ARBETSSTRÅLKASTARE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSSTRÅLKASTARE. www.hella.com/agriculture"

Transkript

1 ARBETSSTRÅLKASTARE

2 02 INNEHÅLL Innehåll...02 Arbetsbelysning Urvalsguide Det tekniska ljuskonceptet Energieffektivitet Ljusflöde i närfältsområdet Ljusflöde på längre avstånd Bra argument för bättre arbetsbelysning Du skaffar dig optimala ljusförhållanden även i mörker och arbetar därmed snabbare, exaktare och mera produktivt med arbetsstrålkastare från HELLA. Sidan 4 5 Produktrekommendationer...14 Lant- och skogsbruk Entreprenad Truckar Kommersiellt bruk Underhåll Utryckningsfordon Snöröjningsfordon Ljusteknologi detta bör du veta! Allt du behöver veta om olika ljusteknologier. Arbetsstrålkastare i översikt produktsortiment ENON-produktsortiment Sidan 106 HALOGEN-produktsortiment Produktsortiment Highlights Arbetsstrålkastare Isolux-scheman Backstrålkastare...94 Mobil app Worklights Se mera. Huvudstrålkastare FÖR PÅBYGGNAD...98 Tillbehör Varningsljus Värt att veta Tekniska kunskaper Gör din Smartphone till en informationsskärm. HELLA-kvalitet Produktidentifiering

3 INNEHÅLL 03 Översikt ljusflöde Ju högre lumental, desto starkare är arbetsbelysningen HELLA arbetsstrålkastare i direkt jämförelse. De olika användningsområdena Monterings- och produktrekommendationer. Läs mer om de många olika arbetsstrålkastarna för olika behov. Sidan från sidan 14 Enkla svar på tekniska frågor Frågor och svar på olika tekniska aspekter för arbetsstrålkastare. HELLA kvalitet i jämförelse Detaljerad information om varför billigare alternativ från andra leverantörer kan komma att stå sig dyrare. från sidan 108 från sidan 116 Så här fungerar det! Du kan hämta mer information om våra produkter med hjälp av gratisappen HELLA Worklights. 1. Ladda hem gratisappen HELLA Worklights till din Smartphone eller surfplatta (Apple ios eller Android). 2. Öppna appen och skanna de sidor som visar Smartphonesymbol. Tips: Rikta kameran i din Smartphone eller surfplatta i cirka 45 vinkel mot sidorna i denna broschyr. Skanningstips: Detaljerad information, 360 -visning, videoklipp, ljusfördelning, specialfunktioner mm. är markerade med denna symbol.

4 04 ARBETSBELYSNING Mycket talar för bättre arbetsbelysning! Man behöver optimala ljusförhållanden inom varje användningsområde för att kunna arbeta snabbare, exaktare och mer produktivt i skymning eller mörker. Detta får du med arbetsstrålkastare från HELLA tack vare den pålitliga kvaliteten. En starkare och bättre arbetsbelysning gör arbetet enklare. Sömnforskare från Basel* och vetenskapsmän från Fraunhoferinstitutet för arbetsekonomi och organisation har fastställt att människor reagerar starkt på ljus. Så har exempelvis ljusets färgtemperatur ett starkt inflytande på reaktions- och prestationsförmågan. Experiment har påvisat att människor blir snabbare trötta vid en för svag belysning och gulaktiga färgtemperaturer. Kroppen uppfattar sådant ljus som skymning och ställer om sig till "dags att göra kväll". Optimal arbetsbelysning som HELLA arbetsstrålkastare ger, hjälper däremot till att hålla dig vaken längre på kvällarna och du är mera koncentrerad, det ökar även produktiviteten för nattarbete. Bara kvalitet skyddar mot trötthet. Vetenskapliga studier har visat att det mänskliga ögat alltid orienterar sig efter den ljusaste punkten på en yta. Men det krävs en klar och jämn belysning för att ögat inte skall bli överansträngt. Därför konstruerar ljusteknikerna på HELLA arbetsstrålkastarna så att ljuskoncentrationen i närområdet, som ofta är kraftigt upplyst, reduceras medan den konstant tilltar med tilltagande avstånd. Ögonen blir inte lika snabbt trötta och fordonsföraren kan koncentrera sig längre. Kvalitet lönar sig. Den kompromisslösa strävan efter kvalitet som HELLA har som målsättning, reducerar reparations- och stilleståndstider till ett minimum med -arbetsstrålkastare praktiskt taget till noll. HELLA arbetsstrålkastare kan användas upp till timmar utan underhåll. För att optimera ljuskällans livslängd och prestanda har HELLA utvecklat en snillrik termostyrning. Profitera på originalets kvalitet. HELLA kvalitet erbjuder den säkerhet som bara en tillförlitlig märkesprodukt erbjuder. HELLA är globalt etablerad som originalleverantör för alla internationellt ledande fordons- och jordsbruksmaskintillverkare, därför att HELLA satsar på kvalitet inom alla områden. Alla arbetsstrålkastare underkastas extrema belastningsprov under utvecklingen och produktionen. Mer information om våra kvalitetstester finns på sidan * Källa: Journal of Applied Physiology

5 INTRODUKTION 05 Halogen-arbetsstrålkastare: En beprövad standard. HALOGEN HELLA har under årtionden förbättrat halogenarbetsstrålkastarnas design. Utmaningen: halogenljuskällor alstrar mycket värme. Denna värme kan bara avledas när strålkastarna har ett relativt stort konstruktionsdjup. För att ändå kunna erbjuda kunderna kompakta arbetsstrålkastare, har HELLA utvecklat plasthus och glas med en högre värmetålighet, så att mindre strålkastare med samma prestanda har kunnat utvecklas. enon-arbetsstrålkastare: Ett kvalitetssteg framåt. ENON Med xenon-tekniken har arbetsstrålkastarnas ljusflöde kunnat förbättras avsevärt introducerade HELLA de första xenonstrålkastarna på marknaden. Sedan dess har HELLA som ledande inom denna teknologi, bidragit väsentligt till deras vidareutveckling. -arbetsstrålkastare: Nästa generation. -tekniken är mycket mer avancerad än tekniken för halogen- och xenon-strålkastare. Därför är kvalitetsskillnaderna speciellt iögonfallande på dessa produkter. Sedan många år är HELLA marknadsledande inom strålkastare.

6 06 URVALSGUIDE Standardutrustning Traktor fram: 6 x halogen-arbetsstrålkastare Traktor bak: 4 x halogen-arbetsstrålkastare Förbättrad belysning är förbättrad arbetskvalitet. Kompletteringsmöjlighet Traktor fram: 4 x -arbetsstrålkastare 2 x halogen-arbetsstrålkastare Traktor bak: 2 x -arbetsstrålkastare 2 x halogen-arbetsstrålkastare

7 URVALSGUIDE 07 En praktisk urvalsguide för valet av nya arbetsstrålkastare 1. Vilken ljusteknologi finns redan? Du måste först se efter vad som finns innan du bestämmer dig för nya arbetsstrålkastare. Du kan planera ett byte eller kompletterad belysning när du vet vilken teknologi som är monterad. Räcker det att byta en befintlig strålkastare 1 till 1 eller vill du öka ljusflöde, effektivitet och arbetskomforten med starkare ljusteknologi? Ett utbyte mot effektstarkare ljusteknologi som eller xenon har flera fördelar. 2. Hur stort är arbetsområdet som skall belysas? Denna fråga avgör vilken ljusflöde du behöver. Idealisk belysning är olika för varje användningsområde. Behöver du en smal belysning med lång räckvidd eller räcker det med en kort men intensiv närfältsupplysning? Du behöver mer ljusflöde ju längre räckvidden för den önskade belysningen skall vara. 3. Kan redan befintligt ljus kompletteras med en ytterligare ljusteknologi för att förbättra belysningen? Ja! Du kan även förbättra din belysning stegvis med ytterligare arbetsstrålkastare eller bara ett delvis utbyte. Man måste inte använda samma teknologi. Det går att kombinera befintlig halogen-belysning med nya effektiva -arbetsstrålkastare. Det betyder låga investeringskostnader och ger omedelbart ett högre ljusflöde. Viktigt för en jämn belysning är dock: Installera alltid nya strålkastare i par. 4. Används arbetsbelysningen länge i mörker? Ju längre du arbetar i mörker, desto viktigare är optimala ljusförhållanden för att hålla dig vaken och koncentrerad. Man blir trött av halogenljus efter ett tag, -belysning ökar däremot koncentrationen och ger mer exakt och produktivt arbete eftersom ögonen uppfattar det som vitt dagsljus. Ögonen kan skilja på färger lättare med dessa ljusförhållanden och blir inte lika snabbt trötta. 5. Vad kräver utomhusförhållandena av strålkastaren? Halogen- och xenon-strålkastare är vibrationskänsliga. Glödrådarna i lamporna kan gå sönder vid starka skakningar möjligtvis med allvarliga följder för människor eller djur i arbetsområdet eller för den egna säkerheten. Här passar -arbetsstrålkastare med upp till 130 gånger längre användningstid eftersom de inte har några glödtrådar och har den bästa vibrationståligheten. Mera hjälp och svar på tekniska frågor finns från sidan 112.

8 08 DET TEKNISKA LJUSKONCEPTET Vad säger lumentalet om ljusflödet och ljuset i en arbetsstrålkastare. Ljusflödet från en ljuskälla mäts i den fysikaliska enheten lumen (lm). Det mänskliga ögats känslighet finns med i beräkningen. Lumenvärdet för en strålkastare anger hur starkt man uppfattar ljuset från strålkastaren. Lumentalet är en bättre jämförelseenhet än watt-talet som bara anger effektförbrukningen för en strålkastare men inte hur mycket ljus som utgår från strålkastaren. Lumenvärdena för de olika produkterna visas i översikterna för att kunna jämföra dem inbördes. Lumenvärdet är dock inte ensamt avgörande för hur bra en strålkastare belyser arbetsområdet. Ännu viktigare än lumen: Kvalitet! Ljusets homogena fördelning är ännu viktigare för optimal arbetsbelysning än uppmätt ljusflöde i lumen som utgår från strålkastaren. Strålkastarens verkliga kvalitet visas i det kompletta ljustekniska konceptet som ger en speciellt jämn belysning av arbetsområdet utan skuggor som i HELLA arbetsstrålkastare. Kvalitetsfaktorer för HELLA arbetsstrålkastare. Samspelet och kvaliteten i de ljustekniska komponenterna i en arbetsstrålkastare är avgörande för optimala ljusförhållanden: 1. Lampornas kvalitet Stränga tester och urval garanterar extremt lång användningstid, t.ex. upp till timmar för s. 2. Reflektorsystemets kvalitet Reflektorerna beräknas så att ljuskoncentrationen i närområdet i ett annars kraftigt upplyst område reduceras och konstant tilltar med tilltagande avstånd för en mera homogen ljusfördelning. 3. Strålkastarglasets materialkvalitet Tack vare den högkvalitativa, stöt- och reptåliga plasten i strålkastarna är ljusflödet fortfarande homogent, t.o.m efter en kollision med en gren eller liknande. HELLA reflektorsystem: Optimalt utnyttjande av lumen för homogen belysning av arbetsområdet. Reflektorsystemet är hjärtat i det innovativa ljuskonceptet från HELLA. Konstruktionen stöds av programmet HELIOS som testar ljusfördelningen med hjälp av genomsnittligt en miljon olika simulerade ljusstrålar. HELLA säkerställer därmed att arbetsstrålkastarna belyser arbetsområdet på ett jämnt sätt och att ljuset från de olika strålkastarna flyter ihop utan störningar eller skuggor och därmed ger en harmonisk belysning. Detta är viktigt eftersom det mänskliga ögat automatiskt orienterar sig efter den ljusaste punkten på en yta. Därför skall man alltid byta arbetsstrålkastare parvis så att man undviker en ojämn belysning av arbetsfältet. Simuleringen av ljusöverlappningen från två Oval 90 arbetsstrålkastare i en datormodell visar hur den harmoniska totalbilden uppstår.

9 ENERGIEFFEKTIVITET 09 Mer ljus, mindre strömförbrukning! Den som vill bedöma effekten för en strålkastare måste se på förhållandet mellan lumenvärde och Watt-värde, vilket är nödvändigt för att skapa önskat ljusflöde. Modern -teknologi har här ett speciellt gynnsamt förhållande. De energieffektiva strålkastarna avlastar generatorn vilket är viktigt för äldre fordon där generatorn har begränsad effekt. Generellt gäller: Den lägre drivmedelsförbrukningen i förhållande till ljusflödet gör energieffektiva arbetsstrålkastare mera intressanta på lång sikt just därför att drivmedelskostnaderna ökar hela tiden. Ett exempel: En -arbetsstrålkastare generar lm med bara 70 W effektförbrukning. En halogenarbetsstrålkastare behöver dubbelt så mycket energi, 140 W, för att generera endast lm. -teknikens effektivitet är alltså fyra gånger högre. Hur många Watt genererar hur många lumen (ljusflöde)? (Watt) enon (Watt) Halogen (Watt) Ljusflöde i lumen (lm) 70 W lm 43 W lm 42 W 140 W lm 36 W lm 42 W lm 110 W lm 30 W lm 28 W lm 36 W lm 30 W lm 25 W 65 W lm lm 22 W lm 25 eller 22 W lm 55 W lm 11 W lm 13 eller 15 W 800 lm 16 W 700 lm 7 W 550 lm 21 W 400 lm

10 10 LJUSFLÖDE I NÄRFÄLTSOMRÅDET Ljusflöde i närfältsområdet Produkt Högt ljusflöde Lumen Översikt över våra arbetsstrålkastare för närfältsupplysning, sorterade efter ljusflöde. Power Beam GB Sidan lm Ju högre lumental, desto starkare arbetsbelysning. Den direkta jämförelsen bör göra det lättare för dig att hitta riktiga arbetsstrålkastare för dina krav inom närfältsområdet beroende på lumental med högre, medel eller lägre ljusflöde. Power Beam GA Sidan lm ENON AS 200 1GA Sidan lm ENON Ultra Beam enon 1GA Sidan lm Modul 90 1G Sidan lm Ultra Beam 1GA Sidan lm Oval 90 1GB Sidan lm

11 LJUSFLÖDE I NÄRFÄLTSOMRÅDET 11 Produkt Lumen Uppfattning av ljusflöde Medel ljusflöde HALOGEN Double Beam, H3 1GA Sidan 78 Power Beam GA Sidan 57 Modul 70 gen. IV 1G Sidan lm lm lm Mer ljus med mindre Watt: erbjuder ett ca. 4 gånger högre ljusflöde jämfört med halogen, med samma belastning av generatorn. Dessutom uppfattas ett -ljus med lm väsentligt starkare av det mänskliga ögat än ett halogenljus med lm. Anledningen är de olika färgtemperaturerna för - och halogenljus. Oval 100 1GA Sidan lm Power Beam GA Sidan lm AP GA Sidan lm Lågt ljusflöde HALOGEN Ultra Beam, H3 1GA Sidan lm HALOGEN Picador, H3 1GA Sidan lm Halogen-arbetsstrålkastare med lm, färgtemperatur kelvin Flat Beam GB Sidan lm Modul 70 gen. III 1G Sidan lm Modul 50 1G Sidan lm Flat Beam 500 1GA Sidan lm -arbetsstrålkastare med lm, färgtemperatur kelvin

12 12 LJUSFLÖDE PÅ LÄNGRE AVSTÅND Ljusflöde på längre avstånd Produkt Högt ljusflöde Lumen Översikt över våra arbetsstrålkastare för långtnående upplysning, sorterade efter ljusflöde. Power Beam GB Sidan lm Ju högre lumental, desto starkare arbetsbelysning. Den direkta jämförelsen bör göra det lättare för dig att hitta riktiga arbetsstrålkastare för dina krav på längre räckvidd beroende på lumental med högre, medel eller lägre ljusflöde. Power Beam GA Sidan lm ENON AS 200 1GA Sidan lm Modul 90 1G Sidan lm Ultra Beam 1GA Sidan lm Oval 90 1GB Sidan lm

13 LJUSFLÖDE PÅ LÄNGRE AVSTÅND 13 Produkt Lumen Ljusflöde Medel ljusflöde HALOGEN Double Beam, H3 1GA Sidan lm Ljusflödet för en yta beror på två faktorer: 1. lumental (= utstrålat ljus) 2. strålvinkel (= fördelning av det utstrålade ljuset över ytan) HALOGEN Power Beam GA Sidan 57 Modul 70 gen. IV 1G Sidan 58 Oval 100 1GA Sidan 59 Ultra Beam, H9 1GA Sidan lm lm lm lm Ju mer lumen en lampa har, desto starkare är det utstrålade ljuset. Det ankommande ljusflödet mot en yta beror dock på reflektorns strålvinkel. Högre strålvinkel belyser en större yta men inte lika starkt. Exempel på ljusflöde: En arbetsstrålkastare med lm fördelar ljuset på 12 lika stora kvadrater. Lumentalet i summan är alltid lika, ljusflödet fördelas dock annorlunda, beroende på strålvinkeln: I närfältet (A) relativt brett eller längre avstånd på en smalare yta (B). Power Beam GA Sidan lm Lågt ljusflöde (A) 3 HALOGEN Oval 100, H3 1GA Sidan lm HALOGEN HALOGEN Modul 70, H3 1G Sidan 81 Master 1GA Sidan lm lm (B) Modul 70 gen. III 1G Sidan lm Modul 50 1G Sidan lm

14 14 PRODUKTREKOMMENDATIONER

15 15 Lant- och skogsbruk Produktionskapaciteten ökar avsevärt genom användning av effektiva arbetsstrålkastare, speciellt inom jordbruket. På det sättet kan dagens lantbrukare arbeta på ett säkert sätt även nattetid och i gryning/skymning äldre maskiner kan utnyttjas effektivare tack vare ljusoptimering. Den extremt homogena arbetsbelysningen från HELLA erbjuder optimala arbetsförhållanden och bekvämt arbete. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

16 16 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Traktor: hyttak framtill Ultra Beam 1GA Allround-ljus med utmärkt ljusflöde Kompakt konstruktion som passar på många olika hytter Snabb och säker montering med DTstickkontakt Oval 90 1GB Det välvda glaset ger extra bred belysning Optimal för mycket breda arbetsområden Power Beam GA Idealisk vid krav på högt ljusflöde Sidan 55 Sidan 56 Sidan 53 Traktor: hyttak baktill Power Beam GA Den platta konstruktionen gör Power Beam 1500 mycket lämplig för montering på hyttens baksida Ultra Beam 1GA Med kompakt konstruktion som sparar plats på hyttaket Högt ljusflöde Oval 90 1GB Det välvda glaset ger extra bred belysning Optimal för mycket breda arbetsområden Sidan 60 Sidan 55 Sidan 56

17 LANT- OCH SKOGSBRUK 17 HELLA produktrekommendation Traktor: på bakre stänkskärmen Modul 90 1G Oval 100 1GA Ultra Beam 1GA ² Högt ljusflöde med kompakt konstruktion ² Mycket bra pris/prestandaförhållande ² Lämplig för arbete med bred utrustning ² Speciell optik fördelar ljuset i extra brett fält ² Ultra Beam med lumen ljusflöde erbjuder mycket ljus bakåt och möjliggör bättre arbete Sidan 54 Sidan 59 Sidan 55 Traktor: instegsbelysning Modul 70 gen. III 1G Flat Beam 500 1GA Modul 50 1G ² Stig upp i fordonet på ett säkert sätt ² Kompakt konstruktion, idealisk för belysning av instegsområdet ² Flat Beam 500 tar poäng med den extremt platta konstruktionen ² Ljusflöde på 550 lumen räcker gott och väl för en säker instegsbelysning ² Modul 50 passar bättre som instegsbelysning om det är ont om plats. Sidan 66 Sidan 68 Sidan 67

18 18 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Traktor: spegelhållare Modul 70 gen. IV 1G Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA ² Utmärkta ljusvärden ² Snabb montering med spegelhållare (8HG ) ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Passande spegelhållare (8HG ) ² Lämplig för denna monteringsposition med lätt plasthus ² Reducerad vibration, tillräckligt ljusflöde ² Ett bra uppgraderingsalternativ med i kombination med hållare (8HG ) Sidan 58 Sidan 66 Sidan 61 Skördetröska: hyttak framtill Modul 90 1G Ultra Beam 1GA Power Beam GA ² Utmärkt ljusflöde ² Allt talar för Modul 90 när det finns tillräckligt med plats på djupet på hyttaket ² Med kompakt konstruktion som sparar plats på hyttaket ² Högt ljusflöde ² Idealisk vid krav på högt ljusflöde Sidan 54 Sidan 55 Sidan 53

19 LANT- OCH SKOGSBRUK 19 HELLA produktrekommendation Skördetröska: hytt framtill/nere Oval 100 1GA Power Beam GA Ultra Beam 1GA ² Lämplig för breda skördetröskor ² Fördelar ljuset extra brett och homogent med speciell optik ² Bred homogen närfältsupplysning ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 59 Sidan 60 Sidan 55 Skördetröska: hytt nere/på sidan Power Beam GA Modul 70 gen. III 1G Ultra Beam 1GA ² Platt konstruktion ² Homogen närfältsupplysning ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 60 Sidan 66 Sidan 55

20 20 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skördetröska: spegelhållare Modul 70 gen. IV 1G Q90 1GA Modul 70 gen. III 1G ² Utmärkta ljusvärden ² Snabb montering med spegelhållare (8HG ) ² Lämplig för denna monteringsposition med lätt plasthus ² Reducerad vibration, tillräckligt ljusflöde ² Ett bra uppgraderingsalternativ med i kombination med hållare (8HG ) ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Passande spegelhållare (8HG ) Sidan 58 Sidan 61 Sidan 66 Skördetröska: sidovägg upptill Flat Beam GD Power Beam GA Q90 1GA ² Platt konstruktion och ljuset nedvinklat 45 gör den idealisk för montering på fordonssidan. Den ger en bred homogen närfältsupplysning, direkt runt fordonet ² En bred homogen närfältsupplysning gör Power Beam 1500 till den idealiska arbetsstrålkastaren för olika monteringspositioner på skördetröskor ² Platt konstruktion som sparar plats ² Lätt plasthus Sidan 64 Sidan 60 Sidan 61

21 LANT- OCH SKOGSBRUK 21 HELLA produktrekommendation Skördetröska: bakvägg Oval 100 1GA Power Beam GA AP GA ² Lämplig för breda skördetröskor ² Fördelar ljuset extra brett och homogent med speciell optik ² Den platta konstruktionen för Power Beam 1500 är mycket lämplig för montering baktill ² Speciellt lämplig för underhållsarbeten på fordonets bakdel ² Platt konstruktion, robust hus och mycket bra pris/prestandaförhållande Sidan 59 Sidan 60 Sidan 62 Skördetröska: på spannmålstanken Modul 70 gen. IV 1G Power Beam GA Modul 70 gen. III 1G ² Kompakta mått och bra ljusvärden ger säkert och konsekvent arbete ² Modul 70 är speciellt bra för att belysa skördetröskans utkast, även nattetid ² Bred homogen närfältsupplysning ² Platt konstruktion ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet Sidan 58 Sidan 60 Sidan 66

22 22 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skördetröska: i spannmålstank och som underhållsstrålkastare HALOGEN Flat Beam 500 1GA Q90 1GA Picador H3 1GA ² Den superplatta Flat Beam 500 är bra som underhållslampa i spannmålstanken ² Q90 är lämplig som underhållslampa med lätt plasthus och platt konstruktion ² Även när det räcker med lägre ljusflöde Sidan 68 Sidan 61 Sidan 76 Skördetröska: instegsbelysning Modul 70 gen. III 1G Flat Beam 500 1GA Modul 50 1G ² Stig upp i fordonet på ett säkert sätt ² Kompakt konstruktion, idealisk för belysning av instegsområdet ² Flat Beam 500 tar poäng med den extremt platta konstruktionen ² Ljusflöde på 550 lumen räcker gott och väl för en säker instegsbelysning ² Modul 50 passar bra som instegsbelysning om det är ont om plats Sidan 66 Sidan 68 Sidan 67

23 LANT- OCH SKOGSBRUK 23 HELLA produktrekommendation Spridare: på bakre stänkskärmen HALOGEN Modul 70 blue 1G Ökad effektivitet med blått glas Lägre bländning vid belysning av spridningsröken, noggrannare funktionskontroll av de olika munstyckena 13 Watt energiförbrukning, 800 lm Modul 70, H9 blue 1G Speciellt utvecklad för spridare och snöröjningsfordon Lägre bländning vid belysning av spridningsröken, noggrannare funktionskontroll av de olika munstyckena Power Beam GA Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Power Beam 3000 med lumen Sidan 66 Sidan 80 Sidan 53 Spridare: på stängerna HALOGEN Modul 70 blue 1G Om den blåa Modul 70 monteras direkt på stängerna, belyser den spridningsröken direkt, därmed är alla munstycken fullt synliga för föraren utan att blända honom Modul 70, H9 blue 1G Lägre bländning vid belysning av spridningsröken, noggrannare funktionskontroll av de olika munstyckena Power Beam GA En smalare långtnående ljusbild går genom spridningsröken och underlättar nattarbetet avsevärt Sidan 66 Sidan 80 Långtnående upplysning Sidan 60

24 24 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skördare: hytt framtill ENON Power Beam GB Superstark belysning upp till 100 meter med närfältsupplysning och upp till 300 meter med långtnående upplysning Extremt robust och effektstark Power Beam GA Idealisk för belysning runt hela fordonet AS 200 enon 1GA Utmärkta ljusvärden hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt Testad inom skogsbruket Sidan 52 Sidan 53 Sidan 72 Skördare: hytt baktill/på sidan Power Beam GA Tillräckligt ljus för bakåtsikten Mycket robust Modul 90 1G Stark belysning med kompakt konstruktion Mycket bra pris/prestandaförhållande Ultra Beam 1GA Får plats på många hytter med kompakt konstruktion Universell allround-belysning Sidan 53 Sidan 54 Sidan 55

25 LANT- OCH SKOGSBRUK 25 HELLA produktrekommendation Skördare: kranarm Ultra Beam 1GA Modul 70 gen. IV 1G Power Beam GA ² Kompakt konstruktion som sparar plats ² Utmärkt belysning för nära arbetsområde ² Kompakta mått och bra ljusvärden ger säkert och konsekvent arbete ² Power Beam 3000 rekommenderas när det behövs speciellt mycket ljus Sidan 55 Sidan 58 Sidan 53 Skördare: underhållsstrålkastare Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA Modul 50 1G ² Den kompakta konstruktionen för Modul 70 erbjuder en mycket bra lösning ² Modul 70 med 800 lumen belyser arbetsområdet runt om fordonet och förenklar arbetet nattetid ² Q90 är också lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion ² Belys området jämnt runt fordonet med närfältsupplysningen ² Modul 50 passar bättre som underhållslampa om det är ont om plats Sidan 66 Sidan 61 Sidan 67

26 26 LANT- OCH SKOGSBRUK HELLA produktrekommendation Skotare: kran ENON Ultra Beam 1GA Jämn bred belysning över hela arbetsområdet Power Beam GA Lämplig för extremt högt ljusbehov Ultra Beam -PowerPack 1GA Används sedan länge inom skogsbruket Utmärkta ljusvärden hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt Sidan 55 Sidan 53 Sidan 71 Skotare: hyttens bakvägg Power Beam GA Den platta konstruktionen för Power Beam 1500 är mycket lämplig för montering på hyttens baksida Q90 1GA Platt konstruktion Jämn homogen belysning beroende på inriktning Flat Beam GD Idealisk med platt konstruktion och bred belysning Sidan 60 Sidan 61 Sidan 64

27 LANT- OCH SKOGSBRUK 27 HELLA produktrekommendation Pickup: framåt på taket ENON Oval 100 1GA Ultra Beam 1GA Oval 100 -PowerPack 1GA ² Homogen ljusfördelning framför fordonet ² lumen ger mera ljus och förbättrad arbetskvalitet ² lumen hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt Sidan 59 Sidan 55 Sidan 70 Pickup: belysning av flaket Flat Beam GD Q90 1GA AP GA ² Idealisk för montering på fordonets bakvägg med kompakt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt ² Jämn belysning av hela flaket ger exakt och säkert arbete ² Lämplig för denna monteringsposition med sin kompakta konstruktion ² Platt konstruktion, robust hus och mycket bra pris/prestandaförhållande Sidan 64 Sidan 61 Sidan 62

28 28 Entreprenad Byggarbetsplatser är den absoluta kvalitetsutmaningen för vilket material som helst. Det skrämmer inte HELLA arbetsstrålkastare. I testlaboratorier och fältförsök har systemen underkastats stenhårda prövningar. Hit hör testserier mot inträngande vatten och damm, kontroller av den elektromagnetiska kompatibiliteten, termiska kontroller, livslängdstester, elektroniska kontroller och givetvis också vibrationstester. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

29 29

30 30 ENTREPRENAD HELLA produktrekommendation Entreprenad-/ grävmaskin: grävmaskinsarm framtill/baktill Modul 70 gen. IV 1G Det är speciellt ont om plats för arbetsbelysning på grävmaskinsarmen Kompakta arbetsstrålkastare med bra ljusvärden ger säkert och konsekvent arbete Power Beam GA En långtnående strålkastare ger en koncentrerad belysning av grävskopans arbetsområde Ultra Beam 1GA Man behöver ofta mer ljus för större grävmaskiner. Här rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 58 Långtnående upplysning Sidan 60 Sidan 55 Entreprenad-/ grävmaskin: tak framtill/baktill Modul 90 1G Effektivt och säkert arbete med lumen ljusflöde Ultra Beam 1GA Allround-ljus med utmärkt ljusflöde Får platspå många grävmaskinshytter med kompakt konstruktion Power Beam GA Idealisk för krav på hög ljusflöde Sidan 54 Sidan 55 Sidan 53

31 ENTREPRENAD 31 HELLA produktrekommendation Vägvält: tak framtill/baktill ENON Power Beam GB Ultra Beam -PowerPack 1GA Ultra Beam 1GA ² Starka lumen gör natten till dag och underlättar arbetet ² Extra hållbar mot skakningar ² Utmärkt ljus framåt med lumen ² Jämn ljusfördelning hjälper föraren att utföra sitt arbete exakt och effektivt ² Med kompakt konstruktion som sparar plats på hyttaket ² Högt ljusflöde Sidan 52 Sidan 71 Sidan 55 Vägvält: på sidan/för trumma Q90 1GA Modul 70 gen. III 1G Ultra Beam 1GA ² Q90 är lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion ² Belys området jämnt runt fordonet med närfältsupplysningen ² Ger en bred belysning av marken runt fordonet, även med låg monteringshöjd ² 800 lumen med endast 13 Watt energiförbrukning ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Sidan 61 Sidan 66 Sidan 55

32 32 Truckar HELLA arbetsstrålkastare är mycket energieffektiva. En klar fördel vid användning på eldrivna truckar. Effektiva arbetsstrålkastare medför att fordonet inte behöver laddas så ofta och reducerar därmed stilleståndstider. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

33 TRUCKAR 33 HELLA produktrekommendation Truckar: Tak framtill/baktill HALOGEN Oval 100 FL 1GN Q90 1GA Modul 70 gen. III 1G ² Dubbla arbetsstrålkastare har utvecklats för truckar och används för belysning av truckens kompletta arbetsområde, från golv till höglager ² Lamporna kan även tändas separat för att spara ström ² Belysningen kan riktas mot truckens gafflar eller lagret, allt efter behov ² En kombination av 2 arbetsstrålkastare rekommenderas ² Kompakta mått, låg vikt och homogen ljusfördelning ² Låg energiförbrukning (13 W) Sidan 84 Sidan 61 Sidan 66 Truckar: Framtill på förarhytten Mega Beam 1GM Q90 1GA Ultra Beam 1GA ² Bra ljusfördelning i närfältsområdet ² Tilltalande design ² Belysningen kan riktas mot truckens gafflar eller lagret, allt efter behov ² En kombination av 2 arbetsstrålkastare rekommenderas ² Ultra Beam med lumen ljusflöde erbjuder mycket ljus bakåt och möjliggör bättre arbete Sidan 65 Sidan 61 Sidan 55

34 34 Kommersiellt bruk Bredare än andra, längre, högre, tyngre och starkare. Tung- och specialtransporter är en speciell utmaning för föraren, detta underskattas ofta av andra trafikanter. Därför gäller samma devis för ansvariga på området varningssystem och arbetsstrålkastare som för fordonssäkerhet och lastsäkring: det måste vara perfekt. HELLA gläder sig över denna inställning. Eftersom vi jobbar efter samma devis. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

35 35

36 36 KOMMERSIELLT BRUK HELLA produktrekommendation Dragbil: upptill på hyttväggen Flat Beam GD Idealisk för montering på fordonets bakvägg med platt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt. Jämn belysning av släpets kompletta kopplingsområde ger exakt och säkert arbete. AP GA Får optimalt plats på hyttens bakvägg med platt konstruktion Mycket bra pris/prestandaförhållande Flat Beam 500 1GA Ljusflödet på 550 lumen räcker för en jämn belysning av kopplingen Extremt platt konstruktionsdjup Sidan 64 Sidan 62 Sidan 68 Dragbil: nedtill på hyttväggen Power Beam GA Belysning över hela kopplingsområdet underlättar avsevärt arbetet i mörker Bred homogen belysning AP GA Får optimalt plats på hyttens bakvägg med platt konstruktion Mycket bra pris/prestandaförhållande Q90 1GA Lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion Sidan 60 Sidan 62 Sidan 56

37 KOMMERSIELLT BRUK 37 HELLA produktrekommendation Dragbil: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar generatorn Backstrålkastare Sidan 95 Backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95 Dragbil: hytt framtill HALOGEN Modul 70 gen. IV 1G Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA ² Utmärkta ljusvärden ² Vid lågt ljusbehov ² Låg vikt och homogen ljusfördelning i närfältsområdet ² Lämplig för denna monteringsposition med lätt plasthus ² Reducerad vibration, tillräcklig ljuseffektivitet ² Ett bra uppgraderingsalternativ med ) Sidan 58 Sidan 66 Sidan 61

38 38 KOMMERSIELLT BRUK HELLA produktrekommendation Bärgningsfordon: upptill på förarhytten Flat Beam GD Idealisk för montering på fordonets bakvägg med platt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt. Jämn belysning av flaket ger exakt och säkert arbete Q90 1GA Lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion Power Beam GA Belysning över hela flaket underlättar avsevärt arbetet i mörker Bred homogen belysning Sidan 64 Sidan 61 Sidan 60 Bärgningsfordon: mitt på förarhytten Power Beam GA Bred homogen belysning Belysning för hela området runt om fordonet Ultra Beam 1GA Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen Flat Beam GD Idealisk för montering på fordonets bakvägg med kompakt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt Jämn belysning av hela flaket ger exakt och säkert arbete Sidan 60 Sidan 55 Sidan 64

39 KOMMERSIELLT BRUK 39 HELLA produktrekommendation Bärgningsfordon: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar generatorn Backstrålkastare Sidan 95 Backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95 Bärgningsfordon: nedtill på lastytan Flat Beam 500 1GA Q90 1GA Power Beam GA ² Får plats på varje bakvägg med extremt platt konstruktion ² Ljusflödet på 550 lumen räcker för en jämn belysning av lastytan ² Effektiv med lumen och platt konstruktion ² Bred homogen belysning av hela lastytan ² Speciellt effektiv för denna monteringsposition med lumen Sidan 68 Sidan 56 Sidan 60

40 40

41 41 Underhåll Användningsområdet är extremt omfattande. Fordonen används för gaturengöring, gågator, gator, landningsbanor eller industrihallar. De ger renare innerstäder och rengör allt från smala gränder till stora torg eller flygplatser. HELLA arbetsstrålkastare ser till att även minsta skräp syns och ger föraren absolut bästa sikten, var han än befinner sig. Korrisionsbeständiga och pålitliga arbetsstrålkastare från HELLA är det bästa hjälpmedlet för arbetet. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

42 42 UNDERHÅLL HELLA produktrekommendation Renhållningsfordon: montering baktill/framtill Oval 100 1GA Ultra Beam 1GA Power Beam GA ² Den speciella optiken fördelar ljuset på bredden. Belysning i hela närfältsområdet (upp till 40 m) runt fordonet. ² Om du behöver mera ljus inom detta område, rekommenderas Ultra Beam med lumen ² Speciellt effektiv med lumen Sidan 59 Sidan 55 Sidan 53 Renhållningsfordon: nedtill på sidan Modul 70 gen. III 1G Q90 1GA Flat Beam 500 1GA ² Speciellt lämplig för objektbelysning, t.ex. gatstensborstar ² Den jämna ljusfördelningen underlättar arbetet och ger föraren absolut bästa sikt. ² Platt konstruktion med lumen ² Speciellt lämplig för denna monteringsposition ² Ljusflödet på 550 lumen räcker för en jämn markbelysning i närfältsområdet runt om fordonet ² Extremt platt konstruktion som sparar plats Sidan 66 Sidan 61 Sidan 68

43 UNDERHÅLL 43 HELLA produktrekommendation Renhållningsfordon: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar ljusmaskinen Backstrålkastare Sidan 95 Backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95 Renhållningsfordon: uppe på taket Flat Beam GD Q90 1GA Power Beam GA ² Idealisk för montering på fordonets bakvägg med platt konstruktion och ljuset vinklat 45 nedåt. Jämn belysning av flaket ger exakt och säkert arbete. ² Lämplig för denna monteringsposition med sin platta konstruktion ² Belysning över hela flaket underlättar avsevärt arbetet i mörker ² Bred homogen belysning Sidan 64 Sidan 61 Sidan 60

44 44

45 45 Utryckningsfordon När brandkåren rycker ut, gäller det att vara beredd. Här spelar pålitligt material en livsavgörande roll. HELLA arbetsstrålkastare genomgår tuffa kvalitetstester för att säkerställa konstant hög prestanda. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

46 46 UTRYCKNINGSFORDON HELLA produktrekommendation Utryckningsfordon: hytt framtill Power Beam GA Power Beam 3000 för långtnående upplysning är idealisk som sökstrålkastare för avstånd upp till 200 meter Ultra Beam 1GA Även Ultra Beam för långtnående upplysning kan monteras på hytten på ett utryckningsfordon Belysning på upp till 150 meter framför fordonet kan realiseras Modul 90 1G Den långtnående varianten av Modul 90 är idealisk för intensiv belysning upp till 100 meter Ljuset är mycket koncentrerad och ger utmärkt belysning för arbetsområdet Långtnående upplysning Sidan 53 Långtnående upplysning Sidan 55 Långtnående upplysning Sidan 54 Utryckningsfordon: på fordonets tak eller mast Power Beam GA Belysning på fordonsmaster har ett syfte: Så mycket ljus runt fordonet som möjligt. Detta uppfyller Power Beam 3000 med råge. Idealisk för denna användning Power Beam GB Superstark belysning upp till 100 meter med närfältsupplysning och upp till 300 meter med den långtnående varianten och lumen Modul 90 1G Belysningen är även lämplig för fordonsmaster Modul 90 är ett prisvärt alternativ med mycket goda ljusvärden Sidan 53 Sidan 52 Sidan 54

47 UTRYCKNINGSFORDON 47 HELLA produktrekommendation Utryckningsfordon: på sidan upptill/baktill Flat Beam GD Flat Beam 500 1GA Q90 1GA ² Specialutvecklad lins vinklar ljuset 45 direkt mot marken så att ljusstrålarna når runt fordonet även om strålkastaren är monterad lodrätt på väggen ² Platt konstruktion ² lumen ljusflöde ² Har den specialutvecklade linsen som vinklar ljuset 45 nedåt så att säkert arbete direkt vid fordonet är möjligt ² 550 lumen ljusflöde med 7 Watt energiförbrukning ² Platt konstruktion som sparar plats ² Effektiva lumen ger en jämn belysning Sidan 64 Sidan 68 Sidan 61 Utryckningsfordon: baktill/på sidan HALOGEN Modul 70 backstrålkastare 2ZR Ultra Beam, H3 backstrålkastare 2ZR backstrålkastare med 3 2ZR ² Godkänd som backstrålkastare ² Kompakta mått och extra korrosionsbeständig ytbeläggning ² Godkänd som backstrålkastare ² Den täta DT-stickkontakten skyddar strålkastaren för inträngande vatten och korrosion ² Godkänd som backstrålkastare ² Litet konstruktionsdjup (48 mm) ² Den energisparande -teknologin (endast 11 W) sparar ström och avlastar ljusmaskinen Backstrålkastare Sidan 95 Rebright Pro backstrålkastare Sidan 94 Backstrålkastare Sidan 95

48 48 Snöröjningsfordon Utryckningar sker ofta under de tidiga morgontimmarnar och slutar först sent på kvällen eller natten. Utan tvekan bidrar snöröjningsfordon till viktig säkerhet i trafiken, på gångbanor, flygplatser och många andra offentliga och privata platser. I sådana situationer krävs inte bara mycket av människan utan även av använt material. HELLA är sedan många år partner med ledande tillverkare av snöröjningsfordon och försöker stödja detta arbete med högkvalitativa produkter. Pålitlighet, säkerhet och robust material spelar en mycket viktig roll i snöröjningsfordon. HELLA produkter kontrolleras därför detaljerat under hela tillverkningsprocessen och genomgår höga tester så att föraren kan vara säker på att han kan lita på ljussystem från HELLA. Konfigurera din Smartphone eller surfplatta med gratis-appen från HELLA med rekommenderade arbetsstrålkastare för just ditt fordon.

49 SNÖRÖJNINGSFORDON 49 HELLA produktrekommendation Snöröjningsfordon: framtill på taket Oval 100 1GA Strålkastarens speciella optik fördelar ljuset homogent framför fordonet Ljusflöde lumen Ultra Beam 1GA lumen ger mera ljus och förbättrad arbetskvalitet Modul 70 blue 1G Modul 70 blue är specialutvecklad för snöröjningsfordon Reducerad bländning vid belysning av spridningsrök, saltspridning eller snö Sidan 59 Sidan 55 Sidan 66 Snöröjningsfordon: hytt på sidan HALOGEN Modul 70 blue 1G Modul 70 blue är specialutvecklad för spridare och snöröjningsfordon. Reducerad bländning vid belysning av spridningsrök, saltspridning eller snö. Uppfattad kontrast under natten är bättre med det blå glaset. Modul 70, H9 blue 1G Lägre bländning vid belysning av spridningsröken Power Beam GA Långtnående ljusbild går genom spridningsröken och underlättar nattarbetet avsevärt Sidan 66 Sidan 80 Långtnående upplysning Sidan 60

50 50 ARBETSSTRÅLKASTARE I ÖVERSIKT Snabbguide arbetsstrålkastare -produktsortiment...52 Power Beam Power Beam Modul Ultra Beam Oval Power Beam Modul 70 gen. IV Oval Power Beam Q AP AP 700 / 1200 / Flat Beam Mega Beam gen. III Modul 70 Gen. III Modul Flat Beam ENON-produktsortiment...69 Poweren Oval 100 -PowerPack Ultra Beam -PowerPack AS HALOGEN-produktsortiment...74 Ultra Beam Ultra Beam med handtag Picador Master Double Beam Mega Beam Modul 70, H Modul 70, H Oval 100 Double Beam Oval Oval 100 FL Matador Eco

51 51

52 52 -PRODUKTSORTIMENT Power Beam 5000 Produktegenskaper Den kraftfulla: lämplig för tuff användning med starka skakningar och smuts Heavy Duty-bygel tar upp kraftiga vibrationer En av de kraftigaste arbetsstrålkastarna på marknaden Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 70 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, robust aluminiumhus Rekommenderad nedvinkling: 10 1GB Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 70 W 70 W 70 W Lumen (varm) lm lm lm Anslutning DT-kontakt mm ledning DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 165 mm 165 mm 165 mm Ytterligare egenskaper Heavy Duty, bygel runt om Heavy Duty, bygel runt om Heavy Duty, bygel runt om Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

53 -PRODUKTSORTIMENT 53 Power Beam 3000 Produktegenskaper Den starka: robust -arbetsstrålkastare med extra högt ljusflöde för användare med höga krav. Överträffar t.o.m. likvärdiga xenon-modeller Homogen belysning för optimala siktförhållanden Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 43 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, robust aluminiumhus, ADR/ GGVSEB-godkänd (gäller 1GA ) Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 3 1GA Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 43 W 43 W 43 W 43 W 43 W Lumen (varm) lm lm lm lm lm Anslutning mm ledning mm ledning mm ledning Monteringsfot enligt DIN EN ISO 4165 Montering, stående Montering, hängande DT-kontakt Bygelvidd 42 mm 42 mm 119 mm 119 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Heavy Duty, Bygel runt om Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88 med handtag, stångmontering

54 54 -PRODUKTSORTIMENT Modul 90 Produktegenskaper Högre ljusflöde än xenon-arbetsstrålkastare Extra bred homogen upplysning Mycket bra pris/prestandaförhållande Modul 90 -inbyggnadsversion med externt förkopplingsdon och DT-kontaktanslutning även tillgänglig: 1G (närfält) eller 1G (långtnående) Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 36 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEB-godkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1G Spänning 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 36 W 36 W Lumen (varm) lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 42 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

55 -PRODUKTSORTIMENT 55 Ultra Beam Produktegenskaper Ljusflöde på xenon-nivå Universellt användbar Mycket homogen belysning av arbetsområdet Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 30 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEB-godkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1GA Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 30 W 30 W 30 W 30 W Lumen (varm) lm lm lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Blisterförpackning och adapterledning Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

56 56 -PRODUKTSORTIMENT Oval 90 Produktegenskaper Den sportiga: -arbetsstrålkastare i modern tilltalande design med ljusflöde på xenon-nivå och med endast 28 Watt effektförbrukning Extra bred homogen belysning Idealisk för batteridrivna fordon eller fordon med tungt belastade generatorer! Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 28 Watt, färgtemperatur: kelvin, multivolt, felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEB-godkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1GB Spänning 9 33 V 9 33 V 9 33 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 28 W 28 W 28 W Lumen (varm) lm lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 36 mm 36 mm 36 mm Ytterligare egenskaper Blisterförpackning och adapterledning Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

57 -PRODUKTSORTIMENT 57 Power Beam 1800 Produktegenskaper Kompakta mått ger flexibel användning 40 % mer ljus än föregångaren Power Beam 1500 SPECIAL: Dimning kan realiseras med det reglerbara avkänningsförhållandet för den pulsbreddsmodulerade signalen (PWM). Detta möjliggörs med en mellankoppling av en vanlig PWM-dimmer i försörjningsledningen. (strålkastarens max. ingångsström 1,5 A; frekvens Hz) Tekniska detaljer Ljusflöde (uppmätt): lumen, effektförbrukning: 36 Watt, färgtemperatur: kelvin, single voltage (12 eller 24 Volt), felpolariseringsskydd, överspänningsskydd, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (tål högtryckstvätt / dränkbar), ECE-R10 godkänd, högkvalitativt aluminiumhus, ADR/GGVSEBgodkänd Rekommenderad nedvinkling: 12, långtnående: 5 1GA Spänning 12 V 24 V 12 V 24 V Långtnående upplysning Effektförbrukning 36 W 36 W 36 W 36 W Lumen (varm) lm lm lm lm Anslutning DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt DT-kontakt Montering, stående Montering, hängande Bygelvidd 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm Ytterligare egenskaper Dimmfunktion Dimmfunktion Dimmfunktion Dimmfunktion Motsvarande Isolux-scheman finns på sidan 88

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella.

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella. ARBETSSTRÅLKASTARE Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D www.hella.com INNEHÅLL Ljusteknologier det här måste du veta! Kvalitetsprovning kontrollerad

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS VARFÖR EXTRALJUS? Med mer än 31 000 mil asfalterad väg i Sverige kan du ta dig vart du vill. Du bör dock tänka på att du inte är ensam på vägen. Du delar den med våra

Läs mer

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18 EXTRALJUSTEST Särtryck från Vi Bilägare nr 18 test stora extraljus Bländande uppvisning Det är inte extraljus från Hella eller Bosch som når längst på vägen. Där heter vinnaren Lightforce. Men det sker

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Minilampan med snabb fokusering High End Längd 103 mm Vikt 36 g Ljusflöde 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 7 h** Räckvidd 25 m*

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull

Professionella produkter - för säkerhets skull Professionella produkter - för säkerhets skull Utg. 3 Extraljus Halogen XENON LED positionsljus Fjärrljus Pencil beam Extraljusramp Fordonsteknik AB, Fågelviksvägen 18-20, 145 53 Norsborg tel 08-88 09

Läs mer

Fördelning av fastighetsel

Fördelning av fastighetsel Lampguide Fördelning av fastighetsel Belysningen står för 25 procent av den totala elanvändningen i företag och offentlig verksamhet. I många lokaler är siffran 30 procent,belysningen är alltså en påtaglig

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem INOVA är världsledande när det gäller ljusstarka handhållna diodlampor. INOVA lampan är perfekt för yrkesfolk som har behov av en kraftfull, smidig, stötsäker och tålig kvalitetslampa liksom för friluftsfolk,

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR.

KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR. KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR. PRODUKTKATALOG 2015-2016 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING VÅRA VÄGAR BEHÖVER FLER HJÄLTAR 2 HELLA PRODUKTKATALOG 2015-2016 Is, lera, snörök och vilda

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor LPL19B1 Penlight Professional Det bärbara inspektionsredskapet LPL03RECHX1 / LPL04RECHX1 Penlight Premium LUXEON Rebel LED-lampa med hög effekt i ett kompakt

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

THE POWER BEHIND. AND BEYOND.

THE POWER BEHIND. AND BEYOND. THE POWER BEHIND. AND BEYOND. Prestanda och tillförlitlighet är avgörande faktorer för batteriers kvalitet och VARTA är ledande på batterikvalitet inom fordonsindustrin. Deras kompromisslösa kvalitetstänkande

Läs mer

Skönt att se mer och synas bättre.

Skönt att se mer och synas bättre. Skönt att se mer och synas bättre. Katalog för EXTRALJUS, VARNINGSLJUS, ARBETSBELYSNING - 2012-2013 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING Varde ljus och det Blev ljust. Tacka Hella för det. I begynnelsen

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch 2 I Bosch köper Extreme Integritet, nyskapande och prestanda Tack vare Boschs förvärv nyligen av Extreme CCTVgruppen,

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för inomhus- och utomhusbruk i industrin Om Dialight Dialight

Läs mer

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE 5 XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE XLED EVO med rörelsevakt XLED är en serie strålkastare för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad.

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BALL Byggarbetslampa LED 48 och 230V Nyutvecklad byggarbetslampa med högkvalitativ LEDteknik och extrem energieffektivitet 120 lm/w, 35000h L70. Lampan finns i 230V och 48

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Ingår i leveransen: 4x AAA-batterier, bruksanvisning, utbytbart pannband

Ingår i leveransen: 4x AAA-batterier, bruksanvisning, utbytbart pannband LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H7.2 Vikt Ljusflöde Batterier High End Power 165 g Boost: 250 lm* Power: 200 lm* Low Power: 20 lm* 4 x AAA 1,5 V Kapacitet 7,2 Wh *** Boost: 7 h** Power:

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

Bättre komfort och prestanda i operationssalen

Bättre komfort och prestanda i operationssalen Operationslampor Bättre komfort och prestanda i operationssalen DAGKIRURGI OPERATIONSSAL Nya förbättrade MeriLED för kirurgiska ingrepp Ljuset spelar en betydande roll i operationssalen. Ljuset har inte

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se PRODUKTKATALOG ER Systems importerar och marknadsför varningsljus. Våra produkter baseras på LED-teknologi vilket innebär lampor med lång livslängd och minimal energiförbrukning. ER SYSTEMS Föreningsgatan

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen NOVIPro LED-LAMPOR NOVIPro LED-lampor Väldigt kraftfulla LED-lampor. Robusta och med extra hög kvalitet, avsedda för den professionella användaren. NOVIPro LED-lampor har en koncentrerad och fokuserad

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

STEINELs impulser-system

STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINEL sensor-radio-tekniken ger nya och flexibla möjligheter för installation. Med Impulser-systemet får man säkerhet, trygghet och energibesparing för

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer