Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.) Omsättningen ökade med 91% under fjärde kvartalet Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 91% till 22,2 MSEK (11,6) Bruttoresultatet ökade under fjärde kvartalet med 254% till 16,8 MSEK (4,7) Resultat efter skatt uppgick under fjärde kvartalet till -13,5 MSEK (-17,7) Likvida medel uppgick vid periodens slut till 11,7 MSEK (44,5) Okt - Dec Förändring Jan Dec* Förändring MSEK % (Y/Y) % (Y/Y) Nettoomsättning 22,2 11,6 91% 62,3 52,8 18% Bruttoresultat 16,8 4,7 254% 50,0 33,8 48% Bruttomarginal 76% 41% 85% 80% 64% 26% Rörelseresultat -13,3-17,7 25% -44,9-49,7 10% Resultat efter skatt -13,5-17,7 23% -36,1-40,8 11% Resultat per aktie (SEK) -0,83-1,55 47% -2,38-3,83 37% * Bolaget har tillämpat ändrade redovisningsprinciper enligt K3 för helåret 2014 och för jämförelseåret Se vidare om effekterna i Redovisningsprinciper och övergång till K3 samt tabellerna i rapporten. I rörelseresultatet ingår extraordinära kostnader på totalt 3,2 MSEK under 2014, varav 1,7 MSEK avser kvartal fyra. Starkt momentum Satsningen på OEM licensiering, där vår produktteknologi passar utmärkt, har resulterat i nya samarbetsavtal med hög potential för framtiden. Smart Cities projektet ökar tillgängligheten till trådlösa nät för 30 miljoner människor i Brasilien på nya orter. Flera affärer med hög profil har erhållits såsom Skid-VM i Falun, Svenska Hockey Ligan, en global leverantör av militär kommunikationsteknik samt en större sydostasiatisk telecom-operatör. Upphandling och villkor för lånefinansiering på plats, för att täcka bolagets finansieringsbehov. Avtal förväntas vara signat under mars. Goda förutsättningar finns för fortsatt god tillväxt och förbättring av marginalen under I vissa fall har avrundningar skett, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar exakt. Jämförelser görs mot motsvarande period föregående år och sätts inom parentes ( ) om inte annat anges. Bokslutskommuniké

2 VDs kommentar Vi avslutar 2014 starkt! Det gläder mig att den positiva utvecklingen från tidigare kvartal fortsatt under fjärde kvartalet. Intresset kring frågor rörande integritet och it-säkerhet är starkt och vi ser en fortsatt hög aktivitetsnivå i bolagets kontakter med kunder och partners. Vårt strategiska arbete som bygger vidare på våra styrkor som en europeisk oberoende och innovativ aktör med högpresterande produkter och paketerade lösningar börjar tydligt bära frukt. Denna strategi bekräftas också av 451 Research s rapport - Clavister Impact Report Clavister gets competitive break with Snowden effect, seizes new market opportunities. Telecom fortsätter att vara ett av våra prioriterade områden. Vi arbetar vidare med ett antal globala aktörer och har intensifierat våra utvecklingsinsatser för att ytterligare utveckla vår mjukvaruplattform och våra lösningar inom bl.a. LTE Small Cell Security. Satsningen på OEM försäljning har resulterat i nya samarbetsavtal med hög potential för framtiden. Det är ett område där vi har höga förväntningar och där vår produktteknologi passar utmärkt. Jim Carlsson, CEO Clavister. Satsningarna i Brasilien fortsätter enligt plan och i december 2014 godkändes Clavister som medlem i CISB (Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre). Detta är något som ytterligare stärker vår närvaro på den Brasilianska marknaden. I projektet Smart Cities samarbetar vi med Kungliga Tekniska Högskolan och Saab för att leverera säkra trådlösa nätverk på 1600 orter och som på sikt kommer att användas av 30 miljoner människor i Brasilien. En teknisk validering genomförs nu under första kvartalet Den första beställningen och leveransen förväntas därefter med utrullning planerad under Vår bedömning är att varje installation initialt är värd ca TSEK för Clavister. Clavister deltar också en rad olika samarbetesprojekt som syftar att tillhandahålla säker WiFi-access vid olika typer av publika arrangemang, t.ex. Skid-VM i Falun och Svenska Hockey Ligan (SHL). Detta är exempel på en typ av tydliga lösningar där säkerhet och prestanda är viktiga för användare och arrangörer. 2 Bokslutskommuniké 2014

3 VDs kommentar Vi har förstärkt bolaget med anställda främst inom utveckling och testning för att säkerställa våra leveranser och stötta den höga kundaktivitetsnivån. Detta är också i linje med bolagets tillväxtstrategi för de kommande åren och vi har också allokerat om resurser för att bättre tillvarata de möjligheter som vi ser framför oss. Vi avslutade året starkt och den goda trenden från föregående kvartal har förstärkts ytterligare under fjärde kvartalet då försäljningen ökade med 91% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det gångna året påvisar också en förbättrad resultatutveckling kvartal för kvartal. 100% 80% Försäljningstillväxt (Y/Y) 10% EBITDA % (exkl kostnader av engångskarraktär) 60% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 40% -40% 20% 0% -20% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4-90% -40% -140% Jag ser med tillförskikt fram emot 2015, ett år då bolagets strategiska förändringsarbete förväntas ge oss ett tydligt genombrott på de marknader vi investerat i och med en fortsatt stark tillväxt och en positiv resultatutveckling för bolaget. Jim Carlsson, VD Clavister Bokslutskommuniké

4 Händelser Viktiga händelser under perioden (okt dec 2014) Clavister i samarbete för att säkra Wi-Fi-nätverk till Skid-VM i Falun Clavister har i samarbete med den svenska systemintegratören Bluecom valts att leverera nätverkssäkerhet till Skid-VM i Falun Under Skid-VM kommer besökare, media, funktionärer samt aktiva att ha tillgång till ett av Sveriges största marktäckande Wi-Fi-nätverk för säker kommunikation. Anders Gottnersson tillträder som ny CFO på Clavister Clavister förstärker ledningen med Anders Gottnersson, som senast varit verksam inom Intel Security som CFO för Stonesoft. Clavister positionerar sig för Smart Cities i Brasilien Clavister inleder arbetet med att säkra trådlösa nätverk på orter i Brasilien. Målsättningen är att näten på sikt skall vara tillgängliga för 30 miljoner människor. Viktiga händelser efter perioden (jan mars 2015) Clavister förstärker närvaron i Brasilien med medlemskap i CISB Clavister tillkännager ett medlemskap i CISB - The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre. Medlemmar inkluderar förutom Clavister även SAAB, Scania, Volvo och Kungliga Tekniska högskolan. Tillkännagivandet följer på annonseringen av Clavisters medverkan i uppbyggnaden av Brasiliens Smart Cities. CISB är ett internationellt initiativ med koppling till näringsliv och utbildning i uppdrag att identifiera, utveckla och stödja forskning och utvecklingsprojekt med avancerad teknik till ett brett spektrum av sektorer i både Sverige och Brasilien. Clavister säkrar Svenska Hockey Ligans Wi-Fi-nätverk Clavisters kommer att garantera säkerheten i de Wi-Fi-nätverk som installeras på Svenska Hockeyligans (SHL) arenor. Clavisters lösning möjliggör bl a segregation och trafikstyrning i nätverket för olika applikationer och optimal nätprestanda. Genom att använda Clavisters säkerhets-plattformar kommer SHL också kunna erbjuda hockeyfans en portal för att få tillgång till interaktiva tjänster som videorepriser och vadslagning. Projektet startade 2014 och beräknas vara färdigt under Clavister tecknar partneravtal med en global leverantör av militära kommunikationslösningar Clavister samarbetar med en större global leverantör av säkra militära kommunikationslösningar för att tillsammans utveckla en ny serie av kommunikations-plattformar för mobila system. Clavisters teknologi för inbäddade säkerhetslösningar används för att säkra infrastrukturen i kritiska kommunikations- och ledningssystem som skall stå emot dataavlyssning och kommande generations hot. Clavisters partner har en betydande marknadspenetration och en stor kundbas. Partnern har en mångmiljardomsättning i Euro. Tillkännagivandet är ett steg i en lång utvecklingsprocess som nu nått en slutfas innan kommersialisering och full tillgänglighet på marknaden. Kundleveranserna har påbörjats och är i storleksordningen 950 TSEK med betydande potential. 4 Bokslutskommuniké 2014

5 Händelser Clavister förlänger partnerskap med ledande sydostasiatisk telecomoperatör Clavister har erhållit förnyat förtroende att leverera affärskritisk infrastruktur till en av Sydostasiens största telecomoperatörer. Som en del av denna lösning kommer Clavister distribuera sina produkter för att säkra ett brett spektrum av applikationer, inklusive centrala DNS-servrar, VoIP- (Voice-over-IP) och Video on demand-tjänster. Värdet på beställningen är 630 TSEK (totalt ordervärdet är cirka TSEK), med goda möjligheter till ytterligare beställningar i framtiden. Clavister säkrar Wi-Fi-nätverk för mexikanska universitet Clavister har tillkännagivit en affär som såldes under 2014 gällande skalbara Wi-Fi-nätverk. Projektet är ett samarbete med Ericsson Mexico och operatören Telmex och är nu i drift på ett antal universitet i Mexiko. Telmex är ett helägt dotterbolag till American Movil, Mexikos största teleoperatör. Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner och nyanställda. Tilldelning sker inom befintligt mandat, med teckningskurs 30 SEK och med lösen senast Detta motsvarar en utspädning om ca 1.1%. Bokslutskommuniké

6 Finansiell information Omsättning och resultat Kvartalets omsättning uppgick till 22,2 MSEK (11,6) vilket är en ökning år över år med 91%. Bruttoresultat slutade på 16,8 MSEK (4,8), en ökning med 254% år över år. Rörelseresultatet summerade till 13,3 MSEK (-17,7). För helåret 2014 ligger omsättningen på 62,3 MSEK (52,8) och bruttomarginalen på 80% vilket är en marginalförbättring med 16% -enheter jämfört med Bruttomarginalen förbättrades under tredje kvartalet av en återförd avsättning som påverkade handelsvaror positivt, vilket även påverkat bruttomarginalen positivt på helåret med 7%-enheter. Periodens resultat efter skatt för året summerar till -36,1 MSEK (-41,5) MSEK. Bolaget möter fortsatt en tydlig intresseökning av potentiella affärsmöjligheter men ser också fortsatta behov av investeringar främst i utvecklarresurser - R&D, allt för att kunna möta kundernas efterfrågan. Det kommer att påverka bolagets omkostnader även framöver. Personalkostnaderna har stigit med 2,2 MSEK för fjärde kvartalet till 18,4 MSEK (16,2). Årets ökning är 3,7 MSEK eller 6% och landade på 63,5 MSEK (59,8). Övriga externa kostnader där konsultkostnader ingår ökade med 5,4 MSEK 2014 jämfört med 2013 varav kostnader av engångskaraktär står för 3,2 MSEK av ökningen. Av kvartalets omsättningsökning på 91% år över år, står valutakursförändringen för 11%-enheter. För helåret 2014 så påverkar valutakursförändringen 5%-enheter av den totala omsättningsökningen på 18%. Några av marknaderna har visat starkare tillväxt såsom Tyskland, Kina, Frankrike och Norden. Sammantaget har dessa marknader ökat sin försäljning med 48% för helåret 2014 och skall ses som ett resultat av bolagets strategi under 2013 och 2014 att avgränsa verksamheten geografiskt. Investeringar, aktiveringar och avskrivningar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,08 MSEK (0,09) och i immateriella anläggningstillgångar till 2,2 MSEK (4,8) under det fjärde kvartalet. Bolaget fortsätter att investera rejält inom mjukvaruutveckling och har under kvartalet aktiverat utvecklingskostnader motsvarande cirka 32% (76) av bolagets totala kostnader för utveckling eller R&D. Totalt aktiverat arbete för perioden januari till och med december är 13,9 MSEK (15,6), vilket motsvarar cirka 55% (64) av bolagets totala utvecklingskostnader. Under det fjärde kvartalet uppgick avskrivningar på materiella tillgångar till -0,4 MSEK (-0,4) och avskrivningar för immateriella tillgångar till 2,4 MSEK (2,1). Den positiva avskrivningen avser en omvärdering mellan immateriella och materiella tillgångar. En tidigare nedskrivning på 1,7 MSEK gjord under kvartal tre, har omvärderats och bokats om till övriga externa kostnader under kvartal fyra. Totalt för året 2014 uppgår avskrivningarna för de immateriella tillgångarna till 15,1 MSEK (15,0). Gjorda aktiveringar bokas enligt budget under löpande år och avstäms vid årets slut. 6 Bokslutskommuniké 2014

7 Finansiell information Kassaflöde Kassaflödet i perioden förändrades med -10,6 MSEK (43,6), detta summeras utifrån; -13,6 MSEK (-17,7) avser rörelseresultat efter finansiella poster, +1,9 MSEK avser justeringar för avskrivningar som inte påverkar kassaflödet, -0,2 avser betald skatt och +3,5 MSEK avser rörelsekapitalförändringen i perioden. Total förändring av kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapitalet summerar till netto -8,4 MSEK. Kassaflödet i investeringar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2,2 MSEK. Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till 0 för perioden jämfört med 2013 då bolaget gjorde aktiebyte och emission med +49,4 MSEK i perioden. Kassaflödesförändringen från den löpande verksamheten summerar alltså till -8,4 MSEK, vilket är bättre än resultatet efter finansiella poster på -13,6 MSEK, något som förklaras av att finansieringen av kundfordringarna nu påverkar kassaflödet i perioden positivt, vilket kortsiktigt orsakade en negativ förändring i kvartal tre. För helåret 2014 har kassaflödet för den löpande verksamheten minskat med - 30,9 MSEK (-34,9). Förändringen av rörelsekapitalet blev -15,2 MSEK (18,8) och investeringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -13,9 MSEK (-16,3) MSEK. Finansieringsverksamheten uppgick till +27,2 MSEK (68,7). Total förändring av årets kassaflöde uppgick till -32,8 MSEK (36,2) för helåret. Den löpande verksamheten tillsammans med förändringar av rörelsekapitalet, har förbrukat -46,2 MSEK, att jämföra med resultat efter finansiella poster på -46,4 MSEK på helåret. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel vid perioden utgång uppgick till 11,7 MSEK (44,5). Med ökad omsättning jämte fortsatt goda bruttomarginaler beräknar bolaget att förbrukningstakten av likvida medel avtar jämfört med tidigare, men ett ökande kundintresse kräver ytterligare investeringar i utvecklingsresurser och R&D, men kan även komma att påverka försäljningsledet. Bolaget arbetar med att säkra ytterligare finansiering och har en god beredskap för att stärka bolagets finansiella ställning. Möjligheter till finansiering finns såväl i upptagande av lån eller genom operationellt genererad likviditet baserad på långt gångna kundförhandlingar. Under första kvartalet 2015 har en upphandling av lånefinansiering genomförts för att täcka bolagets finansieringsbehov. De övergripande villkoren är fastställda och ett slutgiltigt avtal förväntas bli tecknat innan första kvartalets utgång. Ingen utdelning föreslås för året. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per till 68,5 MSEK (71,5). Bolaget har övergått till att redovisa enligt K3 regelverket. Övergången har fått stora positiva redovisningsmässiga effekter på bolagets eget kapital. Ingående balans för eget kapital 2013 har ökat med 19,6 MSEK varav uppskjuten skattefordran på underskottsavdraget avser 16,7 MSEK och 2,9 MSEK är ändrad redovisning av konvertibellånet. Se vidare rubriken Redovisningsprinciper och övergång till K3, samt tabellerna med textförklaring längre fram i rapporten. Bokslutskommuniké

8 Finansiell information Tvister och rättsliga processer Clavister AB har mottagit en stämning från kund, inlämnad till Ångermanlands Tingsrätt i december Tvisten rör tolkningen av ett avtal. Beloppet som yrkas är 13,5 MSEK. Bolaget har inte gjort någon avsättning i balansräkningen men yrkat belopp är upptaget som ansvarsförbindelse. Bolaget har lämnat svaromål och bestrider stämningen i sin helhet. Eventuella rättegångskostnader täcks av bolagets företagsförsäkring. Granskning Bokslutskommunikéen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bolagets revisorer granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Redovisningsprinciper och övergång till K3 Koncernen har fram till och med tredje kvartalet 2014 tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2012:1 (K3) samt, när allmänt råd i en för koncernen väsentlig fråga saknats, Redovisningsrådets rekommendationer BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFNAR 2012:1 (K3) har tillämpats för helåret 2014 och för jämförelseåret K3 regelverket skall tillämpas i sin helhet och av publika företag. Se vidare kommentarer och tabeller över de redovisningsmässiga effekterna av K3 i rapporten. Antaganden Styrelsen och bolagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning. Antagandena utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter, förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisad värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av uppskjutna skattefordringar samt av kundfordringar. Risk- och osäkerhetsfaktorer Bolaget hänvisar till Bolagsbeskrivningen; där en mer omfattande redogörelse lämnas om riskerna i verksamheten som väsentligt kan påverka utfallet och aktiens utveckling. I korthet kan nämnas marknads- och verksamhetsrisker såsom konkurrens, produktansvar och garantier, risker att medarbetare och nyckelpersoner slutar, konjunkturutveckling, immateriella tillgångar som ej är patentsökta och legala risker. Inom det finansiella riskområdet beskrivs ränte-, kredit- och likviditetsrisker. Inga nya riskområden har identifierats sedan årsredovisningen Gällande valutarisker sker all försäljning antingen i SEK, USD och EUR reglerad i avtalet med kunden. Euro dominerar följt av svenska kronor. Valutafluktuationer både gällande leverantörsutbetalningar liksom kundinbetalningar kan skapa valutakursförluster eller vinster och påverka den finansiella ställningen. I dagsläget påverkar dollar och eurokursutvecklingen den finansiella ställningen positivt men motverkas av att produktbetalningarna till övervägande del är i USD allt annat lika. 8 Bokslutskommuniké 2014

9 Finansiell information Negativ valutaexponering kan även uppstå till följd av dotterbolagen. Bolaget i Hong Kong med få transaktioner redovisar i USD och bolaget i Kina fakturerar och redovisar i den kinesiska valutan CNY. I Kina har CNY förstärkts mot SEK och påverkat omsättningsökningen med 7% under En ökad volatilitet kan noteras sedan i september för CNY mot SEK. När det gäller fördelningen mellan olika valutor så svarar försäljningen i EUR för drygt häften av koncernens omsättning följt av SEK och CNY med en femtedel var. Kostnaderna domineras av SEK till omkring två tredjedelar och den återstående delen är fördelad mellan USD, EUR och CNY. Eftersom handel och inköp av produkter i Clavister China Ltd till allra största del sker lokalt och i CNY är valutakursens resultatpåverkan begränsad, men uppstår resultatmässigt i koncernen. Hittills har valutakursens förändring varit positiv eftersom även kronan har försvagats gentemot USD. Anställda Antalet medarbetare per uppgick till 116 (104) varav 34 (25) i Clavister China Ltd. Moderbolaget med begränsad verksamhet, har en anställd. Bokslutskommuniké

10 Finansiell information Clavister (koncern) 3 månader 12 månader * Okt - Dec Jan - Dec Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Bruttomarginal, % 76% 41% 80% 64% Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Genomsnittligt antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st Resultat per aktie, SEK -0,83-1,55-2,38-3,83 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK -0,74-1,32-2,11-3,24 *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom Bokslutskommuniké 2014

11 Finansiell information Balansräkning (TSEK) * * Immateriella anläggningtillgångar Materiella anläggningtillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser månader 12 månader* Okt - Dec Jan - Dec Kassaflödesanalys (TSEK) Ingående likvida medel Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för, poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivn.) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringverksamheten Periodens kassaflöde Utgående likvida medel *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom **) Tillgången utgör till övervägande del värdet av den uppskjutna skatten enligt K3. Utförligare redogörelse längre fram i rapporten. ***) Se ytterligare information under Tvister och rättsliga processer. Bokslutskommuniké

12 Finansiell information 3 månader 12 månader Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Eget kapital (TSEK) Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens ingång Emission Kostnad vid emission Omräkningsdifferens Resultat under perioden Eget kapital vid periodens utgång Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens utgång, enl K Bokslutskommuniké 2014

13 Finansiell information Clavister (moderbolag) 3 månader 12 månader *) Okt - Dec Jan - Dec Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013 justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 Balansräkning (TSEK) * * Finansiella anläggningstillgångar** Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 0 50 Ansvarsförbindeler månader 12 månader Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Eget kapital (TSEK) Eget kapital vid periodens ingång Kontantemission Apportemission Kostnad vid emission Resultat under perioden Eget kapital vid periodens utgång Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens utgång, enl K *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom **) Clavisters koncernstruktur bildades inför listningen av aktien på NASDAQ First North genom att det nybildade Clavister Holding AB utan verksamhet förvärvade Clavister AB genom en apportemission. Transaktionen behandlades som en riktad nyemission och utgör en direkt fortsättning på koncernredovisningen i Clavister AB. Den finansiella anläggningstillgången i moderbolaget utgör alltså värdet av de apporterade aktierna samt av uppskjuten skatt enligt K3. Bokslutskommuniké

14 Finansiell information Clavister (koncern) Sammanställning av redovisningseffekter vid övergång till K3 Redovisningseffekterna av övergången till K3 för koncernen framgår av nedstående resultat- och balansräkning. Effekterna avspeglas för helåren 2013 och Förändringen påverkar bolagets redovisning av teckningsoptioner, leasingavgifter samt konvertibellånet med en övergångs effekt om totalt -0,8 MSEK på resultatet för Vidare gällande uppskjuten skattefordran har bolaget outnyttjade underskottsavdrag till betydande belopp. Bolagets prognoser över den kommande fem åren har tjänat som underlag för beräkning av den uppskjutna skattefordran. För 2014 har övergången till K3 gett en positiv resultateffekt på 10,2 MSEK som i balansräkningen återfinns som finansiella anläggningstillgångar. Eget kapital har ökat med 9,5 MSEK pga uppskjuten skattefordran på outnyttjade underskottsavdrag och konvertibellånet. Effekt vid övergång till K3 Effekt vid övergång till K3 Tidigare redov. princip Enligt K3 Tidigare redov. princip Enligt K3 Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Bokslutskommuniké 2014

15 Finansiell information Balansräkning (TSEK) Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K Enligt K Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K Enligt K Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutskommuniké

16 Finansiell information Clavister (moderbolag) Sammanställning av redovisningseffekter vid övergång till K3 Redovisningseffekterna av övergången till K3 för moderbolaget framgår av nedstående resultat- och balansräkning. Effekterna avspeglas för helåren 2013 och För moderbolaget berör K3 förändringen endast teckningsoptioner och ökade personalkostnaderna med 0,1 MSEK (0,5). Skatten på motsvarande 15 TSEK (89) förbättrade resultatet. Totalt påverkar K3 regelverket resultatet med -0,1 MSEK (-0,4) och summererar till -0,2 MSEK (-0,8) för året. Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Resulaträkning (TSEK) Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Balansräkning (TSEK) Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutskommuniké 2014

17 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgår till ,60 SEK. Aktieägare och aktier Antal aktieägare uppgår till 5400 st och antalet registrerade aktier vid utgången av perioden ( ) var enligt Bolagsverket. Aktieägare Antal aktier % av totala antalet SIX SIS AG ,6% SEB Venture Capital ,5% Stiftelsen Industrifonden ,5% Clavister Förvaltnings AB* ,6% JP Morgan Bank ,5% Exegence AB ,9% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,2% UBS AG Clients Account ,8% Keypoint Holdings Limited ,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,8% Övriga ,6% Summa registrerade aktier** ,0% Ej registrerade aktier *** Totalt efter registrering av samtliga aktier Alla aktier har samma rösträtt. En aktie motsvarar en röst. *Clavister Förvaltnings AB, CFAB, är ett ägarbolag med grundare samt andra investerare. Ett beslut har tagits av dess styrelse och aktieägare att lösa upp CFAB så att respektive aktieägare får möjlighet till ett direktägande i Clavister Holding AB. Detta leder till minskat ägande för CFAB, men speglas av ett ökat direkt eller indirekt ägande i Clavister Holding AB för bakomliggande aktieägare i CFAB Se https://www.clavister.com/investor-relations/the-share/ insiders/ för mer information om dessa aktierörelser etc. **Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning per ***Per hade 99,7% av aktierna registrerats för aktiebyte mellan Clavister AB och Clavister Holding AB. Samtliga eller 0,3% har därefter sedan årsskiftet lämnat fullmakt för aktiebyte mellan Clavister AB och Clavister Holding AB, vilket betyder att samtliga aktier och aktieägare i Clavister AB härmed har accepterat aktiebytet till Clavister Holding AB. Bokslutskommuniké

18 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Teckningsoptioner Antal emitterade Teckningskurs, SEK TO TO TO Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner, bl a nyanställda. Tilldelning sker inom befintligt mandat, med teckningskurs 30 SEK och med lösen senast Detta motsvarar en utspädning om ca 1,1%. Konvertibelt skuldebrev Konvertibelt skuldebrev (10 MSEK, STIBOR 90) Antal emitterade Teckningskurs, SEK Norrlandsfonden Skuldebrevet som Norrlandsfonden innehar är idag utställt på Clavister Holding AB sedan parterna överenskommit om konvertering genom kvittning från Clavister AB till Clavister Holding AB. 18 Bokslutskommuniké 2014

19 Företaget Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telecom och medelstora företag. Clavisters lösningar bygger på egenutvecklad, innovativ mjukvara med mycket kraftfull prestanda och hög kvalité. Clavister grundades 1997 som ett konsultbolag i Örnsköldsvik och bedrev till en början kundanpassad mjukvaruutveckling mot försvarsindustrin och offentlig sektor. Kring millennieskiftet drev bolaget ett antal internetbaserade utvecklingsprojekt vilka så småningom lade grunden till vad som sedermera blev Clavisters säkerhetsprodukter. Under de tidiga åren som produktbolag byggde Clavister succesivt upp en kommersiell paketering av brandväggsprodukter riktade mot små och medelstora företag lanserades Clavister Firewall 8.0 med en unik teknisk arkitektur och som vid den tidpunkten var den snabbaste brandväggsprodukten i sitt slag på marknaden. Idag erbjuder bolaget en bred produktportfölj samt omfattande tekniska tjänster med expertkompetens paketerade för att möta kundernas behov. Säkerhet och nätverkssäkerhet i synnerhet är områden som ständigt är i fokus. Balansen mellan personlig integritet och säkerhet, mellan effektivitet, flexibilitet och säkerhet är bara några av de aspekter som gör området komplext. I en värd med ständigt nya teknologiska landvinningar och sätt att kommunicera krävs mer och mera avancerade och kraftfulla nätverkssäkerhetslösningar, utan att ge avkall på effektivitet, säkerhet och personlig integritet. Clavister har en stark ställning inom nätverssäkerhet. Utvecklingen inom telecom uppvisar en särskilt stark utvecklingspotential och där har Clavister dessutom en unik ställning med rätt teknologi, starka affärsallianser och en tydlig vision. Bedömningen är att efterfrågan på avancerade nätverkssäkerhetslösningar inom telecom kommer att öka kraftigt dels i takt med utbyggnaden av fjärde generationens mobiltelefonnät (4G/LTE) implementeras och dels av de rejält ökande trafikmängderna på grund av att allt fler använder smarta enheter (telefoner). Vad beträffar området nätverkssäkerhet för medelstora företag är Clavister starkt rustat med en väl anpassad och attraktiv produktportfölj, stor befintlig kundbas samt en stark affärsmodell som skapar affärer på kort och längre sikt. Synergieffekterna inom nätverkssäkerhet d v s tillämpligheten både på telecom och medelstora företag, ökar dessutom bolagets potential ytterligare. Koncernstruktur I bolaget Clavister Holding AB utförs en begränsad del av koncernens verksamhet såsom förvaltningen av bolagets aktier och verksamhet riktad mot investerare. I dotterbolaget Clavister AB sker den absoluta merparten av koncernens transaktioner t ex försäljning, produktion och utveckling - R&D. Där ligger också de anställda och avtal med kunder, partner, agenter och leverantörer. Clavister Holding AB 100% Clavister AB 100% Clavister APAC Ltd. 100% Clavister China Ltd. Bokslutskommuniké

20 Företaget Clavister APAC Ltd har för närvarande inte några anställda, medan antalet i Clavister China Ltd uppgår till 34 medarbetare. Verksamhet bedrivs i sex olika städer; Beijing, Xi an, Zhengzhou, Shanghai, Chengdu och Guangzhou. Beijing Xi an Zhengzhou Chengdu Shanghai Guangzhou Clavister Holding AB (publ.) har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik och huvudförsäljningskontoret i Stockholm. Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan den 21 maj Bokslutskommuniké 2014

21 Kommande rapporter Årsstämma April 28, 2015 Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Clavisters hemsida, under den andra veckan i april, 2015 samt på huvudkontoret Sjögatan 6J, Örnsköldsvik, Sverige. Kvartalsrapport Januari mars 2015: Maj 28, 2015 Örnsköldsvik den 2 mars, 2014 Clavister Holding AB (publ.) Styrelsen Bokslutskommuniké

22 Kontaktinformation Clavister Holding AB Organisationsnummer: Sjögatan 6 J SE Örnsköldsvik Sverige Telefon: +46 (0) E-post: Investor relations Peter Dahlander Telefon: +46 (0) E-post: VD Jim Carlsson Telefon: +46 (0) Marknadschef Nikolas Georgii Telefon: +46 (0) E-post: Aktien Kortnamn: CLAV ISIN-kod: SE Certified Advisor Remium Nordic AB Kungsgatan SE Stockholm Sverige Telefon: +46 (8) E-post: Fotograf Cornelia Edblad 22 Bokslutskommuniké 2014

23 we are network security Clavister Sjögatan 6 J SE Örnsköldsvik

Rapport för tredje kvartalet 2014 Clavister Holding AB

Rapport för tredje kvartalet 2014 Clavister Holding AB Rapport för tredje kvartalet 2014 Clavister Holding AB Accelererad tillväxt Intäkterna ökade under tredje kvartalet med 31% till 16,0 MSEK (12,3). Bruttoresultatet ökade under tredje kvartalet med 70%

Läs mer

Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.)

Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Måttlig topline ökade bruttomarginaler fortsatta investeringar Intäkterna för första kvartalet summerade till 10,7 MSEK (11,0) Bruttoresultatet förbättrades

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2014

Rapport för andra kvartalet 2014 Rapport för andra kvartalet 2014 Förbättrad tillväxt fortsatta investeringar Intäkterna ökade under andra kvartalet med 4% till 13,0 MSEK (12,6) Bruttoresultatet ökade under andra kvartalet med 5% till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer