TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2015 CAMILLA TVÄTTAR SJÄLV TACK VARE SURFPLATTAN ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD SAMVERKAR FÖR INFLYTANDE STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 4 Inflytande och delaktighet främjar utvecklingen Professionalitet, helhetssyn, respekt, delaktighet, utveckling... Känner ni igen ledorden? Ja, det är hämtade från vår ledningspolicy och medarbetaransvar. Alltså ledord för vad som skall känneteckna oss i arbetet varje dag. 9 Ledaren 2 Enkät 3 Elevinflytande 4 Jag vill visa dig 5 Välfärdsteknik 6-7 Lyssna på brukaren 8 Samverkansgrupp 9 8 Gyllene zonen 10 Giftfri förskola 11 Tipstävling 11 Notiser 11 Till sist 12 TSIF-annons 12 Vi i Trollhättans Stad har ansvar för utförande av en god offentlig service till våra invånare och att ge goda förutsättningar för en god utveckling av Trollhättans kommun som geografiskt område. Men vad är god offentlig service och vad är en god utveckling? Ja, det bestämmer invånarna när hen går till valurnorna vart fjärde år. Den eller de partier som får flest röster på sitt program blir styrande. Det är demokrati. Dessa program omsätts till styrande mål för vår verksamhet. Och för att uppnå dessa mål utförs en rad insatser och aktiviteter av oss. Det är undervisning i skolan, vårdinsatser i hemmet eller särskilda boenden, stöd till enskilda personer och familjer, erbjudanden om evenemang, låna böcker mm. Och hur görs detta så att vi både har nöjda invånare och en trivsam arbetsplats? Det krävs förstås organisation och planering, kunskaper och erfarenheter. Och i detta nummer av Stadsporten finns några exempel på hur våra brukare/kunder, i detta fallet elever, har inflytande över verksamheten så att den ska bedrivas på det sätt som främjar elevernas kunskapsutveckling och fostran till delaktiga medborgare. Andra exempel är hur vi skapar delaktighet och samverkan på arbetsplatsen så att man som anställd trivs och gör ett bra jobb. Delaktighet och inflytande är metoder som handlar om att få tillgång till, dela med sig av och ta tillvara olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Det är viktiga metoder att använda sig av för utförandet av den goda offentliga servicen och skapande av Trollhättan som en attraktiv plats att bo, verka i och besöka. Vi strävar mot samma mål - då finns inga hinder i form av organisationsgränser eller motsättningar mellan vi och dom. STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Per Ivarsson. TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Susanne Jörgensen, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Maria Kristiansson, Personal kontoret, Thomas Johansson, Personalföreningen Rabatten, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. OMSLAGSBILD: Camilla Hansén FOTO OMSLAG: Joachim Nywall MANUSSTOPP för nästa nummer: 10 april Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 3 / 2015

3 TEMA: INFLYTANDE Personalstrateg Maria Lundholm tycker att enkäten som undersökningsmetod är värdefull, men poängterar vikten av att ta hand om enkätens resultat på rätt sätt. TA CHANSEN ATT PÅVERKA Hur viktigt är det att svara på enkäter? Jätteviktigt, tycker personalstrateg Maria Lundholm. Ta chansen att påverka din arbetsplats, säger hon. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Inflytande kan ta sig olika uttryck och former. Enkäten är ett undersökningsverktyg som har funnits med länge och fortfarande används i stor utsträckning. Enkäten är en temperaturmätare. Den beskriver ett nuläge, men ingen direkt sanning över helåret, säger personalstrateg Maria Lundholm. Den ger också möjlighet till inflytande. Men enkäten får ingen betydelse om det bara handlar om att svara på frågorna utan avgörande blir vad vi gör av det som kommer fram genom enkäterna och hur vi arbetar med det, säger Maria och fortsätter: Först krävs en förståelse för vad enkäten handlar om och varför vi ska besvara den. Av resultatet ska det sedan skapas en gemensam förståelse, vilket inte är enkelt eftersom vi tänker olika när vi besvarar enkäter. Därför är det viktigt att försöka förstå resultatet innan vi sätter in de eventuella åtgärder som behöver göras. Enkäter gör det också möjligt för oss att jämföra oss med andra, externt. Medarbetarenkäten är ett exempel på när vi kan jämföra oss med andra kommuner i Sverige. FLER ENKÄTER PÅ VÄG Trollhättans Stad använder sig som bekant av enkäter och ett färskt exempel är undersökningen om den psykosociala arbetsmiljön. Det blir sedan ett digert material som sammanställs under våren innan verksamheten får till sig resultaten. Där insatser behöver göras kommer medarbetare tillsammans med sin chef och skyddsombud att analysera resultatet i enkäten och försöka arbeta framåt utifrån det. Personalkontoret kan bidra med stöd både i form av personal och material. Fler enkäter kommer att genomföras under året när man undersöker hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ser ut runt om i organisationen. Det man vill veta är hur dessa frågor diskuteras och arbetas med i praktiken Det ska bli jättespännande att se vad som framkommer! Genom enkäterna kommer medarbetare, politiker och fackliga företrädare få inflytande att påverka verksamhetsutvecklingen i Trollhättans Stad vilket känns jättebra. Och mer spännande blir det nästa år. Vi får en systematik kring tillbud/ arbetsskador genom ett implementerat IT-stöd. Vi vill få till ett årshjul och bli bättre på att stödja våra verksamheter med att få till sin systematik kring arbetsmiljöarbetet. Och då har vi ju dessutom mycket kött på benen utifrån det som kommer fram under detta året. STADSPORTEN 3 /

4 ELEVRÅDET GÖR SKILLNAD Som elev har man rättigheter till inflytande. Det är något som gjort skillnad på Hjortmosseskolan där elevrådet tagit mer plats och drivit igenom flera förändringar som ska förbättra elevernas undervisning och arbetsmiljö TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Alice Mantila och Lisa Bovaller går genom korridorerna på Hjortmosseskolan. Klockan är nio och skoldagen har börjat. Skolan sjuder av liv och aktivitet: elever i alla åldrar går, springer, skrattar, väntar, läser, lyssnar. Det är en vänlig stämning, ett lugn, trots det på ytan stökiga. Vi från elevrådet har varit ute i de lägre årskurserna och pratat med eleverna om beteende, om hur man ska behandla varandra. Det är viktigt med respekt och med bemötande. Jag tror att eleverna lyssnar mer också när de får höra detta från oss som också går här, och inte bara från lärarna, och jag tycker att vi verkligen fått en bättre, tryggare och lugnare miljö, säger Alice Mantila. LÅGT ENGAGEMANG Lisa Bovaller är vice ordförande i Hjortmosseskolans elevråd. Hon berättar att elevrådet under en lång tid inte fungerarde speciellt bra. Engagemanget från eleverna var lågt och mötena var allt annat än inspirerande. Vi satt mest och lyssnade på rektorn som pratade och informerade. Men så en dag så var det en lärare som frågade oss Vet ni om att ni har rättigheter, att ni har rätt till inflytande? Det väckte liv i oss och i elevrådet. Vi upptäckte att vi Lisa Bovaller och Alice Mantila kan inte tänka sig en skola där eleverna saknar inflytande. Genom elevrådets arbete har de inflytande över både undervisningen och miljön på Hjortmosseskolan. kunde påverka, och att vi på riktigt kan göra skillnad, säger Lisa. AVGÖRANDE BETYDELSE Alice berättar om några av de frågor där elevrådet och elevernas inflytande haft avgörande betydelse. Vi har ordnat ett café, egentligen drev vi frågan om att alla elever på skolan skulle få gratis frukost, vi hade till och med möten med ansvariga politiker i Trollhättan, men vi kom inte ända fram där. Istället kunde vi ordna ett café, och det är också viktigt att förstå att man inte alltid kan få sin vilja igenom, men ändå nå någonstans. En annan fråga där de däremot fick igenom sitt förslag var tätare och noggrannare utvärderingar av kurserna. Efter varje avslutat ämnesområde får eleverna utvärdera kursen och läraren. Det är jättebra, vi har möjlighet att berätta vad vi tycker, hur läraren fungerar, vad som var bra, och vad som kan bli bättre till nästa gång. För både Alice och Lisa handlar Inflytande om mer än att bara påverka i enskilda frågor. Det är den grundläggande känslan som är viktig, känslan av att man kan förändra. Jag hade aldrig stått ut här i skolan i nio år om jag inte visste att jag kan förändra något som inte funkar, säger Alice, och får medhåll av Lisa. Nej, att inte kunna påverka, att inte kunna göra någonting åt saker som är fel, hade varit outhärdligt. 4 STADSPORTEN 3 / 2015

5 Marie-Louice Zainali har under två år samlat tiotusentals bilder som tagits av barn i förskola och förskoleklass på Södra skolområdet. Vecka 19 summerar hon projekt Jag vill visa dig med ett vernissage på N3. Möten mellan världar skapas Närmare 400 barn har deltagit i projektet Jag vill visa dig. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Runt bilder trängs på hårddisken i Marie-Louice Zainalis dator. Sedan starten i februari 2013 har projektet Jag vill visa dig skapat spännande möten och bilder, berättelser och ögonblicksskildringar från barnens vardag i Södra skolområdet. Det är självklart att en del av de saker jag skrev om och ville uppnå i den ursprungliga projektplanen, det har blivit något annat, men det grundläggande, det allra viktigaste, det att skapa möten mellan barn vars verkligheter kanske aldrig möts, där tycker jag att vi har nått fram, säger Marie-Louice. POETISKA BILDER Projektet startade i förskolan men i den senaste projektomgången har Marie-Louice arbetat med barn i förskoleklass, och hon har upptäckt en del intressanta skillnader mellan hur barn i olika åldrar närmar sig och använder kameran. Fyraåringarna tog många bilder som jag tycker är rätt poetiska, men barnen i förskoleklass använder sig mycket mer av filmfunktionen än av att ta rena stillbilder. Det finns många reportagefilmer från de möten och aktiviteter vi genomfört, men inte lika många stillbilder. Det är en av anledningarna till att vår utställning till 90 procent kommer att bli digital med rörlig film. STOR INSTALLATION Arbetet med vernissage för den sista utställningen i projektet pågår för fullt. Under vecka 19 kommer Jag vill visa dig att ställas ut på N3. Förutom filmerna så blir det också en stor installation med över 200 självisar på de barn som deltagit. Under de drygt två åren projektet Jag vill visa dig pågått i Södra skolområdet har närmare 400 barn deltagit. En av de grundläggande ambitionerna var att skapa möten mellan barn i Södra skolområdet, barn som annars inte hade träffats. Genom att sammanföra elever från Sjuntorp, Velanda, Upphärad,Sylte och Lextorp har barns verkligheter och världar flätats samman på ett sätt som kanske annars inte skett. När vi åker ut till Velanda med barnen från Lextorp så är det alltid lika spännande när vi passerar hästhagarna, det är små enkla saker som för barnen blir ett äventyr, något speciellt. Detsamma gäller för barnen från Velanda som fascinerat tittar på moskén genom bussens fönster, och de tycker att det ser ut som ett slott, säger Marie-Louice. FÄRRE FÖRDOMAR Hon menar att barnen möter världen med nyfikenhet och ett öppet sinne, att de tar in omvärlden med kropp och själ, och de har ännu inte blivit så fulla med fördomar som vi vuxna är. Det är i de små mötena det händer, när ett barn säger till mig Det var roligt idag, för jag träffade en ny kompis, då har vi uppnått någonting, säger Marie-Louice. STADSPORTEN 3 /

6 TEKNIKEN ÖKAR CAMILLAS livskvalitet Att kunna tvätta själv utan hjälp av personal har betytt mycket för Camilla Hansén. Ja, det känns jättebra, säger Camilla. TEXT: PER IVARSSON FOTO: JOACHIM NYWALL Det är tack vare projektet Välfärdsteknik som stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning som 29-åriga Camilla Hansén numer traskar in ensam i tvättstugan på Nybergskullas gruppboende. Med sig i handen har hon bara en surfplatta, men den räcker långt. Där finns nämligen en app som med tydliga bilder och pedagogiskt tal leder henne genom hela proceduren i tvättstugan. I surfplattan finns också en digital kalender som hjälper henne att strukturera sin vardag. Projektledare Johanna Jansson och projektmedarbetare Anette Kronlid har spelat in tvätt-appen och hjälper Camilla med att bland annat uppdatera sin kalender. Tekniken ger jättestora möjligheter, konstaterar Johanna och Anette. DELAKTIG MYNDIGHET Trollhättan är en av fem deltagande kommuner i projektet som finansieras av Myndigheten för delaktighet. I projektet valde Johanna och Anette ut tre trollhättebor där den gemensamma nämnaren var att det fanns en uttalad vilja att leva ett mer självständigt liv. Det var också ett plus om de hade visst intresse av teknik. Det viktiga för oss var att börja med hur individens behov såg ut, att vi inte började med vilken teknik som fanns tillgänglig utan anpassade tekniken efter behovet, säger Johanna. Genom att följa deltagarna i deras vardag fick de en bra inblick i vilket stöd som skulle kunna fungera bäst. Framförallt förstod man snart att appar i surfplattor/smartphones kunde bidra till att nå målet med projektet; Ökad trygghet, självständighet och delaktighet. POSITIVT UTFALL För Camilla och samtliga deltagare i projektet kan man också tala om ett lyckat resultat. Utrustad med surfplattan i sin hand löser hon många av de utmaningar som dagen innehåller. Hon visar upp den digitala kalendern som säger att hon strax ska iväg och jobba, den säger också till när det är rast och här finns såklart den älskade kvällsaktiviteten med: Fotbollsträning med TIF:s hjältar. Kalendern är bra för nu vet jag vad jag ska göra idag, säger Camilla. Ökad självständighet, delaktighet och trygghet var målet med lära sig mer. De ser fantastiska möjligheter och många användningsområden. Vi kan konstatera att man genom tekniskt stöd kan öka livskvaliteten för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Tekniken kan fungera som stöd för minnet, att förstå tid, strukturera, planera och så vidare, säger Johanna. Sedan måste man se till varje individs unika situation, det handlar inte om att alla har behov av stöd från en surfplatta, säger Anette. Projektmedarbetarna Johanna Jansson och Anette Kronlid. SER FANTASTISKA MÖJLIGHETER Johanna och Anette har genom projektet verkligen fått upp ögonen för hur modern teknik kan hjälpa människor att Fotnot: Projektrapporten finns att läsa på Myndighetens för delaktighets hemsida: mfd.se Med h som ä 6 STADSPORTEN 3 / 2015

7 projektet. Så kan man också säga att Camilla Hanséns liv har blivit sedan hon fick hjälp att strukturera upp delar av sin vardag med hjälp av en surfplatta. jälp av sin digitala kalender får Camilla ett bra stöd för att veta vilka aktiviteter r inplanerade för dagen. Tydliga instruktioner kompletterade med bilder och en berättarröst visar hur Camilla ska fixa hela tvättproceduren. STADSPORTEN 3 /

8 Viktigt att lyssna på brukarna Inflytande ska gälla samtliga brukare av Trollhättans Stads tjänster, inte minst för dem med funktionsnedsättning. Framförallt är det viktigt att vi lägger det på den nivå som brukaren befinner sig på, säger Nedad Fatic, vikarierande enhetschef inom Omsorg För Funktionshindrade. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Vikarierande enhetschef Nedad Fatic i den baslägenhet dit brukarna på Humlevägen kan komma för att lösa praktiska saker eller bara ta en fika. Trapphusmodellen kallas den variant som Trollhättans Stad driver på bland annat Humlevägen. Där bor sju personer med särskilda behov och längst ned i trappuppgången finns en baslägenhet som erbjuder möjlighet till gemenskap och/eller aktiviteter med andra i boendet. Baslägenheten är en trygghet för dem. Här kan de fika på förmiddag och eftermiddag, umgås eller spela spel, berättar vikarierande enhetschefen Nedad Fatic. VILL STÖTTA När det kommer till inflytande för de boende har Nedad flera tankar, inte minst om baslägenheten. Vi vill stötta dem till att bli självständiga i sina egna lägenheter. Det är som sagt en trygghet för dem att ha tillgång till baslägenheten, för många blir detta ett steg till att i framtiden flytta ut till egen lägenhet. Möjligheten att påverka sin vardag har de boende, bortsett det individuella stöd som finns upprättat i en genomförandeplan, bland annat genom olika former av brukarråd som sker regelbundet. Sedan är det inte alla brukare som, av olika anledningar, kan delta i dessa men då kan vi ta det med dem individuellt eftersom vi ändå träffar dem varje dag, ibland spontant och ibland planerat med tydligt fokus att lyfta just dennes önskemål ut till resterande grupp/brukarråd. Hur ser du på inflytandedelen för de boende? Framförallt måste ingången vara att de boende är som vem som helst, att de har precis samma rättighteter som alla andra. Jag som chef måste arbeta så att personalen har rätt kompetens för att möta behoven. De boende har olika typer av funktionsnedsättning och uttrycker därför sina behov på olika sätt. Därför är det jätteviktigt att vi håller oss uppdaterade och alerta. FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL Nedad har varit ansvarig för verksamheten sedan årsskiftet, men hans bild av inflytandeaspekten är redan positiv. Det är roligt att vissa brukare som jag personligen inte hunnit träffa än vågar lyfta luren och prata med mig om önskemål de har och andra saker. Men han ser också att det finns förbättringspotential. Jag har erfarenhet från barn- och ungdomssidan och ser att det finns en del att jobba med här. Där kunde man förutse barnens behov när de blev äldre och förbereda sig utifrån det. Vi vet redan nu flera ungdomar som kommer att bli våra hyresgäster i framtiden. Då skulle vi kunna agera tidigare helt enkelt, säger Nedad och fortsätter: Om vi pratar med potentiella brukare om dennes behov och önskemål gällande boendeform redan nu kan vi förbereda oss på att möta behoven ännu bättre. Det tror jag är jätteviktigt. Han spår också ökad delaktighet och inflytande genom det värdegrundsarbete som startar upp i höst, där personalen får en grundläggande kunskapsbank som Trollhättans Stad har identifierat. 8 STADSPORTEN 3 / 2015

9 Lena Emilsson, företrädare för fackförbundet Vision, samtalar med Malin Hedelin, områdeschef för Familjestöd. NÖJDA PARTER I SAMVERKAN På många nivåer finns möjligheter till inflytande för medarbetare inom Trollhättans Stad. Lokal samverksansgrupp (LSG) inom Familjestöd är ett forum för dialog mellan arbetsledning och representanter för fack där båda parter är mycket tillfreds. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON Var sjätte vecka slår de sig ned vid samma bord: Representanten för arbetsgivaren tillsammans med fackliga företrädare för Vision och SSR. Mötena är ett resultat av kollektivavtalet FAS 2012, där samverkan som metod ska skapa delaktighet, utveckla verksamhet och medarbetare, samt bidra till en god arbetsmiljö och hälsa. Det är fina ord i teorin, men har också bäring i verkligheten om du frågar deltagare i LSG-gruppen på Familjestöd. De här mötena har varit en framgångsfaktor för oss. Det är verkligen ett forum som på riktigt skapar förutsättningar för dialog och samverkan utifrån allas synvinkel, säger Malin Hedelin, områdeschef inom Familjestöd på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och hon får medhåll från fackligt håll. Vi är väldigt nöjda med LSG. Här förmedlar vi det som vi har med oss till Malin från våra medlemmar. Sedan får vi information av det som Malin har med sig. Vi för en dialog med henne och tar med oss det tillbaka och kan sedan återkoppla det med henne igen. Det skapar delaktighet, säger Lena Emilsson, facklig företrädare för Vision. VÄRDEFULL SAMVERKAN Nöjda är parterna också med den planering som görs vid årets första möte, där aktivitetsplanen i form av ett årshjul blir till med bestämda teman för varje träff. Årshjulet skapar en bra struktur. Planeringen gör vi tillsammans genom att brainstorma fram vilka teman vi ska ha på våra möten, berättar Malin. Lönesamtal, kompetenssatsning och arbetsmiljö är exempel på några teman som dyker upp på Familjestöds LSG-träffar under detta år. Vid årets sista mötestillfälle blir det sedan alltid en utvärdering av de teman man haft under det gångna året. Varje träff har också utrymme för samtal och diskussion kring aktuella angelägenheter, vilket är värdefullt för alla. Det innebär inflytande för medarbetarna och bidrar till att Malin får en bättre överblick över helheten i verksamheten. EN GOD CIRKEL Samtalsatmosfären beskriver de som öppen och rak, där man både ger och tar. Trots att de har olika infallsvinklar tycker de att gruppen är både tight och konstruktiv. Vi vill ju samma sak! Målsättningen är att skapa en arbetsplats genom inflytande och delaktighet. Det ger engagerade medarbetare och engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa kvalitet i verksamheten, vilket skapar förutsättningar för en god arbetsplats, säger Malin Ja, det är en cirkel allting, tillägger Lena. STADSPORTEN 3 /

10 AKTUELLT STURE ÖNSKAR GYLLENE ZON För invånarnas bästa ska relationen mellan kommunens politiker och dess tjänstemän vara den bästa. Om det har politikern Sture Nilsson tänkt under vinjetten Den gyllene zonen. Det kanske är tankar som kan komma till nytta, hoppas Sture. TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON För trollhättebornas bästa tror Sture Nilsson att en gyllene zon kan betyda mycket. 73-årige Sture Nilsson har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan början av 70-talet och bland annat suttit som ordförande i kommunstyrelsens personalutskott från Nu har Sture formulerat en del tankar från sin politiska gärning, bland annat kring det som kallas den gyllene zonen. Begreppet är inte nytt, utan föddes på Bergagården för många år sedan. Då träffades Trollhättans förvaltningschefer och ordföranden i de politiska nämnderna under ledning av en konsult. Han förordade begreppet gyllene zonen istället för gråzonen. Det var något som jag fastnade för och där såg jag en potential; Om vi samarbetar bättre kommer det att mynna ut i form av mer och bättre tjänster för våra invånare, berättar Sture Nilsson. OSÄKERHET Den grå zonen präglas av osäkerhet/ misstänksamhet och risker där kommunikationen mellan tjänstemän och politiker är begränsad. Kommunallagen reglerar de obligatoriska verksamheterna och förutsätter en tydlig rollfördelning för att verksamheten ska bli effektiv och rättssäker. Det går dock inte att göra en knivskarp linje, varför gråzonsfrågor kan dyka upp. Den gyllene zonen är dess motsats, säger han. SKEPSIS GENTEMOT TJÄNSTEMÄN Stures erfarenhet är att samarbetet i Trollhättan mellan politiker och tjänstemän har fungerat bra genom åren, men tycker också att bra kan bli bättre. Det finns bland politiska vänner av traditionella skäl en nedärvd skepsis gentemot chefer inom tjänstemannakåren eftersom många politiker kommer från arbetarklassen. Denna attityd finns kvar, menar Sture, men han tillägger också att han pratar med nytillkomna förtroendevalda inom partiet om den gyllene zonen. På tjänstemannasidan kan han uppleva en svaghet i form av att experterna agerar utan att konsultera politiken. Det är politiken som äger välfärdssektorn genom att man har fått väljarnas förtroende om hur skattepengarna ska spenderas. Och det är politiken som anställer medarbetare för att göra de tjänster som vi vill ska skapas i ett bra samhälle. UTVECKLINGSFORUM Sture eftersträvar fler initiativ likt det på Bergagården för att skapa gyllene zoner. Vägen dit består av regelbundna träffar av informell natur. Det ska vara ett etablerat utvecklingsforum där parterna deltar på lika villkor. Om vi ska få ut mer av våra resurser måste vi inta ett förhållningssätt med stor respekt för varandras roller. Vi har ett gemensamt uppdrag; Tillsammans vill vi förverkliga välfärdssamhället i Trollhättan. 10 STADSPORTEN 3 / 2015

11 AKTUELLT Förskola giftbantar Vinn biobiljetter! barnens miljö Pedagogerna på Örtagårdens förskola kommer under våren att arbeta med att minska barnens exponering för olika giftiga ämnen. Arbetet utgår från Naturskyddsföreningens checklista för hur man giftbantar barnens vardag. TEXT: ANDREAS GLEISNER Pedagogerna på Örtagårdens förskola kommer under våren att arbeta med att minska barnens exponering för olika giftiga ämnen. Arbetet utgår från Naturskyddsföreningens checklista för hur man giftbantar barnens vardag. Barnen tillbringar många timmar varje dag på förskolan, och vi tycker att det är viktigt att så långt vi kan bidra till att barnen får en så bra hälsa som möjligt, säger Anna Spetz, förskolechef på Örtagården. Det är pedagogerna på förskolan som själva tagit initiativ till arbetet och konkreta förändringar innebär bland annat att undvika att äta på plasttallrikar och att dricka ur plastmuggar, att rensa bort äldre plastleksaker, framförallt de i mjukplast, att inte låta barnen leka med gammal elektronik, såsom förbrukade mobiltelefoner, tangentbord med mera, och att välja bort textilier gjorda av fleecetyg. Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner inventerats av ideellt aktiva i Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk, för att på så sätt få kunskap om vilka material, kemikalier och produkter som används. Det känns väldigt bra att om vi kan bidra till att barnen exponeras för färre kemikalier och gifter i sin vardag, och det blir ju också en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Anna Spetz. Rätt rad i senaste tipstävlingen: 2, 1, X, 1, 2. Följande vann biobiljetter: Susanne Tranberg, Förskolan Maskrosen, Urban Rapp, Resursenheten, Anne-Christine Stark, Omsorgsförvaltningen, Stefan Nidelius, Arbetsmarknadskonsulent, Anna Ericsson, löneavdelningen. Nu kör vi igen: 1. Vem är vice ordförande i Hjortmosseskolans elevråd? 1. Lisa Bovaller. X. Alice Mantila. 2. Karin Larsson. 2. Vad betyder förkortningen SAM? 1. Styrning Avseende Modell X. Systematiskt arbetsmiljöarbete. 2. Sluten arbetsmiljö. 3. Vad betyder förkortningen LSG? 1. Listad säkerhetsgenomgång. X. Ledning Styrning Gärning 2. Lokal samverkansgrupp SYSTEMBYTE WINESS STÄNGS Torsdagen den 9 april klockan 17 stängs dokument- och informationshanteringssytemet Winess. Då går det inte längre att registrera ärenden, men det kommer vara möjligt att söka ärenden i diariet på Intranätet. Det nya systemet Ciceron öppnas för användande den 16 april. Ytterligare information kommer på Intranätet. MEDLEMSDRAGNING RABATTEN Det har varit medlemsdragning i Rabatten och följande medlemmar har vunnit: Maria Jansson-Nord, undersköterska, Klas-Erik Matsson, lärare, Eva Andersson, undersköterska, Marita Frisk, upphandlare, Solveig Olsson, sjuksköterska. Dessa personer kommer att få biobiljetter hemskickade. 4. Med vilken förening spelar Camilla Hansén fotboll? 1. IF Änglarna. X. TIF:s hjältar. 2. Trollhättans FK 5. Vilken vecka kommer Jag vill visa dig att ställas ut på N3? X Mejla ditt svar till senast den 10/4 så är du med i utlottningen som kan ge dig två biobiljetter! STADSPORTEN 3/

12 TSIF - golfsektionen TSIF BJUDER IN TILL STADSMÄSTERSKAPET 2015 MÄNNISKANS BÄSTA ZEN Att vara, eller inte vara, en hundmänniska. Vad betyder det egentligen? Jag hade ingen aning, förrän jag själv skaffade hund för ett par månader sedan. En hundmänniska, tänkte jag, är någon som typ ser skillnad på en labrador och en tax och som hört talas om Caesar Milan. Mästerskapet spelas på Kobergs Golfklubb onsdagen den 20 maj med förstastart klockan 14:00. Tävlingen är öppen för alla kommunanställda, politiker, pensionärer och anställda i de kommunala bolagen. Klasser: Damer A, hcp 0-20 slagtävling Herrar A, hcp 0-15 slagtävling Damer B, hcp 20,1-36 slaggolf Herrar B, hcp 15,1-36 slaggolf Klass C, hcp 36+ (mixad klass, är du nybörjare är detta ett utmärkt tillfälle att börja tävla) Startavgift 125 kr, varav 25 kronor går till den totala prispotten. Förra året var vi 16 startande. Men nej. Att vara hundmänniska är något mycket mer existentiellt. Det är att ta över vissa av hundens beteenden. Att bli en sammansättning av hund och människa. Inte så att vi gör våra behov mot en lyktstolpe eller jagar kråkor på gågatan, men när det gäller konsten att leva har vi mycket att lära av våra fyrbenta vänner. Själv har jag ägnat decennier åt att lära mig leva. Övat yoga och meditation och det som nu kallas mindfulness. Det som hjälper oss att vara i nuet. Jag har kämpat mig igenom hundratusentals solhälsningar, genomlidit tarmsköljningar, sjungit chants med skäggiga Swamis och levt i tystnad i spartanska ashrams. Arbete ger Upplysning tänkte jag, sådär lite lagom Lutherskt. Anmälan görs senast 13 maj Meddela: namn, arbetsplats, telefon, hemmaklubb, Golf-ID och Hcp. Anmälan meddelas; Linda Hallor telefon eller e-post internpost till: Linda Hallor, Konsument. För anställda och förtroendevalda är tävlingen även kvalificerande till Riksmästerskapen, som i år avgörs i Trollhättan augusti. TSIF står för anmälningsavgiften till Riksmästerskapen. Namn: Arbetsplats: Tfn: Hemmaklubb: Golfid: Hcp: Tills jag träffade Doris. Sju kilo svart dvärgschnauzer med silverfärgad mustasch och barsk uppsyn, som lärt mig mer om medveten närvaro än de flesta vise män jag träffat genom åren. Som en expert på mindfulness låter hon den korta sträckan genom Maria Alberts park ta en timma om det finns tillräckligt många doftfläckar i gräset. Det är inte målet, utan resan, påminner hon mig när jag otåligt drar i kopplet och vill framåt. Och det här med att Bara Vara klarar hon galant att gå raka vägen från sängen till soffan är inget att skämmas för! Yogan då? Jo, Doris vet instinktivt att varje dag bör inledas med en rejäl stretch. Hennes Downward Dog en av yogans klassiska ställningar är ren perfektion. Två saker har jag förstått under mina två månader som matte och hundmänniska : att Doris Dvärgschnauzer är min sanna guru, och att hunden är människans bästa Zen. Christine Karlsson, Bibliotekarie på Kronan biblitotek Next Up är en IT-och innovationstävling för åttondeklassare, där lagen utmanas att med hjälp av fantasi och teknik lösa verklighetsbaserade problemscenarier. Kronan-eleverna på bilden kvalificerade sig för final, vilken avgjordes den 24 mars i Göteborg. Hur det gick för dem kan du läsa på trollhattan.se På bilden, från vänster: Zina Dabbab, Argjend Hasani, Emir Yilar, Abbe Dahir, Eylem Yilar och Narjiss Abdallah.

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Förtroendevalda 2015 Visions STYRELSE 2015 Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist 49 78 50 1:e Vice ordförande Andreas Gleisner 49 79 16 2:e Vice ordförande Therese Lennartsson 49 66

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vitsippan 2013 KVALITÉTSARBETE På förskolan bedrivs vissa typer av verksamheter uppstöttade av cykliska årshjul. Detta gäller bland annat trygga överinskolningar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Lättläst Inledning Område Funktionshinder ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet styrs av lagar. Lag om

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer