hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR 1 2006"

Transkript

1 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR Stor-Logens Ämbetsmän samlade vid höstens konferens med allmänna loger. Sittande fr. v. Bertil Carlsson, Falun, Rolf Wiklund, Sundsvall, Rune Lundberg, Habo. Stående fr. v. Åke Semb, Härnösand, Göran Oscarsson, Jönköping, Göran Gabrielsson, Särö och Peter Andersson, Nässjö.

2 Från Stormästarens horisont WF-Bröder. Nu har mer än halva min mandattid förflutit och det är tid att göra en liten återblick. Det har varit en intressant tid tillsammans med mina Bröder i VU och med de kontakter jag haft inom Logerna. En önskedröm vore om Stormästaren under sin ämbetstid kunde besöka samliga Loger för att närmare ta del av verksamheten. Tyvärr medger inte Storlogens ekonomi sådana utsvävningar. Vid de besök jag kunnat göra har det visat sig att sättet att genomföra gradgivningar och andra arrangemang varit olika. Men jag vill betona att dessa alltid präglats av noggrannhet mot ritualerna som ju ger en viss frihet till tolkning. Jag vill även passa på och tacka för den värme och högaktning jag mött vid besök i Logerna. Inom Storlogens VU har vi arbetat med de förslag till förändringar som framförts. Det har gällt en fördjupning av ritualen vid grad VIII, modernare hjälpmedel vid gradgivningar, vår tidning, m.m. Frågor, som bland andra var med på dagordningen för OMträffen i Örserum, om vilken redaktören refererar i denna tidning. En stor fråga för Logerna som återkommer är rekryteringen. En rimlig målsättning är att behålla den numerär man har. Men kan man öka antalet Bröder är det naturligtvis till glädje för oss alla. O.D.St.M Rune Lindberg har kraftfullt och engagerat tagit sig an denna fråga. Dels höll han i ämnet vid OM-träffen, dels har han brevledes delgivit alla Loger sin entusiasm och vad som framkom vid OM-träffen. Ansvaret för rekryteringen ligger inte bara på kollegierna i Logerna, utan i lika hög grad på de enskilda bröderna. Se till att alla får ta del av vad som framkom på OM-träffen. Tiden går fort. År 2008 är det dags för ett Storlogemöte med gradgivning till grad VIII. Denna gång i Hultsfred som jag vet redan är i gång med förberedelserna. Förbered er även i Logerna med de motioner ni vill lämna till mötet. Tänk efter och lyssna till Bröderna om det är något som ni tycker skall underställas Storlogemötet. När ni läser detta närmar sig året sitt slut. Jag vill därför ta tillfället att önska alla WF- Bröder med anhöriga en God Jul och ett Gott Nytt År. Med Broderlig hälsning Rolf Wiklund O.St.M. I huvudet på en huvudredaktör Äntligen kan du då läsa nästa nummer av nya WF-tidningen. Som kanske de flesta i dagsläget känner till, då det bör ha diskuterats i respektive loge, har Storlogen bestämt efter enkäter bland de lokala Logerna, att tidningen skall komma ut med åtta sidor och två nummer per år. Åtta sidor är minsann inte mycket att rymma material från elva Loger, Jubiléer, Storlogen och omslagssidor. Dessutom skall strävan vara att vi i varje nummer skall spegla något som i varje Loge är en smula unikt under lämpligen rubriken Krönikan. Skicka gärna förslag från era Loger inför nästa nummer. Det blir tyvärr min sak att bedöma och döma vilket material, som skall rymmas och att vid behov beskära både textbidrag och bilder. Det känns jobbigt att ha den rollen när allt insänt material är av sådan hög klass att det mesta borde få tryckas. Men tyvärr! Och jag hoppas att du skribent och fotograf, som finner att all din text och dina bilder inte är med i tidningen, förstår min situation. Tyvärr får också flera bra bilder hamna i datorns runda file alternativt krympas om det är möjligt. Vid Stor-Logens sammanträde i Örserum i början av oktober gavs jag tillfälle att deltaga och presenterade kostnader för tidningen. Dessutom önskade jag att man inom varje Loge bör ta upp en diskussion om möjligheten och lämpligheten att vi har annonser i tidningen. Andra ordenssällskap har ju detta. Kan vi inte finna ekonomi för tidningen så förblir den sannolikt ett embryo som självdör. Lars von Knorring sätter tidningen som en av två viktiga instrument för Frimurarnas rekrytering, (läs i separat reportage sid. 3). Det gäller förmodligen även för oss och därför är det viktigt att vi skapar ekonomi för tidningens fortlevnad. Annonser, sponsring? Annat? Br Carl-Owe Carlsson förlorade under konferensen på Hotel Örensbaden sin ribba med miniatyrer uppsatta på svart pappskiva och han hoppas att någon kan tipsa om var miniatyrerna kan finnas. Meddela honom om du vet något om detta. Läs och njut! en Nr , Årgång 39 Ansvarig utgivare: Rolf Wiklund, Riddargatan 31 B Sundsvall Huvudredaktör: Grafisk formgivning: Redaktionens adress: en W.F.- hälsning c/o Knopvägen 9, Alnö Tel , E-post: Tryck: hälsning Nyman & Jonsson Tryckeri AB Sundsvall 2006, W.F. Citat får göras med angivande av källan. Nästa utgåva beräknas utkomma i augusti 2007 Manusstopp är 30 juni 2007 Innehåll Från Stormästarens horisont 2 I huvudet på en huvudredaktör 2 Storlogens OM-konferens 3 Stockholmslogen 4 Sundsvallslogen 4 Jönköpingslogen 5 Hultsfredslogen 5 Falulogen 6 Göteborgslogen 7 Sävsjölogen 7 Krönikan 8 Hemsida:

3 OM-konferens i Örserum I början av oktober hade Stor- Logen kallat samtliga OM och övriga företrädare för alla loger till en konferens i dagarna två i småländska Örserum. Platsen är synnerligen passande för den som vill stressa av från vardagen och uppleva lugn och ro och samtidigt i vårt fall även omtanke och vänskap i brödragemenskapen. Sedan O.St.M. Rolf Wiklund hälsat välkommen och öppnat konferensen ägnades lördagen åt bl. a. två motioner, information om WF-tidningen och hemsidan, en diskussion om informationsflödet. Innan kvällens måltid hölls en Instruktionsloge. Söndagen ägnades huvudsakligen åt medlemsfrågor med tonvikt på rekrytering. För att få en objektiv syn på dessa frågor hade inbjudits Lars von Knorring, som informerade om hur Frimurarna handlat när man befann sig i en liknande situation som WF. Motioner Motion nr 1 speglade tankegångar från motionären hur man borde kunna utveckla grad VIII. Behandlingen skedde helt av Bröder i denna grad och därför kan och får inget refereras från gruppens förslag. Motion nr 2 gällde ett förslag från motionären, som gäller alla graderna och därför är öppet för redovisning. Tankegångarna från motionären, Göteborgslogen, är att vi när i många loger gammal rekvisita inte längre är lätthanterad och framförallt halvt trasig och i många fall skall anslutas elektriskt med osäkra kopplingar, så borde vi försöka arbeta fram modern rekvisita byggd på modern teknik och utrustning. Meningen är inte att man skall modernisera så till den grad att den traditionella djupa stämningen vid gradgivningar går till spillo. Detta framhölls också såsom mycket väsentligt vid det grupparbete, som behandlade motionen. Tanken är alltså att nuvarande otympliga obelisker kan ersättas med datorbilder projicerade via en bildkanon eller som diabilder i stillbildsprojektor. Allt bygger på att man har erforderligt utrymme att förfoga över och det visade sig att många nog saknar detta. Men det ansågs inte fel att gå vidare med förslaget och därför var gruppens beslut att Göteborgslogen under ett års tid utvecklar förslaget och därefter tas frågan upp på nytt. Tidning och hemsida Tidningens huvudredaktör, hade inbjudits att både referera OMträffen och även redogöra för tidningen, dess kommande nummer och kostnader. Redaktören uttalade en ängslan över att man begränsat sidantalet till åtta och att det material, som inkommit och väntas inkomma, skulle spräcka planeringen och innebära stora beskärningar i materialet. Logerna gavs tid fram till 5 november att besluta om man trots tidigare önskemål, satsade på papperexemplar. Det uttalades från några håll önskemål att tidningen också kunde spegla Damklubbarnas verksamhet. Hur nu detta skall gå till med bara åtta sidor och en redan stark beskärning av inkommet logematerial? O.St.Sekr. Göran Gabrielsson informerade om hemsidan uppkopplad mot nätet och innehållet i dagsläget och betonade vikten av att alla loger nu utser en IT-ansvarig, som får tillgång till inloggningsdata för att lägga in material för sin egen loge på hemsidan. Medlemsrekrytering För att få en sakkunnigs syn på denna så väsentliga fråga hade inbjudits som gästföreläsare Lars von Knorring från Frimurarna. Han började med att betona vikten av att om vi eftersträvar större uppmärksamhet i bl. a. medier, det inte får innebära att vi tappar den egna profilen. Han berättade därefter kortfattat om de problem man haft inom Frimurarna med en stor medlemsstock på över medlemmar, där många var STORLOGEN vilande, ej betalande. Man införde radikalt ett fribrev riktat till dessa och gav dem chansen att betala inom två år och då behålla sin grad. Därefter förlorades grad och medlemskap och önskade man återinträda startade man i grad I. Antalet medlemmar sjönk drastiskt till ca , men har därefter ökat rejält varje år med nya engagerade medlemmar, många unga i karriären i yrkeslivet. Men man bör komma ihåg att yngre medlemmar ofta ställer större krav på organisationen. Viktigast vid medlemsrekrytering är begreppet Kvalitet. Vem är värdig? Ordenssällskapets viktigaste ansikte utåt anser Lars hemsidan och tidningen vara. Tidningen ges ut i ex per utgåva. Frimurarna delar också ut ansenliga belopp till kultur och forskning och därigenom har man skaffat sig en positiv bild hos media och man ges idag betydligt större utrymme, vilket är av stor vikt för den egna organisationen. Han visade upp en stor artikel i Dagens Industri såsom ett exempel. Öppna hus med begreppet Orden i samhället är också en väg till medierna och medborgarna. Men problem står hela tiden på lut. Ett sådant är att Frimurarnas egna stora hus kostar skjortan. en WF-hälsning Instruktionsloge och middag Under ledning av Stor-Logens ämbets och tjänstemän genomfördes en Instuktionsloge. Hela akten skapade hög stämning och fridfullhet. En välsmakande måltid serverades därefter och mellan rätterna varvades det med några tal bl. a. av O.St.M. Broder Rolf Wiklund. Lars von Knorring, Frimurarna, en frisk fläkt vid W.F. mötet

4 en WF-hälsning STOCKHOLMSLOGEN Pubaftnar Våra temata har varit Korvens lov, Italiensk afton, Kockelever visar upp sig och Allsång. Ekonomiloger och Kollegium De ekonomie loger som genomförts har haft ett något högre besöksantal än föregående år. Söndagen 22 januari hölls reception i I:a graden varvid även installerades de valda ämbetsmännen. Installationen förrättades med den äran av Stor-Logens ledamöter under ledning av O.D.St.M. Bertil Carlsson. Nya bröder Sedan sommaren 2005 har 4 nya bröder invigts i den I:a graden, nämligen: Kenneth Lundqvist, Niclas Nygårdh, Per-Arne Larsson och Nils- Olov Norlander. 141:a Högtidsfesten Den 7 januari 2006 fyllde Stockholmslogen och därigenom hela W.F. 141 år. Högtidsdagen genomfördes i våra Ordenslokaler, först den stämningsfyllda logen i vår kyrksal och därefter middagen i matsalen. Högtidslogen inleddes med att Stockholmslogens O.M. hälsade festdeltagarna välkomna, varefter bröderna Niklas Rydén och Michael Perlitz bar in W.F-fanan och den svenska fanan. Broder Sten-Erik Moberg spelade till fanornas inmarsch och utmarsch samt en fanfar efter medaljutdelningen. Musik och solosång framfördes av broder Sten-Erik ackompanjerad på flygel av sin mycket talangfulla dotter Nadia Moberg. Medaljer utdelades till väl förtjänta bröder och broder Bo Rydén tilldelades ALLMÄNNA LOGER vår höga utmärkelse Guldnålen. Efter att ha kunnat använda oss av vår så uppskattade köksmästare Knud Drabøl i nästan 20 år har vi nu börjat beställa vår mat från andra håll. I tacksamhet över broder Knuds stora insatser i köket och inte minst alla de pengar han sparat in till vår loge genom åren med sina broderliga priser utsågs Knud till F.Km, Förste Kösksmästare, på livstid och fick behålla sin unika tjänstgöringskedja, tillverkad av broder Georg Norberg. Ca 45 damer, bröder och gäster samlades efter avslutad loge till en bankett i vår vackra matsal. Parentation Söndagen 15 januari 2006 hölls traditionsenligt Parentation i Solna kyrka, där vi haft denna sammankomst i över 40 år. I år högtidlighöll vi minnet av bröderna Gottfrid Alexandersson, Gösta Fornstam och Erik Nord. Operasångare Erik Thorslund framträdde med sång och organist Märta Ideström-Danell skötte musiken. Som så många år tidigare hölls betraktelse och välsignelse av pastor Per-Arne Dahlin. Recitatör var broder Claes Welander, vilket han som vanligt gjorde med den äran. Våra hjälpsamma vänner i Damklubben ordnade därefter kaffeservering i S:t Martins stall, och deltagarna lät sig väl smaka. Deltagarantalet var i år omkring 35 bröder och damer. Barnfest Efter ett års uppehåll kunde vi ånyo anordna vår traditionsrika Barn- och familjefest den 29 januari. Med lekar, lotterier, chokladhjul, trollkarl och underhållning var festen en riktigt trevlig upplevelse för såväl små som stora. Gradgivningar Under årets gradgivningsloger har deltagarantalet varit tillfredsställande och logerna har genomförts stämningsfullt och seriöst. Den 14 mars besökte ett antal Stockhomsbröder Falulogen vid dess receptionsloge i V:e graden, och blev synnerligen väl mottagna. Vårutflykt Den 13 augusti fick vi uppleva en underbar, men minst sagt något försenad, vårutflykt. Detta år reste vi till Norrtälje Brenneri, via Östra Ryds kyrka, om vilken O.M. Billey Gleissner föreläste. Väl framme vid Brenneriet fick vi oss en initierad beskrivning om alla de vedermödor som faller över den som ämnar starta privat brännvinstillverkning i detta land. Vi avnjöt också en splendid lunch på Brenneriet. Ett besök där kan verkligen rekommenderas till alla! Broder Kebbe var som vanligt vår mycket uppskattade chaufför, med sitt trevliga sätt och sin gamla veteranbuss. Hösten 2006 Vi inledde höstens verksamhet med en pubafton med temat "I skog och mark". Där serverades svampfyllda crèpes och avnjöts svenska favoriter i såväl fluidal som sånglig form. Gradgivningar Nästa aktivitet var vår I:a grad den 18 september. Denna blev dessvärre förbytt mot en infomationsloge emedan bägge de två kallade recicpienderna var förhindrade att medverka. Den 2 oktober gav vi vår IV:e grad till bröderna Per-Arne Larsson och Johan Wallgren. Billey. P. Gleissner, O.M. SUNDSVALLSLOGEN Parentation, Barnens julfest, Installation, Gradgivningar och Högtidsfestligheter. Dessutom Onsdagsträff med seniorer, Klubbträff, WF-flaggan med vårfest, Utflykt med avlidna bröders maka/sambo, WF-golf m. m. Ja så har året i stort sett ut. Det gäller alltså att plocka fram russinen ur kakan. Gradgivningar Bland gradgivningar måste nämnas våra Ettor. Båda framgångsrika både ur besökssynpunkt av gästande bröder såsom genomföranden och måltider. Vid vårettan deltog ett 60-tal bröder, som efter väl genomförd akt kunde hälsa åtta ny medlemmar välkomna i Logen. HöstEttan blev av ungefär samma kaliber. Ett 70-tal bröder deltog i en väl genomförd Loge och fick se sex nya bröder ta plats i vår Loge. Parentation Den årliga parentationen på Trettondagen hölls traditionellt i Nacksta kyrka. Ett 50-tal bröder hade mött upp tillsammans med ungefär lika många anhöriga. Man tog på detta sätt farväl av fem Bröder, som under 2005 lämnat Brödrakedjan. Barnens julfest Julfesten 8 januari med dans kring granen och en alldeles äkta tomte, saft bullar och kakor och lekar med andra barn,

5 blev en höjdare. Vad vore inledningen på det nya verksamhetsåret om vi äldre inte först fick uppleva den glädje som barnaansikten utstrålar. Installation Denna afton, fredagen den 13 januari, vågade sig ett 60-tal bröder ut trots snö, halka och halvsandade vägar. Men det är givetvis nära nog ett måste att delta i de aktiviteter vår Loge bjuder. Stor-Logens båda representanter, Br Rolf Wiklund och Br Åke Semb, stod för installationen av Sundsvalls-Logens ämbetsmän med Br Gunnar Rhodin i spetsen såsom ny O.M. Hela ceremonien förlöpte elegant och samtidigt mycket värdigt. Fyra veteraner hyllades och erhöll veterantecknet. Dessa var Sven-Erik Svensson, Bo Lindgren, Gustaf Hamrin och Gunnar Nygren. Klubbträff - Pokerskola En onsdagsafton i mars samlades ett tjugotal medlemmar och inbjudna förhoppningsvis blivande medlemmar, för att fördjupa sig i pokerspelandets historia, faror samt regler och strategier. Efter måltiden på gulaschsoppa hölls en fördjupande information kring termer, regler, spelsätt och faror med att ge sig in i spelandet utan adekvat information. Sedan satte man sig ned vid spelborden för att praktisera de nya kunskaperna. Onsdagsträff Seniorafton Denna eftermiddag den 8 mars, hade ett särskilt förtecken, nämligen aktiviteter för äldre bröder. Ja då menas inte bröder i högre grader utan bröder till åren komna om man så får säga. Br Nils Eriksson och Br Evert ALLMÄNNA LOGER Andersson, båda i 90- årsåldern, berättade om Logens historia och hur den berörts av både allvarliga, t. ex. Sundsvallsbranden, och trevliga händelser under sin tid. Historier berättades mellan varven och som vanligt stod Br Östen Thorneus för en merpart skrattretande alster. Våra egna musiker och trollkonstnärer svarade för underhållningen. WF-flaggan och vårfest Våren hälsades välkommen i vår Loge 20 maj. I ett någorlunda bra väder för denna utomhusaktivitet på Södra berget vid vår flagga, sjöng vår egen kör ett antal vårsånger och O.M. Gunnar Rhodin höll talet till våren. Därefter återsamlades de flesta i logelokalen för att där glädjas i samvaro med tävlingar, mat, sång och dans. Utflykt för avlidna bröders maka/sambo 20 I ett underbart försommarväder ställdes färden med buss och ett trettiotal anhöriga till bortgångna Bröder till Höga kustenområdet. På utsiktspunkten vid bron serverades drycker av skilda slag samt enklare förtäring. Färden gick sedan till Härnösand och Murberget där lunch intogs på Spjutegården och besök gjordes på länsmuséet innan återfärd. WF-golfen En underbart fin speldag, lyckad i alla avseenden och med vädergudarna på vår sida denna dag den 18 augusti, där ett 15- tal WF-golfare passade på att i samvaro i en underbar miljö njuta inom en trivsam WFförening på Öjestrands golfbana. JÖNKÖPINGSLOGEN Golf-mästerskapet Årets golfmästerskap genomfördes på Visingsö Golfklubb i ett väder, som var fritt från regnskurar, vilka annars varit vanliga under augusti. Endast fem WF-bröder med respektive damer hade slutit upp till arrangemanget. Prisutdelningen ägde rum omedelbart efter avslutat spel och årets titel erövrades av nygamle mästaren Anders Egeborn, som med oslagbara 38 poäng återigen får pryda sin bokhylla med den efterlängtade pokalen. Gradgivning i grad II Det var nästintill brittsommar när 40 bröder kom för att inleda höstterminen och i samband med detta uppta sex Bröder i vår II:a Grad. I samband med detta installerades även vår F.Mlk. i sitt ämbete av O.D.St.M Rune Lindberg och O.St.Skm Göran Oscarsson. Thomas Karlsson, vår A.Klm. debuterade som talare till recipienderna. För dessa talade Br Roland Nyström med inspirerande ord. Han betonade bl. a. det förnämliga med att vara med i W.F. O.M. uppmanade i sitt tacktal för maten logens bröder att redan nu tänka på rekrytering av nya bröder i logen, kanske redan vid jullogen. Höstfest med vinprovning Ett 60-tal bröder och damer och en del bekanta var nyfikna på Habobon Thomas Werthéns variant av vinprovning där man fick testa olika viner tillsammans med det man stoppar i munnen. Två röda och två vita viner i kronorsklassen avsmakades tillsammans med söt melon, citron, salt, crabstick och starkt pepprad brieost. Hur smakerna förändrades kraftigt mellan gott och hemskt, var en upplevelse. Nu vet vi hur vi en WF-hälsning skall hantera kyparen när vi går på krogen. Genom att ställa lite nya och kluriga frågor kan vi sätta lite myror i huvudet på honom. Stämningen var på topp och buffén gick åt till sista smulan. Det var gott. Dag Josefsson improviserade, när han spontant delade ut ett antal vinflaskor. Hur han fick ihop sina många och långa turer bland allehanda betingelser för sitt val, var det nog ingen som riktigt kunde följa, förutom han själv förståss och Kalle Sändare. Göran Oscarsson tackade för en trevlig kväll och önskade Festfixarna allt gott och såg fram mot nästa arrangemang. Hans Nilsson HULTSFREDSLOGEN Hultsfredslogen håller sig med en egen sånggrupp, WF-kören helt enkelt, som då och då förgyller sammankomsterna. Och inte nog med det. Det händer att man också tar sig ton hos andra loger. Som här när Sävsjö ordnade receptionen i Grad VII i våras. Eftersom WFkören var något decimerad så behövdes förstärkning. Denna gång hade man turen att få med en riktig artist i Sävsjölogens egen medlem Svenne Hedlund. S-G Sporback Karl-Gunnar Madestam, Svenne Hedlund och Per-Erik Munther

6 en WF-hälsning ALLMÄNNA LOGER FALULOGEN Ett mycket positivt år har Falulogen varit med om. Tolv nya Bröder, med förhoppningsvis den rätta WF-andan, har upptagits i brödrakretsen sedan april Under samma tid har Parentationer avhållits för två Bröder, Gunnar Eriksson ( ) och Nils Danielsson ( ). Frid lyses över deras minne. De nya Bröderna är Per-Arne Lundqvist, Lars-Ola Sörestad, Per-Olof Kull, Per-Anders Lissjanis, Lennart Johansson, Hans-Olov Raan, Torbjörn Pettersson, Jan Löfblad, Benny Carlsson, Peter Hallblom, Per- Erik Hansson och Tore Skytén. Det gäller nu för Falulogens kollegium, som är relativt ungt och oerfaret, att kunna sporra de nyupptagna Bröderna till fortsatt vandring i vår kära Orden. Man måste våga pröva nya grepp i detta arbete, men bibehålla det gamla i det inre av själva logearbetet. Kontrasterna är viktiga moment för den moderna människan. Man kan bara se på behovet av enkelhet, när det gäller fritidshusboenden under vinter- och sommarsemestrar för svensken. Jag tror att WF har en stor mission att fylla i detta avseende, när det gäller kontraster i det hektiska moderna samhället. Allvaret i logelokalen gentemot brödramåltidens uppsluppenhet, skall vara lagom mixat. Brödrakärlek, samhörighet och trivsel måste vara A och O. Falulogens nya Ämbetsmän, vilka installerades den 28 januari är: OM Conny Gustafsson, FvOM Stig Hermansson, AvOM Per Liliendahl, FSekr Jan Tollsten, FSkm Börje Steen, FMlk Krister Källström och FCM Rolf Hellström. Vi önskar dem lycka till och stöder dem i deras viktiga arbete för logens bästa. Damklubben WF:s Damklubb i Falun beslöt tyvärr 2005, att avsluta verksamheten. Orsaken var för dålig anslutning och problem med att få in nya styrelsemedlemmar. Damklubben har under åren ställt upp för Bröderna på många sätt och vi är dem oerhört tacksamma för allt de hjälpt oss med. Vi får hoppas att någon av damerna tar upp ämnet igen, så att vi återigen kan få igång ett gott samarbete med våra kära hustrur/sambor/särbor, när det gäller Falulogens öppna verksamheter. Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen för 2005 berättar bl.a. om, att de 11 genomförda logeaftnarna besöktes av i snitt nästan 31 Bröder. Detta har fortsatt under 2006, kanske till och med ökat något. Ett bra resultat kan tyckas, av en loge med 105 medlemmar. Kollegiet har diskuterat om man skall gå ut med en inbjudan till Bröder i lägre grader, att få deltaga i brödramåltiden. På detta vis kommer det kanske att kännas bättre och bli lättare för dem, att komma in i gemenskapen i logen. Någon av de äldre Bröderna kunde ta emot dem under den ceremoniella delen av kvällen, dricka en kopp kaffe och berätta något om vår orden eller logen. Det gäller dock att vara uppmärksam vid recepiendtalet, då brodern med lägre grad måste gå ut ur lokalen. Det kan ju vara Falulogens kollegium 2006 fr. v. Stig Hermansson, Conny Gustafsson, Per Liliendal, Jan Tollsten, Krister Källström. Saknas på bild Rolf Hellström. värt att prova denna idé. En WF-hälsning När det gäller utgivandet av vår tidning en WF-hälsning, måste vi tänka på alla äldre Bröder, som av olika anledningar inte kan besöka logen. Denna skrift är nästan den enda kontakt med WF de har, förutom kallelser till den egna logen. De har under ett långt medlemskap och betalda årsavgifter, rätt till denna kontakt med WF. (Besök dem för övrigt!) Den digitala utgivningen måste bevakas, så att alla Bröder får tidningen. Något att tänka på för alla FSekr i logerna, vilka förhoppningsvis har reda på vilka som har tillgång till internet. Avslutar med första versen av Erik Axel Karlfeldts dikt Höstens vår: Nu är den stolta vår utsprungen, den vår den svage kallar höst. Nu blommar heden röd av ljungen och vitt av liljor älvens bröst. Nu är den sista visan sjungen av sommarns kvinnligt veka röst. Nu stiger uppför bergens trappa trumpetar n Storm i dunkel kappa. Carl-Owe Carlsson Nya Bröder, fr. v. Benny Carlsson, Tore Skytén, Peter Hallblom, Per Erik Hansson och bakomstående faddrar Hans Bergqvist, Mats Källström, John Brovall och John Sund

7 GÖTEBORGS-LOGEN Grad I och Installation Vi startade året med installation och reception i grad I den 29 januari. Eftersom nyval hade skett till Stor-Logen under året besöktes vi av följande Bröder Storämbetsmän, fr. v. i bild: O.St.Skm. Göran Oscarsson, O.D.St.M. Rune Lindberg och O.St.Sekr. Göran Gabrielson. Dessa svarade för installationen av Göteborgs-Logens Ämbetsmän för år Två nya Ämbetsmän installerades, nämligen Broder Bengt Carlsson, som ersatte Ralph Börjesson som FSkm och Broder Per-Olof Johansson, som ersatte Uno Ljungström som FMlk. Våra Storämbetsmän med O.D.St.M. Rune Lindberg i spetsen delade dessutom ut Veterantecknet till Broder Claes Wallin. Vi kunde vidare glädjas åt att få hälsa John Nyberg såsom ny Broder i grad I. Logen besöktes av 38 Bröder. ALLMÄNNA LOGER Göteborgs-Logen ger grad IV i Jönköping Den 17 februari var det dags för det årliga besöket hos Jönköpings-Logen. Liksom föregående år var vi elva Bröder som företog färden österut för att representera Göteborgs- Logen. Vi gav traditionsenligt grad IV - denna gång till fem recipiender och bland dem till Broder Pether Bäversjö från Göteborg. Pether höll ett uppskattat tacktal från recipienderna. Bröderna i Jönköping uppskattade vårt besök och stämningen var hög vid brödramåltiden och under bussfärden. Ekonomiloge och grad III Den 2 mars hade vi först Ekonomiloge och årsstämma i Begravningsfonden. Vid båda mötena redovisades ett positivt ekonomiskt resultat för år 2005 och styrelserna fick ansvarsfrihet Fem Bröder recipierade i grad Bild borttagen på begäran och namn i text nedan borttaget. III, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Talet till recipienderna hölls av Broder OM Jan Stenberg och tacktalet från recipienderna av Broder Robert Hagerborg. Logen besöktes av 31 Bröder. Grad VII Det känns alltid speciellt högtidligt att få ge grad VII. Vi gav graden den 19 mars till Bröderna Göran Carlsson, t. v. i bild och Stig Andersson. Broder Stig framförde recipiendernas tack för graden. 22 Bröder i Grad VII eller VIII deltog i högtidligheten. Säsongavslutning och grad II Vårens sista aktivitet blev reception i grad II den 27 april. Två Bröder var inbjudna till att ta graden, men bara en Christian Bäversjö hade tillfälle att komma. Broder Christian Bäversjö(t v) med sin fadder Broder Peter Bäversjö Logen besöktes av 22 Bröder. Enar Johansson SÄVSJÖ-LOGEN Söndagen den 19 mars var det stor högtid i Sävsjö-Logen, då man stod i tur att avhålla VII:e graden gemensamt för de fyra Smålands-Logerna. Dessa loger har länge haft ett utmärkt samarbete när det gäller graderna V VII och den här gången var det Sävsjö-Logens tur att stå som inbjudare. Kvällens värd O.M. Karl- Erik Petersson, öppnade efter inmarchen Logen på ritualenligt sätt. I sitt hälsningsanförande riktade han sig speciellt till de gästande Logerna, nämligen Jönköpings-Logen med O.M. Hans Nilsson i spetsen, Nässjö-Logen anförd av sin O.M. Lars Bogmark och Hultsfreds-Logen med F.v.O.M. Jörgen Ekedal samt Logens Ex.Stor.Ä.M. K-G Madestam. Han sade bl a att vi i Sävsjö- Logen tar det som en stor uppgift att ha förtroendet att få ge denna Grad. Vid den följande gradgivningen recipierade följande sju Bröder i denna den högsta Grad som ges av de allmänna Logerna: Karsten Frydenberg- Nielsen, Jönköpings-logen, Kenneth Allard, Bo Palmgren, Tom Sundberg och Per Törnlöf, Hultsfreds-logen samt Christer Carlsten och Jan-Olov Hjelmberg från Sävsjö-logen. Sävsjös Prelat Ulf Winther gav en mycket tänkvärd betraktelse över dagens samhällssituation och att WF-budskapet kan tillföra mycket gott i de stora och en WF-hälsning små sammanhangen. Nässjö-logens O.M. Lars Bogmark framförde ett tack för en mycket väl genomförd och högtidlig loge och Jönköpings- Logens O.M. Hans Nilsson hälsade välkommen till Jönköping för VII:e graden nästa år. Vid den efterföljande brödramåltiden var O.M. K-E Petersson förste talare med ett välkomponerat tal till Konungen och Fäderneslandet. Ett intresseväckande tal hölls av F.v.O.M. Tore Lagerqvist till recepienderna, medan Broder Bo Palmgren talade på recipiendernas vägnar på ett förtjänstfullt sätt. Br O.M. Lars Bogmark riktade ett varmt tack för maten till värd-logen. Efter den formella delen av brödramåltiden blev stämningen hög vid borden och en kvintett från Hultsfred med Ex- St.Ä.M. K-G Madestam och hans gitarr i spetsen bjöd så upp till allsång med gamla härliga godingar och när Broder Svenne Hedlund som vanligt drog igång sin I natt jag drömde nådde både sången och stämningen toppnivå. (Se bild sid 5 Hultsfredslogen). Allt som allt en kväll för deltagarna att länge minnas. K-E Pettersson

8 KRÖNIKAN En Stormästare porträtteras O.Ex.St.M John Björk är ett levande exempel på kunnighet, vidsynthet och redbarhet i sitt arbete för vårt kära W.F. Broder John började sin bana inom W.F. redan 1965 några månader efter W.F.:s 100 årsjubileum. Redan 1975 valdes Broder John in i Storlogen såsom O.St.Sekr var det så dags att ta över ledningen såsom W.F.:s Stormästare, ett ämbete, som han innehade i 15 år, vilket är rekord på denna post. Att räkna upp alla Broder Johns förtjänster och allt som han åstadkommit inom W.F. är omöjligt. Vi ska här bara beröra några av de viktigaste. Det nya kollegiet började sitt arbete med en rivstart. Redan på hösten ägde det första symposiet rum i Nässjö. Symposierna är ju något som legat Broder John mycket varmt om hjärtat. Dessa symposier har ju många betydande funktioner. Syftet med symposierna var att orientera Logerna runt om i landet om W.F.:s tillkomst, ritualer och det dagliga arbetet och efter diskussioner dra upp gemensamma riktlinjer. Idén med symposierna var också att komma tillsammans och stärka gemenskapen Logerna emellan i Ordens- Sällskapet W.F. Symposierna var ett forum där viktiga frågor skulle behandlas på det beståendes grund för att utveckla, förankra samt inspirera W.F. arbetet i Logerna. En annan viktig sak som också startade hösten 1978 var Instruktionslogen som gavs för första gången då. Den har sedermera omarbetats och svenskan moderniserats. Ett annat mycket viktigt och omfattande projekt startade Broder John när en ny handbok skulle utformas. Den handbok som fanns innehöll endast anvisningar för marskalkämbetet och för intendenten. I Härnösand 1993 fastställdes att en komplett handbok skulle utformas som täckte allt inom W.F.:s arbete vid Logerna. Ett omfattande arbete, som utfördes till punkt och pricka. Detta är ju bara ett litet axplock av vad O.Ex.St.M John Björk åstadkommit under sina år som Ordens Stormästare. Ett bevis på det hängivna arbete som Broder John utfört under sina många år inom Storlogen var den speciella W.F.- tallrik med texten "Bröders tack för helgjuten Stormästargärning" och även en vacker glaspjäs av Wallin, som överlämnades när Broder John lämnade Stormästarämbetet efter 15 år. Trots omfattande operationer så finns idag en kraft och ett engagemang för W.F. som saknar motstycke, glimten i ögat och en och annan anekdot från W.F. kommer gärna. Broder John och hans rara hustru Gull har efter mycket övervägande brutit upp från sitt Karlskoga och flyttat till Jönköping, där de håller på att inreda sitt nya hem. Vi W.F.-bröder tackar Dig Broder O.Ex. St.M John Björk för vad Du hitintills gjort för vårt kära W.F. och vi lyssnar gärna till förslag från Dig, en man med erfarenhet och kunnande. För Ordens-Sällskapet W.F. Rune Lindberg O.D.St.M

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 40 NR

RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 40 NR en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 40 NR 1 2007 Från Stormästarens horisont WF-Bröder Så är ännu en vårtermin till ända. Fracken har hängts på sommarförvaring. Ritualböckerna ligger

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec.

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec. RT S:T ERIK AV TEMPELRIDDARE ORDEN UPPSALA Brödrabrev September 2010 Nr 4 Årgång 19 Efter denna fina sommar fortsätter vi vår verksamhet. IG (1) tis. 7 sep kl. 19.00 Gäster kommer på besök. Hans Sverredal

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning 1/11 Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. februari 2011 God fortsättning på det nya Odd Fellow-året, som speciellt under första halvan kommer att vara mycket intressant men också utmanande

Läs mer

hälsning Rune Lindberg, Habo, Ordenssällskapets Stormästare

hälsning Rune Lindberg, Habo, Ordenssällskapets Stormästare en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 1 2008 Rune Lindberg, Habo, Ordenssällskapets Stormästare Från Stormästarens horisont Kära WF bröder! Jag känner mig både stolt och hedrad över

Läs mer

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 Installationerna är avklarade. Kollegierna är satta i arbete och vårterminen har redan passerat med hög aktivitet i våra loger. Här ser vi O.M.

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 38 NR 1 2005

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 38 NR 1 2005 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 38 NR 1 2005 Stor-Logens Ämbets och Tjänstemän valda 2005 Änbetsmän O.St.M. Rolf Wiklund, Sundsvall O.D.St.M. Bertil Carlsson, Falun O.D.St.M. Rune

Läs mer

Valberedningen 2013-14.

Valberedningen 2013-14. Valberedningen Jägareförbundet Jönköpings Län informerar. Valberedningen har som mål att i samverkan med medlemmarna skapa den bästa styrelsen som Jägareförbundet Jönköpings Län kan erhålla, därför är

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Information från Sällskapet Provincia. Oktober 2012 Kurt Boström - ordförande

Information från Sällskapet Provincia. Oktober 2012 Kurt Boström - ordförande Information från Sällskapet Provincia Oktober 2012 Kurt Boström - ordförande När solen steg upp över Italien den 22 september och belyste Menton, så startade vi, Karl Bruun och jag vår färd enligt inbjudan

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 2 2008

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 2 2008 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 2 2008 Från Stormästarens horisont Bästa WF-bröder Efter en ganska sval och regning sommar så har vi nu kommit in i den vår de svage kalla höst.

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan.

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan. Hej VIP medlem! Det är tidigt tisdag morgon! Det blev verkligen en grillfest på hotel Skansen som heter duga! Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2. Höstfesten - sid 3. Minnesord - sid 4. Aktivitetskalender - sid 5

Ordförande har ordet - sid 2. Höstfesten - sid 3. Minnesord - sid 4. Aktivitetskalender - sid 5 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Höstfesten - sid 3 Minnesord - sid 4 Aktivitetskalender - sid 5 Bilaga: Kortversion av Datasaabs

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

VASA ORDEN AV AMERIKA

VASA ORDEN AV AMERIKA VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation LOGEN BRÅVIKEN N:r 751 NORRKÖPING-SÖDERKÖPING Förslag till Logemötesprotokoll Datum: 2014-10-11 Plats: W-6 lokalen Bredgatan

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 44 NR 1 2011

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 44 NR 1 2011 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 44 NR 1 2011 Satsning 2011 i WF-logen Göteborg För att bidra till ett ökat intresse för GöteborgsLogen och dess verksamhet har LogeKollegiet bland

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13.

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13. Välkommen till Kristinehamn! Vi har nöjet att hälsa alla skyttar och familjer varmt välkomna till Veteran SM i sportskytte i Kristinehamn. Tävlingarna äger rum på en av Sveriges finaste skyttebanor, Kristinehamns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Månadsmöte januari 2015

Månadsmöte januari 2015 Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var många deltagare

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 3 2013-12-31 1. Statistik om logens utveckling Sifferunderlag till er statistik finner ni i Medlemssystemet

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

Rapport Grillbuffén. måndagen den 1 augusti 2011

Rapport Grillbuffén. måndagen den 1 augusti 2011 Rapport Grillbuffén måndagen den 1 augusti 2011 Hej tennisveteran! Det blev ju en mycket lyckad tillställning på hotell Skansen måndagen den 1 augusti. Här en sammanfattning av vad som skedde. 1. Inbjudan

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet.

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet. Årsmötesprotokoll 2010-04-14 Plats och tid: Ronneby Brunn (lokal Balder), kl 19.00 20.15. 1 (2) Närvarande: 35 medlemmar. 1 Årsmötet öppnas Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar!

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar! Mån 1 14.30 Tradition och liv på Solgården, Eva Carlsson Tors 4 14.00 16.00 Små och stora, Sommaraktivitet, Gemla församlingshem. 18.00 20.00 Stickcafé, Gemla församlingshem Tors 4 Träffpunkten 14.00-16.00

Läs mer

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden -.c JUL FESTEN. - Har folkdanslaget Sveriges bästa folkdansmusiker? Man ställer

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten.

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten. Räkafton Galanta damer underhöll med sång. Lite humor med norrlands dialekt. Vårt höghus uppmärksammades Diverse bilder från Räkafton med underhållning av Finjarevyn. Br Sten Werner läser traditionsenligt

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Foto: Tor Eriksson, Örebro, och Christer Nilsson, Karlstad Fredagen den 14 januari Vinter betyder att vi bekantar oss med något

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 4.1 2014-05-20 1. Statistik om logens utveckling I kolumnerna 2014-2017 ligger prognosen för kommande år.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 43 NR 2 2010

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 43 NR 2 2010 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 43 NR 2 2010 Från Stormästarens horisont Bästa WF Bröder! Så börjar då vintern göra sitt intåg med kortare dagar och kyligare vindar. Det är också

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Från Stormästarens horisont

Från Stormästarens horisont en hälsning RIKSORGA FÖR ORDE SSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅ G 44 R 2 2011 Från Stormästarens horisont Bästa WF Bröder! Så börjar då vintern att göra sitt intåg i vårt land. Kortare och kyliga dagar har vi fått.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 5 Tid: 2015-04-13 kl 09.30-12.15 Plats: Kulturhuset

Styrelseprotokoll nr 5 Tid: 2015-04-13 kl 09.30-12.15 Plats: Kulturhuset BRÄKNE-HOBY 1(3) Styrelseprotokoll nr 5 Tid: 2015-04-13 kl 09.30-12.15 Plats: Kulturhuset Närvarande: Elisabet Petersson, Börje Andersson, Kerstin Linde, Sonja Blomé, Hasse Jonsson, Berit Ljungström, Lisbeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Nostalgica (24/9) Presentkort den perfekta gåvan på såväl fars dag som jul! Vinprovning (8/10) september. oktober. november. december.

Nostalgica (24/9) Presentkort den perfekta gåvan på såväl fars dag som jul! Vinprovning (8/10) september. oktober. november. december. På gång på kurorten mösseberg Hösten 2011 september 24/9 Nostalgica 25/9 Premiär för Brunch på Kurorten! oktober 1-2/10 Mekelsmäss med Konstnatten 7/10 Fredagsmys 8/10 Vinprovning med VinContoret 17/10

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2013

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2013 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2013 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2013 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Revisorer

Läs mer