Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok"

Transkript

1 Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok Innehållsförteckning Förord 1. Packa upp din Xtend Addstor hårddisk 1.1 Krav på ditt datorsystem 2. Anslut hårddisken till datorn 2.1 Anslut nätdelen och koppla på hårddisken 2.2 Anslut USB 2.0-kabeln till din Xtend Addstor hårddisk 3. Användning av din Xtend Addstor hårddisk 3.1 Formatera och partionera din Xtend Addstor hårddisk Windows användare Mac användare 4. Användbar information 4.1. Tips för optimering av din anslutning Vad är USB 2.0? Frånkoppling av USB 2.0 enheter Dataöverföringar 4.1 Filsystem Windows användare 5. Felsökning 6. Kontakta kundservice 7. Garanti

2 Xtend Addstor Användarhandledning Copyright Marinex Ab, Xtend Addstor Alla rättigheter reserverade. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras, överföras till bild, kopieras elektroniskt, mekaniskt eller skriftligen utan föregående samtycke av Marinex Ab. Varumärken Apple, Mac och Macintosh är registrerade varumärken av Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000, Windows Millennium och Windows XP är registrerade varumärken av Microsoft Corporation. Alla andra varumärken som nämns i denna handbok innehavs av deras respektive ägare. Revideringar & ändringar Materialet i detta dokument är endast för information. Alla rimliga försök för att exakt återge installation och felsökning har gjorts i detta dokument. Marinex Ab antar inget ansvar som är ett resultat av eventuella fel, utelämningar, missuppfattningar från detta dokument eller från bruket av informationen som häri innehålls. Marinex Ab reserverar sig för tryckfel. Revideringar i produktdesignen och/eller ändringar av produktens specifikationer kan förekomma utan föregående meddelande vare sig till konsument eller till juridiska personer. Uppdateringar publiceras på Marinex Ab:s svenska webbplats, Certificate of compliance: Vi intygar härmed att denna apparat är i överensstämmelse med både EMC-direktivet (89/336/EEC) och direktivet för låg spänning (73/23/EEC) utfärdat av EU-kommissionen. Apparaten överensstämmelse även med direktiven: EN60950 klass B, EN55022, EN , EN Med hänsyn till: Direktivet för låg spänning 73/23/EEC & EMC 89/336/EEC. NOTERA: Denna utrustning har testats och funnits att uppfylla FCC Klass A, del 15. Denna begränsar och klassificerar eventuell skadlig störning när utrustningen används i kontorsmiljö. Denna utrustning kan utstråla radiovågor och kan, om utrustningen inte är installerad i enlighet med denna användarhandledning, orsaka skadlig störning till radiokommunikationer. Användning av denna utrustning i ditt hem kan orsaka skadlig störning av radio- och TV-kommunikation i vilket fall användaren är skyldig att åtgärda detta på sin egen bekostnad. NOTERA: Denna utrustning har testats och funnits att uppfylla FCC Klass B, del 15. Denna begränsar och klassificerar eventuell skadlig störning när utrustningen används i kontorsmiljö. Denna utrustning kan utstråla radiovågor och kan, om utrustningen inte är installerad i enlighet med denna användarhandledning, orsaka skadlig störning till radiokommunikationer. Användning av denna utrustning i ditt hem kan orsaka skadlig störning av radio- och TV-kommunikation i vilket fall användaren är skyldig att åtgärda detta på sin egen bekostnad. Om denna utrustning orsakar störning till radio- eller TV-mottagningen kan följande, enkla åtgärder avhjälpa eventuella problem: Flytta enheten till en annan plats i ditt hem. Öka avståndet mellan enheten och datorn.

3 Byt vägguttag till ett utan inkopplade datorer. Konsultera en återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp. Säkerhetsföreskrifter Endast certifierade tekniker får utföra underhåll på denna apparat. Läs och följ denna användarhandledning när du ställer in apparaten. Öppna inte din hårddisk eller försök att demontera eller ändra den. Stoppa aldrig in någon metallisk del i hårddisken! Det finns risk för elektriska chocker, eldsvådor, kortslutningar och farliga utsläpp. Din hårddisk innehåller inga delar som kan underhållas eller servas. Om ett fel har uppstått, låt en certifierad tekniker kontrollera utrustningen eller kontakta kundservice för vidare åtgärd. Exponera aldrig din apparat för regn eller fukt, om så är fallet föreligger stor risk för kortslutning och eventuell personlig skada! Åtaganden vid allmänt bruk: Exponera inte din hårddisk för extrema temperaturskillnader, det kan leda till skador på hårddisken eller dess inkapsling och strömförsörjning. Undvik att lägga din hårddisk nära värmekällor eller för exponering i direkt solljus. Placerar du din hårddisk i en miljö som är kall och fuktig riskerar du att skada apparaten. Koppla alltid ur hårddisken från det elektriska uttaget om det finns risk för blixt eller om den inte ska användas på en längre tid. Använd endast den medföljande AC-adaptern. Använd inte hårddisken nära andra elektriska apparater såsom TV, radio eller högtalare. Att göra så kan orsaka störningar eller påverka funktionen av de andra produkterna. Använd inte hårddisken nära källor för magnetisk störning, t.ex. vid datorskärmar, TV eller högtalare. Magnetisk störning kan påverka funktionen och stabiliteten på din hårddisk. Ställ inte tunga föremål och använd inte våld på din hårddisk. Slå inte på din hårddisk. Upptäcker du ett problem, konsultera felsökningsguiden i denna handbok. Skydda din hårddisk från överdriven exponering av damm och torka regelbundet av den med en fuktig trasa för att undvika driftsproblem. Använd ALDRIG bensen, thinners, tvättmedel eller andra kemiska produkter för rengörning. Sådana produkter skadar och missfärgar chassiet. Använd en torr trasa som fuktas med vatten för rengörning. Täpp inte igen ventilationshålen på din hårddisk. Blockeras dessa förkortas livslängden och tillförlitligheten minskar avsevärt på din hårddisk. Dessutom ökar du risken för kortslutning av din hårddisk. Varning! Produktens garanti kan förverkas om ovanstående rekommendationer inte efterlevs. 1. Uppackning av din Xtend Addstor hårddisk BILD PÅ DELARNA 1.Xtend Addstor hårddisk 2. Nätdel med strömkabel 3. USB 2.0-kabel 1.1. Krav på ditt datorsystem Systemkrav för USB 2.0: Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME och Windows XP MacOS 9.x (Apple USB-stöd och senare) och 10.x

4 Maskinvarukrav för USB 2.0: Dator med USB 2.0 portar* Intel Pentium 233MHz eller motsvarande Min 32MB RAM Notis: *) För att uppnå maximal överföringshastighet måste din hårddisk vara ansluten till en dator som är utrustad med USB 2.0-portar. Om enheten är ansluten till en USB 1.1-port kommer hastigheten att regleras till USB 1.1. För mer detaljer, se kap Anslut hårddisken till datorn Följ dessa steg för att snabbt koppla in din hårddisk till datorn Anslut nätdelen och aktivera din hårddisk 2.2. Anslut USB 2.0-kabeln till din Xtend Addstor hårddisk till din dator När du kopplat in och startat din hårddisk kan du gå vidare till sektion 3 användarhandledningen där du får viktig information om formatering och partitionering av din hårddisk. Windows 98SE och Windows ME användare! För full USB 2.0 kompatibilitet behöver Ni uppdatera Ert operativsystem. Besök för information om hur detta går till. 2.1 Anslut nätdelen och koppla på din hårddisk BILD PÅ 1. USB-sladd till Xtend Addstor hårddisk 2. Nätdel med strömkabel 3. USB 2.0-kabel 4. AV/PÅ-knapp Varning! Använd endast den medföljande (tillbehör) AC-adaptern. Användande av annan tillverkares adapter förverkar din garanti och kan ge upphov till driftsproblem och kortslutning. Viktig notis: Du kan använda ditt Xtend Addstor utomlands tack vare att nätdelen (DC) är anpassad för V. Du behöver dock en AC-adapter speciellt anpassad för det land du besöker. Kontakta din återförsäljare så hjälper dem dig. Marinex Ab kan inte hållas ansvarigt för eventuella problem, dataförluster eller annan materiell skada som åstadkommits på grund av användandet av felaktiga AC-adaptrar. 2.2 Anslut USB 2.0-kabeln till din Xtend Addstor hårddisk BILD PÅ 1. USB-sladd till Xtend Addstor dator 2. USB logotyp Notis: *) För att uppnå maximal överföringshastighet måste din hårddisk vara ansluten till en dator som är utrustad med USB 2.0-portar. Om enheten är ansluten till en USB 1.1-port kommer hastigheten att regleras till USB 1.1. För mer detaljer, se kap 4.1. Viktig notis! Windows användare: Det kan ta ett fåtal sekunder för att din dator ska känna igen hårddisken och tilldela den en enhetsbokstav. Macanvändare: Det kan ta ett fåtal sekunder för att hårddisken ska visas på ditt skrivbord.

5 3. Användning av din Xtend Addstor hårddisk När du har anslutit din hårddisk och den identifierats av ditt system (dvs. Windows 98SE, ME, 2000, XP eller Mac OS 9.x eller 10.x), är ditt nästa steg att formatera och partitionera hårddisken. För att lagra information på en hårddisk måste den ha ett filsystem och vara indelad i sektioner där dina data kommer att sparas. Denna process kallas för formatering. Formatering av en hårddisk går till så att systemet raderar all information på hårddisken, testar att alla sektorerna är felfria och markerar eventuella dåliga sektorer (t.ex. repor på skivan), och skapar till sist en tabell som används för att hålla reda på var din information ligger på hårddisken. När hårddisken är formaterad varierar den faktiska storleken på lagringsytan beroende på operativ- och filsystem. Generellt är den cirka 10 % mindre än den O-formaterade kapaciteten. Detta är fullständigt normalt och förekommer alltid. Viktig notis: Alla Xtend Addstor hårddiskar är förformaterade med FAT32. Vill du använda ett annat filsystem måste du omformatera hårddisken. Följande information kan ge dig vägledning till vilket format du väljer. Efter formateringen får du möjlighet att dela in hårddisken i sektioner, även kallat partitionering. En partition är en sektion av hårddiskens lagringskapacitet skapad för att rymma dina lagrade data. Du kan t.ex. skapa tre stycken partitioner på din hårddisk: en för dina dokument, en för dina kalkyler och en för dina multimedia filer. Filsystem Det finns i grunden tre olika filsystem: FAT 32, NTFS och MacOS (HFS+). Använd FAT 32 om du: flyttar din hårddisk mellan både Windows och MacOS 9.x eller 10.x-datorer. Eller om du delar hårddisken mellan Windows 98 SE, ME, 2000 eller XP. Använd NTFS om du: enbart använder hårddisken under Windows 2000 eller Windows XP, prestanda är generellt högre jämfört med FAT32. Använd HFS+ om du: enbart använder hårddisken under MacOS, prestanda är generellt högre jämfört med FAT32. För mer information, se kapitel Formatera och partitionera din Xtend Addstor hårddisk När du har kopplat in din Xtend Addstor hårddisk, kan du enkelt omformattera den för passa dina behov Windows användare Windows 98SE och ME, besök för mer information. Windows 2000 och XP - använd Diskhanteraren i operativsystemet Formatering och partitionering genom Windows 2000 och Windows XP Formatering och partitionering av en hårddisk på ett Windows 2000/Windows XP-system består av två steg: (1) installera en signatur på hårddisken, och (2) formatera/partitionera hårddisken. Dessa två steg kommer automatiskt att radera innehållet på din hårddisk. 1) Anslut hårddisken till datorn via USB 2.0-porten 2) Högerklicka på Min Dator och välj Hantera 3) Från fönstret, välj Diskhantering.

6 4) Om detta är första gången hårddisken blir formaterad startas en guide i Windows 2000, klicka på Nästa. 5) Windows kommer att lista den nya hårddisken. 6) Klicka på Avsluta för att stänga guiden. 7) Nu syns en ny hårddisk i Diskhanteringsfönstret. Högerklicka på denna och välj Skapa partition. 8) Detta startar en ny guide för att skapa en partition, klicka på Nästa. 9) Välj Primär Partition, klicka på Nästa. 10) Här skall du ange storleken på partitionen, normalt är att använda maximal storlek för en partition. 11) Välj enhetstecken (detta görs automatiskt). 12) Välj Formatera den här partitionen och bestäm vilket filhanteringssystem du vill ha. FAT32 FAT32 är ett filsystem som är kompatibelt med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 och Windows XP. Det har dock vissa begränsningar, du kan t.ex. inte skapa partitioner större än 32GB under Windows 2000 och Windows XP. NTFS NTFS är ett nyare filsystem och endast kompatibelt med Windows NT, Windows 2000 och Windows XP. Det har färre begränsningar än FAT 32 och gör det möjligt med partitioner större än 32GB. Viktig notis: Se kapitel 4 för mer information. 13) Klicka på Nästa. 14) Klicka på Slutför 15) Diskhanteringssytemet skapar nu en partition och påbörjar formateringen av din hårddisk. När allt är fullföljt kan du stänga Diskhanteringssytemet och börja använda din nya hårddisk Macanvändare MacOS 9.x, besök för mer information. MacOS 10.x använd applikationen för Apple Diskhjälpmedel. 4. Användbar information 4.1. Tips för optimering av din anslutning Följande information ger dig tips och råd för att optimera din Xtend Addstor hårddisk Vad är USB 2.0?

7 Den nya snabba USB 2.0 standarden ger dig högre bandbredd för dina externa tillbehör som t.ex. Xtend Addstor Externa hårddiskar, höghastighets-scanners och mycket annat. USB 2.0 kan nå överföringshastigheter på upp till 480Mb/s samtidigt som kompatibilitet med USB 1.1 bibehålls. USB 2.0 kan fortfarande användas för att koppla ihop äldre USB 1.1 enheter som t.ex. tangentbord, möss, skrivare och modem. I ett USB 2.0 system behöver inte de äldre enheterna uppgraderas utan dem fungerar som tidigare utan prestanda skillnader. Usb-kablar och kontaktdon Din Xtend Addstor hårddisk levereras med en USB 2.0 kabel för att försäkra dig om högsta möjliga överföringshastigheter. Kabeln kommer även att fungera om du ansluter den till ett USB 1.1 uttag, men då med lägre prestanda. Det finns också olika typer av USB-anslutningar, t.ex. som mini-usb och vissa kontakter i skrivare. Försäkra dig om att just ditt system har rätt anslutningar för din Xtend Addstor hårddisk. Kontakta din återförsäljare om du behöver ytterligare hjälp. USB 2.0 Kontrollerkort och prestanda För att använda den ökade kapaciteten för USB 2.0 måste din dator vara utrustad med ett USB 2.0 kontrollerkort (säljs separat, din återförsäljare kan ge dig mer information) alternativt vara förberedd från leverantören för USB 2.0. Förutom kontrollerkortet behöver du de drivrutiner som levererades med kontrollerkortet för att uppnå maximal prestanda. I många nya datorsystem är detta redan åtgärdat och det enda du behöver göra är att ansluta din Xtend Addstor hårddisk via USB-kabeln till din dator. För mer information om din dators kapacitet, vänd dig till din återförsäljare eller till den medföljande dokumentationen Frånkoppling av USB 2.0 enheter Externa USB 2.0 enheter använder plug n play -teknik för att du skall kunna ansluta och koppla från dem samtidigt som ditt datorsystem är i gång. För att undvika driftsproblem är det viktigt att du följer dessa instruktioner. Windows användare! Viktig notis: Windows 98 SE-användare: Om du har installerat uppdateringen Windows Storage Supplement Update, måste du avaktivera enheten via Windows Ta bort hårdvara innan du stänger av enheten. Har du inte installerat uppdateringen kan du helt enkelt koppla ur enheten utan vidare när den inte är aktiv. 1) Klicka på ikonen för att ta bort hårdvara i ditt menyfönster, normalt till höger på skärmen. 2) en hjälpguide startas som steg för steg visar dig hur du säkert stänger ner olika enheter i ditt system Dataöverföringar

8 Dataöverföringar är flödet av data som utför en uppgift. När din Xtend Addstor hårddisk är aktiv är det bäst att vänta med att starta nästa uppgift på samma USB-port till den tidigare är färdig. Detta för att undvika dataförluster eller systemkrascher. Om du upplever att systemet låser sig under tiden du försöker slutföra en dataöverföring avhjälper du detta enklast genom att kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna till dator och enhet. Fortlöper problemet kopplar du ur datorn USB 2.0 kabel och väntar i 30 sekunder. Anslut sedan allting som normalt igen. Varning! Koppla inte ihop dina enheter så att de bildar en ring utan lämna den sista enheten i kedjan öppen. 4.2 Filsystem Windows användare Det finns i stort sett två filsystem som är aktuella: FAT32 och NTFS. Följande information ger förhoppningsvis lite insikt i de olika systemen. FAT32 FAT är en akronym för File Allocation Table (på svenska Fil Allokerings Tabell ) och kommer från MS DOS-tiden. Från början fanns endast system i 16-bitar men blev uppdaterat till 32-bitar i samband med att Windows 95 andra upplagan lanserades, därav namnet FAT32. I teorin kan FAT32 hantera hårddiskstorlekar på mellan 1Mb till 2Tb. Det är grunden i både Windows 98 och Windows ME:s filhanteringssystem. När FAT32 används på en Windows 2000/Windows XP dator begränsas den maximala hårddiskstorleken till 32Gb och den individuella filstorleken till 4Gb på grund av det inbyggda diskhanteringssystemet. NTFS Denna akronym står New Technology File System och är det normala filsystemet för Windows 2000, Windows NT och Windows XP. NTFS har en rad funktioner som inte finns i FAT32 såsom kompressions, kryptering och möjlighet att spegla hårddiskar samt RAID-teknologier. NTFS kan hantera hårddiskar upp till 2Tb utan storleksrestriktioner för individuella filer. Volymer skapade med NTFS är endast åtkomliga via Windows NT, 2000 och XP. Riktlinjer för val av FAT32 eller NTFS Använd FAT 32om du: Om du vill använda dina data från fler olika plattformar FAT32 är kompatibelt med Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT, MacOS 9.x och MacOS 10.x. Kommer att använda Dual-Boot. I framtiden tror att du kommer använda Dual-Boot. Har du en gång konverterat en hårddisk till FAT32 från NTFS kan du inte ångra det. Du kan konvertera en disk från FAT32 till NTFS men inte från NTFS till FAT32! Använd NTFS om du: Vill ha högsta möjliga prestanda under Windows 2000 eller XP. Vill kryptera och komprimera filer. Kommer att formatera partitioner större än 32Gb. Vill lagra filer som är större än 4Gb, t.ex. videofiler. Vill använda redundans i ditt system, t.ex. RAID. 5. Felsökning

9 Om du upplever problem med din Xtend Addstor hårddisk, läs följande felsökningsschema för att lokalisera var problemet härstammar från. Har du gått igenom hela schemat och du fortfarande har problem, var god kontakta din återförsäljare. Uppdateringar av din användarhandledning. Xtend Addstor försöker hela tiden hålla samtliga handledningar uppdaterade via webbplatsen Besök den webbplatsen för att erhålla senaste versionen av handledningen. Problem Fråga Eventuell lösning Enheten blir inte igenkänd Är strömmen påslagen? Kontrollera att din dator kan försörja din hårddisk med ström. Har du en AC-adapter, kontrollera att alla sladdar är ordentligt anslutna och att strömbrytaren är i läge På Långsamma överföringshastigheter USB 2.0 verkar inte vara snabbare än USB 1.1 Är alla sladdar korrekt anslutna? Var hårddisken förformaterad som en löstagbar hårddisk? Är filsystemet kompatibelt med ditt operativsystem? Är fler USB-enheter anslutna till samma port? Är din Xtend Addstor hårddisk ansluten till en USB 1.1-port på din dator eller till en USB 1.1 hubb? Är enheten ansluten till en USB 2.0-port? Stödjer din dator & ditt operativsystem USB 2.0? Säkerställ att alla sladdar är korrekt anslutna, se gärna kap. 2 för mer information. Kontrollera inställningarna i kontrollpanelen > System. Se vidare i dokumentationen till ditt operativsystem. Koppla ur alla andra enheter förutom din hårddisk och se om prestanda ökar. Om ja kommer hårddisken att arbeta i USB 1.1 prestanda. USB 2.0 prestanda kan bara uppnås genom en USB 2.0- port. Koppla in hårddisken på en USB 2.0-port. Kontrollera att eventuella drivrutiner har blivit korrekt installerade. Försök att lägg till/ta bort hårdvara. Se dokumentation till ditt datorsystem och operativsystem. Teknisk notis: Teoretisk kan du ansluta upp till 127 USB enheter i en kedja, för att ansluta mer än 2 enheter på en port behöver du eventuellt en USB-hubb. I annat fall kan strömförsörjningen till dator fallera. Du kan också använda USB 2.0 enheter i en USB 1.1 kedja men då uppnås maximalt USB 1.1 prestanda (normalt 12Mb/s). Viktigt! Undvik att använda USB-portar på t.ex. tangentbord då dessa är passiva portar och de kan leda till systemkrascher och strömbortfall. Viktigt! Använd bara USB-kablar som är max 5 meter. Kablar som är längre riskerar att generera ekon och kan påverka prestanda på ditt datorsystem negativt. 6. Kontakta kundservice Innan du kontaktar kundservice 1) Läs handbokens avsnitt om felsökning.

10 2) Försök att isolera problemet. Om möjligt, se till så den enda externa enheten är din hårddisk och kontrollera att alla sladdar är korrekt anslutna. Om du har frågat dig själv alla frågor i felsökningen och du fortfarande upplever problem med enheten, kontakta din återförsäljare eller Marinex Ab direkt. Innan du kontaktar oss, sätt dig framför datorn och följande information lättillgänglig: Ditt Xtend Addstor serienummer Operativsystem (MacOS eller Windows) och version Tillverkare och modell av dator Namn på CD eller DVD-spelare installerade på din dator Hur mycket arbetsminne har din dator? Namn och modell på eventuella andra apparater som är inkopplade till din dator 7. Garanti Xtend Addstor/Marinex Ab garanterar funktionen på din hårddisk och att din produkt inte är defekt i chassiet eller mekaniken. Om något problem uppstår under garantiperioden, vilken uppges på din garantisedel, kommer Marinex Ab reparera eller byta ut din produkt. Denna garanti är utan laga kraft om: Hårddisken används under onormala omständigheter Hårddisken, chassiet och mekaniken är reparerad, modifierad eller på något annat sätt inte original utan att skriftligen så medgivits från Marinex Ab Hårddisken är utsatt för fysisk åverkan, blixtnedslag, strömbortfall, strömspikar eller utsatt för kraftiga stötar genom ex. fall Hårddisken har inte blivit korrekt installerad Serienumret saknas. Garantisigillet på förpackningen är brutet Marinex Ab ansvarar inte för någon form av förlorad data på grund av enhetens funktion. Marinex Ab kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlorade intäkter på grund av enheten funktion. Under inga omständigheter kan någon person (juridisk eller privat) ersättas med något belopp högre än det ursprungliga inköpspriset. För att erhålla teknisk service, kontakta kundservice och följ stegen angivna i kap. 6. Glöm inte att ta regelbunden Back-Up på dina data! Registrera dig online på

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. Essential. Bärbar hårddisk Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. Essential. Bärbar hårddisk Användarhandbok My Passport Essential Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

MediCap USB300. Bruksanvisning. Medicinsk videoinspelare med högdefinition. Gäller för programvara 110701 och högre USB300-UG01-SW-130815-MC

MediCap USB300. Bruksanvisning. Medicinsk videoinspelare med högdefinition. Gäller för programvara 110701 och högre USB300-UG01-SW-130815-MC MediCap USB300 Medicinsk videoinspelare med högdefinition Bruksanvisning Gäller för programvara 110701 och högre USB300-UG01-SW-130815-MC Försiktighetsåtgärder VARNING: För att minska risken för eldsvåda

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

My Passport Studio Användarhandbok platshållare. Extern bärbar

My Passport Studio Användarhandbok platshållare. Extern bärbar My Passport Studio Användarhandbok My Passport Studio Användarhandbok platshållare Extern bärbar WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN

INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Ta väl vara på förpackning och bruksanvisning så att du vid en eventuell försäljning kan

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer