It s a surgeon s choice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It s a surgeon s choice"

Transkript

1 En postoperativ infektion kan utsätta patienten för risker clinically-proven anti-infective implant Biologiskt nedbrytningsbart implantat med gentamicin

2 Även en perfekt operation innebär en risk för infektion Postoperativa infektioner kan förebyggas Mer än en tredjedel av alla postoperativa dödsfall har samband med postoperativa infektioner 1 Men för många patienter räcker det inte med intravenös antibiotika profylax 5,6 Patienter som får postoperativa För många patienter innebär ett ingrepp en stor risk 2,7 10 infektioner löper 60 % högre risk att hamna på en intensivvårdsavdelning och risken är fem gånger så hög att de blir inlagda på sjukhus igen 2 Högriskpatienter Diabetes Fetma (BMI>25 kg/m2) Äldre eller mycket unga patienter ASA-poäng 2 4 Immunsuppression Alkohol-/tobakanvändning Steroidbehandling Högriskingrepp Smutsiga eller kontaminerade operationer Långvariga operationer Infektion är den viktigaste orsaken till försämrad sårläkning och den som bäst kan förebyggas 3 Postoperativa infektioner står för % av alla sjukvårdsrelaterade infektioner 4

3 Patienterna behöver ett kraftfullt antibiotikaskydd Collatamp (Gentamicin) ger höga lokala koncentrationer av antibiotika i vävnaden, där det behövs, när det behövs 6 Med Collatamp ligger serumnivåerna väl under de som observerats vid intravenös administrering 6,12 Höga lokala koncentrationer av gentacimin 6 Låga serumkoncentrationer av gentacimin 6 Vävnadskoncentration av gentamicin: 2000 mg/l 4 mg/l MIC Serumkoncentration av gentamicin: 2mg/l MIC Dagar Enligt Ruszczak och Freiss, Efter insättning av tre Collatamp-implantat (totaldos av gentamicin: 600 mg) i ett postoperativt buksår nådde de lokala koncentrationerna av gentamicin 2000 mg/l. 6 Dagar Enligt Ruszczak och Freiss, Efter insättning av tre Collatamp-implantat i ett postoperativt sår i buken låg serumkoncentrationen av gentamicin fortsatt väl under de fastställda värdena för toxicitet på mg/l och sjönk efter ett dygn till under 2 mg/l hos alla patienter i undersökningen. 6 Höga lokala nivåer av gentamicin har visat sig vara effektivt mot de flesta resistenta bakterier 11 Kollagen stabiliserar såret, absorberar blod och interagerar med blodplättar, fibroblaster och makrofager så att sårläkningen förbättras 13

4 Ortopedisk kirurgi Minimera exponeringen för postoperativa infektioner Varför misslyckas på grund av postoperativa infektioner? Collatamp är effektivt mot de flesta resistenta bakterier 6,11 Insättning av tre Collatamp-implantat kan generera lokala gentamicinkoncentrationer på 2000 mg/l 6 Collatamp ger bättre profylax av postoperativa infektioner Incidens av spondylit vid ryggkirurgi 18 Koncentrationer av gentamicin som krävs för att hämma 100 % av alla gentamicin-resistenta stammar (MIC 8 mg/l) 11 Lokal gentamicin-koncentration som krävs för att hämma 100 % av isolaten (mg/l) 8 P. vulgaris % av alla gentamicin-resistenta isolat hämmas Gentamicin-resistenta isolat som hämmas Enterobacter spp. M. morganii C. diversus Andel patienter (%) Kontroll (n=508) Behandling med Collatamp (n=1134) % av alla gentamicin-resistenta isolat hämmas E. coli Påträffas ofta i gastrointestinal vävnad (GI), benvävnad och mjukdelar 11,14 Enligt Rohde et al *Fishers exakta test. Du kan även behandla befintliga infektioner i benvävnad med Collatamp 128 Klebsiella spp. P. vulgaris S. marcescens Enterobacteriaceae Påträffas ofta i GI-vävnad 14 I en studie av 58 patienter med osteomyelit var 54 patienter fortfarande infektionsfria 3 månader efter behandling med Collatamp 19 Kliniska studier har visat att användning av Collatamp kan minska sjukhusvistelsen efter operation P. aeruginosa Koagulasnegativa stafylococker Påträffas ofta i GI-vävnad, benvävnad och mjukdelar 11,14 Ekonomiska följder av postoperativa infektioner Alla resistenta stammar hämmas S. aureus E. faecalis Påträffas ofta i GI-vävnad, benvävnad (med distinkta benvävnadsreceptorer), mjukdelar och sårinfektioner i bröstbenet 10,11,15,16 Orsakar 53 % av alla postoperativa infektioner 17 Förlängd sjukhusvistelse för patienter med postoperativ infektion, antingen djup infektion eller i organ Ingrepp Höftprotes Knäprotes Extra sjukhusvistelse 22,8 dagar 21,1 dagar Enligt Stemberger A et al Enligt Coello et al

5 GI-kirurgi GI-kirurgi Förebygg och behandla postoperativa infektioner på din klinik Med Collatamp minskar infektionsandelen med två tredjedelar vid GI-kirurgi Collatamp minskar infektionsfrekvensen och antalet återinläggningar på sjukhus Andel patienter med sårinfektion efter elektiv kolorektal kirurgi 21 Andel patienter med primär sårläkning Andel patienter (%) Intravenös/ oral antibiotika Collatamp och intravenös/oral antibiotika Andel patienter (%) Intravenös/ oral antibiotika Collatamp och intravenös/oral antibiotika Enligt Rutten och Nijhuis, Randomiserad, kontrollerad studie av 221 patienter. Enligt de Bruin et al Retrospektiv studie av 40 patienter. Hos samtliga patienter gjordes en fullständig stängning av peritoneala bäckenbotten, ett sakralt dränage och en sårslutning i flera skikt. En djup infektion eller sårabscess ledde till reoperation. Primär sårläkning definierades som läkning utan behov av lokalbehandling eller sårförband. Patienter som fick Collatamp fick en signifikant kortare sjukhusvistelse jämfört med patienter som inte fick Collatamp (15 dagar jämfört med 25 dagar, p=0,04) 22 Ekonomiska följder av postoperativa infektioner 20 Förlängd sjukhusvistelse för patienter med postoperativ infektion, antingen djup infektion eller i organ Ingrepp Tunntarmskirurgi Tjocktarmskirurgi Extra sjukhusvistelse 13,4 dagar 12,6 dagar Enligt Coello et al

6 Thoraxkirurgi Thoraxkirurgi Förebygg och behandla postoperativa infektioner på din klinik Med Collatamp halveras risken för sårinfektioner i bröstbenet (LOGIP II-studien) 23 Collatamp ger ännu större fördelar hos diabetespatienter 23 Infektionsfrekvens för alla behandlade patienter 23 Infektionsfrekvens för diabetespatienter 23 Sårinfektion i bröstbenet (%) Kontroll (n=967) 53 % minskning av sårinfektioner i bröstbenet Behandling med Collatamp (n=983) Sårinfektion i bröstbenet (%) Kontroll (n=174) 67 % minskning av sårinfektioner i bröstbenet Behandling med Collatamp (n=180) Enligt Friberg et al En, prospektiv, dubbelblind studie patienter randomiserades till antingen enbart intravenöst isoxazolyl-penicillin (kontrollgruppen) eller till intravenös antibiotika kombinerat med Collatamp, som applicerades i samband med sternotomi före sårslutning (Collatamp-gruppen). Primär endpoint var förekomst av någon sårinfektion i bröstbenet inom 2 månader efter operationen. Enligt Friberg et al Ekonomiska följder av postoperativa infektioner 20 Förlängd sjukhusvistelse för patienter med postoperativ infektion, antingen djup infektion eller i organ Ingrepp Kranskärlskirurgi (CABG) Extra sjukhusvistelse 20,1 dagar Enligt Coello et al

7 Kärlkirurgi Förebygg och behandla postoperativa infektioner på din klinik Omfattande dokumentation med Collatamp Det är bevisat att Collatamp förebygger och behandlar infektionskomplikationer vid kärlkirurgi 12 Studier Antal patienter som fick Collatamp Publikationer 25 patienter fick Collatamp 11 patienter fick inte Collatamp *S. aureus orsakade 9 av 13 infektioner; **2 patienter hade en ytlig sårinfektion ovanför ett underliggande graft, 4 patienter hade en infekterad protes som togs bort, 4 patienter hade ihållande lymfläckage, 3 patienter hade ett anastomotiskt aneurysm, 1 patient hade en anastomotisk såröppning Ingrepp Amputation av extremitet Kärlkirurgi Enligt Coello et al patienter fick Collatamp vid behandling av konstaterad graftinfektion* 14 patienter fick Collatamp som infektionsprofylax respektive behandling av befintlig infektion** 11 patienter med bevisad graftinfektion Resultat 7 patienter med infektioner behandlades framgångsrikt 14 patienter utan komplikationer Hos 10 patienter avlägsnades eller ligerades grafter Hos 7 patienter amputerades nedre extremiteter Ekonomiska följder av postoperativa infektioner 20 Förlängd sjukhusvistelse för patienter med postoperativ infektion, antingen djup infektion eller i organ Extra LOS 20,2 dagar 18,4 dagar Tidig intervention förebyggde infektion Infektionsprofylax ger positivt behandlingsresultat för 84 % av patienterna (21/25) Abdominell och kolorektal kirurgi Profylax av komplikationer efter rektal kirurgi 113 Nowacki MP et al. Int J Colorectal Dis 2005;20: Infektionsprofylax efter bråckoperation 301 Musella M et al. Eur J Surg 2001;167: Profylax av sårinfektioner vid kolorektal kirurgi 107 Rutten HJT, Nijhuis PHA. Eur J Surg 1997; Suppl. 578: Behandling av pilonidalsinus 40 Vogel P, Lenz J. Chirurg 1992;63: Infektionsprofylax i buksår 34 Gomez G et al. World J Surg 1999;23: Profylax av sårinfektion efter abdominoperineal resektion 19 de Bruin AFJ et al. Tech Coloproctol 2008; 12: Profylax av komplikationer efter operation av rektalcancer 10 Synglarewicz B et al. Case Rep Clin Pract Rev 2006;7: Thoraxkirurgi Profylax av sårinfektion i bröstbenet 983 Friberg Ö et al. Ann Thoracic Surg 2005; 79: Profylax av sårinfektion i bröstbenet 1089 Schersten APMIS 2007;115: Ortopedisk kirurgi Profylax vid ryggkirurgi (lumbal diskektomi) 1134 Rohde V et al. Spine 1998;23: Behandling av kronisk osteomyelit 67 Ascherl R et al. Unfallchiirurgie 1986; 12: Behandling av kronisk osteomyelit 54ä Ascherl R et al. Aktuelle Probl Chir Orthop 1990;34: Behandling av kronisk osteomyelit 10 Ipsen et al. Acta Orthop Scan 1991; 62: Behandling av postoperativa eller posttraumatiska infektioner 90ä Kwasny O et al. Orthopaedics 1994; 17: Profylax och behandling av infektion vid revision av höft- eller knäprotes 18 Lütten C et al. Chir Praxis 1989; 40: Profylax av infektion i intramedullär spikning i tibia eller fibula 10 Hettfleisch J, Schötte H. Aktuelle Traumatol 1993;23: Profylax av osteomyelit 10 Letsch T et al. Aktuelle Traumatol 1993; 23: Infektionsprofylax vid amputationer under knäet 26 Spruit M, Bosman CH. Eur J Surg 1994; 160: Behandling av infektion i benvävnad 64 Feil J et al. Aktuelle Probl Chir Orthop 1990; 34: Behandling av osteomyelit 47 Wernet E et al. Unfallchirurg 1992; 95: Behandling av osteomyelit 72 Von Hasselbach C. Unfallchirurg 1989; 92: Kärlkirurgi Behandling och profylax av infektionskomplikationer vid kärlkirurgi Tabellen visar huvudsakliga publicerade studier av Collatamp 25 Holdsworth J. Ann R Coll Surg Engl 1999; 81: Behandling och profylax av infekterade kärlgrafter 14 Jørgensen LC et al. Eur J Vasc Surg 1991; 5: Behandling av blandade kärltillstånd 27 Belz R. Angio 1989;11: Profylax av infektion i kärlgrafter 20 Horch R, Krönung G. Vasa 1989;18:30 34.

8 Användarinstruktion för Collatamp Använda Collatamp i praktisk verksamhet Kan klippas till rätt storlek Kan rullas för att passa in i hålrum Kan klippas i bitar Suturering Upp till tre Collatamp-implantat (10 x10 cm) kan användas, beroende på hur stort området är som kräver hemostas. Patientens kroppsvikt och den totala mängden gentamicin ska dock tas med i beräkningen. Generellt ska antalet och storleken på implantaten anpassas så att en totaldos på 9 mg gentamicinsulfat per kg kroppsvikt inte överskrids. Referenser: 1. Prevention and Treatment of Surgical Site Infection, National Institute for Health and Clinical Excellence Clinical Guideline CG74, October Kirkland KB et al. Infect Control 1999;20: World Health Organization. Surgical Care at the District Hospital Wilson J et al. J Hosp Infect 2007;65: Diefenbeck M et al. Injury, Int J Care Injured 2006;37:S95 S Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery 2003;55: Pearse R et al. Critical Care 2006;10:R Tang R et al. Ann Surg 2001;234: Watanabe A et al. Surg Today 2008;38: Waddell TK, Rotstein OD. Can Med Assoc J 1994;151: Stemberger A et al. Eur J Surg 1997; Suppl. 578: Holdsworth J. Ann R Coll Surg England 1999;81: Collatamp Package Insert, EUSA Pharma (Europe) Limited. 14. Gomez GGV et al. World J Surg 1999;23: Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20: Softah A et al. Ann Saudi Med 2002;22: Health Protection Agency. Surveillance of surgical site infection in England. October 1997 September July Rohde V et al. Spine 1998;23: von Hasselbach C. Unfallchirurg 1989;92: Coello R et al. J Hosp Infect 2005;60: Rutten HJT, Nijhuis PHA. Eur J Surg 1997; Suppl. 578: de Bruin AFJ et al. Tech Coloproctol 2008;12: Friberg Ö et al. Soc Thoracic Surg 2005;79: Friberg Ö et al. Eur J Clin Microbiol 2007;26: Placera ett Collatamp-implantat på behandlingsområdet. Området ska vara så torrt som möjligt. Tryck lätt i ungefär 3 minuter för att implantatet ska fästa bättre. Genom att fukta handskar eller instrument undviks vidhäftande av Collatamp. Brutna enstaka förpackningar med Collatamp skall inte användas eller omsteriliseras. Rekommendationer för användning Generellt ska antalet och storleken på Collatamp-implantaten anpassas så att en totaldos på 9 mg gentamicinsulfat per kg kroppsvikt inte överskrids. Inga interaktioner med andra substanser har hittills rapporterats. Om adjuvant systemisk behandling med gentamicin, andra aminoglykosidantibiotika eller andra ototoxiska eller nefrotoxiska läkemedel blir nödvändig ska de kumulativa effekterna tas med i beräkningen. Hos patienter med nedsatt njurfunktion bör Collatamp endast ges på strikt indikation. Collatamp ska förvaras mellan 4 ºC och 25 ºC. Collatamp skall inte användas efter utgångsdatumet. Collatamp gentamicin Indikation: Collatamp används som lokalt blodstillande i kapillära och parenkymatösa områden samt vid sipprande blödningar där det finns en ökad risk för infektion.

9 En postoperativ infektion kan utsätta patienten för risker För många patienter räcker det inte med intravenös antibiotika 5,6 Infektion är en av de viktigaste orsakerna till försämrad sårläkning och den som bäst kan förebyggas 3 Förebygg och behandla postoperativa infektioner med Collatamp Höga lokala koncentrationer av antibiotika där det behövs, när det behövs 6 Effektivt mot de flesta resistenta bakterier, inklusive nosokomiala patogener 6,11 Minskar infektionsfrekvensen inom ortopedisk, GI, kärl och thorax kirurgi Minskar sjukhusvistelsen inom ortopedisk, GI, kärl och thorax kirurgi 20 Väldokumenterat, över 40 publicerade studier, vid olika kirurgiska ingrepp Stockholm, Tfn XXXXXXXXXXXX

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgi - Behandlingsrekommendationer

Antibiotikaprofylax vid kirurgi - Behandlingsrekommendationer Antibiotikaprofylax vid kirurgi - Behandlingsrekommendationer Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Statens legemiddelkontroll i Norge ett expertmöte om antibiotikaprofylax vid kirurgi den 6-7 maj

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER REVISION 2008 Innehållsförteckning Sida A: Bakgrund och process 2 B: Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling 6 C: Antibiotikaprofylax Systemisk antibiotikaprofylax

Läs mer

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Anders Heimdahl Anders Heimdahl, professor, odont dr. Avdelningen för käkkirurgi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Huddinge, Sverige. Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Indikationerna

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer

Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk

Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk TEMA: PATIENTER MED NEDSATT HÄLSA Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk Mats Wallström ötdl, Specialistkliniken för käkkirurgi, Folktandvården i Västra Götaland E-post: mats. wallstrom@vgregion.se

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Läs mer

Syfte. Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp?

Syfte. Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp? Syfte Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp? Vilken dos, vilket preparat och vilken behandlingstid är mest effektiv? I vilken utsträckning

Läs mer

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr.

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Procalcitonin vid akuta infektioner - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Innehåll Inledning... 3 Procalcitonin som biomarkör: en kortfattad bakgrund...

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010 TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2010 Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland Råd och rekommendationer

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Behandling av infektioner

Behandling av infektioner Behandling av infektioner Sammanfattning Infektioner behandlas för ofta med antibiotika, vilket ökar risken för utveckling av resistenta bakterier som sedan inte kan behandlas. Den vanligaste orsaken till

Läs mer

ECCMID2008 FOKUS PÅ MRSA OCH INVASIV CANDIDAINFEKTION. 977-Pfi zer-02-2008-6954

ECCMID2008 FOKUS PÅ MRSA OCH INVASIV CANDIDAINFEKTION. 977-Pfi zer-02-2008-6954 ECCMID2008 FOKUS PÅ MRSA OCH INVASIV CANDIDAINFEKTION 977-Pfi zer-02-2008-6954 Nyhet! Ecalta (anidulafungin) Ett bättre alternativ än flukonazol 1 * Nu finns en ny möjlighet att förbättra behandlingen

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004

VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 VÅRDPROGRAM FÖR LED- OCH SKELETTINFEKTIONER 2004 Dokumentet finns även i nätupplaga på www.infektion.net Innehållsförteckning: Sida A. Bakgrund och process 2 B. Allmänna synpunkter på antibiotikabehandling

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015 Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015 Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rivaroxaban. Hjälpämnen: Varje

Läs mer

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner Ett kunskapsunderlag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Behandling med hyperbar oxygen (HBO)

Behandling med hyperbar oxygen (HBO) 1175 Behandling med hyperbar oxygen (HBO) Mattias Kristiansson och Folke Lind, ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Inledning Hyperbar oxygenbehandling (HBO) ges huvudsakligen till

Läs mer

Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn - kompletterande rekommendation

Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn - kompletterande rekommendation Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn - kompletterande rekommendation Bakgrundsdokumentation RS-virusinfektion hos riskbarn i Stockholmsområdet Margareta Eriksson, Rutger Bennet Sedan 25 år

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 12 F R Å N Supplement 1 JUNI 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Användning av antibakteriella medel till hund och katt Antiparasitära medel till häst, hund och katt (sällskapsdjur) Resistens mot

Läs mer

Kirurgisk behandling av sjuklig fetma

Kirurgisk behandling av sjuklig fetma Kirurgisk behandling av sjuklig fetma Mikael Victorzon Fetma är ett folkhälsoproblem som nu nått epidemiska proportioner överallt i världen. Enligt Worldwatch Institute är mängden överviktiga människor

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer