LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län, LBR, är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer som själva är aktiva i en lokal utvecklingsgrupp och ledamöterna har geografisk spridning över länet. Styrelse och övriga funktionärer Ordinarie styrelseledamöter Sivert Gustafsson, ordförande Österviks Byalag Karlskoga Kristina Bergsten-Olofsson Viby hushållningsgille Hallsberg Lars Carlsson Järle Byalag Örebro Elizabeth Franzén Järnboås bygdegårdsförening Nora Ewa Overmeer Latorps Byalag Örebro Björn Pettersson Rockhammars Idrottklubb Lindesberg Styrelsesuppleanter Hans Eriksson Wedwog-Qwarnbacka Byalag Lindesberg Anette Jansson Svartå Utvecklingsgrupp Degerfors Barbro Johansson Finnerödja Byalag Laxå Sven Kivling Viby hushållningsgille Hallsberg Staffan Jackson Vikers hembygdsförening Nora Mona Neumann Hasselfors Byalag Laxå Anette Jansson har varit sekreterare i styrelsen. Revisorer ordinarie Sture Andersson Sibbo Utterbäcks Byalag Karlskoga Bengt Willén Askersunds Byalag Askersund Revisorer ersättare Wivianne Högman Mullhyttans Bygdeförening Lekeberg Jan-Erik Höijer Degerfors Hushållningsgille Degerfors Valberedning Håkan Lindstedt, sam kall. Ervalla Hembygdsförening Örebro Bo Åkerling Askers Bygdegårdförening Örebro Bo Grimsell Edsbergs Bygdegårdsförening Lekeberg Christer Wallin Hörkens Bygdegårdsförening Ljusnarsberg

2 Årsmöte Den 14 mars hölls länsbygderådets årsmöte på Miljövårdscentrum i Örebro. 2 I samarbete med föreningen L&SEK *) genomfördes därefter ett seminarium då mottagaren av föreningen L&SEK:s pris till Årets eldsjäl, Ewa Overmeer, berättade om hur arbetet fungerar i Latorps byalag och hur hon leder den verksamheten. Styrelsemöten Styrelsen har sammanträtt åtta gånger. Mötena har i tur och ordning förlagts till Björkhaga hemma hos Sivert, Annas Café i Vedevåg, Hasselgården i Hasselfors, Gjuthuset i Latorp, Folkets Hus i Svartå, Nalavibergs gårdsbageri Viby, Sporthallen i Rockhammar, Österviks bystuga. Kansli Anette Jansson var anställd på kansliet i Svartå under 2009 på 50%. Medlemmar Antalet lokala grupper i länsbygderådet var vid årets utgång 138, fyra lägre än förra året. Vid uppdatering av medlemsregistret konstaterades att några grupper inte längre är aktiva och de har strukits. Glädjande är att fem nya grupper har bildats. Föreningen L&SEK Enligt avtal med regionförbundet hade föreningen L&SEK skrivit förslag program för regionförbundets inriktning för regional utveckling inom området Lokal utveckling och social ekonomi. Sivert Gustafsson har ingått i en skrivargrupp. Sivert Gustafsson även ingått i en beredningsgrupp för behandling av ansökningar om L&SEK-stöd, samt ingått i valberedningen. Lars Carlsson har varit styrelseledamot och kassör i föreningen L&SEK, samt ledamot av AU. Den 26 januari deltog Sivert Gustafsson i ett möte med personer från föreningen PLUS och informerade om L&SEK. Den 17 februari deltog Sivert Gustafsson på begäran av SENS, Social Ekonomi i Norra Skaraborg, (L&SEK:s motsvarighet), i deras årsmöte och informerade om varför L&SEK en gång bildades, nuvarande nätverk, uppgifter och finansierings-modell. Medlemskap och uppdrag i andra organisationer Länsbygderådet har under året varit medlem av föreningen L&SEK (föreningen Lokal Utveckling och Social Ekonomi i Örebro län) föreningen PLUS, den ideella förening som bildats inom NUTS II-området region Östra Mellansverige, samt den ideella sektorns arbetsgivarorganisation KFO. Lars Carlsson har under året varit ordinarie styrelseledamot i Hela Sverige ska leva, ledamot av övervakningskommittén för regionalt strukturfondsprogram för Väst- och Sydsverige. Sivert Gustafsson har varit revisor i föreningen PLUS.

3 Deltagande i Riksorganisationens Hela Sverige skall leva (HSSL) aktiviteter mars HSSL jämställdhetsseminarium Utbildning i Stockholm. Sivert Gustafsson deltog. 23 mars HSSL jämställdhetsgruppen Möte med jämställdhetsgruppen i Sunne, Sivert Gustafsson deltog april HSSL föreningsmöte och årsmöte Mötena genomfördes i Sunne. Lars Carlsson, Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog maj HSSL Informationsnätverk HSSL hade anordnat ett seminarium i Uppsala för det nybildade informationsnätverket med länsbygderåden. Teknik samt juridiska aspekter på användning av hemsida och sociala medier behandlades. Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog september HSSL ordförandekonferens för länsbygderåden HSSL:s årliga konferens för länsbygderådens ordförande genomfördes i Sigtuna. Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog, den sistnämnde i rollen som styrelseledamot i HSSL. 6 november HSSL Fas3-anordnare HSSL:s projektledare för Fas3 hade ett möte i Västerås med arbetsförmedlingen i Västmanland. Sivert Gustafsson deltog och lämnade synpunkter på upplägget för det fortsatta arbetet, med fokus på ansvaret hos lokala grupper och de krav som arbetsmiljölagen ställer på den som är verksamhetsansvarig. 25 november HSSL och Posten Seminarium om internethandel I Örebro genomfördes Postens och HSSL:s gemensamma seminarieserie i Sverige. Temat var internethandel. 18 deltagare. Länsbygderådet svarade för allt planeringsarbete. Lars Carlsson, Anette Jansson och Sivert Gustafsson deltog. Innan seminariet påbörjades anordnades ett möte för diskussions om postens möjligheter att utföra ytterligare serviceinsatser på landsbygden. Deltagare från posten, Hela Sverige ska leva, länsstyrelsen och länsbygderådet. 8-9 december HSSL:s höstmöte Höstmötet genomfördes i Lundsbrunn. Lars Carlsson, Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog. Landsbygdsriksdagen år 2010 Länsbygderådet i Örebro har avsatt :- till stöd för de lokala utvecklingsgruppernas deltagande i Landsbygdsriksdagen i Sunne år 2010.

4 LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l Economie Rurale 4 Följande LEADER-områden som helt eller delvis berör Örebro län: Bergslagen Gränslandet Mellansjölandet Värmlands Bergs Lag Västra Mälardalen Sivert Gustafsson, Anette Jansson och Ewa Overmeer har under året haft uppdrag inom Mellansjölandet och Lars Carlsson, Björn Pettersson och Elizabeth Franzén inom Bergslagen. Infoblad Länsbygderådets infoblad har utgivits med tre nummer i en upplaga av 550 exemplar och har sänts till lokala grupper, andra aktörer inom den sociala ekonomin samt till mottagare i offentlig verksamhet.. Några av de ämnen som har hanterats var skolans stora betydelse för en orts utveckling, byalagens möjlighet och ansvar att öppna för och ta emot arbetslösa personer, energifrågor, RTP och RUS, boenden för 60+ med tillhörande frigörande av villor och gårdar, jämställdhet, kommunernas översiktsplaner, lokala utvecklingsplaner, artiklar om positiva händelser på olika orter m.m. Hemsidan Hela Sverige ska levas nya hemsida kom igång under sommaren. De grupper som har svarat på hela enkäten till Bygdebanken finns nu publika på hemsidan. Anette Jansson var kontaktperson till HSSL och ansvarig för arbetet med uppdatering av länsbygderådets sida. Inspirations- och studieresa till Gotland Den augusti genomförde länsbygderådet en studieresa till Gotland med 29 deltagare från 13 olika grupper. Totalt lämnade länsbygderådet stöd med kronor till resan. Länsbygderådet på Gotland gjorde stora insatser i planeringen inför resan och svarade även för guidning. LBR-seminarium Den 7 november genomförde länsbygderådet på Kvinnerstaskolan i Örebro ett seminarium för lokala utvecklingsgrupper. 18 deltagare. De tunga programinslagen var lokala utvecklingsplaner och hur arbetet med jämställdhet ska föras vidare. Presentation av HSSL:s nya hemsida gjordes också.

5 Övrig information och rådgivning till lokala grupper 5 Länsbygderådet har kontinuerligt vidaresänt information om kommande konferenser, möten och kurstillfällen via e-post till de grupper som har meddelat e- postadress. Informationer från länsbygderådet har sänts med post till alla grupper. Länsbygderådet har vid möten med föreningar informerat om LEADER, fonder och om L&SEK-stöd. Rådgivning om fonder och projektidéer har skett till en vägsamfällighet och i ett specifikt bredbandsärende till en lokal utvecklingsgrupp. Sivert Gustafsson var även ordförande på vägsamfällighetens årsstämma. Den 21/1 deltog Sivert Gustafsson i ett möte med Ervalla bygdelag, företrädare för Örebro kommun och regionförbundet. Ämnet var Örebro kommuns översiktsplan. Lars Carlsson och Sivert Gustafsson har medverkat vid utformningen av stadgar för den nya utvecklingsgruppen Ervalla bygdelag. Under maj månad hade Sivert Gustafsson kontakter med byalaget i Finnerödja om agerande för att få en ny bensinmack till orten när Norsk Hydro avvecklade sin drivmedelsanläggning. Byalaget fick stöd från LEADER Mellansjölandet för sitt mobiliseringsarbete för en ny bensinmack och därmed också minska hotet mot livsmedelsbutiken fortsatta existens. Den 23/6 besökte Sivert Gustafsson Vretstorp och gav informationer till interimsstyrelsen för Vretstorps byalag. Den 15/10 deltog Anette Jansson och Sivert i styrelsemöte i det nybildade byalaget i Villingsberg och bl.a. informerade om olika juridiska alternativ för en förening. Den 10/12 deltog Björn Pettersson och Sivert Gustafsson i ett möte med den lokala utvecklingsgruppen i Vedevåg i planeringen för att åter få en livsmedels-butik på orten. Utvecklingschefen Kjell-Erik Eliasson från Lindesbergs kommun deltog också i mötet. Remissyttranden Länsbygderådet har avgivit följande remissyttranden: Till regionförbundet, dialogremiss om regional utvecklingsstrategi RUS Till länsstyrelsen remissyttrande vid revidering av landsbygdsprogrammet.

6 Representation i Länsstyrelsens samrådsorgan och i övriga aktiviteter 6 Örebro län kraftsamlar Den 2 mars anordnade länsstyrelsen och regionförbundet en konferens med brett deltagande från näringsliv, offentliga aktörer och den ideella sektorn med anledning av arbetslöshetssituationen i länet. Anette Jansson och Sivert Gustafsson deltog. Landshövdingemöten Den 20 april och 26 oktober har landshövdingemöten ägt rum med deltagande av ett stort antal av länets aktörer för de mest skiftande områden. Sivert Gustafsson deltog båda gångerna och i april deltog även Anette Jansson. Rådet för landsbygdsutveckling Den 4 mars hade rådet för landsbygdsutveckling ordinarie möte. Sivert Gustafsson deltog. Den 8 maj genomförde rådet en resa i de norra delarna av länet. Temat denna gång var skog och olika objekt besöktes, bl.a. Älvhyttans naturreservat, Mellanskogs visningsanläggning söder om Lindesberg och den stora virkesterminalen i Hällefors. Sivert Gustafsson deltog i resan och även vid planering av resan. Den 27 augusti genomförde rådet en konferens i Örebro med namnet Se landsbygdens möjligheter. Målgrupp var primärt beslutsfattare i offentlig verksamhet. Bland föredragshållarna fanns bl.a. ordföranden i Hela Sverige ska leva, personer från regeringskansliet, universitet m.fl. Konferensen öppnades av landshövdingen. Från länsbygderådet deltog Anette Jansson, Lars Carlsson och Sivert Gustafsson. Den sistnämnde hade också ingått i den arbetsgrupp som hade planerat resan. Drivmedel och kartläggning av övriga servicefrågor Länsstyrelsen med Patrik Pettersson som ansvarig hade under året utrett drivmedelssituationen i länet. Det fanns tydliga hot om nedläggningar på vissa orter. Patrik Pettersson hade uppdragit åt FLF Landsbygdsservice att kartlägga nuläget avseende tillgången till drivmedel och butikernas prognos för fortsatt verksamhet. Länsbygderådet sände till de lokala grupperna ut en enkät med frågor om drivmedelsförsörjningen. I maj genomfördes ett seminarium på länsstyrelsen med Ove Nordling från Hela Sverige ska leva som föredragshållare. Temat hade rubriken Bymacken. Deltagare var personer från lokala utvecklingsgrupper, bensinstationsföreståndare, politiker, länsstyrelserna i Örebro och Västerås och en person från länsbygderådet i Västman-land. Sivert Gustafsson deltog och hade även medverkat vid planering av seminariet. I oktober genomfördes en rundresa till länets kommuner för möten med några av kommunalråden, kommunchefer, utvecklingschefer och andra chefstjänstemän. Syftet var att diskutera kommunernas planer för utveckling av de olika delarna av kommunen. Resan var initierad av länsstyrelsen och deltagare var några av mentorerna från FLF, Patrik Pettersson samt från länsbygderådet Sivert Gustafsson.

7 7 Deltagande i regionförbundets aktiviteter 27 februari Fredagsakademin Mona Hedfeldt och Johan Mörck från Centrum för Urbana och Regionala studier, Örebro Universitet, presenterade sina analyser under rubriken Hållbar regional utveckling - Att bo, arbeta och leva i Örebro län. Sivert Gustafsson och Lars Carlsson deltog. 3 mars RUS information RF Var med när vi lyfter! Storforum för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin RUS. Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog. 27 maj Kick-Off för tillväxtprogrammet Regionförbundets hade i Örebro Kick-Off för det regionala tillväxtprogrammet RTP. Lars Carlsson och Anette Jansson deltog 10 september Regionalt utvecklingfsorum Storforum för nästa steg i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin RUS genomfördes i Örebro. Sivert Gustafsson och Anette Jansson deltog. 2 oktober Fredagsakademin Sofia Sohl, doktorand i statskunskap i forskargruppen Youth and Society vid Örebro universitet, presenterade en översikt av svenska ungdomars attityder och värderingar när det gäller arbete, utbildning, boende, fritid, hälsa och politiskt deltagande, viktiga parametrar vid planering av det kommande samhället. Sivert Gustafsson deltog Deltagande i övriga konferenser och möten mars Mellanlanda Konferens i Ulricehamn om landsbygdsutvecklingsfrågor. Anette Jansson deltog. 3 september Kunskapskonferens Kunskapskonferens Kooperativt företagande i Uppsala inom nätverket PLUS, Östra Mellansverige. Anette Jansson deltog oktober Emmabodakonferensen Den årliga konferensen i Emmaboda med brett program om landsbygdsutveckling. Anette Jansson deltog oktober NGO forum09 Som den enda officiella konferensen om Social Ekonomi under det svenska ordförandeskapet i EU medarrangerade SERUS konferensen ngoforum09 i Örebro. Ledande organisationer från den sociala ekonomin i Europa samlades under det svenska ordförandeskapet. Målet för konferensen var att ta fram ett koncept för att till EUkommissionen lyfta in frågorna om den sociala ekonomins betydelse för utvecklingen i Europa. Sivert Gustafsson deltog. 2 november Jämställdhet, Dr Jackson Catz Länsstyrelser, regionförbund och landsting i länen i Mellansverige anordnade i Västerås en heldagskonferens på temat Jämställdhet. Huvudtalare var den ameri-kanske forskaren Dr. Jackson Catz. Sivert Gustafsson deltog.

8 8 5-6 november Ekonomidagar i Västerås De årliga ekonomidagarna genomfördes på Mälardalens högskola i Västerås. Riskkapitalförsörjning var en av huvudfrågorna. Anette Jansson deltog. 18 november Ideellt Forum i Stockholm Konferensen arrangerades av riksorganisationer inom den sociala ekonomin. Temat var om den ideella sektorn i samarbete med näringslivet eller den offentliga sektorn kan bli en framgångsfaktor när det gäller att leverera tjänster. I panelen ingick bl.a. några riksdagsledamöter som fick ge sin syn på vem som ska utföra tjänster som idag oftast utförs av offentliga aktörer. Sivert Gustafsson deltog. 19 november Build Bridges Örebro kommun hade inbjudit till ett möte hos den syrianska föreningen i Örebro. Mötet är del i Örebro kommuns medverkan i ett treårigt projekt inom Östersjöregionen (European Baltic Sea Region, BSR). Projektet handlar om livskvalitet i den fysiska planeringen. Många utlandsfödda deltog i mötet. Sivert Gustafsson deltog för länsbygderådet. 20 november Upphandling och valfrihet I Skövde genomfördes en konferens på temat LOU *), LOV **)och Utmaningsrätten, angående vem som kan/ska utföra välfärdstjänster i Sverige. Arrangörer var Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Tillväxtverket och Skaraborgs Kommunalförbund. Sivert Gustafsson deltog. *) Lagen om offentlig upphandling **) Lagen om valfrihetssystem Uppvaktningar Länsbygderådet har uppvaktat vid avtackning när Maggie Javelius och Lars Östring slutade på länsstyrelsen. Övrig opinionsbildning Med anledning av Karlskoga kommuns planer att hösten 2009 lägga ner skolan i Granbergsdal har Sivert Gustafsson skrivit artiklar i lokalpressen. Resultatet av många personers och organisationers engagemang i frågan gav resultatet att skolan får vara kvar ett år till och under det året jobbar byalaget för att starta en friskola hösten Slutord Styrelsen vill härmed tacka alla personer i utvecklingsgrupper, samverkande organisationer inom L&SEK, Länsstyrelsen Örebro län, Regionförbundet, Örebro läns landsting, länets kommuner och alla andra som vi haft kontakter med under året Örebro Styrelsen

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Dubbelt småländskt på årets prispall

Dubbelt småländskt på årets prispall God Jul! N Y H E T S B R E V N R 4 D E C E M B E R 2 0 0 Dubbelt småländskt på årets prispall Det var en mycket glad lokal utvecklingsgrupp som tog emot utmärkelsen på Hela Sverige ska levas höstmöte.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Årsstämma Länsförbundsstämma hölls den 12 mars på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Till stämman hade det inkommit

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013 4/2013 LOKAL FINANSIERING 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll 2. Ledaren 3. Tema LOKAL FINANSIERING Regionala

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2013

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2013 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2013 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Årets skånska genombrott Idéburen sektor

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer