Nyhetsgrafik. Landsplåga eller folkbildningsfaktor? Gruppuppgift, Informationsformgivning inriktning tidningsdesign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsgrafik. Landsplåga eller folkbildningsfaktor? Gruppuppgift, Informationsformgivning inriktning tidningsdesign"

Transkript

1 Gruppuppgift, Informationsformgivning inriktning tidningsdesign Nyhetsgrafik Landsplåga eller folkbildningsfaktor? Olle Hellgren, David Kästel, Nice, Frankrike den 5 februari 2003

2 Den första gruppuppgiften i Informationsdesign inriktning tidningsdesign ter sig för oss något annorlunda. Eftersom vi befinner oss utanför Sveriges gränser har vi varit tvungna att utföra och redovisa uppgiften på annat vis. Nedan följer resultatet av arbetet i form av en skriven rapport. På rivieran bor rapportförfattarna, i ett land där just nyhetsgrafiken inte verkar ha gjort sitt stora genombrott. I alla fall inte i största lokaltidnigen Nice-Matin. Våra efterforskningar inskränkte sig i stället till nyhetsgrafik på webben, mer precist den svenska. Detta gav oss en mer allmän bild av hur grafik i nyhetssammanhang kan användas. En sak är säker. Användandet av grafik i både rörlig (på webben) och statisk publicering (på webben och i tidningarna) har växt explosionsartat de senaste åren. Mångfalden har absolut förfinat, förut ganska enkel och begränsad grafik (färg, 3D osv.) men kan också överbelamra helhetsintrycket i nyhetsflödet. Just läslighet och användbarhet är i och för sig direkt kopplat till sidbrytning och formgivning i stort och inte unikt för nyhetsgrafiksanvändande. Däremot kan ett försök till grafisk representation av fakta lika gärna utelämnas om det bara skapar förvirring. Vi valde, för att inte avvika allt för långt från ämnet, att leta reda på tidningsartiklar med tillhörande grafik. Vi märkte att det generellt finns mycket bra grafik och att det beror mer på sammanhanget och syftet huruvida de utgjorde bra exempel eller ej. Davids val: Allt fler är feta, DN den 3 juni 2002, (se bilaga 1) Ur DN hämtade jag denna modesta artikel, snarare notis. Den handlar i korthet om en rapport som säger att fetma i Sverige ökat och vilka behandlingsmetoder som finns. Det faktum att andelen svenskar med fetma ökat åskådliggörs enkelt i ett diagram. Tredimensionella staplar i könsriktiga färger, blått och rött, och utelämnandet av definitionen av fetma till fotnot gör det hela lättförståeligt. Den övriga informationen utgör en betoning av de befintliga behandlingsmetoderna. Med tydliga och konkreta exempel illustreras metoderna kost, motion och operation. Ett undantag är symbolen för beteendevetenskap med en profil respektive pratbubbla är inte särskilt självklar. Ordningen i vilken dessa hamnar kan kanske hänföras till vilka metoder som i första hand används. Där är operation då naturligt är sista utvägen, längst ned i bilden. De intilliggande förklaringarna är lättlästa och lagom långa. Överlag har man begränsat typsnittsfloran till endast en enkel sans serif. Dispositionen känns också den väl avvägd. Bra! Med tanke på det knappa textunderlaget, som i sig är tydligt, kan man ifrågasätta grafiken. Däremot harmonierar den bra med text och lägger dessutom till väsentlig statistik. Sammantaget är det en ganska sober, platt (2D, förutom diagrammet), färgklick till något som det kanske kan vara svårt att välja ett adekvat foto eller liknande. Jag anser alltså detta vara ett gott exempel på nyhtetsgrafik, i all enkelhet. Tidningsdesign 2 Nyhetsgrafik

3 Såld som slav till Sverige, Aftonbladet den 25 december 2002 (se bilaga 2) I denna artikel, ganska kort även denna, försöker man förklara strukturen bakom trafficking, handel med kvinnor. Textmassan är på sant kvällstidningsmanér upphuggen i korta stycken och lyckas inte alls kartlägga 2000-talets slavhandel. Anledning då att belysa och bringa klarhet i detta med lite grafik. Om ämnet är svårt, eller om texten är krånglig kan nyhetsgrafik vara alldeles ypperligt. Här kommer mitt val av dåligt exempel. Vi lämnar den osammanhängande och undermåliga texten och försöker istället uttyda något ur grafiken. Vid en första anblick så ryggar man tillbaka p.g.a. av den smått gräsliga estetiken. Sedan försöker man ge pilarna och de anskrämliga clipart-bilderna en chans. Jag läser, som man automatiskt gör, från övre vänstra hörnet. Går sedan successivt från vänster till höger och läser noga de små förklaringarna till sexhandelns olika rollinnehavare. På motsatta sidor av två kraftiga pilar (viktiga, alltså!) finner man Beställaren respektive Organisatören. Däremot finner jag under Beställaren att han ofta är Organisatören, förbryllande. Sedan radas de övriga birollerna upp och dessa känns mer som klichéer tagna ur filmvärlden än från den bistra verkligheten. Dåligt underbyggt i texten och oklart för sig självt. Återigen förbryllad. En känsla som gäller för det sammantagna intrycket. Jag finner alltså grafiken bristfällig på alla punkter. Svårförståeligt. Kopplingen text-grafik skulle kunna vara logisk om det funnes en bra text att illustrera. Så var inte fallet. Och som sagt gör inte grafiken det hela lättare. Lämnar man syftet och ser till form och färg finns inte så mycket positivt att säga. Dispositionen av elementen i bilden känns i och för sig inte särskilt plottrig (jag har sett värre på webben från denna tidning) men grafiken är i övrigt ganska ful. Bottennapp för Aftonbladet alltså! Svavelangrepp hotar regalskeppet Vasa, fristående (se bilaga 3 för stor bild) En bonusgrafik jag vill lägga till är från kategorin du-behöver-inte-plugga-ihundra-år-för-det-finns-nyhetsgrafik-à-la-så-funkar-det. Hittade några sådana exempel på grafikbyråernas hemsidor. Dock kommer då inte tillhörande artikel med. Intressant ändå är att skriva några rader om dessa faktaspäckade små som stora alster. Vad som skulle kunna ta många spaltmeter att förklara i ren text illustreras här med oerhört lättillgängliga och läckra bilder. Kompositionen jag tog som exempel innehåller ett tydligt huvudtema. Den röda tråden handlar om svavelangreppen vilket åskådliggörs med numrering och en slags förvrängd tidslinje. I övrigt bombarderas vi med sidoinformation, små kuriositeter som väcker barnet inom en. Man vill veta mer Svenska Grafikbyrån har säkert betydligt mer resurser, till skillnad från ovanstående två interna produktioner. Men jag kan inte annat än förvånas över hur man under tidspress lyckas skapa så snygg och genomarbetad grafik. Helt i samma nyanser och med rimliga proportioner. En annan intressant aspekt på senaste tidens grafik är inslagen av 3D. Jag tänker då inte på handritade sprängskisser likt Herbert Müdsams bilar i ViBilägare, utan antingen 3D-modellerad, stiliserad 3D eller fejkad dito utifrån 2D-teknik. Helt klart har hjälpmedlena gett oss större möjligheter och effektiviserat arbetet. Gäller att inte överutnyttja bara. Tidningsdesign 3 Nyhetsgrafik

4 Olles val: : Jag har valt att titta på nyhetsgrafik från två ganska vitt skilda områden. Det, enligt min mening, goda exemplet kommer från en artikel ur Ny Teknik som handlar om det nya transportmedlet Segway. Mitt exempel på dålig grafik, kommer från DN ur en artikel som handlar om Expressens försök att öka sin försäljning genom artiklar om Anna Nicole Smith. Väldigt skilda ämnen som sagt var. Vi tar DN till att börja med (bilaga 4). Det är en tidning som jag tycker brukar hålla hög nivå och en seriös profil, men som har här sänkt sig till skvallerpressens nivå. En bra artikel som illustreras otydligt grafiskt kan väl gå an. Och en dåligt skriven artikel kan genom en bra bildrepresentation, lyckas förmedla författarens budskap. Men, som i det här fallet, en artikel utan substans i vare sig text eller grafik, stöter man ifrån sig. Artikeln handlar om hur antalet artiklar om Anne Nicole Smith ökat, och artikelns budskap i sig är inte svårt att förstå. Det kanske inte behövs beskriva grafiskt, men diagram används å andra sidan flitigt i tidningar och det är ett bra sätt att visa en utveckling över tid. Men att grafiskt beskriva ett så banalt ämne ställer jag mig tveksam till. Diagrammet i sig är väldigt tydligt och enkelt, och det skulle nog vara svårt, även för upphovsmannen till den här bilden, att helt misslyckas i sin komposition som endast innefattar tre parametrar tidningen det rör sig om, andelen publicerade artiklar och årtalen i intervallet Att det produceras mycket nyhetsgrafik råder det inga tvivel om när en artikel av den här typen äger rätt att illustreras. Dock kan man väl säga att det banala innehållet speglas i det sjaskiga utseendet på grafiken. Det är ett fult exempel på nyhetsgrafik som jag är förvånad över att hitta i DN. För säkerhets skull sökte jag i deras arkiv för att se ifall de inte själva tillhörde den anklagades krets, men jag fick bara fem träffar på Anna Nicole Smith. Angående Ny Teknik (bilaga 5) är det liksom DN en tidskrift som jag ser som seriös. Här handlar det om en artikel som lättförståeligt beskriver det nya fordonet Segway som ska utgöra ett alternativ till att gå eller att åka bil kortare sträckor. Till skillnad från artikeln ovan, beskriver Ny Teknik här ett ganska komplicerat ämne, vilket verkligen berättigar användandet av ett grafisk förtydligande. Grafiken är elegant och innehåller mycket information utan att bli plottrig. Man har använt sanningsenliga färger och lyft fram den information som är av störst intresse för läsaren och relevant för artikeln. Dock har ett stavfel smugit sig in, då man beskrivit batterierna som ladningsbara. Och efter att ha besökt Segways hemsida (www.segway.se), vill jag även sätta ett frågetecken för riktigheten i vissa faktauppgifter, eftersom bl.a. vikten skiljer sig från vad som uppges av tillverkaren. Men i stort sett är det ett utmärkt exempel på det nyhetsgrafik syftar till, nämligen att förtydliga budskapet i en text och att förhöja läsupplevelsen. Tidningsdesign 4 Nyhetsgrafik

5 Bilaga 1 Allt fler är feta Fetma har blivit nästan dubbelt så vanligt de senaste 20 åren. Behandlingarna fungerar bäst på kort sikt, efter ett par år har de flesta gått upp i vikt igen. Ett undantag är operation. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som presenterades på måndagen. En grupp av landets främsta experter har granskat och sammanställt forskningen på området. - I dag har vi energirik mat runt hörnet, vi bombarderas av reklam för mat och snask. De flesta av oss åker bil till jobbet, sitter framför datorn på dagen och en tv på kvällen, säger Per Björntorp, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Ökningen av fetma gäller både män och kvinnor i alla åldrar, även barn. I dag är nästan en tiondel av svenskarna så överviktiga att de kan kallas feta. Fetma ökar risken för flera sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. Bukfetman är allvarligast och drabbar mest män. Per Björntorp menar att alla riskerar att drabbas av fetma. Det är sällan frosseri som är orsaken, det räcker med några extrakalorier varje dag under en lång tid. Ärftliga faktorer är viktiga, men anlagen är väldigt utbredda bland befolkningen. Därför avgör livsstilen och sociala faktorer. Det finns flera behandlingsalternativ, men de ger ofta kortvariga resultat. Operation är ett undantag och kan vara ett alternativ för patienter med svår fetma. Då tappar patienten i snitt en fjärdedel av sin vikt de första fem åren. Beteendeterapi, som innebär att man systematiskt tränar sig till sundare vanor, kan ge effekt i kombination med bättre kost och ökad motion. - Vi har dåliga behandlingsresultat. Men förståelsen ökar. Fetma är egentligen hundratals olika tillstånd, från killen som slutar träna och äter för mycket till en person med psykiatriska problem och ångest, säger professor Stephan Rössner, en av experterna i gruppen. Rapporten visar att det saknas bevis för att alternativa metoder som hypnos eller vinägerdrickande minskar vikten. Martin Hammar Publicerad 3 juni :36 Tidningsdesign 5 Nyhetsgrafik

6 Bilaga 2 Såld som slav till Sverige Aftonbladet kartlägger människorna bakom kvinnohandeln En sjukpensionär. En städerska. En före detta prostituerad. Tre av dem som köpt och sålt kvinnor i Sverige. Det är slående vilken oerhörd cynism som präglar de här människorna. De ser kvinnorna som boskap. Som handelsvaror, säger Hans Ihrman, åklagare på internationella åklagarkammaren. Varje år kommer mellan 300 och 500 kvinnor till Sverige genom organiserad slavhandel. De utnyttjas sedan som prostituerade. Genom att studera domar och förundersökningar som rör trafficking i Sverige och intervjua åklagare, socialarbetare, poliser och offer för trafficking har Aftonbladet kartlagt 2000-talets slavhandel: Har bott länge i Sverige Sedan 1997 har omkring 25 slavhandlare fällts för sina brott i Sverige. Alla har varit av utländsk härkomst, ofta från samma land som kvinnorna kommer från. Många har bott i Sverige länge. Därigenom har de både kontakter i det land kvinnorna kommer från och känner till de svenska förhållandena och den svenska sexköpslagen. I dag är en svenskfödd person misstänkt för att vara inblandad i en trafficking-härva. Och det är bara en tidsfråga tills fler svenskar kommer att slå sig på den lukrativa verksamhet som slavhandel är, tror Kajsa Wahlberg, trafficking-specialist på Rikskriminalpolisen. Många av dem som åkt fast för trafficking i Sverige har varit förtidspensionärer eller har gått på socialbidrag. Det krävs mycket tid att organisera kvinnohandel. Du måste uppehålla kontakten med utlandet, eller själv åka regelbundet. Du måste transportera flickorna, köpa förfalskade pass och fixa att de får någonstans att bo, säger Hans Ihrman. Hälften är kvinnor Många kvinnor är inblandade både i Sverige och i destinationslandet. I Ukraina pågår just nu utredningar mot 182 människor misstänkta för människohandel. Hälften av dem är kvinnor. Många har något slags kriminell bakgrund, som trafikböter eller allvarligare brottslighet som till exempel narkotikasmuggling. Handeln med kvinnor i Sverige sköts ofta av familjeföretag med två till sex personer. Orsaken är att de vill minimera risken att åka fast. De som hittills skött verksamheten här i Sverige har inte varit så slipade. De har till exempel lämnat tydliga spår genom klumpig bokföring av de pengar som tjejerna dragit in och prislistor över sexuella tjänster, säger Kajsa Wahlberg. Men i Norge och Danmark har på senare tid de kriminella mc-gängen börjat slå sig in på marknaden. Det är något som vi håller ögonen på även i Sverige, säger Kajsa Wahlberg. Christina Larsson Publicerad: Tidningsdesign 6 Nyhetsgrafik

7 Bilaga 3 Tidningsdesign 7 Nyhetsgrafik

8 Bilaga 4 Anna Nicole Smith har allt Expressen behöver Ett par bröst, lite sex, överdoser, en nypa arvstvister och en dokusåpa. Allt tillhörande Anna Nicole Smith. Så får man en sjunkande upplaga att öka. Det är ingen konst att sälja en kvällstidning. Chefredaktören Otto Sjöberg och styrelseordföranden Thorbjörn Larsson på Expressen vet hur man gör. Expressens upplaga har sakta men framför allt säkert letat sig uppåt sedan de tillträdde vid årsskiftet. Bröst, sex, överdoser, arvstvister och dokusåpor får läsarna att villigt lätta på plånboken. Anna Nicole Smith har allt detta. De senaste veckorna har hon och dokusåpan The Anna Nicole show hårdbevakats. Kvällstidningsreportrarna skriver ivrigt om oralsex i tv bara för att sedan såga tv-showen totalt innebar upplagemässigt en katastrof för Expressen. Efter bara några månader stod det klart för Expressens styrelse att den dåvarande chefredaktören Joachim Berner inte hade det - det vill säga tillräckligt många Anna Nicole Smith-artiklar - som krävdes för att få tidningen på fötter. Förra året publicerade Expressen bara sju artiklar om Anna Nicole Smith. Otto Sjöberg och Thorbjörn Larsson har hittills i år ökat antalet artiklar om den yppiga och, om man ska tro Expressen, korkade blondinen med 400 procent. Hittills i år leder Expressen Anna Nicole-kriget över Aftonbladet med upptäckte Sverige Anna Nicole Smith som underklädesmodell och trafikfara. Och frågan är om hon följs lika intensivt i något annat land. När Aftonbladet pumpade ut sensationsnyheter om Anna Nicole i mitten av 90-talet kallades hon äcklig missbildning i Expressen. Skribenten Per Svensson (som i dag är chefredaktör på Expressens identiska systertidning Kvällsposten) beskrev henne som ett massmedialt Frankensteinmonster och konstaterade att Anna Nicole egentligen inte existerar. Hon är bara sinnebilden för Askungen; först rik och berömd, sedan fattig och ledsen. Då hette Aftonbladets chefredaktör Thorbjörn Larsson och på redaktionen fanns också Otto Sjöberg i ledande chefsposition. Nu när de har tagit över Expressen har tidningen tvingats svälja Anna Nicole Smith med hull och hår. Anahita Arai, Publicerad 13 aug :14 Tidningsdesign 8 Nyhetsgrafik

9 Bilaga 5 Golvmoppen slår världen med häpnad Men är den testad för snö? Segway ser ut som ett skämt. Den borde ha samma köregenskaper som en golvmopp. I stället återkommer uttryck som flyga, glida och sväva i euforiska rapporter från testkörningar. Hemligheten är en mycket avancerad kombination av sensorer och gyroskop. Segway analyserar de små tyngdpunktsförskjutningar vi gör när vi rör oss och tolkar dem som styrkommandon. Två elmotorer med 24 gångers utväxling kompenserar så att föraren håller balansen, trots att fotplattorna är placerade mitt på axeln mellan de två parallella hjulen. Resenären lutar sig framåt för att köra, som i första ansatsen till ett steg. För att bromsa lutar hon lätt bakåt, som den som nätt och jämt undviker att få en plötsligt öppnad dörr i ansiktet. Eftersom fordonet reagerar på muskelrörelser som i stort sett är omedvetna blir känslan inte så mycket att golvmoppen behöver styras som att den läser tankar. Den enda ratt, spak eller pedal som finns är en liten rulle för tummen som styr åt höger eller vänster. Hjulen kan gå åt båda hållen, så att hela maskinen kan göra en helomvändning på fläcken. Ungefär här börjar högen med jobbiga frågor kollapsa under sin egen tyngd. Är den testad på snö och is? Företagets pr-avdelning hävdar glatt att det bara är att montera dubbdäck, sedan kommer även tomten att köra Segway. Går det verkligen att köra den på trottoarer? Vad händer när man krockar? Tveksamheterna är många, men det vore riskfyllt att underskatta Dean Kamen. Han har en lång historia av lyckade uppfinningar som gjort honom både välbeställd och inflytelserik, till exempel den första automatiska insulininjektorn och den första portabla dialysapparaten. Framtiden får visa om Segway blir den första eller den enda i sitt slag. Text: Niklas Dahlin URL: Bästa sättet att skapa uppmärksamhet på nätet är att öppet deklarera att man gör något hemligt. Det har aldrig byggts något liknande förut, och det är också problemet. Är det en moped, en elbil eller något annat? En amerikansk myndighet klassade den preliminärt som en elektrisk truck. Uppfinnaren, amerikanen Dean Kamen, lyckades ändra beslutet. De första kunderna är visserligen företag med stora lagerlokaler, men hans vision är mycket, mycket större än så. Han har lagt ner tio års utvecklingsarbete och dragit ihop 100 miljoner dollar i investeringar för Segway, men inte för att den ska bli en simpel packmoped. Den ska minska luftutsläppen i städerna, öka räckvidden för fotgängare, ja nästan förändra världen. Konceptbilderna från företaget har en omisskännlig lukt av gulnade Blixt Gordonepisoder med flygande bilar och bulliga rymdskepp. Alla ska köra Segway! Som att gå - fast i framtiden! Den första fabriken är klar, och kan bygga Segway i månaden. Tidningsdesign 9 Nyhetsgrafik

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

ETT FÖRSÖK TILL SAKLIGT SAMTAL OM DET ORGANISERADE TIGGERIET. Sverigedemokraterna kommenterar Länsstyrelsens rapport 2014:10

ETT FÖRSÖK TILL SAKLIGT SAMTAL OM DET ORGANISERADE TIGGERIET. Sverigedemokraterna kommenterar Länsstyrelsens rapport 2014:10 ETT FÖRSÖK TILL SAKLIGT SAMTAL OM DET ORGANISERADE TIGGERIET Sverigedemokraterna kommenterar Länsstyrelsens rapport 201:10 INLEDNING Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare som ger människor möjlighet

Läs mer

Tankemönster. Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin

Tankemönster. Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin UPPLÄGG 1. När används Tankemönster? 2. Vad är Tankemönster? 3. Varför är Tankemönster viktigt? Tankefällor. 4. Hur bryter och ändrar vi våra

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid.

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Karolinska Institutet Institutionen för Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskapens utveckling Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Abstract Bakgrund:

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Based on a True Story 1

Based on a True Story 1 Based on a True Story 1 8 - Trip, säger jag till min före detta pojkvän. Vi måste prata. Vi befinner oss på inspelningen av hans nya film. Du vet, den där med hans filmstjärnefru, som handlar om en tjej

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Manipulation med färg i foton

Manipulation med färg i foton Linköpings Universitet, Campus Norrköping Experimentrapport i kursen TNM006 Kommunikation & Användargränssnitt Manipulation med färg i foton Försöksledare epost facknr. David Kästel davka237@student.liu.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Emma tvivlar alltid när det gäller kärlek

Emma tvivlar alltid när det gäller kärlek Emma tvivlar alltid när det gäller kärlek På lördagen drömde de om hus och barn. På söndagen gjorde Emma slut. På onsdagen tog hon tillbaka det, till hälften, och så började samma sak om igen. Myten om

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark

rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark rapport om uttagsautomater av: Anna Haupt, Anna Klara Lagerås och Mattias Övermark Innehåll inledning metod resultat och diskussion användarna interjuverna placering och utseende användarprocessen i detalj

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Vision Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Respekten för varje människa är ett självklart ställningstagande. En arbetsmiljö fri

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 REGRESSIONSLINJEN: NIVÅ OCH LUTNING 1. En av regressionslinjerna nedan beskrivs av ekvationen y = 20 + 2x; en annan av ekvationen y = 80 x; en tredje av ekvationen y = 20 + 3x

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

2006-10-18 UD2006/75. Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge

2006-10-18 UD2006/75. Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge 2006-10-18 UD2006/75 Barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom UD 2004:06 Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge Sekreterare Anna Mannikoff Telefon 08-405 47 39 Mobil 070-225 05 29

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

Midsommar på Skarpö 2014

Midsommar på Skarpö 2014 Midsommar på Skarpö 2014 Kära Skarpöbor, hej alla barn och vov alla hundar! Så är det dags igen, midsommar på vår sommarö. Vi har stakat oss genom nationalsången och hissat flaggan. Några har redan petat

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Okhaldhunga times sep 2012

Okhaldhunga times sep 2012 Okhaldhunga times sep 2012 Så, kära vänner, var det dags för oss att knyta ihop säcken. Fyra månader går fort och vi är nu i Kathmandu och väntar på vårt flyg hem om ett par dagar. Någonstans i luften

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer