Bokslutskommuniké 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014"

Transkript

1 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag, som sedan mer är 15 år utvecklar och säljer mobila och webbaserade tjänster och produkter till större svenska företag med global verksamhet. Gemensamt för våra kunder är att de ställer höga krav på oss när det gäller säkerhet, teknisk expertis, tillgänglighet, drift och innovationskraft. WIP är noterat på Alternativa Aktiemarknaden. WIPs 15 kompetenta medarbetare har mångårig erfarenhet av att utveckla produkter som byggs på de egenutvecklade högteknologiska plattformarna DynApp och Secure DynApp. Förståelsen av telekom- och datakomnät i kombination med våra produkter gör oss unika. Året 2014 i korthet Omsättning 19,1 Mkr, EBITDA 2,7 Mkr, Nettovinst 2,3 Mkr Kassalikviditeten ökar med 2,9 Mkr till 8,1 Mkr Avtal i Nigeria om leverans av Mobilbank lösning för ios, Android, Windows Phone, Blackberry, Dynappar för Smartphones Partneravtal tecknat med Telenor Leverans av våra produkter till stora globala svenska företag WIP Labs fortsätter att ta farm nya funktioner och tjänster o Ny intäktskälla, reklam via mobilapp har genererat de första betalande kunderna o Leveranser av Hockey- appar har fortsatt och är nu uppe i 12 st o Nytt avtal med Visit Oslo om ny leverans 1

2 WIP våra produkter fungerar på alla plattformar! Under 2014 har utvecklingen fortsatt av WIPs produkter som byggs på de egenutvecklade högteknologiska plattformarna DynApp och Secure DynApp. Alla produkter/tjänster vi levererar idag bygger på de plattformarna. Att själv äga den här tekniken innebär bland annat att vi kontinuerligt kan fylla på med nya komponenter och funktioner som gör att vi hela tiden har kontroll över alla led i produktionen. Den produktionsmodellen möjliggör att vi kan ligga i framkant av teknikutvecklingen och att alla nya funktioner kan erbjudas våra kunder utan att det kostar extra. En produktions och affärsmodell som ligger i tiden då den tekniska utvecklingen sker med en väldig fart. Våra kunder får nu uppdateringar med den senaste tekniken. Vilket skapar korta effektiva ledtider och därmed ökad konkurrenskraft för såväl WIP som våra kunder. AFFÄRSOMRÅDEN Enterprise Mobile Solutions WIP har under 2014 fokuserat på att utveckla affärsområdet Enterprise Mobile Solutions och tagit fram konceptet Work Revolution. Vi ser att företag nu står på tur att ta till sig användandet av bl.a appar, för att på ett säkert sätt kommunicera såväl internt som externt. Skillnaden i teknik och säkerhet är enorm mellan de publika apparna som vi som privatpersoner laddar ner från internet och de som WIP utvecklar för företag. WIP har under många år arbetat fram ett säkert ramverk som kan hantera stora informationsmängder. Vi gör det i plattformarna DynApp och Secure DynApp. Det är via de här plattformarna vi erbjuder företagslösningar som säkert går att integrera med befintliga företagssystem och enkelt går att komma åt med alla modeller av smarta telefoner och surfplattor. Det här är ett segment i marknaden som har en mycket stark tillväxt, där WIP har skapat sig en bra position för de kommande åren. Logistics WIPs produkt: ilog för effektiv transportplanering som är lika mobilt som åkeriet. Vi erbjuder ett väl fungerande och säkert system via en smartphone direkt ut till åkaren i bilen. ILog används av BTF som kör för Schenker där tals åkare redan får sin transport och lastplanering i mobil eller ipad med hjälp av WIPs ilog. Enklare kan det inte bli. En internationell lansering planeras. 2

3 Mobile Banking Vår första avtalskund är Ericsson i Nigeria. Där vi medverkat till att koppla ihop Ericssons Wallet Platform med WIPs produkter inom Mobile Banking. Nigeria är Afrikas befolkningsmässigt största land med mer än 170 miljoner invånare (källa: Utrikespolitiska Institutet). Potentialen är betydande för WIP. WIP Labs Fortsatta investeringar innebär att nya funktioner utvecklats inom WIP Labs. Investeringar som har tagits direkt på årets resultat. I WIP Labs har vi tagit fram publika appar för turistnäringen och svenskt föreningsliv. Det här innebär att vi idag har en substantiell volym av användare som har ett intressant kommersiellt värde. Det innebär fantastiska möjligheter för WIP att kunna testa nya funktioner som vi därefter kan lyfta in i våra produkter. Marknadsföring WIP har under året fokuserat på samarbeten med Telenor och Ericsson, vilket visat sig vara framgångsrikt. Vi har utvecklat vår kommunikation genom att veckovis skicka riktad information till personer (http://wip.se/sv/nyheter) som själva valt att få information från oss. För första gången har vi producerat en reklamfilm som fått ett fint mottagande (http://wip.se/sv/himalaya). WIP har paketerat WIP on Tour där vi åker ut och presenterar WIP för bolag som är intresserade att bli en del av Work Revolution. Omsättning och resultat Omsättningen under året har uppgått till 19,1 Mkr, föregående år till 17,5 Mkr. EBITDA- resultatet uppgår till 2,7 Mkr (föregående år 2,2 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgår till 2,3 Mkr (föregående år 0,7 Mkr). Årets vinst uppgår till 2,3 Mkr (föregående år 0,7 Mkr). Alla utvecklingskostnader i innovationsenheten WIP Labs belastar i sin helhet årets resultat. Årets vinst på 2,3 Mkr kan avräknas utan skatt mot bolagets skattemässiga förlustavdrag, som kan avräknas mot framtida vinster och uppgår till drygt 60 Mkr. 3

4 I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar. Likviditet och finansiell ställning Per den 31 december 2014 uppgick bolagets likvida medel till 8,6 Mkr en ökning med 2,9Mkr jämfört med föregående årsskifte. Bolaget har inga räntebärande skulder. Bolagets soliditet uppgår till 88 %. Medarbetare Medarbetarstaben uppgår vid årsskiftet till 15 anställda. Aktiestruktur Vid extra bolagsstämma den 5 december fattades beslut om ett teckningsoptionsprogram riktad till medarbetarna i WIP. Programmet omfattar 5 miljoner teckningsoptioner som ger rätt att teckna 5 miljoner nya aktier i bolaget. Optionerna har en löptid på tre år med en teckningskurs på 1:50 krona. Antal aktier i bolaget uppgår idag till st. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillkommer således aktier. Mer information om optionsprogrammet finns på bolagets hemsida flik IR Årsredovisning och årsstämma Årsredovisning för 2014 kommer att publiceras på bolagets hemsida under april månad. Årsstämma är planerad att hållas tisdagen den 19 maj Definitiv kallelse publiceras i SvD samt på bolagets hemsida * * * 4

5 Karlskrona den 2 februari Styrelsen För ytterligare information kontakta Per- Ola Carlsson, VD, , RESULTATRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK januari - december Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 90 1 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster,netto Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 Årets vinst BALANSRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK 31- dec 31- dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANSRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK 31- dec 31- dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Balanserad förlust

6 Årets vinst Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE

TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2014 TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE JANUARI -- DECEMBER 2014 Omsättningen uppgår till 1 378,8 (1 305,1) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 147,4 (138,9)

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Delårsrapport januari mars 2015 1 Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag inom ehandel Nyckeltal januari mars 2015 (kvarvarande verksamhet) Omsättning 23,9 (18,2) MKR Rörelsemarginal 7,0 (5,8)

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer