Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.) Omsättningen ökade med 91% under fjärde kvartalet Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 91% till 22,2 MSEK (11,6) Bruttoresultatet ökade under fjärde kvartalet med 254% till 16,8 MSEK (4,7) Resultat efter skatt uppgick under fjärde kvartalet till -13,5 MSEK (-17,7) Likvida medel uppgick vid periodens slut till 11,7 MSEK (44,5) Okt - Dec Förändring Jan Dec* Förändring MSEK % (Y/Y) % (Y/Y) Nettoomsättning 22,2 11,6 91% 62,3 52,8 18% Bruttoresultat 16,8 4,7 254% 50,0 33,8 48% Bruttomarginal 76% 41% 85% 80% 64% 26% Rörelseresultat -13,3-17,7 25% -44,9-49,7 10% Resultat efter skatt -13,5-17,7 23% -36,1-40,8 11% Resultat per aktie (SEK) -0,83-1,55 47% -2,38-3,83 37% * Bolaget har tillämpat ändrade redovisningsprinciper enligt K3 för helåret 2014 och för jämförelseåret Se vidare om effekterna i Redovisningsprinciper och övergång till K3 samt tabellerna i rapporten. I rörelseresultatet ingår extraordinära kostnader på totalt 3,2 MSEK under 2014, varav 1,7 MSEK avser kvartal fyra. Starkt momentum Satsningen på OEM licensiering, där vår produktteknologi passar utmärkt, har resulterat i nya samarbetsavtal med hög potential för framtiden. Smart Cities projektet ökar tillgängligheten till trådlösa nät för 30 miljoner människor i Brasilien på nya orter. Flera affärer med hög profil har erhållits såsom Skid-VM i Falun, Svenska Hockey Ligan, en global leverantör av militär kommunikationsteknik samt en större sydostasiatisk telecom-operatör. Upphandling och villkor för lånefinansiering på plats, för att täcka bolagets finansieringsbehov. Avtal förväntas vara signat under mars. Goda förutsättningar finns för fortsatt god tillväxt och förbättring av marginalen under I vissa fall har avrundningar skett, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar exakt. Jämförelser görs mot motsvarande period föregående år och sätts inom parentes ( ) om inte annat anges. Bokslutskommuniké

2 VDs kommentar Vi avslutar 2014 starkt! Det gläder mig att den positiva utvecklingen från tidigare kvartal fortsatt under fjärde kvartalet. Intresset kring frågor rörande integritet och it-säkerhet är starkt och vi ser en fortsatt hög aktivitetsnivå i bolagets kontakter med kunder och partners. Vårt strategiska arbete som bygger vidare på våra styrkor som en europeisk oberoende och innovativ aktör med högpresterande produkter och paketerade lösningar börjar tydligt bära frukt. Denna strategi bekräftas också av 451 Research s rapport - Clavister Impact Report Clavister gets competitive break with Snowden effect, seizes new market opportunities. Telecom fortsätter att vara ett av våra prioriterade områden. Vi arbetar vidare med ett antal globala aktörer och har intensifierat våra utvecklingsinsatser för att ytterligare utveckla vår mjukvaruplattform och våra lösningar inom bl.a. LTE Small Cell Security. Satsningen på OEM försäljning har resulterat i nya samarbetsavtal med hög potential för framtiden. Det är ett område där vi har höga förväntningar och där vår produktteknologi passar utmärkt. Jim Carlsson, CEO Clavister. Satsningarna i Brasilien fortsätter enligt plan och i december 2014 godkändes Clavister som medlem i CISB (Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre). Detta är något som ytterligare stärker vår närvaro på den Brasilianska marknaden. I projektet Smart Cities samarbetar vi med Kungliga Tekniska Högskolan och Saab för att leverera säkra trådlösa nätverk på 1600 orter och som på sikt kommer att användas av 30 miljoner människor i Brasilien. En teknisk validering genomförs nu under första kvartalet Den första beställningen och leveransen förväntas därefter med utrullning planerad under Vår bedömning är att varje installation initialt är värd ca TSEK för Clavister. Clavister deltar också en rad olika samarbetesprojekt som syftar att tillhandahålla säker WiFi-access vid olika typer av publika arrangemang, t.ex. Skid-VM i Falun och Svenska Hockey Ligan (SHL). Detta är exempel på en typ av tydliga lösningar där säkerhet och prestanda är viktiga för användare och arrangörer. 2 Bokslutskommuniké 2014

3 VDs kommentar Vi har förstärkt bolaget med anställda främst inom utveckling och testning för att säkerställa våra leveranser och stötta den höga kundaktivitetsnivån. Detta är också i linje med bolagets tillväxtstrategi för de kommande åren och vi har också allokerat om resurser för att bättre tillvarata de möjligheter som vi ser framför oss. Vi avslutade året starkt och den goda trenden från föregående kvartal har förstärkts ytterligare under fjärde kvartalet då försäljningen ökade med 91% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det gångna året påvisar också en förbättrad resultatutveckling kvartal för kvartal. 100% 80% Försäljningstillväxt (Y/Y) 10% EBITDA % (exkl kostnader av engångskarraktär) 60% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 40% -40% 20% 0% -20% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4-90% -40% -140% Jag ser med tillförskikt fram emot 2015, ett år då bolagets strategiska förändringsarbete förväntas ge oss ett tydligt genombrott på de marknader vi investerat i och med en fortsatt stark tillväxt och en positiv resultatutveckling för bolaget. Jim Carlsson, VD Clavister Bokslutskommuniké

4 Händelser Viktiga händelser under perioden (okt dec 2014) Clavister i samarbete för att säkra Wi-Fi-nätverk till Skid-VM i Falun Clavister har i samarbete med den svenska systemintegratören Bluecom valts att leverera nätverkssäkerhet till Skid-VM i Falun Under Skid-VM kommer besökare, media, funktionärer samt aktiva att ha tillgång till ett av Sveriges största marktäckande Wi-Fi-nätverk för säker kommunikation. Anders Gottnersson tillträder som ny CFO på Clavister Clavister förstärker ledningen med Anders Gottnersson, som senast varit verksam inom Intel Security som CFO för Stonesoft. Clavister positionerar sig för Smart Cities i Brasilien Clavister inleder arbetet med att säkra trådlösa nätverk på orter i Brasilien. Målsättningen är att näten på sikt skall vara tillgängliga för 30 miljoner människor. Viktiga händelser efter perioden (jan mars 2015) Clavister förstärker närvaron i Brasilien med medlemskap i CISB Clavister tillkännager ett medlemskap i CISB - The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre. Medlemmar inkluderar förutom Clavister även SAAB, Scania, Volvo och Kungliga Tekniska högskolan. Tillkännagivandet följer på annonseringen av Clavisters medverkan i uppbyggnaden av Brasiliens Smart Cities. CISB är ett internationellt initiativ med koppling till näringsliv och utbildning i uppdrag att identifiera, utveckla och stödja forskning och utvecklingsprojekt med avancerad teknik till ett brett spektrum av sektorer i både Sverige och Brasilien. Clavister säkrar Svenska Hockey Ligans Wi-Fi-nätverk Clavisters kommer att garantera säkerheten i de Wi-Fi-nätverk som installeras på Svenska Hockeyligans (SHL) arenor. Clavisters lösning möjliggör bl a segregation och trafikstyrning i nätverket för olika applikationer och optimal nätprestanda. Genom att använda Clavisters säkerhets-plattformar kommer SHL också kunna erbjuda hockeyfans en portal för att få tillgång till interaktiva tjänster som videorepriser och vadslagning. Projektet startade 2014 och beräknas vara färdigt under Clavister tecknar partneravtal med en global leverantör av militära kommunikationslösningar Clavister samarbetar med en större global leverantör av säkra militära kommunikationslösningar för att tillsammans utveckla en ny serie av kommunikations-plattformar för mobila system. Clavisters teknologi för inbäddade säkerhetslösningar används för att säkra infrastrukturen i kritiska kommunikations- och ledningssystem som skall stå emot dataavlyssning och kommande generations hot. Clavisters partner har en betydande marknadspenetration och en stor kundbas. Partnern har en mångmiljardomsättning i Euro. Tillkännagivandet är ett steg i en lång utvecklingsprocess som nu nått en slutfas innan kommersialisering och full tillgänglighet på marknaden. Kundleveranserna har påbörjats och är i storleksordningen 950 TSEK med betydande potential. 4 Bokslutskommuniké 2014

5 Händelser Clavister förlänger partnerskap med ledande sydostasiatisk telecomoperatör Clavister har erhållit förnyat förtroende att leverera affärskritisk infrastruktur till en av Sydostasiens största telecomoperatörer. Som en del av denna lösning kommer Clavister distribuera sina produkter för att säkra ett brett spektrum av applikationer, inklusive centrala DNS-servrar, VoIP- (Voice-over-IP) och Video on demand-tjänster. Värdet på beställningen är 630 TSEK (totalt ordervärdet är cirka TSEK), med goda möjligheter till ytterligare beställningar i framtiden. Clavister säkrar Wi-Fi-nätverk för mexikanska universitet Clavister har tillkännagivit en affär som såldes under 2014 gällande skalbara Wi-Fi-nätverk. Projektet är ett samarbete med Ericsson Mexico och operatören Telmex och är nu i drift på ett antal universitet i Mexiko. Telmex är ett helägt dotterbolag till American Movil, Mexikos största teleoperatör. Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner och nyanställda. Tilldelning sker inom befintligt mandat, med teckningskurs 30 SEK och med lösen senast Detta motsvarar en utspädning om ca 1.1%. Bokslutskommuniké

6 Finansiell information Omsättning och resultat Kvartalets omsättning uppgick till 22,2 MSEK (11,6) vilket är en ökning år över år med 91%. Bruttoresultat slutade på 16,8 MSEK (4,8), en ökning med 254% år över år. Rörelseresultatet summerade till 13,3 MSEK (-17,7). För helåret 2014 ligger omsättningen på 62,3 MSEK (52,8) och bruttomarginalen på 80% vilket är en marginalförbättring med 16% -enheter jämfört med Bruttomarginalen förbättrades under tredje kvartalet av en återförd avsättning som påverkade handelsvaror positivt, vilket även påverkat bruttomarginalen positivt på helåret med 7%-enheter. Periodens resultat efter skatt för året summerar till -36,1 MSEK (-41,5) MSEK. Bolaget möter fortsatt en tydlig intresseökning av potentiella affärsmöjligheter men ser också fortsatta behov av investeringar främst i utvecklarresurser - R&D, allt för att kunna möta kundernas efterfrågan. Det kommer att påverka bolagets omkostnader även framöver. Personalkostnaderna har stigit med 2,2 MSEK för fjärde kvartalet till 18,4 MSEK (16,2). Årets ökning är 3,7 MSEK eller 6% och landade på 63,5 MSEK (59,8). Övriga externa kostnader där konsultkostnader ingår ökade med 5,4 MSEK 2014 jämfört med 2013 varav kostnader av engångskaraktär står för 3,2 MSEK av ökningen. Av kvartalets omsättningsökning på 91% år över år, står valutakursförändringen för 11%-enheter. För helåret 2014 så påverkar valutakursförändringen 5%-enheter av den totala omsättningsökningen på 18%. Några av marknaderna har visat starkare tillväxt såsom Tyskland, Kina, Frankrike och Norden. Sammantaget har dessa marknader ökat sin försäljning med 48% för helåret 2014 och skall ses som ett resultat av bolagets strategi under 2013 och 2014 att avgränsa verksamheten geografiskt. Investeringar, aktiveringar och avskrivningar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,08 MSEK (0,09) och i immateriella anläggningstillgångar till 2,2 MSEK (4,8) under det fjärde kvartalet. Bolaget fortsätter att investera rejält inom mjukvaruutveckling och har under kvartalet aktiverat utvecklingskostnader motsvarande cirka 32% (76) av bolagets totala kostnader för utveckling eller R&D. Totalt aktiverat arbete för perioden januari till och med december är 13,9 MSEK (15,6), vilket motsvarar cirka 55% (64) av bolagets totala utvecklingskostnader. Under det fjärde kvartalet uppgick avskrivningar på materiella tillgångar till -0,4 MSEK (-0,4) och avskrivningar för immateriella tillgångar till 2,4 MSEK (2,1). Den positiva avskrivningen avser en omvärdering mellan immateriella och materiella tillgångar. En tidigare nedskrivning på 1,7 MSEK gjord under kvartal tre, har omvärderats och bokats om till övriga externa kostnader under kvartal fyra. Totalt för året 2014 uppgår avskrivningarna för de immateriella tillgångarna till 15,1 MSEK (15,0). Gjorda aktiveringar bokas enligt budget under löpande år och avstäms vid årets slut. 6 Bokslutskommuniké 2014

7 Finansiell information Kassaflöde Kassaflödet i perioden förändrades med -10,6 MSEK (43,6), detta summeras utifrån; -13,6 MSEK (-17,7) avser rörelseresultat efter finansiella poster, +1,9 MSEK avser justeringar för avskrivningar som inte påverkar kassaflödet, -0,2 avser betald skatt och +3,5 MSEK avser rörelsekapitalförändringen i perioden. Total förändring av kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapitalet summerar till netto -8,4 MSEK. Kassaflödet i investeringar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2,2 MSEK. Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till 0 för perioden jämfört med 2013 då bolaget gjorde aktiebyte och emission med +49,4 MSEK i perioden. Kassaflödesförändringen från den löpande verksamheten summerar alltså till -8,4 MSEK, vilket är bättre än resultatet efter finansiella poster på -13,6 MSEK, något som förklaras av att finansieringen av kundfordringarna nu påverkar kassaflödet i perioden positivt, vilket kortsiktigt orsakade en negativ förändring i kvartal tre. För helåret 2014 har kassaflödet för den löpande verksamheten minskat med - 30,9 MSEK (-34,9). Förändringen av rörelsekapitalet blev -15,2 MSEK (18,8) och investeringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -13,9 MSEK (-16,3) MSEK. Finansieringsverksamheten uppgick till +27,2 MSEK (68,7). Total förändring av årets kassaflöde uppgick till -32,8 MSEK (36,2) för helåret. Den löpande verksamheten tillsammans med förändringar av rörelsekapitalet, har förbrukat -46,2 MSEK, att jämföra med resultat efter finansiella poster på -46,4 MSEK på helåret. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel vid perioden utgång uppgick till 11,7 MSEK (44,5). Med ökad omsättning jämte fortsatt goda bruttomarginaler beräknar bolaget att förbrukningstakten av likvida medel avtar jämfört med tidigare, men ett ökande kundintresse kräver ytterligare investeringar i utvecklingsresurser och R&D, men kan även komma att påverka försäljningsledet. Bolaget arbetar med att säkra ytterligare finansiering och har en god beredskap för att stärka bolagets finansiella ställning. Möjligheter till finansiering finns såväl i upptagande av lån eller genom operationellt genererad likviditet baserad på långt gångna kundförhandlingar. Under första kvartalet 2015 har en upphandling av lånefinansiering genomförts för att täcka bolagets finansieringsbehov. De övergripande villkoren är fastställda och ett slutgiltigt avtal förväntas bli tecknat innan första kvartalets utgång. Ingen utdelning föreslås för året. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per till 68,5 MSEK (71,5). Bolaget har övergått till att redovisa enligt K3 regelverket. Övergången har fått stora positiva redovisningsmässiga effekter på bolagets eget kapital. Ingående balans för eget kapital 2013 har ökat med 19,6 MSEK varav uppskjuten skattefordran på underskottsavdraget avser 16,7 MSEK och 2,9 MSEK är ändrad redovisning av konvertibellånet. Se vidare rubriken Redovisningsprinciper och övergång till K3, samt tabellerna med textförklaring längre fram i rapporten. Bokslutskommuniké

8 Finansiell information Tvister och rättsliga processer Clavister AB har mottagit en stämning från kund, inlämnad till Ångermanlands Tingsrätt i december Tvisten rör tolkningen av ett avtal. Beloppet som yrkas är 13,5 MSEK. Bolaget har inte gjort någon avsättning i balansräkningen men yrkat belopp är upptaget som ansvarsförbindelse. Bolaget har lämnat svaromål och bestrider stämningen i sin helhet. Eventuella rättegångskostnader täcks av bolagets företagsförsäkring. Granskning Bokslutskommunikéen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bolagets revisorer granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Redovisningsprinciper och övergång till K3 Koncernen har fram till och med tredje kvartalet 2014 tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2012:1 (K3) samt, när allmänt råd i en för koncernen väsentlig fråga saknats, Redovisningsrådets rekommendationer BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFNAR 2012:1 (K3) har tillämpats för helåret 2014 och för jämförelseåret K3 regelverket skall tillämpas i sin helhet och av publika företag. Se vidare kommentarer och tabeller över de redovisningsmässiga effekterna av K3 i rapporten. Antaganden Styrelsen och bolagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning. Antagandena utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter, förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisad värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av uppskjutna skattefordringar samt av kundfordringar. Risk- och osäkerhetsfaktorer Bolaget hänvisar till Bolagsbeskrivningen; där en mer omfattande redogörelse lämnas om riskerna i verksamheten som väsentligt kan påverka utfallet och aktiens utveckling. I korthet kan nämnas marknads- och verksamhetsrisker såsom konkurrens, produktansvar och garantier, risker att medarbetare och nyckelpersoner slutar, konjunkturutveckling, immateriella tillgångar som ej är patentsökta och legala risker. Inom det finansiella riskområdet beskrivs ränte-, kredit- och likviditetsrisker. Inga nya riskområden har identifierats sedan årsredovisningen Gällande valutarisker sker all försäljning antingen i SEK, USD och EUR reglerad i avtalet med kunden. Euro dominerar följt av svenska kronor. Valutafluktuationer både gällande leverantörsutbetalningar liksom kundinbetalningar kan skapa valutakursförluster eller vinster och påverka den finansiella ställningen. I dagsläget påverkar dollar och eurokursutvecklingen den finansiella ställningen positivt men motverkas av att produktbetalningarna till övervägande del är i USD allt annat lika. 8 Bokslutskommuniké 2014

9 Finansiell information Negativ valutaexponering kan även uppstå till följd av dotterbolagen. Bolaget i Hong Kong med få transaktioner redovisar i USD och bolaget i Kina fakturerar och redovisar i den kinesiska valutan CNY. I Kina har CNY förstärkts mot SEK och påverkat omsättningsökningen med 7% under En ökad volatilitet kan noteras sedan i september för CNY mot SEK. När det gäller fördelningen mellan olika valutor så svarar försäljningen i EUR för drygt häften av koncernens omsättning följt av SEK och CNY med en femtedel var. Kostnaderna domineras av SEK till omkring två tredjedelar och den återstående delen är fördelad mellan USD, EUR och CNY. Eftersom handel och inköp av produkter i Clavister China Ltd till allra största del sker lokalt och i CNY är valutakursens resultatpåverkan begränsad, men uppstår resultatmässigt i koncernen. Hittills har valutakursens förändring varit positiv eftersom även kronan har försvagats gentemot USD. Anställda Antalet medarbetare per uppgick till 116 (104) varav 34 (25) i Clavister China Ltd. Moderbolaget med begränsad verksamhet, har en anställd. Bokslutskommuniké

10 Finansiell information Clavister (koncern) 3 månader 12 månader * Okt - Dec Jan - Dec Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Bruttomarginal, % 76% 41% 80% 64% Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Genomsnittligt antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st Resultat per aktie, SEK -0,83-1,55-2,38-3,83 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK -0,74-1,32-2,11-3,24 *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom Bokslutskommuniké 2014

11 Finansiell information Balansräkning (TSEK) * * Immateriella anläggningtillgångar Materiella anläggningtillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser månader 12 månader* Okt - Dec Jan - Dec Kassaflödesanalys (TSEK) Ingående likvida medel Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för, poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivn.) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringverksamheten Periodens kassaflöde Utgående likvida medel *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom **) Tillgången utgör till övervägande del värdet av den uppskjutna skatten enligt K3. Utförligare redogörelse längre fram i rapporten. ***) Se ytterligare information under Tvister och rättsliga processer. Bokslutskommuniké

12 Finansiell information 3 månader 12 månader Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Eget kapital (TSEK) Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens ingång Emission Kostnad vid emission Omräkningsdifferens Resultat under perioden Eget kapital vid periodens utgång Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens utgång, enl K Bokslutskommuniké 2014

13 Finansiell information Clavister (moderbolag) 3 månader 12 månader *) Okt - Dec Jan - Dec Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013 justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 Balansräkning (TSEK) * * Finansiella anläggningstillgångar** Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 0 50 Ansvarsförbindeler månader 12 månader Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Eget kapital (TSEK) Eget kapital vid periodens ingång Kontantemission Apportemission Kostnad vid emission Resultat under perioden Eget kapital vid periodens utgång Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens utgång, enl K *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom **) Clavisters koncernstruktur bildades inför listningen av aktien på NASDAQ First North genom att det nybildade Clavister Holding AB utan verksamhet förvärvade Clavister AB genom en apportemission. Transaktionen behandlades som en riktad nyemission och utgör en direkt fortsättning på koncernredovisningen i Clavister AB. Den finansiella anläggningstillgången i moderbolaget utgör alltså värdet av de apporterade aktierna samt av uppskjuten skatt enligt K3. Bokslutskommuniké

14 Finansiell information Clavister (koncern) Sammanställning av redovisningseffekter vid övergång till K3 Redovisningseffekterna av övergången till K3 för koncernen framgår av nedstående resultat- och balansräkning. Effekterna avspeglas för helåren 2013 och Förändringen påverkar bolagets redovisning av teckningsoptioner, leasingavgifter samt konvertibellånet med en övergångs effekt om totalt -0,8 MSEK på resultatet för Vidare gällande uppskjuten skattefordran har bolaget outnyttjade underskottsavdrag till betydande belopp. Bolagets prognoser över den kommande fem åren har tjänat som underlag för beräkning av den uppskjutna skattefordran. För 2014 har övergången till K3 gett en positiv resultateffekt på 10,2 MSEK som i balansräkningen återfinns som finansiella anläggningstillgångar. Eget kapital har ökat med 9,5 MSEK pga uppskjuten skattefordran på outnyttjade underskottsavdrag och konvertibellånet. Effekt vid övergång till K3 Effekt vid övergång till K3 Tidigare redov. princip Enligt K3 Tidigare redov. princip Enligt K3 Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Bokslutskommuniké 2014

15 Finansiell information Balansräkning (TSEK) Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K Enligt K Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K Enligt K Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutskommuniké

16 Finansiell information Clavister (moderbolag) Sammanställning av redovisningseffekter vid övergång till K3 Redovisningseffekterna av övergången till K3 för moderbolaget framgår av nedstående resultat- och balansräkning. Effekterna avspeglas för helåren 2013 och För moderbolaget berör K3 förändringen endast teckningsoptioner och ökade personalkostnaderna med 0,1 MSEK (0,5). Skatten på motsvarande 15 TSEK (89) förbättrade resultatet. Totalt påverkar K3 regelverket resultatet med -0,1 MSEK (-0,4) och summererar till -0,2 MSEK (-0,8) för året. Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Resulaträkning (TSEK) Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Balansräkning (TSEK) Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutskommuniké 2014

17 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgår till ,60 SEK. Aktieägare och aktier Antal aktieägare uppgår till 5400 st och antalet registrerade aktier vid utgången av perioden ( ) var enligt Bolagsverket. Aktieägare Antal aktier % av totala antalet SIX SIS AG ,6% SEB Venture Capital ,5% Stiftelsen Industrifonden ,5% Clavister Förvaltnings AB* ,6% JP Morgan Bank ,5% Exegence AB ,9% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,2% UBS AG Clients Account ,8% Keypoint Holdings Limited ,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,8% Övriga ,6% Summa registrerade aktier** ,0% Ej registrerade aktier *** Totalt efter registrering av samtliga aktier Alla aktier har samma rösträtt. En aktie motsvarar en röst. *Clavister Förvaltnings AB, CFAB, är ett ägarbolag med grundare samt andra investerare. Ett beslut har tagits av dess styrelse och aktieägare att lösa upp CFAB så att respektive aktieägare får möjlighet till ett direktägande i Clavister Holding AB. Detta leder till minskat ägande för CFAB, men speglas av ett ökat direkt eller indirekt ägande i Clavister Holding AB för bakomliggande aktieägare i CFAB Se https://www.clavister.com/investor-relations/the-share/ insiders/ för mer information om dessa aktierörelser etc. **Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning per ***Per hade 99,7% av aktierna registrerats för aktiebyte mellan Clavister AB och Clavister Holding AB. Samtliga eller 0,3% har därefter sedan årsskiftet lämnat fullmakt för aktiebyte mellan Clavister AB och Clavister Holding AB, vilket betyder att samtliga aktier och aktieägare i Clavister AB härmed har accepterat aktiebytet till Clavister Holding AB. Bokslutskommuniké

18 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Teckningsoptioner Antal emitterade Teckningskurs, SEK TO TO TO Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner, bl a nyanställda. Tilldelning sker inom befintligt mandat, med teckningskurs 30 SEK och med lösen senast Detta motsvarar en utspädning om ca 1,1%. Konvertibelt skuldebrev Konvertibelt skuldebrev (10 MSEK, STIBOR 90) Antal emitterade Teckningskurs, SEK Norrlandsfonden Skuldebrevet som Norrlandsfonden innehar är idag utställt på Clavister Holding AB sedan parterna överenskommit om konvertering genom kvittning från Clavister AB till Clavister Holding AB. 18 Bokslutskommuniké 2014

19 Företaget Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telecom och medelstora företag. Clavisters lösningar bygger på egenutvecklad, innovativ mjukvara med mycket kraftfull prestanda och hög kvalité. Clavister grundades 1997 som ett konsultbolag i Örnsköldsvik och bedrev till en början kundanpassad mjukvaruutveckling mot försvarsindustrin och offentlig sektor. Kring millennieskiftet drev bolaget ett antal internetbaserade utvecklingsprojekt vilka så småningom lade grunden till vad som sedermera blev Clavisters säkerhetsprodukter. Under de tidiga åren som produktbolag byggde Clavister succesivt upp en kommersiell paketering av brandväggsprodukter riktade mot små och medelstora företag lanserades Clavister Firewall 8.0 med en unik teknisk arkitektur och som vid den tidpunkten var den snabbaste brandväggsprodukten i sitt slag på marknaden. Idag erbjuder bolaget en bred produktportfölj samt omfattande tekniska tjänster med expertkompetens paketerade för att möta kundernas behov. Säkerhet och nätverkssäkerhet i synnerhet är områden som ständigt är i fokus. Balansen mellan personlig integritet och säkerhet, mellan effektivitet, flexibilitet och säkerhet är bara några av de aspekter som gör området komplext. I en värd med ständigt nya teknologiska landvinningar och sätt att kommunicera krävs mer och mera avancerade och kraftfulla nätverkssäkerhetslösningar, utan att ge avkall på effektivitet, säkerhet och personlig integritet. Clavister har en stark ställning inom nätverssäkerhet. Utvecklingen inom telecom uppvisar en särskilt stark utvecklingspotential och där har Clavister dessutom en unik ställning med rätt teknologi, starka affärsallianser och en tydlig vision. Bedömningen är att efterfrågan på avancerade nätverkssäkerhetslösningar inom telecom kommer att öka kraftigt dels i takt med utbyggnaden av fjärde generationens mobiltelefonnät (4G/LTE) implementeras och dels av de rejält ökande trafikmängderna på grund av att allt fler använder smarta enheter (telefoner). Vad beträffar området nätverkssäkerhet för medelstora företag är Clavister starkt rustat med en väl anpassad och attraktiv produktportfölj, stor befintlig kundbas samt en stark affärsmodell som skapar affärer på kort och längre sikt. Synergieffekterna inom nätverkssäkerhet d v s tillämpligheten både på telecom och medelstora företag, ökar dessutom bolagets potential ytterligare. Koncernstruktur I bolaget Clavister Holding AB utförs en begränsad del av koncernens verksamhet såsom förvaltningen av bolagets aktier och verksamhet riktad mot investerare. I dotterbolaget Clavister AB sker den absoluta merparten av koncernens transaktioner t ex försäljning, produktion och utveckling - R&D. Där ligger också de anställda och avtal med kunder, partner, agenter och leverantörer. Clavister Holding AB 100% Clavister AB 100% Clavister APAC Ltd. 100% Clavister China Ltd. Bokslutskommuniké

20 Företaget Clavister APAC Ltd har för närvarande inte några anställda, medan antalet i Clavister China Ltd uppgår till 34 medarbetare. Verksamhet bedrivs i sex olika städer; Beijing, Xi an, Zhengzhou, Shanghai, Chengdu och Guangzhou. Beijing Xi an Zhengzhou Chengdu Shanghai Guangzhou Clavister Holding AB (publ.) har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik och huvudförsäljningskontoret i Stockholm. Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan den 21 maj Bokslutskommuniké 2014

21 Kommande rapporter Årsstämma April 28, 2015 Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Clavisters hemsida, under den andra veckan i april, 2015 samt på huvudkontoret Sjögatan 6J, Örnsköldsvik, Sverige. Kvartalsrapport Januari mars 2015: Maj 28, 2015 Örnsköldsvik den 2 mars, 2014 Clavister Holding AB (publ.) Styrelsen Bokslutskommuniké

22 Kontaktinformation Clavister Holding AB Organisationsnummer: Sjögatan 6 J SE Örnsköldsvik Sverige Telefon: +46 (0) E-post: Investor relations Peter Dahlander Telefon: +46 (0) E-post: VD Jim Carlsson Telefon: +46 (0) Marknadschef Nikolas Georgii Telefon: +46 (0) E-post: Aktien Kortnamn: CLAV ISIN-kod: SE Certified Advisor Remium Nordic AB Kungsgatan SE Stockholm Sverige Telefon: +46 (8) E-post: Fotograf Cornelia Edblad 22 Bokslutskommuniké 2014

23 we are network security Clavister Sjögatan 6 J SE Örnsköldsvik

Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.)

Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Måttlig topline ökade bruttomarginaler fortsatta investeringar Intäkterna för första kvartalet summerade till 10,7 MSEK (11,0) Bruttoresultatet förbättrades

Läs mer

Rapport andra kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.)

Rapport andra kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Rapport andra kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Måttlig omsättning ökade bruttomarginaler - ökade investeringar i R&D Intäkterna uppgick under det andra kvartalet till 12,8 MSEK (13,0). Bruttoresultatet

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Clavister AB årsredovisning 2011

Clavister AB årsredovisning 2011 Clavister AB årsredovisning 2011 VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 KONCERN- KONCERN- RESULTATRÄKNING 9 KONCERN- BALANSRÄKNING 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 13

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning

C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning C2SAT holding AB (publ) Års- och koncernredovisning 2011 KU-bands installation Innehållsförteckning: 1 VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Information om verksamheten 2.2 Finansiell översikt koncernen

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 3, juli-september Delårsrapport för kvartal 3, juli-september 2 Nexam Chemical tillsätter ny CEO inför intensifierad kommersialisering Läs mer i ordförandes ord på sid 3. Kvartalet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer