Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.) Omsättningen ökade med 91% under fjärde kvartalet Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 91% till 22,2 MSEK (11,6) Bruttoresultatet ökade under fjärde kvartalet med 254% till 16,8 MSEK (4,7) Resultat efter skatt uppgick under fjärde kvartalet till -13,5 MSEK (-17,7) Likvida medel uppgick vid periodens slut till 11,7 MSEK (44,5) Okt - Dec Förändring Jan Dec* Förändring MSEK % (Y/Y) % (Y/Y) Nettoomsättning 22,2 11,6 91% 62,3 52,8 18% Bruttoresultat 16,8 4,7 254% 50,0 33,8 48% Bruttomarginal 76% 41% 85% 80% 64% 26% Rörelseresultat -13,3-17,7 25% -44,9-49,7 10% Resultat efter skatt -13,5-17,7 23% -36,1-40,8 11% Resultat per aktie (SEK) -0,83-1,55 47% -2,38-3,83 37% * Bolaget har tillämpat ändrade redovisningsprinciper enligt K3 för helåret 2014 och för jämförelseåret Se vidare om effekterna i Redovisningsprinciper och övergång till K3 samt tabellerna i rapporten. I rörelseresultatet ingår extraordinära kostnader på totalt 3,2 MSEK under 2014, varav 1,7 MSEK avser kvartal fyra. Starkt momentum Satsningen på OEM licensiering, där vår produktteknologi passar utmärkt, har resulterat i nya samarbetsavtal med hög potential för framtiden. Smart Cities projektet ökar tillgängligheten till trådlösa nät för 30 miljoner människor i Brasilien på nya orter. Flera affärer med hög profil har erhållits såsom Skid-VM i Falun, Svenska Hockey Ligan, en global leverantör av militär kommunikationsteknik samt en större sydostasiatisk telecom-operatör. Upphandling och villkor för lånefinansiering på plats, för att täcka bolagets finansieringsbehov. Avtal förväntas vara signat under mars. Goda förutsättningar finns för fortsatt god tillväxt och förbättring av marginalen under I vissa fall har avrundningar skett, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar exakt. Jämförelser görs mot motsvarande period föregående år och sätts inom parentes ( ) om inte annat anges. Bokslutskommuniké

2 VDs kommentar Vi avslutar 2014 starkt! Det gläder mig att den positiva utvecklingen från tidigare kvartal fortsatt under fjärde kvartalet. Intresset kring frågor rörande integritet och it-säkerhet är starkt och vi ser en fortsatt hög aktivitetsnivå i bolagets kontakter med kunder och partners. Vårt strategiska arbete som bygger vidare på våra styrkor som en europeisk oberoende och innovativ aktör med högpresterande produkter och paketerade lösningar börjar tydligt bära frukt. Denna strategi bekräftas också av 451 Research s rapport - Clavister Impact Report Clavister gets competitive break with Snowden effect, seizes new market opportunities. Telecom fortsätter att vara ett av våra prioriterade områden. Vi arbetar vidare med ett antal globala aktörer och har intensifierat våra utvecklingsinsatser för att ytterligare utveckla vår mjukvaruplattform och våra lösningar inom bl.a. LTE Small Cell Security. Satsningen på OEM försäljning har resulterat i nya samarbetsavtal med hög potential för framtiden. Det är ett område där vi har höga förväntningar och där vår produktteknologi passar utmärkt. Jim Carlsson, CEO Clavister. Satsningarna i Brasilien fortsätter enligt plan och i december 2014 godkändes Clavister som medlem i CISB (Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre). Detta är något som ytterligare stärker vår närvaro på den Brasilianska marknaden. I projektet Smart Cities samarbetar vi med Kungliga Tekniska Högskolan och Saab för att leverera säkra trådlösa nätverk på 1600 orter och som på sikt kommer att användas av 30 miljoner människor i Brasilien. En teknisk validering genomförs nu under första kvartalet Den första beställningen och leveransen förväntas därefter med utrullning planerad under Vår bedömning är att varje installation initialt är värd ca TSEK för Clavister. Clavister deltar också en rad olika samarbetesprojekt som syftar att tillhandahålla säker WiFi-access vid olika typer av publika arrangemang, t.ex. Skid-VM i Falun och Svenska Hockey Ligan (SHL). Detta är exempel på en typ av tydliga lösningar där säkerhet och prestanda är viktiga för användare och arrangörer. 2 Bokslutskommuniké 2014

3 VDs kommentar Vi har förstärkt bolaget med anställda främst inom utveckling och testning för att säkerställa våra leveranser och stötta den höga kundaktivitetsnivån. Detta är också i linje med bolagets tillväxtstrategi för de kommande åren och vi har också allokerat om resurser för att bättre tillvarata de möjligheter som vi ser framför oss. Vi avslutade året starkt och den goda trenden från föregående kvartal har förstärkts ytterligare under fjärde kvartalet då försäljningen ökade med 91% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det gångna året påvisar också en förbättrad resultatutveckling kvartal för kvartal. 100% 80% Försäljningstillväxt (Y/Y) 10% EBITDA % (exkl kostnader av engångskarraktär) 60% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 40% -40% 20% 0% -20% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4-90% -40% -140% Jag ser med tillförskikt fram emot 2015, ett år då bolagets strategiska förändringsarbete förväntas ge oss ett tydligt genombrott på de marknader vi investerat i och med en fortsatt stark tillväxt och en positiv resultatutveckling för bolaget. Jim Carlsson, VD Clavister Bokslutskommuniké

4 Händelser Viktiga händelser under perioden (okt dec 2014) Clavister i samarbete för att säkra Wi-Fi-nätverk till Skid-VM i Falun Clavister har i samarbete med den svenska systemintegratören Bluecom valts att leverera nätverkssäkerhet till Skid-VM i Falun Under Skid-VM kommer besökare, media, funktionärer samt aktiva att ha tillgång till ett av Sveriges största marktäckande Wi-Fi-nätverk för säker kommunikation. Anders Gottnersson tillträder som ny CFO på Clavister Clavister förstärker ledningen med Anders Gottnersson, som senast varit verksam inom Intel Security som CFO för Stonesoft. Clavister positionerar sig för Smart Cities i Brasilien Clavister inleder arbetet med att säkra trådlösa nätverk på orter i Brasilien. Målsättningen är att näten på sikt skall vara tillgängliga för 30 miljoner människor. Viktiga händelser efter perioden (jan mars 2015) Clavister förstärker närvaron i Brasilien med medlemskap i CISB Clavister tillkännager ett medlemskap i CISB - The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre. Medlemmar inkluderar förutom Clavister även SAAB, Scania, Volvo och Kungliga Tekniska högskolan. Tillkännagivandet följer på annonseringen av Clavisters medverkan i uppbyggnaden av Brasiliens Smart Cities. CISB är ett internationellt initiativ med koppling till näringsliv och utbildning i uppdrag att identifiera, utveckla och stödja forskning och utvecklingsprojekt med avancerad teknik till ett brett spektrum av sektorer i både Sverige och Brasilien. Clavister säkrar Svenska Hockey Ligans Wi-Fi-nätverk Clavisters kommer att garantera säkerheten i de Wi-Fi-nätverk som installeras på Svenska Hockeyligans (SHL) arenor. Clavisters lösning möjliggör bl a segregation och trafikstyrning i nätverket för olika applikationer och optimal nätprestanda. Genom att använda Clavisters säkerhets-plattformar kommer SHL också kunna erbjuda hockeyfans en portal för att få tillgång till interaktiva tjänster som videorepriser och vadslagning. Projektet startade 2014 och beräknas vara färdigt under Clavister tecknar partneravtal med en global leverantör av militära kommunikationslösningar Clavister samarbetar med en större global leverantör av säkra militära kommunikationslösningar för att tillsammans utveckla en ny serie av kommunikations-plattformar för mobila system. Clavisters teknologi för inbäddade säkerhetslösningar används för att säkra infrastrukturen i kritiska kommunikations- och ledningssystem som skall stå emot dataavlyssning och kommande generations hot. Clavisters partner har en betydande marknadspenetration och en stor kundbas. Partnern har en mångmiljardomsättning i Euro. Tillkännagivandet är ett steg i en lång utvecklingsprocess som nu nått en slutfas innan kommersialisering och full tillgänglighet på marknaden. Kundleveranserna har påbörjats och är i storleksordningen 950 TSEK med betydande potential. 4 Bokslutskommuniké 2014

5 Händelser Clavister förlänger partnerskap med ledande sydostasiatisk telecomoperatör Clavister har erhållit förnyat förtroende att leverera affärskritisk infrastruktur till en av Sydostasiens största telecomoperatörer. Som en del av denna lösning kommer Clavister distribuera sina produkter för att säkra ett brett spektrum av applikationer, inklusive centrala DNS-servrar, VoIP- (Voice-over-IP) och Video on demand-tjänster. Värdet på beställningen är 630 TSEK (totalt ordervärdet är cirka TSEK), med goda möjligheter till ytterligare beställningar i framtiden. Clavister säkrar Wi-Fi-nätverk för mexikanska universitet Clavister har tillkännagivit en affär som såldes under 2014 gällande skalbara Wi-Fi-nätverk. Projektet är ett samarbete med Ericsson Mexico och operatören Telmex och är nu i drift på ett antal universitet i Mexiko. Telmex är ett helägt dotterbolag till American Movil, Mexikos största teleoperatör. Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner och nyanställda. Tilldelning sker inom befintligt mandat, med teckningskurs 30 SEK och med lösen senast Detta motsvarar en utspädning om ca 1.1%. Bokslutskommuniké

6 Finansiell information Omsättning och resultat Kvartalets omsättning uppgick till 22,2 MSEK (11,6) vilket är en ökning år över år med 91%. Bruttoresultat slutade på 16,8 MSEK (4,8), en ökning med 254% år över år. Rörelseresultatet summerade till 13,3 MSEK (-17,7). För helåret 2014 ligger omsättningen på 62,3 MSEK (52,8) och bruttomarginalen på 80% vilket är en marginalförbättring med 16% -enheter jämfört med Bruttomarginalen förbättrades under tredje kvartalet av en återförd avsättning som påverkade handelsvaror positivt, vilket även påverkat bruttomarginalen positivt på helåret med 7%-enheter. Periodens resultat efter skatt för året summerar till -36,1 MSEK (-41,5) MSEK. Bolaget möter fortsatt en tydlig intresseökning av potentiella affärsmöjligheter men ser också fortsatta behov av investeringar främst i utvecklarresurser - R&D, allt för att kunna möta kundernas efterfrågan. Det kommer att påverka bolagets omkostnader även framöver. Personalkostnaderna har stigit med 2,2 MSEK för fjärde kvartalet till 18,4 MSEK (16,2). Årets ökning är 3,7 MSEK eller 6% och landade på 63,5 MSEK (59,8). Övriga externa kostnader där konsultkostnader ingår ökade med 5,4 MSEK 2014 jämfört med 2013 varav kostnader av engångskaraktär står för 3,2 MSEK av ökningen. Av kvartalets omsättningsökning på 91% år över år, står valutakursförändringen för 11%-enheter. För helåret 2014 så påverkar valutakursförändringen 5%-enheter av den totala omsättningsökningen på 18%. Några av marknaderna har visat starkare tillväxt såsom Tyskland, Kina, Frankrike och Norden. Sammantaget har dessa marknader ökat sin försäljning med 48% för helåret 2014 och skall ses som ett resultat av bolagets strategi under 2013 och 2014 att avgränsa verksamheten geografiskt. Investeringar, aktiveringar och avskrivningar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,08 MSEK (0,09) och i immateriella anläggningstillgångar till 2,2 MSEK (4,8) under det fjärde kvartalet. Bolaget fortsätter att investera rejält inom mjukvaruutveckling och har under kvartalet aktiverat utvecklingskostnader motsvarande cirka 32% (76) av bolagets totala kostnader för utveckling eller R&D. Totalt aktiverat arbete för perioden januari till och med december är 13,9 MSEK (15,6), vilket motsvarar cirka 55% (64) av bolagets totala utvecklingskostnader. Under det fjärde kvartalet uppgick avskrivningar på materiella tillgångar till -0,4 MSEK (-0,4) och avskrivningar för immateriella tillgångar till 2,4 MSEK (2,1). Den positiva avskrivningen avser en omvärdering mellan immateriella och materiella tillgångar. En tidigare nedskrivning på 1,7 MSEK gjord under kvartal tre, har omvärderats och bokats om till övriga externa kostnader under kvartal fyra. Totalt för året 2014 uppgår avskrivningarna för de immateriella tillgångarna till 15,1 MSEK (15,0). Gjorda aktiveringar bokas enligt budget under löpande år och avstäms vid årets slut. 6 Bokslutskommuniké 2014

7 Finansiell information Kassaflöde Kassaflödet i perioden förändrades med -10,6 MSEK (43,6), detta summeras utifrån; -13,6 MSEK (-17,7) avser rörelseresultat efter finansiella poster, +1,9 MSEK avser justeringar för avskrivningar som inte påverkar kassaflödet, -0,2 avser betald skatt och +3,5 MSEK avser rörelsekapitalförändringen i perioden. Total förändring av kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapitalet summerar till netto -8,4 MSEK. Kassaflödet i investeringar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2,2 MSEK. Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till 0 för perioden jämfört med 2013 då bolaget gjorde aktiebyte och emission med +49,4 MSEK i perioden. Kassaflödesförändringen från den löpande verksamheten summerar alltså till -8,4 MSEK, vilket är bättre än resultatet efter finansiella poster på -13,6 MSEK, något som förklaras av att finansieringen av kundfordringarna nu påverkar kassaflödet i perioden positivt, vilket kortsiktigt orsakade en negativ förändring i kvartal tre. För helåret 2014 har kassaflödet för den löpande verksamheten minskat med - 30,9 MSEK (-34,9). Förändringen av rörelsekapitalet blev -15,2 MSEK (18,8) och investeringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -13,9 MSEK (-16,3) MSEK. Finansieringsverksamheten uppgick till +27,2 MSEK (68,7). Total förändring av årets kassaflöde uppgick till -32,8 MSEK (36,2) för helåret. Den löpande verksamheten tillsammans med förändringar av rörelsekapitalet, har förbrukat -46,2 MSEK, att jämföra med resultat efter finansiella poster på -46,4 MSEK på helåret. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel vid perioden utgång uppgick till 11,7 MSEK (44,5). Med ökad omsättning jämte fortsatt goda bruttomarginaler beräknar bolaget att förbrukningstakten av likvida medel avtar jämfört med tidigare, men ett ökande kundintresse kräver ytterligare investeringar i utvecklingsresurser och R&D, men kan även komma att påverka försäljningsledet. Bolaget arbetar med att säkra ytterligare finansiering och har en god beredskap för att stärka bolagets finansiella ställning. Möjligheter till finansiering finns såväl i upptagande av lån eller genom operationellt genererad likviditet baserad på långt gångna kundförhandlingar. Under första kvartalet 2015 har en upphandling av lånefinansiering genomförts för att täcka bolagets finansieringsbehov. De övergripande villkoren är fastställda och ett slutgiltigt avtal förväntas bli tecknat innan första kvartalets utgång. Ingen utdelning föreslås för året. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per till 68,5 MSEK (71,5). Bolaget har övergått till att redovisa enligt K3 regelverket. Övergången har fått stora positiva redovisningsmässiga effekter på bolagets eget kapital. Ingående balans för eget kapital 2013 har ökat med 19,6 MSEK varav uppskjuten skattefordran på underskottsavdraget avser 16,7 MSEK och 2,9 MSEK är ändrad redovisning av konvertibellånet. Se vidare rubriken Redovisningsprinciper och övergång till K3, samt tabellerna med textförklaring längre fram i rapporten. Bokslutskommuniké

8 Finansiell information Tvister och rättsliga processer Clavister AB har mottagit en stämning från kund, inlämnad till Ångermanlands Tingsrätt i december Tvisten rör tolkningen av ett avtal. Beloppet som yrkas är 13,5 MSEK. Bolaget har inte gjort någon avsättning i balansräkningen men yrkat belopp är upptaget som ansvarsförbindelse. Bolaget har lämnat svaromål och bestrider stämningen i sin helhet. Eventuella rättegångskostnader täcks av bolagets företagsförsäkring. Granskning Bokslutskommunikéen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bolagets revisorer granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Redovisningsprinciper och övergång till K3 Koncernen har fram till och med tredje kvartalet 2014 tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2012:1 (K3) samt, när allmänt råd i en för koncernen väsentlig fråga saknats, Redovisningsrådets rekommendationer BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFNAR 2012:1 (K3) har tillämpats för helåret 2014 och för jämförelseåret K3 regelverket skall tillämpas i sin helhet och av publika företag. Se vidare kommentarer och tabeller över de redovisningsmässiga effekterna av K3 i rapporten. Antaganden Styrelsen och bolagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning. Antagandena utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter, förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisad värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av uppskjutna skattefordringar samt av kundfordringar. Risk- och osäkerhetsfaktorer Bolaget hänvisar till Bolagsbeskrivningen; där en mer omfattande redogörelse lämnas om riskerna i verksamheten som väsentligt kan påverka utfallet och aktiens utveckling. I korthet kan nämnas marknads- och verksamhetsrisker såsom konkurrens, produktansvar och garantier, risker att medarbetare och nyckelpersoner slutar, konjunkturutveckling, immateriella tillgångar som ej är patentsökta och legala risker. Inom det finansiella riskområdet beskrivs ränte-, kredit- och likviditetsrisker. Inga nya riskområden har identifierats sedan årsredovisningen Gällande valutarisker sker all försäljning antingen i SEK, USD och EUR reglerad i avtalet med kunden. Euro dominerar följt av svenska kronor. Valutafluktuationer både gällande leverantörsutbetalningar liksom kundinbetalningar kan skapa valutakursförluster eller vinster och påverka den finansiella ställningen. I dagsläget påverkar dollar och eurokursutvecklingen den finansiella ställningen positivt men motverkas av att produktbetalningarna till övervägande del är i USD allt annat lika. 8 Bokslutskommuniké 2014

9 Finansiell information Negativ valutaexponering kan även uppstå till följd av dotterbolagen. Bolaget i Hong Kong med få transaktioner redovisar i USD och bolaget i Kina fakturerar och redovisar i den kinesiska valutan CNY. I Kina har CNY förstärkts mot SEK och påverkat omsättningsökningen med 7% under En ökad volatilitet kan noteras sedan i september för CNY mot SEK. När det gäller fördelningen mellan olika valutor så svarar försäljningen i EUR för drygt häften av koncernens omsättning följt av SEK och CNY med en femtedel var. Kostnaderna domineras av SEK till omkring två tredjedelar och den återstående delen är fördelad mellan USD, EUR och CNY. Eftersom handel och inköp av produkter i Clavister China Ltd till allra största del sker lokalt och i CNY är valutakursens resultatpåverkan begränsad, men uppstår resultatmässigt i koncernen. Hittills har valutakursens förändring varit positiv eftersom även kronan har försvagats gentemot USD. Anställda Antalet medarbetare per uppgick till 116 (104) varav 34 (25) i Clavister China Ltd. Moderbolaget med begränsad verksamhet, har en anställd. Bokslutskommuniké

10 Finansiell information Clavister (koncern) 3 månader 12 månader * Okt - Dec Jan - Dec Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Bruttomarginal, % 76% 41% 80% 64% Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Genomsnittligt antal aktier, st Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st Resultat per aktie, SEK -0,83-1,55-2,38-3,83 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK -0,74-1,32-2,11-3,24 *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom Bokslutskommuniké 2014

11 Finansiell information Balansräkning (TSEK) * * Immateriella anläggningtillgångar Materiella anläggningtillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser månader 12 månader* Okt - Dec Jan - Dec Kassaflödesanalys (TSEK) Ingående likvida medel Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för, poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivn.) Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringverksamheten Periodens kassaflöde Utgående likvida medel *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom **) Tillgången utgör till övervägande del värdet av den uppskjutna skatten enligt K3. Utförligare redogörelse längre fram i rapporten. ***) Se ytterligare information under Tvister och rättsliga processer. Bokslutskommuniké

12 Finansiell information 3 månader 12 månader Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Eget kapital (TSEK) Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens ingång Emission Kostnad vid emission Omräkningsdifferens Resultat under perioden Eget kapital vid periodens utgång Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens utgång, enl K Bokslutskommuniké 2014

13 Finansiell information Clavister (moderbolag) 3 månader 12 månader *) Okt - Dec Jan - Dec Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013 justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 Balansräkning (TSEK) * * Finansiella anläggningstillgångar** Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 0 50 Ansvarsförbindeler månader 12 månader Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Eget kapital (TSEK) Eget kapital vid periodens ingång Kontantemission Apportemission Kostnad vid emission Resultat under perioden Eget kapital vid periodens utgång Effekt av tillämpning av K Eget kapital vid periodens utgång, enl K *) Jämförelsetal är enligt fastställd ÅR 2013, justerade för ändrade redovisningsprinciper enligt K3 liksom **) Clavisters koncernstruktur bildades inför listningen av aktien på NASDAQ First North genom att det nybildade Clavister Holding AB utan verksamhet förvärvade Clavister AB genom en apportemission. Transaktionen behandlades som en riktad nyemission och utgör en direkt fortsättning på koncernredovisningen i Clavister AB. Den finansiella anläggningstillgången i moderbolaget utgör alltså värdet av de apporterade aktierna samt av uppskjuten skatt enligt K3. Bokslutskommuniké

14 Finansiell information Clavister (koncern) Sammanställning av redovisningseffekter vid övergång till K3 Redovisningseffekterna av övergången till K3 för koncernen framgår av nedstående resultat- och balansräkning. Effekterna avspeglas för helåren 2013 och Förändringen påverkar bolagets redovisning av teckningsoptioner, leasingavgifter samt konvertibellånet med en övergångs effekt om totalt -0,8 MSEK på resultatet för Vidare gällande uppskjuten skattefordran har bolaget outnyttjade underskottsavdrag till betydande belopp. Bolagets prognoser över den kommande fem åren har tjänat som underlag för beräkning av den uppskjutna skattefordran. För 2014 har övergången till K3 gett en positiv resultateffekt på 10,2 MSEK som i balansräkningen återfinns som finansiella anläggningstillgångar. Eget kapital har ökat med 9,5 MSEK pga uppskjuten skattefordran på outnyttjade underskottsavdrag och konvertibellånet. Effekt vid övergång till K3 Effekt vid övergång till K3 Tidigare redov. princip Enligt K3 Tidigare redov. princip Enligt K3 Resultaträkning (TSEK) Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Bokslutskommuniké 2014

15 Finansiell information Balansräkning (TSEK) Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K Enligt K Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K Enligt K Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutskommuniké

16 Finansiell information Clavister (moderbolag) Sammanställning av redovisningseffekter vid övergång till K3 Redovisningseffekterna av övergången till K3 för moderbolaget framgår av nedstående resultat- och balansräkning. Effekterna avspeglas för helåren 2013 och För moderbolaget berör K3 förändringen endast teckningsoptioner och ökade personalkostnaderna med 0,1 MSEK (0,5). Skatten på motsvarande 15 TSEK (89) förbättrade resultatet. Totalt påverkar K3 regelverket resultatet med -0,1 MSEK (-0,4) och summererar till -0,2 MSEK (-0,8) för året. Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Resulaträkning (TSEK) Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat efter skatt Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Tidigare redov. princip Effekt vid övergång till K3 Enligt K3 Balansräkning (TSEK) Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutskommuniké 2014

17 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgår till ,60 SEK. Aktieägare och aktier Antal aktieägare uppgår till 5400 st och antalet registrerade aktier vid utgången av perioden ( ) var enligt Bolagsverket. Aktieägare Antal aktier % av totala antalet SIX SIS AG ,6% SEB Venture Capital ,5% Stiftelsen Industrifonden ,5% Clavister Förvaltnings AB* ,6% JP Morgan Bank ,5% Exegence AB ,9% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,2% UBS AG Clients Account ,8% Keypoint Holdings Limited ,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,8% Övriga ,6% Summa registrerade aktier** ,0% Ej registrerade aktier *** Totalt efter registrering av samtliga aktier Alla aktier har samma rösträtt. En aktie motsvarar en röst. *Clavister Förvaltnings AB, CFAB, är ett ägarbolag med grundare samt andra investerare. Ett beslut har tagits av dess styrelse och aktieägare att lösa upp CFAB så att respektive aktieägare får möjlighet till ett direktägande i Clavister Holding AB. Detta leder till minskat ägande för CFAB, men speglas av ett ökat direkt eller indirekt ägande i Clavister Holding AB för bakomliggande aktieägare i CFAB Se https://www.clavister.com/investor-relations/the-share/ insiders/ för mer information om dessa aktierörelser etc. **Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning per ***Per hade 99,7% av aktierna registrerats för aktiebyte mellan Clavister AB och Clavister Holding AB. Samtliga eller 0,3% har därefter sedan årsskiftet lämnat fullmakt för aktiebyte mellan Clavister AB och Clavister Holding AB, vilket betyder att samtliga aktier och aktieägare i Clavister AB härmed har accepterat aktiebytet till Clavister Holding AB. Bokslutskommuniké

18 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Teckningsoptioner Antal emitterade Teckningskurs, SEK TO TO TO Clavister tilldelar teckningsoptioner till nyckelpersoner, bl a nyanställda. Tilldelning sker inom befintligt mandat, med teckningskurs 30 SEK och med lösen senast Detta motsvarar en utspädning om ca 1,1%. Konvertibelt skuldebrev Konvertibelt skuldebrev (10 MSEK, STIBOR 90) Antal emitterade Teckningskurs, SEK Norrlandsfonden Skuldebrevet som Norrlandsfonden innehar är idag utställt på Clavister Holding AB sedan parterna överenskommit om konvertering genom kvittning från Clavister AB till Clavister Holding AB. 18 Bokslutskommuniké 2014

19 Företaget Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nätverkssäkerhetslösningar för telecom och medelstora företag. Clavisters lösningar bygger på egenutvecklad, innovativ mjukvara med mycket kraftfull prestanda och hög kvalité. Clavister grundades 1997 som ett konsultbolag i Örnsköldsvik och bedrev till en början kundanpassad mjukvaruutveckling mot försvarsindustrin och offentlig sektor. Kring millennieskiftet drev bolaget ett antal internetbaserade utvecklingsprojekt vilka så småningom lade grunden till vad som sedermera blev Clavisters säkerhetsprodukter. Under de tidiga åren som produktbolag byggde Clavister succesivt upp en kommersiell paketering av brandväggsprodukter riktade mot små och medelstora företag lanserades Clavister Firewall 8.0 med en unik teknisk arkitektur och som vid den tidpunkten var den snabbaste brandväggsprodukten i sitt slag på marknaden. Idag erbjuder bolaget en bred produktportfölj samt omfattande tekniska tjänster med expertkompetens paketerade för att möta kundernas behov. Säkerhet och nätverkssäkerhet i synnerhet är områden som ständigt är i fokus. Balansen mellan personlig integritet och säkerhet, mellan effektivitet, flexibilitet och säkerhet är bara några av de aspekter som gör området komplext. I en värd med ständigt nya teknologiska landvinningar och sätt att kommunicera krävs mer och mera avancerade och kraftfulla nätverkssäkerhetslösningar, utan att ge avkall på effektivitet, säkerhet och personlig integritet. Clavister har en stark ställning inom nätverssäkerhet. Utvecklingen inom telecom uppvisar en särskilt stark utvecklingspotential och där har Clavister dessutom en unik ställning med rätt teknologi, starka affärsallianser och en tydlig vision. Bedömningen är att efterfrågan på avancerade nätverkssäkerhetslösningar inom telecom kommer att öka kraftigt dels i takt med utbyggnaden av fjärde generationens mobiltelefonnät (4G/LTE) implementeras och dels av de rejält ökande trafikmängderna på grund av att allt fler använder smarta enheter (telefoner). Vad beträffar området nätverkssäkerhet för medelstora företag är Clavister starkt rustat med en väl anpassad och attraktiv produktportfölj, stor befintlig kundbas samt en stark affärsmodell som skapar affärer på kort och längre sikt. Synergieffekterna inom nätverkssäkerhet d v s tillämpligheten både på telecom och medelstora företag, ökar dessutom bolagets potential ytterligare. Koncernstruktur I bolaget Clavister Holding AB utförs en begränsad del av koncernens verksamhet såsom förvaltningen av bolagets aktier och verksamhet riktad mot investerare. I dotterbolaget Clavister AB sker den absoluta merparten av koncernens transaktioner t ex försäljning, produktion och utveckling - R&D. Där ligger också de anställda och avtal med kunder, partner, agenter och leverantörer. Clavister Holding AB 100% Clavister AB 100% Clavister APAC Ltd. 100% Clavister China Ltd. Bokslutskommuniké

20 Företaget Clavister APAC Ltd har för närvarande inte några anställda, medan antalet i Clavister China Ltd uppgår till 34 medarbetare. Verksamhet bedrivs i sex olika städer; Beijing, Xi an, Zhengzhou, Shanghai, Chengdu och Guangzhou. Beijing Xi an Zhengzhou Chengdu Shanghai Guangzhou Clavister Holding AB (publ.) har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik och huvudförsäljningskontoret i Stockholm. Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan den 21 maj Bokslutskommuniké 2014

21 Kommande rapporter Årsstämma April 28, 2015 Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Clavisters hemsida, under den andra veckan i april, 2015 samt på huvudkontoret Sjögatan 6J, Örnsköldsvik, Sverige. Kvartalsrapport Januari mars 2015: Maj 28, 2015 Örnsköldsvik den 2 mars, 2014 Clavister Holding AB (publ.) Styrelsen Bokslutskommuniké

22 Kontaktinformation Clavister Holding AB Organisationsnummer: Sjögatan 6 J SE Örnsköldsvik Sverige Telefon: +46 (0) E-post: Investor relations Peter Dahlander Telefon: +46 (0) E-post: VD Jim Carlsson Telefon: +46 (0) Marknadschef Nikolas Georgii Telefon: +46 (0) E-post: Aktien Kortnamn: CLAV ISIN-kod: SE Certified Advisor Remium Nordic AB Kungsgatan SE Stockholm Sverige Telefon: +46 (8) E-post: Fotograf Cornelia Edblad 22 Bokslutskommuniké 2014

23 we are network security Clavister Sjögatan 6 J SE Örnsköldsvik

Rapport för tredje kvartalet 2014 Clavister Holding AB

Rapport för tredje kvartalet 2014 Clavister Holding AB Rapport för tredje kvartalet 2014 Clavister Holding AB Accelererad tillväxt Intäkterna ökade under tredje kvartalet med 31% till 16,0 MSEK (12,3). Bruttoresultatet ökade under tredje kvartalet med 70%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2014

Rapport för andra kvartalet 2014 Rapport för andra kvartalet 2014 Förbättrad tillväxt fortsatta investeringar Intäkterna ökade under andra kvartalet med 4% till 13,0 MSEK (12,6) Bruttoresultatet ökade under andra kvartalet med 5% till

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.)

Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Rapport första kvartalet 2015 Clavister Holding (publ.) Måttlig topline ökade bruttomarginaler fortsatta investeringar Intäkterna för första kvartalet summerade till 10,7 MSEK (11,0) Bruttoresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli dec 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Koncernens nettoomsättning ökade med 57 procent under Q2, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 9 016

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer