Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum"

Transkript

1 Protokoll SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande Karl Maack, vice ordförande Gunilla Priebe Jun Mei Miao Jonasson Anna Kjellström Klara Stanley Aslak Felin Anna Löfgren Närvaro- och yttranderätt: Bente Grüner Sveälv 1-17 Thomas Jonsson 6-23 Rune Andersson 6 Frånvarande ledamot: Henriette Philipson Annika Nilsson-Green Karin Wingstrand Protokollförare: Annika Göök Paragraf Beskrivning Beslut 1 Upprop Utbildningskommittén förrättar upprop. 2 Justeringsperson Utbildningskommittén beslutar att utse Aslak Felin att jämte Institutionen för medicin 1 (7) Medicinaregatan 3, Box 435, Göteborg

2 ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde. 3 Föredragningslista Utbildningskommittén beslutar 4 Protokoll från föregående sammanträde Ordförande meddelar att protokoll från utbildningskommitténs sammanträden den 27 januari 2015 har justerats och publicerats på hemsidan. 5 Meddelanden och inkomna skrivelser -Förnyat uppdrag för utbildningsnämnden. Förstärkt ansvar för kvalitetsfrågor. -Medel för fort- och vidareutbildningskurser, fördelning. Fördelning av 661 tkr till kurs i mänskliga rättigheter och rätt till hälsa 7,5 hp och basal klinisk handledning, 7,5 hp. -Beslut, utseende av och uppdrag för styrgrupp för kliniskt träningscentrum vid Sahlgrenska akademin. -Föreslå deltagare till lokal arbetsgrupp med tillhörande referensgrupp med fokus på rapportering av resultat och betyg för studenter i Ladok3. -Beslut beviljade medel för pedagogiska projekt Analys av utbildningsutbudet, förfrågan från utbildningsrådet. -Ansökan Vårevent FhUR. -Schemaläggning TimeEdit. -Förfrågan från utbildningsrådet angående beslut diciplinärenden på institutionen. -Utbildningsrådet tillsatt arbetsgrupp för översyn av ämnesföreträdare. att fastställa föreslagen föredragningslista med tillägg av 6 Masterprogram i global hälsa, 120 hp. 2 (7)

3 6 G 2015/132 7 G 2015/9 Masterprogram i global hälsa, 120 hp Rune Andersson Universitetet har tilldelat utvecklingsmedel för planering av ett fakultetsövergripande masterprogram i global hälsa, 120 hp. Ett förslag till inrättande av huvudområde och förslag till ny utbildningsplan har inkommit till utbildningskommittén för granskning. Programmet föreslås ha sin organisatoriska hemvist vid institutionen för medicin. Plan för dimensionering och finansiering ska bifogas dokumenten innan prefekt i slutet av mars kan ta ställning till om ärendet ska vidare till utbildningsrådets sammanträde i april. Utbildningskommittén välkomnar förslaget. Synpunkter lämnas till snarast och dessa kommuniceras vidare med Gunilla Krantz. Kursplaner och litteraturlistor fastställda vid institutionen för medicin Revidering av kursplaner SHF210 Samhällsfarmaci, 7.5 hp FHV622 Examensarbete i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 15 hp FHE230 Livsstil, folkhälsonutrition och hälsopedagogik med genusperspektiv, 7.5 hp DIP150 Livsmedelsvetenskap, 15 hp MED800 Mervärdesmat, 7.5 hp FHE220 Fältstudie inom folkhälsoarbete, 7.5 hp Ny kursplan MED924 Introduktionskurs - Lärande och handledning i klinisk praktik, 1.5 hp FHE420 Samhälle, 3 (7)

4 organisation och ledarskap, 15 hp MED888 Vårdsamordnare för psykiskt ohälsa i primärvården, 4 hp Fastställd litteraturlista FHE420 Samhälle, organisation och ledarskap, 15 hp 8 Information från ordförande -Utbildningskommittén skulle vilja använda Retendo för resursplanering på program- och kursnivå. Karl Maack och Annika Göök går utbildning i systemet för att på sikt kunna planera och fördela behörigheter inom institutionen. - Vid senaste sammanträde med utbildningsrådet har studenter inom kåren haft tema rättssäkerhet. 9 Information från avnämare Anna Kjellström -Enkäten Hälsa på lika villkor har skickats ut till hushåll i Västra Götalandsregionen. Resultatet beräknas klart i slutet av Fysisk träning är i fokus i Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård. - Vården blir alltmer patientcentrerad i och och med ny patientlag Information från studenter Anna Löfgren och Klara Stanley FhUr: Rapport från kåren gällande feedback från studenter på kurser inom programmet. DiUr: Positiv feedback från studenter på dietistprogrammet gällande ny kurs DIP140 Humanfysiologi med anatomi, 15 hp som numera är placerad vid institutionen för medicin. 11 Senaste nytt från program och kurser inom klinisk nutrition 4 (7)

5 12 Senaste nytt från program och kurser inom folkhälsovetenskap Gunilla Priebe -Avdelningen stöjder förslag till nytt huvudområde och nytt masterprogram i global hälsa, 120 hp. -Studenters synpunkter efterfrågas avseende examensarbetet och ett eventuellt ökat antal provkoder inom kurser. 13 Senaste nytt från programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 14 Senaste nytt från program och kurser inom affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin Karl Maack -Nya webbsidor för programmet har arbetats fram. 15 Senaste nytt från program och kurser inom biomedicinsk laboratorievetenskap Bente Grüner Sveälv -Ett ökat antal studenter inom programmet har valt inriktning mot medicinsk fysiologi. -Kursmoment med inslag av interprofessionellt lärande pågår under termin 6 där ett samarbete sker med sjuksköterskestudenter på termin Senaste nytt akademins IT-nätverk Karl Maack IT-pedagogik är ett prioriterat område vid Sahlgrenska akademin. Nätverket ska arbeta fram ett förslag som ska diskuteras i akademistyrelsen. 17 Senaste nytt interprofessionellt lärande Nätverk för interprofessionellt lärande upphör under april. IPL-arbetet vid akademin kommer att formaliseras i form av en kommitté med start den 1 maj (7)

6 18 Ledamot med ansvar för mänskliga rättigheter och genus 19 Senaste nytt hållbar utveckling 20 Senaste nytt internationalisering 21 Senaste nytt innovation och entreprenörskap Karl Maack Audionomprogrammet planerar för att lyfta in aspekter av innovation och entreprenörskap inom en av kurserna. 22 Pedagogiskt idéprogram Sylva Frisk Ett universitetsgemensamt pedagogiskt idéprogram, med studenternas lärande i fokus, arbetas fram vid GU under ledning av Sylva Frisk. Idéprogrammet ska innehålla ett pedagogiskt förhållningssätt och riktning för institutionernas arbete med pedagogisk utveckling och kvalitet. Syftet är att man enligt Vision 2020 vill nå målet pedagogisk excellens vid GU. Idéprogrammet är under bearbetetning i dialog med institutionerna under våren. Enligt tidplan ska ett förslag diskuteras i utbildningsnämnden den 16 april innan en intern skriftlig remissrunda sker på GU. Ett beslut kring idéprogrammet väntas tidigast under hösten Mötet avslutas Sammanträdet avslutas och nästa möte hålls den 21 april 2015 kl 13. Vid protokollet Annika Göök 6 (7)

7 Justeras Justeras Aslak Felin 7 (7)

Protokoll till Institutionsråd vid institutionen för medicin

Protokoll till Institutionsråd vid institutionen för medicin 18 maj 2015 Protokoll till Institutionsråd vid institutionen för medicin Tid: Måndag 18 maj, kl. 14:00 16:30 Plats: Jörgen Lehmann, Academicum Valda ledamöter Ord. & Prefekt Vice ordf. & Proprefekt Tove

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Ärendeplan, akademistyrelsen

Ärendeplan, akademistyrelsen Ärendeplan, akademistyrelsen 6 FEBRUARI 2009 KL 9.00 BESLUTSÄRENDEN INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN # Doktorandanställning för samtliga akademi- # Studenternas uppföljning av diskussion gemensamt

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3

Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder)

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder) PROGRAMNÄMNDEN FÖR Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Göteborgs universitet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-23 Närvarande Frånvarande Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6)

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6) 1 (6) Tid: Kl 9.00-12.50 Plats: Högskolan i Borås,, konferensrummet plan 3 Närvarande ledamöter: Halina Dunin-Woyseth ordförande Tor Ahlbom extern ledamot Ronald Pedersen prefekt Birgitta Jönsson lärarrepresentant

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11) Sid 1(11) Minnesanteckningar styrelsemöte 2011-01-20 - - 21 Plats Deltagare Blue Hotel, Elfviks Udde, Lidingö Dahlman Margareta Nilsson Carina Folkesson Gun Harplinger Håkan Hjelm Maja Gilbert Agnetha

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer