Guld och grus. En rapport från arbetet med folkbildningsprojektet De nio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guld och grus. En rapport från arbetet med folkbildningsprojektet De nio"

Transkript

1 Lars-Åke Holmgren Ättersta Sofielund Vingåker juni Guld och grus En rapport från arbetet med folkbildningsprojektet De nio Från och med den 1 juli 2011 bör projektet heta Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola Bakgrund Projektet De nio hade sin utgångspunkt i att nio lärare inom loppet av några få år gick i pension från Åsa folkhögskola. Dessa nio lärare hade eller har tillsammans årtionden, för att inte säga århundraden (!) av erfarenheter från folkbildningsarbete. Ämneskunskaperna om matematik, fysik, biologi, kemi, geologi, litteratur, teater, film, historia, religionskunskap, idéoch kulturhistoria, samhällskunskap, psykologi, svenska, engelska och franska språken m fl ämnen har varit mycket god. Utöver detta har flera av de nio varit verksamma som författare, både av skönlitteratur och facklitteratur, skrivit och framfört dramatik, producerat radio för SR och UR, producerat film för SVT och EU, satt upp ett stort antal teaterföreställningar, arbetat med biståndsarbete, både i Sverige och i Afrika, byggt mycket avancerade musikinstrument, arbetat som lärarutbildare och mycket, mycket annat. Uppräkningen går att göra mycket längre. Till detta ska fogas att samtliga har många års erfarenheter som lärare på folkhögskola och som cirkelhandledare i studieförbund. Generationsöverföring Men hur ska all denna gedigna erfarenhet kunna tas tillvara? Vad har varit väsentligt under alla dessa år? Vad är viktigt att förmedla till andra folkbildare eller till en yngre generation? Det var några utgångspunkter för arbetet med De nio. Mycket av det väsentligaste från allas erfarenheter har fångats upp i många och långa intervjuer. Detta är projektets både styrka och svaghet. De samtal eller de goda kommunikationer som finns vid inspelningstillfällena är svåra att förmedla vid en visning via TV eller via en dator. Eftersom de intervjuade är så genomtänkta och är så välgrundade i sina analyser och utsagor sägs egentligen inget oväsentligt. Mycket guld, inget grus. Få, om ens någon, orkar dock lyssna till timslånga samtal om folkbildning, hur intressant innehållet och hur fängslande den intervjuade personligheten än är. Men redan det insamlade materialet i de ursprungliga intervjuerna innebär en förtunning. Likväl saknas alternativ: urval måste ske. De många och långa intervjuerna har därför reducerats till ca minuter per person. Det är också det för långt. För att materialet ska kunna fungera, exempelvis som streamat på en hemsida ligger smärtgränsen vid 3 5 minuter. Det säger sig självt att kvalitén i samtalet, mötet med de starka karaktärerna går förlorat i det vi inom folkbildningen så varmt omhuldar: mötet, samtalet. Å andra sidan: om materialet lockar till fördjupning och diskussion om t ex folkbildningens framtida väg så är mycket vunnet. Nyfikna kan fördjupa sitt sökande i

2 2 litteratur som t ex Lars-Erik Axelsson skrivit, man kanske kan söka upp och se en film som jag har gjort osv. Naturligtvis kan man också ta direkt kontakt med de medverkande. Jag är övertygad om att samtliga medverkande är öppna för samtal. Implicit ligger ett visst mått av tragik i hela det resonemang jag redovisar. Folkbildningsarbete är, liksom prästyrket, i hög grad ett kall. Man drivs av en ambition att göra något förmer än den rena kunskapsförmedlingen. Man drivs ofta av ett patos är göra livet meningsfullt för sina medmänniskor, inom folkbildningen oftast kursdeltagarna. Strävan att vara en god folkbildare upphör ju inte på pensionsdagen, även om själva undervisningssituationen gör det. Gösta Vestlund är, 98 år ung, fortfarande aktiv som folkbildare. Möjligen skulle de goda erfarenheterna kunna föras ut till folkhögskolor och studieförbund under en längre tid, något som skulle kunna komma både institutionerna och de enskilda folkbildarna till godo. Den tekniska processen Inspelningsarbetet gick mycket bra. Vi använde oss av en relativt bra videokamera från Sony, som vi hyrde från Scandinavian Photo. Vi spelade in på s k minneskort med HD-format i ett förhållande som kallas 16:9. Det känns märkligt att spela in på små kort, stora som tumnaglar, och ändå få en så pass hög kvalitet. Jag har arbetat med två gamla vänner, Peter Rudin som filmfotograf och Olle Andersson som redigerare. Min roll har varit producentens och intervjuarens. Vi har många års erfarenhet av produktioner för bl a SVT och EU. Vår redigering är Mac-baserad. Vi har tidigare klippt med stöd av ett redigeringsprogram som heter Media 100. Det får nu anses som föråldrat och vi har därför gått över till redigeringsprogrammet Final Cut, ett mycket bra program som rekommenderas varmt. Vi har kvar vår gamla Mac G 4. Den har visserligen fungerat, men den är seg, vilket innebär långa renderingstider. Vi hade också en del inkörningsproblem. Man bör använda en snabbare dator, en Mac G 5. Redigeringsprocessen i övrigt har varit extremt tidsödande. Mer om den tekniska processen samt en rad goda råd återfinns nedan! Annars är allting bra. Jag är relativt nöjd med det arbete vi lagt ner. Helt nöjd blir jag aldrig. Det är väl både ett karaktärsdrag och ett förhållningssätt till medier, som inkluderar den självkritiska attityden till de egna produktionerna. Men jag tror att de nio filmerna inte bara kommer att tas emot väl, jag hoppas också att de kommer att ha stor effekt för diskussioner om folkbildningens framtid. Något av detta diskuterar jag nedan. Folkbildningens föränderlighet Folkbildningen befinner sig alltid i förändring. Det är naturligt. Folkbildningen speglar i hög grad samhällets utveckling, på gott och ont. Ibland anpassar vi oss i alltför hög grad, ibland går vi före, är ett avantgarde som utvecklar både pedagogiska och sociala former. Ibland har nya idéer och ny teknik burit frukt och varit utvecklande för folkbildningen: behovet att uttrycka sig, att få berätta, har följt människan under alla tider. Ny teknik och nya medier har inte förändrat denna mänskliga drivkraft, snarare tvärtom. Jag är däremot mycket kritisk till t ex medieutbildning som ges rollen som en grundskola eller en förtunnad variant av högskoleutbildning. Vår uppgift inom folkbildningen måste vara att parallellt med undervisningen i tekniker och i konsten att berätta lyfta fram en kritisk diskussion om mediernas samhällsroll: ekonomiskt, socialt, politiskt och där frågor om jämlikhet och jämställdhet har stor plats. Det kritiska synsättet ska dominera. Gör Bechdeltestet: det innebär att två kvinnliga karaktärer i en film ska ha minst en dialog med varandra som inte handlar om en man. Har inte filmen det är det långt kvar för regissören till verklig jämställdhet!

3 3 Sociala medier Jag har under det gångna året blivit mycket kritisk till de sociala medierna i allmänhet och inom folkbildningen i synnerhet. Dock måste jag först förklara att jag genomgående är mycket positiv till den form av ny teknik som kan förbättra och underlätta våra liv inom folkbildningen. Jag anammar med glädje den demokratiska utveckling som innebär att många kan berätta med film på ett tekniskt och ekonomiskt rimligt sätt. Jag tycker de allt snabbbare datorerna är en bra utveckling. Jag bejakar de fiberoptiska kablarna osv. Men vi är inte på väg in i en bra eller en utvecklande situation, i synnerhet inte när det gäller att slå vakt om demokratiska fri- och rättigheter, ja inte ens när det handlar om grundvalen för själva demokratin. I slutet av maj kom en rapport om att en stor del av unga människor i Sverige lika gärna skulle se en diktator styra landet! En dryg femtedel av alla ungdomar kunde tänka sig att med lätthet och för en billig penning sälja ut sin röst! Forskaren som publicerade rapporten var själv orolig: vilken undervisning i praktisk demokrati ges egentligen till våra elever i grundskola och gymnasium? Och i förlängningen: vilken utbildning ges vid våra lärarhögskolor? Däremot vill jag minnas från rapporten att ungdomar var angelägna om att kunna twittra och face-booka! Var ligger USA? - I dag behöver man egentligen inte kunna någonting, har många av mina f d elever på folkhögskolan sagt. Det räcker att man kan googla. Allt finns ju på nätet. Jag avlyssnade för ett par veckor sedan ett samtal mellan tre till synes helt normala ungdomar i årsåldern. De diskuterade intensivt var USA låg. Alla var övertygade om att USA låg i Storbritannien, frågan var bara var! Grabben i sällskapet skulle leta reda på en kartbok för att få klarhet. Gösta Vestlund en framtidsman! Gösta Vestlund höll i september 2010 ett fantastiskt föredrag om folkbildningens framtid med rubriken Lyft fram folkbildningen ur tystnaden! på Tollare folkhögskola. Jag bifogar föredraget i förhoppning om att så många som möjligt ska få ta del av hans framtidstankar! De har också haft betydelse för mitt arbete med projektet De nio under det här läsåret. Sammanfattningsvis säger han så här: folkbildningen engagerar två miljoner människor varje år. Det är en folkrörelse. Men den är märkligt tyst. Låt oss alltså bryta tystnaden! Låt oss värna om människosynen! Låt oss demokratisera demokratin! Låt oss göra det mänskliga samhället mänskligare! Under den sista punkten uppmanar Gösta oss att läsa Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Picket! Jag skulle vilja lägga till det Göran Therborns skriver om hur allt på jorden hänger samman i boken The world. A beginner s guide. Men läs Gösta! Han är liksom jag vän av både datorer och det innehållsrika nätet! Men, som Lars-Erik Axelsson säger: - Vi måste ta makten över medierna, annars tvingas vi följa deras agenda! Sociala revolutioner Vad kom först? Hönan eller ägget? Många säger nu att de nordafrikanska revolutionerna är ett resultat av de sociala medierna. Jag är skeptisk. Det är att ge dem för stor betydelse. Jag tror snarare att bildning och utbildning för unga människor i relation till ett socialt och politiskt förtryck kom grytorna att koka över. Man har sett att en annan värld är möjlig. Det har både

4 4 unga kvinnor och män lärt sig vid högre studier, särskilt i flera av de nu revolterande arabiska staterna. Det är unga länder: befolkningen i t ex Iran har världens största andel av unga människor. De kommer att kräva sin rätt och krossa förtrycket, vare sig det är religiöst, politiskt, ekonomiskt eller socialt. Och det kommer att ske oberoende av tillgång till sociala medier eller med hjälp av Internet. För all del, de sociala medierna kan mycket väl ha kallat samman till demonstrationer. Det är väl gott och väl. Snarare tror jag att unga människor inom breda befolkningsgrupper missbrukar sociala medier. Återigen: det är i hög grad en klass- och bildningsfråga. Några exempel till: både den franska och den ryska revolutionen sprang fram ur förtyck av folket och i uppror mot överheten. Sara Lidman och Odd Uhrbom skrev boken Gruva om de eländiga förhållanden som gruvarbetarna i Malmfälten led under. Var det orsaken till gruvstrejken i Kiruna? Knappast. Men det påskyndade processen och medvetandegjorde gruvarbetarna. Ivar Lo-Johansson måste ges mycket erkänsla för sitt hårda, opinionsskapande arbete för att avskaffa det förnedrande statsystemet i Sverige. Han bidrog till avskaffandet, men hade inte förändringen kommit ändå? Jo, sannolikt. Det här resonemanget förringar inte Sara Lidmans eller Ivar Lo:s insatser. Vi måste bara hitta en balans i relationerna mellan de folkliga resningarna och opinionsbildarna. Men: vi måste samtidigt utnyttja alla tänkbara tekniker och alla möjliga kommunikationsvägar! Tidigare i år 2011 kom Evgeny Morozovs bok The net delusion med undertiteln Hur man inte befriar världen (se DN ). Morozovs tes är kärv: Internet demokratiserar inte världen, utan fungerar snarare som ett sofistikerat verktyg för auktoritära regimer. Världens ekonomiskt största företag är för närvarande Apple. Det finns en mängd andra jättelika företag inom den digitala kommunikationsbranschen, t ex Google och Samsung. De omsätter vart och ett så stora kapital att de utan vidare kan förändra de ekonomiska förutsättningarna för en rad länder. Deras omsättningar uppgår till flera hundra miljarder dollar! Även vinsterna räknas i mångmiljardbelopp. Det goda samtalet Ämneskunskaperna är viktiga. En lärare kan vara karismatisk och ha en enastående utstrålning. Utan gedigna ämneskunskaper kommer hon inte långt. I vårt arbete som folkbildare är det självklart att vi framhåller ämneskunskaperna. Vi måste få våra kursdeltagare att förstå att gedigna kunskaper är grunden både för förståelse och för möjligheten att utöva seriös kritik. Men även omfattande kunskaper om folkbildning är nödvändiga om vi rätt ska kunna hävda folkbildningens särart. Samtliga av mina deltagare i projektet De nio framhåller samtalet, ömsesidigheten som kanske det viktigaste inslaget i folkbildningsarbetet. En bra och lagom blandning av föreläsning, lektioner, grupparbeten och enskilda samtal kan vara en väg till framgång. Projektarbeten som gäller den egna livssituationen för t ex fortsatta studier, arbete och boende förbättrar på ett handfast sätt de praktiska erfarenheterna och fördjupar förståelsen för de teoretiska studierna. Närheten mellan läraren/handledaren och de studerande är viktig. Stillbildsfotografen Christer Strömholm talade om tal-avstånd och ta-avstånd. Han använde aldrig teleobjektiv eftersom han ville komma nära de personer han ville fotografera. Han ville upprätta en mycket nära kontakt, begreppet närhet blev ett signum. Det är ett fint motto, tycker jag, och kunde tjäna även för en folkbildare.

5 5 Sociala medier finns dom? Var kommer då de sociala medierna in? Som kontaktskapande, som förlängningar av våra sinnen eller som kommunikationsmedel parallellt och utvecklade ur telefonens förmåga? Allt arbete med de sociala medierna borde ytterst leda fram till att folkbildningsarbetet etableras och vidmakthålls i det personliga mötet. Många ungdomar förkastar e-post. Det är gammalt och förlegat, menar de. All kommunikation kommer att ske via mobiltelefonen eller dess tekniska utveckling, iphone, ipad eller den lilla handhållna datorn. Detta ändrar också i hög grad de sociala förutsättningarna för livet. Begreppet livskvalitet har för många kommit att innebära att man ständigt går att nå och att man ständigt kan nå vem som helst. Man är alltid uppkopplad! Men vi måste komma ihåg att det mesta av detta är en myt: livskvalitet betyder oftast något annat. Det är bättre att vara man, rik, vit och frisk än att vara kvinna, fattig, svart och sjuk, har någon tänkare formulerat. I Sverige saknar ca en miljon människor tillgång till dator och Internet. Drar man ut ytterligare konsekvenser av det här resonemanget innebär det att vi talar om en global klassklyfta. Vi ska också komma ihåg att över en miljard människor, de flesta boende söder om Sahara, lägger sig hungriga varje kväll. Knappt tre miljarder människor, spridda över hela jordklotet, saknar brännved för att kunna laga mat och hålla värmen. Vi talar alltså om ett klassiskt i-landsproblem. Å andra sidan är Indien, med miljoner fattiga, världens största producent av programvara till datorer. Indien är också världens största filmproducent. I New Delhi utexamineras nya civilingenjörer varje år! Så klassklyftorna finns dels mellan i- länder och u-länder, dels mellan öst och väst, likaväl som mellan det rika norr och det fattiga söder samt inom en rad länder. Återigen: vi har kunskaperna, vi vet hur vi ska göra i klimatoch energifrågorna liksom i frågor som rör de fysiska kommunikationerna (särskilt privatbilismen) för att förbättra villkoren på vårt klot. Vi vet och vi kan, men vi gör inte det som borde göras. Berlinmuren föll 1989 som resultatet av att en korrupt regim föll under trycket av folkets ökade medvetenhet och tilltagande ilska. Mänskligheten hade nog hoppats slippa murar mellan folken. Denna förhoppning hindrar inte att murar byggs lite överallt i världen: mellan USA och Mexiko, mellan Israel och Palestina, mellan Saudiarabien och Jemen och mellan Kina och Pakistan, för att bara nämna några exempel. Någon har sagt att detta inte är ett exempel på statsstaternas styrka utan mer på deras svaghet att hävda sin suveränitet. Slutsats: Låt oss arbeta med utbildning via nätet, men låt oss göra mötet (det fysiska och det virtuella mötet) till det främsta målet, människors genuina möte för att kunna utbyta erfarenheter. Låt oss använda sociala medier, men reducera dem till att bli redskap under en stark och medveten folkbildningsideologi. Slå vakt om ämneskunskaperna! Utveckla folkbildningskunskaperna! Om bildning över tid: guldkorn kan vaskas fram Under den tid jag arbetat med projektet har jag mycket ingående studerat folkbildningskunskap. Här finns mycket guld! Det finns en hel mängd litteratur att läsa i ämnet och jag kan bara hänvisa till de litteraturlistor som återfinns i Bernt Gustavssons böcker och i Gösta Vestlunds nya upplaga av Folkuppfostran Folkupplysning Folkbildning. Dock vill jag i det här sammanhanget nämna den serie litteratur som Nationellt centrum för flexibelt lärande gett

6 6 ut. Här återfinns en omfattande diskussion om relationen mellan folkbildningsarbetet i det fysiska rummet och folkbildningsarbete via nätet. Paul Ronges bok Sociala medier redovisar ett antal kända svenskars relation till just de sociala medierna. Efter en stor mängd intervjuer slår Ronge fast att det är bra om man vet vad man ska blogga eller twittra om! Folkbildningstankar har tydligen inte föresvävat honom! Han jämför Internet med en kniv. Kniven kan man använda till att skära upp bröd och tårta med. Den går också att använda till att skära, rispa och döda med! Bekämpa nätmobbingen, avslutar han! Det är väl bra, men en ganska lam slutsats efter nästan trehundra sidor! Det känns som en borgerlig medelklassintellektuell ståndpunkt, lite som att äta brulépudding: sött, gott och lite sladdrigt, men vad ska det egentligen vara bra för? Under våren 2011 följde jag en kurs, arrangerad av Katrineholms kommun, om sociala medier. Behållningen av den kursen var att jag med hjälp av en mycket kunnig bibliotekarie lärde mig hitta bland det enorma utbudet på nätet. Jag gick också en studiecirkel på ABF i Österåker (Vingåkers kommun) i produktion av fotoböcker. Som gammal fotolärare var det spännande att se att många s k vanliga människor kvalitativt utvecklat sitt digitala fotograferande, kanske beroende på att man nu omedelbart kan se resultatet och kan göra eventuella korrigeringar. Slående är dock att både fotograferingsarbetet och överlämnandet av fotoboken ( Semesterresan, Kalle 70 år och Bröllopet ) bygger på en mycket nära relation mellan fotografen och mottagaren. Guldet i mitt arbete med det här projektet har varit mötet med mina kollegor. Jag har fått tillfälle att i både samtalets och intervjuns form fördjupa mig och få en insikt i de f d medarbetarnas gedigna bildningssyn och deras djupgående reflektioner om tillståndet inom både folkbildningen och i världen. Jag bifogar samtliga intervjuer. Det är spännande läsning! Refererande till inledningen av den här rapporten är det mitt och mångas ansvar att föra ut den här diskussionen. Jag hoppas att det kommer att gå bra, via filmerna på olika hemsidor, att nå intresserade. Gruserfarenheter som måste bli till guld är att folkbildningens institutioner måste ta ett kraftfullt ansvar för att ge den bildning som i hög grad saknas om folkbildningsfrågor, både i samhället i stort men tyvärr även inom folkbildningens institutioner. Att ta upp de frågor som Gösta Vestlund belyser i sitt föredrag på Tollare i september 2010 är en bra början. De tankegångarna bör åtföljas av kraftfulla åtgärder, kanske utgående från Folkbildningsrådet, på folkhögskolor och inom studieförbund. Göstas förslag att inrätta en tjänst, ungefär Folkbildningsombudsman, som bedriver ett utåtriktat opinionsarbete mot i synnerhet media och politiker, kan vara ett betydelsefullt arbete. Idag har vi ju inte längre något Folkhögskoleparti i Riksdagen. Men den gedigna kunskapsgrunden måste läggas inom folkbildningen.

7 Lars-Åke Holmgren Ättersta Sofielund Vingåker Några goda råd till nuvarande och blivande filmare: Berätta! Du måste ha en historia att berätta! I filmen om De nio har jag valt att koncentrera själva berättelsens styrka på den intervjuade, den berättandes starka utsaga. (En av de bästa filmer jag någonsin sett är Min middag med André! Två medelålders män samtalar om sina yrkesliv inom teatern över en middag på en restaurang i New York! Hur kan en nästan två timmar lång film med två samtalande män vara så oavbrutet fascinerande? Det är en gåta!) Utveckla filmens konflikt! Våra filmers egentliga konflikt ligger i berättarens utsaga, det han eller hon säger. Håll kameran stadigt. Använd gärna stativ! Var noga med hur bilden ser ut. Jag är nöjd med det mesta, men det finns i varje filmavsnitt detaljer, bildelement, som ligger och slaskar. Ta mängder av långa bilder! Tag mängder av korta s k inklippsbilder! Det man saknar vid klippningen är ofta för sent att ta om. Se igenom allt i kameran eller i en separat monitor omedelbart efter inspelningen. Då kan ni avgöra om ni ska göra en omtagning. De bilder ni tar med er hem ska ni vara nöjda med! Använd alltid en HD-kamera. I dag finns det fantastiska kameror för kr. Detta räcker mycket långt för ett seriöst filmarbete i folkhögskolan eller i studieförbundet. Om du använder band (DV-CAM eller Mini-DV) eller s k minneskort spelar egentligen ingen roll. Det som kommer starkt nu är minneskorten, men begagnade DVCAM-kameror kan vara både bra och billiga. SPARA alla band eller minneskort så länge som möjligt! Gör flera backup! Vi har gjort fem stycken, som vi lagt på fem olika platser! Lägg gärna över på små, bärbara hårddiskar, som finns att köpa för några hundralappar upp till kanske 1 000:-. De kan rymma upp till 2 TB. Ovärderligt! Gör back-up-en samma dag som inspelningen. Märk allt väl! Ljuset! Lägg ner mycket tid på ljussättning! Men överarbeta inte! Alla interiörscener i filmerna om De nio är ljussatta. Vi har strävat efter att efterlikna det naturliga ljuset. Ljussättningen ska egentligen inte synas! Jag strävar efter (i den här typen av film) att få ett mjukt och diffuserat ljus. Ljudet! Lyssna! Är det en stökig ljudmiljö? Använd alltid separat mikrofon/separata mikrofoner. I samtal av den karaktär filmerna visar är s k myggor mycket användbara. Men lyssna mycket noga! Kylar, frysar och andra fläktsystem kan förstöra den finaste ljudmiljö. Undvik ljudupptagning utomhus om ni inte har tillgång till mycket högkvalitativa mikrofoner som är avsedda just för upptagning i vindbrus. Ta upp mycket extraljud, s k allmänljud, från de lokaler ni vistas i. S k tystnad existerar egentligen inte!

8 8 Det finns en mängd olika redigeringssystem. De flesta är bra. Kontakta gärna en mediefolkhögskola eller ett mediegymnasium. Deras anläggningar brukar köras så hårt att de ofta kan rekommendera vad som är bra. Om man vill använda Mac eller PC är hugget som stucket. De flesta avancerade filmredigerare vill nog köra på Mac G 5, som har en enorm kapacitet. Genomgående är nog att man inte ska pressa in för mycket filmmaterial i sin dator. Dessutom ska den dator du använder för filmredigering uteslutande användas till just redigering. Det kan rent allmänt sägas att samtliga redigeringssystem duger alldeles utmärkt för enkla produktioner på folkhögskola eller inom ett studieförbund samtidigt som alla är fullständigt tillräckliga för s k förredigering om man avser att senare göra rent professionella produktioner. Det är lätt att gå ut och Googla på de olika systemen och se datorernas och redigeringssystemens kapacitet. Här kommer en förteckning på några av de vanligaste redigeringssystemen: Pinnacle, ett lätthanterligt amatörsystem, finns i fyra olika nivåer. Det enklaste kostar ca 600:-, det dyraste under 2 000:-. Det är i grunden samma program, men det mest avancerade har en massa finesser (som man oftast inte behöver). Pinnacle äges av ett professionellt redigeringsystem som heter Avid. Avid. Det har tidigare varit mycket populärt och mycket dyrt. Det finns att köpa för :-. Skollicens finns att köpa för 2 000:-. Jag har fått uppfattningen att Avid börjar överges. Adobe Premier är en gammal klassiker, som finns för både PC och Mac. Den mest avancerade kostar ca :- och heter 5.5. Programmet After Effects är innehållsrikt och mycket eftertraktat av många. Å andra sidan ser många professionella användare Adobe Premier som ett avancerat amatörsystem. Final Cut Pro är ett mycket populärt och avancerat redigeringssystem. Det är uteslutande Macbaserat. Det finns dels i ett rent redigeringssystem, som är ganska billigt, dels ett komplett redigeringssystem med möjligheter att bearbeta ljus, färger och ljud m m. Det senare är att föredra om man ska göra relativt avancerade filmer. Det kostar drygt :-. Till detta behövs en Mac G 5, som nya kostar ca :-. Begagnade Mac-datorer finns att hitta på Blocket för ca :-. Fortsätter man att bygga ut sitt system är en högklassig monitor (en avancerad TV) att föredra, liksom ett par bra högtalare. Mac Book Pro är en avancerad bärbar dator som många elever får som sin personliga dator på vissa medieskolor. Samtliga Mac-datorer har inbyggda redigeringsprogram.

9 9 Redigera logiskt efter filmens / berättelsens förutsättningar! Det finns två risker: 1. man överskattar publiken och 2. man underskattar publiken. Båda är lika förödande. Var två som klipper eller be om en second opinion av en kurskamrat, kollega eller lärare. Sträva efter att klippa filmen naturligt efter dess eget tempo. Vi har några inklippsbilder i De nio som är för långa och några som är för korta! Slutsats: man blir aldrig nöjd! Någonstans måste tidsgränsen för det nedlagda arbetet sättas, annars kan man arbeta med sin film i åratal! Musikaliska människor med sinne för takt och ton brukar vara ganska bra klippare! Bryt mot alla regler när du känner att du behärskar dem! Ja, för all del, men gör först många filmer så att du övar upp din säkerhet. Din publik kommer inte att älska dina obegripliga formexperiment. Försök vara rak, enkel och begriplig i första hand! Se mycket film! Ingenting är så lärorikt som att se mycket film, läsa mycket om film och att göra mycket film! Analysera mycket film! 1: Hyr, köp eller spela in en film från TV 2: Skicka efter ett manus från ett filmbolag 3: Ägna dig åt close-reading! Kjell Sundstedt: Att skriva för film. Ordfront Stockholm 1999 Fredrik Lindqvist: Att skriva filmmanus. Adastra media 2009

Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola Lars-Åke Holmgren

Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola Lars-Åke Holmgren 1 Nio folkbildare vid Åsa folkhögskola Lars-Åke Holmgren - Jag fick ett uppdrag att intervjua nio lärare som inom loppet av några få år gick i pension från Åsa folkhögskola. Dessa nio lärare hade eller

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012

Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012 Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012 Gunnar Berg, Mittuniversitetet, gunnar.berg@miun.se Blogg: http://www.miun.se/blogg/gunnar Berg STAT KOMMUN MARKNAD FÖRÄLDRAR VÅRDNADS-

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Manual till introduktionsfilm Cecilia Sjöström ceciliasjostrom@hotmail.com 2012-08-29 Kursansvarig: Elin Johansson Övriga lärare: Stefan Berglund Sammanfattning

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen?

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? WORLD AIDS DAY Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? Den 1:a december är det World Aids Day. Hivfrågan i Sverige har fått ett uppsving bland annat genom Jonas Gardells uppmärksammade

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum TRÅDLÖS KOMMUNIKATION För bättre livskvalitet Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hörapparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen i din

Läs mer

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna

Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna Välkommen att studera på Särskild undervisning för vuxna 2013-2014 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö. Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR INKÖPSFÖRSLAG UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR Uppdaterad 2013-02-12 Martin E Utgångspunkten är att de ska vara lätt och kul att filma. All teknik är utvald med tanke på att de ska vara lätta att använda

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer