Svensk Fastighetsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Fastighetsmarknad"

Transkript

1 RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015

2 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering såg dagens ljus. Men egentligen börjar den långt tidigare. Svefa föddes ur Lantmäteriverket som hade svårigheter med att kombinera rollen som myndighet med den växande och framgångsrika konsultverksamheten inom värderingar. Resultatet blev en av de första bolagiseringarna av den affärsdrivande verksamheten i en statlig myndighet. Vår bakgrund har präglat oss starkt. Ta det faktum att vi finns i hela landet. Vi har från vårt ursprung valt att finnas nära våra uppdragsgivare. Det har nu utvecklats till en av våra största konkurrensfördelar. Se också på våra konsulter. De ses som seriösa, pålitliga och kunniga. Våra kunder överlåter med tillförsikt sina problem och utmaningar åt oss, eftersom de vet att vi med hög integritet aldrig tar några genvägar. Vi är inte som andra, och det är en stor förklaring till vår framgång. I 20 år har vi alltså arbetat med hela den svenska fastighetsmarknaden, från Malmö i söder till Luleå i norr. Våra kunder kommer till lika delar från offentlig och privat sida av branschen och varje år får vi förstås oändligt mycket kunskap om de lokala, regionala och nationella marknaderna. Sedan hösten 2009 ger vi två gånger om året ut rapporten Svensk Fastighetsmarknad som sannolikt är den bredaste sammanställningen i en öppen redovisning av den svenska marknaden. Till det väljer vi att koppla trender och möjligheter och spegla hur de olika delmarknaderna står sig mot varandra. Det är vårt sätt att ge tillbaka lite av allt det marknaden givit oss. Vi tackar alla våra kunder för det förtroende ni visat oss i 20 år. Tillsammans med er fortsätter vi att skapa värden. Mikael Lundström VD, NAI Svefa Innehåll Sid Analyschefen har ordet 1 NAI Svefa Fastighetsindex 2 Marknadsförutsättningar 4 Landstingens fastighetsinnehav 6 Landstingens fastighetsstrategier 8 Infrastruktur nästa investeringsvåg? 10 Stockholm 12 Göteborg 14 Malmö 16 Uppsala 18 Linköping 20 Västerås 22 Örebro 24 Helsingborg 26 Norrköping 28 Jönköping 30 Umeå 32 Lund 34 Borås 36 Eskilstuna 37 Sundsvall 38 Gävle 39 Halmstad 40 Karlstad 41 Växjö 42 Luleå 43 Kalmar 44 Östersund 45 Falun 46 Trollhättan 47 Om Svensk Fastighetsmarknad 48 Svefa RealEstate 49 Om NAI Svefa 50 Referensuppdrag Om NAI Svefa Analys 52 Kontaktuppgifter 53 Detta verk, inklusive texter, illustrationer, bilder och övrigt material, är skyddat av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Skyddet innebär bl.a. att det inte är tillåtet att utan tillstånd framställa exemplar av verket eller göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Kontakta gärna NAI Svefa för en licens att använda hela eller delar av verket. Utgivare: Svefa Holding AB Ansvarig utgivare: Mikael Lundström Grafisk form: Soformia AB Foto omslag: Felix Gerlach Tryck: Sib-Tryck Holding AB

3 ANALYSCHEFEN HAR ORDET 1 Fokus 24 orter Tema Landstingens fastighetsinnehav Välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. En rekordhög transaktionsvolym, mycket kapital som söker sig till fastighetsinvesteringar och ökad riskaptit är samtliga indikatorer på att vi befinner oss i en fastighetshögkonjunktur. Samtidigt är de underliggande drivkrafterna för fastigheters avkastning beroende av att den ekonomiska återhämtningen tar fart. Vad är utsikterna för 2015? Var finns möjligheterna och vilka är riskerna? Här ger vi vår syn på marknaden, aktuella trender samt utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige, vårt eget NAI Svefa Fastighetsindex och ett tema som löper genom hela rapporten. I detta nummer har vi valt att titta närmare på landstingens fastighetsinnehav där vi analyserar fastighetsbestånden och redovisar resultatet av en enkätundersökning om landstingens fastighetsstrategi ställd till beslutsfattarna i Sveriges 21 landsting. Återhämtning i svensk ekonomi går trögare än väntat vilket har föranlett Riksbanken att vidta ytterligare penningpolitiska lättnader och stödåtgärder. Det osäkra parlamentariska läget gör samtidigt att finanspolitiska stimulanser försenas och försvåras. Trots den ekonomiska kräftgången är utvecklingen på svensk fastighetsmarknad stark. Mycket kapital söker sig till investeringar i fastigheter med en obalans mellan utbud och efterfrågan som följd. I takt med sjunkande avkastningskrav i de segment som har dominerat köpintresset under senare år har vi sett riskaptiten öka under Bostadsfastigheter som har stått för den största andelen av transaktionsvolymen under några år minskar i andel medan vi noterar ökade omsättningsvolymer framför allt av samhällsfastigheter och hotell. Ett stort investeringsintresse har under de senaste åren riktats mot det offentligas fastighetsinnehav och samhällsfastigheter har varit heta investeringsobjekt. Transaktionsvolymen har ökat från cirka 340 mkr 2009 till cirka 17 mdkr under 2014 (affärer > 100 mkr). AP-fonderna har tillsammans med andra institutionella aktörer under de senaste åren ökat sina innehav av fastigheter i betydande omfattning och en stor del av ökningen har rört specifikt samhällsfastigheter. Vilka är drivkrafterna bakom en försäljning för en offentlig fastighetsägare med samhällsservice som kärnverksamhet? Även behovet av infrastruktur i Sverige blir allt större. Kommer vi att få se en liknande utveckling vad gäller utbyggnaden av infrastruktur som vi har sett för samhällsfastigheter? I tema-avsnittet beskriver vi landstingens fastighetsinnehav samt resultatet av en enkätundersökning om landstingens strategier och agerande avseende sitt innehav ställd till beslutsfattare i landets 21 landsting. Temat löper också genom hela rapporten med beskrivning av landstingens fastighetsinnehav i de lokala marknaderna. NAI Svefa Fastighetsindex är framtaget för att förse aktörer på den svenska fastighetsmarknaden med ett relationstal som underlag för en jämförelse av olika delmarknader. Sedan första mätningen hösten 2009 har Stockholm placerat sig etta vid samtliga mätningar och gapet mellan Stockholm och övriga delmarknader är stort. I vårens mätning får Stockholm 91 poäng jämfört med Göteborg på andra plats med 64 poäng och Uppsala på tredje plats med 58 poäng. Malmö står sig fortsatt svagt relativt flera delmarknader och placerar sig först på nionde plats, en placering sämre än vid höstens mätning. Starkast utveckling i vårens mätning uppvisar Helsingborg som stärker sitt index med sex poäng och klättrar fyra platser i rankingen medan Halmstad och Sundsvall tappar tre placeringar vardera. Motsvarande index presenterar vi också för samtliga förortskommuner till våra tre storstäder. Det är intressant att se att sex starka Stockholmsförorter tar plats framför Sveriges andra stad, Göteborg. Vi hoppas att du får mycket nöje av rapporten och att den inspirerar till nya, spännande fastighetsaffärer! Åsa Henninge Analyschef

4 FASTIGHETSINDEX 2 NAI SVEFA FASTIGHETSINDEX Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Kommun Stockholm l Göteborg l Uppsala l Lund l Helsingborg s l Jönköping t l Linköping s l Umeå t l Malmö t l Halmstad t l Luleå l Örebro l Västerås l Karlstad l Östersund s l Norrköping t l Borås s l Växjö s l Sundsvall t l Kalmar l Falun s l Gävle l Eskilstuna l Trollhättan l s t Pilarnas riktning visar placeringsförändring sedan förra utgåvan av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter nr 2, l l l Prickarnas färger redovisar hur orten står sig i förhållandet till genomsnittet. Grön prick indikerar ett bättre värde än genomsnittet, gul prick ett värde i nivå med genomsnittet och röd prick visar ett sämre värde än genomsnittet.

5 FASTIGHETSINDEX 3 STOCKHOLMSREGIONEN Kommun NAI Svefa Fastighetsindex Stockholm l 91 Solna l 76 Täby l 74 Nacka l 73 Sundbyberg l 73 Sollentuna l 67 Danderyd l 65 Tyresö l 63 Lidingö l 61 Järfälla l 55 Värmdö l 55 Ekerö l 54 Huddinge l 54 Vallentuna l 52 Vaxholm l 52 Upplands Väsby l 49 Haninge l 48 Österåker l 47 Upplands-Bro l 46 Nynäshamn l 40 Södertälje l 40 Salem l 39 Botkyrka l 38 GÖTEBORGSREGIONEN Kommun NAI Svefa Fastighetsindex Göteborg l 64 Mölndal l 62 Härryda l 58 Kungsbacka l 57 Partille l 50 Lerum l 47 Kungälv l 41 Ale l 37 Bollebygd l 34 Öckerö l 32 Upplands Bro Upplands Väsby Sollentuna Järfälla Sundbyberg Ekerö Solna Stockholm Salem Botkyrka Södertälje Kungälv Göteborg Öckerö Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Nynäshamn Österåker Täby Vaxholm Danderyd Lidingö Nacka Värmdö Huddinge Tyresö Haninge Ale Lerum Vallentuna Bollebygd MALMÖREGIONEN Kommun NAI Svefa Fastighetsindex Lomma l 56 Vellinge l 50 Malmö l 48 Staffanstorp l 44 Svedala l 35 Burlöv l 20 Lomma Burlöv Malmö Svedala Vellinge Staffanstorp Poängsättningen för kommunerna i Storstadsindexet är satt utifrån det antal poäng respektive kranskommun skulle fått om de varit med i indexet för 24 orter. De är alltså inte poängsatta relativt varandra inom regionen. Detta för att kunna jämföra till exempel Härryda med Upplands-Bro.

6 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 4 Den svenska ekonomin och utvecklingen på fastighetsmarknaden Trots kräftgång i världsekonomin och att de underliggande drivkrafterna för fastigheters avkastning utvecklas svagt är utvecklingen på svensk fastighetsmarknad mycket stark. Ett attraktivt gap mellan ränta och fastigheters avkastning har lett till att mycket kapital söker sig till investeringar i fastigheter med en obalans mellan utbud och efterfrågan samt sjunkande avkastningskrav som följd. I jakten på avkastning ökar riskaptiten och vi ser en bred efterfrågan på svensk fastighetsmarknad. En rekordhög transaktionsvolym, ökad riskaptit och sjunkande direktavkastningskrav för fastigheter är samtliga indikatorer på att vi befinner oss i en fastighetshögkonjunktur. Samtidigt är den underliggande efterfrågan på hyresmarknaderna beroende av att den ekonomiska återhämtningen tar fart. Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Den långsamma återhämtningen i omvärlden och en relativt svag konjunkturutveckling för några av Sveriges viktigaste exportmarknader avspeglas dock sedan en tid i en svag svensk export och svensk tillväxt drivs i hög grad av den inhemska efterfrågan och den privata konsumtionen. Höstens prisfall på olja och en svagare krona har dock inneburit draghjälp för svensk export. I takt med att omvärldskonjunkturen förbättras förutsätts BNPtillväxten växla över allt mer till exportdriven tillväxt. Trots att Sverige numera regeras av en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet gäller Alliansens budget efter att regeringens budgetalternativ föll i Riksdagen. Med den så kallade decemberöverenskommelsen undveks extraval men hur överenskommelsen påverkar regeringens möjligheter att genomföra större förändringar i gällande budget i vårpropositionen är oklart. Således gäller ett osäkert finanspolitiskt läge och otydliga förutsättningar sett till kommande finanspolitiska reformer och offentliga investeringar. SVERIGES UTVECKLING 9 ÅR % % Relativt arbetslöshetstal BNP Reporänta Inflation (KPI) Omfattande penningpolitiska stimulanser har vidtagits, och fortsätter att vidtas, av västvärldens största ekonomier. Trots en relativt stark svensk ekonomi och positiva tillväxtutsikter har omvärldsläget och inflationen föranlett Riksbanken att vidta ytterligare penningpolitiska stimulansåtgärder. Från svenskt håll bedrivs nu en av världens mest stimulerande penningpolitik med negativ styrränta samt stödköp av statsobligationer. Arbetsförmedlingens intervjuer med närmare arbetsställen visar att både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda under Även om framtidstron hålls tillbaka av situationen i omvärlden fortsätter utvecklingen bland de arbetsgivare vars verksamhet har en koppling till den inhemska ekonomin att vara stark, framför allt för arbetsgivare inom offentliga tjänster. Den privata tjänstesektorn är dock tudelad där de delar som säljer sina tjänster framför allt mot hushållen som handel, hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster uppvisar en stark sysselsättningsutveckling. Sammantaget är den privata sektorn inte längre sysselsättningsmotorn utan den rollen har övertagits av den offentliga tjänstesektorn. Privat och offentlig tjänstesektor fortsätter att utgöra en allt större del av ekonomin. Sektorn står idag för drygt 70 procent av BNP och över 75 procent sett till antal sysselsatta. I Stockholms län är tjänstesektorn helt dominerande med nästan 86 procent av jobben. Även om industriproduktionen ökar visar de senaste decenniernas trend att antalet jobb inom industrin kommer att fortsätta minska. De framtida jobben finns i tjänstesektorn vilket talar för de mer tjänsteintensiva storstadsregionerna. Enligt Arbetsförmedlingen uppvisar Stockholm och Mälardalen den i särklass snabbaste sysselsättningsökningen. Utanför storstadsregionerna är det Uppsala och Hallands län som uppvisar en expansiv tjänstesektor. Enligt Arbetsförmedlingens prognos bedöms antalet sysselsatta stiga med respektive personer under 2015 och Trots jobbtillväxten bedöms arbetslösheten 2015 i det närmaste förbli oförändrad om 7,9 procent. Under 2016 bedöms arbetslösheten minska till 7,7 procent. Det är en fortsatt god tillväxt av utbudet av arbetskraft som motverkar en mer tydlig nedgång av arbetslösheten. Det stora tillskottet av arbetskraft har sin grund i en medveten politik i syfte att öka den samlade tillgången på arbetskraft. Utbudsökningen har dessutom förstärkts av en stor nettoinvandring.

7 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 5 Trots den ekonomiska kräftgången är utvecklingen på svensk fastighetsmarknad stark och transaktionsvolymen är tillbaka på nivåer som noterades under rekordåren Med ett stort flöde av kapital till fastighetssegmentet och en obalans mellan utbud och efterfrågan i de stora delmarknaderna har direktavkastningskraven pressats nedåt. I takt med sjunkande avkastningskrav i de segment som har dominerat köpintresset under senare år har vi sett riskaptiten öka under I jakten på avkastning söker sig kapitalet vidare till sekundära delmarknader och sekundära objekt. Bostäders andel av den totala transaktionsvolymen har minskat samtidigt som det noteras en ökande omsättningsvolym av samhällsfastigheter, hotellfastigheter och handelsfastigheter. Ett ökande investeringsintresse har under de senaste åren riktats mot det offentligas fastighetsinnehav. Under 2014 har utvecklingen varit mycket stark och fastigheter med övervägande del samhällsändamål motsvarande en transaktionsvolym om cirka 17 mdkr har bytt ägare. AP-fonderna har tillsammans med andra institutionella aktörer under de senaste åren ökat sina innehav av fastigheter och en stor del av ökningen har rört specifikt samhällsfastigheter vilket har avspeglat sig på marknaden i sjunkande avkastningskrav. Säljare har i ökande grad kommit att bli kommuner i tillväxtorter. Befolkningsökningen och förändrad sammansättning av befolkningen med en ökande andel äldre skapar goda förutsättningar för samhällsstödjande verksamheter de närmaste åren och därmed marknaden för samhällsfastigheter. Bedömningen är att transaktionsvolymen i segmentet kommer att fortsätta att öka, till stor del på grund av en ökande andel offentliga säljare. Framför allt kommuner signalerar i ökande omfattningen en vilja att sälja delar av sitt bestånd för att resa kapital till mer angelägna behov som nyproduktion och underhåll eller investeringar i utbyggnad av samhällsservicen. En övervikt av de kommuner som planerar för fastighetsförsäljningar finns i våra storstadsområden och gemensamt i flertalet fall är en kraftig befolkningstillväxt. En annan kategori som de senaste åren blivit attraktiva investeringsobjekt är miljonprogramsfastigheter i tillväxtregioner. Strategin är tillsynes att nödvändiga renoveringar utförs när en lägenhet blir ledig och lägenheten får därefter ett högre bruksvärde. Till skillnad mot renoveringar där husen mer eller mindre töms på hyresgäster, kan man därmed behålla ett kassaflöde under renoveringstiden. Victoria Park, D. Carnegie & Co och Gimmel Fastigheter är några bolag som är aktiva inom denna kategori. De tendenser som präglar marknaden med en hög transaktionsvolym, mycket kapital som söker sig till fastighetsinvesteringar och en ökad riskaptit tillsammans med det faktum att bankernas vilja att finansiera fastighetsinvesteringar ökar och belåningsgraden stiger, är tecken på en god marknad eller varningstecken om att vi kommer närmare toppen och en marknadskorrigering. NAI Svefas bedömning är att fastigheter kommer att fortsätta attrahera kapital under 2015, både genom indirekta investeringar på börsen och direkta investeringar i fastigheter. Gapet mellan fastigheters avkastning och den låga räntan, låga räntekostnader i sig och realvärdesäkra kassaflöden med förväntningsvärden i takt med en stigande tillväxt gör fastigheter till attraktiva investeringar. Alternativavkastningen på de finansiella marknaderna ger fortsatt att fastigheter anses erbjuda en relativt god avkastning i förhållande till dess risker. En jämförelse mellan årlig avkastning mätt som direktavkastning och värdeutveckling i olika fastighetssegment enligt IPD och utvecklingen på Stockholmsbörsen mätt som aktieutveckling och utdelning enligt Six Return Index talar sammantaget ur ett risk- och avkastningsperspektiv för en investering i fastigheter. Årsgenomsnitten visar att en investering i bostäder har gett en avkastning om 9,4 procent under den senaste tioårsperioden och en blandad fastighetsportfölj 8,4 procent jämfört med Stockholmsbörsens årsgenomsnitt om 14,9 procent. Till fastigheters fördel talar att totalavkastningen i stort sett har varit positiv under hela perioden bortsett från en mindre nedgång under 2008 vilket kan jämföras med ett aktieinnehav som uppvisar en betydligt mer volatil avkastning med svängningar från +50 till 40 procent. Tillsammans med den goda tillgången på kapital på de finansiella marknaderna skapar det förutsättningar för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav den närmaste tiden. Fastighetsbolagens möjligheter att ta in kapital via börsintroduktioner, nyemissioner, preferensaktieemissioner, obligationer eller traditionell belåning bedöms vara fortsatt goda i nuvarande börsklimat. Den höga transaktionsvolymen under 2014 anses därmed ha goda förutsättningar att hållas uppe under I någon mån står de fundamentala förutsättningarna i kontrast till de finansiella. De fundamentala värdeskapande faktorerna som hyrestillväxt och minskande vakansrisk riskerar att utvecklas svagt de närmaste åren till följd av den konjunkturella svagheten samtidigt som avkastningen som sådan värderas allt högre. En återhämtning av världsekonomin och svensk ekonomi med stigande tillväxt är trots allt av fundamental vikt för efterfrågan på hyresmarknaden. I närtid bedöms ingen risk för bubbla föreligga på svensk fastighetsmarknad. Sveriges ekonomi är relativt stark och utsikterna för svensk tillväxt de närmsta åren överträffar såväl de nordiska länderna som eurozonen. En utdragen återhämtning och en tillväxt som inte tar fart skulle dock till slut påverka utvecklingen på svensk fastighetsmarknad negativt. De underliggande drivkrafterna för fastigheters avkastning är beroende av att den ekonomiska återhämtningen tar fart. TOTALAVKASTNING % % Butiker Kontor Industrier Bostäder Alla fastigheter SIXRX

8 LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV 6 Landstingens fastighetsinnehav Landstingen har i dagsläget stora fastighetsinnehav och utgör sammantaget en av landets största ägare av verksamhetslokaler. Befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen tillsammans med ett åldersstiget bestånd som behöver uppgraderas gör att landstingen står inför stora investeringar i fastigheter de kommande åren. Nya förutsättningar och behov inom kärnverksamheten medför också en förändring av lokalbehovet. Samtidigt blir privata vårdutövare allt vanligare. Detta ställer frågor om och hur landstingets fastighetsbestånd bör ägas, förvaltas och utvecklas för att utgöra en optimal produktionsresurs för en effektiv leverans av samhällservice. Sedan årsskiftet indelas Sverige i 11 landsting och 10 regioner. Till landstingens och regionernas obligatoriska uppgifter hör hälso-, sjuk- och tandvård samt kollektivtrafik. Förekommande frivilliga åtaganden är exempelvis regional utveckling, kultur, turism och utbildning. Vårdverksamheten svarar för knappt 90 procent av den totala kostnadsmassan, trafik och infrastruktur står för 8 procent och regional utveckling för resterande 2 procent. Landstingens fastighetsinnehav består således främst av vårdbyggnader samt anläggningar och byggnader kopplade till kollektivtrafiken. Sveriges landsting nyttjar i dagsläget uppemot 14 miljoner kvadratmeter lokalyta varav drygt 12 miljoner är inom landstingens ägo. Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting är störst sett till beståndens storlek, båda med omkring kvadratmeter. Region Skåne följer med en total area på cirka kvadratmeter, därefter är det ett större glapp ner till resterande landsting. Störst hyresvärde uppvisar Stockholms landsting med hyresintäkter på cirka kr/kvm. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har landstingens kostnader ökat kontinuerligt de senaste tio åren. Förutom löner och priser är det framförallt befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen som förklarar de ökade kostnaderna. Samtidigt som kostnaderna förväntas öka finns också ett ökat investeringsbehov. SKL räknar med att landstingens investeringar kommer att ligga i intervallet mdkr per år de kommande fem åren vilket kan jämföras med cirka 7 mdkr per år i genomsnitt under föregående femårsperiod. En förklaring är att många av dagens sjukhus är byggda under och 1970-talet och behöver uppgraderas efter vårdens förändrade behov och krav. Investeringarna avser inte bara ombyggnationer av befintliga byggnader utan även nybyggnation. De ökade resursbehoven innebär att flertalet landsting är i behov av att förbättra sina resultat, sälja tillgångar eller låna medel. Förbättrat resultat erhålls genom att öka intäkterna, likställt med ett ökat skatteuttag, eller minskade kostnader och nedskärningar, alternativ som inte torde vara populära för något landsting. Traditionellt har offentlig verksamhet bedrivits med egen personal och i fastigheter som landstinget ägt själva. I stor omfattning har det offentliga under de senaste decennierna lagt ut ansvaret för att producera samhällsservice på privata aktörer; vård och kollektivtrafik är exempel på tjänster som idag, i olika omfattningar, tillhandahålls av privata aktörer. Ett liknande förhållningssätt till produktionslokalerna har anammats inom det offentliga men här går utvecklingen i landstingsvärlden ändå långsamt. När förutsättningarna och behoven inom kärnverksamheten ändras medför det även en förändring av lokalbehovet. Fastigheterna finns trots de förändrade förutsättningarna ofta kvar i landstingens ägo. Med Lagen om valfrihetssystem (LOV) som infördes från årsskiftet 2009/2010 har det till exempel blivit vanligare med privata vårdutförare i landstingens lokaler vilket ställer nya krav på landstingen som marknadsmässiga fastighetsägare. Många landsting använder sig av självkostnadsbaserade hyresavtal vilket skulle kunna leda till att privata vårdutförare i själva verket får sina hyror subventionerade med skattemedel. När landstingets behov förändras ökar vikten av marknadsmässighet och flexibilitet för att inte landsting ska belastas med stora fasta kostnader för sitt fastighetsinnehav. Frågor som landsting i denna situation bör ställa sig är vilka kostnader och intäkter som kan hänföras till fastighetsinnehavet och om det är en optimal balans mellan ägda och förhyrda lokaler. Sedan början av 2000-talet har andelen privat ägande av samhällsfastigheter ökat. På köpsidan återfinns ofta bolag som förvaltar institutionellt kapital åt exempelvis AP-fonderna. Transaktionsvolymen ökade från cirka 340 mkr 2009 till mkr 2013 (affärer > 100 mkr). Offentliga säljare har dock främst representerats av kommunerna medan landstingen varit mer restriktiva och svarar endast för en mindre del av transaktionsvolymen. Att äga fastigheterna, lokalerna och anläggningarna inom vilka samhällsservicen produceras är idag till synes viktigare för majoriteten av landstingen än huvudmannaskapet för den samhällsservice som produceras blev ett rekordår för samhällsfastigheter med en transaktionsvolym på närmare 17 mdkr. Genomsnittspriset per kvadratmeter uppgick till cirka kr/kvm, vilket är något lägre än föregående år. Året innehöll ett antal affärer i miljardklassen där Hemsös och Hemfosas bytesaffär för mkr innehållande ett 60-tal samhällsfastigheter var den största.

9 LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV 7 Landstingens fastighetsinnehav HYRESINTÄKTER INHYRDA EXTERNT BOLAG / AREA EGNA EGNA LOKALER, LOKALER OCH UTHYRDA LANDSTING FASTIGHETSFUNKTION LOKALER, KKVM KR/KVM BOSTÄDER, KKVM LOKALER, KKVM Västra Götalands läns landsting Västfastigheter & Västtrafik AB 1 682, ,0 35,0 (Västra Götalandsregionen) Stockholms läns landsting Locum, AB Storstockholms lokaltrafik, 1 624, ,6 164,0 Stockholms läns landstingskommun Skåne läns landsting Regionservice 1 253, ,2 49,0 (Region Skåne) Uppsala läns landsting Landstingsservice, Stiftelsen Upplandsmuseet 627, ,5 62,6 Jönköpings läns landsting Regionfastigheter 563, ,7 17,4 (Region Jönköpings län) Östergötlands läns landsting FM centrum 552, ,3 75,1 (Region Östergötland) Norrbottens läns landsting Landstingsfastigheter & Garnisfastigheter 544, ,1 75,6 Västerbottens läns landsting Verksamhetsområde Service 528, ,8 32,8 Västernorrlands läns landsting Landstingsfastigheter, 504, ,5 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Örebro läns landsting Landstingsfastigheter, Länstrafiken Örebro AB, 467, ,5 52,6 (Region Örebro län) Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken i T-Län Förvaltnings AB Hallands läns landsting Regionfastigheter 441, ,2 19,3 (Region Halland) Södermanlands läns landsting FM-enheten 428, ,2 47,7 Västmanlands läns landsting Centrum för administration Fastighet, 414, ,2 27,3 Västmannatrafik AB, AB Västerås Lokaltrafik Dalarnas läns landsting Landstingsfastigheter & Stiftelsen Dalarnas museum 406, ,0 20,3 Gävleborg läns landsting Lednings- och verksamhetsstöd Avd Fastigheter 398, ,1 (Region Gävleborg) Gotlands kommun Teknikförvaltningen, AB Gotlandshem, Gotlands, 393, ,4 33,3 (Region Gotland) näringslivs- och etableringsservice AB Wisby Strand Congress & Event Gotland AB Kalmar läns landsting Landstingsfastigheter 391, ,1 10,8 Värmlands läns landsting Landstingsfastigheter 388, ,7 46,0 Blekinge läns landsting Landstingsservice Fastigheter 271, ,2 6,8 Kronobergs läns landsting Servicecentrum / Fastigheter, Smaland Airport AB, 237, ,8 5,1 (Region Kronoberg) Ryssbygymnasiet AB Jämtlands läns landsting Centrum för Landstingsservice & 164, ,3 20,3 (Region Jämtland Härjedalen) Landstingsbostäder i Jämtland AB Samtliga siffror är hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och avser 2013 års uppgifter.

10 LANDSTINGENS FASTIGHETSSTRATEGIER 8 Fastighetsstrategier i Sveriges landsting Sveriges landsting har varit, och kommer under den närmsta tiden att vara, aktiva säljare på fastighetsmarknaden. Försäljningarna är dock i första hand en följd av ett förändrat lokalbehov, snarare än finansiellt betingat eller en följd av en uttalad strategi att gå mot ett minskat ägande av egna lokaler. Sett till total transaktionsvolym innebär det att landstingen fortsatt är en relativt liten aktör. Att lokalbehovet i första hand ska tillgodoses genom eget ägande är den vanligast förekommande uppfattningen. Samtidigt finns indikationer på att flera landsting har outnyttjad potential till att effektivisera och utveckla sitt bestånd. Det visar en enkätundersökning som NAI Svefa ställt till beslutsfattare i landets landsting i slutet av januari och början av februari Inför detta nummer av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter har Sveriges 21 landsting ombetts att besvara en webbaserad enkätundersökning som berör fastighetsstrategier och hur landsting ser på sitt fastighetsinnehav. Enkäten har skickats ut till landstingsstyrelsens ordförande, landstingsdirektör samt fastighetschef, eller motsvarande befattningar, i samtliga Sveriges landsting. Totalt har svar erhållits från 17 landsting runt om i Sverige, de svarande landstingen representerar knappt 80 procent av Sveriges befolkning och 18 av de 24 orterna i fokus. Den övervägande majoriteten av svaren har mottagits från fastighetschef eller motsvarande befattning. VAD VAR DET SOM SÅLDES? Vårdfastigheter Bostäder Skolor VAD KOMMER ATT SÄLJAS? Kontor Befintliga/potentiella byggrätter Byggnader kopplade till kollektivtrafik Samtliga svarande landsting har under de senaste fem åren sålt fastigheter ur sitt bestånd. Försäljningarna har i första hand utförts då landstingets behov av lokalerna har upphört eller är under upphörande. Tre av landstingen har valt att sälja på grund av strategiska skäl, där riskspridning nämns som en av de önskade effekterna. I viss utsträckning motiveras landstingens fastighetsförsäljningar även av möjligheten att finansiera verksamhetens löpande kostnader eller underhåll och investeringar i fastighetsbeståndet. 80 procent av landstingen har en positiv eller övervägande positiv erfarenhet från försäljningarna, den återstående femtedelen svarar att deras erfarenhet är neutral. 15 av 17 landsting anger att de sannolikt kommer att sälja ytterligare fastigheter under de kommande fem åren. Även framåt är det i första hand fastigheter som inte är en del av landstingens långsiktiga lokalbehov som är aktuella för försäljning. Att finansiera kärnverksamhetens löpande kostnader anges som motiv av en fjärdedel av landstingen. En av enkätfrågorna berör huruvida landstingen har en strategi för sitt fastighetsinnehav. Endast en knapp tredjedel av de tillfrågade landstingen anger att de har en dokumenterad fastighetsstrategi som är ett resultat av noggrann planering. Flertalet anger dock att en strategi finns, men att den antingen inte är dokumenterad eller inte ett resultat av noggrann planering. Fyra av landstingen anger att de inte har någon fastighetsstrategi. Fyra av landstingen anger att de i så stor utsträckning som möjligt ska äga sina verksamhetslokaler. Åtta landsting anger att strategin ÄR DET SANNOLIKT ATT LANDSTINGET KOMMER ATT SÄLJA FASTIGHETER UNDER DE KOMMANDE FEM ÅREN? Antal Ja, fastigheter som inte inrymmer landstingsverksamhet på lång sikt Ja, för att finansiera nyproduktion Ja, för att finansiera kärnverksamhetens löpande kostnader Ja, för att finansiera kommande underhåll inom fastighetsbeståndet Ja, då fastigheterna endast innehåller vårdverksamhet i mindre omfattning HAR LANDSTINGET EN STRATEGI FÖR HUR FASTIGHETSBESTÅNDET SKA HANTERAS? Antal Ja, landstingets fastighetsstrategi är dokumenterad och ett resultat av noggrann planering Ja, landstingets fastighetsstrategi är dock inte dokumenterad eller ett resultat av noggrann planering Nej, landstinget har ingen speciell strategi för hur fastighetsbeståndet skall hanteras Nej, det är inte sannolikt Strategin utvärderas Arbete pågår

11 LANDSTINGENS FASTIGHETSSTRATEGIER 9 är att välja det mest kostnadseffektiva alternativet från fall till fall, eller att de inte har någon strategi i frågan. De återstående fem landstingen anger att strategiskt viktiga fastigheter som sjukhus alltid ska ägas, medan andra fastigheter, innehållande exempelvis vårdcentraler, kan eller ska hyras. Värt att notera är att fyra av de fem landstingen, som i föregående fråga angivit att de har en dokumenterad fastighetsstrategi utifrån noggrann planering, har angivit att strategiska byggnader ska ägas medan övriga lokaler kan eller ska hyras. Två av de fyra landstingen som angivit att de inte har någon speciell fastighetsstrategi har angivit att verksamhetslokalerna i så stor utsträckning som möjligt ska ägas. Enkätens omfattning och antalet tillfrågade begränsar möjligheten att dra säkerställda slutsatser, men indikerar på att ju mer arbete som lagts att utforma en strategi för sitt fastighetsägande, desto mer öppna är landstingen för att hyra in lokaler för att tillgodose lokalbehovet. Bland de deltagande landstingen verkar öppenheten inför att äga fastigheter som enbart innehåller externa hyresgäster vara relativt stor. I samband med att verksamhet förts över till privat eller kommunal huvudman har landstingen i övervägande grad valt att behålla fastigheten och ikläda sig rollen som hyresvärd. Motivet till detta har i första hand varit att säkerställa tillgång vid framtida lokalbehov. I ett par landsting har inget tydligt motiv funnits. Resterande frågor berörde landstingens hantering av sina fastigheter. Gällande hyressättningen är kostnadsbaserad hyra det vanligast förekommande. Tre av landstingen väljer dock en marknadsmässig hyra i det fall verksamheten är konkurrensutsatt. Ett av landstingen har valt att i första hand upplåta sina lokaler hyresfritt. Risken med hyresfri intern uthyrning är att lokalutnyttjandet blir ineffektivt, då verksamheternas incitament att se över och anpassa efter sitt lokalbehov begränsas. Även kostnadsbaserade internhyror kan begränsa dessa incitament, dock inte i samma utsträckning. Fastighetsrelaterade drift- och underhållskostnader inom landstingen mäts och jämförs kontinuerligt mot branschnyckeltal, detta gäller för 90 procent av de tillfrågade landstingen. En fjärdedel av landstingen har fastighetsspecifika förvaltningsplaner och endast ett av landstingen värderar årligen sitt fastighetsbestånd med hjälp av externa värderare. Knappt hälften av landstingen arbetar inte aktivt med affärsutveckling eller -förädling inom sitt fastighetsbestånd. De resterande landstingen har svarat att de antingen arbetar aktivt med att attrahera och göra plats för kommersiella verksamheter inom sina fastigheter eller med att finna exploaterings- eller konverteringsmöjligheter inom sitt bestånd i försäljningssyfte. Endast två av landstingen anger att de arbetar aktivt med båda dessa strategier. Vanligen diskuteras det offentliga fastighetsägandet utifrån motiv till att äga kontra hyra. Vilket av dessa förfaranden som är mest rationellt är inte alltid självklart, vilket respondenternas svar tydligt indikerar. Effektivisering av det offentliga fastighetsägandet är dock fullt möjligt utan att sälja fastigheter. Landstingen har mycket att vinna på att agera som yrkesmässiga fastighetsägare, där fastighetsförvaltningen inte bara är en stödfunktion till kärnverksamheten utan där fastighetsbestånden fortlöpande analyseras, utvärderas och utvecklas med ett mer effektivt lokalnyttjande och högre potentiell avkastning som följd. HAR DET FÖRTS ETT RESONEMANG OM LANDSTINGET SKA ÄGA ELLER HYRA LOKALER FÖR ATT TILLFREDSSTÄLLA SITT BEHOV? Antal Ja, landstinget ska i så stor utsträckning som möjligt äga och förvalta sina egna lokaler Antal Strategin är att välja det mest kostnadseffektiva alternativet för landstinget, oavsett om lokaler hyrs in eller ägs Landstinget har ingen strategi i denna fråga Äga strategiska byggander som sjukhus, men (eventuellt) hyra lokaler för hälsocentraler och liknande. Ja, landstinget ska i så stor utsträckning som möjligt hyra in lokaler från andra fastighetsägare HUR HANTERAS FASTIGHETER DÄR VERKSAMHET ÖVERFÖRTS TILL PRIVAT ELLER KOMMUNAL HUVUDMAN? Antal HUR ARBETAR LANDSTINGET FÖR ATT ANALYSERA OCH UTVÄRDERA SITT FASTIGHETSBESTÅND OCH FÖRVALTNINGEN AV DETTA? Antal Fastigheten har samtidigt sålts till verksamhetsinnehavaren eller tredje part Varje fastighet har en förvaltningsplan som reglerar hur specifika mål i landstingets fastighetsstrategi skall uppnås Landstinget har valt att behålla fastigheten för att säkerställa tillgång vid framtida lokalbehov Landstinget mäter kontinuerligt sina drift- och underhållskostnader för att jämföra dessa med nyckeltal i branschen Fastigheten har blivit kvar i landstingets ägo på oklar grund Har ej varit aktuellt Landstinget värderar sina fastigheter årligen med hjälp av externa värderare Landstinget har valt att behålla fastigheten för att ta del av dess genererade hyror och potentiella värdeökning Landstinget har inte utvärderat eller analyserat sitt fastighetsbestånd under de senaste åren ARBETAR LANDSTINGET AKTIVT MED AFFÄRSUTVECKLING/-FÖRÄDLING I FASTIGHETSAFFÄREN? Ja, landstinget arbetar aktivt med att attrahera och göra plats för kommersiella hyresgäster i anslutning till våra verksamheter (exempelvis butiker, apotek etc) Ja, landstinget inventerar och utvärderar löpande sitt fastighetsinnehav för att finna värdefulla möjligheter till exploatering av obebyggd mark eller konvertering av befintliga lokaler, i försäljningssyfte Nej, landstinget bedriver ingen sådan verksamhet aktivt

12 INFRASTUKTUR 10 Infrastruktur nästa investeringsvåg? Då befolkningen i Sveriges städer ökar i rekordfart behövs nya bostäder och en kraftig utbyggnad av de infrastruktursystem som försörjer våra städer. Den starka urbaniseringstrenden innebär stora utmaningar för de aktörer som bär ansvaret för investeringar i infrastrukturen. I utbyggnaden av den sociala infrastrukturen; skolor och sjukhus med mera, har kommuner och landsting valt att samarbeta med privata aktörer. Kan trenden med privata investeringar i samhällsfastigheter vara vägledande för utbyggnaden av andra typer av infrastruktur? NAI Svefas bedömning är att staten och Trafikverket inte kommer att ändra sin inställning till privat finansiering av transportinfrastruktur och att privata investeringar i infrastruktur initialt kommer att ske med landsting och kommun som affärspartner. AP-fonderna har tillsammans med andra institutionella aktörer under de senaste åren ökat sina innehav av fastigheter i betydande omfattning. En stor del av ökningen har rört specifikt samhällsfastigheter. Landsting och kommuner i Sverige med stora investeringsbehov, till följd av stark befolkningstillväxt eller eftersatt underhåll, har sett positivt på att dela investeringsbördan med andra aktörer. Även behovet av infrastruktur i Sverige blir allt större. I Svenskt Näringslivs rapport Infrastrukturskulden, från april 2013, konstateras att nuvarande skuld uppgår till 300 mdkr givet antagandet att värdet av infrastrukturstocken bör växa i samma takt som BNP. För att amortera ner denna skuld behöver investeringarna fördubblas jämfört med nuvarande nivå fram till Kommer vi då att få se en liknande utveckling vad gäller utbyggnaden av infrastruktur som vi har sett för samhällsfastigheter? Såväl AP-fonderna som flera institutionella ägare är positivt inställda till att allokera mer pengar till investeringar i infrastruktur samtidigt som privata fonder likt Areim:s Infranode har rest pengar till infrastrukturinvesteringar. Att satsa på infrastruktur är ett naturligt nästa steg för investeringar inom reala tillgångar för dessa aktörer. Givet dessa förutsättningar, att både efterfrågan på ny infrastruktur och tillgången på aktörer som vill investera ökar, kommer vi att få se större inslag av till exempel privata vägar eller spår i framtiden? I Sverige sätter regeringen och riksdagen de ekonomiska ramarna för investeringar i transportinfrastruktur och regeringen ger sedan i uppdrag till Trafikverket och Sveriges län att föreslå detaljerade planer för satsningar på transportinfrastrukturen. Trafikverket och slutligen riksdagen måste sedan göra en prioritering utifrån budget av vilka projekt som ska ingå i och genomföras under tidsramen för åtgärdsplaneringen. En konsekvens av detta är att infrastruktursatsningar, som ur ett lokalt eller regionallt perspektiv är väldigt efterfrågade, kan utebli. Regeringen, oavsett blå eller röd, har visat sig ovillig att pröva privata investeringar i infrastruktur i någon större utsträckning. Istället verkar den svenska vägen till mer pengar till infrastruktur vara den allt vanligare förekomsten av medfinansiering. Medfinansiering i infrastruktursamanhang är benämningen på frivilliga bidrag från kommuner, landsting och privata aktörer till infrastruktur som staten ansvarar för. Medfinansiering är ett sätt för staten att fånga upp den tydliga nytta som infrastrukturen skapar för den lokala marknaden. I dagsläget ser vi inte någon tendens till ökat inslag av privata investeringar i infrastruktur där staten är huvudman. Istället har det kommunicerats att mer pengar till infrastruktur ska komma från beskattningen av fastighetsägare som gynnas av infrastruktursatsningar. Samtidigt som möjligheterna att investera i infrastruktur där staten är huvudman för tillfället är begränsade, bedöms det finnas desto mer möjligheter att investera i infrastruktur som Sveriges kommuner eller landsting ansvarar för. Kommuner och landsting runt om i Sverige har i större utsträckning samarbetat med privata aktörer för att få till nödvändiga investeringar. Ett av Sveriges största samverkansprojekt mellan offentlig och privat aktör pågår för närvarande i Stockholm, där Nya Karolinska Solna byggs av Skanska med privat finansiering. Ett betydande ansvar för städernas infrastruktur vilar på landstingen, som ansvarar för utbyggnaden av kollektivtrafiken och sjukvården. I både Göteborg och Stockholm planeras det, och byggs, ny spårtrafik som delfinansieras av landsting och kommuner för att möta den ökade efterfrågan till följd av befolkningstillväxten. När landstingen planerar och bygger ut spårstationer, eller depåer för bussar och tåg, finns det betydligt mer inslag av kreativa lösningar där privata och offentliga aktörer samverkar för att nå optimala lösningar.

13 INFRASTRUKTUR 11 Bild: Västtrafik / Sweco Som en del i det Västsvenska paketet ska stadsdelen Gamlestaden utvecklas och kommer omfatta bland annat resecentrum, kontor, bostäder och handel. Den privata projektutvecklaren Serneke har avtalat med Göteborgs stad om att förvärva mark omfattande kvadratmeter för byggnationen av resecentrumet. Samarbetet innebär att Platzer står för ägande, uthyrning och förvaltning medan Serneke kommer ansvara för totalentreprenaden av byggnationen. Västtrafik har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för delar av resecentrumet. Byggnationen beräknas starta i början av 2016 och resecentrumet förväntas stå helt klart i slutet på Den totala projektkostnaden är beräknad till 450 mkr. Källa: Serneke Platzer Västtrafik I Gamlestaden i Göteborg byggs ett nytt resecentrum där Västrafik har valt att samarbeta med en privat projektutvecklare och en privat långsiktig ägare av resecentrumet. Rådighet och långsiktig tillgång till kommunikationsytor uppnås via hyresavtal som löper på 25 år. Fördelarna med att samarbeta på detta sätt är dels att Västtrafik slipper binda kapital i fasta tillgångar i en tid av kraftig utbyggnad, men även att de uppnår en bättre riskallokering. Den privata fastighetutvecklaren bär projektrisker som den är bäst lämpad att hantera, samtidigt som den långsiktiga fastighetsägaren hanterar kommersiella fastighetsrisker. Genom detta förfarande kan Västtrafik fokusera på och optimera sin kärnverksamhet, kollektivtrafiken. Vår bedömning är att kommuner och landsting är betydligt mer positivt inställda till samarbete med privata aktörer och att vägen till att hitta investeringar inom segmentet infrastruktur i närtid är att förstå sig på de utmaningar som landstingen och kommunerna står inför. Sverige har genom uteblivna investeringar under flera decennier dragit på sig en betydande infrastrukturskuld, en skuld som dessutom växer med dagens låga investeringsnivåer. För att klara det uppdämda investeringsbehovet föreslår Svenskt Näringsliv en breddning av den offentliga sektorns finansiering av infrastruktur samt att intäktskällorna bör ses över då utrymmet för skattefinansierad infrastruktur kan komma att minska till följd av en åldrande befolkning och en ökad försörjningskvot. Frågan är om Sveriges kommuner och landsting kommer mäkta med denna kommande utmaning på egen hand? Eller kommer de att välja att dela investeringsbördan och risken för investeringar i resecentrum, depåer och kommunala ledningsnät med de institutionella aktörer som står redo att bidra med kapital och sin kunskap. Ett delat ansvar är en lösning som skulle ge det offentliga större möjligheter att fokusera sin på kärnverksamheten; leverans av samhällsservice.

14 FOKUS STOCKHOLM 12 Stockholm 91 Jonas Åkerberg Det ökade intresset för kontorsfastigheter och den höga transaktionsaktiviteten har pressat direktavkastningskraven nedåt med noteringar ner mot 4,25 procent i bästa läge. Intresset är också stort för bostäder och byggrätter för bostadsändamål, oavsett upplåtelseform. Nyproduktionen av studentbostäder bedöms ta fart under kommande år. BOSTADSFASTIGHETER I Stockholm är några av de största privata ägarna av bostadsfastigheter Einar Mattson, Ikano Invest, Olov Lindgren, SKB och Stena Fastigheter. I december förvärvade Oscar Properties fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen av Vasakronan. Fastigheten, som omfattar cirka kvadratmeter BTA, förvärvades till en köpeskilling om cirka 920 mkr. Den detaljplan som nu är ute på samråd omfattar en möjlig byggnation om totalt cirka 600 nya lägenheter, varav 120 uppförs som hyresrätt. Fastigheten är idag bebyggd med cirka kvadratmeter kontorslokaler som kommer att rivas. I december förvärvade AFA Fastigheter Kungsholmsporten på Kungsholmen av Wallenstam. Kungsholmsporten består av två fastigheter, Förtjusningen 1 och Glädjen 14, belägna på varsin sida om Essingeleden. Den uthyrbara arean omfattar totalt cirka kvadratmeter, huvudsakligen bostäder. Köpeskillingen om 1,0 mdkr, motsvarande cirka kr/kvm, bedöms motsvara en direktavkastning om cirka 3,1 procent. KOMMERSIELLA HYRESFASTIGHETER Till de stora ägarna inom segmentet hör AFA, AMF Fastigheter, Fabege och Vasakronan. Det transaktionsintensiva 2014 har lett till en press nedåt på direktavkastningskraven. Nivåer ner mot 4,25 procent noteras nu för moderna fastigheter i bästa läge. I december förvärvade AMF Fastigheter Mentorn 1 på Kungsbron från DNB Liv. Fastigheten, som bebyggdes under 2009, omfattar cirka kvadratmeter och inrymmer huvudsakligen kontor med en mindre del butiker. Största hyresgäst är Google. Köpeskillingen uppgick till 1,57 mdkr vilket motsvarar cirka kr/kvm och en bedömd direktavkastning om cirka 4,35 procent. Alecta förvärvade Välmågan 8, även kallat Entré Lindhagen, från Skanska. I och med detta har Skanska avyttrat allt innehav i kvarteret, då de tidigare under 2014 även sålde Välmågan 9 till Invesco. Köpeskilling var cirka 1,7 mdkr, motsvarande drygt kr/kvm. Direktavkastningen bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar till cirka 4,7 procent. SPECIALFASTIGHETER Till de stora ägarna av specialfastigheter hör Akademiska Hus, Hemsö, Fabege, Jernhusen och SISAB. På KTH:s område arbetar Akademiska Hus tillsammans med KTH för att ta fram detaljplaner för cirka 670 studentlägenheter och institutionslokaler där Bygg- Vesta står som byggherre. I januari vann den första detaljplanen laga kraft. Den antagna planen medger cirka 300 studentlägenheter samt en institutionsbyggnad. Bristen på studentbostäder är stor. Uppförandet av dessa lägenheter är en del av Stockholms mål om att uppföra nya studentbostäder till 2017, motsvarande en ökning om 50 procent från NAI SVEFA FASTIGHETSINDEX 2015:1 2014:2 2014:1 2013:2 2013:1 Index Placering MARKNADSDATA MARS 2015 Hyra Direktavkastning Bedömda värden kr/kvm % kr/kvm KONTOR AA-läge ,25 5, A-läge ,75 5, B-läge ,25 6, C-läge ,50 7, BUTIKER AA-läge ,50 6, A-läge ,00 6, B-läge ,75 7, C-läge ,25 7, INDUSTRI A-läge ,50 8, B-läge ,00 8, C-läge ,25 9, BOSTÄDER AA-läge ,50 4, A-läge ,50 4, B-läge ,25 5, C-läge ,50 6,

15 FOKUS STOCKHOLM 13 Lägesindelning, kontor (AA-, A- och B-läge) INDUSTRI- OCH LAGERFASTIGHETER Brostaden (Castellum), Compactor Fastigheter, Corem Property, Klövern och Sagax hör till några av de största ägarna av industrioch lagerfastigheter i Stockholm. Omvandlingen av industriområden till förmån för bostäder fortsätter, något som är särskilt tydligt i Liljeholmen. I december förvärvade Besqab och Järntorget Fastigheter byggrätter från Cementa. Förvärvet omfattar kvadratmeter BTA, något som väntas motsvara lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 1,0 mdkr och förutsätter bland annat att detaljplaner vinner laga kraft både på Liljeholmen och för en ny etablering för Cementa. Platsen för denna etablering är dock i dagsläget okänd. Diskussioner har förts under en längre tid om en etablering i Energihamnen i Värtan men det är oklart om detta realiseras. I FOKUS Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm utgörs i huvudsak av sex akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler, psykiatriska mottagningar och tandvårdskliniker med mera. Två av akutsjukhusen är universitetssjukhus. Beståndets lokalyta uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till två miljoner kvadratmeter BTA och värderades till 22,2 mdkr. Locum är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär. Byggnationen av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna (NKS) pågår och är det största enskilda projektet inom svensk sjukvård hittills. Det omfattar kvadratmeter och byggkontraktet uppgår till 14,5 mdkr. Upphandlingen byggde på OPS Offentlig Privat Samverkan. NKS ska vara färdigställt Landstinget avyttrade Beckombergaområdet till Riksbyggen 2008 för 336 mkr. Under 2011 avyttrade landstinget Norrtulls Sjukhus till Lilla Akademien för 305 mkr. Fastigheten såldes kort därefter till Ramsbury för samma belopp. I fastigheten bedriver bland annat musikskolan Lilla Akademien och, sedan hösten 2014, Victor Rydbergs Gymnasium skolverksamhet. TRANSAKTIONER Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling, tkr Area, kvm Säljare Köpare 1 Paket om 4 kontorsfastigheter Kontor dec Areim Fastigheter Kungsleden 2 Mentorn 1 Kontor dec DNB Liv Eiendom Sverige AMF Fastigheter 3 Förtjusningen 1 & Glädjen 14 Bostäder dec Wallenstam AFA Fastigheter 4 Lövholmen 15 Mark dec Cementa Besquab, Järntorget Fastigheter 5 Välmågan 8 Kontor sep Skanska Alecta Pensionsförsäkring

16 FOKUS GÖTEBORG 14 Göteborg 64 Hans Hurtig Göteborgs Stad planerar för den första etappen av Frihamnen som ska bebyggas med bostäder, arbetsplatser och rekreation. Mölndal Centrum har blivit ett attraktivt område för kontorsetableringar. Balder utökar sitt hotellinnehav genom förvärvet av en fastighet uthyrd till Radisson Blu Scandinavia Hotel för cirka 700 mkr. BOSTADSFASTIGHETER Till de stora privata fastighetsägarna hör Balder, Stena Fastigheter, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Wallenstam och Willhem. Innan årsskiftet fastslog Göteborgs Stad de första åtta aktörerna som ska vara med och utveckla den första etappen av Frihamnen. Området beläget på Hisingen intill vattnet vid Götaälvbron kommer i första etappen att bebyggas med cirka lägenheter, arbetsplatser och en vattennära jubileumspark. Under 2017 kommer detaljplanen att utformas och därefter finns det möjlighet för fler aktörer att vara med vid byggstart. När hela Frihamnen är färdigbyggd kommer området att omfatta cirka bostäder och lika många arbetsplatser. Transaktionsåret 2014 avslutades starkt. En av de större transaktionerna under året var Victoria Parks förvärv av ett fastighetsbestånd i Lövgärdet. Fastigheterna inrymmer huvudsakligen bostäder i miljonprogramsområde men även skola, vårdcentral och matbutik. Köpeskillingen uppgick till 925 mkr, motsvarande cirka kr/kvm. KOMMERSIELLA HYRESFASTIGHETER Balder, Diligentia, Eklandia (Castellum), Kungsleden, Platzer, Vasakronan och Wallenstam är stora kommersiella fastighetsägare i Göteborg. Till de många intressanta transaktioner under förra året hör Skanskas avyttring av en nyuppförd kontorsfastighet i Krokslätt för 495 mkr, vilket motsvarar cirka kr/kvm. Den relativt höga nivån visar på att läget mot Mölndals Centrum har blivit alltmer attraktivt för kontorsetableringar. Detta bekräftas också av Peab och Balders satsning på kontor och bostäder vid Lyckholms fabriker, SCA:s etablering i det pågående kontorsprojektet i Mölndals Centrum samt Platzers förvärv av tre äldre kontorsbyggnader vid Almedals fabriker. De senaste åren har Balder förvärvat ett antal hotellfastigheter i Göteborg och strax innan årsskiftet köptes ytterligare en fastighet, Göteborg Inom Vallgraven 1:13, inrymmande Radisson Blu Scandinavia Hotel. Säljare var den norska fonden DnB Scandinavian Property Fund och köpeskillingen bedöms uppgå till cirka 700 mkr. SPECIALFASTIGHETER Stora ägare av specialfastigheter i Göteborg är Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Göteborgs Stad, Hemsö, landstinget, Vasakronan och Wallenstam. Vid årsskiftet stod det klart att Platzer och Serneke kommer att utveckla Göteborgs nya resecentrum i Gamlestaden inom vilket Västtrafik blir största hyresgäst. I november förvärvade Hemfosa en portfölj från Castellum för sammanlagt 2 mdkr. I förvärvet ingick bland annat skolfastigheterna Guldheden 8:10 och 8:11 med Göteborgs universitet som största hyresgäst. En annan portföljaffär som ägde rum strax innan årsskiftet är SPG V.O.S. AB:s försäljning av vård- och omsorgsfastigheter runt om i landet. I portföljen ingick bland annat fastigheten Göteborg Önnered 4:15 omfattande kvadratmeter med hyresgästen Baggium Vård och Behandling AB. NAI SVEFA FASTIGHETSINDEX 2015:1 2014:2 2014:1 2013:2 2013:1 Index Placering MARKNADSDATA MARS 2015 Hyra Direktavkastning Bedömda värden kr/kvm KONTOR % kr/kvm AA-läge ,75 5, A-läge ,00 6, B-läge ,25 6, C-läge ,75 7, BUTIKER AA-läge ,75 5, A-läge ,00 6, B-läge ,00 6, C-läge ,25 8, INDUSTRI A-läge ,75 8, B-läge ,25 8, C-läge ,75 9, BOSTÄDER AA-läge ,25 3, A-läge ,00 4, B-läge ,50 5, C-läge ,75 7,

17 FOKUS GÖTEBORG 15 Lägesindelning, kontor (AA-, A- och B-läge) INDUSTRI- OCH LAGERFASTIGHETER Eklandia (Castellum), Geely, Platzer, Volvo och SKF är stora privata ägare av industri- och lagerfastigheter i Göteborg. I oktober förvärvade Tribona fastigheten Backa 23:9. Säljare var AxFast och fastigheten, omfattande cirka kvadratmeter, var vid försäljningen fullt uthyrd till ABB. Priset uppgick till cirka 28 mkr, motsvarande cirka kr/kvm. Under året har AxFast även sålt Backa 107:13. Köpare var Starwood Capital Group och Vencom Property Partners. Fastigheten omfattar en äldre industribyggnad om cirka kvadratmeter belägen mellan Ikea och Bäckebols handelsområde. I och med handelns utbredning i området har fastigheten god utvecklingspotential. Konkurrens finns inom Sisjön, ett utvecklingsområde inom vilket Alaska Fastigheter planerar för ytterligare kvadratmeter handel och kontor. TRANSAKTIONER I FOKUS Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler. Det ägda beståndet omfattar cirka 1,7 miljoner kvadratmeter. Bland större projekt kan nämnas nybyggnationen av Angereds Närsjukhus som ska ersätta verksamheter som idag bedrivs i inhyrda lokaler. Sjukhuset omfattar cirka kvadratmeter och kommer stå klart i mitten av Beslutad budget uppgår till 535 mkr. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppförs ett regionalt högteknologiskt Bild- och Interventionscentrum för bilddiagnostik och behandling. Byggnationen kommer att invigas i etapper från 2016 till Projektet omfattar cirka kvadratmeter och är budgeterat, inklusive utrustning, till 1,2 mdkr. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus kommer att utvecklas genom en om- och tillbyggnad för högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning. Tillbyggnaden omfattar kvadratmeter. Inflyttningen kommer ske från 2018 till Fastighetsinvesteringen uppgår till cirka 1,4 mdkr. En-patientrum utgör basen för vården som bygger på föräldramedverkan och på ett teambaserat arbetssätt för personalen. Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling, tkr Area, kvm Säljare Köpare 1 Gårdsten 58:1 & 62:17 Bostäder, Vård & Butik dec Stena Fastigheter Victoria Park 2 ÅF-Huset (Kallebäck 2:5) Kontor dec Skanska Pareto Project Finance 3 Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotell dec * DnB Scandinavian Property Fund Balder 4 Paket om fem kontorsfastigheter Kontor okt Wallenstam Platzer Fastigheter 5 Paket om tre bostadsfastigheter Bostäder sep Källegren Robert Dicksons Stiftelse * Av NAI Svefa bedömd köpeskilling

18 FOKUS MALMÖ 16 Malmö 48 Per Wieslander Under hösten förvärvade Akelius dödsboet efter Ulla Åberg för cirka 2,8 mdkr, Malmös största affär någonsin. Kontorshyresmarknaden får tillskott av nya lokaler genom nyproduktionen kring Centralen och i Hyllie. Planering pågår för området kring Stadion med målet att tillföra nya idrottsanläggningar för vardags- och elitidrott. BOSTADSFASTIGHETER Stena Fastigheter är den största privata innehavaren av bostadsfastigheter i Malmö. Akelius, Heimstaden, HSB Sundsfastigheter och Willhem är andra stora privata aktörer. Under hösten genomfördes den största affären någonsin i Malmö då fastigheterna i dödsboet efter Ulla Åberg såldes. Transaktionen omfattade totalt kvadratmeter, varav cirka 80 procent bostäder. Köpeskillingen uppgick till cirka 2,8 mdkr och köpare var Akelius. Portföljen innehöll profilbyggnaden Kronprinsen samt två större bestånd i Almgården och Ribersborg. Det kommunala bostadsbolaget MKB har investerat i byggrätter för utveckling på såväl kort som lång sikt. Under slutet av förra året förvärvades byggrätter om kvadratmeter i Limhamn. Vidare har bolaget köpt två fastigheter i norra Sofielund, Kampen 25 och Intäkten 5, med planen att på sikt omvandla området till en blandad användning med mer bostäder. Nuvarande detaljplaner avser småindustri och service, men översiktsplanen redovisar en blandad stadsbebyggelse. KOMMERSIELLA HYRESFASTIGHETER Stora privata ägare av lokaldominerande fastigheter i Malmö är Briggen (Castellum), Steen & Ström, Stena Fastigheter, Vasakronan och Wihlborgs. I mitten av oktober sålde Briggen gallerian Hansa i centrala Malmö. De två fastigheterna innehåller cirka kvadratmeter, främst butikslokaler men även kontor, bostäder och utbildning. Köpeskillingen uppgick till 609 mkr. Köpare var Areim Fond II och förvärvet är fondens första i Malmö. Gallerian är i princip det enda större köpcentrum i Malmö som ännu inte genomgått någon omfattande renovering och modernisering under de senaste åren, men den nya ägaren planerar att utveckla fastigheterna. Vad avser nyproduktion av kontorslokaler så sker denna huvudsakligen i kommunikationsnära lägen. I dagsläget är tre större kontorsprojekt, Glasvasen, Studio och Malmö Live, under uppförande inom en radie av 300 meter från centralstationen. De centralt belägna kontorsprojekten möter även konkurrens från ytterligare ett antal kontorsprojekt i Hyllie. SPECIALFASTIGHETER Folksam, Hemsö, landstinget, Malmö stad och Wihlborgs är stora ägare av specialfastigheter i Malmö. Malmö stad arbetar med att ta fram ett planprogram för Stadion-området i syfte att skapa ett integrerat stadsidrottsområde. Målet är att området ska fortsätta att utvecklas som ett idrottsområde med ny simarena, utökad grundskola och nya idrottsfunktioner. Beslut har fattats om att riva gamla Stadion. En undersökning har påbörjats som ska avgöra anläggningens skick, därefter tas beslut om när rivning kan ske. Stadion-området rymmer idag såväl skolor och vardagsidrott som evenemang och elitidrott. NAI SVEFA FASTIGHETSINDEX 2015:1 2014:2 2014:1 2013:2 2013:1 Index Placering MARKNADSDATA MARS 2015 Hyra Direktavkastning Bedömda värden kr/kvm % kr/kvm KONTOR AA-läge ,00 6, A-läge ,25 6, B-läge ,25 7, C-läge ,25 8, BUTIKER AA-läge ,25 5, A-läge ,25 6, B-läge ,25 7, C-läge ,25 8, INDUSTRI A-läge ,25 8, B-läge ,75 8, C-läge ,50 9, BOSTÄDER AA-läge ,75 3, A-läge ,00 4, B-läge ,00 5, C-läge ,00 6,

19 FOKUS MALMÖ 17 Lägesindelning, kontor (AA-, A- och B-läge) INDUSTRI- OCH LAGERFASTIGHETER Briggen (Castellum), Klövern, Starwood Capital och Wihlborgs hör till de stora ägarna av industri- och lagerfastigheter i Malmö. Det är inte bara vid nyproduktion och utveckling av bostäder och kontor som fokus på hållbarhet och miljö ses som självklart, utan även vid nyproduktion av logistikfastigheter. I ett samarbete mellan Catena och Peab påbörjades under hösten byggnationen av en logistikanläggning i Sunnanå i Malmös östra utkant med av- och påfart till både E6/E20 och väg 11. Den totala lokalytan uppgår till kvadratmeter varav kvadratmeter avser logistik och kvadratmeter kontor. Ambitionen är att anläggningen genom solceller och effektiva installationer ska vara energineutral. Investeringen uppgår till 240 mkr. DHL Freight har tecknat ett tioårigt hyreskontrakt. TRANSAKTIONER I FOKUS Region Skåne ansvarar för hälsovård, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och naturfrågor. Regionens lokalförsörjande enhet är Regionservice som samordnar fastighets- och servicelösningar åt den skånska hälso- och sjukvården. Det ägda beståndet omfattar cirka 1,2 miljoner kvadratmeter. I Skåne, liksom i stora delar av övriga landet, byggdes sjukhusstrukturen ut kraftigt under sextio- och sjuttiotalet varför det i dag finns stora moderniseringsbehov på storsjukhusen. Under de kommande tio åren investerar Region Skåne drygt 6 mdkr på sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård. Malmö sjukhusområde kommer att få två nya vårdbyggnader och en ny servicecentral. De två vårdbyggnaderna kommer tillsammans skapa kvadratmeter ny vårdyta. I syfte att renodla fastighetsbeståndet till sjukhusområdena sålde Region Skåne under 2013 totalt 28 stycken vårdfastigheter till Lönnbacken (Stenvalvet). Köpeskillingen uppgick till 370 mkr med en direktavkastning på cirka 9,65 procent. Dominerande hyresgäst i beståndet är Region Skåne. Objekt Fastighetstyp Datum Köpeskilling, tkr Area, kvm Säljare Köpare 1 Isblocket (Vagnslidret 1) Kontor dec Otto Magnusson Byggnads AB Kungsleden 2 Kampen 25 & Intäkten 5 Kontor & Industri dec Briggen MKB 3 Örehus 4 Bostäder dec Dödsboet efter Ulla Åberg / Akelius Brf Örehus 4 4 Hugo Åbergs Fastighetsbestånd Bostäder okt * Dödsboet efter Ulla Åberg Akelius 5 Hansa (Lybeck 10 & Stadt Hamburg 14) Butiker & Kontor okt Briggen Areim * Av NAI Svefa bedömd köpeskilling, inkl. Örehus 4

20 FOKUS UPPSALA 18 Uppsala 58 Jimmie Nordensky Gränby håller på att ta ny form med visionen att bli Uppsalas andra stadskärna med fokus på handel och nya bostäder. Vid stadens nya resecentrum uppförs ett nytt hotell åt Elite Hotels och Skanska har för avsikt att under året påbörja uppförandet av Juvelen, en profilbyggnad som ska bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad. BOSTADSFASTIGHETER Heimstaden, HSB Uppsala, Rikshem och Stena Fastigheter är några av de största privata ägarna inom segmentet. Utanför Uppsalas centrala delar drivs flera större stadsutvecklingsprojekt. Bland annat fortsätter Gränby Centrum invid E4 nya dragning kring Uppsala att utvecklas. Visionen är att Gränby ska bli Uppsalas andra stadskärna med fokus på handel. Här finns plats för ytterligare kvadratmeter bostäder. Även utvecklingen av Rosendalområdet fortsätter. I januari förvärvade Aros Bostad fastigheten Kåbo 57:1 av HSB där aktuell detaljplan möjliggör cirka kvadratmeter tillkommande bostadsyta. I december vann Wallenstam en markanvisningstävling i Rosendal och under 2017 börjar bolaget därmed uppförandet av tre hus om ytterligare 120 hyresrätter. Uppsalahem uppför över 200 bostäder inom kvarteret Åpromenaden vid Kungsgatan i stadsdelen Industristaden. Projektet är en del av stadskärnans utvidgning där en omvandling från lågt industriområde till tät kvarterstad efterstävas. KOMMERSIELLA HYRESFASTIGHETER Några av de största kommersiella fastighetsägarna i Uppsala är Aspholmen (Castellum), Atrium Ljungberg, Diligentia och Vasakronan. Innan årsskiftet förvärvade Klövern kontors- och laboratoriefastigheten Fyrislund 6:8 av GE Healthcare. Den uthyrbara arean uppgår till cirka kvadratmeter och säljaren kommer att kvarstå som hyresgäst i fastigheten. Klövern har även tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Elite Hotels avseende den hotellbyggnad som nu är under uppförande i anslutning till Uppsalas nya resecentrum. Nyproduktionen omfattar cirka kvadratmeter och beräknas stå klar i september Under 2015 har Skanska för avsikt att påbörja byggnation av kontorsfastigheten Juvelen vid centralstationen i Uppsala. Juvelen, en skimrande trekantig byggnad ritad av arkitektbyrån Utopia, omfattar kvadratmeter och är tänkt att bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad. Byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, enligt certifieringssystemet LEED. SPECIALFASTIGHETER Förutom kommunen och landstinget så är Hemsö och Rikshem stora ägare av specialfastigheter i Uppsala. I december förvärvade Hemfosa tre samhällsfastigheter. Fastigheterna var en del av en större portfölj som karaktäriseras av långa hyresavtal och stabila kassaflöden. Under hösten 2014 påbörjade NCC uppförandet av Segerstedthuset, Uppsala universitets nya administrationsbyggnad. Byggnaden omfattar cirka kvadratmeter och kommer att fungera som samlad förvaltningsbyggnad för hela Uppsala universitet. Ordern är värd totalt 570 mkr och byggnaden beräknas vara färdigställd under NAI SVEFA FASTIGHETSINDEX 2015: :2 2014:1 2013:2 2013:1 Index Placering MARKNADSDATA MARS 2015 Hyra Direktavkastning Bedömda värden kr/kvm % kr/kvm KONTOR A-läge ,00 6, B-läge ,50 7, C-läge ,00 7, BUTIKER A-läge ,75 6, B-läge ,25 7, C-läge ,50 7, INDUSTRI A-läge ,00 7, B-läge ,50 8, C-läge ,00 8, BOSTÄDER A-läge ,25 4, B-läge ,50 5, C-läge ,50 6,

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Utveckling av fastigheter för Life Science och sjukvård Hemsö i samverkan med Landsting och kommun Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter Hemsö

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-06-26 Boindex sjönk till 128,8 första kvartalet 2014 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 128,8 första kvartalet

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: HÅLLBART FASTIGHETSÄGANDE OCH HÅLLBAR STADSUTVECKLING VÅREN 2016 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Innehåll Sid Analyschefen har ordet 1 Om NAI Svefa

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 1 211 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 5 45 4 Linjen indikerar det nationella målvärdet till år 214. april 28 - mars 29 april 29 - mars

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1, 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer