hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR 1 2006"

Transkript

1 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR Stor-Logens Ämbetsmän samlade vid höstens konferens med allmänna loger. Sittande fr. v. Bertil Carlsson, Falun, Rolf Wiklund, Sundsvall, Rune Lundberg, Habo. Stående fr. v. Åke Semb, Härnösand, Göran Oscarsson, Jönköping, Göran Gabrielsson, Särö och Peter Andersson, Nässjö.

2 Från Stormästarens horisont WF-Bröder. Nu har mer än halva min mandattid förflutit och det är tid att göra en liten återblick. Det har varit en intressant tid tillsammans med mina Bröder i VU och med de kontakter jag haft inom Logerna. En önskedröm vore om Stormästaren under sin ämbetstid kunde besöka samliga Loger för att närmare ta del av verksamheten. Tyvärr medger inte Storlogens ekonomi sådana utsvävningar. Vid de besök jag kunnat göra har det visat sig att sättet att genomföra gradgivningar och andra arrangemang varit olika. Men jag vill betona att dessa alltid präglats av noggrannhet mot ritualerna som ju ger en viss frihet till tolkning. Jag vill även passa på och tacka för den värme och högaktning jag mött vid besök i Logerna. Inom Storlogens VU har vi arbetat med de förslag till förändringar som framförts. Det har gällt en fördjupning av ritualen vid grad VIII, modernare hjälpmedel vid gradgivningar, vår tidning, m.m. Frågor, som bland andra var med på dagordningen för OMträffen i Örserum, om vilken redaktören refererar i denna tidning. En stor fråga för Logerna som återkommer är rekryteringen. En rimlig målsättning är att behålla den numerär man har. Men kan man öka antalet Bröder är det naturligtvis till glädje för oss alla. O.D.St.M Rune Lindberg har kraftfullt och engagerat tagit sig an denna fråga. Dels höll han i ämnet vid OM-träffen, dels har han brevledes delgivit alla Loger sin entusiasm och vad som framkom vid OM-träffen. Ansvaret för rekryteringen ligger inte bara på kollegierna i Logerna, utan i lika hög grad på de enskilda bröderna. Se till att alla får ta del av vad som framkom på OM-träffen. Tiden går fort. År 2008 är det dags för ett Storlogemöte med gradgivning till grad VIII. Denna gång i Hultsfred som jag vet redan är i gång med förberedelserna. Förbered er även i Logerna med de motioner ni vill lämna till mötet. Tänk efter och lyssna till Bröderna om det är något som ni tycker skall underställas Storlogemötet. När ni läser detta närmar sig året sitt slut. Jag vill därför ta tillfället att önska alla WF- Bröder med anhöriga en God Jul och ett Gott Nytt År. Med Broderlig hälsning Rolf Wiklund O.St.M. I huvudet på en huvudredaktör Äntligen kan du då läsa nästa nummer av nya WF-tidningen. Som kanske de flesta i dagsläget känner till, då det bör ha diskuterats i respektive loge, har Storlogen bestämt efter enkäter bland de lokala Logerna, att tidningen skall komma ut med åtta sidor och två nummer per år. Åtta sidor är minsann inte mycket att rymma material från elva Loger, Jubiléer, Storlogen och omslagssidor. Dessutom skall strävan vara att vi i varje nummer skall spegla något som i varje Loge är en smula unikt under lämpligen rubriken Krönikan. Skicka gärna förslag från era Loger inför nästa nummer. Det blir tyvärr min sak att bedöma och döma vilket material, som skall rymmas och att vid behov beskära både textbidrag och bilder. Det känns jobbigt att ha den rollen när allt insänt material är av sådan hög klass att det mesta borde få tryckas. Men tyvärr! Och jag hoppas att du skribent och fotograf, som finner att all din text och dina bilder inte är med i tidningen, förstår min situation. Tyvärr får också flera bra bilder hamna i datorns runda file alternativt krympas om det är möjligt. Vid Stor-Logens sammanträde i Örserum i början av oktober gavs jag tillfälle att deltaga och presenterade kostnader för tidningen. Dessutom önskade jag att man inom varje Loge bör ta upp en diskussion om möjligheten och lämpligheten att vi har annonser i tidningen. Andra ordenssällskap har ju detta. Kan vi inte finna ekonomi för tidningen så förblir den sannolikt ett embryo som självdör. Lars von Knorring sätter tidningen som en av två viktiga instrument för Frimurarnas rekrytering, (läs i separat reportage sid. 3). Det gäller förmodligen även för oss och därför är det viktigt att vi skapar ekonomi för tidningens fortlevnad. Annonser, sponsring? Annat? Br Carl-Owe Carlsson förlorade under konferensen på Hotel Örensbaden sin ribba med miniatyrer uppsatta på svart pappskiva och han hoppas att någon kan tipsa om var miniatyrerna kan finnas. Meddela honom om du vet något om detta. Läs och njut! en Nr , Årgång 39 Ansvarig utgivare: Rolf Wiklund, Riddargatan 31 B Sundsvall Huvudredaktör: Grafisk formgivning: Redaktionens adress: en W.F.- hälsning c/o Knopvägen 9, Alnö Tel , E-post: Tryck: hälsning Nyman & Jonsson Tryckeri AB Sundsvall 2006, W.F. Citat får göras med angivande av källan. Nästa utgåva beräknas utkomma i augusti 2007 Manusstopp är 30 juni 2007 Innehåll Från Stormästarens horisont 2 I huvudet på en huvudredaktör 2 Storlogens OM-konferens 3 Stockholmslogen 4 Sundsvallslogen 4 Jönköpingslogen 5 Hultsfredslogen 5 Falulogen 6 Göteborgslogen 7 Sävsjölogen 7 Krönikan 8 Hemsida:

3 OM-konferens i Örserum I början av oktober hade Stor- Logen kallat samtliga OM och övriga företrädare för alla loger till en konferens i dagarna två i småländska Örserum. Platsen är synnerligen passande för den som vill stressa av från vardagen och uppleva lugn och ro och samtidigt i vårt fall även omtanke och vänskap i brödragemenskapen. Sedan O.St.M. Rolf Wiklund hälsat välkommen och öppnat konferensen ägnades lördagen åt bl. a. två motioner, information om WF-tidningen och hemsidan, en diskussion om informationsflödet. Innan kvällens måltid hölls en Instruktionsloge. Söndagen ägnades huvudsakligen åt medlemsfrågor med tonvikt på rekrytering. För att få en objektiv syn på dessa frågor hade inbjudits Lars von Knorring, som informerade om hur Frimurarna handlat när man befann sig i en liknande situation som WF. Motioner Motion nr 1 speglade tankegångar från motionären hur man borde kunna utveckla grad VIII. Behandlingen skedde helt av Bröder i denna grad och därför kan och får inget refereras från gruppens förslag. Motion nr 2 gällde ett förslag från motionären, som gäller alla graderna och därför är öppet för redovisning. Tankegångarna från motionären, Göteborgslogen, är att vi när i många loger gammal rekvisita inte längre är lätthanterad och framförallt halvt trasig och i många fall skall anslutas elektriskt med osäkra kopplingar, så borde vi försöka arbeta fram modern rekvisita byggd på modern teknik och utrustning. Meningen är inte att man skall modernisera så till den grad att den traditionella djupa stämningen vid gradgivningar går till spillo. Detta framhölls också såsom mycket väsentligt vid det grupparbete, som behandlade motionen. Tanken är alltså att nuvarande otympliga obelisker kan ersättas med datorbilder projicerade via en bildkanon eller som diabilder i stillbildsprojektor. Allt bygger på att man har erforderligt utrymme att förfoga över och det visade sig att många nog saknar detta. Men det ansågs inte fel att gå vidare med förslaget och därför var gruppens beslut att Göteborgslogen under ett års tid utvecklar förslaget och därefter tas frågan upp på nytt. Tidning och hemsida Tidningens huvudredaktör, hade inbjudits att både referera OMträffen och även redogöra för tidningen, dess kommande nummer och kostnader. Redaktören uttalade en ängslan över att man begränsat sidantalet till åtta och att det material, som inkommit och väntas inkomma, skulle spräcka planeringen och innebära stora beskärningar i materialet. Logerna gavs tid fram till 5 november att besluta om man trots tidigare önskemål, satsade på papperexemplar. Det uttalades från några håll önskemål att tidningen också kunde spegla Damklubbarnas verksamhet. Hur nu detta skall gå till med bara åtta sidor och en redan stark beskärning av inkommet logematerial? O.St.Sekr. Göran Gabrielsson informerade om hemsidan uppkopplad mot nätet och innehållet i dagsläget och betonade vikten av att alla loger nu utser en IT-ansvarig, som får tillgång till inloggningsdata för att lägga in material för sin egen loge på hemsidan. Medlemsrekrytering För att få en sakkunnigs syn på denna så väsentliga fråga hade inbjudits som gästföreläsare Lars von Knorring från Frimurarna. Han började med att betona vikten av att om vi eftersträvar större uppmärksamhet i bl. a. medier, det inte får innebära att vi tappar den egna profilen. Han berättade därefter kortfattat om de problem man haft inom Frimurarna med en stor medlemsstock på över medlemmar, där många var STORLOGEN vilande, ej betalande. Man införde radikalt ett fribrev riktat till dessa och gav dem chansen att betala inom två år och då behålla sin grad. Därefter förlorades grad och medlemskap och önskade man återinträda startade man i grad I. Antalet medlemmar sjönk drastiskt till ca , men har därefter ökat rejält varje år med nya engagerade medlemmar, många unga i karriären i yrkeslivet. Men man bör komma ihåg att yngre medlemmar ofta ställer större krav på organisationen. Viktigast vid medlemsrekrytering är begreppet Kvalitet. Vem är värdig? Ordenssällskapets viktigaste ansikte utåt anser Lars hemsidan och tidningen vara. Tidningen ges ut i ex per utgåva. Frimurarna delar också ut ansenliga belopp till kultur och forskning och därigenom har man skaffat sig en positiv bild hos media och man ges idag betydligt större utrymme, vilket är av stor vikt för den egna organisationen. Han visade upp en stor artikel i Dagens Industri såsom ett exempel. Öppna hus med begreppet Orden i samhället är också en väg till medierna och medborgarna. Men problem står hela tiden på lut. Ett sådant är att Frimurarnas egna stora hus kostar skjortan. en WF-hälsning Instruktionsloge och middag Under ledning av Stor-Logens ämbets och tjänstemän genomfördes en Instuktionsloge. Hela akten skapade hög stämning och fridfullhet. En välsmakande måltid serverades därefter och mellan rätterna varvades det med några tal bl. a. av O.St.M. Broder Rolf Wiklund. Lars von Knorring, Frimurarna, en frisk fläkt vid W.F. mötet

4 en WF-hälsning STOCKHOLMSLOGEN Pubaftnar Våra temata har varit Korvens lov, Italiensk afton, Kockelever visar upp sig och Allsång. Ekonomiloger och Kollegium De ekonomie loger som genomförts har haft ett något högre besöksantal än föregående år. Söndagen 22 januari hölls reception i I:a graden varvid även installerades de valda ämbetsmännen. Installationen förrättades med den äran av Stor-Logens ledamöter under ledning av O.D.St.M. Bertil Carlsson. Nya bröder Sedan sommaren 2005 har 4 nya bröder invigts i den I:a graden, nämligen: Kenneth Lundqvist, Niclas Nygårdh, Per-Arne Larsson och Nils- Olov Norlander. 141:a Högtidsfesten Den 7 januari 2006 fyllde Stockholmslogen och därigenom hela W.F. 141 år. Högtidsdagen genomfördes i våra Ordenslokaler, först den stämningsfyllda logen i vår kyrksal och därefter middagen i matsalen. Högtidslogen inleddes med att Stockholmslogens O.M. hälsade festdeltagarna välkomna, varefter bröderna Niklas Rydén och Michael Perlitz bar in W.F-fanan och den svenska fanan. Broder Sten-Erik Moberg spelade till fanornas inmarsch och utmarsch samt en fanfar efter medaljutdelningen. Musik och solosång framfördes av broder Sten-Erik ackompanjerad på flygel av sin mycket talangfulla dotter Nadia Moberg. Medaljer utdelades till väl förtjänta bröder och broder Bo Rydén tilldelades ALLMÄNNA LOGER vår höga utmärkelse Guldnålen. Efter att ha kunnat använda oss av vår så uppskattade köksmästare Knud Drabøl i nästan 20 år har vi nu börjat beställa vår mat från andra håll. I tacksamhet över broder Knuds stora insatser i köket och inte minst alla de pengar han sparat in till vår loge genom åren med sina broderliga priser utsågs Knud till F.Km, Förste Kösksmästare, på livstid och fick behålla sin unika tjänstgöringskedja, tillverkad av broder Georg Norberg. Ca 45 damer, bröder och gäster samlades efter avslutad loge till en bankett i vår vackra matsal. Parentation Söndagen 15 januari 2006 hölls traditionsenligt Parentation i Solna kyrka, där vi haft denna sammankomst i över 40 år. I år högtidlighöll vi minnet av bröderna Gottfrid Alexandersson, Gösta Fornstam och Erik Nord. Operasångare Erik Thorslund framträdde med sång och organist Märta Ideström-Danell skötte musiken. Som så många år tidigare hölls betraktelse och välsignelse av pastor Per-Arne Dahlin. Recitatör var broder Claes Welander, vilket han som vanligt gjorde med den äran. Våra hjälpsamma vänner i Damklubben ordnade därefter kaffeservering i S:t Martins stall, och deltagarna lät sig väl smaka. Deltagarantalet var i år omkring 35 bröder och damer. Barnfest Efter ett års uppehåll kunde vi ånyo anordna vår traditionsrika Barn- och familjefest den 29 januari. Med lekar, lotterier, chokladhjul, trollkarl och underhållning var festen en riktigt trevlig upplevelse för såväl små som stora. Gradgivningar Under årets gradgivningsloger har deltagarantalet varit tillfredsställande och logerna har genomförts stämningsfullt och seriöst. Den 14 mars besökte ett antal Stockhomsbröder Falulogen vid dess receptionsloge i V:e graden, och blev synnerligen väl mottagna. Vårutflykt Den 13 augusti fick vi uppleva en underbar, men minst sagt något försenad, vårutflykt. Detta år reste vi till Norrtälje Brenneri, via Östra Ryds kyrka, om vilken O.M. Billey Gleissner föreläste. Väl framme vid Brenneriet fick vi oss en initierad beskrivning om alla de vedermödor som faller över den som ämnar starta privat brännvinstillverkning i detta land. Vi avnjöt också en splendid lunch på Brenneriet. Ett besök där kan verkligen rekommenderas till alla! Broder Kebbe var som vanligt vår mycket uppskattade chaufför, med sitt trevliga sätt och sin gamla veteranbuss. Hösten 2006 Vi inledde höstens verksamhet med en pubafton med temat "I skog och mark". Där serverades svampfyllda crèpes och avnjöts svenska favoriter i såväl fluidal som sånglig form. Gradgivningar Nästa aktivitet var vår I:a grad den 18 september. Denna blev dessvärre förbytt mot en infomationsloge emedan bägge de två kallade recicpienderna var förhindrade att medverka. Den 2 oktober gav vi vår IV:e grad till bröderna Per-Arne Larsson och Johan Wallgren. Billey. P. Gleissner, O.M. SUNDSVALLSLOGEN Parentation, Barnens julfest, Installation, Gradgivningar och Högtidsfestligheter. Dessutom Onsdagsträff med seniorer, Klubbträff, WF-flaggan med vårfest, Utflykt med avlidna bröders maka/sambo, WF-golf m. m. Ja så har året i stort sett ut. Det gäller alltså att plocka fram russinen ur kakan. Gradgivningar Bland gradgivningar måste nämnas våra Ettor. Båda framgångsrika både ur besökssynpunkt av gästande bröder såsom genomföranden och måltider. Vid vårettan deltog ett 60-tal bröder, som efter väl genomförd akt kunde hälsa åtta ny medlemmar välkomna i Logen. HöstEttan blev av ungefär samma kaliber. Ett 70-tal bröder deltog i en väl genomförd Loge och fick se sex nya bröder ta plats i vår Loge. Parentation Den årliga parentationen på Trettondagen hölls traditionellt i Nacksta kyrka. Ett 50-tal bröder hade mött upp tillsammans med ungefär lika många anhöriga. Man tog på detta sätt farväl av fem Bröder, som under 2005 lämnat Brödrakedjan. Barnens julfest Julfesten 8 januari med dans kring granen och en alldeles äkta tomte, saft bullar och kakor och lekar med andra barn,

5 blev en höjdare. Vad vore inledningen på det nya verksamhetsåret om vi äldre inte först fick uppleva den glädje som barnaansikten utstrålar. Installation Denna afton, fredagen den 13 januari, vågade sig ett 60-tal bröder ut trots snö, halka och halvsandade vägar. Men det är givetvis nära nog ett måste att delta i de aktiviteter vår Loge bjuder. Stor-Logens båda representanter, Br Rolf Wiklund och Br Åke Semb, stod för installationen av Sundsvalls-Logens ämbetsmän med Br Gunnar Rhodin i spetsen såsom ny O.M. Hela ceremonien förlöpte elegant och samtidigt mycket värdigt. Fyra veteraner hyllades och erhöll veterantecknet. Dessa var Sven-Erik Svensson, Bo Lindgren, Gustaf Hamrin och Gunnar Nygren. Klubbträff - Pokerskola En onsdagsafton i mars samlades ett tjugotal medlemmar och inbjudna förhoppningsvis blivande medlemmar, för att fördjupa sig i pokerspelandets historia, faror samt regler och strategier. Efter måltiden på gulaschsoppa hölls en fördjupande information kring termer, regler, spelsätt och faror med att ge sig in i spelandet utan adekvat information. Sedan satte man sig ned vid spelborden för att praktisera de nya kunskaperna. Onsdagsträff Seniorafton Denna eftermiddag den 8 mars, hade ett särskilt förtecken, nämligen aktiviteter för äldre bröder. Ja då menas inte bröder i högre grader utan bröder till åren komna om man så får säga. Br Nils Eriksson och Br Evert ALLMÄNNA LOGER Andersson, båda i 90- årsåldern, berättade om Logens historia och hur den berörts av både allvarliga, t. ex. Sundsvallsbranden, och trevliga händelser under sin tid. Historier berättades mellan varven och som vanligt stod Br Östen Thorneus för en merpart skrattretande alster. Våra egna musiker och trollkonstnärer svarade för underhållningen. WF-flaggan och vårfest Våren hälsades välkommen i vår Loge 20 maj. I ett någorlunda bra väder för denna utomhusaktivitet på Södra berget vid vår flagga, sjöng vår egen kör ett antal vårsånger och O.M. Gunnar Rhodin höll talet till våren. Därefter återsamlades de flesta i logelokalen för att där glädjas i samvaro med tävlingar, mat, sång och dans. Utflykt för avlidna bröders maka/sambo 20 I ett underbart försommarväder ställdes färden med buss och ett trettiotal anhöriga till bortgångna Bröder till Höga kustenområdet. På utsiktspunkten vid bron serverades drycker av skilda slag samt enklare förtäring. Färden gick sedan till Härnösand och Murberget där lunch intogs på Spjutegården och besök gjordes på länsmuséet innan återfärd. WF-golfen En underbart fin speldag, lyckad i alla avseenden och med vädergudarna på vår sida denna dag den 18 augusti, där ett 15- tal WF-golfare passade på att i samvaro i en underbar miljö njuta inom en trivsam WFförening på Öjestrands golfbana. JÖNKÖPINGSLOGEN Golf-mästerskapet Årets golfmästerskap genomfördes på Visingsö Golfklubb i ett väder, som var fritt från regnskurar, vilka annars varit vanliga under augusti. Endast fem WF-bröder med respektive damer hade slutit upp till arrangemanget. Prisutdelningen ägde rum omedelbart efter avslutat spel och årets titel erövrades av nygamle mästaren Anders Egeborn, som med oslagbara 38 poäng återigen får pryda sin bokhylla med den efterlängtade pokalen. Gradgivning i grad II Det var nästintill brittsommar när 40 bröder kom för att inleda höstterminen och i samband med detta uppta sex Bröder i vår II:a Grad. I samband med detta installerades även vår F.Mlk. i sitt ämbete av O.D.St.M Rune Lindberg och O.St.Skm Göran Oscarsson. Thomas Karlsson, vår A.Klm. debuterade som talare till recipienderna. För dessa talade Br Roland Nyström med inspirerande ord. Han betonade bl. a. det förnämliga med att vara med i W.F. O.M. uppmanade i sitt tacktal för maten logens bröder att redan nu tänka på rekrytering av nya bröder i logen, kanske redan vid jullogen. Höstfest med vinprovning Ett 60-tal bröder och damer och en del bekanta var nyfikna på Habobon Thomas Werthéns variant av vinprovning där man fick testa olika viner tillsammans med det man stoppar i munnen. Två röda och två vita viner i kronorsklassen avsmakades tillsammans med söt melon, citron, salt, crabstick och starkt pepprad brieost. Hur smakerna förändrades kraftigt mellan gott och hemskt, var en upplevelse. Nu vet vi hur vi en WF-hälsning skall hantera kyparen när vi går på krogen. Genom att ställa lite nya och kluriga frågor kan vi sätta lite myror i huvudet på honom. Stämningen var på topp och buffén gick åt till sista smulan. Det var gott. Dag Josefsson improviserade, när han spontant delade ut ett antal vinflaskor. Hur han fick ihop sina många och långa turer bland allehanda betingelser för sitt val, var det nog ingen som riktigt kunde följa, förutom han själv förståss och Kalle Sändare. Göran Oscarsson tackade för en trevlig kväll och önskade Festfixarna allt gott och såg fram mot nästa arrangemang. Hans Nilsson HULTSFREDSLOGEN Hultsfredslogen håller sig med en egen sånggrupp, WF-kören helt enkelt, som då och då förgyller sammankomsterna. Och inte nog med det. Det händer att man också tar sig ton hos andra loger. Som här när Sävsjö ordnade receptionen i Grad VII i våras. Eftersom WFkören var något decimerad så behövdes förstärkning. Denna gång hade man turen att få med en riktig artist i Sävsjölogens egen medlem Svenne Hedlund. S-G Sporback Karl-Gunnar Madestam, Svenne Hedlund och Per-Erik Munther

6 en WF-hälsning ALLMÄNNA LOGER FALULOGEN Ett mycket positivt år har Falulogen varit med om. Tolv nya Bröder, med förhoppningsvis den rätta WF-andan, har upptagits i brödrakretsen sedan april Under samma tid har Parentationer avhållits för två Bröder, Gunnar Eriksson ( ) och Nils Danielsson ( ). Frid lyses över deras minne. De nya Bröderna är Per-Arne Lundqvist, Lars-Ola Sörestad, Per-Olof Kull, Per-Anders Lissjanis, Lennart Johansson, Hans-Olov Raan, Torbjörn Pettersson, Jan Löfblad, Benny Carlsson, Peter Hallblom, Per- Erik Hansson och Tore Skytén. Det gäller nu för Falulogens kollegium, som är relativt ungt och oerfaret, att kunna sporra de nyupptagna Bröderna till fortsatt vandring i vår kära Orden. Man måste våga pröva nya grepp i detta arbete, men bibehålla det gamla i det inre av själva logearbetet. Kontrasterna är viktiga moment för den moderna människan. Man kan bara se på behovet av enkelhet, när det gäller fritidshusboenden under vinter- och sommarsemestrar för svensken. Jag tror att WF har en stor mission att fylla i detta avseende, när det gäller kontraster i det hektiska moderna samhället. Allvaret i logelokalen gentemot brödramåltidens uppsluppenhet, skall vara lagom mixat. Brödrakärlek, samhörighet och trivsel måste vara A och O. Falulogens nya Ämbetsmän, vilka installerades den 28 januari är: OM Conny Gustafsson, FvOM Stig Hermansson, AvOM Per Liliendahl, FSekr Jan Tollsten, FSkm Börje Steen, FMlk Krister Källström och FCM Rolf Hellström. Vi önskar dem lycka till och stöder dem i deras viktiga arbete för logens bästa. Damklubben WF:s Damklubb i Falun beslöt tyvärr 2005, att avsluta verksamheten. Orsaken var för dålig anslutning och problem med att få in nya styrelsemedlemmar. Damklubben har under åren ställt upp för Bröderna på många sätt och vi är dem oerhört tacksamma för allt de hjälpt oss med. Vi får hoppas att någon av damerna tar upp ämnet igen, så att vi återigen kan få igång ett gott samarbete med våra kära hustrur/sambor/särbor, när det gäller Falulogens öppna verksamheter. Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen för 2005 berättar bl.a. om, att de 11 genomförda logeaftnarna besöktes av i snitt nästan 31 Bröder. Detta har fortsatt under 2006, kanske till och med ökat något. Ett bra resultat kan tyckas, av en loge med 105 medlemmar. Kollegiet har diskuterat om man skall gå ut med en inbjudan till Bröder i lägre grader, att få deltaga i brödramåltiden. På detta vis kommer det kanske att kännas bättre och bli lättare för dem, att komma in i gemenskapen i logen. Någon av de äldre Bröderna kunde ta emot dem under den ceremoniella delen av kvällen, dricka en kopp kaffe och berätta något om vår orden eller logen. Det gäller dock att vara uppmärksam vid recepiendtalet, då brodern med lägre grad måste gå ut ur lokalen. Det kan ju vara Falulogens kollegium 2006 fr. v. Stig Hermansson, Conny Gustafsson, Per Liliendal, Jan Tollsten, Krister Källström. Saknas på bild Rolf Hellström. värt att prova denna idé. En WF-hälsning När det gäller utgivandet av vår tidning en WF-hälsning, måste vi tänka på alla äldre Bröder, som av olika anledningar inte kan besöka logen. Denna skrift är nästan den enda kontakt med WF de har, förutom kallelser till den egna logen. De har under ett långt medlemskap och betalda årsavgifter, rätt till denna kontakt med WF. (Besök dem för övrigt!) Den digitala utgivningen måste bevakas, så att alla Bröder får tidningen. Något att tänka på för alla FSekr i logerna, vilka förhoppningsvis har reda på vilka som har tillgång till internet. Avslutar med första versen av Erik Axel Karlfeldts dikt Höstens vår: Nu är den stolta vår utsprungen, den vår den svage kallar höst. Nu blommar heden röd av ljungen och vitt av liljor älvens bröst. Nu är den sista visan sjungen av sommarns kvinnligt veka röst. Nu stiger uppför bergens trappa trumpetar n Storm i dunkel kappa. Carl-Owe Carlsson Nya Bröder, fr. v. Benny Carlsson, Tore Skytén, Peter Hallblom, Per Erik Hansson och bakomstående faddrar Hans Bergqvist, Mats Källström, John Brovall och John Sund

7 GÖTEBORGS-LOGEN Grad I och Installation Vi startade året med installation och reception i grad I den 29 januari. Eftersom nyval hade skett till Stor-Logen under året besöktes vi av följande Bröder Storämbetsmän, fr. v. i bild: O.St.Skm. Göran Oscarsson, O.D.St.M. Rune Lindberg och O.St.Sekr. Göran Gabrielson. Dessa svarade för installationen av Göteborgs-Logens Ämbetsmän för år Två nya Ämbetsmän installerades, nämligen Broder Bengt Carlsson, som ersatte Ralph Börjesson som FSkm och Broder Per-Olof Johansson, som ersatte Uno Ljungström som FMlk. Våra Storämbetsmän med O.D.St.M. Rune Lindberg i spetsen delade dessutom ut Veterantecknet till Broder Claes Wallin. Vi kunde vidare glädjas åt att få hälsa John Nyberg såsom ny Broder i grad I. Logen besöktes av 38 Bröder. ALLMÄNNA LOGER Göteborgs-Logen ger grad IV i Jönköping Den 17 februari var det dags för det årliga besöket hos Jönköpings-Logen. Liksom föregående år var vi elva Bröder som företog färden österut för att representera Göteborgs- Logen. Vi gav traditionsenligt grad IV - denna gång till fem recipiender och bland dem till Broder Pether Bäversjö från Göteborg. Pether höll ett uppskattat tacktal från recipienderna. Bröderna i Jönköping uppskattade vårt besök och stämningen var hög vid brödramåltiden och under bussfärden. Ekonomiloge och grad III Den 2 mars hade vi först Ekonomiloge och årsstämma i Begravningsfonden. Vid båda mötena redovisades ett positivt ekonomiskt resultat för år 2005 och styrelserna fick ansvarsfrihet Fem Bröder recipierade i grad Bild borttagen på begäran och namn i text nedan borttaget. III, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Talet till recipienderna hölls av Broder OM Jan Stenberg och tacktalet från recipienderna av Broder Robert Hagerborg. Logen besöktes av 31 Bröder. Grad VII Det känns alltid speciellt högtidligt att få ge grad VII. Vi gav graden den 19 mars till Bröderna Göran Carlsson, t. v. i bild och Stig Andersson. Broder Stig framförde recipiendernas tack för graden. 22 Bröder i Grad VII eller VIII deltog i högtidligheten. Säsongavslutning och grad II Vårens sista aktivitet blev reception i grad II den 27 april. Två Bröder var inbjudna till att ta graden, men bara en Christian Bäversjö hade tillfälle att komma. Broder Christian Bäversjö(t v) med sin fadder Broder Peter Bäversjö Logen besöktes av 22 Bröder. Enar Johansson SÄVSJÖ-LOGEN Söndagen den 19 mars var det stor högtid i Sävsjö-Logen, då man stod i tur att avhålla VII:e graden gemensamt för de fyra Smålands-Logerna. Dessa loger har länge haft ett utmärkt samarbete när det gäller graderna V VII och den här gången var det Sävsjö-Logens tur att stå som inbjudare. Kvällens värd O.M. Karl- Erik Petersson, öppnade efter inmarchen Logen på ritualenligt sätt. I sitt hälsningsanförande riktade han sig speciellt till de gästande Logerna, nämligen Jönköpings-Logen med O.M. Hans Nilsson i spetsen, Nässjö-Logen anförd av sin O.M. Lars Bogmark och Hultsfreds-Logen med F.v.O.M. Jörgen Ekedal samt Logens Ex.Stor.Ä.M. K-G Madestam. Han sade bl a att vi i Sävsjö- Logen tar det som en stor uppgift att ha förtroendet att få ge denna Grad. Vid den följande gradgivningen recipierade följande sju Bröder i denna den högsta Grad som ges av de allmänna Logerna: Karsten Frydenberg- Nielsen, Jönköpings-logen, Kenneth Allard, Bo Palmgren, Tom Sundberg och Per Törnlöf, Hultsfreds-logen samt Christer Carlsten och Jan-Olov Hjelmberg från Sävsjö-logen. Sävsjös Prelat Ulf Winther gav en mycket tänkvärd betraktelse över dagens samhällssituation och att WF-budskapet kan tillföra mycket gott i de stora och en WF-hälsning små sammanhangen. Nässjö-logens O.M. Lars Bogmark framförde ett tack för en mycket väl genomförd och högtidlig loge och Jönköpings- Logens O.M. Hans Nilsson hälsade välkommen till Jönköping för VII:e graden nästa år. Vid den efterföljande brödramåltiden var O.M. K-E Petersson förste talare med ett välkomponerat tal till Konungen och Fäderneslandet. Ett intresseväckande tal hölls av F.v.O.M. Tore Lagerqvist till recepienderna, medan Broder Bo Palmgren talade på recipiendernas vägnar på ett förtjänstfullt sätt. Br O.M. Lars Bogmark riktade ett varmt tack för maten till värd-logen. Efter den formella delen av brödramåltiden blev stämningen hög vid borden och en kvintett från Hultsfred med Ex- St.Ä.M. K-G Madestam och hans gitarr i spetsen bjöd så upp till allsång med gamla härliga godingar och när Broder Svenne Hedlund som vanligt drog igång sin I natt jag drömde nådde både sången och stämningen toppnivå. (Se bild sid 5 Hultsfredslogen). Allt som allt en kväll för deltagarna att länge minnas. K-E Pettersson

8 KRÖNIKAN En Stormästare porträtteras O.Ex.St.M John Björk är ett levande exempel på kunnighet, vidsynthet och redbarhet i sitt arbete för vårt kära W.F. Broder John började sin bana inom W.F. redan 1965 några månader efter W.F.:s 100 årsjubileum. Redan 1975 valdes Broder John in i Storlogen såsom O.St.Sekr var det så dags att ta över ledningen såsom W.F.:s Stormästare, ett ämbete, som han innehade i 15 år, vilket är rekord på denna post. Att räkna upp alla Broder Johns förtjänster och allt som han åstadkommit inom W.F. är omöjligt. Vi ska här bara beröra några av de viktigaste. Det nya kollegiet började sitt arbete med en rivstart. Redan på hösten ägde det första symposiet rum i Nässjö. Symposierna är ju något som legat Broder John mycket varmt om hjärtat. Dessa symposier har ju många betydande funktioner. Syftet med symposierna var att orientera Logerna runt om i landet om W.F.:s tillkomst, ritualer och det dagliga arbetet och efter diskussioner dra upp gemensamma riktlinjer. Idén med symposierna var också att komma tillsammans och stärka gemenskapen Logerna emellan i Ordens- Sällskapet W.F. Symposierna var ett forum där viktiga frågor skulle behandlas på det beståendes grund för att utveckla, förankra samt inspirera W.F. arbetet i Logerna. En annan viktig sak som också startade hösten 1978 var Instruktionslogen som gavs för första gången då. Den har sedermera omarbetats och svenskan moderniserats. Ett annat mycket viktigt och omfattande projekt startade Broder John när en ny handbok skulle utformas. Den handbok som fanns innehöll endast anvisningar för marskalkämbetet och för intendenten. I Härnösand 1993 fastställdes att en komplett handbok skulle utformas som täckte allt inom W.F.:s arbete vid Logerna. Ett omfattande arbete, som utfördes till punkt och pricka. Detta är ju bara ett litet axplock av vad O.Ex.St.M John Björk åstadkommit under sina år som Ordens Stormästare. Ett bevis på det hängivna arbete som Broder John utfört under sina många år inom Storlogen var den speciella W.F.- tallrik med texten "Bröders tack för helgjuten Stormästargärning" och även en vacker glaspjäs av Wallin, som överlämnades när Broder John lämnade Stormästarämbetet efter 15 år. Trots omfattande operationer så finns idag en kraft och ett engagemang för W.F. som saknar motstycke, glimten i ögat och en och annan anekdot från W.F. kommer gärna. Broder John och hans rara hustru Gull har efter mycket övervägande brutit upp från sitt Karlskoga och flyttat till Jönköping, där de håller på att inreda sitt nya hem. Vi W.F.-bröder tackar Dig Broder O.Ex. St.M John Björk för vad Du hitintills gjort för vårt kära W.F. och vi lyssnar gärna till förslag från Dig, en man med erfarenhet och kunnande. För Ordens-Sällskapet W.F. Rune Lindberg O.D.St.M

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 Installationerna är avklarade. Kollegierna är satta i arbete och vårterminen har redan passerat med hög aktivitet i våra loger. Här ser vi O.M.

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008 Svensk Druid-Tidning 74 årgången Alla Helgonsdag Skogskyrkogården i Stockholm 1 Foto: Göran Lindgren Tankar om de yttersta tingen Omslaget och sidan 2 i novembernumret visar två stämningsfyllda bilder

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Våren är här! Nr 5 maj 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2009. 75 årgången. Foto: Göran Lindgren

Svensk. Druid-Tidning. Våren är här! Nr 5 maj 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2009. 75 årgången. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning 75 årgången Våren är här! 1 Foto: Göran Lindgren En gammal tidning berättar Och vad är en druidisk plikt? Från första början för 75 år sedan var Druid-Tidningen av ekonomiska skäl

Läs mer

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar Medlemsblad febr/mars 2008 Bröder i loge nr 73 Tre Länkar En ny arbetstermin tar sin början, med nya bröder på de flesta ämbetsmannastolar. Jag vill inleda med att tacka för det förtroende Ni givit mig

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2012 78 årgången Oskrivna blad för 2012 Gott Nytt År! Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2012 storlogen nordanland Kallar till Ordinarie Storlogemöte

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2010 76 årgången Foto Göran Lindgren Logen Belenos firar 50 år! Välkommen till Uppsala lördagen den 15 maj 2010. När Uppsala börjar grönska och Botaniska trädgårdens alla

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 80 årgången Sköna maj välkommen... Foto Göran Lindgren under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Välkommen till Östersund. Nr 3 mars 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 3 mars 2009. 75 årgången. Foto: Danne Stenbäck - dsmedia.

Svensk. Druid-Tidning. Välkommen till Östersund. Nr 3 mars 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 3 mars 2009. 75 årgången. Foto: Danne Stenbäck - dsmedia. Druid-Tidning 75 årgången Välkommen till Östersund Foto: Danne Stenbäck - dsmedia.se 1 En gammal tidning berättar Det var ett djärvt beslut som a Riksstorlogen tog vid sitt årsmöte i Malmö den 20 juni

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2015. 81 årgången. Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2015. 81 årgången. Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf Nr Svensk 5 maj 2015 Svensk Druid-Tidning Druid-Tidning Nr 5 maj 2015 81 årgången Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf 1 Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2015 KAMPEn MOT PROSTATAcAncERn 23 Dagar Syd SVERIGEInSAMLInG

Läs mer

Svensk Druid-Tidning ÅRETS CD!

Svensk Druid-Tidning ÅRETS CD! Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 80 årgången ÅRETS CD! BLIR DIN FÖR HUNDRALAPPEN till Ordens Stipendiefond! Svensk Druid-Tidning Nr 6 augusti 2014 Mot ett nytt druidiskt verksamhetsår När jag sitter

Läs mer

Tempel Riddaren. Ljus i mörker... Tankar i juletid. Kulturnatt i Uppsala. In Memoriam Erik Lundqvist. sid 2. sid 4. sid 7

Tempel Riddaren. Ljus i mörker... Tankar i juletid. Kulturnatt i Uppsala. In Memoriam Erik Lundqvist. sid 2. sid 4. sid 7 Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 90 NR 4 2009 Ljus i mörker... Tankar i juletid sid 2 Kulturnatt i Uppsala sid 4 In Memoriam Erik Lundqvist sid 7 Ljus i mörkret

Läs mer

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden.

Tempel Riddaren. Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2. Mästareskiften i fem tempel sid 4. 58 bröder recipierade i nya tionde graden. Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 90 NR 1 2009 Erik Lundqvists Nyårshälsning sid 2 Mästareskiften i fem tempel sid 4 58 bröder recipierade i nya tionde graden

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2014 80 årgången UTBILDNINGS- KONFERENSEN LINKÖPING 2014 Foto Göran Lindgren Nr 8 oktober 2014 Storlogen Sydborgen F G D O Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 2 februari 2011. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 2 februari 2011. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2011 77 årgången Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2011 Nyheter från Marknadsgruppen Dekaler för montering på väskor och insidan av bilrutan Keps

Läs mer

Tempel Riddaren. Jultankar. Etiska värderingar. Inför GK 2013 i Visby sid 10. sid 6. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. Jultankar. Etiska värderingar. Inför GK 2013 i Visby sid 10. sid 6. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 92 NR 4 2011 Jultankar sid 6 Etiska värderingar sid 9 Inför GK 2013 i Visby sid 10 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 3 mars 2014 80 årgången I stället för blommor druid-orden druid-orden bäste Broder Sven Svensson med anledning av din högtidsdag har Logen Ad Astra överlämnat en penninggåva till

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012

VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 Ingvar Wikstrom Årets svensk-amerikan 2012 VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 VASA-VÄNNER!

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 5 maj 2010. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 5 maj 2010. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2010 76 årgången Foto: Göran Lindgren Nr 5 maj 2010 Storlogen Folkungaland Inbjuder till Riksmästerskapet i golf för Druider Lördagen den 31 juli på Vesterby GK Vi spelar

Läs mer

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 93 NR 1 2012 Nya hemsidan sid 2 HSM:s Nyårshälsning sid 4 Furan 50 år sid 9 NY HEMSIDA FÖR STOR TEMPLET - SVERIGE OCH FINLAND

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Det är dystra tider! Bröder, Bröder!

Det är dystra tider! Bröder, Bröder! Nr 1 2010 Från start nr 38 I detta nummer: Det är dystra tider! Bröder, Bröder! Världsekonomin har varit i ett bedrövligt läge, men nu spår siarna att det är på gång att vända. Det finns andra saker, oss

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

nr 1 mars 2011 Fyran en ljusets och musikens grad

nr 1 mars 2011 Fyran en ljusets och musikens grad Avisa EN REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE PUBLIKATION FRÅN DET LYSANDE SÄLLSKAPET JÖNKÖPING PAR BRICOLE nr 1 mars 2011 Fyran en ljusets och musikens grad Avisa n r 1 m a r s 2 0 1 1 T A N K A R V I D E N S T Y

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2011 77 årgången 100:- till Stipendiefonden & kalendern är din! Till förmån för Prostatacancerforskningen Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2011 Bröder! Skänk 100:- till

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 79 årgången Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 2013 Efter Riksmöte i Lund - en summering I januarinumret av SDT skrev jag

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer