org. nr Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15"

Transkript

1 org. nr Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne Lars Borg Ersättare Berndt Andersson Boris Jönsson Övriga deltagare Perallan Orrbeck, sekreterare Paragrafer Utses att justera Underskrifter Ordf, Sekr Birgitta Wichne Alva Hjärth Perallan Orrbeck Justerande Birgitta Wichne ANSLAG/BEVIS Organ Samordningsförbundet Sammanträdesdatum Anslaget under tiden Förvaringsplats Kommunkontoret, Tranemo för protokollet Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag Underskrift Susanne Brandt-Andersson

2 org. nr Sid 2 av d.nr verksamhets- och finansieringsplan Enligt förbundsordningen skall styrelsen fastställa årsbudgeten senast den 30 november. Innan årsbudgeten fastställs skall styrelsen samråda med förbundsmedlemmarna. Ett av styrelsen upprättade förslag till verksamhetsplan med finansieringsplan har varit föremål för samråd med huvudmännen. Västra Götalandsregionen (VGR) har inga invändningar eller synpunkter på planen. I ett kompletterande yttrande påpekar VGR vikten av att de planerade operativa insatserna snabbt kommer igång. Det är också viktigt, enligt VGR, att nödvändiga personella resurser skyndsamt knyts till genomförandeorganisationen. Ulricehamns kommun har för sin del godkänt förslaget till verksamhetsplan. Tranemo kommun anför att innan någon utvärdering gjorts av de åtgärder som f.n. pågår bör inte några dramatiska förändringar genomföras av verksamheten. Om de resurser för processtöd, som anges i verksamhetsplanen, verkligen behövs under ett inledningsskede bör de kunna köpas inom ramen för något av de projekt förbundet stöder, enligt Tranemo kommun. Beträffande försäkringskassans och länsarbetsnämndens synpunkter på verksamhetsplanen har respektive statligt organ delegerat ställningstagandet till sina företrädare i styrelsen för Samordningsförbundet. Efter att ha tagit del av samrådsyttrandena tillstyrkte beredningsgruppen , p. 26, det upprättade förslaget till verksamhetsplan Efter justering och komplettering beslutar styrelsen: att fastställa verksamhets- och finansieringsplan

3 org. nr Sid 3 av avtal - beredande tjänsteman Samordningsförbundet beslutade , 11, att köpa tjänsten som beredande tjänsteman av Tranemo kommun. Ett avtalsförslag om köp av beredande tjänstemannen har upprättats. Beredningsgruppen tillstyrkte det upprättade förslaget till avtal mellan parterna , p. 28a. att godkänna upprättat förslag till avtal med Tranemo kommun beträffande köp av tjänsten som beredande tjänsteman.

4 org. nr Sid 4 av avtal administrativ service Samordningsförbundet beslutade , 11, bl.a. att köpa ekonomiredovisning av Tranemo kommun. Ett avtalsförslag har upprättats beträffande köp av administrativ service. Beredningsgruppen tillstyrkte det upprättade förslaget till avtal mellan parterna , p. 28b. att godkänna upprättat förslag till avtal med Tranemo kommun beträffande köp av administrativ service.

5 org. nr Sid 5 av D.nr avtal Byggstenen, Tranemo kommun Samordningsförbundet beslutade att ersätta Tranemo kommun för del av verksamheten vid Byggstenen. Ett avtalsförslag har upprättats beträffande aktiviteter inom rehabiliteringsområdet. Beredningsgruppen tillstyrkte förslaget till avtal mellan parterna , p. 28c. att godkänna upprättat förslag till avtal med Tranemo kommun angående aktiviteter inom rehabiliteringsområdet vid Byggstenen, Tranemo.

6 org. nr Sid 6 av avtal Knuten, Ulricehamns kommun Samordningsförbundet beslutade ersätta Ulricehamns kommun för del av verksamheten vid Knuten. Ett avtalsförslag har upprättats beträffande aktiviteter inom rehabiliteringsområdet. Beredningsgruppen tillstyrkte förslaget till avtal mellan parterna , p. 28 d. att godkänna upprättat förslag till avtal med Ulricehamns kommun angående aktiviteter inom rehabiliteringsområdet vid Knuten, Ulricehamn.

7 org. nr Sid 7 av avtal Jobbcentrum, Ulricehamns kommun Samordningsförbundet beslutade ersätta Ulricehamns kommun för del av verksamheten vid Jobbcentrum. Ett avtalsförslag har upprättats beträffande aktiviteter inom rehabiliteringsområdet. Beredningsgruppen tillstyrkte förslaget till avtal mellan parterna , p. 28 e. att godkänna upprättat förslag till avtal med Ulricehamns kommun angående aktiviteter inom rehabiliteringsområdet vid Jobbcentrum, Ulricehamn.

8 org. nr Sid 8 av verkställande tjänsteman I den fastställda verksamhets- och finansieringsplanen anges att Samordningsförbundet behöver en verkställande tjänsteman på heltid för en aktiv ledning inklusive styrelseadministration och utveckling av verksamhetsfrågorna för förbundets samlade verksamhet. Dessutom skall den verkställande tjänstemannen fungera som processledare för dialog och samverkan med ordinarie verksamheters arbete. att rekrytera en verkställande tjänsteman på heltid och att uppdra åt presidiet att genomföra intervjuer.

9 org. nr Sid 9 av förlängning av avtal med beredande tjänsteman Nuvarande avtal med Tranemo kommun om köp av beredande tjänsteman på deltid, 25 % av hel tid löper ut , med möjlighet till förlängning. Med hänvisning till den fastställda verksamhets- och finansieringsplanen har styrelsen beslutat att rekrytera en verkställande tjänsteman på heltid. att förlänga avtalet med Tranemo kommun om köp av beredande tjänsteman tills en verkställande tjänsteman på heltid tillträder.

10 org. nr Sid 10 av Kommentar revisionsrapport Sundsvall Samordningsförbundet beslutade , 22, uppdra åt beredande tjänstemannen att pröva bärigheten beträffande revisionsrapport angående Samordningsförbundet i Sundsvall på Samordningsförbundets Tranemo och Ulricehamn verksamhet. I skrivelse redovisas och kommenteras den berörda revisionsrapportens bärighet på verksamheten i Samordningsförbundet. att lägga skrivelsen till handlingarna.

11 org. nr Sid 11 av Sammanträdesplan 2007 Ett förslag till sammanträdesplan för år 2007 har upprättats. att fastställa följande sammanträdesplan för år 2007: torsdag 11 januari kl onsdag 21 februari kl onsdag 18 april kl tisdag 19 juni kl tisdag 25 september kl torsdag 15 november kl

12 org. nr Sid 12 av Delgivningar a. beredningsgruppens minnesanteckningar b. Tranemo kommunfullmäktige , 101, val av ny ersättare i samordningsförbundet c. Dokumentation av nätverksträff kring finansiell samordning i Göteborg

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer