TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015 CAMILLA TVÄTTAR SJÄLV TACK VARE SURFPLATTAN ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD SAMVERKAR FÖR INFLYTANDE STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 4 Inflytande och delaktighet främjar utvecklingen Professionalitet, helhetssyn, respekt, delaktighet, utveckling... Känner ni igen ledorden? Ja, det är hämtade från vår ledningspolicy och medarbetaransvar. Alltså ledord för vad som skall känneteckna oss i arbetet varje dag. 9 Ledaren 2 Enkät 3 Elevinflytande 4 Jag vill visa dig 5 Välfärdsteknik 6-7 Lyssna på brukaren 8 Samverkansgrupp 9 8 Gyllene zonen 10 Giftfri förskola 11 Tipstävling 11 Notiser 11 Till sist 12 TSIF-annons 12 Vi i Trollhättans Stad har ansvar för utförande av en god offentlig service till våra invånare och att ge goda förutsättningar för en god utveckling av Trollhättans kommun som geografiskt område. Men vad är god offentlig service och vad är en god utveckling? Ja, det bestämmer invånarna när hen går till valurnorna vart fjärde år. Den eller de partier som får flest röster på sitt program blir styrande. Det är demokrati. Dessa program omsätts till styrande mål för vår verksamhet. Och för att uppnå dessa mål utförs en rad insatser och aktiviteter av oss. Det är undervisning i skolan, vårdinsatser i hemmet eller särskilda boenden, stöd till enskilda personer och familjer, erbjudanden om evenemang, låna böcker mm. Och hur görs detta så att vi både har nöjda invånare och en trivsam arbetsplats? Det krävs förstås organisation och planering, kunskaper och erfarenheter. Och i detta nummer av Stadsporten finns några exempel på hur våra brukare/kunder, i detta fallet elever, har inflytande över verksamheten så att den ska bedrivas på det sätt som främjar elevernas kunskapsutveckling och fostran till delaktiga medborgare. Andra exempel är hur vi skapar delaktighet och samverkan på arbetsplatsen så att man som anställd trivs och gör ett bra jobb. Delaktighet och inflytande är metoder som handlar om att få tillgång till, dela med sig av och ta tillvara olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Det är viktiga metoder att använda sig av för utförandet av den goda offentliga servicen och skapande av Trollhättan som en attraktiv plats att bo, verka i och besöka. Vi strävar mot samma mål - då finns inga hinder i form av organisationsgränser eller motsättningar mellan vi och dom. STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Thomas Johansson, Personalföreningen Rabatten, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Camilla Hansén FOTO OMSLAG: Joachim Nywall MANUSSTOPP för nästa nummer: 10 april Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 3 / 2015

3 TEMA: INFLYTANDE Personalstrateg Maria Lundholm tycker att enkäten som undersökningsmetod är värdefull, men poängterar vikten av att ta hand om enkätens resultat på rätt sätt. TA CHANSEN ATT PÅVERKA Hur viktigt är det att svara på enkäter? Jätteviktigt, tycker personalstrateg Maria Lundholm. Ta chansen att påverka din arbetsplats, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Inflytande kan ta sig olika uttryck och former. Enkäten är ett undersökningsverktyg som har funnits med länge och fortfarande används i stor utsträckning. Enkäten är en temperaturmätare. Den beskriver ett nuläge, men ingen direkt sanning över helåret, säger personalstrateg Maria Lundholm. Den ger också möjlighet till inflytande. Men enkäten får ingen betydelse om det bara handlar om att svara på frågorna utan avgörande blir vad vi gör av det som kommer fram genom enkäterna och hur vi arbetar med det, säger Maria och fortsätter: Först krävs en förståelse för vad enkäten handlar om och varför vi ska besvara den. Av resultatet ska det sedan skapas en gemensam förståelse, vilket inte är enkelt eftersom vi tänker olika när vi besvarar enkäter. Därför är det viktigt att försöka förstå resultatet innan vi sätter in de eventuella åtgärder som behöver göras. Enkäter gör det också möjligt för oss att jämföra oss med andra, externt. Medarbetarenkäten är ett exempel på när vi kan jämföra oss med andra kommuner i Sverige. FLER ENKÄTER PÅ VÄG Trollhättans Stad använder sig som bekant av enkäter och ett färskt exempel är undersökningen om den psykosociala arbetsmiljön. Det blir sedan ett digert material som sammanställs under våren innan verksamheten får till sig resultaten. Där insatser behöver göras kommer medarbetare tillsammans med sin chef och skyddsombud att analysera resultatet i enkäten och försöka arbeta framåt utifrån det. Personalkontoret kan bidra med stöd både i form av personal och material. Fler enkäter kommer att genomföras under året när man undersöker hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ser ut runt om i organisationen. Det man vill veta är hur dessa frågor diskuteras och arbetas med i praktiken Det ska bli jättespännande att se vad som framkommer! Genom enkäterna kommer medarbetare, politiker och fackliga företrädare få inflytande att påverka verksamhetsutvecklingen i Trollhättans Stad vilket känns jättebra. Och mer spännande blir det nästa år. Vi får en systematik kring tillbud/ arbetsskador genom ett implementerat IT-stöd. Vi vill få till ett årshjul och bli bättre på att stödja våra verksamheter med att få till sin systematik kring arbetsmiljöarbetet. Och då har vi ju dessutom mycket kött på benen utifrån det som kommer fram under detta året. STADSPORTEN 3 /

4 ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD Som elev har man rättigheter till inflytande. Det är något som gjort skillnad på Hjortmosseskolan där elevrådet tagit mer plats och drivit igenom flera förändringar som ska förbättra elevernas undervisning och arbetsmiljö TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Alice Mantila och Lisa Bovaller går genom korridorerna på Hjortmosseskolan. Klockan är nio och skoldagen har börjat. Skolan sjuder av liv och aktivitet: elever i alla åldrar går, springer, skrattar, väntar, läser, lyssnar. Det är en vänlig stämning, ett lugn, trots det på ytan stökiga. Vi från elevrådet har varit ute i de lägre årskurserna och pratat med eleverna om beteende, om hur man ska behandla varandra. Det är viktigt med respekt och med bemötande. Jag tror att eleverna lyssnar mer också när de får höra detta från oss som också går här, och inte bara från lärarna, och jag tycker att vi verkligen fått en bättre, tryggare och lugnare miljö, säger Alice Mantila. LÅGT ENGAGEMANG Lisa Bovaller är vice ordförande i Hjortmosseskolans elevråd. Hon berättar att elevrådet under en lång tid inte fungerarde speciellt bra. Engagemanget från eleverna var lågt och mötena var allt annat än inspirerande. Vi satt mest och lyssnade på rektorn som pratade och informerade. Men så en dag så var det en lärare som frågade oss Vet ni om att ni har rättigheter, att ni har rätt till inflytande? Det väckte liv i oss och i elevrådet. Vi upptäckte att vi Lisa Bovaller och Alice Mantila kan inte tänka sig en skola där eleverna saknar inflytande. Genom elevrådets arbete har de inflytande över både undervisningen och miljön på Hjortmosseskolan. kunde påverka, och att vi på riktigt kan göra skillnad, säger Lisa. AVGÖRANDE BETYDELSE Alice berättar om några av de frågor där elevrådet och elevernas inflytande haft avgörande betydelse. Vi har ordnat ett café, egentligen drev vi frågan om att alla elever på skolan skulle få gratis frukost, vi hade till och med möten med ansvariga politiker i Trollhättan, men vi kom inte ända fram där. Istället kunde vi ordna ett café, och det är också viktigt att förstå att man inte alltid kan få sin vilja igenom, men ändå nå någonstans. En annan fråga där de däremot fick igenom sitt förslag var tätare och noggrannare utvärderingar av kurserna. Efter varje avslutat ämnesområde får eleverna utvärdera kursen och läraren. Det är jättebra, vi har möjlighet att berätta vad vi tycker, hur läraren fungerar, vad som var bra, och vad som kan bli bättre till nästa gång. För både Alice och Lisa handlar Inflytande om mer än att bara påverka i enskilda frågor. Det är den grundläggande känslan som är viktig, känslan av att man kan förändra. Jag hade aldrig stått ut här i skolan i nio år om jag inte visste att jag kan förändra något som inte funkar, säger Alice, och får medhåll av Lisa. Nej, att inte kunna påverka, att inte kunna göra någonting åt saker som är fel, hade varit outhärdligt. 4 STADSPORTEN 3 / 2015

5 Marie-Louice Zainali har under två år samlat tiotusentals bilder som tagits av barn i förskola och förskoleklass på Södra skolområdet. Vecka 19 summerar hon projekt Jag vill visa dig med ett vernissage på N3. Möten mellan världar skapas Närmare 400 barn har deltagit i projektet Jag vill visa dig. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Runt bilder trängs på hårddisken i Marie-Louice Zainalis dator. Sedan starten i februari 2013 har projektet Jag vill visa dig skapat spännande möten och bilder, berättelser och ögonblicksskildringar från barnens vardag i Södra skolområdet. Det är självklart att en del av de saker jag skrev om och ville uppnå i den ursprungliga projektplanen, det har blivit något annat, men det grundläggande, det allra viktigaste, det att skapa möten mellan barn vars verkligheter kanske aldrig möts, där tycker jag att vi har nått fram, säger Marie-Louice. POETISKA BILDER Projektet startade i förskolan men i den senaste projektomgången har Marie-Louice arbetat med barn i förskoleklass, och hon har upptäckt en del intressanta skillnader mellan hur barn i olika åldrar närmar sig och använder kameran. Fyraåringarna tog många bilder som jag tycker är rätt poetiska, men barnen i förskoleklass använder sig mycket mer av filmfunktionen än av att ta rena stillbilder. Det finns många reportagefilmer från de möten och aktiviteter vi genomfört, men inte lika många stillbilder. Det är en av anledningarna till att vår utställning till 90 procent kommer att bli digital med rörlig film. STOR INSTALLATION Arbetet med vernissage för den sista utställningen i projektet pågår för fullt. Under vecka 19 kommer Jag vill visa dig att ställas ut på N3. Förutom filmerna så blir det också en stor installation med över 200 självisar på de barn som deltagit. Under de drygt två åren projektet Jag vill visa dig pågått i Södra skolområdet har närmare 400 barn deltagit. En av de grundläggande ambitionerna var att skapa möten mellan barn i Södra skolområdet, barn som annars inte hade träffats. Genom att sammanföra elever från Sjuntorp, Velanda, Upphärad,Sylte och Lextorp har barns verkligheter och världar flätats samman på ett sätt som kanske annars inte skett. När vi åker ut till Velanda med barnen från Lextorp så är det alltid lika spännande när vi passerar hästhagarna, det är små enkla saker som för barnen blir ett äventyr, något speciellt. Detsamma gäller för barnen från Velanda som fascinerat tittar på moskén genom bussens fönster, och de tycker att det ser ut som ett slott, säger Marie-Louice. FÄRRE FÖRDOMAR Hon menar att barnen möter världen med nyfikenhet och ett öppet sinne, att de tar in omvärlden med kropp och själ, och de har ännu inte blivit så fulla med fördomar som vi vuxna är. Det är i de små mötena det händer, när ett barn säger till mig Det var roligt idag, för jag träffade en ny kompis, då har vi uppnått någonting, säger Marie-Louice. STADSPORTEN 3 /

6 TEKNIKEN ÖKAR CAMILLAS livskvalitet Att kunna tvätta själv utan hjälp av personal har betytt mycket för Camilla Hansén. Ja, det känns jättebra, säger Camilla. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Det är tack vare projektet Välfärdsteknik som stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning som 29-åriga Camilla Hansén numer traskar in ensam i tvättstugan på Nybergskullas gruppboende. Med sig i handen har hon bara en surfplatta, men den räcker långt. Där finns nämligen en app som med tydliga bilder och pedagogiskt tal leder henne genom hela proceduren i tvättstugan. I surfplattan finns också en digital kalender som hjälper henne att strukturera sin vardag. Projektledare Johanna Jansson och projektmedarbetare Anette Kronlid har spelat in tvätt-appen och hjälper Camilla med att bland annat uppdatera sin kalender. Tekniken ger jättestora möjligheter, konstaterar Johanna och Anette. DELAKTIG MYNDIGHET Trollhättan är en av fem deltagande kommuner i projektet som finansieras av Myndigheten för delaktighet. I projektet valde Johanna och Anette ut tre trollhättebor där den gemensamma nämnaren var att det fanns en uttalad vilja att leva ett mer självständigt liv. Det var också ett plus om de hade visst intresse av teknik. Det viktiga för oss var att börja med hur individens behov såg ut, att vi inte började med vilken teknik som fanns tillgänglig utan anpassade tekniken efter behovet, säger Johanna. Genom att följa deltagarna i deras vardag fick de en bra inblick i vilket stöd som skulle kunna fungera bäst. Framförallt förstod man snart att appar i surfplattor/smartphones kunde bidra till att nå målet med projektet; Ökad trygghet, självständighet och delaktighet. POSITIVT UTFALL För Camilla och samtliga deltagare i projektet kan man också tala om ett lyckat resultat. Utrustad med surfplattan i sin hand löser hon många av de utmaningar som dagen innehåller. Hon visar upp den digitala kalendern som säger att hon strax ska iväg och jobba, den säger också till när det är rast och här finns såklart den älskade kvällsaktiviteten med: Fotbollsträning med TIF:s hjältar. Kalendern är bra för nu vet jag vad jag ska göra idag, säger Camilla. Ökad självständighet, delaktighet och trygghet var målet med lära sig mer. De ser fantastiska möjligheter och många användningsområden. Vi kan konstatera att man genom tekniskt stöd kan öka livskvaliteten för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Tekniken kan fungera som stöd för minnet, att förstå tid, strukturera, planera och så vidare, säger Johanna. Sedan måste man se till varje individs unika situation, det handlar inte om att alla har behov av stöd från en surfplatta, säger Anette. Projektmedarbetarna Johanna Jansson och Anette Kronlid. SER FANTASTISKA MÖJLIGHETER Johanna och Anette har genom projektet verkligen fått upp ögonen för hur modern teknik kan hjälpa människor att Fotnot: Projektrapporten finns att läsa på Myndighetens för delaktighets hemsida: mfd.se Med h som ä 6 STADSPORTEN 3 / 2015

7 projektet. Så kan man också säga att Camilla Hanséns liv har blivit sedan hon fick hjälp att strukturera upp delar av sin vardag med hjälp av en surfplatta. jälp av sin digitala kalender får Camilla ett bra stöd för att veta vilka aktiviteter r inplanerade för dagen. Tydliga instruktioner kompletterade med bilder och en berättarröst visar hur Camilla ska fixa hela tvättproceduren. STADSPORTEN 3 /

8 Viktigt att lyssna på brukarna Inflytande ska gälla samtliga brukare av Trollhättans Stads tjänster, inte minst för dem med funktionsnedsättning. Framförallt är det viktigt att vi lägger det på den nivå som brukaren befinner sig på, säger Nedad Fatic, vikarierande enhetschef inom Omsorg För Funktionshindrade. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Vikarierande enhetschef Nedad Fatic i den baslägenhet dit brukarna på Humlevägen kan komma för att lösa praktiska saker eller bara ta en fika. Trapphusmodellen kallas den variant som Trollhättans Stad driver på bland annat Humlevägen. Där bor sju personer med särskilda behov och längst ned i trappuppgången finns en baslägenhet som erbjuder möjlighet till gemenskap och/eller aktiviteter med andra i boendet. Baslägenheten är en trygghet för dem. Här kan de fika på förmiddag och eftermiddag, umgås eller spela spel, berättar vikarierande enhetschefen Nedad Fatic. VILL STÖTTA När det kommer till inflytande för de boende har Nedad flera tankar, inte minst om baslägenheten. Vi vill stötta dem till att bli självständiga i sina egna lägenheter. Det är som sagt en trygghet för dem att ha tillgång till baslägenheten, för många blir detta ett steg till att i framtiden flytta ut till egen lägenhet. Möjligheten att påverka sin vardag har de boende, bortsett det individuella stöd som finns upprättat i en genomförandeplan, bland annat genom olika former av brukarråd som sker regelbundet. Sedan är det inte alla brukare som, av olika anledningar, kan delta i dessa men då kan vi ta det med dem individuellt eftersom vi ändå träffar dem varje dag, ibland spontant och ibland planerat med tydligt fokus att lyfta just dennes önskemål ut till resterande grupp/brukarråd. Hur ser du på inflytandedelen för de boende? Framförallt måste ingången vara att de boende är som vem som helst, att de har precis samma rättighteter som alla andra. Jag som chef måste arbeta så att personalen har rätt kompetens för att möta behoven. De boende har olika typer av funktionsnedsättning och uttrycker därför sina behov på olika sätt. Därför är det jätteviktigt att vi håller oss uppdaterade och alerta. FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL Nedad har varit ansvarig för verksamheten sedan årsskiftet, men hans bild av inflytandeaspekten är redan positiv. Det är roligt att vissa brukare som jag personligen inte hunnit träffa än vågar lyfta luren och prata med mig om önskemål de har och andra saker. Men han ser också att det finns förbättringspotential. Jag har erfarenhet från barn- och ungdomssidan och ser att det finns en del att jobba med här. Där kunde man förutse barnens behov när de blev äldre och förbereda sig utifrån det. Vi vet redan nu flera ungdomar som kommer att bli våra hyresgäster i framtiden. Då skulle vi kunna agera tidigare helt enkelt, säger Nedad och fortsätter: Om vi pratar med potentiella brukare om dennes behov och önskemål gällande boendeform redan nu kan vi förbereda oss på att möta behoven ännu bättre. Det tror jag är jätteviktigt. Han spår också ökad delaktighet och inflytande genom det värdegrundsarbete som startar upp i höst, där personalen får en grundläggande kunskapsbank som Trollhättans Stad har identifierat. 8 STADSPORTEN 3 / 2015

9 Lena Emilsson, företrädare för fackförbundet Vision, samtalar med Malin Hedelin, områdeschef för Familjestöd. NÖJDA PARTER I SAMVERKAN På många nivåer finns möjligheter till inflytande för medarbetare inom Trollhättans Stad. Lokal samverksansgrupp (LSG) inom Familjestöd är ett forum för dialog mellan arbetsledning och representanter för fack där båda parter är mycket tillfreds. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Var sjätte vecka slår de sig ned vid samma bord: Representanten för arbetsgivaren tillsammans med fackliga företrädare för Vision och SSR. Mötena är ett resultat av kollektivavtalet FAS 2012, där samverkan som metod ska skapa delaktighet, utveckla verksamhet och medarbetare, samt bidra till en god arbetsmiljö och hälsa. Det är fina ord i teorin, men har också bäring i verkligheten om du frågar deltagare i LSG-gruppen på Familjestöd. De här mötena har varit en framgångsfaktor för oss. Det är verkligen ett forum som på riktigt skapar förutsättningar för dialog och samverkan utifrån allas synvinkel, säger Malin Hedelin, områdeschef inom Familjestöd på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och hon får medhåll från fackligt håll. Vi är väldigt nöjda med LSG. Här förmedlar vi det som vi har med oss till Malin från våra medlemmar. Sedan får vi information av det som Malin har med sig. Vi för en dialog med henne och tar med oss det tillbaka och kan sedan återkoppla det med henne igen. Det skapar delaktighet, säger Lena Emilsson, facklig företrädare för Vision. VÄRDEFULL SAMVERKAN Nöjda är parterna också med den planering som görs vid årets första möte, där aktivitetsplanen i form av ett årshjul blir till med bestämda teman för varje träff. Årshjulet skapar en bra struktur. Planeringen gör vi tillsammans genom att brainstorma fram vilka teman vi ska ha på våra möten, berättar Malin. Lönesamtal, kompetenssatsning och arbetsmiljö är exempel på några teman som dyker upp på Familjestöds LSG-träffar under detta år. Vid årets sista mötestillfälle blir det sedan alltid en utvärdering av de teman man haft under det gångna året. Varje träff har också utrymme för samtal och diskussion kring aktuella angelägenheter, vilket är värdefullt för alla. Det innebär inflytande för medarbetarna och bidrar till att Malin får en bättre överblick över helheten i verksamheten. EN GOD CIRKEL Samtalsatmosfären beskriver de som öppen och rak, där man både ger och tar. Trots att de har olika infallsvinklar tycker de att gruppen är både tight och konstruktiv. Vi vill ju samma sak! Målsättningen är att skapa en arbetsplats genom inflytande och delaktighet. Det ger engagerade medarbetare och engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa kvalitet i verksamheten, vilket skapar förutsättningar för en god arbetsplats, säger Malin Ja, det är en cirkel allting, tillägger Lena. STADSPORTEN 3 /

10 AKTUELLT STURE ÖNSKAR GYLLENE ZON För invånarnas bästa ska relationen mellan kommunens politiker och dess tjänstemän vara den bästa. Om det har politikern Sture Nilsson tänkt under vinjetten Den gyllene zonen. Det kanske är tankar som kan komma till nytta, hoppas Sture. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON För trollhättebornas bästa tror Sture Nilsson att en gyllene zon kan betyda mycket. 73-årige Sture Nilsson har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan början av 70-talet och bland annat suttit som ordförande i kommunstyrelsens personalutskott från Nu har Sture formulerat en del tankar från sin politiska gärning, bland annat kring det som kallas den gyllene zonen. Begreppet är inte nytt, utan föddes på Bergagården för många år sedan. Då träffades Trollhättans förvaltningschefer och ordföranden i de politiska nämnderna under ledning av en konsult. Han förordade begreppet gyllene zonen istället för gråzonen. Det var något som jag fastnade för och där såg jag en potential; Om vi samarbetar bättre kommer det att mynna ut i form av mer och bättre tjänster för våra invånare, berättar Sture Nilsson. OSÄKERHET Den grå zonen präglas av osäkerhet/ misstänksamhet och risker där kommunikationen mellan tjänstemän och politiker är begränsad. Kommunallagen reglerar de obligatoriska verksamheterna och förutsätter en tydlig rollfördelning för att verksamheten ska bli effektiv och rättssäker. Det går dock inte att göra en knivskarp linje, varför gråzonsfrågor kan dyka upp. Den gyllene zonen är dess motsats, säger han. SKEPSIS GENTEMOT TJÄNSTEMÄN Stures erfarenhet är att samarbetet i Trollhättan mellan politiker och tjänstemän har fungerat bra genom åren, men tycker också att bra kan bli bättre. Det finns bland politiska vänner av traditionella skäl en nedärvd skepsis gentemot chefer inom tjänstemannakåren eftersom många politiker kommer från arbetarklassen. Denna attityd finns kvar, menar Sture, men han tillägger också att han pratar med nytillkomna förtroendevalda inom partiet om den gyllene zonen. På tjänstemannasidan kan han uppleva en svaghet i form av att experterna agerar utan att konsultera politiken. Det är politiken som äger välfärdssektorn genom att man har fått väljarnas förtroende om hur skattepengarna ska spenderas. Och det är politiken som anställer medarbetare för att göra de tjänster som vi vill ska skapas i ett bra samhälle. UTVECKLINGSFORUM Sture eftersträvar fler initiativ likt det på Bergagården för att skapa gyllene zoner. Vägen dit består av regelbundna träffar av informell natur. Det ska vara ett etablerat utvecklingsforum där parterna deltar på lika villkor. Om vi ska få ut mer av våra resurser måste vi inta ett förhållningssätt med stor respekt för varandras roller. Vi har ett gemensamt uppdrag; Tillsammans vill vi förverkliga välfärdssamhället i Trollhättan. 10 STADSPORTEN 3 / 2015

11 AKTUELLT Förskola giftbantar Vinn biobiljetter! barnens miljö Pedagogerna på Örtagårdens förskola kommer under våren att arbeta med att minska barnens exponering för olika giftiga ämnen. Arbetet utgår från Naturskyddsföreningens checklista för hur man giftbantar barnens vardag. TEXT: ANDREAS GLEISNER Pedagogerna på Örtagårdens förskola kommer under våren att arbeta med att minska barnens exponering för olika giftiga ämnen. Arbetet utgår från Naturskyddsföreningens checklista för hur man giftbantar barnens vardag. Barnen tillbringar många timmar varje dag på förskolan, och vi tycker att det är viktigt att så långt vi kan bidra till att barnen får en så bra hälsa som möjligt, säger Anna Spetz, förskolechef på Örtagården. Det är pedagogerna på förskolan som själva tagit initiativ till arbetet och konkreta förändringar innebär bland annat att undvika att äta på plasttallrikar och att dricka ur plastmuggar, att rensa bort äldre plastleksaker, framförallt de i mjukplast, att inte låta barnen leka med gammal elektronik, såsom förbrukade mobiltelefoner, tangentbord med mera, och att välja bort textilier gjorda av fleecetyg. Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner inventerats av ideellt aktiva i Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk, för att på så sätt få kunskap om vilka material, kemikalier och produkter som används. Det känns väldigt bra att om vi kan bidra till att barnen exponeras för färre kemikalier och gifter i sin vardag, och det blir ju också en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Anna Spetz. Rätt rad i senaste tipstävlingen: 2, 1, X, 1, 2. Följande vann biobiljetter: Susanne Tranberg, Förskolan Maskrosen, Urban Rapp, Resursenheten, Anne-Christine Stark, Omsorgsförvaltningen, Stefan Nidelius, Arbetsmarknadskonsulent, Anna Ericsson, löneavdelningen. Nu kör vi igen: 1. Vem är vice ordförande i Hjortmosseskolans elevråd? 1. Lisa Bovaller. X. Alice Mantila. 2. Karin Larsson. 2. Vad betyder förkortningen SAM? 1. Styrning Avseende Modell X. Systematiskt arbetsmiljöarbete. 2. Sluten arbetsmiljö. 3. Vad betyder förkortningen LSG? 1. Listad säkerhetsgenomgång. X. Ledning Styrning Gärning 2. Lokal samverkansgrupp SYSTEMBYTE WINESS STÄNGS Torsdagen den 9 april klockan 17 stängs dokument- och informationshanteringssytemet Winess. Då går det inte längre att registrera ärenden, men det kommer vara möjligt att söka ärenden i diariet på Intranätet. Det nya systemet Ciceron öppnas för användande den 16 april. Ytterligare information kommer på Intranätet. MEDLEMSDRAGNING RABATTEN Det har varit medlemsdragning i Rabatten och följande medlemmar har vunnit: Maria Jansson-Nord, undersköterska, Klas-Erik Matsson, lärare, Eva Andersson, undersköterska, Marita Frisk, upphandlare, Solveig Olsson, sjuksköterska. Dessa personer kommer att få biobiljetter hemskickade. 4. Med vilken förening spelar Camilla Hansén fotboll? 1. IF Änglarna. X. TIF:s hjältar. 2. Trollhättans FK 5. Vilken vecka kommer Jag vill visa dig att ställas ut på N3? X Mejla ditt svar till senast den 10/4 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 3/

12 TSIF - golfsektionen TSIF BJUDER IN TILL STADSMÄSTERSKAPET 2015 MÄNNISKANS BÄSTA ZEN Att vara, eller inte vara, en hundmänniska. Vad betyder det egentligen? Jag hade ingen aning, förrän jag själv skaffade hund för ett par månader sedan. En hundmänniska, tänkte jag, är någon som typ ser skillnad på en labrador och en tax och som hört talas om Caesar Milan. Mästerskapet spelas på Kobergs Golfklubb onsdagen den 20 maj med förstastart klockan 14:00. Tävlingen är öppen för alla kommunanställda, politiker, pensionärer och anställda i de kommunala bolagen. Klasser: Damer A, hcp 0-20 slagtävling Herrar A, hcp 0-15 slagtävling Damer B, hcp 20,1-36 slaggolf Herrar B, hcp 15,1-36 slaggolf Klass C, hcp 36+ (mixad klass, är du nybörjare är detta ett utmärkt tillfälle att börja tävla) Startavgift 125 kr, varav 25 kronor går till den totala prispotten. Förra året var vi 16 startande. Men nej. Att vara hundmänniska är något mycket mer existentiellt. Det är att ta över vissa av hundens beteenden. Att bli en sammansättning av hund och människa. Inte så att vi gör våra behov mot en lyktstolpe eller jagar kråkor på gågatan, men när det gäller konsten att leva har vi mycket att lära av våra fyrbenta vänner. Själv har jag ägnat decennier åt att lära mig leva. Övat yoga och meditation och det som nu kallas mindfulness. Det som hjälper oss att vara i nuet. Jag har kämpat mig igenom hundratusentals solhälsningar, genomlidit tarmsköljningar, sjungit chants med skäggiga Swamis och levt i tystnad i spartanska ashrams. Arbete ger Upplysning tänkte jag, sådär lite lagom Lutherskt. Anmälan görs senast 13 maj Meddela: namn, arbetsplats, telefon, hemmaklubb, Golf-ID och Hcp. Anmälan meddelas; Linda Hallor telefon eller e-post internpost till: Linda Hallor, Konsument. För anställda och förtroendevalda är tävlingen även kvalificerande till Riksmästerskapen, som i år avgörs i Trollhättan augusti. TSIF står för anmälningsavgiften till Riksmästerskapen. Namn: Arbetsplats: Tfn: Hemmaklubb: Golfid: Hcp: Tills jag träffade Doris. Sju kilo svart dvärgschnauzer med silverfärgad mustasch och barsk uppsyn, som lärt mig mer om medveten närvaro än de flesta vise män jag träffat genom åren. Som en expert på mindfulness låter hon den korta sträckan genom Maria Alberts park ta en timma om det finns tillräckligt många doftfläckar i gräset. Det är inte målet, utan resan, påminner hon mig när jag otåligt drar i kopplet och vill framåt. Och det här med att Bara Vara klarar hon galant att gå raka vägen från sängen till soffan är inget att skämmas för! Yogan då? Jo, Doris vet instinktivt att varje dag bör inledas med en rejäl stretch. Hennes Downward Dog en av yogans klassiska ställningar är ren perfektion. Två saker har jag förstått under mina två månader som matte och hundmänniska : att Doris Dvärgschnauzer är min sanna guru, och att hunden är människans bästa Zen. Christine Karlsson, Bibliotekarie på Kronan biblitotek Next Up är en IT-och innovationstävling för åttondeklassare, där lagen utmanas att med hjälp av fantasi och teknik lösa verklighetsbaserade problemscenarier. Kronan-eleverna på bilden kvalificerade sig för final, vilken avgjordes den 24 mars i Göteborg. Hur det gick för dem kan du läsa på trollhattan.se På bilden, från vänster: Zina Dabbab, Argjend Hasani, Emir Yilar, Abbe Dahir, Eylem Yilar och Narjiss Abdallah.

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vår värdegrund Layout: Fredrik Collijn Tryck: KEPA Tryck AB

Vår värdegrund Layout: Fredrik Collijn Tryck: KEPA Tryck AB Vår värdegrund Varför en gemensam värdegrund? Värdegrunden är våra riktlinjer för hur ska vi arbeta tillsammans. Den formar vår kultur, hur vi ger service och bemöter andra internt som externt. Den ökar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kaprifolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kaprifolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kaprifolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kulturförskolan Flygande Draken Vidgar blicken med nya ögon - vågar sticka ut!

Kulturförskolan Flygande Draken Vidgar blicken med nya ögon - vågar sticka ut! Kulturförskolan Flygande Draken Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Marie Bergquist 2015-08-26 Kulturförskolan Flygande Draken Vidgar blicken med nya ögon - vågar sticka ut! Kunskapsförvaltningen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Trollet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer Förskolan

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Avdelning Svanen Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

DIGITALISERING FLERSPRÅKIGHET. SKA Systematiskt kvalitetsarbete GODA MILJÖER/ LÄRMILJÖER. Treälvens förskola. Arbetsplan

DIGITALISERING FLERSPRÅKIGHET. SKA Systematiskt kvalitetsarbete GODA MILJÖER/ LÄRMILJÖER. Treälvens förskola. Arbetsplan DIGITALISERING FLERSPRÅKIGHET SKA Systematiskt kvalitetsarbete GODA MILJÖER/ LÄRMILJÖER Treälvens förskola Arbetsplan 2016/2017 Årshjul-16/17 "Pedagogiska året" Samla kunskap... Den barnsyn vi strävar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer