KLUBBNOTISER. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLUBBNOTISER. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot."

Transkript

1 KLUBBNOTISER Onsdagen den 22 mars kl hade Släktforskarklubben kallat till årsmöte. Som vanligt höll vi till i Tullbackagårdens samlingssal. 19 medlemmar var närvarande. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna var snart avklarade, och det blev omval på samtliga poster. Precis som tidigare år hade vår förträffliga kaffekommitté, Gun Kjellquist och Inger Folkesson, ställt i ordning fikabordet. Det var bara att ta för sig. Under glatt samspråk avnjöt vi det välsmakande kaffet och det jättegoda doppat. Sedan började det bli dags för kvällens höjdpunkt. Åke Mossbergs bildvisning. Vår gode Åke hade det lite snärjigt den här kvällen. Han var nämligen först och visade bilder på Hembygdsföreningen Noraskogs årsmöte. Men full av entusiasm dök han upp även hos oss, och med bildernas hjälp tog han oss med på en fantastisk utflykt till Norra Kilsbergen. Temat för medlemsträffen på biblioteket onsdagen den 12 april var Domböcker. Ett 10-tal medlemmar slöt upp. Vi tog del av ett flertal avskrifter av domboksprotokoll och fick på så sätt en liten inblick i vad man kan hitta i domstolsarkiven. Oftast hämtar man sina uppgifter ur häradsrätternas eller rådhusrätternas arkiv. Och det är inte bara brott man kan läsa om. Här avgjordes också ägo och arvstvister, skuldfordringsmål, lägersmål och mycket, mycket annat. Man processade om det mesta här i livet. Allt detta gör, att man genom domböckerna, kan få en ganska klar bild av våra förfäders liv och leverne. Dagen därpå, torsdagen den 13 april, var det dags för Världsbokdagen. Släktforskar- Klubben fanns på plats på Biblioteket. En liten skärmutställning hade gjorts i ordning. Där fanns bl a ett Släktträd under uppbyggnad, som Berit Ringstrand varit vänlig nog att låna ut. Vi hade också fått kopior på några antavlor, som ett par elever i 7:an i Karlsängsskolan gjort. Vidare visades exempel på de olika typer av utskrifter, som kan åstadkommas om man använder sig av dator och ett släktforskningsprogram. Åke Mossbergs demonstration av våra register väckte stort intresse. Några passade också på att testa om det verkligen gick att hitta morfar eller farfar där i datorn, och visst gick det! Under eftermiddagens lopp gjorde Birgitta Pettersson, Jan William-Olsson och undertecknad vårt bästa för att svara på frågor och informera om släktforskning. Inga-Stina Persson kom och tittade till oss. Med sig hade hon en välfylld kaffekorg. Det smakade utmärkt! Även Ann-Mari Söderberg dök upp en stund, för att se hur vi hade det och om vi behövde någon hjälp. En intressant dag, och ett Stort TACK till er alla som ställde upp. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot. TREVLIG SOMMAR! Britt-Marie Lundell Styrelsens sammansättning: Britt-Marie Lundell, ordförande Trädgårdsgatan 14 H, Nora Birgitta Pettersson, sekreterare Rådstugugatan 38, Nora Birgitta Persson, kassör Alvägen 8, Nora Åke Mossberg Bergslagsgatan 14, Nora Gunnel Molitor Fornaboda 27, Lindesberg Inga-Stina Persson Anders Wedbergsgatan 6, Nora Ann-Mari Söderberg Mårdstigen 22, Nora

2 NORA SLÄKTFORSKARKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelse och funktionärer Ordförande Sekreterare Kassör Revisorer Ordinarie Suppleant Kaffekommitté Valberedning Britt-Marie Lundell Birgitta Pettersson Birgitta Persson Gunnel Molitor Åke Mossberg Inga-Stina Persson Ann-Mari Söderberg Leifh Lindman Inger Folkesson Ronald Ahlgren Gun Kjellquist Inger Folkesson Ann-Chatrin Utterbäck Birgitta Carlsson 2. Medlemsantal Antalet medlemmar var vid årets slut 66. En glädjande ökning med Sammanträden Årsmötet hölls den 17 mars i Tullbackagårdens samlingssal. Dryga 20-talet medlemmar var närvarande. Efter årsmötesförhandlingarna, och sedan vi avnjutit kaffekommitténs välsmakande kaffe med dopp, avslutade Åke Mossberg kvällen med en mycket uppskattad bildvisning. Med bildernas hjälp tog han oss med på en angenäm och lustfylld resa till det anrika Hammarby och till Övre o Nedre Järle. Styrelsen har haft 4 sammanträden under året. 4. Klubbträffar Den 14 april träffades några av oss på Biblioteket för en Anbytar- och Informationsträff. Vi jämförde våra antavlor, och flera av oss kunde konstatera, att vi hade en och annan gemensam ana. Åke Mossberg informerade om våra register, och visade olika möjligheter att söka i dessa. Lördagen den 5 juni gjordes en utflykt till Myrhällarna/ Myratorpet. Kunnig ciceron Åke Mossberg. Den 25 september samlades ett 10-tal medlemmar vid Södra Kyrkogården. Avsikten var att starta upp Gravstensinventeringen, men vi hann just inte mer än att gå igenom vad den går ut på och hur den går till. Sedan satte ett ihållande regn stopp för våra ambitioner, Tisdagen den 2 november hade vi besök av Håkan Henriksson från Arkivcentrum i Örebro, och ett 20-tal medlemmar hade slutit upp. På ett lättsamt och initierat sätt berättade han om en del mindre kända ortsnamn i USA med anknytning till Örebro län och Nora Bergslag i synnerhet. 5. Klubbtidningen ANNO DOMINI har utkommit med två nummer, 34 och 35. I dessa in-

3 går även Hembygdsföreningen Noraskogs Medlemsblad nr 3 och Register Dataregistreringen har fortsatt även under Nytillkomna register är: Vigda inom Nora socken (landet) Vigda inom Vikers församling Lagfarter Avlidna inom Nora socken Butiker inom Nora socken poster 727 poster 5250 poster 2149 poster 352 poster Registreringen har helt och hållet utförts av frivilliga krafter. Vigda inom Vikers försam- ling har Sune Karlsson i Älvhyttan som upphovsman. De övriga svarar Sol-Britt Hen ningsson och Ann-Charlotte Persson för. Deras arbete är oerhört värdefullt, och de är verkligen värda ett STORT TACK! Som vanligt är det Åke Mossberg, som kommer med idéerna och ställer upp som handledare. Registret för avlidna inom Nora socken skapas med hjälp av dödsannonser och nekrologer i Nora Stads och Bergslags Tidning. Det innehåller alltså inte bara upp gift om dödsdatum och födelsedatum, utan där kan också finnas många andra värdefulla över upplysningar om den avlidne. Detta register är under arbete. När det gäller registret Butiker inom Nora socken kan man där få reda på när en butik öppnade, flyttade eller upphörde. Utöver dessa register finns ett av det mer kuriösa slaget. Det är ett Nöjesregister med arbetsnamnet Teater. Det omfattar i skrivande stund åren och innehåller 5165 poster med nöjestillställningar av de mest skiftande slag, som annonserats ut i Nora Stads och Bergslags Tidning. 7. Världsbokdagen På Världsbokdagen den 23 apr fick Nora Släktforskarklubb tillfälle att visa upp sig på Biblioteket. Kl och kl visade Åke Mossberg en kort bildserie om släktforskning. För övrigt fanns Bertil Davidsson och Britt-Marie Lundell till hands under dagen för att svara på frågor och informera om släktforskning. 8. Släktforskardagarna 1999 års Släktforskardagar gick av stapeln i Karlstad den september. Klubbens I Populär Historia nr 1 för innevarande år finns en notis som anknyter till släktforskning. Med DNA-teknikens hjälp har ett internationellt forskarlag lyckats knyta femhundraåriga släktskapsband mellan en nu levande person och en inkamumie. På en bergstopp i Argentina, 6700 m ö h, hittades förra året tre välbevarade barnmumier. De tre barnen, två flickor och en pojke, hade offrats rituellt och sedan begravts. Det har nu visat sig, att den ena flickans DNA överensstämmer med arvsmassan hos en person bosatt i Washington. Personen ifråga är av peruanskt ursprung. Forskargruppen har kommit fram till att den lilla inkaflickan och den nu levande personen hade en gemensam förfader på mödernet för sexhundra år sedan.

4 Protokoll Närvarande nitton medlemmar. fört vid Nora Släktforskarklubbs årsmöte på Tullbackagården i Nora den 22 mars Ordförande Britt-Marie Lundell hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsen till årsmötet godkändes. 3 Dagordningen för mötet godkändes. 4 Till ordförande för årsmötet valdes Britt-Marie Lundell. 5 Till sekreterare för årsmötet valdes Ann- Mari Söderberg. 6 Till protokolljusterare valdes Mary-Anne Eriksson och Leif Lindahl. 7 Årsmötet behandlade a) Styrelsens årsberättelse b) Kassörens resultat- och balansräkning c) Revisionsberättelsen och beslutade godkänna dessa. 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 9 Årsavgiften för år 2001 blev oförändrad 75 kronor. 10 Till ordförande på ett år omvaldes Britt-Marie Lundell. 11 Till tre styrelseledamöter på två år omvaldes Birgitta Persson, Gunnel Molitor och Inga- Stina Persson. 12 Till revisorer omvaldes Leifh Lindman och Inger Folkesson samt till revisorsuppleant Ronald Ahlgren. 13 Till Kaffekommitè omvaldes Gun Kjellquist och Inger Folkesson. 14 Till valberedning omvaldes Ann-Chatrin Utterbäck (sammankallande) och Birgitta Carlsson. 15 Övriga frågor: a) Medlemsantalet har under året ökat med sju st. och är nu totalt 66 medlemmar. b) På världsbokdagen den 13 april deltar Nora släktforskarklubb på biblioteket. c) En läsecirkel bildas tillsammans med NBV. Biblioteket tillhandahåller böcker. d) Britt-Marie Lundell informerade om att det på biblioteket finns tidskriftsamlare med andra klubbars medlemstidningar.

5 g) Biblioteket har inhandlat en ny rullfilmsapparat. a) Gravstensinventering är påbörjad på Södra kyrkogården. b) Nora Släktforskarklubb har en egen hemsida på internet, enklaste sättet att hitta dit är att skriva welcome.to/forskare Leif Lindal sköter hemsidan. c) Årets släktforskardagar kommer att hållas i Linköping den augusti. d) Material till Anno Domini efterlystes. e) Årsmötet bestämde att medlemsförteckningen skall tas med i Anno Domini. 16 Årsmötet avslutades. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med gott bröd. Därefter visade Åke Mossberg bilder på temat Norra Kilsbergen. Vid protokollet Ann-Mari Söderberg Justeras: Britt-Marie Lundell Årsmötesordförande Mary-Anne Eriksson Leif Lindahl Släktforskarnas Hus i Leksand har flyttat till nya lokaler. De finns numera i Moskogen (granne med Hotell Moskogen). Där finns 45 forskarplatser med mikrokortsläsare, och alla Sveriges kyrkböcker på mikrofiche fram till Öppet i sommar: t o m 9 juni må-fre , onsdag juni-11 augusti må-to , fredag Tel: , fax: , Adress: Box 175, Leksand Hemsida: Riksarkivets Forskarcentrum i Arninge, Täby nr 2/00 kommer att hållas stängt från 1 juni till och med 24 juni. Alla lådor med mikrokort skall inventeras, alla felställda kort placeras på rätt plats och alla försvunna kort skall ersättas. Ovanstående enligt Släkthistoriskt Forum Har Du tänkt forska på Krigsarkivet i sommar? Då bör du notera att Krigsarkivet kommer att vara stängt mellan 21 juli 6 augusti på grund av att man skall måla om fönstren i forskarsalen.

6 NORA SLÄKTFORSKARKLUBB, MEDLEMSFÖRTECKNING Ahlgren Ronald Lindvägen NORA Alhager Bengt Järnvägsgatan 16 B, 4 tr ÖREBRO Andersson Arnold Hovgården ISTORP Andersson Karin Drottning Kristinag. 10 P NORA Andersson Patrik Skördevägen NORA Andersson P-O Ringvägen 14, 2 tr KUNGSÄNGEN Arvidsson Rune Älvstorpsvägen NORA Bergström Mats Ottevägen TULLINGE Björk Barbro Bygget SIMLÅNGSDALEN Bohman Olle Lindvägen NORA Broman Cristina Rättarvägen 8 A NORA Bromhagen Ingemar Tackjärnsvägen 12, Plan V BROMMA Carlborg Kerstin Svärdlångsvägen ÅRSTA Carlsson Birgitta Tackjärnsgränd NORA Carlsson Sigbritt Hermanstorpsvägen LINDESBERG Collin James Jaktstigen FRÖVI Davidsson Bertil Nygatan NORA Engberg Börje Sörgården Vallentuna Eriksson Dagny Bergslagsgatan NORA Eriksson Mary-Anne Bergslagsgatan NORA Ferner Zaida Stafettvägen SÖDERTÄLJE Folkesson Inger Box NORA Gustafsson Britt-Marie o Sven Fågelvägen NORA Hallberg Erik Gråhundsvägen SKÖNDAL Hansson Hans Ollonvägen DANDERYD Hansson Herbert Pl NORA Henningsson Sol-Britt Sjöliden NORA Hjulström Elisabet Kungsgatan NORA Holmkvist Ulla Långdansvägen STAFFANSTORP Johansson Jan-Åke Rävbergsvägen NORA Johansson Ulla Hidinge Gård FJUGESTA Järliden Ruben Änggatan ÖREBRO Karlsson Håkan Skolgatan 29 A KARLSKOGA Karlsson Sune Övragården, Älvhyttan GYTTORP Kjellquist Gun V. Soltunet NORA Lind Stefan Nävervägen NORA Lindahl Leif Trädgårdsgatan NORA Linder Maj Rådstugugatan 28 K NORA Lindman Leifh Friggagatan NORA Lundell Britt-Marie Trädgårdsgatan 14 H NORA Löf Anders Timrågatan VÄLLINGBY Magnusson Mayvor Arlavägen 2 A NORA Molitor Gunnel Fornaboda LINDESBERG Mossberg Åke Bergslagsgatan NORA Nordenmalm Ragnar Knapptorp, Viker GYTTORP Nordin Kristina Björknäsvägen GULDSMEDSHYTTAN Olsson Per-Olof Hagalund KOPPARBERG Persson Birgitta Alvägen NORA Persson Inga-Stina Anders Wedbergsgatan NORA Persson Lars-Ove Prickbo, Älvhyttan GYTTORP Persson Sven-Olov Skogvaktargatan DEGERFORS Pettersson Birgitta Rådstugugatan NORA

7 Ridderström Leif Horsensgatan KARLSTAD Ringström Ella Ågatan NORA Roman Lars-Ove Råbykorset VÄSTERÅS Sonevik Solveig Glösbo RENGSJÖ Strid-Gustavsson Kerstin Villagatan ÖREBRO Söderberg Ann-Mari Mårdstigen NORA Utterbäck Ann-Chatrin Ljunggränd NORA Wickström Karin Vågmästargatan 3 E NORA Wideman Britha Vargtorpsvägen 3 E NORA Wildhammar Jan-Åke Mårdstigen NORA William-Olsson Jan Rävbergsvägen NORA Ny Medlem Mona Pettersson, Eddavägen 25, KUNGSÖR hälsas Hjärtligt välkommen till Nora Släktforskarklubb Ett Gammalt Dokument av Britt-Marie Lundell Det lär väl inte vara första gången, som det, i denna tidning, skrivs om Lagläsaren Erik Anderssons släkt från Hovmanstorp. Anledningen till att jag nu återkommer till denna släkt är ett gammalt dokument, som innehåller en mycket intressant uppgift. Dokumentet ifråga ägs av en privatperson bosatt i Nora-trakten, men härom året fick Åke Mossberg tillfälle att fotografera av detsamma. Det är skrivet av Lagläsaren Erik Anderssons son Lars Eriksson och daterat den 2 augusti Det har ju i en del tidigare artiklar om Hovmanstorpssläkten antagits att Lars Erikssons hustru var dotter till Olof Gotskalksson i Gammelhyttan och hans hustru Anna Torbjörnsdotter (av Viker- Ekestubbe släkten). Bl a har ett domboksprotokoll den 10/ varit en bidragande orsak till detta an - tagande. Protokollet har följande lydelse: Pålades Erich Olsson på Gamblehyttan, at sitt Syskonebarn Abraham Larsson i Håmmanstorp, meddehla Copier af sine här producerade Documenter, med hvilcka han vill bevijsa sigh lagligen vara kommen till Gamblehyttehemmanet. Omnämnde Erich Olsson är son till Olof Gotskalksson i Gammelhyttan och Abraham Larsson son till Lars Eriksson i Hovmanstorp. Uttrycket syskonebarn har blivit feltolkat och orsakat det felaktiga antagandet, att Abraham Larsson skulle varit son till en syster till Erik Olsson. I själva verket var Abraham Larsson och Erik Olsson kusiner. Abrahams mor var alltså syster till Eriks far, Olof Gotskalksson, och dotter till Gotskalk Eriksson, bergsman i Gammelhyttan. Bekräftelsen på detta hittar man i det gamla dokumentet från Lars Eriksson meddelar nämligen där, att han upplåtit och sålt till sin hustrus broder

8 Gammelhyttehemmanet. Detta dokument finns också omnämnt i domboken den 3/ Lät Olof Gotskalksson på Gamblehyttan opbiuda åthskillige dehlar af Gamblehyttehemmanet som han sig tillhandlat. Aff Lars Erichsson i Hofmanstorp d. 2 Aug. 1645, En femptedehl för 12 fath Ossm.. Gotskalksdotter. Nedan följer en avskrift av omnämnda dokument. Håkan Henriksson, Arkivcentrum i Örebro, har på sin hemsida publicerat Julius Dahlins Antavla. Där hittar man att Håkan i sin forskning kommit fram till att Lars Erikssons i Hovmanstorp hustru hette Kerstin Bekenner Jagh migh Lars Ericksson boendes I Hoffmanstorp wtij Nora Bärtzlag och ghör hermedh wetherlightt att Jagh haffuer med min hustros beråde mode och Jaa samptyckio haffuer oplåtit och såldt till min hustros broder Oluff Ghodtskalksson på Ghamblehytan min hustros arffuedehl wtij hemmanet han bor opå wtij samma hytta nemligh på en Systerdehl den hon efter sine föräldrar ärffdt haffuer för ossmuniärn tolff fat hvilka the opt? 12 fat Jern Jagh haffuer opboritt och med all god nöio bekommit den förste odziern med sista?? till all fullo nöijo well??? betallt ähr derföre iagh och min hustro affhenda den bemelte systerdell Iffrå oss och wåra Efterkommande och till ägna ährligt bemelt wår broder Oloff hans hustro och barn efterkommande arffuinghar den samma dell att niuta och bruka för sit eghitt oqualt för allt Clander och eftertall till euinderligh eghendom, att detta så??? wissa sanningh ähr tagher iagh desse ährlighe men till wittnes sampt mäd deras nampn och bomärken warder bekreftat. Datum aff NORA Stad d. 2 Augusti åhr Lars Eriksson Torbiörn (bomärke) Larsson på Skrikarhyttan Oluff (bomärke) Nilsson i Nora Oluff (bomärke) i Tolsboda

9 Fattigvården i Sverige Kortfattad Historik Redan på 1100-talet började man dela in vårt land i församlingar och kommuner. Menigheten samlades kring en kyrka och bildade en kyrksocken. De behövande, som fanns i socknen, skulle församlingsborna själva sörja för. Vår första evangeliska kyrko-ordning är av år 1571, och där står att Wij skole låta oss wårde om de fattiga, sjuka, halta och blinda. Av landskapslagarna framgår att en del av tiondet som går till Kyrkan skall behållas av ortsbefolkningen och användas till hjälp åt de behövande. Men detta ändrades med tiden, och prästerna och kyrkan behöll hela tiondet för egen del. Härigenom avbröts den påbörjade fattigvården, och kyrkan blev allt rikare, och de fattiga allt fattigare. I tiggarstadgan av år 1642 påbjöds att fattiga personer skulle försörjas på hemorten. Kmt utfärdade den 6 dec 1695 ett påbud, att Sveriges alla församlingar noggrant skulle rapportera alla tiggare, allmosehjon, fattiga och eländiga, som fanns i socknarna år gjordes ett försök att få bukt med tiggeriet genom ett påbud, som gick ut på att alla gatuliggare skulle tillställas de manufakturister och hantverkare som kunde ha dem i sin tjänst. Vid kyrkor och på allmänna platser placerade man ut fattigbössor fastslog Hospitalföreningen att varje hemsocken skulle försörja sina fattiga. Följden av detta blev, att många fick det ändå svårare, eftersom socknarna också hade rätt att förhindra fattiga personer, som kunde bli en belastning för fattigvården, att flytta in. Man motade också bort tiggare från grannsocknarna. I en del socknar ordnade man med s k fattigbrickor åt sina fattiga. En sådan bricka bestod ofta av ett stycke näver med den fattiges namn. Där fanns också prästens sigill. Detta ledde till att det ofta förekom fejder och tvister emellan socknarna, som naturligtvis inte ville att just deras utgifter för fattigvården skulle öka. Sveriges allmänna fattigvårdsstadga tillkom år Då äntligen blev det slut på fejderna socknarna emellan. Enligt den ändrade lagen måste inflyttade personer ha varit bosatta i socknen i tre år, innan man kunde räkna med något understöd. Senare avkortades tiden till sex månader, men år 1871 gjordes en ny justering, och tiden utsträcktes till ett år. Socknarnas fattigkassor fungerade också som lånekassor. Fattigmagasinen, som började byggas under mitten av 1800-talet, ombesörjde utlåning av spannmål för fattigvårdens räkning. S k rote eller socken gång infördes under 1800-talets första hälft och försvann inte helt förrän 1918 års fattigvårdslag började gälla. I slutet av 1800-talet började man placera en del fattighus i anslutning till jordbruk. Man kunde då utnyttja de intagna som arbetskraft på det närbelägna jordbruket, eller också lånade man ut dem till andra bönder. Socialhjälpslagen trädde i kraft Britt-Marie Lundell Har Du e-post? I så fall vill vi gärna att du meddelar din e-post-adress till någon av oss. Tack på förhand! Styrelsen Presstopp! Inte mindre än 29 personer mötte upp till vår utflykt den 27 maj. Fantastiskt! Uppehållsväder rådde vid starten, men när vi anlände till Västgöthyttan strilade regnet ner. Björn Gerhardsson i Rosa Gården hälsade oss välkomna. Han hade mycket intressant att berätta om byn och bjöd på förfriskningar! I samlad tropp besåg vi också platsen där hyttan en gång låg och ett litet kraftverk nere vid bäcken. Vi säger TACK! Därefter tog vi oss, efter ett kortare stopp vid Staksund, på leriga och sliriga vägar upp till en vändplan ca 200 m från torpet Övre Krokryggen. Några av bilarna höll nästan på att köra fast i leran. Torpet står alltjämt kvar, men har inte varit bebott på länge. Här delade vår guide, Åke Mossberg, med sig av sina kunskaper om torpet, omgivningarna och människor som en gång bott i dessa trakter. Här inne i det gamla, ödsliga torpet passade vi också på att packa upp, och stärka oss med innehållet i, våra medhavda kaffekorgar. Sista anhalt på vår utflykt blev en sten belägen i skogen efter vägen ner mot Nya Viker. Den är numera ganska mossbelupen, men man kan ändå se att där står: VÄG AF A L S. Den som huggit in detta lilla meddelande är Anders Larsson, som var med och byggde flera vägar här i Nora-trakterna, och som senare under sina många och långa vandringar i socknen samlade in många värdefulla uppgifter, som han sedan skrev ner, och som nu finns att läsa i hans bok Nora Socken Förr och nu. Trots att det regnade på oss fick vi en trevlig och intressant eftermiddag tillsammans. TACK Åke. Ordförande

10 Välkommen till Linköping augusti 2000 Släktforskardagarnas Hemsida: Teman för årets släktforskardagar: Kvinnoöden & Släktforskning i tiden. Preliminärt Föreläsningsprogram: (Tidsplanen ännu ej fastställd) Jan-Paul Strid Berättar om ortsnamn med kvinnoanknytning. Kalle Bäck Om Svärmödrar. Han har en ny bok i ämnet. Lantmäteriet 1. Kartor. 2. Om överföring av kartor till nya medier. Gunnar Elfström Från G:a Linköping kåserar om Bemärkta kvinnor i Linköping. Olof Hörfors Linköpings Blodbad, för 400 år sedan. Gun-Britt Monell Berättar på Horndialekt om Kisa-mor. Margareta Schelin Representerar Riksskatteverket och berättar om Nya Folkbokföringen. Johan Birath Från Boxholm berättar om Sockenstämmoprotokoll, vinklat mot Kvinnoöden. Lindblom Genetiska analyser. Andén Paliografi (läran om äldre tiders skrivarter) hur man läser gammal text med nya dataprogram. Björn Johansson Släktforskning i tiden, om teknikens utveckling och hur det påverkar släktforskarna. Östra Skrukeby Hembygdsförening Ett Kvinnofrieri år Teaterstycke. Gustaf von Gertten Forskning i Pommern. Ted Rosvall I Giljotinens skugga eller Kvinnan med Järnmasken Plats: Folkets Park mittemot kulturhistoriskt intressanta Gamla Linköping. Arrangörer: DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskning. Firar 20 år. ÖGF Östgöta Genealogiska Förening. Firar 50 år. Utställningens öppettider: Lördag 26/8 kl , Söndag 27/8 kl Bussutflykter: (Pris 290:-) Fredag 25/8 anordnas två bussutflykter. Tur 1 går bl a till Vreta Kloster, Ulfåsa (Heliga Birgittas hemvist), Bjälbo (Folkungarnas säte) och medeltidsstaden Skänninge. Tur 2 går bl a till Askeby (Medeltida kloster), Kinda kanal samt slotten Ekenäs, Bjärka-Säby och Sturefors. Båda turerna utgår från Folkets Park kl 9.30, åter i god tid före kvällens stadsvandring. Stadsvandring: (Pris 50:-) Fredag 25/8 kl 18.00, guidad stadsvandring i Linköpings centrala delar, utgående från Domkyrkan. Stämmomiddag: (Pris 390:-) Lördag 26/8 kl sedvanlig Stämmomiddag på Linköpings Konsert & Kongress, inte långt från Domkyrkan. Öppet för alla. (Föranmälan) Anmälan till: (avser bussutflykter, stadsvandring & stämmomiddag) Postadress: DIS/ÖGF, Gamla Linköping, LINKÖPING, Tel: , Fax: , E-post: Logi: Boka i god tid. Flera evenemang pågår samtidigt, bl a Spelmansstämma i G:a Linköping. Ytterligare information: Linköpings Turistbyrå tel , fax

11 Nora-Gården, Alntorps Ö Carl-Emil Bergstrands förnämliga sommarhus, byggt i mitten av 1890-talet. Trevlig Midsommar! önskar Styrelsen

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Släktforskardagarna 2012 i Gävle

Släktforskardagarna 2012 i Gävle DIS-Mitt Nytt Nr 3 2012 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth På insidorna Gravstenar blir sökbara på nätet 3 Ny version av Begravda i Sverige 3 Ny version av Sveriges döbok Slutet för socknen närmar sig Bevara

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 13 NUMMER 2 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem MAJ 2006 Redaktionsrutan Stort tack Karl-Axel Branzell för dina tio inspirerande år som föreningens ordförande och hjärtligt

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förbundsordförande Lars Steen pekar ut vägen mot framtiden

Förbundsordförande Lars Steen pekar ut vägen mot framtiden 4 2014 Förbundsordförande Lars Steen pekar ut vägen mot framtiden sidan 12 En barndom som glaukomiker TIDNINGEN FRÅN SVENSKA GLAUKOMFÖRBUNDET Nr 4 2014 Tidning från Svenska Glaukomförbundet Redaktionskommitté

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! En tulltjänsteman? på post i Marstrand. Foto Carl Curman 1862 Ett foto från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Läs mer på sidorna 6-9 om olika bildarkiv. Ordföranden har ordet! Nr 2-2009 Tack till

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Det våras för Hälleforsnäs

Det våras för Hälleforsnäs Hälleforsnäs Allehanda 28 april 2008 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd Nr 70 Årgång 8 Det våras för Hälleforsnäs Stig-Åke Nilsson Ove Gustafsson Helena Tolvanen En positiv enterepenörsanda

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer