meddelad i Varberg. Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-17 meddelad i Varberg. Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Abdulkerim Akgun, Frihetsberövande: Häktad c/o Halime Akgun Kristian Iii Väg Falkenberg Offentlig försvarare: Advokat Göran Ruthberg Advokatfirman Ruthberg AB Box Halmstad SLUT Begångna brott Förberedelse till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 2 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 3 år Förverkande och beslag 1. I beslag tagen väska med en automatkarbin, 5 magasin med 30 patroner vardera och 15 patroner samt en automatpistol med magasin förklaras förverkade. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten Hallands Län, beslagsnr BG3328, p. 1-6). 2. I beslag tagen plastpåse med tomma mobiltelefonkartonger, simkortsramar, telefonkortpåfyllning, startpaketemballage och prismärkningslapp ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten Hallands län, beslagsnr BG14 p. 1-9). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

2 2 Häktning m.m. 1. Abdulkerim ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska inte gälla. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Göran Ruthberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 Mål nr meddelad i Varberg 3 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Bilal Akgun, Frihetsberövande: Häktad Nybyvägen 34 lgh Falkenberg Offentlig försvarare: Advokat Magnus Johansson Advokaterna Hurtig & Partners AB Stampgatan Göteborg SLUT Begångna brott Förberedelse till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 2 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 3 år Förverkande och beslag 1. I beslag tagen väska med en automakarbin, 5 magasin med 30 patroner vardera och 15 patroner samt en automapistol med magasin förklaras förverkade. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Hallands län; beslagsnr BG3328, p. 1-6). 2. I beslag tagen plastpåse med tomma mobiltelefonkartonger, simkortsramar, telefonkortpåfyllning, startpaketemballage och prismärkningslapp sak bestå till dess domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten i Hallands län, beslagsnr BG14 p. 1-9). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

4 4 Häktning m.m. 1. Bilal Akgun ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska alltjämt gälla. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Magnus Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 Mål nr meddelad i Varberg 5 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Celal Akgun, Frihetsberövande: Häktad Forsöbacken Falkenberg Offentlig försvarare: Advokat Anders Lindstrand Advokatfirma Anders Lindstrand Erik Dahlbergsgatan Göteborg SLUT Begångna brott Förberedelse till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 2 1 st brottsbalken Påföljd m.m Fängelse 3 år Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. ( , HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE AVD 3, B4580/11 ) - Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Andra lagrum som åberopas kap 1 1 st 2 p brottsbalken kap 4 1 st brottsbalken Förverkande och beslag 1. I beslag tagen väska med en automatkarbin, 5 magasin med 30 patroner vardera och 15 patroner samt en automatpistol med magasin förklaras förverkade. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Hallands län, beslagsnr BG3328, p. 1-6). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

6 I beslag tagen mobilklocka enligt 36 kap. 2 brottsbalken förklaras förverkad. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Hallands län; beslagsnr BG118, p. 1). I beslag tagen plastpåse med tomma mobiltelefonkartonger, simkortsramar, telefonkortpåfyllning, startpaketemballage och prismärkningslapp ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Hallands län, beslagsnr BG14 p. 1-9). Häktning m.m. 1. Celal Akgun ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska inte gälla. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Anders Lindstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 Mål nr meddelad i Varberg 7 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagarna Gisela Sjövall och Klas Lundgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Fadi Trabelsi, Frihetsberövande: Häktad Fågelvägen 19 Lgh Halmstad Offentlig försvarare: Advokat Ulla Johansson Advokat Ulla Johansson AB Box Kungsbacka SLUT Begångna brott Förberedelse till mord Lagrum 3 kap 1 och 11 samt 23 kap 2 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 3 år Förverkande och beslag 1. I beslag tagen väska med en automatkarbin, 5 magasin med 30 patroner vardera och 15 patroner samt en automatpistol med magasin förklaras förverkade. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Hallands län, beslagsnr BG3328, p. 1-6 ). 2. I beslag tagen plastpåse med tomma mobiltelefonkartonger, simkortsramar, telefonkortpåfyllning, startpaketemballage och prismärkningslapp ska bestå till dess domen vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Hallands län, beslagsnr BG14 p. 1-9). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 121 Östra Långgatan måndag - fredag Varberg E-post: 08:00-16:30

8 8 Häktning m.m. 1. Fadi Trabelsi ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska inte gälla. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Ulla Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

9 9 YRKANDEN M.M. Åklagarnas yrkanden och åberopad bevisning framgår av bilaga 1 (se förundersökningsprotokollet, aktbil. 139, 141 och 145). Utöver bevisningen i stämningsansökan har åklagarna åberopat vittnesförhör med polisinspektören Ingmar Wikström angående spaningstillfället den 24 november 2013 samt beslagsprotokoll av i beslag tagen hårddisk, mobiltelefon och mobiltelefonklocka (se aktbil. 139, sid. 116 och 125). Av de tre särskilda yrkandena har nr 1 och nr 3 riktats mot alla fyra tilltalade och nr 2 riktats endast mot Celal Akgun. För det fall att Fadi Trabelsi endast skulle dömas för vapenbrott i enlighet med sitt nedan antecknade erkännande har åklagarna gjort gällande att brottet ska bedömas som grovt med hänsyn till typen av vapen, att det har rört sig om två vapen och att dessa har transporterats på allmän plats från Helsingborg till Halmstad. F R I H E T S B E R Ö V A N D E N De tilltalade, som under domskälen endast kallas vid förnamn för att undvika missförstånd, har varit berövade friheten som anhållna och häktade enligt följande. Abdulkerim Akgun från den 30 december 2013 till och med denna dag, eller under sammanlagt 108 dagar. Bilal Akgun från den 30 december 2013 till och med denna dag, eller under sammanlagt 108 dagar. Celal Akgun från den 13 januari 2014 till och med denna dag, eller under sammanlagt 94 dagar. Fadi Trabelsi från den 30 december 2013 till och med denna dag, eller under sammanlagt 108 dagar.

10 10 SKÄL S k u l d f r å g a n Abdulkerim har förnekat gärningen under påstående att han inte tillsammans och i samförstånd med övriga tilltalade i målet har planerat och förberett att uppsåtligen beröva livet av den eller de som utfört eller haft del i utförandet av mordet på hans bror Emrah Akgun. Han har inte haft någon erinran mot de särskilda yrkandena då det inte är hans egendom och att yrkandena därför inte bör riktas mot honom. Bilal har förnekat gärningen under påstående att han, vare sig ensam eller tillsammans och i samförstånd med någon annan, har planerat och förberett att beröva livet av någon över huvud taget. Han har inte haft någon erinran mot de särskilda yrkandena. Celal har förnekat gärningen i dess helhet och har inte haft någon erinran mot de särskilda yrkandena. Fadi har förnekat gärningen under påstående att han inte tillsammans och i samförstånd med någon planerat och förberett att uppsåtligen beröva livet av någon person. Han har inte har haft kontakt med någon person i syfte att få fram skjutvapen, han har inte införskaffat något vapen eller några vapentillbehör och han har inte betalat för något vapen. Fadi har erkänt vapenbrott, ej grov brott, av ett vapen då han har transporterat vapen i en väska från Helsingborg till Halmstad den 12 december 2013 och har förvarat vapenväskan i sitt lägenhetsförråd fram till den 30 december Han har inte haft någon erinran mot de särskilda yrkandena. Åklagarna har till utveckling av sin talan anfört följande. Emrah Akgun, som var bror till Abdulkerim och kusin med Celal och Bilal, sköts till döds den 21 oktober 2013 i Falkenberg. Misstankarna om vem eller vilka som hade utfört mordet kom initialt att riktas mot nio personer, som tillhör samma personkrets. Samtliga nio

11 11 hämtades till förhör den 28 oktober Fyra av dessa personer, bl.a. Jean Ojeil, häktades den 2 november 2013 såsom misstänkta för mordet. Den 11 december 2013 hävdes häktningen av Jean Ojeil och dagarna därefter hävdes häktningen av ytterligare två personer. Den 7 januari häktades Jean Ojeil på nytt för medhjälp till mordet. Åtal väcktes den 21 februari 2014 för medhjälp till mord avseende Jean Ojeil och för mord avseende Ali Atoya. Huvudförhandling i det målet pågår alltjämt och beräknas vara avslutad den 11 april Abdulkerim, Bilal och Celal är muslimska kurder från Turkiet och Fadi kommer från Tunisien. Reaktionerna bland släktingar och nära anhöriga till Emrah Akgun blev starka efter mordet på honom. Framförallt reagerade Celal, Bilal och Abdulkerim mycket starkt på det inträffade och de lyckades på ett tidigt stadium få information om vem eller vilka som misstankarna riktades mot. Celal, Bilal och Abdulkerim påbörjade, endast några dagar efter mordet på Emrah Akgun att planera en vedergällning för mordet. Efter hand blev även Fadi, som framför allt Bilal känner väl sedan tidigare, involverad i dessa planer. De telefonsamtal och de sms som åberopats som bevisning började den 27 oktober 2013 och höll på fram till den 6 januari 2014 (se protokoll telefonavlyssning, aktbil. 145). Av samtalen framgår att Celal den 27 oktober 2013 kontaktade en person vid namn Khalil Benjamin, som Celal kände sedan tidigare, i anledning av att Celal började leta efter vapen för att kunna påbörja planeringen av vedergällningen. Samma dag som de nio personerna hämtades till förhör, den 28 oktober, gick Celal in på polisstationen i Falkenberg där han pratade med polisassistenten Klas Löfgren (se tjänsteanteckning, förundersökningsprotokollet, aktbil. 139, sid. 11). Till Klas Löfgren uttryckte Celal att om polisen inte lyckades lösa mordet på Emrah Akgun skulle han, tillsammans med släktingar, lösa det. Celal uppgav Det blir krig. Under de inspelade telefonsamtalen framkom att det var Celal som initialt skötte kontakterna med olika personer. I en del av samtalen återkommer Celal till att det snart blir krig och att situationen är akut samt att alla fyra tilltalade har varit väl insatta i vem och vilka som är misstänkta och häktade för delaktighet i mordet på Emrah Akgun.

12 12 Den 29 oktober 2013 begav sig Celal till Borås och träffade där Khalil Benjamin och ytterligare några okända personer. Vid mötet bedrev polisen spaningsarbete och närvarande var bl.a. polisinspektören Thomas Josarp, som gjorde iakttagelser av mötet. Den 2 november 2013 begav sig Celal, tillsammans med Bilal och Abdulrazzak, även kallad Riza, Akgun till Göteborg för att delta i ett möte med flera personer med syftet att få fram vapen. Även vid tidpunkten för detta möte bedrev polisen spaningsarbete och polisinspektören Kent Landström gjorde iakttagelser av mötet. Det framgår av ett av de inspelade telefonsamtalen, från den 2 november 2013 (se, aktbil.145, sid. 43) där Celal ringde en person vid namn Kiarash Gholizadeh, som kallas Kiah, och berättade att Celal dagen därefter skulle inställa sig på anstalten Brinkeberg i Vänersborg för att avtjäna ett fängelsestraff och att Celals bror Bilal därför skulle överta kontakterna med de personer som kunde tänkas bistå dem med hjälp i planerna om vedergällning. Vid återkomsten till Falkenberg stoppades Bilal och Riza Akgun i en poliskontroll, medan Celal var kvar i Göteborg. Den 3 november 2013 inställde sig Celal på Brinkebergsanstalten, men trots det upphörde inte hans delaktighet i planeringen av vedergällningen, vilket framgår i flera av telefonsamtalen och sms:en. Från den 19 november 2013 finns ett samtal inspelat mellan Celal och Abdulkerim (se aktbil. 145, sid. 50). Under samtalet sade Abdulkerim att ingen av Celals kontakter hade gett något bra resultat. Samtalet visar att Abdulkerim har varit involverad i planerna om vedergällning. I detta telefonsamtal bekräftades uppgiften att Bilal tog över ansvaret för kontakterna med andra personer efter att Celal hade åkt in på anstalt. Samma dag tog Bilal kontakt med en person i Helsingborg vid namn Dilawar Osman (se aktbil. 145, sid ).

13 13 Två dagar senare, den 21 november 2013, tog Bilal kontakt med Khalil Benjamin på det sätt som Celal informerat Bilal om. Av samtalet (se aktbil. 145, sid. 62) framgår att Bilal undrade hur det gått och han uttryckte att pengar inte var något problem. I samband med att Celal inställde sig på Brinkebergsanstalten överlämnade han en lapp till Bilal med flera telefonnummer till de olika personer, som Bilal fortsättningsvis skulle kontakta, i syfte att få fram vapen. De telefonsamtal som Celal ringde och som har spelats in är telefonsamtal till dessa personer som har stått på lappen, vilket ytterligare bekräftar att Bilal tog över Celals roll efter att denne inställt sig på anstalten. Den 24 november 2013 begav sig Bilal tillsammans med Riza Akgun, till Helsingborg för att träffa Dilawar Osman och ytterligare en person, Ardian Muli, som hade förmedlat kontakten med Dilawar Osman till Celal (se aktbil. 145, sid 70 78). I samband med mötet i Helsingborg bedrev polisen spaningsarbete och närvarande var bl.a. polisinspektörerna Thomas Josarp och Ingmar Wikström, som gjorde iakttagelser vid mötet. Enligt en kollega till dem hörde denne att de inblandade personerna talade om ärlighet och att de litade på varandra. Bilal återvände härefter till Falkenberg samma kväll och tog då kontakt med Nazir Akgun. Bilal verkade vara rätt nöjd med besöket i Helsingborg, men fortfarande kvarstod saker i planeringen, varför denna fortsatte. Den 3 december 2013 begav sig Bilal till Helsingborg och träffade på nytt Dilawar Osman och dennes bror (se aktbil. 145, sid ). Vid mötet bedrev Skånepolisen spaningsarbete genom bl.a. polisinspektören Mattias Hedlund, som gjorde iakttagelser. Samma dag startade Bilal ett oregistrerat kontantkort med telefonnummer (se PM i aktbil. 141, sid. 1 2), där syftet enbart var att genom det telefonnumret ha kontakt med Dilawar Osman. SIM-kortet satt i en Samsung mobiltelefon, som togs i beslag i hallen hemma hos Bilal vid husrannsakan (se aktbil. 139, sid. 116 p. 3). I protokollet över telefonavlyssning framgår att Bilal upprepade gånger tog kontakt med Dilawar Osman och att Bilal

14 14 gav Dilawar Osman i uppdrag att återkomma till Bilal i vissa frågor (se aktbil. 145, sid och ). Den 10 december 2013 kontaktades Bilal av Celal, som då befann sig på Brinkebergsanstalten (se aktbil. 145, sid ). Celal ringde Bilal via en mobilklocka, som sedermera togs i beslag i samband med att Celal greps på anstalten den 13 januari 2014 (se beslagsprotokoll, aktbil. 139, sid. 125). Mobilklockan påträffades i ett av bostadsrummen inne på anstalten, dock inte Celals. Den 11 december 2013 kontaktade Bilal Fadi och de kom överens om att Bilal skulle hämta Fadi nästföljande dag (se aktbil. 145, sid ). Samma dag släpptes Jean Ojeil ur häktet och under kvällen den 11 december 2013 ringde Jean Ojeil till Bilal (se aktbil. 145, sid ). Under samtalet kom de överens om att träffas och prata angående mordet på Emrah Akgun. Efter samtalet med Jean Ojeil kontaktade Bilal Abdulkerim (se aktbil. 145, sid ) Av samtalet framgår att Abdulkerim var starkt mot ett möte mellan familjerna Ojeil och Akgun. Under samtalet framkom också att trots att ett sådant möte planerades så kvarstod alltjämt planerna om vedergällning för mordet. Av samtalet framkom att mötet var tänkt att ske hos Bilals föräldrar dit Jean Ojeil skulle komma tillsammans med sina föräldrar. Den 12 december hämtade Bilal Fadi i Halmstad. På väg ner till Helsingborg kontaktade Bilal Dilawar Osman för att bestämma träff på en pizzeria/restaurang. Vid tillfället för mötet bedrev polisen spaningsarbete genom bl.a. polisinspektören Thomas Josarp, som gjorde vissa iakttagelser. Vid mötet kom Bilal och Fadi överens med Dilawar Osman om att köpa vapen. Efter mötet tog sig Bilal och Fadi till Väla Köpcentrum där Fadi gick in på Stadium och köpte en väska. Under tiden väntade Bilal i bilen. Efter köpet gick Fadi ut till bilen igen. Inne i bilen hade Fadi fått besked om att väskan var för liten, varför han gick in och returnerade köpet och istället köpte en annan, större väska, med texten Björn Borg på (se 10 st foton,

15 15 aktbil. 139, sid ). Under tiden som Fadi var inne på Stadium och bytte väskan åkte Bilal till Siba, som ligger i närheten, och köpte en Samsung kontantkortstelefon för att sedan köra tillbaka till Stadium och hämta Fadi. Härefter stannade de vid en spelbutik där Fadi gick in och köpte påfyllning till ett telefonkort. Bilen passerade sedan en papperskorg på vägen, varvid de stannade och Fadi där slängde en papperspåse, som sedermera togs i beslag av polisen (se beslagsprotokoll, aktbil. 139, sid ). I påsen låg en mobiltelefonkartong av märket Samsung med angivet serienummer och modellnummer. I påsen fanns dessutom ett SIM-kort från Comviq samt telefonkortpåfyllning samt en prismärkningslapp för Containerbag med outletpris angivet till 350 kr (se aktbil. 139, sid ). Såväl Fadis som Bilals fingeravtryck har säkrats på delar av det beslagtagna materialet. Efter att plastpåsen slängdes körde Bilal vidare och strax hoppade Fadi ur bilen, gick in i en taxi och åkte till Knutpunkten i Helsingborg där han tog ett tåg norrut, mot Halmstad, för att återvända till sin bostad i Rotorp (se två foton, aktbil. 139, sid. 26). Dessa bilder visar att väskan inte var tom vid det tillfället. Några veckor därefter visade det sig att Bilal och Fadi hade införskaffat två vapen i samband med deras besök hos Dilawar Osman i Helsingborg. Bilal återvände till Falkenberg efter besöket i Helsingborg och kontaktade därefter Dilawar Osman för att diskutera betalningen av vapnen. Den 13 december 2013 fortsatte Celal att från anstalten, via mobilklockan (se aktbil. 139, sid ), kontakta Kiah och Bilal (se aktbil. 145, sid , ). Celal efterhörde huruvida Kiah tagit kontakt med ytterligare personer, som de varit överens om att denne skulle göra. Den 13 december 2013 planerades mötet mellan familjerna Akgun och Ojeil. Vid mötet den 14 december 2013 närvarade inte Emrah Akguns närmaste släktingar, således inte Abdulkerim. Till mötet kom Jean Ojeil i sällskap av sina föräldrar. I samband med mötet ringde Celal från anstalten till sin bror Hasim Akgun. Celal ville att Hasim Akgun skulle ha telefonen bredvid sig så att Celal kunde höra vad som sades under mötet. Det hörs dåligt av det som

16 16 avlyssnats under mötets gång, men Hasim Akgun redogjorde för vad som sades för Celal (se aktbil. 145, sid ). Dagen efter mötet, den 15 december 2013, skrev Dilawar Osman i ett sms till Bilal den summa som han ville ha i betalning för vapnen, 18 vill han ha bror (se aktbil. 145, sid. 185). Från den 16 december 2013 finns ett inspelat telefonsamtal mellan Bilal och Fadi. Det framkom att Fadi mycket väl varit införstådd med Bilals planer och att Bilal kommer sätta sina planer i verket när han är 100 procent säker (se aktbil. 145, sid ). Den 17 december ringde Celal till Bilal och fick beskedet att brodern köpt många, vilket syftar på vapen (se aktbil. 145, sid. 197). Den 18 december 2013 begav sig Bilal och Abdulkerim till Helsingborg där de träffade Dilawar Osman samt ytterligare några personer (se aktbil. 145, sid. 204). Under mötet erlades betalningen för vapnen. Under mötet bedrev polisen spaningsarbete och en av de närvarande var polisassistenten Erik Hansson. Efter att Bilal och Abdulkerim återvänt till Falkenberg samma kväll kontaktade Abdulkerim sin vän Pierre Louis Olsson och informerade denne om att han hade varit iväg och betalat för vapnen och att de fått in två olika nu (se aktbil. 145, sid. 212). Den 29 december 2013 ringde Bilal till Fadi och informerade honom om att Bilals kusin Abdulkerim, som kallas Appo, skulle komma till Fadi i Halmstad nästföljande dag. Av samtal och sms framkom att Fadi var intresserad av att behålla det mindre vapnet, som fanns i väskan och till vilket det saknades ammunition, och att Fadi skulle få viss betalning för att han förvarat vapnen hemma i sin bostad (se aktbil. 145, sid ). Den 30 december 2013 begav sig Abdulkerim från Falkenberg till Halmstad. Under färden ringde Abdulkerim till Fadi från ett nummer, som var nystartat av

17 17 Abdulkerim (se aktbil. 145, sid. 227). De båda möttes därefter först i bostadsområdet Vallås för att sedan åka, med var sin bil, till Fadis bostad i Rotorp. I samband härmed bedrev polisen spaningsarbete och närvarande var bl.a. polisinspektören Thomas Josarp. När Fadi och Abdulkerim parkerade sina bilar kunde polisen gripa dem. Efter gripandet genomfördes en husrannsakan i Fadis bostad där väskan, innehållande två stycken militära automatvapen, som Fadi och Bilal inhandlat i Helsingborg och som Fadi transporterat på tåget till Halmstad, hittades. Det ena vapnet var en helautomatisk automatkarbin Kalashnikov kaliber 7,62x39 mm, av modell M70 A B2 med tillverkningsnummer , med fem fulla magasin om 30 patroner i varje magasin. Polisen hittade även 15 löst liggande patroner tillhörande det vapnet. Det andra vapnet var en helautomatisk kulspruterpistol kaliber 7,65 mm, av modell Skorpion M84 med tillverkningsnummer (se beslagsprotokoll, aktbil. 139, sid , samt Protokoll över vapen- och DNA-undersökning, samma aktbilaga, sid ). Båda vapnen har provskjutits och fungerar utan anmärkning och de är tillståndspliktiga enligt vapenlagen (se aktbil. 139, sid ). Efter gripandet av Fadi och Abdulkerim greps Bilal på sin arbetsplats i Falkenberg samma dag. Det finns telefonsamtal inspelade från tiden därefter, mellan Celal och Nazir Akgun. Celal och Nazir Akgun diskuterade under samtalen situationen av att Abdulkerim, Fadi och Celal gripits (se aktbil. 145, sid ). Ytterligare ett telefonsamtal finns inspelat från den 1 januari 2014 där Celal diskuterade med en okänd person om att de skulle se till att Fadi tar på sig brottet så att endast Fadi åkte fast (se aktbil. 145, sid ). Dessa telefonsamtal ledde sedan fram till gripandet av Celal på Brinkebergsanstalten den 13 januari Försvararna har beretts tillfälle att lämna kompletterande sakframställningar, men de har i huvudsak hänvisat till sina respektive klienters utsagor.

18 18 På åklagarnas begäran har ungefär sex timmars uppspelning av inspelningar från telefonavlyssning genomförts (se akbil. 145, sid och ). Celal har åberopat uppspelning av ett telefonsamtal den 31 december 2013 mellan honom och Riza Akgun (se samtalsutskrift, aktbil. 220 översatta delar upplästa av åklagarna) för att visa att Celal uttryckt fullständig förvåning över misstankarna om planering av mord. Bilal har uppgett att han inte vill yttra sig eller kommentera något över huvud taget, men han har genom sin försvarare bekräftat att det är han som har talat i telefon och sms:at i samtalsutskrifterna, som protokollförts i aktbil. 145, och han har inte heller ifrågasatt att han har befunnit sig på de platser och vid de tidpunkter som åklagarna har påstått ovan. Av förhören med de övriga tilltalade framgår bl.a. Abdulkerim: Han är kurd, kommer från Turkiet och hade en mycket bra relation till brodern Emrah innan denne gick bort. Det stämmer inte att han skulle hämta vapen hemma hos Fadi. Han känner inte till något om några vapen. Det har aldrig funnits några hämndplaner. Under minnesstunden hann inte Abdulkerim hälsa på eller ens skaka hand med Fadi så han tyckte det var kändes bra att åka och hälsa på honom dem 30 december i Halmstad för att tacka honom. Abdulkerim hade denna dag ärenden till Halmstad, bl.a. skulle han åka till Biltema, och han ville komma bort ifrån Falkenberg och från människor som hela tiden frågade honom massa jobbiga frågor. Han hade inte några speciella nyårsplaner utan skulle bara vara hemma med släkt och familj. I Falkenberg och i Göteborg bor det många ur familjen Akgun, men de har även många släktingar utomlands, i Turkiet. Han fick reda på att hans bror blivit mördad genom att en vän ringde på natten när det hade hänt. Alla andra i familjen låg och sov när Abdulkerim fick ta emot telefonsamtalet. Han åkte direkt därefter till mordplatsen för att själv få en bild av vad som hade hänt. Väl på plats

19 19 blev han stoppad av polisen, som förklarade att Emrah låg på sjukhuset i Varberg. Han åkte direkt till sjukhuset och tog i bilen med sig Kosum, som hade befunnit sig på brottsplatsen vid tidpunkten för mordet. Kosum var mycket förvirrad och kunde inte på ett klart sätt redogöra för vad det var som hade hänt. På sjukhuset missbrukade poliserna sin makt gentemot Abdulekrim trots att han själv uppförde sig sansat. Han blev mycket chockad av det som hänt. Emrah umgicks inte i kriminella kretsar varför det var mycket förvånande att just brodern hade blivit skjuten. I samtalet mellan Abdulkerim och Riza Akgun den 28 oktober 2013 (se aktbil. 145, sid. 11) uttryckte han sin besvikelse gentemot Riza, som är hans kusin, för att Riza inte funnits för honom sedan händelsen, utan bara lämnat Falkenberg hastigt. Samtalet handlade även om ägg. Han vet inte vad som menades med att alla skulle bidra med pengar, han var mycket förvirrad och höll bara med, utan att egentligen förstå vad Riza pratade om. I samtalet med Ranieri Fernandes Da Cruz, den 19 november (sid ) framgår det att Abdulkerim ville ha tag på horungen Korab eftersom denne hade varit på platsen för mordet och därmed antagligen visste vad det var som hade hänt. I samtalet mellan Abdulkerim och Celal den 19 november 2013 (sid. 50) avses gamla affärer med elektronik när Abdulkerim säger att ingen av dina kontakter har gett bra resultat Celal. Abdulkerim och Bilal pratade den 29 november 2013 (sid. 69) och samtalet handlade inte om betalning för vapen, det är han säker på, men han minns inte vad samtalet egentligen handlade om. Troligtvis pratade de om betalning för begravningen eftersom alla i släkten Akgun skulle hjälpa till med kostnaderna för den. I samtal mellan Abdulkerim och Nasir Akgun den 22 november 2013 (sid. 67) framkom det att det var viktigt att alla inom familjen samlades i anledning av det som inträffat. I samtalet mellan Abdulkerim och Bilal den 24 november 2013 (sid ) pratade de om rent allmänna saker. När de pratade om att be avsågs att be till Gud. I samma telefonsamtal har konversationen felöversatts där ordet pistol ska bytas ut mot ordet storebrosan. Abdulkerim vill inte tala om vilken religion han tillhör. I samtalet mellan Abdulkerim och Calle Zakrisson den 11 december 2013 (sid. 114) pratade de om en skidresa som Calle gärna ville att

20 20 Abdulkerim skulle följa med på, men som Abdulkerim ville avstå ifrån. Han var förbannad på horungarna Ali Atoya, Andreas Robertsson och Chiab, som körde moppar, men han ville inte hämnas på dem. Bilal och Abdulkerim pratade den 11 december 2013 (sid ) om att släkten Akgun var angelägen om att få reda på sanningen om vad som hänt med Emrah, men att Abdulkerim var emot att ett möte skulle hållas mellan familjerna Ojeil och Akgun. Han ville inte sitta vid samma bord som sådan människor, det finns anledning till att de var anhållna. Vad Bilal menade med det andra som vi planerat vet han inte. I sms från Bilal till Abdulkerim den 12 december 2013 (sid. 130) skrev Bilal om mötet mellan de båda familjerna. Abdulkerim kan inte minnas om han dessförinnan hade hört talas om någon träff mellan de båda familjerna. Texten i sms:et på sid. 129 Vi kan få ur sanningen ur horungar ändå är bara ett uttryck. Att Abdulkerim var emot mötet mellan familjerna Ojeil och Akgun bekräftades även av samtalet mellan Abdulkerim och Riza Akgun den 13 december 2013 (sid. 164). I samtalet mellan Bilal och Abdulkerim den 14 december 2013 (sid ) höll Abdulkerim endast med om vad Bilal sade. Han minns inte vad de pratade om, det kan ha varit vad som helst, och det finns inga hämndplaner. Den Bilal avsåg, när han i samtalet pratade om den som är den dummaste i hela världen, var Riza Akgun. När Bilal pratade om sina planer menade denne planer som avsåg att få reda på sanningen om vad som hänt Emrah. Bilal nämnde till Abdulkerim att denne kommer bli anakonda. Detta är bara ett uttryck och med det menas att folk, som slingar sig som ormar och inte berättar sanningen, inte kommer kunna göra det för Bilal för Bilal kommer ändå att få sanningen ur dem. Bilal nämnde att denne själv har mycket större ansvar än alla. Den 18 december 2013 var Abdulkerim och Bilal i Helsingborg. De gick runt i affärer och Bilal träffade olika människor, varför vet han inte. När de kom hem ringde Abdulkerim till sin kamrat Pierre Louis Olsson (sid. 212) och de pratade om Pierres födelsedag. Samtalet handlade också om två fiskespön, som Abdulkerim hade lovat att införskaffa till Pierre och dennes bror. Den betalning som det pratades om avsåg just betalning för fiskespön, men han minns inte vad dessa kostade. Samtalet mellan Abdulkerim och Calle den 30

21 21 december 2013 (sid. 226) avsåg endast allmänt snack. Anledningen till att Abdulkerim denna dag startade ett nytt mobilabonnemang var att han inte ville ringa massa människor från sin privata mobiltelefon. Han minns inte hur han fick tag i mobilen, men tror att den låg hemma hos honom. Han har haft tre stycken mobiltelefoner, en för sitt svenska abonnemang, en för sitt norska och en med ett oregistrerat kontantnummer, som han startade efter Emrahs död. Abdulkerim ville inte ge ut sitt nummer till massa folk och han ville ha möjligheten att slänga den telefonen kopplad till det abonnemanget om han inte längre ville ha den. Vid två tillfällen hämtade Abdulkerim kronvittnet Kosum och körde honom till polisen i syfte att denne skulle berätta sanningen. Han talade om för Kosum hur viktigt det var att denne berättade sanningen så att den kom fram. Även Kim, som var på platsen vid tidpunkten för mordet, pratade Abdulkerim med i syfte att få honom att förstå vikten av berätta sanningen för polisen. Han tycker det är mycket konstigt att polisen valde att släppa två kronvittnen när man inte hade kommit särskilt långt i utredningen eftersom folk kan tänkas vilja dem illa, varpå man riskerar att aldrig få reda på sanningen om vad som har hänt. Han vet att både Kim och Kosum idag har vittnesskydd. Polisen har tackat Abdulkerim för att han har bistått med hjälp vad gäller att få Kosum och Kim att berätta. Abdulkerim går ofta omkring med ganska stora summor kontanter på sig eftersom han bränner ganska mycket pengar. Han har ett svenskt och ett norskt bankkonto. Han har under de senaste åren, innan Emrah gick bort, arbetat i Oslo, i Norge. Det kan stämma att han hade kr i kontanter på sig när han besökte Fadi i Halmstad den 30 december Abdulkerim har ingen speciell relation till Fadi och tänkte bara heja på Fadi i Halmstad och tacka för att denne kommit på minnesstunden efter Emrah. Det var Abdulkerim som ringde till Fadi för att bestämma var de skulle träffas (sid. 227). Han förstår inte varför Fadi har sagt att Abdulkerim skulle hämta vapen och att Fadi skulle få betalt av honom. Abdulkerim vet inte vad Fadi och Bilal har snackat om, men Bilal visste att Abdulkerim skulle till Halmstad den 30 december Abdulkerim har inte snackat med Fadi om vapen och Bilal har inte sagt att Abdulkerim skulle hämta något hos Fadi. Familjen Akgun har sedan mordet på Emrah levt i ovisshet om

22 22 vad som har hänt och vem som har mördat Emrah. Ingen från polisen har besökt familjen för att berätta om hur det går i utredningsarbetet. Trots att familjen levt i okunskap har det aldrig funnits några planer på att ta saken i egna händer på så sätt att det skulle finnas hämndplaner. Efter mordet på Emrah har inte Abdulkerim känt igen sig själv och har inte fungerat som människa. Ibland har han funderat på om han överhuvudtaget ska orka leva vidare efter det som hänt. Han känner sig hatisk mot de som tagit livet av hans bror, men har aldrig haft några planer på hämnd. Han har hela tiden varit mycket angelägen om att sanningen ska komma fram och att polisen ska kunna ta fast den som begått mordet på Emrah. Efter händelsen har Abdulkerim aldrig själv känt sig rädd, men han kan tänka sig att andra människor har varit oroliga för hans skull. Abdulkerim litar på det svenska rättsväsendet. Celal: Han är kurd, kommer från Turkiet och var endast två eller tre år gammal när han kom till Sverige. Han pratar bara kurdiska och kan ingen turkiska. Han känner inte till något om någon planering av vedergällning i anledning av mordet på Emrah. Han gick in på polisstationen i Falkenberg den 28 oktober 2013 för att han ville ha svar på vad det var som hade hänt och för att få svar på varför de hade släppt kronvittnet Kosum. Han menade inte allvar när han sade att det skulle bli krig utan uttryckte sig bara på det sättet för att han var förbannad och lät känslorna ta över. Från Kosum och andra personer har han fått höra många historier om det som har inträffat. Han hade bl.a. fått information om att personer ur familjen Ojeil funnits på platsen efter mordet. Han visste vilka det var som häktades av dem som blivit gripna. Det gick enkelt att läsa från flashback, på internet. Han känner Jean Ojeil bra. Han känner inte Ali Atoya, men vet vem det är. Han vet att det pratats om att det var ett misstag att skjuta Emrah, men det spelar ingen roll, ett mord är ett mord. Man ska dömas om man har begått brott. Efter mordet ansåg han att hans och andra i familjen Akguns liv var i fara. De flesta samtal som han har ringt har handlat om att han försökt få fram skyddsvästar till alla i släkten Akgun, kanske över 20 st skottsäkra skyddsvästar. Celal pratade i telefon med en vän den 27 oktober 2013 (se aktbil. 145, sid. 1), men han vill inte berätta vem denna person är.

23 23 Samtalet syftade till att få tag i skyddsvästar. Han vet inte om man måste ha tillstånd för att få köpa skyddsvästar. Celal köper inget via internet eftersom han inte litar på internet. I samtalet mellan Celal och Khalil Benjamin den 27 oktober 2013 (sid. 3) nämndes ordet Tabanca, som Celal inte vet vad det betyder. Han minns att de under samtalet pratade om skyddsvästar och om de olika modeller av skyddsvästar som finns. Celal pratade om att alla i familjen var i behov av skyddsvästar och att det behövdes 6 st, all in. Den 27 oktober 2013 pratade Celal med Robin och även det samtalet handlade om att få fram skyddsvästar (sid. 7). Celal vill inte berätta vem Robin är eller vad denne heter mer än Robin. Den 28 oktober 2013 pratade Celal med Khalil Benjamin (sid. 12). Khalil väntade på någon som eventuellt kunde fixa fram skyddsvästar till familjen Akgun. Celal vet inte vem den personen är, men antar att det är en vän till Khalil. Det stämmer att han träffade Khalil i Borås den 29 oktober Planen var att de skulle kolla om de kunde köpa skyddsvästar i Borås. När de träffades var även några andra personer med, men Celal känner inte dem och har aldrig träffat dem tidigare. I samtalet mellan Celal och Khalil den 29 oktober 2013 (sid. 26) fick Celal Honey Gemals telefonnummer för att han skulle kunna ringa honom i syfte att få fram skyddsvästar. I samtalet mellan Celal och Khalil den 29 oktober 2013 (sid. 24) sade Celal att han inte har tid att vänta och med det menade han att han inte hade tid att vänta för länge med att få fram skyddsvästar eftersom han skulle inställa sig på anstalt. Han ville ordna med skyddsvästar innan han inställde sig och dessutom ha med sig en egen skyddsväst till anstalten eftersom han ansåg att han var i behov av det. Anledningen till att Celal ringde Gemal den 29 oktober 2013 (sid. 28) var för att han ansåg att det var bra om Gemal hade Celals nummer eftersom Celal hade fått Gemals telefonnummer av Khalil. I samtalet mellan Celal och vännen Masoun den 29 oktober 2013 (sid ) pratade de om skyddsvästar och de personer som hade mördat Emrah. Med uttrycket du vet vad jag behöver menade Celal skottsäker väst. Det var de sju eller åtta personerna som misstänktes för mordet på Emrah som avsågs i samtalet. Med fittaraberna avsåg Celal Ali Atoya och Chiab. I ytterligare ett telefonsamtal mellan Celal och Masoun den 29 oktober 2013 (sid.

24 24 29) pratade de om skyddsvästar och Celal undrade ifall Masoun hade västar hemma eller ifall denne skulle kunna ordna fram några. Det var mycket svårt att få tag på skyddsvästar vid denna tidpunkt, troligtvis med anledning av de skjutningar som pågick i Göteborg under samma tid. I samtalet mellan Celal och en okänd man den 28 oktober 2013 (sid. 13) kallade Celal denne person för Badman. Dennes riktiga namn är Nian och Celal känner honom sedan lång tid tillbaka. Under samtalet sade Celal att han inte vill prata mycket i telefon och det som menades med det var att Celal inte ville prata i telefon om det tragiska som hade hänt hans släkt. Celal pratade även om att det snart skulle bli andra världskriget och menade med det att det kändes som att andra världskriget var igång på grund av det som hade hänt. När han i samtalet sade att alla ska få äta menade han att Den som har gjort det det ska få äta sin egen skit bakom galler. I samtalet mellan Celal och kusinen Jilma Akgun den 2 november 2013 (sid. 40) pratade Celal om att han skulle åka till Göteborg för att träffa sina kusiner och släktingar och hälsa på sin svärfar på grund av att han dagen därpå skulle ställa in sig på anstalten. Den dagen åkte han och träffade sina kusiner på Frölunda Torg och åkte därefter till Angered, för att titta på en restaurang, som en kusin till honom startat. De åkte först från Centralstationen i Göteborg till Kungälv, men fick sedan ett samtal om att Jilma, Celals kusin var i stan och vände därför och åkte tillbaka till Göteborg, till Angered. Han var under hela tiden tillsammans med Riza Akgun och Bilal. I samtalet mellan Celal och Kirash Gholizadeh, Kiah, den 2 november 2013 (sid. 43) pratade de om skyddsvästar. Eftersom detta var dagen innan Celal skulle inställa sig på anstalt var han mycket angelägen om att få tag i skyddsvästar. Han var noggrann med att förmedla kontakten med Kiah vidare till Bilal för att Bilal skulle kunna ordna fram skyddsvästar till familjen Akgun efter att Celal inställt sig på anstalten. I samtalet mellan Abdulkerim och Celal den 19 november 2013 (sid. 50) pratades inte om något särskilt. Han vet inte vad Abdulkerim menade när denne sade att ingen av Celals kontakter har gett bra resultat, men samtalet har troligtvis handlat om skyddsvästar. Celal känner inte för att kommentera hur han har ringt inifrån anstalten. Det SIM-kort, som påträffats i mobilklockan, kan ha suttit i en annan

25 25 telefon. I samtalet mellan Bilal och Celal den 10 december 2013 (sid. 105) pratades inte om något särskilt. Under samtalet diskuterades bl.a. häktningsförhandlingen av dem som satt för mordet på Emrah. Celal har inte lämnat någon lapp med telefonnummer till Bilal. Han vet att det funnits en lapp med tre eller fyra telefonnummer på. Dessa nummer går till hans vänner Kiah, Robin och Khalil. Bilal kände inte dessa personer sedan tidigare. Under samma samtal (sid. 106) pratade de om ifall några som suttit anhållna för mordet hade synts till i Falkenberg. I samtalet mellan Bilal och Celal den 13 december 2013 (sid ) pratade de om allt möjligt, delvis om mordet på Emrah då de ville veta vad det var som hade hänt. Under samtalet nämnde Bilal att han kommer fortsätta gräva och med det menade han att fortsätta arbeta för att få fram sanningen om mordet på Emrah. Under samma samtal (sid. 156) pratade de om att en kille som var skyldig Celal pengar inne på anstalten skulle, efter att denne släppts fri, göra upp med Bilal för Celals räkning. Den personen är en säker och stabil kille, vilket Celal nämnde i samtalet. Under samma samtal (sid. 162) pratade de om springpojkar. Celal vill inte uppge vilka personer som avsågs med det. I samtalet mellan Celal och Kiah den 13 december 2013 (sid. 165) var syftet med samtalet bara en social uppdatering. Vidare handlade samtalet om att Kiah skulle fixa fram skyddsvästar. Anlednignen till att han ringde Kiah från anstalten var för att Bilal inte hade gjort det. I samtalet mellan Celal och Nasir Akgun den 31 december 2013 (sid ) pratade de om att Abdulkerim, Fadi och Bilal hade blivit gripna. Celal ansåg att alla i familjen Akgun skulle byta telefonnummer i anledning av det som hänt släkten, att Emrah hade blivit mördad, på grund av att det blev för jobbigt när folk ringde till dem. I samtalet mellan Celal och Nasir Akgun den 31 december 2013 (sid. 231) var anledningen till att Celal ringde att få information om vad som hade hänt med personer i hans familj. Han minns inte så mycket från samtalet. Senare samma dag (sid.237) pratade de om en klocka. Under tiden som Celal pratade med Nasir Akgun kom en intagen på anstalten in till Celal, för att de tillsammans skulle gå och träna, och då sade Celal till honom, kolla klockan. Han har i samtalet inte pratat om någon mobilklocka (sid. 238). I samtalen mellan Celal och Halil Akgun och Nasir

26 26 Akgun den 1 januari 2014 (sid ) pratade de om att det fanns massa spekulationer kring det som hänt Emrah. I samtalet mellan Celal och Kiah den 6 januari 2014 (sid ) var syftet endast att föra en vanlig social konversation. Celal har aldrig kört Kim eller Kosum till polisstationen, men han vet att andra har gjort det. Abdulkerim har varit mycket angelägen om att man ska gå till polisen och att polisen får rätt information om vad som hänt. Alla har varit positivt inställda till utredningen av mordet och har varit villiga att hjälpa till. Han har pratat med många om mordet och alla har olika historier att berätta. Det är svårt att sortera bland den information som har funnits. Han har fått uppfattningen att Kosum har varit spindeln i hela utredningen och ville därför inte att denne skulle släppas. Någon hade kunnat ta Kosums liv och då hade mordet på Emrah aldrig blivit löst. På anstalten har det varit enkelt att kunna ringa telefonsamtal. Man slår sitt intagningsnummer och får sedan samtalet godkänt. Det har dessutom funnits många mobiler inne på anstalten. När han fick reda på att Bilal och Abdulkerim hade blivit anhållna blev han mycket chockad. Han fick därefter reda på att polisen hade hittat två stycken vapen, ett stort och ett litet. Informationen fick han ifrån sin familj och släkt. Från början vågade han inte tro att Abdulkerim, Bilal och Fadi var misstänkta för förberedelse till mord, eftersom han inte hade hört talas om några sådana planer eller om några vapen. I samtalet med Halil Akgun den 1 januari 2014 (sid ) framgår det tydligt att Celal blev märkbart förvånad över att Bilal, Abdulkerim och Fadi hade blivit anhållna. Han kan förstå att de har köpt vapen och har full respekt för att de velat försvara sig, men han är främmande inför att de skulle ha planerat någon vedergällning. I samtalet mellan Celal och Khalil den 27 oktober 2013 (sid. 2) pratade Celal om att han ska fixa fram till hela sin släkt. Detta kan omöjligtvis ha varit vapen, utan skyddsvästar, eftersom det finns över 50 st släktingar Akgun i Göteborg och cirka 40 st i familjen Akgun i Falkenberg. Fadi: Han är muslim, kommer från Tunisien och är bekant med Bilal sedan år 2002 då de gick på gymnasiet tillsammans i Falkenberg. De har aldrig varit hemma hos

27 27 varandra utan har träffats utomhus. Under alla de år de känt varandra har det stundtals varit uppehåll i deras kontakt med varandra. Fadi vet vem Celal är, men känner honom inte så bra. Han har aldrig umgåtts med Celal eller Abdulkerim. Han gick i samma skola som Emrah Akgun, men har aldrig umgåtts med honom. Han fick reda på att Emrah Akgun blivit skjuten av en nära vän i Getinge som ringde till Fadi och berättade det. Fadi var inte på Emrahs begravning, men däremot på minnesstunden efter honom. Fadi valde att gå på minnesstunden för att han kände att han ville göra det. Det var hans yngre bror, som är kompis med Abdulkerim, som ringde och sade att denne tyckte det vore fint om Fadi ville gå. Under minnesstunden och tiden därefter spekulerades det mycket om vem som låg bakom mordet på Emrah, men Fadi lyckades aldrig förstå vad som verkligen hade hänt. Han vet vem Jean Ojeil är och känner också till honom från gymnasietiden. Vem Ali Atoya är vet han inte. Fadi kände till planerna om ett möte mellan familjerna Ojeil och Akgun den 14 december 2013, men han visste inte vilka som skulle komma till mötet och inte heller minns han hur han fick reda på att mötet skulle hållas. Hans uppfattning är att det hölls ett möte för att familjen Akgun ville få reda på sanningen om vad som hade hänt. Han och Bilal har arbetat ihop med olika affärer, mestadels med försäljning av elektronik som de har köpt och sålt. De kontakter som de haft på telefon, som avlyssnats, har rört dessa affärer. Efter minnesstunden efter Emrah hörde han inget från de andra medåtalade förrän den 11 december 2013 då han fick ett telefonsamtal från Bilal med en förfrågan om han ville följa med till Ljungby den 12 december Han vet inte varför Bilal ville att han skulle följa med honom. Antagligen för att Bilal ville ha sällskap av Fadi. Han bestämde sig för att åka med och Bilal hämtade honom i Vallås den 12 december När de börjat köra märkte Fadi att Bilal inte körde mot Ljungby, varför Fadi frågade honom och fick till svar att de istället var på väg mot Helsingborg. I bilen pratade de lite allmänt, bl.a. om att Bilal skulle bli pappa för första gången. Under bilfärden märkte han att Bilal var mycket orolig och rädd och fruktade för sitt liv. Bilal pratade om att han kände att han behövde ha säkerhetsväst på sig i anledning av det inträffade med Emrah. Fadi uppmanade Bilal att vara uppmärksam och att se

28 28 sig för. Bilal berättade att de skulle hämta vapen i Helsingborg och frågade om Fadi kunde hålla vapnen hemma hos sig. Det kommer att kosta, det är inte gratis sade Fadi och de skrattade. Bilal berättade inte vad han skulle ha vapnen till och Fadi frågade inte heller det. Han antog att vapnen skulle användas för att familjen Akgun skulle känna trygghet. För förvaringen kom de överens om att Fadi skulle få mellan kr i ersättning. Den ersättning han erbjöds förhandlades inte fram utan var ett förslag från Bilal. Fadi gick med på förslaget på grund av att hans ekonomiska situation var så pass dålig efter att han hade separerat. Han fick inte reda på någon mer information om vapnen under bilfärden. När de kom fram till Helsingborg gick Fadi in på en restaurang och satte sig och åt. Han visste inte var Bilal befann sig under den tiden. Efter cirka 40 minuter kom Bilal tillbaka, varpå de åkte iväg igen för att köpa en väska. Fadi gick in på Stadium och köpte en väska och gick sedan ut till bilen. Han gick därefter på nytt in på Stadium och bytte väskan till en större. Fadi hade med sig två datorer, som han hade tänkt sälja och som han skulle förvara i väskan. Han vet inte varför han gick in och bytte väskan till en annan som det står Björn Borg på. Det kan ha varit på det sättet att Bilal ville att de skulle byta väskan. Under tiden Fadi bytte väskan inne på Stadium åkte Bilal till Siba för att köpa två telefoner, en till dem var. Telefonerna skulle användas till affärer, för att de enklare skulle kunna hålla koll på affärerna med dessa än med sina privata telefoner. Fadi har även ett privat abonnemang, som han använder mest för kontakten med sin familj. Efter väskköpet åkte de till en kiosk där Fadi hoppade ut och köpte telefonkortspåfyllning. Därefter åkte de förbi en papperskorg och han slängde mobiltelefonkartongerna och mobilkvittona. Efter att de köpt väskan och telefonerna åkte de till en annan plats i Helsingborg, men Fadi vet inte vad platsen heter eftersom han inte känner till Helsingborg. Bilal överlämnade där väskan till några personer som Fadi aldrig sett tidigare. De okända personerna åkte därefter iväg med väskan medan Fadi och Bilal satt kvar i bilen och väntade. Under tiden som de satt och väntade satt Fadi och kollade facebook i sin telefon. Han vet inte hur länge de väntade i bilen, men när de okända personerna kom tillbaka med väskan satte Bilal den i bilen och de åkte sedan vidare. Bilal släppte därefter av

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2014-12-19 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2014-12-19 meddelad i Göteborg 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 14876-13 B 3820-14, B 10111-14 PARTER (Antal tilltalade: 13) Tilltalad Pelle Arbiv, 19930511-0778 Frihetsberövande: Häktad Stjärnbildsgatan 14 A Lgh 1002 415 18 Göteborg

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

12-07, Anhållande verkställt 2012-02-09, Häktad 2012-02-13 Delgivningsuppgifter

12-07, Anhållande verkställt 2012-02-09, Häktad 2012-02-13 Delgivningsuppgifter Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 21 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 21 INKOM: 2012-06-26 MÅLNR: B 8894-11 AKTBIL: 208 TR mål: B

Läs mer

1 UDDEVALLA TINGSRÄTT 2015-10-22 meddelad i Uddevalla

1 UDDEVALLA TINGSRÄTT 2015-10-22 meddelad i Uddevalla 1 UDDEVALLA TINGSRÄTT meddelad i Uddevalla Mål nr: B 563-15 PARTER (Antal tilltalade: 5) Tilltalad Lars JOHAN Berntsson, 19930604-8332 Sunnanvindsvägen 11 A Lgh 1002 451 60 Uddevalla Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Om du är osäker på någon av dessa rättigheter kan du säga det till polistjänstemannen

Om du är osäker på någon av dessa rättigheter kan du säga det till polistjänstemannen Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EU-direktivet 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga

Läs mer

2011-10-18 meddelad i Falun

2011-10-18 meddelad i Falun FALU TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3491-10 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 24) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Ann-Louise Abidi, 490608-5768 Norra Kungsgatan

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2012-08-10 meddelad i Malmö. Åklagare Vice chefsåklagare Jenny Lindell och kammaråklagare Lena Körner Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare

2012-08-10 meddelad i Malmö. Åklagare Vice chefsåklagare Jenny Lindell och kammaråklagare Lena Körner Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Vice chefsåklagare Jenny Lindell och kammaråklagare Lena Körner Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Rafael Deugenio Richieri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM 2015-07-24 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM 2015-07-24 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Yamen Alhalak, 19790101 Frihetsberövande: Häktad Den Haagerstrasse 28 282 59 Bremen Tyskland Medborgare i Syrien Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13 Aktbilaga 11 Ärende nr Rotel 4 Anges vid kontakt med nämnden Sid 1 (5) Nämnden Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande) Jan-Erik Johansson och Jörgen Alenius Protokollförare Nina Olsson Plats för sammanträde

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer