Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning."

Transkript

1 1 Hur upplever östgötarna kollektivtrafiken och hur vill man ha den? Katarina Bratu, marknadsekonom, och Lina Thurfjell, marknadschef, på Östgötatrafiken: Östgötatrafikens undersökningar Katarina Bratu: Östgötatrafiken gjorde under 2012 både en kundundersökning och en marknadsundersökning. Kundundersökningen riktade sig till medlemmar på Mina sidor, där kunder kan registrera sig och skapa ett konto. Under maj 2012 gick Östgötatrafiken ut till medlemmar på Mina sidor, och fick svar från av dem. Marknadsundersökningen är gjord under samma period. Den riktade sig till både kunder och icke-kunder, och var en allmän webbenkät. Där kom det in svar från personer. Värdeord Östgötatrafiken har arbetat mycket med värdeord de senaste åren. Värdeorden är naturligt, bekvämt, rörlighet, frihet och möjligt. Tankegångarna bakom de orden är att använda klassiska bilbegrepp, som man egentligen förknippar med bilen, just för att peka på att det är ord som också kan användas för kollektivtrafiken. I kundundersökningen ställdes frågan till resenärerna om hur de upplever Östgötatrafiken i förhållande till värdeorden. Undersökningen visar att vissa ord är mer förankrade än andra. Naturligt och bekvämt får höga omdömen, medan rörligt, frihet och möjligt inte kopplas till kollektivtrafik på samma sätt. Det finns en viss förskjutning mellan åren i hur man upplever det här. Det hänger ihop med hur man upprepar ett budskap. Nöjd kund-index, NKI Nöjd kund-index, NKI, kan tas fram för olika branscher och det finns en standard i hela Sverige för hur man tar fram NKI. NKI-värdet för Östgötatrafiken baseras på tre standardfrågor i kundundersökningen och är en viktig indikator på hur trafikplanering och kommunikation har lyckats. NKI sträcker sig från och i Sverige är medelvärdet för alla branscher cirka 70. Kollektivtrafikbranschen ligger dock lägre än 70 och det varierar mellan olika län hur det ser ut. Östgötatrafiken hade 2011 ett NKI på 59 och har förbättrat det till 63 under När det gäller kundernas nöjdhet med den vanligaste resan ger östgötarna högst omdöme till trygghet och säkerhet, även om det har blivit en minskning i NKI där jämfört med Resupplevelsen får också ett relativt högt värde. Däremot är man lite mindre nöjd med avgångar och tider. Ser man till generella attityder, som inte är kopplade till den vanligaste resan, får säkerhet och trygghet högt omdöme även här. Även biljettköp får högt omdöme, östgötarna upplever att det är relativt enkelt att köpa biljett. Östgötatrafiken har gjort ett stort skifte av betalsystem och i samband med det gjordes stora, omfattande informationskampanjer. De har förmodligen slagit väl ut. Lägst NKI generellt sett, har information och störningar. Det är inte konstigt att omdömena blir låga när det gäller störningar, men information kopplat till störningar är viktiga områden att jobba vidare med.

2 2 Hur kan man använda NKI? För att kunna jobba vidare med NKI behöver man gå in i siffrorna i detalj. Ett sätt att göra det är att titta på hur kunderna har svarat utifrån vad som har hög påverkan på deras omdöme. Detta för att få en fingervisning om var insatser främst behöver göras. Ett sådant angreppssätt talar sitt tydliga språk. Kopplat till den vanligaste resan handlar mycket av frågorna om information. Det finns också synpunkter på hur förarna kör eller uppträder, fordonens skick, bekvämlighet och liknande. Det är de faktorerna vi behöver jobba med för att få upp vårt resultat. Inom vissa områden är resultaten redan goda, men områdena är så viktiga att vi behöver jobba för att bibehålla resultaten. Det handlar bland annat om att kunden känner sig trygg och säker. Samma sak gäller bemötandet hos förarna. I de generella omdömena är också mönstret entydigt, även där är informationen är jätteviktig. Insatser för att se till att resenärerna får en relevant och korrekt information bidrar definitivt till en större nöjdhet och en vilja att åka med kollektivtrafiken. Viktiga faktorer är också trafiksäkerheten. Var hämtar östgötarna information? När det gäller hur östgötarna hämtar sin information, finns det en minskande trend vad gäller att ta del av information via hemsida, annonser i dagspress och artiklar och inslag även om dessa kanaler fortfarande är stora. Däremot är trenden ökande för information via sociala medier, prenumerationer och nyhetsbrev. Skillnaden mellan dessa medier är att resenärerna i det senare fallet väljer vilken information de vill ha och får den skickad till sig. Informationen blir på det viset mer individualiserad. I den vidare utvecklingen av informationskanaler är det viktigt att de här trenderna är med att resenärerna i minskad utsträckning tittar på annonser och i ökad utsträckning vill få egen information som är skräddarsydd. Resvilja Vad är det då som kan öka kollektivresandet? De resenärer som har svarat ja på frågan om något skulle få dem att resa kollektivt oftare, har i hög utsträckning angett att tätare turer skulle få dem att resa oftare. Därefter kommer enklare biljettköp och kortare restid som skäl. De som inte kan tänka sig att åka kollektivt oftare anger oftast att de föredrar cykel eller gång eller att de helt enkelt inte har behov av att resa. En del av dessa hör säkert hemma i grupp 3 som vi har talat om. Ett annat skäl till att man inte kan tänka sig att åka kollektivt är att turtiderna inte passar. Hur uppfattar östgötarna kollektivtrafiken? När det gäller helhetsuppfattning får Östgötatrafiken ett medelbetyg på 3,5 bland alla respondenter i marknadsundersökningen, alltså bland östgötar i stort. Det är ganska många som ger höga betyg. Det kanske inte är det vi känner att vi möts av alla gånger, men det finns en stark positiv inställning bland östgötarna när det gäller kollektivtrafiken. Frekventa resenärer, de som reser varje dag eller någon gång per vecka, har i ännu högre grad en positiv helhetsuppfattning. Det här är viktigt att bära med sig även om det finns kritik så är det många som är nöjda.

3 3 De som inte hade så positiv inställning hade mer synpunkter på förarna, som ju är otroligt viktiga. Bland dem som har gett höga betyg är det snarare fordonets skick som har varit avgörande. Jobbar man vidare med förarna och bemötande, kommer sannolikt de här omdömena att bli ännu bättre. Undersöker man kommentarer kring vad de tillfrågade tänker på när de hör Östgötatrafiken, ger de som är neutralt eller positivt inställda både ris och ros. I regel tycker de att det fungerar bra, men efterfrågar mer gehör för synpunkter. Det finns en viss kritik mot landsortstrafiken, andra påpekar att Östgötatrafiken fungerar bra jämför med andra län. Man har hittat fram till biljettlösningar man tycker fungerar bra. Bland dem som är mer negativt inställda finns kommentarer om fulla och sena bussar, bristande information, långa restider och att det överlag är ganska krångligt. Som sammanfattning är östgötarna överlag positivt inställda, men det finns många områden vi behöver jobba vidare på. Informationen inte minst, men också att vi hittar en turtäthet som fungerar och passar för resenären. Hur marknadsför vi kollektivtrafiken Lina Thurfjell: När det gäller marknadsföring och kommunikation har Östgötatrafiken skiftat fokus från hur reser man? till hur får vi fler att resa?. Och det här är en resa man gör över hela landet. Branschen har ganska lång väg kvar, men resan är påbörjad. Östgötatrafiken har haft stora, massiva informationsinsatser som har varit kopplade till frågor som betalsystem och kontantstopp. Nu vet kunderna var de ska handla biljetterna och hur det fungerar. Nu ligger fokus snarare på att få nya kunder, där det övergripande målet är att ta marknadsandelar från bilen. Då räcker det inte att de befintliga kunderna reser mer, då behövs det nya kunder. Kanalval Bredd I all kommunikation är det viktigt att gå ut brett. Östgötatrafiken har många olika kunder och många olika behov. Tillgänglighet och enhetlighet Det krävs en hög tillgänglighet och eftersom vi jobbar i många kanaler är det också viktigt med enhetlighet så att vi håller ihop varumärket. Det är viktigt att man har en gemensam ton och att budskapen är raka och tydliga i respektive kanal. Kraven på närvaro och tillgänglighet ökar Det här tror jag att många märker av, även som privatpersoner. På Östgötatrafiken kan vi lägga ut information på facebook, sedan förväntar sig folk svar på inlägg vid 23-tiden en fredagkväll och blir jättebesvikna när de inte får det. Det är en del av resan, frågan om vilka avgränsningar vi ska göra och var vi ska finnas. Var gränserna går är något hela branschen diskuterar just nu. Egna, prioriterade kanaler Östgötatrafiken måste vara effektiv och tänka på kostnader i kanalval. De kanaler som alltid prioriteras är:

4 4 Extra Östergötland - finns ombord på samtliga fordon helsidesannonser per vecka En mycket bra kanal till våra kunder. Webbplatsen En tydlig trend är att ipads och smartphones kommer alltmer. Den vanliga webbplatsen går ner, medan mobila sidor går upp. Våra appar har enorma sökvolymer. Sociala medier Facebook och twitter. Facebook är en tidskrävande kanal, där vi lägger ut mycket information. Det är egentligen en kundservicefunktion, och på sikt ska det arbetet ligga på våra kundcenter. Men det är en intressant kanal, det går väldigt snabbt och jobbar man rätt och effektivt får man ut mycket kommunikation på ett billigt sätt. Här är det viktigt att begränsa sig och tidsmässigt bestämma vad man klarar av, för här kan det spåra ur. Östgötatrafiken stänger ner Facebook på kvällar och helger för att hålla kontrollen. "Mina sidor" Östgötatrafikens kundregister med individer är en viktig kanal. Det är inte många företag i länet som har så många kunder i sitt kundregister. Ombord- och hållplatsinformation Det finns exempelvis skärmar på våra fordon som vi kommer att jobba mer med, både när det gäller marknadsinformation och störningsinformation. Medarbetare Den viktigaste kanalen är medarbetarna. Det finns ingen som kan marknadsföra oss så bra som en riktigt duktig förare som tipsar kunden om något eller hjälper kunden på ett sätt som den kanske inte hade förväntat sig. Det här är inte Östgötatrafikens personal, men de samarbeten vi har med våra entreprenörer är prioriterade. Media Öatgtöatrafiken är mycket i media och har lätt att komma ut. Övriga kanaler Det pågår också många bredare satsningar, mycket i den riktningen har gjorts det här året. TV, radio, stortavlor, övrig annonsering Vi har kört en kampanj med något vi internt kallar för "resan". Här går det inte att komma med pekpinnar, man måste lyfta fördelarna och göra något positivt av det. Vi kommer att jobba vidare med den kampanjserien, kopplat till våra prova-på-kampanjer till exempel. Riktade prova-på-kampanjer till specifika områden. Det går inte att kampanja upp dålig trafik. Marknadsföring bygger på att trafiken är bra, det är då vi kan komma in med effektiva insatser. Därför går mycket av Östgötatrafikens marknadsföring ut på att tala om att trafiken är bra. Det är inte heller effektivt att slänga ut stora prova-på-perioder i hela länet. Det gäller att gå riktat där det finns ledig kapacitet. Det är

5 viktigt att det finns en ledig plats när man kommer på bussen första gången, så att man känner sig väl omhändertagen. Jobbar man rätt mot specifika områden är det effektivt. Företagsbearbetning Siemens, BT, landstinget Med företagsbearbetning utvecklar vi trafiken tillsammans med företagen. Siemens i Finspång har vi jobbat med länge. De har fått tycka till om trafiken, vi har utvecklat trafiken och jobbat med personalen. På samma sätt finns ett samarbete med BT i Mjölby och med sjukhusen i både Linköping och Norrköping. Det kommer att bli fler samarbeten av den typen. Går man på rätt grupper så når man effektivitet. Diskussion/frågor Det som kan tyckas vara ganska lätt att påverka, relationen mellan passagerare och förare, verkar ha stor tyngd. Arbetsgivarna som har de här förarna, hur stort incitament har de att förbättra den relationen? Ser man på Linköping där vi har ett incitamentsavtal med entreprenören, som slår så mycket på resandet, så är det väldigt viktigt. I Linköping jobbar entreprenören jättemycket med bemötandefrågor och körsätt. Göran Gunnarsson: Apropå det här med chaufförer, har jag hört ett föredrag om avregleringens England och där finns det lyckade exempel. Ett av de mest lyckade exemplen var när busschaufförerna fanns på bild på bussen. Chauffören var ett av de viktigaste säljargumenten bolaget hade var chauffören. Busschauffören hade rejäla extrapengar i lön om de nådde ett visst resultat. När det gäller undersökningar, bygger man då in vilka förväntningar de svarande har? Om man i ambulanssjukvården lovar en inställelsetid på 10 minuter på ett ställe och 20 minuter på ett annat, blir förväntningarna ganska olika. Kommer ambulansen efter 15 minuter har man uppfyllt förväntningarna med råge på den ena platsen, men inte på den andra. Om resenärerna har förväntningar på treminuterstrafik i kollektivtrafiken och ni bara kan erbjuda 20-minuterstrafik, har ni resonerat kring hur det påverkar i enkäter? I utvärderingen är det viktigt att ha med sig förväntningarna. Vad är det man svarar på när man är nöjd eller missnöjd med något? Med all säkerhet har kunderna olika förväntningar beroende på var de bor. I tätorterna har du en annan förväntan på uträttat än vad du har i glesbygden. När man gör analysen är det viktigt att förstå. Hur arbetar man så att människor inte har kvar samma förväntningar när de flyttar ut till glesbygden? Det gäller att jobba med att skapa förståelse. Att vara lite mer konkret och inte för svepande i sitt budskap till kunder och blivande kunder. Och att vara tydlig, för folk förstår att det inte är lika tät trafik på landsbygden som i stan om man förklarar det. Vi har varit inne lite på glappet mellan kollektivtrafiken och forskarvärlden, finns det utarbetade samarbeten? 5

6 6 Palle H: Vi har problem att samarbeta med VTI. Vi skulle exempelvis behöva utveckla samarbete kring exempelvis transportekonomi, men vi har svårt att nå VTI. De skalade bort allt annat än ren forskning för några år sedan. Det pågår en positiv utveckling, men vi står långt ifrån varandra på grund av att vi har olika uppdrag. Charlotte Rosengren: Det har alldeles nyligen skapats ett kunskapscentrum för kollektivtrafik i Lund, som heter K2. Där har man ambitionen att få den operativa verksamheten och branschen att samverka med forskningen. Det är precis i ett uppstartsläge och det pågår en massa aktiviteter där man försöker identifiera olika insatsområden. Så engagemang och inspel i det här arbetet mottages gärna. VTI är en av aktörerna, i övrigt är det Vinnova, Formas och kollektivtrafiken i storstadsregionerna som finansierar det här. När det gäller uppföljning av prova-på-kampanjer och resultaten av dem, följer ni upp kampanjerna? - Absolut, vi följer upp prova-på-kampanjerna. Hur det går hänger ihop med hur man har tänkt till från början. Det gäller att gå ut där det finns bra trafik och där man hittar målgruppen. Tänker man inte till och går ut planlöst, då är det inte värt det. Tänker man till, då ger det nya kunder. I undersökningen, har ni gjort någon uppdelning mellan de som pendlar långt och resenärer som gör kortare resor. Jag kan tänka mig att behoven och kraven skiljer? - Ser man till resviljan är det ingen stor skillnad. Det är avgörande med turtäthet och restid. Vi har möjlighet att gå in och selektera på det sättet, och det är rätt entydigt att basen är hur trafiken går. Fungerar inte det kan du ha hur lätt biljettsystem som helst eller bra information. Går inte trafiken när den som behöver resa ska resa, så hjälper inte det. En av de få påtagliga samhällsfunktionerna människor använder dag efter dag, är kollektivtrafiken. Det innebär att man ju har alla möjligheter att lyfta en sådan verksamhet i folks medvetande. Skånetrafiken har gjort ett slags genombrott där. Är språnget långt till att östgötatrafiken ska få den ställningen? - Det handlar också om att få en kritisk massa. Om man talar om tidtabellslöst resande måste man ju titta på vad vi har för befolkningsmängd och hur många som har behov av att resa. Man måste vara realist. - Ser man på nöjd-kund-undersökningen ser vi också att vårt varumärke är väldigt starkt. Folk vet vilka vi är och vad vi gör och de flesta är väldigt nöjda. Det får vi jobba med internt också. Ibland tar vi på oss en slags skuld som vi inte borde ta på oss. Paul Håkansson: En färsk kommentar till detta är ju pendeltågstrafik till Motala och Skänninge som startade den 8 april, där vi ser både de spänningar och möjligheter som finns. Vi har kraftigt ökat resandet mellan Mjölby och Motala. Något som vi kanske inte hade förutspått är att vi har i princip lika många påstigande i Skänninge som i Motala. Men i Motala möts vi av ifrågasättande, varför bussarna ska gå till stationen. Där finns en stor kundgrupp som bara rör sig i Motala och inte ser vinsterna med att ansluta till pendeltågstationen, medan vi ser det som tjänstefel om vi inte gör den kopplingen för det regionala resandet. Även i större tätorter kan vi möta den här resandekonflikten mellan det regionala resandet och tätortsresandet. Där gäller det att utveckla vår produkt. En stark

7 7 produkt vi har är dubbeldäckarna mellan Norrköping och Linköping. Så vi ska nog jobba på produkten och kanske marknadsföra den lite mer aggressivt. Generella frågor och diskussion Incitamentsavtal berör ju de frågor vi har hört om här. Kunskapsnivån bland alla aktörer i branschen, både bland dem som beställer och de som utför tjänsterna, är en förutsättning för att man ska kunna få bra avtalslösningar. Och det finns ett ökat behov av fakta, kunskap och vetenskapligt baserad kunskap, för att komma till bra beslut. Hur går det med incitamentsavtal, hur ser planerna ut? Paul Håkansson: När det gäller en del det som syns i branschpress och på hemsidor, har man ju börjat från en väldigt låg nivå och fått en skjuts uppåt med incitamentsavtalen. I Linköping och Norrköping tittar vi mycket på Jönköping som ligger högt. Där har vi något att lära. Vi kan inte lära något av Stockholm, inte heller så mycket av Sundsvall eller Karlstad. Men i tätorterna vill vi ha incitamentsavtal. När nästa upphandling ska göras känns det som att vi har fyra områden i Östergötland där vi skulle kunna ha incitamentsavtal med goda effekter det är Linköpings och Norrköpings tätorter, östgötapendeln och expressbussnätet. Man ska inte tro att incitamentsavtal med ekonomiska drivkrafter har någon effekt på landsbygdstrafiken. Det finns ju en ekonomisk risk i detta med incitamentsavtal. Hur ser politiken ut och vilka risker är det man tar? Det ökade resandet kan ju innebära ökade kostnader? Göran Gunnarsson: Om vi får alla nya resande i peaktid kan det bli ökade kostnader. Men det finns en hel del kvar att göra för en mer utjämnad peaktid, eftersom det finns kapacitet kvar. En fråga är ju till exempel hur vi har det med skolskjutsar kontra annan trafik, finns det inte en hel del att göra när det gäller samordning där? Anna Larsson: Det är en intressant fråga, vad får kollektivtrafiken kosta? Det beror också på kunskaper. Vi har en målsättning om 50/50-finansiering och att vi ska ta marknadsandelar gentemot bilen. Men vi vet inte riktigt i dag hur potentialen för kollektivtrafiken ser ut så att vi kan ställa det mot andra kostnader. I landstinget blir det ju så tydligt när vi har hälso- och sjukvården där vi alltid kan satsa mer. Hur möjliggör man då ett ökat utrymme för kollektivtrafiken? Det gäller att tydliggöra vinsterna med ett ökat resande. Sedan kan vi inte göra avtal utan en kontrollerad kostnadsutveckling, det behöver vi ha en samsyn kring. Något vi också behöver fundera på politiskt är scenario-korset Charlotte Rosengren presenterade, där det ser ut som att vi går från en modell där samhällsnyttan styr, till att affärsnyttan styr. Vårt uppdrag är ju samhällsnyttan, går det inte att kombinera? Per-Olov Svensson: Jag vill gärna att vi vänder på diskussionen. Den här kostnaden måste vi ta för att klara klimatfrågan. Ska vi använda kollektivtrafiken som ett verktyg för att klara klimatet, måste vi ta en ökad kostnad. Då handlar det om att synliggöra nyttoeffekterna och jag tror att man måste hitta nya finansieringsmetoder. Vi har hört om olika instrument för att påverka folks beteende. Vems uppdrag är det att implementera sådana metoder? Är det Östgötatrafiken som samhällsaktör eller är det bussbolaget som producerar tjänster i ett område med incitamentsavtal?

8 Paul Håkansson: Med den reform som skedde med ny lag, avtalet landstinget och kommunerna ingick, med den RTP som är lagd och med det uppdragsavtal vi har med trafiknämnden, så känner vi att vi på Östgötatrafiken har ett stort ansvar att driva och initiera sådana här kampanjer. Sedan söker vi också samarbeten. Trafikverket har resurser och kunskaper inom det här området, här finns också kommuner och företag. Före 2012 var det ett antal ambitiösa kommuner Östgötatrafiken samarbetade med, den tidens beställare, som tog den här kostnaden. 8

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Stormöte om kollektivtrafiken

Stormöte om kollektivtrafiken 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst 2014-03-13 Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Avies Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Kundundersökning mars 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas.

Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning och Nulägesanalys Definitionerna: Vad menar vi? Detta måste förtydligas. Utbildning: Vad är målen? Mätbara och konkreta för att kunna möte effekten. EX kommer kund med RS ska kunden bli ERBJUDEN

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Kundundersökning mars 2011 Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland

Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland Först av allt Tack för själva möjligheten att få ge synpunkter på denna plan. Den har varit både intressant och givande att läsa och den

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Transport Fakta i korthet

Transport Fakta i korthet Varje tisdag rider jag. Det är en buss som kommer och hämtar mig till ridningen. Busschauffören hjälper mig med väskan och rullstolen hamnar i bagageutrymmet. Citat ur Barn äger Transport Fakta i korthet

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscenter I konkurrens med andra etablerade universitet fick forskare vid Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet möjligheten att starta ett VINN Exellence Center. Projektet

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Metodik - om genomförandet 3. Kännedom & användning

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer