TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015 CAMILLA TVÄTTAR SJÄLV TACK VARE SURFPLATTAN ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD SAMVERKAR FÖR INFLYTANDE STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 4 Inflytande och delaktighet främjar utvecklingen Professionalitet, helhetssyn, respekt, delaktighet, utveckling... Känner ni igen ledorden? Ja, det är hämtade från vår ledningspolicy och medarbetaransvar. Alltså ledord för vad som skall känneteckna oss i arbetet varje dag. 9 Ledaren 2 Enkät 3 Elevinflytande 4 Jag vill visa dig 5 Välfärdsteknik 6-7 Lyssna på brukaren 8 Samverkansgrupp 9 8 Gyllene zonen 10 Giftfri förskola 11 Tipstävling 11 Notiser 11 Till sist 12 TSIF-annons 12 Vi i Trollhättans Stad har ansvar för utförande av en god offentlig service till våra invånare och att ge goda förutsättningar för en god utveckling av Trollhättans kommun som geografiskt område. Men vad är god offentlig service och vad är en god utveckling? Ja, det bestämmer invånarna när hen går till valurnorna vart fjärde år. Den eller de partier som får flest röster på sitt program blir styrande. Det är demokrati. Dessa program omsätts till styrande mål för vår verksamhet. Och för att uppnå dessa mål utförs en rad insatser och aktiviteter av oss. Det är undervisning i skolan, vårdinsatser i hemmet eller särskilda boenden, stöd till enskilda personer och familjer, erbjudanden om evenemang, låna böcker mm. Och hur görs detta så att vi både har nöjda invånare och en trivsam arbetsplats? Det krävs förstås organisation och planering, kunskaper och erfarenheter. Och i detta nummer av Stadsporten finns några exempel på hur våra brukare/kunder, i detta fallet elever, har inflytande över verksamheten så att den ska bedrivas på det sätt som främjar elevernas kunskapsutveckling och fostran till delaktiga medborgare. Andra exempel är hur vi skapar delaktighet och samverkan på arbetsplatsen så att man som anställd trivs och gör ett bra jobb. Delaktighet och inflytande är metoder som handlar om att få tillgång till, dela med sig av och ta tillvara olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Det är viktiga metoder att använda sig av för utförandet av den goda offentliga servicen och skapande av Trollhättan som en attraktiv plats att bo, verka i och besöka. Vi strävar mot samma mål - då finns inga hinder i form av organisationsgränser eller motsättningar mellan vi och dom. STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Thomas Johansson, Personalföreningen Rabatten, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Camilla Hansén FOTO OMSLAG: Joachim Nywall MANUSSTOPP för nästa nummer: 10 april Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 3 / 2015

3 TEMA: INFLYTANDE Personalstrateg Maria Lundholm tycker att enkäten som undersökningsmetod är värdefull, men poängterar vikten av att ta hand om enkätens resultat på rätt sätt. TA CHANSEN ATT PÅVERKA Hur viktigt är det att svara på enkäter? Jätteviktigt, tycker personalstrateg Maria Lundholm. Ta chansen att påverka din arbetsplats, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Inflytande kan ta sig olika uttryck och former. Enkäten är ett undersökningsverktyg som har funnits med länge och fortfarande används i stor utsträckning. Enkäten är en temperaturmätare. Den beskriver ett nuläge, men ingen direkt sanning över helåret, säger personalstrateg Maria Lundholm. Den ger också möjlighet till inflytande. Men enkäten får ingen betydelse om det bara handlar om att svara på frågorna utan avgörande blir vad vi gör av det som kommer fram genom enkäterna och hur vi arbetar med det, säger Maria och fortsätter: Först krävs en förståelse för vad enkäten handlar om och varför vi ska besvara den. Av resultatet ska det sedan skapas en gemensam förståelse, vilket inte är enkelt eftersom vi tänker olika när vi besvarar enkäter. Därför är det viktigt att försöka förstå resultatet innan vi sätter in de eventuella åtgärder som behöver göras. Enkäter gör det också möjligt för oss att jämföra oss med andra, externt. Medarbetarenkäten är ett exempel på när vi kan jämföra oss med andra kommuner i Sverige. FLER ENKÄTER PÅ VÄG Trollhättans Stad använder sig som bekant av enkäter och ett färskt exempel är undersökningen om den psykosociala arbetsmiljön. Det blir sedan ett digert material som sammanställs under våren innan verksamheten får till sig resultaten. Där insatser behöver göras kommer medarbetare tillsammans med sin chef och skyddsombud att analysera resultatet i enkäten och försöka arbeta framåt utifrån det. Personalkontoret kan bidra med stöd både i form av personal och material. Fler enkäter kommer att genomföras under året när man undersöker hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ser ut runt om i organisationen. Det man vill veta är hur dessa frågor diskuteras och arbetas med i praktiken Det ska bli jättespännande att se vad som framkommer! Genom enkäterna kommer medarbetare, politiker och fackliga företrädare få inflytande att påverka verksamhetsutvecklingen i Trollhättans Stad vilket känns jättebra. Och mer spännande blir det nästa år. Vi får en systematik kring tillbud/ arbetsskador genom ett implementerat IT-stöd. Vi vill få till ett årshjul och bli bättre på att stödja våra verksamheter med att få till sin systematik kring arbetsmiljöarbetet. Och då har vi ju dessutom mycket kött på benen utifrån det som kommer fram under detta året. STADSPORTEN 3 /

4 ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD Som elev har man rättigheter till inflytande. Det är något som gjort skillnad på Hjortmosseskolan där elevrådet tagit mer plats och drivit igenom flera förändringar som ska förbättra elevernas undervisning och arbetsmiljö TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Alice Mantila och Lisa Bovaller går genom korridorerna på Hjortmosseskolan. Klockan är nio och skoldagen har börjat. Skolan sjuder av liv och aktivitet: elever i alla åldrar går, springer, skrattar, väntar, läser, lyssnar. Det är en vänlig stämning, ett lugn, trots det på ytan stökiga. Vi från elevrådet har varit ute i de lägre årskurserna och pratat med eleverna om beteende, om hur man ska behandla varandra. Det är viktigt med respekt och med bemötande. Jag tror att eleverna lyssnar mer också när de får höra detta från oss som också går här, och inte bara från lärarna, och jag tycker att vi verkligen fått en bättre, tryggare och lugnare miljö, säger Alice Mantila. LÅGT ENGAGEMANG Lisa Bovaller är vice ordförande i Hjortmosseskolans elevråd. Hon berättar att elevrådet under en lång tid inte fungerarde speciellt bra. Engagemanget från eleverna var lågt och mötena var allt annat än inspirerande. Vi satt mest och lyssnade på rektorn som pratade och informerade. Men så en dag så var det en lärare som frågade oss Vet ni om att ni har rättigheter, att ni har rätt till inflytande? Det väckte liv i oss och i elevrådet. Vi upptäckte att vi Lisa Bovaller och Alice Mantila kan inte tänka sig en skola där eleverna saknar inflytande. Genom elevrådets arbete har de inflytande över både undervisningen och miljön på Hjortmosseskolan. kunde påverka, och att vi på riktigt kan göra skillnad, säger Lisa. AVGÖRANDE BETYDELSE Alice berättar om några av de frågor där elevrådet och elevernas inflytande haft avgörande betydelse. Vi har ordnat ett café, egentligen drev vi frågan om att alla elever på skolan skulle få gratis frukost, vi hade till och med möten med ansvariga politiker i Trollhättan, men vi kom inte ända fram där. Istället kunde vi ordna ett café, och det är också viktigt att förstå att man inte alltid kan få sin vilja igenom, men ändå nå någonstans. En annan fråga där de däremot fick igenom sitt förslag var tätare och noggrannare utvärderingar av kurserna. Efter varje avslutat ämnesområde får eleverna utvärdera kursen och läraren. Det är jättebra, vi har möjlighet att berätta vad vi tycker, hur läraren fungerar, vad som var bra, och vad som kan bli bättre till nästa gång. För både Alice och Lisa handlar Inflytande om mer än att bara påverka i enskilda frågor. Det är den grundläggande känslan som är viktig, känslan av att man kan förändra. Jag hade aldrig stått ut här i skolan i nio år om jag inte visste att jag kan förändra något som inte funkar, säger Alice, och får medhåll av Lisa. Nej, att inte kunna påverka, att inte kunna göra någonting åt saker som är fel, hade varit outhärdligt. 4 STADSPORTEN 3 / 2015

5 Marie-Louice Zainali har under två år samlat tiotusentals bilder som tagits av barn i förskola och förskoleklass på Södra skolområdet. Vecka 19 summerar hon projekt Jag vill visa dig med ett vernissage på N3. Möten mellan världar skapas Närmare 400 barn har deltagit i projektet Jag vill visa dig. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Runt bilder trängs på hårddisken i Marie-Louice Zainalis dator. Sedan starten i februari 2013 har projektet Jag vill visa dig skapat spännande möten och bilder, berättelser och ögonblicksskildringar från barnens vardag i Södra skolområdet. Det är självklart att en del av de saker jag skrev om och ville uppnå i den ursprungliga projektplanen, det har blivit något annat, men det grundläggande, det allra viktigaste, det att skapa möten mellan barn vars verkligheter kanske aldrig möts, där tycker jag att vi har nått fram, säger Marie-Louice. POETISKA BILDER Projektet startade i förskolan men i den senaste projektomgången har Marie-Louice arbetat med barn i förskoleklass, och hon har upptäckt en del intressanta skillnader mellan hur barn i olika åldrar närmar sig och använder kameran. Fyraåringarna tog många bilder som jag tycker är rätt poetiska, men barnen i förskoleklass använder sig mycket mer av filmfunktionen än av att ta rena stillbilder. Det finns många reportagefilmer från de möten och aktiviteter vi genomfört, men inte lika många stillbilder. Det är en av anledningarna till att vår utställning till 90 procent kommer att bli digital med rörlig film. STOR INSTALLATION Arbetet med vernissage för den sista utställningen i projektet pågår för fullt. Under vecka 19 kommer Jag vill visa dig att ställas ut på N3. Förutom filmerna så blir det också en stor installation med över 200 självisar på de barn som deltagit. Under de drygt två åren projektet Jag vill visa dig pågått i Södra skolområdet har närmare 400 barn deltagit. En av de grundläggande ambitionerna var att skapa möten mellan barn i Södra skolområdet, barn som annars inte hade träffats. Genom att sammanföra elever från Sjuntorp, Velanda, Upphärad,Sylte och Lextorp har barns verkligheter och världar flätats samman på ett sätt som kanske annars inte skett. När vi åker ut till Velanda med barnen från Lextorp så är det alltid lika spännande när vi passerar hästhagarna, det är små enkla saker som för barnen blir ett äventyr, något speciellt. Detsamma gäller för barnen från Velanda som fascinerat tittar på moskén genom bussens fönster, och de tycker att det ser ut som ett slott, säger Marie-Louice. FÄRRE FÖRDOMAR Hon menar att barnen möter världen med nyfikenhet och ett öppet sinne, att de tar in omvärlden med kropp och själ, och de har ännu inte blivit så fulla med fördomar som vi vuxna är. Det är i de små mötena det händer, när ett barn säger till mig Det var roligt idag, för jag träffade en ny kompis, då har vi uppnått någonting, säger Marie-Louice. STADSPORTEN 3 /

6 TEKNIKEN ÖKAR CAMILLAS livskvalitet Att kunna tvätta själv utan hjälp av personal har betytt mycket för Camilla Hansén. Ja, det känns jättebra, säger Camilla. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Det är tack vare projektet Välfärdsteknik som stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning som 29-åriga Camilla Hansén numer traskar in ensam i tvättstugan på Nybergskullas gruppboende. Med sig i handen har hon bara en surfplatta, men den räcker långt. Där finns nämligen en app som med tydliga bilder och pedagogiskt tal leder henne genom hela proceduren i tvättstugan. I surfplattan finns också en digital kalender som hjälper henne att strukturera sin vardag. Projektledare Johanna Jansson och projektmedarbetare Anette Kronlid har spelat in tvätt-appen och hjälper Camilla med att bland annat uppdatera sin kalender. Tekniken ger jättestora möjligheter, konstaterar Johanna och Anette. DELAKTIG MYNDIGHET Trollhättan är en av fem deltagande kommuner i projektet som finansieras av Myndigheten för delaktighet. I projektet valde Johanna och Anette ut tre trollhättebor där den gemensamma nämnaren var att det fanns en uttalad vilja att leva ett mer självständigt liv. Det var också ett plus om de hade visst intresse av teknik. Det viktiga för oss var att börja med hur individens behov såg ut, att vi inte började med vilken teknik som fanns tillgänglig utan anpassade tekniken efter behovet, säger Johanna. Genom att följa deltagarna i deras vardag fick de en bra inblick i vilket stöd som skulle kunna fungera bäst. Framförallt förstod man snart att appar i surfplattor/smartphones kunde bidra till att nå målet med projektet; Ökad trygghet, självständighet och delaktighet. POSITIVT UTFALL För Camilla och samtliga deltagare i projektet kan man också tala om ett lyckat resultat. Utrustad med surfplattan i sin hand löser hon många av de utmaningar som dagen innehåller. Hon visar upp den digitala kalendern som säger att hon strax ska iväg och jobba, den säger också till när det är rast och här finns såklart den älskade kvällsaktiviteten med: Fotbollsträning med TIF:s hjältar. Kalendern är bra för nu vet jag vad jag ska göra idag, säger Camilla. Ökad självständighet, delaktighet och trygghet var målet med lära sig mer. De ser fantastiska möjligheter och många användningsområden. Vi kan konstatera att man genom tekniskt stöd kan öka livskvaliteten för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Tekniken kan fungera som stöd för minnet, att förstå tid, strukturera, planera och så vidare, säger Johanna. Sedan måste man se till varje individs unika situation, det handlar inte om att alla har behov av stöd från en surfplatta, säger Anette. Projektmedarbetarna Johanna Jansson och Anette Kronlid. SER FANTASTISKA MÖJLIGHETER Johanna och Anette har genom projektet verkligen fått upp ögonen för hur modern teknik kan hjälpa människor att Fotnot: Projektrapporten finns att läsa på Myndighetens för delaktighets hemsida: mfd.se Med h som ä 6 STADSPORTEN 3 / 2015

7 projektet. Så kan man också säga att Camilla Hanséns liv har blivit sedan hon fick hjälp att strukturera upp delar av sin vardag med hjälp av en surfplatta. jälp av sin digitala kalender får Camilla ett bra stöd för att veta vilka aktiviteter r inplanerade för dagen. Tydliga instruktioner kompletterade med bilder och en berättarröst visar hur Camilla ska fixa hela tvättproceduren. STADSPORTEN 3 /

8 Viktigt att lyssna på brukarna Inflytande ska gälla samtliga brukare av Trollhättans Stads tjänster, inte minst för dem med funktionsnedsättning. Framförallt är det viktigt att vi lägger det på den nivå som brukaren befinner sig på, säger Nedad Fatic, vikarierande enhetschef inom Omsorg För Funktionshindrade. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Vikarierande enhetschef Nedad Fatic i den baslägenhet dit brukarna på Humlevägen kan komma för att lösa praktiska saker eller bara ta en fika. Trapphusmodellen kallas den variant som Trollhättans Stad driver på bland annat Humlevägen. Där bor sju personer med särskilda behov och längst ned i trappuppgången finns en baslägenhet som erbjuder möjlighet till gemenskap och/eller aktiviteter med andra i boendet. Baslägenheten är en trygghet för dem. Här kan de fika på förmiddag och eftermiddag, umgås eller spela spel, berättar vikarierande enhetschefen Nedad Fatic. VILL STÖTTA När det kommer till inflytande för de boende har Nedad flera tankar, inte minst om baslägenheten. Vi vill stötta dem till att bli självständiga i sina egna lägenheter. Det är som sagt en trygghet för dem att ha tillgång till baslägenheten, för många blir detta ett steg till att i framtiden flytta ut till egen lägenhet. Möjligheten att påverka sin vardag har de boende, bortsett det individuella stöd som finns upprättat i en genomförandeplan, bland annat genom olika former av brukarråd som sker regelbundet. Sedan är det inte alla brukare som, av olika anledningar, kan delta i dessa men då kan vi ta det med dem individuellt eftersom vi ändå träffar dem varje dag, ibland spontant och ibland planerat med tydligt fokus att lyfta just dennes önskemål ut till resterande grupp/brukarråd. Hur ser du på inflytandedelen för de boende? Framförallt måste ingången vara att de boende är som vem som helst, att de har precis samma rättighteter som alla andra. Jag som chef måste arbeta så att personalen har rätt kompetens för att möta behoven. De boende har olika typer av funktionsnedsättning och uttrycker därför sina behov på olika sätt. Därför är det jätteviktigt att vi håller oss uppdaterade och alerta. FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL Nedad har varit ansvarig för verksamheten sedan årsskiftet, men hans bild av inflytandeaspekten är redan positiv. Det är roligt att vissa brukare som jag personligen inte hunnit träffa än vågar lyfta luren och prata med mig om önskemål de har och andra saker. Men han ser också att det finns förbättringspotential. Jag har erfarenhet från barn- och ungdomssidan och ser att det finns en del att jobba med här. Där kunde man förutse barnens behov när de blev äldre och förbereda sig utifrån det. Vi vet redan nu flera ungdomar som kommer att bli våra hyresgäster i framtiden. Då skulle vi kunna agera tidigare helt enkelt, säger Nedad och fortsätter: Om vi pratar med potentiella brukare om dennes behov och önskemål gällande boendeform redan nu kan vi förbereda oss på att möta behoven ännu bättre. Det tror jag är jätteviktigt. Han spår också ökad delaktighet och inflytande genom det värdegrundsarbete som startar upp i höst, där personalen får en grundläggande kunskapsbank som Trollhättans Stad har identifierat. 8 STADSPORTEN 3 / 2015

9 Lena Emilsson, företrädare för fackförbundet Vision, samtalar med Malin Hedelin, områdeschef för Familjestöd. NÖJDA PARTER I SAMVERKAN På många nivåer finns möjligheter till inflytande för medarbetare inom Trollhättans Stad. Lokal samverksansgrupp (LSG) inom Familjestöd är ett forum för dialog mellan arbetsledning och representanter för fack där båda parter är mycket tillfreds. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Var sjätte vecka slår de sig ned vid samma bord: Representanten för arbetsgivaren tillsammans med fackliga företrädare för Vision och SSR. Mötena är ett resultat av kollektivavtalet FAS 2012, där samverkan som metod ska skapa delaktighet, utveckla verksamhet och medarbetare, samt bidra till en god arbetsmiljö och hälsa. Det är fina ord i teorin, men har också bäring i verkligheten om du frågar deltagare i LSG-gruppen på Familjestöd. De här mötena har varit en framgångsfaktor för oss. Det är verkligen ett forum som på riktigt skapar förutsättningar för dialog och samverkan utifrån allas synvinkel, säger Malin Hedelin, områdeschef inom Familjestöd på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och hon får medhåll från fackligt håll. Vi är väldigt nöjda med LSG. Här förmedlar vi det som vi har med oss till Malin från våra medlemmar. Sedan får vi information av det som Malin har med sig. Vi för en dialog med henne och tar med oss det tillbaka och kan sedan återkoppla det med henne igen. Det skapar delaktighet, säger Lena Emilsson, facklig företrädare för Vision. VÄRDEFULL SAMVERKAN Nöjda är parterna också med den planering som görs vid årets första möte, där aktivitetsplanen i form av ett årshjul blir till med bestämda teman för varje träff. Årshjulet skapar en bra struktur. Planeringen gör vi tillsammans genom att brainstorma fram vilka teman vi ska ha på våra möten, berättar Malin. Lönesamtal, kompetenssatsning och arbetsmiljö är exempel på några teman som dyker upp på Familjestöds LSG-träffar under detta år. Vid årets sista mötestillfälle blir det sedan alltid en utvärdering av de teman man haft under det gångna året. Varje träff har också utrymme för samtal och diskussion kring aktuella angelägenheter, vilket är värdefullt för alla. Det innebär inflytande för medarbetarna och bidrar till att Malin får en bättre överblick över helheten i verksamheten. EN GOD CIRKEL Samtalsatmosfären beskriver de som öppen och rak, där man både ger och tar. Trots att de har olika infallsvinklar tycker de att gruppen är både tight och konstruktiv. Vi vill ju samma sak! Målsättningen är att skapa en arbetsplats genom inflytande och delaktighet. Det ger engagerade medarbetare och engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa kvalitet i verksamheten, vilket skapar förutsättningar för en god arbetsplats, säger Malin Ja, det är en cirkel allting, tillägger Lena. STADSPORTEN 3 /

10 AKTUELLT STURE ÖNSKAR GYLLENE ZON För invånarnas bästa ska relationen mellan kommunens politiker och dess tjänstemän vara den bästa. Om det har politikern Sture Nilsson tänkt under vinjetten Den gyllene zonen. Det kanske är tankar som kan komma till nytta, hoppas Sture. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON För trollhättebornas bästa tror Sture Nilsson att en gyllene zon kan betyda mycket. 73-årige Sture Nilsson har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan början av 70-talet och bland annat suttit som ordförande i kommunstyrelsens personalutskott från Nu har Sture formulerat en del tankar från sin politiska gärning, bland annat kring det som kallas den gyllene zonen. Begreppet är inte nytt, utan föddes på Bergagården för många år sedan. Då träffades Trollhättans förvaltningschefer och ordföranden i de politiska nämnderna under ledning av en konsult. Han förordade begreppet gyllene zonen istället för gråzonen. Det var något som jag fastnade för och där såg jag en potential; Om vi samarbetar bättre kommer det att mynna ut i form av mer och bättre tjänster för våra invånare, berättar Sture Nilsson. OSÄKERHET Den grå zonen präglas av osäkerhet/ misstänksamhet och risker där kommunikationen mellan tjänstemän och politiker är begränsad. Kommunallagen reglerar de obligatoriska verksamheterna och förutsätter en tydlig rollfördelning för att verksamheten ska bli effektiv och rättssäker. Det går dock inte att göra en knivskarp linje, varför gråzonsfrågor kan dyka upp. Den gyllene zonen är dess motsats, säger han. SKEPSIS GENTEMOT TJÄNSTEMÄN Stures erfarenhet är att samarbetet i Trollhättan mellan politiker och tjänstemän har fungerat bra genom åren, men tycker också att bra kan bli bättre. Det finns bland politiska vänner av traditionella skäl en nedärvd skepsis gentemot chefer inom tjänstemannakåren eftersom många politiker kommer från arbetarklassen. Denna attityd finns kvar, menar Sture, men han tillägger också att han pratar med nytillkomna förtroendevalda inom partiet om den gyllene zonen. På tjänstemannasidan kan han uppleva en svaghet i form av att experterna agerar utan att konsultera politiken. Det är politiken som äger välfärdssektorn genom att man har fått väljarnas förtroende om hur skattepengarna ska spenderas. Och det är politiken som anställer medarbetare för att göra de tjänster som vi vill ska skapas i ett bra samhälle. UTVECKLINGSFORUM Sture eftersträvar fler initiativ likt det på Bergagården för att skapa gyllene zoner. Vägen dit består av regelbundna träffar av informell natur. Det ska vara ett etablerat utvecklingsforum där parterna deltar på lika villkor. Om vi ska få ut mer av våra resurser måste vi inta ett förhållningssätt med stor respekt för varandras roller. Vi har ett gemensamt uppdrag; Tillsammans vill vi förverkliga välfärdssamhället i Trollhättan. 10 STADSPORTEN 3 / 2015

11 AKTUELLT Förskola giftbantar Vinn biobiljetter! barnens miljö Pedagogerna på Örtagårdens förskola kommer under våren att arbeta med att minska barnens exponering för olika giftiga ämnen. Arbetet utgår från Naturskyddsföreningens checklista för hur man giftbantar barnens vardag. TEXT: ANDREAS GLEISNER Pedagogerna på Örtagårdens förskola kommer under våren att arbeta med att minska barnens exponering för olika giftiga ämnen. Arbetet utgår från Naturskyddsföreningens checklista för hur man giftbantar barnens vardag. Barnen tillbringar många timmar varje dag på förskolan, och vi tycker att det är viktigt att så långt vi kan bidra till att barnen får en så bra hälsa som möjligt, säger Anna Spetz, förskolechef på Örtagården. Det är pedagogerna på förskolan som själva tagit initiativ till arbetet och konkreta förändringar innebär bland annat att undvika att äta på plasttallrikar och att dricka ur plastmuggar, att rensa bort äldre plastleksaker, framförallt de i mjukplast, att inte låta barnen leka med gammal elektronik, såsom förbrukade mobiltelefoner, tangentbord med mera, och att välja bort textilier gjorda av fleecetyg. Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner inventerats av ideellt aktiva i Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk, för att på så sätt få kunskap om vilka material, kemikalier och produkter som används. Det känns väldigt bra att om vi kan bidra till att barnen exponeras för färre kemikalier och gifter i sin vardag, och det blir ju också en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Anna Spetz. Rätt rad i senaste tipstävlingen: 2, 1, X, 1, 2. Följande vann biobiljetter: Susanne Tranberg, Förskolan Maskrosen, Urban Rapp, Resursenheten, Anne-Christine Stark, Omsorgsförvaltningen, Stefan Nidelius, Arbetsmarknadskonsulent, Anna Ericsson, löneavdelningen. Nu kör vi igen: 1. Vem är vice ordförande i Hjortmosseskolans elevråd? 1. Lisa Bovaller. X. Alice Mantila. 2. Karin Larsson. 2. Vad betyder förkortningen SAM? 1. Styrning Avseende Modell X. Systematiskt arbetsmiljöarbete. 2. Sluten arbetsmiljö. 3. Vad betyder förkortningen LSG? 1. Listad säkerhetsgenomgång. X. Ledning Styrning Gärning 2. Lokal samverkansgrupp SYSTEMBYTE WINESS STÄNGS Torsdagen den 9 april klockan 17 stängs dokument- och informationshanteringssytemet Winess. Då går det inte längre att registrera ärenden, men det kommer vara möjligt att söka ärenden i diariet på Intranätet. Det nya systemet Ciceron öppnas för användande den 16 april. Ytterligare information kommer på Intranätet. MEDLEMSDRAGNING RABATTEN Det har varit medlemsdragning i Rabatten och följande medlemmar har vunnit: Maria Jansson-Nord, undersköterska, Klas-Erik Matsson, lärare, Eva Andersson, undersköterska, Marita Frisk, upphandlare, Solveig Olsson, sjuksköterska. Dessa personer kommer att få biobiljetter hemskickade. 4. Med vilken förening spelar Camilla Hansén fotboll? 1. IF Änglarna. X. TIF:s hjältar. 2. Trollhättans FK 5. Vilken vecka kommer Jag vill visa dig att ställas ut på N3? X Mejla ditt svar till senast den 10/4 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 3/

12 TSIF - golfsektionen TSIF BJUDER IN TILL STADSMÄSTERSKAPET 2015 MÄNNISKANS BÄSTA ZEN Att vara, eller inte vara, en hundmänniska. Vad betyder det egentligen? Jag hade ingen aning, förrän jag själv skaffade hund för ett par månader sedan. En hundmänniska, tänkte jag, är någon som typ ser skillnad på en labrador och en tax och som hört talas om Caesar Milan. Mästerskapet spelas på Kobergs Golfklubb onsdagen den 20 maj med förstastart klockan 14:00. Tävlingen är öppen för alla kommunanställda, politiker, pensionärer och anställda i de kommunala bolagen. Klasser: Damer A, hcp 0-20 slagtävling Herrar A, hcp 0-15 slagtävling Damer B, hcp 20,1-36 slaggolf Herrar B, hcp 15,1-36 slaggolf Klass C, hcp 36+ (mixad klass, är du nybörjare är detta ett utmärkt tillfälle att börja tävla) Startavgift 125 kr, varav 25 kronor går till den totala prispotten. Förra året var vi 16 startande. Men nej. Att vara hundmänniska är något mycket mer existentiellt. Det är att ta över vissa av hundens beteenden. Att bli en sammansättning av hund och människa. Inte så att vi gör våra behov mot en lyktstolpe eller jagar kråkor på gågatan, men när det gäller konsten att leva har vi mycket att lära av våra fyrbenta vänner. Själv har jag ägnat decennier åt att lära mig leva. Övat yoga och meditation och det som nu kallas mindfulness. Det som hjälper oss att vara i nuet. Jag har kämpat mig igenom hundratusentals solhälsningar, genomlidit tarmsköljningar, sjungit chants med skäggiga Swamis och levt i tystnad i spartanska ashrams. Arbete ger Upplysning tänkte jag, sådär lite lagom Lutherskt. Anmälan görs senast 13 maj Meddela: namn, arbetsplats, telefon, hemmaklubb, Golf-ID och Hcp. Anmälan meddelas; Linda Hallor telefon eller e-post internpost till: Linda Hallor, Konsument. För anställda och förtroendevalda är tävlingen även kvalificerande till Riksmästerskapen, som i år avgörs i Trollhättan augusti. TSIF står för anmälningsavgiften till Riksmästerskapen. Namn: Arbetsplats: Tfn: Hemmaklubb: Golfid: Hcp: Tills jag träffade Doris. Sju kilo svart dvärgschnauzer med silverfärgad mustasch och barsk uppsyn, som lärt mig mer om medveten närvaro än de flesta vise män jag träffat genom åren. Som en expert på mindfulness låter hon den korta sträckan genom Maria Alberts park ta en timma om det finns tillräckligt många doftfläckar i gräset. Det är inte målet, utan resan, påminner hon mig när jag otåligt drar i kopplet och vill framåt. Och det här med att Bara Vara klarar hon galant att gå raka vägen från sängen till soffan är inget att skämmas för! Yogan då? Jo, Doris vet instinktivt att varje dag bör inledas med en rejäl stretch. Hennes Downward Dog en av yogans klassiska ställningar är ren perfektion. Två saker har jag förstått under mina två månader som matte och hundmänniska : att Doris Dvärgschnauzer är min sanna guru, och att hunden är människans bästa Zen. Christine Karlsson, Bibliotekarie på Kronan biblitotek Next Up är en IT-och innovationstävling för åttondeklassare, där lagen utmanas att med hjälp av fantasi och teknik lösa verklighetsbaserade problemscenarier. Kronan-eleverna på bilden kvalificerade sig för final, vilken avgjordes den 24 mars i Göteborg. Hur det gick för dem kan du läsa på trollhattan.se På bilden, från vänster: Zina Dabbab, Argjend Hasani, Emir Yilar, Abbe Dahir, Eylem Yilar och Narjiss Abdallah.

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad

Läs mer

STADSPORTEN 6 / 2013 1

STADSPORTEN 6 / 2013 1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2014 OMTYCKT MAGISTER TROGEN SIN SKOLA FILIALEN SAMLAR VERKSAMHER FLER PRISER TILL TROLLHÄTTAN STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 5 10 Ledaren 2 Prisad kommun

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar INOM VÅRD & OMSORG LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar SIDAN 11 DEC 2013 MÅNGA INTRESSANTA ÄMNEN PÅ MMM-DAGARNA SIDAN 4 9 BO ÄR UNIK IT-SEKRETERARE INOM VÅRDEN MITTEN PERSONLIGT STÖD SKA GE FLER

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Assistenten. Vuxenskolans satsningar presenteras. Konsten att hitta till Träffpunkten. Olämplighet kommenteras. Bara positivt i poolen

Assistenten. Vuxenskolans satsningar presenteras. Konsten att hitta till Träffpunkten. Olämplighet kommenteras. Bara positivt i poolen Assistenten Tidskrift om personlig assistans i Borås Stad Årgång 9 Nummer 2 2015 Vuxenskolans satsningar presenteras Konsten att hitta till Träffpunkten Olämplighet kommenteras Bara positivt i poolen om

Läs mer