Bilagor. Bilaga 1 Riksnorm Personliga kostnader inom norm. Gemensamma hushållskostnader inom norm. Hemmavarande barn och skolungdom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor. Bilaga 1 Riksnorm 2015. Personliga kostnader inom norm. Gemensamma hushållskostnader inom norm. Hemmavarande barn och skolungdom."

Transkript

1 Bilagor Bilaga 1 Riksnorm 2015 Personliga kostnader inom norm Hemmavarande barn och skolungdom Vuxna 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år år år år 20+ ensam 20+ sambo Livsmedel 760 kr 860 kr 920 kr kr kr kr kr kr kr kr dito utan lunch 600 kr 690 kr 750 kr 860 kr Kläder/skor 320 kr 410 kr 460 kr 460 kr 540 kr 560 kr 600 kr 610 kr 570 kr kr Fritid/lek 40 kr 140 kr 140 kr 260 kr 410 kr 530 kr 590 kr 590 kr 410 kr 830 kr Hygien (personlig) 550 kr 510 kr 140 kr 80 kr 100 kr 170 kr 220 kr 230 kr 270 kr 580 kr Barn- o ungdomsförsäkring 70 kr 60 kr 70 kr 60 kr 70 kr 60 kr 60 kr 70 kr Summa personlig kostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr dito utan lunch kr kr kr kr Gemensamma hushållskostnader inom norm 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer Förbrukningsvaror 110 kr 130 kr 230 kr 270 kr 410 kr 450 kr 520 kr Dagstidning, tele & TV-licens 820 kr 910 kr kr kr kr kr kr Summa gemensamma kostnader 930 kr kr kr kr kr kr kr 1

2 Riksnormen 2015 Riksnorm Vecka Dag Netto Vecka Dag Reducerad Vecka Dag Mat Vecka Dag Ensamstående kr 679 kr 97 kr kr 548 kr 78 kr kr 453 kr 65 kr kr 391 kr 56 kr Sammanboende kr kr 175 kr kr 969 kr 138 kr kr 778 kr 111 kr kr 644 kr 92 kr Övrig Person kr 679 kr 97 kr kr 548 kr 78 kr kr 453 kr 65 kr kr 391 kr 56 kr Gymn. Ungd år kr 755 kr 108 kr kr 614 kr 88 kr kr 479 kr 68 kr kr 410 kr 59 kr Barn 0 år kr 400 kr 57 kr kr 327 kr 47 kr kr 318 kr 45 kr 760 kr 175 kr 25 kr Barn 1-2 år kr 456 kr 65 kr kr 361 kr 52 kr kr 329 kr 47 kr 860 kr 198 kr 28 kr Barn 3 år kr 398 kr 57 kr kr 292 kr 42 kr kr 260 kr 37 kr 920 kr 212 kr 30 kr Barn 4-6 år kr 456 kr 65 kr kr 350 kr 50 kr kr 290 kr 41 kr kr 258 kr 37 kr Barn 7-10 år kr 555 kr 79 kr kr 430 kr 61 kr kr 336 kr 48 kr kr 297 kr 42 kr Barn år kr 654 kr 93 kr kr 525 kr 75 kr kr 403 kr 58 kr kr 350 kr 50 kr Barn år kr 748 kr 107 kr kr 610 kr 87 kr kr 474 kr 68 kr kr 410 kr 59 kr Gemensamma hushållskostnader 1 Person 2 Personer 3 Personer 4 Personer 5 Personer 6 Personer 7 Personer 930 kr kr kr kr kr kr kr 2

3 Bilaga 2 Merkostnader vid vissa sjukdomar (Riktlinjer, sid 10, punkt 3.2.1) Fördyrade livsmedelskostnader kan medges när det finns intyg från läkare om behov av glutenfri kost eller mjölkproteinfri kost. Beräkningarna bygger på Konsumentverkets beräkningar för Glutenfri kost Glutenfri kost används för behandling av sjukdomen celiaki. I nuläget är den enda behandlingen att maten måste vara strikt glutenfri, även om man inte har besvär/symtom från mag-/tarmkanalen. Merkostnad Kvinna år Kvinna år Kvinna år Man år Man år Man år Barn 2-9 år Pojke år Flicka år Pojke år Flicka år 270 kr 230 kr 210 kr 250 kr 280 kr 210 kr 160 kr 200 kr 170 kr 250 kr 90 kr Komjölksproteinfri kost Begreppen allergi mot komjölkprotein, komjölksallergi och mjölkallergi används ofta för samma slags allergi. Mjölkallergi skiljer sig på många sätt från laktosintolerans. Allergi beror på att kroppens försvarsmekanismer inte fungerar som de ska. En person som får kontakt med ämnet får olika symtom när han eller hon kommer i kontakt med ämnet som orsakar allergin. Vid mjölkallergi måste man utesluta alla mjölkprodukter och bakverk, såser, soppor, charkuterivaror, godis, margariner, ströbröd allt som innehåller mjölk eller mjölkpulver. Merkostnad inklusive dryckesmjölk och fil/yoghurtersättning Kvinna år 270 kr Kvinna år 230 kr Kvinna år 210 kr Man år 310 kr Man år 330 kr Man år 270 kr Barn 2-9 år Pojke år Flicka år Pojke år Flicka år 200 kr 280 kr 190 kr 310 kr 270 kr 3

4 Bilaga 3 Norm för skälig boendekostnad (Riktlinjer, sid 11, punkt 3.4.1) Ungdomar upp till 25 år kr 1 vuxen kr 2 vuxna kr 1 vuxen + 1 barn kr 1-2 vuxna barn kr 1-2 vuxna barn kr 1-2 vuxna + 5 barn eller fler kr Fler än 6 barn, kr per barn. Hyreshöjningen i allmännyttan var 1,55 % år Hemförsäkring (Riktlinjer, sid 11, punkt 3.4.3) 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer Kostnad 90 kr 100 kr 110 kr 110 kr 120 kr 130 kr 140 kr Hyresgästföreningen (Riktlinjer, sid 20, punkt 4.10) Avgift till Hyresgästföreningen Per månad 80 kr 4

5 Bilaga 4 Institutionsnorm (Riktlinjer, sid 15, punkt 3.6) Kläder/skor Fritid/lek Hygien (personlig) Hel institutionsnorm 570 kr 410 kr 270 kr kr Hel Halv Tredjedel Förbrukningsvaror 110 kr 55 kr 37 kr Hel Halv Tredjedel Dagstidning, TV & tele 820 kr 410 kr 273 kr Kontrollera med institutionen vad som ingår i vårdavgiften och anpassa försörjningsstödet till enskild. Fickpengar endast till hygien samt kioskinköp (t ex vid inläggning på sjukhus) kan beviljas med högst 400 kr per månad 5

6 Bilaga 5 Internet (Riktlinjer, sid 20, punkt 4.11) Uppkopplingsavgift för mobila lösningar med 4-8 GB/mån och med hastighet 4G/3G finns att få från ca 250 kr i startavgift. För att byta leverantör före avtalstidens utgång för att få en billigare uppkoppling kan ibland medföra en kostnad. En avvägning av om detta medför en skälig kostnad att byta ska göras innan beslut tas om bistånd till kostnad för byte av leverantör. I den av regeringen fastställda riksnormen har ingen post beräknats innehålla månadskostnader för internet. Det kan dock konstateras att vårt sätt att kommunicera och ta in nyheter har förändrats på så sätt att dator idag används som tv och mobiler används för att få nyheter och att kommunicera. Många väljer idag bort t ex tidning eller tv. I posten för gemensamma hushållskostnader ingår enligt riksnormens beräkningar förbrukningsvaror, tv-licens, telefon samt dagstidning. Det finns därmed möjlighet för enskild att själv prioritera vilka kostnader för kommunikation och information som posten ska användas till. Månadskostnad för internetuppkoppling finns att få för ca 200 kr per månad beroende på snabbhet och tid per månad som man är uppkopplad. Den som använder dator regelbundet i sitt hushåll som en del av hemutrustning för att få vardagen att fungera, t ex betala räkningar, läsa nyheter och kommunicera med andra, kan få bistånd till internetkostnader med max 150 kr per månad. 6

7 Bilaga 6 Glasögon (Riktlinjer, sid 19, punkt 4.7) Kostnader för glasögon kan beviljas enligt maxkostnader nedan. Synundersökning 345 kr Enkelslipade glas 795 kr Progressiva glas 1495 kr (beror på att glaset i progressiva är dyrare-kostar 700 kr, dvs 700 kr + slipning 795 kr) Vissa personer, ofta äldre har svårt med progressiva och behöver då läsruta. Glas för detta kostar 1000 kr. (Kostnad blir 795kr kr d.v.s kr) Priserna inkluderar kostnad för billigaste båge. Vanliga läsglas kan köpas i många affärer från ca 30 kronor och uppåt. Hos optiker finns de att få från ca 80 kr och uppåt. Nedtunning av mycket tjocka glas kan behövas ibland för de som har vissa svåra synfel. När detta behövs ska optiker intyga att så är fallet. 7

8 Bilaga 7 Resor (Riktlinjer, sid 22, punkt 4.17) Billigaste färdsätt beviljas. Det är ofta kollektivtrafik t ex månadskort, alternativt annan typ av Jojo-kort som är lämpligt beroende på antal resor. I vissa fall när resor med bil har godtagits ska bensinkostnad per km framräknas och ersättas. Bensinpriset kan variera (f n ca 15 kr per mil) Högsta godtagbara milersättning är beräknad på den högsta ersättning som en arbetsgivare kan betala utan att den enskilde ska deklarera den som inkomst och beskattas. I denna ersättning ingår även viss kostnad för skatt, försäkring och underhåll av bilen uträknat per km. Denna summa kan beviljas som högsta kostnad när detta är lämpligt. Den sökande får i sådant fall stå för alla kostnader såsom skatt, försäkring samt underhåll av fordonet. Högsta godtagbara milersättning Per mil 18,50 kr 8

9 Bilaga 8 Färdtjänstresor och sjukresor (Riktlinjer, sid 19, punkt 4.5) Egenkostnad för resor kan beviljas mot att kvitto uppvisas. För sökande som ofta behöver sjukresa ska den enskilde uppmanas att samla kvitton och ansöka om frikort när gräns för högkostnad uppnås. Barn och ungdom i en familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Sjukresor aktuella taxor inom Region Skåne 2015 (utdrag ur Regionens uppgifter på internet) Ersättning från Region Skåne vid resa till/från egen bostad till/från Region Skånes vårdinrättningar. Buss och tåg Vid resa med Skånetrafikens bussar och tåg betalas vanlig kollektivtrafiktaxa. Biljetter sparas och när dessa uppnått gräns för högkostnadsskydd, f n 1 980kr görs ansökan om ersättning i efterhand till Region Skåne. Privatbil För privatbil är ersättningen 1,70 kr/km. För enstaka resor utgår endast ersättning om resan är längre än 73 km. Flera korta resor kan samlas ihop tills gräns för högkostnadssyddet nås och sedan kan ansökan göras i efterhand. Ersättning gäller för sjukresor inom Region Skåne. Avdrag görs med en egenavgift per bil. Parkeringsavgifter ersätts inte. Taxifordon Region Skåne subventionerar kostnader för resor med taxifordon. Oavsett hur sjukresa görs, betalas alltid en egenavgift utifrån hur lång resan är. Max egenkostnad är 124 kr/enkel resa. Barn och ungdom Barn under sju år reser kostnadsfritt. Fram till den dag man fyller 20 år gäller barn/ungdomstaxa. Färdtjänsttaxor Färdtjänst beviljas individuellt efter behov. Aktuella belopp för egenavgift finns att hämta på Skånetrafikens hemsida. Priset varierar utifrån resans längd och lägre taxa gäller för barn/ungdom. Lägsta egenavgift för vuxen är 26 kr. Detta belopp gäller för resa upp till 8 km. Högsta belopp är 172 kr och gäller resor över 100 km. Högkostnadsskydd Den som inom en tolvmånadersperiod har betalt egenavgift för sjukresa upp till 1980 kr har fri sjukresa under den tid som återstår av perioden. Perioden räknas från första resdagen och ett år framåt. Alla patientkvitton och kvitton på sjukresor måste sparas för att högkostnadsskydd ska kunna sökas i efterhand. Barn under 18 år i samma familj (samma hushåll) har gemensamt högkostnadsskydd. 9

10 Bilaga 9 Hemutrustning (Riktlinjer, sid 20, punkt 4.9) Vägledande priser att utgå från vid kompletterande eller fullständig hemutrustning (utgår från IKEA, Jysk samt begagnad elektronik via internet). Kök Bord 4 personer Bord 6 personer Bord med 4 stolar Stol Taklampa Pris 399 kr 599 kr 699 kr 149 kr/styck 69 kr Äta Bestick 16 delar 29 kr Jfr Ikea startbox (749 kr), 6 personer Bestick 24 delar 99 kr glas, vinglas, tallrik djup/flat Glas 6 st 29 kr assiett/kaffemugg Assiett 15 kr/styck Tallrik/djup tallrik 19 kr/styck Mugg 4 kr/styck Serveringsskål 19 kr Tillaga Grytor, 4 delar Stekpanna Osthyvel Grytunderlägg Köksredskap 4 delar Visp Potatisskalare Måttsats Slickepott Knivset 3 delar Skärbräda Ugn/serveringsform Durkslag Vispskål Grytlapp Kökshandduk Matförvaring Diskställ Bestickställ Vardagsrum Soffa 2 sits Fåtölj Soffbord Tv bänk Taklampa inkl upphäng 99 kr 59 kr/2 styck 15 kr 19 kr 59 kr 15 kr/2 styck 9 kr 9 kr 9 kr 59 kr 19 kr/2 styck 39 kr 15 kr 15 kr/2 styck 19 kr 19 kr 4 styck 25 kr/4 styck 49 kr 29 kr 995 kr 399 kr 199 kr 299 kr 179 kr 10

11 Sova, barn Spjälsäng Madrass Bäddmadrass Spjälskydd Babytäcke Kudde till spjälsäng Örngott och påslakan Lakan Babyfilt Säng barn Madrass (juniorsäng) Bäddmadrass Täcke Kudde Örngott och påslakan Lakan Säng, ungdom Ribbotten Madrass Täcke Kudde Örngott, påslakan Lakan Sovrum, vuxen Resårbotten Madrasskydd Ben till säng Dubbelsäng Täcke Kudde Påslakan och örngott Lakan Hall Spegel Skoställ Badrum Duschdraperi Duschdraperistång Ringar till draperi Handduk liten Handduk stor Badrumsmatta 399 kr 399 kr 100 kr 130 kr 79 kr 40 kr 129 kr/styck 79 kr/2 styck 49 kr 399 kr 599 kr 149 kr 299 kr 79 kr 179 kr/styck 69 kr/styck 499 kr 130 kr 695 kr 299 kr 79 kr 149 kr/styck 69 kr/styck 695 kr 59 kr 179 kr kr (resårbotten x 2, madrasskydd x 2, ben till säng x 2, koppling 50 kr) 199 kr 59 kr 99 kr 69 kr 69 kr 49 kr 39 kr 49 kr 10 kr 29 kr 79 kr 59 kr 11

12 Övrigt Begagnad tv Radio Dator Mobiltelefon Strykjärn Strykbräda Dammsugare Mopp samt hink Fönsterskrapa Sopset Byrå, 3 lådor Matta vardagsrum Matta övriga rum Gardin/rullgardin Gardinstång m beslag Bordslampa Övrigt barn Skötbädd Klädsel till skötbädd Badbalja Babysitter Bärsele Grunduppsättning kläder Ligg och sittvagn Sittvagn (har liggvagn) Skrivbord Matta barn Matta ungdomsrum Gardin barn Gardin ungdom Taklampa barn Taklampa ungdom Bordslampa barn Bordslampa ungdom 800 kr 100 kr kr 300 kr 199 kr 89 kr 700 kr 100 kr 30 kr 50 kr 199 kr 199 kr 159 kr 99 kr 34 kr 69 kr 49 kr 59 kr (2-pack) 59 kr 249 kr 300 kr kr (utöver klädnorm, vid spädbarnsutrustning) kr 600 kr 250 kr 79 kr 99 kr 99 kr 149 kr 179 kr 179 kr 99 kr 99 kr 12

13 Fullständig grundutrustning till ensamstående utan barn, 30 % av prisbasbeloppet. Fullständig grundutrustning till sammanboende/makar utan barn, 35 % av prisbasbeloppet. Då ingår t ex följande: Kök: bord med fyra stolar, taklampa, bordslampa, gardin, gardinstång samt matta. Husgeråd: bestick, glas (6 st), tallrik (4 st), djup tallrik (4 st), assiett (4 st) och mugg (4 st), en serveringsskål, grytor, stekpanna, osthyvel, grytunderlägg, köksredskap, visp, potatisskalare, måttsats, degskrapa, knivset med tre knivar, två skärbrädor, ungs/serveringsform, fyra lådor för matförvaring, diskställ, bestickställ, durkslag, två vispskålar och grytlapp Hall: spegel och skohylla Sovrum: säng med ben, ett täcke, en kudde, örngott, påslakan samt lakan, taklampa, bordslampa, gardin och gardinstång Badrum: duschdraperi, stång till denna, fyra mindre handdukar, två badlakan, badrumsmatta Städartiklar: dammsugare, moppgarn, skaft till mopp, hink med urvridare och fönsterskrapa Övrigt: radio, strykjärn och strykbräda Vardagsrum: taklampa, bordslampa, gardin, gardinstång För barnfamilj bör också ingå t ex tv och ev. tv-bänk, soffa, soffbord till vardagsrum och möbler till barnets rum. Se nedan. Hemutrustning till barn utgår med 7 % av prisbasbeloppet per barn. Då ingår följande grundutrustning enligt ovan samt följande: Barnets rum: säng, madrass, täcke, kudde, tre lakan, tre örngott och påslakan, skrivbord, taklampa, bordslampa, gardin, gardinstång, matta, badlakan till barnet Bilaga 10 Spädbarnsutrustning (Riktlinjer, sid 25, punkt 4.20) Spädbarnsutrustning 12 % av prisbasbeloppet. då ingår följande: Ovanstående är behov i samband med barnets födelse. Efter en tid kan ytterligare behov tillkomma, t ex barnstol och säkerhetsutrustning i hemmet. Sådana behov får prövas och i förekommande fall beviljas som kompletterande hemutrustning. 13

14 Bilaga 11 Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter Fritidspeng (Riktlinjer, sid 29, punkt 5.1.2) Fritidspengen får ersätta högst kr per barn och tolvmånadersperiod. En tolvmånadersperiod behöver inte vara ett kalenderår. Övergångsbestämmelser gäller för För perioden 1 juli till och med 31 december 2014 får fritidspeng ersätta högst 1500 kr per barn. 14

15 Bilaga 12 Ersättning till nyanlända (Riktlinjer, sid 36, punkt 5.12) Nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att de har behov av skydd eller vissa andra särskilt ömmande skäl (Enligt Lag 1994:137 om mottagande av asylsökande) kan få etableringsersättning. Under den tid som etableringsplanen upprättas kan de få 75 % av full ersättning. För full ersättning krävs att individen deltar enligt upprattad etableringsplan på heltid. Är etableringsplan upprättad på 75, 50 eller 25 % utgår ersättningen utifrån hur mycket etableringsplanen omfattar. Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen och Försäkringskassan betalar ut den. (Enligt förordning om ersättning till vissa nyanlända invandrare, 2010:407.) Ersättningen är en dagersättning 5 dagar per vecka och betalas ut i efterskott, belopp se nedan Ersättning % 308 kr 75 % 231 kr 50 % 154 kr 25 % 77 kr En nyanländ får ha inkomst av arbete utan att etableringsersättningen reduceras under förutsättning att de deltar i de aktiviteter, SFI, samhällsinformation o s v, som överenskommits i etableringsplanen. Tilläggsförmåner utöver etableringsersättning Även tilläggsförmånerna reduceras efter vilken omfattning individen har på aktivitet enligt etableringsplanen. Den kan alltså reduceras till 75, 50 eller 25 % av hel ersättning. Etableringstillägg ges till nyanländ som har hemmavarande barn under 20 år, vid sidan om bl a barnbidrag och som inte är självförsörjande. Till hushållet kan utgå 800 kr per barn som inte har fyllt 11 år och med 1500 kr per barn som fyllt 11 men inte 20 år och för högst 3 barn. Bostadsersättning kan utgå till ensamstående med egen bostad utan hemmavarande barn. Bidraget är tänkt att finnas för de som inte kan få bostadsbidrag. Undantaget är nyanlända under 29 år utan barn som kan ha rätt till bostadsbidrag och bostadsersättning samt förälder som har sitt barn boende hos sig endast ibland. För dessa minskas bostadsersättningen med det belopp som beviljats i bostadsbidrag. Ersättningen beviljas för den del av hyran som överstiger 1800 men inte 5700 kr per månad. D.v.s. med en hyra på exempelvis 3400 kr beviljas 1900 kr i bostadsersättning. 15

16 Bilaga 13 Prisbasbelopp och maxgränser kopplade därtill Prisbasbelopp kr Cykelhjälm 0,8% 356 kr Cykelsits 1% 445 kr Beg Cykel max 3% kr TV-inköp / Dator 5% kr Flyttkostnader 15% kr Begravning 35% kr Gravsten 18% kr Hemutrustning Barn 7% kr Spädbarnsutrustning 12% kr Hemutrustning Ungdom <25 år 11% kr Hemutrustning Ensamstående 30% kr Hemutrustning Sammanboende 35% kr Förbehåll sparkapital Barn 15% kr Förbehåll sparkapital Pensionär 50% kr Hänvisningar till riktlinjer: Cykel, sid 18, punkt 4.3 TV/Dator, sid 20, punkt 4.9 Flyttkostnader, sid 18, punkt 4.4 Begravning, sid 17, punkt 4.1 Hemutrustning, sid 20, punkt

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm. Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm. I Konsumentverkets broschyr Koll på pengarna 2006 finns beräkningar för år 2006. Konsumentverket anger, för män och kvinnor 18-60 år: Individuella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. A. INLEDNING Socialnämndens i Söderhamn riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1[51] 20141105 Dnr SN/2011:105 Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av kommunfullmäktige 2015-03-26, 28 BOTKYRKA KOMMUN 2[51] Innehållsförteckning Allmänt om ekonomiskt bistånd...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING!

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juli 2013 DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 2 Innehåll Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Plats Sammanträdesrum Västra porten, stadshuset, plan 2 Tid Onsdagen den 4 mars klockan 13:00-17:30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

RAPPORT. Barn kostar Räcker familjernas pengar? En jämförelse mellan olika normer.

RAPPORT. Barn kostar Räcker familjernas pengar? En jämförelse mellan olika normer. RAPPORT 2001:3 Barn kostar Räcker familjernas pengar? En jämförelse mellan olika normer. Förord En viktig uppgift för Konsumentverket är att identifiera och stödja ekonomiskt utsatta grupper. Det gör vi

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer