Energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering"

Transkript

1 Energieffektivisering Per Lilliehorn Energieffektivisering Energisystemet Energipolitiska mål Energieffektivisering Åtgärdskatalog Intro LCC Totalprojektmetoden Energieffektiva nya byggnader Sektorns miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft 15 % direkta/indirekta växthusgaserna 5 % av avfallet Utsläpp.. 3 1

2 En byggnads miljöpåverkan Användning av: Råvaror/ byggmateril Energi Mark Vatten Inomhusmiljö Luftkvalitet Termiskt klimat Ljus Ljud Elmiljö Tappvatten Mark-och luftföroreningar Utsläpp till mark, luft, vatten Restprodukter/ avfall Betydande miljöaspekter Energianvändning Materialanvändning Farliga ämnen Innemiljö Fukt Buller Miljöprogram 2010 Målområden Energihushållning Materialhushållning Utfasning av farliga ämnen Säkerställande av god innemiljö 2

3 85 % i förvaltningsskedet! Miljöbelastningen fördelar sig 15 % under byggskedet 85 % under förvaltningsskedet Energianvändningen dominerar! Energisystemet - grundläggande Verkningsgrad Anger hur mycket av ett systems energi som går att utvinna till arbete. Kvoten mellan utvunnet arbete (W) och tillförd energi (Q). 3

4 Primärenergi Primärenergi= energi som ännu inte, av människan, har omvandlats till annan form av energi. Energin över året 11 Energikällor Fossila energikällor Exempel på fossila energikällor är naturgas, råolja och stenkol. Uran som är råvaran för kärnbränsle. Förnybara energikällor Vatten-, vind- och vågenergi Biomassa Geotermi Mellanting T ex torv 4

5 Fjärrvärme 1. Panna 2. Värmeväxlare 3. Fjärrvärmesystemet, rör Värmeväxlare i fastighet 4. Retur till fjärrvärmepanna Enbart värme! Verkningsgrad ca 90 %! 5

6 Kondenskraft 1. Panna. Vatten värms till ånga. 2. Turbinen. 3. Generatorn. 4. Kondensor. I kondensorn kyls ångan ner. 5. Vattnet pumpas tillbaka till pannan. Enbart el! Verkningsgrad ~40 %! Kraftvärme 1. Vatten värms till ånga. 2. Turbin 3. Generator Fjärrvärme 4. Kondensor. I kondensorn kyls ångan ner 5. Vattnet pumpas återigen tillbaka till pannan El och värme! Verkningsgrad > 90 %! Dagens energikrav 6

7 Boverkets systemavgränsning Energikrav, BBR, nya bostäder Krav, kwh/kvm (A temp ), år Zon I 130 Zon II 110 Zon III 90 Krav på verifiering av energianvändning. Normalt brukande kan beräknas enligt Sveby. 20 Sveby Sveby = Standardisera och verifiera energiprestanda för nya byggnader 21 7

8 Energiavtal 12 Riktlinjer och rutiner för Projektering Byggande Förvaltning/drift Underlag för Ansvarsfördelning Resursplanering 22 Körcykel för hus Standardiserade brukardata Verifiering Körcykel och mätmetoder ~ bilindustrin Enhetligt beräkningsmetod Underlag för beskrivning och uppföljning av beställarkrav Förtydligande av BBR Undvika tvister 23 Energipolitiska mål 8

9 Energipolitiska mål Energieffektiviseringsdirektivet - primärenergi enligt EU./. 20 % till 2020./. 50 % till 2050 Jämfört med 1995 NäraNollEnergihusfro m 31 december Energimålen i verkligheten? Antag att: År kwh/m2 år Under perioden /3 Normal ombyggnad 120 kwh/m2 år 1/3 ambitiös ombyggnad 90 kwh/m2 år 1/3 Nybyggnad 60 kwh/m2 år År 2050 genomsnittet 90 kwh/m2 år Definition NNE...very high energy performance.,... the very low amount of energy required... covered by energy from renewable sources, including renewable energy produced onsite or nearby Föreslagen svensk tolkning : NNE = BBR 19 nu gällande BBR (från och med 1 januari 2012) 27 9

10 EPBD 2 Fro m 31 dec 2020 Alla nya byggnader ska vara NNE Vid ombyggnad, om möjligt, NNE Idag NNE = BBR Energieffektivisering Kyotopyramiden 10

11 Systemkrav Låg användning av primärenergiresurser Lågt effektuttag (höglasttid) Energieffektivt Robust/hög redundans Ekonomi Driftbart enkelt att sköta 31 Energin över året 32 Energikrav, BBR, nya bostäder Krav, kwh/kvm (A temp ), år Zon I 130 Zon II 110 Zon III 90 Krav på verifiering av energianvändning. Normalt brukande kan beräknas enligt Sveby

12 Sveby Sveby = Standardisera och verifiera energiprestanda för nya byggnader 34 Energiavtal 12 Riktlinjer och rutiner för Projektering Byggande Förvaltning/drift Underlag för Ansvarsfördelning Resursplanering 35 Energieffektivisering 12

13 Det totala energiflödet Rökgaser Utstrålning mot rymden Ventilation Solinstrålning Luftläckage Transmission mot luft Tillskott från personer, lampor, elutrustning Uppvärmning (el, olja, fjärrvärme) Teckning: SGB Transmission mot mark Avloppsvatten Genomsnittshuset, villa Förluster, uppvärmning: Fönster och dörrar 35% Golv och källare 15% Tak 15% Ventilation 15% Väggar 20% Boarea: 144 m² Totalt: kwh Uppvärmning: kwh Varmvatten: kwh Hushållsel: kwh 13

14 Typiskt flerbostadshus Renoveringsbehov Källa: C. Warfwinge 41 Ventilationssystem Källa: C. Warfwinge 42 14

15 Tänkbart scenario Källa: C. Warfwinge 43 Åtgärdskatalog, energi Uppvärmning Ventilation Vatten El och belysning Byggnadstekniska åtgärder Uppvärmning Injustera värmesystem Installera termostatventiler Justera eller byt undercentral fjärrvärme Justera eller byt radiatorventiler Byt radiatorer Byte otidsenligt uppvärmningssystem, t ex olja eller direktverkande el Installera bergvärmepump Installera luftvärmepump(ar) för att avlasta befintligt uppvärmningssystem 15

16 Ventilation Injustera ventilationssystemet Justera eller byt ut fläkt(ar) Installera värmåtervinning på frånluften Genomför OVK (= obligatorisk ventilationskontroll) Vatten Individuella varmvattenmätare Snålspolande munstycken i såväl kök som badrum Återvinn värme ur gråvatten (disk, tvätt bad och dusch vatten) Snålspolande toaletter El Individuella mätare (om sådana saknas) Byt till lågenergilampor Rörelsedetektorer i gemensamma utrymmen Vind Källare Tvättstuga Tidsstyrning av belysning Energisnåla fläktar och pumpar 16

17 Byggnadstekniska åtgärder Täta fönster och dörrar. Komplettera bra 2-glas fönster med extra inre eller yttre glas Byt till 3-glasfönster Tilläggsisolera vinden Tilläggsisolera fasaden Steg för steg Steg 1 Drift- och skötselåtgärder Steg 2 Injustering och enklare förbättringsåtgärder Steg 3 Mer omfattande förbättringar och övergång till annan uppvärmningsform Steg 4 Totalombyggnad Steg 1 Sänkning av rumstemperatur Sänkning av temperaturen i allmänna utrymmen Stängning av värmecirkulationspumpar under sommarperioden Tätning av droppande kranar Flödesbegränsare på befintliga armaturer Kontroll av effektbehov 17

18 Steg 2 Injustering av värme Eventuellt termostatventiler Injustering ventilation Tids-eller temperaturstyrning av fläktar Installation av vattensnåla armaturer Tätning av fönster, dörrar och fogar Tilläggsisolering av lättåtkomliga vindsbjälklag Steg 3 Anslutning till fjärrvärme Installation av värmepump Installation av ventilationsvärmeväxlare Tilläggsisolering av vindsbjälklag Tilläggsisolering av ytterväggar Byte eller komplettering till treglasfönster Steg 4 Omfattande ombyggnad Totalprojektmetoden 18

19 Ljuskällor Ljuskällor, historisk ordning Glödljus, 10 % ljus/90 % värme, kort livslängd, ca 1000 tim Lysrör och lysrörslampor, medellång livslängd, ca 6000 tim Halogenbelysning, LED-lampor, 90 % ljus/10 % värme Spara belysningsel Styrning av belysning Närvarostyrning Tidsstyrning Ljudstyrning Byte av ljuskällor Från glödljus till lysrör Från glödljus till halogenlampor Övergång till LED-lampor Jämförelse ljuskällor Jämförelse Glödlampa Halogen Lågenergila mpa LED (allmän) LED (Philips) LED (Philips L-Prize) 60 W 42 W 13 W 9 W 12,5 W 10 W Lumen Lumen/watt 14,3 13,6 50, Färgtemp, grad K Energianvändning Färgåtergivning Livslängd (timmar) >

20 Kall lysörslampa går sönder 1. Samla upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. 2. Torka golvet med en liten, fuktig trasa. 3. Lägg sedan även trasan i glasburken, Förslut burken och märk den, till exempel med texten kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa. 4. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall. Använd inte dammsugare! Varm lysrörslampa går sönder 1. Stäng dörrar till rummet där lampan gått sönder. 2. Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Lämna rummet i minuter. 3. När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem på samma sätt som i beskrivningen ovan av hur en trasig kall lampa hanteras. Använd inte dammsugare! Fördel ledbelysning Låg energianvändning Lång hållbarhet, sparar pengar Innehåller inte kvicksilver Lysdioderna kan vara spänningskänsliga Ljusstyrkan avtar med tiden, kan minska med upp till procent. Färgåtergivning har varit ett problem 20

21 Energieffektiv belysning Från watt till lumen Sammanfattning Energisystemet Energipolitiska mål Energieffektivisering Åtgärdskatalog Intro LCC Totalprojektmetoden Energieffektiva nya byggnader 21

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Per Lilliehorn Energieffektivisering Energisystemet Energipolitiska mål Energieffektivisering Åtgärdskatalog Energieffektiva nya byggnader Sektorns miljöpåverkan 35 % av energin 50

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150 Energideklaration Riddarvägen 150 Sari Cederlöf Åkersberga 1 Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 3 Genomförande... 3 Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem:... 3 Allmänt... 4 Beskrivning

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: 010-722 56 97 Mål Kvällens program Energismart villaägare

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 04/06-12 Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Skandiag 3, Knislinge Sebastian Oliwers 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 2012-09-26. Fastighetsbeteckning: Magnarp 7:8. Magnarpsvägen 99, Vejbystrand

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 2012-09-26. Fastighetsbeteckning: Magnarp 7:8. Magnarpsvägen 99, Vejbystrand ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 2012-09-26 Fastighetsbeteckning: Magnarp 7:8 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Magnarpsvägen 99, Vejbystrand Mattias Ebenmark 1 Sammanfattning

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30

Energideklaration Aspen 5 Asprundan 7 Vaxholm. Linus Söderman 2013-05-30 Energideklaration Asprundan 7 Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Allmänt... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit i uppdrag att

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Kund: Brf Stolmakaren 13 Adress: Döbelnsgatan 67A Postadress: 113 52 Stockholm Er referens: Rikard Gustafsson Vår referens: Maria Hyborn Olsen

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 7173 ISO/IEC 17020 (C) Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fastigheten, Staden Vägen 1 Reza Tehrani Täby 2012-06-01 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer