ARBETSSTRÅLKASTARE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSSTRÅLKASTARE. www.hella.com/agriculture"

Transkript

1 ARBETSSTRÅLKASTARE

2 02 INNEHÅLL Innehåll...02 Arbetsbelysning Urvalsguide Det tekniska ljuskonceptet Energieffektivitet Ljusflöde i närfältsområdet Ljusflöde på längre avstånd Bra argument för bättre arbetsbelysning Du skaffar dig optimala ljusförhållanden även i mörker och arbetar därmed snabbare, exaktare och mera produktivt med arbetsstrålkastare från HELLA. Sidan 4 5 Produktrekommendationer...14 Lant- och skogsbruk Entreprenad Truckar Kommersiellt bruk Underhåll Utryckningsfordon Snöröjningsfordon Ljusteknologi detta bör du veta! Allt du behöver veta om olika ljusteknologier. Arbetsstrålkastare i översikt produktsortiment ENON-produktsortiment Sidan 106 HALOGEN-produktsortiment Produktsortiment Highlights Arbetsstrålkastare Isolux-scheman Backstrålkastare...94 Mobil app Worklights Se mera. Huvudstrålkastare FÖR PÅBYGGNAD...98 Tillbehör Varningsljus Värt att veta Tekniska kunskaper Gör din Smartphone till en informationsskärm. HELLA-kvalitet Produktidentifiering

3 INNEHÅLL 03 Översikt ljusflöde Ju högre lumental, desto starkare är arbetsbelysningen HELLA arbetsstrålkastare i direkt jämförelse. De olika användningsområdena Monterings- och produktrekommendationer. Läs mer om de många olika arbetsstrålkastarna för olika behov. Sidan från sidan 14 Enkla svar på tekniska frågor Frågor och svar på olika tekniska aspekter för arbetsstrålkastare. HELLA kvalitet i jämförelse Detaljerad information om varför billigare alternativ från andra leverantörer kan komma att stå sig dyrare. från sidan 108 från sidan 116 Så här fungerar det! Du kan hämta mer information om våra produkter med hjälp av gratisappen HELLA Worklights. 1. Ladda hem gratisappen HELLA Worklights till din Smartphone eller surfplatta (Apple ios eller Android). 2. Öppna appen och skanna de sidor som visar Smartphonesymbol. Tips: Rikta kameran i din Smartphone eller surfplatta i cirka 45 vinkel mot sidorna i denna broschyr. Skanningstips: Detaljerad information, 360 -visning, videoklipp, ljusfördelning, specialfunktioner mm. är markerade med denna symbol.

4 04 ARBETSBELYSNING Mycket talar för bättre arbetsbelysning! Man behöver optimala ljusförhållanden inom varje användningsområde för att kunna arbeta snabbare, exaktare och mer produktivt i skymning eller mörker. Detta får du med arbetsstrålkastare från HELLA tack vare den pålitliga kvaliteten. En starkare och bättre arbetsbelysning gör arbetet enklare. Sömnforskare från Basel* och vetenskapsmän från Fraunhoferinstitutet för arbetsekonomi och organisation har fastställt att människor reagerar starkt på ljus. Så har exempelvis ljusets färgtemperatur ett starkt inflytande på reaktions- och prestationsförmågan. Experiment har påvisat att människor blir snabbare trötta vid en för svag belysning och gulaktiga färgtemperaturer. Kroppen uppfattar sådant ljus som skymning och ställer om sig till "dags att göra kväll". Optimal arbetsbelysning som HELLA arbetsstrålkastare ger, hjälper däremot till att hålla dig vaken längre på kvällarna och du är mera koncentrerad, det ökar även produktiviteten för nattarbete. Bara kvalitet skyddar mot trötthet. Vetenskapliga studier har visat att det mänskliga ögat alltid orienterar sig efter den ljusaste punkten på en yta. Men det krävs en klar och jämn belysning för att ögat inte skall bli överansträngt. Därför konstruerar ljusteknikerna på HELLA arbetsstrålkastarna så att ljuskoncentrationen i närområdet, som ofta är kraftigt upplyst, reduceras medan den konstant tilltar med tilltagande avstånd. Ögonen blir inte lika snabbt trötta och fordonsföraren kan koncentrera sig längre. Kvalitet lönar sig. Den kompromisslösa strävan efter kvalitet som HELLA har som målsättning, reducerar reparations- och stilleståndstider till ett minimum med -arbetsstrålkastare praktiskt taget till noll. HELLA arbetsstrålkastare kan användas upp till timmar utan underhåll. För att optimera ljuskällans livslängd och prestanda har HELLA utvecklat en snillrik termostyrning. Profitera på originalets kvalitet. HELLA kvalitet erbjuder den säkerhet som bara en tillförlitlig märkesprodukt erbjuder. HELLA är globalt etablerad som originalleverantör för alla internationellt ledande fordons- och jordsbruksmaskintillverkare, därför att HELLA satsar på kvalitet inom alla områden. Alla arbetsstrålkastare underkastas extrema belastningsprov under utvecklingen och produktionen. Mer information om våra kvalitetstester finns på sidan * Källa: Journal of Applied Physiology

5 INTRODUKTION 05 Halogen-arbetsstrålkastare: En beprövad standard. HALOGEN HELLA har under årtionden förbättrat halogenarbetsstrålkastarnas design. Utmaningen: halogenljuskällor alstrar mycket värme. Denna värme kan bara avledas när strålkastarna har ett relativt stort konstruktionsdjup. För att ändå kunna erbjuda kunderna kompakta arbetsstrålkastare, har HELLA utvecklat plasthus och glas med en högre värmetålighet, så att mindre strålkastare med samma prestanda har kunnat utvecklas. enon-arbetsstrålkastare: Ett kvalitetssteg framåt. ENON Med xenon-tekniken har arbetsstrålkastarnas ljusflöde kunnat förbättras avsevärt introducerade HELLA de första xenonstrålkastarna på marknaden. Sedan dess har HELLA som ledande inom denna teknologi, bidragit väsentligt till deras vidareutveckling. -arbetsstrålkastare: Nästa generation. -tekniken är mycket mer avancerad än tekniken för halogen- och xenon-strålkastare. Därför är kvalitetsskillnaderna speciellt iögonfallande på dessa produkter. Sedan många år är HELLA marknadsledande inom strålkastare.

6 06 URVALSGUIDE Standardutrustning Traktor fram: 6 x halogen-arbetsstrålkastare Traktor bak: 4 x halogen-arbetsstrålkastare Förbättrad belysning är förbättrad arbetskvalitet. Kompletteringsmöjlighet Traktor fram: 4 x -arbetsstrålkastare 2 x halogen-arbetsstrålkastare Traktor bak: 2 x -arbetsstrålkastare 2 x halogen-arbetsstrålkastare

7 URVALSGUIDE 07 En praktisk urvalsguide för valet av nya arbetsstrålkastare 1. Vilken ljusteknologi finns redan? Du måste först se efter vad som finns innan du bestämmer dig för nya arbetsstrålkastare. Du kan planera ett byte eller kompletterad belysning när du vet vilken teknologi som är monterad. Räcker det att byta en befintlig strålkastare 1 till 1 eller vill du öka ljusflöde, effektivitet och arbetskomforten med starkare ljusteknologi? Ett utbyte mot effektstarkare ljusteknologi som eller xenon har flera fördelar. 2. Hur stort är arbetsområdet som skall belysas? Denna fråga avgör vilken ljusflöde du behöver. Idealisk belysning är olika för varje användningsområde. Behöver du en smal belysning med lång räckvidd eller räcker det med en kort men intensiv närfältsupplysning? Du behöver mer ljusflöde ju längre räckvidden för den önskade belysningen skall vara. 3. Kan redan befintligt ljus kompletteras med en ytterligare ljusteknologi för att förbättra belysningen? Ja! Du kan även förbättra din belysning stegvis med ytterligare arbetsstrålkastare eller bara ett delvis utbyte. Man måste inte använda samma teknologi. Det går att kombinera befintlig halogen-belysning med nya effektiva -arbetsstrålkastare. Det betyder låga investeringskostnader och ger omedelbart ett högre ljusflöde. Viktigt för en jämn belysning är dock: Installera alltid nya strålkastare i par. 4. Används arbetsbelysningen länge i mörker? Ju längre du arbetar i mörker, desto viktigare är optimala ljusförhållanden för att hålla dig vaken och koncentrerad. Man blir trött av halogenljus efter ett tag, -belysning ökar däremot koncentrationen och ger mer exakt och produktivt arbete eftersom ögonen uppfattar det som vitt dagsljus. Ögonen kan skilja på färger lättare med dessa ljusförhållanden och blir inte lika snabbt trötta. 5. Vad kräver utomhusförhållandena av strålkastaren? Halogen- och xenon-strålkastare är vibrationskänsliga. Glödrådarna i lamporna kan gå sönder vid starka skakningar möjligtvis med allvarliga följder för människor eller djur i arbetsområdet eller för den egna säkerheten. Här passar -arbetsstrålkastare med upp till 130 gånger längre användningstid eftersom de inte har några glödtrådar och har den bästa vibrationståligheten. Mera hjälp och svar på tekniska frågor finns från sidan 112.

8 08 DET TEKNISKA LJUSKONCEPTET Vad säger lumentalet om ljusflödet och ljuset i en arbetsstrålkastare. Ljusflödet från en ljuskälla mäts i den fysikaliska enheten lumen (lm). Det mänskliga ögats känslighet finns med i beräkningen. Lumenvärdet för en strålkastare anger hur starkt man uppfattar ljuset från strålkastaren. Lumentalet är en bättre jämförelseenhet än watt-talet som bara anger effektförbrukningen för en strålkastare men inte hur mycket ljus som utgår från strålkastaren. Lumenvärdena för de olika produkterna visas i översikterna för att kunna jämföra dem inbördes. Lumenvärdet är dock inte ensamt avgörande för hur bra en strålkastare belyser arbetsområdet. Ännu viktigare än lumen: Kvalitet! Ljusets homogena fördelning är ännu viktigare för optimal arbetsbelysning än uppmätt ljusflöde i lumen som utgår från strålkastaren. Strålkastarens verkliga kvalitet visas i det kompletta ljustekniska konceptet som ger en speciellt jämn belysning av arbetsområdet utan skuggor som i HELLA arbetsstrålkastare. Kvalitetsfaktorer för HELLA arbetsstrålkastare. Samspelet och kvaliteten i de ljustekniska komponenterna i en arbetsstrålkastare är avgörande för optimala ljusförhållanden: 1. Lampornas kvalitet Stränga tester och urval garanterar extremt lång användningstid, t.ex. upp till timmar för s. 2. Reflektorsystemets kvalitet Reflektorerna beräknas så att ljuskoncentrationen i närområdet i ett annars kraftigt upplyst område reduceras och konstant tilltar med tilltagande avstånd för en mera homogen ljusfördelning. 3. Strålkastarglasets materialkvalitet Tack vare den högkvalitativa, stöt- och reptåliga plasten i strålkastarna är ljusflödet fortfarande homogent, t.o.m efter en kollision med en gren eller liknande. HELLA reflektorsystem: Optimalt utnyttjande av lumen för homogen belysning av arbetsområdet. Reflektorsystemet är hjärtat i det innovativa ljuskonceptet från HELLA. Konstruktionen stöds av programmet HELIOS som testar ljusfördelningen med hjälp av genomsnittligt en miljon olika simulerade ljusstrålar. HELLA säkerställer därmed att arbetsstrålkastarna belyser arbetsområdet på ett jämnt sätt och att ljuset från de olika strålkastarna flyter ihop utan störningar eller skuggor och därmed ger en harmonisk belysning. Detta är viktigt eftersom det mänskliga ögat automatiskt orienterar sig efter den ljusaste punkten på en yta. Därför skall man alltid byta arbetsstrålkastare parvis så att man undviker en ojämn belysning av arbetsfältet. Simuleringen av ljusöverlappningen från två Oval 90 arbetsstrålkastare i en datormodell visar hur den harmoniska totalbilden uppstår.

9 ENERGIEFFEKTIVITET 09 Mer ljus, mindre strömförbrukning! Den som vill bedöma effekten för en strålkastare måste se på förhållandet mellan lumenvärde och Watt-värde, vilket är nödvändigt för att skapa önskat ljusflöde. Modern -teknologi har här ett speciellt gynnsamt förhållande. De energieffektiva strålkastarna avlastar generatorn vilket är viktigt för äldre fordon där generatorn har begränsad effekt. Generellt gäller: Den lägre drivmedelsförbrukningen i förhållande till ljusflödet gör energieffektiva arbetsstrålkastare mera intressanta på lång sikt just därför att drivmedelskostnaderna ökar hela tiden. Ett exempel: En -arbetsstrålkastare generar lm med bara 70 W effektförbrukning. En halogenarbetsstrålkastare behöver dubbelt så mycket energi, 140 W, för att generera endast lm. -teknikens effektivitet är alltså fyra gånger högre. Hur många Watt genererar hur många lumen (ljusflöde)? (Watt) enon (Watt) Halogen (Watt) Ljusflöde i lumen (lm) 70 W lm 43 W lm 42 W 140 W lm 36 W lm 42 W lm 110 W lm 30 W lm 28 W lm 36 W lm 30 W lm 25 W 65 W lm lm 22 W lm 25 eller 22 W lm 55 W lm 11 W lm 13 eller 15 W 800 lm 16 W 700 lm 7 W 550 lm 21 W 400 lm

10 10 LJUSFLÖDE I NÄRFÄLTSOMRÅDET Ljusflöde i närfältsområdet Produkt Högt ljusflöde Lumen Översikt över våra arbetsstrålkastare för närfältsupplysning, sorterade efter ljusflöde. Power Beam GB Sidan lm Ju högre lumental, desto starkare arbetsbelysning. Den direkta jämförelsen bör göra det lättare för dig att hitta riktiga arbetsstrålkastare för dina krav inom närfältsområdet beroende på lumental med högre, medel eller lägre ljusflöde. Power Beam GA Sidan lm ENON AS 200 1GA Sidan lm ENON Ultra Beam enon 1GA Sidan lm Modul 90 1G Sidan lm Ultra Beam 1GA Sidan lm Oval 90 1GB Sidan lm

11 LJUSFLÖDE I NÄRFÄLTSOMRÅDET 11 Produkt Lumen Uppfattning av ljusflöde Medel ljusflöde HALOGEN Double Beam, H3 1GA Sidan 78 Power Beam GA Sidan 57 Modul 70 gen. IV 1G Sidan lm lm lm Mer ljus med mindre Watt: erbjuder ett ca. 4 gånger högre ljusflöde jämfört med halogen, med samma belastning av generatorn. Dessutom uppfattas ett -ljus med lm väsentligt starkare av det mänskliga ögat än ett halogenljus med lm. Anledningen är de olika färgtemperaturerna för - och halogenljus. Oval 100 1GA Sidan lm Power Beam GA Sidan lm AP GA Sidan lm Lågt ljusflöde HALOGEN Ultra Beam, H3 1GA Sidan lm HALOGEN Picador, H3 1GA Sidan lm Halogen-arbetsstrålkastare med lm, färgtemperatur kelvin Flat Beam GB Sidan lm Modul 70 gen. III 1G Sidan lm Modul 50 1G Sidan lm Flat Beam 500 1GA Sidan lm -arbetsstrålkastare med lm, färgtemperatur kelvin

12 12 LJUSFLÖDE PÅ LÄNGRE AVSTÅND Ljusflöde på längre avstånd Produkt Högt ljusflöde Lumen Översikt över våra arbetsstrålkastare för långtnående upplysning, sorterade efter ljusflöde. Power Beam GB Sidan lm Ju högre lumental, desto starkare arbetsbelysning. Den direkta jämförelsen bör göra det lättare för dig att hitta riktiga arbetsstrålkastare för dina krav på längre räckvidd beroende på lumental med högre, medel eller lägre ljusflöde. Power Beam GA Sidan lm ENON AS 200 1GA Sidan lm Modul 90 1G Sidan lm Ultra Beam 1GA Sidan lm Oval 90 1GB Sidan lm

13 LJUSFLÖDE PÅ LÄNGRE AVSTÅND 13 Produkt Lumen Ljusflöde Medel ljusflöde HALOGEN Double Beam, H3 1GA Sidan lm Ljusflödet för en yta beror på två faktorer: 1. lumental (= utstrålat ljus) 2. strålvinkel (= fördelning av det utstrålade ljuset över ytan) HALOGEN Power Beam GA Sidan 57 Modul 70 gen. IV 1G Sidan 58 Oval 100 1GA Sidan 59 Ultra Beam, H9 1GA Sidan lm lm lm lm Ju mer lumen en lampa har, desto starkare är det utstrålade ljuset. Det ankommande ljusflödet mot en yta beror dock på reflektorns strålvinkel. Högre strålvinkel belyser en större yta men inte lika starkt. Exempel på ljusflöde: En arbetsstrålkastare med lm fördelar ljuset på 12 lika stora kvadrater. Lumentalet i summan är alltid lika, ljusflödet fördelas dock annorlunda, beroende på strålvinkeln: I närfältet (A) relativt brett eller längre avstånd på en smalare yta (B). Power Beam GA Sidan lm Lågt ljusflöde (A) 3 HALOGEN Oval 100, H3 1GA Sidan lm HALOGEN HALOGEN Modul 70, H3 1G Sidan 81 Master 1GA Sidan lm lm (B) Modul 70 gen. III 1G Sidan lm Modul 50 1G Sidan lm

14 14 PRODUKTREKOMMENDATIONER

15 15 Lant- och skogsbruk Produktionskapaciteten ökar avsevärt genom användning av effektiva arbetsstrålkastare, speciellt inom jordbruket. På det sättet kan dagens lantbrukare arbeta på ett säkert sätt även nattetid och i gryning/skymning äldre maskiner kan utnyttjas effektivare tack vare ljusoptimering. Den extremt homogena arbetsbelysningen från HELLA erbjuder optimala arbetsförhållanden och bekvämt arbete. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

16 16 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Traktor: hyttak framtill Ultra Beam 1GA Allround-ljus med utmärkt ljusflöde Kompakt konstruktion som passar på många olika hytter Snabb och säker montering med DTstickkontakt Oval 90 1GB Det välvda glaset ger extra bred belysning Optimal för mycket breda arbetsområden Power Beam GA Idealisk vid krav på högt ljusflöde Sidan 55 Sidan 56 Sidan 53 Traktor: hyttak baktill Power Beam GA Den platta konstruktionen gör Power Beam 1500 mycket lämplig för montering på hyttens baksida Ultra Beam 1GA Med kompakt konstruktion som sparar plats på hyttaket Högt ljusflöde Oval 90 1GB Det välvda glaset ger extra bred belysning Optimal för mycket breda arbetsområden Sidan 60 Sidan 55 Sidan 56

17 LANT- OCH SKOGSBRUK 17 HELLA produktrekommendation Traktor: på bakre stänkskärmen Modul 90 1G Oval 100 1GA Ultra Beam 1GA ² Högt ljusflöde med kompakt konstruktion ² Mycket bra pris/prestandaförhållande ² Lämplig för arbete med bred utrustning ² Speciell optik fördelar ljuset i extra brett fält ² Ultra Beam med lumen ljusflöde erbjuder mycket ljus bakåt och möjliggör bättre arbete Sidan 54 Sidan 59 Sidan 55 Traktor: instegsbelysning Modul 70 gen. III 1G Flat Beam 500 1GA Modul 50 1G ² Stig upp i fordonet på ett säkert sätt ² Kompakt konstruktion, idealisk för belysning av instegsområdet ² Flat Beam 500 tar poäng med den extremt platta konstruktionen ² Ljusflöde på 550 lumen räcker gott och väl för en säker instegsbelysning ² Modul 50 passar bättre som instegsbelysning om det är ont om plats. Sidan 66 Sidan 68 Sidan 67

18 18 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Traktor: spegelhållare Modul 70 gen. IV 1G Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA ² Utmärkta ljusvärden ² Snabb montering med spegelhållare (8HG ) ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Passande spegelhållare (8HG ) ² Lämplig för denna monteringsposition med lätt plasthus ² Reducerad vibration, tillräckligt ljusflöde ² Ett bra uppgraderingsalternativ med i kombination med hållare (8HG ) Sidan 58 Sidan 66 Sidan 61 Skördetröska: hyttak framtill Modul 90 1G Ultra Beam 1GA Power Beam GA ² Utmärkt ljusflöde ² Allt talar för Modul 90 när det finns tillräckligt med plats på djupet på hyttaket ² Med kompakt konstruktion som sparar plats på hyttaket ² Högt ljusflöde ² Idealisk vid krav på högt ljusflöde Sidan 54 Sidan 55 Sidan 53

19 LANT- OCH SKOGSBRUK 19 HELLA produktrekommendation Skördetröska: hytt framtill/nere Oval 100 1GA Power Beam GA Ultra Beam 1GA ² Lämplig för breda skördetröskor ² Fördelar ljuset extra brett och homogent med speciell optik ² Bred homogen närfältsupplysning ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 59 Sidan 60 Sidan 55 Skördetröska: hytt nere/på sidan Power Beam GA Modul 70 gen. III 1G Ultra Beam 1GA ² Platt konstruktion ² Homogen närfältsupplysning ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 60 Sidan 66 Sidan 55

20 20 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skördetröska: spegelhållare Modul 70 gen. IV 1G Q90 1GA Modul 70 gen. III 1G ² Utmärkta ljusvärden ² Snabb montering med spegelhållare (8HG ) ² Lämplig för denna monteringsposition med lätt plasthus ² Reducerad vibration, tillräckligt ljusflöde ² Ett bra uppgraderingsalternativ med i kombination med hållare (8HG ) ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Passande spegelhållare (8HG ) Sidan 58 Sidan 61 Sidan 66 Skördetröska: sidovägg upptill Flat Beam GD Power Beam GA Q90 1GA ² Platt konstruktion och ljuset nedvinklat 45 gör den idealisk för montering på fordonssidan. Den ger en bred homogen närfältsupplysning, direkt runt fordonet ² En bred homogen närfältsupplysning gör Power Beam 1500 till den idealiska arbetsstrålkastaren för olika monteringspositioner på skördetröskor ² Platt konstruktion som sparar plats ² Lätt plasthus Sidan 64 Sidan 60 Sidan 61

21 LANT- OCH SKOGSBRUK 21 HELLA produktrekommendation Skördetröska: bakvägg Oval 100 1GA Power Beam GA AP GA ² Lämplig för breda skördetröskor ² Fördelar ljuset extra brett och homogent med speciell optik ² Den platta konstruktionen för Power Beam 1500 är mycket lämplig för montering baktill ² Speciellt lämplig för underhållsarbeten på fordonets bakdel ² Platt konstruktion, robust hus och mycket bra pris/prestandaförhållande Sidan 59 Sidan 60 Sidan 62 Skördetröska: på spannmålstanken Modul 70 gen. IV 1G Power Beam GA Modul 70 gen. III 1G ² Kompakta mått och bra ljusvärden ger säkert och konsekvent arbete ² Modul 70 är speciellt bra för att belysa skördetröskans utkast, även nattetid ² Bred homogen närfältsupplysning ² Platt konstruktion ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet Sidan 58 Sidan 60 Sidan 66

22 22 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skördetröska: i spannmålstank och som underhållsstrålkastare HALOGEN Flat Beam 500 1GA Q90 1GA Picador H3 1GA ² Den superplatta Flat Beam 500 är bra som underhållslampa i spannmålstanken ² Q90 är lämplig som underhållslampa med lätt plasthus och platt konstruktion ² Även när det räcker med lägre ljusflöde Sidan 68 Sidan 61 Sidan 76 Skördetröska: instegsbelysning Modul 70 gen. III 1G Flat Beam 500 1GA Modul 50 1G ² Stig upp i fordonet på ett säkert sätt ² Kompakt konstruktion, idealisk för belysning av instegsområdet ² Flat Beam 500 tar poäng med den extremt platta konstruktionen ² Ljusflöde på 550 lumen räcker gott och väl för en säker instegsbelysning ² Modul 50 passar bra som instegsbelysning om det är ont om plats Sidan 66 Sidan 68 Sidan 67

23 LANT- OCH SKOGSBRUK 23 HELLA produktrekommendation Spridare: på bakre stänkskärmen HALOGEN Modul 70 blue 1G Ökad effektivitet med blått glas Lägre bländning vid belysning av spridningsröken, noggrannare funktionskontroll av de olika munstyckena 13 Watt energiförbrukning, 800 lm Modul 70, H9 blue 1G Speciellt utvecklad för spridare och snöröjningsfordon Lägre bländning vid belysning av spridningsröken, noggrannare funktionskontroll av de olika munstyckena Power Beam GA Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Power Beam 3000 med lumen Sidan 66 Sidan 80 Sidan 53 Spridare: på stängerna HALOGEN Modul 70 blue 1G Om den blåa Modul 70 monteras direkt på stängerna, belyser den spridningsröken direkt, därmed är alla munstycken fullt synliga för föraren utan att blända honom Modul 70, H9 blue 1G Lägre bländning vid belysning av spridningsröken, noggrannare funktionskontroll av de olika munstyckena Power Beam GA En smalare långtnående ljusbild går genom spridningsröken och underlättar nattarbetet avsevärt Sidan 66 Sidan 80 Långtnående upplysning Sidan 60

24 24 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skördare: hytt framtill ENON Power Beam GB Superstark belysning upp till 100 meter med närfältsupplysning och upp till 300 meter med långtnående upplysning Extremt robust och effektstark Power Beam GA Idealisk för belysning runt hela fordonet AS 200 enon 1GA Utmärkta ljusvärden hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt Testad inom skogsbruket Sidan 52 Sidan 53 Sidan 72 Skördare: hytt baktill/på sidan Power Beam GA Tillräckligt ljus för bakåtsikten Mycket robust Modul 90 1G Stark belysning med kompakt konstruktion Mycket bra pris/prestandaförhållande Ultra Beam 1GA Får plats på många hytter med kompakt konstruktion Universell allround-belysning Sidan 53 Sidan 54 Sidan 55

25 LANT- OCH SKOGSBRUK 25 HELLA produktrekommendation Skördare: kranarm Ultra Beam 1GA Modul 70 gen. IV 1G Power Beam GA ² Kompakt konstruktion som sparar plats ² Utmärkt belysning för nära arbetsområde ² Kompakta mått och bra ljusvärden ger säkert och konsekvent arbete ² Power Beam 3000 rekommenderas när det behövs speciellt mycket ljus Sidan 55 Sidan 58 Sidan 53 Skördare: underhållsstrålkastare Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA Modul 50 1G ² Den kompakta konstruktionen för Modul 70 erbjuder en mycket bra lösning ² Modul 70 med 800 lumen belyser arbetsområdet runt om fordonet och förenklar arbetet nattetid ² Q90 är också lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion ² Belys området jämnt runt fordonet med närfältsupplysningen ² Modul 50 passar bättre som underhållslampa om det är ont om plats Sidan 66 Sidan 61 Sidan 67

26 26 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skotare: kran ENON Ultra Beam 1GA Jämn bred belysning över hela arbetsområdet Power Beam GA Lämplig för extremt högt ljusbehov Ultra Beam -PowerPack 1GA Används sedan länge inom skogsbruket Utmärkta ljusvärden hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt Sidan 55 Sidan 53 Sidan 71 Skotare: hyttens bakvägg Power Beam GA Den platta konstruktionen för Power Beam 1500 är mycket lämplig för montering på hyttens baksida Q90 1GA Platt konstruktion Jämn homogen belysning beroende på inriktning Flat Beam GD Idealisk med platt konstruktion och bred belysning Sidan 60 Sidan 61 Sidan 64

27 LANT- OCH SKOGSBRUK 27 HELLA produktrekommendation Pickup: framåt på taket ENON Oval 100 1GA Ultra Beam 1GA Oval 100 -PowerPack 1GA ² Homogen ljusfördelning framför fordonet ² lumen ger mera ljus och förbättrad arbetskvalitet ² lumen hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt Sidan 59 Sidan 55 Sidan 70 Pickup: belysning av flaket Flat Beam GD Q90 1GA AP GA ² Idealisk för montering på fordonets bakvägg med kompakt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt ² Jämn belysning av hela flaket ger exakt och säkert arbete ² Lämplig för denna monteringsposition med sin kompakta konstruktion ² Platt konstruktion, robust hus och mycket bra pris/prestandaförhållande Sidan 64 Sidan 61 Sidan 62

28 28 Entreprenad Byggarbetsplatser är den absoluta kvalitetsutmaningen för vilket material som helst. Det skrämmer inte HELLA arbetsstrålkastare. I testlaboratorier och fältförsök har systemen underkastats stenhårda prövningar. Hit hör testserier mot inträngande vatten och damm, kontroller av den elektromagnetiska kompatibiliteten, termiska kontroller, livslängdstester, elektroniska kontroller och givetvis också vibrationstester. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

29 29

30 30 ENTREPRENAD HELLA produktrekommendation Entreprenad-/ grävmaskin: grävmaskinsarm framtill/baktill Modul 70 gen. IV 1G Det är speciellt ont om plats för arbetsbelysning på grävmaskinsarmen Kompakta arbetsstrålkastare med bra ljusvärden ger säkert och konsekvent arbete Power Beam GA En långtnående strålkastare ger en koncentrerad belysning av grävskopans arbetsområde Ultra Beam 1GA Man behöver ofta mer ljus för större grävmaskiner. Här rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 58 Långtnående upplysning Sidan 60 Sidan 55 Entreprenad-/ grävmaskin: tak framtill/baktill Modul 90 1G Effektivt och säkert arbete med lumen ljusflöde Ultra Beam 1GA Allround-ljus med utmärkt ljusflöde Får platspå många grävmaskinshytter med kompakt konstruktion Power Beam GA Idealisk för krav på hög ljusflöde Sidan 54 Sidan 55 Sidan 53

31 ENTREPRENAD 31 HELLA produktrekommendation Vägvält: tak framtill/baktill ENON Power Beam GB Ultra Beam -PowerPack 1GA Ultra Beam 1GA ² Starka lumen gör natten till dag och underlättar arbetet ² Extra hållbar mot skakningar ² Utmärkt ljus framåt med lumen ² Jämn ljusfördelning hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt ² Med kompakt konstruktion som sparar plats på hyttaket ² Högt ljusflöde Sidan 52 Sidan 71 Sidan 55 Vägvält: på sidan/för trumma Q90 1GA Modul 70 gen. III 1G Ultra Beam 1GA ² Q90 är lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion ² Belys området jämnt runt fordonet med närfältsupplysningen ² Ger en bred belysning av marken runt fordonet, även med låg monteringshöjd ² 800 lumen med endast 13 Watt energiförbrukning ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 61 Sidan 66 Sidan 55

32 32 Truckar HELLA arbetsstrålkastare är mycket energieffektiva. En klar fördel vid användning på eldrivna truckar. Effektiva arbetsstrålkastare medför att fordonet inte behöver laddas så ofta och reducerar därmed stilleståndstider. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

33 TRUCKAR 33 HELLA produktrekommendation Truckar: Tak framtill/baktill HALOGEN Oval 100 FL 1GN Q90 1GA Modul 70 gen. III 1G ² Dubbla arbetsstrålkastare har utvecklats för truckar och används för belysning av truckens kompletta arbetsområde, från golv till höglager ² Lamporna kan även tändas separat för att spara ström ² Belysningen kan riktas mot truckens gafflar eller lagret, allt efter behov ² En kombination av 2 arbetsstrålkastare rekommenderas ² Kompakta mått, låg vikt och homogen ljusfördelning ² Låg energiförbrukning (13 W) Sidan 84 Sidan 61 Sidan 66 Truckar: Framtill på förarhytten Mega Beam 1GM Q90 1GA Ultra Beam 1GA ² Bra ljusfördelning i närfältsområdet ² Tilltalande design ² Belysningen kan riktas mot truckens gafflar eller lagret, allt efter behov ² En kombination av 2 arbetsstrålkastare rekommenderas ² Ultra Beam med lumen ljusflöde erbjuder mycket ljus bakåt och möjliggör bättre arbete Sidan 65 Sidan 61 Sidan 55

34 34 Kommersiellt bruk Bredare än andra, längre, högre, tyngre och starkare. Tung- och specialtransporter är en speciell utmaning för föraren, detta underskattas ofta av andra trafikanter. Därför gäller samma devis för ansvariga på området varningssystem och arbetsstrålkastare som för fordonssäkerhet och lastsäkring: det måste vara perfekt. HELLA gläder sig över denna inställning. Eftersom vi jobbar efter samma devis. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

35 35

36 36 KOMMERSIELLT BRUK HELLA produktrekommendation Dragbil: upptill på hyttväggen Flat Beam GD Idealisk för montering på fordonets bakvägg med platt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt. Jämn belysning av släpets kompletta kopplingsområde ger exakt och säkert arbete. AP GA Får optimalt plats på hyttens bakvägg med platt konstruktion Mycket bra pris/prestandaförhållande Flat Beam 500 1GA Ljusflödet på 550 lumen räcker för en jämn belysning av kopplingen Extremt platt konstruktionsdjup Sidan 64 Sidan 62 Sidan 68 Dragbil: nedtill på hyttväggen Power Beam GA Belysning över hela kopplingsområdet underlättar avsevärt arbetet i mörker Bred homogen belysning AP GA Får optimalt plats på hyttens bakvägg med platt konstruktion Mycket bra pris/prestandaförhållande Q90 1GA Lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion Sidan 60 Sidan 62 Sidan 56

37 KOMMERSIELLT BRUK 37 HELLA produktrekommendation Dragbil: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar generatorn Backstrålkastare Sidan 95 Backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95 Dragbil: hytt framtill HALOGEN Modul 70 gen. IV 1G Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA ² Utmärkta ljusvärden ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Lämplig för denna monteringsposition med lätt plasthus ² Reducerad vibration, tillräcklig ljuseffektivitet ² Ett bra uppgraderingsalternativ med ) Sidan 58 Sidan 66 Sidan 61

38 38 KOMMERSIELLT BRUK HELLA produktrekommendation Bärgningsfordon: upptill på förarhytten Flat Beam GD Idealisk för montering på fordonets bakvägg med platt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt. Jämn belysning av flaket ger exakt och säkert arbete Q90 1GA Lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion Power Beam GA Belysning över hela flaket underlättar avsevärt arbetet i mörker Bred homogen belysning Sidan 64 Sidan 61 Sidan 60 Bärgningsfordon: mitt på förarhytten Power Beam GA Bred homogen belysning Belysning för hela området runt om fordonet Ultra Beam 1GA Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Flat Beam GD Idealisk för montering på fordonets bakvägg med kompakt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt Jämn belysning av hela flaket ger exakt och säkert arbete Sidan 60 Sidan 55 Sidan 64

39 KOMMERSIELLT BRUK 39 HELLA produktrekommendation Bärgningsfordon: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar generatorn Backstrålkastare Sidan 95 Backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95 Bärgningsfordon: nedtill på lastytan Flat Beam 500 1GA Q90 1GA Power Beam GA ² Får plats på varje bakvägg med extremt platt konstruktion ² Ljusflödet på 550 lumen räcker för en jämn belysning av lastytan ² Effektiv med lumen och platt konstruktion ² Bred homogen belysning av hela lastytan ² Speciellt effektiv för denna monteringsposition med lumen Sidan 68 Sidan 56 Sidan 60

40 40

41 41 Underhåll Användningsområdet är extremt omfattande. Fordonen används för gaturengöring, gågator, gator, landningsbanor eller industrihallar. De ger renare innerstäder och rengör allt från smala gränder till stora torg eller flygplatser. HELLA arbetsstrålkastare ser till att även minsta skräp syns och ger föraren absolut bästa sikten, var han än befinner sig. Korrisionsbeständiga och pålitliga arbetsstrålkastare från HELLA är det bästa hjälpmedlet för arbetet. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

42 42 UNDERHÅLL HELLA produktrekommendation Renhållningsfordon: montering baktill/framtill Oval 100 1GA Ultra Beam 1GA Power Beam GA ² Den speciella optiken fördelar ljuset på bredden. Belysning i hela närfältsområdet (upp till 40 m) runt fordonet. ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen ² Speciellt effektiv med lumen Sidan 59 Sidan 55 Sidan 53 Renhållningsfordon: nedtill på sidan Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA Flat Beam 500 1GA ² Speciellt lämplig för objektbelysning, t.ex. gatstensborstar ² Den jämna ljusfördelningen underlättar arbetet och ger föraren absolut bästa sikt. ² Platt konstruktion med lumen ² Speciellt lämplig för denna monteringsposition ² Ljusflödet på 550 lumen räcker för en jämn markbelysning i närfältsområdet runt om fordonet ² Extremt platt konstruktion som sparar plats Sidan 66 Sidan 61 Sidan 68

43 UNDERHÅLL 43 HELLA produktrekommendation Renhållningsfordon: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar ljusmaskinen Backstrålkastare Sidan 95 Backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95 Renhållningsfordon: uppe på taket Flat Beam GD Q90 1GA Power Beam GA ² Idealisk för montering på fordonets bakvägg med platt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt. Jämn belysning av flaket ger exakt och säkert arbete. ² Lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion ² Belysning över hela flaket underlättar avsevärt arbetet i mörker ² Bred homogen belysning Sidan 64 Sidan 61 Sidan 60

44 44

45 45 Utryckningsfordon När brandkåren rycker ut, gäller det att vara beredd. Här spelar pålitligt material en livsavgörande roll. HELLA arbetsstrålkastare genomgår tuffa kvalitetstester för att säkerställa konstant hög prestanda. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

46 46 UTRYCKNINGSFORDON HELLA produktrekommendation Utryckningsfordon: hytt framtill Power Beam GA Power Beam 3000 för långtnående upplysning är idealisk som sökstrålkastare för avstånd upp till 200 meter Ultra Beam 1GA Även Ultra Beam för långtnående upplysning kan monteras på hytten på ett utryckningsfordon Belysning på upp till 150 meter framför fordonet kan realiseras Modul 90 1G Den långtnående varianten av Modul 90 är idealisk för intensiv belysning upp till 100 meter Ljuset är mycket koncentrerad och ger utmärkt belysning för arbetsområdet Långtnående upplysning Sidan 53 Långtnående upplysning Sidan 55 Långtnående upplysning Sidan 54 Utryckningsfordon: på fordonets tak eller mast Power Beam GA Belysning på fordonsmaster har ett syfte: Så mycket ljus runt fordonet som möjligt. Detta uppfyller Power Beam 3000 med råge. Idealisk för denna användning Power Beam GB Superstark belysning upp till 100 meter med närfältsupplysning och upp till 300 meter med den långtnående varianten och lumen Modul 90 1G Belysningen är även lämplig för fordonsmaster Modul 90 är ett prisvärt alternativ med mycket goda ljusvärden Sidan 53 Sidan 52 Sidan 54

47 UTRYCKNINGSFORDON 47 HELLA produktrekommendation Utryckningsfordon: på sidan upptill/baktill Flat Beam GD Flat Beam 500 1GA Q90 1GA ² Specialutvecklad lins vinklar ljuset 45 direkt mot marken så att ljusstrålarna når runt fordonet även om strålkastaren är monterad lodrätt på väggen ² Platt konstruktion ² lumen ljusflöde ² Har den specialutvecklade linsen som vinklar ljuset 45 nedåt så att säkert arbete direkt vid fordonet är möjligt ² 550 lumen ljusflöde med 7 Watt energiförbrukning ² Platt konstruktion som sparar plats ² Effektiva lumen ger en jämn belysning Sidan 64 Sidan 68 Sidan 61 Utryckningsfordon: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar ljusmaskinen Backstrålkastare Sidan 95 Rebright Pro backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95

48 48 Snöröjningsfordon Utryckningar sker ofta under de tidiga morgontimmarnar och slutar först sent på kvällen eller natten. Utan tvekan bidrar snöröjningsfordon till viktig säkerhet i trafiken, på gångbanor, flygplatser och många andra offentliga och privata platser. I sådana situationer krävs inte bara mycket av människan utan även av använt material. HELLA är sedan många år partner med ledande tillverkare av snöröjningsfordon och försöker stödja detta arbete med högkvalitativa produkter. Pålitlighet, säkerhet och robust material spelar en mycket viktig roll i snöröjningsfordon. HELLA produkter kontrolleras därför detaljerat under hela tillverkningsprocessen och genomgår höga tester så att föraren kan vara säker på att han kan lita på ljussystem från HELLA. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

49 SNÖRÖJNINGSFORDON 49 HELLA produktrekommendation Snöröjningsfordon: framtill på taket Oval 100 1GA Strålkastarens speciella optik fördelar ljuset homogent framför fordonet Ljusflöde lumen Ultra Beam 1GA lumen ger mera ljus och förbättrad arbetskvalitet Modul 70 blue 1G Modul 70 blue är specialutvecklad för snöröjningsfordon Reducerad bländning vid belysning av spridningsrök, saltspridning eller snö Sidan 59 Sidan 55 Sidan 66 Snöröjningsfordon: hytt på sidan HALOGEN Modul 70 blue 1G Modul 70 blue är specialutvecklad för spridare och snöröjningsfordon. Reducerad bländning vid belysning av spridningsrök, saltspridning eller snö. Uppfattad kontrast under natten är bättre med det blå glaset. Modul 70, H9 blue 1G Lägre bländning vid belysning av spridningsröken Power Beam GA Långtnående ljusbild går genom spridningsröken och underlättar nattarbetet avsevärt Sidan 66 Sidan 80 Långtnående upplysning Sidan 60

50 50 ARBETSSTRÅLKASTARE I ÖVERSIKT Snabbguide arbetsstrålkastare -produktsortiment...52 Power Beam Power Beam Modul Ultra Beam Oval Power Beam Modul 70 gen. IV Oval Power Beam Q AP AP 700 / 1200 / Flat Beam Mega Beam gen. III Modul 70 Gen. III Modul Flat Beam ENON-produktsortiment...69 Poweren Oval 100 -PowerPack Ultra Beam -PowerPack AS HALOGEN-produktsortiment...74 Ultra Beam Ultra Beam med handtag Picador Master Double Beam Mega Beam Modul 70, H Modul 70, H Oval 100 Double Beam Oval Oval 100 FL Matador Eco

51 51

52 52 -PRODUKTSORTIMENT Power Beam 5000 Produktegenskaper Den kraftfulla: lämplig för tuff användning med starka skakningar och smuts Heavy Duty-bygel tar upp kraftiga vibrationer En av de kraftigaste arbetsstrålkastarna på marknaden Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 70 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, robust aluminiumhus Rekommenderad nedvinkling: 10 1GB Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 70 W 70 W 70 W Lumen (varm) lm lm lm Anslutning DT-kontakt mm ledning DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 165 mm 165 mm 165 mm Ytterligare egenskaper Heavy Duty, bygel runt om Heavy Duty, bygel runt om Heavy Duty, bygel runt om Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

53 -PRODUKTSORTIMENT 53 Power Beam 3000 Produktegenskaper Den starka: robust -arbetsstrålkastare med extra högt ljusflöde för användare med höga krav. Överträffar t.o.m. likvärdiga xenon-modeller Homogen belysning för optimala siktförhållanden Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 43 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, robust aluminiumhus, ADR/ GGVSEB-godkänd (gäller 1GA ) Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 3 1GA Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 43 W 43 W 43 W 43 W 43 W Lumen (varm) lm lm lm lm lm Anslutning mm ledning mm ledning mm ledning Monteringsfot enligt DIN EN ISO 4165 Montering, stående Montering, hängande DT-kontakt Bygelvidd 42 mm 42 mm 119 mm 119 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Heavy Duty, Bygel runt om Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88 med handtag, stångmontering

54 54 -PRODUKTSORTIMENT Modul 90 Produktegenskaper Högre ljusflöde än xenon-arbetsstrålkastare Extra bred homogen upplysning Mycket bra pris/prestandaförhållande Modul 90 -inbyggnadsversion med externt förkopplingsdon och DT-kontaktanslutning även tillgänglig: 1G (närfält) eller 1G (långtnående) Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 36 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEB-godkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1G Spänning 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 36 W 36 W Lumen (varm) lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 42 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

55 -PRODUKTSORTIMENT 55 Ultra Beam Produktegenskaper Ljusflöde på xenon-nivå Universellt användbar Mycket homogen belysning av arbetsområdet Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 30 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEB-godkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1GA Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 30 W 30 W 30 W 30 W Lumen (varm) lm lm lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Blisterförpackning och adapterledning Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

56 56 -PRODUKTSORTIMENT Oval 90 Produktegenskaper Den sportiga: -arbetsstrålkastare i modern tilltalande design med ljusflöde på xenon-nivå och med endast 28 Watt effektförbrukning Extra bred homogen belysning Idealisk för batteridrivna fordon eller fordon med tungt belastade generatorer! Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 28 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEB-godkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1GB Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 28 W 28 W 28 W Lumen (varm) lm lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 36 mm 36 mm 36 mm Ytterligare egenskaper Blisterförpackning och adapterledning Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

57 -PRODUKTSORTIMENT 57 Power Beam 1800 Produktegenskaper Kompakta mått ger flexibel användning 40 % mer ljus än föregångaren Power Beam 1500 SPECIAL: Dimning kan realiseras med det reglerbara avkänningsförhållandet för den pulsbreddsmodulerade signalen (PWM). Detta möjliggörs med en mellankoppling av en vanlig PWM-dimmer i försörjningsledningen. (strålkastarens max. ingångsström 1,5 A; frekvens Hz) Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 36 Watt, färgtemperatur: kelvin, single voltage (12 eller 24 Volt), felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEBgodkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1GA Spänning 12 V 24 V 12 V 24 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 36 W 36 W 36 W 36 W Lumen (varm) lm lm lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Dimmfunktion Dimmfunktion Dimmfunktion Dimmfunktion Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella.

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella. ARBETSSTRÅLKASTARE Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D www.hella.com INNEHÅLL Ljusteknologier det här måste du veta! Kvalitetsprovning kontrollerad

Läs mer

Skönt att se mer och synas bättre.

Skönt att se mer och synas bättre. Skönt att se mer och synas bättre. Katalog för EXTRALJUS, VARNINGSLJUS, ARBETSBELYSNING - 2012-2013 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING Varde ljus och det Blev ljust. Tacka Hella för det. I begynnelsen

Läs mer

VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM www.hella.com/municipal INTRODUKTION www.hella.com/municipal 02 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION SIDAN OPTISKA VARNINGSSYSTEM SIDAN Kvalitet är tradition hos

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

ERCO innovationer 2014

ERCO innovationer 2014 ERCO innovationer 014 100% ERCO har under de senaste åren konsekvent ägnat all produktutveckling åt och kärnkompetensen optoelektronik. Från denna utgångspunkt kommer nästa mål i fokus: att skapa högt

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande LED för en levande stad Belysning gör staden mer levande Philips LEDbelysning ett samarbete Med hjälp av vitt ljus kan du framhäva arkitekturen i din stad och göra den både trevligare och säkrare nattetid.

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016. komfort. ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN

PRODUKTKATALOG 2015/2016. komfort. ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN PRODUKTKATALOG 2015/2016 komfort...i stugan...i båten...i husvagnen/ husbilen ETT FöRETAG I GYLLING-GRUPPEN 1 FRITIDSKOMFORT FRITIDSKOMFORT Sunwind Gylling har som företag alltsedan starten i mitten av

Läs mer

IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS?

IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS? EPSON VITT PAPPER DIN GUIDE TILL LJUSSTYRKA FÖR FÄRGAT LJUS IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS? 2 Vikten av ljusstyrka för färgat ljus (CLO) vid utvärdering och jämförelse av digitala projektorer Det kanske är svårt

Läs mer

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn OF AGRICULTURAL ENGINEERING EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer

KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING

KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING IDÉGENERERING AV MÖJLIGA BELYSNINGSKONCEPT FÖR ÖKAD SÄKERHET VID CYKLING I MÖRKER ETT TRAFIKDESIGNPROJEKT AV IDESIGN, STOCKHOLM 2012 TRV 2011/69675 A INNEHÅLL s2...innehåll

Läs mer

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på.

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. Energismart det vinner vi alla på Som Sveriges ledande el-teknikgrossist arbetar

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten Jakt Sportskytte Aimpoint AB Jägershillgatan 15 SE- 213 75 Malmö, Sweden Tel +46 (0)40 671 50 20 Fax +46 (0)40 21 92 38 E-mail: info@aimpoint.se www.aimpoint.com rödpunktsikten 2013 Grafisk Design: STICKY

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus 38 utrustning Utrustning av Helmut Kraus kameratyper 39 En kamera är självklart den allra viktigaste utrustningsdetaljen om du vill videofi lma. Men i praktiken behöver du mer än bara en kamera och ett

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt.

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt. TUCANO 450 440 430 340 330 320 Redo för allt. Idealisk på varje gård. TUCANO lika individuell som dina behov. Varje lantbruksföretag är unikt, har sin egen struktur, sina egna förutsättningar och ställs

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer