fyrplats Resa till klassisk Autopiloter Lage Larssons väderskola Sista delen av TESTPATRULLEN GRANSKAR: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE SJÖRÄDDNINGSSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fyrplats Resa till klassisk Autopiloter Lage Larssons väderskola Sista delen av TESTPATRULLEN GRANSKAR: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE SJÖRÄDDNINGSSKOLA"

Transkript

1 SJÖRÄDDNINGSSKOLA SJÖVETT SETT & SYNAT Sista delen av Lage Larssons väderskola Resa till klassisk fyrplats TESTPATRULLEN GRANSKAR: Autopiloter TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 1/2001

2 2 LEDARE»En ny båtsäsong med nya förhoppningar.«nu är det dags igen att börja tänka framåt mot båtsäsongen, att fundera på förbättringar, kompletteringar eller till och med på en ny båt. Det gångna året bjöd på en usel sommar men i gengäld en fin september. Båttillverkarna upplevde ännu ett gott försäljningsår, det tredje i rad. Redan efter mässorna var några av de stora tillverkarnas båtar slutsålda för året. Även för oss på Atlantica var utvecklingen god med en ökning på över 10 % i både antal och värde. Dessvärre har inte skadekostnaderna för utombordsmotorbåtarna förbättrats och vinterns stormar drabbade segelbåtarna hårt, så för dessa två kategorier måste tyvärr premierna höjas något för att de ska täcka sina kostnader. Viktigare för kunden är dock den ersättning och den behandling man kan räkna med om man faktiskt drabbas av skador. Och på det området är det ingen konkurrent som slår Atlantica. Det visar den stora kundundersökning vi lät göra under året. Inte så att vi vilar på lagrarna, vi fortsätter att utveckla alla delar av vår verksamhet för att kunna ge ännu bättre kundnytta. AtlanticaTidningen granskar denna gång autopiloter i en noggrann genomgång, presenterar avslutningen av Lage Larssons väderserie, besöker den nya sjöräddningsutbildningen på Landsort och besöker det som en gång var lotsarnas och fyrfolkets ö vid Västerhavet. En blandning av information, ekonomi och känsla jag hoppas att den ska smaka. Vi ses på sjön! CONNY LANDSTRÖM Marintest såld till Norge Sjöfartsverket har under den gångna hösten sålt Marintest till Det Norske Veritas, som nu tar över testningen för Blå skylten-märkning och ce-märkning. ablå skylten var under tiden före eu en viktig trygghetssignal till köparen. Nu är det dock ce-märkningen som gäller. Alla nya båtar som säljs, nationellt tillverkade eller importerade, måste vara försedda med ce-märkning. Och den märkningen får båten genom certifiering antingen genom Veritas eller till exempel imci. Båda organisationerna utför tester i Sverige. När det gäller importbåtar VÅRA REPRESENTANTER aharry Hanssons, som i dag drivs av sonen Frank med frun Ulla, är en av de mest kända båt- och tillbehörssäljarna i Göteborg med 35 år på nacken och sitt centrala stadsläge vid Stenpiren. Där har man utvecklat sig till en stor säljare av mindre och mellanstora båtar, utombordsmotorer och till en ledande specialist på gummibåtar, vattenskidor, wakeboards och tillbehör. Märkena är också välkända, Uttern, Yamarin, Linder aluminiumbåtar, Zodiac, Mariner, Yamaha och Byggplast båttillbehör. Flytten till Frihamnens marincentrum ger oss i ett slag totalt kvm, varav under tak. Det löser våra trångboddhetsproblem och gör att vi kan växa upp till en av de största i landet på både nytt och begagnat. Och det utan att behöva flytta ut i förorterna, säger en nöjd Frank Hansson. Flytten är planerad till den 1 februari så nu finns det mycket som skall göras. Samarbetet med Atlantica är av gammalt datum, det inleddes redan under Harry Hanssons tid och har fördjupats genom åren. ligger ansvaret hos importören som måste svara för att båten är ce-märkt. Det innebär att en prototyp granskats och godkänts och att tillverkaren sedan tar ansvaret för att följande båtar av denna typ får samma egenskaper som den godkända prototypen. Till exempel Utternbåtarna som tidigt testades för att få rätt att använda den blå skylten certifieras i dag genom imci. Harry Hansson Marincentrum får mer yta i Frihamnen Frank Hansson Det är skönt med samarbetspartners som man kan lita på, säger Frank, som nu rustar för fullt för nästa stora steg i utvecklingen av sitt företag. ~ TOM ROECK HANSEN

3 Manöverövning i en rescuebåt. Denna båttyp är föreskriven utrustning på de stora passagerarfartygen. Med Landsort som klassrum Sjösäkerhet i praktiken Sedan 1999 bedriver Landsort Maritime Training utbildning i sjösäkerhet. Hittills främst för yrkessjöfarare, men nu också för fritidsskeppare. text TOM ROECK HANSSEN foto KONNY DOMNAUER anär lotsutkiken på Landsort skulle läggas ner startade ett intensivt idéarbete bland de cirka 30 öborna och de många engagerade fritidsboende hur man bäst skulle kunna hålla liv i ön. Roland Steen var med i arbetet från början och insåg ganska snart att det gällde att satsa på verksamhet med kommersiell livskraft om inte hela ön bara skulle bli en mötesplats för ornitologer och ett museum beroende av myndigheternas välvilja. Med den kunskap om sjön som finns på ön och i efterdyningarna av Estoniadebatten, föddes så idén om en skola för sjösäkerhet. Rätt skollokal fanns, båtkunnandet fanns och engagemanget likaså. Nu gällde det att utveckla ett program som kunde godkännas av tillsynsmyndigheten. Och att lösa finansiering och en affärsmässig drift. Under vintern 1998/99 startades Landsort Maritime Training AB (lmt). Aktiekapitalet blev kronor och det satsades av Roland Steen, sommarboende sedan barnaåren, Kåre Eksell, skeppare i fiskefartyg och småtonnage kring Nord- och Östersjön, Lars Öström, aktiv sjökapten, Gösta Larsson, båtman på Landsort och Tommy Bagge, också han sjökapten, nu lärare på Sjömansskolan i Stockholm. Inriktningen var att bedriva praktisk träning med utnyttjande av de ovanligt kompetenta instruktörer som finns att tillgå på Landsort. Från början bestämde man sig för att utveckla tre huvudkurser: Basic Training, Fast Rescue och Abandonment of Ship. 3 Ombordtagningsnätet fälls ned till mannen som flyter i vattnet. Den nödställde har förts in i nätet och kan lyftas. Mannen är räddad. Nu gäller det att ge första hjälpen.

4 Roland Steen, ansvarig för drift och affärsutveckling, har en bakgrund i både näringspolitik och näringsliv. Bor halvtid i Stockholm, halvtid på Landsort. Kåre Eksell, fungerar som utbildningsansvarig och har lång praktisk erfarenhet från skepparjobb runt kusterna. Bor i Nynäshamn. svarande behörighet vad gäller snabba beredskapsbåtar, så kallade fast rescue. För närvarande pågår behörighetsgranskning även för Räddningsfarkost. Tre personer är nu anställda på heltid, nio andra sysselsätts delvis och utöver detta anlitas till exempel brandskyddspecialister och sjukvårdspersonal som frilansmedarbetare. Under den gångna sommaren ökades aktiekapitalet en andra gång, nu till kronor. De mänskliga resurserna har funnits från starten och den materiel som behövdes har anskaffats undan för undan. Lokalproblemen löstes genom att Länsstyrelsen som stöd till företagandet på ön rustade upp före detta militära baracker till en kombinerad förläggning, konferenslokal, servering och kontor. Samtidigt byggdes en ny kaj i Norrhamn, där förråd, servicehall och andra lokaler nu färdigställs. Kommunen har också aktiverat sig för att få i gång en gästhamn. I alla kurser finns teoriavsnitt men tyngdpunkten ligger vid att eleverna skall lära genom att själva göra. Stor vikt läggs på val av utrustning och att eleven skall lära sig att hantera den. Man tränar sökning och upptagning av nödställda liksom första hjälpen till räddade. Manöver av räddningsbåt, hantering av flotte, kapsejsning och vändning likaså. 4 checklista Inte bara språket visar inflytande från Storbritannien, kontakterna med Maritime Rescue International i Skottland har varit mycket matnyttiga under uppbyggnaden. Under 1998 genomfördes ett antal tester för att kontrollera att tankarna höll för praktisk verksamhet. Och beslutet blev att gå vidare och presentera kurserna för de tänkta kunderna. Samtidigt ökades aktiekapitalet genom att flera personer med landsortsanknytning gick med. Med detta höjdes aktiekapitalet till kronor. Nu var det också dags att börja anskaffa den materiel som behövdes för kurserna, bland annat båtar och räddningsdräkter. Att tänka på när du går utomskärs På hösten 1999 gav Sjöfartsverket lmt behörighet att genomföra säkerhetsutbildning för fiskare och att utdela certifikat till deltagarna. Och nu kom kursverksamheten i gång. Under 2000 har lmt sedan fått mot- För att klara Bör din Och du själv och de vanligaste båt ha: andra ombord: händelserna: Brand: Fungerande Ha kunskap om släckmetoder släckutrustning Klara handhavandet av släckare Person Utrustning för att Klara av att gå tillbaka över bord: ta upp person (lejdare, Kunna upptagningstekniken frälsarkrans, kasttåg) Läckage: Tätningsutrustning, Träna handhavandet pump Roderhaveri: Nödroder, pytsar Ha praktisk träning Maskinhaveri: Nödreparationssats Behärska filterbyte, luftning, (glöm ej filter!) byte av tändstift etc Kapsejsning Frälsarkransar, livflotte, Kunskap och erfarenhet av att överlevnadsdräkt kapsejsa och att överleva i vatten Brandskydd är ett annat område som får en grundlig genomgång med ledare från Brandförsvaret. I utbudet finns nu ett större antal kurser och en del har mera specialiserat innehåll. Gemensamt är att de från början utformats för yrkesfolket. Deltagarna har kommit från de stora rederierna, fiskeflottan eller myndigheterna. Allt som ingår i de professionella kurserna är inte användbart för oss som bara seglar för nöjes skull. Men i takt med att allt flera båtar används för långa havsturer och överfarter har behoven av utbildning och utrustning ökat. Och eftersom allt kunnande finns att tillgå har lmt börjat sätta samman ett kursutbud för fritidsbåtsfolk. Premiären ägde rum under våren 2000 och fortsättning följde under hösten. I den nu påbörjade kursen samlar man en grupp för träning i överlevnad. Till våren 2001 kommer lmt att erbjuda en möjlighet till individuella säkerhetsgenomgångar av den enskilda båten, dess säkerhetsstatus, säkerhetsutrustning och träning av de ombordvarandes överlevnadskunnande. När det blåser är vattnen runt Landsort en utmaning som är helt rätt för säkerhetsutbildning. Och instruktörerna är grabbar som är vana att köra båt kring Landsort i alla väder. Och generellt: Ge dig aldrig ut på utomskärsfart utan att ha tagit reda på sjöväderutsikterna att ha en kontaktperson att ha radiokommunikation. TIPSEN KOMMER FRÅN KÅRE EKSELL PÅ LANDSORT MARITIME TRAINING Kåre i tjänstedräkten.

5 SETT & SYNAT Med säkerhetspump är du beredd på läckage Även en bra båt och sjövan besättning kan råka ut för plötsliga och stora läckage. Det kan vara en slang eller ett rör som brister, en slangklämma som lossnar eller en bordgenomföring som blir otät. Stora mängder vatten flödar snabbt in och måste pumpas ut. Då kan Ericson Safety Pump vara räddningen. ESP är fast installerad på propelleraxeln och kan så länge axeln snurrar pumpa tusentals liter i minuten. När inget vatten finns inombords fungerar ESP som en fläkt och avluftar kölsvinet. Så fort vatten når ner i kölsvinet börjar den pumpa. Den är helt underhållsfri, behöver inte smörjas och har inga tätningar eller packningar som kan krångla. Den finns i fyra storlekar, anpassade till olika axelmått och varvtal. Priser från till kronor inklusive moms. Vi tyckte verkligen att vi hade kollat allt mycket noga innan vi sjösatte våren 2000, men lika fullt lossnade en slang i värmeväxlaren och vattnet forsade in, säger Lennart Börjesson från Stenungsund. Det var premiärturen och han var ute med sin fru, Anna Maj, för att fiska. Den Ericson-pump som Lennart installerat under vintern höll emellertid gott och väl undan vattnet så att Börjessons kunde ta sig tillbaka till hamn utan problem. I Sverige säljs Ericson Safety Pump av HB Sjöström & Co., Öckerö. Tel , E-post: Digitalt sjökort från Sjöfartsverket Nu har Sjöfartsverket släppt ett vektoriserat digitalt sjökort över Stockholms skärgård. Det är det första i en serie som främst ser till yrkessjöfartens behov. Nästa i tur är Göteborgs skärgård. Vektoriserat betyder att man, till skillnad från ett scannat, kan välja bort information som man inte är intresserad av och på så vis får en renare bild. Priset för program och kort är 8200 kronor och tillkommande kort kommer att kosta kronor. Säljs genom Adveto och Transas Scandinavia Läsartips»För att minska stöldrisken för utombordsmotorer under vinterförfaring kan man förvara kåpan på separat ställe. Utan kåpa blir ju inte motorn särskilt attraktiv«skriver Göran Thorén. Har du nyttiga tips som du vill dela med dig av? Adressen hittar du på sista sidan. Volvos nya digitala multi-instrument Till Volvo Pentas EDC-motorer finns nu ett digitalt instrument som förutom mätvärden i siffror även visar i traditionell form, som ett analogt instrument. Pris kronor. I samma serie finns också en navigationsdisplay för kronor. Säljs av Volvo-Penta handlarna. Ny metod ger starkare segel Det nya systemet heter Q-bond och istället för att sy segel limmar man ihop dukens våder. Det blir starkare än när man syr ihop våderna. Q-Bond har fått pris från Nutek och bakom metoden finns Hasse och Peder på Royal Sails i Stockholm. I och för sig är det inte speciellt nytt att limma ihop segel, men som Peder säger, det nya är hur man gör det och att det håller. För mer information kontakta Royal Sails på telefon Fyndigt fenderfäste kan hanteras med en hand Fend-Fix är ett behändigt snabbfäste när man vill hänga fendrar från mantåg. Såväl upphängning som höjdjustering görs med en hand. Bra för säkerheten då det lämnar en hand fri att hålla i sig med. Passar fenderlinor och mantåg på 6-8 mm. Säljs genom Aronowitsch & Lyth AB, tel , och kostar 95 kronor per par. 5

6 LAGE LARSSONS VÄDERSKOLA, DEL 3 Lika stilla som det kan vara på avstånd från bymolnet, lika tufft kan det bli då krafterna hugger klorna i en. foto L-G NILSSON 6 Så tolkar du stackmoln i sommar I några tidigare artiklar har jag gått igenom några vanliga storskaliga vädertyper och en del mer lokala väderbetingelser. Typiska sommarsituationer som vi båtmänniskor har nytta av att identifiera för att förstå prognoserna bättre och kunna göra egna iakttagelser för ett säkrare båtliv. alåt oss nu belysa ytterligare en vädertyp, den kanske vanligast förekommande under alla somrar. Det handlar om vädret bakom ett bortdragande lågtryck eller då en mindre högtrycksrygg passerar i väntan på nästa lågtryck. Det är det typiska vädret för alla»mellandagar«kallat kalluftmasseväder. Det betyder att vi har god sikt, lite av blånande horisont, klara, rätt kyliga nätter och med en prognos för dagen som låter som följer»under förmiddagen klart och vackert väder med efterhand växlande molnighet och till eftermiddagen någon regnskur, eventuellt med åska«. Växlande molnighet betyder lätta, fina stackmoln men kompletterat med eftermiddagsskurar betyder det att meteorologen bedömt att luften kommer att hävas så mycket att det sommarlätta stackmolnet kan växa till bymoln. Varningen för åska på slutet ger en vink om att bymolnet skulle kunna utvecklas riktigt ordentligt. Lage Larsson, berättar denna gång om stackmolnen. Det är bymolnet som snabbt kan dra in över oss och ge hagelbyar, mycket kraftiga vindbyar och åska. För att bymoln ska kunna bildas under dagen krävs flera förutsättningar i själva luftmassan men framför allt värmen från soluppvärmd mark. Hur långt ut i skärgården som bymolnet kommer att kunna leva kvar just

7 den dagen är inte det lättaste att avgöra. Kallt vatten släcker nämligen ut bymolnet. Meteorologen har sällan full kontroll över alla dagens förutsättningar för bymolnens utveckling. Därför måste du själv, under en dag med kalluftmasseväder, kontrollera stackmolnens utveckling på himlen så att du inte blir överrumplad av ett kraftfullt bymoln med otrevligt kraftiga vindbyar, snabba vindvridningar, regn och åska. Ett stackmoln som växer och samlar kraft blir allt mörkare och utvecklar till slut ett karakteristiskt städ i toppen. Lär dig att känna igen ett upptornat bymoln och framför allt hur det växer till från det snälla stackmolnet, kallat vackertvädersmoln. Kommer du oförberedd för nära ett kraftigt bymoln kan det bli otrevligt. Vindbyar med kulingstyrka, alltså upp till 15 m/s, är inte ovanliga på framsidan av skuren. Förhärskande vindar är vid kalluftmasseväder i våra hemmavatten mellan syd- och nordvästliga. Dessa vindar är även gynnsamma för sjöbris (kring sydost) på ostkusten och utmed norrlandskusten, om det inte blåser för mycket. Det innebär att du, på dessa ställen, samtidigt med en sjöbris från havet kan se hur bymolnen, som följer höjdvindar från syd- eller nordväst, går nästan mot sjöbrisen. Förleds inte att tro att bymolnen följer de lokala sjöbrisarna, bymolnet rör sig fram på betydligt högre höjder, där vindriktningen är en annan. Det är sällan som bymolnet lever kvar med åska, regn och kraftiga vindbyar längre ut i skärgården under vår och försommar, då vattnet ännu är kallt. Under sensommar och höst kan åskmolnen däremot leva kvar till sjöss långt in på natten. På grund av det varma vattnet kan blixtarna lysa upp den mörka hösthimlen. Lika vackert och stilla som det kan vara innan bymolnet, lika tufft kan det bli då krafterna hugger klorna i en. Till slut några råd inför planeringen av sommarens seglingar runt våra kuster. När du planerar en längre segling ska du akta dig för att vara för optimistisk om dagsetappernas längd. Lita inte för mycket på statistiken när det gäller vindarna runt våra kuster. Sommarvädret är normalt växlingsrikt, ibland från dag till dag, och då kan du kanske nästa dag ta igen det du förlorat om sjön nu var för hög för behaglig segling första dagen. Men vad gör du om det fina sommarhögtrycket drar bort och med den också den fina sjöbrisen från nordväst som du räknat med för seglingen ner utmed väst- och sydkusten? I stället bryter syd- och sydvästvinden igenom med»bonnkryss«i en hel vecka. Lagom då man rundar sydkusten för att segla upp efter ostkusten sveper nordanvinden ner över oss för att sen stå kvar juli ut. En sak är säker få somrar liknar varann. Det blåser sällan en statistiskt framräknad vind en hel månad. Trots detta ska jag ändå försöka beskriva ett vindmönster som rätt ofta förekommer under en normalsommar. Om det nu finns någon normal sommar. Under våren etablerar sig ofta ett högtryck över Ryssland. Lågtrycken från Atlanten börjar lugna ner sig eller styrs upp norr om England. Våren kommer med värme och fuktig luft som ger dimma hos oss vid sydeller sydostliga vindar. Det blåser ju medurs kring det ryska högtrycket. Våren övergår i försommar och lågtryck kan börja vandra upp över Baltikum och Finland nerifrån sydosteuropa. Kring lågtryck blåser det moturs och med lågtrycken öster om oss blir alltså den förhärskande vinden nord- eller nordostlig. Eller så vandrar ett annat lågtryck in över norra Skandinavien utifrån Atlanten och ger då företrädesvis väst- eller nordvästliga vindar. Det blir alltså en övervikt för vindar från norr under försommaren. Vi närmar oss nu den egensinniga julimånaden som egentligen kan bli nästan hur som helst. Öppnar vi upp den stora porten mot Atlanten och börjar släppa in lågtryck från sydväst, kan den vädertypen lätt bita sig fast och stå sig månaden ut. Den förhärskande vinden blir då mellan syd och sydväst i nästan samtliga farvatten. Regnområden kommer och går nästan varannan dag under en lång period. Om däremot det rätt tillförlitliga högtrycket över Ryssland eller någon rygg från Atlanten växer sig stark och drar in över Skandinavien, kan det bita sig fast och ge oss det där sommarvädret som alla båtmänniskor drömmer om. Det blir inte bara soligt och vackert väder med stigande vattentemperaturer utan också den dagliga sjöbrisen som ger stadiga och lagom hårda skärgårdsvindar. Vindar som lugnar ned sig till natten och gör valet av natthamn enkelt. Ska du färdas utmed våra kuster i det här väderläget, kan du vinna mycket på att studera sjöbrisens vridning över dagen och variation längs kusten. Sjöbrisen blåser nästan rakt in mot kusten under förmiddagen. Under eftermiddagen vrider den så nästan 90 grader medurs för att sen till kvällen, innan den helt sjunker ihop, dra fram parallellt med kusten. Med andra ord ska du segla på förmiddagen eller eftermiddagen för att slippa kryssa och i stället fara iväg behagligt för halvvind? Under en längre högtrycksperiod med sjöbris blir det alltså fördelaktigare att segla norr över utmed östersjö- och norrlandskusterna. Och utmed västkusten ger den väst- och nordvästliga sjöbrisen snabbare segling ner efter kusten. Likaså utmed den finska kusten där sjöbrisen kommer från samma håll. Lycka till med planeringen! Uppdragande cirrusmoln med krokar från sydväst lovar ofta en längre period med mest sydliga vindar. ~ LAGE LARSSON foto L-G NILSSON 7

8 VETT & ETIKETT Vettet som försvann Solen skiner och fjärden glittrar och det är härligt att vara ute på böljan. Sjöbloms båt lunkar fram i sina sju knop och vi har inte speciellt bråttom, ty själva färden är i sig en njutning. Det här, tänker vi, är den sista stora friheten, omgivna som vi är av lagar, förordningar och förbud. 8 a I det fina vädret kan vi sätta på hurran och bulla upp med fika och mackor och sådant. Livet är ganska härligt, tycker vi, medan vi styr mellan kobbar och skär. Där kommer akter om oss en båt, rätt så stor verkar det, ty den har stora vita mustascher om bogarna. Den styr rakt mot oss. Ja, ja, den håller väl undan. Vi tänker så, ty vi tror denna vackra dag alla om gott. För säkerhets skull vrider vi lite på ratten och drar oss ytterligare ut på styrbordssidan av sundet som vi passerar. Då ser vi att den upphinnande båten girar, den också, och kommer närmare med full fart, över 20 knop, tror vi. Till sist kör den förbi oss på ett avstånd av ett par meter, så nära att vi inte har en chans att styra upp mot svallvågorna. Sjöbloms båt är konstruerad så att hon rullar vansinnigt mycket i sidsjö och nu far allt som vi inte lyckats hålla i naturligtvis i durken, koppar med kaffe, mackor och vad det nu är. Vi måste ju hålla i oss själva också. Vad är det för ena dårar, säger vi och hötter med näven. Lars Porne, allmänreporter på Svenska Dagbladet. Bevakat segling, båtliv och skärgård i snart 40 år. Men det medelålders sällskapet på den stora vita plastbåtens flybridge garvar och pekar finger åt oss med den hand de inte håller groggen i. Han som styr har en löjlig kaptensmössa och Lorens Marmstedt-halsduk på sig. Man kunde ha önskat att det funnes lite sjövett i det han har satt mössan på. Det finns något som heter sjömanskap och gott sådant är en kombination av kunskap och gott omdöme, sjövett helt enkelt. Det är inte så lätt att definiera ordet sjömanskap och vi letar efter det i våra lexikon, förgäves ända tills vi finner det i Nationalencyklopedin, som nöjer sig med två meningar:»sjömanskap, de yrkeskunskaper och erfarenheter som behövs för ett fackmässigt riktigt handlande vid framförandet av ett fartyg och hanteringen av dess manövreringsorgan samt övrig utrustning, särskilt dess säkerhetsutrustning. Till handhavande av fartyg räknas det trafikmässiga uppträdandet, där sjömanskap ligger nära navigationens båda huvudproblem att bestämma läge och fortsatt färdväg.«man kunde ju tycka att detta vore självklarheter, även om språket är byråkratiskt. Nu hör det till saken att den som färdas på sjön faktiskt är skyldig att känna till vad gott sjömanskap är för något, ty så står det i sjölagens paragraf 59:»Befälhavaren skall sörja för att fartyget framföres och handhaves på sätt som är förenligt med gott sjömanskap.«det finns sådana som visar gott sjömanskap och saktar ner när de passerar segelbåtar i trånga farvatten och håller undan för dem när de ligger på en kryssbog. Det finns sådana, som fått lära sig sjövett från barnsben av sina föräldrar. De vet att man skall vara hänsynsfull och hjälpsam och erbjuda bistånd åt den som verkar att ha fått problem, motorstopp, kanske rigghaveri eller grundstötning. I min ungdom var det sällsynt med motor i segelbåtar och när jag låg och drev utan vind i augustikvällen var det bara att vifta med en tamp åt någon upphinnande motorbåt så fick jag bogsering. För resten står det i sjölagen att man är skyldig att hjälpa dem som är i sjönöd, en självklarhet, kan tyckas. En del människor som färdas på sjön har en nedärvd tradition i sig som talar om för dem hur de skall uppträda. Men många nya människor har numera fått möjlighet att köpa båt och komma ut på böljan, folk som inte upplevt båtlivet från tidig ålder. Samtidigt har båtarna blivit större och snabbare. Man kan svära över ungdomar som far fram som dårar i farsans båt som de lånat men ännu mer borde man svära åt farsan, som inte lärt dem sjövett. Ju fler som drar fram som vettvillingar, ju fler rop på mer lagar och förbud och obligatoriskt körkort på sjön. Nu har den vita plastbåten försvunnit i fjärran och vi har plockat upp allt som fallit i durken.

9 illustration ANN-MARI ANDERSEN Där möter vi en båt och höjer handen till hälsning och i den andra båten måste det sitta en gammal uv, ty han vinkar tillbaka. Så gjorde man alltid förr och många gör det lyckligtvis än. Det är lätt att komma med pekpinnar, själv har man kanske inte ett helt rent samvete. En gång i tiden, när jag var ung, hade jag en segelbåt med centerbord. Den var fin och mycket snabb och kunde i lämplig vind segla förbi de flesta båtar eftersom den kunde plana. Nu är det så, att om två segelbåtar befinner sig inom synhåll från varandra uppstår lätt en kappsegling. Så var det också på den tiden och jag lurade då och då en annan båt att jaga mig och följa efter in över en sandbank utanför vår brygga. Själv drog jag diskret upp centerbordet och passerade över banken men båten som jagade mig fastnade givetvis ordentligt. Då seglade jag in till bryggan, hämtade motorbåten och drog loss den stackars seglaren från sandbanken och fick en tia för besväret. Det kanske inte var ett exempel på gott sjömanskap men ganska kul, tyckte jag då, och ingen skada var ju skedd. Emellertid skulle jag önska att fler av de nya båtägarna vore med i någon båtklubb och tog någon kurs i navigation. Även om klubbkänslan är på utdöende är det bra att kunna få råd och kunskap från klubbkamrater. Om man skall vistas på sjön måste man också veta vilka regler som gäller, inte bara de som står i lagboken utan också de som gäller umgänget båtar emellan. Man blir ganska förbannad när man funnit sin egen vik att lägga sig i för natten, sätter stäven i land och lägger ut ankaret i aktern och börjar brassa käk, när en annan båt stävar in och lägger sig bredvid med fendrar emellan. Inte blir det roligare när folket i den andra båten låter sina barn fara omkring i jollen med en aktersnurra som låter som en övervarvad symaskin och sätter i land sin hund, som står på klippan och skäller oavbrutet. Då lossar vi förtöjningarna, drar upp draggen och söker oss en annan vik. ~ LARS PORNE

10 ATLANTICA TESTAR AUTOPILOTER 10 Autopilot onödig lyx eller användbart hjälpmedel? Man ställer inte vem som helst vid rodret. Frågan är nu vågar du överlåta ditt roder till en liten apparat? autvecklingen har tagit autopiloterna till en överkomlig prisnivå och införlivat mängder av finesser. Möjligheten att låta en gps-navigator styra autopiloten har blivit speciellt intressant i och med att noggrannheten så dramatiskt förbättrats. En autopilot är den mest komplicerade utrustningen ombord. Här skall avancerad elektronik och mekanik, mekanisk eller hydraulisk, samverka i en synnerligen ogynnsam miljö. Kursdator: Den avancerade kursdatorn skall ha många järn i elden. Den ska inte bara hålla reda på kursen, den skall också lära sig hur båten beter sig i sjön. Dessutom kan det finnas en gps som instruerar den att ändra sig för att hålla båten på rätt spår. Innan piloten påverkar rodret, kollar den i sitt inbyggda uppslagsverk om det är tillåtet att göra som tänkt. I uppslagsverket finns bland annat gränser inlagda för hur snabba och stora roderutslag som får göras i förhållande till fart och sjögång för att undvika fatala manövrar. De mest avancerade systemen kan dessutom behandla information om ström- och vindpåverkan för att på ett mjukt sätt få båten att utan kontinuerlig roderjustering hålla sig på kurslinjen. Kompass: Autopiloten förlitar sig alltid på sin egen kompass. Till skillnad från en rorsman, håller autopiloten fast vid kompasskursen och gör ingen kompensation för avdrift. När en gps är med i bilden, ger den information om bäring till girpunkten och

11 eventuell avvikelse från kurslinjen så att autopiloten kan styra tillbaka på linjen (track keeping). Precis som vanliga magnetkompasser, är autopiloternas fluxgate-kompasser känsliga för både permanenta och inducerade magnetfält och måste devieras. Normalt gör man själv detta med hjälp av ett inbyggt program. Autopilotinstallationer är olika känsliga för störningar från till exempel mobiltelefon eller vhf-radio och kan i vissa fall bete sig oväntat. Det kan inte nog betonas att kompassplaceringen är viktig för riktig funktion. Idealiskt placeras den i båtens tyngdpunkt och samtidigt så långt som möjligt från magnetiska material, elmotorer, ström- och antennkablar. Kompasserna är också olika känsliga för sjörullning och därför har de flesta tillverkarna flera olika modeller eller extra kompasstillbehör som lämpar sig för olika båttyper. Roderutslag: Autopilotens kursdator jämför den utlagda (bestämda) kursen med den kurs som båten får genom sina rörelser i sjön och korrigerar kontinuerligt till den bestämda kursen. För att piloten skall veta hur mycket roderutslaget skall ändras, måste det finnas en avkännare (feed back) monterad till rodret. Avkännaren är inbyggd i alla autopiloter för rorkultsmontering, i en del rattpiloter och i en del mekaniska servon för inombordmontering. Styrservo: Praktiskt taget alla båtar, från små styrpulpetbåtar till större handelsfartyg, kan förses med autopilot. Alla båtar med rorkult kan enkelt förses med allt-i-ett rorkultsvarianten som har kursdator, kompass, roderavkännare och styrservo inbyggt i en enda enhet. Rattstyrda segelbåtar med mekanisk styrning förses enklast med rattpilot eller rattkrans som via en kamrem eller kuggdrev påverkar ratten. En mer avancerad lösning är att montera styrningen direkt på hjärtstocken. Till båtar med kabelstyrning finns plug-inpiloter, som enkelt monteras mellan ratten och styrsnäckan, och som alternativ finns en motorförsedd styrsnäcka. Plug-in-piloten har inbyggd kursdator och roderavkännare, den motorförsedda styrsnäckan har dessa som separata enheter. Båtar med hydraulstyrning förses med en trevägs shuntad hydraulpump, kursdator, roderavkännare och kompass. Det är viktigt att hydraulpumpen dimensioneras efter den befintliga hydraulkolvsvolymen för att systemet skall fungera bra. Vårt minitest Utrustning som testades bestod av: Simrad ap21 kontrollenhet, j300x kursdator, rfc35r kompass, rpu80 hydraulpump och rf300 roderlägesgivare. Vid gps-styrning användes en bärbar pc med Transas Navisailor 2500 och en Raytheon rs112 gps-mottagare. För att ge installationen förutsättning att göra bästa möjliga jobb, började vi med att kalibrera piloten. Den utförliga och överskådliga bruksanvisningen anvisade steg för steg hur vi skulle gå tillväga. Vid bryggan fick vi instruktioner av piloten att vrida ratten åt babord respektive styrbord för att den skulle lära sig åt vilket håll drevet gick när vi vred på ratten. Därefter kalibrerade vi änd- och mittpunkt för roderutslaget. Sedan gav vi oss ut för att kalibrera fluxgatekompassen och ställa in tröskelvärde mellan låg- och högfart. Kalibreringsproceduren avslutades med att piloten själv gjorde ett antal girar och lärde sig hur stora roderutslag den skulle använda för att orma sig kring en rät kurslinje. Vädret var gynnsamt med en svag vind om cirka 5 m/s och våghöjd cirka 0,4 meter. Styrning med fluxgatekompassen: Vi gav oss ut på Rivöfjorden för att låta autopiloten styra på ensfyrar. Vi konstaterade tämligen omgående att den rekommenderade uppdateringsfrekvensen (40 sekunder) var alldeles för lång för vår båt. Det kändes helt enkelt inte tryggt att i hög fart (20-35 knop) sitta och se hur båten försvann från enslinjen för att»långt«senare korrigera. Efter stegvisa sänkningar av uppdateringsfrekvensen, fastnade vi för 6 sekunder. Nu kändes det som om en erfaren rorgängare stod vid rodret. Efter 2,5 distansminuter hade vi hamnat cirka 25 meter ur kurs, vilket sannolikt berodde på vinden snett akterifrån. På återfärden kunde vi konstatera hur enkelt det var att gå in och ändra kurs manuellt. Båten reagerade snabbt både när vi tryckte på snabbvalet 10 grader och när vi vred på kontrollenhetens steglösa ratt. Styrning med fjärrkontroll: Vi började med att använda piloten som fjärrkontroll till ratten (stand-by-läge). Den behändiga styrenheten ap21 har dels en ratt och dels styrbords- och babordsknappar att styra med. Ratten vrids precis som en båtratt medan man stegar 1 eller 10 grader (programmerbart) med knapparna. Roderutslaget förblir då i det nya läget tills man ändrar igen. Precis som när man styr manuellt. Denna metod att styra båten kan vara praktisk under korta perioder när man har gott om vatten och skall aldrig användas i trafikerade vatten eller i trånga farleder. Styrning med navigator: Så var det dags för det verkliga eldprovet att låta en navigator ta hand om piloten som tog hand om båten. Som navigator använde vi en pc laddad med navigationsprogrammet Transas Navisailor En Raytheon gps-mottagare med 0,001 distansminuters (cirka 2 meter) noggrannhet fick mata pc n med gps-data. pc n matade piloten med navigationsdata (nmea 2.1). Vi lade upp en synnerligen provokativ 8 distansminuters rutt med 23 girpunkter. Rutten lades med växelvis tätt mellan gir- Hydrauliskt styrservo och roderavkännare. 11

12 punkterna, någon 100-gradersgir och en 180-graderskurs. Ingen semestertripp precis. I autopilotens bruksanvisning står det att automatstyrningen inte skall användas i bland annat trånga farvatten. Detta trotsade vi genom att rutten skulle ta oss i en cirka 30 meter bred ränna med strömmande vatten, ut mellan öar och skär för att över fritt vatten lotsa oss in i en ny ränna. Med spänning anträdde vi vår färd. Efter 20 sekunder fick vi ta över styrningen manuellt för att inte hamna utanför rännan. Det var inte helt oväntat på grund av att autopiloten behöver cirka sekunder på sig för att jämföra navigatorns bäring med sin egen kompass och i samband med detta hämta styrinformation från navigatorn för att komma tillbaka till bäringen. I rännan fick vi hjälpa till att styra vid ett flertal tillfällen. Väl ute på lite friare vatten hittade piloten mer rätt och styrde oss perfekt till en waypoint bortom ett trångt sund. Imponerande! Vid denna waypoint skulle båten gira cirka Simrads kontrollenhet AP grader. Piloten bad om acceptans, vilket den fick och girade med en vid lov. Att giren blev vid, berodde på att piloten programmerats att i den höga farten, 20 knop, inte lägga dikt roder för att undvika olyckstillbud. Så styrde piloten ut oss med vind rakt i sidan på fritt vatten. Vi ökade farten till 35 knop och konstaterade på pc n att vi aldrig var mer än 50 meter från ruttbenet. På pilotens display visades som regel xte (avvikelsen) som 0,01 och 0,02 distansminuter (18 36 meter) och vid något enstaka tillfälle 0,03 distansminuter. Vi kunde också konstatera att piloten varje minut styrde båten tillbaka till bäringen, det vill säga ruttbenet. Så närmade vi oss girpunkten där vi hade matat in en kontrakurs. I den höga farten försvann vi förbi girpunkten och piloten varnade att vi var ur kurs. Den inbyggda säkerheten hade gripit in. Piloten är förprogrammerad att koppla ur automatstyrningen och varna istället för att göra en idiotmanöver. Vi vände själva båten och då frågade piloten om vi ville tillbaks till girpunkten. Vi bekräftade och väl framme bad den om bekräftelse för att ta båten till nästa girpunkt i rutten. Färden gick tillbaka över öppet vatten, nu med vinden från andra sidan. Perfekt styrde piloten oss längs ruttbenet med samma noggrannhet som tidigare. Vi närmade oss trånga passager med korta ruttben. Här uppvisade piloten samma egenskaper som vid starten. Pilotens reaktionstid förefaller inte anpassad till sådana labyrintrutter. Väl tillbaka i rännan vid hamnen, fick vi åter ta över styrningen manuellt. ~ TESTPATRULLEN 12 Säkerheten med autopilot Av figurerna framgår att man måste navigera på gammalt sjömansvis om man inte har GPS ansluten. Tillverkarna varnar för användning i trafikerade och trånga farvatten samt under förhållanden med dålig sikt eller extrema väderförhållanden. För att färdas tryggt, bör man lägga kursen så att det finns minst 0,1 sjömil fritt vatten på ömse sidor om kurslinjen. Glöm inte att det är din skyldighet som skeppare att aldrig ge avkall på uppmärksamheten. Vare sig GPS eller autopilot har ögon och kan inte se andra sjöfarande. Simrads fjärrkontroll AP 21 Destination Destination Manuell styrning Man tar sikte på ett märke att styra på. Avdrift beroende på vind, sjö, ström eller propellergång gör att man kontinuerligt fjärmar sig från den bestämda kursen. Man upplever att man styr rätt eftersom båten hela tiden pekar mot destinationen Enkel styrning med autopilot Båten pekar mot destinationen och autopilotens navigationsläge aktiveras. Autopiloten håller båten på konstant kompasskurs, men avdrift gör att båten parallellförflyttas och missar destinationen. Den erfarne navigatören ger autopiloten en ny kurs som kompenserar för avdriften. Riktmärke Destination Destination Erfaren navigatör Den erfarne navigatören kompenserar för avdriften redan vid starten och styr vid sidan om destinationen för att hamna på destinationen. GPS-styrd autopilot Navigatorn är aktiverad på ett ruttben eller GOTO waypoint och förser autopiloten med styrinformation. Autopiloten får information om bäring från START till DESTINATION och hur långt från denna bäring båten befinner sig. Piloten styr mot bäringen och jämför med fluxgatekompassen. Båten slingrar sig tätt kring bäringen. Vid våra prov, hamnade vi som mest cirka 50 meter från bäringen.

13 Sammanfattning Det krävdes en del experimenterande för att kalibrera piloten till vår båt. Styralgoritmerna eliminerade farliga manövrar och var dessutom anpassade till farten. Vi behövde lära oss hur piloten reagerade när den användes som fjärrstyrt roder. I automatstyrningsläge höll den kompasskursen perfekt och reagerade snabbt när vi ville ändra kurs. När den matades av Navisailor 2500, gjorde den ett utmärkt jobb så länge vi hade gott om vatten. Inledningsvis kändes det något frustrerande att båten inte pekade på våra destinationer tillräckligt snabbt, men efter ett par distansminuter vande vi oss vid pilotens reaktionstid och så såg vi ju i Navisailor att vi var mycket nära de utlagda ruttbenen. Vår provokativt lagda testrutt genom trånga passager bekräftar tillverkarens varning och skall vi vara riktigt ärliga, hade vi inte ens drömt om att lägga en sådan rutt utifrån ett vanligt sjökort. En del av passagerna är cirka 1 mm på sjökortet (25 meter på specialen) men med Navisailor 2500 kunde vi zooma bilden och det ser ju förledande stort och brett ut i skala 1:3000! En del av nöjet med att vara på sjön är ju själva navigeringen och att styra båten. Varför överlåta detta nöje till apparater som ändå måste övervakas? Visst är autopilot en lyx, men det finns tillfällen då man utan att ge avkall på uppmärksamhet kanske vill släppa rodret under en kort period. Det kan till exempel vara att svara på ett vhf-anrop eller lägga seglet rätt på bommen, hänga ut fendrar etc. Autopilot med gps är ett fantastiskt hjälpmedel för långa transportsträckor på fritt vatten. Installationen är mycket viktig. Det gäller såväl sittbrunnspiloter som inombordspiloter. Allra viktigast är kompassens placering, både med avseende på var i båten, som i förhållande till magnetiska material och elektrisk utrustning. Det är viktigt att välja rätt dimensioner på styrservon och strömförsörjning till båtens deplacement, både för funktion och hållbarhet. Kalibrering av kompass, styrservo och kursdator till just din båt kommer att avgöra om du tycker att installationen klarar av jobbet eller ej. Bästa rådgivning får du hos en välrenommerad installatör. Han har erfarenhet av vad som fungerar bäst till din båt. Översikt autopiloter 2 ton 3 ton Rek. deplacement 4 ton 5 ton 6 ton 7 ton 8 ton 9 ton Rekommenderad båtlängd GPSingång Anslutning fjärrkontroll Övriga upplysningar Ca pris exkl montering Rorkultspiloter Raytheon ST1000+ X X (upp till 10 m) X X allt-i-ett kr Raytheon ST2000+ X X X (upp till 11 m) X X allt-i-ett kr Raytheon ST4000+ X X X X O (upp till 12 m) X X separat kompassgivare kr Raytheon ST4000+GP O X X X X (upp till 13 m) X X separat kompassgivare kr Simrad TP10 X X O upp till 10 m allt-i-ett kr Simrad TP20 X X X X upp till 11 m X X allt-i-ett kr Simrad TP30 X X X X upp till 12 m X X allt-i-ett kr Rattpiloter segelbåt Raytheon ST3000 X X X X X (upp till 11 m) X X separat kontroll/display kr Raytheon ST4000+ X X X X X (upp till 11,7 m) X X separat kontroll/display kr Simrad WP10 X X X X X X O upp till 10 m allt-i-ett kr Simrad WP30 X X X X X O upp till 12 m X X allt-i-ett kr Rattpiloter motorbåt Raytheon Sportpilot X (upp till 9 m) X X separat kompassgivare kr Raytheon Sportpilot+ X X X O (upp till 11 m) X X separat kompassgivare kr Simrad AP12R X X X X upp till 10 m X X för Morse/Teleflexstyrning kr Simrad AP12H X X X X upp till 10 m X X hydraulstyrning (1) kr Simrad AP14R X X X X X X X upp till 12 m X X för Morse/Teleflexstyrning kr Simrad AP14H X X X X X X X upp till 12 m X X hydraulstyrning (1) kr System (inombord) (1) (2) Cetrek 715 från 8,5 m X X kr (1) (2) Raytheon ST5000+ Sail X X X X X X O (upp till 13 m) X X kr (1) (2) Raytheon ST5000+ Hydraul X X X X X X O (upp till 13 m) X X kr (1) (2) Raytheon ST5000+ Servo X X X X X X O (upp till 13 m) X X kr Nexus AP paket 1 upp till 13,7 m X X Segelbåtar med mekanisk styrning (1) kr Nexus AP paket 2 från 12 till 18 m X X Segelbåtar med mekanisk styrning (1) (2) kr Nexus AP paket 3 från 12 till 18 m X X Segelbåtar med hydraulisk styrning (1) (2) kr Simrad AP21, AP22 X X X X X X upp till 12 m X X Inkl Rate-kompass (1) (2) från kr Simrad AP 20 X X X X X X upp till 15 m X X Inkl Rate-kompass (1) (2) från kr Sverigerepresentanter: (Cetrek), Boatnav AB, , (Nexus), Silva Marine AB, , (Raytheon), Navship Sweden AB, , (Simrad(), Simrad AB, , X = Lämplig/ja 0 = Välj större modell för hård segling (1) Kontakta sverigerepresentant eller installatör för systemanpassning till din båt. (2) Kontakta sverigerepresentant eller installatör för autopiloter till större båtar.

14 En sentimental 14 resa till Vinga Vinga, eller Winga, som många föredrar att skriva namnet, spelar inte längre någon huvudroll för sjösäkerheten vid yttre inloppet till Sveriges största hamn. Fyren fjärrkontrolleras från fastlandet och lotsarna behöver inte längre finnas på plats för att betjäna fartygen som skall in till någon av Göteborgs många hamnar. foto STIG FYRING

15 afyrpersonalens hus hyser inte längre varken fyrmästare eller fyrvaktare med familjer. Och samma gäller för lotsarnas, där är det bara»herrgården«som Sjöfartsverket har kvar som en dagmäss för dem som vistas på Vinga kortare tid. Trots att Bohuslän och Halland fram till 1600-talet inte var svenska har Göta älvs utlopp ändå alltid hört till Sverige och varit livsviktigt för vår handel med Nordsjöns länder och världen bortom. Angöringen utifrån havet var besvärlig och fartygen hade svårt att komma rätt. Det ledde till att den första båken kom på plats i början av 1600-talet för att sedan avlösas av den första fyren 1841 som sedan kompletterades med en andra Kompletteringen gjordes för att underlätta identifieringen av Vinga sedan sjöfarande klagat över att fyren kunde förväxlas med Skagens, Nidingens och Trindelens fyrar. Dagens fyr, som ersätter de båda första, stod färdig 1890 och har ett 29 meter högt torn av sten placerat cirka 12 meter ovan havsytan. I toppen av tornet sitter lanterninen som härbärgerar linsen och allting kröns av en kupol med avslutande knopp. Tillsammans med den karakteristiska rödmålade båken, uppförd 1854 och den gamla lotsutkiken ger fyren Vinga dess välkända silhuett. När båtar och fartyg började söka sig utanför kusten måste de också återvända in. Man använde då naturliga märken till vägledning, landformationer, öar, uddar och träd. Där de inte räckte till började man tillföra märken som man själv skapade. Målade fläckar, tavlor, kummel och båkar. Men, de hjälpte inte i mörker. Därför skapades fyrarna, vid Falsterbo så tidigt som i början av 1200-talet. På Vinga dröjde det alltså mycket längre trots stor trafik och stora haveririsker. Vägen är lång från den förste båkvaktaren, troligen en man vid namn Torkel från mitten av 1600-talet fram till siste fyrvaktaren, Björn Holmström som lämnade Vinga 1974 då automatiseringen inträffade. I skärgårdslederna seglade medeltidens handelsfartyg bara när vinden var förlig och sikten god. Och under vintern låg seglationen i stort sett nere. Men med bättre fartyg och fyrbelysning kunde man nu våga sig på nattlig angöring och kort förflyttning genom en led in till hamn. Vid svårt nedsatt sikt, tjocka, snöfall eller hårt regn, hjälpte dock inte fyrljuset stort. Därför infördes ljudsignalering på Vinga, först genom skottsignalering med gamla skeppskanoner, men 1883 installerades en ångdriven mistanläggning, som sades kunna höras sex sjömil ut till havs vid lätt tjocka. För att inte tala om hur den hördes för dem som bodde och arbetade på Vinga. Telegrafen kom till Vinga 1864, när man öppnade förbindelse med optisk telegraf via Brännö. Den ersattes redan 1881 när man drog ut kabel från fastlandet. Telegrafen underlättade kontakten mellan fartyg, ägare och mäklare. Meddelandena från Vinga var så intressanta att de anslogs på en tavla vid Skeppsbron i Göteborg. Ön ligger tio distansminuter väst om Göteborg och är en klippö med kraftiga bergryggar. En djup vik nästan klyver ön i en nordlig obebyggd och en sydlig del. Söder om Vinga med endast ett smalt sund emellan ligger Koholmen och i detta sund ligger så hamnen. Närmast hamnen låg lotssamhället och längre västvart, närmare fyren, fyrfolkets hus. Utsidan och bergryggarna är karga, men i små och stora sprickor växer det. I de djupa och skyddade sprickdalarna är växtligheten frodig. Under 1800-talet ökade antalet bofasta till att år 1900 uppgå till 37 personer och då hade ändå inte barnen räknats. Fyrmästarfamiljen bestod bara den av tretton barn, varav nummer fyra var döpt till Evert. Fyrmästaren hette Carl Gunnar Taube och sonen blev sedermera vår nationalskald. Barnantalet på Vinga var så stort att här behövdes en skola. Skolan var en så kallad lotsbarnskola, administrerad av Lotsverket och den inrymdes till en början i gamla lotsvaktstugan, men flyttades till ett nybyggt skol- och tvätthus. En lärare undervisade alla klasser, elevantalet var litet och barnen fick bra undervisning. Här gick Evert från sju års ålder tills han var 13. Kärleken till Vinga och Bohuslän levde stark hela hans liv. Otaliga fartyg har grundstött i Vingas närhet. Många sjömän har drunknat utan möjlighet till räddning. Och många fler skulle ha omkommit om inte vingalotsarna gått ut i alla tänkbara väder för att rädda liv, roende eller under segel, först en bra bit in på talet försedda med motorbåt. Att läsa dåvarande överlotsen Charles Palmqvists skildringar från Winga inger respekt och nära nog vördnad. Mest känd blev bärgningen av besättningen från norska barkskeppet Svolder under den ökända orkannatten 6 november Vind och ström drev ned fartyget på Stora brottet vid Vinga. Där bröts det sönder och poopen med hela besättningen ombord drev vidare in på Böttö rev. Härifrån lyckades lotsarna bärga samtliga ombordvarande. Telegrammet från Vinga till Lotsverket lydde i all korthet:»vinga klockan förmiddag. Fyrmastade järnbarken Svolder av Kristiania strandade i natt på Stora brottet vid Vinga. Hela besättningen, 24 man bärgad av oss. Överlotsen.«Vi kommer ut med lotsbåten en dag i mitten av oktober. Vinga ligger i solsken, dagen är mild och temperaturen 17 grader. I alla skrevor ser man björnbärsbuskarna som jobbar för att hinna få sina bär mogna. Formationer av starar lyfter och eskaderflyger med god rättning och perfekt samtidighet. Nere vid hamnen arbetar ett lag från Sjöfartsverket med att reparera en kaj och två fritidsbåtar ligger inne. En man till rör sig längs bryggan, en mästerlots som tillbringar det mesta av sin lediga tid här ute sysselsatt med fiske. Han går ut med båten och återkommer efter att ha vittjat garnen. Han ser nästan belåten ut, resultatet blev ett tiotal krabbor och fyra fina humrar. Annars är ön fri från folk. Ingen fyrpersonal, inga lotsar, ingen telegraf en ny tid. Den ordnande handen på ön är nu Winga Vänner. Hamnen kommer i fortsättningen att fyllas av fritidsbåtar, och utflyktsbåtar kommer att frakta ut dem som vill komma ut och bada och avnjuta ön och dess havsutsikt. Nu blir det Winga Vänner och Göteborgs Hamn som får vårda det gamla kulturarvet. Förhoppningsvis kommer Vingas silhuett att bevaras ograverad länge än. ~ TOM ROECK HANSEN 15 Den klassiska siluetten av Vinga. Källor: Erik Hägg, Bland lotsar; Charles Palmqvist, Winga; Anna Sandell, Vinga fyr.

16 Läsvärt om fyrar Fyrfebern nådde nya höjder den senaste tiden med ett helt gäng smaskiga böcker som kommit ut. Vi har bläddrat i dem och kan ge lite vägledning till den intresserade. Sveriges Fyrplatser En bebyggelsehistorisk dokumentation av f d bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Dan Thunman, Sjöfartsverket har i samarbete med Riksantikvariatämbetet låtit utföra inventeringen som nu publiceras i form av en rapport där alla bemannade fyrplatser presenteras. Främst avsedd för myndigheter, kommuner, muséer och föreningar med intressen i fyrplatser, men självklart också för den riktigt fyrintresserade. Boken är på 364 sidor och innehåller hundratals bilder och ritningar. Boken kommer att finnas där Sjöfartsverkets andra publikationer säljs och priset kommer att bli cirka 500 kronor. Svenska fyrar Magnus Rietz och Harry Sellman. På 250 sidor i stort format porträtterar fotografen och skribenten Magnus Rietz 66 svenska fyrar från Malören högst upp i Bottenviken till Ursholmen vid norska gränsen. Kommentarerna har något av dagbokskaraktär och sekunderas utmärkt av den förre lotsdirektören Sellmans faktatexter. Bilderna är omsorgsfullt inväntade, med stundom storslagna resultat. En presentbok att ges till mottagare med känsla för sjö och kultur. Format 25x32 cm. Bokförlaget Fischer & Co. Pris: cirka 450 kronor Fyrar. Från Falsterbo till Faerder Gert Malmberg och Ulf Sveningson. I den rikt illustrerade boken presenteras 70 fyrar och fyrplatser Kattegatt runt. Malmbergs texter är korta men ändå innehållsrika och läsvärda. Sveningsons fyrbilder i akvarell är friska och karaktärsfulla och kompletteras med svartvita teckningar av hög klass. En bok att ha med ombord. Format: 23x25 cm. Warne Förlag, Partille. Pris: cirka 390 kronor Den stora boken om Fyrar Fyra författare, varav en också har fungerat som redaktör, har gemensamt skrivit en bok som utförligt berättar om sjöfart, fyrväsendets utveckling, teknik, arkitektur och livet på fyrplatserna. Den avslutande tredjedelen visar upp ett spektakulärt urval av kända fyrar världen över. Boken är rikt illustrerad med färgbilder, akvareller, svartvitt foto och teckningar. Boken är avsedd för den intresserade som söker kunskap. Format 25x32 cm. Nordbok International/Prisma. Pris: cirka 360 kronor Fyrar och fyrliv på Gotland Barbro Ejendal och Håkan Hollström En kort bakgrund leder in i den specifikt gotländska fyrhistorien. Tonvikten läggs på liv och händelser kring de gotländska fyrarna. Citat och intervjuer gör berättelsen levande. Gotlands och Sandöns fyrar presenteras i ord och fotografisk bild. En komprimerad engelsk översättning avslutar boken. För den läsare som intresserar sig för fyrar som historia och kultur. Och för Gotland. Format 21,5x23 cm. Bokförlaget Arena. Pris: cirka 548 kronor

Fart. Hög säkerhet i full. Väderskola med Lage Larsson, del 2. TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE KAPELLVÅRD

Fart. Hög säkerhet i full. Väderskola med Lage Larsson, del 2. TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE KAPELLVÅRD KAPELLVÅRD SÄKERHETSPRODUKTER CHECKLISTA VID BÅTKÖP Hög säkerhet i full Fart TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er Väderskola med Lage Larsson, del 2 TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 2/2000 2 LEDARE»En lika

Läs mer

rors Kvinnor till Välj rätt lanternor Väderskola med Lage Larsson del 1 STORA TESTET: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE

rors Kvinnor till Välj rätt lanternor Väderskola med Lage Larsson del 1 STORA TESTET: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE atantica original nya rubbar 0-02-03 15.33 Sidan 3 STORBÅTSMÄSSAN SETT & SYNAT BÅTGODIS PÅ NÄTET rors Kvinnor till STORA TESTET: Välj rätt lanternor Väderskola med Lage Larsson del 1 TIDNINGEN FÖR VÅRA

Läs mer

Lupus. visar klassen på Åland. Smålänning i österled NY SÄKERHET I UTSKÄRGÅRDARNA FRÅN HYDROGRAPHICA TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE FÖREBYGG BÅTBRAND

Lupus. visar klassen på Åland. Smålänning i österled NY SÄKERHET I UTSKÄRGÅRDARNA FRÅN HYDROGRAPHICA TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE FÖREBYGG BÅTBRAND FÖREBYGG BÅTBRAND SETT & SYNAT KÖP AV ICKE CE-MÄRKT BÅT Lupus Smålänning i österled visar klassen på Åland NY SÄKERHET I UTSKÄRGÅRDARNA BÄTTRE SJÖKORT FRÅN HYDROGRAPHICA TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 1/2005

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:2 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

Sommarläsning. Nummer 2 2015

Sommarläsning. Nummer 2 2015 Sommarläsning Nummer 2 2015 FRÅN STYRPLATS Hej Sågs vi på Båtmässan eller träffade ni någon av våra engagerade funktionärer? Inom kretsen är det högt i tak och placeringen i C-hallen passade oss jättebra.

Läs mer

SJÖTENDENSER TEMA FRITIDSBÅTLIV STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015

SJÖTENDENSER TEMA FRITIDSBÅTLIV STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015 SJÖTENDENSER STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015 TEMA FRITIDSBÅTLIV Sverige har utmärkta förutsättningar för fritidsbåtliv i och med långa kuststräckor och många insjöar.

Läs mer

Rätt trailer till båten. Låt behoven styra valet, sid 3. Hur bra syns radarreflektorn? Rapport från Testpatrullen, sid 10. Så jobbar sjöpolisen.

Rätt trailer till båten. Låt behoven styra valet, sid 3. Hur bra syns radarreflektorn? Rapport från Testpatrullen, sid 10. Så jobbar sjöpolisen. T I D N I N G E N Nr 1 1999 Rätt trailer till båten. Låt behoven styra valet, sid 3 Hur bra syns radarreflektorn? Rapport från Testpatrullen, sid 10 Så jobbar sjöpolisen. Sid 8 TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE

Läs mer

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE NR 2/2011

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE NR 2/2011 SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE NR 2/2011 Atlanticas båtförsäkring i Europa! Förutom det som ingår i vår båtförsäkring får du genom Europatillägget: En försäkring som täcker hela EU/EES området

Läs mer

OSTPRICKEN. Sommar, sommar, sommar! SJÖOLYCKORNA färre. LIVET på seglarläger. FAKTA om diesel. NIO båtliv. Nummer 2 2013

OSTPRICKEN. Sommar, sommar, sommar! SJÖOLYCKORNA färre. LIVET på seglarläger. FAKTA om diesel. NIO båtliv. Nummer 2 2013 OSTPRICKEN Nummer 2 2013 Sommar, sommar, sommar! SJÖOLYCKORNA färre LIVET på seglarläger FAKTA om diesel NIO båtliv EN TIDNING FÖR DIG I SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS OSTPRICKEN Nr 2 2013 Årgång

Läs mer

Atlantica. älskade och hatade. AtlanticaTidningen. Möt dyrare drivmedel med klokare körning. Hålfotsinlägget och Västkustjullarna

Atlantica. älskade och hatade. AtlanticaTidningen. Möt dyrare drivmedel med klokare körning. Hålfotsinlägget och Västkustjullarna Atlantica AtlanticaTidningen SNART SOM NÄT-TIDNING Hålfotsinlägget och Västkustjullarna älskade och hatade Möt dyrare drivmedel med klokare körning 2/2006 Ledare LEDARE Register och körkort för fritidsbåtar

Läs mer

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE NR 3/2013 Kallelse till årsmötet Atlanticas båtförsäkring i Europa! Förutom det som ingår i vår båtförsäkring får du genom Europatillägget: En försäkring som täcker

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2011:2 Årg 15 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

BULLANDÖ NEWS CANBERRA DEN STORMEN GÄSTHAMNEN STOCKHOLM MARIN. upptagningen BULLANDÖBESÄTTNING ETT ANNORLUNDA BÅTLIV CHATARINAS

BULLANDÖ NEWS CANBERRA DEN STORMEN GÄSTHAMNEN STOCKHOLM MARIN. upptagningen BULLANDÖBESÄTTNING ETT ANNORLUNDA BÅTLIV CHATARINAS BULLANDÖ NEWS NR 2 2014 ÅRGÅNG 31 UPPTAGNINGSNINGSNUMMER Vad är det för ett stort jakttorn som någon har byggt vid träsket i Hemmesta? Celebert besök i GÄSTHAMNEN BULLANDÖBESÄTTNING totalvann - igen ETT

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Nr 2 Maj 2013 Årgång 28 www.coronet.nu CORONET NEWS

Nr 2 Maj 2013 Årgång 28 www.coronet.nu CORONET NEWS Nr 2 Maj 2013 Årgång 28 www.coronet.nu CORONET NEWS Vad som händer när det smäller, sid 4-5 Matrecept på sjön, sid 6-7 Lasse Granath om öarnas namn, sid 10-11 Störst går först i skärgården, sid 14-18 Ny

Läs mer

Atlantica. Nyord & Møn. Danska öar i repris. Sjukdom eller. Doktorn ger råd. Gör livet gladare för barnen! Nöje och ansvar. 2/2009

Atlantica. Nyord & Møn. Danska öar i repris. Sjukdom eller. Doktorn ger råd. Gör livet gladare för barnen! Nöje och ansvar. 2/2009 Atlantica Danska öar i repris Nyord & Møn Gör livet gladare för barnen! Nöje och ansvar. 2/2009 Sjukdom eller olycksfall Doktorn ger råd Ledare LEDARE»En from förhoppning om fin sommar«2 När dessa rader

Läs mer

Eskadrar i Medelhavet NR 2-2007

Eskadrar i Medelhavet NR 2-2007 Eskadrar i Medelhavet NR 2-2007 Lindholmen Lindholmen Medlemstidning för Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen ANSVARIG UTGIVARE Gunnar Hejde I DETTA NUMMER: REDAKTÖR Kaj Modig KANSLI Annika Ahlmark och

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2011. Gästhamnen Hallå där... Rikseskader Århus

VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2011. Gästhamnen Hallå där... Rikseskader Århus VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2011 Gästhamnen Hallå där... Rikseskader Århus Välkommen till framtiden. Vår vision är att Göteborg ska vara Nordens bästa region för båtlivet. Precis

Läs mer

Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008

Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008 nr 3-2008 Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008 Grefab bygger vidare. Båtlivet utvecklas positivt. Många skaffar båt som behöver båtplats, vinterförvaring och mycket annat. De

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2014 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2014:3 Årg 18 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar Stångmärket #1 / 2012 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE BASTUBAD Bastur på våra områden SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar HITTA HAMNEN 10 favoriter för natten TEMA BÅTLIV KAPPSEGLAREN

Läs mer

Skonaren Ingos Vänner 2006

Skonaren Ingos Vänner 2006 Skonaren Ingos Vänner 2006 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundbyhamnen 123 417 54 Göteborg Telefon exp: 031 / 14 25 01 Telefax exp: 031 / 14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org Tel.fartyget:

Läs mer

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014

VÄSTPRICKEN. Sommar. läsning SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2014 Sommar läsning Vi Vet VAd som krävs. Vi ger varje kund rätt skydd, rätt hjälp och rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på

Läs mer

Huvudskär. Nautiska END WORLD. Seglare STYR IN MED BULLANDÖ NORDIC YACHTS OPEN CLAES KLASSIKER GRAND BANKS 36. Nu näst störst.

Huvudskär. Nautiska END WORLD. Seglare STYR IN MED BULLANDÖ NORDIC YACHTS OPEN CLAES KLASSIKER GRAND BANKS 36. Nu näst störst. NR 1 2015 ÅRGÅNG 32 SJÖSÄTTNINGSNUMMER Vad händer på BULLANDÖ Allt du behöver veta om sjösättningen SPECIELLA BÅTAR PÅ Bullandö CLAES KLASSIKER GRAND BANKS 36 Huvudskär NYGAMMAL UTPOST I SYDOST THE Nautiska

Läs mer

ODYSSÉ. SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE nr 4/2013

ODYSSÉ. SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE nr 4/2013 ODYSSÉ SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE nr 4/2013 Atlanticas båtförsäkring i Europa! Förutom det som ingår i vår båtförsäkring får du genom Europatillägget: En försäkring som täcker hela EU/EES

Läs mer