Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok"

Transkript

1 Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok Innehållsförteckning Förord 1. Packa upp din Xtend Addstor hårddisk 1.1 Krav på ditt datorsystem 2. Anslut hårddisken till datorn 2.1 Anslut nätdelen och koppla på hårddisken 2.2 Anslut USB 2.0-kabeln till din Xtend Addstor hårddisk 3. Användning av din Xtend Addstor hårddisk 3.1 Formatera och partionera din Xtend Addstor hårddisk Windows användare Mac användare 4. Användbar information 4.1. Tips för optimering av din anslutning Vad är USB 2.0? Frånkoppling av USB 2.0 enheter Dataöverföringar 4.1 Filsystem Windows användare 5. Felsökning 6. Kontakta kundservice 7. Garanti

2 Xtend Addstor Användarhandledning Copyright Marinex Ab, Xtend Addstor Alla rättigheter reserverade. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras, överföras till bild, kopieras elektroniskt, mekaniskt eller skriftligen utan föregående samtycke av Marinex Ab. Varumärken Apple, Mac och Macintosh är registrerade varumärken av Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000, Windows Millennium och Windows XP är registrerade varumärken av Microsoft Corporation. Alla andra varumärken som nämns i denna handbok innehavs av deras respektive ägare. Revideringar & ändringar Materialet i detta dokument är endast för information. Alla rimliga försök för att exakt återge installation och felsökning har gjorts i detta dokument. Marinex Ab antar inget ansvar som är ett resultat av eventuella fel, utelämningar, missuppfattningar från detta dokument eller från bruket av informationen som häri innehålls. Marinex Ab reserverar sig för tryckfel. Revideringar i produktdesignen och/eller ändringar av produktens specifikationer kan förekomma utan föregående meddelande vare sig till konsument eller till juridiska personer. Uppdateringar publiceras på Marinex Ab:s svenska webbplats, Certificate of compliance: Vi intygar härmed att denna apparat är i överensstämmelse med både EMC-direktivet (89/336/EEC) och direktivet för låg spänning (73/23/EEC) utfärdat av EU-kommissionen. Apparaten överensstämmelse även med direktiven: EN60950 klass B, EN55022, EN , EN Med hänsyn till: Direktivet för låg spänning 73/23/EEC & EMC 89/336/EEC. NOTERA: Denna utrustning har testats och funnits att uppfylla FCC Klass A, del 15. Denna begränsar och klassificerar eventuell skadlig störning när utrustningen används i kontorsmiljö. Denna utrustning kan utstråla radiovågor och kan, om utrustningen inte är installerad i enlighet med denna användarhandledning, orsaka skadlig störning till radiokommunikationer. Användning av denna utrustning i ditt hem kan orsaka skadlig störning av radio- och TV-kommunikation i vilket fall användaren är skyldig att åtgärda detta på sin egen bekostnad. NOTERA: Denna utrustning har testats och funnits att uppfylla FCC Klass B, del 15. Denna begränsar och klassificerar eventuell skadlig störning när utrustningen används i kontorsmiljö. Denna utrustning kan utstråla radiovågor och kan, om utrustningen inte är installerad i enlighet med denna användarhandledning, orsaka skadlig störning till radiokommunikationer. Användning av denna utrustning i ditt hem kan orsaka skadlig störning av radio- och TV-kommunikation i vilket fall användaren är skyldig att åtgärda detta på sin egen bekostnad. Om denna utrustning orsakar störning till radio- eller TV-mottagningen kan följande, enkla åtgärder avhjälpa eventuella problem: Flytta enheten till en annan plats i ditt hem. Öka avståndet mellan enheten och datorn.

3 Byt vägguttag till ett utan inkopplade datorer. Konsultera en återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp. Säkerhetsföreskrifter Endast certifierade tekniker får utföra underhåll på denna apparat. Läs och följ denna användarhandledning när du ställer in apparaten. Öppna inte din hårddisk eller försök att demontera eller ändra den. Stoppa aldrig in någon metallisk del i hårddisken! Det finns risk för elektriska chocker, eldsvådor, kortslutningar och farliga utsläpp. Din hårddisk innehåller inga delar som kan underhållas eller servas. Om ett fel har uppstått, låt en certifierad tekniker kontrollera utrustningen eller kontakta kundservice för vidare åtgärd. Exponera aldrig din apparat för regn eller fukt, om så är fallet föreligger stor risk för kortslutning och eventuell personlig skada! Åtaganden vid allmänt bruk: Exponera inte din hårddisk för extrema temperaturskillnader, det kan leda till skador på hårddisken eller dess inkapsling och strömförsörjning. Undvik att lägga din hårddisk nära värmekällor eller för exponering i direkt solljus. Placerar du din hårddisk i en miljö som är kall och fuktig riskerar du att skada apparaten. Koppla alltid ur hårddisken från det elektriska uttaget om det finns risk för blixt eller om den inte ska användas på en längre tid. Använd endast den medföljande AC-adaptern. Använd inte hårddisken nära andra elektriska apparater såsom TV, radio eller högtalare. Att göra så kan orsaka störningar eller påverka funktionen av de andra produkterna. Använd inte hårddisken nära källor för magnetisk störning, t.ex. vid datorskärmar, TV eller högtalare. Magnetisk störning kan påverka funktionen och stabiliteten på din hårddisk. Ställ inte tunga föremål och använd inte våld på din hårddisk. Slå inte på din hårddisk. Upptäcker du ett problem, konsultera felsökningsguiden i denna handbok. Skydda din hårddisk från överdriven exponering av damm och torka regelbundet av den med en fuktig trasa för att undvika driftsproblem. Använd ALDRIG bensen, thinners, tvättmedel eller andra kemiska produkter för rengörning. Sådana produkter skadar och missfärgar chassiet. Använd en torr trasa som fuktas med vatten för rengörning. Täpp inte igen ventilationshålen på din hårddisk. Blockeras dessa förkortas livslängden och tillförlitligheten minskar avsevärt på din hårddisk. Dessutom ökar du risken för kortslutning av din hårddisk. Varning! Produktens garanti kan förverkas om ovanstående rekommendationer inte efterlevs. 1. Uppackning av din Xtend Addstor hårddisk BILD PÅ DELARNA 1.Xtend Addstor hårddisk 2. Nätdel med strömkabel 3. USB 2.0-kabel 1.1. Krav på ditt datorsystem Systemkrav för USB 2.0: Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME och Windows XP MacOS 9.x (Apple USB-stöd och senare) och 10.x

4 Maskinvarukrav för USB 2.0: Dator med USB 2.0 portar* Intel Pentium 233MHz eller motsvarande Min 32MB RAM Notis: *) För att uppnå maximal överföringshastighet måste din hårddisk vara ansluten till en dator som är utrustad med USB 2.0-portar. Om enheten är ansluten till en USB 1.1-port kommer hastigheten att regleras till USB 1.1. För mer detaljer, se kap Anslut hårddisken till datorn Följ dessa steg för att snabbt koppla in din hårddisk till datorn Anslut nätdelen och aktivera din hårddisk 2.2. Anslut USB 2.0-kabeln till din Xtend Addstor hårddisk till din dator När du kopplat in och startat din hårddisk kan du gå vidare till sektion 3 användarhandledningen där du får viktig information om formatering och partitionering av din hårddisk. Windows 98SE och Windows ME användare! För full USB 2.0 kompatibilitet behöver Ni uppdatera Ert operativsystem. Besök för information om hur detta går till. 2.1 Anslut nätdelen och koppla på din hårddisk BILD PÅ 1. USB-sladd till Xtend Addstor hårddisk 2. Nätdel med strömkabel 3. USB 2.0-kabel 4. AV/PÅ-knapp Varning! Använd endast den medföljande (tillbehör) AC-adaptern. Användande av annan tillverkares adapter förverkar din garanti och kan ge upphov till driftsproblem och kortslutning. Viktig notis: Du kan använda ditt Xtend Addstor utomlands tack vare att nätdelen (DC) är anpassad för V. Du behöver dock en AC-adapter speciellt anpassad för det land du besöker. Kontakta din återförsäljare så hjälper dem dig. Marinex Ab kan inte hållas ansvarigt för eventuella problem, dataförluster eller annan materiell skada som åstadkommits på grund av användandet av felaktiga AC-adaptrar. 2.2 Anslut USB 2.0-kabeln till din Xtend Addstor hårddisk BILD PÅ 1. USB-sladd till Xtend Addstor dator 2. USB logotyp Notis: *) För att uppnå maximal överföringshastighet måste din hårddisk vara ansluten till en dator som är utrustad med USB 2.0-portar. Om enheten är ansluten till en USB 1.1-port kommer hastigheten att regleras till USB 1.1. För mer detaljer, se kap 4.1. Viktig notis! Windows användare: Det kan ta ett fåtal sekunder för att din dator ska känna igen hårddisken och tilldela den en enhetsbokstav. Macanvändare: Det kan ta ett fåtal sekunder för att hårddisken ska visas på ditt skrivbord.

5 3. Användning av din Xtend Addstor hårddisk När du har anslutit din hårddisk och den identifierats av ditt system (dvs. Windows 98SE, ME, 2000, XP eller Mac OS 9.x eller 10.x), är ditt nästa steg att formatera och partitionera hårddisken. För att lagra information på en hårddisk måste den ha ett filsystem och vara indelad i sektioner där dina data kommer att sparas. Denna process kallas för formatering. Formatering av en hårddisk går till så att systemet raderar all information på hårddisken, testar att alla sektorerna är felfria och markerar eventuella dåliga sektorer (t.ex. repor på skivan), och skapar till sist en tabell som används för att hålla reda på var din information ligger på hårddisken. När hårddisken är formaterad varierar den faktiska storleken på lagringsytan beroende på operativ- och filsystem. Generellt är den cirka 10 % mindre än den O-formaterade kapaciteten. Detta är fullständigt normalt och förekommer alltid. Viktig notis: Alla Xtend Addstor hårddiskar är förformaterade med FAT32. Vill du använda ett annat filsystem måste du omformatera hårddisken. Följande information kan ge dig vägledning till vilket format du väljer. Efter formateringen får du möjlighet att dela in hårddisken i sektioner, även kallat partitionering. En partition är en sektion av hårddiskens lagringskapacitet skapad för att rymma dina lagrade data. Du kan t.ex. skapa tre stycken partitioner på din hårddisk: en för dina dokument, en för dina kalkyler och en för dina multimedia filer. Filsystem Det finns i grunden tre olika filsystem: FAT 32, NTFS och MacOS (HFS+). Använd FAT 32 om du: flyttar din hårddisk mellan både Windows och MacOS 9.x eller 10.x-datorer. Eller om du delar hårddisken mellan Windows 98 SE, ME, 2000 eller XP. Använd NTFS om du: enbart använder hårddisken under Windows 2000 eller Windows XP, prestanda är generellt högre jämfört med FAT32. Använd HFS+ om du: enbart använder hårddisken under MacOS, prestanda är generellt högre jämfört med FAT32. För mer information, se kapitel Formatera och partitionera din Xtend Addstor hårddisk När du har kopplat in din Xtend Addstor hårddisk, kan du enkelt omformattera den för passa dina behov Windows användare Windows 98SE och ME, besök för mer information. Windows 2000 och XP - använd Diskhanteraren i operativsystemet Formatering och partitionering genom Windows 2000 och Windows XP Formatering och partitionering av en hårddisk på ett Windows 2000/Windows XP-system består av två steg: (1) installera en signatur på hårddisken, och (2) formatera/partitionera hårddisken. Dessa två steg kommer automatiskt att radera innehållet på din hårddisk. 1) Anslut hårddisken till datorn via USB 2.0-porten 2) Högerklicka på Min Dator och välj Hantera 3) Från fönstret, välj Diskhantering.

6 4) Om detta är första gången hårddisken blir formaterad startas en guide i Windows 2000, klicka på Nästa. 5) Windows kommer att lista den nya hårddisken. 6) Klicka på Avsluta för att stänga guiden. 7) Nu syns en ny hårddisk i Diskhanteringsfönstret. Högerklicka på denna och välj Skapa partition. 8) Detta startar en ny guide för att skapa en partition, klicka på Nästa. 9) Välj Primär Partition, klicka på Nästa. 10) Här skall du ange storleken på partitionen, normalt är att använda maximal storlek för en partition. 11) Välj enhetstecken (detta görs automatiskt). 12) Välj Formatera den här partitionen och bestäm vilket filhanteringssystem du vill ha. FAT32 FAT32 är ett filsystem som är kompatibelt med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 och Windows XP. Det har dock vissa begränsningar, du kan t.ex. inte skapa partitioner större än 32GB under Windows 2000 och Windows XP. NTFS NTFS är ett nyare filsystem och endast kompatibelt med Windows NT, Windows 2000 och Windows XP. Det har färre begränsningar än FAT 32 och gör det möjligt med partitioner större än 32GB. Viktig notis: Se kapitel 4 för mer information. 13) Klicka på Nästa. 14) Klicka på Slutför 15) Diskhanteringssytemet skapar nu en partition och påbörjar formateringen av din hårddisk. När allt är fullföljt kan du stänga Diskhanteringssytemet och börja använda din nya hårddisk Macanvändare MacOS 9.x, besök för mer information. MacOS 10.x använd applikationen för Apple Diskhjälpmedel. 4. Användbar information 4.1. Tips för optimering av din anslutning Följande information ger dig tips och råd för att optimera din Xtend Addstor hårddisk Vad är USB 2.0?

7 Den nya snabba USB 2.0 standarden ger dig högre bandbredd för dina externa tillbehör som t.ex. Xtend Addstor Externa hårddiskar, höghastighets-scanners och mycket annat. USB 2.0 kan nå överföringshastigheter på upp till 480Mb/s samtidigt som kompatibilitet med USB 1.1 bibehålls. USB 2.0 kan fortfarande användas för att koppla ihop äldre USB 1.1 enheter som t.ex. tangentbord, möss, skrivare och modem. I ett USB 2.0 system behöver inte de äldre enheterna uppgraderas utan dem fungerar som tidigare utan prestanda skillnader. Usb-kablar och kontaktdon Din Xtend Addstor hårddisk levereras med en USB 2.0 kabel för att försäkra dig om högsta möjliga överföringshastigheter. Kabeln kommer även att fungera om du ansluter den till ett USB 1.1 uttag, men då med lägre prestanda. Det finns också olika typer av USB-anslutningar, t.ex. som mini-usb och vissa kontakter i skrivare. Försäkra dig om att just ditt system har rätt anslutningar för din Xtend Addstor hårddisk. Kontakta din återförsäljare om du behöver ytterligare hjälp. USB 2.0 Kontrollerkort och prestanda För att använda den ökade kapaciteten för USB 2.0 måste din dator vara utrustad med ett USB 2.0 kontrollerkort (säljs separat, din återförsäljare kan ge dig mer information) alternativt vara förberedd från leverantören för USB 2.0. Förutom kontrollerkortet behöver du de drivrutiner som levererades med kontrollerkortet för att uppnå maximal prestanda. I många nya datorsystem är detta redan åtgärdat och det enda du behöver göra är att ansluta din Xtend Addstor hårddisk via USB-kabeln till din dator. För mer information om din dators kapacitet, vänd dig till din återförsäljare eller till den medföljande dokumentationen Frånkoppling av USB 2.0 enheter Externa USB 2.0 enheter använder plug n play -teknik för att du skall kunna ansluta och koppla från dem samtidigt som ditt datorsystem är i gång. För att undvika driftsproblem är det viktigt att du följer dessa instruktioner. Windows användare! Viktig notis: Windows 98 SE-användare: Om du har installerat uppdateringen Windows Storage Supplement Update, måste du avaktivera enheten via Windows Ta bort hårdvara innan du stänger av enheten. Har du inte installerat uppdateringen kan du helt enkelt koppla ur enheten utan vidare när den inte är aktiv. 1) Klicka på ikonen för att ta bort hårdvara i ditt menyfönster, normalt till höger på skärmen. 2) en hjälpguide startas som steg för steg visar dig hur du säkert stänger ner olika enheter i ditt system Dataöverföringar

8 Dataöverföringar är flödet av data som utför en uppgift. När din Xtend Addstor hårddisk är aktiv är det bäst att vänta med att starta nästa uppgift på samma USB-port till den tidigare är färdig. Detta för att undvika dataförluster eller systemkrascher. Om du upplever att systemet låser sig under tiden du försöker slutföra en dataöverföring avhjälper du detta enklast genom att kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna till dator och enhet. Fortlöper problemet kopplar du ur datorn USB 2.0 kabel och väntar i 30 sekunder. Anslut sedan allting som normalt igen. Varning! Koppla inte ihop dina enheter så att de bildar en ring utan lämna den sista enheten i kedjan öppen. 4.2 Filsystem Windows användare Det finns i stort sett två filsystem som är aktuella: FAT32 och NTFS. Följande information ger förhoppningsvis lite insikt i de olika systemen. FAT32 FAT är en akronym för File Allocation Table (på svenska Fil Allokerings Tabell ) och kommer från MS DOS-tiden. Från början fanns endast system i 16-bitar men blev uppdaterat till 32-bitar i samband med att Windows 95 andra upplagan lanserades, därav namnet FAT32. I teorin kan FAT32 hantera hårddiskstorlekar på mellan 1Mb till 2Tb. Det är grunden i både Windows 98 och Windows ME:s filhanteringssystem. När FAT32 används på en Windows 2000/Windows XP dator begränsas den maximala hårddiskstorleken till 32Gb och den individuella filstorleken till 4Gb på grund av det inbyggda diskhanteringssystemet. NTFS Denna akronym står New Technology File System och är det normala filsystemet för Windows 2000, Windows NT och Windows XP. NTFS har en rad funktioner som inte finns i FAT32 såsom kompressions, kryptering och möjlighet att spegla hårddiskar samt RAID-teknologier. NTFS kan hantera hårddiskar upp till 2Tb utan storleksrestriktioner för individuella filer. Volymer skapade med NTFS är endast åtkomliga via Windows NT, 2000 och XP. Riktlinjer för val av FAT32 eller NTFS Använd FAT 32om du: Om du vill använda dina data från fler olika plattformar FAT32 är kompatibelt med Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT, MacOS 9.x och MacOS 10.x. Kommer att använda Dual-Boot. I framtiden tror att du kommer använda Dual-Boot. Har du en gång konverterat en hårddisk till FAT32 från NTFS kan du inte ångra det. Du kan konvertera en disk från FAT32 till NTFS men inte från NTFS till FAT32! Använd NTFS om du: Vill ha högsta möjliga prestanda under Windows 2000 eller XP. Vill kryptera och komprimera filer. Kommer att formatera partitioner större än 32Gb. Vill lagra filer som är större än 4Gb, t.ex. videofiler. Vill använda redundans i ditt system, t.ex. RAID. 5. Felsökning

9 Om du upplever problem med din Xtend Addstor hårddisk, läs följande felsökningsschema för att lokalisera var problemet härstammar från. Har du gått igenom hela schemat och du fortfarande har problem, var god kontakta din återförsäljare. Uppdateringar av din användarhandledning. Xtend Addstor försöker hela tiden hålla samtliga handledningar uppdaterade via webbplatsen Besök den webbplatsen för att erhålla senaste versionen av handledningen. Problem Fråga Eventuell lösning Enheten blir inte igenkänd Är strömmen påslagen? Kontrollera att din dator kan försörja din hårddisk med ström. Har du en AC-adapter, kontrollera att alla sladdar är ordentligt anslutna och att strömbrytaren är i läge På Långsamma överföringshastigheter USB 2.0 verkar inte vara snabbare än USB 1.1 Är alla sladdar korrekt anslutna? Var hårddisken förformaterad som en löstagbar hårddisk? Är filsystemet kompatibelt med ditt operativsystem? Är fler USB-enheter anslutna till samma port? Är din Xtend Addstor hårddisk ansluten till en USB 1.1-port på din dator eller till en USB 1.1 hubb? Är enheten ansluten till en USB 2.0-port? Stödjer din dator & ditt operativsystem USB 2.0? Säkerställ att alla sladdar är korrekt anslutna, se gärna kap. 2 för mer information. Kontrollera inställningarna i kontrollpanelen > System. Se vidare i dokumentationen till ditt operativsystem. Koppla ur alla andra enheter förutom din hårddisk och se om prestanda ökar. Om ja kommer hårddisken att arbeta i USB 1.1 prestanda. USB 2.0 prestanda kan bara uppnås genom en USB 2.0- port. Koppla in hårddisken på en USB 2.0-port. Kontrollera att eventuella drivrutiner har blivit korrekt installerade. Försök att lägg till/ta bort hårdvara. Se dokumentation till ditt datorsystem och operativsystem. Teknisk notis: Teoretisk kan du ansluta upp till 127 USB enheter i en kedja, för att ansluta mer än 2 enheter på en port behöver du eventuellt en USB-hubb. I annat fall kan strömförsörjningen till dator fallera. Du kan också använda USB 2.0 enheter i en USB 1.1 kedja men då uppnås maximalt USB 1.1 prestanda (normalt 12Mb/s). Viktigt! Undvik att använda USB-portar på t.ex. tangentbord då dessa är passiva portar och de kan leda till systemkrascher och strömbortfall. Viktigt! Använd bara USB-kablar som är max 5 meter. Kablar som är längre riskerar att generera ekon och kan påverka prestanda på ditt datorsystem negativt. 6. Kontakta kundservice Innan du kontaktar kundservice 1) Läs handbokens avsnitt om felsökning.

10 2) Försök att isolera problemet. Om möjligt, se till så den enda externa enheten är din hårddisk och kontrollera att alla sladdar är korrekt anslutna. Om du har frågat dig själv alla frågor i felsökningen och du fortfarande upplever problem med enheten, kontakta din återförsäljare eller Marinex Ab direkt. Innan du kontaktar oss, sätt dig framför datorn och följande information lättillgänglig: Ditt Xtend Addstor serienummer Operativsystem (MacOS eller Windows) och version Tillverkare och modell av dator Namn på CD eller DVD-spelare installerade på din dator Hur mycket arbetsminne har din dator? Namn och modell på eventuella andra apparater som är inkopplade till din dator 7. Garanti Xtend Addstor/Marinex Ab garanterar funktionen på din hårddisk och att din produkt inte är defekt i chassiet eller mekaniken. Om något problem uppstår under garantiperioden, vilken uppges på din garantisedel, kommer Marinex Ab reparera eller byta ut din produkt. Denna garanti är utan laga kraft om: Hårddisken används under onormala omständigheter Hårddisken, chassiet och mekaniken är reparerad, modifierad eller på något annat sätt inte original utan att skriftligen så medgivits från Marinex Ab Hårddisken är utsatt för fysisk åverkan, blixtnedslag, strömbortfall, strömspikar eller utsatt för kraftiga stötar genom ex. fall Hårddisken har inte blivit korrekt installerad Serienumret saknas. Garantisigillet på förpackningen är brutet Marinex Ab ansvarar inte för någon form av förlorad data på grund av enhetens funktion. Marinex Ab kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlorade intäkter på grund av enheten funktion. Under inga omständigheter kan någon person (juridisk eller privat) ersättas med något belopp högre än det ursprungliga inköpspriset. För att erhålla teknisk service, kontakta kundservice och följ stegen angivna i kap. 6. Glöm inte att ta regelbunden Back-Up på dina data! Registrera dig online på

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDBOK HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Ärade användare, välkommen till installationen av din

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B)

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B) 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Kopieringsrätt 3Dlabs, 2005 Ett kreativt företag 3Dlabs och

Läs mer

D3 Station ANVÄNDARHANDBOK. Extern hårddisk

D3 Station ANVÄNDARHANDBOK. Extern hårddisk D3 Station ANVÄNDARHANDBOK Extern hårddisk Viktig information Om användarhandboken Produkten levereras med en snabbinstallationsguide och en användarhandbok. Genom att följa anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 901 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Portable Series ANVÄNDARHANDBOK. S2 Portable 3.0. M3 Portable. S2 Portable. Extern hårddisk

Portable Series ANVÄNDARHANDBOK. S2 Portable 3.0. M3 Portable. S2 Portable. Extern hårddisk ANVÄNDARHANDBOK Portable Series Extern hårddisk S2 Portable HXMU016DA HX-MU016DA HXMU025DA HX-MU025DA HXMU032DA HX-MU032DA HX-MU040DA HXMU050DA HX-MU050DA HX-MU064DA HX-MUD75DA HX-MU010EA HX-MUT75DA HX-MUD10EA

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Installationsguide TU2-EX5

Installationsguide TU2-EX5 Installationsguide TU2-EX5 Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 1 2 Felsökning... 3 Version 08.21.2006 1. Innan du börjar Förpackningen innehåller TU2-EX5

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

HP Personal Media Drive Användarhandbok

HP Personal Media Drive Användarhandbok HP Personal Media Drive Användarhandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer