Bruksanvisning: Reglerbart gastriskt band

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning: Reglerbart gastriskt band"

Transkript

1 REF MID-008 Bruksanvisning: Reglerbart gastriskt band MID008-IU-A SV (02/02/2011)

2 INLEDNING INNEHÅLL I MIDBAND TM SATSEN: SJUKLIG FETMA BEHANDLING AV SJUKLIG FETMA MIDBAND TM BANDETS EGENSKAPER:... 4 PREOPERATIV EVALUERING INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER... 5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: KIRURGENS KVALIFIKATIONER: AUTOIMMUN SJUKDOM FÖRENAD MED SILIKON ANVÄNDNING AV MIDBAND TM VID EN NY OPERATION EFTER BARIATRISK KIRURGI 6 4. FÖRVARING STERILISATION VAD HÄNDER MED UTOPERERADE PRODUKTER... 6 OPERATIONSTEKNIK FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN REKOMMENDERADE INSTRUMENT OPERATIONSSTÄLLNING DISSEKTION AV DET GASTRO-FRENISKA LIGAMENTET DISSEKTION AV DEN MINDRE KRÖKNINGEN KONTROLL, INFÖRANDE OCH INSTALLATION AV MIDBAND TM... 7 A) TÄTHETSTEST: 7 B) FÖRBEREDELSE AV MIDBAND TM INFÖR INSTALLATION I BUKHÅLAN. 8 C) STÄNGNING AV MIDBANDTM 9 D) PLACERING AV MIDBAND TM 9 E) SUTUR PÅ MIDBAND TM 9 F) FRAMTAGNING AV ANSLUTNINGSKATETERN UTANFÖR BUKEN 9 G) ANSLUTNING AV KATETERN OCH PLACERING AV INJEKTIONSPORTEN 10 KOMPLIKATIONER UNDER OPERATIONEN POSTOPERATIV VÅRD JUSTERING AV MIDBAND TM KOMPLIKATIONER EFTER OPERATIONEN KOMPLIKATIONER I SAMBAND MED PRODUKTEN A) KOMPLIKATIONER I SAMBAND MED SJÄLVA MAGBANDET 12 i. Intragastrisk migration ii. Glidning av magbandet och utvidgning av fickan iii. Störningar av matstrupens rörlighet B) KOMPLIKATIONER I SAMBAND MED PORTEN 13 C) ANDRA KOMPLIKATIONER I SAMBAND MED PRODUKTEN 13 i. Infektioner ii. Läckage på MIDBAND TM D) ANDRA OÖNSKADE EFFEKTER KOMPATIBILITET MED MODERNA METODER FÖR MEDICINSKT BILDGIVANDE 13 REFERENSER MID008-IU-A SV (02/02/2011) 2

3 INLEDNING Varning: Utrustningen är steril och avsedd att inopereras i en människas kropp. Den får endast hanteras av en kirurg eller av kvalificerad personal på operationsavdelningen. Det reglerbara gastriska bandet MIDBAND TM är ett implantat avsett för att möjliggöra en betydande viktnedgång vid sjuklig fetma genom en minskning av mängden intagna livsmedel. Det består av ett flexibelt lågtrycksband som lätt kan inplanteras med hjälp av laparoskopi. Det är särskilt konstruerat för att en säkra effektiv minskning av matintaget med gott välbefinnande och minsta möjliga komplikationer och bieffekter. 1. INNEHÅLL I MIDBAND TM SATSEN: Satsen innehåller följande delar (se bilderna): Ett reglerbart band bestående av en ballong ansluten till en kateter. En implanterbar port En Hubernål En spruta Observera att det borttagbara test -munstycket som är anslutet till katetern och det engångsrör som är anslutet till den implanterbara porten är provisoriska och ska avlägsnas före insättning av implantatet. Kateter Borttagbart test -munstycke Hubernål Ballong Hällor Låsningstria nglar Implanterbar port Spruta 10 cc Delar i MIDBAND TM -satsen MID008-IU-A SV (02/02/2011) 3

4 Port Engångsrör Ring Anslutningsrör Implanterbar port: detaljer détail 2. SJUKLIG FETMA Sjuklig fetma definieras genom att kroppsmasseindex (BMI = vikt / (storlek) 2 ) överskrider 40 kg/m 2 (eller >35 i samband med tillstånd förenade med fetma). Sjuklig fetma ger förändrad livskvalitet och kortare livslängd och är förenad med många patologier (komorbiditeter), bland annat följande: Högt blodtryck Dyslipidemier Sömnapnésyndrom Artikulära patologier Reaktionell depression Andningsbesvär Hjärt- och kärlsjukdomar För ytterligare information, se gällande rekommendationer på webbplatser såsom Haute Autorité de Santé (HAS), på franska och engelska, på följande adress: 3. BEHANDLING AV SJUKLIG FETMA Medicinsk behandling av sjuklig fetma (diet, fysisk träning osv.) ger inte alltid tillfredsställande resultat på lång sikt. Genom en väl genomförd kirurgisk behandling kan en hållbar viktminskning och en förbättring och ofta försvinnande av komorbiditeter uppnås. De främsta kirurgiska metoderna är gastroplastik med hjälp av ett reglerbart band, gastrisk bypass, sleeve gastrectomy och bileopankreatisk bypass. MIDBAND TM är avsett för gastroplastik med hjälp av ett reglerbart band. Den enkla operationen är fullständigt reversibel, har inga digestiva suturer och är en av de mest utförda i världen. Den ger möjlighet att bli av med procent övervikt och att uppnå läkande eller förbättring av komorbiditeter, samt bättre livskvalitet för patienterna. Den perioperativa dödligheten är mycket låg. Komplikationerna, sällan förekommande, är i regel godartade. För ytterligare information, se webbplatsen till Haute Autorité de Santé (HAS), på franska och engelska, på följande adress: 4. MIDBAND TM BANDETS EGENSKAPER: Implantatet består av silikon och titan med lite bariumsulfat. Produkten innehåller inte latex. MIDBAND TM är ett band som är mycket flexibelt men oelastiskt, är utan skarpa kanter, fungerar med lågtryck. Tillslutningsmetoden är en låsning av bandet utan behov av extra suturer. MID008-IU-A SV (02/02/2011) 4

5 Dessa egenskaper gör bandet lämpligt för laparaskopi och pars flaccida-strategi. De är troligtvis förklaringen till de utmärkta resultaten när det gäller viktminskning och komplikationer. Bandets inre diameter kan regleras. Regleringen utförs genom insprutning eller borttagande av fysiologiskt serum genom den implanterbara subkutana porten som är förenad med MIDBAND TM via katetern. MIDBAND TM placeras i magens övre del och förmedlar mycket snabbt en känsla av mättnad, redan efter några munsbitar. Det inverkar inte på upptaget av näringsämnen i matsmältningssystemet. Viktminskningen uppnås helt enkelt genom en minskning av matportionen. En fransk multicentrisk prospektiv studie nyligen visade att MIDBAND TM gav möjlighet att bli av med 61 % övervikt, vilket betydde en påtaglig minskning av komorbiditeter och en påfallande förbättring av patienternas livskvalitet (*; **). PREOPERATIV EVALUERING Det multidisciplinära team som behandlar patienten ska vidta alla åtgärder enligt gällande krav och genomföra nödvändiga undersökningar för att finna preoperativa kontraindikationer. 1. INDIKATIONER Alla indikationer ska fastställas enligt gällande krav för kirurgiska ingrepp på fetmapatienter. Kraven kan variera från ett land till ett annat och uppdateras regelbundet. Endast vuxna patienter med ett BMI >40 (eller >35 om det finns påtagliga komorbiditeter som kan förbättras genom ett kirurgiskt ingrepp), som har behandlats under lämplig medicinsk övervakning och genomgått en multidisciplinär evaluering, kan i princip behandlas med sådan kirurgi. För ytterligare information, se webbplatsen till Haute Autorité de Santé (HAS), på franska och engelska, på följande adress: Kirurgen är ansvarig att bedöma fördelar och risker för varje patient med implantat av MIDBAND TM. Patienten ska informeras om andra behandlingar som står till förfogande. Patienten måste få tydlig och detaljerad information om bandet, framför allt om dess funktion, komplikationer och begränsningar. För att hjälpa läkarna att förmedla denna information, ställer MID informerande broschyrer till förfogande. Vi rekommenderar att patienten undertecknar ett samtyckesblad. Slutligen är det viktigt att, före operationen, försäkra sig om att patienten är kapabel att ändra sina matvanor och upprätthålla en regelbunden och långsiktig övervakning. 2. KONTRAINDIKATIONER De vanligaste kontraindikationerna, eventuellt tillfälliga, som anges i de aktuella rekommendationerna är följande: 1. Patienten uppfyller inte de angivna villkoren för indikationen, särskilt vad gäller BMI, komorbiditeter, medicinsk vård på förhand, ålder och multidisciplinär evaluering. 2. Patienter som har en icke-stabiliserad psykiatrisk störning. (Reaktionell depression är inte en kontraindikation). 3. Patienter med alkohol- och/eller drogberoende. 4. Levercirrhos med eller utan portahypertension. 5. Pågående grossess. 6. Patienter som inte strikt kan hålla sig till de dietkrav som följer på ingreppet. Det avser särskilt patienter med allvarlig störning av matbeteende (bulimi, kompulsivt ätande). 7. Patienter som är allergiska (eller antas vara allergiska) mot produktens material. 8. Patienter som har en evolutiv eller kronisk infektion utgörande en risk för bakteriell spridning till produkten. 9. Patienter som har en allvarlig evolutiv eller kronisk sjukdom (cancer, inflammationssjukdom, hjärteller kärlsjukdom). 10. Patienter vars tillstånd kräver långtidsbehandling med kortison. 11. Patienter som har en icke-stabiliserad endokrin sjukdom. 12. Patienter med emotionella störningar eller psykologiska egenskaper som kan förhindra uppfyllandet av dietkraven och uppföljningen. 13. Patienter med erkänd diagnos eller befintliga symptom på autoimmuna bindvävssjukdomar i, t.ex. akut lupus erythematosus eller sklerodermi. 14. Patienter med en patologi eller en anomali, som är medfödd eller har tillstött i tarmkanalen, särskilt i magen eller i matstrupsövergången (diafragmabråck, esofageala eller gastriska varicer, ulcus, tumör ). 15. Patienter med en icke-specificerad eller specificerad inflammationssjukdom i mag-tarmkanalen, t.ex. MID008-IU-A SV (02/02/2011) 5

6 Crohns sjukdom. 16. En ofrivillig perforering vid magsäcksdissektion bör vara orsak till ett avstående från installation av bandet. 17. Patienter som har kontraindikationer mot generell anestesi. För ytterligare information, se gällande krav på webbplatser såsom Haute Autorité de Santé (HAS), på franska och engelska, på följande adress: FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: För att uppnå optimalt resultat ska installationen och användningen av MIDBAND TM omfattas av en skrupulös respekt för kraven i denna bruksanvisning och en rigorös uppföljning av patienten ska genomföras enligt rekommendationerna. För ytterligare information, se webbplatsen till Haute Autorité de Santé (HAS), på franska och engelska, på följande adress: 1. KIRURGENS KVALIFIKATIONER: Kirurgen ska ha utbildning i och erfarenhet av laparoskopisk och bariatrisk kirurgi. Han ska ha en särskild utbildning i installation av MIDBAND TM -bandet innan han ensam ska utföra den första operationen. Enligt rekommendationerna ska han, i en multidisciplinär miljö, förfoga över nödvändiga resurser för urval och uppföljning av patienterna och kunna hantera diagnos och terapeutisk behandling av komplikationer och biverkningar. 2. AUTOIMMUN SJUKDOM FÖRENAD MED SILIKON Fall av anknutna vävnadssjukdomar (sklerodermi, lupus, polyartrit, tyroidit) eller allmänna symptom som ger misstanke om ett autoimmunt ursprung har rapporterats hos patienter som har ett implantat i silikon (bröstimplantat). Trots att det inte finns något vetenskapligt bevis för att fastställa ett samband mellan orsak och verkan mellan sådana symptom och närvaro av ett silikonimplantat, ska installation av MIDBAND TM -bandet anses vara kontraindicerat för patienter med sådana antecedentia. På samma sätt, om symptom uppstår som påminner om bindvävssjukdom eller en autoimmun infektion, ska magbandet avlägsnas av försiktighetsskäl. 3. ANVÄNDNING AV MIDBAND TM VID EN NY OPERATION EFTER BARIATRISK KIRURGI När ett MIDBAND TM används vid omoperation efter en tidigare bariatrisk kirurgi, finns en risk för att närvaron av agraffer skadar själva magbandet. Agraffer som eventuellt kan komma i kontakt med magbandet ska om möjligt avlägsnas. Liksom vid alla omoperationer finns en ökad risk för komplikationer, i synnerhet migration av magbandet eller infektion. 4. FÖRVARING Förvara produkterna i det ursprungliga emballaget på torr och sval plats, skyddade från ljus och stötar. 5. STERILISATION MIDBAND TM levereras sterilt i dubbelt emballage. Före användning kontrolleras att det dubbla emballaget är oskadat. Produkter med skadat emballage ska inte användas. Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får inte omsteriliseras. Omsterilisering innebär risk för infektion och kan förändra magbandet utan att ge garanti för sterilitet. 6. VAD HÄNDER MED UTOPERERADE PRODUKTER Utopererade produkter ska returneras till distributören för expertundersökning med en kort sammanfattning av iakttagelser, inom ramen för tillverkarens kvalitetspolicy. OPERATIONSTEKNIK MIDBAND TM har konstruerats för att företrädesvis inopereras med laparoskopi genom pars flaccida-teknik. När denna teknik används placeras magbandet ovanför den bakre hålan av omentum, dvs. ovanför området för den peritoneala reflektionen. Detta område innehåller en sammanväxt fibrös vävnad som förhindrar en senare glidning av magbandet. Dissektionsområdet omfattar artärcirkeln i den mindre magkrökningen samt den pneumogastriska nerven, vilket också minskar risken för intragastrisk migration av magbandet. MID008-IU-A SV (02/02/2011) 6

7 1. FÖRBEREDELSE AV PATIENTEN En antibiotisk profylax som omfattar hud- och matsmältningsbakterier rekommenderas. En trombosskyddande profylax enligt gällande rekommendationer för fetmapatienter tillråds. 2. REKOMMENDERADE INSTRUMENT De grundläggande instrumenten är desamma som används för kirurgi av diafragmaområdet. Beroende på patientens obesitet och magbandets egenskaper bör läkaren ha minst en lång atraumatisk pincett och en trokar 12 mm. En gastrisk sond med kalibrering 36 Fr (MIDSOND finns hos M.I.D.) kan behövas. Sonden är 6 cm från det distala munstycket försedd med en ballong som kan pumpas upp till 25 ml endast på den ventrala sidan mellan magbandet och den övre magmunnen (cardia) så att en ficka bildas på den plats där den gastriska behållaren ska vara efter installationen av magbandet. Operationsläkaren ska ha en assistent och om möjligt en instrumentassistent till sitt förfogande. 3. OPERATIONSSTÄLLNING Operationsställningen är likadan som den som används för refluxoperation. Operationsläkaren ställer sig mellan benen på patienten som är halvsittande. Trokarerna placeras i halvcirkel cm omkring processus xifoideus. Trokaren 12 mm placeras i höger hypokondrium där injektionsporten ska installeras. 4. DISSEKTION AV DET GASTRO-FRENISKA LIGAMENTET Fundus ventriculi förs undan utåt med en pincett för att sträcka det gastro-freniska ligamentet i nivå med Hiska hörnet. Det gastro-freniska ligamentet klipps upp med hjälp av en elkniv eller en sax precis i hörnet av den vänstra pelaren i kontakt med denna. Denna dissektion lossar Hishörnet från pelaren. 5. DISSEKTION AV DEN MINDRE KRÖKNINGEN Lilla omentum skärs upp i mitten av pars flaccida på avstånd från magväggen och den vaskulära cirkeln i den mindre krökningen så att den högra pelaren visas. Den peritoneala reflektionen skärs upp framför den högra pelaren i nivå med dess nedersta tredjedel samtidigt som magen lyfts upp med den pincett som assistenten håller. Den pincett som operationsläkaren håller i vänster hand fortsätter i den retroperitoneala fettvävnaden under synkontroll och kommer ut i nivå med den avlossning som genomförts i förväg framför vänster pelare. Fortskridandet ska ske utan ansträngning och pincetten ska synas i nivå med Hishörnet och vara täckt med en tunn film av avaskulär vävnad. Om det finns det minsta tvivel på denna nivå, ska hela processen tas om från början för att inte riskera att skada magväggen. 6. KONTROLL, INFÖRANDE OCH INSTALLATION AV MIDBAND TM VARNING: Minst en reservprodukt ska obligatoriskt finnas till hands i händelse av missöde vid förberedelsen eller installationen av magbandet. Handskarna ska bytas före varje användning av MIDBAND TM. a) Täthetstest: Hur det går till att kontrollera att produkten är hel, i synnerhet i fråga om täthet, visas på bilderna 1-3. MID008-IU-A SV (02/02/2011) 7

8 1 2 3 Kontrollera att MIDBAND TM är tätt genom att injicera 7 cc fysiologiskt serum (1). Sprutan ansluts till det borttagbara test-munstycket längst ut på katetern. Ingen vätska får rinna ut från bandet. Ballongen ska svälla jämnt under testningen.(2). Kläm ihop ballongen för att tömma serum som finns kvar (3). b) Förberedelse av MIDBAND TM inför installation i bukhålan Avlägsna det borttagbara munstycket innan MIDBAND TM förs in i patientens bukhåla. (1). Smörj in bandet med fysiologiskt serum. Grip ballongen, med hjälp av en laparoskopipincett, längst ut vid hällorna och vik den dubbel. Den ska hållas med hällorna utåt för att inte skada ballongen. (2). För in MIDBAND TM i bukhålan med den trokar 12 mm, som används för högerhandens instrument, med MID008-IU-A SV (02/02/2011) 8

9 försiktighet så att inga skador uppstår vid genomgången (3 och 4). VARNING: Det borttagbara munstycket ska obligatoriskt avlägsnas innan magbandet förs in i bukhålan. Vid hanteringen av MIDBAND TM får inte instrument användas som kan skada produkten och den upplåsbara delen får aldrig vidröras. c) Stängning av MIDBANDTM För att installera magbandet omkring cardia ska kateterns extremitet i nivå med Hishörnet gripas med hjälp av den pincett som i förväg har placerats retrogastriskt. Låt katetern glida bakom magen tills MIDBAND TM framträder. Stängningen av magbandet genomförs enligt ovanstående bilder FÖR IN KATETERN I HÄLLORNA (1). Ballongen ska hållas stadigt med en pincett i nivå med det bakre hörnet under hela stängningsprocessen av MIDBAND TM. Dra katetern tills den första låsningstriangeln kommer i kontakt med den bakre hällan (2). Dra de två låsningstrianglarna genom den bakre hällan (3). Stäng sedan fullständigt MIDBAND TM -bandet genom att dra den första låsningstriangeln genom den främre hällan (4). d) Placering av MIDBAND TM När MIDBAND TM har stängts ska katetern skjutas tillbaka till den större krökningen; den får inte lämnas i nivå med den mindre krökningen. Denna åtgärd ger lättare tillträde till magbandet vid en kirurgisk omtagning och förhindrar alltför täta sammanväxningar i nivå med den nedersta sidan av vänster leverlob. e) Sutur på MIDBAND TM Vi rekommenderar att magbandet sys fast med ett suturstygn som fäster den främre fundusväggen vid vänster diafragmapelare. I vissa kliniska studier anges emellertid att detta suturstygn inte är nödvändigt. Det slutliga beslutet lämnas åt kirurgens bedömning. f) Framtagning av anslutningskatetern utanför buken MID008-IU-A SV (02/02/2011) 9

10 Dra ut den yttersta delen av katetern utanför bukhålan med trokar 12 mm. 1 2 När bandet sitter på plats dra ut den yttersta delen av katetern från bukhålan med trokaren 12 mm, och klipp bort kateterns yttersta del strax under den sista pilen (1 och 2). g) Anslutning av katetern och placering av injektionsporten Använd enbart den injektionsport som följer med MIDBAND TM -satsen. Byt handskar. Skapa en ficka under huden i fettet. Anslut porten till katetern enligt bilden (foto) Ta den implanterbara porten från blistern och ta ut ringen (1). Ta bort engångsröret (2). Kontrollera att porten fungerar (3) genom att perforera septum med en Hubernål och sprutan och injicera några cc fysiologiskt serum. Vätskan ska komma ut genom anslutningsmunstycket. MID008-IU-A SV (02/02/2011) 10

11 För ringen över katetern på MIDBAND TM (4). Se upp så att den installeras åt rätt håll, den upprullade delen ska vändas mot kateterns utgång. För in portens anslutningsmunstycke i katetern men lämna 2-3 mm mellan katetern och porten (5). För ringen in över anslutningsmunstycket (6). Håll och dra åt ring+kateter på porten. Observera att röret ska synas mellan ringen och porten (7). Placera porten i fettutrymmet. Den bör inte fastsättas. Det är då lättare att sätta den på plats igen perkutant om den slår runt. KOMPLIKATIONER UNDER OPERATIONEN Olyckor under operationen är sällsynta men bör kännas till och övervakas. Framför allt handlar det om perforering av magväggen vid genomförandet av den retro-gastriska kanalen. Om det finns tvivel ska perforering aktivt sökas genom att metylenblått injiceras genom den gastriska sonden. Andra kirurgiska komplikationer är sällsynta och inte specifika (visceralt sår, särskilt hepatospleniskt), men kan vara allvarliga (blödning, peritonit) och rentav dödliga. POSTOPERATIV VÅRD Sjukhusvården efter operationen kan vara kort. Ingreppet kan även genomföras med dagkirurgi om kraven för denna typ av kirurgi uppfylls. Matintag kan börja igen inom några timmar efter ingreppet i form av en liten måltid som äts långsamt och tuggas väl. Patienten får inte dricka under måltiden. Vi rekommenderar en kontroll av att patienten kan äta innan patienten får tillstånd att åka hem. Om det är nödvändigt att göra en radiologisk kontroll genom opak transitering innan matintaget återupptas får kirurgen avgöra. Patienten ska före utskrivning från sjukhuset än en gång informeras om nödvändigheten att skrupulöst efterleva dietreglerna, följas upp regelbundet och komma tillbaka vid minsta problem, särskilt vid dysfagi eller invaliderande reflux. Det långsiktiga resultatet av ingreppet, dvs. viktminskning och livskvalitet, beror i hög grad på uppföljningens kvalitet(*; **). Patienten ska regelbundet följas upp för kontroll av viktförändring, matsmältningskvalitet och för att söka eventuella komplikationer eller oönskade effekter. Vi rekommenderar återbesök av patienten minst fyra gånger det första året och därefter en till två gånger per år. För ytterligare information, se gällande krav på webbplatser såsom Haute Autorité de Santé (HAS), på franska och engelska, på följande adress: MID008-IU-A SV (02/02/2011) 11

12 JUSTERING AV MIDBAND TM Endast en rak Hubernål (22G) får användas av den typ som följer med MIDBAND TM -satsen (nålarna finns hos MID med referens MIDAIG); den ska vara ansluten till en spruta 10 ml. Fysiologiskt serum är att föredra framför en isotonisk kontrastlösning (typ lopamidol). Vi rekommenderar att den första justeringen genomförs tidigast 2-3 månader efter operationen. Justeringar av magbandet ska göras under rigorösa aseptiska förhållanden. Operationsläkaren ska bära sterila handskar efter en kirurgisk tvättning av händerna. Patientens hud ska desinficeras noga. Den transkutana punktionen utförs i allmänhet med lätthet utan systematisk radiografisk kontroll, när porten är placerad subkutant. Det räcker med att hålla fast porten genom huden med två fingrar och punktera mitt i membranet tills man når botten. En oavsiktlig punktion av katetern i närheten av porten kan orsaka ett läckage. Sug upp allt innehåll i produkten före justeringar och anteckna den totalt injicerade mängden. Injektionen ska göras under radiologisk kontroll för att säkra att MIDBAND TM inte är för hårt åtdraget. Patienten ska dricka en radio-opak lösning medan operatören kontrollerar mängden injicerad vätska. En passage ska lämnas på minst några millimeter genom magbandet. Högsta mängd justeringsvätska som får injiceras i MIDBAND TM varierar mellan 5-7 ml. Ingen maximal dos har fastställts. Den beror på varje patient och ska således följas upp rigoröst. Målet är att uppnå en progressiv viktminskning med god matsmältning. Undvik att fylla magbandet med mer än 7 ml lösning för att inte skapa en ischemi i nivå med magväggen, vilket ökar risken för migration. Patienten ska informeras om att såvida dysfagi eller uppstötningar uppstår, särskilt efter en justering, måste de snabbt söka läkare för att minska trycket i magbandet. En total tömning av magbandet kan bli nödvändig i vissa fall, särskilt för generell anestesi eller grossess. KOMPLIKATIONER EFTER OPERATIONEN Efter en gastroplasti med reglerbart magband är komplikationer sällsynta och i allmänhet inte särskilt allvarliga. Vissa komplikationer kan emellertid uppstå. Förutom klassiska komplikationer efter bukkirurgi kan vissa mer specifika komplikationer inträffa som läkare och patienter bör känna till. 1. KOMPLIKATIONER I SAMBAND MED PRODUKTEN I en fransk multicentrisk prospektiv studie nyligen noterades, efter en tillbakablick på tre år (*), att komplikationer uppstått i samband med produkten hos mindre än 9 % av patienterna. a) Komplikationer i samband med själva magbandet I ovanstående studie iakttogs komplikationer i samband med själva magbandet hos mindre än 5 % av patienterna. i. Intragastrisk migration I ovanstående studie (*) iakttogs en migration av MIDBAND TM genom magväggen i mindre än 0,5 % av fallen, troligtvis på grund av bandets smidighet och lågtrycksfunktion. De flesta migrationer av magbandet genom magväggen beror på alltför mycket vätska i systemet. En intragastrisk migration kan kliniskt visa sig genom otillräcklig viktminskning (eller en viktökning), en infektion i systemet eller buksmärtor. Diagnosen ställs via gastroskopi. Intragastrisk migration är en potentiellt allvarlig komplikation som är svår att behandla. Magbandet måste tas bort vilket ibland kan genomföras på endoskopisk väg av en erfaren kirurg. Vi rekommenderar att det utförs vid ett expertcentrum. ii. Glidning av magbandet och utvidgning av fickan En glidning av magbandet MIDBAND TM har iakttagits i 2 % av fallen i ovanstående studie. Det orsakar svåra gastriska obstruktionssymptom: uppstötningar, reflux, dysfagi. Det skapar en utvidgning av fickan som kan medföra en ischemisk påverkan på magväggen. En snabb tömning av produkten måste göras. Vid misslyckande eller återfall måste ett kirurgiskt ingrepp göras för att placera om eller ta bort magbandet. Risken för glidning ökar om magbandet placeras under den bakre omentumhålan och om produkten fyllts på för mycket MID008-IU-A SV (02/02/2011) 12

13 . iii. Störningar av matstrupens rörlighet Närvaron av ett magband kan försvåra tidigare störningar av esofagus rörlighet och även vara ansvarig för deras uppkomst. Dessa besvär orsakar en dysfagi och/eller uppstötningar till gränsen av matintolerans, med eller utan radiologisk dilatation av esofagus. Diagnosen grundas på en manometrisk utforskning av esofagus. En ablation av magbandet möjliggör i regel att besvären försvinner. Man har nyligen fått kännedom om besvären och förekomsten är oklar (2 % i ovanstående studie). b) Komplikationer i samband med porten Komplikationer har iakttagits i 3,3 % av fallen i ovanstående studie (*). Portens rörlighet av kan ligga till grund för besvär (smärta, omvändning, svårighet att genomföra justeringar) som lätt kan rättas till, vid behov, genom ett litet korrigerande ingrepp under lokalbedövning. c) Andra komplikationer i samband med produkten i. Infektioner Inga fall har iakttagits i ovanstående studie(*). En risk för infektion i porten finns men är låg, om rigorösa aseptiska regler följs. Vid infektion ska porten omedelbart tas bort och katetern lämnas i peritonealhålan. När porten tas bort ska det gastriska bandet kontrolleras. Enligt vad som anges ovan kan en infektion i systemet avslöja en intragastrisk migration, vilket således alltid måste undersökas. En infektion som är strikt lokaliserad till porten ska behandlas med en lämplig antibiotikaterapi Senare kan en ny port opereras in igen på en annan plats för att fortsätta viktminskningsprogrammet (reservportar finns hos MID med artikelnamn MIDPORT). En tidsfrist på två månader rekommenderas innan en ny port opereras in. ii. Läckage på MIDBAND TM Läckage är sällsynta och kan lätt förhindras. Läckaget kan vara i nivå med ballongen. MIDBAND TM -ballongens tjocklek är mindre än 1 mm. Olika hanteringar av instrument riskerar att skada den. Hantering ska utföras antingen via kateterns yttersta del eller via den klaff som sitter på utsidan av bandet. MIDBAND TM ska införas i buken med hjälp av en trokar 12mm för att förhindra skador på MIDBAND TM. Högkvalitativa trokarer måste obligatoriskt användas för att undvika skador på MIDBAND TM under passagen. Ett läckage i kateterns yttersta del kan vara resultatet av en spricka i katetern vid anslutningen till porten eller en oavsiktlig punktion av katetern vid en injektion i porten. Även om MIDBAND TM portens anslutning till katetern stärks med en ring kan olämpliga gester vid punktionen perforera katetern på ett visst avstånd från porten. Katetern måste under alla omständigheter fyllas under radiologisk kontroll för att söka ursprunget till läckaget. Ett läckage i nivå med katetern innebär att ett ingrepp måste göras för att korrigera det. Ingreppet kan göras under lokalbedövning. d) Andra oönskade effekter Förutom de komplikationer som redan har tagits upp återges ofta episodiska digestiva besvär (uppstötningar, gastro-esofagisk reflux, dysfagi) när de söks systematiskt (nära en patient av två i den prospektiva studie som anges ovan*). De är emellertid inte ofta förekommande och kan förhindras genom sträng efterlevnad av dietreglerna. Patienterna ska obligatoriskt lära sig dessa regler före själva ingreppet, särskilt att de omedelbart ska upphöra att äta när de får mättnadskänsla. Ett tillägg av medicinbehandling, t.ex protonpumpshämmare, kan vara lämpligt. Om besvären fortsätter att vara störande kan man tömma bandet en aning. 2. KOMPATIBILITET MED MODERNA METODER FÖR MEDICINSKT BILDGIVANDE Moderna metoder för bildgivande, bl.a. MRI, kan användas på patienter som har MIDBAND TM. Radiologen måste emellertid informeras om dess närvaro. MID008-IU-A SV (02/02/2011) 13

14 REFERENSER * Gouillat C et al. Prospective assessment of laparoscopic adjustable gastric banding. Publicerad i Obesity Surgery ** Gouillat C et al. Prospective longitudinal assessment of the changes in quality of life after adjustable gastric banding. Publicerad i Journal of the American College of surgeons MID008-IU-A SV (02/02/2011) 14

15 0459 (2000) MID SAS 9, chemin du Jubin Dardilly FRANCE MADE IN FRANCE Tel. : +33 (0) Fax : +33 (0) site web : MID008-IU-A SV (02/02/2011) 15

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004.

Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004. Reserapport Studie av laparoskopisk gastrisk bypass teknik vid Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 18-19 april 2004. Ethicon Endo-Surgery Med välvillig support från Ethicon Endo-Surgery gavs möjlighet att besöka

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION Höftortos DynaCox art.nr. 22300

ANVÄNDARINSTRUKTION Höftortos DynaCox art.nr. 22300 ANVÄNDARINSTRUKTION Höftortos DynaCox art.nr. 22300 Produktbeskrivning Enligt 3-punktsprincipen förenar höftortosen DynaCox det åtsittande bandagets verkan (proprioception) med ortosens integrerade stabiliseringskomponenter.

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

29124 Band 10 set med 2 band

29124 Band 10 set med 2 band Vattenlavemang PERISTEEN VATTENLAVEMANG 1 2 4 5 *Vid lavemang varannan dag. 3 1. Skruvöverdel. (inkl. lock) för att ansluta kontrollenheten till vattenpåsen. Locket ska bytas ut efter 90 användningar (motsvarar

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Bukplastik Utförlig information

Bukplastik Utförlig information Bukplastik Utförlig information Om du funderar på en bukplastik kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX) 2 VAD ÄR FETMA? 3 VAD ÄR SJUKLIG FETMA? 5 FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 6 FAKTA OM

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Tisseel 23.3.2015, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Fibrinvävnadslim eller fibrinlim används

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Flocare Gastrostomikateter Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Bruksanvisning Tvätta händerna noga och torka av dem på ren handduk. 1. Lägg patienten i ryggläge.

Läs mer

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Vad är det som inte fungerar normalt vid akalsi? Vid akalasi får man tilltagande besvär att svälja mat och dryck. Sjukdomen drabbar

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om borttagning av hudcancer,

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi Rapport Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi 4 juni 2013 Enheten för Medicinteknik Läkemedelsverket/Medical Products Agency. P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Informerat samtycke Operation av hudlesioner / hudtumörer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Operation av hudlesioner / hudtumörer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Operation av hudlesioner / hudtumörer Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om borttagning av hudlesioner

Läs mer

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala vårdprogram och riktlinjer är dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Dokumenten tas fram av medarbetare

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons?

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons? PPpppp Vänligen fyll I denna blankett. Medicinsk historia Finns det någon möjlighet att du är gravid? Ammar du? Har du fått behandling med någon annan dermal filler? Typ: Har du genomgått behandling laser

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer