sofie Svanberg ordförande Jesper Hansson Lagerberg Örjan Kampegård Lars-Gunnar Larsson Ing-Marie Nilsson Kjerstin Markstedt Paul Norén Fredrik Setterqvist 18 (18)

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida

Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida Klassresultatlista OK Södertörn Medel-KM Sida 1 D21 3480 meter 10 anmälda 1 Tove Lagerberg OK Södertörn 25:41 0:00 2 Helena Markstedt OK Södertörn 26:33 0:52 3 Louise Markstedt OK Södertörn 29:34 3:53

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011 Version 2012-02-05 DEMOKRATI, UTBILDNING OCH MEDLEMSVÅRD

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-11-01-2008-10-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-11-01-2008-10-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-11-01-2008-10-31 ORGANISATION Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb Styrelse Styrelsen har under året bestått av: Bengt Branzén Ordförande - Vice ordförande Staffan Törnros Kassör Bengt-Åke Ericsson Sekreterare Håkan Elderstig Ledamot Medlemmar Antalet betalande medlemmar

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015 Version 2016-02-14 Innehåll 1. Organisation, utbildning

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015

VERKSAMHETSPLAN. Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSPLAN Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2015 Version 2015-02-09 Innehåll 1. Orienteringsklubben Södertörn... 2 Klubbens verksamhet... 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2013 Version 2014-02-03 Innehåll 1. Organisation, utbildning

Läs mer

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 6/2012 (537) Datum och tid Plats 2012-10-15 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

1-2 1-2. Ola Kåberg redovisade det aktuella läget kring framtiden och nytt avtal. Läget inför 2014 ska redovisas vid ett senare tillfälle

1-2 1-2. Ola Kåberg redovisade det aktuella läget kring framtiden och nytt avtal. Läget inför 2014 ska redovisas vid ett senare tillfälle Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 4/2013 (542) Datum och tid Plats 2012-10-21 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren Mette Petersson

Läs mer

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Årsmöte Härlövs IF 2015-03-19 Preliminär dagordning för årsmötet 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 3/2013 (541) Datum och tid Plats 2012-08-19 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 & LÅNGTIDSPLAN 2016-2025 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Vår Verksamhetsidé är ATTUNDA OK ska vara en ideell idrottsförening med hemvist i Sollentuna,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-11-01 2009-12-31 DEMOKRATI, UTBILDNING OCH MEDLEMSVÅRD Organisation VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelse

Läs mer

Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012

Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012 Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 (10) Innehållsförteckning Allmänt övergripande... 3 Styrelsesammansättning... 3 Ekonomi... 3 Medlemsstatistik...

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2010 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser. Vi har

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna.

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 7/2012 (538) Datum och tid Plats 2012-12-10 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Nyköpings orienteringsungdom

Nyköpings orienteringsungdom Nyköpings orienteringsungdom Upptaktsmöte 2016-03-12 Niclas Clashammar Fredrik Ekenborg Maria Fredriksson Agenda Grupper och ledare Träning och utrustning Nybörjarkurs Om klubben och ungdomsverksamheten

Läs mer

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling.

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Tullinge SK - ungdom En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Några viktiga milstolpar inför säsongen 2008:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014

VERKSAMHETSPLAN. Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014 VERKSAMHETSPLAN Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014 Version 2014-02-03 Innehåll 1. Orienteringsklubben Södertörn... 2 Klubbens verksamhet... 2

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Upptakt 2015 -Information Föräldrar

Upptakt 2015 -Information Föräldrar Upptakt 2015 -Information Föräldrar Agenda Ungdomskommittens mål Vilka är vi? Ungdomar/ledare.. Verksamhetsplan 2015 Förväntningar på föräldrar Ekonomi/budget Övriga frågor Att bedriva en attraktiv, rolig

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

Budkavlen. Februari Innehåll

Budkavlen. Februari Innehåll Budkavlen Februari 2016 Innehåll Ordförandes rader Träningsprogram Nattcupen program 2015-2016 Måndagsgympa Inbjudan Vinterrogaine Resultat Vinterrogaine 16/1 Inbjudan Årsmöte Inbjudan Klubbresa till Alfta-Ösas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Budkavlen. juni Innehåll Periodplan från TRUNK Tävlingsavgift Månadslotteriet Skogsskolan. Resultat och reportage KM tävlingar

Budkavlen. juni Innehåll Periodplan från TRUNK Tävlingsavgift Månadslotteriet Skogsskolan. Resultat och reportage KM tävlingar Budkavlen Innehåll Periodplan från TRUNK Tävlingsavgift Månadslotteriet Skogsskolan juni 2010 Resultat och reportage KM tävlingar Saxat från skvallersidan Välkommen med Ditt bidrag till nästa nummer senast

Läs mer

Upptakt2016 -Information Föräldrar

Upptakt2016 -Information Föräldrar Upptakt2016 -Information Föräldrar Agenda Ungdomskommittens mål Vilka är vi? Ungdomar/ledare.. Verksamhetsplan 2016 Förväntningar på föräldrar Ekonomi/budget Övriga frågor Att bedriva en attraktiv, rolig

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2016-2017 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2008 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. År 2008 fick vi äntligen arrangera våran Vår-tävling den 13 april

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016

SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016 SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016 FOKUSOMRÅDE ELIT Individuella tävlingar 9-10 april Swedish League. Sprint o Lång, Brösarp 15 april Natt-SM, Karlskrona 1000 23-24 april Swedish League. Lång o medel,

Läs mer

OK Linnés Ungdomsplan år 2014

OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linné är en av Sveriges största orienteringsklubbar både vad gäller elit och antalet aktiva ungdomar. I ungdomsplanen har ledarna i ungdomskommittén arbetat med att strukturera

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Motion angående förslag om Terräng-KM

Motion angående förslag om Terräng-KM Motioner inkomna till Centrum OK årsmöte 2010 A. Terräng-KM 1 Oskar Karlin Motion om terräng-km Under 2009 arrangerades fem klubbmästerskap. Alla var roliga (på sitt sätt) och samlade klubbens medlemmar

Läs mer

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer.

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. 1 (5) 1 Mötets öppnande Ordförande Ronny Liljegren förklarade mötet öppnat med en kort skildring av allt positivt som hänt i klubben under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 CK HYMER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 oktober 2002-30 september 2003 Styrelsen för verksamhetsåret Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Inledningstext Gävle Orienteringsklubb är framgångsrik. Vi har tävlande som lyckas hemma, nationellt och även internationellt. Vi har också många som deltar för

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer OK Renen Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer 2016-04- 17 Förslag på kommittéer ü Arrangemangs ü Ungdoms ü Tränings- och tävlings ü Bredd ü SkidO ü Cykel ü Information- och marknadsförings ü Klubblokals

Läs mer

Information Ronneby Orienteringklubb

Information Ronneby Orienteringklubb Information Ronneby Orienteringklubb 2012 Välkommen till Ronneby OK:s orienteringsträningar på måndagar våren 2012! Måndagen den 26 mars startar Ronneby OK:s ungdoms- och nybörjarträningar igen. Alla gamla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 20 31/7 2012 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Idrottssällskapet Göta Friidrottssektionen Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för friidrottssektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har 2004 haft följande sammansättning:

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln.

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Ordförande slutord Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Vi börjar väl med några korta reflektioner kring 2014 och då starta med det bästa. I september månad fick

Läs mer

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017 Trollbäckens IP den 4 maj, 2017 Månadsbrev maj, 2017 Äntligen känns det som om sommaren är i antågande, åtminstone de senaste dagarna. Jag är full av optimism inför framtiden och något säger mig att den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2013

VERKSAMHETSPLAN. Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2013 VERKSAMHETSPLAN Orienteringsklubben Södertörns verksamhetsplan för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2013 Version 2013-02-07 Innehåll 1. Orienteringsklubben Södertörn... 2 Klubbens verksamhet... 2

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 3/2014 (546) Datum och tid 2014-05-19 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Mette

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 1 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-02- 21 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 3-1 4 / 3 F Ö R S Ä L J N I N G K L U B B K L Ä DER 1 9 / 3 V I N T E R S E R I E N, F I N A L K Ö P I N G 2-3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Klubben ska: Bedriva en elitinriktad tränings- och tävlingsverksamhet för våra medlemmar Möjliggöra ett aktivt utövande av sporten även för övriga orienteringslöpare och skidåkare

Läs mer

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform.

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform. 2009-03-16 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2009-2011 I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

BROMMA-VÄLLINGBY SKID- & ORIENTERINGSKLUBB

BROMMA-VÄLLINGBY SKID- & ORIENTERINGSKLUBB BROMMA-VÄLLINGBY SKID- & ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 1. Verksamhetsberättelse 2. Förvaltningsberättelse 3. Funktionärer 4. Revisionsberättelse 5. Balansräkning

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2015 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Gävle OK Verksamhetsplan 2008

Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Inledning Under inledningen av 2008 inbjuder styrelsen till en framtidsdiskussion under två dagar för att tillsammans med medlemmarna ta reda på vad vi vill med Gävle OK under

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer