10. Finance and Staff Matters Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007"

Transkript

1 EPSU Executive Committee November 2006 AGENDA ITEM Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF THE DOCUMENT & POINTS FOR DECISION The Executive Committee is invited to approve the attached Situation at end-june 2006, Projection to end-december 2006 and draft budget for 2007 reworked. B. BRIEF OUTLINE -/- C. GENDER EQUALITY ASPECTS -/- D. BUDGET IMPLICATION(S) -/- E. LIST OF RELATED DOCUMENTS Finance document including : Situation at end June 2006 and projection to end December 2006, draft budget for 2007 reworked (attached). F. RELEVANT FILE NUMBERS: Executive Committee file 06\DG\20-21 November EC\10 Finance & Staff Matters\10.2 Finance situation end-june 2006 Projection to year-end 2006 Provisional budget 2007

2 SITUATIONEN I SLUTET AV JUNI 2006 OCH PROGNOS FRAM TILL SLUTET AV DECEMBER 2006 Situationen den 30 juni 2006 överensstämmer i stort sett prognosen. Räkenskapsåret borde därför avslutas i enlighet med den. Kommentarer om vissa rubriker presenteras nedan: UTGIFTER Administration Prognosen i slutet av december 2006 har höjts för budgetposten PR publicitet/gåvor. Vi måste fylla på vårt lager av reklamföremål (pins, pennor, ) Andra budgetposter ( Bankavgifter och Porto ) har anpassats och minskats, i förhållande till de kostnader som fanns i slutet av juni, i syfte att respektera vår budget. Möten och projekt I slutet av 2006 fanns fortfarande inga kostnader för arbetsutskottet, eftersom det sammanträde som var planerat under första halvåret ersattes av ett styrelsesammanträde. Under 2006 organiseras ytterligare två arbetsutskottsmöten (en heldag den 18 september 2006 och en halvdag den 20 november 2006) samt ett styrelsemöte på en och en halv dag den 20 och 21 november 2006). I slutet av juni 2006 uppgår utgifterna för andra budgetposter under denna rubrik till 42% av budgen, men ytterligare möten organiseras under andra halvåret. 1

3 INTÄKTER Medlemsavgifter I slutet av juni 2006 har vi bokfört intäkter till ett belopp på ,88 EUR. Vi har därmed uppnått 89,72 % av prognosen. Påminnelser har skickats ut till de organisationer som ännu inte har betalat in sina medlemsavgifter. Om inget oförutsett inträffar borde vi inkassera det budgeterade beloppet. 2

4 EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND BUDGET 2006 den PROGNOS FÖR 2006 UTGIFTER EUR EUR EUR PERSONALUTGIFTER LÖNER , SOCIALA AVGIFTER , TOTALA PERSONALUTGIFTER , PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER , UTBILDNING , ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL , BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER ANSTÄLLNINGSKOSTNADER TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) TOTALA PERSONALOMKOSTNADER , KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER , STÄDNING TOTALA KONTORSKOSTNADER , ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING , IT-MANAGEMENT , BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA , PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR , FÖRSÄKRING , BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR , FRAKT OCH PORTO , TELEFON OCH FAX , TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR , KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL , KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING , INKÖP AV MÖBLER OCH DATORER , LOKALA RESOR / REPRESENTATION , TOTAL ADMINISTRATION , MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET STYRELSEN , JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ , ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT , FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER , REPRESENTATION , FASTA KOMMITTÉER , EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) , SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT , AVSÄTTNING KONGRESSEN , JURIDISKT BISTÄND , REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING , SUMMA AVSÄTTNING , UTGIFTER TOTALT , INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER , FINANSIELLA INTÄKTER , INTÄKTER TOTALT , KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING ,

5 II - PROVISORISK BUDGET FÖR 2007 Ett budgetförslag för 2007 överlämnades till styrelsen den november 2003 i dokumentet Utkast till EPSU:s budget för perioden Den 19 januari 2004 studerade arbetsgruppen för ekonomiska frågor flera budgetalternativ, vilka presenterades för styrelsen och arbetsutskottet 4-5 mars På grundval av deras rekommendationer fastställde EPSU:s 7:e kongress i juni 2004 i Stockholm, EPSU:s medlemsavgift för 2007 till 0,32 EUR per medlem för 2007, det vill säga samma avgift som under Här bifogas budgeten för 2007, omarbetad med hänsyn till de aktiviteter som planeras under Kontorskostnader Hyres-och serviceutgifter I budgeten 2007 anslogs EUR till hyra av kontoren på första våningen, i händelse av hyreshöjning när hyran skulle omförhandlas. Omförhandlingen ägde rum i februari 2006 med samma villkor som det tidigare hyresavtalet (84 456,12 EUR utbetalades 2005). Hyresavtalet har ingåtts för en period på 9 år och den första treårsperioden löper ut den 10 februari Våra lokaler används till 100 % och det är inte möjligt att ta emot eventuella praktikanter eller inrätta ytterligare arbetsplatser. På längre sikt behöver vi även extra kontorsplats för ISKA:s personal som kommer att ansluta sig till gruppen i Bryssel när den gemensamma europeiska organisationen inrättas. På grund av förberedelserna inför kongressen 2009, har vi inte för avsikt att förvärva nya lokaler. En tillfällig lösning kan vara att hyra den andra våningen som för närvarande står ledig. Där finns en större möteslokal som skulle göra det möjligt att organisera mer omfattande arbetsgrupper. Vi väntar på ett förslag från ägaren (Byggbranschens utbildningsfond) om hyresvillkor. Vi hoppas på samma villkor för den andra våningen som för den första, hyran för två våningar skulle då uppgå till cirka EUR per år. I syfte att presentera en balanserad budget har vi anslagit EUR i budgeten. Skillnaden kommer att täckas av ett belopp som anslås under 2006 och kommer från det hyresanslag som inte använts under För 2008 och 2009, uppgår budgetanslagen för närvarande till EUR. I slutet av 2006 kommer vi att utreda, beroende på vilka eventuella överskott som finns, möjligheten att redan täcka denna extrakostnad. 4

6 Möten och projekt Budgeten för 2007 täcker organisationen av följande möten: Arbetsutskottet : 3 möten Styrelsen : 2 möten, samt möten för ordföranden och viceordförande Jämställdhetskommitté : 2 möten Övriga möten och projekt : Budgeten 2007 beskrivs i detalj i tabellen nedan: - Kampanjen för tjänster av allmänt intresse ISKA Europa/EPSU:s arbetsgrupp och seminarium för personalen EFS kongress Möte om pensioner Konferens om sociala tjänster ISKA:s kongress Avtalskonferens Aktiviteter kopplade till arbetsgrupperna för den utvidgade Europeiska unionen Seminarium för fackets journalister Samordningsmöte för europeiska företagsråd Solidaritetsaktioner EUR Beloppet på EUR för avtalskonferensen omfattar även EUR för arbete som utförs av en forskare Fasta kommittéer: 4 fasta kommittéer med 2 möten var per år. Ett budgetanslag på EUR föreslås till varje fast kommitté. 5

7 INTÄKTER Medlemsavgifter Under 2007 uppgår medlemsavgiften, som antogs vid EPSU:s kongress i Stockholm, till samma belopp som under 2006, det vill säga 0,32 euro per medlem/år plus ett schablonbelopp på 1000 euro per organisation, för länder med index 100 %. Summan erhålls med följande beräkning: 7,1 miljoner medlemmar som betalar medlemsavgiften på 0,32 euro och 115 organisationer som betalar schablonbeloppet 1000 euro. Finansiella intäkter Beloppet på EUR, investerat i etiska obligationer, bör ge finansiella intäkter som uppgår til EUR. 6

8 EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND UTGIFTER BUDGET 2007 PERSONALUTGIFTER LÖNER SOCIALA AVGIFTER TOTALA PERSONALUTGIFTER PERSONALOMKOSTNADER ADMINISTRATIVA UTGIFTER UTBILDNING ÖVRIGA UTGIFTER / TILLÄMPNING KOLLEKTIVAVTAL BOSTADS-OCH OMPLACERINGSKOSTNADER ANSTÄLLNINGSKOSTNADER TILLFÄLLING ARBETSKRAFT (INTERIM) - TOTALA PERSONALOMKOSTNADER KONTORSKOSTNADER HYRES-OCH SERVICEUTGIFTER STÄDNING TOTALA KONTORSKOSTNADER ADMINISTRATION REVISION OCH BOKFÖRING IT-MANAGEMENT BANKAVGIFTER OCH UTLÄNDSK VALUTA PUBLIC RELATIONS - PUBLICITET / GÅVOR FÖRSÄKRING BIBLIOTEK, TIDNINGAR, UTREDNINGAR FRAKT OCH PORTO TELEFON OCH FAX TRYCKNING OCH PAPPERSVAROR KONTORSUTRUSTNING - UNDERHÅLL KONTORSUTRUSTNING - NEDSKRIVNING INKÖP AV MÖBLER OCH DATORER LOKALA RESOR / REPRESENTATION TOTAL ADMINISTRATION MÖTEN OCH PROJEKT ARBETSUTSKOTTET STYRELSEN JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ ÖVRIGA MÖTEN OCH PROJEKT FORSKNING OCH UPPDATERING AV DATABASER REPRESENTATION FASTA KOMMITTÉER EKONOMISKT STÖD (SPONSORSKAP) SUMMA MÖTEN OCH PROJEKT AVSÄTTNING KONGRESSEN JURIDISKT BISTÄND REPARATIONER OCH ÅTERANSKAFFNING SUMMA AVSÄTTNING UTGIFTER TOTALT INTÄKTER MEDLEMSAVGIFTER FINANSIELLA INTÄKTER INTÄKTER TOTALT KREDIT/(DEBET) TILL BALANSRÄKNING EUR 7

Ekonomisk Berättelse 2000-2003. Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04

Ekonomisk Berättelse 2000-2003. Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04 Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund (EPSU) Ekonomisk Berättelse 2000-2003 Antaget av EPSU:s Kongress den 15/06/04 14-17 Juni 2004 Stockholm, Sverige EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni

Läs mer

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 8:e kongress juni 2009, Bryssel INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 5 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna )

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna ) Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 2 RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES SERVICES PUBLICS

Läs mer

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön,

Läs mer

Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet

Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 3.1. BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 ANTAGNA AV PRESIDIET DEN 30 JUNI 2003 1 Inledning Presidiet ska fatta beslut om detta finansiella regelverk med beaktande av de särskilda

Läs mer

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren 2009-2011 1 INLEDNING...4 1.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 1.1.1 Undantag från förordning...5 2 VERVAS VERKSAMHET ÅREN 2009-2011...5 2.1 E-LEGITIMATIONER...6 2.2 INSATSER

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel

Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel 1) Inledning Detta referat ger en kort översikt av diskussionerna i nätverket och har för avsikt att stödja EPSU:s

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

Billig hyra och administration för IRF under 20 år

Billig hyra och administration för IRF under 20 år Billig hyra och administration för IRF under 20 år Under Immigranternas Riksförbunds årsmöte den 23 mars 2013 dök det upp en text med rubriken Kostandskalkyl (sic) år 2004-2011, författad troligen av rikskansliets

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Europeiska struktur- och investeringsfonderna Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Schablonfinansiering,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 2.1. BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 (Uppdaterade den 1 februari 2009) INNEHÅLL Kapitel 1 Resekostnader... 2 Kapitel 2 Reseersättning... 9

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett 1.1 Vad är en budget? En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Eftersom budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.7.2011 KOM(2011) 420 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer