Hur används insatsstatistiken?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur används insatsstatistiken?"

Transkript

1 Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten Egen analys av återkommande händelser, platser o.s.v automatlarm m.m Årliga analyser/jämförelser (geografiskt o tidsmässigt) av nyckeltal för att hitta trender Specifika analyser för att se effekter av åtgärder eller andra förändringar Input till risk och sårbarhetsanalyser Analys av antal onödiga automatlarm/falsklarm till specifika objekt för att anpassa resurstilldelning vid framtida larm Egna analyser för resursplanering t.ex FIP, fordon, stationer Nationell jämförelse t.ex tider m. FIP Underlag för bostadstillsyn Analyser av onödiga automatlarm från stora byggarbetsplatser, vilka resurser vid utryckning Kommunjämförelser analyser av tydliga avvikelser Jämförelser vilka automatlarm är skarpa Fakta för påverkan på ledning, politiker, andra aktörer MSB tolkning/förtydligande Svårt att dra slutsatser av små tal

2 Problem Problem med insatsrapporten MSB tolkning/förtydligande Utsläpp farligt ämne, ej farligt gods, ologiskt med skadad person skadad person ska endast anges vid farligt gods olycka Trafikolycka utan inblandade personer logiken måste ändras Mopedbil som krockar, ej fordon enligt os enligt gemensam specifikation gäller objektstyp endast för byggnader, Objektstyp väg saknas i Core stämmer ej med gemensam spec. allt annat är i det fria Trafikolycka med bil som brinner blir 1 insats hos MSB med 2 insatser lokalt i os Ologisk ordning av styrkebesked och arbetsledare vid icke räddningsinsats (Core) Ologiskt att tvingas avsluta en räddningsinsats som aldrig påbörjats Core, Daedalos, os Onödigt att skriva höjd på flamma, vattenmängd ej i byggnad Det går inte att fylla i flera IL på långa insatser (Core) denna funktion lades till gemensam specifikation 2005 Suicidhot saknas går ej att skilja ut från annat under nödställd person (Hjärtstopp) IVPA gäller ej om ambulans på plats innan räddningstjänsten! Hjälp till ambulans om ambulans först på plats? Exakt ankomsttid för polis är svårfångad Extern data från andra register kopplas inte automatiskt Soteld återges inte korrekt (alltid brand i byggnad) ger utslag i ÖJ Om lite glöd trillar ur går soteld som "utvecklad brand" och ger utslag i ÖJ Definitionen brand i byggnad är svårtolkad ger utslag i ÖJ Pedagogik i definitionerna saknas Utbildning!!! Information vid utlarmning och händelsetyp är olika saker utbildningsfråga det var dumt att använda ett begrepp som redan används av SOS Förmodad brand är en dålig (kass) formulering med annan innebörd Elrelaterat fel saknas Ologisk struktur vid utrustning avsedd för annan än räddningstjänsten (Core) Ologisk vid Brand i byggnad brandteknisk utrustning, automatlarm (skarpt läge) Händelsetyp vid utlarmning: Larmoperatörens/inre befäls bedömning saknas Kriterier för beslut om räddningstjänst saknas

3 Grupp 1 Exempel på andra= Vägtyp ex. underlag 1 Fakta för ev olycksutredning 1 Fordon 1 Brister ex. mtrl 1 Orsak 1 1 SOS tidslogg 1 Hur gick det 1 1 Hastighet 1 Händelsetyp 1 1 Personal 1 Mantimmar 1 Rökdykning hur 1 Släckmetod effekt 1 1 Inblandade element (typ) ex. bil 1 Antal skadade/döda drabbade 1 1 Riskbedömning 1 Position 1 1 Allm. beteende 1 Tider 1 Effektivitet 1 1 Fungerade tekn. Skydd 1 Nivålarm 1 Räddat värde 1 Ej rtj = färre uppgiftskrav 1 Väder 1 Skadat värde 1 försäkringsbolag Utfall av insatsen 1 1 Beslut inleda räddn.insats 1 Nivå utlarm nivå max 1 Avsl. Räddn.insats tid, vem, varför 1 Myndighetsutövning 1 Allmänhetens ingripande 1 Fungerade SBA 1

4 Grupp 2 Exempel på andra= Riskbedömning rökdykning (krav i AFS) 1 Bedömning rtj 1 Uppföljning/bedömning/kvalitetssäkring 1 Dokumentation av myndighetsutövning 1 Rapportering av A RVR 1 Räddat värde 1 1 Grundfakta t.ex adresser, fastighet, väg 1 Tider 1 Utlarmade resurser 1 Avancerad olyckundersökning 1 Trafikolyckor (inte bara döda, skadade) 1 Trafikverket, polis Väder 1 Kompletterande enkät undersökning för användandet av statistik hos andra

5 Grupp 3 Exempel på andra= Vad har hänt Var 1 1 Objekt fastighetsreg. Insatsplaner Spridning 1 När Akut drabbade Orsak Egna resurser 1 1 RVR 1 1 Väder 1 1 SMHI Konsekvenser Samverkan Fattade beslut 1 Fungerade rtj utrustning 1 Riskbedömning (ex. RD) 1 Miljö (ex. utsläpp vattentäkt) kommun, länsstyrelse, externa experter Fördröjning av insats Vägsanering 1 Automatlarm 1 1 Inkommet larm från vem och hur? 1 1 Ingripande av personer på plats 1 Uppföljning av drabbade 1

6 Grupp 4 Beslut/bedömningar (stöd) 1 Räddat värde av förs. Bolag 1 Soteld egen ruta/bilaga 1 Det mesta i dagens IR utom problemen 1 Inblandade fordon egna 1 1 Tider för alla fordon 1 Antal skadade personer 1 1 Antal inblandade personer 1 Hjärtstopp (ej IVPA) SALSA 1 Mer uppgifter om IVPA HLR, Def, syrgas, omkommen etc. 1 Har vi gjort rätt/fel? 1 Suicid 1

7 Framtida utformning av IR Framtida utformning av insatsrapport Positionering via "Framme knapp" Grupp 1 Steg för steg arbete, grunder först och fler uppgifter/steg styrs av händelsetyp. Ex. ej rtj "släcker" flera fält jmf med "brand i byggnad" osv Grupp 1 Kunna styra mer kring sekretess, typ läsbehörighet osv. Alla ska inte kunna ändra i andras (systemfråga?) Grupp 1 Möjlighet att i rapportsystemet få hjälp med definitioner osv. Grupp 1 Tydligare tider t.ex. föra in fält för förlarm och huvudlarm ist.f. "larm till rtj". Grupp 1 Bättre och mer pedagogisk layout, snygg grafik ger motivation att fylla i mer. Grupp 1 Kunna koppla dokument (foton m.m) i rapporten Grupp 1 Förenkla! Tidskrävande. Är allt relevant? I så fall återkoppla Grupp 2 Mer förklarande texter. Stöd vid ifyllning Grupp 2 Mer fotodokumentation Grupp 2 Minutoperativ insatsrapport. App ar Grupp 2 Gör den roligare =) Grupp 2 Skriv insatsrapport på skadeplats Grupp 2 Automatisera så mycket info som möjligt SOS, SMHI, väg, adress etc Grupp 2 Anpassas mer till händelsen Grupp 2 Automatisk koppling av register, ex kartering fr länsstyrelse, fastighetsreg. Objektreg. Byggnadsreg. Grupp 3 Logisk, användarvänlig Grupp 3 Anpassad efter storlek på händelse Grupp 3 Användarvänligt frågan fungerade rtj utrustning Grupp 3 Dynamisk IR Grupp 4 Lokalt väder med automatik Grupp 4 Polisens och ambulansens tider med automatik Grupp 4 Konsekventa uppgifter från SOS Grupp 4 Automatisk koppling till LUPP Grupp 4 Enkla insatser enklare IR Grupp 4 Interaktiv stödtext till IR Grupp 4 Standardfraser nationella o lokala Grupp 4 Säkra avidentifierade uppgifter som kan läggas på webb med automatik Grupp 4 Koppla flera fastigheter till samma IR Grupp 4 Det som gått bra metodval etc. framgångsfaktorer storgrupp Problem > Privata larm, automatiska, webbkamera (extra flik? Modul?) Grupp 3

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm...

Läs mer

Begrepp Definition Kommentar

Begrepp Definition Kommentar Huvuddel Varje insatsrapport består av en huvuddel och vid en viss sorts olycka även tilläggsdelar med kompletterande uppgifter specifika för den sortens olycka. 1 Räddningstjänst Blocket omfattar vissa

Läs mer

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302 Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011 Referens insatsrapport 2011005302 Göteborg 2011-12-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr:

Läs mer

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. RÄDDNINGSLEDAREN NR 2 2015 30 ÅR 1985 2015 I FOKUS: Drunkning» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. Vilka informella regler har din räddningstjänst för lån av exempelvis

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare

En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare 25/02/2013 CARER Arbetsrapport Nr 6, 2013 Linköpings universitet 581 83 Linköping www.liu.se/forskning/carer En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare Åsa Weinholt

Läs mer

Upplevelser av brandförsvarens funktion och agerande under de sociala oroligheterna 2013

Upplevelser av brandförsvarens funktion och agerande under de sociala oroligheterna 2013 Upplevelser av brandförsvarens funktion och agerande under de sociala oroligheterna 2013 Resultat från en enkätundersökning i brandförsvaren i Stockholms län Vi skapar trygghet! Dnr: 113-1511/2013 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur Räddningsinsatser mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur 2 MSB:s kontaktpersoner: Håkan Hasewinkel, Göteborgsregionens räddningstjänstförbund, 031-335 26 00 Rainar All, MSB, 070-699 51

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-923-2 Författare: Johan Hermelin/ Strategihuset AB Illustrationer:

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Olycksutredning/Rapport

Olycksutredning/Rapport Brandkåren Attunda Datum 2013-01-25 Handläggare, telefon Diarienummer: Bjarke Rosenberg, 08-594 696 25 501.2012.00880 Olycksutredning/Rapport Rökutveckling i järnvägstunnel under Arlanda flygplats, 30

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer