Vården skapar ohälsa kri2ska perspek2v på screening och preven2on Birgi7a Hovelius, Professor em i allmänmedicin, Lunds universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vården skapar ohälsa kri2ska perspek2v på screening och preven2on Birgi7a Hovelius, Professor em i allmänmedicin, Lunds universitet"

Transkript

1 Vården skapar ohälsa kri2ska perspek2v på screening och preven2on irgi7a Hovelius, Professor em i allmänmedicin, Lunds universitet 1. Medikalisering, riskfokusering och hälsoism 2. Allmänläkarens problem med riskepidemin och nya diagnoser och syndrom 3. Kritiska perspektiv på screening och förebyggande åtgärder 4. Vilka medikaliseringsprojekt är på gång?

2 Studentlitteratur, 2009 Månedsskrift for praktisk lægegerning, 2009

3 Allmänmedicinare - Organspecialister På sjukhuset är sjukdomarna desamma och patienterna kommer och går Inom allmänmedicin är patienterna desamma och sjukdomarna kommer och går Organspecialister vill inte att patienter ska dö i deras organ eller inom deras specialitet Iona Heath President, Royal College of General Practitioners

4 1. Medikalisering, riskfokusering och hälsoism esvär beskrivs som sjukdom som kan behandlas, ex psykisk obalans, stress, potensproblem och håravfall Screening leder till riskfokusering och förebyggande åtgärder (fördelar och skador) Medicinens kolonisering av framtiden Kommersiellt utnyttjande av människokroppen Jag går en promenad för att hålla mej frisk

5 Slide 1 av 34

6 Varför är medikalisering e7 problem? Utredning/behandling av friska Medicin till friska en sjuk idé? Icke- medicinska metoder nedvärderas Alla effektiva medicinska åtgärder har biverkningar ex läkemedel, sjukskrivning Sociala och politiska problem bör lösas med sociala och politiska metoder Läkare känner sig tvingade att lösa problem som de inte kan lösa En ökande andel av ett lands välstånd går till vården denna ökning bör avbrytas

7 2. Allmänläkarens problem med riskepidemin och nya diagnoser och sjukdomar Figur 1. Den goda konsultationen bygger på ett harmoniskt möte mellan patient och läkare. Sigurdsson et al, Läkartidningen 2003

8 Allmänläkarens problem med riskepidemin och nya diagnoser och sjukdomar Sigurdsson et al, Läkartidningen 2003 FYSS Kolesterol Östrogenbehandling i klimakteriet entäthet MI Depression Rökning ADHD hos vuxna Social fobi REDUCTIL Kardiovaskulära riskfaktorer Pre-hypertoni Utmattningssyndrom STD prevention Riskbruk av alkohol Chlamydia PSA Premenstruell dysfori Genetiska test

9 3. Kri9ska perspek9v på screening och Rank A A A A preven9on Preventive Service lood pressure Papanicola ou test50, a Mammogra m b Clinical breast exam22, b Height and weight check Total blood cholesterol c Fecal occult blood test d Sigmoidosc opy28 31, d Assess for problem drinking51, 52 Rubella serology e Vision screening f Assess for hearing impairmen t f Annual Minutes Frequency Per Service Screening Hours Per Year A A A A Sammanfattning: Enligt rekommendationer från US Preventive Services Task Force ska allmänläkare använda 7,4 timmmar per arbetsdag på screening, rådgivning och vaccinationer. Counseling Tobacco cessation21, g Regular physical activity54, h Lap/ shoulder belt35 Motorcycle/ bike/atv helmet h Problem drinking 23 27, i Driving while intoxicated h Limit fat and cholesterol/ diet36,56 Adequate calcium intake a STD prevention h Contracepti on j Smoke detector h Safe storage/ removal of firearms h Visits to dental care provider h Floss, brush daily h Fall prevention f, h Immunizations A Td booste r Rubell a e Pneu mococ cal vaccin e f Influe nza f Primary care: is there enough time for prevention? American Journal of Public Health 2003 Hot water heater set < F f,h

10 Etiska dilemman Ett teoretiskt problem 76% Praktiska problem av vuxna år "inte tillräckligt friska" Getz L, Kirkengen AL, Hetlevik I. Individually based preventive medical recommendations are they sustainable and responsible? A call for ethical reflection. Scand J Prim Health 2005;

11 Peturson H, Getz L, Sigurdsson JA, Hetlevik I. Can individuals with a significant risk for cardiovascular disease be adequately identified by combination of several risk factors. J of Eval of Clin Pract. 2009

12 Disease or a risk factor CVD (MI, Stroke, AP, DM) Hypertension (140/80) Pre-hypertenson Cholesterol 5 MI 25 Waist (M>102; F>88cm) Smoking % Relatives MI, Stroke 32.7 One or more of above 97.6 Peturson H, Getz L, Sigurdsson JA, Hetlevik I. Can individuals with a significant risk for cardiovascular disease be adequately identified by combination of several risk factors. J of Eval of Clin Pract 2009

13 Cochrane 2011 Sta2ns for the primary preven2on of cardiovascular disease Authors conclusions Although reductions in all- cause mortality, composite endpoints and revascularisations were found with no excess of adverse events, there was evidence of selective reporting of outcomes, failure to report adverse events and inclusion of people with cardiovascular disease. Only limited evidence showed that primary prevention with statins may be cost effective and improve patient quality of life. Caution should be taken in prescribing statins for primary prevention among people at low cardiovascular risk. Total dödlighet 362/14052 i statingrupperna (2,57%); 432/14103 i kontrollgrupperna (3.06%) Absolut riskreduktion 0,49% Relativ riskreduktion 16% (statistisk ordblindhet!) Dödlighet i hjärt- kärlsjukdom 85/8823 i statingrupperna (0,96); 108/8796 i kontrollgrupperna (1,23%) Absolut riskreduktion 0,27% Relativ riskreduktion 22% (statistisk ordblindhet!)

14 Screening fördelar och skador (ex mammografi) Om man screenar kvinnor (50-69 år) vartannat år under 10 år blir resultatet att cirka 50 kvinnor har/tillskrivs bröstcancer 1 kvinna kommer att undgå att dö i bröstcancer 10 friska kvinnor kommer i onödan att behandlas som cancerpatienter operation och ofta strålbehandling/kemoterapi (överdiagnostik) 200 friska kvinnor kommer att få ett falskt alarm Informerat samtycke!?

15 Screening för bukaortaaneurysm (SU 2008) män år (MASS). Fyra års uppföljning: absolut risk vid screening 0,19%; kontrollgrupp 0,33% Ingen påverkan av total dödlighet enl. metaanalys med män (Cochrane) 700 män behöver genomgå screening för att ett dödsfall till följd av aneurysm ska undvikas 5 procent har bukaortaaneurysm (>30 mm)vid screening 5/1000 operation direkt (överbehandling 3/1000) 45/1000 regelbundet återkommande undersökningar SU: Screening är etiskt och ekonomiskt försvarbart

16 Screening för bukaortaaneurysm ej mo2verad ukaortascreening påverkar inte den totala dödligheten (MASS- 10 år) Cirka 70% av de män som fått konstaterat ett aortaaneurysm vid screening har blivit överdiagnostiserade (MASS- 10 år) De psykosociala konsekvenserna av att få konstaterat ett aneurysm som ska kontrolleras inte är tillräckligt vetenskapligt belyst

17 Kri2ska perspek2v på förebyggande åtgärder Kvinnor som söker för förebyggande (min kursivering) behandling utan påtagliga aktuella symtom kan få hormonbehandling. SU 1996 Östrogen är faktiskt naturmedlet framför alla andra för oss kvinnor. Professor i gynekologi 1996 SU reviderar synen på östrogenbehandling i klimakteriet: Påtagligt ökad risk för blodpropp och bröstcancer. Rubrik i Läkartidningen 2002 Hovelius, Johansson EE (red). Kropp och genus i medicinen. Studentlitteratur 2004

18 Vad förklarade östrogenkatastrofen med >3000 bröstcancerfall? ristande vetenskaplighet inom medicinen: epidemiologi och kortvariga behandlingsstudier Myten om östrogenbrist iomedicinskt synsätt Klimakteriet - symbol för plötsligt åldrande och ohälsa Förskrivarintressen Kommersiella krafter

19 Olika perspektiv på förebyggande åtgärder iomedicinsk Resursmobiliserande Sociokulturell kram kram (se Skapar kram vården ohälsa?) Kost K Kompetens K Kultur Rökning R Resurser R Relationer Alkohol A Acceptans A Arbete Motion M Mening M Måltider

20 4. Vilka medikaliseringsprojekt är på gång inom hjärt- kärlområdet? Screening - bukaorta/män 65 år Sverige först i världen med nationell screening Screening - blodtryck hos tandläkaren? Primärprevention av hjärtkärlsjukdom med t ex polypill/polycaps Functional food Nikotinvaccin Operation för fetma vid MI 30-35

21 Ja, vården skapar ohälsa, tyvärr!

22

23 Cochrane Mul2ple risk factor interven2ons for primary preven2on of coronary heart disease Authors conclusions Interventions using counselling and education aimed at behaviour change do not reduce total or CHD mortality or clinical events in general populations but may be effective in reducing mortality in high- risk hypertensive and diabetic populations. Risk factor declines were modest but owing to marked unexplained heterogeneity between trials, the pooled estimates are of dubious validity. Evidence suggests that health promotion interventions have limited use in general populations.

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

The first half of life consists of the capacity to enjoy without the chance; the last half consists of the chance without the capacity.

The first half of life consists of the capacity to enjoy without the chance; the last half consists of the chance without the capacity. aktivitet och psykisk hälsa hos äldre Magnus Lindwall, fil.dr, docent Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap; Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet Magnus.Lindwall@psy.gu.se Exercise psychology

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDL-kolesterol hos vuxna - En systematisk översikt

Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDL-kolesterol hos vuxna - En systematisk översikt Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDL-kolesterol hos vuxna - En systematisk översikt Ruut Reivaara och Malin Blomgren Alegria Självständigt arbete 15 hp Dietistprogrammet 180/240

Läs mer

3. Den systematiska litteraturgenomgången

3. Den systematiska litteraturgenomgången 3. Den systematiska litteraturgenomgången Läsanvisning Innehållet i den systematiska litteraturgenomgången är indelat i fem kapitel som motsvaras av fem huvudsakliga kostteman: Lågfettkost (Kapitel 3.1)

Läs mer

Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? cornflakes, sockerhaltiga läskedrycker, godis etc.)

Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? cornflakes, sockerhaltiga läskedrycker, godis etc.) Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? Insikten om att de kostråd, som spritts i västvärlden under flera årtionden, varit ogrundade, verkar nu få stora konsekvenser. Det var

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4 VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4 Viktiga diabetesnyheter: Rapport från EASD, färska kliniska studier på DPP-4-hämmare och nya behandlingsrön

Läs mer

Stora sociala skillnader bakom kvinnors risk för kranskärlssjukdom Okvalificerat jobb och slitningar i familjen avgörande faktorer

Stora sociala skillnader bakom kvinnors risk för kranskärlssjukdom Okvalificerat jobb och slitningar i familjen avgörande faktorer Sarah P Wamala, med dr, avdelning för preventiv medicin, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting (Sarah.Wamala@phs.ki.se) Stora sociala

Läs mer

Riskfaktorer och bukaorta aneurysm en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta.

Riskfaktorer och bukaorta aneurysm en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta. Riskfaktorer och bukaorta aneurysm en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta. Ewa Åsenlund Juni 2011 Examensarbete, avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 tema :obesitas & diabetes Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret.

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009 tema: obesitas & diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten

Läs mer

Kartläggning av användning av skattningsskalor vid förstämningssyndrom inom Örebro län Fides Schückher, Stefan Jansson, Ann-Britt Zakrisson

Kartläggning av användning av skattningsskalor vid förstämningssyndrom inom Örebro län Fides Schückher, Stefan Jansson, Ann-Britt Zakrisson Kartläggning av användning av skattningsskalor vid förstämningssyndrom inom Örebro län Fides Schückher, Stefan Jansson, Ann-Britt Zakrisson Sammanfattning Enligt SBU-rapporten är klinisk bedömning utan

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4 VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4 Viktiga diabetesnyheter: Rapport från EASD, färska kliniska studier på DPP-4-hämmare och nya behandlingsrön

Läs mer

Fördjupad beskrivning av Itrims program

Fördjupad beskrivning av Itrims program Fördjupad beskrivning av Itrims program - för kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om viktminskningskedjan Itrim. Dokumentet beskriver Itrim-programmet och dess

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Vetenskapligt underlag Bilaga Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för diabetesvård. De fullständiga

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

GAMLA MÖJLIGHETER. Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

GAMLA MÖJLIGHETER. Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2013:04 GAMLA MÖJLIGHETER Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre Titel: Gamla möjligheter - Tillväxten på den

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Dopning större problem för samhället än för idrotten. tema dopning: »Att göra för mycket en av läkarens fallgropar«

Dopning större problem för samhället än för idrotten. tema dopning: »Att göra för mycket en av läkarens fallgropar« Kontrastmedel kan akut förvärra symtom hos patienter med myasteni nya rön»att göra för mycket en av läkarens fallgropar«kommentar Lancet drar tillbaka artiklar om blodtrycksstudier svensk medförfattare

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning MALMÖ HÖGSKOLA 20050518 Folkhälsovetenskapliga programmet FHV01, magisteruppsats 20 poäng Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning Student:

Läs mer

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Faktainsamling

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer