Hälso- och sjukvården och geriatriska avdelningarna Samarbetsområdet för social och hälsovård Staden Jakobstad

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvården och geriatriska avdelningarna Samarbetsområdet för social och hälsovård Staden Jakobstad"

Transkript

1 Hälso- och sjukvården och geriatriska avdelningarna Samarbetsområdet för social och hälsovård Staden Jakobstad Patientresponsundersökning Hösten 2012 Chefen för vårdarbetet L-M V sekr./pedagogie kandidat S Brännbacka

2 Allmänt om undersökningen Undersökningen utfördes under 2-4 veckor i november-december 2012 Alla enheter inom hälso- och sjukvården, samt geriatriska avdelningarna Målsättningen var minst 50 svar per enhet Överskötargruppen (Koskela, Lönnbäck, Svenfelt, Lindgren, Vikström) utarbetade gemensamma patientenkät med avdelningarna. De flesta frågor lika, för att kunna jämföra resultaten Motsvarande undersökning utfördes 2011, undersökningen kan upprepas Patienterna svarade på pappersformulär eller via en länk direkt i Webropol Svaren lades in centraliserat i Webropol (PM/sekreterare S.Brännbacka) som gav rapporter Alla enheter har fått del av egna resultat och behandlar utvecklingsområdena på sin enhet Frågeformulären kan användas på enheterna som kontinuerlig kundrespons

3 Antal svar/enhet (totalt 1421 svar)

4 Hur väl motsvarade besöket/vården era förväntningar?

5 Motsvarade förväntningar Andelen av patienter som ansåg att besöket/vården motsvarade deras förväntningar bra 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % Primärhälsovård Munhälsovård Mentalvård Polikliniker Avdelningar Dagkirurgi Med. Serviceenheter Äldreomsorg

6 Hur blev ni bemött?

7 Bra bemötande Andelen av patienter som upplevt att de blivit bra bemötta av personalen 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % % Primärhälsovård Munhälsovård Mentalvård Polikliniker Dagkirurgi Avdelningar Med. Serviceenheter Äldreomsorg

8 Blev ni av läkaren betjänad på ert modersmål? Hela hälso- och sjukvården (totala antal svar 1129) 28 st; 2 % 43 st; 4 % 61 st; 6 % Ja Ja, men svårt att förstå Nej 997 st; 88 % Nej, men ändå inte svårt att förstå

9 Blev ni av vårdpersonalen betjänad på ert modersmål?

10 Hur väl informerades ni om ert ärende?

11 Hur var er möjlighet att delta i vårdplaneringen?

12 Att delta i vårdplaneringen Andelen patienter som fått delta i vårdplaneringen Frågan svår att förstå enhetligt, borde lämna bort frågan från röntgen och laborat. (del av med. service enheter). Delaktigheten ökat inom phv, munhv, mentalv, DK, ÄO 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % Primärhälsovård Munhälsovård Mentalvård Polikliniker Avdelningar Dagkirurgi Med. Serviceenheter Äldreomsorg

13 Motsvarade sjukhusmaten patienternas förväntningar? Ja Nej

14 Motsvarade sjukhusmaten patienternas förväntningar? 100 % 80 % 60 % 40 % Ja Nej 20 % 0 % Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 Avd 5 Avd 6 Avd 7 Avd 8 Avd

15 Gemensamma utvecklingsområden Tidsbeställning och ändring av tid, skyltar Tidsbeställningen vid poliklinikerna och mottagningarna (beställa och ändra tid) Telefontider på mottagningarna (upplevs oflexibla) Tillräcklig tid mellan kallelsebrev hem och undersökning/besök Informera mera om möjlighet att beställa tid till laboratorium via nätet Skyltarna inom sjukhuset Väntan på mottagningarna Planera mottagningarna så att patienterna inte behöver vänta på mottagningen då har en tid (gäller s g s alla mottagningar) Hålla mottagningstiderna

16 Utvecklingsområden Öppenvård, forts.: Behov att förnya föräldraförberedelsekurserna Information och uppföljning vid akuta besök och i psykiatrin Avdelningsvård: Information om vården, vårdplanering. Planering av hemfärden. Trångt i patientrummen, korridorplatser Önskas att personalen presenterar sig och hälsar välkommen Geriatriska avdelningar, 7-9: Information till patienter och anhöriga om vården Möjlighet att delta i vårdplaneringen (50%) Mera program och sysselsättning

17 Tack och beröm Många tack och beröm för vården och bemötandet framfördes i de fria kommentarerna Alla enheter behandlar inkomna svar och utvecklingsområden Ledningen koordinerar gemensamma utvecklingsområden som framkommit

18 Hur ska vi samla in patientrespons inom hälso- och sjukvård? Finns också andra sätt ge respons på vården: frågeformulären framme kontinuerligt på enheterna respons via portalen (fri formulering, kan få svar om lämnar kontaktuppgifter) telefonsamtal eller direkt vid besöket skriftlig anmärkning på vården eller bemötandet till CL (via patientombudsmännen) anmärkning el. patientskadeanmälan till övervakande myndigheter

PATIENTRESPONSUNDERSÖKNING. Våren 2016

PATIENTRESPONSUNDERSÖKNING. Våren 2016 PATIENTRESPONSUNDERSÖKNING Våren 2016 S ammanställ t av sjukskötare, HVM Anna S irén Chefen för vårdar betet Lis -Mar ie Vik m an 16.8.2016 1 Allmänt om undersökningen Undersökningen utfördes under 2-4

Läs mer

Samarbetsområdets organisation. Stadsfullmäktige

Samarbetsområdets organisation. Stadsfullmäktige 11.5.2016 Samarbetsområdets organisation Stadsfullmäktige Stadsstyrelse Stadsdirektör Drätselkontoret Personalsektion Övervakningssektion Individsektion Social- och hälsovårdsnämnd Personalbyrån Årsverken

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

LAGEN OM PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER I VÅRDEN CAROLA ARJATSALO PATIENTOMBUDSMAN

LAGEN OM PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER I VÅRDEN CAROLA ARJATSALO PATIENTOMBUDSMAN LAGEN OM PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER I VÅRDEN CAROLA ARJATSALO PATIENTOMBUDSMAN 15.3.2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Patientens ställning och rättigheter enligt patientlagen Patientombudsmannaverksamheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Bilaga 1. Resultat webbenkät Din journal på nätet

Bilaga 1. Resultat webbenkät Din journal på nätet Bilaga 1. Resultat webbenkät Din journal på nätet Antal poster i denna enkät 497 Procent av totala antalet 100 Kön bland svarande Kvinnor 356 71,63 Män 135 27,16 Inget svar 6 1,21 Är du medlem i en patientförening?

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård Skara kommun. 2019-05-13 Kommunal hälso- och sjukvård Kommunen och Västra Götalandsregionen samarbetar genom avtal om vad som är kommunal hälso- och sjukvård och vad som är

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

FÖRBÄTTRINGS KUNSKAP 15 HP RAPPORTMALL DMAICL. Av Marie Magnfält

FÖRBÄTTRINGS KUNSKAP 15 HP RAPPORTMALL DMAICL. Av Marie Magnfält FÖRBÄTTRINGS KUNSKAP 15 HP RAPPORTMALL DMAICL Av Marie Magnfält 170113 Bakgrund Under större delen av den här kursens gång har min arbetsplats varit en kirurgisk vårdavdelning, avdelning 350, på Östra

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111 Mariehamn Telefon: +358-(0)18-5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Psykiatriska avdelningen är en psykiatrisk

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Följande frågor gäller själva klienten. Om Du är en anhörig/närstående, svara på frågorna ur klientens synvinkel.

Följande frågor gäller själva klienten. Om Du är en anhörig/närstående, svara på frågorna ur klientens synvinkel. Handikappservicens kundförfrågning Kundförfrågan inom handikappservicen utfördes för första gången under hösten 2015. Kundförfrågning sändes till alla kunder som fått ett servicebeslut av handikappservicen

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Patientforum. Vad är det och hur går det till?

Patientforum. Vad är det och hur går det till? Patientforum Vad är det och hur går det till? Vad är patientforum? Patientforum är en mötesform som erbjuds inom flera av Stockholm läns sjukvårdsområdes psykiatriska verksamheter. På mötet kan patienter

Läs mer

Introduktionsguide för prao-elever

Introduktionsguide för prao-elever Introduktionsguide för prao-elever Välkommen på prao-period till Social- och hälsovårdsverket för att bekanta dig med arbetet inom hälso- och sjukvården! Introduktionsguidens innehåll: Allmänna anvisningar

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Broschyrer 2002:8swe Patientens rättigheter För att förbättra patientens rättsskydd har man i Finland stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter. Lagen gäller hela hälso-

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den avdelning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt avdelningen och vi hoppas att du vill

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Resultat från vuxenpsykiatrins patientenkät öppenvård 2017

Resultat från vuxenpsykiatrins patientenkät öppenvård 2017 Resultat från vuxenpsykiatrins patientenkät öppenvård 2017 Två perioder per år erbjuds alla patienter i öppenvård att besvara en enkät bestående av 18 frågor. Här visas resultatet, redovisat per verksamhet,

Läs mer

Tid: Tisdag 8 maj 2018 kl. 9:30-12:00 Plats: Ängsklockan, plan 6, Ludvika lasarett

Tid: Tisdag 8 maj 2018 kl. 9:30-12:00 Plats: Ängsklockan, plan 6, Ludvika lasarett Hälso- och sjukvården Datum 2018-05-08 Sida 1 (6) Västerbergslagen Dnr Minnesanteckningar patientrådet Ludvika Tid: Tisdag 8 maj 2018 kl. 9:30-12:00 Plats: Ängsklockan, plan 6, Ludvika lasarett 1. Mötets

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Välkommen till Urologmottagningen

Välkommen till Urologmottagningen Välkommen till Urologmottagningen Information till patient och närstående Fotograf: Carina Johansson Beskrivning av verksamheten Urologmottagningen är en öppenvårdsmottagning dit patienterna i första hand

Läs mer

Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA

Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA 2017-08-31 Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA Våren 2017 www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Patientforum. - en modellbeskrivning

Patientforum. - en modellbeskrivning Patientforum - en modellbeskrivning Om Patientforum Patientforum är en modell för inflytande och delaktighet för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård, framtagen av Brukarinflytandesamordnarna, BISAM,

Läs mer

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-,

Läs mer

Bra planering, trevlig och lyssnande handläggare

Bra planering, trevlig och lyssnande handläggare Så upplever medborgarna planering av socialtjänst inför utskrivning från Östersunds sjukhus - Resultat av medborgarenkät 1 Medborgare, november 1 Bra planering, trevlig och lyssnande handläggare Östersunds

Läs mer

Hemsjukvård i Hjo kommun

Hemsjukvård i Hjo kommun Hemsjukvård i Hjo kommun Kommunal hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård är till för dig som bor i en särskild boendeform eller i bostad med särskild service vistas på en biståndsbedömd

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

NATIONELL PATIENTENKÄT. Barnsjukvård 2011 ÖPPEN-, SLUTEN- OCH AKUTSJUKVÅRD

NATIONELL PATIENTENKÄT. Barnsjukvård 2011 ÖPPEN-, SLUTEN- OCH AKUTSJUKVÅRD NATIONELL PATIENTENKÄT Barnsjukvård 2011 ÖPPEN-, SLUTEN- OCH AKUTSJUKVÅRD Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens förbättrings- och utvecklingsarbete.

Läs mer

Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden tom

Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden tom Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden 2018-04-01 tom 2018-06-30 Analys framtagen av patientnämnden i Region Kronoberg Varför en analys från Patientnämnden i Region Kronoberg? Patientnämnderna

Läs mer

Kataraktoperationer. Resultat från patientenkät hösten 2009

Kataraktoperationer. Resultat från patientenkät hösten 2009 Kataraktoperationer Resultat från patientenkät hösten 2009 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 2010 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från patientenkät hösten

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Så upplever medborgarna vård- och omsorgsplanering inför utskrivning från Östersunds sjukhus. - Resultat av medborgarenkät 2017

Så upplever medborgarna vård- och omsorgsplanering inför utskrivning från Östersunds sjukhus. - Resultat av medborgarenkät 2017 Så upplever medborgarna vård- och omsorgsplanering inför utskrivning från Östersunds sjukhus - Resultat av medborgarenkät 2017 Medborgare, november 2017 Överraskande positivt. Och jag som gruvade mig Sida:

Läs mer

DRAG Ps. Varför? Statistik och avvikelser talar för brister. Hur? Egengranskning? Vad? Kvantitet och kvalitet i informationsöverföring.

DRAG Ps. Varför? Statistik och avvikelser talar för brister. Hur? Egengranskning? Vad? Kvantitet och kvalitet i informationsöverföring. Oktober 2014 träffades representanter med ansvar för den samordnade vårdoch omsorgsprocessen inom psykiatrin i Södra Älvsborg för att påbörja arbete att ta fram metoder för egengranskning och förbättringsarbete

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Hjärtmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Hjärtmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Hjärtmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Vad tycker du om din vårdcentral?

Vad tycker du om din vårdcentral? 008 Vad tycker du om din vårdcentral? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den vårdcentral eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-09-12 Version 1 AU Dokumentation Processkarta Olivia

Läs mer

December November Medborgarpanel 4. Synpunkter och klagomål på vården

December November Medborgarpanel 4. Synpunkter och klagomål på vården December 2012 November 2012 Medborgarpanel 4 Synpunkter och klagomål på vården 1 Medborgarpanel 4 november 2012 Synpunkter och klagomål på vården Varför en medborgarpanel om detta område? Syftet med denna

Läs mer

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-25 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 9 1 (5) HSN 1212-1540 Yttrande över motion 2012:24 av Helene

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

MÖTE SAMVERKAN NÄRSJUKVÅRD OCH KOMMUN I GÄLLIVARE

MÖTE SAMVERKAN NÄRSJUKVÅRD OCH KOMMUN I GÄLLIVARE MÖTE SAMVERKAN NÄRSJUKVÅRD OCH KOMMUN I GÄLLIVARE 2014-09- 11 Meddixgrupp Samverkan närsjukvård och kommun på enhetschefsnivå Möte Samverkan närsjukvård och kommun i Gällivare DELTAGARE Gällivare kommun

Läs mer

Samverkande sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård

Samverkande sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård Samverkande sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård Kvartalsstatistik samverkansuppdrag juli-sept 18 Primärvård Totalt utfördes samverkansuppdrag av ambulans och hemsjukvård juli-sept 18 1 Antal uppdrag

Läs mer

nu kan du läsa din journal via nätet Så här gör du!

nu kan du läsa din journal via nätet Så här gör du! nu kan du läsa din journal via nätet Så här gör du! www.1177.se/halland Hur når jag min journal via nätet? För att kunna läsa uppgifter i din journal via nätet, så ska du gå in på www.1177.se. Där väljer

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Interprofessionell samverkan astma och kol

Interprofessionell samverkan astma och kol Interprofessionell samverkan astma och kol För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-10-05 Version 1.1 AU Dokumentation Processkarta

Läs mer

Förstärkt vårdgaranti. Ny lag från och med

Förstärkt vårdgaranti. Ny lag från och med Förstärkt vårdgaranti Ny lag från och med 2019-01-01 Nuvarande uppföljning inom primärvården Kontakt inom 0 dagar Efter bedömning av vårdpersonal läkartid inom 7 dagar Första besöket i specialiserad vård

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Patientnämnden Gäller för: 2017 Enhet: Kansliavdelningen Patientnämnden

Verksamhetsberättelse Patientnämnden Gäller för: 2017 Enhet: Kansliavdelningen Patientnämnden Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017 0 Gäller för: 2017 Enhet: Kansliavdelningen Patientnämnden SAMMANFATTNING INVÅNARE De senaste årens ökning av ärenden har planat ut även om några verksamheter

Läs mer

Undersökning Diagnostik PUK. Tidpunkt

Undersökning Diagnostik PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport VO Medicin > Endoskopimottagning Undersökning Diagnostik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator

Läs mer

Interprofessionell samverkan astma och KOL

Interprofessionell samverkan astma och KOL Interprofessionell samverkan astma och KOL För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan specialiserad

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Övergripande rapport. Område 3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Mottagningar

Övergripande rapport. Område 3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Mottagningar Övergripande rapport Område 3 2009 Mottagningar Övergripande rapport Område 3 2009 Mottagningar Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänsterna

Hälso- och sjukvårdstjänsterna Soites stängningsplan 2017 Hälso- och sjukvårdstjänsterna Mottagningstjänsterna Mottagningsverksamheten i Karleby Huvudhälsostationens två (2) team 27.02. 03.03.17 stängd Björkhagens mottagning 10.04.

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Sammanställning 1. Bakgrund

Sammanställning 1. Bakgrund Sammanställning 1 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 27 september 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde?

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Rapport från en fokusgrupp April 2016 stockholm.se Vad är god kvalitet i mötet med din biståndsbedömare i Älvsjö stadsdelsområde?

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Utvärdering av färgkodningsprojektet inom psykiatrin i in- och utskrivningsprocessen

Utvärdering av färgkodningsprojektet inom psykiatrin i in- och utskrivningsprocessen Anneli Andersson Datum 2019-05-08 Delregional samordnare Mobil: 0700 85 27 32 anneli.s.andersson@vgregion.se Utvärdering av färgkodningsprojektet inom psykiatrin i in- och utskrivningsprocessen BAKGRUND

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Rätten till ny medicinsk bedömning

Rätten till ny medicinsk bedömning Rätten till ny medicinsk bedömning Du som har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har rätt att få en ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion. Det innebär

Läs mer

Fast vårdkontakt vid somatisk vård

Fast vårdkontakt vid somatisk vård Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Vård i livets slut Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr: 1 Gäller för: Region Kronoberg

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Mälarbacken vård och omsorgsboende

Mälarbacken vård och omsorgsboende K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Mälarbacken vård och omsorgsboende Ing re ss På Mälarbacken bemöter vi Dig med kunskap och respekt Mälarbacken vård- och omsorgsboende är både ett gruppboende

Läs mer

Så vill vi, som anhöriga, att (kontakten med) psykiatrin ska fungera!

Så vill vi, som anhöriga, att (kontakten med) psykiatrin ska fungera! Så vill vi, som anhöriga, att (kontakten med) psykiatrin ska fungera! Örebro län i november 2010 Inledning Vi är en grupp anhöriga till personer med IPS, individuell personlighetsstörning, eller tidigare

Läs mer

Utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset. 62% av studentveckorna i länet

Utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset. 62% av studentveckorna i länet Utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset 62% av studentveckorna i länet Det går inte att ha grund- utbildningsstudenter på Karolinska Universitetssjukhuset Karriär- och rekryteringsenheten 14 juni

Läs mer

Förord Hur kan invånarnas egen kraft användas i framtidens hälsooch sjukvård?... 4

Förord Hur kan invånarnas egen kraft användas i framtidens hälsooch sjukvård?... 4 Västervik 30 maj 2017 2 Innehåll Förord... 3 Hur kan invånarnas egen kraft användas i framtidens hälsooch sjukvård?... 4 Hur kan vården utanför sjukhus förändras så att den tillgodoser invånarnas grundläggande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 8.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2008-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län. Kalmar läns modellen

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län. Kalmar läns modellen Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Kalmar läns modellen Bakgrund Kalmar läns modellen 12 kommuner och landstinget ( 242000 invånare)

Läs mer

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-04-09 SN 2018/0237.11.01 0480-45 08 42 Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1 Förslag till

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 7989 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna på avdelningen.

Läs mer