L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~"

Transkript

1 LANDSTINGET DALARNA INK DNA.. fi?{?..g(/. ~:.:'?:Y... ~~~~~~~crreja~ R ~A... K D...~/.a..:~/ (5) Sökande 0-.. Namn /mobil Planerat start/slut datum ~7."cJ7 ~Ja4 41 L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~ ~~ E-post ;) h/j; I> ~/'J'e 'l Hemsicra Postnr och ort ~ T?CJ..e/. ~ ",Ufi65' - ~.nr ~.er",m'" ibankgiro di <~9o;Z/J?- ~/O /7 3y--t~OC>CJr?" Kantaktpersan Namn E-post Se ot/q,,? Mobil Pro'ektet. En utförli are beskrivnin av ro'ektet kan bita as se arat. Sammanfattande projektbeskrivning /..., ':7/ ""'/'1,.,0.../ / ~ /_,; S e,6r /iod'e,6/ev a V cre ~t.<r...el/f./'/ / ~r,?eu tt:?/ p<:./o', Postadress FALUN E post:

2 24 LANDSTINGET DALARNA KULTURFÖRVALTNINGEN (5) Målgrupp På vilket sätt överensstämmer projektet med kulturnämndens syfte med projektstödet.?/7,'ekle/ b/&4-,./, ~;;'e# /?7';:"7.F/~/ dc-1; r~:# ~ttfl)ucl ;YJaY/Q/Trt~- I Postadress FALUN E-post:

3 25 LANDSTINGET DALARNA KULTURFÖRVALTNINGEN (5) UJODSkattad ekenemlsk kalkvl Inkomster Kostnader Beviljat Ange finansiärer Sökt belopp belopp Belopp tjf~t?9~ Landstinaet Dalarna /??c;/j/qci, Lönekostnader. arvoden / k~>/sslire/~f'fl.-1/- Sociala avoifter ~, ;:q~~~1/h1"1:,---11-' Marknadsförina <5~rrlcf ( Lokalkostnader Produktionslturne/arrangörskostna der Biliettintäkter etc ~ Administrationskostnader Övrioa kostnader Egen finansierina /?e-jfet.( 7i-/v/Ko~' lucc-4 61,1191 Övriga intäkter 6;Ä>?~oIe J::,:ifnIiJ'i- 6' ~ ~ < <2?rP {1'//19 - ~;:.,.,t J2'7X~ 7 Summa inkomster k9$'jco Summa kostnader k7!l62'tj Posladress FALUN E-post:

4 26 ULF SJÖBERG Bjursås den Lanstinget Dalarna Kulturfdrvaltningen FALUN Ansökan om bidrag från Landstine:et Dalarna, Kulturförvaltnine:en, till renovering av kulturhistoriskt värdefull byggnad å fastigheten Stängsel" 4:8, Biursås. Härmed ansöks om bidrag från Landstinget Dalarna, Kulturfdrvaitningen till ett projekt som avser att "återställa" och bevara en parstuga av kulturhistoriskt värde belägen å fastigheten Stängseln 4:8 i Bjursås, där regionens skoindustri tog sin början. Introduktion Byggnaden torde utgöra en av de allra f6rsta "fabrikslokalerna" när skotillverkningen i Bjursås blev mera stationär, i början av 1900-talet, och därigenom kom attutgöra skoindustrins vagga i Bjursås. Avsikten med denna renovering är att i möjligaste mån återställa byggnaden i "originalskick" och att inredning och möblering skall motsvara den inredning som byggnaden hade vid 1900-talets början. Möbler från den aktuella tiden liksom, skomakarbänkar, skomakeriverktyg inklusive den allra första handdrivna symaskinen, m.m. finns bevarade på gården och dessa inventarier kommer att bli byggnadens möblemang efter renoveringen. Det övergripande målet med renoveringen är alltså att skapa ett sorts "hemmamuseum" över skotillverkningen i Bjursås, där inventarier och verktyg skall finnas på plats. Dessutom planeras en bildutställning, samt möj lighet till visning av den av Bjursås Fornminnes- och Hembygdsförening producerade filmen om skoindustrin i Bjursås. I inledningen av denna film f6rekommer tre av skotillverkningens pionjärer i Bjursås, bröderna Anders, Mats och Erik Sjöberg, liksom ett avsnitt som skildrar skotillverkningen på fastigheten Stängseln 4:8 i Bjursås. UlfSjöberg Sidan l

5 27 ULF SJÖBERG -I Avsikten är vidare att detta "skomuseum" skall göras tillgängligt såväl för allmänheten som för forskare som vill studera och dokumentera skoindustrins tillkomst och utveckling i Bjursås. Den forskning och dokumentation som hittills har gjorts av skoindustrin, såväl i Bjursås som i övriga Dalarna, synes vara av relativt ringa omfattning, varför detta projekt bör kunna innebära ett bidrag till ytterligare dokumentation av densamma. Formerna för tillgänglighet och visning av byggnaden och dess innehåll är inte utredda eller klarlagda, men ett samarbete med Bjursås Fornminnes- och Hembygdsförening liksom med Västanberg Stängselns Byaförening synes ligga närmast till hands. Dalarnas Museum torde även vara en institution som kan ha intresse av ett samarbete. För övrigt kan nämnas att Västanberg/Stängselns Byaförening för närvarande håller på att slutföra ett bokprojekt där byns historia och invånare kommer att presenteras. Ett avsnitt om skotillverkningen i Stängseln kommer att inkluderas i denna bok som kommer att kunna köpas av allmänheten. Genom samarbete med hembygdsföreningen, som sedan många år arrangerar olika "hembesök" på intressanta gårdar, kommer byggnaden att görs tillgänglig för allmänheten, och huset kommer även vid andra tillfällen att vara öppet för visning. En översiktlig beskrivning av skotillverkningens utveckling i Bjursås som helhet, respektive den utveckling som skedde å fastigheten Stängseln 4:8 presenteras i bilaga (bilaga l). Byggnadernas placering på gården illustreras med en skiss. En beskrivning av den aktuella byggnaden lämnas i bifogade projektbeskrivning, (bilaga 2) som också omfattar de kostnadsberäkningar som gjorts för projektet. Byggnadens utseende framgår av några bilder från olika tidpunkter under 1900 talet. En "hemgjord" ritning av byggnaden bifogas också. Kostnadsberäkningarna har, så långt möjligt gjorts med utgångspunkt att traditionella metoder och material skall användas för att byggnadens skick efter renovering skall så väl som möjligt motsvara dess ursprungliga skick. Emotser med intresse Ert, förhoppningsvis positiva svar på min ansökan. Med vänligllälsning,.// ~ t:~;:/ I l'.-... r ' "/~.[ 1/, ',-,, ". c_c \ vlf SJoberg' Fil. Dr. Universitetslektor emeritus Adress: : Mobiltelefon: E-post: Stängseln 45, Bjursås UlfSjöberg Sidan

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer