Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. En bättre bild av patienten"

Transkript

1 Årsredovisning En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr

2 Året i korthet... 3 EXINI målbild och strategier... 4 VD har ordet... 5 Samarbetet med Fuji... 6 BSI - Bone Scan Index... 8 Produkter Konkurrenter Regulatoriska godkännanden Patent Historik Styrelse och ledning Styrelse Ledningsgrupp Aktien Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Eget kapital Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Ordlista Adresser... 38

3 Året i korthet Viktiga avtal och internationell uppmärksamhet Nya avtal tecknades med FUJIFILM RI Pharma för produkterna EXINI heart och EXINI bone BSI till ett värde av 28.4 MSEK, exklusive uppskattade bonusar på 20 MSEK. EXINI och Active Biotech presenterade kliniska resultat kring nyttan med BSI vid utvärderingen av en läkemedelskandidat för behandling av prostatacancer vid ASCO-kongressen i USA (American Society of Clinical Oncology) EXINI erhöll 2 MSEK i bonus från vår japanska partner FUJI- FILM RI Pharma. Nytt avtal träffades med ytterligare ett läkemedelsbolag kring klinisk utvärdering av ny behandling vid avancerad prostatacancer. Vetenskaplig studie påvisade BSI:s (Bone Scan Index) viktiga roll vid behandling av cancerdrabbade högriskpatienter. EXINI:s 3D-satsning erhöll ekonomiskt stöd från VINNOVA. EANM (European Association of Nuclear Medicine) uppmärksammade EXINIs satsning på imaging biomarkörer. BoneNavi 2.0 lanserades (japansk version av EXINI bone BSI ). EXINI/BSI presentation får pris vid EMUC-kongressen i Marseille. (European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancer). EXINI lanserade hemsidan bonescanindex.org som globalt vetenskaplig plattform för kunskap kring image biomarkören Bone Scan Index. Finansiell information Nettoomsättningen uppgick till 9096 (6 047) TSEK Resultat före skatt var (-9 882) TSEK Resultat per aktie var -0,20 (-1,29) SEK Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ( ) TSEK IDEON Gateway är sedan april 2013 EXINIs nya kontorsadress

4 Målbild 2018 Huvudprodukten EXINI bone BSI och dess imaging biomarkör BSI är en standard vid skelettundersökningar vid avancerad prostata cancer. BSI används också vid bröstcancer. Produkten har även utvecklats för användning inom PET/CT/MR. Det nya distributionssättet och ny affärsmodell hanterar betalning per användning via molntjänster. Detta har gett ett oberoende av befintliga IT-strukturer samt låga kostnadsökningar för service och support trots stora volymökningar. Omsättningstillväxt och lönsamhet har etablerat EXINI på NASDAQ OMX Small Cap. Vår marknad definieras geografiskt av behoven av nya läkemedel för behandling av skelettmetastaser. Viktigast är norra Europa och USA, men även i BRIC-länderna har försäljningen tagit fart. I Japan har vi flera produkter genom vår partner FUJIFILM RI Pharma. EXINI har utmärkt sig inom området innovativa imaging biomarkörer. Resultatet är flera nära samarbeten med läkemedelsbolag kring läkemedelsutveckling. Strategier Fokuserad satsning genom marknadsföring av EXINI bone BSI och den unika imaging biomarkören BSI mot remitterande läkare och läkemedelsbolag. Förädling av EXINIs japanska framgångar genom expansion av produktutbudet via FUJIFILM RI Pharma. Ny affärsmodell baserad på ett enkelt och oberoende system för molnbaserad BSI-analys och automatiserad feedback. Utökning av antalet strategiska samarbeten för ett bredare produktutbud och effektivare marknadsbearbetning. Fortsatt klinisk dokumentation av imaging biomarkören BSI driver vår strategiskt internationella marknadsföring liksom de nationella regulatoriska strategierna. Expansion av produktutbudet till PET/CT/MR. 4

5 VD har ordet 2013 positionerades EXINI som en relevant aktör på biomarkörmarknaden. Viktiga framsteg gjordes, internationell uppmärksamhet skapades, vi deltog i strategiska samarbeten och tecknade marknadsutvecklande avtal. För att lyckas behöver vi utöka samarbetet med andra parter; diagnostikföretag, läkemedelsföretag fokuserade på prostatacancer, opinionsledande forskare samt diagnosticerande och behandlande läkare. Magnus Aurell, VD på EXINI EXINIs teknikplattform med artificiell intelligens för automatiserad analys av medicinska bilder har många tänkbara applikationer nu och i morgon! Ett användningsområde är att mäta Bone Scan Index (BSI) som mått på metastasbörda vid avancerad prostatacancer. Vi fokuserar på att etablera BSI som ny imaging biomarkör i kampen mot cancer. Lyckas vi, når vi en stor marknad inom prostatacancer och banar väg för ytterligare medicinska tillämpningar. Avgörande steg 2013 Vi förstärkte vårt viktigaste samarbete, det med diagnostikföretaget FUJIFILM Ri Pharma. Två nya avtal tecknades som förlänger samarbete kring EXINI bonebsi och påbörjar ett annat kring EXINI heart. Avtalen öppnar upp för fler framtida produkter på den japanska marknaden under en femårsperiod och tillför bolaget EXINI 28,4 MSEK med sannolik bonus på cirka 20 MSEK beräknat på en jämförbar marknadsutveckling som för EXINI bone BSI. Vi avtalade ett nytt strategiskt samarbete med ett läkemedelsbolag. Syftet är fördjupad kunskap om BSI som explorativ metod att mäta effekten av ett specifikt cancerläkemedel verksamt mot metastaser i skelettet. Vi fortsatte vårt etablerade samarbete med Active Biotech och kunde tillsammans presentera en BSI-analys av deras fas II-studie på ASCO-kongressen i USA. Samarbetet fortsätter kring läkemedelskandidaten under Active Biotechs fas III-studie. Strategiska samarbeten med läkemedelsbolag ger både positiv uppmärksamhet kring BSI och försäljningsintäkter - vi ser goda möjligheter att knyta till oss fler samarbeten under Vi utökade vårt samarbete med ledande forskare och vi bygger en gedigen dokumentation av fördelarna med att mäta BSI via våra referenssjukhus i Europa och med amerikanska Memorial Sloan- Kettering, ett av världens mest ansedda cancersjukhus. Arbetet har redan visat sig värdefullt genom lanseringen av: bonescanindex.org, en global plattform för medvetandegörandet om nyttan med BSI. Bonescanindex.org innehåller all tillgänglig samlad information om BSI och de internationella reaktionerna från vår målgrupp och våra samarbetspartners har varit mycket positiva. Vi har arbetat målmedvetet med att positionera vårt varumärke hos kundens (nuklearmedicinavdelningarnas) kund (urologer och onkologer). EXINI deltog därför i en rad medicinska kongresser vilket redan gett resultat i form av ökad klinisk användning av BSI. Vi har lagt en god grund för BSI och därmed en god grund för EXINIs framtid. Därför ser vi fram emot ett spännande Magnus Aurell VD, EXINI Diagnostics AB (publ) 5

6 EXINIs viktigaste samarbete med ett annat diagnostikföretag är det med FUJIFILM Ri Pharma. EXINI har sedan 2011 samarbetat med FUJIFILM RI Pharma. Vår samarbetspartner har en unik särställning på den japanska marknaden som saknar jämförbara exempel på andra marknader. Mount Fuji - Japans högsta berg och aktiv stratovulkan, möh, ca 10 mil sydväst om Tokyo.

7 Vi förstärkte våra positioner genom två nya avtal, ett förlängningsavtal för samarbetet kring EXINI bone BSI och ett nytt avtal för samarbetet kring EXINI heart på den japanska marknaden. Finansiellt innebar avtalen 28.4 MSEK med sannolik bonus på ytterligare cirka 20 MSEK, beräknat utifrån en jämförbar marknadsutveckling som för EXINI bone BSI. Succén med marknadsintroduktionen av EXINI bone BSI genererade en extra bonus till EXINI på 2 MSEK under De nya avtalen öppnar upp för samarbeten kring ytterligare produkter under kommande femårsperiod.

8 Imaging Biomarkör Bone Scan Index (BSI) är en imaging biomarkör som mäter metastasbördan i skelettet hos patienter med avancerad prostatacancer. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York (MSK) har bevisat att storleken på metastasbördan har direkt betydelse för patientens överlevnad. EXINIs samarbete med MSK gör att BSI kan optimera behandling av de två vanligaste cancerformerna i världen: avancerad prostatacancer och bröstcancer. EXINI bone BSI är den enda mjukvara som idag kan beräkna BSI. Klinisk betydelse Rätt medicin till rätt patient cancerterapi ger mycket biverkningar och är ytterst kostsam varför läkare snabbt måste få klarhet i om man valt rätt behandling. BSI visar direkt på patientens tumörbörda i skelettet och hur behandlingen påverkar denna. Genom BSI kan man hitta optimal behandlingsmetod eller den kombination av preparat som ger bäst resultat för den enskilde patienten.

9 Patientnytta Avgörande för en patient med metastaserad prostatacancer är tillgång till säkra diagnoser och prognoser. Rätt läkemedel påverkar metastasbildningen och förlänger överlevnad samtidigt som mer korrekta överlevnadsprognoser ger ökad livskvalitet hos både patient och anhöriga. Global plattform Bonescanindex.org samlar all tillgänglig fakta om BSI för att sprida kunskap och öka medvetenheten om värdet av BSI som imaging biomarkör. bonescanindex.org

10 Kongresser 2013 Kundens kund - urologer och onkologer måste få kunskap om BSI som verktyg i dagligt kliniskt flöde. Därför deltar EXINI i en rad relevanta internationella sammanhang vilket under 2013 bland annat innebar ett flertal kongresser* av internationell tyngd. I Chicago lyfte EXINI fram betydelsen av BSI vid läkemedelsutveckling och i Marseille vann vårt deltagandet pris. Ansträngningarna har redan gett resultat i en ökad klinisk användning av BSI. * ASCO (American Society of Clinical Oncology) ASCO GU (Genitourinary) DGU (Deutsche Gesellschaft für Urologie) ESMO (European Society for Medical Oncology) EMUC (European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancer).

11 Hitta rätt läkemedelskandidat Läkemedelsutveckling kräver enorma resurser. Klinisk studieverksamhet för nya substanser inom cancervården är i stort behov av oberoende och reproducerbara kvantifieringsverktyg med markörer som direkt påvisar effekt. BSI möter dessa önskemål och under 2012 och 2013 tecknades avtal med läkemedelsföretag för BSI-utvärdering av bolagens respektive cancerpreparat. Från Fas II till Fas III 2014 EXINI har sedan 2012 samarbetat med Active Biotech. BSI används i utvärderingen av den nya läkemedelskandidaten Tasquinimods effekter. Gemensamma resultat från Fas II-studien presenterades 2013 vid ASCO-kongressen i Chicago, USA. Samarbetet fortsätter under Tasquinimods fas III-studier.

12 PRODUKTER Produkter EXINI arbetar uteslutande med medicintekniska mjukvaruprodukter. Utifrån vår teknikplattform - artificiell intelligens för automatiserad analys av medicinska bilder har vi utvecklat fyra användarvänliga mjukvaruprogram med beslutsstöd för sjukvården. Vi ombesörjer både installation av programmen och utbildning av vårdpersonal. Produktportföljen består av fyra marknadslanserade produkter: EXINI bonebsi, EXINI heart, EXINI brain och EXINI dat. Programmen integreras med befintlig kamerautrustning på sjukhusen och är kompatibla med gammakameror (SPECT) från samtliga stora leverantörer. I utvecklingsfas befinner sig ett antal produkter för områdena PET/CT/MRI. Mjukvaran består av bildprocesser med avancerade algoritmer för unik segmentering av olika kroppsdelar samt en strukturerad rapportdel för effektivare rapporteringen. EXINIs produkter förbättrar diagnoskvalité och bidrar till en kostnadseffektiv sjukvård. EXINIs teknikplattform har många utvecklingsbara applikationsområden utöver det kliniska flödet. Ett exempel är att i samarbete med läkemedelsindustrin utnyttja den integrerade BSI-modulen i EXINI bonebsi för utveckling av läkemedel och behandlingsmetoder vid avancerad prostatacancer. EXINI är ett registrerat varumärke inom EU. för upptäckt av skelettmetastaser via analys av skelettscintigrafiska bilder Skelettscintigrafi är en etablerad metod for att upptäcka skelettmetastaser hos patienter med bl.a. bröst- eller prostata cancer. Cirka 25 procent av alla nuklearmedicinska undersökningar i Sverige är skelettbilder. EXINI bone BSI är ett program som både identifierar misstänkta skelettmetastaser och som ger läkaren ett diagnosförslag. EXINI bone BSI kan bedöma tumörers utveckling på ett nytt och unikt sätt, via en speciell imaging biomarker: Bone Scan Index (BSI). Kliniska studier har visat att användning av EXINI bone BSI ger en snabbare och säkrare diagnos vid tolkning av skelettscintigrafibilder. 12

13 PRODUKTER erbjuder en integrerad analys av blodflöde och funktion utifrån hjärtscintigrafiska bilder Hjärtscintigrafi är den vanligaste nuklearmedicinska undersökning som bl.a. används vid misstänkt infarkt. Analysen i EXINI heart är baserad på avancerad bildanalys, artificiell neural nätverks teknik och en stor internationell databas av hjärtscintigrafiska bilder. Vetenskapliga studier har visat att läkares diag nos av förändringar av blodförsörjningen i hjärtmuskeln förbättras vid användning av EXINI heart. för diagnos av Alzheimers sjukdom genom analys av blodflödet registrerat utifrån hjärn scinti grafiska bilder Idag lider svenskar av demens och i USA finns det 4,5 miljoner personer med Alzheimers sjukdom (den vanligaste typen av demenssjukdom). Förbättrad behandling måste kombineras med diagnostiska undersökningar och laboratorietester. Läkare med kunskaper om demens är inte tillräckligt många i förhållande till antalet personer som behöver hjälp. Ett sätt att lösa problemet är att effektivisera diagnostiken genom att använda ett system för kvantifiering av det cerebrala blodflödet. för diagnos av Parkinsons sjukdom genom kvantifiering av hjärnscintigrafiska bilder Nya innovationer har möjliggjort en tidig diagnos av Parkinsons sjukdom, genom att upptäcka ett minskande antal dopaminreceptorer inom det område i hjärnan som kallas striatum. Tolkningen av dessa bilder sker visuellt men på senare tid har behovet av kvantifiering ökat vilket gör EXINI dat till en attraktiv produkt. EXINI dat hjälper den tolkande läkaren med en automatiserad kvantifiering och klassificering av bild erna. Detta bidrar till att tolkningen av bilderna görs på ett enhetligt och säkrare sätt. 13

14 PRODUKTER Konkurrenter EXINI bone BSI Produkten erbjuder användaren beslutsstöd via artificiella neurala nätverk och dessutom ett avancerat kvantitativt värde, BSI, som är ett mått på metastasbördan i skelettet. Program met normaliserar dessutom bilder så att det är möjligt att jämföra undersökningar över tid. Det finns idag inga kvantifierings eller CADx program inom detta område på marknaden vilket gör EXINI unikt och vi ser stora möjligheter till expansion. EXINI heart Det finns ett antal mjukvarupaket för kvantitativ analys av hjärtscintigrafiska bilder på marknaden. De vanligast förekommande programmen är utvecklade på universitet i USA. Det mest använda är QPS/QGS, utvecklad av Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles, med en global marknadsandel på knappt 50 procent. Ytterligare exempel är 4-D MSPECT, utvecklad vid University of Michigan och Emory Cardiac Toolbox, utvecklad vid Emory University. Bolagen har licensavtal utan ensamrätt med de stora hårdvaruföretagen; GE, Siemens och Philips. EXINI heart har en stor fördel jämfört med konkurrenterna, då produkten erbjuder läkaren beslutsstöd via artificiella neurala nätverk och inte bara kvantifiering av bilder. EXINI heart genererar således ett förslag till diagnos i stället för enbart kvantifiering. EXINI brain Det vanligaste sättet att tolka hjärnbilder är att visuellt granska dem utan någon kvantifiering, även om vikten av kvantifiering är välkänd. Kommersiellt tillgängliga produkter är bland andra Neuro-Gam, framtaget av amerikanska Segami och svenska BRASS, framtaget av Hermes Medical Solutions. EXINI brain har ett användarvänligt gränssnitt baserat på erfarenheterna från EXINI heart och kan integreras i samma miljö och på samma plattform som övriga EXINI-produkter. Dessutom innehåller den en strukturerad rapportdel som underlättar läsarens svar samt snabbar upp rapporteringen till remittenten. EXINI dat Det vanligaste sättet att tolka bilder av striatum är visuell granskning utan någon kvantifiering även om vikten av kvantifiering är välkänd även här och stora arbeten görs inom den euro peiska nuklear medicinarkåren för att samla in normalmaterial för kvantifiering. De mjukvarupaket som finns idag är antingen kameratillverkarnas egna eller tillverkade av specialiserade mjukvarföretag, och anses i allmänhet inte vara särskilt användarvänliga. Kommersiellt tillgängliga produkter är bland andra QuantiSpect från Siemens och BRASS från Hermes Medical Solutions. Regulatoriska godkännanden EXINI, som företag, är certifierat mot den medicintekniska standarden ISO 13485, vilket innebär att Bolaget följer en kvalitetsmanual som är godkänd av en Notified Body, d v s ett företag som utfärdar certifikat. Bolagets produkter EXINI heart, EXINI bone BSI, EXINI brain samt EXINI dat är CE-märkta och släppta på den europeiska markn aden. Samtliga produkter, förutom EXINI dat, är också godkända för den kanadensiska marknaden som kräver ett separat tillstånd. Bolagets produkt EXINI bone BSI har FDA (Food and Drug Administration) 510(k) tillstånd. I Asien krävs normalt sett inga övriga tillstånd utöver CE-märkning för mjukvaror av EXINIs typ. Så är också fallet i Japan och EXINI har alltså därmed möjlighet att sälja och marknadsföra samtliga produkter på denna marknad. 14

15 PRODUKTER Patent EXINI har under utvecklingsfasen patenterat ett antal metoder för att tolka bilder relaterade till de produkter som saluförs. Patent relaterad till EXINI heart Titel Förfarande och anordning för bestämning av en tredimensionell kontur av ett organ i en patients kropp Patentnr SE (Sverige) Ansökningsnr Inlämningsdatum 16 september 2002 Status Patentet är i kraft. Förfallodag Under förutsättning att årsavgifter inbetalas löper patentet ut den 16 september Publiceringsdatum 17 mars 2004 Ombud Zacco AB Sammandrag Ett förfarande för bestämning av en kontur av ett organ i en patients kropp, exempelvis hjärtats vänstra kammare, utifrån en avbildning av organet i minst tre dimensioner. En hjärtformad modell anpassas automatiskt till den tredimensionella bilden av en patients hjärta. Patent relaterad till EXINI brain Titel Automatic interpretation of 3-D medicine images of the brain and methods for producing intermediate results Patentnr EPO Ansökningsnr i EPO Inlämningsdatum 26 mars 2006 Status Patentet är i kraft. Förfallodag Under förutsättning att årsavgifter inbetalas löper patentet ut den 26 mars Beviljandedag 11 augusti 2010 Ombud Zacco AB Sammandrag Helautomatisk metod för kvantifiering och tolkning av tredimensionella bilder av hjärnans blodflöde. Tolkning avser framförallt demens. Patentansökan relaterad till EXINI bone BSI Titel System for Detecting Bone Cancer Metastases Ansökningsnr EP Inlämningsdatum 23 december 2008 Ombud Zacco AB Sammandrag Helautomatisk metod för kvantifiering och tolkning av skelettbilder med avseende på förekomst av tumörförändringar i skelettet. 15

16 HISTORIK Byggstenar sedan 1999 Vi bygger ett framgångsrikt EXINI på en målmedvetet konstruerad grund Viktiga avtal tecknas och internationell uppmärksamhet riktas mot EXINI och BSI. VINNOVA visar fortsatt förtroende för EXINI genom ekonomiskt stöd till 3D-utvecklingen av bolagets mjukvaror. Vid ASCO-kongressen i USA presenterar EXINI och Active Biotech kliniska resultat kring betydelsen av BSI vid läkemedelsutveckling för behandling av avancerad prostatacancer. Två nya avtal träffas med FUJIFILM RI Pharma för produkterna EXINI bone- BSI och EXINI heart. Ett nytt avtal tecknas med läkemedelsbolag kring klinisk läkemedelsprövning och på EANM-mässan i Lyon, Frankrike, uppmärksammas EXINIs satsning på Imaging Biomarkörer. Under året lanseras japanska versionen av EXINI bonebsi 2.0 och EXINI vinner framgångar med BSI vid EMUC-kongressen i Marseille. I december lanserar EXINI den vetenskapligt baserad hemsidan som global plattform för forskning och kunnande om BSI Banbrytande studieresultat för BSI (EXINI bonebsi) publiceras i den ledande medicintidskriften European Urology. BSI uppmärksammas fortlöpande i medicinsk media som ett nytt betydelsefullt redskap för värdefull klinisk information vid prostata- och bröstcancer. EXINI bonebsi erhåller FDA-godkännande vilket öppnar USA-marknaden. EXINI får miljonstöd från VINNOVAs program för Utmaningsdrivande innovation där EXINI är en av företagspartnerna i projektet. EXINI fokuserar på att snabbt kunna möta marknadens behov av nya Imaging Biomarkörer. Under hösten startar också ett samarbete med läkemedelsbolag inom klinisk läkemedelsprövning EXINI tecknar ett exklusivt distributionsavtal med FUJIFILM RI Pharma Co.,Ltd. i januari avseende EXINI bonebsi för den japanska marknaden. Den anpassade versionen, Bonenavi, blir mycket framgångsrik och under hösten 2011 har redan 300 installationer utförts. I slutet av året tecknar EXINI en ny avsiktsförklaring med FUJIFILM gällande en japans version av EXINI heart. EXINI bonebsi hamnar under året i fokus vid flera vetenskapliga presentationer på internationella mässor. En större nyemission genomförs på våren och under hösten byter EXINI lista till NASDAQ OMX First North En intensiv marknadsbearbetning påbörjas där tillverkare (OEM) och sjukhus bearbetades parallellt. I januari CE-godkänns EXINI dat. Magnus Aurell anställs som ny VD. Magnus har lång erfarenhet kring internationell försäljning av avancerade medicinsktekniska mjukvaruprodukter, både till sjukhus och tillverkare. EXINI kontrakterar Imaging Equipment som icke exklusiv distributör för Storbritannien Bolagets nyutvecklade produktportfölj lanseras: EXINI heart, EXINI brain samt EXINI bonebsi på samtliga marknader med försäljningsgodkännande (CE-certifiering). Distributionsnätverket utökas på alla huvudmarknader. EXINI genomför en nyemission och listas på AktieTorget EXINI erhöll ISO certifiering vilket medförde att EXINI heart och EXINI brain blev CE-godkända. EXINI tecknar avtal med potentiella distributörer på utvalda marknader. Säljinsatser via egen säljkår påbörjas på utvalda marknademarknader i Europa EXINI tecknar distributionsavtal med GE Healthcare. En prototyp av företagets andra produkt, EXINI brain, demonstreras på den internationella kongressen European Association for Nuclear Medicine i Athen. Farstorp Invest AB blir ny huvudägare genom förvärv av befintliga aktier Den första prototypen för automatiserad analys av diagnostiska hjärtbilder utvecklas. Prototypen presenteras på branschmässor och på konferenser runt om i Europa. Bolaget får positiv feedback vilket skapar förutsättningar för fortsatt produktutveckling. Prototypen utvärderas i ett nordiskt samarbetsprojekt mellan namnkunniga sjukhus och universitet. EXINI träffar ett distributionsavtal med svenska och danska Amersham Healthcare. Utveckling av fler produkter inom hjärna och skelett påbörjas och samarbete med kliniker för insamlande av klinisk data startas EXINI grundades talet Prof. Lars Edenbrandt, nuklearmedicin, och Prof. Carsten Peterson, teoretisk fysik, inleder ett fruktbart samarbete i början av talet. Edenbrandts kliniska erfarenheter integreras med Petersons erfarenheter av forskning inom artificiella neurala nätverk i en gemensam strävan efter att skapa produkter för automatiserad tolkning och analys. De båda forskarna skapar en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vars forskning ligger till grund för EXINI. 16

17 Foto: Lars Strandberg Det är spännande och utmanande, både tekniskt och kulturellt, att leda produktframtagningen av Heartnavi för japanska marknaden. Att ha en kollega stationerad i Japan som kombinerar svenskt tänkande med lång japansk erfarenhet är avgörande för vår framgång. Karin Nyström, Project Manager Heartnavi

18 STYRELSE OCH LEDNING Styrelse Bo Håkansson, styrelseordförande Ålder 67 Ledamot sedan 2006 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Scheelevägen 27, Ideon Science Park, Lund Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik Egen företagare sedan Befattningar som VD, styrelseledamot eller styrelseordförande i olika börsnoterade bolag sedan 1986, bland annat Biolin Scientific AB (publ), KaroBio AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Active Biotech AB (publ), Midelfart Sonesson AB (publ) och ACAP Invest AB (publ). Grundare av Hansa Medical AB, Active Biotech AB och ACAP Invest AB. Olof Jarlman, styrelseledamot Ålder 59 Ledamot sedan 1999 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Stora Tvärgatan 33, Lund Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik Radiolog, disputerade 1991 och blev docent vid Lunds Universitet Föreståndare för Lund University Program in Medical Informatics (LUMI). VD för Ideon-bolaget Glocal Health Informatics AB. Tidigare verksamhetschef och regionöverläkare i Region Skåne. Jan Erik Hedborg, styrelseledamot Ålder 57 Ledamot sedan 2011 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Brötvägen 15, Bromma Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik Jan Erik Hedborg, arbetar som interim konsult i eget bolag, var anställd som VD för ContextVision AB (publ) mellan 2004 och Mellan verkade Jan Erik som VD för PrintDreams Europe AB, på Alcatel som Norden och Baltikum chef och på Nokia, både i och utanför Sverige. 18

19 STYRELSE OCH LEDNING Birgit Stattin Norinder, styrelseledamot Ålder 65 Ledamot sedan 2013 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Karlavägen 68, Stockholm Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik Birgit Stattin Norinder är farm.mag. från Uppsala Universitet. Hon har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och har arbetat i Sverige, Storbritannien och USA, bl.a. som chef för registrering av läkemedel och klinisk prövningsverksamhet. Samt har varit VD/ordförande för ett bioteknologibolag i Storbritannien. Styrelseordförande eller ledamot i flera börsnoterade och privata bioteknologibolag, nuvarande Hansa Medical AB och Nicox S.A. Henrik Perlmutter, styrelseledamot Ålder 63 Ledamot sedan 2011 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Karlavägen 14A, Stockholm Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik Henrik Perlmutter är civilingenjör från KTH och har en MBA från Insead. Sedan 1974 har han arbetat företrädesvis inom life-science-sektorn inom bolag som LKB och KEBO samt även på McKinsey. Henrik driver sedan 1987 ett eget bolag som bl.a. säljer en av honom patenterad produkt till läkemedelsindustrin. Henrik är även ledamot i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Fredrik Lindgren, styrelseledamot Ålder 43 Ledamot sedan 2013 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Talltitevägen 9, Bjärred Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik Bakgrund som företagsledare inom framförallt högteknologiskt företagande. För närvarande styrelseordförande i egna företaget Agbaleo AB, Larodan Fine Chemicals AB, Bölebyns Garveri AB och Sustainably Yours AB, samt styrelseledamot i Hansa Medical AB och ProstaLund AB. Tidigare VD och andra ledande befattningar i Karo Bio AB (publ), Biolin Scientific AB (publ), Midelfart Sonesson AB (publ), Meaning Green AB (publ). Utbildad jurist och finansiell ekonom. 19

20 STYRELSE OCH LEDNING Magnus Aurell, CEO Ålder 49 Antal aktier Antal aktieoptioner 0 Kontorsadress Scheelevägen 27, Lund Telefonnummer Familjeband mellan personer i styrelse och ledning Familjeband saknas Kort historik VD på SharpView AB, Försäljnings- och marknadschef för ContextVision AB, Nordiskt försäljningsansvarig, Amersham Nycomed numera GE Healthcare. Magnus Aurell är utbildad Master of Science i Biofysik från Uppsala Universitet, samt i Affärsutveckling från Linköpings Universitet. Ledningsgrupp Lars Edenbrandt, Medical and Scientific Director Ålder 56 Antal aktier Kort historik M.D. Professor. Grundare av EXINI. Professor och överläkare i klinisk fysiologi/nuklearmedicin vid Sahl grenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt överläkare vid Skånes Universitetssjukhus Malmö. Klas Themner, COO Ålder 53 Antal aktier Kort historik Civ.ing., Tekn. Dr. och Exec. MBA. Vice VD och CFO SharpView AB, Vice VD och R&D Manager ContextVision AB, Flertal positioner inom SAAB Bofors Underwater Systems AB. Andreas Järund, CTO Ålder 41 Antal aktier Kort historik M.Sc. Engineering Physics. Anställd på EXINI vid grundandet av företaget. Har sedan dess jobbat i olika roller men i huvudsak med utveckling. Carl-Erik Westervall, Director Marketing and Sales Ålder 62 Antal aktier 0 Kort historik VD och försäljningschef GE Healthcare AB, VD och försäljningchef Nycomed Amersham AB, Nordisk försäljningschef Nycomed Imaging. 20

21 Foto: Lars Strandberg Det är stimulerande att möta ett så stort intresse för BSI när jag är ute och träffar urologer och onkologer. Kristina Tägil, Medical & Application Director

22 AKTIEN Aktien och ägandet Aktiekapitalets utveckling ÅR HÄNDELSE KVOTVÄRDE FÖRÄNDRING AV FÖRÄNDRING AV TOTALT TOTALT ANTAL AKTIER AKTIEKAPITAL ANTAL AKTIER AKTIEKAPITAL 1999 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split/nedsättning 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Omvänd split 1, Nedsättning 0, Nyemission 0, Aktiekapital Aktiekapitalet i EXINI Diagnostics AB (publ) uppgick den 31 december 2013 till ,9 kronor fördelat på aktier. Vid bolagsstämma medför varje aktie i EXINI rätt till en (1) röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott i likvidation. EXINI har aldrig lämnat vinstutdelning. 22

23 AKTIEN EXINIs aktie EXINI listades på Aktietorget den 10 augusti 2009 och handeln flytt ades till NASDAQ OMX First North den 10 oktober Aktien handlas med kortnamnet EXINI och har ISIN-kod SE Marknadsvärdet för samtliga listade EXINI-aktier uppgick per 31/ till 55 MSEK. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Aktiekursutveckling och handelsvolym SEK 12,00 10,00 Förändringar i antal aktier/aktiekapital Inga förändringar har skett under Insynspersoner Insynspersoner i bolaget bestod vid 31 december 2013 av Magnus Aurell (19500 aktier), Lars Edenbrandt ( aktier), Jan Erik Hedborg (3500 aktier), Bo Håkansson ( aktier), Olof Jarlman (19948 aktier), Fredrik Lindgren ( aktier), Henrik Perlmutter (6000 aktier), Birgit Stattin Norinder (0 aktier), Ann Theander (0 aktier) samt Klas Themner ( aktier). Insynspersonernas handel med aktien redovisas på bolagets hemsida: VOLYM Q1 Q2 Q3 Q4 8,00 6,00 4,00 2, Ägarförteckning per den 31 december 2013 Nedan anges de 10 största ägarna, samt deras andel av röster och kapital. NAMN ANTAL AKTIER ANDEL AV RÖSTER OCH KAPITAL (%) Bo Håkansson genom bolag ,24 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,23 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,41 Lars Edenbrandt ,72 Ekberg Lund & Partners AB ,54 Jörgen Petersson ,89 Agbaleo AB ,63 CBLDN-French Res Treaty Cl ,36 Tee International AB ,15 Tonnie Rittstam ,94 Övriga ,89 Totalt ,00 23

24 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport EXINI Diagnostics AB (publ) är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna, men bolaget använder delar som grund för bolagsstyrningen. Syftet är att säkerställa maximal effektivitet i bolagets skötsel utifrån ett aktieägarperspektiv. Årsstämma 2013 Årsstämma för EXINI Diagnostics AB för år 2012 hölls den 17 juni 2013 i Lund. Protokoll från stämman finns på företagets hemsida under rubriken Investor Relations. Utöver ordinarie ärenden fattade stämman beslut om utseende av valberedning till stämman 2014 samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Årsstämma 2014 Nästa Årsstämma för EXINI Diagnostics AB kommer att hållas den 7 april 2014 kl i Ideon Gateway, Lund. Valberedning Vid stämman utsågs Bertil Andersson, Lars Edenbrandt samt Jörgen Petersson till EXINI valberedning. Valberedningen skall ta fram förslag för beslut om ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt princip er för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman Styrelsens arbetsformer Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Styrelse Vid årsstämman 2013 valdes Bo Håkansson till ordförande samt Jan Erik Hedborg, Olof Jarlman, Fredrik Lindgren, Henrik Perlmutter och Birgit Stattin Norinder till övriga ledamöter. Upplysningar om hur länge varje styrelseledamot har ingått i EXINIs styrelse samt dennes huvudsysselsättning och övriga väsentliga styrelseuppdrag behandlas under avsnittet Styrelse och ledning. Styrelsen har under året främst arbetat med frågor av kommersiell natur, organisation och ledning, strategi och finansiering. Styrelsen sammanträdde 6 gånger under 2013 där Bo Håkansson deltog i 100 % av mötena, Jan Erik Hedborg 100 %, Olof Jarlman 100 %, Fredrik Lindgren 50%, Henrik Perlmutter 100%, Birgit Stattin Norinder 50%, Fredrik Herslow 50% samt Marcus Pramgård 50%. VD och COO närvarar och rapporterar vid varje styrelsemöte. Bolagets VD Magnus Aurell var närvarande vid 100 % av mötena och COO Klas Themner vid 100 %. Revisor Bolagets revisor, Ann Theander, auktoriserad revisor och medlem i FARSRS, valdes på ett år vid årsstämman Revisorn informeras löpande om Bolagets verksamhet genom regelbundna möten med ledningen, utskickat styrelsematerial samt protokoll. Revisorn lämnar löpande synpunkter och rekommendationer till styrelse och ledning. Delårsrapporten för perioden januari september 2013 samt Bokslutskommunikéen för 2013 gjordes till föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. 24

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för EXINI Diagnostics AB (publ), organisationsnummer , lämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret Bolagsuppgifter EXINI Diagnostics AB (publ), organisationsnummer , är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktier är registrerade på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Scheelevägen 27, SE Lund. Aktier och andelar Bolaget är föremål för handel på aktiemarknaden sedan augusti Störste ägare per var styrelseordförande Bo Håkansson (med bolag) med cirka 51 % andel av Bolagets aktier. Antal aktier vid periodens utgång var stycken och kvotvärdet var 0,1 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt. Verksamhet 2013 EXINI säljer mjukvara, installerar denna och utbildar sjukvårdspersonal. Genom att använda Bolagets produkter genereras förbättrad diagnoskvalitet och en kostnadseffektiv sjukvård. EXINIs produkter bygger på avancerad bildbehandling som på ett automatiskt sätt känner igen olika organ och sjukliga förändringar. Den automatiska tolkningen av bildbehandlingens fynd sker sedan med artificiella neurala nätverk. Utifrån en och samma plattform utvecklar Bolaget ett antal användarvänliga mjukvaror i form av system för beslutsstöd inom sjukvården. Mjukvaran integreras med befintlig kamerautrustning på sjukhusen. Bolagets produkter är kompatibla med gammakameror (SPECT) från alla stora leverantörer. Under 2013 har verksamheten koncentrerats mot att teckna licensavtal och starta framtagningen av produktversionen av EXINI heart för den japanska marknaden samt att fortsätta marknadssatsningen på EXINI bonebsi och dess imaging biomarkör BSI (Bone Scan Index). Genom ett intensivt arbete med testning och utvärdering av protyper under första halvåret kunde företaget i augusti teckna ett avtal FUJIFILM Pharma. Det femåriga avtalet innebar en förlängning av det befintliga avtalet gällande EXINI bonebsi och ett nytt exklusivit för EXINI heart på den japanska marknaden. Avtalen betyder mycket för det långsiktiga samarbetet på den japanska marknaden och är också av stor finansiell betydelse. Under hösten har arbetet med produktframtagningen av Heartnavi påbörjats. Marknadssatsningen på BSI resulterade under året till att EXINI och BSI fick uppmärksamhet på ett flertal mässor under Det ledde också till ytterligare ett avtal om strategiskt samarbete med ett läkemedelsbolag. I slutet av året lanserade EXINI www. bonescanindex.org som innehåller all tillgänglig samlad information kring BSI och som fick många positiva internationella reaktioner från vår målgrupp och våra samarbetspartners. Omsättning och resultat Under 2013 uppgick nettoomsättningen till (6 047) TSEK vilket var en klar ökning jämfört med föregående år. Det stadigt ökande intresset för EXINI bone BSI visar också att bolaget är på rätt väg. Under 2013 uppgick kostnaderna till (16 361) TSEK där ökningen är en planerad konsekvens av den höga aktivitetsnivån på marknaden. Årets resultat för 2013 uppgick till (-9 882) TSEK. Avskrivningar EXINI har under 2013 gjort avskrivningar vilka påverkar resultatet med (-1 113) TSEK ackumulerat under året. Avskrivningar av immateriella tillgångar (utvecklingskostnader samt patent) följer en rak plan och skrivs av med 10 % per år. Denna avskrivning uppgick till (-1 103) TSEK under Materiella anläggningstillgångar skrevs av enligt plan, 20 % per år, med -45 (-9) TSEK. Några avvyttringar har inte skett under året. Finansiell ställning och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till ( ) TSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 (5 241) TSEK. Utöver detta hade bolaget en outnyttjad checkkredit om (4 000) TSEK. Eget kapital uppgick till (10 494) TSEK och solid iteten uppgick till 11,1 (65,7) %. Bolaget hade vid utgången av 2013 ingen långsiktig upplåning. Organisation Per den 31/ hade EXINI 14 anställda varav 6 var verk samma inom med R&D och support, 6 med marknadsföring/försäljning samt 1 inom ekonomi och administr ation. 25

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Forskning och utveckling Utvecklingsarbete drivs i egen regi och är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av produkter som kan introduceras på marknaden inom två år. EXINI har under 2013 arbetat intensivt med utvecklingen av Heartnavi,en ny version av EXINI heart för den japanska marknaden, samt vidareutvecklat produkterna EXINI bone BSI och Bonenavi, som är motsvarande produkt för den japanska marknaden. Under 2013 har också utveckl ingen av en prototyp inom det av VINNOVA stödda innovationsprojektet avseende molntjänster påbörjats. Regulatoriska godkännanden: Verksamheten är beroende av regulatoriska godkännanden. Inga garantier kan lämnas för att dylika godkännanden kan erhållas eller upprätthållas över tiden. Produktansvar: Marknadsföring och försäljning av produkter i Bolaget medför en risk gällande krav på produktansvar. Trots att produktansvarsförsäkringar tecknas kan inga garantier lämnas för att försäkringsskyddet är tillräckligt för att täcka eventuella krav. Försäkringar EXINI har sedvanlig företagsförsäkring innefattande produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens nuvarande omfattning. Tvister EXINI är inte, och har aldrig varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller haft betydande effekter på EXINIs eller Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. EXINIs styrelse känner inte heller till några omständig heter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfar ande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma. Finansiella instrument och riskhantering Den främsta finansiella risk som föreligger i Bolaget är valutarisken. Huvuddelen av Bolagets försäljning sker i utländsk valuta. Därmed är Bolaget exponerat för valutafluktuationer. Någon valuta säkring sker ej regelmässigt eftersom Bolaget be dömer riskerna ej vara väsentliga. Riskfaktorer EXINIs verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets framtid. Vid bedömning av EXINIs framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan av möjligheter till resultattillväxt även beakta riskerna i EXINIs verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas. Nedan beskrivs, utan inbördes ordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för EXINIs framtida utveckling: Beroende av finansiering: Bolagets verksamhet kan komma att behöva ytterligare kapital för sin fortsatta utveckling. Om EXINI skulle misslyckas med att skaffa finansi ering vid ett sådant behov, finns risk för inskränkningar i Bolagets verksamhet. Beroende av nyckelpersoner: EXINI är beroende av nyckelpersoner och framtida resultat beror till del på förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal. Konkurrens: Bolaget bedriver nästan uteslutande utveckling och marknadsföring av nya teknologier och produkter. Det kan aldrig uteslutas att alternativa konkurrerande metoder utvecklas, vilket skulle kunna innebära ändrade förutsättningar för Bolagets verksamhet. Ersättningspolicy Vägledande är att EXINI ska erbjuda sin exekutiva ledning konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets prestation och individuell prestation. Ersättningens utformning ska försäkra att den exekutiva ledningen och aktieägarna har gemensamma mål. Transaktioner med närstående Nedan följer en förteckning av de transaktioner som under 2013 har skett mellan EXINI och närstående till Bolaget. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder. Fredrik Herslow, genom Herslow & Partners AB, SEK (kommunikationstjänster). Etik Bolagets arbetssätt ska alltid präglas av respekt för de länder och miljöer där koncernen verkar, för medarbetare och för samarbetspartners. Framtida kapitalbehov Det under 2013 tecknade avtalet med FUJIFILM RI PHARMA kommer att vara den viktigaste finansieringskällan under Större delen av intäkterna erhålls under perioden fram till leverans, vilket innebär ett likviditetstillskott om knappt 14 MSEK under första halvåret Intäkterna från avtalet kommer i huvudsak att redovisas under 2014 i samband med att leverans sker, medan service & support redovisas under hela avtalsperioden. För det fall att ytterligare kapital skulle behövas för att fullt ut finansiera satsningen på BSI, bedömer styrelsen att det finns flera möjliga alternativ för finansiering. 26

27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har rapporterats efter årets utgång. Utsikter för 2014 Det primära målet för 2014 är att fortsätta den fokuserade marknadssatsningen på EXINI bonebsi. Arbetet med skapandet av ett nätverk referenskliniker på de utvalda marknaderna kommer att intensifieras. Flera stora projekt för validering av kliniska användningen kopplat till olika läkemedel kommer också att planeras och genomföras i samarbete med läkemedelsbolag och/eller betydelsefulla referenskliniker. Marknadsbearbetningen och byggande av EXINIs varumärke kommer också att fortgå på urologiska/onkologiska mässor och möten i Europa, USA och Japan. Det andra viktiga målet för 2014 är att slutföra produktframtagningen av Heartnavi och att tillsammans med FUJIFILM lansera produkten på den japanska marknaden. Samarbetet kommer under året att vara mycket intensivt både utvecklingsmässigt och marknadsmässigt. Förslag till behandling av bolagets fria reserver Följande medel (SEK) står till årsstämmans förfogande Ansamlad förlust sedan tidigare år Årets resultat Överkursfond Totalt ansamlat resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till förfogande stående medlen överföres i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt tillhörande redovisningsprinciper och noter. Bolagets resultat- och balansräkning, blir föremål för fastställelse på årsstämman den 7:e april

28 Foto: Lars Strandberg Det är inspirerande att se hur allt det arbete vi har lagt ner på Bonenavi ger bonus till EXINI. Jens Richter, Technical Product Manager Bonenavi

29 RESULTATRÄKNING Resultaträkning BELOPP I TSEK NOT RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella kostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 25 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Resultat per aktie (SEK) -0,84-1,29 Genomsnittligt antal aktier

30 BALANSRÄKNING Balansräkning BELOPP I TSEK NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utvecklingsverktyg Patent Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 BALANSRÄKNING BELOPP I TSEK NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till ägare 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BELOPP I TSEK STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser

32 KASSAFLÖDESANALYS / EGET KAPITAL Kassaflödesanalys BELOPP I TSEK NOT Rörelseresultat Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Netto erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändringar i fordringar Förändringar i skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Eget kapital FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (SEK) AKTIE- RESERV- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS 2012 KAPITAL FOND FOND RESULTAT RESULTAT TOTALT Ingående kapital Vinstdisposition enligt beslut vid bolagsstämma Minskning aktiekapital Nyemissioner Årets resultat Belopp vid årets utgång FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (SEK) AKTIE- RESERV- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS 2013 KAPITAL FOND FOND RESULTAT RESULTAT TOTALT Ingående kapital Vinstdisposition enligt beslut vid bolagsstämma Nyemissioner 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång

Bokslutskommuniké januari december 2013

Bokslutskommuniké januari december 2013 Lund 13 februari 2014 Bokslutskommuniké januari december 2013 Helåret 2013 ETT ÅR MED VIKTIGA AVTAL Nettoomsättningen uppgick till 9 096 (6 047) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 STORT INTRESSE FÖR BONE SCAN INDEX (BSI) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 322 (777) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 196 ( 2 827)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Bokslutskommuniké januari december 2012 ETT ÅR MED STORA KLIV FRAMÅT Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 6 047 (11 145) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9 882 ( 5 299) TSEK.

Läs mer

Fortsatta framgångar i Japan

Fortsatta framgångar i Japan Delårsrapport 3/2014 Fortsatta framgångar i Japan FINANSIELLT RESULTAT Tredje kvartalet Nettoomsättning 5 192 (1 681) TSEK EBITDA 1 193 (-2 427) TSEK Resultatet efter skatt 602 (-2 725) TSEK Resultat per

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2011

Delårsrapport januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL, MILJONAVTAL MED FUJIFILM RI PHARMA OCH ÖVERTECKNAD NYEMISSION Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 777 (376) TSEK, en ökning med 107%

Läs mer

BSI-satsningen fortsätter

BSI-satsningen fortsätter Delårsrapport 1/2015 BSI-satsningen fortsätter FINANSIELLT RESULTAT Första kvartalet Nettoomsättning 1 353 (4 403) TSEK EBITDA -3 177 (447) TSEK Resultatet efter skatt -2 826 (13526) TSEK Resultat per

Läs mer

EXINI avnoteras efter fullföljt uppköp

EXINI avnoteras efter fullföljt uppköp Delårsrapport 3/2015 EXINI avnoteras efter fullföljt uppköp FINANSIELLT RESULTAT Tredje kvartalet Nettoomsättning 1 175 (5 192) TSEK EBITDA -2 159 (1 193) TSEK Resultatet efter skatt -2 026 (602) TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 NYA FEMÅRIGA AVTAL MED FUJIFILM RI PHARMA Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 287 (1 551) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 179 (-2 438)

Läs mer

Positivt helårsresultat

Positivt helårsresultat Bokslutskommuniké 2014 Positivt helårs FINANSIELLT RESULTAT Fjärde kvartalet Nettoomsättning 3 240 (3 000) TSEK EBITDA -1 108 (-1 782) TSEK Resultatet efter skatt -1 339 (-2 218) TSEK Resultat per aktie

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

BSI banar väg för EXINI

BSI banar väg för EXINI Delårsrapport 2/2015 BSI banar väg för EXINI FINANSIELLT RESULTAT Andra kvartalet Nettoomsättning 1 094 (6 764) TSEK EBITDA -3 697 (1 379) TSEK Resultatet efter skatt -3 270 (821) TSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 VIKTIGA BYGGSTENAR FÖR FRAMGÅNG Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 427 (2 380) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 186 ( 2 352) TSEK

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 Första kvartalet 2010 Nettoomsättningen uppgick till 376 (602) tsek. Resultat före skatt var -2 659 (-1 206) tsek. Verksamhetsutveckling Bibehållen hög marknadsfokus med

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖRBÄTTRAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3 128 (1 318) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 100 (-2 196) TSEK

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport, 1 januari 2009 30 september 2009

Delårsrapport, 1 januari 2009 30 september 2009 Delårsrapport, 1 januari 2009 30 september 2009 Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 783 (114) tsek en ökning med 586 %. Resultat före skatt -1 373 (-1 498) tsek en förbättring med 125 tsek

Läs mer

Halvårsrapport, period

Halvårsrapport, period Uppåt Finansiell utveckling Andra kvartalet: april juni 2015 Nettoomsättning: 3 502 (2 634) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -3 149 (-1 763) TSEK Resultatet per aktie*: -0,65 (-0,55) SEK Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport, period

Delårsrapport, period Finansiell utveckling Andra kvartalet april - juni 2016 Nettoomsättning: 4 269 (3 502) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 667 (-3 149) TSEK Resultatet per aktie*: -0,42 (-0,65) SEK Försäljningen

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ)

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport, period 2014-01-01 2014-06-30. 2013-06-30. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Första halvåret Januari Juni 2014

Halvårsrapport, period 2014-01-01 2014-06-30. 2013-06-30. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Första halvåret Januari Juni 2014 Fortsatt expansion Finansiell utveckling Andra kvartalet April Juni 2014 Nettoomsättning: 2 634 (1 798) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 763 (-1 179) TSEK Resultatet per aktie*: -0,55 (-0,48)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 2 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden...

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport, period

Delårsrapport, period Finansiell utveckling Första kvartalet Januari mars 2017 Nettoomsättning: 3 587 (3 439) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -3 454 (-3 412) TSEK Resultatet per aktie*: -0,34 (-0,53) SEK * Periodens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

24 februari Bokslutskommuniké.

24 februari Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2016 Swemet AB (publ) 556675-2142 SWEMET 2016 JULI-DECEMBER 2016 Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3) Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport. Andra kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Andra kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Andra kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 1 928 (461) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport Q1 2016 Resultat och ställning Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 678 (650) Resultat efter finansiella poster 3 043 (-1 489) Av- och nedskrivningar

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer