Helle Karman. Tio lektioner i danska texter och övningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helle Karman. Tio lektioner i danska texter och övningar"

Transkript

1 Helle Karman Tio lektioner i danska texter och övningar

2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Art.nr 7227 ISBN Helle Karman och Studentlitteratur AB, 2000, 2010 Upplaga 2:1 Redaktör: Malin Kågerman Hansén Typografi: Grafisk Form LNHB Omslag: Henrik Hast Omslagsbild: Shutterstock Printed by Pozkal, Poland 2010

3 Så här kan du arbeta med Tio lektioner i danska Att lära sig danska är för en svensk helt annorlunda än att lära sig engelska franska. De båda språken är så besläktade att de flesta svenskar lätt läser en dansk text men de har däremot ofta mycket svårt att förstå talad danska. Tio lektioner i danska är därför upplagd på ett annorlunda sätt än en gängse språkbok. Du börjar här inte från början (du kan ju redan mycket) utan du får träna på det som är svårt, genom att lyssna och läsa, härma och tala. Varje lektion i boken är uppbyggd på likartat sätt. Lektionen utgår ifrån en litterär text (som också finns inspelad), därefter presenteras uttal, grammatik och ordförståelse, varvat med handfasta övningar. Ofta bygger exempel och övningar på den inledande texten, vilket gör att du kommer bli allt mer förtrogen med vad orden betyder, hur de ska uttalas osv. I varje lektion läggs stor vikt vid de enskilda bokstävernas uttal. Det beror dels på att det är ett stort avstånd mellan skriven och talad danska, större än i många andra språk, dels på att många danska bokstäver är konstiga för en svensk. Innan du kan börja uppfatta den danska ljudströmmen som separata ord måste du lära dig att känna igen och uttala de små beståndsdelarna. När du bemästrar detta, ökar din förståelse och din färdighet i att tala i snabb takt. Det finns naturligtvis många sätt att arbeta med Tio lektioner i danska. Börja med att utforska bokens cd-romskiva, för den kommer du ha stor hjälp av. På den finns de litterära texterna inspelade så att du kan lyssna på dem. Du kan välja om du vill både läsa och lyssna på texterna bara lyssna. Vissa ord är markerade och klickar du på dem får du dem översatta på skärmen. Vill du lyssna på dessa texter utan dator kan du enkelt ladda ned mp3-filer. På cd-romskivan kan du också träna på ord, uttryck, uttal, stavning och grammatik samt testa dina kunskaper. Datorprogrammet rättar åt dig och du kan göra övningarna hur många gånger som helst. När du har gjort en uppgift hör du ordet meningen läsas upp. Till varje lektion finns på cd-romskivan Läs och lyssna: Lektionens text inspelad, med ordförklaringar. Ord och uttryck: Övningar på de viktigaste orden i texterna, speciella danska uttryck och hur ord bildas. Grammatik: Övningar på lektionens grammatikavsnitt, med grammatiska förklaringar och exempel. Uttal: Övningar på hur olika danska bokstäver uttalas, med förklaringar och exempel. Test: Test som bygger på lektionens övningar.

4 I boken är det markerat med följande två symboler när det finns texter och uppgifter på cd-romskivan att lyssna träna på: = lyssna = träna En bra arbetsgång som passar både för arbete i grupp och för självstudier är att börja med att lyssna på texten. Du kommer förmodligen uppleva att du inte förstår så väldigt mycket av den. Lyssna på den en gång till, samtidigt som du följer med i texten. Översätt sedan texten med hjälp av ordförklaringarna. När du har förstått innehållet lyssnar du igen tills du utan svårighet följer med i uppläsningen. Du kan också stanna upp och härma den inspelade texten några meningar i taget, som en uppvärmning inför att tala danska. Därefter går du vidare till det avsnitt som behandlar de enskilda bokstäverna. Det finns också inspelat. Du lyssnar på inspelningen och följer med i texten. Det är inte meningen att du ska lära dig alla uttalsreglerna. Se dem snarare som ett stöd för minnet, någonting att gå tillbaka till. Uttalet lär du dig genom att läsa och lyssna på de danska orden som ges som exempel. I övningen som följer ska du tillämpa uttalsreglerna och nu har du den fördelen att orden i övningen är hämtade från den text som du ju redan är bekant med. Fortare än du anar ser du ett mönster för bokstavens uttal och kan börja tillämpa det. Grammatiken behandlar du på samma sätt och du kan hitta fylligare förklaringar med exempel på cd-romskivan. I läromedlets första hälft ligger tonvikten på att du ska träna bokstävernas uttal och härma den inspelade texten. Från och med lektion 6 kastar du loss och börjar tala danska, först genom att slutföra meningar hämtade från lektionens text, sedan genom att svara på frågor och sist genom att göra egna berättelser. Hur ambitiöst du vill arbeta med Tio lektioner i danska bestämmer du själv. Kanske behöver du bara förstå danska hjälpligt i ditt jobb, kanske vill du verkligen lära dig att förstå och tala språket. I båda fallen har du här ett rikt material att ösa ur. Ge dig tid att lära språket, rusa inte i väg och försök förstå allt på en gång, ta lite i taget, jobba i din egen takt och unna dig själv att tycka att danska är roligt. Lycka till som man säger på danska held og lykke! Helle Karman Till BoDu som gav mig styrkan att skriva Du som läste varje ord Du som gav mig ömsom sunt förnuft ömsom pedagogisk insikt, alltid uppmuntran och värme, emotionellt och praktiskt stöd Du som var den härliga karl utan vem boken aldrig ens blivit en tanke.

5 Innehåll Lektion 1 7 1: Prinsessen på ærten 7 Några danska småord 10 Fonetik 10 Ordens betoning 10 Det danska stød 11 De danska vokalerna 11 Vokalernas längd 12 2: Ordens betoning och vokalernas längd 13 Grammatik 13 Substantiv en et? 13 Bestämd och obestämd artikel 14 Singular och plural 15 3: Substantivens böjning samt bestämd och obestämd artikel 16 Användandet av danskt der 18 4: När används der respektive det på danska? 18 Lömska likheter 19 5: Välj rätt ord 20 God dag och farvel 22 Träna hemma 23 Lektion : De i stedet for du 24 Några danska småord 27 Bokstäverna uttal 28 Bokstaven A 29 2: Bokstaven A 30 Räkneorden 31 Varför de svåra danska talen (50 90) heter som de gör 32 Tider 33 Telefonnummer 33 Priser 33 År och dag 34 3: Använd de danska räkneorden 34 4: Vilken tid och vilken ålder? 36 5: Vad kostar det? 37 Lömska likheter 38 6: Välj rätt ord 39 Vi går och äter 40 Såmænd och sgu 41 Träna hemma 41 Lektion : Kvinden og aben och Ja 43 Några danska småord 47 Bokstäverna B D 47 2: Bokstaven D 50 Adjektiv 50 Ändelser 50 Böjning (komparation) 50 3: Adjektivens böjning 51 4: Fler adjektiv att böja 53 Lömska likheter 54 5: Välj rätt ord 55 Telefonalfabetet 56 Träna hemma 56 Lektion : Lille Claus og store Claus 58 Några danska småord 65 Bokstäverna E F 65 2: Bokstaven E 66 Verb 67 Starka och svaga verb 67 3: De starka verbens böjning 68 4: De svaga verbens böjning 69 Lömska likheter 71 5: Välj rätt ord 72 Några vanliga danska förkortningar 74 Träna hemma 74 Lektion : Lille Claus og store Claus fortsättning 76 Några danska småord 81 Bokstäverna G H 81 2: Bokstaven G 83 Verb 84 Modala hjälpverb 84 3: Modala hjälpverb 84 Infinitiv 86 5

6 4: Verb + at + infinitiv 86 5: Småord + at infinitiv 87 Lömska likheter 88 6: Välj rätt ord 89 Familjebegrepp 90 7: Tjocka släkten 90 Träna hemma 92 Lektion : Rend mig i traditionerne 94 Några danska småord 100 Bokstäverna I L 100 2: Bokstäverna I och J 101 Verb 102 Passiv form 102 3: Använd passiv form 103 4: Passiv form på danska och på svenska 105 Lömska likheter 106 5: Välj rätt ord 107 6: Säg orden 108 Träna hemma 108 Lektion : Det ville glæde Några positiva danska ord 115 Bokstäverna M Q 116 2: Bokstaven O 117 Verb 118 Hjälpverb 118 3: Hjälpverben har och er 119 4: Översätt danska være och have 120 Lömska likheter 121 5: Välj rätt ord 121 6: Säg orden 123 Träna hemma 124 Lektion : Stedfar 125 Klockan och andra användbara uttryck 130 Bokstäverna R U 131 2: Bokstaven R 133 3: Bokstaven U 133 Pronomen 134 Personliga och possessiva pronomen 134 4: Använd sin, sit, sine deres 135 Lömska likheter 136 5: Välj rätt ord 137 6: Säg orden 138 Träna hemma 139 Lektion : Eksempel på liv 140 Bokstäverna V Z 144 2: Bokstäverna V och Y 145 Pronomen 146 Relativa pronomen 146 3: Använd der som 146 Interrogativa pronomen 147 4: Välj rätt frågeord 147 Demonstrativa pronomen 148 5: Välj rätt demonstrativt pronomen 148 Indefinita pronomen 149 6: Välj rätt indefinit pronomen 149 Några användbara danska uttryck 150 Lömska likheter 150 7: Välj rätt ord 151 8: Säg orden 152 Träna hemma 153 Lektion : Olav ibn Abdullah Frederiksen 155 Bokstäverna Æ Å 164 2: Bokstäverna Æ, Ø och Å 165 Var står orden i satsen? 166 Verb + objekt + adverb/preposition 166 3: Verb + objekt + småord 166 Placering av reflexiva pronomen och av ikke 167 4: Ordens placering i satsen 168 Adverb 169 Några danska artighetsfraser användbara i jobbet 170 Lömska likheter 171 5: Välj rätt ord 171 6: Säg orden 172 Facit 174 Litteraturlista 190 Ordlistor på nätet 190 Fonetiskt alfabet 191 6

7 Lektion 1 ÖVNING 1 Prinsessen på ærten Här i den första övningen ska du arbeta med Prinsessen på ærten av H C Andersen ( ), som är en lämplig författare att börja med, eftersom han är känd av alla. Prinsessen på ærten är en av hans mest älskade sagor. Språket är enkelt, även om det inte alla gånger är dagens talade danska. Endast få ord och stavningar har moderniserats här. Kursiverade ord finns översatta i ordlistan. Börja med att gå till cd:n och lyssna på den inspelade texten utan att samtidigt läsa den. Gå sedan igenom texten samtidigt som du lyssnar på den. Läs och lyssna bit för bit och översätt med hjälp av ordförklaringarna tills du har förstått texten. Lyssna på texten en sista gång, utan att samtidigt läsa den. Du kommer att märka att du nu förstår mycket mer. Der var engang en prins, han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en, men allevegne var der noget i vejen, prinsesser var der nok af, men om det var rigtige prinsesser kunde han ikke helt finde ud af, altid var det noget som ikke var så rigtigt. Så kom han da hjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. En aften blev det da et frygteligt vejr; det lynede og tordnede, regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Så bankede det på byens port og den gamle konge gik hen og lukkede op. Det var en prinsesse som stod udenfor. Men Gud hvor hun så ud af regnen og det onde vejr! Vandet løb ned ad hendes hår og hendes klæder og det løb ind ad næsen på skoen og ud ad hælen, og så sagde hun at hun var en virkelig prinsesse. Ja, det skal vi nok få at vide! tænkte den gamle dronning, men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret, tog alle sengeklæderne af og lagde en ært på bunden af sengen, derpå tog hun tyve madrasser, lagde dem ovenpå ærten, og så endnu tyve edderduns-dyner ovenpå madrasserne. Der skulle nu prinsessen ligge om natten. 7

8 H C Andersen ( ) är rännstensungen som kom upp sig i de högsta kretsarna och fick se sin staty rest i Kongens Have i Köpenhamn. Hans sagor är älskade av barn över hela världen, fast han egentligen skrev dem för vuxna. Bland de mest kända är Kejserens nye klæder, Den lille havfrue, Nattergalen och Den grimme ælling. Gemensamt för sagorna är att de är mänskligt allmängiltiga de är en spegel i vilken människor från världens alla hörn kan känna igen sig och sina liv. 8

9 Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. O, forskrækkeligt dårligt sagde prinsessen, jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat! Gud ved, hvad der har været i sengen? Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over min hele krop! Det er ganske forskrækkeligt! Så kunde de se at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de tyve madrasser og de tyve edderduns-dyner havde mærket ærten. Så ømskindet kunde ingen være uden en virkelig prinsesse. Prinsen tog hende da til kone for nu vidste han at han havde en rigtig prinsesse og ærten kom på Kunstkammeret, hvor den endnu er at se hvis ingen har taget den. Se, det var en rigtig historie! Ur Eventyr og historier av H C Andersen ORDLISTA DK sådan en allevegne noget i vejen om hvis SE en sådan överallt något fel om om Det svenska om heter på danska hvis om. Hvis används i betydelsen ifall: hvis det sner i morgen (SE: om det snöar i morgon), hvis du ikke kommer så... (SE: om du inte kommer så...) Det danska om används i betydelsen huruvida: jeg ved ikke om det her er godt nok (SE: jag vet inte om det här är bra nog) Den danska prepositionen om motsvaras dock oftast av en annan preposition på svenska. Det heter t ex: om natten (SE: på natten) dreje om hjørnet (SE: svänga runt hörnet) om søndagen (SE: på söndagarna) rundt om huset (SE: kring huset) en gang om ugen (SE: en gång i veckan) vejr lynede tordnede skyllede ned byen lukkede op (lukke (i) bunden edderduns-dyne lukket mine øjne mærket ømskindet kone väder blixtrade åskade vräkte ner staden öppnade stänga) botten ejderduntäcke blundat känt känslig, ömskinnat fru, hustru, kvinna Fru används på danska, liksom på svenska, ihop med namn: fru Hansen. Det heter också frk (frøken) Jensen och hr Petersen. Frue och hustru används huvudsakligen i finare sammanhang: direktørens frue, ambassadørens hustru. Annars heter det Hansens kone Peters kone. 9

10 Några danska småord DK ad allerede alligevel da alene SE längs, genom, åt redan ändå, i alla fall när, eftersom, då ensam, vara DK ensom enkelt enlig SE ensam, känna sig enstaka enslig, ensamstående, ensam, enstaka, isolerad Fonetik Ordet fonetik betyder läran om språkljuden, dvs läran om de ljud som vi sätter ihop till ord och meningar. Vill vi lära oss ett språk måste vi känna till lite grann om hur vi egentligen bildar ljuden och om hur vi kombinerar dem till begripligt tal. Vi bör ha en idé om ordens betoning, om vokalernas längd och om bokstävernas uttal i olika sammanhang. Danskan och svenskan har en gemensam språkhistoria och likheterna mellan språken är många. Så är också skillnaderna. Därför kommer du efterhand som du går igenom de enskilda bokstävernas uttal både få titta på likheterna och lära dig de väsentliga skillnaderna. Ordens betoning Ett enstaka ord är alltid betonat, men när vi sätter ihop ord i meningar blir vissa ord betonade och andra obetonade. Mönstret för vilka ord vi betonar är detsamma i svenskan och i danskan. Som regel är det småorden som blir utan betoning: jeg, du, man, en, den, de, at, og, i, på, til m fl. Även när det gäller vilken del av ett flerstavigt ord som betonas finns en överensstämmelse mellan svenska och danska. Oftast ligger betoningen på den första stavelsen: I hesten ( I hästen), I båden ( I båten), I skabet ( I skåpet). Några skillnader i betoning finns det dock mellan de båda språken: Prefixet u- är oftast obetonat på danska men betonat på svenska: u I mulig ( I omöjlig), u I skyldig ( I oskyldig) Prefixet er- är obetonat på danska men betonat på svenska: er I fare ( I erfara), er I statte ( I ersätta) Orddelen -entlig är obetonad på danska men betonad på svenska: I offentlig, (of I fentlig), I væsentlig (vä I sentlig) Ändelsen -deles är betonad på danska men obetonad på svenska: sær I deles, frem I deles, al I deles ( I alldeles) En annan betoningsskillnad mellan de båda språken är att man på svenska uttalar både de betonade och de obetonade stavelserna någorlunda 10

11 tydligt. Det gör man inte på danska. Där har man ett distinkt uttal enbart av de betonade stavelserna. De obetonade, däremot, artikuleras dåligt, vilket är OK för en annan dansk men naturligtvis gör det svårt för en svensk att uppfatta orden. Det danska stød Ett speciellt fenomen i danska språket är stødet, en egenhet som danskan endast delar med ett fåtal av världens övriga språk. Vad är då detta stød och vad har det för funktion? Jo, det är ett sätt att snabbt och under mycket kort tid störa stämbandens regelbundna svängningar, så att det uppfattas som ett stopp i talet. Enligt språkforskarna påminner det om det engelska thin k och ca tch och om ett speciellt knarrande uttal av det svenska ja ha och nä ä. Stødets funktion är att skapa en skillnad mellan ord som annars skulle låta likadant och det förekommer mest i enstaviga ord. Följande är några exempel: Med stød mand (substantivet man) hund maj (månaden maj) anden (ankan) maler (målar) sulten (hungern) Møller (namn) byer (städer) tanken (tank) han havde lyst med lommelygten (ficklampan) de tog toget (tåget) kl 5 Utan stød man (pronomenet man) hun (hon) mig anden (en annan) maler (målare) sulten (hungrig) møller (kvarnar) byger (skurar, verb) tanken (tanke) det er lyst (ljust) om natten i går var det tåget (dimmigt) Merparten av danskarna är knappt medvetna om att de använder ett stød, och ännu mindre när de gör det. Detta faktum gör det naturligtvis inte lättare för en utlänning att tillägna sig stødet. Förtvivla dock inte. Språkforskarna anser nämligen att man inte behöver kunna använda något stød. Det förekommer huvudsakligen i riksdanskan och saknas i vissa sydliga dialekter, där folk bevisligen klarar sig utmärkt utan. De danska vokalerna De danska vokalerna a, e, i, o, u, y, æ, ø och å är egentligen rätt lika de svenska motsvarigheterna, fast de flesta av dem uttalas lite annorlunda, dvs de bildas på annat ställe i munnen. Uppställningen på nästa sida visar starkt förenklat hur vokalerna uttalas. Horisontellt visas var ljudet bildas i munnen och vertikalt hur mycket man öppnar munnen vid uttalet. 11

12 Främre vokaler Bakre vokaler Stängd i y u Halvstängd e ø o Halvöppen æ å Öppen a Vokalernas längd De långa vokalerna uttalas i stort sett så som man förväntar sig att de ska uttalas när man ser dem skrivna. Nu kan vokalerna också vara korta och en genomgående regel är att en kort vokal uttalas mer öppet än den motsvarande långa. En annan huvudregel är att oftast när det finns ett r i närheten blir vokalen öppnare än den korta vokalen. Exempel et banner [ I banəɹ] (ett baner) och et barn [ I bα:ɹn] En vokal med stød är inte i sig en lång vokal, men den uppför sig som en sådan och brukar räknas dit. Exempelvis låter ett å med stød som ett långt å : Med lång vokal Med stød Med kort vokal våde [ I vå:ðə] (blöta) våd [vå:ð] (blöt) vådt [vɔt] (blött) være [ I væ:ɹə] (vara) vejr [væ:ɹ] (väder) værre [ I väɹə] (värre) Det är alltså viktigt att veta om en vokal är lång kort när man ska uttala danska ord men hur ska man nu veta det? Jo, det finns naturligtvis regler för detta. De är väldigt detaljerade, men förenklat kan sägas att vokalen är lång när den förekommer inne i ett ord och följs av en enstaka konsonant: t ex døbe [ I dø:bə] (döpa), mene [ I me:nə] (mena), kile [ˈki:lə] (kil) vokalen är kort när den förekommer inne i ett ord och följs av en dubbelskriven konsonant av ett antal (två flera) konsonanter: t ex dyppe [ I døbə] (doppa), mindre [ I mendrə] (mindre), kilde [ I kilə] (källa) Vid enstaviga ord där vokalen följs av en enstaka konsonant kan man inte omedelbart se om vokalen är lång kort. Vad gör man då? Jo, tittar på den bestämda formen. Är konsonanten dubbelskriven i bestämd form är vokalen kort i både bestämd och obestämd form, annars är den lång. 12

13 Exempel Kort vokal dug duggen (dagg) nød nødden (nöt) Lång vokal dug dugen (duk) nød nøden (nöd) ÖVNING 2 Ordens betoning och vokalernas längd Lyssna igen på Prinsessen på ærten och ange betoningen i flerstaviga ord genom att sätta ett betoningsstreck ( I ) framför den betonade stavelsen. Exempel Der var en I gang... han I ville... en prin I sesse... det I skulle I være en I rigtig prin I sesse Gå därefter igenom textens huvudord (dvs substantiv, adjektiv och verb). Ange de långa vokalerna genom understrykning. Exempel han ville have sig... det skulle være en rigtig... Så bankede det på byens Grammatik För många är nog grammatiken något som de helst vill slippa befatta sig med. Men grammatiken utgör en sorts ledstång när det gäller språkförståelsen. Och det går att lära sig de grammatiska regler man behöver utan råpluggande genom att se dem i sitt sammanhang, förstå deras tillämpning och använda dem om och om igen. Den grammatiska ledstången får du presenterad i det följande. Reglerna tillämpar du sedan i anslutning till texterna. Det är endast de delar av den danska grammatiken som är mest intressanta för en svensk som tas upp här. Hela tiden jämförs de med svenskt språkbruk för att likheter och skillnader ska bli tydliga. Substantiv en et? Ett svenskt substantiv har som obestämd artikel antingen en ett (en stol, ett bord). De flesta substantiv (ca 75 %) har en. Det är likadant på danska (en stol, et bord). En god tumregel är dessutom att har ett svenskt ord en, har även det motsvarande snarlika danska ordet en. Naturligtvis finns det undantag från denna regel. Exempelvis heter det en bild på svenska och et billede på danska. På nästa sida hittar du exempel på andra ord som på svenska har en och på danska et. 13

14 bal blik bur bureau bæger bæst digt firma flag (SE: flagga) fyr gardin glimt (SE: skymt) kammer karneval kup kys legeme (SE: kropp) lem lokale løg (SE: lök) menneske møbel måltid orgel punkt pust sand skilt (SE: skylt) skjold (SE: sköld) skrift sogn (SE: socken) spejl (SE: spegel) suk syn teater toilet vink vers Även ord på -skab (venskab, fangenskab), på -ti (dementi, demokrati) och på -ur (diktatur, docentur m fl) har et före i obestämd form. Det finns förstås skillnader i motsatt riktning. Det heter t ex ett café på svenska men en kafé på danska. Andra ord som på svenska har ett och på danska en är t ex akkord arv bi blok (SE: block) brøk (SE: bråk) bås dåb (SE: dop) fejl (SE: fel) fiasko figen finger foragt fornuft helgen (SE: helgon) hån interesse jubel kaffe krig kval larm lyd (SE: ljud) løve (SE: lejon) lås mode mønt pris pære rosin rus stald stime straf streg sveske (SE: sviskon) tale te trods trold tvivl vin vis vold Också ord på -stand har en före (forstand, modstand m fl). Bestämd och obestämd artikel Den obestämda artikeln en et står alltid framför substantivet: en stol, et bord. I bestämd form fogas artikeln -(e)n -(e)t liksom på svenska, som en ändelse till substantivet: stolen, bordet. Kommer det ett adjektiv före substantivet har vi i obestämd form: en brun stol, et brunt bord. I bestämd form blir det: den brune stol, det brune bord. 14

15 I bestämd form plural blir det: de brune stole, de brune borde. Lägg här märke till att någon dubbel bestämd form (dubbel artikel) inte förekommer på danska. På danska säger man de brune stole (SE: de bruna stolarna) och det brune bord (SE: det bruna bordet). Inte h finns i danskan uttryck som svenska språket vita huset. Det heter det svenske sprog och det hvide hus. Singular och plural När vi på svenska bildar plural av ett substantiv fogar vi ändelserna -or, -ar, -er ingenting ( ) till grundformen: flera flick-or, flera pojk-ar, flera tjej-er och flera barn ( ). På danska lägger vi till -e, -(e)r ingenting ( ): flere stol-e, flere måned-er, flere pige-r (flickor) och flere sten ( ). Ändelsen -(e)r är den absolut vanligaste. Den finns hos 75 % av substantiven. Naturligtvis förekommer i danskan oregelbundna substantiv och förvånansvärt ofta är samma ord oregelbundet böjda på båda språken. Jämför följande ord: SE en bonde flera bönder en stad flera städer en ko flera kor DK en bonde flere bønder en stad flere stæder en ko flere køer När det gäller bestämd form på ord i plural har svenskan nästan alltid -na som ändelse till den obestämda formen, t ex alla flickor-na, alla pojkar-na, alla tjejer-na (men alla barn-en). På danska läggs -(e)ne till den obestämda formen, t ex alle stole-ne, alle måneder-ne, alle piger-ne och alle sten-(e)ne. Substantivändelserna kan sammanfattas i följande schema där x betecknar ordets stam (stol, måned, pige och sten). Obestämd form Bestämd form Singular x x + (e)n stol, pige, bord, måned, sten stol(en), pige(n), sten(en) x + (e)t bord(et) Plural x + e (x + e) + ne bord(e) stole(ne), borde(ne) x + (e)r (x + (e)r) + ne måned(er), pige(r) måneder(ne), piger(ne) x + ( ) (x + ) + ene sten( ) sten(ene) 15

16 Ska man uttrycka ägande, genitiv, lägger man bara till ett -s, precis som på svenska, till den aktuella formen: en pige-s, pigen-s, flere piger-s och alle pigerne-s. Vid ord som redan slutar på ett s-ljud fogar man i skriftspråket till en apostrof: Marx, Frits, Jens. I talspråk kan man lägga till -es: Frits-es, Jens-es. ÖVNING 3 Substantivens böjning samt bestämd och obestämd artikel Skriv följande substantiv från Prinsessen på ærten i bestämd form singular samt i obestämd och bestämd form plural. Ange dessutom obestämd och bestämd artikel. Obestämd form Bestämd form Bestämd artikel Sing en prins prinsen den gode prins Plur flere prinser alle prinserne de gode prinser Sing... prinsesse......smukke... Sing... verden......store... Sing... vej......lange... Sing... aften......lyse... Sing... vejr......dejlige... Sing... regn......kolde... Sing... by......store... Sing... port......tunge... Sing... konge......gamle... Sing... Gud......hedenske... Sing... vand......varme... 16

17 Obestämd form Bestämd form Bestämd artikel Sing... hår......lange... Plur... klæder......fine... Sing... næse......lange... Sing... sko......brune... Sing... hæl......høje... Sing... dronning......gamle... Sing... kammer......lille... Sing... ært......grønne... Sing... bund......hårde... Sing... seng......bløde... Sing... madras......tykke... Sing... dyne......varme... Sing... nat......mørke... Sing... morgen......lyse... Sing... øje......blå... Sing... krop......lille... Sing... kone......gamle... Sing... historie......gode... 17

18 Användandet av danskt der Ordet der används i många sammanhang. Man säger 1. Manden, der kom gående på gaden (SE: Mannen som kom gående på gatan ) 2. Der ligger et smukt hus! (SE: Där ligger ett vackert hus!) 3. Der kommer en mand cyklende på fortovet. (SE: Det kommer en man cyklande på trottaren.) Här ska vi titta närmare på det tredje exemplet, dvs de fall där det dans ka der motsvarar svenska det. Det gäller i följande två situationer: Vid opersonliga passivkonstruktioner Exempel Der snakkes for meget. (SE: Det pratas för mycket.) Snart serveres der varm mad. (SE: Snart serveras det varm mat.) Skal der ikke gøres rent her? (SE: Ska det inte städas här?) När der är ett tillfälligt subjekt som följs av det egentliga subjektet, vilket är ett substantiv i obestämd form (singular plural) Exempel Der var engang en fattig mand. (SE: Det var en gång en fattig man.) Der plejer at komme folk hertil ved 8-tiden. (SE: Det brukar komma folk hit vid åttatiden.) Der står en lysestage på bordet. (SE: Det står en ljusstake på bordet.) I andra fall används på danska det liksom på svenska. Exempel Det sner. (SE: Det snöar.) Det var godt du kom. (SE: Det var bra att du kom.) ÖVNING 4 När används der respektive det på danska? Fyll i der respektive det i de danska exemplen nedan. A Overalt var... prinsesser men ingen rigtige prinsesser B var altid noget i vejen C var synd D er dejligt vejr i dag E kommer snart bedre tider F blev aften og vældig mørkt G stod nogen udenfor H er lidt vel tidligt at spise frokost I Hvad står i avisen i dag? J skrives så meget dumt! K har gjort ondt hele natten L siges at hun er en rigtig prinsesse 18

19 Vad betyder det? A At få luft 1 At få afløb for sine følelser (att ge utlopp för sina känslor) X At komme op til overfladen (att komma upp till ytan) 2 At hvile efter en anstrengelse B At falde på maven 1 At være helt ukritisk mod nogen (att falla i farstun) X At være ude på glat is 2 At bære sig klumpet ad C At kunne krybe i et musehul 1 At komme igennem noget som er svært X At ville gøre sig så lille som en mus 2 At ville forsvinde fra noget ubehageligt Lömska likheter En av de vanligaste fallgroparna när det gäller svenska och danska är att orden kan se mycket lika ut men ha helt olika betydelser. Vi kommer att i varje kapitel ge några exempel under rubriken Lömska likheter. Uppställningen läses från vänster till höger så att anhängare på svenska heter tilhænger på danska. Det snarlika danska ordet anhænger betyder släpvagn på svenska. SE DK SE anhängare tilhænger anhænger släpvagn avdrag fradrag, korrektur afdrag avbetalning avi meddelelse avis tidning bakbord bagebræt bakkebord brickbord begrunda tænke over, grunde over begrunde ge skäl för, motivera, bevisa bena skilning, tage benene ud af en fisk bene skynda sig, springa, ränna, rusa SVAR: A 1, B 1, C 2 19

20 bestyra betjänt blommor blöt bruka besørge, ordne arrangere bestyre (herskabs)tjener betjent blomster blommer våd blød pleje bruge förvalta, förestå, administrera poliskonstapel plommon mjuk använda ÖVNING 5 Välj rätt ord Läs igenom meningarna nedan. Välj med hjälp av uppställningen ovan och på föregående sida de rätta danska och svenska orden och fyll i dem i luckorna. Exempel De tillhörde hans trognaste anhängare. De tilhørte hans mest trofaste tilhængere. men: Vi er nødt til at have en anhænger (SE: släpvagn) for at kunde fragte det hele. A Du kommer att få avdrag på veckopengen på lördag. Du får et i dine lommepenge på lørdag. men: (SE: ) var en stor udgift i familiens budget. B I går kom det en avi från banken. I går kom der en fra banken. men: Hvilken tror du er den største (SE: ) i Danmark? (Aktuelt, Berlingske Tidende, Information, Jyllands-Posten Politiken?) C Brukar du använda bakbordet när du bakar? Plejer du at bruge når du bager? men: (SE: ) stod henne under vinduet i stuen. 20

21 D Det fanns anledning att allvarligt begrunda hennes inlägg i debatten. Der var al grund til for alvor at hendes indlæg i debatten. men: Han kunne på en udmærket måde (SE: ) sit forslag. E F Han har benan på vänster sida. Han har i venstre side. men: Han (SE: ) af sted for at nå det. De hade mycket att bestyra inför bröllopet. De havde meget at inden brylluppet. men: Han forstod rigtigt at (SE: ) det store gods. G I dag är det endast i gamla filmer som man kan träffa på en betjänt. I dag er det bare i gamle film man kan møde en. men: (SE: ) kom gående lige hen imod mig på gaden. H Så snällt av dig att ge mig blommor. Hvor er det sødt af dig at give mig. men: Jeg kan bedre lide de blå (SE: ) de gule er for sure. I Hunden kom hem och var kall och blöt. Hunden kom hjem og var kold og. men: Derfor lagde vi den i dens varme og (SE: ) hundekurv. J Vi brukar åka tåg till sommarstugan. Vi at tage toget til sommerhuset. men: Vi (SE: ) altid bilen til mindre ærinder. 21

22 Goddag och farvel Börja med att läsa igenom hälsningsfraserna nedan. Träna sedan i par med att kombinera hälsningsfraserna med rätt svar. Byt roller. Läs därefter igenom fraserna kring ett telefonsamtal. Arbeta i par och träna på att svara på A:s förfrågan med uttryck som: Ja, et øjeblik, Jeg skal lige kalde på ham, Han kommer straks, Skal jeg bede ham ringe til dig/dem?, Han er desværre ikke tilstede, Han er optaget lige nu, Han er lige gået til frokost, Hej och Farvel (och ha det godt). A och B träffas A: Goddag. Hvordan har du det? B: Goddag. (Jeg har det) fint. (SE: Hur mår du?) Hej. Hvordan har du det? Hej. (Jeg har det) fint! Dav [dau]. Hvordan har du det? Dav. (Jeg har det) fint! Tak for dit brev! Ha en god dag! (SE: Ha en bra dag!) God arbejdslyst! Farvel (SE: Adjö) Farvel med dig Farvel så længe (SE: Hej så länge) Hej På gensyn [ˈgensyn]. (SE: På återseende) Selv tak! (SE: Varsågod!) Tak i lige måde! (SE: Tack det samma!) Tak i lige måde! (SE: Tack detsamma!) Farvel Farvel Farvel Hej På gensyn A börjar och slutar ett telefonsamtal Goddag. Det er Hanne Olsen. Jeg skulle tale med Peter Larsen. Hej. Det er Hanne Olsen. Jeg vil gerne tale med Peter. Dav. Det er Hanne Olsen. Jeg søger Peter Larsen. mer informellt Hej. Det er Hanne. Jeg skal snakke med Peter Larsen. Dav. Det er Hanne Olsen. Er Peter der? Er der mere du gerne ville vide? mer informellt Du, jeg må løbe nu. (SE: Nu måste jag sluta.) 22

23 Träna hemma A Gör färdigt övningarna 1 5. Rätta sedan med hjälp av facit. B Skriv en sammanfattning av Prinsessen på ærten med så många danska ord från texten som möjligt och/ förbered en muntlig sammanfattning. C Gör egna meningar där du använder substantiv i bestämd form och i flertal. D Gör själv exempel kring följande lömska likheter: SE DK SE blunda lukke øjnene blunde slumra, ta sig en lur blus bluse blus bloss, fackla, låga bog bov (skinke) bog bok buk bug buk bock, bagge, bugning boll bold, kugle bolle bulle, bål (skål), pippa (verb) E Gå till cd:n och lyssna på den inspelade uppläsningen av Prinsessen på ærten samtidigt som du läser texten. Försök härma och läs sedan själv texten högt. F Gå till cd:n och gör övningen Har du förstått? Besvara sedan följande frågor skriftligen och på danska (använd svenska ord när du inte vet de danska): Varför reste prinsen hela världen runt? I vilket skick var flickan som stod utanför porten och sa sig vara en prinsessa? Vad gjorde den gamla drottningen i sängkammaren? Hur sov prinsessan på natten? Varför skulle drottningen testa den påstådda prinsessan? 23

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu Svenska språket Grammatik www.sofiadistans.nu 1 Innehåll Grammatik De 9 ordklasserna... 4 Substantiv... 5 Adjektiv... 6 Verb... 7 Pronomen... 8 Personliga pronomen... 8 Possessiva pronomen... 9 Relativa

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Gissa mitt ord. OrdAF. Vad är det som är rött med svarta prickar? Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi

Gissa mitt ord. OrdAF. Vad är det som är rött med svarta prickar? Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi Gissa mitt ord Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi Vad är det som är rött med svarta prickar? OrdAF Gissa mitt ord Gåtor av Inga Magnell Illustrationer av Pia Niemi OrdAF AB Postadress: Domherrevägen

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Claire Llewellyn Jon Stuart

Claire Llewellyn Jon Stuart Claire Llewellyn Jon Stuart Till er där hemma Innan ni läser Samtala om boken. Titta tillsammans på framsidan. Vad ser ni på bilden? Läs titeln och baksidestexten. Låt ditt barn berätta vad boken handlar

Läs mer

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Handitek Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Studiehandledning för nybörjare

Studiehandledning för nybörjare Studiehandledning för nybörjare Innehåll Inledning... 3 1. Språkets historia och utbredning... 4 2. Språkets grunder och uttal... 4 3. Vardagsfraser, hälsningsfraser... 4 4. Räkna, pengar... 5 5. Tid...

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder.

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder. LJUDLEK Vad är språklig medvetenhet? Små barn använder språket för kommunikation HÄR och NU, och det viktiga är vad orden betyder. Man kan säga att orden är genomskinliga, man ser igenom dem på den bakomliggande

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009 Instruktioner: Du har 15 minuter på dig per prov. Varje fråga har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar/prov. Facit finns i slutet av dokumentet. Miniprov för Dag 1, 1 september 2009:

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist MATTESPANARNA Spanarboken ÅR 4 Lena Zetterqvist ISBN 978-91-47-10120-7 2011 Lena Zetterqvist och Liber AB projektledare Mirvi Unge, Maria Österlund redaktör Inger Strömsten omslag Marta Coronel grafisk

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen

Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Ett dockhem Arbetsmaterial för läsaren Författare: Henrik Ibsen Arbeta med ord Skriv på ett separat papper. Adjektiv Titta i ordlistan i slutet av det här materialet. Skriv av alla ord som är adjektiv.

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Förord. Alla vokaler finns med plus de konsonanter som brukar vålla problem. Stort utrymme får övningar

Förord. Alla vokaler finns med plus de konsonanter som brukar vålla problem. Stort utrymme får övningar Förord Hör och härma är ett lättillgängligt material för uttalsträning i svenska som andraspråk. Det vänder sig dels till lärare som hjälp vid handledning och träning i klassrummet, dels till studerande

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

Svenska Rum 2: Grammatikövningar

Svenska Rum 2: Grammatikövningar Grammatikövningar Svenska Rum 2: Grammatikövningar Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Se Lathund i grammatik s. 330 Ordklasser 1. Vilka av de nio ordklasserna är de understrukna orden exempel på?

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-01-15 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Utdrag ur osv. I test och osv. I reparationsbok

Utdrag ur osv. I test och osv. I reparationsbok Utdrag ur osv. I test och osv. I reparationsbok Del 1 Ord UTDRAG UR TEST (förminskat) Vilket ord betyder nästan samma sak? respekt skrytsam röja upp provocera hänsyn ignorera hoppa över hemlig oduglig

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

LÄS, TÄNK OCH LÖS STEG SOMMARJOBBET

LÄS, TÄNK OCH LÖS STEG SOMMARJOBBET LÄS, TÄNK OCH LÖS STEG 2 SOMMARJOBBET Copy ISBN 978-91-86611-68-2 2013 Mirvi Unge Thorsén och Askunge AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Oskar Jonsson Första upplagan 1 Boken uppfyller miljökraven

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Romanska språk, frågor och uppgifter

Romanska språk, frågor och uppgifter Romanska språk, frågor och uppgifter PN C 054 av Eva Tidner, 2013 Frågor och uppgifter: 1. Ta reda på var dessa språk och dess viktigaste dialekter talas och var de ligger med hjälp av kartor! 2. Ta reda

Läs mer

Åk 1-3, Mellanhedsskolan & Dammfriskolan, Malmö Stad, Ht-13

Åk 1-3, Mellanhedsskolan & Dammfriskolan, Malmö Stad, Ht-13 Åk 1-3, Mellanhedsskolan & Dammfriskolan, Malmö Stad, Ht-13 Lärandeobjekt Kunna sätta punkt och stor bokstav när man skriver en löpande text Avgränsning av Lärandeobjektet Lärandeobjektet har avgränsat

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Familjen. alsten VARDAGSMATTE. Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

Familjen. alsten VARDAGSMATTE. Victoria W Gustafsson Anette S Panboon Familjen D alsten VARDAGSMATTE Victoria W Gustafsson Anette S Panboon isbn 978-91-86611-64-4 2013 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB produktion Mirvi Unge Thorsén illustration Helena

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Välkommen på kurs! Aktivera din svenska Tisdagen den 29 september 2015 Sofia Sevón E-post: sofia.sevon@aalto.fi Telefon: 050-5638032

Välkommen på kurs! Aktivera din svenska Tisdagen den 29 september 2015 Sofia Sevón E-post: sofia.sevon@aalto.fi Telefon: 050-5638032 Välkommen på kurs! Aktivera din svenska Tisdagen den 29 september 2015 Sofia Sevón E-post: sofia.sevon@aalto.fi Telefon: 050-5638032 Några utgångspunkter Samarbete är alltid tillåtet Här gäller learning

Läs mer

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Dialekt i Gerlesborg Ett nordbohuslänskt arv Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Källa: www.eniro.se Källa: www.eniro.se 2005 Min definition av Gerlesborg Källa: www.eniro.se (högra kartan har manipulerats)

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska.

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. Kapitel 2 - Yrken Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. På väggen: plansch/affisch med olika yrken. Läraren presenterar de olika yrkena på affischen

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Den här lektionen: Vi pratar om: egenskaper utseende fraser med adjektiv Grammatik Adjektivkomparation + repetition av adjektiv i grundform Fraser + ord Negativa egenskaper: Snål

Läs mer

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ).

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ). Kapitel 11 Kläder Aktivering 11.1. Jens ska köpa nya kläder. Vi lär oss vad olika klädesplagg heter på svenska. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 11/1 och läser texten. Tillsammans märker deltagarna

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on

gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Svenska språkets struktur: gramma%k pronomen, a-ribut, adjek%v (fraser), räkneord och syntak%sk funk%on Helen Winzell (rum 4315, Key- huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se hon pronomen Pronomen istället

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Lektion 8 Yrken Sammansatta ord Grammatik Adjektiv i efterställd position Inte...utan Både...och Varken...eller Repetion av ordföljd!

Lektion 8 Yrken Sammansatta ord Grammatik Adjektiv i efterställd position Inte...utan Både...och Varken...eller Repetion av ordföljd! Lektion 8 Lektion 8 Yrken Sammansatta ord Grammatik Adjektiv i efterställd position Inte...utan Både...och Varken...eller Repetion av ordföljd! Yrken: Lärare (fröken, magister) Läkare (doktor) Lantbrukare

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Facit Repetition ordklasser och satsdelar Bas och Fortsättning (s. 8-95)

Facit Repetition ordklasser och satsdelar Bas och Fortsättning (s. 8-95) Facit Repetition ordklasser och satsdelar Bas och Fortsättning (s. 8-95) 1. 2. Exempel på frågor, som man kan ställa till svaren. a) Vad har du ätit till lunch idag? b) När kommer bussen? c) Hur var han

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer