Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen"

Transkript

1 Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

2 Kemikalienätverket Nationellt nätverk sedan Över 1000 medlemmar som delar intresse, utbyter kunskaper, och/eller genomför aktiviteter. 6 lokala arbetsgrupper hittills. Anställd projektkoordinator på deltid. Verkar för att öka kunskapen samt minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, genom bl a. rapporter, mediautspel & utbildningsmaterial. Har Nyhetsbrev, facebook & twitter. Starta lokala arbetsgrupper, ha aktiviteter, ge tips på vad man kan göra själv. Driver Operation Giftfri Förskola under

3 Vad är grejen med miljögifter? - Förr: natur, hav, ägg, sälar. Enskilda personer kunde inte påverka stort. - Nu: inomhus, vardagsprodukter, hälsa, hormonstörande. Man kan göra skillnad i eget hus Miljögifter hittas överallt på hela jorden: på Arktis och i djungeln i jord, blod, vatten, foster, bröstmjölk, och i alla organismer.

4 Miljögifter ödesfråga? Många forskare anser att kemikaliehotet är lika stort/större än klimathotet. Bara svårare att kommunicera. 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol

5 5

6 Miljögifter vad är problemet? Käppala Reningsverk, 2012

7 Miljögifter barnen mest utsatta? - Miljögifter som finns i vardagsprodukter kan till slut hamna i damm. - Barn rör sig nära golvet och dammet. Suger på fingrar och leksaker. - Studier visar på att små barn ofta har högre halter i kroppen än vuxna. - Hormonstörande ämnen gränsvärden ifrågasätts. Mycket låga halter kan vara problematiska, särskilt för barn under utveckling.

8 Miljögifter vad är problemet? - Mycket pekar på att miljögifter har en betydande påverkan på: - fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, tidigare pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärningssvårigheter, bokstavssjukdomar, autism, infektioner, astma, autoimmuna sjukdomar. Ref: tex State of the Science of Endocrine Disruptive Chemicals. WHO/UNEP 2013

9 Barn är små vuxna! - Det finns ett Leksaksdirektiv, nyss skärpa regler. Bra, men räcker inte långt. - Barn rör sig i samma miljöer och använder i stort samma produkter som vuxna. - Äter, sover, tvättar sig, klär på sig. Sitter i soffan. Andas samma luft och damm. - Många barn tittar på tv eller leker med datorer, åker bil. - Leksaker är endast en extra produktgrupp!

10 Miljögifter i förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Forskare hittar hormonstörande ämnen som ftalater, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen i damm på förskolor. - Många leksaker, samt saker som inte är ämnade att vara leksaker. Mycket plast. - Barnens lek på golvet, och sug på händer och leksaker bidrar till problembilden. Refs: tex - Brominated flame retardants and perfluoroalkyl acids in Swedish indoor Microenvironments. Björklund Organophosphate and phthalate esters in air and settled dust - a multi-location indoor study. Bergh et al Perfluoroalkyl Compounds (PFCs) in Indoor Dust: Concentrations, Human Exposure Estimates, and Sources. Björklund et al 2009.

11 Men någon har väl kollat att det man köper är säkert? Gränsvärden: det som var säkert igår är inte säkert idag! 2009 sänkte den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, det tolerabla veckointaget för kadmium från 7 till 2,5 mikrogram per kg kroppsvikt. Den mängd kadmium som var säker för hälsan 2008 är alltså inte det 2009

12 Cocktaileffekten - Kemikalier kan samverka med varandra och ge en förstärkt effekt = Idag endast finns gränsvärden för enstaka ämnen i enstaka produkter. - I verkligheten utsätts vi för 100- eller 1000-tals ämnen samtidigt, från tals produkter. Oscar Alarik Oscar Alarik

13 Om det hade varit ett party 1 glas bål Ingen berusning 1 glas rödvin Ingen berusning 1 öl Ingen berusning 1 cocktail Ingen berusning 1 glas bål + 1 vinglas + 1 öl + 1 cocktail Ingen berusning??

14 Får vi barnbarn? Fallande spermiekoncentrationer Spermiekoncentration i miljoner/ml % % Multinationell studie, 90-tal. Carlsen et al Frankrike, Rolland et al. 2012

15 Reproduktionen påverkas Fler pojkar föds med missbildningar Fler hypospadier Antal (per nyfödda) Paulozzi et al År 1970 År 1993 Hypospadi: Medfödd missbildning av penis som innebär att urinröret mynnar på penis undersida.

16 Cancer Allt fler män drabbas av testikelcancer Förändring Incidensrate Incidensrate Sverige 3,1 5,3 + 70% Norge 4,5 9, % Danmark 7,0 9,2 + 31% Finland 1,6 3, % Incidensrate: Nya fall per personår Chia et al. 2010

17 Puberteten förskjuts Pubertetsåldern sjunker Flickor Pojkar ,9 år 11,9 år ,9 år 11,6 år Askglaede et al (Flickor fr Danmark) Sorensen et al (Pojkar fr Danmark)

18 Hormonstörande ämnen - exemplet ftalater Värsting -ftalaterna: - kan påverka testikelutvecklingen hos små pojkar. - kan skada fortplantningsförmågan. - har kopplats till fetma, diabetes, allergier, astma. - barn anses vara känsligaste gruppen. - plastmattor med farliga ftalater fortfarande mkt vanligt.

19 Hormonstörande ämnen - exemplet ftalater - Grupp ämnen, mjukgörare i plast. En del av dem extra bekymmersamma. - Hittas i plastgolv, limmer, färger, tätningsmedel, tapeter, kablar, vävplast, sandaler, pennskrin, suddgummin, plasttryck på kläder, parfym, duschförhängen, badankor, matförpackningar - Läcker ur plasterna, tas upp av kroppen.

20 Hormonstörande ämnen - exemplet BPA - Hittas idag i (vad man vet, källorna inte klart definierade): plastflaskor, plasttallrikar, plastskedar, leksaker, CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, termopapper (kvitton), relining-rör, glasögonglas, konservburkar, aluminiumflaskor, mattuber, aluminiumoblater

21 Hormonstörande ämnen Bisfenol A varför ett bekymmer? - Studier på försöksdjur har pekat på: - störd fortplantning (minskat antal ungar, lägre födelsevikt) - missbildningar på könsorgan hos ungar - störd utveckling på hjärnan - ökad risk för bröst- och prostatacancer - ökad risk för fetma och diabetes - förändrad tid för pubertet - ökad aggression - kromosomförändringar (apa, sept 2012) - Flera av effekterna syns först i 2a eller 3e generationen.

22 Hormonstörande ämnen Bisfenol A varför är det inte förbjudet då? - Ej omdiskuterat att bisfenol A är hormonstörande. - Dock oenighet rörande vilka effekter som följer vid lågdosexponering. - Hittas i > 98% av befolkningen. EFSA sänker nu gränsvärdet markant! - EFSA: BPA kan påverka bröskörtlar, njurar, fortplantning, beteendet. - Livsmedelsverket: BPA är ofarligt.

23 Hormonstörande ämnen - exemplet bromerade flamskyddsmedel - Grupp ämnen. Förlänger tiden mellan glöd till flamma. - Räddningsverk och brandmän anser att folk dör i lika hög grad, mer giftig rökutveckling bildas. - Hittas i bl.a. skumgummi (sängar, soffor, madrasser), leksaker, elektronik. - Lång nedbrytningstid, ansamlas i kroppen över tid. - En del misstänks kunna skada utvecklingen av hjärnan (lägre IQ, autism, hyperaktivitet). Kopplingar till missbildade könsorgan. 2

24 Operation Giftfri Förskola

25 Aktuellt projekt inom miljögifter Projekt Operation Giftfri Förskola ? Syfte: få en så giftfri miljö för barnen som möjligt. Flera kommuner arbetar nu enligt konceptet: Sundbyberg, Trosa, Norrköping, Enköping, Uppsala, Hudviksvall, Linköping, Tyresö, Botkyrka, Halmstad. Fler på gång.

26 Operation Giftfri Förskola - Få en kunskapsbas om miljögifter på förskolor - Påverka politiker, kommuner (upphandling och inköp), förskolechefer, att ta bättre medvetna val och medvetna beslut - Presentera förbättringsåtgärder - Väcka medvetenheten hos beslutsfattare och allmänhet om att vardagsprodukter kan läcka farliga kemikalier - Väcka medvetenheten hos allmänhet att aktiva medvetna val kan minska farliga kemikalier i inomhusmiljö

27 Vilken typ av frågor ställer vi? Byggnad (tex: väggar, golv, våtrum, rör. Material. Årtal. Radon. Ventilation). Äta (tex: köksutrustning som plastkärl, plaststekspadar, konservburkar. Plasttallrikar och glas. Ekologisk mat) Hygien (tex: våtservetter, ftalat-handskar, tvål. Hur ofta tvättas händerna) Städ och rengöring (tex: på vilket sätt och med vilka produkter) Möbler och inredning (tex: sovmadrasser, nyinköpta textilier, duschdraperier, stoppade möbler. Leksaker (tex: mjukgjorda plastleksaker, skumgummi, parfymerade, elektronik, färger, modellera) Ute (används mjukgjord asfalt runt lekställningar. Solskydd)

28 Resultat

29 Är lokalerna från början avsedda att användas som förskola? Nej Ja 65 % Ja. I lägenhetsförskolor finns ofta fler barn per kvadratmeter och ofta ventilation inte anpassad till förskoleverksamhet. Ju fler brukare desto mer damm. Damm är en källa till miljögifter.

30 Sovmadrasser med plastöverdrag Skumgummi: flamskyddsmedel. PVC-överdrag: ftalater och bly

31 Sovmadrasser med plastöverdrag Nej Ja 72% Ja. De flesta över 10 år gamla. Många uppåt 30 år. Problematiskt.

32 Tvättas alltid nya textilier innan användning? Nej Ja 51% Nej. Textil kan ofta innehålla flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, biocider, allergena färgämnen och/eller konserveringsmedel

33 Vilket finns det mest av (ungefär): leksaker i trä, plast eller metall?

34 Vilket finns det mest av (ungefär): leksaker i trä, plast eller metall? Leksaker i trä Leksaker i plast Leksaker i metall 26% trä 74% plast 0% metall Plastreducering ofta effektivt. Dock olika potent med olika sorters plaster. Mjukgjord plast stora problemet.

35 Finns det mjuka eller halvmjuka plastleksaker? 80% Ja. Det som känns kladdigt är ftalater eller andra mjukgörare. Många av dem erkänt eller misstänkt hormonstörande.

36 Leksaker som ej är tillverkade som leksaker

37 Leksaker som ej är tillverkade som leksaker Nej ja 53% Ja. Leksakdirektivet reglerar endast leksaker, inte andra produkter.

38 Elektronik som leksaker (beg. mobiler, tangentbord, etc.)? Nej Ja 61% Ja. Elektronik innehåller flamskyddsmedel, ftalater, perfluorerade ämnen, bly, mm. 95% av all elektronik uppges vara icke miljömärkt.

39 Ekologisk mat

40 Ekologisk mat Stor variation mellan förskolorna. Allt mellan 0-100% ekologisk mat ges till barnen. 23% av förskolona ger barnen 0-10% ekologisk mat. Citat: 0% ekologisk mat. Jag gråter då mitt barn just börjat på förskolan. Jag skickar med en ekologisk frukt varje dag.

41 Mat i metallkonserver?

42 Mat i metallkonserver? Nej Ja 84% Ja. Metallkonserver innehåller i princip alltid hormonstörande bisfenol A.

43 Används plasttallrikar och platsglas/muggar?

44 Används plasttallrikar och platsglas/muggar? Nej Ja 67% Ja. Forskning visar på att 90% av all plast släpper hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. Ref: Most Plastic Products Release Estrogenic Chemicals: A Potential Health Problem That Can Be Solved. Yang et al

45 Plastredskap för matlagning (slevar, vispar, stekspadar, etc) Nej Ja 84% Ja. Forskning visar på att 90% av all plast släpper hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. Ref: Most Plastic Products Release Estrogenic Chemicals: A Potential Health Problem That Can Be Solved. Yang et al

46 Handskar i köket - material 80% 70% 60% 50% Alla undersökta vinylhandskar innehåller dokumenterat hormonstörande ftalater även de ftalatfria. Några märken hade halva viktprocenten i ftalater. Testfakta, 8 nov % 30% 20% 10% 0% Nitril Vinyl Latex Annat

47 Handtvätt

48 Handtvätt Hand-till-mun-aktivitet viktig källa till miljögifter, pga av att de farliga kemikalierna ofta hittas i damm. Forskning visar på att ökad handtvätt leder till mindre kroppsbelastning av farliga kemikalier. Stor variation mellan förskolorna. Händerna tvättas mellan 2-10 gånger per dag. 65% av förskolorna använder miljömärkt tvål. Bra! Ref. Watkins et al (2012). Impact of Dust from Multiple Microenvironments and Diet on PentaBDE Body Burden.

49 När sker städning?

50 När sker städning? På morgonen innan barnen kommer På dagtid På kvällen 15% på morgonen. 46% dagtid. 39% kvällstid. Eftersom damm är en viktigt källa är det oftast bättre att inte städa när barnen är närvarande, då damm rörs upp vid städtillfället.

51 Utelek

52 Utelek Mjuk asfalt = granulerat däck (PAHer, flamskyddsmedel, lösningsmedel). 22% av förskolorna. Ökande? Gummidäck (PAHer, tungmetaller), 64 % av alla förskolor. 22% av förskolorna har däck på innergården. Leksaker inte ämnade att vara leksaker: byggmaterial, PVC-rör, elektronik, industriavfall, avloppsrör mm. 53%. Gamla slipers. Mycket cancerogent, förbjudet! 3,5 %.

53 Kommuner På kommunnivå: delta i Operation Giftfri Förskola. Rensa i offentliga miljöer. Informera om att miljögifter finns i vanliga vardagsprodukter, samt ge tips på hur man kan undvika dem. Skärpa upphandlingskraven till att inkludera hälsa och miljö. Ha åtgärder för brott mot upphandlingskraven. Ställ frågor och krav till de största leverantörerna. När det köps nytt köp rätt. När det byggs om eller byggs nytt bygg rätt.

54 Vad kan förskolan göra? Vistas mycket utomhus! Välj ekologiskt, servera maten på porslin/glas/rostfritt. Använd inte plastkärl om mat värms i mikrovågsugn. Undvik plastredskap vid tillagningen. Använd inte konservburkar av metall. Laga inte mat med vinylhandskar. Se över lekmateriel så som färg, lim, pysselgrejer, leksaker och ta bort gamla plastleksaker, särskilt de som är mjukgjorda. Släng ut elektronik som används som leksaker. Byt ut material av skumgummi, såsom sovmadrasser.

55 Vad kan förskolan göra? Städa på morgonen eller kvällen. Ett snabbt korsdrag är bra! Tvätta barnens händer ofta. Ställa krav vid inköp och upphandlingar. Försöka undvika möbler, madrasser, gardiner mm flamskyddade med bromerade/klorerade flamskyddsmedel samt perfluorerade ämnen. Välj miljömärkta städ- och hygienprodukter, och undvik platshandskar i vinyl vid blöjbyte. Försök att på sikt byta ut plastgolv av PVC.

56

57 Vill du veta mer? Den flamsäkra katten Naturskyddsföreningens årsbok, 2012 Från God morgon till Bolibompa en rapport om barn och plast. Naturskyddsföreningen, 2012 Den onda badankan Katarina Johannson, 2013 Handla rätt för en giftfri barndom Anne Lagerqvist, Christine Ribbing och Karin Wallis, 2012 Badskumt Katarina Johannson, 2011 Förgiftad Smith & Lorie, 2010 Bestulna på framtiden Theo Colborn, John Peterson Myers och Dianne Dumanoski, 1997 Impotensmadrassen Monica Kauppi, 2009

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen saker

Läs mer

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor.

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. April 2013 Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för att genomföra inventering av förskolor utifrån den inventeringsmall

Läs mer

Barnallergiforum 2014

Barnallergiforum 2014 Barnallergiforum 2014 1 Barnallergiforum 2014 Den 20 november 2014 arrangerades Barnallergiforum 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det blev en fullbokad och mycket lyckad konferens, som var inriktad

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Projekt Kemikalier i förskolan

Projekt Kemikalier i förskolan Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen Sveriges Lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Giftfria

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Mod, kraft och nyfikenhet Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Dnr: 1.1. 163/2014 Utgivningsdatum: 2014-05-22

Läs mer

Kemikaliebantarna Dalarna

Kemikaliebantarna Dalarna Kemikaliebantarna Dalarna 6 uppdrag på distans 2014 Naturskyddsföreningen Dalarna Strandgatan 10, 792 30 Mora 0250-166 33 http://dalarna.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen Dalarna har bedrivit

Läs mer

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-05-11 Kommunfullmäktige Ärende Uppföljningsmodell för äldreomsorgens värdegrund och lokala värdighetsgarantier Dnr 2015-000062 Motion om central hundrastgård Dnr 2015-000009

Läs mer

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Rapport Rädda mannen - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Innehåll Förord 1 1. Människan i en kemisk cocktail 2 Kemikalieproblem även i Syd 2 Kemikalierna sprids globalt 4 2. Bedömningar av

Läs mer

en mer giftfri förskola

en mer giftfri förskola Hur vi arbetade med att nå en mer giftfri förskola inom projektet Projektet Inga gifter i våra förskolor genomförs med stöd av Malmö stads miljöanslag. Projektet är ett samarbete mellan Augustenborgs förskola,

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Skydda barnen bättre

Skydda barnen bättre Forum för Giftfri miljö 2011 Skydda barnen bättre Rapport från Kemikalieinspektionens konferens i Stockholm den 17 november 2011 1 Foto: Tommy Jansson Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Seminarium i Malmö 19 november 2012 Referat av Inger Källander När konsumenter väljer ekologiska produkter är ett av skälen att de antas vara

Läs mer

dyra dojor Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

dyra dojor Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om skor: hur vi konsumerar, hur de tillverkas, vem som tillverkar dem, vilka

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

Stockholms stads. Kemikalieplan 2014-2019. För ett Giftfritt Stockholm 2030. kemikaliearbete i världsklass

Stockholms stads. Kemikalieplan 2014-2019. För ett Giftfritt Stockholm 2030. kemikaliearbete i världsklass Stockholms stads Kemikalieplan 2014-2019 För ett Giftfritt Stockholm 2030 kemikaliearbete i världsklass Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 December 2013 Dnr:2013-592 Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Kemikalienätverket. Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter

Kemikalienätverket. Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter Kemikalienätverket Rapport Gifter i vårt hår Miljö- och hälsofarliga ämnen i hårvårdsprodukter Sammanfattning Alla använder vi kosmetiska och/eller hygieniska produkter dagligen. Problemet är att de inte

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer