fyrplats Resa till klassisk Autopiloter Lage Larssons väderskola Sista delen av TESTPATRULLEN GRANSKAR: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE SJÖRÄDDNINGSSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fyrplats Resa till klassisk Autopiloter Lage Larssons väderskola Sista delen av TESTPATRULLEN GRANSKAR: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE SJÖRÄDDNINGSSKOLA"

Transkript

1 SJÖRÄDDNINGSSKOLA SJÖVETT SETT & SYNAT Sista delen av Lage Larssons väderskola Resa till klassisk fyrplats TESTPATRULLEN GRANSKAR: Autopiloter TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 1/2001

2 2 LEDARE»En ny båtsäsong med nya förhoppningar.«nu är det dags igen att börja tänka framåt mot båtsäsongen, att fundera på förbättringar, kompletteringar eller till och med på en ny båt. Det gångna året bjöd på en usel sommar men i gengäld en fin september. Båttillverkarna upplevde ännu ett gott försäljningsår, det tredje i rad. Redan efter mässorna var några av de stora tillverkarnas båtar slutsålda för året. Även för oss på Atlantica var utvecklingen god med en ökning på över 10 % i både antal och värde. Dessvärre har inte skadekostnaderna för utombordsmotorbåtarna förbättrats och vinterns stormar drabbade segelbåtarna hårt, så för dessa två kategorier måste tyvärr premierna höjas något för att de ska täcka sina kostnader. Viktigare för kunden är dock den ersättning och den behandling man kan räkna med om man faktiskt drabbas av skador. Och på det området är det ingen konkurrent som slår Atlantica. Det visar den stora kundundersökning vi lät göra under året. Inte så att vi vilar på lagrarna, vi fortsätter att utveckla alla delar av vår verksamhet för att kunna ge ännu bättre kundnytta. AtlanticaTidningen granskar denna gång autopiloter i en noggrann genomgång, presenterar avslutningen av Lage Larssons väderserie, besöker den nya sjöräddningsutbildningen på Landsort och besöker det som en gång var lotsarnas och fyrfolkets ö vid Västerhavet. En blandning av information, ekonomi och känsla jag hoppas att den ska smaka. Vi ses på sjön! CONNY LANDSTRÖM Marintest såld till Norge Sjöfartsverket har under den gångna hösten sålt Marintest till Det Norske Veritas, som nu tar över testningen för Blå skylten-märkning och ce-märkning. ablå skylten var under tiden före eu en viktig trygghetssignal till köparen. Nu är det dock ce-märkningen som gäller. Alla nya båtar som säljs, nationellt tillverkade eller importerade, måste vara försedda med ce-märkning. Och den märkningen får båten genom certifiering antingen genom Veritas eller till exempel imci. Båda organisationerna utför tester i Sverige. När det gäller importbåtar VÅRA REPRESENTANTER aharry Hanssons, som i dag drivs av sonen Frank med frun Ulla, är en av de mest kända båt- och tillbehörssäljarna i Göteborg med 35 år på nacken och sitt centrala stadsläge vid Stenpiren. Där har man utvecklat sig till en stor säljare av mindre och mellanstora båtar, utombordsmotorer och till en ledande specialist på gummibåtar, vattenskidor, wakeboards och tillbehör. Märkena är också välkända, Uttern, Yamarin, Linder aluminiumbåtar, Zodiac, Mariner, Yamaha och Byggplast båttillbehör. Flytten till Frihamnens marincentrum ger oss i ett slag totalt kvm, varav under tak. Det löser våra trångboddhetsproblem och gör att vi kan växa upp till en av de största i landet på både nytt och begagnat. Och det utan att behöva flytta ut i förorterna, säger en nöjd Frank Hansson. Flytten är planerad till den 1 februari så nu finns det mycket som skall göras. Samarbetet med Atlantica är av gammalt datum, det inleddes redan under Harry Hanssons tid och har fördjupats genom åren. ligger ansvaret hos importören som måste svara för att båten är ce-märkt. Det innebär att en prototyp granskats och godkänts och att tillverkaren sedan tar ansvaret för att följande båtar av denna typ får samma egenskaper som den godkända prototypen. Till exempel Utternbåtarna som tidigt testades för att få rätt att använda den blå skylten certifieras i dag genom imci. Harry Hansson Marincentrum får mer yta i Frihamnen Frank Hansson Det är skönt med samarbetspartners som man kan lita på, säger Frank, som nu rustar för fullt för nästa stora steg i utvecklingen av sitt företag. ~ TOM ROECK HANSEN

3 Manöverövning i en rescuebåt. Denna båttyp är föreskriven utrustning på de stora passagerarfartygen. Med Landsort som klassrum Sjösäkerhet i praktiken Sedan 1999 bedriver Landsort Maritime Training utbildning i sjösäkerhet. Hittills främst för yrkessjöfarare, men nu också för fritidsskeppare. text TOM ROECK HANSSEN foto KONNY DOMNAUER anär lotsutkiken på Landsort skulle läggas ner startade ett intensivt idéarbete bland de cirka 30 öborna och de många engagerade fritidsboende hur man bäst skulle kunna hålla liv i ön. Roland Steen var med i arbetet från början och insåg ganska snart att det gällde att satsa på verksamhet med kommersiell livskraft om inte hela ön bara skulle bli en mötesplats för ornitologer och ett museum beroende av myndigheternas välvilja. Med den kunskap om sjön som finns på ön och i efterdyningarna av Estoniadebatten, föddes så idén om en skola för sjösäkerhet. Rätt skollokal fanns, båtkunnandet fanns och engagemanget likaså. Nu gällde det att utveckla ett program som kunde godkännas av tillsynsmyndigheten. Och att lösa finansiering och en affärsmässig drift. Under vintern 1998/99 startades Landsort Maritime Training AB (lmt). Aktiekapitalet blev kronor och det satsades av Roland Steen, sommarboende sedan barnaåren, Kåre Eksell, skeppare i fiskefartyg och småtonnage kring Nord- och Östersjön, Lars Öström, aktiv sjökapten, Gösta Larsson, båtman på Landsort och Tommy Bagge, också han sjökapten, nu lärare på Sjömansskolan i Stockholm. Inriktningen var att bedriva praktisk träning med utnyttjande av de ovanligt kompetenta instruktörer som finns att tillgå på Landsort. Från början bestämde man sig för att utveckla tre huvudkurser: Basic Training, Fast Rescue och Abandonment of Ship. 3 Ombordtagningsnätet fälls ned till mannen som flyter i vattnet. Den nödställde har förts in i nätet och kan lyftas. Mannen är räddad. Nu gäller det att ge första hjälpen.

4 Roland Steen, ansvarig för drift och affärsutveckling, har en bakgrund i både näringspolitik och näringsliv. Bor halvtid i Stockholm, halvtid på Landsort. Kåre Eksell, fungerar som utbildningsansvarig och har lång praktisk erfarenhet från skepparjobb runt kusterna. Bor i Nynäshamn. svarande behörighet vad gäller snabba beredskapsbåtar, så kallade fast rescue. För närvarande pågår behörighetsgranskning även för Räddningsfarkost. Tre personer är nu anställda på heltid, nio andra sysselsätts delvis och utöver detta anlitas till exempel brandskyddspecialister och sjukvårdspersonal som frilansmedarbetare. Under den gångna sommaren ökades aktiekapitalet en andra gång, nu till kronor. De mänskliga resurserna har funnits från starten och den materiel som behövdes har anskaffats undan för undan. Lokalproblemen löstes genom att Länsstyrelsen som stöd till företagandet på ön rustade upp före detta militära baracker till en kombinerad förläggning, konferenslokal, servering och kontor. Samtidigt byggdes en ny kaj i Norrhamn, där förråd, servicehall och andra lokaler nu färdigställs. Kommunen har också aktiverat sig för att få i gång en gästhamn. I alla kurser finns teoriavsnitt men tyngdpunkten ligger vid att eleverna skall lära genom att själva göra. Stor vikt läggs på val av utrustning och att eleven skall lära sig att hantera den. Man tränar sökning och upptagning av nödställda liksom första hjälpen till räddade. Manöver av räddningsbåt, hantering av flotte, kapsejsning och vändning likaså. 4 checklista Inte bara språket visar inflytande från Storbritannien, kontakterna med Maritime Rescue International i Skottland har varit mycket matnyttiga under uppbyggnaden. Under 1998 genomfördes ett antal tester för att kontrollera att tankarna höll för praktisk verksamhet. Och beslutet blev att gå vidare och presentera kurserna för de tänkta kunderna. Samtidigt ökades aktiekapitalet genom att flera personer med landsortsanknytning gick med. Med detta höjdes aktiekapitalet till kronor. Nu var det också dags att börja anskaffa den materiel som behövdes för kurserna, bland annat båtar och räddningsdräkter. Att tänka på när du går utomskärs På hösten 1999 gav Sjöfartsverket lmt behörighet att genomföra säkerhetsutbildning för fiskare och att utdela certifikat till deltagarna. Och nu kom kursverksamheten i gång. Under 2000 har lmt sedan fått mot- För att klara Bör din Och du själv och de vanligaste båt ha: andra ombord: händelserna: Brand: Fungerande Ha kunskap om släckmetoder släckutrustning Klara handhavandet av släckare Person Utrustning för att Klara av att gå tillbaka över bord: ta upp person (lejdare, Kunna upptagningstekniken frälsarkrans, kasttåg) Läckage: Tätningsutrustning, Träna handhavandet pump Roderhaveri: Nödroder, pytsar Ha praktisk träning Maskinhaveri: Nödreparationssats Behärska filterbyte, luftning, (glöm ej filter!) byte av tändstift etc Kapsejsning Frälsarkransar, livflotte, Kunskap och erfarenhet av att överlevnadsdräkt kapsejsa och att överleva i vatten Brandskydd är ett annat område som får en grundlig genomgång med ledare från Brandförsvaret. I utbudet finns nu ett större antal kurser och en del har mera specialiserat innehåll. Gemensamt är att de från början utformats för yrkesfolket. Deltagarna har kommit från de stora rederierna, fiskeflottan eller myndigheterna. Allt som ingår i de professionella kurserna är inte användbart för oss som bara seglar för nöjes skull. Men i takt med att allt flera båtar används för långa havsturer och överfarter har behoven av utbildning och utrustning ökat. Och eftersom allt kunnande finns att tillgå har lmt börjat sätta samman ett kursutbud för fritidsbåtsfolk. Premiären ägde rum under våren 2000 och fortsättning följde under hösten. I den nu påbörjade kursen samlar man en grupp för träning i överlevnad. Till våren 2001 kommer lmt att erbjuda en möjlighet till individuella säkerhetsgenomgångar av den enskilda båten, dess säkerhetsstatus, säkerhetsutrustning och träning av de ombordvarandes överlevnadskunnande. När det blåser är vattnen runt Landsort en utmaning som är helt rätt för säkerhetsutbildning. Och instruktörerna är grabbar som är vana att köra båt kring Landsort i alla väder. Och generellt: Ge dig aldrig ut på utomskärsfart utan att ha tagit reda på sjöväderutsikterna att ha en kontaktperson att ha radiokommunikation. TIPSEN KOMMER FRÅN KÅRE EKSELL PÅ LANDSORT MARITIME TRAINING Kåre i tjänstedräkten.

5 SETT & SYNAT Med säkerhetspump är du beredd på läckage Även en bra båt och sjövan besättning kan råka ut för plötsliga och stora läckage. Det kan vara en slang eller ett rör som brister, en slangklämma som lossnar eller en bordgenomföring som blir otät. Stora mängder vatten flödar snabbt in och måste pumpas ut. Då kan Ericson Safety Pump vara räddningen. ESP är fast installerad på propelleraxeln och kan så länge axeln snurrar pumpa tusentals liter i minuten. När inget vatten finns inombords fungerar ESP som en fläkt och avluftar kölsvinet. Så fort vatten når ner i kölsvinet börjar den pumpa. Den är helt underhållsfri, behöver inte smörjas och har inga tätningar eller packningar som kan krångla. Den finns i fyra storlekar, anpassade till olika axelmått och varvtal. Priser från till kronor inklusive moms. Vi tyckte verkligen att vi hade kollat allt mycket noga innan vi sjösatte våren 2000, men lika fullt lossnade en slang i värmeväxlaren och vattnet forsade in, säger Lennart Börjesson från Stenungsund. Det var premiärturen och han var ute med sin fru, Anna Maj, för att fiska. Den Ericson-pump som Lennart installerat under vintern höll emellertid gott och väl undan vattnet så att Börjessons kunde ta sig tillbaka till hamn utan problem. I Sverige säljs Ericson Safety Pump av HB Sjöström & Co., Öckerö. Tel , E-post: Digitalt sjökort från Sjöfartsverket Nu har Sjöfartsverket släppt ett vektoriserat digitalt sjökort över Stockholms skärgård. Det är det första i en serie som främst ser till yrkessjöfartens behov. Nästa i tur är Göteborgs skärgård. Vektoriserat betyder att man, till skillnad från ett scannat, kan välja bort information som man inte är intresserad av och på så vis får en renare bild. Priset för program och kort är 8200 kronor och tillkommande kort kommer att kosta kronor. Säljs genom Adveto och Transas Scandinavia Läsartips»För att minska stöldrisken för utombordsmotorer under vinterförfaring kan man förvara kåpan på separat ställe. Utan kåpa blir ju inte motorn särskilt attraktiv«skriver Göran Thorén. Har du nyttiga tips som du vill dela med dig av? Adressen hittar du på sista sidan. Volvos nya digitala multi-instrument Till Volvo Pentas EDC-motorer finns nu ett digitalt instrument som förutom mätvärden i siffror även visar i traditionell form, som ett analogt instrument. Pris kronor. I samma serie finns också en navigationsdisplay för kronor. Säljs av Volvo-Penta handlarna. Ny metod ger starkare segel Det nya systemet heter Q-bond och istället för att sy segel limmar man ihop dukens våder. Det blir starkare än när man syr ihop våderna. Q-Bond har fått pris från Nutek och bakom metoden finns Hasse och Peder på Royal Sails i Stockholm. I och för sig är det inte speciellt nytt att limma ihop segel, men som Peder säger, det nya är hur man gör det och att det håller. För mer information kontakta Royal Sails på telefon Fyndigt fenderfäste kan hanteras med en hand Fend-Fix är ett behändigt snabbfäste när man vill hänga fendrar från mantåg. Såväl upphängning som höjdjustering görs med en hand. Bra för säkerheten då det lämnar en hand fri att hålla i sig med. Passar fenderlinor och mantåg på 6-8 mm. Säljs genom Aronowitsch & Lyth AB, tel , och kostar 95 kronor per par. 5

6 LAGE LARSSONS VÄDERSKOLA, DEL 3 Lika stilla som det kan vara på avstånd från bymolnet, lika tufft kan det bli då krafterna hugger klorna i en. foto L-G NILSSON 6 Så tolkar du stackmoln i sommar I några tidigare artiklar har jag gått igenom några vanliga storskaliga vädertyper och en del mer lokala väderbetingelser. Typiska sommarsituationer som vi båtmänniskor har nytta av att identifiera för att förstå prognoserna bättre och kunna göra egna iakttagelser för ett säkrare båtliv. alåt oss nu belysa ytterligare en vädertyp, den kanske vanligast förekommande under alla somrar. Det handlar om vädret bakom ett bortdragande lågtryck eller då en mindre högtrycksrygg passerar i väntan på nästa lågtryck. Det är det typiska vädret för alla»mellandagar«kallat kalluftmasseväder. Det betyder att vi har god sikt, lite av blånande horisont, klara, rätt kyliga nätter och med en prognos för dagen som låter som följer»under förmiddagen klart och vackert väder med efterhand växlande molnighet och till eftermiddagen någon regnskur, eventuellt med åska«. Växlande molnighet betyder lätta, fina stackmoln men kompletterat med eftermiddagsskurar betyder det att meteorologen bedömt att luften kommer att hävas så mycket att det sommarlätta stackmolnet kan växa till bymoln. Varningen för åska på slutet ger en vink om att bymolnet skulle kunna utvecklas riktigt ordentligt. Lage Larsson, berättar denna gång om stackmolnen. Det är bymolnet som snabbt kan dra in över oss och ge hagelbyar, mycket kraftiga vindbyar och åska. För att bymoln ska kunna bildas under dagen krävs flera förutsättningar i själva luftmassan men framför allt värmen från soluppvärmd mark. Hur långt ut i skärgården som bymolnet kommer att kunna leva kvar just

7 den dagen är inte det lättaste att avgöra. Kallt vatten släcker nämligen ut bymolnet. Meteorologen har sällan full kontroll över alla dagens förutsättningar för bymolnens utveckling. Därför måste du själv, under en dag med kalluftmasseväder, kontrollera stackmolnens utveckling på himlen så att du inte blir överrumplad av ett kraftfullt bymoln med otrevligt kraftiga vindbyar, snabba vindvridningar, regn och åska. Ett stackmoln som växer och samlar kraft blir allt mörkare och utvecklar till slut ett karakteristiskt städ i toppen. Lär dig att känna igen ett upptornat bymoln och framför allt hur det växer till från det snälla stackmolnet, kallat vackertvädersmoln. Kommer du oförberedd för nära ett kraftigt bymoln kan det bli otrevligt. Vindbyar med kulingstyrka, alltså upp till 15 m/s, är inte ovanliga på framsidan av skuren. Förhärskande vindar är vid kalluftmasseväder i våra hemmavatten mellan syd- och nordvästliga. Dessa vindar är även gynnsamma för sjöbris (kring sydost) på ostkusten och utmed norrlandskusten, om det inte blåser för mycket. Det innebär att du, på dessa ställen, samtidigt med en sjöbris från havet kan se hur bymolnen, som följer höjdvindar från syd- eller nordväst, går nästan mot sjöbrisen. Förleds inte att tro att bymolnen följer de lokala sjöbrisarna, bymolnet rör sig fram på betydligt högre höjder, där vindriktningen är en annan. Det är sällan som bymolnet lever kvar med åska, regn och kraftiga vindbyar längre ut i skärgården under vår och försommar, då vattnet ännu är kallt. Under sensommar och höst kan åskmolnen däremot leva kvar till sjöss långt in på natten. På grund av det varma vattnet kan blixtarna lysa upp den mörka hösthimlen. Lika vackert och stilla som det kan vara innan bymolnet, lika tufft kan det bli då krafterna hugger klorna i en. Till slut några råd inför planeringen av sommarens seglingar runt våra kuster. När du planerar en längre segling ska du akta dig för att vara för optimistisk om dagsetappernas längd. Lita inte för mycket på statistiken när det gäller vindarna runt våra kuster. Sommarvädret är normalt växlingsrikt, ibland från dag till dag, och då kan du kanske nästa dag ta igen det du förlorat om sjön nu var för hög för behaglig segling första dagen. Men vad gör du om det fina sommarhögtrycket drar bort och med den också den fina sjöbrisen från nordväst som du räknat med för seglingen ner utmed väst- och sydkusten? I stället bryter syd- och sydvästvinden igenom med»bonnkryss«i en hel vecka. Lagom då man rundar sydkusten för att segla upp efter ostkusten sveper nordanvinden ner över oss för att sen stå kvar juli ut. En sak är säker få somrar liknar varann. Det blåser sällan en statistiskt framräknad vind en hel månad. Trots detta ska jag ändå försöka beskriva ett vindmönster som rätt ofta förekommer under en normalsommar. Om det nu finns någon normal sommar. Under våren etablerar sig ofta ett högtryck över Ryssland. Lågtrycken från Atlanten börjar lugna ner sig eller styrs upp norr om England. Våren kommer med värme och fuktig luft som ger dimma hos oss vid sydeller sydostliga vindar. Det blåser ju medurs kring det ryska högtrycket. Våren övergår i försommar och lågtryck kan börja vandra upp över Baltikum och Finland nerifrån sydosteuropa. Kring lågtryck blåser det moturs och med lågtrycken öster om oss blir alltså den förhärskande vinden nord- eller nordostlig. Eller så vandrar ett annat lågtryck in över norra Skandinavien utifrån Atlanten och ger då företrädesvis väst- eller nordvästliga vindar. Det blir alltså en övervikt för vindar från norr under försommaren. Vi närmar oss nu den egensinniga julimånaden som egentligen kan bli nästan hur som helst. Öppnar vi upp den stora porten mot Atlanten och börjar släppa in lågtryck från sydväst, kan den vädertypen lätt bita sig fast och stå sig månaden ut. Den förhärskande vinden blir då mellan syd och sydväst i nästan samtliga farvatten. Regnområden kommer och går nästan varannan dag under en lång period. Om däremot det rätt tillförlitliga högtrycket över Ryssland eller någon rygg från Atlanten växer sig stark och drar in över Skandinavien, kan det bita sig fast och ge oss det där sommarvädret som alla båtmänniskor drömmer om. Det blir inte bara soligt och vackert väder med stigande vattentemperaturer utan också den dagliga sjöbrisen som ger stadiga och lagom hårda skärgårdsvindar. Vindar som lugnar ned sig till natten och gör valet av natthamn enkelt. Ska du färdas utmed våra kuster i det här väderläget, kan du vinna mycket på att studera sjöbrisens vridning över dagen och variation längs kusten. Sjöbrisen blåser nästan rakt in mot kusten under förmiddagen. Under eftermiddagen vrider den så nästan 90 grader medurs för att sen till kvällen, innan den helt sjunker ihop, dra fram parallellt med kusten. Med andra ord ska du segla på förmiddagen eller eftermiddagen för att slippa kryssa och i stället fara iväg behagligt för halvvind? Under en längre högtrycksperiod med sjöbris blir det alltså fördelaktigare att segla norr över utmed östersjö- och norrlandskusterna. Och utmed västkusten ger den väst- och nordvästliga sjöbrisen snabbare segling ner efter kusten. Likaså utmed den finska kusten där sjöbrisen kommer från samma håll. Lycka till med planeringen! Uppdragande cirrusmoln med krokar från sydväst lovar ofta en längre period med mest sydliga vindar. ~ LAGE LARSSON foto L-G NILSSON 7

8 VETT & ETIKETT Vettet som försvann Solen skiner och fjärden glittrar och det är härligt att vara ute på böljan. Sjöbloms båt lunkar fram i sina sju knop och vi har inte speciellt bråttom, ty själva färden är i sig en njutning. Det här, tänker vi, är den sista stora friheten, omgivna som vi är av lagar, förordningar och förbud. 8 a I det fina vädret kan vi sätta på hurran och bulla upp med fika och mackor och sådant. Livet är ganska härligt, tycker vi, medan vi styr mellan kobbar och skär. Där kommer akter om oss en båt, rätt så stor verkar det, ty den har stora vita mustascher om bogarna. Den styr rakt mot oss. Ja, ja, den håller väl undan. Vi tänker så, ty vi tror denna vackra dag alla om gott. För säkerhets skull vrider vi lite på ratten och drar oss ytterligare ut på styrbordssidan av sundet som vi passerar. Då ser vi att den upphinnande båten girar, den också, och kommer närmare med full fart, över 20 knop, tror vi. Till sist kör den förbi oss på ett avstånd av ett par meter, så nära att vi inte har en chans att styra upp mot svallvågorna. Sjöbloms båt är konstruerad så att hon rullar vansinnigt mycket i sidsjö och nu far allt som vi inte lyckats hålla i naturligtvis i durken, koppar med kaffe, mackor och vad det nu är. Vi måste ju hålla i oss själva också. Vad är det för ena dårar, säger vi och hötter med näven. Lars Porne, allmänreporter på Svenska Dagbladet. Bevakat segling, båtliv och skärgård i snart 40 år. Men det medelålders sällskapet på den stora vita plastbåtens flybridge garvar och pekar finger åt oss med den hand de inte håller groggen i. Han som styr har en löjlig kaptensmössa och Lorens Marmstedt-halsduk på sig. Man kunde ha önskat att det funnes lite sjövett i det han har satt mössan på. Det finns något som heter sjömanskap och gott sådant är en kombination av kunskap och gott omdöme, sjövett helt enkelt. Det är inte så lätt att definiera ordet sjömanskap och vi letar efter det i våra lexikon, förgäves ända tills vi finner det i Nationalencyklopedin, som nöjer sig med två meningar:»sjömanskap, de yrkeskunskaper och erfarenheter som behövs för ett fackmässigt riktigt handlande vid framförandet av ett fartyg och hanteringen av dess manövreringsorgan samt övrig utrustning, särskilt dess säkerhetsutrustning. Till handhavande av fartyg räknas det trafikmässiga uppträdandet, där sjömanskap ligger nära navigationens båda huvudproblem att bestämma läge och fortsatt färdväg.«man kunde ju tycka att detta vore självklarheter, även om språket är byråkratiskt. Nu hör det till saken att den som färdas på sjön faktiskt är skyldig att känna till vad gott sjömanskap är för något, ty så står det i sjölagens paragraf 59:»Befälhavaren skall sörja för att fartyget framföres och handhaves på sätt som är förenligt med gott sjömanskap.«det finns sådana som visar gott sjömanskap och saktar ner när de passerar segelbåtar i trånga farvatten och håller undan för dem när de ligger på en kryssbog. Det finns sådana, som fått lära sig sjövett från barnsben av sina föräldrar. De vet att man skall vara hänsynsfull och hjälpsam och erbjuda bistånd åt den som verkar att ha fått problem, motorstopp, kanske rigghaveri eller grundstötning. I min ungdom var det sällsynt med motor i segelbåtar och när jag låg och drev utan vind i augustikvällen var det bara att vifta med en tamp åt någon upphinnande motorbåt så fick jag bogsering. För resten står det i sjölagen att man är skyldig att hjälpa dem som är i sjönöd, en självklarhet, kan tyckas. En del människor som färdas på sjön har en nedärvd tradition i sig som talar om för dem hur de skall uppträda. Men många nya människor har numera fått möjlighet att köpa båt och komma ut på böljan, folk som inte upplevt båtlivet från tidig ålder. Samtidigt har båtarna blivit större och snabbare. Man kan svära över ungdomar som far fram som dårar i farsans båt som de lånat men ännu mer borde man svära åt farsan, som inte lärt dem sjövett. Ju fler som drar fram som vettvillingar, ju fler rop på mer lagar och förbud och obligatoriskt körkort på sjön. Nu har den vita plastbåten försvunnit i fjärran och vi har plockat upp allt som fallit i durken.

9 illustration ANN-MARI ANDERSEN Där möter vi en båt och höjer handen till hälsning och i den andra båten måste det sitta en gammal uv, ty han vinkar tillbaka. Så gjorde man alltid förr och många gör det lyckligtvis än. Det är lätt att komma med pekpinnar, själv har man kanske inte ett helt rent samvete. En gång i tiden, när jag var ung, hade jag en segelbåt med centerbord. Den var fin och mycket snabb och kunde i lämplig vind segla förbi de flesta båtar eftersom den kunde plana. Nu är det så, att om två segelbåtar befinner sig inom synhåll från varandra uppstår lätt en kappsegling. Så var det också på den tiden och jag lurade då och då en annan båt att jaga mig och följa efter in över en sandbank utanför vår brygga. Själv drog jag diskret upp centerbordet och passerade över banken men båten som jagade mig fastnade givetvis ordentligt. Då seglade jag in till bryggan, hämtade motorbåten och drog loss den stackars seglaren från sandbanken och fick en tia för besväret. Det kanske inte var ett exempel på gott sjömanskap men ganska kul, tyckte jag då, och ingen skada var ju skedd. Emellertid skulle jag önska att fler av de nya båtägarna vore med i någon båtklubb och tog någon kurs i navigation. Även om klubbkänslan är på utdöende är det bra att kunna få råd och kunskap från klubbkamrater. Om man skall vistas på sjön måste man också veta vilka regler som gäller, inte bara de som står i lagboken utan också de som gäller umgänget båtar emellan. Man blir ganska förbannad när man funnit sin egen vik att lägga sig i för natten, sätter stäven i land och lägger ut ankaret i aktern och börjar brassa käk, när en annan båt stävar in och lägger sig bredvid med fendrar emellan. Inte blir det roligare när folket i den andra båten låter sina barn fara omkring i jollen med en aktersnurra som låter som en övervarvad symaskin och sätter i land sin hund, som står på klippan och skäller oavbrutet. Då lossar vi förtöjningarna, drar upp draggen och söker oss en annan vik. ~ LARS PORNE

10 ATLANTICA TESTAR AUTOPILOTER 10 Autopilot onödig lyx eller användbart hjälpmedel? Man ställer inte vem som helst vid rodret. Frågan är nu vågar du överlåta ditt roder till en liten apparat? autvecklingen har tagit autopiloterna till en överkomlig prisnivå och införlivat mängder av finesser. Möjligheten att låta en gps-navigator styra autopiloten har blivit speciellt intressant i och med att noggrannheten så dramatiskt förbättrats. En autopilot är den mest komplicerade utrustningen ombord. Här skall avancerad elektronik och mekanik, mekanisk eller hydraulisk, samverka i en synnerligen ogynnsam miljö. Kursdator: Den avancerade kursdatorn skall ha många järn i elden. Den ska inte bara hålla reda på kursen, den skall också lära sig hur båten beter sig i sjön. Dessutom kan det finnas en gps som instruerar den att ändra sig för att hålla båten på rätt spår. Innan piloten påverkar rodret, kollar den i sitt inbyggda uppslagsverk om det är tillåtet att göra som tänkt. I uppslagsverket finns bland annat gränser inlagda för hur snabba och stora roderutslag som får göras i förhållande till fart och sjögång för att undvika fatala manövrar. De mest avancerade systemen kan dessutom behandla information om ström- och vindpåverkan för att på ett mjukt sätt få båten att utan kontinuerlig roderjustering hålla sig på kurslinjen. Kompass: Autopiloten förlitar sig alltid på sin egen kompass. Till skillnad från en rorsman, håller autopiloten fast vid kompasskursen och gör ingen kompensation för avdrift. När en gps är med i bilden, ger den information om bäring till girpunkten och

11 eventuell avvikelse från kurslinjen så att autopiloten kan styra tillbaka på linjen (track keeping). Precis som vanliga magnetkompasser, är autopiloternas fluxgate-kompasser känsliga för både permanenta och inducerade magnetfält och måste devieras. Normalt gör man själv detta med hjälp av ett inbyggt program. Autopilotinstallationer är olika känsliga för störningar från till exempel mobiltelefon eller vhf-radio och kan i vissa fall bete sig oväntat. Det kan inte nog betonas att kompassplaceringen är viktig för riktig funktion. Idealiskt placeras den i båtens tyngdpunkt och samtidigt så långt som möjligt från magnetiska material, elmotorer, ström- och antennkablar. Kompasserna är också olika känsliga för sjörullning och därför har de flesta tillverkarna flera olika modeller eller extra kompasstillbehör som lämpar sig för olika båttyper. Roderutslag: Autopilotens kursdator jämför den utlagda (bestämda) kursen med den kurs som båten får genom sina rörelser i sjön och korrigerar kontinuerligt till den bestämda kursen. För att piloten skall veta hur mycket roderutslaget skall ändras, måste det finnas en avkännare (feed back) monterad till rodret. Avkännaren är inbyggd i alla autopiloter för rorkultsmontering, i en del rattpiloter och i en del mekaniska servon för inombordmontering. Styrservo: Praktiskt taget alla båtar, från små styrpulpetbåtar till större handelsfartyg, kan förses med autopilot. Alla båtar med rorkult kan enkelt förses med allt-i-ett rorkultsvarianten som har kursdator, kompass, roderavkännare och styrservo inbyggt i en enda enhet. Rattstyrda segelbåtar med mekanisk styrning förses enklast med rattpilot eller rattkrans som via en kamrem eller kuggdrev påverkar ratten. En mer avancerad lösning är att montera styrningen direkt på hjärtstocken. Till båtar med kabelstyrning finns plug-inpiloter, som enkelt monteras mellan ratten och styrsnäckan, och som alternativ finns en motorförsedd styrsnäcka. Plug-in-piloten har inbyggd kursdator och roderavkännare, den motorförsedda styrsnäckan har dessa som separata enheter. Båtar med hydraulstyrning förses med en trevägs shuntad hydraulpump, kursdator, roderavkännare och kompass. Det är viktigt att hydraulpumpen dimensioneras efter den befintliga hydraulkolvsvolymen för att systemet skall fungera bra. Vårt minitest Utrustning som testades bestod av: Simrad ap21 kontrollenhet, j300x kursdator, rfc35r kompass, rpu80 hydraulpump och rf300 roderlägesgivare. Vid gps-styrning användes en bärbar pc med Transas Navisailor 2500 och en Raytheon rs112 gps-mottagare. För att ge installationen förutsättning att göra bästa möjliga jobb, började vi med att kalibrera piloten. Den utförliga och överskådliga bruksanvisningen anvisade steg för steg hur vi skulle gå tillväga. Vid bryggan fick vi instruktioner av piloten att vrida ratten åt babord respektive styrbord för att den skulle lära sig åt vilket håll drevet gick när vi vred på ratten. Därefter kalibrerade vi änd- och mittpunkt för roderutslaget. Sedan gav vi oss ut för att kalibrera fluxgatekompassen och ställa in tröskelvärde mellan låg- och högfart. Kalibreringsproceduren avslutades med att piloten själv gjorde ett antal girar och lärde sig hur stora roderutslag den skulle använda för att orma sig kring en rät kurslinje. Vädret var gynnsamt med en svag vind om cirka 5 m/s och våghöjd cirka 0,4 meter. Styrning med fluxgatekompassen: Vi gav oss ut på Rivöfjorden för att låta autopiloten styra på ensfyrar. Vi konstaterade tämligen omgående att den rekommenderade uppdateringsfrekvensen (40 sekunder) var alldeles för lång för vår båt. Det kändes helt enkelt inte tryggt att i hög fart (20-35 knop) sitta och se hur båten försvann från enslinjen för att»långt«senare korrigera. Efter stegvisa sänkningar av uppdateringsfrekvensen, fastnade vi för 6 sekunder. Nu kändes det som om en erfaren rorgängare stod vid rodret. Efter 2,5 distansminuter hade vi hamnat cirka 25 meter ur kurs, vilket sannolikt berodde på vinden snett akterifrån. På återfärden kunde vi konstatera hur enkelt det var att gå in och ändra kurs manuellt. Båten reagerade snabbt både när vi tryckte på snabbvalet 10 grader och när vi vred på kontrollenhetens steglösa ratt. Styrning med fjärrkontroll: Vi började med att använda piloten som fjärrkontroll till ratten (stand-by-läge). Den behändiga styrenheten ap21 har dels en ratt och dels styrbords- och babordsknappar att styra med. Ratten vrids precis som en båtratt medan man stegar 1 eller 10 grader (programmerbart) med knapparna. Roderutslaget förblir då i det nya läget tills man ändrar igen. Precis som när man styr manuellt. Denna metod att styra båten kan vara praktisk under korta perioder när man har gott om vatten och skall aldrig användas i trafikerade vatten eller i trånga farleder. Styrning med navigator: Så var det dags för det verkliga eldprovet att låta en navigator ta hand om piloten som tog hand om båten. Som navigator använde vi en pc laddad med navigationsprogrammet Transas Navisailor En Raytheon gps-mottagare med 0,001 distansminuters (cirka 2 meter) noggrannhet fick mata pc n med gps-data. pc n matade piloten med navigationsdata (nmea 2.1). Vi lade upp en synnerligen provokativ 8 distansminuters rutt med 23 girpunkter. Rutten lades med växelvis tätt mellan gir- Hydrauliskt styrservo och roderavkännare. 11

12 punkterna, någon 100-gradersgir och en 180-graderskurs. Ingen semestertripp precis. I autopilotens bruksanvisning står det att automatstyrningen inte skall användas i bland annat trånga farvatten. Detta trotsade vi genom att rutten skulle ta oss i en cirka 30 meter bred ränna med strömmande vatten, ut mellan öar och skär för att över fritt vatten lotsa oss in i en ny ränna. Med spänning anträdde vi vår färd. Efter 20 sekunder fick vi ta över styrningen manuellt för att inte hamna utanför rännan. Det var inte helt oväntat på grund av att autopiloten behöver cirka sekunder på sig för att jämföra navigatorns bäring med sin egen kompass och i samband med detta hämta styrinformation från navigatorn för att komma tillbaka till bäringen. I rännan fick vi hjälpa till att styra vid ett flertal tillfällen. Väl ute på lite friare vatten hittade piloten mer rätt och styrde oss perfekt till en waypoint bortom ett trångt sund. Imponerande! Vid denna waypoint skulle båten gira cirka Simrads kontrollenhet AP grader. Piloten bad om acceptans, vilket den fick och girade med en vid lov. Att giren blev vid, berodde på att piloten programmerats att i den höga farten, 20 knop, inte lägga dikt roder för att undvika olyckstillbud. Så styrde piloten ut oss med vind rakt i sidan på fritt vatten. Vi ökade farten till 35 knop och konstaterade på pc n att vi aldrig var mer än 50 meter från ruttbenet. På pilotens display visades som regel xte (avvikelsen) som 0,01 och 0,02 distansminuter (18 36 meter) och vid något enstaka tillfälle 0,03 distansminuter. Vi kunde också konstatera att piloten varje minut styrde båten tillbaka till bäringen, det vill säga ruttbenet. Så närmade vi oss girpunkten där vi hade matat in en kontrakurs. I den höga farten försvann vi förbi girpunkten och piloten varnade att vi var ur kurs. Den inbyggda säkerheten hade gripit in. Piloten är förprogrammerad att koppla ur automatstyrningen och varna istället för att göra en idiotmanöver. Vi vände själva båten och då frågade piloten om vi ville tillbaks till girpunkten. Vi bekräftade och väl framme bad den om bekräftelse för att ta båten till nästa girpunkt i rutten. Färden gick tillbaka över öppet vatten, nu med vinden från andra sidan. Perfekt styrde piloten oss längs ruttbenet med samma noggrannhet som tidigare. Vi närmade oss trånga passager med korta ruttben. Här uppvisade piloten samma egenskaper som vid starten. Pilotens reaktionstid förefaller inte anpassad till sådana labyrintrutter. Väl tillbaka i rännan vid hamnen, fick vi åter ta över styrningen manuellt. ~ TESTPATRULLEN 12 Säkerheten med autopilot Av figurerna framgår att man måste navigera på gammalt sjömansvis om man inte har GPS ansluten. Tillverkarna varnar för användning i trafikerade och trånga farvatten samt under förhållanden med dålig sikt eller extrema väderförhållanden. För att färdas tryggt, bör man lägga kursen så att det finns minst 0,1 sjömil fritt vatten på ömse sidor om kurslinjen. Glöm inte att det är din skyldighet som skeppare att aldrig ge avkall på uppmärksamheten. Vare sig GPS eller autopilot har ögon och kan inte se andra sjöfarande. Simrads fjärrkontroll AP 21 Destination Destination Manuell styrning Man tar sikte på ett märke att styra på. Avdrift beroende på vind, sjö, ström eller propellergång gör att man kontinuerligt fjärmar sig från den bestämda kursen. Man upplever att man styr rätt eftersom båten hela tiden pekar mot destinationen Enkel styrning med autopilot Båten pekar mot destinationen och autopilotens navigationsläge aktiveras. Autopiloten håller båten på konstant kompasskurs, men avdrift gör att båten parallellförflyttas och missar destinationen. Den erfarne navigatören ger autopiloten en ny kurs som kompenserar för avdriften. Riktmärke Destination Destination Erfaren navigatör Den erfarne navigatören kompenserar för avdriften redan vid starten och styr vid sidan om destinationen för att hamna på destinationen. GPS-styrd autopilot Navigatorn är aktiverad på ett ruttben eller GOTO waypoint och förser autopiloten med styrinformation. Autopiloten får information om bäring från START till DESTINATION och hur långt från denna bäring båten befinner sig. Piloten styr mot bäringen och jämför med fluxgatekompassen. Båten slingrar sig tätt kring bäringen. Vid våra prov, hamnade vi som mest cirka 50 meter från bäringen.

13 Sammanfattning Det krävdes en del experimenterande för att kalibrera piloten till vår båt. Styralgoritmerna eliminerade farliga manövrar och var dessutom anpassade till farten. Vi behövde lära oss hur piloten reagerade när den användes som fjärrstyrt roder. I automatstyrningsläge höll den kompasskursen perfekt och reagerade snabbt när vi ville ändra kurs. När den matades av Navisailor 2500, gjorde den ett utmärkt jobb så länge vi hade gott om vatten. Inledningsvis kändes det något frustrerande att båten inte pekade på våra destinationer tillräckligt snabbt, men efter ett par distansminuter vande vi oss vid pilotens reaktionstid och så såg vi ju i Navisailor att vi var mycket nära de utlagda ruttbenen. Vår provokativt lagda testrutt genom trånga passager bekräftar tillverkarens varning och skall vi vara riktigt ärliga, hade vi inte ens drömt om att lägga en sådan rutt utifrån ett vanligt sjökort. En del av passagerna är cirka 1 mm på sjökortet (25 meter på specialen) men med Navisailor 2500 kunde vi zooma bilden och det ser ju förledande stort och brett ut i skala 1:3000! En del av nöjet med att vara på sjön är ju själva navigeringen och att styra båten. Varför överlåta detta nöje till apparater som ändå måste övervakas? Visst är autopilot en lyx, men det finns tillfällen då man utan att ge avkall på uppmärksamhet kanske vill släppa rodret under en kort period. Det kan till exempel vara att svara på ett vhf-anrop eller lägga seglet rätt på bommen, hänga ut fendrar etc. Autopilot med gps är ett fantastiskt hjälpmedel för långa transportsträckor på fritt vatten. Installationen är mycket viktig. Det gäller såväl sittbrunnspiloter som inombordspiloter. Allra viktigast är kompassens placering, både med avseende på var i båten, som i förhållande till magnetiska material och elektrisk utrustning. Det är viktigt att välja rätt dimensioner på styrservon och strömförsörjning till båtens deplacement, både för funktion och hållbarhet. Kalibrering av kompass, styrservo och kursdator till just din båt kommer att avgöra om du tycker att installationen klarar av jobbet eller ej. Bästa rådgivning får du hos en välrenommerad installatör. Han har erfarenhet av vad som fungerar bäst till din båt. Översikt autopiloter 2 ton 3 ton Rek. deplacement 4 ton 5 ton 6 ton 7 ton 8 ton 9 ton Rekommenderad båtlängd GPSingång Anslutning fjärrkontroll Övriga upplysningar Ca pris exkl montering Rorkultspiloter Raytheon ST1000+ X X (upp till 10 m) X X allt-i-ett kr Raytheon ST2000+ X X X (upp till 11 m) X X allt-i-ett kr Raytheon ST4000+ X X X X O (upp till 12 m) X X separat kompassgivare kr Raytheon ST4000+GP O X X X X (upp till 13 m) X X separat kompassgivare kr Simrad TP10 X X O upp till 10 m allt-i-ett kr Simrad TP20 X X X X upp till 11 m X X allt-i-ett kr Simrad TP30 X X X X upp till 12 m X X allt-i-ett kr Rattpiloter segelbåt Raytheon ST3000 X X X X X (upp till 11 m) X X separat kontroll/display kr Raytheon ST4000+ X X X X X (upp till 11,7 m) X X separat kontroll/display kr Simrad WP10 X X X X X X O upp till 10 m allt-i-ett kr Simrad WP30 X X X X X O upp till 12 m X X allt-i-ett kr Rattpiloter motorbåt Raytheon Sportpilot X (upp till 9 m) X X separat kompassgivare kr Raytheon Sportpilot+ X X X O (upp till 11 m) X X separat kompassgivare kr Simrad AP12R X X X X upp till 10 m X X för Morse/Teleflexstyrning kr Simrad AP12H X X X X upp till 10 m X X hydraulstyrning (1) kr Simrad AP14R X X X X X X X upp till 12 m X X för Morse/Teleflexstyrning kr Simrad AP14H X X X X X X X upp till 12 m X X hydraulstyrning (1) kr System (inombord) (1) (2) Cetrek 715 från 8,5 m X X kr (1) (2) Raytheon ST5000+ Sail X X X X X X O (upp till 13 m) X X kr (1) (2) Raytheon ST5000+ Hydraul X X X X X X O (upp till 13 m) X X kr (1) (2) Raytheon ST5000+ Servo X X X X X X O (upp till 13 m) X X kr Nexus AP paket 1 upp till 13,7 m X X Segelbåtar med mekanisk styrning (1) kr Nexus AP paket 2 från 12 till 18 m X X Segelbåtar med mekanisk styrning (1) (2) kr Nexus AP paket 3 från 12 till 18 m X X Segelbåtar med hydraulisk styrning (1) (2) kr Simrad AP21, AP22 X X X X X X upp till 12 m X X Inkl Rate-kompass (1) (2) från kr Simrad AP 20 X X X X X X upp till 15 m X X Inkl Rate-kompass (1) (2) från kr Sverigerepresentanter: (Cetrek), Boatnav AB, , (Nexus), Silva Marine AB, , (Raytheon), Navship Sweden AB, , (Simrad(), Simrad AB, , X = Lämplig/ja 0 = Välj större modell för hård segling (1) Kontakta sverigerepresentant eller installatör för systemanpassning till din båt. (2) Kontakta sverigerepresentant eller installatör för autopiloter till större båtar.

14 En sentimental 14 resa till Vinga Vinga, eller Winga, som många föredrar att skriva namnet, spelar inte längre någon huvudroll för sjösäkerheten vid yttre inloppet till Sveriges största hamn. Fyren fjärrkontrolleras från fastlandet och lotsarna behöver inte längre finnas på plats för att betjäna fartygen som skall in till någon av Göteborgs många hamnar. foto STIG FYRING

15 afyrpersonalens hus hyser inte längre varken fyrmästare eller fyrvaktare med familjer. Och samma gäller för lotsarnas, där är det bara»herrgården«som Sjöfartsverket har kvar som en dagmäss för dem som vistas på Vinga kortare tid. Trots att Bohuslän och Halland fram till 1600-talet inte var svenska har Göta älvs utlopp ändå alltid hört till Sverige och varit livsviktigt för vår handel med Nordsjöns länder och världen bortom. Angöringen utifrån havet var besvärlig och fartygen hade svårt att komma rätt. Det ledde till att den första båken kom på plats i början av 1600-talet för att sedan avlösas av den första fyren 1841 som sedan kompletterades med en andra Kompletteringen gjordes för att underlätta identifieringen av Vinga sedan sjöfarande klagat över att fyren kunde förväxlas med Skagens, Nidingens och Trindelens fyrar. Dagens fyr, som ersätter de båda första, stod färdig 1890 och har ett 29 meter högt torn av sten placerat cirka 12 meter ovan havsytan. I toppen av tornet sitter lanterninen som härbärgerar linsen och allting kröns av en kupol med avslutande knopp. Tillsammans med den karakteristiska rödmålade båken, uppförd 1854 och den gamla lotsutkiken ger fyren Vinga dess välkända silhuett. När båtar och fartyg började söka sig utanför kusten måste de också återvända in. Man använde då naturliga märken till vägledning, landformationer, öar, uddar och träd. Där de inte räckte till började man tillföra märken som man själv skapade. Målade fläckar, tavlor, kummel och båkar. Men, de hjälpte inte i mörker. Därför skapades fyrarna, vid Falsterbo så tidigt som i början av 1200-talet. På Vinga dröjde det alltså mycket längre trots stor trafik och stora haveririsker. Vägen är lång från den förste båkvaktaren, troligen en man vid namn Torkel från mitten av 1600-talet fram till siste fyrvaktaren, Björn Holmström som lämnade Vinga 1974 då automatiseringen inträffade. I skärgårdslederna seglade medeltidens handelsfartyg bara när vinden var förlig och sikten god. Och under vintern låg seglationen i stort sett nere. Men med bättre fartyg och fyrbelysning kunde man nu våga sig på nattlig angöring och kort förflyttning genom en led in till hamn. Vid svårt nedsatt sikt, tjocka, snöfall eller hårt regn, hjälpte dock inte fyrljuset stort. Därför infördes ljudsignalering på Vinga, först genom skottsignalering med gamla skeppskanoner, men 1883 installerades en ångdriven mistanläggning, som sades kunna höras sex sjömil ut till havs vid lätt tjocka. För att inte tala om hur den hördes för dem som bodde och arbetade på Vinga. Telegrafen kom till Vinga 1864, när man öppnade förbindelse med optisk telegraf via Brännö. Den ersattes redan 1881 när man drog ut kabel från fastlandet. Telegrafen underlättade kontakten mellan fartyg, ägare och mäklare. Meddelandena från Vinga var så intressanta att de anslogs på en tavla vid Skeppsbron i Göteborg. Ön ligger tio distansminuter väst om Göteborg och är en klippö med kraftiga bergryggar. En djup vik nästan klyver ön i en nordlig obebyggd och en sydlig del. Söder om Vinga med endast ett smalt sund emellan ligger Koholmen och i detta sund ligger så hamnen. Närmast hamnen låg lotssamhället och längre västvart, närmare fyren, fyrfolkets hus. Utsidan och bergryggarna är karga, men i små och stora sprickor växer det. I de djupa och skyddade sprickdalarna är växtligheten frodig. Under 1800-talet ökade antalet bofasta till att år 1900 uppgå till 37 personer och då hade ändå inte barnen räknats. Fyrmästarfamiljen bestod bara den av tretton barn, varav nummer fyra var döpt till Evert. Fyrmästaren hette Carl Gunnar Taube och sonen blev sedermera vår nationalskald. Barnantalet på Vinga var så stort att här behövdes en skola. Skolan var en så kallad lotsbarnskola, administrerad av Lotsverket och den inrymdes till en början i gamla lotsvaktstugan, men flyttades till ett nybyggt skol- och tvätthus. En lärare undervisade alla klasser, elevantalet var litet och barnen fick bra undervisning. Här gick Evert från sju års ålder tills han var 13. Kärleken till Vinga och Bohuslän levde stark hela hans liv. Otaliga fartyg har grundstött i Vingas närhet. Många sjömän har drunknat utan möjlighet till räddning. Och många fler skulle ha omkommit om inte vingalotsarna gått ut i alla tänkbara väder för att rädda liv, roende eller under segel, först en bra bit in på talet försedda med motorbåt. Att läsa dåvarande överlotsen Charles Palmqvists skildringar från Winga inger respekt och nära nog vördnad. Mest känd blev bärgningen av besättningen från norska barkskeppet Svolder under den ökända orkannatten 6 november Vind och ström drev ned fartyget på Stora brottet vid Vinga. Där bröts det sönder och poopen med hela besättningen ombord drev vidare in på Böttö rev. Härifrån lyckades lotsarna bärga samtliga ombordvarande. Telegrammet från Vinga till Lotsverket lydde i all korthet:»vinga klockan förmiddag. Fyrmastade järnbarken Svolder av Kristiania strandade i natt på Stora brottet vid Vinga. Hela besättningen, 24 man bärgad av oss. Överlotsen.«Vi kommer ut med lotsbåten en dag i mitten av oktober. Vinga ligger i solsken, dagen är mild och temperaturen 17 grader. I alla skrevor ser man björnbärsbuskarna som jobbar för att hinna få sina bär mogna. Formationer av starar lyfter och eskaderflyger med god rättning och perfekt samtidighet. Nere vid hamnen arbetar ett lag från Sjöfartsverket med att reparera en kaj och två fritidsbåtar ligger inne. En man till rör sig längs bryggan, en mästerlots som tillbringar det mesta av sin lediga tid här ute sysselsatt med fiske. Han går ut med båten och återkommer efter att ha vittjat garnen. Han ser nästan belåten ut, resultatet blev ett tiotal krabbor och fyra fina humrar. Annars är ön fri från folk. Ingen fyrpersonal, inga lotsar, ingen telegraf en ny tid. Den ordnande handen på ön är nu Winga Vänner. Hamnen kommer i fortsättningen att fyllas av fritidsbåtar, och utflyktsbåtar kommer att frakta ut dem som vill komma ut och bada och avnjuta ön och dess havsutsikt. Nu blir det Winga Vänner och Göteborgs Hamn som får vårda det gamla kulturarvet. Förhoppningsvis kommer Vingas silhuett att bevaras ograverad länge än. ~ TOM ROECK HANSEN 15 Den klassiska siluetten av Vinga. Källor: Erik Hägg, Bland lotsar; Charles Palmqvist, Winga; Anna Sandell, Vinga fyr.

16 Läsvärt om fyrar Fyrfebern nådde nya höjder den senaste tiden med ett helt gäng smaskiga böcker som kommit ut. Vi har bläddrat i dem och kan ge lite vägledning till den intresserade. Sveriges Fyrplatser En bebyggelsehistorisk dokumentation av f d bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Dan Thunman, Sjöfartsverket har i samarbete med Riksantikvariatämbetet låtit utföra inventeringen som nu publiceras i form av en rapport där alla bemannade fyrplatser presenteras. Främst avsedd för myndigheter, kommuner, muséer och föreningar med intressen i fyrplatser, men självklart också för den riktigt fyrintresserade. Boken är på 364 sidor och innehåller hundratals bilder och ritningar. Boken kommer att finnas där Sjöfartsverkets andra publikationer säljs och priset kommer att bli cirka 500 kronor. Svenska fyrar Magnus Rietz och Harry Sellman. På 250 sidor i stort format porträtterar fotografen och skribenten Magnus Rietz 66 svenska fyrar från Malören högst upp i Bottenviken till Ursholmen vid norska gränsen. Kommentarerna har något av dagbokskaraktär och sekunderas utmärkt av den förre lotsdirektören Sellmans faktatexter. Bilderna är omsorgsfullt inväntade, med stundom storslagna resultat. En presentbok att ges till mottagare med känsla för sjö och kultur. Format 25x32 cm. Bokförlaget Fischer & Co. Pris: cirka 450 kronor Fyrar. Från Falsterbo till Faerder Gert Malmberg och Ulf Sveningson. I den rikt illustrerade boken presenteras 70 fyrar och fyrplatser Kattegatt runt. Malmbergs texter är korta men ändå innehållsrika och läsvärda. Sveningsons fyrbilder i akvarell är friska och karaktärsfulla och kompletteras med svartvita teckningar av hög klass. En bok att ha med ombord. Format: 23x25 cm. Warne Förlag, Partille. Pris: cirka 390 kronor Den stora boken om Fyrar Fyra författare, varav en också har fungerat som redaktör, har gemensamt skrivit en bok som utförligt berättar om sjöfart, fyrväsendets utveckling, teknik, arkitektur och livet på fyrplatserna. Den avslutande tredjedelen visar upp ett spektakulärt urval av kända fyrar världen över. Boken är rikt illustrerad med färgbilder, akvareller, svartvitt foto och teckningar. Boken är avsedd för den intresserade som söker kunskap. Format 25x32 cm. Nordbok International/Prisma. Pris: cirka 360 kronor Fyrar och fyrliv på Gotland Barbro Ejendal och Håkan Hollström En kort bakgrund leder in i den specifikt gotländska fyrhistorien. Tonvikten läggs på liv och händelser kring de gotländska fyrarna. Citat och intervjuer gör berättelsen levande. Gotlands och Sandöns fyrar presenteras i ord och fotografisk bild. En komprimerad engelsk översättning avslutar boken. För den läsare som intresserar sig för fyrar som historia och kultur. Och för Gotland. Format 21,5x23 cm. Bokförlaget Arena. Pris: cirka 548 kronor

17 foto KONNY DOMNAUER Låt bli min ögonsten! När Clabbe af Geijerstams båt stulits satte Atlantica genast igång med sökarbetet. Båten återfanns och skadorna reparerades. Nu funderar Clabbe på elektronisk startspärr. adagen efter stölden återfanns båten i Skurusundet, inte långt från hemmabryggan med skador på larm, tändningslås och instrumentpanel, backslaget ur funktion och diverse inbrottsskador. Dessutom hade värdefulla verktyg, utrustning och semesterförråd av vin och sprit stulits. Usch, det kändes obehagligt. Jag trodde först inte att det var sant båten ska ju ligga där, och så är platsen tom. Var är hon hur mår hon flyter hon. Jag har sen länge en kärleksaffär med min båt och nu har en utomstående våldfört sig på relationen. Skönt att ha Delfina 2 tillbaka igen, tycker ägaren Clabbe af Geijerstam Ända sen jag köpte båten för nio år sen har jag underhållit, fixat, förskönat och förbättrat. Den är inte längre någon standardbåt som vem som helst kan köpa genom att lägga upp en summa pengar. Nu har jag alla grejor som jag tycker behövs, alla beslag sitter där de ska, köket är en pärla och jag har installerat spolpumpar för däck och akterbrygga samt andra finesser. Kort sagt, det är min personliga båt och då känns det extra obehagligt när någon ger sig på den. Under sommarhalvåret lever jag ibland veckovis på båten och brukar också ta med den till Västkusten. Dessutom är båten speciell, bara sex likadana hann byggas och min är den enda i Sverige. För att förhindra stöld försöker jag hålla uppsikt över båten så ofta som möjligt. Ett sätt är att ta för vana att passera hamnen på hemväg kvällar och nätter och så har jag försett den med snap-off ratt som jag alltid tar med mig. Det var väl därför tjuven inte orkade ta sig längre. Tyvärr hann han ju ställa till en duktig röra i alla fall men tack och lov klarade jag mig från skadegörelse på inredningen. Mitt tips är att inte låsa dörrar ner till salongen, det resulterar bara i sönderbrutna snickerier och plexiluckor som blir både dyrt och svårt att återställa. Det kändes bra att anmälan resulterade i att båten återfanns och identifierades så kvickt. Kontakten med Atlantica har också fungerat bra. De såg till att få båten körduglig direkt och det var ju det som var viktigast för mig just då. Ersättningsfrågan blir inget problem eftersom jag hade noggranna anteckningar om vad som fanns ombord och vad de stulna eller skadade grejorna kostat i inköp. Men jag kanske ska fundera på att installera en elektronisk startspärr. Båten spårad inom ett dygn Atlantica och Stockholm Radio samarbetar i eftersök av större stulna båtar. Direkt efter anmälan kontaktades därför Stockholm Radio som redan samma eftermiddag efterlyste båten över vhf i de områden där man beräknade att båten kunde finnas. Första larmet gav inget resultat, men efter nästa, som sändes följande förmiddag, hörde en uppmärksam båtägare av sig och rapporterade att han observerat en båt som kunde vara den efterlysta. När Sjöpolisen kom till platsen bekräftades detta. 17

18 18 Vi hälsar på hos Atlantica i nya Göteborgskontoret Atlantica flyttade under hösten till nya lokaler på Första Långgatan 26 i Göteborg. Inte längre från kajerna än förra adressen och med ännu bättre koll över hamnen. Postadressen, fax- och telefonnumret är oförändrat. Martin Lindeman Hasse Parthéen Här huserar Martin Lindemann, Hasse Parthéen och Sven Andersson, Tina Kopp Carlsson och Maria Lindström, de två första sysselsatta med skadereglering, Sven med administration och systemutveckling och Tinna och Maria med kundtjänst. Martin kom till Atlantica från Trygg- Hansas företagsskador men har tidigare jobbat med båtskador. Hasse är ny som försäkringsman men en båtprofil efter femton år som intendent på GKSS, varifrån även Maria är rekryterad. Vi frågar Hasse och Martin: Hur var båtåret 2000? Om vi bortser från vädret så var intrycken lite blandade. Vad som bekymrar en del är att antalet grundstötningar var så pass stort. Det handlade mest om styrpulpetbåtar och dessbättre inte om några riktigt allvarliga händelser med svåra personskador. Men det kändes ganska onödigt. Troligen är det här en följd av den stora nybåtsförsäljningen de senaste åren, många nya båtägare har kommit ut på sjön och behöver tid att skaffa sig sjövana. -Något som kunde ha gått riktigt illa inträffade uppe i Kungshamn. Båtägaren låg och tankade och blev förvånad över att det gick i så mycket bensin. När mätaren visade 200 liter blev det helt orimligt och han satte i gång att kolla vart bensinen tagit vägen. Det visade sig snart nog att den gått ner i kölsvinet och började gå upp över durkarna. Det blev till att kalla på Räddningstjänsten fortast möjligt. Deras första åtgärd blev att bogsera ut båten från bensinbryggan innan de satte igång att pumpa upp bensinen. Allt gick bra och insatsen avslutades med att utrymmena under durk ventilerades ut grundligt. Tyvärr för båtägaren var det inträffade inte»en utifrån kommande händelse«vilket det ska vara om försäkringen ska ersätta kostnaderna. En lärdom är att man ska ta till vana att kontrollera slangklämmorna som håller påfyllningsslangen på plats mot tanken. Och göra det ofta! Dödmansgrepp slangklämma Har ni flera praktiska tips? Ja, en annan händelse aktualiserar också ett tips. En ung man körde en snabb, mindre, vattenjetdriven båt och fick vara med om något obehagligt. Han gjorde en för brant gir och effekten blev att han kastades ur båten. Men båten låg kvar i giren och återvände därför och körde på honom innan den fortsatte upp på stranden. Dessbättre klarade han sig tämligen oskadd, men det kunde ha gått mycket illa. Felet var naturligtvis att han inte hade satt fast tampen till dödmansgreppet på sig, så att motorn stannade omedelbart när han for ur båten. Det är en enkel livförsäkring, särskilt för den som är ensam i en snabb båt. -En annan sak som är värd att uppmärksamma är att bensinbolagen nu slutat tillsätta bly till bensinen. Äldre motorer behöver därför en tillsats som man själv är tvungen att blanda in då man tankar. Annars far motorn illa. Bensinbolagen har information om vilka motorer och årsmodeller detta gäller. Det är bara att be om deras informationsblad i kassan. Båt- och motorstölderna då, hur utvecklades de? Vi hade inte någon generell ökning, stölderna låg kvar på samma höga nivå som tidigare, men två saker var tydliga. Dels att trenden med stölder av 4-takts utombordsmotorer kring och över 50 hk fortsätter. Många anmälda stölder. Dels också att ett särskilt område varit extra stölddrabbat i år och det är sjön Aspen och dess omgivningar. Lärdomen blir tro för all del inte att du löper mindre stöldrisk i en insjö! Ett sista råd vad blir det? I och med högkonjunkturens stora efterfrågan stiger båt- och motorpriserna. Missa då inte att anmäla rätt försäkringsvärde på din båt. Om du köpt den med mässrabatt till ett pris under listpriset bör du använda bruttopriset som försäkringsvärde. Det är ju de pengarna det kan komma att kosta om du måste köpa en likadan båt igen. Och med ökad efterfrågan har också priserna på begagnade båtar ökat, vilket gör att det inte går att återanskaffa en båt till ett pris som sattes för ett par, tre år sedan. Ett högre försäkringsvärde kostar vanligen ganska obetydligt mer, men det garanterar att din försäkring täcker värdet. Anpassa därför din försäkring till rätt värde! ~ TOM ROECK HANSEN

19 Bli inte överraskad när du ringer till Atlantica! ajo, du har kommit rätt. Vår växel svarar»välkommen till Moderna Försäkringar och Atlantica.«Atlantica är fortfarande namnet på båtförsäkringsverksamheten, men försäkringsbolaget vi ingår i heter Moderna Försäkringar från och med hösten Gruppens försäkringsverksamhet har organiserats om. Rederi-och transportförsäkring samt de större kontona inom företagsförsäkring, som tidigare ingick i Atlantica, har sålts. Moderna Försäkringar är en del av Modern Finance Group som ägs av Invik och ingår därmed i Kinneviksgruppen. Det är inte bara fråga om ett namnbyte utan en ny affärsinriktning. Vid sidan om Atlantica Båtförsäkring ingår i Moderna Försäkringar företags-, flyg- och konsumentförsäkringar, Netviq sak-och livförsäkring på Internet, Bilsport&mc Specialförsäkring och Netviq Norge som säljer båtförsäkringar via Internet. Bolagets målgrupp är numera enbart konsumenter och mindre företag. Atlantica är specialiserat på båtförsäkringar och fortsätter att arbeta efter samma principer som hittills varit så framgångsrika; kundanpassade försäkringar, båtkunnig kundtjänst, nära samverkan med båtbranschen och aktiv produktutveckling. FRÅGOR & SVAR Under sommaren blev min15 hk utombordare med lång rigg, årtal 1993, stulen. Jag blev något förvånad när jag fann att försäkringsersättningen, som jag fick, inte räckte till att köpa en begagnad motor från samma årtal. Borde inte det alltid vara möjligt? Om det finns en begagnad motor att köpa så gör vi det och ersätter försäkringstagaren med den. Ibland finns dock ingen motor tillgänglig och då utgår vi från en värderingstabell, som anger hur stor ersättningen blir med utgångspunkt från vad en ny motor kostar. När det råder en bristsituation på marknaden kan ersättningen eventuellt bli mindre än vad man kan köpa en ny motor för. Sett över tiden brukar dock sådana här variationer beroende på efterfrågan jämna ut sig. ~ GÖRAN SÖDERGREN, SKADOR Premier justeras på grund av skadeutvecklingen Även om det finns ljusglimtar i stöldstatistiken, till exempel Stockholms län och delar av Göteborg, så ligger ändå den totala stöldfrekvensen kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Stölderna drabbar framför allt utombordarna och även om de stöldförebyggande åtgärder vi försöker sprida, till exempel klass 3 låsning och NautiLock, haft en viss begränsande effekt så har ändå de totala kostnaderna för stölder legat kvar på en för hög nivå. Segelbåtarna är inte särskilt stöldutsatta, där ligger i stället den största skadekostnaden på grundstötningar. Premierna har dessutom av konkurrensskäl legat på en nivå som gör att gruppen som helhet inte riktigt täckt sina kostnader. För att undvika att vissa grupper får subventionera andra gruppers skadekostnader, har vi från årsskiftet höjt premierna för utombordar- och segelbåtar med cirka 10%. Även om prishöjningar aldrig är positiva tror vi ändå att våra premier ligger på en konkurrenskraftig nivå. Vi hoppas att du som kund, när du blir drabbad, ändå upplever att du får valuta för pengarna. Det viktigaste är ju trots allt hur du blir behandlad om du råkar ut för en skada. ~ CONNY LANDSTRÖM Jag tycker det är bra att man kan välja försäkring efter hur länge man har båten i vattnet och att ni därför har försäkringsformerna BAS & LONG. Men hur kommer det sig att man har valt 1 april för sjösättning respektive 1 oktober upptagning när det gäller BAS? De tiderna passar ju inte alla båtägare eftersom många båtklubbar har upptagning i mitten oktober. Skälet till att vi har de två försäkringsformerna BAS&LONG är att många båtar ligger kvar i sjön mer eller mindre obevakade till långt in på hösten och blir då i värsta fall utsatta för stölder och/eller höststormar. Vår skadestatistik har visat att vi har en hel del skador under oktober, båtklubbar och andra hamnar får besök av oärliga människor, vädrets makter visar sig ibland från sin sämsta sida. Vi ger därför den som tar upp båten tidigt möjligheten att teckna en BAS-försäkring som ger 15 % lägre premie än LONG, för att man därigenom minskar skaderisken. Datumen är alltså inte satta för att passa klubbarnas upptagningstider, vilka ju för övrigt går att ändra om tillräckligt många vill. För, handen på hjärtat, hur många använder verkligen sin båt i oktober? ~ KLAS EVENSSEN, KUNDTJÄNST 19 Läs i nästa nummer Utrustning för bättre personlig säkerhet, en granskning av utbudet Besök på en klassisk fyr- och lotsplats Lars Porne kåserar från sitt båtliv Sett och synat Nytt på marknaden, presentation och kommentarer

20 AVSÄNDARE: ATLANTICA BÅTFÖRSÄKRING/MODERNA FÖRSÄKRINGAR AB BOX 2251, GÖTEBORG ADRESSATEN FLYTTAD ADRESSATEN OKÄND innehåll 2 Ledare 2 Marintest till Norge 2 Våra representanter 3 Landsort Maritime Training 5 Sett och synat 6 Lage Larssons väderskola 8 Vettet som försvann 10 Atlantica testar autopiloter 14 En sentimental resa till Vinga 16 Boktips 17 Atlantica informerar 19 Bli inte överraskad när du ringer 19 Premiejustering 19 Frågor och svar 20 The Victory Challenge Redaktion Ansvarig utgivare och chefredaktör CONNY LANDSTRÖM Redaktör TOM ROECK HANSEN Produktion/Layout MERCATOR Design MAGAZINE Omslagsfoto GÖTE ERIKSSON, BROTTSJÖAR I GRÖTÖSUNDET Tryck DB GRAFISKA Atlantica tidningen utges av Atlantica Båtförsäkring/ Moderna Försäkringar AB (huvudkontor) Box 2251, Göteborg Tel: Fax: Atlantica Båtförsäkring/ Moderna Försäkringar AB (regionkontor) Kungsgatan 8, Stockholm Tel: Fax: E post: Material till tidningen kan skickas till ovan angivna adress eller per fax Tidningen kan tyvärr inte ta ansvar för insänt, ej beställt material. Citat är tillåtna om källan tydligt anges. German Frers bredvid båten Cristina Med sikte på America s Cup 2003 The Victory Challenge utmanar! athe Victory Challenge är ett syndikat med Jan Stenbeck som ordförande och en rad företag från Stenbeck-sfären som sponsorer inte minst Atlantica. Projektet har redan avverkat en stor del av uppbyggnadsfasen. Viktiga händelser är att den världskände starbåtsseglaren Mats Johansson engagerats som projektledare, att den lika välkände Magnus Holmberg, tillsammans med Stefan Rahm och Lars Linger från Team Holmberg knutits till projektet och att man lyckats förvärva Black Magicbåten från Team New Zealand för träning och tester. Och i november blev det klart att German Frers Jr designar den svenska båten. Nu är det Sverige och Victory Challenge som gäller. German Frers kommer att skriva sig i Göteborg, som är bas för satsningen mot cupen. Reglerna kräver att den svenska båten skall vara byggd i Sverige och byggandet kommer att påbörjas i början av innevarande år. Siktet är då inställt på nästa utmanartävling till America s Cup, Louis Vuitton Cup, som går av stapeln hösten Det är all erfarenhet German Frers besitter vi vill komma åt, det är därför vi jobbat hårt på att knyta honom till oss, sa Mats Johansson vid presskonferensen i början av november. German Frers säger själv att»den svenska utmaningen har rätt taktik och en klar linje och man vet exakt vad man gör. Jag har också sett vilken teknisk utrustning som står till förfogande, jag är minst sagt imponerad. Jag ser inget skäl varför det inte skulle lyckas. Sverige kan bli en dark horse i nästa America s Cup.«Projektledaren Mats Johansson från Gottskär, Onsala har tillhört den internationella starbåtseliten i femton år. Framgångarna är stora och många och han har ett flertal år rankats bland de tre bästa i världen. Den första stora framgången för projektet blev förvärvet Black Magic, som tränings- och testbåt. Enligt Mats innebar detta att man sparade två, tre år av förberedelser. Båten, som i juli döptes till Cristina iacc, har fått sin hamn vid det gamla Eriksbergsvarvet. Team Holmberg har gjort sig känt som en toppbesättning på den internationella matchracing-touren med stora framgångar bland annat under Eftersom America s Cup seglas som matchracing kommer Magnus med sin erfarenhet att lyfta kompetensen avsevärt och det är just detta han skall ansvara för, säger Mats Johansson. Av de två övriga medlemmarna i Team Holmberg är Stefan Rahm taktiker och Lars Linger spinnakeroch genuatrimmare, båda med mycket rutin från matchracing. Nu fortsätter uttagningen av besättningen med hjälp av Cristina. ~ TOM ROECK HANSEN Sponsorer: Atlantica, Metro, TV3, Viasat Sport, Comviq, Tele2, Everyday, Moderna Fonder. foto BERT WILLBORG

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

Simrad NSS blixtsnabb med dubbelkommando

Simrad NSS blixtsnabb med dubbelkommando Simrad NSS blixtsnabb med dubbelkommando Artiklar ur tidningen Ur nummer: 10/2011 Max Carlgren. Foto Simon Carlgren NSS7/NSS8/NSS12 Skärm 6,4/8/12,1 tums LED-skärm Mått mm 155 x 149,5 x 110,5 inkl fäste

Läs mer

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare DATOR OMBORD BÅTMÄSSAN 2006 Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik av och med Thomas Lundgren Datorseglare Lars Lars Fjelddahl Långfärdsseglare Thomas Båtmässan 2006 - Dator Ombord 1 VILKA BÅTAR

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglingskunskaper som märks Att gå i seglarskola och lära sig hantera en båt, ha skoj med kompisar och så småningom lära sig att segla är

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande.

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Utnyttja din elektronik ombord Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Mathias Hellgren Jobbat som Race Specialist på Silva/Nexus Marine sedan 2005 Har kappseglat professionellt i 7 år tre

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

Alice och världens väder

Alice och världens väder Handledning för pedagoger AV-nummer: 100701tv 1 5 programlängd: 10 min Åtta program om väder á 10 minuter för skolår 0-3 Den animerade figuren Alice bor på en planet där det inte finns något väder överhuvudtaget.

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator Har du funderat på att skaffa en PC instället för plotter för presentation av sjökort? De främsta fördelarna är: Extremt snabbt att arbeta med Mer detaljerade sjökort Möjlighet att använda olika program

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Konsten att spå väder

Konsten att spå väder Konsten att spå väder P G ANDBERT Så kallade "vädergubbar,, står i en klass för sig. Nu menar jag inte de där, som tittar på fiskfjäll eller rotar i djurens inälvor, för att få reda på hur vädret skall

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

METEOROLOGI. Innehåll

METEOROLOGI. Innehåll 1 METEOROLOGI Grunder för segelflygare Poul Kongstad 2 Innehåll Luftmassor Moln Termik Sjöbris Lävågor Fronter Väder på internet 1 3 Luftmassor Stort område med "liknande väder" Temp fuktighet skiktning

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Nr 2 2013 Årgång 28 Ordföranden har ordet Hej och glad vår! Nu har kretsen bytt namn till Bottenvikskretsen. Det är med glädje och förväntan styrelsen fortsätter att marknadsföra kretsen inom hela sitt

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Veckobrev från Oden 2015-08-16

Veckobrev från Oden 2015-08-16 Veckobrev från Oden 2015-08-16 Hej på er igen! Då har en vecka till passerat och det är dags att rapportera några nya rader från oss. Jag har förstått på responsen vi fått på våra brev att ni tycker att

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

SXK Rikseskader till Tallinn 2014

SXK Rikseskader till Tallinn 2014 SXK Rikseskader till Tallinn 2014 "Sörmlands eskader, Sörmlands eskader, Sörmlands eskader. 111:an kallar " Så lät det varannan timme på VHF kanal 72 nästan varje dag under Juli när 9 båtar från Sörmlandskretsen

Läs mer

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC

44 DAGENS BÅTAR. Vector 23 MC Vector 23 FC 44 DAGENS BÅTAR Vector 23 MC Vector 23 FC Snabbast i skärgården Samma skrov helt olika sjöegenskaper. I närmare 50 knop testade vi två olika fartvidunder från Vector och fick två helt olika resultat. text:

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13

Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13 Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13 Kustlaboratoriets lokalkontor Väröbacka, onsdag 13 februari, 2013 Närvarande: Jan Andersson Björn Fagerholm Frida Sundqvist David Andersson Malin Hällbom

Läs mer

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben Albin 78 klubben Stratusklubben Albin Marin-klubb Verksamheter

Läs mer