QRO. Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer. QRO nr 5, Maj Årgång 62, nr 5, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QRO. Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer. QRO nr 5, Maj - 2013. Årgång 62, nr 5, 2013"

Transkript

1 QRO Medlemsblad för föreningen Göteborgs Sändareamatörer Årgång 62, nr 5, 2013 SM6UQP Robert under sitt föredrag om GSA:s historia Adress Föreningen Göteborgs Sändareamatörer, c/o Lars-Ove Theander Davids Väg 48, LANDVETTER Hemsida: Plusgiro: Redaktör Anders Berglund, SM6RTN tel: Allmänt För insänt material, ansvaras ej, uttalande i artiklar står för respektive författares räkning och behöver således inte ge uttryck åt uppfattning som delas av redaktionen eller GSA:s styrelse. Artiklar /Bidrag till tidningen För text använd lämpligen Word eller skriv direkt i ditt mail-pgm. Bilder bifogas ditt mail i format: JPG, GIF, TIF. Skickar du med post och önskar få tillbaka ditt mtrl. vänligen bifoga frankerat, och adresserat svarskuvert för retur. Eftertryck Får enbart ske om källan: Göteborgs Sändareamatörer QRO nr och årgång anges. Innehåll Klubbinformation QSL-service för medlemmar Protokoll April månadsmöte... 4 Vad vill Du att GSA ska göra för dig? Kallelse till Månadsmöte i GSA Vägbeskrivning till Råda församlingshem Amatörradiokurs... 5 Regional sambandsövning FRO i Halland... 6 Kolla din dators diskutrymme... 7 Bildsida från möten... 8 Månadens recept... 9 Bockebodaträffen Medlemslista 2013 GSA Stora Björnmötet Säljes Leverantörsförteckning QRO utkommer endast i PDF-format via e-post. Månadsmöte måndagen den 13 Maj kl Råda Församlingshem, Kyrkvägen 45, Mölnlycke Göteborgs Sändareamatörer 1 QRO nr 5, Maj

2 Ordförande har ordet Hej Gott folk! Missa inte nästa månadsmöte den 13 maj för då blir det föredrag igen. Lasse SM6ETR fortsätter i serien GSA:s 90-åriga historia. Det är inte omöjligt att att även Erik, SM6DGR har något att berätta för oss. Vi ses på månadsmötet! Hälsningar Lars-Ove / SM6BWH Maj-nr av QRO är det sista före sommarens uppehåll och nästa kommer i början av sept. Tänk på dina radiovänner och skriv några rader till QRO så vi övriga oxo får ta del av vad du pysslat med under sommaren. Det behöver inte handla om radio, det kan vara något helt annat. Redaktören SM6RTN Anders Repeaterfrekvenser, GSA 10 meter 29,580 / 29,680 MHz 70 cm D-star (SK6SA) 23 cm MHz -6 MHz shift 70 cm RU 368 (RU0), MHz 2 meter RV52 (R2), 145,650 MHz Öppnas med >100ms 1750, DTMF 6 eller Hz subton. RU 368 och RV52 är sammankopplade. GSA-nätet och bulletinen Sänds över repeatern RV52 (R2) och RU368 (RU0) varje söndag kl utom vid sommar- och helguppehåll. Klubbsignal: SK6GSA Hemsida: sk6gsa.se Utgivningsplan QRO 2013 Månad Manusstopp Utgivn.datum Månadsmöte Jan 29 dec jan 14 jan Feb 28 jan 4 feb 11 feb (Denna gång på Radiomuseet) Mars 25 feb 3 mars 11 mars (Årsmöte) April 25 mars 2 april 8 apr (Historiskt föredrag av SM6UQP, Robert) Maj 29 april 6 maj 13 maj sommaruppehåll, Juni, Juli och Aug Sept 26 aug 2 sept 9 sept Okt 30 sept 7 okt 14 okt Nov 28 okt 4 nov 11 nov (Lilla årsmötet) Dec 25 nov 28 dec 9 dec Göteborgs Sändareamatörer 2 QRO nr 5, Maj

3 Klubbinformation, Göteborgs Sändareamatörer, 2013 Styrelsen Ordförande SM6BWH Lars-Ove Theander ledamot SM6DAS Per Hjorth ledamot SM6HQR Johnnie Nilsson ledamot SM6CAL Sture Frode Kassör SM6HCX Lars Caspersson Ersättare SM6GLL Ulf Gabrielsson Valberedning 2013 SM6EHL Martin SM6ETR Lasse Revisorer 2013 SM6BLT Bengt SM6DOS Gunnar Övriga funktionärer Diplommanager SM4NEF Marianne Ansvarig hemsidan SM6DAS Per Medlemsregister SM6HCX Lars QRO-redaktör SM6RTN Anders Radiosamband SM6UQP Robert GSA:s historiearkiv SM6UQP Robert Repeateransvarig - SK6SA SM6BWH Lars-Ove Provförättare (ej cw) SM6HQR Johnnie Kursinformation, kontakta Lars-Ove Theander på tel Adressändringar, e-postadresser meddelas till ansvarig för medlemsregistret, Lasse SM6HCX, e-post: Medlemsavgifter Avgiften för 2013 är 195 Kr, ungdomar upp till 18 år ingen avgift. Familjemedlemmar ingår i avgiften, Dock har familjen endast 1 röst vid omröstningar. Pengarna insättes på föreningens Plusgironr: före årsmötet för att få röstätt på mötet. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka medlemskap i föreningen varpå inbetald belopp återsändes. Extra bidrag Frivilliga bidrag för något ändamål t.ex. repeater eller annat mottages tacksamt via GSA:s Plusgiro ange namn/signal och gärna bidragets ändamål. QSL-service för GSA:s medlemmar. Följande har QSL-kort att hämta vid nästa månadsmöte. SM6BLT SM6CMD SM6DAS SM6DGR SM6DFP SM6DSW SM6EAQ SM6EHL SM6FRJ SM6HCX SM6KKQ SM6KVE SM6P SM6SCM SM6VAF SM6VJA SM6WSA SM6XMM SM6XRY Klubbmärke Kassören säljer klubbmärke, bilmärke = 10kr tygmärke = 30kr 73 de SM6HQR / SM6CAL Du som är medlem i GSA och vill ha dina QSL-kort till annan klubb än GSA, meddela till någon av våra QSL-ansvariga. QSL-lådan finns med på våra månadsmöte i Råda/Mölnlycke. Har du inte möjlighet att komma så kontakta Johnnie SM6HQR eller Sture SM6CAL för att bestämma tid/plats när du kan hämta dina QSL. Göteborgs Sändareamatörer 3 QRO nr 5, Maj

4 Protokoll Månadsmöte GSA Plats: Råda Församlingshem Mölnlycke 1. Ordf. Lars-Ove/SM6BWH hälsade alla välkomna. (24st.) 2. Föreningens ekonomiska lägesrapport upplästes av ordf. Till dags dato 54 st. betalande + 5 st. hedersmedl. 3. Övriga frågor: Anders/SM6RTN önskade att repeatergruppen skickar ett mail till Per/SM6DAS om det görs några tillägg eller justeringar på våra repeatrar så Per kan lägga ut det på vår GSA hemsida. Kennet/SM6FZG meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera från repeatergruppen. Erik/SM6DGR meddelade att Bosses/SM6ASD hustru hade avlidit. En tyst minut tillägnades Bosses hustru. Robert/SM6UQP önskade att vid publicering av signaler i QRO skall alltid grundsignalen användas. Som avslutning på kvällen höll Robert/SM6UQP ett mycket intressant föredrag om GSA:s 90-åriga historia. Tack Robert för ett ett väl genomfört program inslag. Mötet avslutades ca: 21:30 Sekr. Sture/SM6CAL Anteckningar från föreläsaren ( Föreningens historiska föreläsning ) Extra roligt var det att Erik Bergsten (SM6DGR) kunde närvara. Bergsten tillhör själv den eliten som skrivit en stor portion historia genom alla sina goda gärningar han gjort under tidigare år. Som en extra godisbit fanns även barnen till SM6JO närvarande Leif och Birgitta Jernås. Tilläggas skall dock att barnen till JO idag har uppnått en myndig ålder. Även andra radioamatörer som man haft kontakt med via e-post eller telefon dök upp och presenterade sig. Jag minns bland annat Erik SM6RII som gjorde detta vilket också uppskattades mycket. Ni som var med på föreläsningen kanske minns att jag kostade på mig att berätta om en tendens som möjligen gjorde att vår första kassör möjligen kunde vara samma herre som fick Nils Ericsonsplatsen uppkallat efter sig. Men det visade sig inte stämma. Då slapp ni vänta på beskedet till 100 års jubileumet. Framför allt var det årtalen som gick isär och punkterade det jag trodde skulle kunna vara möjligt. Många tyckte nog att innehållet var massivt och mycket. Jag kan trösta er med att det där bara var ett lite avskrap på toppen av föreningens historia. Många händelser och andra nyheter kom ju aldrig med i föreläsningen. Å andra sidan ganska logiskt kanske hur komprimerar man 90 års historia på endast ett fåtal timmar? Men, som allt annat idag, gäller det att försöka se det positiva i det hela. Och i detta fallet skulle det kunna var att det finns gott om andra saker att berätta på föreningens 100 års jubileum om bara tio år. Tack till alla för att ni stod ut med en ganska intensiv föreläsning. Bara någon enstaka person blev tvungen och kissa mitt under föreläsningen trots att jag förvarnade om att det var bäst att kissa innan (HI). Nu får ni alla en välförtjänt 10 års-vila från er historiska överdos som ni fick. Vy 73 de SM6UQP Robban PS: Om någon har en fråga av historiskt karaktär får ni gärna höra av er till mig. Även om GSA arkivet bor hemma hos mig är den öppen för ALLA medlemmar. Vill man bläddra själv i pärmarna kan man ju alltid ta sig hit på en kopp nybryggd kaffe som dessutom är gratis! Enda kravet är att man hör av sig innan man kommer så att någon är hemma. --- Göteborgs Sändareamatörer 4 QRO nr 5, Maj

5 Kalllelse till Månadsmöte i GSA måndagen den 13 Maj, kl Mötet hålls i Råda Församlingshem. Adressen är Kyrkvägen 45, Mölnlycke Gratis parkering Busshållplats finns i närheten, (Råda Stock) alldeles nedanför backen till församlingshemmet. Vill du eller någon bekant skaffa amatörradiolicens? Det finns möjligheter till detta men det fordrar en del förkunskaper. Du bör minst ha grundskolematematik och inte vara helt främmande för el-teknik. Har du inte detta bör du förkovra dig innan du börjar en kurs för amatörradiolicens. En amatörradiokurs är helt teoretisk lärarledd undervisning om teknik. Hur och varför en radio och andra i utrustningar i sammanhanget fungerar och det det används mycket matematik för att förklara detta. Utöver radioteknik måste du lära sig de bestämmelser (reglemente) som gäller för amatörradio. Dessutom lär du dig Elektriska säkerhetsföreskrifter. Efter avslutad kurs måste du avlägga prov. Provet består av 3 delar, 20 frågor teknik, 20 frågor Reglemente, där minst 75% måste vara rätt besvarade. Provet i elsäkerhet måste vara till 100% rätt besvarat. Har du intresse och tror dig klara av proverna så är du välkommen att höra av dig för ytterligare detaljer till ordförande i Göteborgs Sändareamatörer: Lars-Ove, Nu är det sommaruppehåll för QRO-redaktionen. Vi återkommer i början av september Göteborgs Sändareamatörer 5 QRO nr 5, Maj

6 Frivilliga Radioorganisationen FRO Halland Regional sambandsövning Välkommen till en intressant och utvecklande helg med ett scenario från stormen Gudrun. En sambandsövning för alla medlemmar i FRO men även sändareamatörer och andra frivilligkrafter har möjlighet att vara med. Hur kunde vi varit med och hjälpt till när stora områden i vår närhet drabbades mycket hårt av stormskadorna? Vi återskapar förhållandena efter Gudrun och ersätter ordinarie sambandsvägar med det vi har att erbjuda i form av radio i tal och text via kortvåg och VHF. Amatörradio, sambandssystem för samhällets krisberedskap och hemvärnets materiel, en bredd av vad radiomänniskorna i Halland kan prestera. Mastmontage, reservkraft och förplägnad är andra uppgifter som vi också får möjlighet att öva på. Övningen sker i samverkan med aktörer och förbund i hela Västra Götaland. Den kan ses som en uppföljning av den framgångsrika och populära FROSSA-övningen som ett stort antal av oss medverkade i. Dag: lördag 1 juni och söndag 2 juni, 2013 Tid: kl båda dagarna Plats: Halmstad och Värö samt en ort i Hallands inland Förplägnad: Utspisning i begränsad form Tag tillfället och anmäl dig redan idag till en givande aktivitet! För frågor och anmälningar, vänligen kontakta övningsledarna: Lennart Benson, och Benny Nord, Halland.fro.se Göteborgs Sändareamatörer 6 QRO nr 5, Maj

7 Kolla din dators hårddiskutrymme för ledig plats. Om du använder programmet Google Earth finns risken att ledigt diskutrymme raskt minskar, datorn arbetar långsamt och allt som oftast hänger program upp sig eller att printbufferten är för liten. Jag använder Windows 7 och har sista tiden haft en del oförklariga problem och felmeddelande. Då jag upptäckte att problemen berodde på för lite ledigt diskutrymme undrade jag vem använder hårddisken utan min tillåtelse? Min hårddisk har 680GB tillgängligt minne och det var under 5GB ledigt utrymme, då är det något som är galet. Vid närmare kontroll så har jag datafiler på 70 GB, windows operativ 30 GB och installerade programvaror på c:a 50 GB totalt 150 GB. Det saknades över 500 GB, vart har dessa tagit vägen? Jakten på ledigt diskutrymme börjar med att ställa om visningen av mappar så dolda filer och systemfiler visas, denna omställning kan du göra via kontrollpanelen och mappalternativ, glöm inte att ställa tillbaka efter du är klar. Efter detta så letar du med hjälp av utforskaren/filhanteraren upp katalogen för Användare eller User direkt på rooten i C-disken. Där finns alla datorns alla användare och då ska du välja den som har tillgång till katalogen AppData och gå vidare enl. föjande: C:\Users\...\AppData\LocalLow\Google Google-katalogen innehåller sparad information från Google Earth och i mitt fall fanns i denna katalog så mycket som 530 GB. Har du lagt in egen info om platser o.s.v. finns även detta här. Slutsatsen är om du vill ha tillbaka diskutrymme så är det bara att tömma katalogen på dess innehåll. Lycka till Anders, SM6RTN Göteborgs Sändareamatörer 7 QRO nr 5, Maj

8 Bilder från april månadsmöte SM6DGR Erik, berättar en historia för SM6BWH Lars-Ove En ännnu bättre historia... och en glad Lars-Ove Här är det koll av fotografier från ett antal år tillbaka... Från vänster: SM6GEV Nils, SM6FZG Kenneth (skymd av GEV) SM6ZDO Kent och SM6GSC Janne Här berättar SM6BJJ Ralph, hur det gick till när han i ungdommen körde tågmobil. Ralph har en gång i tiden varit ordförande för GSA Så här kan det se ut på tisdagsfikat i Fiskebäck, kom hit du oxo... Från vänster: SM6FWR Toorleif, SM6CAL Sture, SM6EPW Rolf och SM6FZG Kenneth. Glöm inte betala medlemsavgiften för 2013 Samma avgift som förra året, 195 kr (se sidan 3) Göteborgs Sändareamatörer 8 QRO nr 5, Maj

9 Månadens recept Grilltider. BBQ-sås. Denna hemgjorda barbecuesås passar till allt grillat eller stekt - fisk, fågel, kött och grönt. Cirka 5 dl 1 rödlök 3 vitlöksklyftor ½ röd chile 1 msk fänkålsfrön 1 msk korianderfrön 1 msk paprikapulver ½ tsk svartpepparkorn ½ dl japansk soja 1 msk vitvinsvinäger ½ dl rårörsocker 3 dl ketchup Gör så här. 1. Skala och finhacka rödlöken. Skala vitlöksklyftorna och kärna ur chilin. Stöt vitlöken, chilin och kryddorna i en mortel. 2. Lägg allt i en kastrull tillsammans med sojan, vinäger och socker. Koka upp och låt puttra ett par minuter, ställ åt sidan och låt svalna. 3. Blanda i ketchupen och låt såsen bli kall. Häll upp på rena flaskor och förvara i kylen. Såsen håller i minst 2 veckor. Smaklig måltid 73 de SM6HQR/JOHNNIE Fikaträffar för Hams i Göteborg med omnejd Måndagar: kl Mölnlycke Församlingshem Tisdagar: kl Fiskebäcks Hamncafé, fiskehamnen Angereds Radioamatörer (SA6AR) Besök våra byggkvällar den 3dje torsdagen varje månad samt öppethus sista torsdagen varje månad med start kl Plats: Rannebergen, Fjällglimmen nr 6 in på gården, samlinglokalen. Skriv in i era kalendrar att vi skall ha en fieldday den 6/6, plats återkommer vi med senare. Gör din röst hörd - Bli sändaramatör Göteborgs Sändareamatörer i etern sedan Göteborgs Sändareamatörer 9 QRO nr 5, Maj

10 Tips till dig som tänkt åka till södra Sverige, Bockebodaträffen Till sommaren arrangeras åter en stor Radioträff i norra Skåne Boka redan nu lördagen den 15 juni kl Kristianstads Radioamatörer SK7BQ och FRO Kristianstad arrangerar stor amatörradioträff i Kristianstad. På grund av brand i Bockeboda, där torpet vi hade 2012-års Bockebodaträff har brunnit ner, så tvingas vi flytta årets arrangemang. Plats blir Soldathemmet på Elmetorpsvägen 12 Kristianstad. På programmet står bl. a. stor loppis, utställning, föredrag, demonstrationer, SMFF-träff, RPO prova på rävjakt, och försäljning av radioprylar. Egna bord måste medtagas, eller sälj direkt från bakluckan. Ingen kostnad för bord men bokning måste göras. SM7BHM/Ewe tar emot bokningar och förfrågningar. mail: eller tel Det går även att boka på hemsidan Kolla in hemsidan för bilder från föregående år. Välkomna önskar SK7BQ i samarbete med FRO Kristianstad. SL7ZYP Vi hälsar SM6YML Sven-Olof Molén välkommen i klubben och hoppas få träffa dig på våra möten/träffar. Du som inte betalt medlemsavgift till GSA och ev. inte vill vara medlem av någon anledning är hjärtligt välkommen att besöka oss på våra månadsmöten ändå. Vi tar tacksamt emot gåvor speciellt till våra repeatrar då det kostar föreningen en del att hyra QTH och underhålla dessa. Tack på förhand. Medlemslista för GSA för 2013 SA6AIG SA6AMG SA6AVT SA6BMQ SA6BUQ SA6BXH SA6CAQ SB6A SM6BLT SM6BWB SM6BWH SM6BWT SM6CAL SM6DAS SM6DBQ SM6DER SM6DGR SM6EAQ SM6EGL SM6EHL SM6ETR Arne Andersson Tomislan Sprem Göran Berglind Johannes Bengtsson Christo Pelster Antilla Arvo Marianne Johannesson Pierre Gassander Bengt Lindberg Tore Klang Lars-Ove Theander Karl-Göran Danielsson Sture Frode Per Hjort Bengt Lindholm Sten Wahlskog Erik Bergsten Lennart Berlin Gunnar Lagerulf Martin Björkman Lars Westerlund SM6FJY SM6FRJ SM6FWR SM6FZG SM6GDL SM6GEV SM6GLL SM6GSA SM6GXQ SM6GY SM6HCX SM6HMR SM6HQR SM6KKQ SM6LTO SM6NEF SM6NYJ SM6OWI SM6PID SM6RII SM6RPZ Yarl Lundström Roland Ekman Toorleif Jonsson Kenneth Olofsson Tage Nilsson Nils Husberg Ulf Gabrielsson Kurt Lindqvist Peter Lindqvist Jörgen Nilsson Lasse Caspersson Rolf Johnsson Johnnie Nilsson Bertil Lindqvist Lars Rundlöf Marianne Sandin Christer Johansson Tony Jääskeläinen Bo Dahlqvist Erik Kilhamn Lars Petterson SM6RTN SM6RQN SM6SCM SM6UQP SM6VBT SM6WBR SM6VCM SM6XHZ SM6XYY SM6YEG SM6YML SM6YJZ SM6YVF SM6YZC SM6YWU SM6ZDO Anders Berglund Nils Danielsson Göran Ekstedt Robert Roos Thomas Bergman Peter Steneborg Ronnie Almgren Bodil Johansson Jan Persson Michail Gavrjusjov Sven-Olof Molén Stefan Glamsmyr Fredrik Wikström Henrik Ragnarsson Låås Jan Alsin Kent Johansson Lars-Gustav Hallin Göran Danielsson Medlemsavgifter Avgiften för 2013 är 195 Kr, ungdomar upp till 18 år ingen avgift. Familjemedlemmar ingår i avgiften, Dock har familjen endast 1 röst vid omröstningar. Pengarna insättes på föreningens Plusgironr: Göteborgs Sändareamatörer 10 QRO nr 5, Maj

11 Tips på semesteraktivitet för den som är ute och reser i närheten av Sunne i Värmland. Stora Björnmötet, SK4BM Stora Björnmötet hålls årligen strax efter midsommar på Tossebergsklätten. År 2013 hålls Stora Björnmötet för 49:de gången. Mötet 2013 börjar fredag kväll den 28/6 runnt och håller på till lunch söndag den 30/6. Har du nån kul elektronisk grej man kan kommunicera över amatörradio med, ta med den. Med sina 340M över havet är klätten ett perfekt QTH för höga frekvenser. Tag med din utrustning och antenner. 230/400V (trefas) finns. För kvällsaktiviteterna, ta med en liten radio och något gott att laga till, samt dryck. Platsen är ca 15 km norr om Sunne på västra sidan om övre fryken. (Väg E45) Mat och kaffe finns i toppstugan för de som inte vill ta med eget. Det är gemensam supé i toppstugans restaurang på lördag eftermiddag strax efter (Anmälan på platts före 15.00) För de som önskar finns det alltid espresso, latte eller cuppochino att hämta i något av tälten. Incheckning via eller R7 Övriga upplysningar från SM4KVP (Per) eller SM4KEL (Peter) (efter 1800) Vi ses på klätten! 73 de SK4BM gm SM4KEL es SM4KVP Ps: Du behöver inte anmäla dig i förväg, det är bara att dyka upp, det finns platts för alla! Radiomuseet har loppis i trapphuset den 1:a juni Tider: till c:a Adress: Anders Karlssons gata 2, Norra Älvstranden e-post: Till salu Ventilatorer, flata 120x120x40mm. 220VAC (finns 3 st) 20:-/st Ventilatorer, flata 120x120x40mm. 115VAC (finns 2 st) 20:-/st Ventilator 81x81x26mm. 12VDC 20:- Fördröjningsrelä. Ställbart sek. Input V DC/AC Bryter max 15A Telemecanique RE1-LA :- Tidrelä. Enkanals veckorelä. 220VAC, bryter 10 A CPU 35u. 20:- Universal Skruvstycke, ELFA Helt nytt, aldrig använt. 500:- SM6FJY Yarl , Jag träffas ofta på amatörträffen i Råda på måndagar. Göteborgs Sändareamatörer 11 QRO nr 5, Maj

12 Till salu IC-756 trevlig kortvågstranciever Pris: kr kontakta: Jörgen, SM6GY tel: , kvällstid: epost: Frequency range: m + WARC/6 m Mode: AM/FM/SSB/CW/RTTY RF Power output: 5-100/5-100 W (5-40/5-40 W AM) Voltage: 13.8 VDC Impedance: 50 ohms, 2*SO-239 Dimensions (W*H*D): 340*111*285 mm Weight: 9.3 Kg Manufactured: Japan, Övrigt: Ett antal fasta filter Till salu, Icom ID-880 Analog och digital, vanlig FM och DV (D-STAR trafiksätt) Bredbandig mottagare: , , MHz CS-80/880 gratis programvara för inställning via dator (kräver kabel OPC-1529R, OPC-478 eller OPC-478UC tillbehör). Stor LCD display 64 x 20.7 mm Snabb scanning (upp till 50 kanaler/ sekund vid programmerad scanning) D-STAR repeaterlista (upp till 300 callsigns kan lagras) Totalt 1052 minnen Inbyggd CTCSS/DTCS avkodare/kodare Monitor funktion för svaga signaler 16 DTMF minnen (max 24 tecken i varje) Justerbar mikrofonkänslighet (2 nivåer) Tangentbordslås Pris: 3.700kr prutat och klart Peter SM7WBR, e-post: Riggen endast provkörd, säljes p.g.a flytt Tekniska data Uteffekt 5, 15, 50W, både på VHF och UHF Trafiksätt RX: AM, FM, WFM Trafiksätt TX: FM, DV, AM Sändning , MHz Steglängd: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125 och 200kHz Spänning 13.8VDC ± 15% Antennanslutning SO ohm Anslutning yttre högtalare 2 polig 3.5mm Strömförbrukning Tx 50W /VHF/UHF)11.5 / 12.5A Rx 0.9A, max LF 1.2A Göteborgs Sändareamatörer 12 QRO nr 5, Maj

13 Köp antenner, rotorer och tillbehör hos SJR Service Vi säljer många spännande antenntyper från engelska InnovAntennas, design by G0KSC. En antenn som lämpar sig väl för det ibland bistra svenska klimatet är den så kallade LFA-Q(uad) typen, se bild till vänster. Dessa anntenner har massor med gain, är mekaniskt väldigt hållbara, men tänk på att de är är lite tyngre eftersom det går åt mycket aluminium till denna antenn typen. T.ex 6el för 6m är gjord för 225km/h vindhastighet, så de tål tuffa tag! Prisexempel: 2-el för 6m, 75cm bomlängd för bakmontering,1479 kr 4-el för 6m, 3,4m bomlängd, 2839 kr 6-el för 6m, 6,7m bomlängd, 5679 kr Alla priser inkl moms, fritt vårt lager. SJR Service, Box 90, Mönsterås, Göteborgs Sändareamatörer 13 QRO nr 5, Maj

14 Limmared Yaesu FTDX3000 Yaesu FT-2900E Yaesu FT-1900 Högklassig HF+50Mhz RF front-end baserad på FTDX kr CRT 270 VHF mobilstation på hela 75w. Powerpole kr Robust 55W VHF station med DTMF mikrofon som standard kr Yaesu FT-450DE 144/430Mhz 50/40w med crossbands repeaterfunktion kr Kenwood TS-480SAT En perfekt rig för remote med 100W på HF kr Crimptångsväska Komplett för de flesta koax kontakterna. Perfekt för antenn monteringen. 795 kr Vi har kontakter, delningsbryggor och crimpverktyg. Det mesta du behöver för dessa kontakter. Kenwood TS-990 Det senast flaggskeppet från Kenwood med HF+50Mhz För mer info, se hemsidan. Signalink Tigertronics SignaLink USB perfekt för dig som vill köra digitala moder. 1st Kabel för din radio medföljer kr Transcievern för HF & 6m, en mycket prisvärd maskin kr Maas AHT-9 Enkel & smidigt radio för 144/430Mhz. Komplett med bordsladdare. 495 kr Vi har fullständigt sortiment från bland annat Alinco, Diamond, Heil, Icom, Kenwood och Yaesu. Stort utbud av kontakter och koaxialkabel. Telefontider: Måndag - fredag 9-12, Telefon: Butiken öppen måndag - fredag, / Göteborgs Sändareamatörer 14 QRO nr 5, Maj

15 Göteborgs Sändareamatörer 15 QRO nr 5, Maj

16 Leverantörer av amatörradio och tillbehör Dannex HF-Equipment Eggby Sjögård Axvall Tel DX Supply Vikingavägen 21A Sollentuna Tel Elektrokit Sweden AB Västkustvägen Malmö Tel Limmared Radio & Data AB Besöksadress: Torget Limmared Postadress: Dammgatan Limmared Tel LSG Communication AB Sam Gunnarsson, SM3PZG Tel Mobil Fa. maas funk-elektronik Heppendorfer Str Elsdorf-Berrendorf, Germany Tel: Mobinet Communication AB Blockgatan Karlstad Tel Remoterig Microbit 2.0 AB Mikael Styrefors Nystaden Kalix SJR Service Box Mönsterås Tel Svebry Electronics AB Box Skövde Tel Swedish Radio Supply AB Box Karlstad Tel ham.srsab.se, VKC Hamshop Firma Peter Dahlbom Korpetorp Mellerud Vårgårda Radio AB Hjultorps Industriområde Skattegårdsgatan 5 Box Vårgårda Tel Huvudsponsor för Göteborgs Sändareamatörer Göteborgs Sändareamatörer 16 QRO nr 5, Maj

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Mastarbete hos en amatör söder om Göteborg en varm sommardag Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 5-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011

Radiotidningen QRO nr 5-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011 Planera inför sommarens campingturer! Portabelantenn ATAS-25. 7-50 MHz samt 144 & 430 MHz. Kan justeras i längd och

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 4-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011

Radiotidningen QRO nr 4-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011 Kenwood TS-590S ICOM IC-9100 Nya riggar från Kenwood och ICOM Månadsmöte den 11 April, kl 19.30 Radiomuséet, Anders

Läs mer

NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET Välkomna till en guidad tur på GöteborgsOperan måndagen den 21 april klockan

Läs mer

Läs QRO på hemsidan eller som e-mail! NR 4 2009 ÅRGÅNG 58 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER RADIOMUSÉET

Läs QRO på hemsidan eller som e-mail! NR 4 2009 ÅRGÅNG 58 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER RADIOMUSÉET S G A NR 4 2009 ÅRGÅNG 58 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER Läs QRO på hemsidan eller som e-mail! VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNADS MÖTE MÅNDAG 6 APRIL GSA 19:30

Läs mer

NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNADS MÖTE MÅNDAG 11 FEBRUARI GSA 19:30 I FRÄNTORPS FOLKETS HUS FÖRENINGSINFORMATION

Läs mer

Södertörns Radioamatörer

Södertörns Radioamatörer Södertörns Radioamatörer www.sk0qo.com www.sk0qo.se Nyhetsblad 1-2008 2008-01-07 Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØYDQ - Gun Ahtola QO-net och SSA-bulle på SKØQO/R Varje söndagskväll kl 20.30 svensk tid.

Läs mer

NR 06 2004 ÅRGÅNG 53 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 06 2004 ÅRGÅNG 53 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER G S A NR 06 2004 ÅRGÅNG 53 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER I Detta nummer: GSA Field day 2004 Stugrenoveringen i våras RPRT från månadsmötet i maj RPRT från olika sommaraktiviteter

Läs mer

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 3, 2001

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 3, 2001 KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 3, 2001 Solnedgång på KRAS fieldday i Kleva Foto: SM7SEK Mer att läsa i detta nummer: - Kras Fieldday i Kleva - Lighthouse Weekend - Antennexperiment a la GMD

Läs mer

SK7DX I CQ160 CW AMATÖRRADIO PÅ BERMUDA QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2011 SKIDRÄVJAKT QRP IS POWER! UNDER LUPPEN RRC-MICRO

SK7DX I CQ160 CW AMATÖRRADIO PÅ BERMUDA QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2011 SKIDRÄVJAKT QRP IS POWER! UNDER LUPPEN RRC-MICRO SK7DX I CQ160 CW AMATÖRRADIO PÅ BERMUDA QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2011 SKIDRÄVJAKT QRP IS POWER! UNDER LUPPEN RRC-MICRO YAESU FT-450DE ALINCO DX-SR8E KENWOOD TS-590E HF + 50MHz inklusive CW- lter och

Läs mer

Kalmar Radio Amateur Society

Kalmar Radio Amateur Society Kalmar Radio Amateur Society Nr 1, 2002 Att läsa i detta nummer: - Kallelse till Årsmöte/SM7 möte - Packet/APRS - Repeter trafik tips av SM7GMD - Aktivitetskalendern - Uppdaterad Maillista - Styrelseprotokoll

Läs mer

SVARK-n. nr 3-2010. årgång 24. Hösten. På gång: Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010. Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept.

SVARK-n. nr 3-2010. årgång 24. Hösten. På gång: Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010. Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept. SVARK-n ARK-nytt årgång 24 nr 3-2010 2010-08-31 Hösten På gång: Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010 Södra SVARK-nytt Vätterbygdens nr 3-2010 Amatör törradioklub

Läs mer

Till en ny säsong med QRO, under sommaren har det hänt en hel del. Bläddra vidare och läs om allt som hänt. Trevlig läsning tillönskas!

Till en ny säsong med QRO, under sommaren har det hänt en hel del. Bläddra vidare och läs om allt som hänt. Trevlig läsning tillönskas! QRO - BLADET NR 06 2003 ÅRGÅNG 52 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER SK6AG Till en ny säsong med QRO, under sommaren har det hänt en hel del. Bläddra vidare och läs om allt som hänt.

Läs mer

DX-PEDITION TILL SAINT BARTHÉLEMY MITT ÅR MED HF-CUPEN MITT MÖTE MED AMATÖRRADION NASA BEHÖVER HJÄLP YASME EXCELLENCE AWARDS SM2O

DX-PEDITION TILL SAINT BARTHÉLEMY MITT ÅR MED HF-CUPEN MITT MÖTE MED AMATÖRRADION NASA BEHÖVER HJÄLP YASME EXCELLENCE AWARDS SM2O YASME EXCELLENCE AWARDS SM2O DX-PEDITION TILL SAINT BARTHÉLEMY MITT ÅR MED HF-CUPEN MITT MÖTE MED AMATÖRRADION QTC AMATÖRRADIO NUMMER 2 FEBRUARI 2011 NASA BEHÖVER HJÄLP Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Läs mer

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 2, 2001

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 2, 2001 KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 2, 2001 Redaktionen önskar alla en trevlig sommar Mer att läsa i detta nummer: - Årsmötet 2001 - Städdag på klubben - Inbjudan till vårauktion - Stugvärdslistan

Läs mer

NYTT FANTASTISKT REKORD PÅ 47 GHZ! SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SATELLIT SKÅNETRÄFFEN 2011 CERTIFIKATKURSER

NYTT FANTASTISKT REKORD PÅ 47 GHZ! SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SATELLIT SKÅNETRÄFFEN 2011 CERTIFIKATKURSER NYTT FANTASTISKT REKORD PÅ 47 GHZ! SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SATELLIT SKÅNETRÄFFEN 2011 CERTIFIKATKURSER QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTEMBER 2011 YAESU FT-450DE ALINCO DX-SR8E KENWOOD TS-590E 10 495

Läs mer

SVARK-n. nr 3/4-2012. God Jul & Gott Nytt År! årgång 26. Vinter/Julnummer. Nu flyttar vi! Detta nummer: adioklubb 2012-12-17

SVARK-n. nr 3/4-2012. God Jul & Gott Nytt År! årgång 26. Vinter/Julnummer. Nu flyttar vi! Detta nummer: adioklubb 2012-12-17 SVARK-n ARK-nytt årgång 26 nr 3/4-2012 2012-12-17 Vinter/Julnummer God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer: SVARK mot nya mål! Avveckling och utveckling Dayton special Nu flyttar vi! Södra SVARK-nytt Vätterbygdens

Läs mer

8S0HM PÅ HOBBY-MÄSSAN NYA SSA.SE SM ALLROUND DX:ER QTC AMATÖRRADIO NUMMER 12 DECEMBER 2007 DEN OPTIMALA RIGGEN PSK31 I FÄLT UTAN PC

8S0HM PÅ HOBBY-MÄSSAN NYA SSA.SE SM ALLROUND DX:ER QTC AMATÖRRADIO NUMMER 12 DECEMBER 2007 DEN OPTIMALA RIGGEN PSK31 I FÄLT UTAN PC QTC Amatörradio Nr 12 8S0HM PÅ HOBBY-MÄSSAN NYA SSA.SE SM ALLROUND DX:ER QTC AMATÖRRADIO NUMMER 12 DECEMBER 2007 DEN OPTIMALA RIGGEN PSK31 I FÄLT UTAN PC JULERBJUDANDE JULPRIS 10.500 kr IC-703 QRP Transceiver

Läs mer

QTC. Amatörradio. Nr 6 7 SJ9WL/LG5LG 40 ÅR DIVERSITET MED FT1000MP QUINDAR TONES STOCKHOLM MOTALA SUMMITS ON THE AIR

QTC. Amatörradio. Nr 6 7 SJ9WL/LG5LG 40 ÅR DIVERSITET MED FT1000MP QUINDAR TONES STOCKHOLM MOTALA SUMMITS ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 6 7 SJ9WL/LG5LG 40 ÅR DIVERSITET MED FT1000MP QUINDAR TONES STOCKHOLM MOTALA SUMMITS ON THE AIR SOMMAR ERBJUDANDE IC-E91 VHF/UHF handapparat inkl UT-121 D-star digitalenhet. Ord pris

Läs mer

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges:

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges: Södertörns Radioamatörer Nyhetsblad 2-2012 2012-08-14 www.sk0qo.se Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØTAE Robert STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Lördagen den 29 september kl 10.00 ca kl

Läs mer

SM I RÄVJAKT IARU HF CHAMPIONSHIP TF7 VESTMANNAÖARNA OJ0 MARKET REEF QTC AMATÖRRADIO NUMMER 8 AUGUSTI 2007 TELEGRAFINYCKELUTSTÄLLNING

SM I RÄVJAKT IARU HF CHAMPIONSHIP TF7 VESTMANNAÖARNA OJ0 MARKET REEF QTC AMATÖRRADIO NUMMER 8 AUGUSTI 2007 TELEGRAFINYCKELUTSTÄLLNING QTC Amatörradio Nr 8 SM I RÄVJAKT IARU HF CHAMPIONSHIP TF7 VESTMANNAÖARNA OJ0 MARKET REEF QTC AMATÖRRADIO NUMMER 8 AUGUSTI 2007 TELEGRAFINYCKELUTSTÄLLNING IC-E2820 IC-E2820 144/432MHz MHz 50W FM MOBILTRANSCEIVER

Läs mer

QRP RADIO-CLUB SA2ME 3:E SAQ-MÖTET QTC AMATÖRRADIO NUMMER 5 MAJ 2010 JÖNKÖPINGS RADIOMUSEUM SM3AU 95 ÅR!

QRP RADIO-CLUB SA2ME 3:E SAQ-MÖTET QTC AMATÖRRADIO NUMMER 5 MAJ 2010 JÖNKÖPINGS RADIOMUSEUM SM3AU 95 ÅR! INTERMAR QRP RADIO-CLUB SA2ME 3:E SAQ-MÖTET QTC AMATÖRRADIO NUMMER 5 MAJ 2010 JÖNKÖPINGS RADIOMUSEUM SM3AU 95 ÅR! Dx-are - vi har vad du behöver! Egen serviceverkstad. Fullständiga garantier. 100 % nöjd-kund-garanti.

Läs mer

ANTENNOMKOPPLARE QROLLE, DEL 3 XXL-BYGGE I VÄSTERÅS MINI-HÄST ANTENN 500 KHZ

ANTENNOMKOPPLARE QROLLE, DEL 3 XXL-BYGGE I VÄSTERÅS MINI-HÄST ANTENN 500 KHZ ANTENNOMKOPPLARE QROLLE, DEL 3 XXL-BYGGE I VÄSTERÅS MINI-HÄST ANTENN 500 KHZ HM-189GPS Mikrofon ICOM E80D D-star färdig 144 & 432MHz heltäckande mottagare FINESSER D-STAR DV trafiksätt (digital röst och

Läs mer

Störningar på kortvågen

Störningar på kortvågen April 2006 Årgång 79 Förbindelse via månen med 3Y0X-expeditionen i Antarktis Trafikkultur etik på amatörradiobanden Praktiskt rörmokeri 6: Permeabilitetsavstämning Störningar på kortvågen QTC 2006:4 1

Läs mer

STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm.

STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Nyhetsblad 2-2011 2011-08-15 www.sk0qo.se Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØIFP- Jan-Olof STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Lördagen den 1 oktober kl 10.00 ca kl 14.00 Det är åter dags för

Läs mer

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Redaktörens sida... 3 Fälttävlan... 4, 8, 14 Bunkerbesök... 7 Bilrallyn... 9, 17, 19 Borås Airshow... 10 Årsmöte stundar... 12 Radiohelg på Hökensås... 15 SM-tävlingar

Läs mer

AGENTRADIO MARK VII PARASET ANNORLUNDA VÅGUTBREDNING RÄVJAKT I RUMÄNIEN APP-HÖRNAN

AGENTRADIO MARK VII PARASET ANNORLUNDA VÅGUTBREDNING RÄVJAKT I RUMÄNIEN APP-HÖRNAN AGENTRADIO MARK VII PARASET ANNORLUNDA VÅGUTBREDNING DIPIT RÄVJAKT I RUMÄNIEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2011 APP-HÖRNAN www.srsab.se IC-7410 HF och 50MHz Snabbare DSP och mer än 10 års kunskap

Läs mer

SVARK-nytt. nr 1-2001. årgång 15. Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! SVARKs Årsmöte den 20 februari!

SVARK-nytt. nr 1-2001. årgång 15. Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! SVARKs Årsmöte den 20 februari! SVARK-nytt årgång 15 nr 1-2001 SVARKs Årsmöte den 20 februari! Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! Södra SVARK-nytt Vätterbygdens nr 1-2001 Amatörradioklubb 1 SVARK 2001 Södra Vätterbygdens

Läs mer

AMATÖRRADIO I ALBANIEN

AMATÖRRADIO I ALBANIEN DX-MÖTET 2010 CHINESE TAIPEI ARL PROJEKT CW! AMATÖRRADIO I ALBANIEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 10 OKTOBER 2010 SAQ-MÖTET I GRIMETON Dx-are - vi har vad du behöver! Egen serviceverkstad. Fullständiga garantier.

Läs mer

FJÄRRSTYRNING VIA INTERNET EME MÖTET I FLORENS DX-MÖTET I KARLSBORG SM I RÄVJAKT QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2008 MOROKULIEN 50 ÅR

FJÄRRSTYRNING VIA INTERNET EME MÖTET I FLORENS DX-MÖTET I KARLSBORG SM I RÄVJAKT QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2008 MOROKULIEN 50 ÅR QTC Amatörradio Nr 11 FJÄRRSTYRNING VIA INTERNET EME MÖTET I FLORENS DX-MÖTET I KARLSBORG SM I RÄVJAKT QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2008 MOROKULIEN 50 ÅR PRIS IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekvens)

Läs mer