Presentation den 14 september 2010 vid ledningskonferens för skolläkare och skolsköterskor Bonnier Conference Center, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation den 14 september 2010 vid ledningskonferens för skolläkare och skolsköterskor Bonnier Conference Center, Stockholm"

Transkript

1 Hur mår våra barn och ungdomar? Curt thagquist Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Karlstads universitet Presentation den 14 september 2010 vid ledningskonferens för skolläkare och skolsköterskor Bonnier Conference Center, Stockholm

2 Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science konferenser April 2010

3 Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Uttalande Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige april 2010 Panelens bedömning är att det har skett en ökning av vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar, till exempel nedstämdhet och oro, från mitten av 1980-talet till mitten av talet.

4 Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Uttalande Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige april 2010 Det är slående hur lite vetenskapligt grundad kunskap det finns om förändringar i barns psykiska hälsa, speciellt för mindre barn. Utifrån underlaget kan panelen inte uttala sig om barn i åldern 0-10 år.

5 Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Uttalande Skola, lärande och psykisk hälsa april 2010 Skolan har en stor betydelse för barns psykiska hälsa. Att de första skolåren blir en positiv erfarenhet, och att barnet lär sig läsa, är otvetydigt viktigt för barnets fortsatta lärande och för att det ska må bra. Dåliga skolprestationer leder till en låg självkänsla. Det kan också leda till utagerande beteenden, som i sin tur förstärks om lärare och kamrater reagerar negativt på barnets beteende.

6 Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Uttalande Skola, lärande och psykisk hälsa april 2010 Forskning visar även att orsakssambandet går i andra riktningen; att en låg självkänsla och utagerande beteenden ökar risken för att barnet ska prestera sämre i skolan. Det finns belägg för att en ond cirkel av psykisk ohälsa och dåliga skolprestationer ofta följer barnet från tidiga skolår och upp i ungdomsåren.

7

8 Skolbarns psykiska hälsa Nationella mätningen ht 2009

9 Den långa marschen : Barnpsykiatrikommittén -delbetänkande 1997: Socialstyrelsen l förslag 1998: Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande : Socialstyrelsens pilotstudier 2005: Socialstyrelsen - förslag 2008: Regeringsförslag g g och Riksdagsbeslut 2009: Första mätningen

10 Aktörer Barnpsykiatrikommittén: initiativtagare Socialstyrelsen: Utredningar, pilotstudier och förslag SCB: Datainsamling Karlstads universitet: Dataanalyser Statens folkhälsoinstitut: Återkoppling av resultat

11 Dataanalyser Karlstads universitet (uppdrag Socialstyrelsens UPP-centrum) Statens Folkhälsoinstitut CHESS

12 Socialstyrelsens förslag 1997

13 Knäckfrågorna 1997 Vad att mäta? Informanter - barn eller föräldrar? Urval eller? Design Etik, integritet och sekretess

14 Nytt perspektiv med dubbla syften Epidemiologisk bevakning och lokalt kunskapsstöd

15 Skälen för totalundersökning Återföra lokala data till skolor och kommuner underlag för reflektion och analys; incitament för handling Lokala och regionala variationer kan studeras Sverigestudie innebär mobilisering

16 Huvudförslag från Socialstyrelsen/EpC (december 1997) Psykisk hälsa och ohälsa Återkommande tvärsnittsundersökningar vart tredje år En årskull år (åk6-9) Totalundersökning

17 Pilotstudier t

18 Allmän slutsats De pilotstudier ilttdi som genomförts föt visar att datainsamlingar baserade på självskattning och genomförda som totalundersökningar kan a) genomföras med högt deltagande (85 90 %), b)ge relevant och användbar information om barns och ungdomars psykiska hälsa vilken kan användas både för epidemiologisk bevakning och som underlag lokalt i förebyggande och hälsofrämjande arbete.

19 Socialstyrelsens förslag 2005

20 Förslag från Socialstyrelsen (januari 2005) Psykisk hälsa och ohälsa Återkommande tvärsnittsundersökningar vart tredje år Anonyma svar, en lektion Årskurs 6 och 9 Totalundersökning

21 Mätningen Ht 2009

22 Deltagande elever i årskurs 6 och 9 83 % totalt 86 % i årskurs 6 80 % i årskurs 9

23 Tre mätinstrument t t Psykosomatiska k besvär (PSPskalan) Styrkor och svårigheter (SDQ) Hälsorelaterad livkvalitet (Kidscreen)

24 Analysstrategi Total sample of students Selecting random sample 10% (17 000). SPSS. Item analyses based on random sample. RUMM 2030 Examinations of psychometric properties Rasch analysis Targeting Categorisation of items Reliability Global item fit Differential Item Functioning Required and appropriate scale revisions Calculating person measures for entire population based on anchored item parameters from analysis of random sample. Deciding on cut off points for reporting Selecting scales and dimensions for presentation

25 Psykosomatiska besvär [PSP-skalan] Har du känt att du haft svårt att koncentrera dig? Split fl och p Har du känt att du haft svårt att sova? Har du besvärats av huvudvärk? Har du besvärats av magont? Split fl och p Har du känt dig spänd? Har du haft dålig aptit? Har du känt dig ledsen? Split fl och p Har du känt dig yr i huvudet?

26 Koncentrationssvårigheter [SDQ] Jag är rastlös. Jag kan inte vara stilla länge Jag har svårt att sitta stilla, jag vill jämt vrida och röra på mig Jag har svårt att koncentrera mig. Jag är lättstörd Jag tänker mig för innan jag gör olika saker Jag kan koncentrera mig, göra klart det jag arbetar med

27 Påverkan på vardagslivet (av svårigheter) [SDQ] Besväras eller oroas du av svårigheterna? Stör svårigheterna ditt vardagsliv inom följande områden? Hemma/I familjen Med kamrater I skolarbetet Vid fritidsaktiviteter Frågorna ovan skulle besvaras om ja på frågan: Tycker du att du har svårigheter med något av följande: Dina känslor, din koncentrationsförmåga, ditt beteende eller med att komma överens och umgås med andra?

28 Nedstämdhet [Kidscreen] Kände du att allt du gör blir dåligt? Kände du dig ledsen? Split fl och p Kände du dig så nere att du inte hade lust att göra någonting? Kände du att allting i ditt liv blir fel? - Borttagen Kände du dig trött på allt? Kände du dig ensam? Kände du dig pressad?

29 (Bristande) välbefinnande [Kidscreen] Var ditt liv bra? Kände du dig glad över att leva? - Brottagen Kände du dig nöjd med ditt liv? Var du på gott humör? Kände du dig glad? Hade du kul?

30 Preliminära resultat i urval

31 Psykosomatiska besvär i gruppen > P90 årskurs 6 och 9 Besvär Koncen Sömn- Huvud- Mag- Känt Dålig Känt Känt under de senaste 6 månaderna: trations -svårighetesvårigheteväront dig spänd aptit dig ledsen dig yr Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

32 Psykisk ohälsa fördelat efter kön och årskurs Procent > P90 Årskurs 6 Årskurs 9 Flickor Pojkar Flickor Pojkar n= Psykosomatiska besvär Koncentrationssvårigheter Påverkan på vardagslivet Nedstämdhet Bit Bristande välbefinnande älbfi

33 Psykisk ohälsa fördelat efter familjestruktur flickor årskurs 9 Årskurs 9 Procent > P90 Bor hos mamma & pappa Växelvis boende Bor hos en förälder Bo ensam el med annan Flickor n= Psykosomatiska besvär Koncentrationssvårigheter Påverkan på vardagslivet Nedstämdhet dh Bristande välbefinnande Pojkar n= Psykosomatiska besvär Koncentrationssvårigheter Påverkan på vardagslivet Nedstämdhet Bristande välbefinnande

34 Psykisk ohälsa fördelat efter födelseland flickor årskurs 9 Procent > P90 Årskurs 9 Barnet fött i Sverige Barnet fött utomlands Båda En Båda Båda En Båda föräldrar födda i Sverige förälder utlandsfödd föräldrar utlandsfödda föräldrar födda i Sverige förälder utlandsfödd föräldrar utlandsfödda Flickor n= Psykosomatiska k besvär Koncentrations- svårigheter Påverkan på vardagslivet Nedstämdhet dh t Bristande välbefinnande

35 Psykisk ohälsa fördelat efter kommuntyp flickor årskurs 9. Procent > P90 Årkurs 9 Storstäder Förortskom- mun -er Större städ- er Pendlingskom- mun -er Glesb ygdsk om- mun -er Varuproduce- rande kommuner Övriga kom- muner > inv Övriga kom- muner inv Övriga kom- muner < inv Flickor n= Psykosomatiska besvär Koncentrations svårigheter Påverkan på vardagslivet Nedstämdhet Bristande välbefinnande

36 Jämförelser mellan kommuner Ht 2009

37 Psykiska besvär i årskurs 9 Värmlands län (Grönt=4 kommuner med lägsta andelen elever med besvär; Rött= 4 kommuner med högsta andelen; Blått=mellangruppen, 8 kommuner) Textrutor andelen vuxna med högskoleutbildning Munkfors 19% Eda 17% Forshaga 27% Kristinehamn 27% Storfors 19% Hammarö 42%

38 2009 = snapshot = återkommande mätningar

39 Om du tänker på förra veckan: Hade du det bra hemma? Procent (populationsviktade värden) Årskurs 6 Årskurs 9 n= Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Ej svar

40 Om du tänker på förra veckan: Hade du det bra i skolan? Procent (populationsviktade värden) Årskurs 6 Årskurs 9 n= Inte alls Lite grann Sådär Mycket Jättemycket Ej svar

41 Om du tänker på förra veckan: Hade du kul med dina kompisar? Procent (populationsviktade värden) Årskurs 6 Årskurs 9 n= Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Ej svar

42 Om du tänker på förra veckan: Blev du mobbad av andra elever? Procent (populationsviktade värden) Årskurs 6 Årskurs 9 n= Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Ej svar

43 Om du tänker på förra veckan: Psykosomatiska besvär fördelat efter Procent (populationsviktade värden) Hade du det bra hemma? Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Årskurs 6 n= Årskurs 9 n=

44 Om du tänker på förra veckan: Psykosomatiska besvär fördelat efter Årskurs 6 Procent (populationsviktade värden) Hade du det bra i skolan? Inte Lite Sådär Mycket Jättealls grann mycket n= Årskurs 9 n=

45 Om du tänker på förra veckan: Psykosomatiska besvär fördelat efter Procent (populationsviktade värden) Hade du kul med dina kompisar? Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Årskurs 6 n= Årskurs 9 n=

46 Om du tänker på förra veckan: Psykosomatiska besvär fördelat efter Årskurs 6 Procent (populationsviktade värden) Blev du mobbad av andra elever? Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid n= Årskurs 9 n=

47 Trender i självskattad psykisk hälsa 1985

48 Ung ivä Värmland

49 Ung i Värmland Genomförs av Karlstads universitet, i samarbete med kommunerna i Värmland. - Projektledare: Curt Hagquist - Datainsamlingar har ägt rum 1988, 1991, 1995, 1998, 2002, 2005 och Undersökningsgruppen består av samtliga niondeklassare i Värmland. Varje år har studerande deltagit (1995 deltog inte Kristinehamn och Säffle). - Datainsamlingen sker med ett frågeformulär som delas ut i klassrummen och besvaras anonymt.

50 Bortfall Ung i Värmland deltog 3202 elever. Bortfallet totalt var 10.2 % deltog 3049 elever. Bortfallet totalt var 11.3 % deltog 2435 elever. Bortfallet totalt var 6.3 % deltog 2741 elever. Bortfallet t totalt t var 9.4 % deltog 2931 elever. Bortfallet totalt var 11.3 % deltog 3124 elever. Bortfallet totalt var 13.9 % deltog 3109 elever. Bortfallet totalt var 15,7 %.

51 Ung ivä Värmland Psykosomatiska k besvär

52 Psykosomatiska besvär Ett sammansatt mått baserat på åtta delfrågor Har Du under skolåret... haft svårigheter att koncentrera dig?" haft sömnsvårigheter?" besvärats av huvudvärk?" besvärats av magont?" känt dig spänd?" haft dålig aptit?" känt dig ledsen?" känt dig yr i huvudet? Svarsalternativ Aldrig; Sällan; Ibland; Ofta; Alltid

53 Psykosomatiska besvär Årskurs 9 i Värmland Proc cent > P Flickor Pojkar Undersökningsår

54 Psykosomatiska besvär Pojkar i årskurs 9 i Värmland rocent P Teoretiskt Icke teoretiskt Undersökningsår

55 Psykosomatiska besvär Flickor i årskurs 9 i Värmland rocent P Teoretiskt Icke teoretiskt Undersökningsår

56 Psykosomatiska besvär Ökning, både bland pojkar och flickor Olika trender bland pojkar och flickor Linjär trend bland flickor t o m 2005 Högsta värde: Pojkar 2008; Flickor 2005

57 Publicerat psykosomatiska besvär Hagquist C Psychosomatic health problems among adolescents in Sweden are the time trends gender-related? ltd?european Journal of Public Health 2009; 19: Hagquist C Psychometric properties of the PsychoSomatic Problems scale a Rasch analysis on adolescent data. Social Indicators Research 2008; 86:

58 Publicerat sociala skillnader Hagquist C Health inequalities among adolescents the impact of academic orientation and parents education. European Journal of Public Health 2007; 17:

59 HBSC Skolbarns hälsovanor

60 Psykiska besvär Ett sammansatt mått baserat på fyra delfrågor Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande besvär? Känt mig nere Varit irriterad eller på dåligt humör Känt mig nervös Haft svårt att somna Svarsalternativ I stort sett varje dag; Mer än en gång i veckan; Ungefär en gång i veckan; Ungefär en gång i månaden; Sällan eller aldrig

61 Psykiska besvär Jämförelse ökning i åk 9 och flickor åk 7 - ingen ökning i åk 5 - linjär trend endast bland flickor i åk 9 Jämförelse ingen ökning (utom flickor åk 9) Peak 2001 i åk 5 och 7

62 Publicerat Journal of Adolescent Health 46 (2010) Original article Discrepant Trends in Mental Health Complaints Among Younger and dolder Adolescents in Sweden: An Analysis of fwhod Data Curt Hagquist, Ph.D.* Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health, Karlstad University, Karlstad and The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden Manuscript received February 27, 2009; manuscript accepted July 8, 2009

63 Publicerat psykometri Hagquist tc, Andrich hd. Measuring subjective health among adolescents in Sweden. A Rasch-analysis of the HBSC instrument. Social Indicators Research 2004; 68:

64 Tack!

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning Margareta Lindén-Boström Carina Persson Den psykiska hälsans skyddsfaktorer

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

3/29/2011. Skola, lärande och psykisk hälsa. Några konstaterande. Målsättning med dagens seminarium

3/29/2011. Skola, lärande och psykisk hälsa. Några konstaterande. Målsättning med dagens seminarium Skola, lärande och psykisk hälsa Om orsakssambanden mellan skolprestation och psykisk hälsa Charli Eriksson 2011-03-29 1 2011-03-29 2 Målsättning med dagens seminarium Presentera ett aktuellt tema Berätta

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende En befolkningsundersökning 2009 Lars Hansson CEPI Januari 2010 1 (50) Bakgrund Regeringen har uppdragit till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Slutrapport från befolkningsundersökningar genomförda under perioden 2009-2013 CEPI December 2013 2 SAMMANFATTNING Det primära syftet med denna studie är att

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HOW YOUNG GIRLS AGED 12-19 YEARS ARE MENTALLY AFFECTED BY MEDIA IN RELATION TO THEIR

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer