Inget för stora vattenvidder. Bättre en vobbler där fisken finns än fem i tomt vatten. Otympligt i början

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inget för stora vattenvidder. Bättre en vobbler där fisken finns än fem i tomt vatten. Otympligt i början"

Transkript

1

2 I ett längre historiskt perspektiv är trollingfisket inget annat än en modern variant av betydligt äldre folmer av "släpfiske". Så länge människan nyttjat flytetyg av olika slag har det också fallit sig naturligt att dra beten efterdemvare sig drivkällan varit vind eller handkraft. Härtill krävs varken rulle ellerspöbara lina jämte lämpligt bete. Faktum är ju att den klassiska svenska dragrodden det s k svirvelfisket - brukades - och brukas på en del håll än idag med endast drag"och lina, liggande islingor på båtbotten eller upplindad på en enkel vinda. Spinnoch haspelutrustningar blev dock snabbt flertalet dragroddares självklara val-och när så utombordaren dök upp, knöts banden till trollingfisket. Tyvärr har dragroddens faktiska förtjänster kommit lite i skymundan. Även om likheterna mellan trolling och dragrodd är stora finns klara skillnader. Och flera av dem är till dragroddens fördel! Trots att jag sedan många år är en entusiastisk trollingutövare fiskar jag numera åter en hel del med enbart åror och armar som drivkälla. "Back to basics" - tillbaka till det grundläggande - som engelsmännen fyndigt uttrycker det. Bättre en vobbler där fisken finns än fem i tomt vatten Orsakerna är flera. För det första har jag flera vatten inpå knutarna där trollingfiske ej är tillåtet. För det andra finns det i trollingfisket inbyggt en lättvindighet, som kan vara vinnande - men också förödande. Även den mesterfarne, normaltsettmycketaktive fiskaren riskerar fastna i ett stereotypt trollande i jämn, variationsfattig och kanske för hög fart, utan genomgripande kursändringar och med endast sporadiska kontakter med bottentopografin. Att fångstchanserna skulle stå i direkt proportion till antalet beten är en annan av trollingfiskets frestande tankefällor... Inte minst har jag själv fallit häri! Mer än en gång har jag kommit på mig själv med att nyttja trollingbåtens suveräna kapacitet genom att skicka ut fyra-fem vobbler iställetför en endasom sannolikt hade varit bättre... Resulterande i att det varit betydligt svårare att styra båten - och att riskerna för komplicerande och tidsödande lintrassel och bottennapp ökat. Inte sällan har jag av rädsla för sistnämnda trollat alltför långt ut från de produktiva djupbranterna. Förvisso ett friktionsfritt fiske - utan bottennapp och lintrassel - men också utan fisk... Fyra-fem vobbler som betar av livlösa vattenvolymer kan ju inte konkurrera med en enda som med exakthet lotsas dit fisken står! Dragrodd i synnerhet av den typ som här ska behandlas - är i allmänhet mindre bekväm och mer aktivitetskrävande, vilket inte sällan ger bättre resultat. Inget för stora vattenvidder Det förtjänar dock att påpekas att dragrodd inte är ett realistiskt alternativ vid fiske på stora, vindpinade vattenvidder efter framför allt pelagiskt levande fisk som.iax, öring, röding - och ibland gädda och gös. Här kommer trollingbåtens kapacitet till sin största rätt; med hjälp av flera spön, jämte t ex djupriggar och planerboards kan skiftande djup över stora områden sökas av effektivt. Även vid hårt väder och i farter upp motfyra-fem knop. Någotsom inte ens den mest uthållige roddaren mäktar med i längden! Men i mindre och mer skyddade vatten kan alltså dragrodd vara det verkligt vinnande valet. Frank Leverin itrollhättanbekantför SPORTFISKES läsarefrån flera reportage om fisket i Qöta älvs övre lopp - har under en tioårsperiod samlat på sig övertygande kunskaper och erfarenheter, som inspirerat mina egna framgångsrika dragroddsförsök. Den minnesgode läsaren kommer kanske ihåg en bild i Fiskejournalen nr 2-88 på Frank i en egendomlig pose - roende med spöt i ena handen! En udda teknik som varken Frank eller jag sett praktiseras någon annanstans än just i Göta älv nedströms Vargön. Där har nestorn bland vargöfiskarna - Åke Ehnberg - träget rott efter gädda, gös och storöring med blyade, flytande Rapala~ vobbler eller dess finska föregångare Pentjäe, och korta spinnspön fastklämda mot årorna sedan 1940! Otympligt i början När Frank själv började fiska i älven för tiotalet år sedan såg han med viss förvåning denna dragroddform bedrivas. Förklaringen kom snabbtnär han själv började praktisera den. Rodden med spöt i ena handen producerade betydligt mera fisk än när spöt placerades vid båtrelingen. Snart utvecklade Frank metoden till en än mera optimerad form. De korta Dragrodd med spöt i handen skänker fiskaren suverän \kontroll över betesrörelser, bottenkontakt - och fisk! Med ett grepp om spöts främre handtag, några centimeter framför rullfästet med pekfinger och tumme, samtidigt som åran fattas med övriga fingrar, är det möjligt att styra både bete och båt. Spöt följer årans pendlande rörelser varvid betet får en mycket oregelbunden - och lockande gång.. Mars

3 DRAGRODDEN... FORTS Vårlig dragrodd i välkända storgäddevatten i Göta älv nedströms Vargön. Roddaren praktiserar den på platsen beprövade dragrodden med spöt i handen. spinnspöna byttes mot lite längre och styvare haspelspön, som gav betydligt bättre roddbalans och beteskontroll. Spiralsänkena som tidigare anbringades direkt på linan byttes mot bombsänken, som fästa via en tunnare bräcktafs till ett trevägslekande på huvudl inan bidrog till att minska betesförlusterna. De flytande Rapalavobblerna behöll dock Frank. De var med sin flytkraft och grundgående gång en av förutsättningarna för metoden. Med halvannan meter Iina mellan sänke och bete kunde vobblern fiskas i anslutning till botten utan större risk för bottennapp. För den oinvigde kan dragrodd med spöt i handen verka otympligt och besvärligt. Och det är det också ofta i början. Men man lär sig snabbt tekniken - och inser lika raskt raden av fördelar, som alltså inte sällan gör den överlägsen trolling eller mer traditionell dragrodd. Ojämn gång ger mer hugg Vid rodden följer spöt årans pendlande rörelser varvid betet får en mycket ojämn gång. Likheterna med svirvelfisket där roddaren ofta höll linan i ena handen är slående. Och att en oregelbunden inspinning är effektiv vet ju varje erfaren spinnfiskare! Erfarenheterna talar entydigt för att det rörliga spöt fiskar betydligt bättre än det som fixerats i båten. Ofta har jag t ex rott med två spön tacklade med samma tackel, sänkesvikt och vobbler; det ena placerat i spöhållare, detandrafört med enaäj greppet. Och hitintills har det rörliga spöt tagit nästan all fisk! Den kritiske kan påpeka att även trollingfiskaren kan skapa en oregelbunden betesgång - bl a genom att köra i sick-sack och variera gaspådraget - eller genom att helt enkelt sitta och rycka i spöt kontinuerligt. Förstnämnda utgör förvisso en av den framgångsrike trollingfiskarens hörnstenar, men ger inte alls samma växlande gång som den aktuella dragroddsformen. Och att under ett helt trollingpass sitta och rycka i spöt kräver mycket självdisciplin. Roddaren däremot har inget val - så länge han ror med spöt i handen får betet sin attraktiva gång. Slutar han, upphör också bete - och båt - att röra sig! I USA finns speciella motoriserade spöhållare, som vid trollingfiske regelbundet rycker i spöt! Intressant att nämna är också att en av amerikas mest framgångsrika c1l'arterskeppare med inriktning på trolling efter striped bass har sin speciella taktik. Istället för att tillåta att fiskarna sitter avspänt med varsin öl på akterdäck i väntan på hugg, tvingar han dem att springa runt och oupphörligen aktivera betena genom att rycka i spöna! Effektivt - men som sagt krävande! Bättre fartkontroll Till trollingfiskets baksidor hör att utombordaren ofta gerför hög fart även vid minsta möjliga gaspådrag. Dragroddaren har bättre möjligheter att reglera betets fart i det lägrefartregistret- i princip ända ned till noll! Samtidigt som fiskaren vilar på årorna och båten stannar upp kan han med pumpande spörörelser, ungefär som vid jiggfiske, ge betet en viss gäng. Detta kan vara mycket effektivt-speciellt vid fiske efter trög fisk i kyliga vatten. Effektivare bottenkontakt Till dragroddens effektivitet bidrar också att bottenkonturen kan följas mycket noggrant. När spöt tillsammans med årorna förs bakåt efter varje årtag sjunker sänket snabbt mot botten - varpåfiskaren genom spöklingan - eller via en titt på den slackande linan - exakt kan avgöra när botten är nådd. Därtill är det oftast lätt att känna om vobblern rör sig rätt eller inte. 48 Mars 1991 SPORTFISKE

4 Något som inte alltid syns i spötoppen när spöt placerats i spöhållare. ' Rappare mothugg Med ettendaspö i handen besitter roddaren en suverän huggkontroll. Minsta stöt registreras - och kan momentant besvaras med ett rappt, kraftfullt mothugg - enklast genom att fiskaren med sitt spö vräker sig bakåt. Här ligger trollingfiskaren med kanske tre-fyra spön i spöhållare i lä. Vid trolling i högre farter på kanske fyra-fem knop, som t ex vid laxfisket på Vänern, har detta inte så stor betydelse eftersom fisken då krokas effektivt av båtens kraftfulla förflyttning. Men vid långsam trolling med flera spön t ex under årets kallare månader är det mycket svårare. Kanske tittar fiskaren på ekolodet, på styrbords spö, på termosen med lockande, värmande kaffe - 'eller bara ut i tomma intet - just när en liten ristning i babords spö diskret signalerar fiskkontakt... Givetvis med missad krokning som resultat.faktiskt är det möjligt att trolla en hel dag utan att märka att man haft flera tillslag! Och även om man ser hugget är det svårt att hinna kroka fisken. Sådant upplever man sällan vid dragrodd med spöt i handen. Oavsett koncentrationsgrad blir man direkt varse om en fisk gör sig anmäld i andra linändan. Frank ochjag nyttjar dragroddstekniken framför allt under årets kallare månader; vanligen från september till april. Inte sällan kan fisket vara bra under de rena vintermånaderna - om isförhållandena tillåter - och roddtempot anpassas till fiskens låga aktivitet. Företrädelsevis fiskar vi med inriktning på storgädda i vatten, som också bjuder på abborre och gös - jämteenstaka storöring som bonus. Redskapen Vanligtvis använder vi 8-9 fots styva haspelspön i kolfiber för vikter upp till gram. Frank föredrar spön med korta handtag för att inte stöta i låret eller fastna i kläderna under rodden. Eftersom det idag kan vara svårt att hitta annat än spön med långa handtag, kan man tvingas korta buttdelen ett par decimeter. Själv störs jag inte av ett långt handtag utan stödjer det mot underarmen under rodden. Själva fattningen med handen kring åra och spö är också en fråga för den personliga smaken. Detkan varaen fördel attslipa ned årans handtag något för att underlätta greppet. Bäst balans brukar man få genom att gripa om spöts främre korkhandtag några cm framför rullfästet med pekfinger och tumme, samtidigt som åran fattas med övriga tre fingrar. Som huvudlina brukar vi 0,40 lina och som bräcktafs till sänket 0,30. Ett urval bombsänken i vikter mellan 20 och 100 gram, med tyngdpunkten på grammare, garanterar täckning för de varierande djup och strömförhållanden som förekommer. Eftersträva lägsta möjliga sänkesvikt som ger bottenkontakt med en linlängd på upp till meter, gärna kortare. Vobbler med f1vtkraft Grundkonceptet för den här metoden förutsätter också användandet aven vobbler med liten haksked för grund gång och en flytkraft som gör att den stiger sakta från botten då rodden tillfälligt stoppas. Frank håller sig fortfarande mest till Rapala Original Floating 18 cm i färgerna Black Gold och RT. Själv har jag fäst mig vid Abu's gamla 18 cm flytande Killermodell. En suverän gäddvobbler som faktiskt tillverkades av amerikanska REBEL - och som lyckligtvis fortfarande finns på marknaden - nu under namnet REBEL Minnow! Naturligtvis finns det i det övermättade vobblerutbudet en rad andra fungerande typer. Bombers 15 centimeters Long A modeller, Cisco Kids 600-S, en lite missförstådd grundgående variantav klassikern 600, och den näst största Swim Whizzen, fäst i den främre nosöglan är några exempel som fiskar mycket bra. Den största Swim Whizzen har i mitt tycke för stor flytkraft vid långsam rodd. Det behövs sänkesvikter uppåt gram för att överhuvudtaget hålla tacklet vid botten! Vid lite snabbare rodd är den dock ett bra val. Rapalas ledade 13 centimeters vobbler ärp g a sin brant ställda sked egentligen lite för djupgående för det här fisket. Den går helt enkelt i botten för lätt. Vid vintrigt mycket långsamt fiske övervinner dock flytkraften skedens neddragande förmåga - ochdess yvigagångkommerhelttill sin rätt alldeles över botten! Håller sig varm Sammanfattningsvis har denna speciella dragrodd med spöt i handen en rad kvaliteter som gör den till ett konkurrenskraftigt alternativ till trolling och traditionell dragrodd - och även spinnfiske med för den delen. Faktiskt förenar den vissa av spinnfiskets fördelar - som möjligheterna till en variationsrik betesföring och fingerfin direktkontakt med bete och fisk - med trollingens och dragroddens kanske största förtjänst; täckandet av stora vattenytor. Att man därtill håller sig varm och pigg under fiskepasset gör inte saken sämre! Detär en väsentlig skillnad mellan attrooch att sitta still vid båtmotorn i snöglopp och isande nordan en heldag i mars. Och så slipper man ju släpa med motor och Vid hugg har roddaren optimala möjligheter att kroka fisken. Minsta stöt registreras - och kan momentant besvaras med ett rappt, kraftfullt mothugg. SPORTFISKE Mars

5 DRAG RODDEN... FORTS bensintank - liksom att höra motorljud och känna osen från avgaserna. Inte minst viktigt att beakta i dessa miljömedvetna dagar! Det är bara att vässa årorna och ge sig ut! Till sist en brasklapp! Dragroddsentusiasten bör beakta att han inte betraktas som en handredskapsfiskare av lagskrivarna bakom det "fria handredskapsfisket"! Så något besvär ska man inte göra sig innanför 300-metersgränsen i våra stora insjöar eller längs södra ostkusten. Som sagt; metoden som sådan kräverjuanvändning av båt... - vilket inte är tillåtet. I sanning en mycket gåtfull sportfiskebegränsning! M Dragrodd med spöt i handen kan ge hisnande upplevelser. Det anspråkslösa hugget från en romstinn 16,65 kilosgädda på 15 meter lina, förmedlat via fingertopparna, är väl värt att vänta på! Artikelförfattaren med sitt livs krokodil tagen på en blyad Killer i Göta älv i mars 1989, efter en serie av korta men intensiva eftermiddagspass. Så korta att något klädbyteinte hanns med efter avslutat arbete! Därav slipsknuten under termooverallen, om nu någon undrade Mars 1991 SPORTFISKE

6 Dragrodd med spöt i handen ger möjligheter till stora variationer i betets gång. I princip följer dock sänket och vobblern ett grundmönster som presenteras i teckningen. I själva årtaget accelereras vobblern framåt - och nedåt p g a hakskedens neddragande förmåga, medan sänket lyfts upp från botten. När sedan årorna stannas upp och förs bakåt sjunker sänket mot botten - medan vobblern stannar upp och sakta börjar stiga uppåt. Denna sakta stigande vobbler kan vara mycket lockande - speciellt vid låg temperatur då gäddan är trög. Det lönar sig därför oft~ att vila på årorna - så att gäddan hinner i kapp vobblern som flyter upp mot högre vattenlager. Hugget blir sällan explosivt. Gäddan tycks följa efter och försiktigt gripa vobblerna bakifrån. Ibland känns det en försiktig stöt i spöt - ofta inget alls... När så årorna förs framåt igen sitter en gädda där med vobblern som en cigarr i käften! Frank Leverin har passande döpt detta till "cigarrhugg"! Tafsen mellan vobbler och lekande har samma diameter som huvudlinan - och en längd mellan 1-2 meter beroende på vobblertyp och roddhastighet. Bräcktafsen på ca cm, ska vara tunnare än huvudlinan. Som alternativ till bombsänken, kan på steniga sänkesförbrukande bottnar användas speciella långa ståltrådsförlängda sänken. f- Ett urval vobbler av flytande, grundgående typ som passar för den speciella dragroddstekniken. Till vänster från ovan; Rebel Minnow 18 cm samt samma vobbler med Abu's namn Killer, Rapala Original Floating 18 cm, Bomber oledade och ledade Long A-modeller; båda 15 cm, och Rapala Jointed 13 cm. Till höger från ovan; \ Swim Whizz största modeller samt Cisco Kid 600-5, en speciellt grundgående variant av den klassi$ka Cisco Kid-vobblern. Därtill visas ett urval bombsänken samt några exempel på långa, ståltrådsförlängda sänken avsedda för fiske i steniga vatten där risken att fastna är stor (se teckning). SPORTFISKE Mars

Proffstacklet SOM KROKAR FLER

Proffstacklet SOM KROKAR FLER TEXT Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se FOTO Jens Bursell & Peder Lichtenberg Vid fiske med naturligt agn efter gädda, gös och abborre kan andelen missade fiskar vara störande hög, speciellt om du

Läs mer

NR 3 2008 Sverige: 68:- Danmark: 73:- Norge: 78:-

NR 3 2008 Sverige: 68:- Danmark: 73:- Norge: 78:- NR 3 2008 Sverige: 68:- Danmark: 73:- Norge: 78:- Hemsila på topp igen Teknik för tjecknymf Vinkla kasten i öringån Fickfiske med streamer Frihet i laxfisket med enhandsspö text och foto: Johan Klingberg

Läs mer

Fiskeguide. Hur fungerar Bottom Sneaker? Det bästa ur flera världar. Sparar dyra drag och många fula ord

Fiskeguide. Hur fungerar Bottom Sneaker? Det bästa ur flera världar. Sparar dyra drag och många fula ord Fiskeguide Hur fungerar Bottom Sneaker? Genom sin unika konstruktion följer Bottom Sneaker alla bottenkonturer utan att krokarna fastnar. Den glider elegant över stenar, trädstammar, grenar, dumpade bildäck,

Läs mer

SPINN. Krokstl. Lämplig för: 4-6 Strömming Strömming & sill Sill & makrill Torsk & bleka Stor torsk

SPINN. Krokstl. Lämplig för: 4-6 Strömming Strömming & sill Sill & makrill Torsk & bleka Stor torsk Krokstl. Lämplig för: -6 Strömming Strömming & sill 1/0 Sill & makrill 3/0 Torsk & bleka 7/0 Stor torsk HÄCKLOR Våra häcklor tillverkas på samma fabrik som också levererar till den mycket krävande japanska

Läs mer

Våtflugefiske. Bottenstrukturen toppen för fisket

Våtflugefiske. Bottenstrukturen toppen för fisket Våtflugefiske Det traditionella våtflugefisket har under senare år alltmer kommit i skymundan. Torrflugefiske och nymffiske har brett ut sig i stället. Ibland kan dock våtflugan med sitt ofta mjuka hackel

Läs mer

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen.

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen. ISSÄKERHET Innan man ger sig ut på is bör man alltid testa underlaget noggrant med ispik eller isbill. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se Vill du utveckla din teknik för spinnfiske efter kustöring? Då ska du ta ett djupt andetag och dyka in i den här detaljrika artikeln. Här radar några av Danmarks

Läs mer

Sebastian Wiman. Dan Brüno Forsberg

Sebastian Wiman. Dan Brüno Forsberg Sebastian Wiman Dan Brüno Forsberg Under några dagar i maj 2011 var den franska tävlingsfiskaren Frederic Julian i Sverige för att spela in en fiskefilm. Han berättade då passionerat om finessfisket, och

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

VERTICAL JIGGING DROPSHOTTING DEL 2

VERTICAL JIGGING DROPSHOTTING DEL 2 DEL 2 VERTICAL JIGGING DROPSHOTTING AV Jens Bursell jens.bursell@fiskejournalen.se FOTO Preben Kæseler, Olivier Portrat & Jens Bursell ILLUSTRATION Henrik Marvin Knudsen > I förra numret av FJ beskrev

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt Vissa erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt 56 FISKEJOURNALEN 3/2008 Sugen på att landa en riktigt stor gädda i vinter? Är antalet av mindre betydelse? Kan

Läs mer

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O

102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 102 FISKEJOURNALEN 4/ 201 O FISKEJOURNALEN 4/ 201 O 103 N är regnbågsvatten ser ut så här och dessutom ligger på ett sådant bekvämt avstånd från motorvägen är det lätt att bli biten av put and take-fisket,

Läs mer

Torrflugefiske. I strömmande vatten. I stilla vatten

Torrflugefiske. I strömmande vatten. I stilla vatten Torrflugefiske Torrflugefisket är ju ett fiske framförallt ovanpå vattnet, men på senare tid kan man, tycker jag, också lägga till fisket i ytan, d v s fiske med kläckare och flytande nymfer. I strömmande

Läs mer

NR 2 2008 Sverige: 68:- Danmark: 73:- Norge: 78:-

NR 2 2008 Sverige: 68:- Danmark: 73:- Norge: 78:- NR 2 2008 Sverige: 68:- Danmark: 73:- Norge: 78:- Bäckslända och torrfluga Det tjeckiska nymffisket Havsabborre på Irland Väder för laxfiske Bibio tidig insekt för öring och regnbåge Det tjeckiska nymffisket

Läs mer

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården Bad Boy MTV Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården 5 starka skäl för Bad Boy Marknadens starkaste stål i svetsad konstruktion 4-punkts fjädring och stelbakaxel Rå motorstyrka el eller bensin Körkomfort

Läs mer

SPELKLAR. Del 1 Löpning (8 min)

SPELKLAR. Del 1 Löpning (8 min) SPELKLAR Del 1 Löpning (8 min) Löpning - rakt fram Löpövningarna går mellan 6-8 parallella konor. Avstånd mellan käglorna ca 6-7 meter. Alla löpövningar utförs 2 ggr. Två spelare startar samtidigt vid

Läs mer

ABUMATIC INSTRUKTIONSMANUAL

ABUMATIC INSTRUKTIONSMANUAL ABUMATIC INSTRUKTIONSMANUAL a. Tack b. Bilder på komponenter c. Olika modeller d. Påspolning av lina e. Montering av vev f. Bromsinställning g. Rullens funktioner h. Underhåll i. Garanti och servie A.

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Finta/dribbla Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten

Läs mer

En allmän grundregel vid gäddfiske är att man ska använda snabba, livliga beten när vattnet är varmt och långsamma, sävliga när det är kallt.

En allmän grundregel vid gäddfiske är att man ska använda snabba, livliga beten när vattnet är varmt och långsamma, sävliga när det är kallt. FISKETIPS OCH FAKTA Nästan alla fiskar är utrustade med färgseende, även om förmågan varierar från art till art. Vissa fiskar kan urskilja upp till 24 färgnyanser vid god sikt, medan andra, exempelvis

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik Fallteknik Anfallsinriktning

Läs mer

REVO MGX/MGXtreme LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

REVO MGX/MGXtreme LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL REVO MGX/MGXtreme LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Revomodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

CLASSIC AMBASSADEUR BIG GAME INSTRUKTIONSMANUAL

CLASSIC AMBASSADEUR BIG GAME INSTRUKTIONSMANUAL CLASSIC AMBASSADEUR BIG GAME INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Ambassadeurer d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Montera bort gaveln g. Rullens funktioner h. Underhåll

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik -Fallteknik

Läs mer

Resurscentrums matematikleksaker

Resurscentrums matematikleksaker Resurscentrums matematikleksaker Aktiviteter för barn och vuxna Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den snåle grosshandlarens våg 6 4 Tornen

Läs mer

Text: Mikael Johansson Foto: Mikael Johansson & Robin Ekman

Text: Mikael Johansson Foto: Mikael Johansson & Robin Ekman När hösten kryper närmare och vattentemperaturen sjunker kan en väl presenterad betesfisk som simmar omkring och retar gallfeber på gösen vara nyckeln till framgång. Här följer en guide som tar dig närmare

Läs mer

REVO HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL

REVO HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL REVO HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Modeller av Revo haspelrullar d. Påspolning av lina e. Montering av vev f. Anti-Reverse g. Bromsinställning h. Rullens funktioner i.

Läs mer

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet LEK MED BOLLEN Svenska Fotbollförbundet Syfte Genom bollek vill vi i tidig ålder ge barn en möjlighet att uppleva glädje och kamratskap inom idrotten. Bollek uppmuntrar barn att använda sin kreativitet

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland Leaderprojekt Fiske i Södra Lappland Trolling Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära regionerna av länet. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

Mycket spö för pengarna

Mycket spö för pengarna FJ TESTAR Hills Solution är tilltalande spön som ger mycket god valuta för pengarna i sin prisklass Hills Solution Mycket spö för pengarna Skillnaden i egenskaper mellan dyra och billiga spön är sällan

Läs mer

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08

Fisketips för dej som har funktionshinder 2011-02-08 Plats Bjevrödsdammarna Fulltofta Rt 90 Wgs 84 Anpassning Put and take-fiske med en tillgänglighetsanpassad strövslinga på 2 km i området. Den lämpligaste platsen att fiska är på en tillgänglighetsanpassad

Läs mer

CARDINAL INSTRUKTIONSMANUAL

CARDINAL INSTRUKTIONSMANUAL CARDINAL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Cardinalmodeller d. Påspolning av lina e. Montering av vev f. Anti-Reverse g. Bromsinställning h. Rullens funktioner i. Underhåll j. Garanti

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

Utrustning Bord Bollar

Utrustning Bord Bollar Utrustning Bord Bordet är tillverkat av mycket hög kvalitativ MDF, medium density fiberboard. Fördelen med detta bord jämfört med ett skifferbord är att det inte väger flera hundra kilo och att det går

Läs mer

CLASSIC AMBASSADEUR INSTRUKTIONSMANUAL

CLASSIC AMBASSADEUR INSTRUKTIONSMANUAL CLASSIC AMBASSADEUR INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Ambassadeurer d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Montera bort gaveln g. Rullens funktioner h. Underhåll i.

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Decimering av gädda i Logärden till nytta för rödingen?

Decimering av gädda i Logärden till nytta för rödingen? Decimering av gädda i Logärden till nytta för rödingen? Bakgrund Logärden är belägen ca 20 km öster om Falun och utgör källsjö i Gavleån. Sjön avvattnas via Hinsen och Hyn till Gavleån och dess utlopp

Läs mer

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC 44 DAGENS BÅTAR Vector 23 MC Vector 23 FC Snabbast i skärgården Samma skrov helt olika sjöegenskaper. I närmare 50 knop testade vi två olika fartvidunder från Vector och fick två helt olika resultat. text:

Läs mer

VG Golf Academy Newsletter

VG Golf Academy Newsletter VG Golf Academy Newsletter Tiden går snabbt, juli månad är snart här, det börjar bli varmt och banorna är i kanonskick, vad mera kan man önska sig. Om ni vill förkovra er i lektioner eller gå någon av

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Träning. Bollar Redskap Övrigt. DHS Hjälpmedelsbutik Telefon: 042-17 72 73 Reservation för prisändringar och ändring av design eller konstruktion.

Träning. Bollar Redskap Övrigt. DHS Hjälpmedelsbutik Telefon: 042-17 72 73 Reservation för prisändringar och ändring av design eller konstruktion. Träning Bollar Redskap Övrigt Bollar Knådbollen Artikelnummer: S309 Pris: 25 kr Skummet i knådbollen är "trögare" än vanligt skum och mycket "följsamt". Motståndet är mindre än i de vanliga skumbollarna.

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA Jag har valt 15 km och mitt mål är att prestera en bra tid. Jag hoppas få hjälp med att lägga upp en träning som förbättrar tekniken och

Läs mer

Swinl!tip. Liud- och ljusa/arm. Monkey climbers. Av JÖRGEN LARSSON

Swinl!tip. Liud- och ljusa/arm. Monkey climbers. Av JÖRGEN LARSSON Av JÖRGEN LARSSON Bottenmete är ofta den bästa metoden att komma i kontakt med många av våra fiskarter. Metaren behöver då någon form av indikator som talar om när en fisk plockat upp betet. Det finns

Läs mer

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Här hittar du exempel på lämpliga övningar vid knäartros. Välj den övning eller de övningar som du tycker bäst om och gör dem till en daglig

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

för 48 FISKEJOURNALEN 7-8/2007 Trumman i en situation han har prövat tusentals gånger förut. Lägg märke till polaroidglasögonen,

för 48 FISKEJOURNALEN 7-8/2007 Trumman i en situation han har prövat tusentals gånger förut. Lägg märke till polaroidglasögonen, GÄ för Trumman i en situation han har prövat tusentals gånger förut. Lägg märke till polaroidglasögonen, de gör att fisk och följare upptäcks lättare i vattnet. 48 FISKEJOURNALEN 7-8/2007 Buster Jerk är

Läs mer

gymprogrammet träningsguiden 2011 01 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31

gymprogrammet träningsguiden 2011 01 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31 26 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31 SNYGG, STARK OCH EXPLOSIV med kontrastträning Att förbättra sin fysiska form behöver varken vara komplicerat eller tidskrävande. Vår träningsexpert

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Juni 1999. Månadens fisk, Maj. Färna, 2680 gram Mika Malm, Fiskpinnen Bottenmete med picnicbog, Emån den 12/5 kl. 9.15

Juni 1999. Månadens fisk, Maj. Färna, 2680 gram Mika Malm, Fiskpinnen Bottenmete med picnicbog, Emån den 12/5 kl. 9.15 Juni 1999 Månadens fisk, Maj Färna, 2680 gram Mika Malm, Fiskpinnen Bottenmete med picnicbog, Emån den 12/5 kl. 9.15 Fiskade färna på ett av de gamla beprövade platserna. Senaste åren har inte stället

Läs mer

ORRA HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Modeller av Orra haspelrullar d. Påspolning av lina e. Montering av vev f. Anti-Reverse g. Bromsinställning h. Rullens funktioner i.

Läs mer

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Nya intryck Vid Rainbow-lake i våras träffade jag en fransman en riktig hardcorekarpare! Han var skarp, ibland plågsamt skarp! Eller vad sägs om det här

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Löpning kvalitet. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp

Löpning kvalitet. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp Löpning kvalitet Löpning kvalitet är ett pass utomhus där vi primärt tränar kondition och skapar förutsättningar för effektiv, utvecklande och rolig löpning. Inom Löpning kvalitet har vi ett brett utbud:

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Båten i sjön och häcken planterad i en campingstol, livet leker! Just för stunden studeras sjökort, krokar slipas och kaffet står på spisen.

Båten i sjön och häcken planterad i en campingstol, livet leker! Just för stunden studeras sjökort, krokar slipas och kaffet står på spisen. Dag 0, 090530 Båten i sjön och häcken planterad i en campingstol, livet leker! Just för stunden studeras sjökort, krokar slipas och kaffet står på spisen. t - 12 timmar... Dag 1, 090531 Klockan är 22:54,

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

pelagiska Andreas Granlund, Martin Wasberg & Jonas Norrmén GÄDDOR ...på tre dagar! över

pelagiska Andreas Granlund, Martin Wasberg & Jonas Norrmén GÄDDOR ...på tre dagar! över 40 pelagiska 100 GÄDDOR över Andreas Granlund, Martin Wasberg & Jonas Norrmén...på tre dagar! 124 125 Stugan var bokad, fiskeprylarna nedpackade och ledigheten från jobbet fixad. Fisket skulle äga rum

Läs mer

Tony Kumpula

Tony Kumpula Tony Kumpula 0922-10175 070-3131866 Tony.kumpula@haparanda.se KULSTÖTNING PRAKTIK MEDICINBOLL "När man klarar av att utföra övningarna med medicinboll, kan man börja använda kulor istället" 1. FRAMÅTSTÖT

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Sportfiske. Catch and Release. www.blekingearkipelag.se

Sportfiske. Catch and Release. www.blekingearkipelag.se Sportfiske Catch and Release www.blekingearkipelag.se BLEKINGE Olofström Karlshamn Ronneby Sölvesborg Karlskrona Att återutsätta en fisk, även kallat Catch and Release (C&R), är en metod med syfte att

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN Klassisk massage klassisk massage 1 Klassisk massage 2 Klassisk massage klassisk massage ERGONOMI, ARBETSTEKNIK. FÄKTARSTÄLLNING, BÖJ FRÄMRE BENET. ALLTID STÖD MOT BÄNKEN, ETT BEN ELLER BÅDA. RAKA ARMAR.

Läs mer

SVERIGE - världens gäddland

SVERIGE - världens gäddland SVERIGE - världens gäddland Gäddan är Sveriges populäraste sportfisk. Och den har många attribut som talar för sig. Den blir stor. Den är stark. Den är snabbväxande. Och framförallt, den är lättillgänglig.

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial IDAN 1 Boken handlar om: Turbo är en kille på tio år. Varje sommar brukar Turbo, och hans familj, åka till Åland. Turbo tycker om att vara där. Han kan bada, och fiska, hur mycket han vill.

Läs mer

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring Lekar Lek har stor betydelse för barns utveckling och är därför en viktig del av friidrottsskolan. Genom att leka olika typer av rörelselekar utvecklar barn och ungdomar sin rörlighet, balans, koordination

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Harren behöver inte vaka för att torrflugefisket ska fungera i Ammerån det är viktigare att väder, vind och vattenstånd är rätt.

Harren behöver inte vaka för att torrflugefisket ska fungera i Ammerån det är viktigare att väder, vind och vattenstånd är rätt. Guide till Ammerån Det vackra vattendraget ringlar fram genom de djupa, jämtländska skogarna. För vissa flugfiskare är ån en uppskattad pärla och för många andra är vattnet okänt. Följ med på härligt harrfiske

Läs mer

Tarponfiske i Florida

Tarponfiske i Florida Berra med sin drömfisk en jättelik tarpon på 80 kg, fångad på vertikalfiske med jigg i Boca Grande passet, Florida 2009. Tarponfiske i Florida vertikal eller med krabba Text & bild Berra Mårdh. Drömfisken

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten istället Du

Läs mer

Att välja stavar. Go more Nordic!

Att välja stavar. Go more Nordic! Att välja stavar Jag heter Lars-Göran Engfors men när jag har min Buff på mig blir jag Mr. Walker. Stavgång, Nordic Walking, har blivit något av mitt kall. Sen sju år tillbaka utbildar jag - på heltid

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Anders Selander. Für Alles in der Welt!

Anders Selander. Für Alles in der Welt! Anders Selander 4340 flugfångade fiskar under 1776 fisketillfällen de senaste 34 åren (47% på torrfluga och 31% på nymf). snitt 2,53 flugfångade fiskar per tripp. Für Alles in der Welt! Tärnaby - Ö-vik

Läs mer

Bajs vårsäsongens snackis

Bajs vårsäsongens snackis Bajs vårsäsongens snackis Av Marie Hansson Överallt kan man idag läsa insändare som är irriterade över hundbajs som inte plockats upp i vinter. Det som göms i snö, kommer upp i tö, är en populär fras.

Läs mer

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet Av Marie Hansson När det handlar om tjuvstarter är det ofta en kamp mellan en ivrig hund och dess förare. Men ju mer psykologi man använder, desto större övertag

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING Träna med gummiband 1 RG 2005 Axelproblem hos rullstolsbrukare är vanligt. Bästa botemedlet är förebyggande styrketräning. Men vad gör man när man har långt till ett gym eller när motivationen tryter?

Läs mer

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj ÖVNINGSBANK STYRKA STYRKETRÄNING / Benböj Steg 1. Assisterad benböj håll blicken rakt fram. Stolt och rak hållning i ryggen. Stå axelbrett med fötterna vinklade ca 15 utåt. Ha tyngden på hälarna genom

Läs mer

Innan skottet. Riktning och höjd

Innan skottet. Riktning och höjd Innan skottet Titta upp innan du får bollen så du ser skottalternativen tidigt Se hur du snabbt och enkelt kan komma till skott Dölj skottet för motståndarna så länge som möjligt Använd skottfinten vid

Läs mer

99 drillar för utmärkt bollbehandling. Nyckelord

99 drillar för utmärkt bollbehandling. Nyckelord 99 drillar för utmärkt bollbehandling SIDA 1 Välj ut 50 övningar, blanda varje gång och utför 3 ggr/vecka. Minimum 25 minuter/gång. Nyckelord Balans Tempoväxling Blicken upp Tålamod Motorik Snabbhet Riktningsförändring

Läs mer

Nymffiske. Dagsländenymfer

Nymffiske. Dagsländenymfer Nymffiske Nymffiske har det skrivits hela böcker om, så det som får plats här är av begränsad omfattning. Vill man läsa mer finns tex böckerna "Öring" - Nils Färnström, "Med fluga" - Gunnar Johnson, "Fiske

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer