örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1"

Transkript

1 örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

2 innehåll så här läser du Örnsköldsviks kommuns årsredovisning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6 Förvaltningsberättelse 6 GPS Styrmodell för Örnsköldsviks kommun 7 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 8 Uppföljning av förvaltningsorganisationens styrkort 13 Finansiell analys 13 Resultat och kapacitet 21 Risk och kontroll 26 Framtiden hot och möjligheter Förvaltningsberättelse Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin sammanfattande kommentar på det gångna året. Därefter följer en kort faktaredovisning om Örnsköldsviks kommun förr och nu. Förvaltningsberättelsens första del beskriver kommunens styrprinciper och ger en uppföljning av de mål, för både ekonomi och verksamhet, som satts på olika nivåer. Nästa del, finansiell analys, ger en utförlig beskrivning av kommunens och koncernens ekonomiska situation. Blocket avslutas med en framtidsbedömning. 29 Redovisningsprinciper 31 Resultaträkning 32 Kassaflödesanalys 33 Balansräkning 34 Nothänvisningar, Kommunen 36 Nothänvisningar, Koncernen 37 Verksamhetens nettokostnad, kommunen 37 Totalt nämnderna, nämndsresultat 38 Investeringar, kommunen 39 Fem år i sammandrag 39 Koncernöversikt ekonomisk redovisning Denna del inleds med en redogörelse av de redovisningsprinciper som tillämpas. På efterföljande sidor hittar du många relevanta räkenskapsrapporter med tillhörande specificering i nothänvisningar. Här finns övergripande uppgifter om både kommunen och koncernen. Kommunens investeringsverksamhet redovisas också i denna del. 40 Personalberättelse 44 Miljöberättelse personal- och miljöberättelse Här finns en mängd information om kommunens personal och personalarbete. Hur det ser ut i dagsläget och vilket arbete som bedrivs för att uppnå önskade förändringar. Delen innehåller också en beskrivning av kommunens miljöarbete, både övergripande och ute i verksamheterna. 46 Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 49 Kommunstyrelse - Konsult- och serviceförvaltning 52 Samhällsbyggnads-/kultur- och fritidsnämnd - samhällsbyggnadsförvaltning 58 Bildningsnämnd Bildningsförvaltning 62 Omsorgsnämnd/Humanistisk nämnd Välfärdsförvaltning 68 Rodret i Örnsköldsvik AB 70 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, inkl dotterbolag 72 Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB, inkl dotterbolag 73 Örnsköldsvik Airport AB 74 Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, inkl dotterbolag 75 AB Övikshem, inkl dotterbolag 76 Övik Energi AB, inkl dotterbolag 78 Organisation verksamhetsåret Ord & begrepp nämnder och bolag Här redovisas väsentliga delar av den verksamhet som bedrevs av Örnsköldsviks kommuns nämnder och bolag under det gångna året. Inom varje område beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv. För varje nämnd och bolag finns även en kort framtidsbedömning. Avsnittets indelning följer den organisationsöversikt som finns i slutet av årsredovisningen. 2 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

3 Utveckling för trygghet och attraktivitet Att arbeta för att människor i alla åldrar och med olika förutsättningar ska känna sig trygga, sedda och få de bästa möjliga förutsättningarna för ett bra liv både nu och i framtiden är bland det finaste och viktigaste man kan göra. Resultatet av det fantastiska jobb våra medarbetare runt om i kommunen gör visar sig dagligen hos våra medborgare, men också genom att omvärlden ser oss. Jag är glad att kunna konstatera att Örnsköldsvik även 2012 finns med bland de tryggaste kommunerna i Sverige i de öppna jämförelser som Sveriges kommuner och landsting genomför kring trygghet och säkerhet och tryggaste kommunen i tryggaste länet i Polisens undersökning blev Örnsköldsvik dessutom både årets kommun för arbetet med en bygd och stad i balans och årets återvinningskommun. Förra året fick vi dessutom utmärkelsen årets friluftskommun! Bra jobbat och tack för allt engagemang, alla ni som bidrar på ert sätt till det gemensamma! Privata investerare satsar också på Örnsköldsvik. På senare tid har vi sett stora satsningar på vindkraft, hotellbygge, bostäder och inte minst på verksamhetsetablering i kommunen. ComHems satsning på vår kommun var en av Sveriges största etableringar under året och ett välkommet tillskott till arbetsmarknaden. Ytterligare några trevliga exempel från året är förlovningsfesten med Umeå som blev en symbolhandling både för Kulturhuvudstadsåret och arbetsmarknadsregionen, gymnasieskolan som blev omnämnd som bäst i länet, det beslutades om mer personal till förskolan, besöksnäringen utvecklades starkt, servicepunkter på landsbygden kom till och massor av aktiviteter skedde under äldreåret Ett kvitto på god utveckling, i en annars svag konjunktur, är att kommunen dessutom ökade sin befolkning under Vid årsskiftet var vi personer, och vi fortsätter att arbeta för en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Här ingår förstås arbetet för en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion med Umeå. Örnsköldsvik och Umeå kompletterar varandra på ett bra sätt och kan erbjuda ett stort och brett utbud av jobb, upplevelser, studiemöjligheter och kan på så sätt attrahera än fler än vad de två orterna gör var för sig idag - en attraktiv kommun blir än mer attraktiv i en attraktiv region. Kommunens nämnder nådde inte budgeterat resultat 2012, vilket bidrog till att skatteintäkter och statsbidrag inte täckte nettokostnaden. Resultatet visar särskilt att det har varit svårt för skolan att anpassa kostymen efter elevutvecklingen, och att det krävs omsorgsfullt, strategiskt och handlingskraftigt arbete för att komma tillrätta med de utmaningar som finns inom skolans område. Fullmäktige har också riktat en uppmaning till hela den kommunala organisationen om ekonomisk återhållsamhet för att anpassa kostnader och intäkter. Arbetet har varit intensivt för att utveckla Rodret-koncernen. I detta har ingått ett fokuserat arbete av bland annat medarbetarna inom Övik Energi, men också genom att kommunen givit förutsättningar för energibolaget för den framtida verksamheten genom aktieägartillskott för amortering av lån och långsiktig stabilitet. Det senaste bokslutet visar också en avsevärd förbättring av resultatet i bolaget. Än en gång ett stort tack till alla er som bidrar med stort engagemang och många arbetstimmar till att göra kommunen till den trygga och attraktiva kommun Örnsköldsvik är och vill vara. Det är med gemensamma krafter, tillit och mod vi skapar framtiden! Elvy Söderström (S) Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström i samspråk med medarbetare inom konferens- och fikaservice. ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

4 örnsköldsviks kommun Kännetecknande för Örnsköldsvik är bland annat kombinationen av en stark företagskultur, trygghet, prisvärt boende, en fantastisk natur, rikt föreningsliv och framgångsrik idrott. Företagen är ofta högteknologiska med stark exportinriktning och lång tradition vilket är god grund för utveckling inom många andra områden. Under snart femton år har ett brett framtidsinriktat arbete för att utveckla Örnsköldsvik pågått. Idag heter detta utvecklingsarbete Världsklass 2015 och samlar ett stort antal medborgare för att göra Örnsköldsvik till en kommun av världsklass att leva och bo i och att besöka. I slutet av 2012 utsåg föreningen Hela Sverige ska leva till Årets kommun för sitt konsekventa sätt att arbeta med hela kommunens utveckling. Befolkningsutveckling Under 2000-talet vände befolkningsutvecklingen till en nettoinflyttning 2003 och därefter också befolkningsökning åren 2006 till ökade befolkningen igen till personer. Starkt bidragande var ett positivt flyttnetto på 157 personer, totalt flyttade personer in till kommunen medan lämnade Örnsköldsvik. Det är en stor förbättring jämfört med 2011 då det var 52 personer färre som flyttade in jämfört med antalet utflyttade. Även födelsetalet ökade något, under 2012 föddes 585 barn i Örnsköldsvik, jämfört med 562 året före. och möjligheterna ökade därmed ytterligare. Närmare bestämt har omkring invånare i regionen Sundsvall Umeå fått förbättrade dagpendlingsmöjligheter med Botniabanan och en större arbetsmarknadsregion har bildats. Näringsliv och arbetsmarknad Med sina omkring företag är Örnsköldsvik en företagstät kommun där de stora företagen och tillverkningsindustrin, som är mycket internationellt inriktad, länge har dominerat företagsbilden. Till de största företagen hör BAE Hägglunds, Mätsä Board, Bosch Roxtroth Mellansel, Domsjö fabriker och Sanmina. Papper, sjukvårdsutrustning, hydrauliska drivsystem, fartygskranar, stridsfordon, bakverk och elektronik är några exempel på produkter från Örnsköldsvik. Under året etablerade sig Com Hem i Arken vid Inre hamnen och har hittills 220 anställda i kommunen. Under senare år utvecklas även nya affärsmöjligheter och produkter inom konstellationer som exempelvis Processum Biorefinery Initiative. Handeln har utvecklats starkt och Örnsköldsvik har två gånger under 2000-talet utsetts till Årets stadskärna av Föreningen Svenska Stadskärnor blev också det nya parkeringshuset klart för att kunna ta emot den ökande besöksströmmen och Köpmangatan byggdes om till gågata. Fjällräven Center, som invigdes i augusti 2006 och som ligger vackert beläget vid Inre hamnen är ett viktigt tillskott till upplevelseindustrin. I arbetet med att öka Örnsköldsviks attraktionskraft är samarbetet mellan kommun, näringsliv och näringslivsorganisationer centralt. Ett exempel på detta är samarbetet Företagsam som drivs av kommunen och Företagarna gemensamt och i samarbete med andra företagsorganisationer och företag. Det handlar om att förbättra företagsklimatet och att göra det ännu enklare att driva företag i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala näringslivsklimatet i landets kommuner kom Örnsköldsvik 2012 på plats 155. Av de sysselsatta Örnsköldsviksborna arbetar 22 procent inom tillverkningsindustrin att jämföra med rikets 13 procent. I början på 2000-talet var motsvarande siffror ungefär 29 respektive 20 procent. Störst arbetsgivare är Örnsköldsviks kommun med omkring anställda, följd av Landstinget, BAE Systems Hägglunds och M-real. I oktober 2012 var arbetslösheten, d.v.s både öppet arbetslösa och sökande i program, i Örnsköldsvik 9,7 procent (2 665 personer). Detta är en minskning med 0,6 procentenheter från året innan. Regionen utvecklas I och med att tågtrafiken började gå på Botniabanan i augusti 2010 har möjligheten till pendling till jobb, studier och nöjen blivit avsevärt större. Under 2012 kom även trafiken igång på Ådalsbanan I april 2013 öppnar det nybyggda hotellet i Inre hamnen. 4 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

5 Centrum för utbildning och tjänsteföretag Inre hamnen i centrala Örnsköldsvik är ett intressant utvecklingsområde. I och med Botniabanan och dess resecentrum har området fått ytterligare fokus och under 2012 har byggnationerna för det nya hotellet precis vid kajkanten längst in i hamnen pågått. Invigningen sker under I Inre hamnen har också nya, attraktiva bostäder byggts och här ligger evenemangsarenan Fjällräven Center. I denna miljö finns Campus Örnsköldsvik med ett flertal utbildningsanordnare inom högre utbildning liksom bibliotek och konferenslokaler. Byggnaden Arken huserar idag ett 50-tal tjänsteföretag och i hamnen har ytterligare båtplatser byggts som en del av skärgårdsutvecklingen. Planer på ytterligare nya bostädervid vattnet finns och på Varvsbergets kant med utsikt över fjärden har ett stort antal bostäder byggts. Utbildning Utbildningsutbudet i Örnsköldsvik har utvecklats till att innefatta både Umeå Universitet och Mittuniversitetet och ett flertal KYutbildningar. Idag finns sammantaget vid Campus Örnsköldsvik drygt 700 studenter. Den som distansstuderar får service, stöd och vägledning av Lärcentrum och möjlighet att träffa andra studenter i en funktionell studiemiljö. Mellan kommun, näringsliv och utbildningsanordnare bedrivs ett intensivt samarbete för att åstadkomma bra utbildningar för framtiden. En av målsättningarna är att utveckla utbildningsutbudet så att kompetensförsörjningsbehoven hos ortens företag kan mötas. Utepedagogik, kommunal teknikskola och elevdemokrati är tre viktiga delar i Örnsköldsviks kommunala skola. Det är gratis att delta i Kulturskolecentrums och KomTeks verksamheter och varje förskola och skola har ett naturnära område som ger unika pedagogiska möjligheter. Örnsköldsviks gymnasium är certifierat teknikcollege och ingår därmed i Teknikcollege Bothnia tillsammans med Umeå och Skellefteå kommuner. I Örnsköldsvik anslöts industri-, teknik- och naturvetenskapsprogrammen till teknikcolleget. Fritid Friluftslivet i Örnsköldsvik har mycket att erbjuda och Örnsköldsvik blev Sveriges friluftskommun Genom bland annat projektet Skärgård i Världsklass utvecklar kommunen friluftslivet ytterligare, i detta fall genom att höja standarden på kajer och serviceanläggningar, öka antalet båtplatser och tillgängligheten för båtturister. Projektet pågår fram till Med omkring 700 föreningar i kommunens föreningsregister och många fler samt ett stort antal fritidsanläggningar erbjuder Örnsköldsvik ett varierat utbud av aktiviteter. Ishockey, innebandy, ridning, skidåkning, golf, konståkning, gymnastik och fotboll är några exempel. Kommunen har många hallar för idrott med nya Fjällräven Center och Skyttis Arena för hockey respektive innebandy som kronorna på verket. Bosch Rexroth-hallen som ska skapa ännu bättre förutsättningar för fotbollen i kommunen är det senaste tillskottet och invigdes i början av ägde en förlovningsfest mellan Örnsköldsviks och Umeå kommuner rum som en manifestation för kommunernas samarbete kring Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Örnsköldsviks kommun planerar nu för att bidra till evenemangsåret genom egnal lokala evenemang och samverkansprojekt. I kommunen finns museum & konsthall, bibliotek och kulturhistoriska platser som till exempel Gammelgården i Myckelgensjö och Brynge kulturområde. Musiken är en stor del i kulturlivet med många körer, konserter och ett kulturskolecentrum med undervisning i musik, dans, drama, teater och film. Från Vision 2008 till Världsklass 2015 Ökad inflyttning och fler jobb är centralt i utvecklingsarbetet i Örnsköldsvik. I detta syfte bildades Vision 2008 år 1998 med representanter från kommun, näringsliv, intresseorganisationer tillsammans med kommuninvånare för att skapa idéer, initiativ och nya samarbetsformer för kommunens utveckling. Nu bedrivs arbetet under namnet Världsklass Fokus i Världsklass 2015 ligger efter en omstrukturering senaste året på utmaningarna: Realisera arbetsmarknadsregionen, attraktionskraft i en global värld, klimatråvarorenergi samt förnyelse och innovation. Exemplen på resultat av utvecklingsarbetet är genom åren många, inte minst är befolkningsutvecklingen under större delen av förra decenniet ett sådant. Regionutveckling i och med Botniabanans tillkomst är ett annat liksom exempelvis ungdomslokalen Sliperiet, kommunala teknikskolan Komtek, evenemangsarenan, nya attraktiva bostäder, utveckling av biodrivmedel, företagsservice, inflyttaraktiviteter, chartermöjligheter och mycket annat. Örnsköldsvik erbjuder ett rikt friluftsliv året om. ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 förvaltningsberättelse GPS STYRMODELL FÖR ÖRNSKÖLDVIKS KOMMUN Utgångspunkt för verksamhetsstyrningen är kommunfullmäktiges vision samt fastställda mål som antogs i samband med fastställande av Budget 2011 och som gäller för hela mandatperioden De perspektiv och perspektivmål som arbetats fram harmoniserar väl med beslutade kommunfullmäktigemål. GPS - Övergripande styrkort Vision Mål - KF Möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun i världsklass - att leva och arbeta i och att besöka. A. En trygg och säker kommun B. En klimatsmart kommun C. En öppen och tillgänglig kommun d. En kommun med starkt och långsiktigt hållbart näringsliv e. En kommun med attraktiva och hållbara livsmiljöer F. En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi g. En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare H. En aktiv part i byggande av framtidens region Perspektiv 3,5 medborgarnytta 3,7 effektiv verksamhet 3,8 attraktiv arbetsgivare 3,3 ekonomi i balans 3,1 utveckling och förnyelse 3,4 Jmf m föreg år -0,1-0,1 +0,1-0,1-0,2 +0,0 framgångsfaktorer 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang (20%) 3,6 2.1 Utveckling av verksamhetsoch kvalitetsprocesser (30%) 3,4 3.1 Jämställda arbetsplatser med mångfald (20%) 3,1 4.1 Positivt resultat (50%) 2,5 5.1 Kreativ miljö (20%) 3,3 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen (40%) 3,4 2.2 Hög tillgänglighet (30%) 4,0 3.2 Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (45%) 3,5 4.2 Strategiska investeringar (20%) 3,7 5.2 Regional utveckling (30%) 3,4 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet (40%) 4,0 2.3 Engagerade medarbetare (40%) 4,0 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö (35%) 3,2 4.3 God ekonomistyrning (30%) 3,7 5.3 Attraktivare och mer hållbar livsmiljö (25%) 3,5 5.4 Starkt företagsklimat (25%) 3,4 BETYGSINTERVALL BEDÖMNING 4,25 till 5 Mycket bra 3,5 till 4,25 Bra 2,5 till 3,5 Godkänt 1,75 till 2,5 Svagt 1 till 1,75 Dåligt Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser, avseende både personal och pengar, kostnadseffektivt. Syftet med styrmodellen GPS - Gemensam Process för Styrning - är att den ska vara ett verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur de olika perspektiven samverkar. De perspektiv som betygssätts är medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Perspektiven betygsätts i intervallet 1-5, där 1 är dåligt och 5 är mycket bra. Utifrån satta betyg genereras en bedömning som också åskådliggörs med olika färger. Nuvarande styrkort infördes 2011 och förändringen från föregående år visas med en pil för respektive perspektiv. Arbetet med att utveckla modellen ytterligare fortsätter och det innebär att den kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och finansiella mål. Uppföljning har gjorts av kommunfullmäktiges mål och förvaltningsorganisationens styrkort enligt nedan. God ekonomisk hushållning Bedömningen är att Örnsköldsviks kommun uppnår en god ekonomisk hushållning Denna bedömning bygger på uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt den uppföljning som gjorts i GPS:ens fem perspektiv. Även den fördjupning som görs av kommunens ekonomi i den finansiella analysen stödjer detta. För att även 2013 uppnå en god ekonomisk hushållning krävs fortsatt arbete med att bibehålla och förbättra uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål samt goda resultat i samtliga perspektiv. Extra fokus ligger även 2013 på ökad medborgarnytta och en effektiv verksamhet. I perspektivet ekonomi i balans krävs fortsatta 6 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

7 åtgärder för att nämnderna ska uppnå resultatmålen. Örnsköldsviks kommun har ett godkänt ekonomiskt utgångsläge, framför allt utifrån ett norrlandsperspektiv, med en relativt låg skattesats. För att möta kommande verksamhetsbehov fortsätter arbetet med effektiviseringar i verksamheten kontinuerligt för att i möjligaste mån frigöra resurser och därmed maximera nyttan för kommunens medborgare. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun har fastställt ett antal mål som ska gälla för mandatperioden 2011 till Målen är ett sätt att styra verksamheten i de olika nämnderna där verksamheterna i sin tur fastställer egna mål inom ramen för kommunfullmäktiges fastlagda mål. Uppföljning av målen har skett bland annat genom att ta med resultaten från olika öppna jämförelser som kommunen deltar i som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och landsting (SKL), m.fl. Nytt för året har varit kommunens deltagande i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Kommunen ligger ofta runt ett medelvärde för riket i snitt som helhetsresultat. I vissa frågor ligger kommunen högt och i andra frågor och resultat finns förbättringsområden. Det är viktigt att notera att ingen kommun är bäst på allt och att det finns många saker som inte mäts. Många resultat rangordnas i undersökningarna, vilket ibland innebär att även om man har ett gott resultat som helhet så kan placeringen upplevas som låg av alla kommuner totalt. Betygen som fastställts för fullmäktiges mål är därför en sammanvägning av även resultaten från de olika nämndernas mål och verksamheter. En trygg och säker kommun. Kommunen har under årets mätningar legat bra till nationellt sett vad gäller bl.a. andelen barn som erbjuds förskoleplatser på önskat placeringsdatum samt möjligheten att erhålla plats på ett äldreboende. Kommunen är i flera nationella mätningar rangordnad som en trygg och säker kommun. Nöjd medborgarindex (NMI) rekommenderar ytterligare arbete för en förbättring av resultatet inom områdena förskola, skola, kultur och äldreomsorg. I betyget som anges ingår även skolans arbete med gemensamt material inom likabehandling. Det har under året köpts in hjärtstartare på ett flertal ställen inom kommunen. Utvecklade rutiner tillsammans med landstinget finns för en trygg hemgång från akuten. Arbetet med den sammanhållande hemsjukvården har utvecklats. Många saker sker i samverkan med andra aktörer i samhället, vilket är viktigt för att få en trygg och säker kommun. Förbättrad planering för att hantera allvarliga samhällsstörningar. En farhåga är problemet med rekrytering av deltidsbrandmän. En klimatsmart kommun skapas genom arbetet med att optimera resurserna på en för klimatet mindre negativ påverkan. Kommunen har därför fortsatt satsat på att utveckla ett hållbart resande. Utvecklande av förbättrad sopsortering i egna verksamheter. Föreningslivet har under året tilldelats bidrag för energisparande och miljövänliga åtgärder. Rutiner för ett mer miljösmart resande för kommunens medarbetare har tagits fram. Satsningar görs på mer ekologiska inriktningar gällande kost som produceras av kommunen. Samverkan med Landstinget avseende kosten till Örnsköldsviks sjukhus gynnar klimatet. Kommunen fick priset som Årets återvinningskommun En öppen och tillgänglig kommun. Under året har en samordning av växel, reception och KAC tillskapats. En ny webbplats har lanserats för att underlätta tillgängligheten. Arbetet att utveckla fler E-tjänster pågår. Kommunen har under året utvecklat nya former av mötesplatser bl.a. kulturmingel och ungdomsråd. I de nationella mätningarna finns ett antal förbättringsområden som t.ex. svarstider och bemötande när allmänheten önskat svar på enkla frågor. Medborgarna har i de nationella mätningarna uppgivit att de har haft god insyn och gott inflytande i kommunens verksamheter på individnivå. En kommun med ett starkt och hållbart näringsliv skapas bland annat genom resultat av nya företagsetableringar. Utvecklingsarbetet Företagsam har varit framgångsrikt under året. I de undersökningar som finns för riket vad gäller alkoholhandläggning och tillsyn upplever näringsidkare ett gott resultat. Enligt SCB:s Nöjd regionindex är resultatet över riksgenomsnittet. Resultatet i den näringslivsranking som gjorts visar att kommunen inte har förbättrat sin placering nationellt. I nationella mätningen KKiK får kommunen ett högt betyg vad gäller medborgarnas upplevelse av kommunen som en bra plats att leva i. Attraktiva och hållbara livsmiljöer. Arbetet med landsbygdsfrågor har resulterat i att kommunen erhöll priset Årets landsbygdskommun Arbetet kommer att fortsätta under På webben samt på strategiska platser finns det olika kulturguider. Nationellt har bibliotekets arbete med digital delaktighet givit resultat. Ett mångkulturellt centrum har startats. Uppdrag för att se över möjligheten för kommunen att ta emot fler flyktingar och ensamkommande barn har pågått. Framtagande av en strategisk plan för utvecklande av fler bostäder för äldre pågår, detta i samverkan med många aktörer. Flera temakvällar samt workshops för att ge föräldrar stöd i sin roll har hållits. En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi skapas genom att förvaltningarna fortsätter att utveckla och effektivisera den nya organisationen. Strategisk planering och effektivt lokalutnyttjande bidrar till en hållbar ekonomi. Utveckling av IT-stöd och E-tjänster pågår. Internbanken startades upp 1 mars och samordnar hela koncernens finansverksamhet. Internbankens uppdrag är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning och hantera koncernens finansiella flöden i syfte att uppnå samordningsfördelar och bästa möjliga villkor på finansiella tjänster. Konsult- och serviceförvaltningen har utvecklat en resurseffektiv intern betalningsmodell för förvaltningens tjänster. Kommunfullmäktiges två delmål avseende en långsiktigt hållbar ekonomi är följande: - Resultatet för kommunen ska ligga på 1-2% av skatteintäkter och statsbidrag. - Skattefinansierade investeringar ska inte överstiga 500 Mkr under mandatperioden. Resultatet före extraordinära poster uppgår till 0,8% av skatteintäkter och statsbidrag. I GPS-styrkortets framgångsfaktorer uppvägs det relativt svaga resultatet av att faktorerna god ekonomistyrning och strategiska investeringar har bra betyg. Skattefinansierade investeringar uppgår 2012 till 122 Mkr vilket ska jämföras med riktpunkten 125 Mkr per år. En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare. Under året har ledarutbildningar genomförts och flera medarbetare går rektorsprogrammet, vilket ska säkerställa kommunens behov av kompetenta ledare. Ett traineeprogram för blivande chefer har påbörjats inom flera av kommunens verksamheter. Den årliga medarbetarenkäten visar ett bra Nöjd medarbetarindex. Även om sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid gått upp något har kommunen en för riket relativt låg frånvaro. Kompetenshöjande satsningar för fritidspedagoger har genomförts. Ett e-rekryteringsverktyg har startats. Kommunen har provat nya vägar för rekrytering med bl.a. marknadsföring på facebook och förbättrat annonsunderlag. Kommunens interna webb har omstrukturerats för att underlätta användandet. En aktiv part i byggandet av framtidens region är ett viktigt mål för att kommunen ska få en hållbar framtid. Under året har ett aktivt arbete med företagsetableringar resulterat i att företag har valt att etablera sin verksamhet i kommunen. Ytterligare satsningar under året har varit bildande av en regional arbetsmarknadsregion med Umeåregionen och arbete med en internationell strategi. Kommunen är en aktiv part i arbetet med kulturhuvudstadsåret i Umeå destination Höga kusten och kommunen deltar i ett flertal företagsnätverk. Det pågår ett aktivt arbete med olika nätverk på både regional, nationell och internationell nivå. Nätverksbyggandet är en viktig del i att uppnå detta mål. ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 Uppföljning av förvaltningsorganisationens styrkort Förvaltningsorganisationens styrkort innehåller fem perspektiv och respektive perspektiv innehåller 3-4 breda framgångsfaktorer som är av långsiktig karaktär. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS. För alla perspektiv utgörs totalbetyget av en viktning mellan de framgångsfaktorer som anges nedan. Det genomsnittliga betyget för alla perspektiv uppgår för 2012 till 3,5, vilket innebär betyget godkänt och betyget är marginellt försämrat från föregående år. Två av de fem perspektiven uppnår betyget bra och det är perspektiven medborgarnytta och effektiv verksamhet som når betygen 3,7 respektive 3,8. Övriga perspektiv får betyget godkänt. Ekonomi i balans når betyget 3,1 och det är en försämring med 0,2 från Medborgarnytta (Betyg 3,7 Bra) Perspektivet Medborgarnytta består av framgångsfaktorerna Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang, Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen samt Medborgarna ska uppleva trygghet. I den kommunala verksamheten pågår många aktiviteter inom dessa områden, men målen mäts genom ett antal utvalda indikatorer. Det slutliga betyget sätts genom att föra samman de olika verksamheternas enskilda betyg med en övergripande bedömning. Det totala betyget för 2012 är 3,7, att jämföra med förra årets betyg 3,8. Högsta betyget har även i år framgångsfaktorn Medborgarna ska uppleva trygghet, närmare bestämt Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang (Betyg 3,6 - Bra) Framgångsfaktorn Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang följs upp genom att mäta kommunmedborgarnas upplevelse av delaktighet/inflytande via Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning (30%), möjlighet till engagemang/ forum och mötesplatser (20%), antal deltagare och engagemang (20%) samt förvaltningarnas egna mått (30%). Nöjd-inflytandeindex (NII) från mätningen 2011 är 42. Genomsnittet i samtliga 128 deltagande kommuner i de två senaste undersökningarna är 41. Detta ger betyg 3. Betyget för deltagandet i Världsklass 2015 är nu 3,5 då deltagandet har ökat efter omställningsåret Under året har också möjligheterna till dialog och synpunkter lyfts fram i samband med omarbetningen av kommunens webbplats. I kommunens förvaltningar finns forum för delaktighet som t.ex. dialogmöten, matråd, handikappråd, pensionärsråd, diskussionsforum på fritidsgårdar, föräldraråd och lokala skolstyrelser, samrådsmöten och engagemangsgrupper i särskilda frågor. Övriga aktiviteter för delaktighet är bl.a. informationsinsatser och sådana verksamheter som bygger på delaktighet från medborgarna. Antalet forum i kommunens verksamhet beräknas vara ungefär lika många som vid förra årsskiftet. Betyget bedöms till 4. Förvaltningarna ger betyget 4 på det arbete för delaktighet som görs, en höjning sedan året innan då betyget var 3,9. Utveckling av dialogformer i samhällsbyggnadsförvaltningen har fortsatt bland annat genom processen kring E4:ans sträckning genom Örnsköldsvik då många lockades att lämna synpunkter via webben samt genom att hålla kulturdialoger och natur- och friluftsting och att bilda natur- och friluftsråd. Välfärdsförvaltningen har deltagit i ett projekt som syftar till att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och synpunkter av den sociala barnavården. 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen (Betyg 3,4 - Godkänt) Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen följs upp via Nöjd-medborgar-index från SCB:s medborgarundersökning (50 %) samt förvaltningarnas egna mått (50 %). Örnsköldsviks kommun deltar i SCB:s stora undersökning Nöjd-medborgar-index där medborgarna ger betyg på kommunens olika verksamheter. Nöjd-medborgar-index (NMI) från den senaste mätningen 2011 är 54, samma index som genomsnittet i de 128 deltagande kommunerna. Detta ger betyg 3. Förvaltningarnas sammantagna betyg är 3,9, vilket är samma betyg som vid bokslutet Samhällsbyggnadsförvaltningen har bland annat arbetat med att förbättra handläggningstider inom förvaltningen samt att öka kvaliteten på tillstånd och yttranden. Förvaltningen har också arbetat internt med att ta fram serviceåtaganden som beskriver vad olika tjänster innehåller och som kan utlovas till medborgarna. Inom välfärdsförvaltningen pågår bland annat utveckling av flexibel hemtjänst och man har utvecklat veckovis och individanpassad aktivitetsplan för några särskilda boenden. Konsult- och serviceförvaltningens uppföljning av såväl äldres som elevers åsikter om den mat som serveras visar att närmare tre fjärdedelar av de tillfrågade är nöjda. Ett samarbete mellan kommunen och Företagarna pågår för att stärka företagsklimatet och därmed förbättra betyget för service till Skidans dag på Skyttis, ett årligt och välbesökt arrangemang. 8 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

9 företag. Under året har en ny webbplats för kommunen publicerats, vilket har bidragit till ett bättre resultat i SKL:s öppna jämförelser. 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet (Betyg 4,0 - Bra) Medborgarna ska uppleva trygghet följs upp genom mätning av trygga barn och ungdomar (30%), trygga äldre (30%), jämförelser i riket om trygghet och säkerhet (20%) samt förvaltningarnas övriga egna mått (20%). Betyget för både trygga barn och trygga äldre är 4. I SKL:s öppna jämförelser för trygghet och säkerhet från 2012 ligger 33% av värdena bland de 25% av kommunerna som har bäst värden. Örnsköldsvik ligger bland de tre bästa kommunerna bland de större. Sammantaget ger detta betyg 4. Förvaltningarnas egna mått ger betyget 4. Arbetet för trygghet handlar i välfärdsförvaltningen bland annat om trygg hemgång från akuten, förebyggande vårdplanering och Senior alert som är en del i kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet och ska medverka till att man på ett tidigt stadium gör riskbedömningar för att minska risken för fallolyckor, undernäring och allvarliga sårinfektioner. I samhällsbyggnadsförvaltningen pågår bland annat förebyggande arbete inom brand och säkerhet, hastighetsöversyn, vattensäkerhet och säkerhet vid skoterleder. Konsult- och serviceförvaltningen medverkar i utformningen av exempelvis trygga förskolor och skolgårdar samt brandskydd i fastigheterna. För både bildnings- och välfärdsförvaltningen är arbetet för trygga medborgare en central del i vardagens möte med medborgarna. Dessa verksamheter väger tungt i betygsberäkningen när det gäller trygga barn och ungdomar samt trygga äldre. Elevhälsoenkäten visar en bra bild utifrån elevens hälsoperspektiv och SKL:s öppna jämförelser för äldreomsorg visar ett resultat där kommunen ligger, när det gäller de flesta måtten, på rikssnittet. I kommunen pågår kontinuerlig utveckling av krishantering genom exempelvis övningar och ny teknik. 2 Effektiv verksamhet (Betyg 3,8 Bra) Perspektivet Effektiv verksamhet består av framgångsfaktorerna Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser, Hög tillgänglighet samt Engagerade medarbetare. Betyget totalt för perspektivet uppgår för 2012 till 3, Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser (Betyg 3,4 - Godkänt) IT-strategernas arbete med utveckling av e-tjänster har börjat ge resultat. Ny webbplattform är implementerad och kallelser till nämnder, utskott och kommunfullmäktige sker nu via läsplattor för förtroendevalda. Under året har ett antal av kommunens lediga tjänster annonserats ut via lönesystemets modul för ansökningar via web och hädanefter kommer också ansökningar att göras via web. Arbetet med kvalitet sker bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet, Kommunkompassen och Leanarbetet. Välfärdsförvaltningen samarbetar med landsting och primärvård i projektet Trygg hemgång från akuten för att utifrån organisationsförändringar, i både kommunens, primärvårdens och landstingets slutenvård, förbättra flödet i vårdkedjan för individens bästa. Samarbete sker mellan avdelningarna socialt stöd och social utredning i utvecklingsprocesser för att uppmärksamma och förebygga våld mellan närstående och skapa förutsättningar för tidigt och fortlöpande stöd till utsatta barn och deras nätverk. Samarbetet såväl internt som externt utvecklas, vilket bidrar till att man så effektivt och enkelt som möjligt kan stärka medborgarnas möjligheter till delaktighet i samhället. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att processkartlägga verksamheter fortsätter. Målet att införa tre nya e-tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter under 2012 har i stort sett uppnåtts. Bygg- och miljöavdelningen har tillsammans med IT utvecklat en fungerande e-tjänst för anmälan om braskamin. När det gäller e-tjänst för Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt bygglovsanmälan har tjänsterna systemutvecklats under 2012 och nu återstår testning och kvalitetssäkring före lansering. Bygg- och miljöavdelningen är engagerad i ett projekt som heter RIGES vars syfte är att, tillsammans med andra kommuner i Västernorrlands län, utveckla gemensamma e-tjänster. Bibliotekets webbsida har förbättrats och resulterat i höga besökssiffror. Konsult- och serviceförvaltningen arbetar med nyckeltal för fastighetsavdelningen framtagna i ett nätverk med andra kommuner (Måttbandet). Bildningsförvaltningen mäter effektiv verksamhet genom riktade enkäter till pedagogisk personal, alla elever från årskurs 4-9 och gymnasiet, samt hur kommunens meritvärden i årskurs 9 står sig mot övriga riket. Enkäterna ger en nulägesanalys som ställer frågor utifrån det pedagogiska uppdraget i läroplaner, kursplaner samt kommunens utbildningspolitiska policy och hur man anser att man lyckas med uppdraget. Meritvärdet beräknas på resultatet för de 16 bästa ämnena. Meritvärdet har sjunkit i kommunen under några år men steg under 2011 för att sedan under 2012 sjunka en aning igen. 2.2 Hög tillgänglighet (Betyg 4,0 - Bra) Kommunens webbplats har testas ur olika tillgänglighetsperspektiv och kommunikationen per telefon och e-post har undersökts och visat på goda resultat. För att säkerställa att såväl medarbetare som medborgare på ett bra sätt har tillgång till relevant och uppdaterad information arbetar välfärdsförvaltningen nu över hela förvaltningen med att se över de informationskällor som finns och att kvalitetssäkra dem. Tillgänglighet i betydelsen att nå medarbetare inom förvaltningen på alla nivåer bedöms som relativt hög. Bedömningen grundas på resultat från synpunktshanteringen, samt återkoppling från medborgare, brukare och anhöriga i andra sammanhang. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter strävar efter att erbjuda kommuninvånarna en så hög tillgänglighet som möjligt, till exempel så erbjuder brand- och säkerhetsavdelningen sina tjänster dygnet runt. Receptionen har under året utvecklats för att erbjuda bättre tillgänglighet. När det gäller nåbarhet via telefoni är årsmålet för svarstider i växeln uppnådd. Förvaltningen har ökat tillgängligheten till och kunskapen om kulturlandskapet inom fem olika geografiska områden genom att ta fram kulturguider, som nu finns tillgängliga på strategiska platser och på webben. Arbete för att öka tillgängligheten på Paradiset har genomförts under hösten. Under sju vardagskvällar har bygg- och miljöavdelningen haft kvällsöppet för allmänheten för att informera och svara på frågor. Konsult- och serviceförvaltningen arbetar med att skapa en bättre fysisk tillgänglighet för medborgarna genom att anpassa fastigheter. 2.3 Engagerade medarbetare (Betyg 4,0 - Bra) Höga resultat i medarbetarenkäten vilket mäts genom två index; medarbetarskap och medskapande vilka har medelbetyget 4,1. Ett traineeprogram för potentiella chefer startades i oktober Bakgrunden till satsningen är att kommunen har stora pensionsavgångar, bland annat många chefer de närmaste tio åren, samt att tidigare medarbetarenkätundersökningar visat att förvaltningarna fått lägre betyg när det gäller frågan Jag ser goda, framtida utvecklingsmöjligheter inom Örnsköldsviks kommun. Totalt har 115 personer sökt till programmet, varav 15 antogs till den första omgången. 3 Attraktiv arbetsgivare (Betyg 3,3 - Godkänt) Kommunens totala betyg för attraktiv arbetsgivare är 3,3, en marginell minskning jämfört med 2011 då betyget var 3,4. Det högsta totalbetyget finns inom kommunledningsförvaltningen med 4,2 och det lägsta finns inom välfärdsförvaltningen med 3,0. Övriga förvaltningar ligger på och strax under Jämställda arbetsplatser med mångfald (Betyg 3,1 - Godkänt) Betyget för 2012 är 3,1, det är en ökning från 2, Förbättringen beror på att andelen anställda som är utlandsfödda har ökat. Kommunen försöker via olika arbetsmarknadsåtgärder anställa invånare med utländsk bakgrund för att öka deras anställningsbarhet på sikt. Andelen män/kvinnor och andelen heltider ligger på en godkänd nivå. Andelen heltider är 69%. Alla anställda kan av olika anledningar inte arbeta heltid. 144 anställda har varaktig sjukersättning på deltid. Dessutom arbetar 49 anställda deltid enligt modellen. Andelen heltider på välfärdsförvaltningen har inte ökat under 2012 och det är främst inom denna förvaltning ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10 som andelen måste öka för att kommunen ska kunna nå målet 72% heltidsanställda Bland gruppen vårdare där den största andelen deltider finns har medelsysselsättningsgraden ökat från 85,1% till 86,7%, vilket är ett steg i rätt riktning. Välfärdsförvaltningen försöker vid rekrytering i första hand erbjuda heltid. Andelen män i kommunen är 17% och om ingenting görs kommer den troligen att sjunka ytterligare på sikt eftersom de män som slutar till största delen ersätts av kvinnor. Detta beror på att det är få män som utbildar sig inom de kvinnodominerade yrken där majoriteten av de kommunalt anställda arbetar. I den långsiktiga personalförsörjningen görs olika insatser för att attrahera män att utbilda sig till yrken inom den kommunala sektorn, bl.a. genom att ge pojkar förtur till feriearbeten inom kvinnodominerade yrken. Under 2012 har också en satsning på arbetslösa ungdomar gjorts där 40% av ungdomarna är pojkar som erbjudits praktik och även anställning inom yrken med stor överrepresentation av kvinnor. Tolerans ligger på över godkänd nivå och toleransindexet i medarbetarenkäten ligger på 4,5, medan uppfyllandet av jämställdhetsplanen ligger på godkänt. 3.2 Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (Betyg 3,5 - Bra) Betyget för 2012 är 3,5 och det är en minskning jämfört med 2011 då det var 3,8. Drygt 88% av kommunens anställda har haft ett utvecklingssamtal under 2012 och det är en minskning med knappt 3 procentenheter jämfört med utfall Välfärds- och konsult- och serviceförvaltningen har inte god-känt betyg för andelen utvecklingssamtal. Ledarskapsindex för 2012 är 4,3, resultatet ligger i nivå med utfall De enkätfrågor som fått bäst resultat är frågor angående kunskap om arbetsplatsens mål och kunskap om vad som krävs av medarbetarna i arbetet. Sämst resultat har enkätfrågorna angående återkoppling från chef, chefens tydlighet samt om chefen behandlar medarbetarna likvärdigt fått. Alla förvaltningar har ett ledarskapsindex högt över godkänt och kommunledningsförvaltningen ligger bäst till med 4, Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö (Betyg 3,2 - Godkänt) Betyget för 2012 är 3,2 och det är en minskning jämfört med 2011 då betyget var 3,3. Kommunens totala sjukfrånvaro för 2012 är 5,7% av den överenskomna arbetstiden, vilket är en ökning från 5,4% Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar är 2,8% av den överenskomna arbetstiden och det är en ökning från 2,7% Välfärdsförvaltningen har den högsta sjukfrånvaron med 6,9%, vilket drar ner det totala resultatet. Alla förvaltningar arbetar aktivt med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Under året har knappt 60% av de anställda varit helt friska eller frånvarande högst fem dagar p.g.a. sjukdom, vilket är kommunens definition på frisktalet. Det är en marginell försämring jämfört med Välfärdsförvaltningen har ett frisktal på knappt 51% och det påverkar det totala resultatet negativt. Indexet för medarbetarskap ligger på 4,3 medan indexen för medskapande och betydelsefullhet ligger strax under respektive strax över 4. Andelen anställda som motionerar minst 3 ggr i veckan är knappt 58%, vilket ger en ökning med närmare 2 procentenheter jämfört med Ekonomi i balans (Betyg 3,1 - Godkänt) För att koppla mot kommunfullmäktigemålet om en långsiktigt hållbar ekonomi mäts ekonomi i balans via perspektivmålen positivt resultat (50%), strategiska investeringar (20%) samt god ekonomistyrning (30%). 4.1 Positivt resultat (Betyg 2,5 - Svagt) Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Svagt) Resultatet i Budget 2012 uppgick till +27 Mkr, vilket motsvarade 1,0% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet uppgår 2012 till +21 Mkr, vilket innebär +0,8% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls inte delmålet om att resultatet ska uppgå till +1 - Ekonomi i balans Ekonomi i balans +2% av skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med riket i snitt har kommunen under de senaste åren, med undantag från 2008, haft ett något svagare resultat. Resultatet 2012 förväntas bli betydligt svagare än riket i snitt. Resultat 2 i % av skatteintäkter och statsbidrag % ,1 1,2 2,9 1,9 Riket 0, GPS-betyg Mycket bra (5) Bra (4) Godkänt (3) = KF-delmål Svagt (2) Dåligt (1) Balanskravsresultat i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Godkänt) I balanskravsresultatet räknas reavinster vid försäljning av mark och fastigheter bort. Balanskravsresultatet 2012 uppgår till +16 Mkr, vilket motsvarar +0,6% av skatteintäkter och statsbidrag (budget +0,8%). Därmed infrias Kommunallagens balanskrav Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Svagt) Måttet visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2012 uppgick verksamhetens nettokostnad till 100,1% av skatteintäkter och statsbidrag. I utfallet för 2012 uppgår verksamhetens nettokostnad till 100,3% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att skatteintäkter och statsbidrag inte finansierar den löpande driftverksamheten. % ,8 100,1 98,4 99,2 100, GPS-betyg Dåligt (1) Svagt (2) Godkänt (3) Bra (4) Mycket bra (5) Nämndsresultat i % av skattemedel (Betyg Svagt) Budgeterat resultatmål 2012 för nämnderna totalt uppgår till +7,8 Mkr, vilket motsvarade 0,3% av totala skattemedel. Redovisat nämndsresultat för 2012 uppgår till -18,9 Mkr, vilket motsvarar -0,7% av totala skattemedel. Riket 4.2 Strategiska investeringar (Betyg 3,7 Bra) Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar och resultatnivå +1% (Betyg Mycket bra) Måttet visar hur stor andel av avskrivningar plus ett resultat motsvarande 1% av skatteintäkter och statsbidrag som används till skattefinansierade investeringar, vilka för 2012 uppgår till 122 Mkr. Avskrivningarna uppgår till 97 Mkr och ett resultat motsvarande +1% av skatteintäkter och statsbidrag är 27 Mkr, utfallet är därmed 98,7%. 10 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

11 Ekonomi i balans Ekonomi i balans Investeringsavvikelse i % av årsbudgeterade investeringar (Betyg Svagt) Totala investeringar, d.v.s. både affärsmässiga och skattefinansierade, uppgår till 162 Mkr att jämföra med budgeterade 223 Mkr. Avvikelsen 61 Mkr motsvarar 27%. Arbete pågår med att få en mer realistisk årsbudget avseende investeringar. % ,0 35,4 28,0 26,4 27, God ekonomistyrning (Betyg 3,7 - Bra) GPS-betyg Dåligt (1) Svagt (2) Godkänt (3) Bra (4) Mycket bra (5) Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Bra) Årets resultat uppgår till +21 Mkr att jämföra med budgeterade +27 Mkr. Avvikelsen -6 Mkr motsvarar 0,2%. % ,1 0,5 1,9 0,9 0, GPS-betyg Dåligt (1) Svagt (2) Godkänt (3) Bra (4) Mycket bra (5) Budgetavvikelse i % av skattemedel (Betyg Godkänt) Budgeterat resultatmål för nämnderna totalt uppgår till +7,8 Mkr medan redovisat nämndsresultat för 2012 uppgår till -18,9 Mkr. Avvikelsen -26,7 Mkr motsvarar 1,0% av totala skattemedel. 5. Utveckling och förnyelse (Betyg 3,4 - Godkänt) Perspektivet utveckling och förnyelse mäts via framgångsfaktorerna kreativ miljö, regional utveckling, attraktivare och mer hållbar livsmiljö samt starkt företagsklimat. Perspektivet infördes i styrkortet 2011, vilket innebär att bokslut 2012 är första gången jämförelse med annat år kan göras. Totalbetyget är 3,4 - en marginell ökning i jämförelse med Kreativ miljö (Betyg 3,3 - Godkänt) Utbildningsnivån visar en tendens till ökning varför det delbetyget höjts något, men då antalet studerande i sin tur har minskat så minskar det delbetyget, trots satsning på kommundoktorander, i motsvarande grad. Delbetygen kopplade till branschbredd samt medarbetarenkät bibehålls på samma nivå som Ett aktivt arbete görs för en bra miljö för anställda i den kommunala organisationen. Av förvaltningarnas berättelser framgår att det pågår flera projekt med tydlig forskningsanknytning, dels inom satsningen Kunskapsnod Örnsköldsvik med tre egna kommundoktorander och delaktighet i forskningsprojekt, dels kopplat till olika förvaltningssatsningar såsom Safeway to School (med Statens väg- och trafikforskningsinstitut, Trafikverket och EU), arbetet med friluftsplan, analys av ungdomsenkäten LUPP, världsarvsforskning, effektiva trygghetslarm och IT-lösningar på landsbygden (E-spinn, Vinnovaprojekt). Arbetet med att utveckla campustanken, innovativa miljöer inkl. forskarmiljöer, KomTek, arbete med att utveckla den interna kommunala organisationen med bl. a nya grafiska profiler, ny hemsida, ledarutbildning, IT-strategi, LEAN, serviceutbildning och Kommunens kvalitet i korthet har pågått under Den konstnärliga utsmyckningen, utveckling av biblioteken, konsthall, kultur- och fritidsgårdar, parker, m.m. bidrar till miljöer och mötesplatser för den enskilde individen. En mångkulturell mötesplats har skapats under året. Den nya brandstationen med bl.a. modern teknik, är snart färdigbyggd. Förvaltningarna tar emot studerande och praktikanter och ser gärna att studerande Örnsköldsvik blev Årets återvinningskommun 2012 här öppet hus på Må återvinningscentral. ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

12 Botniabanan har ökat förutsättningarna för utbyte och utveckling inom regionen. skriver uppsatser kopplat till verksamheterna. Under året har flera projekt inom Världsklass genomförts i samarbete med andra aktörer. Som exempel kan nämnas förstudier med fokus på virtuellt innovationskontor, forskarmiljöer, implementering av erfarenheter från studieresor för olika grupper (t.ex. hur Västerås jobbar med utrikesfödda och med arbetsmarknadskunskap), samt samarbete kring Idéforums satsningar. Flera seminarier och konfenser har hållits, t.ex. landsbygdskonferens, affärsutveckling elhybrid, Energivision Norr, kommunrätten och EU samt Mer affärer genom innovativa processer. Forskarfredag, som även genomförs på nationell och europeisk nivå, har utvidgats. Kommunen har intagit en aktiv hållning till det nationella och regionala arbetet med innovationer och innovationsstödssystem. Arbete pågår för att bli årets kvalitetskommun 2014/ Regional utveckling (Betyg 3,4 - Godkänt) Betyget har gått upp marginellt i jämförelse med Styrkan ligger i en öppenhet och vilja att samarbeta/samverka/nätverka inom och utanför den egna kommunen. Samverkansprojekt, däribland arbetet med utvidgad arbetsmarknadsregion gentemot Umeå och Kulturhuvudstadsåret 2014 samt arbetet med destination Höga Kusten, medför att delbetyget höjs något. Delbetyget för pendling bibehålls - effekterna av satsningen Hållbart resande och andra arbeten för ökad rörlighet kommer att synas lite längre fram. Förvaltningarnas berättelser visar på aktivt arbete i nätverk på lokal, regional, nationell och europeisk/internationell nivå. Bl.a. har man jobbat gemensamt med upphandling gällande nödsamtal och 112-verksamheten, ingår i RIGES-projektet, arbete pågår inom Kvarkenrådet, kring Sagavägen, med Europaforum Norr, Drums for Peace och kontaktyta finns gentemot Indien. Det finns ett nära samarbete med bl.a. Umeå Universitet inom såväl forskning som utveckling av Campus Örnsköldsvik och med Mittuniversitetet och länet i olika projekt, t.ex. kopplat till innovationer. Arbetet med att implementera den regionala utvecklingsstrategin har fortsatt under året, liksom aktivt deltagande i utvecklingsfrågor i länet, med landstinget och kommunförbundet. Förvaltningar deltar även i olika kampanjer, såsom Ett friskare Sverige. 5.3 Attraktivare och mer hållbar livsmiljö (Betyg 3,5 - Godkänt) Betyget har höjts marginellt. Fler gränsöverskridande mötesplatser ger högre delbetyg på denna punkt. Energieffektiva bostäder och skyddade naturområden bibehåller sina betyg. Samhällsbyggnadsförvaltningens mål avseende kollektivtrafik uppfylldes inte, detta kompenseras av satsningar inom hållbart resande varför det övergripande delbetyget bibehålls. Delbetyget för integration förbättras. Andelen öppet arbetslösa ungdomar har visserligen ökat i jämförelse med december 2011, men unga kvarstående sökande har minskat, vilket även andelen öppet arbetslösa utrikesfödda och andelen kvarstående sökande utrikesfödda har gjort. Detta ger en liten ökning (från 3,2 till 3,5) av betyget. Flera stora satsningar har inletts för en attraktivare och mer hållbar livsmiljö. Skärgård i världsklass etapp 2, utveckling av centrum och landsbygd bl.a. bygd och stad i balans, utveckling av besöksnäringen (bl.a. en guide för företagare med inriktning på naturturism), hållbart resande, strategiska satsningar inom mark, fastighet och IT (bl.a. ökad möjlighet att lämna in ansökningar via hemsidan), lansering av ny hemsida och ny grafisk profil, Ecostry City, långsiktighet i översikts- och detaljplanering, revidering av det handikappolitiska programmet till ett program för delaktighet och tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning, pågående arbete med en gång- och cykelplan och friluftsplan för att nämna några av satsningsområdena. Målsättningen att öka andelen ekologiska livsmedel har uppfyllts under bl.a. hölls en ekologisk matvecka. Örnsköldsvik fick utnämningen Årets landsbygdskommun 2012 av Låt hela Sverige leva och utsågs till Årets återvinningskommun. 5.4 Starkt företagsklimat (Betyg 3,4 - Godkänt) Delbetygen nya företag, servicenivå bland företagen, nätverksbyggande och konkurrensprövning bibehålls på samma nivå som I Svenskt Näringslivs ranking ligger Örnsköldsvik strax under mitten (plats 155 år 2012, plats 154 år 2011). I SKL:s företagsklimatmätning 2011 ligger däremot Örnsköldsvik på övre tredjedelen med ett godkänt nöjd kund index på 65 (intervallet är 62-69). Samverkan med näringslivsorganisationerna har fortsättningsvis varit central, liksom genomförande av det småföretagarpolitiska programmet. Ett flertal viktiga företagsetableringar har skett, såsom Jula och ComHem. Kommunala förvaltningar har hållit öppet kvällstid i centrum samt anordnat möten/öppet hus ute på olika orter. Att utveckla besöksnäringen har varit prioriterat. Förvaltningar har, utifrån småföretagarpolitiska programmet och olika åtaganden, engagerat sig bl.a. i Företagsam. Örnsköldsviks kommun har stöttat existerande klusterinitiativ som Processum och uppbyggnad av nya initiativ inom bl.a. elhybrid, besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. Ett arbete för ökat samarbete mellan företagare på olika geografiska områden har genomförts och fortsätter. Vidare har arbete pågått inom Tillväxtprojektet, som länsstyrelsen driver. Ett aktivt arbete inom innovationsområdet har gjorts, bl.a. har inlägg - tillsammans med andra parter - gjorts till nationella innovationsstrategin. Det entreprenöriella arbetssättet ska genomsyra skolan. Kompetensförsörjningsproblematiken har varit fortsatt i fokus och arbete har gjorts i samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer såsom näringsliv och arbetsförmedling. Ett exempel är det pågående arbetet med arbetsmarknadskunskap samt satsningen på 12 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6 Förvaltningsberättelse 6 GPS Styrmodell för

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2013

Tertialuppföljning, maj 2013 Tertialuppföljning, maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2013 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse 2013 20 Noter till resultatjämförelse 2013

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2014

Tertialuppföljning, september 2014 Tertialuppföljning, september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2014 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse 2014

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Årsredovisning. Härnösands kommun

Årsredovisning. Härnösands kommun Årsredovisning Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Inledning Kommentarer från kommunalrådet 2 Vart går dina pengar 3 Fem år i siffror 4 Del 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Hållbarhetsredovisning

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun Årsredovisning 2009 3 . Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer