Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning."

Transkript

1 1 Hur upplever östgötarna kollektivtrafiken och hur vill man ha den? Katarina Bratu, marknadsekonom, och Lina Thurfjell, marknadschef, på Östgötatrafiken: Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning. Kundundersökningen riktade sig till medlemmar på Mina sidor, där kunder kan registrera sig och skapa ett konto. Under maj 2012 gick Östgötatrafiken ut till medlemmar på Mina sidor, och fick svar från av dem. Marknadsundersökningen är gjord under samma period. Den riktade sig till både kunder och icke-kunder, och var en allmän webbenkät. Där kom det in svar från personer. Värdeord Östgötatrafiken har arbetat mycket med värdeord de senaste åren. Värdeorden är naturligt, bekvämt, rörlighet, frihet och möjligt. Tankegångarna bakom de orden är att använda klassiska bilbegrepp, som man egentligen förknippar med bilen, just för att peka på att det är ord som också kan användas för kollektivtrafiken. I kundundersökningen ställdes frågan till resenärerna om hur de upplever Östgötatrafiken i förhållande till värdeorden. Undersökningen visar att vissa ord är mer förankrade än andra. Naturligt och bekvämt får höga omdömen, medan rörligt, frihet och möjligt inte kopplas till kollektivtrafik på samma sätt. Det finns en viss förskjutning mellan åren i hur man upplever det här. Det hänger ihop med hur man upprepar ett budskap. Nöjd kund-index, NKI Nöjd kund-index, NKI, kan tas fram för olika branscher och det finns en standard i hela Sverige för hur man tar fram NKI. NKI-värdet för Östgötatrafiken baseras på tre standardfrågor i kundundersökningen och är en viktig indikator på hur trafikplanering och kommunikation har lyckats. NKI sträcker sig från och i Sverige är medelvärdet för alla branscher cirka 70. Kollektivtrafikbranschen ligger dock lägre än 70 och det varierar mellan olika län hur det ser ut. Östgötatrafiken hade 2011 ett NKI på 59 och har förbättrat det till 63 under När det gäller kundernas nöjdhet med den vanligaste resan ger östgötarna högst omdöme till trygghet och säkerhet, även om det har blivit en minskning i NKI där jämfört med Resupplevelsen får också ett relativt högt värde. Däremot är man lite mindre nöjd med avgångar och tider. Ser man till generella attityder, som inte är kopplade till den vanligaste resan, får säkerhet och trygghet högt omdöme även här. Även biljettköp får högt omdöme, östgötarna upplever att det är relativt enkelt att köpa biljett. Östgötatrafiken har gjort ett stort skifte av betalsystem och i samband med det gjordes stora, omfattande informationskampanjer. De har förmodligen slagit väl ut. Lägst NKI generellt sett, har information och störningar. Det är inte konstigt att omdömena blir låga när det gäller störningar, men information kopplat till störningar är viktiga områden att jobba vidare med.

2 2 Hur kan man använda NKI? För att kunna jobba vidare med NKI behöver man gå in i siffrorna i detalj. Ett sätt att göra det är att titta på hur kunderna har svarat utifrån vad som har hög påverkan på deras omdöme. Detta för att få en fingervisning om var insatser främst behöver göras. Ett sådant angreppssätt talar sitt tydliga språk. Kopplat till den vanligaste resan handlar mycket av frågorna om information. Det finns också synpunkter på hur förarna kör eller uppträder, fordonens skick, bekvämlighet och liknande. Det är de faktorerna vi behöver jobba med för att få upp vårt resultat. Inom vissa områden är resultaten redan goda, men områdena är så viktiga att vi behöver jobba för att bibehålla resultaten. Det handlar bland annat om att kunden känner sig trygg och säker. Samma sak gäller bemötandet hos förarna. I de generella omdömena är också mönstret entydigt, även där är informationen är jätteviktig. Insatser för att se till att resenärerna får en relevant och korrekt information bidrar definitivt till en större nöjdhet och en vilja att åka med kollektivtrafiken. Viktiga faktorer är också trafiksäkerheten. Var hämtar östgötarna information? När det gäller hur östgötarna hämtar sin information, finns det en minskande trend vad gäller att ta del av information via hemsida, annonser i dagspress och artiklar och inslag även om dessa kanaler fortfarande är stora. Däremot är trenden ökande för information via sociala medier, prenumerationer och nyhetsbrev. Skillnaden mellan dessa medier är att resenärerna i det senare fallet väljer vilken information de vill ha och får den skickad till sig. Informationen blir på det viset mer individualiserad. I den vidare utvecklingen av informationskanaler är det viktigt att de här trenderna är med att resenärerna i minskad utsträckning tittar på annonser och i ökad utsträckning vill få egen information som är skräddarsydd. Resvilja Vad är det då som kan öka kollektivresandet? De resenärer som har svarat ja på frågan om något skulle få dem att resa kollektivt oftare, har i hög utsträckning angett att tätare turer skulle få dem att resa oftare. Därefter kommer enklare biljettköp och kortare restid som skäl. De som inte kan tänka sig att åka kollektivt oftare anger oftast att de föredrar cykel eller gång eller att de helt enkelt inte har behov av att resa. En del av dessa hör säkert hemma i grupp 3 som vi har talat om. Ett annat skäl till att man inte kan tänka sig att åka kollektivt är att turtiderna inte passar. Hur uppfattar östgötarna kollektivtrafiken? När det gäller helhetsuppfattning får Östgötatrafiken ett medelbetyg på 3,5 bland alla respondenter i marknadsundersökningen, alltså bland östgötar i stort. Det är ganska många som ger höga betyg. Det kanske inte är det vi känner att vi möts av alla gånger, men det finns en stark positiv inställning bland östgötarna när det gäller kollektivtrafiken. Frekventa resenärer, de som reser varje dag eller någon gång per vecka, har i ännu högre grad en positiv helhetsuppfattning. Det här är viktigt att bära med sig även om det finns kritik så är det många som är nöjda.

3 3 De som inte hade så positiv inställning hade mer synpunkter på förarna, som ju är otroligt viktiga. Bland dem som har gett höga betyg är det snarare fordonets skick som har varit avgörande. Jobbar man vidare med förarna och bemötande, kommer sannolikt de här omdömena att bli ännu bättre. Undersöker man kommentarer kring vad de tillfrågade tänker på när de hör Östgötatrafiken, ger de som är neutralt eller positivt inställda både ris och ros. I regel tycker de att det fungerar bra, men efterfrågar mer gehör för synpunkter. Det finns en viss kritik mot landsortstrafiken, andra påpekar att Östgötatrafiken fungerar bra jämför med andra län. Man har hittat fram till biljettlösningar man tycker fungerar bra. Bland dem som är mer negativt inställda finns kommentarer om fulla och sena bussar, bristande information, långa restider och att det överlag är ganska krångligt. Som sammanfattning är östgötarna överlag positivt inställda, men det finns många områden vi behöver jobba vidare på. Informationen inte minst, men också att vi hittar en turtäthet som fungerar och passar för resenären. Hur marknadsför vi kollektivtrafiken Lina Thurfjell: När det gäller marknadsföring och kommunikation har Östgötatrafiken skiftat fokus från hur reser man? till hur får vi fler att resa?. Och det här är en resa man gör över hela landet. Branschen har ganska lång väg kvar, men resan är påbörjad. Östgötatrafiken har haft stora, massiva informationsinsatser som har varit kopplade till frågor som betalsystem och kontantstopp. Nu vet kunderna var de ska handla biljetterna och hur det fungerar. Nu ligger fokus snarare på att få nya kunder, där det övergripande målet är att ta marknadsandelar från bilen. Då räcker det inte att de befintliga kunderna reser mer, då behövs det nya kunder. Kanalval Bredd I all kommunikation är det viktigt att gå ut brett. Östgötatrafiken har många olika kunder och många olika behov. Tillgänglighet och enhetlighet Det krävs en hög tillgänglighet och eftersom vi jobbar i många kanaler är det också viktigt med enhetlighet så att vi håller ihop varumärket. Det är viktigt att man har en gemensam ton och att budskapen är raka och tydliga i respektive kanal. Kraven på närvaro och tillgänglighet ökar Det här tror jag att många märker av, även som privatpersoner. På Östgötatrafiken kan vi lägga ut information på facebook, sedan förväntar sig folk svar på inlägg vid 23-tiden en fredagkväll och blir jättebesvikna när de inte får det. Det är en del av resan, frågan om vilka avgränsningar vi ska göra och var vi ska finnas. Var gränserna går är något hela branschen diskuterar just nu. Egna, prioriterade kanaler Östgötatrafiken måste vara effektiv och tänka på kostnader i kanalval. De kanaler som alltid prioriteras är:

4 4 Extra Östergötland - finns ombord på samtliga fordon helsidesannonser per vecka En mycket bra kanal till våra kunder. Webbplatsen En tydlig trend är att ipads och smartphones kommer alltmer. Den vanliga webbplatsen går ner, medan mobila sidor går upp. Våra appar har enorma sökvolymer. Sociala medier Facebook och twitter. Facebook är en tidskrävande kanal, där vi lägger ut mycket information. Det är egentligen en kundservicefunktion, och på sikt ska det arbetet ligga på våra kundcenter. Men det är en intressant kanal, det går väldigt snabbt och jobbar man rätt och effektivt får man ut mycket kommunikation på ett billigt sätt. Här är det viktigt att begränsa sig och tidsmässigt bestämma vad man klarar av, för här kan det spåra ur. Östgötatrafiken stänger ner Facebook på kvällar och helger för att hålla kontrollen. "Mina sidor" Östgötatrafikens kundregister med individer är en viktig kanal. Det är inte många företag i länet som har så många kunder i sitt kundregister. Ombord- och hållplatsinformation Det finns exempelvis skärmar på våra fordon som vi kommer att jobba mer med, både när det gäller marknadsinformation och störningsinformation. Medarbetare Den viktigaste kanalen är medarbetarna. Det finns ingen som kan marknadsföra oss så bra som en riktigt duktig förare som tipsar kunden om något eller hjälper kunden på ett sätt som den kanske inte hade förväntat sig. Det här är inte Östgötatrafikens personal, men de samarbeten vi har med våra entreprenörer är prioriterade. Media Öatgtöatrafiken är mycket i media och har lätt att komma ut. Övriga kanaler Det pågår också många bredare satsningar, mycket i den riktningen har gjorts det här året. TV, radio, stortavlor, övrig annonsering Vi har kört en kampanj med något vi internt kallar för "resan". Här går det inte att komma med pekpinnar, man måste lyfta fördelarna och göra något positivt av det. Vi kommer att jobba vidare med den kampanjserien, kopplat till våra prova-på-kampanjer till exempel. Riktade prova-på-kampanjer till specifika områden. Det går inte att kampanja upp dålig trafik. Marknadsföring bygger på att trafiken är bra, det är då vi kan komma in med effektiva insatser. Därför går mycket av Östgötatrafikens marknadsföring ut på att tala om att trafiken är bra. Det är inte heller effektivt att slänga ut stora prova-på-perioder i hela länet. Det gäller att gå riktat där det finns ledig kapacitet. Det är

5 viktigt att det finns en ledig plats när man kommer på bussen första gången, så att man känner sig väl omhändertagen. Jobbar man rätt mot specifika områden är det effektivt. Företagsbearbetning Siemens, BT, landstinget Med företagsbearbetning utvecklar vi trafiken tillsammans med företagen. Siemens i Finspång har vi jobbat med länge. De har fått tycka till om trafiken, vi har utvecklat trafiken och jobbat med personalen. På samma sätt finns ett samarbete med BT i Mjölby och med sjukhusen i både Linköping och Norrköping. Det kommer att bli fler samarbeten av den typen. Går man på rätt grupper så når man effektivitet. Diskussion/frågor Det som kan tyckas vara ganska lätt att påverka, relationen mellan passagerare och förare, verkar ha stor tyngd. Arbetsgivarna som har de här förarna, hur stort incitament har de att förbättra den relationen? Ser man på Linköping där vi har ett incitamentsavtal med entreprenören, som slår så mycket på resandet, så är det väldigt viktigt. I Linköping jobbar entreprenören jättemycket med bemötandefrågor och körsätt. Göran Gunnarsson: Apropå det här med chaufförer, har jag hört ett föredrag om avregleringens England och där finns det lyckade exempel. Ett av de mest lyckade exemplen var när busschaufförerna fanns på bild på bussen. Chauffören var ett av de viktigaste säljargumenten bolaget hade var chauffören. Busschauffören hade rejäla extrapengar i lön om de nådde ett visst resultat. När det gäller undersökningar, bygger man då in vilka förväntningar de svarande har? Om man i ambulanssjukvården lovar en inställelsetid på 10 minuter på ett ställe och 20 minuter på ett annat, blir förväntningarna ganska olika. Kommer ambulansen efter 15 minuter har man uppfyllt förväntningarna med råge på den ena platsen, men inte på den andra. Om resenärerna har förväntningar på treminuterstrafik i kollektivtrafiken och ni bara kan erbjuda 20-minuterstrafik, har ni resonerat kring hur det påverkar i enkäter? I utvärderingen är det viktigt att ha med sig förväntningarna. Vad är det man svarar på när man är nöjd eller missnöjd med något? Med all säkerhet har kunderna olika förväntningar beroende på var de bor. I tätorterna har du en annan förväntan på uträttat än vad du har i glesbygden. När man gör analysen är det viktigt att förstå. Hur arbetar man så att människor inte har kvar samma förväntningar när de flyttar ut till glesbygden? Det gäller att jobba med att skapa förståelse. Att vara lite mer konkret och inte för svepande i sitt budskap till kunder och blivande kunder. Och att vara tydlig, för folk förstår att det inte är lika tät trafik på landsbygden som i stan om man förklarar det. Vi har varit inne lite på glappet mellan kollektivtrafiken och forskarvärlden, finns det utarbetade samarbeten? 5

6 6 Palle H: Vi har problem att samarbeta med VTI. Vi skulle exempelvis behöva utveckla samarbete kring exempelvis transportekonomi, men vi har svårt att nå VTI. De skalade bort allt annat än ren forskning för några år sedan. Det pågår en positiv utveckling, men vi står långt ifrån varandra på grund av att vi har olika uppdrag. Charlotte Rosengren: Det har alldeles nyligen skapats ett kunskapscentrum för kollektivtrafik i Lund, som heter K2. Där har man ambitionen att få den operativa verksamheten och branschen att samverka med forskningen. Det är precis i ett uppstartsläge och det pågår en massa aktiviteter där man försöker identifiera olika insatsområden. Så engagemang och inspel i det här arbetet mottages gärna. VTI är en av aktörerna, i övrigt är det Vinnova, Formas och kollektivtrafiken i storstadsregionerna som finansierar det här. När det gäller uppföljning av prova-på-kampanjer och resultaten av dem, följer ni upp kampanjerna? - Absolut, vi följer upp prova-på-kampanjerna. Hur det går hänger ihop med hur man har tänkt till från början. Det gäller att gå ut där det finns bra trafik och där man hittar målgruppen. Tänker man inte till och går ut planlöst, då är det inte värt det. Tänker man till, då ger det nya kunder. I undersökningen, har ni gjort någon uppdelning mellan de som pendlar långt och resenärer som gör kortare resor. Jag kan tänka mig att behoven och kraven skiljer? - Ser man till resviljan är det ingen stor skillnad. Det är avgörande med turtäthet och restid. Vi har möjlighet att gå in och selektera på det sättet, och det är rätt entydigt att basen är hur trafiken går. Fungerar inte det kan du ha hur lätt biljettsystem som helst eller bra information. Går inte trafiken när den som behöver resa ska resa, så hjälper inte det. En av de få påtagliga samhällsfunktionerna människor använder dag efter dag, är kollektivtrafiken. Det innebär att man ju har alla möjligheter att lyfta en sådan verksamhet i folks medvetande. Skånetrafiken har gjort ett slags genombrott där. Är språnget långt till att östgötatrafiken ska få den ställningen? - Det handlar också om att få en kritisk massa. Om man talar om tidtabellslöst resande måste man ju titta på vad vi har för befolkningsmängd och hur många som har behov av att resa. Man måste vara realist. - Ser man på nöjd-kund-undersökningen ser vi också att vårt varumärke är väldigt starkt. Folk vet vilka vi är och vad vi gör och de flesta är väldigt nöjda. Det får vi jobba med internt också. Ibland tar vi på oss en slags skuld som vi inte borde ta på oss. Paul Håkansson: En färsk kommentar till detta är ju pendeltågstrafik till Motala och Skänninge som startade den 8 april, där vi ser både de spänningar och möjligheter som finns. Vi har kraftigt ökat resandet mellan Mjölby och Motala. Något som vi kanske inte hade förutspått är att vi har i princip lika många påstigande i Skänninge som i Motala. Men i Motala möts vi av ifrågasättande, varför bussarna ska gå till stationen. Där finns en stor kundgrupp som bara rör sig i Motala och inte ser vinsterna med att ansluta till pendeltågstationen, medan vi ser det som tjänstefel om vi inte gör den kopplingen för det regionala resandet. Även i större tätorter kan vi möta den här resandekonflikten mellan det regionala resandet och tätortsresandet. Där gäller det att utveckla vår produkt. En stark

7 7 produkt vi har är dubbeldäckarna mellan Norrköping och Linköping. Så vi ska nog jobba på produkten och kanske marknadsföra den lite mer aggressivt. Generella frågor och diskussion Incitamentsavtal berör ju de frågor vi har hört om här. Kunskapsnivån bland alla aktörer i branschen, både bland dem som beställer och de som utför tjänsterna, är en förutsättning för att man ska kunna få bra avtalslösningar. Och det finns ett ökat behov av fakta, kunskap och vetenskapligt baserad kunskap, för att komma till bra beslut. Hur går det med incitamentsavtal, hur ser planerna ut? Paul Håkansson: När det gäller en del det som syns i branschpress och på hemsidor, har man ju börjat från en väldigt låg nivå och fått en skjuts uppåt med incitamentsavtalen. I Linköping och Norrköping tittar vi mycket på Jönköping som ligger högt. Där har vi något att lära. Vi kan inte lära något av Stockholm, inte heller så mycket av Sundsvall eller Karlstad. Men i tätorterna vill vi ha incitamentsavtal. När nästa upphandling ska göras känns det som att vi har fyra områden i Östergötland där vi skulle kunna ha incitamentsavtal med goda effekter det är Linköpings och Norrköpings tätorter, östgötapendeln och expressbussnätet. Man ska inte tro att incitamentsavtal med ekonomiska drivkrafter har någon effekt på landsbygdstrafiken. Det finns ju en ekonomisk risk i detta med incitamentsavtal. Hur ser politiken ut och vilka risker är det man tar? Det ökade resandet kan ju innebära ökade kostnader? Göran Gunnarsson: Om vi får alla nya resande i peaktid kan det bli ökade kostnader. Men det finns en hel del kvar att göra för en mer utjämnad peaktid, eftersom det finns kapacitet kvar. En fråga är ju till exempel hur vi har det med skolskjutsar kontra annan trafik, finns det inte en hel del att göra när det gäller samordning där? Anna Larsson: Det är en intressant fråga, vad får kollektivtrafiken kosta? Det beror också på kunskaper. Vi har en målsättning om 50/50-finansiering och att vi ska ta marknadsandelar gentemot bilen. Men vi vet inte riktigt i dag hur potentialen för kollektivtrafiken ser ut så att vi kan ställa det mot andra kostnader. I landstinget blir det ju så tydligt när vi har hälso- och sjukvården där vi alltid kan satsa mer. Hur möjliggör man då ett ökat utrymme för kollektivtrafiken? Det gäller att tydliggöra vinsterna med ett ökat resande. Sedan kan vi inte göra avtal utan en kontrollerad kostnadsutveckling, det behöver vi ha en samsyn kring. Något vi också behöver fundera på politiskt är scenario-korset Charlotte Rosengren presenterade, där det ser ut som att vi går från en modell där samhällsnyttan styr, till att affärsnyttan styr. Vårt uppdrag är ju samhällsnyttan, går det inte att kombinera? Per-Olov Svensson: Jag vill gärna att vi vänder på diskussionen. Den här kostnaden måste vi ta för att klara klimatfrågan. Ska vi använda kollektivtrafiken som ett verktyg för att klara klimatet, måste vi ta en ökad kostnad. Då handlar det om att synliggöra nyttoeffekterna och jag tror att man måste hitta nya finansieringsmetoder. Vi har hört om olika instrument för att påverka folks beteende. Vems uppdrag är det att implementera sådana metoder? Är det Östgötatrafiken som samhällsaktör eller är det bussbolaget som producerar tjänster i ett område med incitamentsavtal?

8 Paul Håkansson: Med den reform som skedde med ny lag, avtalet landstinget och kommunerna ingick, med den RTP som är lagd och med det uppdragsavtal vi har med trafiknämnden, så känner vi att vi på Östgötatrafiken har ett stort ansvar att driva och initiera sådana här kampanjer. Sedan söker vi också samarbeten. Trafikverket har resurser och kunskaper inom det här området, här finns också kommuner och företag. Före 2012 var det ett antal ambitiösa kommuner Östgötatrafiken samarbetade med, den tidens beställare, som tog den här kostnaden. 8

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Stormöte om kollektivtrafiken

Stormöte om kollektivtrafiken 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst 2014-03-13 Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas.

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning: Vad är målen? Mätbara och konkreta för att kunna möte effekten. EX kommer kund med RS ska kunden bli ERBJUDEN

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 12-03-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 7 mars 2012

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(37) 2012-05-29 REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(37) 2012-05-29 Förord I din hand håller du förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer