Bilagor. Bilaga 1 Riksnorm Personliga kostnader inom norm. Gemensamma hushållskostnader inom norm. Hemmavarande barn och skolungdom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor. Bilaga 1 Riksnorm 2015. Personliga kostnader inom norm. Gemensamma hushållskostnader inom norm. Hemmavarande barn och skolungdom."

Transkript

1 Bilagor Bilaga 1 Riksnorm 2015 Personliga kostnader inom norm Hemmavarande barn och skolungdom Vuxna 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år år år år 20+ ensam 20+ sambo Livsmedel 760 kr 860 kr 920 kr kr kr kr kr kr kr kr dito utan lunch 600 kr 690 kr 750 kr 860 kr Kläder/skor 320 kr 410 kr 460 kr 460 kr 540 kr 560 kr 600 kr 610 kr 570 kr kr Fritid/lek 40 kr 140 kr 140 kr 260 kr 410 kr 530 kr 590 kr 590 kr 410 kr 830 kr Hygien (personlig) 550 kr 510 kr 140 kr 80 kr 100 kr 170 kr 220 kr 230 kr 270 kr 580 kr Barn- o ungdomsförsäkring 70 kr 60 kr 70 kr 60 kr 70 kr 60 kr 60 kr 70 kr Summa personlig kostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr dito utan lunch kr kr kr kr Gemensamma hushållskostnader inom norm 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer Förbrukningsvaror 110 kr 130 kr 230 kr 270 kr 410 kr 450 kr 520 kr Dagstidning, tele & TV-licens 820 kr 910 kr kr kr kr kr kr Summa gemensamma kostnader 930 kr kr kr kr kr kr kr 1

2 Riksnormen 2015 Riksnorm Vecka Dag Netto Vecka Dag Reducerad Vecka Dag Mat Vecka Dag Ensamstående kr 679 kr 97 kr kr 548 kr 78 kr kr 453 kr 65 kr kr 391 kr 56 kr Sammanboende kr kr 175 kr kr 969 kr 138 kr kr 778 kr 111 kr kr 644 kr 92 kr Övrig Person kr 679 kr 97 kr kr 548 kr 78 kr kr 453 kr 65 kr kr 391 kr 56 kr Gymn. Ungd år kr 755 kr 108 kr kr 614 kr 88 kr kr 479 kr 68 kr kr 410 kr 59 kr Barn 0 år kr 400 kr 57 kr kr 327 kr 47 kr kr 318 kr 45 kr 760 kr 175 kr 25 kr Barn 1-2 år kr 456 kr 65 kr kr 361 kr 52 kr kr 329 kr 47 kr 860 kr 198 kr 28 kr Barn 3 år kr 398 kr 57 kr kr 292 kr 42 kr kr 260 kr 37 kr 920 kr 212 kr 30 kr Barn 4-6 år kr 456 kr 65 kr kr 350 kr 50 kr kr 290 kr 41 kr kr 258 kr 37 kr Barn 7-10 år kr 555 kr 79 kr kr 430 kr 61 kr kr 336 kr 48 kr kr 297 kr 42 kr Barn år kr 654 kr 93 kr kr 525 kr 75 kr kr 403 kr 58 kr kr 350 kr 50 kr Barn år kr 748 kr 107 kr kr 610 kr 87 kr kr 474 kr 68 kr kr 410 kr 59 kr Gemensamma hushållskostnader 1 Person 2 Personer 3 Personer 4 Personer 5 Personer 6 Personer 7 Personer 930 kr kr kr kr kr kr kr 2

3 Bilaga 2 Merkostnader vid vissa sjukdomar (Riktlinjer, sid 10, punkt 3.2.1) Fördyrade livsmedelskostnader kan medges när det finns intyg från läkare om behov av glutenfri kost eller mjölkproteinfri kost. Beräkningarna bygger på Konsumentverkets beräkningar för Glutenfri kost Glutenfri kost används för behandling av sjukdomen celiaki. I nuläget är den enda behandlingen att maten måste vara strikt glutenfri, även om man inte har besvär/symtom från mag-/tarmkanalen. Merkostnad Kvinna år Kvinna år Kvinna år Man år Man år Man år Barn 2-9 år Pojke år Flicka år Pojke år Flicka år 270 kr 230 kr 210 kr 250 kr 280 kr 210 kr 160 kr 200 kr 170 kr 250 kr 90 kr Komjölksproteinfri kost Begreppen allergi mot komjölkprotein, komjölksallergi och mjölkallergi används ofta för samma slags allergi. Mjölkallergi skiljer sig på många sätt från laktosintolerans. Allergi beror på att kroppens försvarsmekanismer inte fungerar som de ska. En person som får kontakt med ämnet får olika symtom när han eller hon kommer i kontakt med ämnet som orsakar allergin. Vid mjölkallergi måste man utesluta alla mjölkprodukter och bakverk, såser, soppor, charkuterivaror, godis, margariner, ströbröd allt som innehåller mjölk eller mjölkpulver. Merkostnad inklusive dryckesmjölk och fil/yoghurtersättning Kvinna år 270 kr Kvinna år 230 kr Kvinna år 210 kr Man år 310 kr Man år 330 kr Man år 270 kr Barn 2-9 år Pojke år Flicka år Pojke år Flicka år 200 kr 280 kr 190 kr 310 kr 270 kr 3

4 Bilaga 3 Norm för skälig boendekostnad (Riktlinjer, sid 11, punkt 3.4.1) Ungdomar upp till 25 år kr 1 vuxen kr 2 vuxna kr 1 vuxen + 1 barn kr 1-2 vuxna barn kr 1-2 vuxna barn kr 1-2 vuxna + 5 barn eller fler kr Fler än 6 barn, kr per barn. Hyreshöjningen i allmännyttan var 1,55 % år Hemförsäkring (Riktlinjer, sid 11, punkt 3.4.3) 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer Kostnad 90 kr 100 kr 110 kr 110 kr 120 kr 130 kr 140 kr Hyresgästföreningen (Riktlinjer, sid 20, punkt 4.10) Avgift till Hyresgästföreningen Per månad 80 kr 4

5 Bilaga 4 Institutionsnorm (Riktlinjer, sid 15, punkt 3.6) Kläder/skor Fritid/lek Hygien (personlig) Hel institutionsnorm 570 kr 410 kr 270 kr kr Hel Halv Tredjedel Förbrukningsvaror 110 kr 55 kr 37 kr Hel Halv Tredjedel Dagstidning, TV & tele 820 kr 410 kr 273 kr Kontrollera med institutionen vad som ingår i vårdavgiften och anpassa försörjningsstödet till enskild. Fickpengar endast till hygien samt kioskinköp (t ex vid inläggning på sjukhus) kan beviljas med högst 400 kr per månad 5

6 Bilaga 5 Internet (Riktlinjer, sid 20, punkt 4.11) Uppkopplingsavgift för mobila lösningar med 4-8 GB/mån och med hastighet 4G/3G finns att få från ca 250 kr i startavgift. För att byta leverantör före avtalstidens utgång för att få en billigare uppkoppling kan ibland medföra en kostnad. En avvägning av om detta medför en skälig kostnad att byta ska göras innan beslut tas om bistånd till kostnad för byte av leverantör. I den av regeringen fastställda riksnormen har ingen post beräknats innehålla månadskostnader för internet. Det kan dock konstateras att vårt sätt att kommunicera och ta in nyheter har förändrats på så sätt att dator idag används som tv och mobiler används för att få nyheter och att kommunicera. Många väljer idag bort t ex tidning eller tv. I posten för gemensamma hushållskostnader ingår enligt riksnormens beräkningar förbrukningsvaror, tv-licens, telefon samt dagstidning. Det finns därmed möjlighet för enskild att själv prioritera vilka kostnader för kommunikation och information som posten ska användas till. Månadskostnad för internetuppkoppling finns att få för ca 200 kr per månad beroende på snabbhet och tid per månad som man är uppkopplad. Den som använder dator regelbundet i sitt hushåll som en del av hemutrustning för att få vardagen att fungera, t ex betala räkningar, läsa nyheter och kommunicera med andra, kan få bistånd till internetkostnader med max 150 kr per månad. 6

7 Bilaga 6 Glasögon (Riktlinjer, sid 19, punkt 4.7) Kostnader för glasögon kan beviljas enligt maxkostnader nedan. Synundersökning 345 kr Enkelslipade glas 795 kr Progressiva glas 1495 kr (beror på att glaset i progressiva är dyrare-kostar 700 kr, dvs 700 kr + slipning 795 kr) Vissa personer, ofta äldre har svårt med progressiva och behöver då läsruta. Glas för detta kostar 1000 kr. (Kostnad blir 795kr kr d.v.s kr) Priserna inkluderar kostnad för billigaste båge. Vanliga läsglas kan köpas i många affärer från ca 30 kronor och uppåt. Hos optiker finns de att få från ca 80 kr och uppåt. Nedtunning av mycket tjocka glas kan behövas ibland för de som har vissa svåra synfel. När detta behövs ska optiker intyga att så är fallet. 7

8 Bilaga 7 Resor (Riktlinjer, sid 22, punkt 4.17) Billigaste färdsätt beviljas. Det är ofta kollektivtrafik t ex månadskort, alternativt annan typ av Jojo-kort som är lämpligt beroende på antal resor. I vissa fall när resor med bil har godtagits ska bensinkostnad per km framräknas och ersättas. Bensinpriset kan variera (f n ca 15 kr per mil) Högsta godtagbara milersättning är beräknad på den högsta ersättning som en arbetsgivare kan betala utan att den enskilde ska deklarera den som inkomst och beskattas. I denna ersättning ingår även viss kostnad för skatt, försäkring och underhåll av bilen uträknat per km. Denna summa kan beviljas som högsta kostnad när detta är lämpligt. Den sökande får i sådant fall stå för alla kostnader såsom skatt, försäkring samt underhåll av fordonet. Högsta godtagbara milersättning Per mil 18,50 kr 8

9 Bilaga 8 Färdtjänstresor och sjukresor (Riktlinjer, sid 19, punkt 4.5) Egenkostnad för resor kan beviljas mot att kvitto uppvisas. För sökande som ofta behöver sjukresa ska den enskilde uppmanas att samla kvitton och ansöka om frikort när gräns för högkostnad uppnås. Barn och ungdom i en familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Sjukresor aktuella taxor inom Region Skåne 2015 (utdrag ur Regionens uppgifter på internet) Ersättning från Region Skåne vid resa till/från egen bostad till/från Region Skånes vårdinrättningar. Buss och tåg Vid resa med Skånetrafikens bussar och tåg betalas vanlig kollektivtrafiktaxa. Biljetter sparas och när dessa uppnått gräns för högkostnadsskydd, f n 1 980kr görs ansökan om ersättning i efterhand till Region Skåne. Privatbil För privatbil är ersättningen 1,70 kr/km. För enstaka resor utgår endast ersättning om resan är längre än 73 km. Flera korta resor kan samlas ihop tills gräns för högkostnadssyddet nås och sedan kan ansökan göras i efterhand. Ersättning gäller för sjukresor inom Region Skåne. Avdrag görs med en egenavgift per bil. Parkeringsavgifter ersätts inte. Taxifordon Region Skåne subventionerar kostnader för resor med taxifordon. Oavsett hur sjukresa görs, betalas alltid en egenavgift utifrån hur lång resan är. Max egenkostnad är 124 kr/enkel resa. Barn och ungdom Barn under sju år reser kostnadsfritt. Fram till den dag man fyller 20 år gäller barn/ungdomstaxa. Färdtjänsttaxor Färdtjänst beviljas individuellt efter behov. Aktuella belopp för egenavgift finns att hämta på Skånetrafikens hemsida. Priset varierar utifrån resans längd och lägre taxa gäller för barn/ungdom. Lägsta egenavgift för vuxen är 26 kr. Detta belopp gäller för resa upp till 8 km. Högsta belopp är 172 kr och gäller resor över 100 km. Högkostnadsskydd Den som inom en tolvmånadersperiod har betalt egenavgift för sjukresa upp till 1980 kr har fri sjukresa under den tid som återstår av perioden. Perioden räknas från första resdagen och ett år framåt. Alla patientkvitton och kvitton på sjukresor måste sparas för att högkostnadsskydd ska kunna sökas i efterhand. Barn under 18 år i samma familj (samma hushåll) har gemensamt högkostnadsskydd. 9

10 Bilaga 9 Hemutrustning (Riktlinjer, sid 20, punkt 4.9) Vägledande priser att utgå från vid kompletterande eller fullständig hemutrustning (utgår från IKEA, Jysk samt begagnad elektronik via internet). Kök Bord 4 personer Bord 6 personer Bord med 4 stolar Stol Taklampa Pris 399 kr 599 kr 699 kr 149 kr/styck 69 kr Äta Bestick 16 delar 29 kr Jfr Ikea startbox (749 kr), 6 personer Bestick 24 delar 99 kr glas, vinglas, tallrik djup/flat Glas 6 st 29 kr assiett/kaffemugg Assiett 15 kr/styck Tallrik/djup tallrik 19 kr/styck Mugg 4 kr/styck Serveringsskål 19 kr Tillaga Grytor, 4 delar Stekpanna Osthyvel Grytunderlägg Köksredskap 4 delar Visp Potatisskalare Måttsats Slickepott Knivset 3 delar Skärbräda Ugn/serveringsform Durkslag Vispskål Grytlapp Kökshandduk Matförvaring Diskställ Bestickställ Vardagsrum Soffa 2 sits Fåtölj Soffbord Tv bänk Taklampa inkl upphäng 99 kr 59 kr/2 styck 15 kr 19 kr 59 kr 15 kr/2 styck 9 kr 9 kr 9 kr 59 kr 19 kr/2 styck 39 kr 15 kr 15 kr/2 styck 19 kr 19 kr 4 styck 25 kr/4 styck 49 kr 29 kr 995 kr 399 kr 199 kr 299 kr 179 kr 10

11 Sova, barn Spjälsäng Madrass Bäddmadrass Spjälskydd Babytäcke Kudde till spjälsäng Örngott och påslakan Lakan Babyfilt Säng barn Madrass (juniorsäng) Bäddmadrass Täcke Kudde Örngott och påslakan Lakan Säng, ungdom Ribbotten Madrass Täcke Kudde Örngott, påslakan Lakan Sovrum, vuxen Resårbotten Madrasskydd Ben till säng Dubbelsäng Täcke Kudde Påslakan och örngott Lakan Hall Spegel Skoställ Badrum Duschdraperi Duschdraperistång Ringar till draperi Handduk liten Handduk stor Badrumsmatta 399 kr 399 kr 100 kr 130 kr 79 kr 40 kr 129 kr/styck 79 kr/2 styck 49 kr 399 kr 599 kr 149 kr 299 kr 79 kr 179 kr/styck 69 kr/styck 499 kr 130 kr 695 kr 299 kr 79 kr 149 kr/styck 69 kr/styck 695 kr 59 kr 179 kr kr (resårbotten x 2, madrasskydd x 2, ben till säng x 2, koppling 50 kr) 199 kr 59 kr 99 kr 69 kr 69 kr 49 kr 39 kr 49 kr 10 kr 29 kr 79 kr 59 kr 11

12 Övrigt Begagnad tv Radio Dator Mobiltelefon Strykjärn Strykbräda Dammsugare Mopp samt hink Fönsterskrapa Sopset Byrå, 3 lådor Matta vardagsrum Matta övriga rum Gardin/rullgardin Gardinstång m beslag Bordslampa Övrigt barn Skötbädd Klädsel till skötbädd Badbalja Babysitter Bärsele Grunduppsättning kläder Ligg och sittvagn Sittvagn (har liggvagn) Skrivbord Matta barn Matta ungdomsrum Gardin barn Gardin ungdom Taklampa barn Taklampa ungdom Bordslampa barn Bordslampa ungdom 800 kr 100 kr kr 300 kr 199 kr 89 kr 700 kr 100 kr 30 kr 50 kr 199 kr 199 kr 159 kr 99 kr 34 kr 69 kr 49 kr 59 kr (2-pack) 59 kr 249 kr 300 kr kr (utöver klädnorm, vid spädbarnsutrustning) kr 600 kr 250 kr 79 kr 99 kr 99 kr 149 kr 179 kr 179 kr 99 kr 99 kr 12

13 Fullständig grundutrustning till ensamstående utan barn, 30 % av prisbasbeloppet. Fullständig grundutrustning till sammanboende/makar utan barn, 35 % av prisbasbeloppet. Då ingår t ex följande: Kök: bord med fyra stolar, taklampa, bordslampa, gardin, gardinstång samt matta. Husgeråd: bestick, glas (6 st), tallrik (4 st), djup tallrik (4 st), assiett (4 st) och mugg (4 st), en serveringsskål, grytor, stekpanna, osthyvel, grytunderlägg, köksredskap, visp, potatisskalare, måttsats, degskrapa, knivset med tre knivar, två skärbrädor, ungs/serveringsform, fyra lådor för matförvaring, diskställ, bestickställ, durkslag, två vispskålar och grytlapp Hall: spegel och skohylla Sovrum: säng med ben, ett täcke, en kudde, örngott, påslakan samt lakan, taklampa, bordslampa, gardin och gardinstång Badrum: duschdraperi, stång till denna, fyra mindre handdukar, två badlakan, badrumsmatta Städartiklar: dammsugare, moppgarn, skaft till mopp, hink med urvridare och fönsterskrapa Övrigt: radio, strykjärn och strykbräda Vardagsrum: taklampa, bordslampa, gardin, gardinstång För barnfamilj bör också ingå t ex tv och ev. tv-bänk, soffa, soffbord till vardagsrum och möbler till barnets rum. Se nedan. Hemutrustning till barn utgår med 7 % av prisbasbeloppet per barn. Då ingår följande grundutrustning enligt ovan samt följande: Barnets rum: säng, madrass, täcke, kudde, tre lakan, tre örngott och påslakan, skrivbord, taklampa, bordslampa, gardin, gardinstång, matta, badlakan till barnet Bilaga 10 Spädbarnsutrustning (Riktlinjer, sid 25, punkt 4.20) Spädbarnsutrustning 12 % av prisbasbeloppet. då ingår följande: Ovanstående är behov i samband med barnets födelse. Efter en tid kan ytterligare behov tillkomma, t ex barnstol och säkerhetsutrustning i hemmet. Sådana behov får prövas och i förekommande fall beviljas som kompletterande hemutrustning. 13

14 Bilaga 11 Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter Fritidspeng (Riktlinjer, sid 29, punkt 5.1.2) Fritidspengen får ersätta högst kr per barn och tolvmånadersperiod. En tolvmånadersperiod behöver inte vara ett kalenderår. Övergångsbestämmelser gäller för För perioden 1 juli till och med 31 december 2014 får fritidspeng ersätta högst 1500 kr per barn. 14

15 Bilaga 12 Ersättning till nyanlända (Riktlinjer, sid 36, punkt 5.12) Nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige på grund av att de har behov av skydd eller vissa andra särskilt ömmande skäl (Enligt Lag 1994:137 om mottagande av asylsökande) kan få etableringsersättning. Under den tid som etableringsplanen upprättas kan de få 75 % av full ersättning. För full ersättning krävs att individen deltar enligt upprattad etableringsplan på heltid. Är etableringsplan upprättad på 75, 50 eller 25 % utgår ersättningen utifrån hur mycket etableringsplanen omfattar. Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen och Försäkringskassan betalar ut den. (Enligt förordning om ersättning till vissa nyanlända invandrare, 2010:407.) Ersättningen är en dagersättning 5 dagar per vecka och betalas ut i efterskott, belopp se nedan Ersättning % 308 kr 75 % 231 kr 50 % 154 kr 25 % 77 kr En nyanländ får ha inkomst av arbete utan att etableringsersättningen reduceras under förutsättning att de deltar i de aktiviteter, SFI, samhällsinformation o s v, som överenskommits i etableringsplanen. Tilläggsförmåner utöver etableringsersättning Även tilläggsförmånerna reduceras efter vilken omfattning individen har på aktivitet enligt etableringsplanen. Den kan alltså reduceras till 75, 50 eller 25 % av hel ersättning. Etableringstillägg ges till nyanländ som har hemmavarande barn under 20 år, vid sidan om bl a barnbidrag och som inte är självförsörjande. Till hushållet kan utgå 800 kr per barn som inte har fyllt 11 år och med 1500 kr per barn som fyllt 11 men inte 20 år och för högst 3 barn. Bostadsersättning kan utgå till ensamstående med egen bostad utan hemmavarande barn. Bidraget är tänkt att finnas för de som inte kan få bostadsbidrag. Undantaget är nyanlända under 29 år utan barn som kan ha rätt till bostadsbidrag och bostadsersättning samt förälder som har sitt barn boende hos sig endast ibland. För dessa minskas bostadsersättningen med det belopp som beviljats i bostadsbidrag. Ersättningen beviljas för den del av hyran som överstiger 1800 men inte 5700 kr per månad. D.v.s. med en hyra på exempelvis 3400 kr beviljas 1900 kr i bostadsersättning. 15

16 Bilaga 13 Prisbasbelopp och maxgränser kopplade därtill Prisbasbelopp kr Cykelhjälm 0,8% 356 kr Cykelsits 1% 445 kr Beg Cykel max 3% kr TV-inköp / Dator 5% kr Flyttkostnader 15% kr Begravning 35% kr Gravsten 18% kr Hemutrustning Barn 7% kr Spädbarnsutrustning 12% kr Hemutrustning Ungdom <25 år 11% kr Hemutrustning Ensamstående 30% kr Hemutrustning Sammanboende 35% kr Förbehåll sparkapital Barn 15% kr Förbehåll sparkapital Pensionär 50% kr Hänvisningar till riktlinjer: Cykel, sid 18, punkt 4.3 TV/Dator, sid 20, punkt 4.9 Flyttkostnader, sid 18, punkt 4.4 Begravning, sid 17, punkt 4.1 Hemutrustning, sid 20, punkt

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-09-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/58-001 Arbets- och företagsnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN GÄLLER FRÅN JANUARI 2003 Nedanstående avgifter gäller inom äldre- och handikappomsorg från den 1 januari 2003. Avgifterna gäller båda för Dig som har hemtjänst

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011 Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2010-12-13 I Karlskrona kommun tillämpas ett

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende Välkommen till Vikadamms särskilda boende Vikadamms särskilda boende Vikadamm är ett särskilt boende i Älvängen som sammanlagt har 26 lägenheter för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Lägenheterna

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Foto: Mats Kockum Antaget av äldrenämnden 2014-12-17 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2015-02-05 M. Bergqvist I

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. A. INLEDNING Socialnämndens i Söderhamn riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer