Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/4 2010"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Nationella läkarsekreterarnätverkets träff, Stockholm 14-15/ Närvarande: Inga-Lill Ekblom, Ulrika Sigvardsson, Hannah Älgekrans, Gunvi Dahlström, Barbro Ström, Maria Hillström, Marina Dahlberg, Monika Bunge Svensson, Pia Degerth, Lotta Eriksson, Barbro Åström, Malin Norén, Bibbi Hallin, Marie Hjalmarsson, Else-Marie Banner, Inger Malmqvist, Eva Printz Ordförande för mötet Sekreterare för mötet Monika Bunge Svensson, Region Skåne Hannah Älgekrans, Landstinget Sörmland och Ulrika Sigvardsson, Landstinget i Kalmar Län Föreläsning av Lena Källum, CEV AB. Lena är författare till rapporten 10 6 från Östergötland. Delar av presentationen kommer att bifogas. Vårdens utmaning - allt fler äldre - ökande behov av vård - medicinska framsteg och stark teknikutveckling Den nya vårdkartan Växande vårdmarknad - vårdgarantin - Vårdval Sverige - sjukvårdsförsäkringar - Vårdval Europa/ vårdturism - alternativ medicin - vård på webben - många aktörer - krav på effektivitet - fokus på tiden Patienten bedömer mycket runt omkring. Ett mer kund- och marknadsorienterat synsätt. En produktions- och resursplanering som utgår från patient-/kundbehovet. Ny administrativ kompetens och rätt använd kompetens.

2 Olika angreppssätt 1. Organisations- 2. Besparings- 3. Fokus på Förändringar åtgärder verksamhetens vardag. De största möjligheterna finns i vardagen. Dagens utgångspunkt - Vi har idag oftast ett inifrån och ut -perspektiv - Planeringen utgår från de egna resurserna. Vi måste byta utgångspunkt! - Byt utgångspunkt tänk utifrån och in istället - Planera från kundens/patientens behov Patient-/kundmötet i centrum - patientsäkerhet och kvalitet - tillgänglighet - motiverade medarbetare - resursanvändning - helhetsupplevelse Marknadsföring marknadsperspektivet ökar spelplanen. Kompetensförsörjning - Behov av ersättare bristyrken - Behov av förnyelse framtidsyrken Vårdens tre kompetenser - administrativ kompetens - servicekompetens - rätt använd kompetens Operativa-/enhetsnivån Dokumentation - standardisera och utveckla - mallar Patient/adm.flöden - kartläggning - tidbokning - remisshantering - telefonhantering Planering - kapacitetsanalyser

3 - bemanningsplanering - schemaläggning Service/kvalitet - kommunikation/information - presentationer - marknadsföring Uppföljning - besöksstatistik Föreläsning av Kersti Hartwig, verksamhetschef Kersti har arbetat 34 år i Landstinget Kronoberg, Växjö lasarett Vägen till Intraprenad Medicinskt dokumentationscentrum Sekreterarenheten Riktlinjer - tydlig organisation - anpassa för framtiden utveckling - minskad sårbarhet - minska antalet chefer Minskad sårbarhet flexibilitet Utveckling framtid Organisation 2010 Verksamhetschef Avdelningschef ortopedi/kk Avdelningschef kirurgi/msb Medicinska SekreterarByrån (vakant) Vårt uppdrag: att sköta all medicinsk administration inom våra specialiteter - på uppdrag av våra interna och externa kunder - inom givna budgetramar Arbete på gång trainee: kunna fler specialiteter, flexibilitet, detaljer. Traineeprogram, resurs utan att förflytta sig - lönekriterier: 2/3 av lönen ska styras av kriterierna, 1/3 bestämmer chefen över - åldersstruktur: via rörlighetsgruppen innan anställning - kvalitetssäkring bokningsunderlag (Cosmic) - hospitering, att någon dag per månad skriva annan specialitet

4 Arbetsgrupper lathundsgrupp - DRG (diagnosregistrering) - arbetsmiljö - handledargrupp - Cosmic-kontrollanter - reception - fortbildning festkommitté Vox Clara dokumentationsskola Vox Clara diktering ( körkort för digital diktering) (förslag om dikteringsskola för oss läkarsekreterare i hur tekniken fungerar?) Medicinsk sekreterarbyrå (MSB) Startades Specialistläkargruppen ( listade patienter) Växjömodellen Istället för att avskeda två sekreterare startades en MSB och på så sätt räddade man hemtjänsterna, anställde fler och gick med 1,3 miljoner i överskott Medicinskt dokumentationscentrum_(mdc) Kerstis dröm (och det är hennes alldeles högst privata idé/dröm) är att alla läkarsekreterare i Landstinget Kronoberg ska ingå i ett MDC. Där ska det råda utvecklings- och påverkansmöjligheter för alla medarbetare och arbetsklimatet ska präglas av entusiasm och arbetsglädje. Vägen dit kanske är lång - men målet är solklart! Journalberg - arbetsmiljö för sekreterarna - patientsäkerhet Västra Götaland: oskrivna diktat Sahlgrenska stort problem på vissa håll Värmland: Karlstads sjukhus, akuten, 8-9 veckor gamla diktat Föreslår att vi dokumenterar hur det ser ut i våra landsting. Gävleborg: Sedan omstrukturering har det bildats journalberg. Falu lasarett: Cirka 1300 diktat på akuten i Falun. Västerbotten: Har varit nerdragningar av sekreterare i Skellefteå. Skrev debatt artikel efter att ha meddelat ledande politiker. Gjorde sedan en anmälan via telefon.

5 Örebro: Anställt arbetsmiljöinspektör. Besök ska vara dokumenterat inom 2 dygn, då läkaren ska minnas vad som sagts och gjorts. Ljudfil/Cosmicdiktat räknas som dokumenterat. Kräva svar av sin förvaltning, vad som är acceptabelt vad gäller utskrivning av diktat. Ska komma en artikel i SKTF-tidningen: från dokumentation till signering LEAN flödet Handlar om att eliminera spill. (Magnus Lord kommer på Landstingskonferensen.) Västra Götaland: Man har anställt 20 logistiker, produktionsoptimering. Uppsala: Alla ska gå Lean-utbildning, inklusive sekreterarna. Västerbotten: Är lite försiktiga fortfarande. Alla jobbar med Lean (finns olika benämningar) på ett eller annat sätt och har kommit olika långt. Vi ska återkomma med rapporter om hur arbetet fortlöper vid nästa möte. Handlar mycket om att skapa tydliga rutiner. Vem har vilken roll i kedjan? RAK Rätt Använd Kompetens Ewa Printz informerar om att man tagit fram en handlingsplan. Vad har varit framgångsrikt? Vad behövs? Ewa Printz m fl jobbar vidare centralt. Ewa vill gärna ha in exempel från oss om vi arbetar med detta/har projekt på gång. Blivit inbjudna av Socialstyrelsen till hearing angående AID och RAK. Tidstjuvar i vården inför SoS hearing 2010 Vad tycker vi? Utgångspunkt? Ewa Printz vill ha vår åsikt om utkastet. ehälsa Ewa Printz rapporterar från e-hälsokonferens och om den nationella IT-strategin för vård och omsorg. SKTF deltar tillsammans med Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet i arbetet med att ta fram en ny VårdITkarta samt en ehälsorapport, ska vara klart vid årsskiftet. Viktigt att rapporterna sprids och används i förbundet när de är klara Ewa mailar ut sin redovisning och rapporten när den blir antagen.

6 Titel Titelfrågan tar vi upp igen när utbildningsfrågan är klar! Ska undersöka vart vi hamnar i AID. Ewa stämmer av med Kjelle angående AID-gruppen/diskussionen. Rapport från utbildningsgruppen Utbildningsgruppen: Barbro Ström Inga-Lill Eklund Marina Dahlberg Maria Hillström Anna Lund Barbro Ohlsson Hur skall vi få fram underlag för en utbildning som är nationell? Certifiering är ingen framkomlig väg enligt förbundet meddelar Ewa Printz. Enligt utbildningsgruppen är yrkeshögskola enda sättet att få igenom en nationell utbildning samtidigt som vi som fackförbund måste förorda att det skall vara en universitetsutbildning. Vi enades om att SKTF skall verka för att en nationell utbildning blir en universitetsutbildning och enligt utbildningsgruppen har det varit många sökande till universitetsutbildningarna (Umeå och Örebro). Fortsatta diskussioner kommer att ske beträffande utbildningar då utbildningsgruppen inte hunnit sätta sig in i de olika programmen. Utbildningsgruppen kommer att arbeta fram ett förslag på hur vi skall arbeta vidare med utbildningarna och hur trycket och efterfrågan på befintliga utbildningar och universitetsutbildningarna ser ut. Förslaget presenteras vid nästa läkarsekreterarnätverksträff. Utbildningsgruppens uppdrag: Utbildningsgruppen ska ta fram förslag på strategier för hur SKTF ska arbete för att driva frågan om högskoleutbildning, samt för hur vi ska driva frågan om nationell utbildning på yrkeshögskolan. Strategierna bör innehålla: mål vilka vi ska rikta oss till (kan vara landstingen, SKL, departement, universitet/högskolor, myndigheten för yrkeshögskolan etc) vad vi ska kommunicera till dessa vem/vilka som ska göra detta. Förslagen diskuteras vid nästa nätverksträff.

7 Landet runt Västra Götaland: Marie tar upp en rapport från Institutet för stressmedicin i Västra Götaland. Man forskar om stressrelaterad ohälsa och i juni kommer nästa rapport. Läkarsekreterarna är den yrkesgrupp som sticker ut mest negativt både i tidigare studier och i denna. VGR:S regionala läkarsekreterarnätverk planerar att arbeta med denna fråga tillsammans med VGR:S HSO-nätverk. Marie återkommer med ytterligare information. Östergötland: Värdehämtningsprocessen börjar bli övertalighet. Utbildningssatsning konverterar läkarsekreterare till vårdadministratörer. Alla enheter som använder DRG ska få 8 dagars DRG-utbildning lokalt. Jönköping: Vårdval införs nu. Kommer antagligen bli en del övertalighet. Slåss för kompetensutveckling. Kronoberg: I Kronoberg fick en del läkare och sjuksköterskor gå i primärvården, men inga läkarsekreterare. Stor omorganisation med centrum. Uppsala: Privatiserar psykiatrin. Pågår utbildning i DRG. Inför Vårdval. Dalarna: Omorganisation. Landstingsdirektören fått gå. Ny direktör. Upphandlar ett nytt informationssystem som ska vara gemensamt för primärvård, slutenvård och psykiatri. Hälsoval (istället för Vårdval) presenteras i tidningen. Arbetar med DRG. Jämtland: Hälsoval fr o m 1 april. 1 privat som börjar till hösten. Lite oro. Hälsocentraler => filialer. Besparingar naturliga avgångar ersätts inte med nya tjänster. Sörmland: Vill starta yrkeshögskola p g a sekreterarbrist. Samarbete med Huddinge. Prator? Arbetar för att få ett effektivt vårdflöde. Alla i primärvården jobbar med DRG. Mycket bolagiseringar och Aktivt vårdval. Service- och Tandvårdsförvaltningen ska bolagiseras. Eventuellt förloras en massa medlemmar. Örebro: Införande av datajournal pågått i 20 år. Läkarsekreterarna livrädda, för det låter som att alla ska bli övertaliga. Hälsoval lagt ut, möjligt att lägga anbud. Kraven dock så höga att det är nästintill omöjligt att söka. Ingen större oro just nu. Mer oro förra året. Enligt Ewa Printz, ser man i förbundet över Upphandlingsguiden.

8 Nästa möte 30/11-1/12 (vecka 48) är det dags för nästa träff. De som håller i trådarna denna gång är: Inga-Lill, Hannah, Pia och Barbro Å Vid pennorna Hannah Älgekrans och Ulrika Sigvardsson

Sammanställning Landet runt med tillägg.

Sammanställning Landet runt med tillägg. Sammanställning Landet runt med tillägg. Halland Pågående KY utbildning Vårdadministratörer (c.a 90 st) uppdragsutbildning från Region Halland Sjukhusen i Halland har ett stort sparbeting inför 2012 (c.a

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården

Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården Bra mottagning Ett verktyg för kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i sjukvården Tech Futurum Avancerad vårdadministration Februari Maj 2007 Författare:, Handledare: Ewa Ekholm, Bengt Ardenvik

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Granskning. Ett år med vårdval

Granskning. Ett år med vårdval Vi får inte bli överkörda Vårdvalet skulle öka tillgängligheten och ge patienterna makt att välja vård. Nu finns det över 200 nya privata vårdcentraler, men det är inte Vårdförbundets grupper som äger

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Det måste kännas roligt att leda. Lusten måste vara större än bekymren. Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Framtidens Karriär Läkare Rutiner skymmer sikten för läkarprofessionen

Läs mer

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Om författaren Danjell Elgebrandt är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Just nu studerar

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer