Nyhetsgrafik. Landsplåga eller folkbildningsfaktor? Gruppuppgift, Informationsformgivning inriktning tidningsdesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsgrafik. Landsplåga eller folkbildningsfaktor? Gruppuppgift, Informationsformgivning inriktning tidningsdesign"

Transkript

1 Gruppuppgift, Informationsformgivning inriktning tidningsdesign Nyhetsgrafik Landsplåga eller folkbildningsfaktor? Olle Hellgren, David Kästel, Nice, Frankrike den 5 februari 2003

2 Den första gruppuppgiften i Informationsdesign inriktning tidningsdesign ter sig för oss något annorlunda. Eftersom vi befinner oss utanför Sveriges gränser har vi varit tvungna att utföra och redovisa uppgiften på annat vis. Nedan följer resultatet av arbetet i form av en skriven rapport. På rivieran bor rapportförfattarna, i ett land där just nyhetsgrafiken inte verkar ha gjort sitt stora genombrott. I alla fall inte i största lokaltidnigen Nice-Matin. Våra efterforskningar inskränkte sig i stället till nyhetsgrafik på webben, mer precist den svenska. Detta gav oss en mer allmän bild av hur grafik i nyhetssammanhang kan användas. En sak är säker. Användandet av grafik i både rörlig (på webben) och statisk publicering (på webben och i tidningarna) har växt explosionsartat de senaste åren. Mångfalden har absolut förfinat, förut ganska enkel och begränsad grafik (färg, 3D osv.) men kan också överbelamra helhetsintrycket i nyhetsflödet. Just läslighet och användbarhet är i och för sig direkt kopplat till sidbrytning och formgivning i stort och inte unikt för nyhetsgrafiksanvändande. Däremot kan ett försök till grafisk representation av fakta lika gärna utelämnas om det bara skapar förvirring. Vi valde, för att inte avvika allt för långt från ämnet, att leta reda på tidningsartiklar med tillhörande grafik. Vi märkte att det generellt finns mycket bra grafik och att det beror mer på sammanhanget och syftet huruvida de utgjorde bra exempel eller ej. Davids val: Allt fler är feta, DN den 3 juni 2002, (se bilaga 1) Ur DN hämtade jag denna modesta artikel, snarare notis. Den handlar i korthet om en rapport som säger att fetma i Sverige ökat och vilka behandlingsmetoder som finns. Det faktum att andelen svenskar med fetma ökat åskådliggörs enkelt i ett diagram. Tredimensionella staplar i könsriktiga färger, blått och rött, och utelämnandet av definitionen av fetma till fotnot gör det hela lättförståeligt. Den övriga informationen utgör en betoning av de befintliga behandlingsmetoderna. Med tydliga och konkreta exempel illustreras metoderna kost, motion och operation. Ett undantag är symbolen för beteendevetenskap med en profil respektive pratbubbla är inte särskilt självklar. Ordningen i vilken dessa hamnar kan kanske hänföras till vilka metoder som i första hand används. Där är operation då naturligt är sista utvägen, längst ned i bilden. De intilliggande förklaringarna är lättlästa och lagom långa. Överlag har man begränsat typsnittsfloran till endast en enkel sans serif. Dispositionen känns också den väl avvägd. Bra! Med tanke på det knappa textunderlaget, som i sig är tydligt, kan man ifrågasätta grafiken. Däremot harmonierar den bra med text och lägger dessutom till väsentlig statistik. Sammantaget är det en ganska sober, platt (2D, förutom diagrammet), färgklick till något som det kanske kan vara svårt att välja ett adekvat foto eller liknande. Jag anser alltså detta vara ett gott exempel på nyhtetsgrafik, i all enkelhet. Tidningsdesign 2 Nyhetsgrafik

3 Såld som slav till Sverige, Aftonbladet den 25 december 2002 (se bilaga 2) I denna artikel, ganska kort även denna, försöker man förklara strukturen bakom trafficking, handel med kvinnor. Textmassan är på sant kvällstidningsmanér upphuggen i korta stycken och lyckas inte alls kartlägga 2000-talets slavhandel. Anledning då att belysa och bringa klarhet i detta med lite grafik. Om ämnet är svårt, eller om texten är krånglig kan nyhetsgrafik vara alldeles ypperligt. Här kommer mitt val av dåligt exempel. Vi lämnar den osammanhängande och undermåliga texten och försöker istället uttyda något ur grafiken. Vid en första anblick så ryggar man tillbaka p.g.a. av den smått gräsliga estetiken. Sedan försöker man ge pilarna och de anskrämliga clipart-bilderna en chans. Jag läser, som man automatiskt gör, från övre vänstra hörnet. Går sedan successivt från vänster till höger och läser noga de små förklaringarna till sexhandelns olika rollinnehavare. På motsatta sidor av två kraftiga pilar (viktiga, alltså!) finner man Beställaren respektive Organisatören. Däremot finner jag under Beställaren att han ofta är Organisatören, förbryllande. Sedan radas de övriga birollerna upp och dessa känns mer som klichéer tagna ur filmvärlden än från den bistra verkligheten. Dåligt underbyggt i texten och oklart för sig självt. Återigen förbryllad. En känsla som gäller för det sammantagna intrycket. Jag finner alltså grafiken bristfällig på alla punkter. Svårförståeligt. Kopplingen text-grafik skulle kunna vara logisk om det funnes en bra text att illustrera. Så var inte fallet. Och som sagt gör inte grafiken det hela lättare. Lämnar man syftet och ser till form och färg finns inte så mycket positivt att säga. Dispositionen av elementen i bilden känns i och för sig inte särskilt plottrig (jag har sett värre på webben från denna tidning) men grafiken är i övrigt ganska ful. Bottennapp för Aftonbladet alltså! Svavelangrepp hotar regalskeppet Vasa, fristående (se bilaga 3 för stor bild) En bonusgrafik jag vill lägga till är från kategorin du-behöver-inte-plugga-ihundra-år-för-det-finns-nyhetsgrafik-à-la-så-funkar-det. Hittade några sådana exempel på grafikbyråernas hemsidor. Dock kommer då inte tillhörande artikel med. Intressant ändå är att skriva några rader om dessa faktaspäckade små som stora alster. Vad som skulle kunna ta många spaltmeter att förklara i ren text illustreras här med oerhört lättillgängliga och läckra bilder. Kompositionen jag tog som exempel innehåller ett tydligt huvudtema. Den röda tråden handlar om svavelangreppen vilket åskådliggörs med numrering och en slags förvrängd tidslinje. I övrigt bombarderas vi med sidoinformation, små kuriositeter som väcker barnet inom en. Man vill veta mer Svenska Grafikbyrån har säkert betydligt mer resurser, till skillnad från ovanstående två interna produktioner. Men jag kan inte annat än förvånas över hur man under tidspress lyckas skapa så snygg och genomarbetad grafik. Helt i samma nyanser och med rimliga proportioner. En annan intressant aspekt på senaste tidens grafik är inslagen av 3D. Jag tänker då inte på handritade sprängskisser likt Herbert Müdsams bilar i ViBilägare, utan antingen 3D-modellerad, stiliserad 3D eller fejkad dito utifrån 2D-teknik. Helt klart har hjälpmedlena gett oss större möjligheter och effektiviserat arbetet. Gäller att inte överutnyttja bara. Tidningsdesign 3 Nyhetsgrafik

4 Olles val: : Jag har valt att titta på nyhetsgrafik från två ganska vitt skilda områden. Det, enligt min mening, goda exemplet kommer från en artikel ur Ny Teknik som handlar om det nya transportmedlet Segway. Mitt exempel på dålig grafik, kommer från DN ur en artikel som handlar om Expressens försök att öka sin försäljning genom artiklar om Anna Nicole Smith. Väldigt skilda ämnen som sagt var. Vi tar DN till att börja med (bilaga 4). Det är en tidning som jag tycker brukar hålla hög nivå och en seriös profil, men som har här sänkt sig till skvallerpressens nivå. En bra artikel som illustreras otydligt grafiskt kan väl gå an. Och en dåligt skriven artikel kan genom en bra bildrepresentation, lyckas förmedla författarens budskap. Men, som i det här fallet, en artikel utan substans i vare sig text eller grafik, stöter man ifrån sig. Artikeln handlar om hur antalet artiklar om Anne Nicole Smith ökat, och artikelns budskap i sig är inte svårt att förstå. Det kanske inte behövs beskriva grafiskt, men diagram används å andra sidan flitigt i tidningar och det är ett bra sätt att visa en utveckling över tid. Men att grafiskt beskriva ett så banalt ämne ställer jag mig tveksam till. Diagrammet i sig är väldigt tydligt och enkelt, och det skulle nog vara svårt, även för upphovsmannen till den här bilden, att helt misslyckas i sin komposition som endast innefattar tre parametrar tidningen det rör sig om, andelen publicerade artiklar och årtalen i intervallet Att det produceras mycket nyhetsgrafik råder det inga tvivel om när en artikel av den här typen äger rätt att illustreras. Dock kan man väl säga att det banala innehållet speglas i det sjaskiga utseendet på grafiken. Det är ett fult exempel på nyhetsgrafik som jag är förvånad över att hitta i DN. För säkerhets skull sökte jag i deras arkiv för att se ifall de inte själva tillhörde den anklagades krets, men jag fick bara fem träffar på Anna Nicole Smith. Angående Ny Teknik (bilaga 5) är det liksom DN en tidskrift som jag ser som seriös. Här handlar det om en artikel som lättförståeligt beskriver det nya fordonet Segway som ska utgöra ett alternativ till att gå eller att åka bil kortare sträckor. Till skillnad från artikeln ovan, beskriver Ny Teknik här ett ganska komplicerat ämne, vilket verkligen berättigar användandet av ett grafisk förtydligande. Grafiken är elegant och innehåller mycket information utan att bli plottrig. Man har använt sanningsenliga färger och lyft fram den information som är av störst intresse för läsaren och relevant för artikeln. Dock har ett stavfel smugit sig in, då man beskrivit batterierna som ladningsbara. Och efter att ha besökt Segways hemsida (www.segway.se), vill jag även sätta ett frågetecken för riktigheten i vissa faktauppgifter, eftersom bl.a. vikten skiljer sig från vad som uppges av tillverkaren. Men i stort sett är det ett utmärkt exempel på det nyhetsgrafik syftar till, nämligen att förtydliga budskapet i en text och att förhöja läsupplevelsen. Tidningsdesign 4 Nyhetsgrafik

5 Bilaga 1 Allt fler är feta Fetma har blivit nästan dubbelt så vanligt de senaste 20 åren. Behandlingarna fungerar bäst på kort sikt, efter ett par år har de flesta gått upp i vikt igen. Ett undantag är operation. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som presenterades på måndagen. En grupp av landets främsta experter har granskat och sammanställt forskningen på området. - I dag har vi energirik mat runt hörnet, vi bombarderas av reklam för mat och snask. De flesta av oss åker bil till jobbet, sitter framför datorn på dagen och en tv på kvällen, säger Per Björntorp, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Ökningen av fetma gäller både män och kvinnor i alla åldrar, även barn. I dag är nästan en tiondel av svenskarna så överviktiga att de kan kallas feta. Fetma ökar risken för flera sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. Bukfetman är allvarligast och drabbar mest män. Per Björntorp menar att alla riskerar att drabbas av fetma. Det är sällan frosseri som är orsaken, det räcker med några extrakalorier varje dag under en lång tid. Ärftliga faktorer är viktiga, men anlagen är väldigt utbredda bland befolkningen. Därför avgör livsstilen och sociala faktorer. Det finns flera behandlingsalternativ, men de ger ofta kortvariga resultat. Operation är ett undantag och kan vara ett alternativ för patienter med svår fetma. Då tappar patienten i snitt en fjärdedel av sin vikt de första fem åren. Beteendeterapi, som innebär att man systematiskt tränar sig till sundare vanor, kan ge effekt i kombination med bättre kost och ökad motion. - Vi har dåliga behandlingsresultat. Men förståelsen ökar. Fetma är egentligen hundratals olika tillstånd, från killen som slutar träna och äter för mycket till en person med psykiatriska problem och ångest, säger professor Stephan Rössner, en av experterna i gruppen. Rapporten visar att det saknas bevis för att alternativa metoder som hypnos eller vinägerdrickande minskar vikten. Martin Hammar Publicerad 3 juni :36 Tidningsdesign 5 Nyhetsgrafik

6 Bilaga 2 Såld som slav till Sverige Aftonbladet kartlägger människorna bakom kvinnohandeln En sjukpensionär. En städerska. En före detta prostituerad. Tre av dem som köpt och sålt kvinnor i Sverige. Det är slående vilken oerhörd cynism som präglar de här människorna. De ser kvinnorna som boskap. Som handelsvaror, säger Hans Ihrman, åklagare på internationella åklagarkammaren. Varje år kommer mellan 300 och 500 kvinnor till Sverige genom organiserad slavhandel. De utnyttjas sedan som prostituerade. Genom att studera domar och förundersökningar som rör trafficking i Sverige och intervjua åklagare, socialarbetare, poliser och offer för trafficking har Aftonbladet kartlagt 2000-talets slavhandel: Har bott länge i Sverige Sedan 1997 har omkring 25 slavhandlare fällts för sina brott i Sverige. Alla har varit av utländsk härkomst, ofta från samma land som kvinnorna kommer från. Många har bott i Sverige länge. Därigenom har de både kontakter i det land kvinnorna kommer från och känner till de svenska förhållandena och den svenska sexköpslagen. I dag är en svenskfödd person misstänkt för att vara inblandad i en trafficking-härva. Och det är bara en tidsfråga tills fler svenskar kommer att slå sig på den lukrativa verksamhet som slavhandel är, tror Kajsa Wahlberg, trafficking-specialist på Rikskriminalpolisen. Många av dem som åkt fast för trafficking i Sverige har varit förtidspensionärer eller har gått på socialbidrag. Det krävs mycket tid att organisera kvinnohandel. Du måste uppehålla kontakten med utlandet, eller själv åka regelbundet. Du måste transportera flickorna, köpa förfalskade pass och fixa att de får någonstans att bo, säger Hans Ihrman. Hälften är kvinnor Många kvinnor är inblandade både i Sverige och i destinationslandet. I Ukraina pågår just nu utredningar mot 182 människor misstänkta för människohandel. Hälften av dem är kvinnor. Många har något slags kriminell bakgrund, som trafikböter eller allvarligare brottslighet som till exempel narkotikasmuggling. Handeln med kvinnor i Sverige sköts ofta av familjeföretag med två till sex personer. Orsaken är att de vill minimera risken att åka fast. De som hittills skött verksamheten här i Sverige har inte varit så slipade. De har till exempel lämnat tydliga spår genom klumpig bokföring av de pengar som tjejerna dragit in och prislistor över sexuella tjänster, säger Kajsa Wahlberg. Men i Norge och Danmark har på senare tid de kriminella mc-gängen börjat slå sig in på marknaden. Det är något som vi håller ögonen på även i Sverige, säger Kajsa Wahlberg. Christina Larsson Publicerad: Tidningsdesign 6 Nyhetsgrafik

7 Bilaga 3 Tidningsdesign 7 Nyhetsgrafik

8 Bilaga 4 Anna Nicole Smith har allt Expressen behöver Ett par bröst, lite sex, överdoser, en nypa arvstvister och en dokusåpa. Allt tillhörande Anna Nicole Smith. Så får man en sjunkande upplaga att öka. Det är ingen konst att sälja en kvällstidning. Chefredaktören Otto Sjöberg och styrelseordföranden Thorbjörn Larsson på Expressen vet hur man gör. Expressens upplaga har sakta men framför allt säkert letat sig uppåt sedan de tillträdde vid årsskiftet. Bröst, sex, överdoser, arvstvister och dokusåpor får läsarna att villigt lätta på plånboken. Anna Nicole Smith har allt detta. De senaste veckorna har hon och dokusåpan The Anna Nicole show hårdbevakats. Kvällstidningsreportrarna skriver ivrigt om oralsex i tv bara för att sedan såga tv-showen totalt innebar upplagemässigt en katastrof för Expressen. Efter bara några månader stod det klart för Expressens styrelse att den dåvarande chefredaktören Joachim Berner inte hade det - det vill säga tillräckligt många Anna Nicole Smith-artiklar - som krävdes för att få tidningen på fötter. Förra året publicerade Expressen bara sju artiklar om Anna Nicole Smith. Otto Sjöberg och Thorbjörn Larsson har hittills i år ökat antalet artiklar om den yppiga och, om man ska tro Expressen, korkade blondinen med 400 procent. Hittills i år leder Expressen Anna Nicole-kriget över Aftonbladet med upptäckte Sverige Anna Nicole Smith som underklädesmodell och trafikfara. Och frågan är om hon följs lika intensivt i något annat land. När Aftonbladet pumpade ut sensationsnyheter om Anna Nicole i mitten av 90-talet kallades hon äcklig missbildning i Expressen. Skribenten Per Svensson (som i dag är chefredaktör på Expressens identiska systertidning Kvällsposten) beskrev henne som ett massmedialt Frankensteinmonster och konstaterade att Anna Nicole egentligen inte existerar. Hon är bara sinnebilden för Askungen; först rik och berömd, sedan fattig och ledsen. Då hette Aftonbladets chefredaktör Thorbjörn Larsson och på redaktionen fanns också Otto Sjöberg i ledande chefsposition. Nu när de har tagit över Expressen har tidningen tvingats svälja Anna Nicole Smith med hull och hår. Anahita Arai, Publicerad 13 aug :14 Tidningsdesign 8 Nyhetsgrafik

9 Bilaga 5 Golvmoppen slår världen med häpnad Men är den testad för snö? Segway ser ut som ett skämt. Den borde ha samma köregenskaper som en golvmopp. I stället återkommer uttryck som flyga, glida och sväva i euforiska rapporter från testkörningar. Hemligheten är en mycket avancerad kombination av sensorer och gyroskop. Segway analyserar de små tyngdpunktsförskjutningar vi gör när vi rör oss och tolkar dem som styrkommandon. Två elmotorer med 24 gångers utväxling kompenserar så att föraren håller balansen, trots att fotplattorna är placerade mitt på axeln mellan de två parallella hjulen. Resenären lutar sig framåt för att köra, som i första ansatsen till ett steg. För att bromsa lutar hon lätt bakåt, som den som nätt och jämt undviker att få en plötsligt öppnad dörr i ansiktet. Eftersom fordonet reagerar på muskelrörelser som i stort sett är omedvetna blir känslan inte så mycket att golvmoppen behöver styras som att den läser tankar. Den enda ratt, spak eller pedal som finns är en liten rulle för tummen som styr åt höger eller vänster. Hjulen kan gå åt båda hållen, så att hela maskinen kan göra en helomvändning på fläcken. Ungefär här börjar högen med jobbiga frågor kollapsa under sin egen tyngd. Är den testad på snö och is? Företagets pr-avdelning hävdar glatt att det bara är att montera dubbdäck, sedan kommer även tomten att köra Segway. Går det verkligen att köra den på trottoarer? Vad händer när man krockar? Tveksamheterna är många, men det vore riskfyllt att underskatta Dean Kamen. Han har en lång historia av lyckade uppfinningar som gjort honom både välbeställd och inflytelserik, till exempel den första automatiska insulininjektorn och den första portabla dialysapparaten. Framtiden får visa om Segway blir den första eller den enda i sitt slag. Text: Niklas Dahlin URL: Bästa sättet att skapa uppmärksamhet på nätet är att öppet deklarera att man gör något hemligt. Det har aldrig byggts något liknande förut, och det är också problemet. Är det en moped, en elbil eller något annat? En amerikansk myndighet klassade den preliminärt som en elektrisk truck. Uppfinnaren, amerikanen Dean Kamen, lyckades ändra beslutet. De första kunderna är visserligen företag med stora lagerlokaler, men hans vision är mycket, mycket större än så. Han har lagt ner tio års utvecklingsarbete och dragit ihop 100 miljoner dollar i investeringar för Segway, men inte för att den ska bli en simpel packmoped. Den ska minska luftutsläppen i städerna, öka räckvidden för fotgängare, ja nästan förändra världen. Konceptbilderna från företaget har en omisskännlig lukt av gulnade Blixt Gordonepisoder med flygande bilar och bulliga rymdskepp. Alla ska köra Segway! Som att gå - fast i framtiden! Den första fabriken är klar, och kan bygga Segway i månaden. Tidningsdesign 9 Nyhetsgrafik

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B 2011-11-06 07.49.41 B Bra kontraster. 2011-11-06 11.13.50 A 2011-11-06 23.19.52 A 11.12.39 A 11.16.15 A 11.16.52 A 11.27.11 B 11.27.32 A luftig och stilren, man blir störd när man läser artiklar av att

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

1. Sammanfatta. 2. Summera. 3. Hemuppgiften. 4. Läs! 5. Arbeta med! 6. Sammanfatta. Session 6. Datum: kortfattat föregående session

1. Sammanfatta. 2. Summera. 3. Hemuppgiften. 4. Läs! 5. Arbeta med! 6. Sammanfatta. Session 6. Datum: kortfattat föregående session Datum: 1. Sammanfatta kortfattat föregående session 2. Summera Session 6 kortfattat hur veckan varit 3. Hemuppgiften Finns det fler alternativa tankar som du kommer på nu när du ser schemat på avstånd?

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Tankemönster. Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin

Tankemönster. Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin UPPLÄGG 1. När används Tankemönster? 2. Vad är Tankemönster? 3. Varför är Tankemönster viktigt? Tankefällor. 4. Hur bryter och ändrar vi våra

Läs mer

Liten introduktion till akademiskt arbete

Liten introduktion till akademiskt arbete Högskolan Väst, Inst för ekonomi och IT, Avd för medier och design 2013-09-14 Pierre Gander, pierre.gander@hv.se Liten introduktion till akademiskt arbete Den här texten introducerar tankarna bakom akademiskt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009 Första dagen på sommarlovet ska Olle åka på fotbollsläger. Det är två lag från Söderkamraterna som ska träna ihop: Olles lag och ett tjejlag. Varför ska vi träna med tjejer? undrar några killar i Olles

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Hitta de bästa nyheterna med Zite

Hitta de bästa nyheterna med Zite Hitta de bästa nyheterna med 7 Blir smartare med tiden 7 Nyheter efter dina intressen 7 Bygg en egen löpsedel. Nyhetsläsare med smart minne väljer ut nyheter dina intresseområden och lär sig med tiden

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Det har hänt alla tjejer någon gång

Det har hänt alla tjejer någon gång Det har hänt alla tjejer någon gång Publicerad 2016-01-12 Ung i Stockholm. Del 4 Rapporterna om sexuella övergrepp i Kungsträdgården i somras var den stora snackisen på Stockholms skolor den första skoldagen.

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Manipulation med färg i foton

Manipulation med färg i foton Linköpings Universitet, Campus Norrköping Experimentrapport i kursen TNM006 Kommunikation & Användargränssnitt Manipulation med färg i foton Försöksledare epost facknr. David Kästel davka237@student.liu.se

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken:

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken: Min kunskap om vårt samhälle Lärarhandledning Bokens syfte och upplägg: Boken Min kunskap om vårt samhälle följer Skolverkets mål för kursen Samhällskunskap för gymnasiesärskolan. Boken är upplagd med

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Att skriva en artikel. som blir läst

Att skriva en artikel. som blir läst Att skriva en artikel som blir läst Artikeln ska berätta på ett enkelt och begripligt sätt vad som hänt. Den utgår från frågorna vem vad var när hur varför Den fokuserar på det viktigaste och väljer ett

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Emma och Måns. De är tillsammans. Efter att ha varit på museet med klassen ska Måns sova över hos Emma. Emma vill att Måns ska sova

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

/Mona. 1.Novellens kännetecken. 2.Berättargrepp

/Mona. 1.Novellens kännetecken. 2.Berättargrepp Här har jag samlat tips, råd och instruktioner från olika ställen. Dessa är bra att ha till hands under skrivandet. Läs och fundera på vad du skulle kunna använda dig av i din novell. Lycka till! /Mona

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln Vi agerar när samhället inte räcker till DEN SOM INTE TROR PÅ HELVETET PÅ JORDEN HAR INTE BLIVIT LURAD ATT FÖLJA MED SIN

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är Karin Landtblom Hur sannolikt är det? Uttrycket Hur sannolikt är det på en skala? använder många till vardags, ofta med viss ironi. I denna artikel om grunder för begreppet sannolikhet åskådliggör författaren

Läs mer

Ny dom kan ändra synen på människohandel

Ny dom kan ändra synen på människohandel Ny dom kan ändra synen på människohandel Publicerad 2016-03-01 Par dömt till fängelse. En man och en kvinna har dömts för människohandel med en prostituerad trots att offret vare sig varit inlåst eller

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX 1 Bokens partier Du skriver väldigt bra och jag vidhåller att det här mycket väl är publicerbart. I stort är storyn bra. Enkel men ändå skönt med personyttringar

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp Foto Keith Allison, flickr Body Weight Exercise Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar av Christina Lundstorp Body Weight Exercise med bara 5 övningar (Träna med bara kroppen som motstånd)

Läs mer

34 PiCCOLO Företag i Fokus

34 PiCCOLO Företag i Fokus 34 PiCCOLO Företag i Fokus PiCCOLO Företag i Fokus 35 De har hängt där ett bra tag nu. De där kärlekshandtagen som tillsammans min kula till mage ger mig en god portion ångest varje dag. Det är inte så

Läs mer

Programmeringsappar. Av Alex

Programmeringsappar. Av Alex Programmeringsappar Av Alex Omdöme 4/5 40 Kr 10+ År Robot School Robot School kommer från företaget Next is Great I appen Robot School hjälper man roboten R-obbie att nå sitt batteri genom att placera

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

En resa genom robotarnas värld!

En resa genom robotarnas värld! En resa genom robotarnas värld! Bord: Andreas, Daniel och Simon Andreas sågade brädorna till bordet, Daniel och Simon höll fast brädorna så att det skulle bli lättare för Andreas att såga. Det gick inte

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX

Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Presentationsanalys av XXX på XXX i XXX Feedback Nedan finner du din feedback på presentationen som du levererade på XXX i XXX. Det kan upplevas som mycket och många saker i den detaljerade feedbacken

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Glid in och väck naturlig uppmärksamhet i de flesta miljöer med Mediaglide. Den ultimata branding-produkten syns väl och tar dig fram lätt där

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Frågor och svar om MFJ

Frågor och svar om MFJ Frågor och svar om MFJ 1. Är det inte lite gubbigt med bara män i styrelsen? 2. Vilka utmaningar kommer bli störst för föreningen? 3. Är ni kvinnohatare? 4. Är inte det stora samhällsproblemet män som

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Den försvunna dagboken

Den försvunna dagboken ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Den ORDLISTA varvade ner (sida 8, rad 17), slappnade av duckade (sida 10, rad 2), väjde undan, undvek något ana (sida 10, rad 8), börja förstå eller tro något visserligen (sida

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer