Barnfetma Skolhälsovård Alingsås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnfetma Skolhälsovård Alingsås 2014-01-30"

Transkript

1 Sven Klaessn, barnläkare vchef, VO Kvinnr-Barn Sklläkardagarna i Alingsås, jan 2014 Kmplexitet Hur hantera livsstilsjukdmar? Vems ansvar? Metder - beprövad erfarenhet?? EBM??? Preventin viktigast är det sjukvård? Skillnad preventin behandling Attityder - Betraktar vi fetma sm en sjukdm? - Är vi prfessinella? - Etik & Värdegrund? - Jämlik vård? - Pririteringar? Svenska barn har ökat i vikt - Frtsätter ökningen? - Vad vet vi m ålderskillnader? - Samband Scieknmiskt status (SES)? BMI-kurvr: Tillväxtkurvr med gräns för fetma (Is-BMI 30) ch övervikt (Is-BMI 25) Bråbäck L, Bågenhlm G, Ekhlm L. Läkartidningen nr 43, 2009 Flickr Pjkar 1

2 Vaxhlm Slna Kungshlmen Österåker Östermalm Lidingö Ekerö Södermalm Täby Nrrmalm Vallentuna Nacka Sigtuna Hagersten/Liljehlmen Brmma Värmdö Enskede-Årsta-Vantör Danderyd Älvsjö Sllentuna Järfälla Farsta Upplands Väsby Södertälje Spånga-Tensta Huddinge Haninge Tyresö Sundbyberg Nrrtälje Hässelby-Vällingby Skarpnäck Upplands Br Nynäshamn Salem Btkyrka Skärhlmen Rinkeby-Kista Nykvarn Andel (%) 4-åringar med fetma Stckhlm 10-åringar (4000 barn, Centrum för flkhälsa, SLL, Flkhälsguiden) - flickr: ÖV 22,9 19,7% fetma 4,6 2,9% - pjkar: ÖV för 21,3 % fetma 3,1 4,0 % Götebrg åk ( barn SHV-jnl - Sjöberg, Leissner, Albertssn Wikland, Mårild) - ÖV flickr: 20 % 16 %, pjkar förändrat 17% 4-åringar: Uppsala, Stckhlm ch Västernrrland Stckhlm 4-åringar (BVC, barn) Prcent fetma övervikt Västernrrland: Övervikt ch Fetma bland 4-åringar födda ,6 % övervikt varav 3,0 % fetma Risk för både övervikt ch fetma påverkas av SES (låg/mellan/hög utbildningsnivå) (OR 1,75 ch 2,21 för övervikt respektive 2,62 ch 3,69 fr fetma) Risken för övervikt ökar m man br på landsbygd jmf med mellanstr stad eller strstad (OR 1.33 ch 1,61 för övervikt) Risken för fetma hs barn på landsbygden var högre hs pjkar Sjöberg et al, Obesity Reviews, Flickr: ÖV 15,9 % varav 2,5% fetma - Pjkar: ÖV 17,6 % varav 2,8% fetma Jämförelse av barn födda 1974 ch 1990 (n=4126 resp 4683) flickr: ÖV ,9 % (p<0.01), fetma förändrat pjkar: ÖV/fetma förändrad sambandet med SES kvarstd Sjöberg et al, Acta Paediatrica, åringar i Västerbtten 2002/ % ÖV ch 4-8% fetma berende på kmmun Blmquist, Bergström, Umeå, Acta Paediatr (2006) Barn i Sthlm åk (800 barn) 5-21% ÖV ch 1-9% fetma berende på eknmiskt typmråde Lena Kallner, CTN, 2004 Barn i Malmö åk4 2004/ % ÖV ch 0-11% fetma berende på stadsdel Flkhälsenheten, Malmö stads välfärdsredvisning (2005) Utbildning fler lågutbildade av de överviktiga Kark, Thlin, Rasmussen. Centrum för Flkhälsa, Rapprt 2005:2 Lägre scieknmisk status = mer övervikt/fetma 6,0 Andel (%) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Övervikt Fetma 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Andel (%) barn (0-5 år) i familjer med låg köpkraft, fördelat per stadsdel/kmmun (Pearsns linjära krrelatinskefficient: r = 0,91) Barnhälsvårdsenheterna Stckhlm årsrapprt 2011 Helena Martin, Barnhälsvårdsöverläkare Barnhälsvårdsenheterna Stckhlm årsrapprt 2011 Helena Martin, Barnhälsvårdsöverläkare 2

3 4 åå* 5-6 åå* 7-9 åå* åå* åå 16-84åå* Prcent ÖV/fetma ÖV fetma ÖV fetma ÖV fetma ÖV fetma ÖV fetma ÖV fetma 11,3 2,2 13,7 3,5 13,4 2, flicka 23 13,3-2,9-21,7 6,2 pjke 7,5 1, ,1 2,5 14,8 2, kmmentar * Sthlm 2011 jfr stra reginala skillnader: ÖV: 7-14% fetma: 1,9-3,1% * Försklr i Västernrrland 2011 * Tvärsnitt Sverige 2008 *Gbg 2004 Ökningen har stannat av men skillnader är str både gegrafiskt över landet ch inm strstadsmråden Tydliga scieknmiska samband jfr Sthlm 2003 Fl : 16,8/2,9 P: 17,3/4,0 Risken för övervikt ökar m man br på landsbygden (kan variera med kön) Vad händer under sena tnår/unga vuxna? * Tvärsnitt Sverige 2001 (10, 13, 16 åå) * SCB övervikt ch fetma. män 50% kvinnr 35% jfr värnplikt 2005 ÖV: 16%, fetma 6% - Arv & Miljö - Energibalans - Attityder ch samhälle - Sjukdm Sven Klaessn 2013 Arvet dminerar Nrmal- ch övervikta har samma basala ämnesmsättning Ingen fetma utvecklas utan tillgång på mer energi än vad man gör av med Ökad energiintag ch/eller minskad fysisk aktivitet är huvudrsak till övervikt Några centrala faktrer: Medveten energikntrll Fysiskt (krppsligt) behv (mättnad/hunger) Fysisk aktivitet Benägenhet att spara energi Förmåga behålla energi Alltså: Genetiken ger förutsättningarna men mgivningen ger fetma! Tillgång på föda Övervikt eller tillväxthämning under fsterlivet ger ökad risk för övervikt ch fetmaasscierade sjukdmar i vuxenlivet. (Parsn et al, BMJ, 2001) Mödrar sm genmgår gastric bypass får smalare barn efter peratin än de sm föddes före peratinen (J Krahl,Pediatrics, 2006) Tarmbakterier gör ss feta? - bakteriefria möss behöver 30% mer mat, med tarmbakterier ökar krppsfettet med 60%. (Bajzer,Nature, 2006) Virus? Fetmaepidemi kan förklaras med virus? Adenvirus kan stimulera fettackumulatin i humana fettceller ch stimulera preadipcyters utmgnad Djurförsök har visat att virus inducerar lipgenes (Atkinsn) 3

4 Genetik, epigenetik, bakterier ch virus samma livsstil ger förutsättningarna men lika genetiska men förutsättningar - livsstilen ger fetma! Claude Marcus (2008) Har man fetma? eller är man fet? Hur uppfattar 11-åringar barn med fetma? 1. Dumma 2. Smutsiga 3. Fula 4. Lata Hur går det för ungdmar med fetma när de blir vuxna? (USA) 50% färre i högre utbildning 50% färre är gifta 40% har lägre inkmst 2,5 ggr fler är fattiga Högtider? Läsk, gdis mm? Var ch hur äter vi? Vem bestämmer? Har barn blivit lata? Skärmtid? Sömn? Vad är nrmalt- anpassning? 4

5 Störd ämnesmsättning insöndring av GH insulinkänslighet bldfetter Diabetes Åderförkalkning, ökat bldtryck, hjärtpåverkan Gallsten, gikt Sömnapné Sänkt fertilitet, risk för missfall ch havandeskapsförgiftning Cancer Psykisk hälsa Viktrelaterade slitskadr Nedsatt arbetsförmåga, förtidspensin - tecken på insulinkänslighet Flickr maskuliniseras Pjkar feminiseras 40-åringar Icke-rökare rökare Överviktiga kvinnr 3.3 år Feta kvinnr 7.1 år 13.3 år Överviktiga män 3.1 år Feta män 5.8 år 13.7 år - jämfört med nrmalviktiga icke-rökare Svensk 40 års uppföljning av ungdmar med fetma: 10.9% av besa ungdmar döda jfr 6.5% i kntrllgrupp Mssberg, (Lancet 1989) Barnfetma ch hjärtinfarkt dansk studie på ca danska barn, visar på starkt samband till BMI i 7-13 åå, speciellt pjkar Baker, (NEJM 2007) Extrem fetma i 18 åå - Medför förkrtad livslängd med 13 år (= 22% av kvarvarande liv) Fntaine, (JAMA 2003) Lura krppen!! - Förändrad livsstil Kst Fysisk aktivitet fysisk inaktivitet = risk för sjukdm Förebyggs med 60 minuter varje dag (kan delas upp) förebygga viktuppgång: minuter per dag (måttlig nivå) viktstabilitet efter viktminskning: minuter per dag (måttlig intensiv nivå) (Flkhälsuniversitetet) 5

6 24 bra studier ( individer) Minst 1 år, sklr/daghem, paket av åtgärder mat dryckesvanr fta med ökad fysisk aktivitet 1/3 psitiv effekt, resten neutrala (ingen negativ) Det går att förebygga fetma genm begränsade sklbaserade prgram (I) Det är svårt! 2/3 ingen effekt Insatserna fta begränsade, många felkällr Följande talar för bättre effekt; låg ålder ökad vardagsmtin mtverka TV/datr mer frukt/grönsaker vatten istället för läsk Enskilda insatser (sklprgram) räcker inte för att uppnå bestående livsstilsförändringar bättre kst mtinsvanr ingen förbättring av BMI För effekt krävs samverkan: föräldrar Hemmiljö förskla/skla Fritid Samhälle Marknadskrafterna Summerbell - Cchrane översikt, 2005 CDC (Centers fr Disease Cntrl), 2005 Uttalad Utvecklar alltid fetma få sm kräver intensiv, livslång behandling Måttlig Utvecklar fetma i fel miljö relativt många, kan behöva behandling Liten Bör kunna förebyggas Str andel av beflkningen Södra sjukvårdreginen (Skåne) Västra Götalandsreginen (Beslutsstöd) c3%a4rder%20f%c3%b6r%20barn%20%20sm%20kt.pdf (Vårdkedja barn) Kalmar län 3%A5dan/Kst/Vardprgram_fetma_bu_2010.pdf Jönköpings län Stckhlms Län Uppsala-Örebrreginen %96vervikt%20fetma%20hs%20barn%20ch%20ungdm% pdf 2007: Tillämpad näringslära, Centrum för flkhälsa, SLL 6

7 Det gda exemplet undervisa föräldrar Lära barn äta Hälssamma måltider (inkl mellanmål) Fysiskt aktivitet >60 min/dag på måttlig nivå Förnya försklegårdar - inspirera till lek, rörelse, idrtt ch undervisning utmhus Bevaka särskilt flickr ch lågaktiva barns önskemål (INSATS 69 enl den övergripande svenska handlingsplanen) Identifiera barn sm har fetma ch överviktiga barn Vid övervikt försöka brmsa förlppet Stödja barn med fetma att stå still i vikt Uppmuntra föräldrasamverkan Uppmärksamma övrig persnal i sklan på prblemet: Fritids- ch rastpersnal Persnal i sklrestaurangen Idrttslärare De sm ansvarar för utfrmningen av sklgårdar ch yttre miljö Stärka sklans plicy för kst ch fysisk aktivitet: Riktlinjer kring sklans försäljning av mat ch dryck Följa Livsmedelsverkets råd för måltider i sklan Alla elever ges möjlighet till en timmes fysisk aktivitet Undervisningen i Idrtt hälsa anpassas till individen utifrån intresse, kön, hälsstatus ch särskilda behv Klara ch tydliga mål Klara ch tydliga riktlinjer Förankra hs alla medarbetare Infrmera föräldrar Starta en Må bra grupp Hälsprfilera sklan Skynda långsamt I länets sju kmmuner (Härnösand, Kramfrs, Sllefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge, Örnsköldsvik) erbjuds samtliga elever hälssamtal i förskleklass årskurs 4 årskurs 7 1a året gymnasiet Sklsköterskr genmför individuella hälssamtal enligt en speciellt utarbetad metdik. Elevenkät, Hälsdata på webben /Anja Nrdenfelt, STOPP prjektet, 2005 Anamnes: den sciala miljön, mbbning, missbruk, ärftlighet, menstruatiner?, kst ch fysisk aktivitet, fritidsintressen inklusive skärmtid Status: identifiera avvikande tillväxtmönster, acanthsis nigricans, pubertetsstatus, gynekmasti, bldtryck Infrmera: fetma är en sjukdm, minska skuldbördan, långsiktigheten Elevvårdsknferens: åtgärdsprgram, förankra ch inhämta stöd ch synpunkter från fritidspersnal, idrttslärare ch sklrestaurangens persnal Råd: öka vardagsaktiviteter, utnyttja sklidrtten, erbjuda extra fys, se över måltidsrdning, mellanmål, småätande, stötta familjen med gränssättningar Vidare remiss: m barnet inte visar tecken på minskad fetma ch ligger över gränsen trts behandling under sex månader. Efter att remiss skickats frsätter sklhälsvårdens insatser sm tidigare, men nu i samråd med sjukvården. Syfte: att ge sklsköterskan, men ckså barnet, en ökad insikt 7

8 Undviks genm: Låg ambitin Högt engagemang Str nyfikenhet Mtstånd: Väcks när man känner sig utsatt för någn annans vilja Se barn ch föräldrar Lätta på skuldbördan Sök mtivatin Påbörja förändringsarbetet Fördela ansvaret Psitiv förstärkning Utvärdera! Empwerment ch mtiverande samtal (MI=Mtivatinal Interviewing) Lura krppen!! - Förändrad livsstil Kst Fysisk aktivitet Bör bestå av minst: 1 läk 1 sköterska ch/eller hälspedagg Bör erbjuda: Föräldrautbildning Fys-grupper Dietistkntakt Bör ha tillgång till: Psyklgknsult 8

9 Nybesök 2 ggr/år Yngre barn (5-12 år) Läkare 1-3 besök/år Intrföreläsn Sköterska 2-5 besök/år Föräldrautbildning & viktskla för barn (7 lekt) Föräldrautbildning (7 lektiner) & viktskla för barn Fys. aktivitets grupper Dietist Efter 5 års behandling enligt SLLs handlingsprgram har > 50 % av barnen inte längre fetma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% First visit Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 ISO BMI <25 ISO BMI 25 ISO BMI >30 Cmpleters n=110 Danielssn P, Bhlin A, Bendit A, Svenssn A, Klaessn S, ECO 2013 Danielssn P, Bhlin A, Bendit A, Svenssn A, Klaessn S, ECO

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

för omhändertagande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Kristianstad kommun.

för omhändertagande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Kristianstad kommun. Handlingsplan för omhändertagande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Kristianstad kommun. Skolhälsovården Christina Dahlbom Maria Håkansson Maria Lindberg Katrine Sandström Bodil Wejletorp 080114

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Tid och plats: Tisdagen den 25 september 2007 Klockan 09.40 11.00 Aulan, Birgittaskolan i Linköping Program: 09.40 09.45 Inledning

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen

Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Bättre hälsa hos äldre! Göran Berleen statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut 2003:41 issn: 1651-8624 isbn:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar

Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar Jarl Torgerson (sammankallande, vuxenobesitas) Jovanna Dahlgren (sammankallande, barnobesitas) Kaj Stenlöf (vuxenobesitas) Ingrid Larsson (vuxennutrition) Monica

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer