KLUBBNOTISER. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLUBBNOTISER. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot."

Transkript

1 KLUBBNOTISER Onsdagen den 22 mars kl hade Släktforskarklubben kallat till årsmöte. Som vanligt höll vi till i Tullbackagårdens samlingssal. 19 medlemmar var närvarande. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna var snart avklarade, och det blev omval på samtliga poster. Precis som tidigare år hade vår förträffliga kaffekommitté, Gun Kjellquist och Inger Folkesson, ställt i ordning fikabordet. Det var bara att ta för sig. Under glatt samspråk avnjöt vi det välsmakande kaffet och det jättegoda doppat. Sedan började det bli dags för kvällens höjdpunkt. Åke Mossbergs bildvisning. Vår gode Åke hade det lite snärjigt den här kvällen. Han var nämligen först och visade bilder på Hembygdsföreningen Noraskogs årsmöte. Men full av entusiasm dök han upp även hos oss, och med bildernas hjälp tog han oss med på en fantastisk utflykt till Norra Kilsbergen. Temat för medlemsträffen på biblioteket onsdagen den 12 april var Domböcker. Ett 10-tal medlemmar slöt upp. Vi tog del av ett flertal avskrifter av domboksprotokoll och fick på så sätt en liten inblick i vad man kan hitta i domstolsarkiven. Oftast hämtar man sina uppgifter ur häradsrätternas eller rådhusrätternas arkiv. Och det är inte bara brott man kan läsa om. Här avgjordes också ägo och arvstvister, skuldfordringsmål, lägersmål och mycket, mycket annat. Man processade om det mesta här i livet. Allt detta gör, att man genom domböckerna, kan få en ganska klar bild av våra förfäders liv och leverne. Dagen därpå, torsdagen den 13 april, var det dags för Världsbokdagen. Släktforskar- Klubben fanns på plats på Biblioteket. En liten skärmutställning hade gjorts i ordning. Där fanns bl a ett Släktträd under uppbyggnad, som Berit Ringstrand varit vänlig nog att låna ut. Vi hade också fått kopior på några antavlor, som ett par elever i 7:an i Karlsängsskolan gjort. Vidare visades exempel på de olika typer av utskrifter, som kan åstadkommas om man använder sig av dator och ett släktforskningsprogram. Åke Mossbergs demonstration av våra register väckte stort intresse. Några passade också på att testa om det verkligen gick att hitta morfar eller farfar där i datorn, och visst gick det! Under eftermiddagens lopp gjorde Birgitta Pettersson, Jan William-Olsson och undertecknad vårt bästa för att svara på frågor och informera om släktforskning. Inga-Stina Persson kom och tittade till oss. Med sig hade hon en välfylld kaffekorg. Det smakade utmärkt! Även Ann-Mari Söderberg dök upp en stund, för att se hur vi hade det och om vi behövde någon hjälp. En intressant dag, och ett Stort TACK till er alla som ställde upp. I skrivande stund återstår utflykten lördagen den 27 maj. Den ser jag fram emot. TREVLIG SOMMAR! Britt-Marie Lundell Styrelsens sammansättning: Britt-Marie Lundell, ordförande Trädgårdsgatan 14 H, Nora Birgitta Pettersson, sekreterare Rådstugugatan 38, Nora Birgitta Persson, kassör Alvägen 8, Nora Åke Mossberg Bergslagsgatan 14, Nora Gunnel Molitor Fornaboda 27, Lindesberg Inga-Stina Persson Anders Wedbergsgatan 6, Nora Ann-Mari Söderberg Mårdstigen 22, Nora

2 NORA SLÄKTFORSKARKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelse och funktionärer Ordförande Sekreterare Kassör Revisorer Ordinarie Suppleant Kaffekommitté Valberedning Britt-Marie Lundell Birgitta Pettersson Birgitta Persson Gunnel Molitor Åke Mossberg Inga-Stina Persson Ann-Mari Söderberg Leifh Lindman Inger Folkesson Ronald Ahlgren Gun Kjellquist Inger Folkesson Ann-Chatrin Utterbäck Birgitta Carlsson 2. Medlemsantal Antalet medlemmar var vid årets slut 66. En glädjande ökning med Sammanträden Årsmötet hölls den 17 mars i Tullbackagårdens samlingssal. Dryga 20-talet medlemmar var närvarande. Efter årsmötesförhandlingarna, och sedan vi avnjutit kaffekommitténs välsmakande kaffe med dopp, avslutade Åke Mossberg kvällen med en mycket uppskattad bildvisning. Med bildernas hjälp tog han oss med på en angenäm och lustfylld resa till det anrika Hammarby och till Övre o Nedre Järle. Styrelsen har haft 4 sammanträden under året. 4. Klubbträffar Den 14 april träffades några av oss på Biblioteket för en Anbytar- och Informationsträff. Vi jämförde våra antavlor, och flera av oss kunde konstatera, att vi hade en och annan gemensam ana. Åke Mossberg informerade om våra register, och visade olika möjligheter att söka i dessa. Lördagen den 5 juni gjordes en utflykt till Myrhällarna/ Myratorpet. Kunnig ciceron Åke Mossberg. Den 25 september samlades ett 10-tal medlemmar vid Södra Kyrkogården. Avsikten var att starta upp Gravstensinventeringen, men vi hann just inte mer än att gå igenom vad den går ut på och hur den går till. Sedan satte ett ihållande regn stopp för våra ambitioner, Tisdagen den 2 november hade vi besök av Håkan Henriksson från Arkivcentrum i Örebro, och ett 20-tal medlemmar hade slutit upp. På ett lättsamt och initierat sätt berättade han om en del mindre kända ortsnamn i USA med anknytning till Örebro län och Nora Bergslag i synnerhet. 5. Klubbtidningen ANNO DOMINI har utkommit med två nummer, 34 och 35. I dessa in-

3 går även Hembygdsföreningen Noraskogs Medlemsblad nr 3 och Register Dataregistreringen har fortsatt även under Nytillkomna register är: Vigda inom Nora socken (landet) Vigda inom Vikers församling Lagfarter Avlidna inom Nora socken Butiker inom Nora socken poster 727 poster 5250 poster 2149 poster 352 poster Registreringen har helt och hållet utförts av frivilliga krafter. Vigda inom Vikers försam- ling har Sune Karlsson i Älvhyttan som upphovsman. De övriga svarar Sol-Britt Hen ningsson och Ann-Charlotte Persson för. Deras arbete är oerhört värdefullt, och de är verkligen värda ett STORT TACK! Som vanligt är det Åke Mossberg, som kommer med idéerna och ställer upp som handledare. Registret för avlidna inom Nora socken skapas med hjälp av dödsannonser och nekrologer i Nora Stads och Bergslags Tidning. Det innehåller alltså inte bara upp gift om dödsdatum och födelsedatum, utan där kan också finnas många andra värdefulla över upplysningar om den avlidne. Detta register är under arbete. När det gäller registret Butiker inom Nora socken kan man där få reda på när en butik öppnade, flyttade eller upphörde. Utöver dessa register finns ett av det mer kuriösa slaget. Det är ett Nöjesregister med arbetsnamnet Teater. Det omfattar i skrivande stund åren och innehåller 5165 poster med nöjestillställningar av de mest skiftande slag, som annonserats ut i Nora Stads och Bergslags Tidning. 7. Världsbokdagen På Världsbokdagen den 23 apr fick Nora Släktforskarklubb tillfälle att visa upp sig på Biblioteket. Kl och kl visade Åke Mossberg en kort bildserie om släktforskning. För övrigt fanns Bertil Davidsson och Britt-Marie Lundell till hands under dagen för att svara på frågor och informera om släktforskning. 8. Släktforskardagarna 1999 års Släktforskardagar gick av stapeln i Karlstad den september. Klubbens I Populär Historia nr 1 för innevarande år finns en notis som anknyter till släktforskning. Med DNA-teknikens hjälp har ett internationellt forskarlag lyckats knyta femhundraåriga släktskapsband mellan en nu levande person och en inkamumie. På en bergstopp i Argentina, 6700 m ö h, hittades förra året tre välbevarade barnmumier. De tre barnen, två flickor och en pojke, hade offrats rituellt och sedan begravts. Det har nu visat sig, att den ena flickans DNA överensstämmer med arvsmassan hos en person bosatt i Washington. Personen ifråga är av peruanskt ursprung. Forskargruppen har kommit fram till att den lilla inkaflickan och den nu levande personen hade en gemensam förfader på mödernet för sexhundra år sedan.

4 Protokoll Närvarande nitton medlemmar. fört vid Nora Släktforskarklubbs årsmöte på Tullbackagården i Nora den 22 mars Ordförande Britt-Marie Lundell hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsen till årsmötet godkändes. 3 Dagordningen för mötet godkändes. 4 Till ordförande för årsmötet valdes Britt-Marie Lundell. 5 Till sekreterare för årsmötet valdes Ann- Mari Söderberg. 6 Till protokolljusterare valdes Mary-Anne Eriksson och Leif Lindahl. 7 Årsmötet behandlade a) Styrelsens årsberättelse b) Kassörens resultat- och balansräkning c) Revisionsberättelsen och beslutade godkänna dessa. 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 9 Årsavgiften för år 2001 blev oförändrad 75 kronor. 10 Till ordförande på ett år omvaldes Britt-Marie Lundell. 11 Till tre styrelseledamöter på två år omvaldes Birgitta Persson, Gunnel Molitor och Inga- Stina Persson. 12 Till revisorer omvaldes Leifh Lindman och Inger Folkesson samt till revisorsuppleant Ronald Ahlgren. 13 Till Kaffekommitè omvaldes Gun Kjellquist och Inger Folkesson. 14 Till valberedning omvaldes Ann-Chatrin Utterbäck (sammankallande) och Birgitta Carlsson. 15 Övriga frågor: a) Medlemsantalet har under året ökat med sju st. och är nu totalt 66 medlemmar. b) På världsbokdagen den 13 april deltar Nora släktforskarklubb på biblioteket. c) En läsecirkel bildas tillsammans med NBV. Biblioteket tillhandahåller böcker. d) Britt-Marie Lundell informerade om att det på biblioteket finns tidskriftsamlare med andra klubbars medlemstidningar.

5 g) Biblioteket har inhandlat en ny rullfilmsapparat. a) Gravstensinventering är påbörjad på Södra kyrkogården. b) Nora Släktforskarklubb har en egen hemsida på internet, enklaste sättet att hitta dit är att skriva welcome.to/forskare Leif Lindal sköter hemsidan. c) Årets släktforskardagar kommer att hållas i Linköping den augusti. d) Material till Anno Domini efterlystes. e) Årsmötet bestämde att medlemsförteckningen skall tas med i Anno Domini. 16 Årsmötet avslutades. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med gott bröd. Därefter visade Åke Mossberg bilder på temat Norra Kilsbergen. Vid protokollet Ann-Mari Söderberg Justeras: Britt-Marie Lundell Årsmötesordförande Mary-Anne Eriksson Leif Lindahl Släktforskarnas Hus i Leksand har flyttat till nya lokaler. De finns numera i Moskogen (granne med Hotell Moskogen). Där finns 45 forskarplatser med mikrokortsläsare, och alla Sveriges kyrkböcker på mikrofiche fram till Öppet i sommar: t o m 9 juni må-fre , onsdag juni-11 augusti må-to , fredag Tel: , fax: , Adress: Box 175, Leksand Hemsida: Riksarkivets Forskarcentrum i Arninge, Täby nr 2/00 kommer att hållas stängt från 1 juni till och med 24 juni. Alla lådor med mikrokort skall inventeras, alla felställda kort placeras på rätt plats och alla försvunna kort skall ersättas. Ovanstående enligt Släkthistoriskt Forum Har Du tänkt forska på Krigsarkivet i sommar? Då bör du notera att Krigsarkivet kommer att vara stängt mellan 21 juli 6 augusti på grund av att man skall måla om fönstren i forskarsalen.

6 NORA SLÄKTFORSKARKLUBB, MEDLEMSFÖRTECKNING Ahlgren Ronald Lindvägen NORA Alhager Bengt Järnvägsgatan 16 B, 4 tr ÖREBRO Andersson Arnold Hovgården ISTORP Andersson Karin Drottning Kristinag. 10 P NORA Andersson Patrik Skördevägen NORA Andersson P-O Ringvägen 14, 2 tr KUNGSÄNGEN Arvidsson Rune Älvstorpsvägen NORA Bergström Mats Ottevägen TULLINGE Björk Barbro Bygget SIMLÅNGSDALEN Bohman Olle Lindvägen NORA Broman Cristina Rättarvägen 8 A NORA Bromhagen Ingemar Tackjärnsvägen 12, Plan V BROMMA Carlborg Kerstin Svärdlångsvägen ÅRSTA Carlsson Birgitta Tackjärnsgränd NORA Carlsson Sigbritt Hermanstorpsvägen LINDESBERG Collin James Jaktstigen FRÖVI Davidsson Bertil Nygatan NORA Engberg Börje Sörgården Vallentuna Eriksson Dagny Bergslagsgatan NORA Eriksson Mary-Anne Bergslagsgatan NORA Ferner Zaida Stafettvägen SÖDERTÄLJE Folkesson Inger Box NORA Gustafsson Britt-Marie o Sven Fågelvägen NORA Hallberg Erik Gråhundsvägen SKÖNDAL Hansson Hans Ollonvägen DANDERYD Hansson Herbert Pl NORA Henningsson Sol-Britt Sjöliden NORA Hjulström Elisabet Kungsgatan NORA Holmkvist Ulla Långdansvägen STAFFANSTORP Johansson Jan-Åke Rävbergsvägen NORA Johansson Ulla Hidinge Gård FJUGESTA Järliden Ruben Änggatan ÖREBRO Karlsson Håkan Skolgatan 29 A KARLSKOGA Karlsson Sune Övragården, Älvhyttan GYTTORP Kjellquist Gun V. Soltunet NORA Lind Stefan Nävervägen NORA Lindahl Leif Trädgårdsgatan NORA Linder Maj Rådstugugatan 28 K NORA Lindman Leifh Friggagatan NORA Lundell Britt-Marie Trädgårdsgatan 14 H NORA Löf Anders Timrågatan VÄLLINGBY Magnusson Mayvor Arlavägen 2 A NORA Molitor Gunnel Fornaboda LINDESBERG Mossberg Åke Bergslagsgatan NORA Nordenmalm Ragnar Knapptorp, Viker GYTTORP Nordin Kristina Björknäsvägen GULDSMEDSHYTTAN Olsson Per-Olof Hagalund KOPPARBERG Persson Birgitta Alvägen NORA Persson Inga-Stina Anders Wedbergsgatan NORA Persson Lars-Ove Prickbo, Älvhyttan GYTTORP Persson Sven-Olov Skogvaktargatan DEGERFORS Pettersson Birgitta Rådstugugatan NORA

7 Ridderström Leif Horsensgatan KARLSTAD Ringström Ella Ågatan NORA Roman Lars-Ove Råbykorset VÄSTERÅS Sonevik Solveig Glösbo RENGSJÖ Strid-Gustavsson Kerstin Villagatan ÖREBRO Söderberg Ann-Mari Mårdstigen NORA Utterbäck Ann-Chatrin Ljunggränd NORA Wickström Karin Vågmästargatan 3 E NORA Wideman Britha Vargtorpsvägen 3 E NORA Wildhammar Jan-Åke Mårdstigen NORA William-Olsson Jan Rävbergsvägen NORA Ny Medlem Mona Pettersson, Eddavägen 25, KUNGSÖR hälsas Hjärtligt välkommen till Nora Släktforskarklubb Ett Gammalt Dokument av Britt-Marie Lundell Det lär väl inte vara första gången, som det, i denna tidning, skrivs om Lagläsaren Erik Anderssons släkt från Hovmanstorp. Anledningen till att jag nu återkommer till denna släkt är ett gammalt dokument, som innehåller en mycket intressant uppgift. Dokumentet ifråga ägs av en privatperson bosatt i Nora-trakten, men härom året fick Åke Mossberg tillfälle att fotografera av detsamma. Det är skrivet av Lagläsaren Erik Anderssons son Lars Eriksson och daterat den 2 augusti Det har ju i en del tidigare artiklar om Hovmanstorpssläkten antagits att Lars Erikssons hustru var dotter till Olof Gotskalksson i Gammelhyttan och hans hustru Anna Torbjörnsdotter (av Viker- Ekestubbe släkten). Bl a har ett domboksprotokoll den 10/ varit en bidragande orsak till detta an - tagande. Protokollet har följande lydelse: Pålades Erich Olsson på Gamblehyttan, at sitt Syskonebarn Abraham Larsson i Håmmanstorp, meddehla Copier af sine här producerade Documenter, med hvilcka han vill bevijsa sigh lagligen vara kommen till Gamblehyttehemmanet. Omnämnde Erich Olsson är son till Olof Gotskalksson i Gammelhyttan och Abraham Larsson son till Lars Eriksson i Hovmanstorp. Uttrycket syskonebarn har blivit feltolkat och orsakat det felaktiga antagandet, att Abraham Larsson skulle varit son till en syster till Erik Olsson. I själva verket var Abraham Larsson och Erik Olsson kusiner. Abrahams mor var alltså syster till Eriks far, Olof Gotskalksson, och dotter till Gotskalk Eriksson, bergsman i Gammelhyttan. Bekräftelsen på detta hittar man i det gamla dokumentet från Lars Eriksson meddelar nämligen där, att han upplåtit och sålt till sin hustrus broder

8 Gammelhyttehemmanet. Detta dokument finns också omnämnt i domboken den 3/ Lät Olof Gotskalksson på Gamblehyttan opbiuda åthskillige dehlar af Gamblehyttehemmanet som han sig tillhandlat. Aff Lars Erichsson i Hofmanstorp d. 2 Aug. 1645, En femptedehl för 12 fath Ossm.. Gotskalksdotter. Nedan följer en avskrift av omnämnda dokument. Håkan Henriksson, Arkivcentrum i Örebro, har på sin hemsida publicerat Julius Dahlins Antavla. Där hittar man att Håkan i sin forskning kommit fram till att Lars Erikssons i Hovmanstorp hustru hette Kerstin Bekenner Jagh migh Lars Ericksson boendes I Hoffmanstorp wtij Nora Bärtzlag och ghör hermedh wetherlightt att Jagh haffuer med min hustros beråde mode och Jaa samptyckio haffuer oplåtit och såldt till min hustros broder Oluff Ghodtskalksson på Ghamblehytan min hustros arffuedehl wtij hemmanet han bor opå wtij samma hytta nemligh på en Systerdehl den hon efter sine föräldrar ärffdt haffuer för ossmuniärn tolff fat hvilka the opt? 12 fat Jern Jagh haffuer opboritt och med all god nöio bekommit den förste odziern med sista?? till all fullo nöijo well??? betallt ähr derföre iagh och min hustro affhenda den bemelte systerdell Iffrå oss och wåra Efterkommande och till ägna ährligt bemelt wår broder Oloff hans hustro och barn efterkommande arffuinghar den samma dell att niuta och bruka för sit eghitt oqualt för allt Clander och eftertall till euinderligh eghendom, att detta så??? wissa sanningh ähr tagher iagh desse ährlighe men till wittnes sampt mäd deras nampn och bomärken warder bekreftat. Datum aff NORA Stad d. 2 Augusti åhr Lars Eriksson Torbiörn (bomärke) Larsson på Skrikarhyttan Oluff (bomärke) Nilsson i Nora Oluff (bomärke) i Tolsboda

9 Fattigvården i Sverige Kortfattad Historik Redan på 1100-talet började man dela in vårt land i församlingar och kommuner. Menigheten samlades kring en kyrka och bildade en kyrksocken. De behövande, som fanns i socknen, skulle församlingsborna själva sörja för. Vår första evangeliska kyrko-ordning är av år 1571, och där står att Wij skole låta oss wårde om de fattiga, sjuka, halta och blinda. Av landskapslagarna framgår att en del av tiondet som går till Kyrkan skall behållas av ortsbefolkningen och användas till hjälp åt de behövande. Men detta ändrades med tiden, och prästerna och kyrkan behöll hela tiondet för egen del. Härigenom avbröts den påbörjade fattigvården, och kyrkan blev allt rikare, och de fattiga allt fattigare. I tiggarstadgan av år 1642 påbjöds att fattiga personer skulle försörjas på hemorten. Kmt utfärdade den 6 dec 1695 ett påbud, att Sveriges alla församlingar noggrant skulle rapportera alla tiggare, allmosehjon, fattiga och eländiga, som fanns i socknarna år gjordes ett försök att få bukt med tiggeriet genom ett påbud, som gick ut på att alla gatuliggare skulle tillställas de manufakturister och hantverkare som kunde ha dem i sin tjänst. Vid kyrkor och på allmänna platser placerade man ut fattigbössor fastslog Hospitalföreningen att varje hemsocken skulle försörja sina fattiga. Följden av detta blev, att många fick det ändå svårare, eftersom socknarna också hade rätt att förhindra fattiga personer, som kunde bli en belastning för fattigvården, att flytta in. Man motade också bort tiggare från grannsocknarna. I en del socknar ordnade man med s k fattigbrickor åt sina fattiga. En sådan bricka bestod ofta av ett stycke näver med den fattiges namn. Där fanns också prästens sigill. Detta ledde till att det ofta förekom fejder och tvister emellan socknarna, som naturligtvis inte ville att just deras utgifter för fattigvården skulle öka. Sveriges allmänna fattigvårdsstadga tillkom år Då äntligen blev det slut på fejderna socknarna emellan. Enligt den ändrade lagen måste inflyttade personer ha varit bosatta i socknen i tre år, innan man kunde räkna med något understöd. Senare avkortades tiden till sex månader, men år 1871 gjordes en ny justering, och tiden utsträcktes till ett år. Socknarnas fattigkassor fungerade också som lånekassor. Fattigmagasinen, som började byggas under mitten av 1800-talet, ombesörjde utlåning av spannmål för fattigvårdens räkning. S k rote eller socken gång infördes under 1800-talets första hälft och försvann inte helt förrän 1918 års fattigvårdslag började gälla. I slutet av 1800-talet började man placera en del fattighus i anslutning till jordbruk. Man kunde då utnyttja de intagna som arbetskraft på det närbelägna jordbruket, eller också lånade man ut dem till andra bönder. Socialhjälpslagen trädde i kraft Britt-Marie Lundell Har Du e-post? I så fall vill vi gärna att du meddelar din e-post-adress till någon av oss. Tack på förhand! Styrelsen Presstopp! Inte mindre än 29 personer mötte upp till vår utflykt den 27 maj. Fantastiskt! Uppehållsväder rådde vid starten, men när vi anlände till Västgöthyttan strilade regnet ner. Björn Gerhardsson i Rosa Gården hälsade oss välkomna. Han hade mycket intressant att berätta om byn och bjöd på förfriskningar! I samlad tropp besåg vi också platsen där hyttan en gång låg och ett litet kraftverk nere vid bäcken. Vi säger TACK! Därefter tog vi oss, efter ett kortare stopp vid Staksund, på leriga och sliriga vägar upp till en vändplan ca 200 m från torpet Övre Krokryggen. Några av bilarna höll nästan på att köra fast i leran. Torpet står alltjämt kvar, men har inte varit bebott på länge. Här delade vår guide, Åke Mossberg, med sig av sina kunskaper om torpet, omgivningarna och människor som en gång bott i dessa trakter. Här inne i det gamla, ödsliga torpet passade vi också på att packa upp, och stärka oss med innehållet i, våra medhavda kaffekorgar. Sista anhalt på vår utflykt blev en sten belägen i skogen efter vägen ner mot Nya Viker. Den är numera ganska mossbelupen, men man kan ändå se att där står: VÄG AF A L S. Den som huggit in detta lilla meddelande är Anders Larsson, som var med och byggde flera vägar här i Nora-trakterna, och som senare under sina många och långa vandringar i socknen samlade in många värdefulla uppgifter, som han sedan skrev ner, och som nu finns att läsa i hans bok Nora Socken Förr och nu. Trots att det regnade på oss fick vi en trevlig och intressant eftermiddag tillsammans. TACK Åke. Ordförande

10 Välkommen till Linköping augusti 2000 Släktforskardagarnas Hemsida: Teman för årets släktforskardagar: Kvinnoöden & Släktforskning i tiden. Preliminärt Föreläsningsprogram: (Tidsplanen ännu ej fastställd) Jan-Paul Strid Berättar om ortsnamn med kvinnoanknytning. Kalle Bäck Om Svärmödrar. Han har en ny bok i ämnet. Lantmäteriet 1. Kartor. 2. Om överföring av kartor till nya medier. Gunnar Elfström Från G:a Linköping kåserar om Bemärkta kvinnor i Linköping. Olof Hörfors Linköpings Blodbad, för 400 år sedan. Gun-Britt Monell Berättar på Horndialekt om Kisa-mor. Margareta Schelin Representerar Riksskatteverket och berättar om Nya Folkbokföringen. Johan Birath Från Boxholm berättar om Sockenstämmoprotokoll, vinklat mot Kvinnoöden. Lindblom Genetiska analyser. Andén Paliografi (läran om äldre tiders skrivarter) hur man läser gammal text med nya dataprogram. Björn Johansson Släktforskning i tiden, om teknikens utveckling och hur det påverkar släktforskarna. Östra Skrukeby Hembygdsförening Ett Kvinnofrieri år Teaterstycke. Gustaf von Gertten Forskning i Pommern. Ted Rosvall I Giljotinens skugga eller Kvinnan med Järnmasken Plats: Folkets Park mittemot kulturhistoriskt intressanta Gamla Linköping. Arrangörer: DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskning. Firar 20 år. ÖGF Östgöta Genealogiska Förening. Firar 50 år. Utställningens öppettider: Lördag 26/8 kl , Söndag 27/8 kl Bussutflykter: (Pris 290:-) Fredag 25/8 anordnas två bussutflykter. Tur 1 går bl a till Vreta Kloster, Ulfåsa (Heliga Birgittas hemvist), Bjälbo (Folkungarnas säte) och medeltidsstaden Skänninge. Tur 2 går bl a till Askeby (Medeltida kloster), Kinda kanal samt slotten Ekenäs, Bjärka-Säby och Sturefors. Båda turerna utgår från Folkets Park kl 9.30, åter i god tid före kvällens stadsvandring. Stadsvandring: (Pris 50:-) Fredag 25/8 kl 18.00, guidad stadsvandring i Linköpings centrala delar, utgående från Domkyrkan. Stämmomiddag: (Pris 390:-) Lördag 26/8 kl sedvanlig Stämmomiddag på Linköpings Konsert & Kongress, inte långt från Domkyrkan. Öppet för alla. (Föranmälan) Anmälan till: (avser bussutflykter, stadsvandring & stämmomiddag) Postadress: DIS/ÖGF, Gamla Linköping, LINKÖPING, Tel: , Fax: , E-post: Logi: Boka i god tid. Flera evenemang pågår samtidigt, bl a Spelmansstämma i G:a Linköping. Ytterligare information: Linköpings Turistbyrå tel , fax

11 Nora-Gården, Alntorps Ö Carl-Emil Bergstrands förnämliga sommarhus, byggt i mitten av 1890-talet. Trevlig Midsommar! önskar Styrelsen

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 38 Junius 2001 vägen. Vid ödetorpet Östra Ökna i norra Kilsbergen kunde utflyktsgeneralen Åke Mossberg hälsa ett

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll vid årsstämman 2015

Protokoll vid årsstämman 2015 Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 Protokoll vid årsstämman 2015 Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Vårväderstorget 3 1 Stämmans öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2008-3 ( 27-42) Tid och plats 2008-04-09 i Södertälje Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm 27 Sammanträdets

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer