Nr 2 April Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar. Se sid 4. Foto: Mostphotos.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 April 2014. Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar. Se sid 4. Foto: Mostphotos.com"

Transkript

1 Nr 2 April 2014 Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar Se sid 4 Foto: Mostphotos.com

2 Berit Robrandt Ahlberg, som jobbat 36 år inom Kultur- och fritidsområdet i Flens kommun, lämnar nu jobbet som förvaltningschef för att få tid för helt ägna sig åt sina favoritintressen; fritid, kultur, maken och den stora familjen. Och resor förstås! Här gör hon en snabb tillbakablick. Nu blir jag fritidsforskare! Så fort tiden går! Den 15 mars 1978 började jag min tjänst som fritidssekreterare på dåvarande fritidsförvaltningen i Flens kommun. Chef på den tiden var Ivar Harbom, legendarisk hockeytränare från Forshaga och stockholmare i grunden. Minnena från den tiden är outplånliga. Flera av den tidens arbetskamrater finns fortfarande kvar inom eller strax utanför organisationen, guld värt! Sim- och sporthallen på Hammarvallen var alldeles nybyggd och invigningen skedde den 1 maj I och med detta ökade fritidskontoret sin personalstyrka, jag tror att den i princip fördubblades. Ja, det var där och då det började. Många chefer och medarbetare har passerat, flera olika majoriteter har också regerat under åren beslutades om att kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen skulle slås ihop liksom nämnderna för dessa. En sammanslagning som gett mig utökade kunskaper och dessutom ett utökat intresseområde! Konst, teater, musik i alla former underbart! Många förändringar och förbättringar har skett under åren i Flens kommun. Till de viktigaste händelserna under mina år räknar jag främst byggandet av Prins Wilhelmgymnasiet liksom ishallen. Båda invigdes med pompa och ståt Sporthallen i Malmköping, utvecklingen av ungdomsverksamheten och biblioteken är andra viktiga skeenden. Omorganisationer av olika omfattning har också skett under åren, vissa bra, andra kanske mindre bra. Det som ändå kan konstateras är att förändring och utveckling är en viktig del i människors liv och i samhället. Nu är mina dagar räknade som tjänsteman i Flens kommun. Den 16 april lämnar jag min tjänst som förvaltningschef för en förträfflig förvaltning Kultur- och fritid. Ett helt annat liv startar från och med då för mig! Mina nya arbetsuppgifter blir fritidsforskare på heltid! WHOPS:are kommer jag också att räknas som förhoppningsvis! För den som inte vet, så innebär WHOPS Whealty, Healthy, Older, People, en attraktiv grupp inom besöksnäringen bland annat. Det passar en fritidsforskare bra. Många tyckte till om nya Flen-planen Många passade på att lämna synpunkter under samrådet i samband med utställningen om fördjupning av översiktsplan för Flens stad, Flen staden mellan sjöarna. Arbetet inleddes 2012 och våren 2013 hölls en medborgardialog för att få in tidiga synpunkter. Förslaget till fördjupning av översiktsplan för Flens stad ställdes ut på samråd mellan 20 februari 20 mars Totalt har 20 yttranden från myndigheter, kommunala nämnder, politiska partier, föreningar och privatpersoner kommit in. En del yttranden innehåller konkreta idéer om hur Flen skulle kunna utvecklas. Utdrag från inkomna yttranden: Nu ska alla synpunkter gås igenom och bemötas i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterar i en del ändringar i planförslaget. Det som syns så här långt är att det blir en del justeringar och förtydliganden men fördjupningen kommer inte att ändras i någon väsentlig omfattning. Nästa steg är utställning av planförslaget som beräknas ske under sommaren. Om allt går efter tidplanen ska kommunfullmäktige kunna anta planen i november eller december Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning finns inte kvar organisatoriskt från och med nästa år eftersom vi är i full färd med att skapa en ny politisk och förvaltningsorganisation. Det innebär INTE att vårt arbete stannar upp. All personal fortsätter att göra sitt bästa för den fria tidens aktiviteter. Nu vill jag bara tacka alla som jag mött under åren; medarbetare, chefer, politiker, kollegor, kommuninvånare! Ni har gett mig ett fint arbetsliv att se tillbaka på! Till sist, en aforism som jag försökt leva efter som ni gärna får stjäla; en dag i taget, en sak i sänder och det viktigaste först! Tack för mig! Berit Robrandt Ahlberg, snart avgående chef för Kultur- och fritidsförvaltningen Till Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Vi kommuninvånare uppmanas i sista Glimten att vara med och skapa framtidens Flen. Här kommer mitt bidrag. Runt vårt län som i en ring Stora kommuner låg, Men i centrum låg nästan ingenting, en kommun som ingen såg. Till och med SMHI:s gubbar sa Vi lägger ett moln däröver varje da. Varför inte stänga av Drottninggatan från Centrum och ned mot Götgatan och låta den stumpen bli gågata också? Egentligen kunde väl Kungsgatan i Centrum bli avstängd också? Vilken skön miljö, utan bilavgaser och buller EWA Satsa på ett samlat utvecklingsprojekt för centrum söder Prins Wilhelms torg, Stadshuset, Sveaparken inklusive lekplatsen, minigolfbana, ev. skateboardpark, järnvägsstationen, järnvägshotellet mm och gör detta till ett område för fritid, rekreation, events, möten och kanske viss kommunal service för alla åldersgrupper och alla årstider Rolf Lydahl Ja så var livet i vår kommun, Tills en dag en gubbe sa Sörmland City ska vi heta Så att alla sen kan veta Att vi i länets centrum är. Många människor ville bo I Sörmland City må du tro blev vi snart Det gick med väldig fart. Med vänlig hälsning Allan Eklundh 2

3 Populär nypremiär för Djungelbadet I början av mars slogs portarna upp igen för simhallens attraktioner djungelbadet och bubbelpoolen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Andersson (s) klippte bandet innan de förväntansfulla badgästerna kastade sig i vattnet. Kulturskolans musicerande i badhuset var mycket uppskattat. Det hela firades hela helgen med fri entré och glass till alla badande. Drygt 400 badande besökte simhallen. Därför planeras även ett öppet hus i höst, förhoppningsvis kan arangemanget återkomma årligen. Även föreningslivet deltog i prova på i form av brottning, basket och olika gympapass. Dessutom lockade en föreläsning om kost och hälsa. I simhallens entré underhöll Kulturskolan med olika instrument. Många barn avslutade sin dag i simhallen med att fila på en fiol, trumma eller försöka sig på på gitarren. Simhallen är öppen lördag och söndag maj månad ut. För aktuella öppettider och info om vad som är på gång i simhallen www. flen.se/fritid och kultur/fritid/anläggningar och sporthallar/simhallen. Många vill bli flyktingguider i Flen Risto (tv) och hustrun Krystyna (th) har anmält sig som språkvänner och nyligen träffat Houda och Malek som nyligen kommit hit från Syrien. När Kompassen i Flens kommun bjöd in svenska familjer att bli språkvänner och flyktingguider, fylldes lokalen av människor som ville engagera sig för en god sak. Intresset var mycket större än vi trodde, säger Karin Karlsson, samordnare. Vi har redan 25 anmälningar från familjer som vill lotsa in nyanlända i det svenska livet och vi har för närvarande parat ihop 7 familjer med svenska. För det är så det går till. Den som är intresserad kan fortfarande anmäla sig via kommunens webbsida se/flyktingguide där man själv anger intressen som kan underlätta de gemensamma nämnarna i kontakten med en ny familj. Ett ställe att träffas på kan vara just Kompassen i Flen. Vid träffen i mars berättade flera om vilka mångåriga kontakter de fått i sina nya vänner. En av dem som fått nya språkvänner är ett par från Syrien; Malek och Houda Artin. De har nyligen mött Risto och Krystyna Paloneva, flyktigguider/ språkvänner från Vrena. Trots viss språkförbistring deltog alla i samtalet om livsöden, intressen och familj. Houda och Malek är tacksamma för möjligheten, de ser en chans att öva språket och få nya vänner. Risto anmälde sig som flyktingguide/ språkvän för att motverka de hårda strömningarna mot invandrare i Sverige och Europa, Att bli flyktingguide/språkvän är ett sätt att bidra menar han. Krystyna betonar vikten att möta människor förutsättningslöst. Hon har själv egna erfarenheter av att vara invandrare och vet hur betydelsefullt det är att få kontakter av personer som är etablerade i Sverige. Hela idén med flyktingguide/språkvänverksamhet bygger på frivillighet och ömsesidighet, och att människor kan bygga broar. Kommuntidningen Glimten information om den mångsidiga bygden delas ut till permanentoch fritidshushåll i kommunen samt företag. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och Stadshuset samt på turistbyråerna och andra välbesökta platser. Posten distribuerar till permanenthushållen, företagen och de drygt 1400 aktiva fritidshushållen i kommunen. Om du inte får tidningen så kan du hämta den i Stadshusets reception, på biblioteket i Flen eller på turistbyråerna. Den finns också som ljudfil på ansvarig utgivare Cecilia Vikström, kommunchef Redaktör Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter vx, Sveavägen 1, Flen E-post TALTIDNING Finns på PRODUKTION Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Distribution Posten Tryck EKTAB, Eskilstuna 2014 Nästa nummer 13 juni 2014 Nr 2/2014 Foto: mostphotos.com Seniorvillor kan blir verklighet i Sparreholm sid 5 Landsvägsgatans etapp 2 snart klar... sid 4 Loopen får unga på banan igen... sid 6 Rabarbertider väntar... sid 7 Klart för ny visfestival i Björndammen... sid 7 Allt du behöver veta om valet... sid 12 3

4 Ortsutveckling Malmköping Landsvägsgatan snart klar största projektet hittills! Ett femtiotal Malmköpingsbor kom till stormötet den 26 mars för höra om allt som är på gång i Malmköping och även börja fundera på en ny handlingsplan. Peter Israelsson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, berättade om det absolut största som hänt inom ortsutvecklingsarbetet hittills och som nu går mot sitt slut; etapp 2 i ombyggnaden av Landsvägsgatan. Frågan uppstod först som en idé inom ortsarbetet och kunde genomföras först när Trafikverket slutit avtal med Flens kommun om övertagande. Åtgärden ger Malmköping väsentliga kvalitetsförbättringar i form av en ny gata med trottoarer, gång- och cykelvägar, belysning, sanerade va-ledningar, busstorg etc. Byggstart för etapp 3 är hösten Slutnotan blir milj kr varav TRV och Sörmland Vatten tar en stor del. Information gavs också om arbetet med att utveckla Sörmland och Malmköping till ett besöksmål, vilket Pernilla Hagström, turistansvarig berättade om liksom Jack Rydberg och Krister Berg. Nalle Remnelius fyllde på med att berätta om tankar kring militärhistoriska aktiviter. Jan Andersson berättade om idéerna kring att göra Stora Torget till en mötesplats för människor i stället för bilparkering. Den handlingsplan som ortsbor och kommun enats om löpte ut Under mötet kom en rad idéer fram, men mycket återstår att göra innan en ny handlingsplan är klar. Nätverksmöte för bygderåden nu bildas skyltgrupp och fiberförening för bredband Den 26 mars hölls ett nätverksmöte för kommunens bygderåd. Föreningsborg var arenan för mötet och Bettna hembygdsförening stod för att fantastiskt värdskap. Bettna har idag inget bygderåd eller annat paraply för föreningslivet men det är på gång. På agendan stod två stora frågor som är viktiga för ortsutvecklingen och som ortsborna verkligen brinner för bredbandsutbyggnaden och trafikskyltar. Till mötet var politikerna inbjudna och från KS närvarade Jan-Erik Larsson (s), ordförande i KS, samt Tomas Norander (m) och Lotta Jonsson (c). Det blev mycket diskussion om bredbandsutbyggnaden och alla närvarande var överens om att de vill samma sak med den. Att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet ute i kommunens olika delar och förgreningar. En så kallad fiberförening har bildats i Sparreholm och det behöver bildas på fler sådana orter för att möjliggöra utbyggnaden. Fiberföreningar är ekonomiska föreningar som lokalt jobbar att 2790 Välkommen till HÄLLEFORSNÄS - från traditionell bruksmiljö till modern kultur Många orter vill ha välkomstskyltar, vilket Trafikverket ställt sig njugga till. Det blir en av de frågor skyltgruppen kommer att arbeta med. Illustration ur Malmköping på spåret /juni få fiberkablarna nedgrävda och framdragna till hushållen. Det är en roll som orten själv måste engagera sig i. Skyltfrågan är en annan nöt att knäcka i ortsutvecklingsarbetet. Idéer finns från flera av orterna på förändringar, förbättringar och förtydliganden. Skyltningen är inte alltid logisk och Trafikverket har kontaktats av kommunens företrädare många gånger om ansökningar som endast delvis nått framgång. Orterna vill också ha välkomstskyltar vid orternas infarter och ser dem som ett trevligt inslag i landskapsbilden. Det är en ortsövergripande fråga och mötet bestämde att en skyltgrupp ska bildas med representanter från de olika kommundelarna för att gemensamt jobba med frågan för hela kommunen. Skebokvarn Möten väntar i Skebokvarn I Skebokvarn fortsätter deltagarna med handlingsplanen. De gemensamma mötena fortsätter och är inbokade till 8 april och 20 maj. Möten hålls i Skebokvarnsgården och pågår Alla som vill engagera sig i arbetsgruppernas arbete är välkomna. Ett stormöte planeras 9 juni. Då ska bland annat visionsarbetet fortsätta. Om du vill påverka utvecklingen för din ort och få inflytande på beslut över de idéer och tankar som kommer fram, missa inte möjligheten att engagera dig. Flen Nu prioriteras handlingsplanen I Flens hölls den 1 april ett gemensamt arbetsgruppsmöte med de tre arbetsgrupperna Kultur- och fritid, Stadsmiljö och Näringsliv. Grupperna jämförde sina mallar för handlingsplanen och gjorde en prioriteringslista att jobba vidare med. Fördelen med ett gemensamt möte var också att tydliggöra gränserna mellan grupperna då detta inte varit helt klart tidigare. Visions- och samordningsgruppen i Flen, sammanhållande länk i arbetet, fick också ett tydligare uppdrag när det gäller att börja formulera en vision för Flen. Arbetet tar nu ny fart i arbetsgrupperna under ledning av de sammankallande ortsborna Jessica Ekermann i Kultur och fritid, Monica Falk för Stadsmiljögruppen och Sabina Dernelid för gruppen som fokuserar på Näringsliv och centrumfrågor. Ny samordnare för ortsutveckling Den 14 april tillträder Carl- Fredrik Swensson (bilden), tjänsten som samordnare för ortsutveckling, efter Karina Krogh. Carla kommer att arbeta halvtid som samordnare för ortsutveckling och resterande halvtid på sin nuvarande tjänst på Kulturoch fritidsförvaltningen. 4

5 Sparreholm Seniorer erbjuds nya villor bland ekarna Kvarteret Kapellet i Sparreholm kan bli Flens kommuns första seniorkvarter med marknära parhus på egen tomt. I april bjöd företaget Seniorvillor in till en informationsträff där de presenterade sitt förslag till hur kvarteret ska bebyggas. Förra året antog Flens kommunfullmäktige en ny detaljplan för kvarteret Kapellet som innebär att det finns utrymme för nio tomter anpassade för seniorboende. I mars slöt Flens kommun ett avtal med företaget Seniorvillor om en tidsbegränsad optionsrätt på området. Seniorvillors förslag är att det ska byggas åtta parhus och en fristående villa i kvarteret, ett förslag som nu har presenterats för intresserade. Marknadsföring av de blivande villorna pågår för fullt. Det finns ett behov av den här typen av boenden. Det är också vår förhoppning att det kan frigöra villor som barnfamiljer kan flytta in i, säger Peter Israelsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Seniorvillor bygger enplanshus på 90 kvadratmeter. Tillsammans med det inglasade uterummet blir boytan 104 kvadrat. Till det kommer ett garage och ett rejält förråd. Det parkliknande området i kvarteret med de gamla ekarna, ett signum för Sparreholm, ska finnas kvar är tanken. Kvarteret Kapellet ligger centralt i Sparreholm med gångavstånd till affären, kiosken och allmänna kommunikationer. Det är också viktigt om man vill bygga senioranpassat, konstaterar Peter Israelsson. Läs mer om seniorvillor på Ett mål inom ortsutveckling har varit att frigöra attraktiva tomter i Sparreholm för byggnation av hus anpassade för seniorer. Nu finns möjligheten för intresserade. Foto: Mostphotos.com Aktivt nyhetsarbete profilerar Sparreholm Att skapa en hemsida som både marknadsför orten och fungerar som en nyhetssajt är ett av målen för Sparreholms marknadsföringsgrupp. När ortsutvecklingsprojektet drog igång i Sparreholm beslutades det att orten behöver marknadsföras. Arbetet med att skapa en egen hemsida inleddes och en Porten mot Båven är en del av Sparreholms vision. I arbetet att nå målet ingår att profilera Sparreholm vilket Leader Inlandet stöttar med generösa medel. webbgrupp startade. Genom att aktivt arbeta med nyheter av alla de slag, både positiva och negativa, har antalet besökare på sidan stadigt ökat. Marknadsföringsgruppen arbetar också med skyltning på orten och tanken är Sparreholm så småningom ska få en gemensam färg och stil som går igen på skyltar, på hemsidan och i broschyrer och annat tryckt material. Det är meningen att man ska känna igen Sparreholm, oavsett var man stöter på ortens namn, säger Lena Wistrand, som är en av deltagarna i marknadsföringsgruppen och projektledare för Hela Sparreholm ska blomstra. Leaderprojektet Hela Sparreholm ska blomstra löper parallellt med ortsutvecklingsarbetet och syftar till att marknadsföra orten, både för boende och turism. Antalet träffar på www. sparreholm.eu har under det senaste året ökat från 400 till 1500 träffar per dag i snitt. 5

6 Skolprojekt pågår vi utvecklar en skola att vara stolt över Vad händer i skolan med skolutveckling? Barnkulturkonferens i Umeå Den 3-4 april åkte en grupp på fyra pedagoger från Flens kommun till Barnkulturkonferensen i Umeå tillsammans. De representerar Kulturskolan, fritidsgårdarna, grundskolan och Kunskapsklubben i kommunen och kom hem med många idéer från området. Superföreläsning på kickoff 14 aug Vid läsårsstarten i höst föreläser Edna Eriksson för pedagogerna. Edna Eriksson har arbetat med kultur, identitet, mångfald, likabehandling och diskrimineringsfrågor i 20 år som tjänsteman inom regeringskansliet. Hon har även arbetat som expert inom näringslivet, utbildare på universitet och högskola, journalist och med idé- samt strategiutveckling av dessa frågor och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon berättar hur man gör för att hitta rätt vid rekryteringen av medarbetare, tar till vara kompetens hos redan anställda, förstår kundbehov hos målgrupper samtidigt som diskrimineringslagstiftningen efterföljs. Kompassens arbete intresserar många Det har funnits ett stort intresse kring Kompassens verksamhet som haft många studiebesök, bland annat från Migrationsministeriet i Rumänien och Interkulturella enheten från Katrineholm. Under våren får Kompassen besök från Skolledare hemmahörande i Boden och även ett besök från Landstingets BVC är inplanerat. Kompetenssatsning på den Interkulturella Skolan Spridning av erfarenheter, Nyanländas lärande, blir det den 28 oktober. Borlänge, Falun, Sandviken och Flen ingår i en kompetensutvecklingsinsats arrangerad av Rektorsprogrammet (Rp) vid Örebro universitet, Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Den 28 oktober är det dags för en erfarenhetsutbytesdag som förläggs till BCPW i Flen. Föreläsare under dagen blir Nihad Bunar och professor Pirjo Lahdenperä, MdH, som också deltagit som styrgruppsmedlem av Skolprojektet i Flen. Nya utvecklingsledare på väg För ett år sedan förstärktes Skolprojektet med två utvecklingsledare, Åza Jarlsdotter och Åsa Andersson. De har lett utvecklingsarbetet inom den interkulturella skolan och inom synligt lärande. Ytterligare två utvecklingsledare har rekryterats till projektet. Helena Lindqvist har fått uppdraget som utvecklingsledare inom IKT-moderna lärmiljöer och Carina Lukic uppdraget som utvecklingsledare inom förskolan. Senare i år finns förhoppningar att även kunna anställa en utvecklingsledare inom fritidshemmets verksamhet. Samtliga utvecklingsledare har uppdragen på deltid så de behåller en stark anknytning i verksamheterna. Uppdragen fortsätter även efter projekttidens avslut, mars 2015, för att kunna uppnå mer långsiktiga effekter. Foto: Mostphotos.com Loopen en väg in på arbetsmarknaden Alltför många unga klarar inte skolan av olika skäl, ett mönster Skolprojektet har som mål att bryta bland annat. De unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och gå in i ohälsa dessutom. Loopen är en konkret motivationsaktivitet som försöker fånga upp unga mellan år. Det är AUC, arbetsmarknadsoch utbildningscentrum på socialförvaltningen, som driver Loopen. Ungdomarna rekryteras från försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen bland annat. Där finns en studie- och yrkesvägledare, en arbetsmarknadscoach och en IT-pedagog. Loopen tog vid efter det tidigare projektet Våga Välja Väg som visat att motivationsarbete för ungdomar är mycket viktigt. På Loopen får de arbetsmarknadskunskap ihop med IT-kunskap, de får lära sig skriva ett CV och ett personligt brev för att söka jobb. Alla deltagare inleder med en teoridel på åtta veckor och avslutar med fyra veckors praktik. Då får de både praktiskt arbete och en aktuell referens, liksom vana vid rutiner. Om de inte nått egen försörjning efter sin tid i Loopen går de vidare till andra insatser. De får en coach med tid för friskvård och enskilda samtal som ska resultera i en personlig handlingsplan. Intresserad? Ring eller maila flen.se. Loopen finns på Drottninggatan 6 i Flen. För Jonathan Roitomaa Ericsson, 18, som nyligen avslutade den åtta veckor långa kursen, har Loopen betytt mycket. Innan kursen var jag helt omotiverad, jag gick mest hemma och drog. Jag visste inte om jag skulle plugga vidare eller om jag skulle söka jobb, eller hur jag skulle bete mig för att söka jobb. Nu är det annorlunda. Direkt efter kursen började jag göra saker och jag känner mig jättemotiverad. Idag ska jag till Eskilstuna och söka praktik, i går var jag i Kartrineholm. Jag skickat ut flera CV:n, det känns bra. Vad var det bästa med Loopen? Allra bäst var nog att företagare, facket, kommunen och några andra som representerade arbetslivet kom till skolan för att föreläsa, och vi kunde ställa frågor. Man fick svar på precis allt man undrat över. Men jag tycker också att helheten var jättebra. Vad vill du göra i framtiden? Jag vill jobba med kläder. Det är den typen av praktik jag söker just nu, säger han. Det kom ett brev till Flens kommun... Att jobba i kommunen med service mot kommunens invånare, det är att göra skillnad. Hej, Vill bara berätta att jag har två barn på Nybbleskolan. De brukar inte så ofta berömma skolmaten. Men i onsdags när ni serverade pulled pork var de båda helt lyriska och berättade det som dagens viktigaste händelse att de fick sådan fantastiskt god mat. Jätteroligt som förälder att höra! Hoppas ni kommer servera den rätten igen och att Du kan vidarebefordra berömmet till de som komponerat och lagat maten. Med vänlig hälsning, En tacksam förälder Flens kommun Sveavägen Flen 6

7 Bruksdammen lockar med bästa handikappslingan Bruksdammen i Hälleforsnäs håller på att bli ett väldigt fint utflyktsmål, tillgängligt för alla. Från och med 2014 blir nog Bruksdammen ett betydligt intressantare besöksmål. I samarbete med Föreningen Sörmlandsleden har Flens kommun rustat upp och byggt till den 600 meter långa bron på slingan runt Bruksdammen. Kronprinsessan Margaretas minnesfond har bidragit med pengar till upprustningen. Tidigare kunde man ta sig runt slingan med rullstol, men inte med permobil vilket nu blivit möjligt. Bruksdammen i Hälleforsnäs har länge varit ett fint utflyktsmål som nu blir tillgängligt för betydligt fler. Här finns Sörmlandsledens bästa handikappslinga! Numer går det att ta sig runt hela den fyra kilometer långa slingan med permobil. Lättare arbeten med handikapprampen kommer att pågå under Bruksdammen är en stor våtmark, som tidigare varit vattenmagasin för Hälleforsnäs bruk. Här trivs många fåglar och på en ö i dammen finns fiskebrygga, skärmskydd och grillplats med handikapptoalett i anslutning. Allt som gjort för en fin dag! Klart för visfestival i Björndammen Dunkerpojkarna Lucas Stark och KG Malm, kända musiker bosatta i Göteborg, ligger i startgroparna för en av sommarens stora musikaliska begivenheter: Visfestivalen den 19 juli i Björndammens masugn! Lucas och KG har kontaktat en mängd lokalföreningar i bygden som ställt sig positiva till att delta med gemensamma arbetsinsatser för att genomföra visfestivalen. Flera kända artister deltar; förutom Lucas Stark och KG Malm kommer trubaduren Finn Zetterholm, Sanna Carlstedt och Simon Stålspets, även han från Dunker. Leif Jacobsson från Malmköping deltar också. Den som är intresserad bör boka in dagen och köpa biljetter i förväg via Ticnet och/eller andra ombud. Malmköpingsprofil på tysk turistmässa I början av mars marknadsfördes Flens Kommun och speciellt Malmköping vid världens största turistmässa ITB i Berlin, Tyskland. Tiotusen utställare fanns på plats och rundresorna i Allans fotspår åringen från Malmköping, rönte stort intresse. Både bok och film om 100-åringen är populära i Tyskland. Slott och herresäten i kommunen intresserade också besökarna. Arbetet är en del av det destinationsutvecklingsarbete som pågår i Sörmlands samtliga kommuner som ska leda till att Sörmland är en exportmogen destination år Nya telefontider till Överförmyndaren Överförmyndaren på Flens kommun inför nya telefontider från och med 14 april 2014 med anledning av stor arbetsbelastning. Om du har telefonärenden till Överförmyndaren, var vänlig ring mellan kl 10:00-12:00 på måndagar-fredagar. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen. D kan också skicka e-post och/eller vanligt brev för att nå fram med ditt ärende. Besökstider sker efter överenskommelse och bokas i förväg. OBS: ny e-postadress Snart dags för Rabarberfestivalen Som vanligt hålls festivalen i vecka 21 och avslutas på Mors Dag med en rabarberpajtävling. Den hålls för andra året på Hotel Malmköping då alla rabarberälskare möts för gemensamma avsmakningar. Programmet är inte helt klart ännu, men festivalen inleds som vanligt på Mariefreds torg lördag den 17 maj och avslutas den 21 på Hotel Malmköping med Rabarberpajtävling. På fredag 23/5 är det rabarbermarknad i Nyköping. Länsstyrelsens kock Jonas Hammar hittar då på något kul. De flesta aktiviteter är koncentrerade till helgerna. Under veckan öppnar Ändebols gård upp för säsongen. Företaget Finesserna, kända för goda sylter och marmelader, håller i rabarberkokning och det blir öppen gård med fina rabarberland hos Bo Flodin och Karl Källander. Nostalgidag i Thuleparken Den 28 maj väntar en skön nostalgidag för seniorer i Thuleparken, Flen mellan Titta in i husen, delta i lotterier, kolla blodtrycket hos sjuksköterskan Rolf, fika med hembakat och njut av musik och sång från Glade Glenn, Elisabet Lord och Tommy Gunnarsson. Välkommen önskar Äldreomsorgen i Flen, Flens Hembygdsförening, Tillsammansgruppen, ABF samt Flen, Helgesta-Hyltinge. Är du en av dem som får ny biståndshandläggare? Socialförvaltningens myndighetsavdelning har nyligen skickat hem brev till de kommuninvånare som har biståndsbeslut för att informera om att en del brukare kan få nya personliga biståndshandläggare. Det beror på den omorganisation myndighetsavdelningen genomför från och med den 1 april. De biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om ansökningar som rör hemtjänstinsatser, larm, matdistribution kommer framöver att arbeta med brukare utefter deras födelsedatum och inte geografiska områden, som det varit tidigare. De kommer också att handlägga färdtjänstfrågor. Du som fyller år på dag; 1-3 har biståndshandläggare; Sofia Larsson, tfn.nr har biståndshandläggare; Ann-Katrin Pihl tfn.nr har biståndshandläggare; Mari Rydberg tfn.nr har biståndshandläggare; Sandra Eriksson tfn.nr har biståndshandläggare; Yvonne Eriksson tfn.nr

8 Evenemang 12 april 13 juni 2014 vecka 15 Auktion Rockelstad :00-15:00, Rockelstad Slott. Rockelstad Säteri rensar ut förråd och gallrar i alla hus inkl. slottet. Arrangör: Rockelstad Nostalgimuseum Sparreholm :00-16:00, Landsvägsgatan 11 Sparreholm. Upplev folkhemmet från förra seklet. Nytt för i år är vårt 50-tals rum. Kaffeservering. Arrangör: Gråfors Samlingar :00-14:30, Finntorps Påskris på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen och var med och gör ditt eget färgglada påskris, en aktivitet som passar alla åldrar. Vårfåglar :00-12:00, Amazonplan. Per Flodin guidar vid Ålspångaviken där vi hoppas hitta nyanlända vårfåglar. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med nattvard i Kyrkans Hus. Arrangör: Mellösa för små och stora :00-12:00, Flens kyrka. för små och stora. Anders Lagbo, Ann-Cathrine Högberg Wingren, Annacarin Obrelius, mfl. Familjegudstjänst med Konfirmander o barngrupper :00-12:00, Missionskyrkan Malmköping. Ekumenisk familjegudstjänst tillsammans med L:a Malma. Medverkar gör Gert Olsson, Birgitta Keller, mfl. Arrangör: Malmköpings missions vecka 16 SPF Månadsmöte med Stephan Rössner :00, Stadshusets Hörsal, Malmköping. Professor Stephan Rössner kommer att föreläsa om kost och hälsa. Därefter frågestund. Arrangör: SPF Malmabygden 8 Frågesport :00-20:30, TEA Storgatan 4 FLEN. En Allmänbildande frågetävling och kaffestund Arrangör: IOGT-NTO, NBV Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Willhelms Torg 1, Flen. Lär känna nybildade Brorådet och välkommen med idéer om kommande Måndagscaféer. Kaffeservering. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF Dagcafé :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Gunnel Rudengren Kullbergska sjukhuset berättar om stroke. kaffe 20:- Arrangör: Mellösa World art day :30-13:00, Hörsalen Inspirea/Flens bibliotek. 15 april är det World Art Day, som är instiftad på Leonardo da Vincis födelsedag. Arrangör: Kultur och fritidsförvaltningen startar en nybörjarkurs :30-17:30, Finntorps Ridskola. startar en nybörjarkurs på torsdagar kl den 17 april Skärtorsdagsmässa :00-20:00, Flens kyrka. Skärtorsdagsmässa. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Getsemanestund vid Brasan :00-20:00, Missionskyrkan Malmköping. Birgitta Keller håller en andakt med samtal vid brasan på nedre plan i Missionskyrkan. Arr: Malmköpngs missions Skärtordagsmässa :00-20:00, Mellösa kyrka. Mässa med Tomas Angerud och Lena Karlsson. Sång av Margaretha Mannfeldt, Sandra Mannfeldt mfl. Arrangör: Mellösa Långfredagsgudstjänst :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med Karl-Georg Parling och Lena Karlsson. Arrangör: Mellösa :00-14:30, Finntorps Vårmarknad på Ekenäs Trädgård den 20/4. Påsknattsmässa :00-23:30, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. Mässa med Karl-Georg Parling. Sång Sofia Björklind, Jessica Holmstedt, Johanna Säfström m fl. Arrangör: Mellösa Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café - en mötesplats för alla åldrar som har öppet årets alla söndagar :00-12:00, Flens kyrka. på Påskdagen. Anders Lagbo, Tommy Karlsson och Kyrkokören :00-15:00, Hyltinge kyrka. på Påskdagen. Anders Lagbo, Ann-Cathrine Högberg Wingren och Kyrkokören. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge Påskdagsgudstjänst med Birgitta Keller :00-12:00, Missionskyrkan Malmköping. Påskgudstjänst med predikan, sång och musik. Kaffe kommer att serveras efteråt. Arrangör: Malmköpngs missions Familjemässa :00-12:00, Mellösa kyrka. Familjemässa med Tomas Angerud och Lena Karlsson. Pytte, Barn, Ungdoms och Kyrkokören medverkar. Arrangör: Mellösa Vårmarknad på Ekenäs :00-15:00, Vid Ekenäs Trädgård. Möt våren på Ekenäs välbesökta årliga marknad. Lokala matproducenter, hantverk, fiskdamm, häst och vagn. Arrangör: Ekenäs Trädgård och Troxtabo getgård Vecka :00-12:00, Flens kyrka.. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Finsk mässa :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. Finsk mässa med Hilkka Hagelberg och Lena Karlsson. Arrangör: Mellösa Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff - Café. Musikgissning med Tommy Karlsson. Foto: matton.se

9 Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp från där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. OBS! Om du vill ha med ditt evenemangstips till nästa nummer, fredag den 13 juni, måste det skrivas in i Evenemangsguiden senast tisdag den 20 maj. Sopplunch :00-13:30, Församlingshemmet, Mellösa. Välkomna till vårens sista sopplunch då det serveras de mest önskade sopporna under terminen. Arrangör: Mellösa Världsboksdagen med Bokens Stad :00-17:00, Buss- och järnvägsstationer i delar av Sörmland. Bokens Stad placerar fina böcker på olika offentliga platser runt om i kommunen. Arrangör: Bokens Stad Soppträff :00-14:00, Flens shem. Soppträff. Musikalisk salong med Tommy Karlsson och Ann-Cathrine Högberg Wingren. Sopplunch :00-14:30, Kyrkans Hus Hälleforsnäs. Soppa, smörgås, kaffe och kaka samt trevlig samvaro. Kostnad 50:- Arrangör: Mellösa Kvällsexkursion :00-19:00, Amazonplan. Vi gör ett kvällsbesök vid Lida viltvatten där vi diskuterar restaureringen. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening Danslyssnarkväll :00-21:00, Sköldinge Folkets Hus. Lyssna och dansa till nygammal musik på dragspel med komp. Arrangör: Flens Dragspelsklubb Viscafé :00-18:00, Flens shem. Viscafé. Kyrkokören och Korallerna under ledning av Tommy Karlsson :00-14:30, Finntorps för dig som aldrig har ridit eller som Vårmarknad i Hälleforsnäs Folkets hus :00-14:00, Hälleforsnäs Folkets hus. Hantverksknallar, lotterier, kaffeservering. Arrangör: Folketshusföreningen i Hälleforsnäs Café söndag :00, Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Sånggruppen Hampe Gospel från Östernärke sjunger under ledning av Håkan Isacsson. Arrangör: Centrumkyrkan/Bilda Skogens Vatten :00-14:00, Samling Amazonplan Flen. Välkomna att delta i en exkursion på temat Skogens Vatten. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet med Maria Öhrvall :00-12:00, Missionskyrkan Malmköping. Ämne: Hur förhåller vi oss till våra förhållanden?. Arrangör: Malmköpings Missions Stickcafé på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Vi stickar och umgås, ger varandra inspiration. Det finns kaffe med tilltugg att köpa. Arrangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarrangemang med Skebokvarns bygderåd Familjemässa :00-17:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. Familjemässa med Tomas Angerud och Lena Karlsson. Pytte och Barnkör, Miniorer och Juniorer mfl. Arrangör: Mellösa :00-12:00, Flens kyrka.. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Aftonmusik :00-19:00, Hyltinge Kyrka. Aftonmusik. För vidare information kontakta Församlingsexpeditionen. Arrangör: Flen Helgesta Hyltinge Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café- en mötesplats för alla åldrar och som har öppet årets alla söndagar. vecka 18 Flens Filmstudio: Side Effects :00-21:00, Saga- Biografen i Flen. 28 apr, Side Effects, Regi: Steven Soderbergh, USA 2012, 106 min. Arrangör: Flens Filmstudio Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff - Soppa. Kaffestund med högläsning eller dagcafé med underhållning :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Vi läser korta berättelser, kaffe 20:- Arrangör: Mellösa PRO Bettna :00-16:00, Föreningsborg. Vi dansar till musik av Tre Amigos Tag med kaffekorg, fri parkering. Arrangör: PRO Bettna Valborgsmässofirande i Thuleparken :30-21:30, Thuleparken Flen. Vårsånger av Flens kyrkokör. Vårtal, lotterier. Klockringning och braständning Arrangör: Flens hembygdsförening Valborgsmässofirande :30-20:30, Kyrkskolan, Mellösa. Brasan tänds kl. 19:30 vid Kyrkskolan. Mellösa Hembygds och Kyrkokör hälsar våren välkommen. Arrangör: Hembygdsföreningen, Mellösagårdens föreningsråd och Mellösa Valborgsmässofirande :00-22:00, Vadsbro Blacksta Föreningsgård. Valborgsmässoafton i Vadsbro Blacksta Föreningsgård med start kl Kaffe, korv, lotterier, tipspomenad. Arrangör: Föreningarna i Vadsbro Blacksta Föreningsgård Valborgsmässofirande på Malmahed :30-22:30, Malmahed i Malmköping. Sörmlands största vårbrasa. Pampigt fyrverkeri. Fackeltåg. Sång av Malmakören. Vårtal av kyrkoherden. Arrangör: Lions Club i Malmköping Guidad bussrundtur i 100-åringens fotspår kl 14:00-16:30 Malmköping. Vi utökar förra årets populära bussturer. Följ med du också! Turen förhandsbokas på eller tfn , Arrr: Flens kommun/kultur och fritid Andakt :00-16:00, Gjutaren Storgatan 40, Hälleforsnäs. Andakt och därefter serveras kaffe med hembakt bröd. Arrangör: Mellösa Anna Stadling på Amazon :00 23:00 Amazon i Flen. Anna Stadling gästar återigen Amazon och Flen. Arrangör: Flens Event & Nöje :00-14:30, Finntorps för dig som aldrig har ridi eller som Kvismaren :00-14:00, Amazonplan. Vi åker till denna klassiska fågellokal strax utanför Örebro under ledning av Rolf Pettersson. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening Lördagsmarknader Centrum Flen :00-14:00, Centrum Flen. Lördags Marknader Centrum Flen första lördagen i varje månad från maj - aug 3/5 14/6 5/7 9/8 6/9 kl: (Inställt vid regn). Arrangör: Birgitta Larsson Bygde-Café i Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café - en mötesplats för alla åldrar som har öppet årets all söndagar. Taizémässa :00-19:00, Flens kyrka. Taizémässa. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson. Kyrkskjuts Högmässa :00-12:00, Helgesta kyrka. Högmässa. Mats Blomqvist och Tommy Karlsson :00-12:00, Mellösa kyrka.. Präst Tomas Angerud musiker Örjan Edman. Arrangör: Mellösa vecka 19 Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Wilhelms torg 1, Flen. Musikunderhållning från Sörmlands Musik - och teater. Kaffe med Bro - bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF 9

10 Evenemang 12 april 13 juni 2014 Foto: matton.se Stickcafé på Skebokvarnsgården den 11 maj. Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff - Café. Korallerna sjunger vårsånger under ledning av Tommy Karlsson. Pubafton :00-21:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Mat och dryck till självkostnadspris samt underhållning. Anmälan krävs. Arrangör: Mellösa Soppträff :00-14:00, Flens shem. Soppträff. Våren dansas in. Sonja Wärn med dansgrupp. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening :00-14:30, Finntorps Kartellen + support på Amazon :00 02:00 Amazon i Flen. Kartellen som just nu är stekheta med Svarta duvor och vilsna liljor tillsammans med Timbaktu, gästar Amazon. Arrangör: Flens Event & Nöje Sparreholms Ekhagar under Naturvänliga veckan :00-13:00, Samling vid Hyltinge kyrka Sparreholm. I Sparreholms Ekhagar blir det vandring med Hans Sandberg från Länsstyrelsen. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med Kh Tomas Angerud och Kantor Lena Karlsson. Arrangör: Mellösa Nicaraguanska Bondemässan :00-16:30, Flens kyrka. Nicaraguanska Bondemässan. Mats Blomqvist, Tommy Karlsson, Flens kyrkokör, Ann-Cathrine Högberg mfl. Stickcafé på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Vi stickar och umgås, ger varandra inspiration. Det finns kaffe med tilltugg att köpa. Arrangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarrangemang med Skebokvarns bygderåd Bygde-Café i Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café - en mötesplats för alla åldrar som har öppen årets alla söndagar. Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Wilhelms torg 1, Flen. Räddningstjänsten informerar om säkerhet i hemmet. Kaffe med Bro -bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff med soppa. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge Kaffestund med högläsning eller dagcafé med underhållning :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Högläsning av korta berättelser, kaffe 20:- Arrangör: Mellösa Vårlunch :00-14:30, Kyrkans Hus Hälleforsnäs. Mat och dryck samt kaffe och kaka. Föranmälan krävs. Välkommen! Arrangör: Mellösa Caféträff :00-14:00, Flens shem. Caféträff. Musikgissning med Tommy Karlsson :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening Hornstämma i Dunker :00-23:00, Dunkers shem. Hornstämma i Dunker 17 maj 2014 Välkommen att komma och lyssna, spela, dansa, fika, äta mat, umgås. Arrangör: Dunkers Hornblåsare Johannisdals Café :00-17:00, Johannisdal, Sparreholm. Välkomna till Johannisdals café som öppnar återigen för säsongen. Här serveras hembakat kaffebröd. Arrangör: JOJ Consult i Mälardalen AB :00-14:30, Finntorps Violspelen :00-14:00, Hammarvallen. Friidrottstävling för barn och ungdom. Arrangör: Flens FS Grillafton :00 20:00 Hyltinge Hembygdsgård i Sparreholm Grillafton I samband med Sparreholms Bygderåds VÅRFEST avslutar vi dagen på vår Hembygdsgård där vi startar grillsäsongen med en gemensam grillafton. Arrangör: Hyltinge Hembygdsförening Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Cafe - en mötesplats för alla åldrar och som är öppen årets alla söndagar. för små och stora :00-16:00, Helgesta kyrka. för små och stora - avslutning för barnverksamheten :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med nattvard. Arrangör: Mellösa Sommarkonsert :00-19:00, Mellösa kyrka. Konsert under ledning av Lena Karlsson. Kyrko, Ungdoms och Barnkören medverkar med sång. Arrangör: Mellösa Café söndag :00, Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Sångprogram med Åsa Adauktusson, född Hedström, uppvuxen i Hälleforsnäs. Arrangör: Centrumkyrkan/Bilda :00-12:00, Flens kyrka.. Mats Blomqvist och Ann-Cathrine Högberg Wingren. Kyrkskjuts Kyrkkaffe. vecka 21 Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron Prins Willhelms torg 1, Flen. Senior -Shoppen visar och säljer kläder Kaffe med Bro-bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF PRO Bettna :00-16:00, Föreningsborg. Vi Dansar till musik av Elisabeth & Tommy tag med kaffekorg, fri parkering. Arrangör: PRO Bettna Tisdagsträff :30-13:30, Sparreholms shem. Tisdagsträff. Sill- och potatislunch. Musikunderhållning. Vårlunch :00-14:00, Flens shem. Vårlunch med sångoch musikunderhållning. Kostnad 100 kronor. Anmälan till Församlingsexpeditionen. Guidad bussrundtur i 100-åringens fotspår kl 14:00-16:30 Malmköping. Vi utökar förra årets populära bussturer. Följ med du också! Turen förhandsbokas på eller tfn , Arr: Flens kommun/kultur och fritid Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening 10

11 Vi kan inte publicera evenemanget i sin helhet, men tar med inledningen som vi hämtar upp från där arrangörerna publicerat det. Resten kan du läsa där. OBS! Om du vill ha med ditt evenemangstips till nästa nummer, fredag den 13 juni, måste det skrivas in i Evenemangsguiden senast tisdag den 20 maj. Naturskyddsföreningen under 100 år :00-16:00, Torget Malmköping. Följ Naturskyddsföreningens utveckling under 100 år och ta del av föreningens informationsmateria. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen :00-14:30, Finntorps Ekeby våtmark :00-13:00, Amazonplan. Vi besöker denna i Eskilstuna anlagda våtmark som visat sig ha en god attraktionskraft på fåglar. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening :00-14:30, Finntorps :00-13:00, Hyltinge kapell. på Mors dag. Anders Lagbo, Tommy Karlsson, Kerstin Rådstam, sång och Kerstin Hagström m fl. Arr: Flen, Helgesta-Hyltinge :00-12:00, Mellösa kyrka.. Arrangör: Mellösa Aftonmusik :00-19:30, Hyltinge kyrka. Aftonmusik Nicaraguanska Bondemässan. Anders Lagbo, Ann-Cathrine Högberg Wingren. Växtmarknad i Skebokvarn :00-15:00, Skebokvarn. Passa på och handla billigt till trädgård och kruka! Tag även en god kopp fika i cafét. Arrangör: Flensbygdens Trädgårdsförening och Skebokvarns Bygderåd Vårmarknad och Loppis på Skebokvarnsgården :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till årets Vårmarknad och Loppis på Skebokvarnsgården. Arrangör: Skebokvarnsbygderåd, Flensbygdens trädgårdsförening och Halls trädgård vecka 22 Måndagscafé på Träffpunkt Bron :30-15:30, Träffpunkt Bron, Prins Wilhelms torg 1, Flen. Tage Claesson kåserar. Kaffe med Bro-bakelse 25 kronor. Arrangör: Äldreomsorgens aktivitetsledare, ABF Avslutning för Tisdagsträffar och Fredags-Café :30-15:00, Åsens äldreboende i Sparreholm. Terminsavslutning med grillfest. Sång av Tonalerna och Korallerna. Kaffestund med högläsning eller dagcafé med underh :30-15:00, Gjutarens matsal Hälleforsnäs. Högläsning av korta berättelser, kaffe 20:- Arrangör: Mellösa Sommardans i Broby :30-23:30, Broby Bettna. Första dansen för säsongen till Elisa s orkester. Arrangör: Broby GoIF Onsdagsdans i Broby :30-23:30, Broby Bettna. Första onsdagsdansen spelar Casanovas. Arrangör: Broby GoIF Friluftsgudstjänst :00-10:00, Gilwellstugan utanför Sparreholm. Friluftsgudstjänst på Kristi Himmelsfärds dag. Mats Blomqvist, Tommy Karlsson och Kyrkokör. Friluftsmässa :00-12:00, Kyrkparken, Mellösa kyrka. Friluftsmässa i kyrkparken. Vid regn i Mellösa kyrka. Medtag kaffekorg. Arrangör: Mellösa Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening Grillafton i Skebokvarn :00, Hembygdsföreningens lokaler i Gamla Snickeriet. Hembygdsföreingen fixar sallad och bröd, samt lättare dryck. Du tar med det du vill grilla. Arrangör: Helgesta Hembygdsförening :00-14:30, Finntorps :00-12:00, Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. med nattvard. Arrangör: Mellösa :00-12:00, Flens kyrka. Lekmannaledd gudstjänst. Tjänstgörande kantor är Yngve Sköld. Kyrkskjuts vecka 23 Tisdagsdans i Broby :30-23:30, Broby Bettna. Dans till Calinaz orkester Arrangör: Broby GoIF Världsmiljödagen Miljömärkning riksdagspolitiker :00, Se affischer på anslagstavlor. Vad säger riksdagspolitikerna i vår valkrets om miljön? Vad säger politikerna i Flen? Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet Naturnatten, familjeaktivitet i Jaktstuguskogen :00-24:00, Samling vid Bilsbrokorset Sparreholm. Alla välkomna att delta i Naturnatten som i år är i Jaktstuguskogen vid Sparreholm. Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen i samarbete med Studiefrämjandet Nationaldagsfirande i Thuleparken :00-17:30, Thuleparken Flen. Festtåget samlas på Prins Wilhelms torg kl Avmarsch kl mot Thuleparken. Arrangör: Flens hembygdsförening Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening :00-14:30, Finntorps :00-12:00, Mellösa kyrka.. Arrangör: Mellösa Bygde-Café i Skebokvarn :00-16:00, Skebokvarnsgården. Välkommen till vårt Bygde-Café- en mötesplats för alla åldrar och som är öppet årets alla söndagar. Friluftsgudstjänst :00-15:00, Thuleparken, Flen. Friluftsgudstjänst. Mats Blomqvist. Magnus Henriksson, trumpet. Kyrkskjuts vecka 24 Nattsångarexkursion :00-00:00, Amazonplan. Vi kommer under kvällen att med bil besöka platser i kommunen där det bedöms finnas möjligheter att höra olika kvälls-/nattsjungande arter. Arrangör: Flens Ornitologiska Förening Broby dans :30-23:30, Broby Bettna. Dans till Voize orkester Arrangör: Broby GoIF Månadsmöte med grillning och frågesport :00, Forssagården. Samling senast kl vid 10:an (Götgatan 10) för samåkning till Forssagården. Tag med fika. Arrangör: SPF i samarbete med SV Bilbingo på vallen :30-22:00, Edströmsvallen. Speldagar: 9/5,16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 11/7, osv. Arrangör: Hälleforsnäs Idrottsförening TIPSA! Evenemangstipsen är hämtade från kommunens evenemangsguide och är ifyllda av respektive arrangör. Flens kommun tar därför inte ansvar för eventuella felaktigheter. Vi tar oss dock rätten att korta i materialet för att få plats. Via kan du tipsa om evenemang, stora som små i sin helhet. Marknadsföringen är helt kostnadsfri och evenemangen på webben tas med i Glimten. Vill du lämna tips om evenemang till nästa nummer som utkommer 13 juni måste de vara anmälda via kommunens evenemangsguide senast den 20 maj. 11

12 AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, Flen B Foto: matton.se Rösta i Europapavalet 2014 Var femte år är det val till Europaparlamentet. Då bestämmer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka politiker som ska representera dem i Europaparlamentet. Alla länder som är medlemmar i EU får rösta fram ett visst antal ledamöter. Sverige ska vid årets val utse 20 ledamöter. Mer information om valet till Europaparlamentet finner du på I år är det valdag söndagen den 25 maj. Hur tänker du rösta? Du kanske är sjuk eller kommer att vara bortrest just denna dag, men det finns flera olika sätt att rösta på. Rösta på valdagen Söndagen den 25 maj är dagen då vi väljer våra representanter till Europaparlamentet. Dessa personer kommer att vara Sveriges röst när viktiga beslut ska fattas. Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda insitutionen inom EU. Valsystemet i Sverige bygger på de politiska partierna. Man röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst. Valdistrikt Flens kommun är indelad i 10 valdistrikt, där varje distrikt har en vallokal dit du kan gå och rösta på själva valdagen. Alla vallokaler är handikappanpassade och håller öppet mellan kl Det står på ditt röstkort som du fått hem i brevlådan till vilken vallokal du tillhör. 3 Rösta i vallokal lämna din röst personligen i en anvisad vallokal på valdagen. 3 Förtidsrösta i röstningslokal det finns möjlighet att rösta innan valdagen, så kallad förtidsröstning. 3 Rösta från utlandet om du inte bor i Sverige kan du välja att brevrösta eller att rösta på ambassad eller konsulat. 3 Rösta via bud en service för äldre, sjuka eller funktionshindrade som inte själva kan ta sig vallokalen. De kan till exempel ta hjälp av sin lantbrevbärare. Valdistrikt: Lokal 1. Flens Västra; Biblioteket 2. Flens Norra; Parkhallen Amazon 3. Flens Östra; Lötenskolan 4. Flens Södra; Söderskolan 5. Mellösa; Mellösagården 6. Hälleforsnäs; Folkets hus Hälleforsnäs 7. Malmköpings Yttre; Malmaskolan A 8. Malmköpings Inre; Malmaskolan B 9. Helgesta/Hyltinge; Folkets hus Sparreholm 10. Bettna; Bettna skola 25 maj Förtidsrösta Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen den 25 maj kan du förtidsrösta. Det kan du göra från och med den 7 maj till och med valdagen. Det finns flera olika röstmottagningslokaler i Flens kommun. Alla är handikappanpassade. Här hittar du information om plats, tid och datum för förtidsröstning. Flens bibliotek Öppettider: 7 maj kl , maj kl , maj kl , maj kl , (lör) 13 maj kl maj kl , maj kl , maj kl , maj kl , (lör) 20 maj kl maj kl. kl , maj kl , maj kl , maj kl , (lör) Hälleforsnäs, Folkets hus Öppettider: 7 maj kl maj kl maj kl maj kl (lör) 21 maj kl Malmköping, biblioteket Öppettider: 8 maj kl maj kl (lör) 14 maj kl kl maj kl Flen, Stadshuset Öppettider: 25 maj kl , (valdagen)

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017 Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017 Plats: Folkets Hus i Sparreholm Närvarande: Se närvarolista Nyinflyttadelista: Carla ser till så att Krister Karlsson får listan till sin privata

Läs mer

Församlingar samverkar i Julita

Församlingar samverkar i Julita Församlingar samverkar i Julita I Julita har kyrkorna ett tätt samarbete och i denna foldern kan du hitta informationen om våra gudstjänster och verksamhet Julita missionskyrka Januari 15 januari kl 11.00

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 14 november 2012 Kvällens program Välkommen 19.00 Bakgrund till ortsutveckling Bettna 19.05 Rapport från arbetsgrupperna 19.15 Näringsliv Samlingsplatser Trafik,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt Norra Hisingen Sommarprogram 2016 TRÄFFPUNKTER FÖR SENIORER Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt www.goteborg.se Välkommen till din träffpunkt i Norra Hisingen en mötesplats

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon:

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon: MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI 2016 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 Västerås Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Ipad, dator, mobil 13.30-15.30 Tisdagar Balansgrupp

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år

Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år Förebyggande enheten Västra Göteborg Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år Kalender januari juni 2015 goteborg.se/traffpunkterivaster Välkommen till våra mötesplatser! Du håller just nu vårens utbud

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Kulturhösten. Decemberupplagan 2016

Kulturhösten. Decemberupplagan 2016 Kulturhösten Decemberupplagan 2016 Medverkande kulturaktörer Daglig verksamhet, Svalövs kommun Kultur i Svalöv Kulturhuset i Svalöv Röstångabygdens Kulturförening Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Välkomna till äldreveckan Högsby Kommun 2011 TILLSAMMANS.

Välkomna till äldreveckan Högsby Kommun 2011 TILLSAMMANS. Välkomna till äldreveckan Högsby Kommun 2011 TILLSAMMANS. Aktiviteterna under äldreveckan Fagerhult Församlingshemmet Fagerhult Gunilla Dahlgren som skrivit b.l.a. Böckerna Om lilla fruntimret. Underhållning

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun vår och sommar 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse:

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse: 1 (11) DATUM 2012-03-02 Beslutad av Kommunfullmäktige den 26 april 2012 Ortsutveckling Sparreholm - redovisning av projektet samt förslag till vision och handlingsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen!

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen! Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 6 Juni 2014 Hej alla glada! För det är ni väl nu när det är sommar igen? Jag har hoppat in som tillfällig redaktör eftersom Tette är sjukskriven så ni får ta det

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. September Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet!

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. September Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet! Mötesplatser Konserter Aktiviteter Kyrkonytt Månadsbladet September 2017 Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet! Fira gudstjänst Med sången, musiken och prästens ord får du en stund att landa i tillvaron.

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 februari 16 juni 2013 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en fika, dricka

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN Maj - Juni 2017 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad G ud slösar med färger och former, dofter och smaker. Hela världen är underbar.

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Maj - juni 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl. 10.00

Läs mer

Salems Bibliotek. Starta eget. Pressmeddelande

Salems Bibliotek. Starta eget. Pressmeddelande 2017-03-23 1 av 3 Kultur- och fritidsförvaltningen Rolf Johanson Kultur- och fritidschef 08-532 59915, rolf.johanson@salem.se Pressmeddelande 2017-04-27 Utställning på Salems Bibliotek Caroline Holt, Family

Läs mer

Mariaträffen våren 2017

Mariaträffen våren 2017 Mariaträffen Majorna-Linné Mariaträffen våren 2017 En generationsöverskridande träffpunkt öppen för alla Öppet hus vardagar kl. 10 15.30 www.goteborg.se Mariaträffen vi ses där! April 2017 VECKA 14 VECKA

Läs mer

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014 Barnen i Härlanda och Örgryte församlingar Våren 2014 Härlanda församling Härlanda församling Härlanda församling Öppen förskola Onsdagar och fredagar kl 10.00-12.00. Terminsstart 15 januari. Lek, sångstund

Läs mer

MAJ 23-27. Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs kommun. PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS VÄLKOMMEN

MAJ 23-27. Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs kommun. PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS VÄLKOMMEN Foto: Anders Ebefeldt PROGRAM SENIOR I FOKUS 2016 PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS T E M A - H Ä L S A O C H L I V S K V A L I T E T Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Föreningsbladet Program våren 2017

Föreningsbladet Program våren 2017 Föreningsbladet Program våren 2017 Foto: Per-Arne Andersson Producerat av Daglig Verksamhet Mediakontoret 2016-12-01 SOMMAR PÅ POPPEL I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Program November december 2014 November Lördag 1 november kl. 18.00 Opera-Live från Metropolitan, New York Carmen Bizet Biljettpris:

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

En dag i det gröna på Källvik Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs.

En dag i det gröna på Källvik Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs. Må 12 Fr 16 juni En dag i det gröna på Källvik. Sö 18 juni 11.00 Ekumenisk sommargudstjänst på Lynäs. Gemensam avfärd från Equmeniakyrkan Norrtullsgatan 10.30. Magnus Natander, Carin Gisslen-Schönning,

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 februari 14 juni 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en fika, dricka

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Här kommer. Fritidsprogram 2015

Här kommer. Fritidsprogram 2015 Här kommer SOMMARENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Sommar - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel:

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Sommar program. alltid i juli. 13-21 juli

Sommar program. alltid i juli. 13-21 juli Sommar program Färilaveckan 2011 alltid i juli 13-21 juli 2013 Alla dagar under Färilaveckan Kyrkstallarna Välkommen att göra ett besök i Färilas kyrkstallar. Vi slår upp portarna på lördag 13 juli. Kultur

Läs mer