Nr 2 April Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar. Se sid 4. Foto: Mostphotos.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 April 2014. Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar. Se sid 4. Foto: Mostphotos.com"

Transkript

1 Nr 2 April 2014 Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar Se sid 4 Foto: Mostphotos.com

2 Berit Robrandt Ahlberg, som jobbat 36 år inom Kultur- och fritidsområdet i Flens kommun, lämnar nu jobbet som förvaltningschef för att få tid för helt ägna sig åt sina favoritintressen; fritid, kultur, maken och den stora familjen. Och resor förstås! Här gör hon en snabb tillbakablick. Nu blir jag fritidsforskare! Så fort tiden går! Den 15 mars 1978 började jag min tjänst som fritidssekreterare på dåvarande fritidsförvaltningen i Flens kommun. Chef på den tiden var Ivar Harbom, legendarisk hockeytränare från Forshaga och stockholmare i grunden. Minnena från den tiden är outplånliga. Flera av den tidens arbetskamrater finns fortfarande kvar inom eller strax utanför organisationen, guld värt! Sim- och sporthallen på Hammarvallen var alldeles nybyggd och invigningen skedde den 1 maj I och med detta ökade fritidskontoret sin personalstyrka, jag tror att den i princip fördubblades. Ja, det var där och då det började. Många chefer och medarbetare har passerat, flera olika majoriteter har också regerat under åren beslutades om att kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen skulle slås ihop liksom nämnderna för dessa. En sammanslagning som gett mig utökade kunskaper och dessutom ett utökat intresseområde! Konst, teater, musik i alla former underbart! Många förändringar och förbättringar har skett under åren i Flens kommun. Till de viktigaste händelserna under mina år räknar jag främst byggandet av Prins Wilhelmgymnasiet liksom ishallen. Båda invigdes med pompa och ståt Sporthallen i Malmköping, utvecklingen av ungdomsverksamheten och biblioteken är andra viktiga skeenden. Omorganisationer av olika omfattning har också skett under åren, vissa bra, andra kanske mindre bra. Det som ändå kan konstateras är att förändring och utveckling är en viktig del i människors liv och i samhället. Nu är mina dagar räknade som tjänsteman i Flens kommun. Den 16 april lämnar jag min tjänst som förvaltningschef för en förträfflig förvaltning Kultur- och fritid. Ett helt annat liv startar från och med då för mig! Mina nya arbetsuppgifter blir fritidsforskare på heltid! WHOPS:are kommer jag också att räknas som förhoppningsvis! För den som inte vet, så innebär WHOPS Whealty, Healthy, Older, People, en attraktiv grupp inom besöksnäringen bland annat. Det passar en fritidsforskare bra. Många tyckte till om nya Flen-planen Många passade på att lämna synpunkter under samrådet i samband med utställningen om fördjupning av översiktsplan för Flens stad, Flen staden mellan sjöarna. Arbetet inleddes 2012 och våren 2013 hölls en medborgardialog för att få in tidiga synpunkter. Förslaget till fördjupning av översiktsplan för Flens stad ställdes ut på samråd mellan 20 februari 20 mars Totalt har 20 yttranden från myndigheter, kommunala nämnder, politiska partier, föreningar och privatpersoner kommit in. En del yttranden innehåller konkreta idéer om hur Flen skulle kunna utvecklas. Utdrag från inkomna yttranden: Nu ska alla synpunkter gås igenom och bemötas i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterar i en del ändringar i planförslaget. Det som syns så här långt är att det blir en del justeringar och förtydliganden men fördjupningen kommer inte att ändras i någon väsentlig omfattning. Nästa steg är utställning av planförslaget som beräknas ske under sommaren. Om allt går efter tidplanen ska kommunfullmäktige kunna anta planen i november eller december Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning finns inte kvar organisatoriskt från och med nästa år eftersom vi är i full färd med att skapa en ny politisk och förvaltningsorganisation. Det innebär INTE att vårt arbete stannar upp. All personal fortsätter att göra sitt bästa för den fria tidens aktiviteter. Nu vill jag bara tacka alla som jag mött under åren; medarbetare, chefer, politiker, kollegor, kommuninvånare! Ni har gett mig ett fint arbetsliv att se tillbaka på! Till sist, en aforism som jag försökt leva efter som ni gärna får stjäla; en dag i taget, en sak i sänder och det viktigaste först! Tack för mig! Berit Robrandt Ahlberg, snart avgående chef för Kultur- och fritidsförvaltningen Till Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Vi kommuninvånare uppmanas i sista Glimten att vara med och skapa framtidens Flen. Här kommer mitt bidrag. Runt vårt län som i en ring Stora kommuner låg, Men i centrum låg nästan ingenting, en kommun som ingen såg. Till och med SMHI:s gubbar sa Vi lägger ett moln däröver varje da. Varför inte stänga av Drottninggatan från Centrum och ned mot Götgatan och låta den stumpen bli gågata också? Egentligen kunde väl Kungsgatan i Centrum bli avstängd också? Vilken skön miljö, utan bilavgaser och buller EWA Satsa på ett samlat utvecklingsprojekt för centrum söder Prins Wilhelms torg, Stadshuset, Sveaparken inklusive lekplatsen, minigolfbana, ev. skateboardpark, järnvägsstationen, järnvägshotellet mm och gör detta till ett område för fritid, rekreation, events, möten och kanske viss kommunal service för alla åldersgrupper och alla årstider Rolf Lydahl Ja så var livet i vår kommun, Tills en dag en gubbe sa Sörmland City ska vi heta Så att alla sen kan veta Att vi i länets centrum är. Många människor ville bo I Sörmland City må du tro blev vi snart Det gick med väldig fart. Med vänlig hälsning Allan Eklundh 2

3 Populär nypremiär för Djungelbadet I början av mars slogs portarna upp igen för simhallens attraktioner djungelbadet och bubbelpoolen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Andersson (s) klippte bandet innan de förväntansfulla badgästerna kastade sig i vattnet. Kulturskolans musicerande i badhuset var mycket uppskattat. Det hela firades hela helgen med fri entré och glass till alla badande. Drygt 400 badande besökte simhallen. Därför planeras även ett öppet hus i höst, förhoppningsvis kan arangemanget återkomma årligen. Även föreningslivet deltog i prova på i form av brottning, basket och olika gympapass. Dessutom lockade en föreläsning om kost och hälsa. I simhallens entré underhöll Kulturskolan med olika instrument. Många barn avslutade sin dag i simhallen med att fila på en fiol, trumma eller försöka sig på på gitarren. Simhallen är öppen lördag och söndag maj månad ut. För aktuella öppettider och info om vad som är på gång i simhallen www. flen.se/fritid och kultur/fritid/anläggningar och sporthallar/simhallen. Många vill bli flyktingguider i Flen Risto (tv) och hustrun Krystyna (th) har anmält sig som språkvänner och nyligen träffat Houda och Malek som nyligen kommit hit från Syrien. När Kompassen i Flens kommun bjöd in svenska familjer att bli språkvänner och flyktingguider, fylldes lokalen av människor som ville engagera sig för en god sak. Intresset var mycket större än vi trodde, säger Karin Karlsson, samordnare. Vi har redan 25 anmälningar från familjer som vill lotsa in nyanlända i det svenska livet och vi har för närvarande parat ihop 7 familjer med svenska. För det är så det går till. Den som är intresserad kan fortfarande anmäla sig via kommunens webbsida se/flyktingguide där man själv anger intressen som kan underlätta de gemensamma nämnarna i kontakten med en ny familj. Ett ställe att träffas på kan vara just Kompassen i Flen. Vid träffen i mars berättade flera om vilka mångåriga kontakter de fått i sina nya vänner. En av dem som fått nya språkvänner är ett par från Syrien; Malek och Houda Artin. De har nyligen mött Risto och Krystyna Paloneva, flyktigguider/ språkvänner från Vrena. Trots viss språkförbistring deltog alla i samtalet om livsöden, intressen och familj. Houda och Malek är tacksamma för möjligheten, de ser en chans att öva språket och få nya vänner. Risto anmälde sig som flyktingguide/ språkvän för att motverka de hårda strömningarna mot invandrare i Sverige och Europa, Att bli flyktingguide/språkvän är ett sätt att bidra menar han. Krystyna betonar vikten att möta människor förutsättningslöst. Hon har själv egna erfarenheter av att vara invandrare och vet hur betydelsefullt det är att få kontakter av personer som är etablerade i Sverige. Hela idén med flyktingguide/språkvänverksamhet bygger på frivillighet och ömsesidighet, och att människor kan bygga broar. Kommuntidningen Glimten information om den mångsidiga bygden delas ut till permanentoch fritidshushåll i kommunen samt företag. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och Stadshuset samt på turistbyråerna och andra välbesökta platser. Posten distribuerar till permanenthushållen, företagen och de drygt 1400 aktiva fritidshushållen i kommunen. Om du inte får tidningen så kan du hämta den i Stadshusets reception, på biblioteket i Flen eller på turistbyråerna. Den finns också som ljudfil på ansvarig utgivare Cecilia Vikström, kommunchef Redaktör Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter vx, Sveavägen 1, Flen E-post TALTIDNING Finns på PRODUKTION Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Distribution Posten Tryck EKTAB, Eskilstuna 2014 Nästa nummer 13 juni 2014 Nr 2/2014 Foto: mostphotos.com Seniorvillor kan blir verklighet i Sparreholm sid 5 Landsvägsgatans etapp 2 snart klar... sid 4 Loopen får unga på banan igen... sid 6 Rabarbertider väntar... sid 7 Klart för ny visfestival i Björndammen... sid 7 Allt du behöver veta om valet... sid 12 3

4 Ortsutveckling Malmköping Landsvägsgatan snart klar största projektet hittills! Ett femtiotal Malmköpingsbor kom till stormötet den 26 mars för höra om allt som är på gång i Malmköping och även börja fundera på en ny handlingsplan. Peter Israelsson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, berättade om det absolut största som hänt inom ortsutvecklingsarbetet hittills och som nu går mot sitt slut; etapp 2 i ombyggnaden av Landsvägsgatan. Frågan uppstod först som en idé inom ortsarbetet och kunde genomföras först när Trafikverket slutit avtal med Flens kommun om övertagande. Åtgärden ger Malmköping väsentliga kvalitetsförbättringar i form av en ny gata med trottoarer, gång- och cykelvägar, belysning, sanerade va-ledningar, busstorg etc. Byggstart för etapp 3 är hösten Slutnotan blir milj kr varav TRV och Sörmland Vatten tar en stor del. Information gavs också om arbetet med att utveckla Sörmland och Malmköping till ett besöksmål, vilket Pernilla Hagström, turistansvarig berättade om liksom Jack Rydberg och Krister Berg. Nalle Remnelius fyllde på med att berätta om tankar kring militärhistoriska aktiviter. Jan Andersson berättade om idéerna kring att göra Stora Torget till en mötesplats för människor i stället för bilparkering. Den handlingsplan som ortsbor och kommun enats om löpte ut Under mötet kom en rad idéer fram, men mycket återstår att göra innan en ny handlingsplan är klar. Nätverksmöte för bygderåden nu bildas skyltgrupp och fiberförening för bredband Den 26 mars hölls ett nätverksmöte för kommunens bygderåd. Föreningsborg var arenan för mötet och Bettna hembygdsförening stod för att fantastiskt värdskap. Bettna har idag inget bygderåd eller annat paraply för föreningslivet men det är på gång. På agendan stod två stora frågor som är viktiga för ortsutvecklingen och som ortsborna verkligen brinner för bredbandsutbyggnaden och trafikskyltar. Till mötet var politikerna inbjudna och från KS närvarade Jan-Erik Larsson (s), ordförande i KS, samt Tomas Norander (m) och Lotta Jonsson (c). Det blev mycket diskussion om bredbandsutbyggnaden och alla närvarande var överens om att de vill samma sak med den. Att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet ute i kommunens olika delar och förgreningar. En så kallad fiberförening har bildats i Sparreholm och det behöver bildas på fler sådana orter för att möjliggöra utbyggnaden. Fiberföreningar är ekonomiska föreningar som lokalt jobbar att 2790 Välkommen till HÄLLEFORSNÄS - från traditionell bruksmiljö till modern kultur Många orter vill ha välkomstskyltar, vilket Trafikverket ställt sig njugga till. Det blir en av de frågor skyltgruppen kommer att arbeta med. Illustration ur Malmköping på spåret /juni få fiberkablarna nedgrävda och framdragna till hushållen. Det är en roll som orten själv måste engagera sig i. Skyltfrågan är en annan nöt att knäcka i ortsutvecklingsarbetet. Idéer finns från flera av orterna på förändringar, förbättringar och förtydliganden. Skyltningen är inte alltid logisk och Trafikverket har kontaktats av kommunens företrädare många gånger om ansökningar som endast delvis nått framgång. Orterna vill också ha välkomstskyltar vid orternas infarter och ser dem som ett trevligt inslag i landskapsbilden. Det är en ortsövergripande fråga och mötet bestämde att en skyltgrupp ska bildas med representanter från de olika kommundelarna för att gemensamt jobba med frågan för hela kommunen. Skebokvarn Möten väntar i Skebokvarn I Skebokvarn fortsätter deltagarna med handlingsplanen. De gemensamma mötena fortsätter och är inbokade till 8 april och 20 maj. Möten hålls i Skebokvarnsgården och pågår Alla som vill engagera sig i arbetsgruppernas arbete är välkomna. Ett stormöte planeras 9 juni. Då ska bland annat visionsarbetet fortsätta. Om du vill påverka utvecklingen för din ort och få inflytande på beslut över de idéer och tankar som kommer fram, missa inte möjligheten att engagera dig. Flen Nu prioriteras handlingsplanen I Flens hölls den 1 april ett gemensamt arbetsgruppsmöte med de tre arbetsgrupperna Kultur- och fritid, Stadsmiljö och Näringsliv. Grupperna jämförde sina mallar för handlingsplanen och gjorde en prioriteringslista att jobba vidare med. Fördelen med ett gemensamt möte var också att tydliggöra gränserna mellan grupperna då detta inte varit helt klart tidigare. Visions- och samordningsgruppen i Flen, sammanhållande länk i arbetet, fick också ett tydligare uppdrag när det gäller att börja formulera en vision för Flen. Arbetet tar nu ny fart i arbetsgrupperna under ledning av de sammankallande ortsborna Jessica Ekermann i Kultur och fritid, Monica Falk för Stadsmiljögruppen och Sabina Dernelid för gruppen som fokuserar på Näringsliv och centrumfrågor. Ny samordnare för ortsutveckling Den 14 april tillträder Carl- Fredrik Swensson (bilden), tjänsten som samordnare för ortsutveckling, efter Karina Krogh. Carla kommer att arbeta halvtid som samordnare för ortsutveckling och resterande halvtid på sin nuvarande tjänst på Kulturoch fritidsförvaltningen. 4

5 Sparreholm Seniorer erbjuds nya villor bland ekarna Kvarteret Kapellet i Sparreholm kan bli Flens kommuns första seniorkvarter med marknära parhus på egen tomt. I april bjöd företaget Seniorvillor in till en informationsträff där de presenterade sitt förslag till hur kvarteret ska bebyggas. Förra året antog Flens kommunfullmäktige en ny detaljplan för kvarteret Kapellet som innebär att det finns utrymme för nio tomter anpassade för seniorboende. I mars slöt Flens kommun ett avtal med företaget Seniorvillor om en tidsbegränsad optionsrätt på området. Seniorvillors förslag är att det ska byggas åtta parhus och en fristående villa i kvarteret, ett förslag som nu har presenterats för intresserade. Marknadsföring av de blivande villorna pågår för fullt. Det finns ett behov av den här typen av boenden. Det är också vår förhoppning att det kan frigöra villor som barnfamiljer kan flytta in i, säger Peter Israelsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Seniorvillor bygger enplanshus på 90 kvadratmeter. Tillsammans med det inglasade uterummet blir boytan 104 kvadrat. Till det kommer ett garage och ett rejält förråd. Det parkliknande området i kvarteret med de gamla ekarna, ett signum för Sparreholm, ska finnas kvar är tanken. Kvarteret Kapellet ligger centralt i Sparreholm med gångavstånd till affären, kiosken och allmänna kommunikationer. Det är också viktigt om man vill bygga senioranpassat, konstaterar Peter Israelsson. Läs mer om seniorvillor på Ett mål inom ortsutveckling har varit att frigöra attraktiva tomter i Sparreholm för byggnation av hus anpassade för seniorer. Nu finns möjligheten för intresserade. Foto: Mostphotos.com Aktivt nyhetsarbete profilerar Sparreholm Att skapa en hemsida som både marknadsför orten och fungerar som en nyhetssajt är ett av målen för Sparreholms marknadsföringsgrupp. När ortsutvecklingsprojektet drog igång i Sparreholm beslutades det att orten behöver marknadsföras. Arbetet med att skapa en egen hemsida inleddes och en Porten mot Båven är en del av Sparreholms vision. I arbetet att nå målet ingår att profilera Sparreholm vilket Leader Inlandet stöttar med generösa medel. webbgrupp startade. Genom att aktivt arbeta med nyheter av alla de slag, både positiva och negativa, har antalet besökare på sidan stadigt ökat. Marknadsföringsgruppen arbetar också med skyltning på orten och tanken är Sparreholm så småningom ska få en gemensam färg och stil som går igen på skyltar, på hemsidan och i broschyrer och annat tryckt material. Det är meningen att man ska känna igen Sparreholm, oavsett var man stöter på ortens namn, säger Lena Wistrand, som är en av deltagarna i marknadsföringsgruppen och projektledare för Hela Sparreholm ska blomstra. Leaderprojektet Hela Sparreholm ska blomstra löper parallellt med ortsutvecklingsarbetet och syftar till att marknadsföra orten, både för boende och turism. Antalet träffar på www. sparreholm.eu har under det senaste året ökat från 400 till 1500 träffar per dag i snitt. 5

6 Skolprojekt pågår vi utvecklar en skola att vara stolt över Vad händer i skolan med skolutveckling? Barnkulturkonferens i Umeå Den 3-4 april åkte en grupp på fyra pedagoger från Flens kommun till Barnkulturkonferensen i Umeå tillsammans. De representerar Kulturskolan, fritidsgårdarna, grundskolan och Kunskapsklubben i kommunen och kom hem med många idéer från området. Superföreläsning på kickoff 14 aug Vid läsårsstarten i höst föreläser Edna Eriksson för pedagogerna. Edna Eriksson har arbetat med kultur, identitet, mångfald, likabehandling och diskrimineringsfrågor i 20 år som tjänsteman inom regeringskansliet. Hon har även arbetat som expert inom näringslivet, utbildare på universitet och högskola, journalist och med idé- samt strategiutveckling av dessa frågor och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon berättar hur man gör för att hitta rätt vid rekryteringen av medarbetare, tar till vara kompetens hos redan anställda, förstår kundbehov hos målgrupper samtidigt som diskrimineringslagstiftningen efterföljs. Kompassens arbete intresserar många Det har funnits ett stort intresse kring Kompassens verksamhet som haft många studiebesök, bland annat från Migrationsministeriet i Rumänien och Interkulturella enheten från Katrineholm. Under våren får Kompassen besök från Skolledare hemmahörande i Boden och även ett besök från Landstingets BVC är inplanerat. Kompetenssatsning på den Interkulturella Skolan Spridning av erfarenheter, Nyanländas lärande, blir det den 28 oktober. Borlänge, Falun, Sandviken och Flen ingår i en kompetensutvecklingsinsats arrangerad av Rektorsprogrammet (Rp) vid Örebro universitet, Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Den 28 oktober är det dags för en erfarenhetsutbytesdag som förläggs till BCPW i Flen. Föreläsare under dagen blir Nihad Bunar och professor Pirjo Lahdenperä, MdH, som också deltagit som styrgruppsmedlem av Skolprojektet i Flen. Nya utvecklingsledare på väg För ett år sedan förstärktes Skolprojektet med två utvecklingsledare, Åza Jarlsdotter och Åsa Andersson. De har lett utvecklingsarbetet inom den interkulturella skolan och inom synligt lärande. Ytterligare två utvecklingsledare har rekryterats till projektet. Helena Lindqvist har fått uppdraget som utvecklingsledare inom IKT-moderna lärmiljöer och Carina Lukic uppdraget som utvecklingsledare inom förskolan. Senare i år finns förhoppningar att även kunna anställa en utvecklingsledare inom fritidshemmets verksamhet. Samtliga utvecklingsledare har uppdragen på deltid så de behåller en stark anknytning i verksamheterna. Uppdragen fortsätter även efter projekttidens avslut, mars 2015, för att kunna uppnå mer långsiktiga effekter. Foto: Mostphotos.com Loopen en väg in på arbetsmarknaden Alltför många unga klarar inte skolan av olika skäl, ett mönster Skolprojektet har som mål att bryta bland annat. De unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och gå in i ohälsa dessutom. Loopen är en konkret motivationsaktivitet som försöker fånga upp unga mellan år. Det är AUC, arbetsmarknadsoch utbildningscentrum på socialförvaltningen, som driver Loopen. Ungdomarna rekryteras från försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen bland annat. Där finns en studie- och yrkesvägledare, en arbetsmarknadscoach och en IT-pedagog. Loopen tog vid efter det tidigare projektet Våga Välja Väg som visat att motivationsarbete för ungdomar är mycket viktigt. På Loopen får de arbetsmarknadskunskap ihop med IT-kunskap, de får lära sig skriva ett CV och ett personligt brev för att söka jobb. Alla deltagare inleder med en teoridel på åtta veckor och avslutar med fyra veckors praktik. Då får de både praktiskt arbete och en aktuell referens, liksom vana vid rutiner. Om de inte nått egen försörjning efter sin tid i Loopen går de vidare till andra insatser. De får en coach med tid för friskvård och enskilda samtal som ska resultera i en personlig handlingsplan. Intresserad? Ring eller maila flen.se. Loopen finns på Drottninggatan 6 i Flen. För Jonathan Roitomaa Ericsson, 18, som nyligen avslutade den åtta veckor långa kursen, har Loopen betytt mycket. Innan kursen var jag helt omotiverad, jag gick mest hemma och drog. Jag visste inte om jag skulle plugga vidare eller om jag skulle söka jobb, eller hur jag skulle bete mig för att söka jobb. Nu är det annorlunda. Direkt efter kursen började jag göra saker och jag känner mig jättemotiverad. Idag ska jag till Eskilstuna och söka praktik, i går var jag i Kartrineholm. Jag skickat ut flera CV:n, det känns bra. Vad var det bästa med Loopen? Allra bäst var nog att företagare, facket, kommunen och några andra som representerade arbetslivet kom till skolan för att föreläsa, och vi kunde ställa frågor. Man fick svar på precis allt man undrat över. Men jag tycker också att helheten var jättebra. Vad vill du göra i framtiden? Jag vill jobba med kläder. Det är den typen av praktik jag söker just nu, säger han. Det kom ett brev till Flens kommun... Att jobba i kommunen med service mot kommunens invånare, det är att göra skillnad. Hej, Vill bara berätta att jag har två barn på Nybbleskolan. De brukar inte så ofta berömma skolmaten. Men i onsdags när ni serverade pulled pork var de båda helt lyriska och berättade det som dagens viktigaste händelse att de fick sådan fantastiskt god mat. Jätteroligt som förälder att höra! Hoppas ni kommer servera den rätten igen och att Du kan vidarebefordra berömmet till de som komponerat och lagat maten. Med vänlig hälsning, En tacksam förälder Flens kommun Sveavägen Flen 6

7 Bruksdammen lockar med bästa handikappslingan Bruksdammen i Hälleforsnäs håller på att bli ett väldigt fint utflyktsmål, tillgängligt för alla. Från och med 2014 blir nog Bruksdammen ett betydligt intressantare besöksmål. I samarbete med Föreningen Sörmlandsleden har Flens kommun rustat upp och byggt till den 600 meter långa bron på slingan runt Bruksdammen. Kronprinsessan Margaretas minnesfond har bidragit med pengar till upprustningen. Tidigare kunde man ta sig runt slingan med rullstol, men inte med permobil vilket nu blivit möjligt. Bruksdammen i Hälleforsnäs har länge varit ett fint utflyktsmål som nu blir tillgängligt för betydligt fler. Här finns Sörmlandsledens bästa handikappslinga! Numer går det att ta sig runt hela den fyra kilometer långa slingan med permobil. Lättare arbeten med handikapprampen kommer att pågå under Bruksdammen är en stor våtmark, som tidigare varit vattenmagasin för Hälleforsnäs bruk. Här trivs många fåglar och på en ö i dammen finns fiskebrygga, skärmskydd och grillplats med handikapptoalett i anslutning. Allt som gjort för en fin dag! Klart för visfestival i Björndammen Dunkerpojkarna Lucas Stark och KG Malm, kända musiker bosatta i Göteborg, ligger i startgroparna för en av sommarens stora musikaliska begivenheter: Visfestivalen den 19 juli i Björndammens masugn! Lucas och KG har kontaktat en mängd lokalföreningar i bygden som ställt sig positiva till att delta med gemensamma arbetsinsatser för att genomföra visfestivalen. Flera kända artister deltar; förutom Lucas Stark och KG Malm kommer trubaduren Finn Zetterholm, Sanna Carlstedt och Simon Stålspets, även han från Dunker. Leif Jacobsson från Malmköping deltar också. Den som är intresserad bör boka in dagen och köpa biljetter i förväg via Ticnet och/eller andra ombud. Malmköpingsprofil på tysk turistmässa I början av mars marknadsfördes Flens Kommun och speciellt Malmköping vid världens största turistmässa ITB i Berlin, Tyskland. Tiotusen utställare fanns på plats och rundresorna i Allans fotspår åringen från Malmköping, rönte stort intresse. Både bok och film om 100-åringen är populära i Tyskland. Slott och herresäten i kommunen intresserade också besökarna. Arbetet är en del av det destinationsutvecklingsarbete som pågår i Sörmlands samtliga kommuner som ska leda till att Sörmland är en exportmogen destination år Nya telefontider till Överförmyndaren Överförmyndaren på Flens kommun inför nya telefontider från och med 14 april 2014 med anledning av stor arbetsbelastning. Om du har telefonärenden till Överförmyndaren, var vänlig ring mellan kl 10:00-12:00 på måndagar-fredagar. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen. D kan också skicka e-post och/eller vanligt brev för att nå fram med ditt ärende. Besökstider sker efter överenskommelse och bokas i förväg. OBS: ny e-postadress Snart dags för Rabarberfestivalen Som vanligt hålls festivalen i vecka 21 och avslutas på Mors Dag med en rabarberpajtävling. Den hålls för andra året på Hotel Malmköping då alla rabarberälskare möts för gemensamma avsmakningar. Programmet är inte helt klart ännu, men festivalen inleds som vanligt på Mariefreds torg lördag den 17 maj och avslutas den 21 på Hotel Malmköping med Rabarberpajtävling. På fredag 23/5 är det rabarbermarknad i Nyköping. Länsstyrelsens kock Jonas Hammar hittar då på något kul. De flesta aktiviteter är koncentrerade till helgerna. Under veckan öppnar Ändebols gård upp för säsongen. Företaget Finesserna, kända för goda sylter och marmelader, håller i rabarberkokning och det blir öppen gård med fina rabarberland hos Bo Flodin och Karl Källander. Nostalgidag i Thuleparken Den 28 maj väntar en skön nostalgidag för seniorer i Thuleparken, Flen mellan Titta in i husen, delta i lotterier, kolla blodtrycket hos sjuksköterskan Rolf, fika med hembakat och njut av musik och sång från Glade Glenn, Elisabet Lord och Tommy Gunnarsson. Välkommen önskar Äldreomsorgen i Flen, Flens Hembygdsförening, Tillsammansgruppen, ABF samt Flen, Helgesta-Hyltinge. Är du en av dem som får ny biståndshandläggare? Socialförvaltningens myndighetsavdelning har nyligen skickat hem brev till de kommuninvånare som har biståndsbeslut för att informera om att en del brukare kan få nya personliga biståndshandläggare. Det beror på den omorganisation myndighetsavdelningen genomför från och med den 1 april. De biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om ansökningar som rör hemtjänstinsatser, larm, matdistribution kommer framöver att arbeta med brukare utefter deras födelsedatum och inte geografiska områden, som det varit tidigare. De kommer också att handlägga färdtjänstfrågor. Du som fyller år på dag; 1-3 har biståndshandläggare; Sofia Larsson, tfn.nr har biståndshandläggare; Ann-Katrin Pihl tfn.nr har biståndshandläggare; Mari Rydberg tfn.nr har biståndshandläggare; Sandra Eriksson tfn.nr har biståndshandläggare; Yvonne Eriksson tfn.nr

8 Evenemang 12 april 13 juni 2014 vecka 15 Auktion Rockelstad :00-15:00, Rockelstad Slott. Rockelstad Säteri rensar ut förråd och gallrar i alla hus inkl. slottet. Arrangör: Rockelstad Nostalgimuseum Sparreholm :00-16:00, Landsvägsgatan 11 Sparreholm. Upplev folkhemmet från förra seklet. Nytt för i år är vårt 50-tals rum. Kaffeservering. Arrangör: Gråfors Samlingar :00-14:30, Finntorps Påskris på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen och var med och gör ditt eget färgglada påskris, en aktivitet som passar alla åldrar. Vårfåglar :00-12:00, Amazonplan. Per Flodin guidar vid Ålspångaviken där vi hoppas hitta nyanlända vårfåglar. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med nattvard i Kyrkans Hus. Arrangör: Mellösa för små och stora :00-12:00, Flens kyrka. för små och stora. Anders Lagbo, Ann-Cathrine Högberg Wingren, Annacarin Obrelius, mfl. Familjegudstjänst med Konfirmander o barngrupper :00-12:00, Missionskyrkan Malmköping. Ekumenisk familjegudstjänst tillsammans med L:a Malma. Medverkar gör Gert Olsson, Birgitta Keller, mfl. Arrangör: Malmköpings missions vecka 16 SPF Månadsmöte med Stephan Rössner :00, Stadshusets Hörsal, Malmköping. Professor Stephan Rössner kommer att föreläsa om kost och hälsa. Därefter frågestund. Arrangör: SPF Malmabygden 8 Frågesport :00-20:30, TEA Storgatan 4 FLEN. En Allmänbildande frågetävling och kaffestund Arrangör: IOGT-NTO, NBV Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Willhelms Torg 1, Flen. Lär känna nybildade Brorådet och välkommen med idéer om kommande Måndagscaféer. Kaffeservering. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF Dagcafé :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Gunnel Rudengren Kullbergska sjukhuset berättar om stroke. kaffe 20:- Arrangör: Mellösa World art day :30-13:00, Hörsalen Inspirea/Flens bibliotek. 15 april är det World Art Day, som är instiftad på Leonardo da Vincis födelsedag. Arrangör: Kultur och fritidsförvaltningen startar en nybörjarkurs :30-17:30, Finntorps Ridskola. startar en nybörjarkurs på torsdagar kl den 17 april Skärtorsdagsmässa :00-20:00, Flens kyrka. Skärtorsdagsmässa. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Getsemanestund vid Brasan :00-20:00, Missionskyrkan Malmköping. Birgitta Keller håller en andakt med samtal vid brasan på nedre plan i Missionskyrkan. Arr: Malmköpngs missions Skärtordagsmässa :00-20:00, Mellösa kyrka. Mässa med Tomas Angerud och Lena Karlsson. Sång av Margaretha Mannfeldt, Sandra Mannfeldt mfl. Arrangör: Mellösa Långfredagsgudstjänst :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med Karl-Georg Parling och Lena Karlsson. Arrangör: Mellösa :00-14:30, Finntorps Vårmarknad på Ekenäs Trädgård den 20/4. Påsknattsmässa :00-23:30, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. Mässa med Karl-Georg Parling. Sång Sofia Björklind, Jessica Holmstedt, Johanna Säfström m fl. Arrangör: Mellösa Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café - en mötesplats för alla åldrar som har öppet årets alla söndagar :00-12:00, Flens kyrka. på Påskdagen. Anders Lagbo, Tommy Karlsson och Kyrkokören :00-15:00, Hyltinge kyrka. på Påskdagen. Anders Lagbo, Ann-Cathrine Högberg Wingren och Kyrkokören. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge Påskdagsgudstjänst med Birgitta Keller :00-12:00, Missionskyrkan Malmköping. Påskgudstjänst med predikan, sång och musik. Kaffe kommer att serveras efteråt. Arrangör: Malmköpngs missions Familjemässa :00-12:00, Mellösa kyrka. Familjemässa med Tomas Angerud och Lena Karlsson. Pytte, Barn, Ungdoms och Kyrkokören medverkar. Arrangör: Mellösa Vårmarknad på Ekenäs :00-15:00, Vid Ekenäs Trädgård. Möt våren på Ekenäs välbesökta årliga marknad. Lokala matproducenter, hantverk, fiskdamm, häst och vagn. Arrangör: Ekenäs Trädgård och Troxtabo getgård Vecka :00-12:00, Flens kyrka.. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Finsk mässa :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. Finsk mässa med Hilkka Hagelberg och Lena Karlsson. Arrangör: Mellösa Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff - Café. Musikgissning med Tommy Karlsson. Foto: matton.se

9 Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp från där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. OBS! Om du vill ha med ditt evenemangstips till nästa nummer, fredag den 13 juni, måste det skrivas in i Evenemangsguiden senast tisdag den 20 maj. Sopplunch :00-13:30, Församlingshemmet, Mellösa. Välkomna till vårens sista sopplunch då det serveras de mest önskade sopporna under terminen. Arrangör: Mellösa Världsboksdagen med Bokens Stad :00-17:00, Buss- och järnvägsstationer i delar av Sörmland. Bokens Stad placerar fina böcker på olika offentliga platser runt om i kommunen. Arrangör: Bokens Stad Soppträff :00-14:00, Flens shem. Soppträff. Musikalisk salong med Tommy Karlsson och Ann-Cathrine Högberg Wingren. Sopplunch :00-14:30, Kyrkans Hus Hälleforsnäs. Soppa, smörgås, kaffe och kaka samt trevlig samvaro. Kostnad 50:- Arrangör: Mellösa Kvällsexkursion :00-19:00, Amazonplan. Vi gör ett kvällsbesök vid Lida viltvatten där vi diskuterar restaureringen. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening Danslyssnarkväll :00-21:00, Sköldinge Folkets Hus. Lyssna och dansa till nygammal musik på dragspel med komp. Arrangör: Flens Dragspelsklubb Viscafé :00-18:00, Flens shem. Viscafé. Kyrkokören och Korallerna under ledning av Tommy Karlsson :00-14:30, Finntorps för dig som aldrig har ridit eller som Vårmarknad i Hälleforsnäs Folkets hus :00-14:00, Hälleforsnäs Folkets hus. Hantverksknallar, lotterier, kaffeservering. Arrangör: Folketshusföreningen i Hälleforsnäs Café söndag :00, Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Sånggruppen Hampe Gospel från Östernärke sjunger under ledning av Håkan Isacsson. Arrangör: Centrumkyrkan/Bilda Skogens Vatten :00-14:00, Samling Amazonplan Flen. Välkomna att delta i en exkursion på temat Skogens Vatten. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet med Maria Öhrvall :00-12:00, Missionskyrkan Malmköping. Ämne: Hur förhåller vi oss till våra förhållanden?. Arrangör: Malmköpings Missions Stickcafé på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Vi stickar och umgås, ger varandra inspiration. Det finns kaffe med tilltugg att köpa. Arrangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarrangemang med Skebokvarns bygderåd Familjemässa :00-17:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. Familjemässa med Tomas Angerud och Lena Karlsson. Pytte och Barnkör, Miniorer och Juniorer mfl. Arrangör: Mellösa :00-12:00, Flens kyrka.. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Aftonmusik :00-19:00, Hyltinge Kyrka. Aftonmusik. För vidare information kontakta Församlingsexpeditionen. Arrangör: Flen Helgesta Hyltinge Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café- en mötesplats för alla åldrar och som har öppet årets alla söndagar. vecka 18 Flens Filmstudio: Side Effects :00-21:00, Saga- Biografen i Flen. 28 apr, Side Effects, Regi: Steven Soderbergh, USA 2012, 106 min. Arrangör: Flens Filmstudio Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff - Soppa. Kaffestund med högläsning eller dagcafé med underhållning :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Vi läser korta berättelser, kaffe 20:- Arrangör: Mellösa PRO Bettna :00-16:00, Föreningsborg. Vi dansar till musik av Tre Amigos Tag med kaffekorg, fri parkering. Arrangör: PRO Bettna Valborgsmässofirande i Thuleparken :30-21:30, Thuleparken Flen. Vårsånger av Flens kyrkokör. Vårtal, lotterier. Klockringning och braständning Arrangör: Flens hembygdsförening Valborgsmässofirande :30-20:30, Kyrkskolan, Mellösa. Brasan tänds kl. 19:30 vid Kyrkskolan. Mellösa Hembygds och Kyrkokör hälsar våren välkommen. Arrangör: Hembygdsföreningen, Mellösagårdens föreningsråd och Mellösa Valborgsmässofirande :00-22:00, Vadsbro Blacksta Föreningsgård. Valborgsmässoafton i Vadsbro Blacksta Föreningsgård med start kl Kaffe, korv, lotterier, tipspomenad. Arrangör: Föreningarna i Vadsbro Blacksta Föreningsgård Valborgsmässofirande på Malmahed :30-22:30, Malmahed i Malmköping. Sörmlands största vårbrasa. Pampigt fyrverkeri. Fackeltåg. Sång av Malmakören. Vårtal av kyrkoherden. Arrangör: Lions Club i Malmköping Guidad bussrundtur i 100-åringens fotspår kl 14:00-16:30 Malmköping. Vi utökar förra årets populära bussturer. Följ med du också! Turen förhandsbokas på eller tfn , Arrr: Flens kommun/kultur och fritid Andakt :00-16:00, Gjutaren Storgatan 40, Hälleforsnäs. Andakt och därefter serveras kaffe med hembakt bröd. Arrangör: Mellösa Anna Stadling på Amazon :00 23:00 Amazon i Flen. Anna Stadling gästar återigen Amazon och Flen. Arrangör: Flens Event & Nöje :00-14:30, Finntorps för dig som aldrig har ridi eller som Kvismaren :00-14:00, Amazonplan. Vi åker till denna klassiska fågellokal strax utanför Örebro under ledning av Rolf Pettersson. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening Lördagsmarknader Centrum Flen :00-14:00, Centrum Flen. Lördags Marknader Centrum Flen första lördagen i varje månad från maj - aug 3/5 14/6 5/7 9/8 6/9 kl: (Inställt vid regn). Arrangör: Birgitta Larsson Bygde-Café i Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café - en mötesplats för alla åldrar som har öppet årets all söndagar. Taizémässa :00-19:00, Flens kyrka. Taizémässa. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Högmässa :00-12:00, Helgesta kyrka. Högmässa. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson :00-12:00, Mellösa kyrka.. Präst Tomas Angerud musiker Örjan Edman. Arrangör: Mellösa vecka 19 Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Wilhelms torg 1, Flen. Musikunderhållning från Sörmlands Musik - och teater. Kaffe med Bro - bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF 9

10 Evenemang 12 april 13 juni 2014 Foto: matton.se Stickcafé på Skebokvarnsgården den 11 maj. Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff - Café. Korallerna sjunger vårsånger under ledning av Tommy Karlsson. Pubafton :00-21:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Mat och dryck till självkostnadspris samt underhållning. Anmälan krävs. Arrangör: Mellösa Soppträff :00-14:00, Flens shem. Soppträff. Våren dansas in. Sonja Wärn med dansgrupp. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening :00-14:30, Finntorps Kartellen + support på Amazon :00 02:00 Amazon i Flen. Kartellen som just nu är stekheta med Svarta duvor och vilsna liljor tillsammans med Timbaktu, gästar Amazon. Arrangör: Flens Event & Nöje Sparreholms Ekhagar under Naturvänliga veckan :00-13:00, Samling vid Hyltinge kyrka Sparreholm. I Sparreholms Ekhagar blir det vandring med Hans Sandberg från Länsstyrelsen. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med Kh Tomas Angerud och Kantor Lena Karlsson. Arrangör: Mellösa Nicaraguanska Bondemässan :00-16:30, Flens kyrka. Nicaraguanska Bondemässan. Mats Blomqvist, Tommy Karlsson, Flens kyrkokör, Ann-Cathrine Högberg mfl. Stickcafé på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Vi stickar och umgås, ger varandra inspiration. Det finns kaffe med tilltugg att köpa. Arrangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarrangemang med Skebokvarns bygderåd Bygde-Café i Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café - en mötesplats för alla åldrar som har öppen årets alla söndagar. Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Wilhelms torg 1, Flen. Räddningstjänsten informerar om säkerhet i hemmet. Kaffe med Bro -bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff med soppa. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge Kaffestund med högläsning eller dagcafé med underhållning :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Högläsning av korta berättelser, kaffe 20:- Arrangör: Mellösa Vårlunch :00-14:30, Kyrkans Hus Hälleforsnäs. Mat och dryck samt kaffe och kaka. Föranmälan krävs. Välkommen! Arrangör: Mellösa Caféträff :00-14:00, Flens shem. Caféträff. Musikgissning med Tommy Karlsson :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening Hornstämma i Dunker :00-23:00, Dunkers shem. Hornstämma i Dunker 17 maj 2014 Välkommen att komma och lyssna, spela, dansa, fika, äta mat, umgås. Arrangör: Dunkers Hornblåsare Johannisdals Café :00-17:00, Johannisdal, Sparreholm. Välkomna till Johannisdals café som öppnar återigen för säsongen. Här serveras hembakat kaffebröd. Arrangör: JOJ Consult i Mälardalen AB :00-14:30, Finntorps Violspelen :00-14:00, Hammarvallen. Friidrottstävling för barn och ungdom. Arrangör: Flens FS Grillafton :00 20:00 Hyltinge Hembygdsgård i Sparreholm Grillafton I samband med Sparreholms Bygderåds VÅRFEST avslutar vi dagen på vår Hembygdsgård där vi startar grillsäsongen med en gemensam grillafton. Arrangör: Hyltinge Hembygdsförening Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Cafe - en mötesplats för alla åldrar och som är öppen årets alla söndagar. för små och stora :00-16:00, Helgesta kyrka. för små och stora - avslutning för barnverksamheten :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med nattvard. Arrangör: Mellösa Sommarkonsert :00-19:00, Mellösa kyrka. Konsert under ledning av Lena Karlsson. Kyrko, Ungdoms och Barnkören medverkar med sång. Arrangör: Mellösa Café söndag :00, Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Sångprogram med Åsa Adauktusson, född Hedström, uppvuxen i Hälleforsnäs. Arrangör: Centrumkyrkan/Bilda :00-12:00, Flens kyrka.. Mats Blomqvist och Ann-Cathrine Högberg Wingren. Kyrkskjuts Kyrkkaffe. vecka 21 Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron Prins Willhelms torg 1, Flen. Senior -Shoppen visar och säljer kläder Kaffe med Bro-bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF PRO Bettna :00-16:00, Föreningsborg. Vi Dansar till musik av Elisabeth & Tommy tag med kaffekorg, fri parkering. Arrangör: PRO Bettna Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff. Sill- och potatislunch. Musikunderhållning. Vårlunch :00-14:00, Flens shem. Vårlunch med sångoch musikunderhållning. Kostnad 100 kronor. Anmälan till Församlingsexpeditionen. Guidad bussrundtur i 100-åringens fotspår kl 14:00-16:30 Malmköping. Vi utökar förra årets populära bussturer. Följ med du också! Turen förhandsbokas på eller tfn , Arr: Flens kommun/kultur och fritid Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening 10

11 Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp från där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. OBS! Om du vill ha med ditt evenemangstips till nästa nummer, fredag den 13 juni, måste det skrivas in i Evenemangsguiden senast tisdag den 20 maj. Naturskyddsföreningen under 100 år :00-16:00, Torget Malmköping. Följ Naturskyddsföreningens utveckling under 100 år och ta del av föreningens informationsmateria. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen :00-14:30, Finntorps Ekeby våtmark :00-13:00, Amazonplan. Vi besöker denna i Eskilstuna anlagda våtmark som visat sig ha en god attraktionskraft på fåglar. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening :00-14:30, Finntorps :00-13:00, Hyltinge kapell. på Mors dag. Anders Lagbo, Tommy Karlsson, Kerstin Rådstam, sång och Kerstin Hagström m fl. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge :00-12:00, Mellösa kyrka.. Arrangör: Mellösa Aftonmusik :00-19:30, Hyltinge kyrka. Aftonmusik Nicaraguanska Bondemässan. Anders Lagbo, Ann-Cathrine Högberg Wingren. Växtmarknad i Skebokvarn :00-15:00, Skebokvarn. Passa på och handla billigt till trädgård och kruka! Tag även en god kopp fika i cafét. Arrangör: Flensbygdens Trädgårdsförening och Skebokvarns Bygderåd Vårmarknad och Loppis på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till årets Vårmarknad och Loppis på Skebokvarnsgården. Arrangör: Skebokvarnsbygderåd, Flensbygdens trädgårdsförening och Halls trädgård vecka 22 Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Wilhelms torg 1, Flen. Tage Claesson kåserar. Kaffe med Bro-bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF Avslutning för Tisdagsträffar och Fredags-Café :30-15:00, Åsens äldreboende i Sparreholm. Terminsavslutning med grillfest. Sång av Tonalerna och Korallerna. Kaffestund med högläsning eller dagcafé med underh :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Högläsning av korta berättelser, kaffe 20:- Arrangör: Mellösa Sommardans i Broby :30-23:30, Broby Bettna. Första dansen för säsongen till Elisa s orkester. Arrangör: Broby GoIF Onsdagsdans i Broby :30-23:30, Broby Bettna. Första onsdagsdansen spelar Casanovas. Arrangör: Broby GoIF Friluftsgudstjänst :00-10:00, Gilwellstugan utanför Sparreholm. Friluftsgudstjänst på Kristi Himmelsfärds dag. Mats Blomqvist, Tommy Karlsson och Kyrkokör. Friluftsmässa :00-12:00, Kyrkparken, Mellösa kyrka. Friluftsmässa i kyrkparken. Vid regn i Mellösa kyrka. Medtag kaffekorg. Arrangör: Mellösa Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening Grillafton i Skebokvarn :00, Hembygdsföreningens lokaler i Gamla Snickeriet. Hembygdsföreingen fixar sallad och bröd, samt lättare dryck. Du tar med det du vill grilla. Arrangör: Helgesta Hembygdsförening :00-14:30, Finntorps :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med nattvard. Arrangör: Mellösa :00-12:00, Flens kyrka. Lekmannaledd gudstjänst. Tjänstgörande kantor är Yngve Sköld. Kyrkskjuts vecka 23 Tisdagsdans i Broby :30-23:30, Broby Bettna. Dans till Calinaz orkester Arrangör: Broby GoIF Världsmiljödagen Miljömärkning riksdagspolitiker :00, Se affischer på anslagstavlor. Vad säger riksdagspolitikerna i vår valkrets om miljön? Vad säger politikerna i Flen? Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet Naturnatten, familjeaktivitet i Jaktstuguskogen :00-24:00, Samling vid Bilsbrokorset Sparreholm. Alla välkomna att delta i Naturnatten som i år är i Jaktstuguskogen vid Sparreholm. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet Nationaldagsfirande i Thuleparken :00-17:30, Thuleparken Flen. Festtåget samlas på Prins Wilhelms torg kl Avmarsch kl mot Thuleparken. Arrangör: Flens hembygdsförening Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening :00-14:30, Finntorps :00-12:00, Mellösa kyrka.. Arrangör: Mellösa Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café- en mötesplats för alla åldrar och som är öppet årets alla söndagar. Friluftsgudstjänst :00-15:00, Thuleparken, Flen. Friluftsgudstjänst. Mats Blomqvist. Magnus Henriksson, trumpet. Kyrkskjuts vecka 24 Nattsångarexkursion :00-00:00, Amazonplan. Vi kommer under kvällen att med bil besöka platser i kommunen där det bedöms finnas möjligheter att höra olika kvälls-/nattsjungande arter. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening Broby dans :30-23:30, Broby Bettna. Dans till Voize orkester Arrangör: Broby GoIF Månadsmöte med grillning och frågesport :00, Forssagården. Samling senast kl vid 10:an (Götgatan 10) för samåkning till Forssagården. Tag med fika. Arrangör: SPF i samarbete med SV Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening TIPSA! Evenemangstipsen är hämtade från kommunens evenemangsguide och är ifyllda av respektive arrangör. Flens kommun tar därför inte ansvar för eventuella felaktigheter. Vi tar oss dock rätten att korta i materialet för att få plats. Via kan du tipsa om evenemang, stora som små i sin helhet. Marknadsföringen är helt kostnadsfri och evenemangen på webben tas med i Glimten. Vill du lämna tips om evenemang till nästa nummer som utkommer 13 juni måste de vara anmälda via kommunens evenemangsguide senast den 20 maj. 11

12 AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, Flen B Foto: matton.se Rösta i Europapavalet 2014 Var femte år är det val till Europaparlamentet. Då bestämmer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka politiker som ska representera dem i Europaparlamentet. Alla länder som är medlemmar i EU får rösta fram ett visst antal ledamöter. Sverige ska vid årets val utse 20 ledamöter. Mer information om valet till Europaparlamentet finner du på I år är det valdag söndagen den 25 maj. Hur tänker du rösta? Du kanske är sjuk eller kommer att vara bortrest just denna dag, men det finns flera olika sätt att rösta på. Rösta på valdagen Söndagen den 25 maj är dagen då vi väljer våra representanter till Europaparlamentet. Dessa personer kommer att vara Sveriges röst när viktiga beslut ska fattas. Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda insitutionen inom EU. Valsystemet i Sverige bygger på de politiska partierna. Man röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst. Valdistrikt Flens kommun är indelad i 10 valdistrikt, där varje distrikt har en vallokal dit du kan gå och rösta på själva valdagen. Alla vallokaler är handikappanpassade och håller öppet mellan kl Det står på ditt röstkort som du fått hem i brevlådan till vilken vallokal du tillhör. 3 Rösta i vallokal lämna din röst personligen i en anvisad vallokal på valdagen. 3 Förtidsrösta i röstningslokal det finns möjlighet att rösta innan valdagen, så kallad förtidsröstning. 3 Rösta från utlandet om du inte bor i Sverige kan du välja att brevrösta eller att rösta på ambassad eller konsulat. 3 Rösta via bud en service för äldre, sjuka eller funktionshindrade som inte själva kan ta sig vallokalen. De kan till exempel ta hjälp av sin lantbrevbärare. Valdistrikt: Lokal 1. Flens Västra; Biblioteket 2. Flens Norra; Parkhallen Amazon 3. Flens Östra; Lötenskolan 4. Flens Södra; Söderskolan 5. Mellösa; Mellösagården 6. Hälleforsnäs; Folkets hus Hälleforsnäs 7. Malmköpings Yttre; Malmaskolan A 8. Malmköpings Inre; Malmaskolan B 9. Helgesta/Hyltinge; Folkets hus Sparreholm 10. Bettna; Bettna skola 25 maj Förtidsrösta Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen den 25 maj kan du förtidsrösta. Det kan du göra från och med den 7 maj till och med valdagen. Det finns flera olika röstmottagningslokaler i Flens kommun. Alla är handikappanpassade. Här hittar du information om plats, tid och datum för förtidsröstning. Flens bibliotek Öppettider: 7 maj kl , maj kl , maj kl , maj kl , (lör) 13 maj kl maj kl , maj kl , maj kl , maj kl , (lör) 20 maj kl maj kl. kl , maj kl , maj kl , maj kl , (lör) Hälleforsnäs, Folkets hus Öppettider: 7 maj kl maj kl maj kl maj kl (lör) 21 maj kl Malmköping, biblioteket Öppettider: 8 maj kl maj kl (lör) 14 maj kl kl maj kl Flen, Stadshuset Öppettider: 25 maj kl , (valdagen)

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

De bjuder på. Ekenäs kvarn sid 12-13. Se programmet för Fest i Flen! En-väg-in igång för företagare. Tävla och vinn med bilder från kommunen!

De bjuder på. Ekenäs kvarn sid 12-13. Se programmet för Fest i Flen! En-väg-in igång för företagare. Tävla och vinn med bilder från kommunen! Nr 2 Juni 2010 De bjuder på kultursommar vid Ekenäs kvarn sid 12-13 Se programmet för Fest i Flen! En-väg-in igång för företagare Tävla och vinn med bilder från kommunen! foto: ingvor farinotte förändrade

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

De fiskar efter nya drömjobb. Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8. Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen...

De fiskar efter nya drömjobb. Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8. Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen... Nr 3 Juni 2009 De fiskar efter nya drömjobb foto: jan lindblad jr Läs allt om sommarens bästa evenemangstips... Sid 12-15 Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8 Så ser brotten ut i Flen

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

KONTAKTEN. Lugnet lockade holländare till Forshaga. Nr 4 Juni 2006. forshaga.se. s.4

KONTAKTEN. Lugnet lockade holländare till Forshaga. Nr 4 Juni 2006. forshaga.se. s.4 KONTAKTEN Nr 4 Juni 2006 forshaga.se Lugnet lockade holländare till Forshaga Återinvigning av Forshaga Folkets park s.4 s.18 FORSHAGA -syns mest s 3, -klättrar mest s 6, ökar i befolkning s 5 46519kontakten4.p65

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Nr 3 nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 VALET ÄR ÖVER...3 EN TOBAKSFRI

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 1 (4) Ny skejtramp. Näringslivsinformation. Christian Kjellvander på Earth hour. Viktiga bidragsdatum för föreningarna

Vingåker för dig. Läs om NR 1 (4) Ny skejtramp. Näringslivsinformation. Christian Kjellvander på Earth hour. Viktiga bidragsdatum för föreningarna Vingåker för dig NR 1 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är här på besök. Läs om Ny skejtramp Näringslivsinformation Christian Kjellvander

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 1 (4) Ny skejtramp. Näringslivsinformation. Christian Kjellvander på Earth hour. Viktiga bidragsdatum för föreningarna

Vingåker för dig. Läs om NR 1 (4) Ny skejtramp. Näringslivsinformation. Christian Kjellvander på Earth hour. Viktiga bidragsdatum för föreningarna Vingåker för dig NR 1 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är här på besök. Läs om Ny skejtramp Näringslivsinformation Christian Kjellvander

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

BO I ASKERSUND. SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5. EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12

BO I ASKERSUND. SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5. EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2012 SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5 EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12 Julbilaga med korsord Skolans byggstart

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr En månadstidning Nr 4-2013 Lösnummer: 15 kr Ny möjlighet för Agunnarydsskolan! Förra året skrev vi två tillsammans en Allehanda tankar med utgångspunkt i dystra siffror om befolkningstillväxten i vår socken.

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN TEMA: NÄRINGS- LIVET NYTT KUND- CENTER TUTAN JUNI 2011 Nytt utseende - men samma Tutan i grunden Som du säkert märker

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 2008 NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND Som nattvandrare handlar det om att skapa förtroende och att arbeta förebyggande, berättar Ann-Mari

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad Vingåker för dig NR 3 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer