Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte."

Transkript

1 NYHETER Utgiven av Far Årgång Pris 60 kronor NR AVVIKELSER FRÅN IFRS, ÄR DET TILLÅTET? ANSVARSFULLHET ÄR VIKTIGARE ÄN ATT FÖLJA REGLER CSR PÅVERKAR FINANSMARKNADEN Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN

2 Revisorns Verktygslåda Stöd för andra granskningsuppdrag Hogia lanserar Revisorns Verktygslåda nya affärsmöjligheter ger konkurrensfördelar! Marknadens behov av förtroendeskapande tjänster från revisorerna beräknas öka och därmed också behovet av en standardprogramvara för att hantera dessa tjänster. Med Revisorns Verktygslåda i Hogia Audit kan Er byrå få ett hjälpmedel som effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet med ett antal uppdrag utöver lagstiftad revision. REVISORNS VERKTYGSLÅDA i Hogia Audit innehåller arbetsgångar, processer och dokument för att hantera: - översiktlig granskning av finansiella rapporter - granskning av annat än historisk finansiell information - granskning av bidrag - granskning enligt särskild överenskommelse Läs gärna mer om Revisorns Verktygslåda på vår hemsida - Där finner Ni även mer information om hur Hogia kan ge Er en helhetsintegration med hög kvalitet och maximal tidsbesparing. E-post Tel Fax Webbplats

3 nummer 1/2011 BALANS LEDARE NUMMER 1/2011 Peter Norman (M) är finansmarknadsminister. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men samtidigt riktar han kritik mot branschen. Omslagsbilden är tagen av Bosse Johansson. Balans kommer ut första måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. PRENUMERATION Kontakta PressData AB vid frågor rörande prenumerationer och utskick av tidningen. Återbetalning medges inte vid förtida uppsägningar , Priser 575 kronor/år, 960 kronor/2 år. Äldre nummer av Balans går att beställa för 60 kronor i mån av tillgång. Porto tillkommer. Du beställer från Studentrabatt 50 procent. Balans ges ut av Far med tio utgåvor per år. Gott hopp om förändringar I förra numret av Balans utmanade ett antal unga revisorer ledarna på de större byråerna. Bland annat skrev de att:»yngre medarbetare måste få chansen att tidigare stiga in i bolagens finrum för att få erfarenhet och kunskap om vilka frågor som är viktiga för kunderna.«ett annat önskemål är bättre möjligheter till balans mellan arbete och fritid. I detta nummer svarar vd:arna på PwC, Mazars set, Deloitte och Grant Thornton. Och tar man dem på orden så finns det gott hopp om förändringar. Bland annat skriver Mazars set:s vd Lars-Åke Andréasson att:»den nya yngre generationen har, enligt min mening, ett sunt förhållningssätt till det stora mysterium vi kallar livet.«grant Thorntons vd Peter Bodin menar att debattartikeln tar upp flera viktiga frågor och ser fram emot en fortsatt dialog. Förändring av branschen tar även Thomas Carrington upp i sin debattartikel på sidan 42. Han menar att den senaste tidens hårda mediakritik mot revisions- och rådgivningsbranschen inte enbart ska ses som negativ. Tvärtom är den ett hälsotecken, skriver han och hänvisar till forskning som visar att det är misslyckanden som har fört utvecklingen av branschen framåt. En person som har varit delaktig i den senaste tidens debatt i media om revisions- och rådgivningsbranschen är finansmarknadsminister Peter Norman (m). I november höll han ett möte med ordförandena för Deloitte, Ernst & Young, kpmg och PwC på finansdepartementet för att diskutera förtroendet för branschen. Läs intervjun med Peter Norman på sidan 14. Gott Nytt År! Pernilla Halling Annonser Bo Lindberg, Lindberg Marketing, , , Balans Box Stockholm Telefon Epost farakademi.se Chefredaktör Pernilla Halling Layout Anna Elgerot Redaktör Rakel Lennartsson Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad fackpressupplaga (2009) Redaktör Charlotta Danielsson Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara Fars. Läs Balans på användare: Prenumerant, lösen: Balans2010 Tryckt hos ett Klimatneutralt företag Edita Västra Aros AB 2010 ISSN

4 I affärer är det viktigt att veta vem du har att göra med. För att göra trygga affärer är det bra att kolla fakta om företaget. I vår nya e-tjänst Sök företagsfakta laddar du exempelvis ner registreringsbevis, årsredovisningar och bolagsordningar till ett betydligt lägre pris än vad de kostar att beställa i pappersformat. Du betalar med kontokort och dokumenten levereras direkt till din e-postadress.

5 INNEHÅLL 01/ Min gamle vän har spårat ur NOTERINGAR. CSR påverkar finansmarknaden. Finansmarknaden påverkas mer av negativa nyheter om ett företags csr-engagemang än av positiva nyheter på området. Det visar ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 11 NOTERINGAR. 5 frågor till Beatrice Ask som är ytterst ansvarig för tillsynen av landets revisorer. 14 PROFIL I BALANS. Peter Norman. Finansmarknadsminister Peter Norman (m) har fått mycket uppmärksamhet sedan han tillträdde. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men riktar samtidigt kritik mot branschen. 18 INTERVJU. Ny standard Far föregriper eu-reglering ersätter rs med isa i Sverige. 22 FINFORUM. Kommunikation i fokus. Hur ska börsbolagen kommunicera med marknaden? var frågan. 24 INBLICK. Avvikelser från IFRS, är det tillåtet? Undrar Rolf Rundfelt i sin krönika. 28 FÖRDJUPNING. Så handläggs ett disciplinärende. Revisorsnämndens chef Peter Strömberg om hur ett ärende handläggs. 41 I BRANSCHEN. Redovisningskonsult. Barbro Petersson är auktoriserad redovisningskonsult mitt i glasriket. 42 DEBATT. Ansvarsfullhet är viktigare än att följa regler. Revisions- och rådgivningsbranschen har fått utstå hård kritik i media den senaste tiden. Men turbulensen ska inte enbart ses som något negativt, utan tvärtom som ett hälsotecken, menar Thomas Carrington INBLICK. Olika möjligheter att överklaga moms. Emil Frennberg är detta nummers skattekrönikör. DESSUTOM I NR 1 07 NOTERINGAR 24 INBLICK 28 FÖRDJUPNING 42 DEBATT 49 Far HAR ORDET 50 GÄSTKRÖNIKAN 5

6 Är du säker på vad som gäller just nu? Kolla in de senaste trenderna inom deklarationsområdet. Norstedts Juridik främst för de främsta. Nu är det hög tid att boka in dig på seminarierna Dags att deklarera. Ett ypperligt tillfälle att ta reda på vad som hänt i skattelagstiftning och i praxis. Du får även tips och råd om hur du deklarerar på ett effektivt och bra sätt, blankett för blankett. Välj mellan: Dags att deklarera Dags att deklarera med Norstedts Skatt Dags att deklarera för juridiska personer Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Gå en kurs i januari med SRF Ekonomiutbildning Högre Redovisning januari 2011, Stockholm Skatteplanering i ägarledda företag januari 2011, Göteborg K1 En dag om årsbokslut för enskild näringsverksamhet 26 januari 2011, Stockholm 27 januari 2011, Göteborg 28 januari 2011, Malmö K2 Årsredovisningsregler i mindre företag 25 januari 2011, Stockholm 26 januari 2011, Göteborg 27 januari 2011, Malmö K3 Det nya huvudregelverket för upprättande av bokslut 27 januari 2011, Stockholm 28 januari 2011, Göteborg 31 januari 2011, Malmö

7 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR NEGATIVA NYHETER HAR STOR INVERKAN CSR påverkar finansmarknaden Finansmarknaden reagerar på negativa nyheter om ett företags CSR-engagemang, men inte alls i samma utsträckning på positiva nyheter. Det visar en studie gjord av forskaren Cristiana Manescu som efterlyser en samstämmighet av definitionen av CSR. Corporate Social Responsibility, csr, är vardag för de flesta företag och institutioner i dag. Inte minst är det ett viktigt område för investeringsbedömare. Cristiana Manescu är forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har intresserat sig för frågan. Huvudsyftet med studien har varit att se hur företags csrengagemang påverkar finansiell lönsamhet och prestation, samt att identifiera mekanismerna som utgör denna påverkan. När jag började min forskning för fem år sedan var hållbara investeringar något relativt nytt inom finansområdet. I dag är ämnet viktigt för olika index och rankningar. Det aktualiserar frågan hur man bör mäta csr på bästa sätt och ranka företag därefter, för att kunna göra bedömningar av finansiell risk och prestation, säger Cristiana Manescu. Finansmarknaden påverkas mer av negativa nyheter om ett företags CSR-engagemang än av positiva nyheter på området. Det visar ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Cristiana Manescu har tittat på hållbara investeringar ur två perspektiv; finansmarknadens och företagets. Resultaten visar bland annat att csr-aktiviteter generellt inte påverkar ett företags lönsamhet negativt och att det i de få fall den påverkar positivt handlar om en mycket svag effekt. Hennes forskning visar också att finansmarknaden reagerar starkt och negativt på ofördelaktiga nyheter om ett företags csrengagemang, medan nyheter om positiva csr-prestationer inte har särskilt stor inverkan. Cristiana Manescu skulle vilja se en samstämmighet kring definitionen av csr, och av vilka dimensioner som är av betydelse för olika branscher, för att kunna bedöma investeringar på ett rättvisande och heltäckande sätt. Bakgrunden är att hennes forskning visar att olika dimensioner av csr har olika effekter på lönsamheten. För att bättre kunna bedöma csr-effekterna presenterar Cristiana Manescu i sin av - handling en anpassning av ett redan existerande verktyg FORSKNINGSPROJEKTET för utvärdering av ett företags samlade csr-effekt i förhållande till andra aktörer i branschen. Detta kan bland annat användas av marknadsbedömare och rankningsinstitut. CHARLOTTA DANIELSSON Forskningsprojektet ingår i och finansieras av MISTRA:s forskningsprojekt Sustainable Investment Research Platform. FOTO: PERNILLA HALLING 7

8 BALANS nummer 1/2011 NOTERINGAR BOLAGSSTYRNING ISRS Krav på tillämpning av koden Nu ställs krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Det har Kollegiet för svensk bolagsstyrning beslutat, och kravet gäller från och med 1 januari Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att ställa krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Från och med årsskiftet ska bolagen tillämpa antingen Svensk kod för bolagsstyrning eller sin hemmakod. Tidigare har utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige inte behövt tillämpa den svenska koden, men nu är reglerna alltså ändrade. Om bolaget inte tillämpar den svenska koden ska det i, eller i anslutning till, den första bolagsstyrningsrapport som lämnas efter 31 december 2011 lämna en förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från den svenska koden. Samtidigt anpassas koden till förändringar i andra regelverk. Utöver anvisningen»krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity«, görs anvisningarna»treårig intjänandeperiod i incitamentsprogram«och»regeln om offentliggörande av stämmoprotokoll ersatt av lagstiftning«. Den sistnämnda handlar om att kravet enligt regel 1.7 i koden, att protokoll från bolagsstämma ska finnas tillgängligt på bolagets hemsida, har ersatts av regler i aktiebolagslagen med motsvarande innehåll. CHARLOTTA DANIELSSON Fars principiella hållning är att samtliga svenska standarder ska vila på en internationell standard, vilket innebär att bokslutsrapporten kan komma att påverkas av nya ISRS Nya ISRS 4410 Kan påverka utformningen av bokslutsrapporten International Auditing and Assurance Standards Board, iaasb, föreslår ändringar i den internationella standarden för att sammanställa finansiell information (compilation). Nya isrs 4410 kan komma att påverka utformningen av den svenska bokslutsrapporten. I slutet av oktober kom det femtiosidiga dokumentet med förslag till ändringar i den ISRS NÖJDA MEDARBETARE Nöjd personal på Ernst & Young Anställda på Ernst & Young är nöjda med sin arbetsgivare. I en undersökning gjord av företaget Universum har anställda inom olika branscher utvärderat sina arbetsgivare. Hennes & Mauritz ligger i topp. Ernst & Young tar en fjärde plats och är enda revisionsbyrå på tio i topp-listan. internationella standarden för compilation, det vill säga tjänster som bland annat kan användas av företag som inte omfattas av revisionsplikt. Förslaget är ett steg mot att»skapa ett robust regelverk«för sådana tjänster, enligt ett pressmeddelande från iaasb. Genom den föreslagna isrs 4410 siktar iaasb på att svara mot ett växande internationellt International Standard on Related Services, ISRS, ges ut av International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, som är en del av International Federation of Accountants, IFAC. Ledande skatterådgivaren PwC hamnar i topp i två oberoende undersökningar när svenska skatterådgivare listas. En av undersökningarna är World Tax 2011 där PwC för femte året i rad valts till ledande skatterådgivare av International Tax Review. Den andra är Klientbarometerns undersökning som omfattar köpare av juridiska tjänster. Resultatet är ett kvitto på att vi behov av standarder som stöder ett bredare utbud av tjänster än revision, säger iaasb:s ordförande Arnold Schilder. I Sverige har en del av detta arbete tillgodosetts genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko och bokslutsrapporten. Fars principiella hållning är att alla svenska standarder ska vila på en internationell dito, vilket innebär att bokslutsrapporten kan komma att påverkas av nya isrs En arbetsgrupp inom Fars policygrupp för revision förbereder Fars remissvar. Senast sista mars vill iaasb ha remissvaren. RAKEL LENNARTSSON SKATTERÅDGIVNING lyckats i vårt långsiktiga arbete med att stärka positionen som Sveriges ledande skatterådgivare. Självklart motiverar detta oss att fortsätta att driva utvecklingen på marknaden och leverera skatterådgivning som ger värde för våra klienter, säger Magnus Grive, ansvarig för PwC:s avdelning för företagsbeskattning. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: PERNILLA HALLING 8

9 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR Grönboken hotar EU:s konkurrenskraft Svenska remissinstanser är skeptiska till EU-kommissionens utspel. Kostnaderna riskerar att öka utan motsvarande nytta för företagen. Kostnaderna måste stå i proportion till nyttan med ytterligare reglering av revisions- och rådgivningbranschen. Det är essensen i Sveriges svar på eukommissionens grönbok om revision. Far varnar också för att grönboken hotar den svenska bolagsstyrningsmodellen. Senare i januari kommer eukommissionen att presentera en preliminär översikt av svaren på kommissionär Michel Barniers grönbok om revision. Från svensk sida har bland andra Far, Svenskt Näringsliv, Aktiespararna, Riksrevisionen och regeringen svarat. Regeringens svar föregicks av en nationell remissrunda bland fyrtio intressenter. Magnus Hermansson, ämnessakkunnig på justitiedepartementet, bedömer att cirka hälften av de tillfrågade tog chansen att påverka Sveriges officiella svar. Vi har noga tagit del av alla synpunkter som har kommit in, säger han. I likhet med Far anser regeringen att eu bör utvärdera de nyligen införda regleringarna, exempelvis Revisorsdirektivet som trädde i kraft 2009, innan man bygger på med mer. Sverige menar inte att kommissionen måste avvakta med förändringar, men i den processen är det viktigt att också utvärdera den reglering som redan finns och inte göra ändringar för sakens skull, säger Magnus Hermansson och tillägger: Man måste väga fördelar mot nackdelar och i synnerhet beakta de nackdelar som följer av ökad regelmassa. Inte minst när det gäller hur detta slår mot revisionskunderna och eu:s mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent. Fars generalsekreterare Dan Brännström är besviken över att inte fler, som till exempel svenska storbolag och andra tunga aktörer i näringslivet, har engagerat sig i frågan och lämnat svar på grönboken. Innehållet slår ju inte bara mot revisions- och rådgivningsbranschen. Senare i januari kommer EU-kommissionen att presentera en preliminär översikt av svaren på grönboken om revision. Många av förslagen i grönboken hotar den svenska bolagsstyrningen, jag tänker framför allt på idén att någon annan än ägarna ska utse revisorn, säger Dan Brännström. Han uppskattar emellertid att många svenska intressenter, exempelvis Svenskt Näringsliv, delar Fars inställning om att grönboken hotar att öka kostnaderna utan motsvarande nytta. Jag hoppas att eu-kommissionen lyssnar på alla kloka synpunkter, för går man fel i de här frågorna så kommer eu:s företag att få sämre konkurrenskraft utan att revisionen har blivit bättre, säger Dan Brännström. RAKEL LENNARTSSON FOTO: PERNILLA HALLING 9

10 BALANS nummer 1/2011 NOTERINGAR VARUMÄRKESVÄRDERING NY ORGANISATION Ny standard för värdering av varumärken En ny standard för hur varumärken ska värderas har tagits fram: ISO ISO, som är den internationella organisationen för standardisering, har tagit fram standarden tillsammans med nationella grupper i bland annat Sverige. Far har deltagit i detta arbete. Tidigare har kvaliteten och utformningen på värderingarna varierat, vilket gjort det svårt att bedöma hur mycket ett företags varumärke är värt. ISO bedöms att inom några år vara den dominerande standarden för värdering av varumärken. Läs mer om varumärkesvärdering i Balans nr 2/2011. CHARLOTTA DANIELSSON Företags - kulturen betyder allt. Du kan ha hur mycket koder och inspektioner som helst, men finns det inte rätt företagskultur, då går det inte. Erik Thedén, statssekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman, i en intervju i Affärsvärlden. FORSKNING Handels satsar på forskning I december 2010 invigdes Stockholm School of Economics Institute for Research. Det nationella forskningsinstitutet ska bedriva kvalificerad akademisk forskning inom främst ekonomi. Detta är en satsning som Handelshögskolan gör nu för att ytterligare stärka både vår egen och Sveriges forskning och position inom ekonomiområdet, säger Handelshögskolans rektor Lars Bergman. RAKEL LENNARTSSON Dan Brännström fortsätter som generalsekreterare för Far och Lena Lind är vd för Far Akademi. Mer medlemsnytta med nya Far Akademi Far ska bli effektivare, mer innovativt och enklare för medlemmar och kunder att komma i kontakt med. Vid årsskiftet samlades Fars bolag i Far Akademi. Far har tidigare bestått av tre bolag: Far ab, Far Förlag ab och Far Akademi ab. Sedan 1 januari 2011 har verksamheten samlats i en enhet med namnet Far Akademi. Det handlar om 70 medarbetare som tillsammans har över 500 års erfarenhet av arbete inom Far. Vd för verksamheten är Lena Lind och Dan Brännström fortsätter som generalsekreterare för Far. Vi strävar efter att få en så effektiv organisation som möjligt. Det ska vara tydligt och enkelt för medlemmar och kunder när de vänder sig till oss, säger Lena Lind. Dan Brännström konstaterar att tre enheter är ett onödigt hinder i en tid som präglas av snabba förändringar. Vår bransch har fått mycket större uppmärksamhet i media, det ställer också nya krav. Dessutom blir det allt viktigare att påverka på det internationella planet. Man kan säga att jag ska spela på bortaplan och Lena på hemmaplan, säger han. Precis som tidigare fortsätter Far att vara en lobbyorganisation som också sätter standarder, hela tiden med medlems- och kundsupport i fokus. Branschfrågorna drivs fortfarande under namnet Far, och de kommersiella delarna och medarbetarna samlas under Far Akademi, som blir Fars enda dotterbolag. Vi ska vara en lärande organisation som jobbar med ständiga förbättringar och utveckling, och det ska finnas ett tydligt ansvar i hela organisationen. Allt för att vi ska vinna både hemma- och bortamatcherna, säger Dan Brännström. Genom förändringarna inom Far frigörs tid som ska läggas på att öka medlems- och kundnyttan. Lena Lind säger att organisationen kommer att bli mer innovativ genom att arbetet blir mer gränslöst. Det har också blivit lättare för den som vill komma i kontakt med Far. Det är en linje in som gäller. Det är enklare oavsett om man är medlem, kund eller medarbetare, säger hon. Dan Brännström betonar att Far är en öppen mötesplats och att det centrala läget i Stockholm, med trappa från kontoret ner till Arlanda Express i anslutning till centralstationen, ger stora möjligheter. Vi sitter så centralt man bara kan och välkomnar medlemmar, byråer och kunder hit, säger han. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: PERNILLA HALLING 10

11 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR 5 FRÅGOR För medlemmar i Fars Rådgivningssektion FOTO: ÅSE BENGTSSON Justitieminister Beatrice Ask (M) är ytterst ansvarig för tillsynen av landets revisorer. 1Har din syn på Revisorsnämnden påverkats av den senaste tidens medierapportering? Min uppfattning är fortfarande att arbetet vid Revisorsnämnden i grunden fungerar bra. Medierapporteringen har inte gett hela bilden av nämndens arbete. Det utesluter dock inte att man alltid bör arbeta för att förbättra dess verksamhet. 2Hur reagerar du på antydningarna om vänskapskorruption inom revisorstillsynen? Det är viktigt att förtroendet både för revisorer och Revisorsnämndens granskning är högt. Därför måste vi förebygga att situationer kan uppstå där ovidkommande hänsyn tas vid granskningen av revisorer. Samtidigt är det viktigt att Revisorsnämnden har tillgång till fackkunskap i granskningen. Då är det nödvändigt att revisorer eller före detta revisorer deltar. 3Hur ser du på samarbetsavtalet mellan Far och Revisorsnämnden när det gäller kvalitetskontrollen? Revisorsnämnden får årligen en lista av Far på vilka företag som kontrollerats. Av dessa väljer Revisorsnämnden ut ett antal som man återkontrollerar för att se om man kommer till samma resultat. Far är dessutom skyldigt att rapportera till Revisorsnämnden om de ser allvarliga avsteg i sina granskningar så att disciplinnämnden kan vidta disciplinåtgärder. Sådana anmälningar görs i stor utsträckning. Så vitt jag vet är det Revisorsnämndens uppfattning att samarbetet fungerar bra. Jag har ingen annan uppfattning. 4Påverkar höstens debatt innehållet i regeringens regleringsbrev 2011 till Revisorsnämnden? För ett tag sedan förtydligade regeringen instruktionen för Revisorsnämnden genom att understryka att nämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet. Syftet med verksamheten ska vara att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig ekonomisk information om företags redovisning och förvaltning. Vi betonade också vikten av att Revisorsnämnden ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet. 5Hur ser du på att så få skadeståndsprocesser mot revisorer leder till fällande domar? Att det förekommit missförhållanden i ett företag måste inte med automatik bero på att revisorn misskött sitt uppdrag. I första hand är det bolagets ledning som är ansvarig för skötseln av ett företag. Det är viktigt att ha tydliga regler om vem som ansvarar för vad. RAKEL LENNARTSSON Läs mer! På sidan 28 skriver revisorsnämndens chef Peter Strömberg om hur ett disciplinärende hanteras. Hur nöjda är våra kunder? Inbjudan till Fars Rådgivningssektions event Inledning av Ragnar Gustavii, ordförande i Fars Rådgivningssektion. Hur nöjda är revisionsbyråernas konsultkunder? Marknadsundersökning presenteras av Sara Pärssinen från SKI och Rådgivningssektionens projektgrupp. Värdebaserad debitering. Caroline Rosén från PriceGain berättar. Hur tar vi nästa steg? Frågestund med konsultchefer på revisionsbyråerna. Moderator: Lennart Ekdal Plats: Operaterrassen, Stockholm 20 januari 2011 kl ca Mingel före och efter. Vi bjuder på dryck och lättare förtäring. Anmäl dig senast 17 januari 2011 på Vill du veta mer? Kontakta 11

12 FOTO: ANNA ELGEROT BALANS nummer 1/2011 NOTERINGAR EUROPAFRÅGOR Europaåret för frivilligarbete arje år tillägnar eu-kommissionen extra fokus åt ett visst område. År 2010 var till exempel Europaåret för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Vi har även haft Europaåret för kreativitet och innovation (2009) och Europaåret mot rasism (1997). År 2011 har utsetts till Europaåret för frivilligarbete. Tanken är att lyfta fram frivilligarbetet och uppmuntra andra att göra samma sak. Enligt en eu-undersökning som publicerades i maj 2010 ägnar sig tre av tio eu-medborgare åt frivilligarbete. Det kan handla om allt från att en gymnasieelev hjälper en grundskoleelev med läxorna till en förälder som är tränare i barnens idrottsklubb. I Sverige är det drygt hälften som ägnar sig åt någon typ av frivilligarbete och vi lägger ner många frivilliga timmar inom exempelvis idrottsrörelsen. Mottot för året är»gör skillnad engagera dig«och eu-kommissionen har tagit fram fyra huvudmål: Det ska bli lättare att ägna sig åt frivilligarbete inom eu. Frivilligorganisationerna ska få större handlingsutrymme och höja kvaliteten på frivilligarbetet. Frivilligverksamhet ska belönas och erkännas. Medvetenheten om frivilligarbetets värde och betydelse ska öka. För att nå målen vill eu-kommissionen uppmuntra utbyte av goda lösningar mellan eu-ländernas myndigheter och frivilligorganisationerna. eu-kommissionär Viviane Reding sa i samband med lanseringen:»jag vill hylla de miljontals människor i Europa som ägnar tid åt att förbättra världen. Djupt inom oss har vi alla förmågan att ta hand om dem som behöver oss. Frivilligarbetet bidrar till att stärka våra grundläggande europeiska värderingar: solidaritet och social sammanhållning. När nu startskottet går för Europaåret för frivilligarbete vill jag slå ett slag för människor som gör skillnad. Nu är det dags att dela med sig, ge någonting tillbaka och hjälpa dem som hjälper!«under året kommer det att ordnas hundratals aktiviteter och projekt. Bland annat ska frivilligarbetare resa runt i euländerna för att berätta om sitt arbete och knyta kontakter med beslutsfattare och allmänheten, och fyra konferenser med olika teman kommer att organiseras. Tidtabellen för Europaårets turné och ytterligare information finns på: <www.europa.eu/volunteering>. EWA FALLENIUS är EU-expert på PwC. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Ny global revisionsstandard Den internationella organisationen för revisionsorgan, INTOSAI, antog under kongressen i Johannesburg i november nya riktlinjer för revision i offentlig sektor: International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI. Det här betyder att vi nu för första gången har internationellt accepterade riktlinjer som i grunden är gemensamma för revision inom både privat och offentlig sektor, säger Gert Jönsson, överdirektör på Riksrevisionen och den som lett arbetet med att ta fram de så kallade issai:erna utnämndes Gert Jönsson till ordförande för den kommitté med ledamöter från alla världsdelar som arbetat fram issai:erna. INTOSAI/ISSAI issai är International Standards on Auditing, isa, för offentlig verksamhet. Konkret innebär det att varje isa har kompletterats med en practice note som beskriver hur standarden ska tolkas och tilllämpas på offentlig verksamhet. Eftersom man ville att det skulle bli så effektivt som möjligt valde man att bygga vidare på vedertagna standarder med gott renommé, säger Gert Jönsson. Det var ett historiskt beslut som fattades i Johannesburg. För första gången finns en världsomspännande standard för finansiell revision inom offentlig verksamhet. Det har stora implikationer för transparens och ansvarighet i hela världen, fortsätter han. RAKEL LENNARTSSON INTOSAI står för International Organisation of Supreme Audit Institutions. Svenska Riksrevisionen har haft en central roll i framtagandet av ISSAI:erna. Överdirektör Gert Jönsson är även en av arton ledamöter i International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, där han representerar offentlig sektor. Läs mer om nya ISA på sidan 18. Om frivillig revision på film Bolagsverket satsar på lätttillgänglig information. I tre korta filmer på sin hemsida informerar myndigheten om vad frivillig revision innebär. Satsningen har visat sig vara mycket lyckad och uppskattad, säger Catharina Öhman, marknadsförare på Bolagsverket. Varje år håller Bolagsverket nyhetsseminarier, men endast i de större städerna. Genom informationsfilmerna på internet når Bolagsverket nu även alla som inte har möjlighet att delta i nyhetsseminarierna. Det är klart att korta seminarier på webben inte är riktigt jämförbart med en timmes nyhetsseminarium, men vi provar den här formen för information som komplement, säger Catharina Öhman. CHARLOTTA DANIELSSON 12

13 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR 10 risker som hotar företag Nya lagar och regelefterlevnad, tillgång till kapital och långsam återhämtning är några av de affärsmässiga risker som hotar det globala näringslivet. I en rapport beskriver och rangordnar Ernst & Young de största riskerna för globala företag. Ernst & Young tar årligen fram en rapport som identifierar de tio mest betydande affärsmässiga riskerna för företag de kommande tolv månaderna. I den senaste rapporten»strategic Business Risk 2010 the top ten risks for global business«anses de största affärsriskerna vara lag- och regelefterlevnad, tillgång på kapital samt oro för konjunkturutvecklingen. Men nya riskområden kopplade till socialt ansvarstagande finns också med på tio i topp-listan. Det råder stor press på företag att arbeta med frågor kring hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande eftersom det påverkar företagets anseende, säger Håkan Molin, ansvarig för riskhanteringsfrågor inom Ernst & Young. Ska företag stå starka och återfå marknadens förtroende efter krisen måste denna fråga hanteras väl och integreras i företagets riskhantering och styrning. Då kan csr skapa goda affärsmöjligheter, i stället för att bara vara text i en hållbarhetsredovisning, fortsätter han. Rapporten baseras på djupintervjuer med 70 företagsledare på världens största företag och ledande analytiker inom 14 olika branscher. De tio största strategiska riskerna är enligt rapporten: Nya lagar och regelefterlevnad. Tillgång på kapital finns med bland de tio största strategiska riskerna som hotar företagen, enligt en rapport från Ernst & Young. Tillgång till kapital. Långsam återhämtning. Hantering av medarbetarnas kompetens. Tillväxtmarknader. Kostnadsnedskärningar. Nya aktörer på marknaden. Miljöanpassning och miljörelaterade naturkatastrofer. Socialt ansvarstagande. Transaktionsrisker. FOTO: PERNILLA HALLING De tillfrågade i undersökningen har också identifierat risker med potential att bli betydelsefulla de kommande åren: Bristande innovationsförmåga. Underhålla infrastruktur. Nya teknologier. Skatterisker. Prispress. CHARLOTTA DANIELSSON Edisons betyg* Du borde kanske också ta en titt på Edison bokföringsprogrammet för redovisningskonsulter som nu för femte gången i rad fått bättre betyg av användarna än de flesta andra. Två guld och tre silver talar sitt tydliga språk: Edison är ett av de bästa programmen för byrån! Läs mer på edison.se eller ring oss på * Enligt en undersökning från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF hösten 2009, där auktoriserade redovisningskonsulter satte betyg på sina program. 13

14

15 nummer 1/2011 BALANS PROFIL I BALANS A FINANS- MANNEN SOM BLEV MINISTER Arbetsdagar som är schemalagda minut för minut och ständigt citerad i media. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) har fått mycket uppmärksamhet sedan han tillträdde. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men riktar samtidigt kritik mot branschen. TEXT: CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: BOSSE JOHANSSON Från att ha varit något av en halvkänd person fick Peter Norman ta klivet fram i offentlighetens ljus helt och hållet när han tackade ja till statsminister Fredrik Reinfeldts erbjudande att bli finansmarknadsminister. Sedan han tillträdde tjänsten 6 oktober 2010 har han citerats i radio, tv och tidningar så gott som dagligen. En artikel i Svenska Dagbladet ett par veckor efter att Peter Norman tagit över efter Mats Odell fick rubriken»norman till attack mot revisorerna«. Han drar sig inte för att säga vad han tycker och tänker, och det är inte bara revisions- och rådgivningsbranschen som fått sig en skopa. Peter Norman har även haft synpunkter på storbankerna och bonussystem. Själv säger han att han alltid har haft åsikter om finansmarknaden. Jag har jobbat inom finanssektorn i 25 år och tycker att finansmarknadsfrågor är roliga i allmänhet. Tidigare har jag varit en del av finansmarknaden, nu får jag möjlighet att vara med att utforma morgondagens finansmarknad och det ger en form av tillfredsställelse, säger han. En del höjde på ögonbrynen när Peter Norman utsågs till finansmarknadsminister och menade att det var 15

16 BALANS nummer 1/2011 Under den första tiden som minister har fokus legat på revisions- och rådgivningsbranschen, samt på storbankerna och bonusfrågor. Det har dock inget att göra med Svenska Dagbladets uppmärksammade artikelserie betonar han, utan säger att han har haft synpunkter på revisionen i många år men att det är först nu han har fått en plattform där han kan diskutera frågorna på ett konstruktivt sätt. Jag tycker att revision är något av det finaste som finns, det vill säga att revisionen är nödvändig i en marknadsekonomi. Revisorerna gör ett fantastiskt viktigt arbete som i de allra flesta fall sköts väldigt bra. Men aktieägare, medborgare och andra ska kunna lita på att revisionen fungerar. Gör den inte det blir det ett misstroende, inte bara mot branschen utan även mot de bolag den reviderar. Därför är revisions- och rådgivningsbranschen, liksom finansbranschen i sin helhet, central vad gäller förtroendebilden för finanssektorn. Peter Normans utspel i media om revisorer och revision satte avtryck i branschen och i slutet av oktober kontaktades finansmarknadsministern av de fyra stora revisionsbyråerna och Far som ville få till ett möte. Det resulterade i att Peter Norman bjöd in företrädare för branschen till finansdepartementet i mitten av november. Det var ett bra möte, tycker Peter Norman, och branschen fick i uppgift att se över hur man kan stärka förtroendet. Under mina 25 år i finanssektorn har jag fått en hel del erfarenhet av revision. Jag har stött på många väldigt bra revisioner, men ibland har de varit sämre. Carnegie och hq är som exempel rätt frapperande. Min tolkning av det här är att det har spridit sig ett visst misstroende i finanssektorn och det understryks också när jag talar med Finansinspektionen. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Är det ett förtroendeproblem för revisions- och rådgivningsbranschen så är det ett reellt problem. Personligen anser jag att det är sant. Det finns tillfällen då revisionen fungerat mindre bra, så jag tycker att det finns fog för den här kritiken, säger Peter Norman. Stort fokus har legat på revisions- och rådgivningsbranschen för den nyblivne ministern. Peter Norman poängterar dock att det inte har med SvD:s uppmärksammade artikelserie att göra, utan att han länge haft synpunkter på dessa frågor.»jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte.«ett otippat val. Peter Norman var inte medlem i något parti, men gick med i Moderaterna några dagar efter att han blivit minister. Att vara en opolitisk minister är omöjligt, menar han. Som finansmarknadsminister har Peter Norman ansvaret för regleringen på de finansiella marknaderna och för arbetet inom eu som berör det finansiella området. Han ansvarar också för att fördela de allmänna bidragen till kommuner och landsting, samt för det kommunala utjämningssystemet, spelfrågor och företag med statligt ägande. Det han förväntar sig av revisions- och rådgivningsbranschens företrädare är ett erkännande av att det sker misstag och att problem kan finnas. Och att de ska återkomma med förslag på hur förtroendet för branschen kan säkerställas. Innan vi träffades och diskuterade de här frågorna upplevde jag att branschen tog avstånd från problembilden. Vi har inga problem, allt fungerar bra, sa man, och det var det jag reagerade mot första gången, säger Peter Norman. 16

17 nummer 1/2011 BALANS Peter Norman konstaterar att det finns en grundläggande konflikt i revisionsarbetet. Samtidigt som revisorn ska vara fullständigt oberoende av sin uppdragsgivare och vara så kritisk han eller hon kan så är det den som granskas som betalar arvodet. Den inneboende konflikten måste branschen erkänna och Peter Norman vill veta hur den hanteras. Vilken är den svagaste länken i den finansiella rapporteringen? Jag vill inte gradera det. Naturligtvis är det på styrelse och ledning det absolut yttersta ansvaret ligger när ett bolag hamnar på obestånd. Och det är självklart att styrelse och ledning brustit både i Carnegie och hq, och att de har brustit i många andra fall. Tre arbetsplatser har dominerat Peter Normans karriär inom finanssektorn: Alfred Berg, Riksbanken och Sjunde apfonden. Han har också haft andra uppdrag, bland annat som ordförande för Carnegie Investment Bank ab dit han kallades in av regeringen i samband med Carnegie-affären, samt som ordförande för Max Matthiessen. Innan han blev finansmarknadsminister satt han också i styrelsen för Stockholms universitet och investmentbolaget Svolder. Peter Norman avsade sig dock alla uppdrag i samband med att han blev minister. För egen del tvekade han inte att tacka ja till jobbet, men han hade först ett långt samtal med sin fru. Som minister förändras inte bara vardagen för honom själv utan även för familjen som består av hustrun och fyra barn. Jag har ofta jobbat långa dagar, men nu är varje minut schemalagd med möten, föredrag och annat. Jag är uppbunden under normal kontorstid och det går inte längre att bara slinka ut och göra ett ärende. Men hittills har jag lyckats komma hem någorlunda i tid på kvällarna och helgerna. Men att vara hemma med sjuka barn är otänkbart som minister? Vi får väl se, det ska inte uteslutas. Jag har små barn hemma så man vet aldrig. Endast en fråga undviker Peter Norman att svara på under intervjun. Det är om det är något han saknar att kunna göra nu när han blivit minister. Det vill jag inte kommentera, då måste vi komma in på Säpo och sådant och det vill jag inte, säger han. PETER NORMAN Ålder: Född Bor: Stockholm. Familj: Fru och fyra barn i åldrarna 0-21 år. Förebild: Winston Churchill, för hans principfasthet. I vänskapskretsen: Bland andra finansminister Anders Borg, Al Gore och SEB-ekonomen Klas Eklund. Karriär: Finansmarknadsminister sedan oktober 2010, vd för Sjunde AP-fonden, vd för kapitalförvaltaren Alfred Berg Transferator vd för Alfred Berg Asset Management, riksbanksdirektör. Har dessutom varit ordförande i styrelsen för investmentbanken Carnegie och finansföretaget Max Matthiessen. Peter Norman har även suttit i styrelsen för investmentbolaget Svolder, Stockholms universitet och Kärnavfallsfonden. Skatterådgivare och medlem i Far? Välkommen på Fars Skattes ektions årsmöte 19 januari Samling Information om auktorisering av skatterådgivare Frågestund Presentation och information av sektionens "Yngregrupp" Årsmöte Avslutning med mingel Vi bjuder på dryck och lättare förtäring Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Stockholm 17

18 BALANS nummer 1/2011 Vid årsskiftet ersattes nuvarande RS av ISA. Därmed har Sverige fått en ny revisionsstandard som inte bara är internationell utan även uppdaterad och anpassad till omvärldens förväntningar på vad revision ska innehålla. Ny standard 2011 Far föregriper EU-reglering har infört ISA i Sverige. Avskaffandet av Revisionsstandard i Sverige, rs, till förmån för International Standards on Auditing, isa, är en av de största nyheterna 2011 för revisorer. rs infördes 2005 och byggde på dåvarande isa. Sedan dess har iaasb, International Auditing and Assurance Standards Board, genomfört det så kallade clarity-projektet och isa har genomgått en genomgripande förändring till både innehåll och struktur. Far har emellertid valt att vänta med att ta in uppdateringarna. Vi tycker att det är bättre att låta alla revisorer hinna anpassa sig till rs innan det kommer fler nyheter. För den som följer rs är språnget till nya isa inte så stort, men man ska ändå inte underskatta förändringen, säger Björn Bäckvall, auktoriserad revisor och medlem i Fars policygrupp för revision. Genom sitt medlemskap i International Federation of Accountants, ifac, förbinder sig Far i princip att följa isa. Från politiskt håll finns också en strävan att upprätta mer globala regelverk och många tror att eu kommer att göra isa till gemensam revisionsstandard på den inre marknaden. Genom att redan nu ersätta alla rs med isa föregriper Far det scenariot. isa kommer förr eller senare att bli lag, det här är ett sätt att ta kommandot över utvecklingen, säger Björn Bäckvall. Den mest betydande förändringen i övergången från rs till isa är hur man ser på och betonar riskbegreppet. Nya isa har en tydligare riskbaserad ansats, där man tittar på vilka risker som finns i ett företags omvärld och hur dessa kan påverka årsredovisningen och revisionen. Revision har alltid tagit hänsyn till en inneboende risk, men detta är ett nytt angreppssätt där den riskbaserade ansatsen genomsyrar hela strukturen och ställer högre krav på förståelse för företagets verksamhet och specifika risker kopplade till den, säger Björn Bäckvall. Nya ISA är resultatet av det kvalitetsarbete (clarity-projektet) som iaasb har gjort som svar på det senaste decenniets internationellt uppmärksammade revisionsskandaler. Men den nya standarden tycks även svara mot den aktuella debatten i Sverige där det framkommer att det finns förväntningar om att revisionen ska vara tydligare kopplad till risk. Konkret syns utvecklingen tydligt i enskilda standarder som till exempel den om hanteringen av oegentligheter (rs/ isa 240). I rs var den fem sidor. I nya isa är den fyrtio sidor. Vad som är tillämpligt är sedan beroende av omständigheter, som var ett företag är verksamt och hur stort det är. Medan ett börsnoterat bolag kan ha intresse av att blåsa upp sin vinst kan ett litet företag vilja dölja den för att undkomma skatt, exemplifierar Björn Bäckvall. Uppfattningen har varit att isa är mer ISA International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, tar fram och förvaltar International Standards on Auditing, ISA. Det finns sammanlagt 36 stycken ISA. Från och med 1 januari 2011 inför Far ISA som svensk standard och ersätter därmed Revisionsstandard i Sverige, RS. inriktad mot storbolag, men nyligen gav ifac ut en handbok som är väldigt bra för mindre företag, säger han. Handboken, som ännu inte finns på svenska, ligger till grund för den kurs som Björn Bäckvall håller tillsammans med Charlotte Bouvin genom Far Akademi. Kursen fokuserar på hur man kan arbeta effektivt med nya isa och vänder sig främst till revisorer i mindre bolag. Att lägga tid på metodiken är den bästa investering en revisor kan göra, enligt Björn Bäckvall. Respektive byrå måste se över metodikfrågorna. Många revisorer ser metodutveckling som ett nödvändigt ont, men metodiken är kärnan i vår verksamhet. Man måste förstå metodiken för att kunna ta ett välgrundat beslut om tillämpningen av olika standarder, säger han. Det handlar både om att, utifrån de debatter som varit, kunna leva upp till omvärldens förväntningar och om att vara effektiv i sitt arbete. Ska man överleva som revisor måste man vara effektiv och kunna leverera nytta. I båda fallen är metodiken avgörande, säger Björn Bäckvall. RAKEL LENNARTSSON ISA är en gemensam internationell standard och den kan betraktas som en grund. Inget får dras bort från ISA. Däremot kan man göra tillägg, exempelvis förvaltningsrevisionen som bara finns i Sverige. 18

19 nummer 1/2011 BALANS»Kvaliteten ska genomsyra hela organisationen«kvalitetskontrollsystem, standarder, checklistor, handböcker. I bokhyllorna på många arbetsplatser trängs pärmarna med manualer över kvalitetskontrollsystemen. Men som Christer Asplund på Tönnerviks Horwath Revision i Växjö konstaterar ligger inte svårigheten i att ta fram ett kvalitetskontrollsystem. Utmaningen är att införa och efterleva det. Det är viktigt att ta isqc1 och kvalitetskontrollen på allvar, det får inte bli en pappersprodukt som står i en hylla. Kvalitetskontroll, och att ha ordning och reda, ska genomsyra hela organisationen, säger han. Från och med 1 januari 2011 ersätter International Standard Quality Control 1, isqc1, första delen av rs 220. Då ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i isqc1. Det innebär att varje byrå, stor som liten, ska ha ett system för kvalitetskontroll. Det gäller oavsett om man har många anställda eller om man är enmansföretagare. Men man får anpassa reglerna till verkligheten. Enmansföretag och mindre byråer har helt andra förutsättningar än de stora byråerna, säger Christer Asplund. International Auditing and Assurance Standards Board, iaasb, har ställt upp ett antal krav som riktar sig till företagets ledning. Meningen är att om kraven genomförs på rätt sätt så ska risken att fel uppstår i revisionsberättelser minska ytterligare. Tönnerviks Horwath har funnits i Växjö i mer än 50 år och har i dag 23 anställda. Tidigare hette företaget L. Engströms revisionsbyrå ab. Kunderna är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag inom ett brett spektrum av branscher. Inom Horwath i Sverige har man ett eget internt kvalitetskontrollsystem som godkänts av Far och den nya framtagna kvalitetsmanualen i enlighet med isqc1 är baserad på det egna kvalitetssystemet. Ett system för kvalitetskontroll måste levas. Det hjälper inte att ta fram en manual om den inte efterlevs ute i organisationen, menar Christer Asplund. isqc1 innebär att man måste ha ett eget system för kvalitetskontroll, det går inte att förlita sig på Fars kvalitetskontroll, säger Christer Asplund. Standarden är nedbruten i flera delar: Ansvaret för kvaliteten, yrkesetiska krav, hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har, frågor om personal, som till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag, och hur man utbildar sin personal, samt hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet. Den största skillnaden mot tidigare kvalitetskontrollsystem är nog att det enligt isqc1 betonas att det är företagets ledning som har ansvaret för kvaliteten. Det måste man komma ihåg, det är alltid styrelsen som är ansvarig, säger Christer Asplund. Det är företagets ledning som ska införa kvalitetskontrollsystemet, se till att det finns på plats och framför allt kontrollera att det efterlevs. Ett system för kvalitetskontroll måste levas. Det hjälper inte att ta fram en manual om den inte efterlevs ute i organisationen. Företagsledningen måste ha fokus på kvalitet och uppföljning, säger Christer Asplund. Att få med sig personalen tycker han inte har varit något större problem på byrån. Alla är måna om att göra ett bra jobb och intresserade av att hela tiden bli lite bättre. På Tönnerviks Horwath vill man ha en lärande organisation. Målet kommande år är alltid att vara lite bättre och lite mer effektiva. Det har inte varit några svårigheter att få med sig alla här på banan. Personalen efterfrågar riktlinjer och det här bidrar till att göra ett bra arbete och kunna känna yrkesstolthet, säger Christer Asplund. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: KJELL MARTÉNG 19

20 BALANS nummer 1/2011 VAD TYCKER DU? Far Akademi anordnade en utbildningsdag i ISA i december. Kursen var fullbokad och deltagare från hela landet kom till Stockholm för att lyssna till Björn Bäckvall och Charlotte Bouvin. Balans frågade tre deltagare hur de ser på att ISA ersätter RS. TEXT OCH FOTO: CHARLOTTA DANIELSSON»Ledningen måste ta ansvaret«den viktigaste faktorn för kvaliteten i ett revisionsföretag är ledningens inställning.»barn gör inte som man säger, utan som man gör«säger Olof Herolf, expert på internationella kvalitets- och revisionsstandarder. Från 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information ha ett system för kvalitetskontr oll. Detta är ett led i anpassningen till isqc1, som handlar om vad företagets ledning kan göra för att skapa en miljö där revisioner och närliggande tjänster kan produceras med hög kvalitet. Riktlinjer, rutiner och uppföljning är återkommande ord i isqc1, som gäller för såväl stora som små företag. Alla ska ha en egen återkommande kontroll av uppdrag utförda av de enskilda revisorerna. Ett mindre företag kan behöva söka resurser utanför den egna organisationen, kanske genom att skapa nätverk med andra mindre revisionsföretag, säger Olof Herolf. Det yttersta ansvaret för kvaliteten vilar alltid på företagets ledning. Om det delegeras är det alltså fortfarande ledningens ansvar att följa upp och kontrollera arbetet. Olof Herolf betonar att det är viktigt att som ledning föregå med gott exempel och att utbildning ges så att alla känner till vilka regler som gäller. Om inte ledningen tycker att kvalitet är en viktig fråga kommer det att avspeglas hos personalen. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: PERNILLA HALLING Ulf Johansson, godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB, Upplands Väsby. Det är ännu i sin linda och lite för tidigt att säga hur det kommer att bli. Nu vet vi ännu inte vad vi kommer att få frågor om, och jag tror att det kommer att behövas mer utbildning framöver. Men ISA blir ytterligare ett förtydligande och det kan vara bra, bland annat för mindre byråer. Lars Lidgren, auktoriserad revisor LHA Revision, Västerås. Anpassningen är ofrånkomlig. I grund och botten kan man väl ändå säga att det är mycket som är lika mellan RS och ISA, men att ISA kanske i större utsträckning handlar om att fokusera på att göra rätt saker. Det känns inte som att det kommer att bli en så stor omställning. Jonas Forsberg, auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB, Upplands Väsby. Det är bra att man är tidigt ute, för en internationell anpassning kommer vare sig du vill det eller inte. Och allt är bättre än RS. Det har också varit bra diskussioner under den här utbildningsdagen. ISQC1 ISQC1 är nedbruten i följande delar: Ansvaret för kvaliteten. Yrkesetiska krav (som hanterar oberoendefrågor, men även en del annat närliggande). Hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har. Frågor om personal, till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag och hur man utbildar sin personal. Hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet. De föregående punkterna är sådant man kan skriva regler om. Vad som kanske är viktigast är dock att man måste följa upp och kontrollera att vad som står i reglerna faktiskt tillämpas i verkligheten. Det finns mer att läsa om ISQC1 i Balans nr 10/

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 48-9 2010 2010 Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om

Läs mer

Hon värnar oberoendet

Hon värnar oberoendet Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR 6 2013 KARRIÄR Kvalitetskontrollen stärker din konkurrenskraft NÄRINGSLIV FAR vill lära av företagsskandalerna SKATT Näringslivet sågar förslaget om ändrade 3:12-regler

Läs mer

Världs- resenären. Göran tidström tjänar allmänintresset. Debatt: Skatteverket riskerar att krossa svenska företag. lärdomar av hq-kraschen

Världs- resenären. Göran tidström tjänar allmänintresset. Debatt: Skatteverket riskerar att krossa svenska företag. lärdomar av hq-kraschen Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 4112010 2011 lärdomar av hq-kraschen kina den nya supermakten kvalitetskontroll av redovisningskonsulter Världs- Debatt: Skatteverket riskerar att

Läs mer

MER ÄN BARA SIFFROR. Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer kraven Swedfund först med reviderad IR-redovisning s. 26. PROFILEN Uppskattad

MER ÄN BARA SIFFROR. Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer kraven Swedfund först med reviderad IR-redovisning s. 26. PROFILEN Uppskattad I KARRIÄREN / I LIVET NR 6 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se MER ÄN BARA SIFFROR Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Skattegeneralen. ingemar 1 hansson har landat på skatteverket. Ju fler som anlitar en revisor och ju

Skattegeneralen. ingemar 1 hansson har landat på skatteverket. Ju fler som anlitar en revisor och ju Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 46-7 2010 2010 redovisningstillsynen behöver förändras flera frågetecken kring kassaregisterlagen skatterätt eller konsten att veta vad som är fel Ju

Läs mer

Frihandelskramaren EWA BJÖRLING PÅ KORSTÅG MOT PROTEKTIONISMEN. Jag är glad att vi lyckades genomföra tjänstedirektivet

Frihandelskramaren EWA BJÖRLING PÅ KORSTÅG MOT PROTEKTIONISMEN. Jag är glad att vi lyckades genomföra tjänstedirektivet Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 4 2010 små bolag frågar revisorn om råd nya far tar plats i samhällsdebatten hantera ifrs med»följ eller förklara«jag är glad att vi lyckades genomföra tjänstedirektivet

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Moms med mervärde. Frihet är nyckeln till framgång. Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar

Moms med mervärde. Frihet är nyckeln till framgång. Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar i karriären / i Livet nr 10 december 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Moms med mervärde Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar s. 24 karriär Barnen eller jobbet? Ingen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

En bransch i blåsväder. Katarina Lidén ska öka förtroendet för finansiella rådgivare 1. inför bokslutet 2012. nyheter

En bransch i blåsväder. Katarina Lidén ska öka förtroendet för finansiella rådgivare 1. inför bokslutet 2012. nyheter nyheter inför bokslutet 2012 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 12 2012 REDOVISNING Nya Reko ska lyfta redovisningstjänsterna REVISION Äldst möter yngst i ett samtal om yrkesrollen PANAXIAFALLET

Läs mer

I maktens korridorer. Magnus Graner ansvarar för reglerna som styr revisorer 1. debatt: låt marknaden styra revisionsberättelsen

I maktens korridorer. Magnus Graner ansvarar för reglerna som styr revisorer 1. debatt: låt marknaden styra revisionsberättelsen Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 1 2013 BOLAGSSTYRNING Styrelsens ansvar vet du vad som gäller? BRANSCHEN Vad händer 2013? REDOVISNING Ingen avkriminalisering av sen årsredovisning debatt:

Läs mer

Kvalitet bygger förtroende

Kvalitet bygger förtroende I KARRIÄREN / I LIVET NR 1 JANUARI 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #1/2015 Kvalitet bygger förtroende Katarina Ljungqvist

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna i karriären / i Livet nr 9 november 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Göran Lambertz försöker inte bli populär Som ordförande i FAR:s disciplinnämnd har han unik insyn i branschen s. 28 FRIVILLIG

Läs mer

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE utgiven av far, september 2013 tryckt av bulls graphics, halmstad 2013 far box 6417 113 82 stockholm 08-506 112 00 www.far.se innehållsförteckning

Läs mer

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna?

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna? I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Inspirerar andra Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen s.

Läs mer

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 43 2010 2012 FÅ KVINNOR i TOPPEN PÅ DE STORA REVISIONSBYRÅERNA examen för redovisningskonsulter vad innebär den? xxx revisionsberättelse à la

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

Advokat med skatteperspektiv

Advokat med skatteperspektiv Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 6-7 2012 REDOVISNING Blir K3 försenat igen? FORSKNING Så beskrivs misslyckanden i finansiella rapporter REVISION Den auktoriserade revisorn fyller 100

Läs mer

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 3 2013 JÄMSTÄLLDHET Mest jämställt bland delägarna i Mazars STÄMMOSÄSONG 2013 Hetaste frågorna på vårens stämmor AKTIER I KONSULTBOLAG PwC och Skatteverket

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Byrån i takt med tiden

Byrån i takt med tiden I KARRIÄREN / I LIVET NR 9 NOVEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #4/2014 Byrån i takt med tiden Duon bakom Årets

Läs mer

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen I KARRIÄREN / I LIVET NR 5 MAJ 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Hon banar väg för andra Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten

Läs mer

Carl Lindgren har tjänat nog. Nu vill han arbeta för en bättre värld. i karriären / i Livet nr 1 januari 2014. utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor

Carl Lindgren har tjänat nog. Nu vill han arbeta för en bättre värld. i karriären / i Livet nr 1 januari 2014. utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor i karriären / i Livet nr 1 januari 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Carl Lindgren har tjänat nog Nu vill han arbeta för en bättre värld s. 28 karriär 1 000 nya jobb Goda utsikter för den som

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer