Välkomna till 2012 års distriktsstämmor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till 2012 års distriktsstämmor!"

Transkript

1 Kf Göta Vår verksamhet 2011

2 2 v ä l k o m m e n Välkomna till 2012 års distriktsstämmor! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets distrikts stämmor. Distriktsstämman är en unik möjlighet att påverka butik och förening. Vid distriktsstämmorna ges information om verksamheten, det ekonomiska utfallet och framtidsplanerna. Fakta om de olika stämmorna finns på sidorna Föreningsstämma Vid distriktsstämmorna utses även ägarombuden till föreningsstämman torsdagen den 3 maj kl på Enator Futurum, Växjö. Extra föreningsstämma Lördagen den 6 oktober INNEHÅLL Ordförande, vice ordförande och vd 3 Särart och medlemsnytta Medlemsåterbäring Medlemspunkter 4 - Hållbar konsumtion Medlemsdemokrati 5 - Medlemsutveckling Bistånd Hemsidan Coop Fotbollsskola 6 Personalarbetet 7 Förvaltningsberättelse 8-9 Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Rapport från lekmannarevisorer 20 Styrelse, verkställande ledning och driftsledning 21 Dagordning och distriktsstämmor 22 23

3 o r d f ö r a n d e o c h v d 3 Fortsatt arbete med att utveckla vår verksamhet Arbetet med att erbjuda våra medlemmar och kunder bra butiker pågår dagligen. Kursen och metoden som pekades ut 2005 ligger till grund för det förbättrings- och utvecklingsarbete som utförs årligen. Från vänster Håkan Smith, vd, Per-Gunnar Johansson, vice ordförande, Jarl Karlsson, ordförande. Nyckeln till framgång när det gäller det dagliga arbetet i butik är en driftsmodell som i vardagen aktivt säkerställer och utvecklar de vardagliga rutinerna. Bäst butik vinner kunden. Att finnas på bra lägen där människor rör sig är av stor betydelse för att kunna nå tillväxt i en mogen bransch. Sedan några år tillbaka har kontakter med kommuner och andra intressenter prioriterats för att säkra nya butikslägen för framtiden. Speciellt intressant är det att etablera på de orter som lämnades för några år sedan. Nu pågår byggen i Jönköping på Östra Torget och i centrala Värnamo där två Coop Konsum kommer att öppnas under I Kalmar vann Kf Göta tillsammans med HSB och Skanska en markanvisningstävling för byggnation av bostäder och butiker på centrala Kvarnholmen. Planen är att en ny butik i Kalmar ska stå färdig under Investeringstakt och resultatnivå hänger ihop. Större investeringar har genomförts i Coop Extra Västervik, Coop Extra Tranås och Coop Konsum Torsås. Den 1 februari 2011 blev fusionen med Lönsboda Kooperativa Handelsförening formellt klar. Driftsmodellen med Coopföretag är lyckosam och målsättningen är att etablera ännu fler under I mars går Coop Konsum Oxtorget över till driftsmodellen Coopföretag och då drivs mindre, medelstora och större butiker som Coopföretag i Kf Göta. Inför 2011 lanserades den nya kommersiella strategin med bland annat löftet om ekonomisk nytta till medlemmen i form av återbäring. Återbäringen som samlas betalas månatligen till medlemmens konto, det är riktiga pengar som betalas ut. Under 2011 betalade Kf Göta ut 26,1 mkr i återbäring till medlemmarna, inklusive slutinlösen av premiecheckar. Under 2011 har Coop haft en bättre tillväxt än marknaden. Övergripande är målsättningen att uppnå tillväxt och att ta tillvara möjliga synergier i regionen för att kunna utveckla den kooperativa verksamheten. Ett stort tack riktas till alla medarbetare i butik och på servicekontoret för det goda arbete som ständigt utförs! Arbetet med att uppnå våra mål för 2012 pågår dagligen. Ett stort tack riktas också till alla våra kunder som besöker våra butiker! Jarl Karlsson, ordförande i Kf Göta Växjö i februari 2012 Håkan Smith, verkställande direktör i Kf Göta Per-Gunnar Johansson, vice ordförande i Kf Göta

4 4 m e d l e m s å t e r b ä r i n g m e d l e m s p u n k t e r Total återbäring till våra medlemmar är hela kr under 2011 Kooperation - mycket mer än Kf Göta är en ekonomisk förening för konsumenter och vårt primära uppdrag är att göra ekonomisk nytta för våra medlemmar. Därutöver bygger verksamheten på några viktiga kooperativa kärnvärderingar som Omtanke, Ärlighet, Inflytande och Nytänkande. Medlemsåterbäring - tydlig ekonomisk nytta Medlemsåterbäringen är unik för Coop och återinfördes i december 2010 efter en påtaglig efterfrågan från Coops över tre miljoner medlemmar. Beroende på hur mycket man handlar i Coops butiker kan återbäringen bli upp till 5% och aldrig lägre än en procent. För ett hushåll som exempelvis handlar för kr en månad ger detta minst 160 kr i återbäring och minst 200 kr per månad om köpen betalas med MedMera-kortet. Medlemsåterbäringen har blivit en stor succé bland våra medlemmar. Bara i vår förening har över 24 miljoner kronor gått tillbaka till våra medlemmar! Totalt i landet har över 1 miljard kronor delats ut i återbäring! Långsiktig satsning Återbäringen är en långsiktig satsning för att öka medlemmarnas lojalitet och för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Under andra halvåret 2011 har vi också sett ett trendbrott där vi nu tar marknadsandelar. Medlemstillströmningen har sedan återbäringen återinfördes ökat och konsumentföreningarna i landet har fått närmare nya medlemmar. JU MER DU HANDLAR DESTO MER FÅR DU TILLBAKA. ÄNDA UPP TILL 5 % Medlemspunkter för bättre medlemskommunikation Datoriserade medlemspunkter i varje butik är ett viktigt och modernt hjälpmedel för att på olika sätt kunna förmedla och lyfta fram alla de förmåner som följer med medlemskapet. Här ska man kunna följa hur mycket återbäring man tjänat in, få elektroniska kuponger/ erbjudanden, recept och inköpslistor. På sikt ska fler funktioner läggas upp på medlemspunkterna som exempelvis att beställa ny PIN-kod, beställa extrakort, ansluta sig till betaltjänster o s v. Så snart det är tekniskt möjligt ska vi också använda dessa stationer till en aktiv medlemsinformation från föreningen. Det kan bl a gälla information om distriktsstämmor och lokala medlemsförmåner och aktiviteter.

5 h å l l b a r k o n s u m t i o n o c h m e d l e m s d e m o k r a t i 5 god mat till vardag och fest! Notera att... Ekonomisk nytta Vårt uppdrag från våra medlemmar Detta ska vi medverka till M I L J Ö / H Å L L B A R H E T Totalt minskade konsumentkooperationen sina utsläpp av vaxthusgaser med 40% redan under Arbetet med att ytterligare reducera dessa utsläpp fortskrider. Ekologisk/ Hållbar nytta Matglädje & inspiration M E D A R B E T A R E Drygt 85% av Kf Götas medarbetare upplever arbetsmiljö, stimulans och arbetsglädje som ganska bra, bra eller mycket bra. För hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av vår särart. Utöver uppdraget från våra ägare att skapa ekonomisk nytta har vi ett uppdrag att underlätta en konsumtion som är hållbar för människor och miljö. Det innebär att vi inte bara ska bedriva en egen verksamhet som är hållbar både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom krav på leverantörer, opinionsbildning och stöd till kunderna ska vi också medverka till och underlätta en utveckling för en hållbar konsumtion. K U N D E R Sveriges största sortiment av ekologiska och miljömärkta livsmedel fortsätter att växa och omfattar närmare produkter. Även det miljömärkta non food-sortimentet ökar kraftigt och omfattar f n artiklar. De populäraste ekovarorna är ägg och barnmat. S A M H Ä L L E / S O L I D A R I T E T Totalt bidrog Coop, KF och föreningarna med närmare 25 mkr till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Från Kf göta bidrog vi med hela kr. Fortsatt utveckling av en funktionell och modern medlemsdemokrati I vår förening utövar medlemmarna sitt inflytande främst genom de ägarombud som utses på föreningens distriktsstämmor och genom den förtroendevalda styrelsen. Genom lokala medlemsteam och fokusgrupper har medlemmarna ytterligare kanaler för att kunna påverka verksamheten. Butiksområde Nord BUTIKER Driftsorganisation och servicekontor Medlemsteam Fokusgrupper Drygt medlemmar Valberedningar/distriktsstämmor Butiksområde Väst BUTIKER Ägarombud Föreningsstämma Styrelse VD Medlemsteam Fokusgrupper Butiksområde Syd BUTIKER Medlemsteam Fokusgrupper

6 6 m e d l e m s u t v e c k l i n g b i s t å n d h e m s i d a f o t b o l l s s k o l o r Fortsatt stark medlemsutveckling Medlemsutveckling Antal medlemmar vid räkenskapsårets början Överfört via fusion Antal tillkomna under året Antal avgångna under året Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut därav dödsbon (ej begärt utträde) Diagrammet visar utvecklingen av antalet medlemmar i Kf Göta de senaste åren. * Fusion med Västervik och Kosta. ** Fusion med Lenhovda. *** Fusion med Lönsboda. * ** *** Kf Göta bidrar till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen Solidariteten i siffror 2011 Bistånd på köpet ca kr Biståndsknappen ca kr Örespåslag bärkassar ca kr Lotterier, bössor, försäljning med mera ca kr Totalt kr Nytt insamlingsrekord! Dessutom skänkte vi under året :- till Världens Barn! På vår hemsida hittar man grundläggande information om vår förening med kontaktuppgifter till butiker, servicekontor, styrelse med flera. Vår hemsida är integrerad med Coop MedMera, Coop Sverige, Kooperativa Förbundet (KF) och Kooperation Utan Gränser vilket gör att våra medlemmar och kunder på ett enkelt och snabbt sätt kan hitta allt från medlemsfrågor till matidéer och recept Coop fotbollsskola - Omtanke Sommar, sol och lediga barn betyder Coops fotbollsskola på väldigt många fotbollsplaner runt om i föreningens verksamhetsområde. I samarbete med lokala fotbollsföreningar har Kf Göta under en lång rad av år arrangerat en oftast veckolång sommaraktivitet för pojkar och flickor mellan sju och tretton år. Åtskilliga killar och tjejer har även i år deltagit i våra fotbollsskolor. På så sätt har vi på ett positivt sätt fått en fin goodwill. Det är omtanken, flexibiliteten, det låga priset och samarbetet med de lokala Coop-butikerna som gör vår fotbollsskola så framgångsrik.

7 p e r s o n a l a r b e t e t 7 Personalarbetet 2011 Kf Göta ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats, med kunnig och engagerad personal. Ett gott ledarskap och ett bra stöd till butikerna ska ge förutsättningar för detta, och bidra till framgångsrika butiker. Arbetsmiljö och Friskvård Skyddsronder med medverkan av företagshälsovård har genomförts i samtliga Kf Götas butiker. Föreningen vill uppmuntra till friskvård och motion. En modell som vi tillämpat i flera år är motionskortet. Anställda som redovisar regelbunden motion får välja bland ett antal friskvårdsbelöningar som presenteras på vårt intranät. Av våra anställda redovisade 114 sina motionskort och fick belöning för detta. Under 2011 delades 205 belöningar ut. Våra leverantörer Everfresh och Konsumbagarn fortsätter att sponsra vår friskvårdssatsning genom att erbjuda varor till våra flitiga motionärer. Sjukfrånvaro Kf Götas totala sjukfrånvaro är låg, 3,8% av den ordinarie schemalagda arbetstiden. Detta är en markant minskning jämfört med tidigare år. Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har minskat betydligt, liksom sjukfrånvaron i grupperna yngre än 29 år och äldre än 50 år. Männens sjukfrånvaro har också minskat markant. Ingen kategori har ökad sjukfrånvaro. Lön och anställningsvillkor Kf Götas ambition är att lönepotten ska fördelas individuellt, efter prestation. Majoriteten av de butikschefer som haft förutsättningar att genomföra en individuell lönesättning gjorde så. Rekrytering Av Kf Götas butiker har nio fått nya butikschefer under året (varav två som vikariat). Coopföretag och nya butiker En butik har blivit Coopföretag, och fyra Coopföretag har tillfälligt återgått till föreningsdrift. Rekrytering av ett tiotal nya företagare pågår. En butik (Coop Konsum Lönsboda) har genom fusion tillkommit under Utbildningar Ett nytt material och nya rutiner för introduktion av nya medarbetare i butikerna har lanserats. Vid introduktion av nyanställda deltog 75 personer främst semestervikarier. Introduktion av nya chefer (butikschefer och säljledare) har genomförts vid tre tillfällen under året med sammanlagt 27 deltagare. Samtliga avdelningar på Servicekontoret har varit delaktiga. Totalt 120 medarbetare från 37 butiker har fått en teoretisk och praktisk utbildning i brand och brandskydd. Dessutom har 75 butikschefer och säljledare deltagit i en fördjupad utbildning om brandskydd, samt fått träning i Hjärt-Lungräddning. Samtliga medarbetare på Coop Extra har fått utbildning om kost, sömn och hälsa. Utbildning i butik innebär, att en anställd med speciell kompetens inom ett visst område genomför utbildning på plats i den butik där behovet finns. Dessa butiksutbildare har under året genomfört 38 utbildningar i 28 butiker. Utbildningarna har handlat om butiksdata, kundbemötande, S60, butiksredovisning, frukt&grönt, mejeri och kött&chark. Butiksutbildarnas egen utveckling har fortsatt inom områden som butiksekonomi, organisation&rutiner och retorik. Fem butikschefer och butiksområdeschefer har under året påbörjat ett program för individuell ledarutveckling, kombinerat med regelbundet återkommande personlig handledning. Programmet fortsätter med nya deltagare. Ett rekryteringsverktyg för hantering av ansökningar till lediga befattningar samt spontanansökningar har tagits i drift. Verktyget förenklar administrationen och säkerställer ett bra bemötande av alla sökande. Föreningen har också inlett ett nära samarbete med ett externt rekryteringsföretag, för att effektivisera denna hantering.

8 8 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Konsumentföreningen Göta är en sammanslutning av konsumenter i Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län med vissa angränsande områden. Konsumentföreningen Göta bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Växjö. Huvudkontorets adress är Norremarksvägen 1, Växjö. Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet (KF) främja sina medlemmars hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas behov samt sprida den kooperativa idén. Verksamheten drivs dels via föreningens egna butiker dels via så kallade Coopföretag där föreningen äger butikerna, men driften sköts av privata bolag i franchiseform. Resultat och försäljning Under 2011 minskade föreningens omsättning något jämfört med föregående år. Vid årets slut hade föreningen nått en nettoomsättning på 1 514,2 Mkr (1 516,0). Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,0 Mkr (11,6). Rörelseresultatet blev 0,2 Mkr (7,0). Resultatförsämringen jämfört med 2010 beror till stor del på en försämrad bruttovinst. Stora skillnader mot föregående år är kostnader för omställning av logistiken, prisanpassningar samt högre prissänkningar för att behålla marknadsandelar. Resultatet för butikerna är precis som 2010 positivt, 9,0 Mkr (23,3). Etableringen av Coopföretag har fortsatt att bidra med positiva resultat. Föreningen har i nuläget inga skulder till kreditinstitut men har haft ett negativt kassaflöde på -30,0 Mkr (11,8) under året. Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat 0,2 7,0 23,7 11,4 0,4 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 5, ,9% 11, ,8% 28, ,4% 14, ,5% Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2011 har föreningen fattat beslut om att nyetablera Coop Konsumbutiker i Jönköping och Värnamo. Båda butikerna kommer att öppnas Under året har Konsumentföreningen Göta fusionerats med Lönsboda Kooperativa Handelsförening ekonomisk förening, 3, ,2% Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening, org nr , med säte i Växjö avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret organisationsnummer Fusionsdagen var den 1 februari Nettoomsättningen för Konsum Lönsboda uppgick per fusionsdagen till Tkr och rörelseresultatet uppgick till -251 Tkr. Värdet av omsättningstillgångar uppgick till Tkr, värdet på anläggningstillgångar uppgick till Tkr och värdet på eget kapital och skulder till Tkr. Beloppen ingår efter fusionsdagen i Konsumentföreningen Göta. Tillgångar och skulder har värderats till verkliga värden (i enlighet med BFNAR 2003:2). Fusionen har skett via absorption, vilket innebär att Konsum Lönsbodas tillgångar och skulder förts över till Konsumentföreningen Göta, varefter Konsum Lönsboda upplösts utan likviditetsförfarande. De redovisningsprinciper som använts i samband med fusionen är BFNAR 2003:2 och RR 1:00. Under 2011 har avtal tecknats med ett nytt Coopföretag. Fem Coopföretag har avslutat sitt avtal och butikerna drivs nu i föreningens regi. Vid årsskiftet bedrevs verksamhet i 46 butiker varav 11 Coopföretag. I september 2011 avvecklades samarbetet med Coop Konsumbutiken i Petersberg. Beslut fattades 2010 om att avsluta samarbetsavtalet med Coopföretagaren i Coop Konsum Petersberg. Samarbetsavtalet var det sista av en äldre modell som skiljer sig väsentligt mot nuvarande avtal. Butiken drivs vidare i extern regi. Under december månad 2010 införde kooperationen i Sverige medlemsåterbäring med upp till 5% på inköpen i samtliga Coopbutiker. Alla medlemmar samlar fr o m den 1 december 2010 återbäring och föreningen har under 2011 betalat ut 24,4 Mkr i återbäring, samt 1,7 Mkr i slutinlösen av premiecheckar. Under 2010 löstes premiecheckar till ett värde av 10,8 Mkr in, samtidigt som föreningen i december 2010 betalade ut 2,6 Mkr i återbäring. Införandet av medlemsåterbäringen är en satsning som ökar medlemmarnas ekonomiska nytta. Trogna medlemmar tjänar in mest återbäring eftersom systemet bygger på en progressiv skala från 1 till 5 procent. Under 2010 implementerades ett system för automatorder i samtliga butiker. Systemet har utvecklats i nära samarbete med Coop Inköp och Kategori AB (Cikab). Effekterna med automatorder har under 2011 visat sig i bättre fyllnadsgrad i föreningens butiker. Under 2012 kommer även färskvaror att beställas via automatorder. Under 2011 samlade föreningen in 845 Tkr (809) som gick till välgörande ändamål. Under 2011 uppgick totala investeringar till 17,2 Mkr (26,3). Alla investeringar har finansierats av föreningens löpande kassaflöde. Investeringarna avser främst till- och ombyggnader samt butiksinventarier. Omfattande investeringar har genomförts i fastigheter och butiker i bl a Västervik, Tranås, Lönsboda, Lessebo och Torsås. Föreningen äger vid årsskiftet 33 (32) taxerade fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde på 140,1 Mkr (138,1), samt 2 (2) obebyggda tomter.

9 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång och förväntningar avseende den framtida utvecklingen Dagligvarubranschen är fortsatt en mogen bransch med de förutsättningar som följer för konkurrens, tillväxt och etableringar. De ekonomiska utsikterna för Sverige har stabiliserats något under 2011 men i omvärlden är det fortfarande många länder som har stora ekonomiska problem. Dagligvaruhandeln är jämförelsevis okänslig för konjunkturförändringar och förväntas därför utvecklas svagt under Under 2012 kommer invigning ske i föreningens två nyetablerade butiker Coop Konsum Östra Torget i Jönköping och Coop Konsum Värnamo på Malmöplan i Värnamo. Under 2011 vann föreningen tillsammans med HSB Sydost och Skanska en markanvisningstävling för Kvarnholmen i Kalmar, vilken kommer att leda till etablering av en ny Coop Konsumbutik under Etableringsmöjligheter på viktiga orter i vårt verksamhetsområde utreds tillsammans med KF Fastigheter som sköter föreningens fastighetsförvaltning. Coop Konsum Oxtorget och Coop Konsum Åseda kommer att bli Coopföretag under våren Tre av våra befintliga Coopföretag har fått erbjudande om förlängning av sina avtal under Under januari månad förvärvades fastigheten där Coop Konsum Bor är placerad. Förvaltningen av föreningens fastigheter sker av KF Fastigheter och fr o m 1 mars kommer föreningens fastighetsförvaltare att vara placerad på servicekontoret i Växjö. Under 2012 kommer satsningen på medlemsåterbäring och riktade erbjudande till våra medlemmar att fortsätta ge våra medlemmar en ökad ekonomisk nytta. Styrningen av verksamheten kommer liksom under de senaste åren i huvudsak ske mot två nyckeltal, försäljning per arbetad timme och personalkostnad i relation till bruttovinsten. Prioriterade områden kommer att vara direkt resultatdrivande projekt såsom intäktsförstärkning, kostnadsreducering, organisation i butik och omställning till Coopföretag. Miljöinformation Kf Göta bedriver ingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Att värna om miljön är en viktig del av kooperationen och förenings särart och Kf Göta arbetar med miljöfrågor inom en rad områden. Varutransporter samt energianvändningen i föreningens butiker är de områden som har störst inverkan på miljön, främst i form av koldioxidutsläpp. Det ökade användandet av tågtransporter leder till starkt minskade koldioxidutsläpp. Föreningen utvärderar också miljöaspekter i samband med alla större investeringar och har bl a investerat i fryslock och kylar med dörrar i ett antal butiker under Samtliga Coop-butiker är kravcertifierade fr o m februari All nyanställd personal och semestervikarier genomgår energiutbildning med målsättningen att arbeta mer miljövänligt i våra butiker. Ett samarbete är också inlett med föreningens servicebolag för kyl och frys för att optimera användningen av kyl- och frysutrustningen i föreningens butiker. Under 2011 kom 100% av föreningens elförbrukning från vind- eller vattenkraft. Personalarbete Välutbildade och engagerade medarbetare samt en god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att föreningen ska nå sina mål och därigenom ett bra resultat. Inom föreningen genomför vi branschutbildningar, chefsutbildningar och utbildningar kopplade till myndighetskrav och god arbetsmiljö. Andelen kvinnor i föreningen är 74% (76). I styrelsen är 45% (36) kvinnor och bland övriga ledande befattningshavare inklusive Vd är 17% (17) kvinnor. Medelantalet anställda i föreningen har minskat med 5,9%. Sjukfrånvaron uppgår till 3,8% (4,3) och långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat med cirka 11%-enheter. Den 1 februari 2012 tillträder en ny VD för Sydöstbagerierna ekonomisk förening, som föreningen äger tillsammans med andra konsumentföreningar i södra Sverige. Den 1 januari 2012 ökar föreningens andel i Sydöstbagerierna från 38% till 49%. Förslag till vinstdisposition Enligt balansräkningen för Konsumentföreningen Göta står följande vinstmedel till stämmans förfogande (kr) Balanserad vinst från föregående år Årets resultat Att disponera: Styrelsen och verkställande direktören föreslår: Avsättning till reservfond Balanseras i ny räkning

10 1 0 r e s u l t a t - o c h b a l a n s r ä k n i n g Resultaträkning Belopp i tusentals kronor Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor b r u t t o r e s u lt a t Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Övriga rörelseintäkter r ö r e l s e r e s u lt a t 4, Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter s u m m a r e s u lt a t f r å n f i n a n s i e l l a p o s t e r r e s u lt a t e f t e r f i n a n s i e l l a p o s t e r Uppskjuten skatt å r e t s r e s u l t a t Balansräkning Belopp i tusentals kronor Tillgångar Anläggningstillgångar i m m a t e r i e l l a r ä t t i g h e t e r o c h g o o d w i l l m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 10 Byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar s u m m a m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Insatser KF Andelar i dotterbolag Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran s u m m a f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r s u m m a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Omsättningstillgångar v a r u l a g e r k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r k a s s a o c h b a n k s u m m a o m s ä t t n i n g s t i l l g å n g a r s u m m a t i l l g å n g a r

11 r e s u l t a t - o c h b a l a n s r ä k n i n g 1 1 Balansräkning Belopp i tusentals kronor Eget kapital och skulder 8 Eget kapital 18 b u n d e t e g e t k a p i t a l Not Medlemsinsatser Reservfond s u m m a b u n d e t e g e t k a p i t a l f r i t t e g e t k a p i t a l Balanserad vinst eller förlust Årets resultat s u m m a f r i t t e g e t k a p i t a l s u m m a e g e t k a p i t a l a v s ä t t n i n g a r Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar s u m m a a v s ä t t n i n g a r l å n g f r i s t i g a s k u l d e r Medlemsinlåning s u m m a l å n g f r i s t i g a s k u l d e r k o r t f r i s t i g a s k u l d e r 21 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a s k u l d e r s u m m a e g e t k a p i t a l o c h s k u l d e r Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 1 2 k a s s a f l ö d e s a n a l y s Kassaflödesanalys Belopp i tusentals kronor Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n f ö r e f ö r ä n d r i n g a r i r ö r e l s e k a p i t a l Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder inklusive avsättningar k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Överfört vid fusion Pågående nyanläggningar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30 - Förvärv/försäljning av aktier och insatser k a s s a f l ö d e f r å n i n v e s t e r i n g s v e r k s a m h e t e n Finansieringsverksamheten Förändring i insatskapital Förändring i medlemsinlåning Avsättningar, uppskjuten skatt k a s s a f l ö d e f r å n f i n a n s i e r i n g s v e r k s a m h e t e n å r e t s k a s s a f l ö d e Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Omklassificering har skett av kontant försäljning under slutet av året från övriga fordringar till kassa och bank med belopp 9,8 Mkr (10,1). Förändringen medför ingen effekt på årets resultat. Föregående års siffror har omräknats. Intäkter Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Ersättningar till anställda Föreningen tillämpar RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Förmånsbestämda pensionsåtaganden redovisas som en avsättning i föreningens balansräkning förutom den del som säkerställs genom premiebetalning. Pensionskostnaderna för dessa premiebetalningar motsvaras av de erlagda avgifterna. Det beräknade kapitalvärdet av de förmånsbestämda pensionsåtagandena på balansdagen ställs mot förvaltningstillgångarna i KP Pension & Försäkring. I balansräkningen redovisas avsättningarna för förpliktelser som inte täcks av avskilda förvaltningstillgångar. Om värdet av förvaltningstillgångarna överstiger förpliktelserna redovisas ingen fordran. Uppkommen resultateffekt redovisas i rörelsens kostnader. Avskrivningar Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning ingår i rörelsens kostnader i resultaträkningen. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella rättigheter 20% Butiks- och fastighetsinventarier 10-15% Kontorsinventarier och IT-utrustning 20% Byggnader och markanläggning 3-5% Förbättringsutgifter annans fastighet 5-20% Räntor och utdelningar Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill redovisas i resultaträkningen som kostnad när den uppstår. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde utgörs av ackumulerade anskaffningsvärden minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Därvid har inkurans beaktats. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa eller omedelbart tillgängliga banktillgodohavande. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till de belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra kundfordringar som bedöms individuellt. Kundfordringens förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när föreningen har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

14 1 4 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Not 2 Hyreskostnader 38% (40) av föreningens butiker drivs i förhyrda lokaler med kontrakt på mellan ett och sju år. Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter s u m m a Not 4 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande värden: Försäljningskostnader Administrationskostnader s u m m a p l a n e n l i g a a v s k r i v n i n g a r Not 5 Anställda och löner Medelantalet anställda Kvinnor Män s u m m a Löner och andra ersättningar Styrelse och vd Övriga anställda s u m m a Sociala kostnader Sociala kostnader totalt Varav pensionskostnader för styrelse och vd inklusive skatt Varav pensionskostnader för övriga anställda inklusive skatt Varav gottgörelser för pensionskostnader Pensioner mm Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2011 översteg pensionsskulden med 20,3 Mkr (18,8). Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år och pensionen uppgår till 72,5 procent av lönen. Vid uppsägning från föreningens respektive verkställande direktörens sida uppgår uppsägningstiden till 12 respektive 6 månader. Vid uppsägning från föreningens sida utbetalas utöver lön under uppsägningstiden 12 eller 24 månaders avgångsvederlag beroende på omständigheterna. Alla föreningens anställda förutom verkställande direktören omfattas av ett premielönesystem.

15 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 5 Not 5 Anställda och löner forts. Avsättningar för pensioner Kapitalvärde av pensionsåtagande* Avgår förvaltningstillgångar i pensionsstiftelse s u m m a * Kreditförsäkrade via Försäkringsbolaget Pensionsgaranti I de fall förvaltningstillgångarna överstiger pensionsskulden redovisas ej det överskjutande beloppet. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammalagda ordinarie arbetstid 3,8 4,3 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer i % 36,4 47,4 Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 4,5 4,6 Sjukfrånvaro män % 2,0 3,2 Anställda, 29 år eller yngre % 1,8 2,9 Anställda, år % 3,9 4,0 Anställda, 50 år eller äldre % 5,1 5,5 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor 5 4 Män 6 7 Övriga ledande befattningshavare, inklusive vd: Kvinnor 1 1 Män 5 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG AB: Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster 8 38 s u m m a Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på medlemsinsatser Övriga utdelningar 1 3 s u m m a Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter s u m m a

16 1 6 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Not 8 Fusion Under året har fusion genomförts med Lönsboda Kooperativa Handelsförening ekonomisk förening, organisationsnummer Resultat och balansräkningsposterna per fusionsdagen den 1 februari 2011 framgår enligt nedan Nettoomsättning Rörelseresultat -251 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Avsättningar Långfristiga skulder 915 Kortfristiga skulder Eget kapital 844 Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Ingående anskaffningsvärden Överfört vid fusion u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Överfört vid fusion Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Goodwill Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Not 10 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Överfört vid fusion Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Överfört vid fusion Rättelse tidigare år Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e

17 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 7 Not 10 Materiella anläggningstillgångar forts. Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Inventarier Ingående anskaffningsvärden Överfört vid fusion Inköp Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Överfört vid fusion Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Överfört vid fusion Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 11 Insatser KF Ingående inbetalda insatser Insatsränta i n s a t s e r k f v i d r ä k e n s k a p s å r e t s s l u t Not 12 Andelar i dotterbolag Aktieinnehav % Antal aktier Småstenar AB, org.nr s u m m a Bolaget är vilande.

18 1 8 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Not 13 Andelar i intresseföretag Sydöstbagerierna ekonomisk förening, Kapitalandel % Antal andelar organisationsnummer s u m m a Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier och aktieägartillskott i DDF AB Insatser i Fonus med flera Bostadsrätter s u m m a Not 15 Uppskjuten skattefordran Skatteeffekten på skillnaden mellan bokfört och skattemässigt restvärde fastigheter s u m m a Uppskjuten skattefordran om 55,7 Mkr (55,8) avseende underskottsavdrag redovisas ej som tillgång i balansräkningen. Not 16 Övriga fordringar Av posten övriga fordringar avser 13,1 Mkr (13,8) avräkning för dagskassa och kortköp, vilka ännu ej bokförts som likvida medel. Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kreditfakturor Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna hyresintäkter Övriga upplupna intäkter s u m m a Not 18 Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa Enligt balansräkning Förändring av medlemsinsatser Vinstdisposition Årets resultat Överfört via fusion e n l i g t b a l a n s r ä k n i n g Not 19 Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld, avseende fastighet och mark s u m m a

19 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 9 Not 20 Avsättningar Enligt balansräkning Avsättningar som gjorts under perioden Belopp som tagits i anspråk under perioden Outnyttjade belopp som återförts under perioden e n l i g t b a l a n s r ä k n i n g Årets avsättningar utgörs av negativ goodwill vid förvärv av Lönsboda kooperativa handelsförening ekonomisk förening, organisationsnummer Konsumentföreningen Göta tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Under året utbetalda pensioner uppgår till 4,1 Mkr (5,0). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av stiftelsen uppgår per balansdagen till 117,2 Mkr (114,9). Tillgodohavandet i stiftelsen per överstiger pensionsskulden med 20,3 Mkr (18,8). Not 21 Checkräkning/Banklån Beviljad kredit uppgår till 10 Mkr (35), varav utnyttat 0 Mkr (0). Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna övriga sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt s u m m a Not 23 Ställda säkerheter hos kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar s u m m a Not 24 Upplysningar om räntor Erhållen intäktsränta under året Betald kostnadsränta under året Not 25 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Insatsränta KF s u m m a Not 26 Likvida medel vid årets slut Kassa och bank s u m m a I totala likvida medel ingår 4,9 Mkr (34,3) i koncernkonto där KF står som huvudkontohavare.

20 2 0 r e v i s i o n s b e r ä t t e l s e r a p p o r t f r å n l e k m a n n a r e v i s o r e r Revisionsberättelse (Omfattar sidorna 8-19) Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar, vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Växjö den 17 februari 2012 Michael Johansson auktoriserad revisor KPMG AB Rapport från lekmannarevisorer (Omfattar sidorna 8-19) Till föreningsstämman i Konsumentförenigen Göta ekonomisk förening, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Konsumentförenigen Göta, ekonomisk förening för år Det är styrelsen och verkställande direktören som är ansvariga för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Vi har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. Baserat på vår granskning anser vi att: Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Vi anser således att: Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Växjö den 17 februari 2012 Carl-Olof Bengtsson av föreningsstämman vald revisor Jan Bengtsson av föreningsstämman vald revisor

21 s t y r e l s e, v e r k s t ä l l a n d e l e d n i n g o c h d r i f t s l e d n i n g 2 1 Styrelse 2011/2012 Jarl Karlsson ordförande Per-Gunnar Johansson vice ordförande Håkan Smith vd (adj.) Birgitta Elfström Håkan Ferner Marianne J Hellström Maria Hörnsten Roland Johansson Bo Kärreskog Gert Wågman Birgit Sandwall (Arbetstagarrepresentant) Ann-Louise Leijner (Arbetstagarrepresentant) Fr o m 1/11-11 Styrelsens förtroendevalda medlemmar Valda 2011 för ett år: Jarl Karlsson, Habo Per-Gunnar Johansson, Åryd Birgitta Elfström, Kalmar Håkan Ferner, Växjö Marianne J Hellström, Växjö Maria Hörnsten, Gränna Roland Johansson, Västervik Bo Kärreskog, Gislaved Gert Wågman, Nässjö Adjungerad i styrelsen Håkan Smith, vd Arbetstagarrepresentanterr Birgit Sandwall, Sm.stenar Ann-Louise Leijner, Växjö Sven-Erik Svensson, suppleant T o m 30/9-11 Dennis Rosén, suppleant Fr o m 1/10-11 Styrelsens presidium Jarl Karlsson, ordförande Per-Gunnar Johansson, vice ordförande Håkan Smith, vd & föredragande Central valberedning Mai-Britt Baard, Växjö, sammankallande Carl-Gösta Afvander, Tranås Kurt Bergström, Mullsjö Christer Bergqvist, Kalmar Rolf Nicklasson, Växjö Per-Åke Lindström, medlems- och informationschef (adj. sekreterare) Revisorer Michael Johansson, KPMG AB samt Jan Bengtsson, Kalmar Carl-Olof Bengtsson, Växjö Driftsledning 2012 Verkställande ledning 2012 Stående från vänster: Lena Filhage Dennis Andersson Tord Rosenlund Maria Bergön Maria Nilsson Butiksområdeschef Väst Butiksområdeschef Nord Driftschef Affärscontroller Butiksområdeschef Syd Stående från vänster: Håkan Smith Mats Nergård Maria Bergön Peter Swelén Per-Åke Lindström Tord Rosenlund Verkställande direktör Försäljningschef Affärscontroller Personalchef Medlems- och informationschef Driftschef

22 2 2 d i s t r i k s s t ä m m o r Dagordning * Välkomsthälsning 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 2. Fråga om kallelse till distriktsstämman skett i behörig ordning (senast 2 veckor innan) 3. Rapport om föreningens verksamhet 4. Rapport om verksamheten i distriktet och butiken 5. Rapport om motioner 6. Medlemmarnas frågestund 7. Val av distriktets ägarombud och ersättare till föreningsstämman enligt 22 (1+1) 8. Eventuellt övriga val 9. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning enligt 27 (2-3) Samtliga distrikt har en fullmäktigeplats. Cftg = Coopföretag Ort/butik Distrikt Medl Tid/plats Ägarombud Aneby Cftg Onsdag 28 mars kl 18.30, Konserthuset Lars-Erik Widell Ankarsrum Onsdag 28 mars kl Folkets Hus Valdy Ohlsson Bankeryd Onsdag 28 mars kl 18.30, Församlingsgården Inger Wahlström Bor Tisdag 3 april kl 18.00, Ansgarsgården Arne Ekegren Edsbruk Torsdag 22 mars kl 19.00, Bruksgården Els-Marie Persson Ekenässjön Torsdag 29 mars kl 18.30, Svenska kyrkan Nils Norén Eksjö Torsdag 22 mars kl 18.30, Kyrkbacksgården Nils-Gösta Lidén Emmaboda Onsdag 21 mars kl 19.00, Folkets Hus Hugo Grönlund Forserum Tisdag 27 mars kl 18.00, Forsbacksgården Ingalill Jonsson Färjestaden Onsdag 4 april kl 18.00, Hotell Skansenl Sven-Erik Svensson Gislaved Onsdag 28 mars kl 18.00, Folkets Hus John-Erik Haraldsson

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947.

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947. ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Föreningens ledning...5 Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG Innehållsförteckning Vår verksamhet 2 Vår särart/vår verksamhetsidé 3 Här finns vi 3 Korta fakta 4 Händelser 2014 6 Personal 8 Nya Coop MedMera 9 Medlemsnytta - Coop

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Coops butiker Dalarnas län Orsa Coop Konsum Orsa Leksand Coop Konsum Leksand Rättvik Coop Konsum Rättvik Coop Nära Boda Kyrkby Gagnef Coop Konsum Djurås Vansbro Coop Konsum

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K

OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr 702000-1660, med säte i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Kooperationens år 6 Årets aktiviteter Fonus 8 Medlemskommunikation 9 Årets aktiviteter Familjens jurist 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer