SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR"

Transkript

1 SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR MODELL: VPL-100 ANVÄNDARHANDBOK LÄS IGENOM HELA ANVÄNDARHANDBOKEN INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH SPARA DEN FÖR EVENTUELLA FRAMTIDA BEHOV. 1

2 SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. Blixten med en pilsymbol i en triangel är till för att varna dig för oisolerad "farlig spänning" inuti produkten VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA EJ VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKRE PANELEN). DET FINNS INGA DELAR PÅ APPARATENS INSIDA SOM KAN REPARERAS PÅ EGEN HAND. ÖVERLÅT ALLT UNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. Utropstecknet i en triangel gör dig uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner som medföljer produkten VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs igenom instruktionerna alla säkerhets- och användningsinstruktioner bör läsas igenom innan enheten används. 2. Spara instruktionerna säkerhets- och användningsinstruktionerna bör sparas för eventuella framtida behov. 3. Följ varningar alla varningar på själva enheten samt i användningsinstruktionerna bör följas noggrant. 4. Följ instruktioner alla användningsinstruktioner måste följas. 5. Vatten och fukt enheten bör inte användas i närheten av vatten, som t.ex. i närheten av badkar, tvättbalja, diskho, i en fuktig källare eller i närheten av en swimmingpool eller liknande. 6. Vagnar och stativ enheten bör endast användas med vagn eller stativ som rekommenderas av tillverkaren. En vagn med en enhet på bör förflyttas med varsamhet. Plötsliga stopp, häftiga rörelser eller ojämna ytor kan orsaka att vagnen med spelaren välter. 7. Vägg- och takmontering enheten bör endast monteras på vägg eller i tak enligt tillverkarens rekommendationer. 8. Ventilation enheten bör placeras så att den får ordentlig ventilation. Enheten bör exempelvis inte placeras på säng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera enhetens ventilationshål. Den bör inte heller placeras i en inbyggd möbel, som t.ex. i en bokhylla eller i ett skåp där luftflödet begränsas. 9. Värme enheten bör inte placeras i närheten av värmekällor, som exempelvis element, värmeregulatorer, spisar, eller andra apparater (inklusive högtalare) som 2

3 producerar värme. 10. Strömkällor enheten bör endast anslutas till en strömkälla av den typ som beskrivs i användningsinstruktionerna eller som anges på själva enheten. 11. Jordning eller polarisering var försiktig med att inte förstöra säkerhetssyftet med enhetens jordade eller polariserade kontakt. 12. Strömkabelskydd strömkablar bör placeras på sådant sätt att de inte lätt kan trampas på eller klämmas av föremål som ställs ovanpå eller mot dessa. Man bör vara särskilt försiktig med den delen av kabeln som är vid själva kontakten, vid grenuttag eller där de sticker ut från själva apparaten. 13. Överbelastningsskydd enheten är försedd med ett överbelastningsskydd. Detta är en säkerhetsfunktion. Se instruktionshandboken för utbyte eller återställning av överbelastningsskyddet. Om kontakten måste bytas ut måste man se till att använda den typ av kontakt som specificerats av tillverkaren (med samma överbelastningsskydd som den ursprungliga kontakten). 14. Rengöring enheten bör endast rengöras enligt tillverkarens rekommendationer. 15. Kraftledningar en eventuell utomhusantenn får inte placeras i närheten av kraftledningar. 16. Jordning av utomhusantenn - om en utomhusantenn eller ett kabelsystem ansluts till mottagaren, se till att antennsystemet jordas så att det ger tillräckligt med skydd mot stötström och uppbyggd statisk laddning. Avsnitt 810 av National Electrical Code, ANSI/NFPA , tillhandahåller information gällande lämplig jordning av antennen och dess monteringsstativ, jordning av tilledningstråden till en urladdningsenhet för antennen, storlek på jordningsledarna, placering av urladdningsenheten för antennen, anslutning till jordningselektroder, samt krav för jordningselektroder. Se figur 1. FIGURE 1 FIGUR 1 EXAPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL EXEMPEL PÅ ANTENNJORDNING ENLIGT NATIONAL ELECTRICAL 3

4 ELECTRICAL CODE GROUND CLAMP ELECTRONIC SERVICE EQUIPMENT ANTENNA LEAD IN WIRE CODE JORDNINGSKLÄMMA ELEKTRISK SERVICEUTRUSTNING TILLEDNINGSTRÅD FÖR ANTENN ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION ) URLADDNINGSENHET FÖR ANTENN (NEC AVSNITT ) GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION S10-21) GROUND CLAMPS PCWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250. JORDNINGSLEDARE (NEC AVSNITT S10-21) JORDNINGSKLÄMMOR JORDNINGSELEKTRODSYSTEM FÖR STRÖM (NEC ART 250. DEL H) PART H) S2898A NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE S2898A NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE 17. Perioder då enheten inte kommer att användas - strömsladden bör dras ur eluttaget om enheten inte ska användas under en längre tid. 18. Föremål och vätska i enheten var försiktig så att inga föremål eller vätska kommer in i enhetens öppningar. 19. Skador som kräver reparation enheten bör alltid lagas av behörig servicepersonal om: A. strömsladden eller själva kontakten har skadats B. något föremål eller vätska kommit in i enhetens öppningar C. enheten har utsatts för regn D. enheten inte verkar fungera normalt eller plötsligt beter sig annorlunda E. enheten har tappats i golvet eller höljet har skadats 20. Service användaren bör inte försöka laga enheten på något sätt som inte nämns i användarinstruktionerna. Alla andra reparationer/service bör överlåtas till behörig servicepersonal. Komma igång Plocka ur enheten ur förpackningen. Ta bort allt förpackningsmaterial. Lägg allt förpackningsmaterial i förpackningen och lägg undan eller kassera på säkert sätt. I förpackningen USB-skivspelare CD för programvaruinstallation USB-kabel 45 rpm-adapter Användarhandbok Funktioner USB, digital ljudutgång 4

5 Inkluderar programvara för inspelning och efterarbete av inspelningar Skivspelare med tre hastigheter (33, 45 samt 78rpm) Automatiskt stopp vid slutet av skivan Separat linjeutgång via phono-uttag Tonarmslyft för manuell höjning och sänkning av tonarmen Strömknapp på främre panelen 45 rpm singeladapter Viktig säkerhetsinformation Vid användning av elektroniska apparater, bör man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder. Kontrollera att enhetens spänningstal överensstämmer med eluttagets. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte mentalt eller fysiskt klarar av eller förstår hur enheten ska användas. Sådana personer bör vara under uppsikt när de använder enheten och instrueras i hur enheten används av person som ansvarar för dessa personers säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med enheten. Lämna aldrig enheten utom uppsikt när den är ansluten till eluttag. För att minska risken för elektriska stötar bör enheten aldrig användas utomhus eller på våta ytor. Doppa aldrig ned vågen i vatten eller annan vätska. Dra alltid ut kontakten från eluttaget efter användning och innan reparation etc. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden. Greppa tag om själva kontakten, inte sladden, för att dra ut kontakten. Använd aldrig enheten med skadad sladd eller kontakt. Dra aldrig i enhetens sladd och se till att sladden aldrig kläms av en dörr eller liknande och aldrig läggs över vassa kanter. Använd inte enheten om den har tappats i golvet eller skadats på något sätt. Alla reparationer av elektrisk utrustning bör endast utföras av behöriga elektriker. Reparationer som görs på felaktigt sätt kan utsätta användaren för allvarliga risker. Ställ enheten på en fast och stadig yta som inte vibrerar eller är i närheten av någon form av värmekälla. Låt inte enheten vara ansluten till eluttag under alltför långa perioder. Ta aldrig på enheten med blöta händer. Stoppa aldrig in någon typ av föremål i enhetens öppningar. Håll enheten fri från damm, ludd, hår, etc. Håll hår, lösa föremål, fingrar och andra kroppsdelar borta från enhetens rörliga delar. Använd aldrig enheten för annat än det den är avsedd för. Placera aldrig enheten ovanpå eller i närheten av högtalare eftersom detta kan leda till rundgång. 5

6 FUNKTIONER OCH KONTROLLER SKIVSPELARE/PHONO 1 BAKRE PANELEN singeladapter 2. Tonarm 3. Tonarmslyft 4. Hastighetskontroll 5. Tonarmsstöd och säkerhetsspärr 6. Pickupnål 7. Strömknapp 8. Skivtallrik 9. USB-UTGÅNG 10. AUX-UTGÅNG 11. AUX-INGÅNG 12. USB-KABEL Montera USB-skivspelaren Ta bort allt förpackningsmaterial. Se till att säkerhetsspärren är stängd så att inte tonarmen kan röra sig. Se till att enheten står på en stadig yta som inte är i närheten av några värmekällor, solljus, etc. Ta bort pickupnålens skydd genom att försiktigt dra det framåt. 6

7 Installera programvaran Sätt i den medföljande CD:n i datorns skivenhet och följ instruktionerna så kommer programvaran automatiskt att installeras enligt följande: Klicka på Nästa Välj alternativet Jag accepterar och klicka sedan på Nästa : 7

8 Klicka på Nästa : Här väljer du antingen en annan plats eller klickar på Nästa för att fortsätta (rekommenderas): 8

9 Klicka på Nästa för att fortsätta: Klicka på Installera för att fortsätta: 9

10 Programvaran kommer att börja installeras: Klicka på Avsluta för att slutföra installationen: Audacity bör nu automatiskt startas. Om detta inte sker, följ dessa instruktioner: Audacity-ikonen kommer nu att visas på skrivbordet. Dubbelklicka på ikonen för att börja köra Audacity. Om du inte ser någon ikon på skrivbordet går du till C -enheten i Min dator och klickar på Programfiler och sedan Audacity. Högerklicka på ikonen som föreställer en orange boll med hörlurar och välj Skicka till och därefter Skrivbordet (skapa genväg). 10

11 Använda Audacity Sätt i USB-kabeln på enhetens baksida och den andra änden i en ledig USB-port på din dator. Sätt i strömsladden i närmaste eluttag och sätt på enheten. Kör programvaran för Audacity genom att dubbelklicka på Audacity-ikonen. Innan inspelning klickar du på Redigera (Edit) högst upp på huvudsidan och väljer Egna inställningar (Preferences) längst ned i menyn för att öppna menyn för egna inställningar. Öppna Device Menu (enhetsmenyn) med hjälp av nedpilen på högersidan, vid den del av fönstret som är till för inspelning. Välj alternativet USB PnP Audio Device från menyn. Markera också rutan intill Software Play through (Play new track while recording it). I rutan längst ned kan man ställa in antalet inspelningskanaler; 1 för Mono och 2 för Stereo. Välj alternativet Stereo. Klicka på OK när du har gjort dina val. Fönstret för Egna inställningar (Preferences) Spela upp en inspelning Denna SKIVSPELARE I PLAST fungerar med AC 230V/50Hz. Sätt i strömsladden i ett eluttag med växelström. 11

12 Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen på den främre panelen. LEDindikatorn kommer att tändas. Lyft på dammskyddet och tryck det bakåt tills det står rätt upp. Lossa säkerhetsspärren från tonarmen genom att flytta den åt höger. Lägg skivan som ska spelas på skivtallriken. Välj korrekt uppspelningshastighet för skivan (33, 45 eller 78 rpm) med hastighetskontrollen uppe till höger på enheten. Tryck tonarmslyften bakåt för att höja tonarmen. När man flyttar på tonarmen från sitt stöd börjar skivtallriken snurra. Dra tonarmslyften framåt för att sänka tonarmen vid önskat ställe på skivan. Skivtallriken kommer automatiskt att sluta snurra när skivan tar slut. OBS! Om du sänker locket medan du har en skiva på skivtallriken, blir det mindre damm etc. på skivan, som annars kan försämra enhetens prestanda. Spela in på datorn med hjälp av Audacity Påbörja inspelningen enligt beskrivningen nedan och tryck på Spela in (Record) högst upp i Audacity-fönstret för att spela in på datorn. Efter inspelning kan du använda kontrollerna högst upp på bilden för alternativen Gå till start (Go to start), Spela upp (Play), Spela in (Record), Pausa (Pause), Stoppa (Stop) och Gå till slutet (Go to end) av vågformen enligt nedan: 12

13 Pause Play Stop Go to Start Go to End Record Waveform Pausa Spela upp Stopp Gå till start Gå till slutet Spela in Vågform Använd menyerna Arkiv (File), Redigera (Edit), Visa (View), Projekt (Project), Skapa (Generate), Effekt (Effect) och Analysera (Analyse) för att spara, exportera och hantera din musik. Om inspelningsnivån kräver justering klickar du på START, INSTÄLLNINGAR och väljer kontrollpanelen. I kontrollpanelen väljer du LJUD OCH LJUDENHETER, klickar på fliken VOLYM och väljer sedan AVANCERAT. I fönstret för huvudvolym väljer du alternativen högst upp i vänstra hörnet och klickar på egenskaper i rullgardinsmenyn. I fönstret Egenskaper väljer du USB PnP Audio Device från rullgardinsmenyn högst upp. Klicka på OK för att bekräfta valet. Ett fönster kommer nu att visas med en kontroll för inspelningsnivån. Flytta denna kontroll uppåt om inspelningen är alltför låg eller nedåt om inspelningen är alltför hög. OBS! Den blå vågformen bör visas i Audacity-fönstret på sådant sätt att dess toppar slutar strax intill fönstrets övre respektive nedre del. Innan du redigerar din musik måste den inspelade vågformen markeras. För att markera vågformen vänsterklickar du med musen på vågformens vänstra del (under L+R-kontrollerna). Vågformen kommer då att visas med en mörkare färg. Hela vågformen kan nu redigeras. Om endast en del av vågformen behöver redigeras (eller sparas) kan man markera endast denna del genom att placera musen över början av den del man vill redigera/spara genom att hålla ned vänsterknappen och dra över det område som behövs och sedan släppa knappen när man nått slutet av den del som ska markeras. Endast den del som markeras med mörkare färg kommer att redigeras. Man kan också klicka på menyn REDIGERA (EDIT) högst upp till vänster och sedan klicka på VÄLJ (SELECT). Välj sedan mellan alternativen: Alla (All) (hela vågformen), Start till markören (Start to Cursor) eller Markören till slutet (Cursor to end). 13

14 OBS! efter att man spelat in på datorn kan man behöva dra ut USB-kabeln från USB-porten för att kunna spela upp från datorn. Exportera dina musikfiler (.WAV) När du har spelat in och redigerat din musik måste du spara dina filer på datorn. För att göra detta klickar du på filen och flyttar ner till fliken Exportera som WAV (Export as WAV). Klicka på detta alternativ. Du kommer att bli ombedd att uppge filnamn för den musik som spelats in som kommer att sparas på den plats som visas. Du kan nu antingen anteckna i vilken mapp musiken sparas eller spara den i en mapp som du själv väljer. Mappen som du sparar musik i kan vara en redan existerande mapp eller en ny mapp som du skapar. Exportera dina musikfiler (.Mp3) När du har spelat in och redigerat din musik måste du spara dina filer på datorn. För att göra detta klickar du på filen och flyttar ner till fliken Exportera som Mp3 (Export as Mp3). Klicka på detta alternativ. Du kommer att bli ombedd att uppge filnamn för den musik som spelats in som kommer att sparas på den plats som visas. Du kan nu antingen anteckna i vilken mapp musiken sparas eller spara den i en mapp som du själv väljer. Mappen som du sparar musik i kan vara en redan existerande mapp eller en ny mapp som du skapar. OBS! För att aktivera funktionen Exportera till Mp3 (Export to Mp3) måste du kopiera en fil med namnet lame_enc.dll från installations-cd:n och klistra in den i den AUDACITY-mapp som innehåller programvaran på hårddisken som tidigare kopierats från CD:n. Programvaran kommer automatiskt att detektera denna fil vilket gör det möjligt att exportera som mp3. 14

15 HUR MAN BYTER UT PICKUPNÅLEN Håll i tonarmen med en hand för att ge den stöd medan du tar tag i pickupnålen mellan tummen och pekfingret. Dra försiktigt pickupnålen framåt och flytta den sedan nedåt och lossa den helt och hållet. Sätt dit en ny pickupnål på motsatt sätt. OBS! Spela aldrig skivor med en skadad eller sliten pickupnål. Viktiga råd Placera aldrig enheten ovanpå eller i närheten av högtalare eftersom detta kan leda till rundgång. Spela aldrig mycket slitna skivor eller skivor med hack. Se till att pickupnålen är ren och fri från ludd och damm. Skötsel och underhåll Rengör enheten med en mjuk och fuktig luddfri trasa och använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller slipmedel för rengöring. Använd en skivrengörare av god kvalitet för bästa resultat. Disposal CARD PACKAGING widely recycled PLASTIC PACKING not currently recycled Kassering KORT- FÖRPACKNINGEN återvinns i stor utsträckning PLAST- FÖRPACKNINGEN kan ej återvinnas i nuläget Miljöinformation Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 15

16 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 16

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com L-175 Skivspelare i glas Svensk Manual www.lenco.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning ----------------------------------------------------------------- 2 Beskrivning ---------------------------------------------------------------------------4-5

Läs mer

Din USB-skivspelare är kompatibel med alla program som stödjer USBljudenheter. Vi har inkluderat Audacity. Du kan dock använda vilket program du vill.

Din USB-skivspelare är kompatibel med alla program som stödjer USBljudenheter. Vi har inkluderat Audacity. Du kan dock använda vilket program du vill. AUDACITY Mjukvaruinstallation För ION USB Skivspelare Mjukvaruinstallation Audacity Inspelningsmjukvara Innehåll Allmänt om programmet 2 Audacity mjukvaruinstallation 3 Innan du startar programmet 3 Datorinställningar

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

D 7050 Direct Digital Network Amplifier

D 7050 Direct Digital Network Amplifier D 7050 Direct Digital Network Amplifier PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT

39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT 39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT BRUKSANVISNING Läs hela manualen till TVn innan den används och spara manualen för att läsa igen senare. INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter Varning...

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer

Hybrid Digital Video Recorder

Hybrid Digital Video Recorder ANVÄNDARHANDBOK Hybrid Digital Video Recorder Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. MODELL LE5016/LE5008 Serierna

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. Användarhandbok Modell 8700, 8701, 8705, 8717 Modell 8973, 8975, 8979, 8983 Modell 8985, 8991, 8995, 9265 Modell 9269, 9277, 9279, 9283 Modell 9287, 9379, 9383, 9387 Modell 9389, 9631, 9635, 9637 Modell

Läs mer