Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte."

Transkript

1 NYHETER Utgiven av Far Årgång Pris 60 kronor NR AVVIKELSER FRÅN IFRS, ÄR DET TILLÅTET? ANSVARSFULLHET ÄR VIKTIGARE ÄN ATT FÖLJA REGLER CSR PÅVERKAR FINANSMARKNADEN Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN

2 Revisorns Verktygslåda Stöd för andra granskningsuppdrag Hogia lanserar Revisorns Verktygslåda nya affärsmöjligheter ger konkurrensfördelar! Marknadens behov av förtroendeskapande tjänster från revisorerna beräknas öka och därmed också behovet av en standardprogramvara för att hantera dessa tjänster. Med Revisorns Verktygslåda i Hogia Audit kan Er byrå få ett hjälpmedel som effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet med ett antal uppdrag utöver lagstiftad revision. REVISORNS VERKTYGSLÅDA i Hogia Audit innehåller arbetsgångar, processer och dokument för att hantera: - översiktlig granskning av finansiella rapporter - granskning av annat än historisk finansiell information - granskning av bidrag - granskning enligt särskild överenskommelse Läs gärna mer om Revisorns Verktygslåda på vår hemsida - Där finner Ni även mer information om hur Hogia kan ge Er en helhetsintegration med hög kvalitet och maximal tidsbesparing. E-post Tel Fax Webbplats

3 nummer 1/2011 BALANS LEDARE NUMMER 1/2011 Peter Norman (M) är finansmarknadsminister. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men samtidigt riktar han kritik mot branschen. Omslagsbilden är tagen av Bosse Johansson. Balans kommer ut första måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. PRENUMERATION Kontakta PressData AB vid frågor rörande prenumerationer och utskick av tidningen. Återbetalning medges inte vid förtida uppsägningar , Priser 575 kronor/år, 960 kronor/2 år. Äldre nummer av Balans går att beställa för 60 kronor i mån av tillgång. Porto tillkommer. Du beställer från Studentrabatt 50 procent. Balans ges ut av Far med tio utgåvor per år. Gott hopp om förändringar I förra numret av Balans utmanade ett antal unga revisorer ledarna på de större byråerna. Bland annat skrev de att:»yngre medarbetare måste få chansen att tidigare stiga in i bolagens finrum för att få erfarenhet och kunskap om vilka frågor som är viktiga för kunderna.«ett annat önskemål är bättre möjligheter till balans mellan arbete och fritid. I detta nummer svarar vd:arna på PwC, Mazars set, Deloitte och Grant Thornton. Och tar man dem på orden så finns det gott hopp om förändringar. Bland annat skriver Mazars set:s vd Lars-Åke Andréasson att:»den nya yngre generationen har, enligt min mening, ett sunt förhållningssätt till det stora mysterium vi kallar livet.«grant Thorntons vd Peter Bodin menar att debattartikeln tar upp flera viktiga frågor och ser fram emot en fortsatt dialog. Förändring av branschen tar även Thomas Carrington upp i sin debattartikel på sidan 42. Han menar att den senaste tidens hårda mediakritik mot revisions- och rådgivningsbranschen inte enbart ska ses som negativ. Tvärtom är den ett hälsotecken, skriver han och hänvisar till forskning som visar att det är misslyckanden som har fört utvecklingen av branschen framåt. En person som har varit delaktig i den senaste tidens debatt i media om revisions- och rådgivningsbranschen är finansmarknadsminister Peter Norman (m). I november höll han ett möte med ordförandena för Deloitte, Ernst & Young, kpmg och PwC på finansdepartementet för att diskutera förtroendet för branschen. Läs intervjun med Peter Norman på sidan 14. Gott Nytt År! Pernilla Halling Annonser Bo Lindberg, Lindberg Marketing, , , Balans Box Stockholm Telefon Epost farakademi.se Chefredaktör Pernilla Halling Layout Anna Elgerot Redaktör Rakel Lennartsson Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad fackpressupplaga (2009) Redaktör Charlotta Danielsson Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara Fars. Läs Balans på användare: Prenumerant, lösen: Balans2010 Tryckt hos ett Klimatneutralt företag Edita Västra Aros AB 2010 ISSN

4 I affärer är det viktigt att veta vem du har att göra med. För att göra trygga affärer är det bra att kolla fakta om företaget. I vår nya e-tjänst Sök företagsfakta laddar du exempelvis ner registreringsbevis, årsredovisningar och bolagsordningar till ett betydligt lägre pris än vad de kostar att beställa i pappersformat. Du betalar med kontokort och dokumenten levereras direkt till din e-postadress.

5 INNEHÅLL 01/ Min gamle vän har spårat ur NOTERINGAR. CSR påverkar finansmarknaden. Finansmarknaden påverkas mer av negativa nyheter om ett företags csr-engagemang än av positiva nyheter på området. Det visar ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 11 NOTERINGAR. 5 frågor till Beatrice Ask som är ytterst ansvarig för tillsynen av landets revisorer. 14 PROFIL I BALANS. Peter Norman. Finansmarknadsminister Peter Norman (m) har fått mycket uppmärksamhet sedan han tillträdde. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men riktar samtidigt kritik mot branschen. 18 INTERVJU. Ny standard Far föregriper eu-reglering ersätter rs med isa i Sverige. 22 FINFORUM. Kommunikation i fokus. Hur ska börsbolagen kommunicera med marknaden? var frågan. 24 INBLICK. Avvikelser från IFRS, är det tillåtet? Undrar Rolf Rundfelt i sin krönika. 28 FÖRDJUPNING. Så handläggs ett disciplinärende. Revisorsnämndens chef Peter Strömberg om hur ett ärende handläggs. 41 I BRANSCHEN. Redovisningskonsult. Barbro Petersson är auktoriserad redovisningskonsult mitt i glasriket. 42 DEBATT. Ansvarsfullhet är viktigare än att följa regler. Revisions- och rådgivningsbranschen har fått utstå hård kritik i media den senaste tiden. Men turbulensen ska inte enbart ses som något negativt, utan tvärtom som ett hälsotecken, menar Thomas Carrington INBLICK. Olika möjligheter att överklaga moms. Emil Frennberg är detta nummers skattekrönikör. DESSUTOM I NR 1 07 NOTERINGAR 24 INBLICK 28 FÖRDJUPNING 42 DEBATT 49 Far HAR ORDET 50 GÄSTKRÖNIKAN 5

6 Är du säker på vad som gäller just nu? Kolla in de senaste trenderna inom deklarationsområdet. Norstedts Juridik främst för de främsta. Nu är det hög tid att boka in dig på seminarierna Dags att deklarera. Ett ypperligt tillfälle att ta reda på vad som hänt i skattelagstiftning och i praxis. Du får även tips och råd om hur du deklarerar på ett effektivt och bra sätt, blankett för blankett. Välj mellan: Dags att deklarera Dags att deklarera med Norstedts Skatt Dags att deklarera för juridiska personer Datum, tider, orter och bokning all information hittar du på boka nu! Gå en kurs i januari med SRF Ekonomiutbildning Högre Redovisning januari 2011, Stockholm Skatteplanering i ägarledda företag januari 2011, Göteborg K1 En dag om årsbokslut för enskild näringsverksamhet 26 januari 2011, Stockholm 27 januari 2011, Göteborg 28 januari 2011, Malmö K2 Årsredovisningsregler i mindre företag 25 januari 2011, Stockholm 26 januari 2011, Göteborg 27 januari 2011, Malmö K3 Det nya huvudregelverket för upprättande av bokslut 27 januari 2011, Stockholm 28 januari 2011, Göteborg 31 januari 2011, Malmö

7 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR NEGATIVA NYHETER HAR STOR INVERKAN CSR påverkar finansmarknaden Finansmarknaden reagerar på negativa nyheter om ett företags CSR-engagemang, men inte alls i samma utsträckning på positiva nyheter. Det visar en studie gjord av forskaren Cristiana Manescu som efterlyser en samstämmighet av definitionen av CSR. Corporate Social Responsibility, csr, är vardag för de flesta företag och institutioner i dag. Inte minst är det ett viktigt område för investeringsbedömare. Cristiana Manescu är forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har intresserat sig för frågan. Huvudsyftet med studien har varit att se hur företags csrengagemang påverkar finansiell lönsamhet och prestation, samt att identifiera mekanismerna som utgör denna påverkan. När jag började min forskning för fem år sedan var hållbara investeringar något relativt nytt inom finansområdet. I dag är ämnet viktigt för olika index och rankningar. Det aktualiserar frågan hur man bör mäta csr på bästa sätt och ranka företag därefter, för att kunna göra bedömningar av finansiell risk och prestation, säger Cristiana Manescu. Finansmarknaden påverkas mer av negativa nyheter om ett företags CSR-engagemang än av positiva nyheter på området. Det visar ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Cristiana Manescu har tittat på hållbara investeringar ur två perspektiv; finansmarknadens och företagets. Resultaten visar bland annat att csr-aktiviteter generellt inte påverkar ett företags lönsamhet negativt och att det i de få fall den påverkar positivt handlar om en mycket svag effekt. Hennes forskning visar också att finansmarknaden reagerar starkt och negativt på ofördelaktiga nyheter om ett företags csrengagemang, medan nyheter om positiva csr-prestationer inte har särskilt stor inverkan. Cristiana Manescu skulle vilja se en samstämmighet kring definitionen av csr, och av vilka dimensioner som är av betydelse för olika branscher, för att kunna bedöma investeringar på ett rättvisande och heltäckande sätt. Bakgrunden är att hennes forskning visar att olika dimensioner av csr har olika effekter på lönsamheten. För att bättre kunna bedöma csr-effekterna presenterar Cristiana Manescu i sin av - handling en anpassning av ett redan existerande verktyg FORSKNINGSPROJEKTET för utvärdering av ett företags samlade csr-effekt i förhållande till andra aktörer i branschen. Detta kan bland annat användas av marknadsbedömare och rankningsinstitut. CHARLOTTA DANIELSSON Forskningsprojektet ingår i och finansieras av MISTRA:s forskningsprojekt Sustainable Investment Research Platform. FOTO: PERNILLA HALLING 7

8 BALANS nummer 1/2011 NOTERINGAR BOLAGSSTYRNING ISRS Krav på tillämpning av koden Nu ställs krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Det har Kollegiet för svensk bolagsstyrning beslutat, och kravet gäller från och med 1 januari Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att ställa krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Från och med årsskiftet ska bolagen tillämpa antingen Svensk kod för bolagsstyrning eller sin hemmakod. Tidigare har utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige inte behövt tillämpa den svenska koden, men nu är reglerna alltså ändrade. Om bolaget inte tillämpar den svenska koden ska det i, eller i anslutning till, den första bolagsstyrningsrapport som lämnas efter 31 december 2011 lämna en förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från den svenska koden. Samtidigt anpassas koden till förändringar i andra regelverk. Utöver anvisningen»krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity«, görs anvisningarna»treårig intjänandeperiod i incitamentsprogram«och»regeln om offentliggörande av stämmoprotokoll ersatt av lagstiftning«. Den sistnämnda handlar om att kravet enligt regel 1.7 i koden, att protokoll från bolagsstämma ska finnas tillgängligt på bolagets hemsida, har ersatts av regler i aktiebolagslagen med motsvarande innehåll. CHARLOTTA DANIELSSON Fars principiella hållning är att samtliga svenska standarder ska vila på en internationell standard, vilket innebär att bokslutsrapporten kan komma att påverkas av nya ISRS Nya ISRS 4410 Kan påverka utformningen av bokslutsrapporten International Auditing and Assurance Standards Board, iaasb, föreslår ändringar i den internationella standarden för att sammanställa finansiell information (compilation). Nya isrs 4410 kan komma att påverka utformningen av den svenska bokslutsrapporten. I slutet av oktober kom det femtiosidiga dokumentet med förslag till ändringar i den ISRS NÖJDA MEDARBETARE Nöjd personal på Ernst & Young Anställda på Ernst & Young är nöjda med sin arbetsgivare. I en undersökning gjord av företaget Universum har anställda inom olika branscher utvärderat sina arbetsgivare. Hennes & Mauritz ligger i topp. Ernst & Young tar en fjärde plats och är enda revisionsbyrå på tio i topp-listan. internationella standarden för compilation, det vill säga tjänster som bland annat kan användas av företag som inte omfattas av revisionsplikt. Förslaget är ett steg mot att»skapa ett robust regelverk«för sådana tjänster, enligt ett pressmeddelande från iaasb. Genom den föreslagna isrs 4410 siktar iaasb på att svara mot ett växande internationellt International Standard on Related Services, ISRS, ges ut av International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, som är en del av International Federation of Accountants, IFAC. Ledande skatterådgivaren PwC hamnar i topp i två oberoende undersökningar när svenska skatterådgivare listas. En av undersökningarna är World Tax 2011 där PwC för femte året i rad valts till ledande skatterådgivare av International Tax Review. Den andra är Klientbarometerns undersökning som omfattar köpare av juridiska tjänster. Resultatet är ett kvitto på att vi behov av standarder som stöder ett bredare utbud av tjänster än revision, säger iaasb:s ordförande Arnold Schilder. I Sverige har en del av detta arbete tillgodosetts genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko och bokslutsrapporten. Fars principiella hållning är att alla svenska standarder ska vila på en internationell dito, vilket innebär att bokslutsrapporten kan komma att påverkas av nya isrs En arbetsgrupp inom Fars policygrupp för revision förbereder Fars remissvar. Senast sista mars vill iaasb ha remissvaren. RAKEL LENNARTSSON SKATTERÅDGIVNING lyckats i vårt långsiktiga arbete med att stärka positionen som Sveriges ledande skatterådgivare. Självklart motiverar detta oss att fortsätta att driva utvecklingen på marknaden och leverera skatterådgivning som ger värde för våra klienter, säger Magnus Grive, ansvarig för PwC:s avdelning för företagsbeskattning. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: PERNILLA HALLING 8

9 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR Grönboken hotar EU:s konkurrenskraft Svenska remissinstanser är skeptiska till EU-kommissionens utspel. Kostnaderna riskerar att öka utan motsvarande nytta för företagen. Kostnaderna måste stå i proportion till nyttan med ytterligare reglering av revisions- och rådgivningbranschen. Det är essensen i Sveriges svar på eukommissionens grönbok om revision. Far varnar också för att grönboken hotar den svenska bolagsstyrningsmodellen. Senare i januari kommer eukommissionen att presentera en preliminär översikt av svaren på kommissionär Michel Barniers grönbok om revision. Från svensk sida har bland andra Far, Svenskt Näringsliv, Aktiespararna, Riksrevisionen och regeringen svarat. Regeringens svar föregicks av en nationell remissrunda bland fyrtio intressenter. Magnus Hermansson, ämnessakkunnig på justitiedepartementet, bedömer att cirka hälften av de tillfrågade tog chansen att påverka Sveriges officiella svar. Vi har noga tagit del av alla synpunkter som har kommit in, säger han. I likhet med Far anser regeringen att eu bör utvärdera de nyligen införda regleringarna, exempelvis Revisorsdirektivet som trädde i kraft 2009, innan man bygger på med mer. Sverige menar inte att kommissionen måste avvakta med förändringar, men i den processen är det viktigt att också utvärdera den reglering som redan finns och inte göra ändringar för sakens skull, säger Magnus Hermansson och tillägger: Man måste väga fördelar mot nackdelar och i synnerhet beakta de nackdelar som följer av ökad regelmassa. Inte minst när det gäller hur detta slår mot revisionskunderna och eu:s mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent. Fars generalsekreterare Dan Brännström är besviken över att inte fler, som till exempel svenska storbolag och andra tunga aktörer i näringslivet, har engagerat sig i frågan och lämnat svar på grönboken. Innehållet slår ju inte bara mot revisions- och rådgivningsbranschen. Senare i januari kommer EU-kommissionen att presentera en preliminär översikt av svaren på grönboken om revision. Många av förslagen i grönboken hotar den svenska bolagsstyrningen, jag tänker framför allt på idén att någon annan än ägarna ska utse revisorn, säger Dan Brännström. Han uppskattar emellertid att många svenska intressenter, exempelvis Svenskt Näringsliv, delar Fars inställning om att grönboken hotar att öka kostnaderna utan motsvarande nytta. Jag hoppas att eu-kommissionen lyssnar på alla kloka synpunkter, för går man fel i de här frågorna så kommer eu:s företag att få sämre konkurrenskraft utan att revisionen har blivit bättre, säger Dan Brännström. RAKEL LENNARTSSON FOTO: PERNILLA HALLING 9

10 BALANS nummer 1/2011 NOTERINGAR VARUMÄRKESVÄRDERING NY ORGANISATION Ny standard för värdering av varumärken En ny standard för hur varumärken ska värderas har tagits fram: ISO ISO, som är den internationella organisationen för standardisering, har tagit fram standarden tillsammans med nationella grupper i bland annat Sverige. Far har deltagit i detta arbete. Tidigare har kvaliteten och utformningen på värderingarna varierat, vilket gjort det svårt att bedöma hur mycket ett företags varumärke är värt. ISO bedöms att inom några år vara den dominerande standarden för värdering av varumärken. Läs mer om varumärkesvärdering i Balans nr 2/2011. CHARLOTTA DANIELSSON Företags - kulturen betyder allt. Du kan ha hur mycket koder och inspektioner som helst, men finns det inte rätt företagskultur, då går det inte. Erik Thedén, statssekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman, i en intervju i Affärsvärlden. FORSKNING Handels satsar på forskning I december 2010 invigdes Stockholm School of Economics Institute for Research. Det nationella forskningsinstitutet ska bedriva kvalificerad akademisk forskning inom främst ekonomi. Detta är en satsning som Handelshögskolan gör nu för att ytterligare stärka både vår egen och Sveriges forskning och position inom ekonomiområdet, säger Handelshögskolans rektor Lars Bergman. RAKEL LENNARTSSON Dan Brännström fortsätter som generalsekreterare för Far och Lena Lind är vd för Far Akademi. Mer medlemsnytta med nya Far Akademi Far ska bli effektivare, mer innovativt och enklare för medlemmar och kunder att komma i kontakt med. Vid årsskiftet samlades Fars bolag i Far Akademi. Far har tidigare bestått av tre bolag: Far ab, Far Förlag ab och Far Akademi ab. Sedan 1 januari 2011 har verksamheten samlats i en enhet med namnet Far Akademi. Det handlar om 70 medarbetare som tillsammans har över 500 års erfarenhet av arbete inom Far. Vd för verksamheten är Lena Lind och Dan Brännström fortsätter som generalsekreterare för Far. Vi strävar efter att få en så effektiv organisation som möjligt. Det ska vara tydligt och enkelt för medlemmar och kunder när de vänder sig till oss, säger Lena Lind. Dan Brännström konstaterar att tre enheter är ett onödigt hinder i en tid som präglas av snabba förändringar. Vår bransch har fått mycket större uppmärksamhet i media, det ställer också nya krav. Dessutom blir det allt viktigare att påverka på det internationella planet. Man kan säga att jag ska spela på bortaplan och Lena på hemmaplan, säger han. Precis som tidigare fortsätter Far att vara en lobbyorganisation som också sätter standarder, hela tiden med medlems- och kundsupport i fokus. Branschfrågorna drivs fortfarande under namnet Far, och de kommersiella delarna och medarbetarna samlas under Far Akademi, som blir Fars enda dotterbolag. Vi ska vara en lärande organisation som jobbar med ständiga förbättringar och utveckling, och det ska finnas ett tydligt ansvar i hela organisationen. Allt för att vi ska vinna både hemma- och bortamatcherna, säger Dan Brännström. Genom förändringarna inom Far frigörs tid som ska läggas på att öka medlems- och kundnyttan. Lena Lind säger att organisationen kommer att bli mer innovativ genom att arbetet blir mer gränslöst. Det har också blivit lättare för den som vill komma i kontakt med Far. Det är en linje in som gäller. Det är enklare oavsett om man är medlem, kund eller medarbetare, säger hon. Dan Brännström betonar att Far är en öppen mötesplats och att det centrala läget i Stockholm, med trappa från kontoret ner till Arlanda Express i anslutning till centralstationen, ger stora möjligheter. Vi sitter så centralt man bara kan och välkomnar medlemmar, byråer och kunder hit, säger han. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: PERNILLA HALLING 10

11 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR 5 FRÅGOR För medlemmar i Fars Rådgivningssektion FOTO: ÅSE BENGTSSON Justitieminister Beatrice Ask (M) är ytterst ansvarig för tillsynen av landets revisorer. 1Har din syn på Revisorsnämnden påverkats av den senaste tidens medierapportering? Min uppfattning är fortfarande att arbetet vid Revisorsnämnden i grunden fungerar bra. Medierapporteringen har inte gett hela bilden av nämndens arbete. Det utesluter dock inte att man alltid bör arbeta för att förbättra dess verksamhet. 2Hur reagerar du på antydningarna om vänskapskorruption inom revisorstillsynen? Det är viktigt att förtroendet både för revisorer och Revisorsnämndens granskning är högt. Därför måste vi förebygga att situationer kan uppstå där ovidkommande hänsyn tas vid granskningen av revisorer. Samtidigt är det viktigt att Revisorsnämnden har tillgång till fackkunskap i granskningen. Då är det nödvändigt att revisorer eller före detta revisorer deltar. 3Hur ser du på samarbetsavtalet mellan Far och Revisorsnämnden när det gäller kvalitetskontrollen? Revisorsnämnden får årligen en lista av Far på vilka företag som kontrollerats. Av dessa väljer Revisorsnämnden ut ett antal som man återkontrollerar för att se om man kommer till samma resultat. Far är dessutom skyldigt att rapportera till Revisorsnämnden om de ser allvarliga avsteg i sina granskningar så att disciplinnämnden kan vidta disciplinåtgärder. Sådana anmälningar görs i stor utsträckning. Så vitt jag vet är det Revisorsnämndens uppfattning att samarbetet fungerar bra. Jag har ingen annan uppfattning. 4Påverkar höstens debatt innehållet i regeringens regleringsbrev 2011 till Revisorsnämnden? För ett tag sedan förtydligade regeringen instruktionen för Revisorsnämnden genom att understryka att nämndens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet. Syftet med verksamheten ska vara att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig ekonomisk information om företags redovisning och förvaltning. Vi betonade också vikten av att Revisorsnämnden ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet. 5Hur ser du på att så få skadeståndsprocesser mot revisorer leder till fällande domar? Att det förekommit missförhållanden i ett företag måste inte med automatik bero på att revisorn misskött sitt uppdrag. I första hand är det bolagets ledning som är ansvarig för skötseln av ett företag. Det är viktigt att ha tydliga regler om vem som ansvarar för vad. RAKEL LENNARTSSON Läs mer! På sidan 28 skriver revisorsnämndens chef Peter Strömberg om hur ett disciplinärende hanteras. Hur nöjda är våra kunder? Inbjudan till Fars Rådgivningssektions event Inledning av Ragnar Gustavii, ordförande i Fars Rådgivningssektion. Hur nöjda är revisionsbyråernas konsultkunder? Marknadsundersökning presenteras av Sara Pärssinen från SKI och Rådgivningssektionens projektgrupp. Värdebaserad debitering. Caroline Rosén från PriceGain berättar. Hur tar vi nästa steg? Frågestund med konsultchefer på revisionsbyråerna. Moderator: Lennart Ekdal Plats: Operaterrassen, Stockholm 20 januari 2011 kl ca Mingel före och efter. Vi bjuder på dryck och lättare förtäring. Anmäl dig senast 17 januari 2011 på Vill du veta mer? Kontakta 11

12 FOTO: ANNA ELGEROT BALANS nummer 1/2011 NOTERINGAR EUROPAFRÅGOR Europaåret för frivilligarbete arje år tillägnar eu-kommissionen extra fokus åt ett visst område. År 2010 var till exempel Europaåret för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Vi har även haft Europaåret för kreativitet och innovation (2009) och Europaåret mot rasism (1997). År 2011 har utsetts till Europaåret för frivilligarbete. Tanken är att lyfta fram frivilligarbetet och uppmuntra andra att göra samma sak. Enligt en eu-undersökning som publicerades i maj 2010 ägnar sig tre av tio eu-medborgare åt frivilligarbete. Det kan handla om allt från att en gymnasieelev hjälper en grundskoleelev med läxorna till en förälder som är tränare i barnens idrottsklubb. I Sverige är det drygt hälften som ägnar sig åt någon typ av frivilligarbete och vi lägger ner många frivilliga timmar inom exempelvis idrottsrörelsen. Mottot för året är»gör skillnad engagera dig«och eu-kommissionen har tagit fram fyra huvudmål: Det ska bli lättare att ägna sig åt frivilligarbete inom eu. Frivilligorganisationerna ska få större handlingsutrymme och höja kvaliteten på frivilligarbetet. Frivilligverksamhet ska belönas och erkännas. Medvetenheten om frivilligarbetets värde och betydelse ska öka. För att nå målen vill eu-kommissionen uppmuntra utbyte av goda lösningar mellan eu-ländernas myndigheter och frivilligorganisationerna. eu-kommissionär Viviane Reding sa i samband med lanseringen:»jag vill hylla de miljontals människor i Europa som ägnar tid åt att förbättra världen. Djupt inom oss har vi alla förmågan att ta hand om dem som behöver oss. Frivilligarbetet bidrar till att stärka våra grundläggande europeiska värderingar: solidaritet och social sammanhållning. När nu startskottet går för Europaåret för frivilligarbete vill jag slå ett slag för människor som gör skillnad. Nu är det dags att dela med sig, ge någonting tillbaka och hjälpa dem som hjälper!«under året kommer det att ordnas hundratals aktiviteter och projekt. Bland annat ska frivilligarbetare resa runt i euländerna för att berätta om sitt arbete och knyta kontakter med beslutsfattare och allmänheten, och fyra konferenser med olika teman kommer att organiseras. Tidtabellen för Europaårets turné och ytterligare information finns på: <www.europa.eu/volunteering>. EWA FALLENIUS är EU-expert på PwC. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Ny global revisionsstandard Den internationella organisationen för revisionsorgan, INTOSAI, antog under kongressen i Johannesburg i november nya riktlinjer för revision i offentlig sektor: International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI. Det här betyder att vi nu för första gången har internationellt accepterade riktlinjer som i grunden är gemensamma för revision inom både privat och offentlig sektor, säger Gert Jönsson, överdirektör på Riksrevisionen och den som lett arbetet med att ta fram de så kallade issai:erna utnämndes Gert Jönsson till ordförande för den kommitté med ledamöter från alla världsdelar som arbetat fram issai:erna. INTOSAI/ISSAI issai är International Standards on Auditing, isa, för offentlig verksamhet. Konkret innebär det att varje isa har kompletterats med en practice note som beskriver hur standarden ska tolkas och tilllämpas på offentlig verksamhet. Eftersom man ville att det skulle bli så effektivt som möjligt valde man att bygga vidare på vedertagna standarder med gott renommé, säger Gert Jönsson. Det var ett historiskt beslut som fattades i Johannesburg. För första gången finns en världsomspännande standard för finansiell revision inom offentlig verksamhet. Det har stora implikationer för transparens och ansvarighet i hela världen, fortsätter han. RAKEL LENNARTSSON INTOSAI står för International Organisation of Supreme Audit Institutions. Svenska Riksrevisionen har haft en central roll i framtagandet av ISSAI:erna. Överdirektör Gert Jönsson är även en av arton ledamöter i International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, där han representerar offentlig sektor. Läs mer om nya ISA på sidan 18. Om frivillig revision på film Bolagsverket satsar på lätttillgänglig information. I tre korta filmer på sin hemsida informerar myndigheten om vad frivillig revision innebär. Satsningen har visat sig vara mycket lyckad och uppskattad, säger Catharina Öhman, marknadsförare på Bolagsverket. Varje år håller Bolagsverket nyhetsseminarier, men endast i de större städerna. Genom informationsfilmerna på internet når Bolagsverket nu även alla som inte har möjlighet att delta i nyhetsseminarierna. Det är klart att korta seminarier på webben inte är riktigt jämförbart med en timmes nyhetsseminarium, men vi provar den här formen för information som komplement, säger Catharina Öhman. CHARLOTTA DANIELSSON 12

13 nummer 1/2011 BALANS NOTERINGAR 10 risker som hotar företag Nya lagar och regelefterlevnad, tillgång till kapital och långsam återhämtning är några av de affärsmässiga risker som hotar det globala näringslivet. I en rapport beskriver och rangordnar Ernst & Young de största riskerna för globala företag. Ernst & Young tar årligen fram en rapport som identifierar de tio mest betydande affärsmässiga riskerna för företag de kommande tolv månaderna. I den senaste rapporten»strategic Business Risk 2010 the top ten risks for global business«anses de största affärsriskerna vara lag- och regelefterlevnad, tillgång på kapital samt oro för konjunkturutvecklingen. Men nya riskområden kopplade till socialt ansvarstagande finns också med på tio i topp-listan. Det råder stor press på företag att arbeta med frågor kring hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande eftersom det påverkar företagets anseende, säger Håkan Molin, ansvarig för riskhanteringsfrågor inom Ernst & Young. Ska företag stå starka och återfå marknadens förtroende efter krisen måste denna fråga hanteras väl och integreras i företagets riskhantering och styrning. Då kan csr skapa goda affärsmöjligheter, i stället för att bara vara text i en hållbarhetsredovisning, fortsätter han. Rapporten baseras på djupintervjuer med 70 företagsledare på världens största företag och ledande analytiker inom 14 olika branscher. De tio största strategiska riskerna är enligt rapporten: Nya lagar och regelefterlevnad. Tillgång på kapital finns med bland de tio största strategiska riskerna som hotar företagen, enligt en rapport från Ernst & Young. Tillgång till kapital. Långsam återhämtning. Hantering av medarbetarnas kompetens. Tillväxtmarknader. Kostnadsnedskärningar. Nya aktörer på marknaden. Miljöanpassning och miljörelaterade naturkatastrofer. Socialt ansvarstagande. Transaktionsrisker. FOTO: PERNILLA HALLING De tillfrågade i undersökningen har också identifierat risker med potential att bli betydelsefulla de kommande åren: Bristande innovationsförmåga. Underhålla infrastruktur. Nya teknologier. Skatterisker. Prispress. CHARLOTTA DANIELSSON Edisons betyg* Du borde kanske också ta en titt på Edison bokföringsprogrammet för redovisningskonsulter som nu för femte gången i rad fått bättre betyg av användarna än de flesta andra. Två guld och tre silver talar sitt tydliga språk: Edison är ett av de bästa programmen för byrån! Läs mer på edison.se eller ring oss på * Enligt en undersökning från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF hösten 2009, där auktoriserade redovisningskonsulter satte betyg på sina program. 13

14

15 nummer 1/2011 BALANS PROFIL I BALANS A FINANS- MANNEN SOM BLEV MINISTER Arbetsdagar som är schemalagda minut för minut och ständigt citerad i media. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) har fått mycket uppmärksamhet sedan han tillträdde. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men riktar samtidigt kritik mot branschen. TEXT: CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: BOSSE JOHANSSON Från att ha varit något av en halvkänd person fick Peter Norman ta klivet fram i offentlighetens ljus helt och hållet när han tackade ja till statsminister Fredrik Reinfeldts erbjudande att bli finansmarknadsminister. Sedan han tillträdde tjänsten 6 oktober 2010 har han citerats i radio, tv och tidningar så gott som dagligen. En artikel i Svenska Dagbladet ett par veckor efter att Peter Norman tagit över efter Mats Odell fick rubriken»norman till attack mot revisorerna«. Han drar sig inte för att säga vad han tycker och tänker, och det är inte bara revisions- och rådgivningsbranschen som fått sig en skopa. Peter Norman har även haft synpunkter på storbankerna och bonussystem. Själv säger han att han alltid har haft åsikter om finansmarknaden. Jag har jobbat inom finanssektorn i 25 år och tycker att finansmarknadsfrågor är roliga i allmänhet. Tidigare har jag varit en del av finansmarknaden, nu får jag möjlighet att vara med att utforma morgondagens finansmarknad och det ger en form av tillfredsställelse, säger han. En del höjde på ögonbrynen när Peter Norman utsågs till finansmarknadsminister och menade att det var 15

16 BALANS nummer 1/2011 Under den första tiden som minister har fokus legat på revisions- och rådgivningsbranschen, samt på storbankerna och bonusfrågor. Det har dock inget att göra med Svenska Dagbladets uppmärksammade artikelserie betonar han, utan säger att han har haft synpunkter på revisionen i många år men att det är först nu han har fått en plattform där han kan diskutera frågorna på ett konstruktivt sätt. Jag tycker att revision är något av det finaste som finns, det vill säga att revisionen är nödvändig i en marknadsekonomi. Revisorerna gör ett fantastiskt viktigt arbete som i de allra flesta fall sköts väldigt bra. Men aktieägare, medborgare och andra ska kunna lita på att revisionen fungerar. Gör den inte det blir det ett misstroende, inte bara mot branschen utan även mot de bolag den reviderar. Därför är revisions- och rådgivningsbranschen, liksom finansbranschen i sin helhet, central vad gäller förtroendebilden för finanssektorn. Peter Normans utspel i media om revisorer och revision satte avtryck i branschen och i slutet av oktober kontaktades finansmarknadsministern av de fyra stora revisionsbyråerna och Far som ville få till ett möte. Det resulterade i att Peter Norman bjöd in företrädare för branschen till finansdepartementet i mitten av november. Det var ett bra möte, tycker Peter Norman, och branschen fick i uppgift att se över hur man kan stärka förtroendet. Under mina 25 år i finanssektorn har jag fått en hel del erfarenhet av revision. Jag har stött på många väldigt bra revisioner, men ibland har de varit sämre. Carnegie och hq är som exempel rätt frapperande. Min tolkning av det här är att det har spridit sig ett visst misstroende i finanssektorn och det understryks också när jag talar med Finansinspektionen. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Är det ett förtroendeproblem för revisions- och rådgivningsbranschen så är det ett reellt problem. Personligen anser jag att det är sant. Det finns tillfällen då revisionen fungerat mindre bra, så jag tycker att det finns fog för den här kritiken, säger Peter Norman. Stort fokus har legat på revisions- och rådgivningsbranschen för den nyblivne ministern. Peter Norman poängterar dock att det inte har med SvD:s uppmärksammade artikelserie att göra, utan att han länge haft synpunkter på dessa frågor.»jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte.«ett otippat val. Peter Norman var inte medlem i något parti, men gick med i Moderaterna några dagar efter att han blivit minister. Att vara en opolitisk minister är omöjligt, menar han. Som finansmarknadsminister har Peter Norman ansvaret för regleringen på de finansiella marknaderna och för arbetet inom eu som berör det finansiella området. Han ansvarar också för att fördela de allmänna bidragen till kommuner och landsting, samt för det kommunala utjämningssystemet, spelfrågor och företag med statligt ägande. Det han förväntar sig av revisions- och rådgivningsbranschens företrädare är ett erkännande av att det sker misstag och att problem kan finnas. Och att de ska återkomma med förslag på hur förtroendet för branschen kan säkerställas. Innan vi träffades och diskuterade de här frågorna upplevde jag att branschen tog avstånd från problembilden. Vi har inga problem, allt fungerar bra, sa man, och det var det jag reagerade mot första gången, säger Peter Norman. 16

17 nummer 1/2011 BALANS Peter Norman konstaterar att det finns en grundläggande konflikt i revisionsarbetet. Samtidigt som revisorn ska vara fullständigt oberoende av sin uppdragsgivare och vara så kritisk han eller hon kan så är det den som granskas som betalar arvodet. Den inneboende konflikten måste branschen erkänna och Peter Norman vill veta hur den hanteras. Vilken är den svagaste länken i den finansiella rapporteringen? Jag vill inte gradera det. Naturligtvis är det på styrelse och ledning det absolut yttersta ansvaret ligger när ett bolag hamnar på obestånd. Och det är självklart att styrelse och ledning brustit både i Carnegie och hq, och att de har brustit i många andra fall. Tre arbetsplatser har dominerat Peter Normans karriär inom finanssektorn: Alfred Berg, Riksbanken och Sjunde apfonden. Han har också haft andra uppdrag, bland annat som ordförande för Carnegie Investment Bank ab dit han kallades in av regeringen i samband med Carnegie-affären, samt som ordförande för Max Matthiessen. Innan han blev finansmarknadsminister satt han också i styrelsen för Stockholms universitet och investmentbolaget Svolder. Peter Norman avsade sig dock alla uppdrag i samband med att han blev minister. För egen del tvekade han inte att tacka ja till jobbet, men han hade först ett långt samtal med sin fru. Som minister förändras inte bara vardagen för honom själv utan även för familjen som består av hustrun och fyra barn. Jag har ofta jobbat långa dagar, men nu är varje minut schemalagd med möten, föredrag och annat. Jag är uppbunden under normal kontorstid och det går inte längre att bara slinka ut och göra ett ärende. Men hittills har jag lyckats komma hem någorlunda i tid på kvällarna och helgerna. Men att vara hemma med sjuka barn är otänkbart som minister? Vi får väl se, det ska inte uteslutas. Jag har små barn hemma så man vet aldrig. Endast en fråga undviker Peter Norman att svara på under intervjun. Det är om det är något han saknar att kunna göra nu när han blivit minister. Det vill jag inte kommentera, då måste vi komma in på Säpo och sådant och det vill jag inte, säger han. PETER NORMAN Ålder: Född Bor: Stockholm. Familj: Fru och fyra barn i åldrarna 0-21 år. Förebild: Winston Churchill, för hans principfasthet. I vänskapskretsen: Bland andra finansminister Anders Borg, Al Gore och SEB-ekonomen Klas Eklund. Karriär: Finansmarknadsminister sedan oktober 2010, vd för Sjunde AP-fonden, vd för kapitalförvaltaren Alfred Berg Transferator vd för Alfred Berg Asset Management, riksbanksdirektör. Har dessutom varit ordförande i styrelsen för investmentbanken Carnegie och finansföretaget Max Matthiessen. Peter Norman har även suttit i styrelsen för investmentbolaget Svolder, Stockholms universitet och Kärnavfallsfonden. Skatterådgivare och medlem i Far? Välkommen på Fars Skattes ektions årsmöte 19 januari Samling Information om auktorisering av skatterådgivare Frågestund Presentation och information av sektionens "Yngregrupp" Årsmöte Avslutning med mingel Vi bjuder på dryck och lättare förtäring Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Stockholm 17

18 BALANS nummer 1/2011 Vid årsskiftet ersattes nuvarande RS av ISA. Därmed har Sverige fått en ny revisionsstandard som inte bara är internationell utan även uppdaterad och anpassad till omvärldens förväntningar på vad revision ska innehålla. Ny standard 2011 Far föregriper EU-reglering har infört ISA i Sverige. Avskaffandet av Revisionsstandard i Sverige, rs, till förmån för International Standards on Auditing, isa, är en av de största nyheterna 2011 för revisorer. rs infördes 2005 och byggde på dåvarande isa. Sedan dess har iaasb, International Auditing and Assurance Standards Board, genomfört det så kallade clarity-projektet och isa har genomgått en genomgripande förändring till både innehåll och struktur. Far har emellertid valt att vänta med att ta in uppdateringarna. Vi tycker att det är bättre att låta alla revisorer hinna anpassa sig till rs innan det kommer fler nyheter. För den som följer rs är språnget till nya isa inte så stort, men man ska ändå inte underskatta förändringen, säger Björn Bäckvall, auktoriserad revisor och medlem i Fars policygrupp för revision. Genom sitt medlemskap i International Federation of Accountants, ifac, förbinder sig Far i princip att följa isa. Från politiskt håll finns också en strävan att upprätta mer globala regelverk och många tror att eu kommer att göra isa till gemensam revisionsstandard på den inre marknaden. Genom att redan nu ersätta alla rs med isa föregriper Far det scenariot. isa kommer förr eller senare att bli lag, det här är ett sätt att ta kommandot över utvecklingen, säger Björn Bäckvall. Den mest betydande förändringen i övergången från rs till isa är hur man ser på och betonar riskbegreppet. Nya isa har en tydligare riskbaserad ansats, där man tittar på vilka risker som finns i ett företags omvärld och hur dessa kan påverka årsredovisningen och revisionen. Revision har alltid tagit hänsyn till en inneboende risk, men detta är ett nytt angreppssätt där den riskbaserade ansatsen genomsyrar hela strukturen och ställer högre krav på förståelse för företagets verksamhet och specifika risker kopplade till den, säger Björn Bäckvall. Nya ISA är resultatet av det kvalitetsarbete (clarity-projektet) som iaasb har gjort som svar på det senaste decenniets internationellt uppmärksammade revisionsskandaler. Men den nya standarden tycks även svara mot den aktuella debatten i Sverige där det framkommer att det finns förväntningar om att revisionen ska vara tydligare kopplad till risk. Konkret syns utvecklingen tydligt i enskilda standarder som till exempel den om hanteringen av oegentligheter (rs/ isa 240). I rs var den fem sidor. I nya isa är den fyrtio sidor. Vad som är tillämpligt är sedan beroende av omständigheter, som var ett företag är verksamt och hur stort det är. Medan ett börsnoterat bolag kan ha intresse av att blåsa upp sin vinst kan ett litet företag vilja dölja den för att undkomma skatt, exemplifierar Björn Bäckvall. Uppfattningen har varit att isa är mer ISA International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, tar fram och förvaltar International Standards on Auditing, ISA. Det finns sammanlagt 36 stycken ISA. Från och med 1 januari 2011 inför Far ISA som svensk standard och ersätter därmed Revisionsstandard i Sverige, RS. inriktad mot storbolag, men nyligen gav ifac ut en handbok som är väldigt bra för mindre företag, säger han. Handboken, som ännu inte finns på svenska, ligger till grund för den kurs som Björn Bäckvall håller tillsammans med Charlotte Bouvin genom Far Akademi. Kursen fokuserar på hur man kan arbeta effektivt med nya isa och vänder sig främst till revisorer i mindre bolag. Att lägga tid på metodiken är den bästa investering en revisor kan göra, enligt Björn Bäckvall. Respektive byrå måste se över metodikfrågorna. Många revisorer ser metodutveckling som ett nödvändigt ont, men metodiken är kärnan i vår verksamhet. Man måste förstå metodiken för att kunna ta ett välgrundat beslut om tillämpningen av olika standarder, säger han. Det handlar både om att, utifrån de debatter som varit, kunna leva upp till omvärldens förväntningar och om att vara effektiv i sitt arbete. Ska man överleva som revisor måste man vara effektiv och kunna leverera nytta. I båda fallen är metodiken avgörande, säger Björn Bäckvall. RAKEL LENNARTSSON ISA är en gemensam internationell standard och den kan betraktas som en grund. Inget får dras bort från ISA. Däremot kan man göra tillägg, exempelvis förvaltningsrevisionen som bara finns i Sverige. 18

19 nummer 1/2011 BALANS»Kvaliteten ska genomsyra hela organisationen«kvalitetskontrollsystem, standarder, checklistor, handböcker. I bokhyllorna på många arbetsplatser trängs pärmarna med manualer över kvalitetskontrollsystemen. Men som Christer Asplund på Tönnerviks Horwath Revision i Växjö konstaterar ligger inte svårigheten i att ta fram ett kvalitetskontrollsystem. Utmaningen är att införa och efterleva det. Det är viktigt att ta isqc1 och kvalitetskontrollen på allvar, det får inte bli en pappersprodukt som står i en hylla. Kvalitetskontroll, och att ha ordning och reda, ska genomsyra hela organisationen, säger han. Från och med 1 januari 2011 ersätter International Standard Quality Control 1, isqc1, första delen av rs 220. Då ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i isqc1. Det innebär att varje byrå, stor som liten, ska ha ett system för kvalitetskontroll. Det gäller oavsett om man har många anställda eller om man är enmansföretagare. Men man får anpassa reglerna till verkligheten. Enmansföretag och mindre byråer har helt andra förutsättningar än de stora byråerna, säger Christer Asplund. International Auditing and Assurance Standards Board, iaasb, har ställt upp ett antal krav som riktar sig till företagets ledning. Meningen är att om kraven genomförs på rätt sätt så ska risken att fel uppstår i revisionsberättelser minska ytterligare. Tönnerviks Horwath har funnits i Växjö i mer än 50 år och har i dag 23 anställda. Tidigare hette företaget L. Engströms revisionsbyrå ab. Kunderna är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag inom ett brett spektrum av branscher. Inom Horwath i Sverige har man ett eget internt kvalitetskontrollsystem som godkänts av Far och den nya framtagna kvalitetsmanualen i enlighet med isqc1 är baserad på det egna kvalitetssystemet. Ett system för kvalitetskontroll måste levas. Det hjälper inte att ta fram en manual om den inte efterlevs ute i organisationen, menar Christer Asplund. isqc1 innebär att man måste ha ett eget system för kvalitetskontroll, det går inte att förlita sig på Fars kvalitetskontroll, säger Christer Asplund. Standarden är nedbruten i flera delar: Ansvaret för kvaliteten, yrkesetiska krav, hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har, frågor om personal, som till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag, och hur man utbildar sin personal, samt hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet. Den största skillnaden mot tidigare kvalitetskontrollsystem är nog att det enligt isqc1 betonas att det är företagets ledning som har ansvaret för kvaliteten. Det måste man komma ihåg, det är alltid styrelsen som är ansvarig, säger Christer Asplund. Det är företagets ledning som ska införa kvalitetskontrollsystemet, se till att det finns på plats och framför allt kontrollera att det efterlevs. Ett system för kvalitetskontroll måste levas. Det hjälper inte att ta fram en manual om den inte efterlevs ute i organisationen. Företagsledningen måste ha fokus på kvalitet och uppföljning, säger Christer Asplund. Att få med sig personalen tycker han inte har varit något större problem på byrån. Alla är måna om att göra ett bra jobb och intresserade av att hela tiden bli lite bättre. På Tönnerviks Horwath vill man ha en lärande organisation. Målet kommande år är alltid att vara lite bättre och lite mer effektiva. Det har inte varit några svårigheter att få med sig alla här på banan. Personalen efterfrågar riktlinjer och det här bidrar till att göra ett bra arbete och kunna känna yrkesstolthet, säger Christer Asplund. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: KJELL MARTÉNG 19

20 BALANS nummer 1/2011 VAD TYCKER DU? Far Akademi anordnade en utbildningsdag i ISA i december. Kursen var fullbokad och deltagare från hela landet kom till Stockholm för att lyssna till Björn Bäckvall och Charlotte Bouvin. Balans frågade tre deltagare hur de ser på att ISA ersätter RS. TEXT OCH FOTO: CHARLOTTA DANIELSSON»Ledningen måste ta ansvaret«den viktigaste faktorn för kvaliteten i ett revisionsföretag är ledningens inställning.»barn gör inte som man säger, utan som man gör«säger Olof Herolf, expert på internationella kvalitets- och revisionsstandarder. Från 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information ha ett system för kvalitetskontr oll. Detta är ett led i anpassningen till isqc1, som handlar om vad företagets ledning kan göra för att skapa en miljö där revisioner och närliggande tjänster kan produceras med hög kvalitet. Riktlinjer, rutiner och uppföljning är återkommande ord i isqc1, som gäller för såväl stora som små företag. Alla ska ha en egen återkommande kontroll av uppdrag utförda av de enskilda revisorerna. Ett mindre företag kan behöva söka resurser utanför den egna organisationen, kanske genom att skapa nätverk med andra mindre revisionsföretag, säger Olof Herolf. Det yttersta ansvaret för kvaliteten vilar alltid på företagets ledning. Om det delegeras är det alltså fortfarande ledningens ansvar att följa upp och kontrollera arbetet. Olof Herolf betonar att det är viktigt att som ledning föregå med gott exempel och att utbildning ges så att alla känner till vilka regler som gäller. Om inte ledningen tycker att kvalitet är en viktig fråga kommer det att avspeglas hos personalen. CHARLOTTA DANIELSSON FOTO: PERNILLA HALLING Ulf Johansson, godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB, Upplands Väsby. Det är ännu i sin linda och lite för tidigt att säga hur det kommer att bli. Nu vet vi ännu inte vad vi kommer att få frågor om, och jag tror att det kommer att behövas mer utbildning framöver. Men ISA blir ytterligare ett förtydligande och det kan vara bra, bland annat för mindre byråer. Lars Lidgren, auktoriserad revisor LHA Revision, Västerås. Anpassningen är ofrånkomlig. I grund och botten kan man väl ändå säga att det är mycket som är lika mellan RS och ISA, men att ISA kanske i större utsträckning handlar om att fokusera på att göra rätt saker. Det känns inte som att det kommer att bli en så stor omställning. Jonas Forsberg, auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB, Upplands Väsby. Det är bra att man är tidigt ute, för en internationell anpassning kommer vare sig du vill det eller inte. Och allt är bättre än RS. Det har också varit bra diskussioner under den här utbildningsdagen. ISQC1 ISQC1 är nedbruten i följande delar: Ansvaret för kvaliteten. Yrkesetiska krav (som hanterar oberoendefrågor, men även en del annat närliggande). Hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har. Frågor om personal, till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag och hur man utbildar sin personal. Hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet. De föregående punkterna är sådant man kan skriva regler om. Vad som kanske är viktigast är dock att man måste följa upp och kontrollera att vad som står i reglerna faktiskt tillämpas i verkligheten. Det finns mer att läsa om ISQC1 i Balans nr 10/

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 20 januari 2012 EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Far har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:60

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman Saco Chefsråd har formulerat ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013?

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? 2013-02-04 Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013 - Från bra till bäst I mer än 20 år har Great Place to Work utvecklat kunskapen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Lagstiftningsprocess 2010 Grönboken 2014 EUförordning och direktiv 2016 Ikraftträdande i nationell rätt Revisorsförordningen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer