Värmlands kulturplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands kulturplan 2013 2015"

Transkript

1 Sida 1(13) Datum Dnr RV Värmlands kulturplan Program för utveckling av kulturen i Värmland Komplettering inför verksamhetsåret 2014 Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 REGION VÄRMLAND Innehåll Förord... 3 Kulturplanen en läsanvisning... 4 Verksamhetsområden... 5 Scenkonst: professionell teater-, dans- och musikverksamhet... 5 Dans... 5 Teater... 5 Bildkonst och konsthantverk... 7 Museiverksamhet och kulturarv... 7 Värmlands Museum... 7 Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi... 9 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Riksteatern Värmland Främjande av hemslöjd Kulturcentrum (fd Slöjd i Värmland) Biblioteksverksamhet Kulturcentrum (fd Länsbiblioteket i Värmland) Regional enskild arkivverksamhet Föreningsarkivet i Värmland (fd Folkrörelsernas arkiv för Värmland) 12 Värmlandsarkiv Svenska Migrationcentret (fd Sverige Amerika Centret) Kulturen i samspel Kultur i skolan Ekonomiska ställningstaganden Anslag Genomförande och uppföljning av kulturplanen Region Värmlands roll Ansvarsfördelning Bidragsgivning... 13

3 REGION VÄRMLAND Förord Med kulturplanen som underlag tog Värmland steget in i kultursamverkansmodellen Inför verksamhetsåret 2014 är våra ambitioner och insatser i kulturplanen i allt väsentligt oförändrade. Det finns dock anledning att på några punkter förtydliga, uppdatera och komplettera utvecklingsinsatserna i den ursprungliga planen. Det är viktigt att vi kan skapa en regional samsyn och tydlighet kring kulturpolitiken. Samverkan mellan verksamheter, mellan länder, regioner och kommuner, mellan amatörer och professionella, mellan skilda konstarter är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Kulturens egenvärde slås fast i de nationella kulturpolitiska målen och ska vara vägledande också för den regionala kulturpolitiken. Samtidigt är kulturen en självklar del av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Den bidrar till regionens attraktivitet, besöksnäringens utveckling, kompetensutveckling, folkhälsa och flera andra utvecklingsområden. Genom arbetet med att ta fram och genomföra den regionala kulturplanen har vi fördjupat dialogen om kulturen och dess roll i samhällsutvecklingen och lagt grunden för en ökad samverkan mellan olika aktörer. Tomas Riste Regionråd Catarina Segersten Larsson Regionråd

4 REGION VÄRMLAND Kulturplanen en läsanvisning Värmlands kulturplan är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av kulturen i Värmland under åren Den utgör också underlag för Region Värmlands ansökan om statsbidrag från Statens kulturråd i de delar av programmet som avses få statlig medfinansiering. Kulturplanen och kompletteringen inför verksamhetsåret 2014 är politiska dokument, fastställda av regionfullmäktige. Fokus ligger därför på insatser som görs av Region Värmland och/eller de regionala kulturverksamheterna eller av den regionala nivån i samverkan med kommunerna. Verksamheter eller institutioner? Den lagstiftning som reglerar kultursamverkansmodellen använder begreppet kulturverksamhet för att beskriva mottagarna av statsbidrag. I kulturplanen har vi valt att använda samma begrepp när vi samlat beskriver de tio verksamheter/ institutioner som erhåller statsbidrag inom ramen för modellen: Wermland Opera, Västanå Teater, Värmlands Museum, Föreningsarkivet i Värmland, Föreningen Värmlandsarkiv, Riksteatern Värmland, Dans i Värmland, Film i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland och Slöjd i Värmland. Från 2014 är de fyra senare verksamheterna inte längre organisatoriskt fristående, utan ingår i Region Värmlands verksamhet Kulturcentrum. Begreppet kulturell verksamhet används i planen när vi önskar beskriva ett större antal aktörer än de som erhåller statsbidrag.

5 REGION VÄRMLAND Verksamhetsområden Scenkonst: professionell teater-, dans- och musikverksamhet Dans Kulturcentrum genomför med start hösten 2013 en förstudie om en innovativ utvecklingsmodell för professionell dans- och filmutveckling i samverkan, där idén om ett dans- och filmlabb i Karlstad är central. Modellen syftar till att öka möjligheterna att ta del av professionell dans som scenkonst och att verka som professionell danskonstnär i länet genom såväl gästspel och residens som konstnärliga projekt, inte minst i samverkan med filmområdet. Labbet är tänkt att bli en plattform, en kreativ exponerings- och mötesplats och utvecklingsmiljö för områdets aktörer, både konstnärligt och pedagogiskt. Region Värmland kommer under 2014 att ta beslut om hur förslagen i förstudien om dans- och filmlabb fortsatt ska hanteras i projektfinansiering och i budgetarbetet inför Teater Wermland Opera 2014 inleds med en trettondagskonsert med orkestern och solister, som även går ut på turné i länet. Under januari spelas också de sista föreställningarna av musikalen Shrek. Under våren genomförs ett utvecklingsprojekt, ett modernt barockprojekt baserat på Monteverdis Orfeo. Föreställningen ska ges en modern klang med artister från olika genrer på scenen. Under sommaren 2014 fortsätter satsningen på musikteaterföreställningar och konserter under juni-juli. Höstens stora produktion blir Revolutionstrilogin, en cykel bestående av Barberaren i Sevilla, Figaros bröllop och Fidelio. De presenteras som en enhet med genomgående roller i alla tre operorna, och spelas som en fortlöpande handling under en och samma vecka. Trilogin får premiär 2014 med en spelperiod som sträcker sig in i Den planeras gå vidare till andra operahus som ett större samarbetsprojekt. Orkesterns abonnemangsserie har ökat sin publik; i dag har den ett snitt på personer. Serien kommer att utökas med ytterligare en konsert För att bredda repertoaren ges också serien Klassisk lördag på Karlstads teater. För barn och unga planeras produktioner både på de fasta scenerna och på turné. Samtliga stadier erbjuds musik eller musikteater varje säsong. Liksom tidigare år avslutas året med en julturné i mindre bygdegårdar och samlingslokaler runtom i länet. Under 2012 genomfördes en samproduktion med Nils Landgren, Bohuslän Big Band och Wermland Operas orkester. Inför 2015 planeras samarbetet få en fortsättning genom ytterligare en svensk konserthusturné samt en USA-turné. Wermland Opera har tagit en mera aktiv roll som producent/leverantör av musikteater för Mellansverige genom att spela Evigt ung på Örebro Länsteater en månad hösten Dessutom har dekorer sålts vidare till andra teatrar i Sverige och Norge. Särskilt den norska musikteaterbranschen har visat intresse för ett ökat samarbete i olika former; det senaste exemplet är Shrek. Samarbeten med operahus i Tyskland och Österrike ska fördjupas under de kommande åren, liksom samverkan med fasta samarbetspartners i Norge och

6 REGION VÄRMLAND Danmark. Internationella gäster både i produktionsgrupp och på scenen säkrar ett fortsatt inflöde av internationella konstnärliga influenser. Wermland Opera prioriterar i sin verksamhet kvinnliga kompositörer, ofta okända, både på musikalsidan, konsertant opera och som del av varje offentlig konsert med Wermland Operas orkester. Under hösten 2013 genomför Wermland Opera en utredning med avsikt att ta fram beskrivningar av möjliga framtidsscenarier för verksamheten. Utredningen finansieras av Region Värmland och Karlstads kommun. Den ska redovisas senast 31 januari 2014 och ligga till grund för kommande politiska ställningstaganden inför perioden I utredningen ska bland annat frågorna kring operans regionala musikansvar belysas. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Under 2013 avslutas projektet Kultur som minnesmiljö i samverkan med Värmlands Museum och fyra kommuner. Utvärdering av projektet sker under hösten 2013 under ledning av projektägande kommuner. Därefter fattas beslut om hur erfarenheterna från projektet kan föras vidare i projekt eller ordinarie verksamhet. I samarbete med sex kommuner i Värmland genomförs Färgspel, ett multikulturellt projekt. En pilot framfördes på Svensk Scenkonsts stämma i Karlstad i maj Planen är att alla kommuner först gör sitt eget Flera Färger med mindre krav på teknik, musiker med mera. Wermland Opera kommer sedan att sammanföra samtliga föreställningar till ett Färgspel med professionella musiker, koreografi och teknik. Västanå Teater Uppsättningen av Nils Holgersson i Berättarladan 2013 blev en stor publik- och kritikersuccé. Västanå Teater noterade nytt publikrekord, cirka besökare, med idel utsålda föreställningar. På grund av det stora publiktrycket har man beslutat att sätta upp föreställningen på nytt sommaren Det skapar dessutom ökat utrymme för teaterns utvecklingsarbete inför Övriga produktioner 2014 sätter Västanå Teater upp Kung Oidipus i samarbete med Riksteatern. Ensemblen blir lite större än vad teatern tidigare haft i sina turnéföreställningar. Föreställningen turnerar under våren över hela landet och under hösten i huvudsak i Värmland. Under året spelas också Farmors historier på turné, en mindre föreställning där musiken och sången står i fokus vid sidan av berättandet. Föreställningen bygger på ett antal av Selma Lagerlöfs berättelser. Detta ligger i linje med ambitionen att på sikt eftersträva en breddad repertoar med fler årliga uppsättningar. Gästspel Västanå Teater planerar att genomföra 2-3 gästspel per termin. Gästspelen kommer att äga rum i teaterns lokaler på Brårud och är en medveten satsning för att öka utbudet av kulturupplevelser i närområdet. Utbildningar Sedan 2009 samarbetar Västanå Teater med Karlstads universitet/musikhögskolan Ingesund kring en årligt återkommande högskolekurs i Berättande teater om 45 högskolepoäng. På grund av nya direktiv för universitetet och högskola kommer kursen inte att kunna fortsätta i samma form framöver. Västanå Teater för nu en diskussion med Karlstads universitet om hur samarbetet i fortsättningen skall kunna ses ut. Det är i dagsläget inte klart om kursen i sin helhet kommer kunna flyttas och

7 REGION VÄRMLAND ligga direkt under universitetet eller om samarbetet kommer att se ut på något annat sätt. Sedan läsåret 2011/2012 ansvarar Västanå Teater för profilämnet teater inom ramen för Broby Grafiskas nya estetiska gymnasieprogram med inriktning teater. Under våren 2013 fattade bildningsnämnden i Sunne beslut om att lägga ner det estetiska programmet. De elever som redan påbörjat sin utbildning kommer att få avsluta den. Det innebär att Västanå Teater kommer att ansvara för profilämnet teater till och med läsåret 2015/16. Bildkonst och konsthantverk Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Region Värmland avser att ta ett övergripande ansvar för framtagandet av en strategi för stödet till samtidskonsten. Strategin ska utarbetas i nära samverkan med kommunerna och länets olika aktörer inom bildkonst och konsthantverk. Arbetet inleddes 2013 och slutförs under Museiverksamhet och kulturarv Värmlands Museum Filialer Torsby Finnkulturcentrum flyttar inför sommarsäsongen 2014 från Torsby till Lekvattnet. Torsby kommun och Värmlands Museum har slutit ett tioårigt samverkansavtal där parterna tillsammans ska utveckla verksamheten. Finnskogen och de välbevarade finngårdarna i Lekvattnet är redan idag ett etablerat besöksmål. I anslutning till Torsby Finnkulturcentrum planeras ett kultur- och naturparkssamarbete med norska samarbetspartners kring varumärket Finnskogen. Utställningar och dokumentation Värmlands Museum visar till och med 19 januari 2014 den internationella utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in Our World, en utställning som vill väcka intresset för uppfinningar, teknik och vetenskap. Utställningen innebär ett brett samarbete med många andra aktörer, bland annat Region Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet. Ett viktigt mål är att samtliga skolelever i Värmlands län i åldrarna 6-18 år ska besöka utställningen. Till utställningen medföljer ett omfattande skolmaterial som anpassas till svensk läroplan. Materialet har översatts till svenska. Värmlands Museums satsning på 1001 Inventions möjliggörs genom stöd från bland andra Svenska Postkodlotteriet och Statens Kulturråd. Intresset för fotografi och rörlig bild har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2014 kommer ett tiotal fotoutställningar belysa vår samtid, historia och mångfald. Under 2014 påbörjas ett projekt där utveckling av teknik ska ge museet större möjligheter att integrera nutida besökare med museet i såväl utställningar som samtidsdokumentation. Museet behöver utveckla tekniken såväl som kompetens att hantera foto och rörlig bild som utställningsobjekt och insamling planeras genomförande av utställningen Where do we migrate to? där ett 20- tal samtida amerikanska konstnärer tolkar och ger oss sin bild av migration. Utställningen är curerad av Media at Provisions Learning Project in Washington D.C. och organiserad med Center for Art, Design and Visual Culture in Baltimore. Den är ett samprojekt mellan Värmlands Museum och Svenska Migrationscentret.

8 REGION VÄRMLAND Inför 2014 fortsätter museet arbetet med att skapa utställningar som bygger på en blandning av olika konstnärliga genrer men också skillnader i genus och ålder. En höjdpunkt under 2014 i Västra Galleriet är sommarutställningen med Helene Billgren. Även Stora Hallen blir under 2014 en plats för samtidskonsten med en stor utställning av den unge och uppmärksammade konstnären Michael Johansson samt en stor retrospektiv, den första, om Robert Jäppinens konstnärskap. MU-avtalet och hur museet ska kunna kompenseras för de ökade kostnader som det innebär kommer att vara ett överskuggande problem för museets satsning på samtidskonsten. Konstkonsulentuppdraget En viktig del i en konstkonsulents uppdrag är förmedling av kunskap och information om samtidskonst till grupper av människor där den sällan når fram. Det gäller inte minst barn och ungdomar. Värmlands Museum har arbetat fram en unik metodik för detta kallad WoW. Den prövades på allvar i och med Jan Håfströms utställning och ska fortsatt utvecklas. Investeringsbehov Museet behöver investera i nya passersystem och säkerhetsanordningar. Omfattande utbyte av belysningsarmaturer krävs. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar museets femton basutställningar på fem orter tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Under 2014 planeras Karlstad Lab där Värmlands Museum samarbetar med Interactive Institute, Karlstads universitet, Karlstad kommun och Riksutställningar. Med teknik som ger besökarna möjligheter att medverka både inom och utanför museets väggar skapas ett nytt koncept som påminner om labbets metoder; ett deltagarmuseum om Karlstads dåtid, nutid och framtid. Med start 2014 genomförs ett projekt för att utveckla museisamarbetet inom nätverket Museer i Värmland. Genom att utveckla sin verksamhet kan de lokala museerna i regionen få fler av både bygdens invånare och dess besökare att känna sig välkomna och berörda av verksamheten, oavsett bakgrund. Museerna har potential att bidra inom både turism, fritid och utbildning för en bygd och kan därigenom vara en av anledningarna till etablering och utveckling som ger ökad sysselsättning i regionen. Det planerade projektet innebär aktiviteter som förankrar samarbetet och medvetandegör potentialen för de deltagande museerna. En museikonsulent kopplas till länsmuseet för att kunna ge de lokala museerna en kontinuerlig råd- och stödfunktion och samordna och utveckla samarbetet. Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga på kompetensutvecklingsaktiviteter för personal och ideella krafter på museerna. I mitten av mars 2014 kommer Museer i Värmland att genomföra en tvådagars museimässa på Värmlands Museum i Karlstad. Mässan blir startskottet för projektet. Värmlands Museum kommer under 2013 och 2014 att medverka i en förstudie om en fortsättning av projektet Den skandinaviska resandekartan som avslutades i juni Projektet som genomfördes av Bohusläns museum/västarvet och Östfoldmuseene/Halden historiske samlinger i samarbete med föreningar och organisationer med resandefolk dokumenterar och lyfter fram en minoritetsgrupps resandefolkets kultur och historia. Förstudien är liksom det ursprungliga projektet finansierad med Interregmedel och syftar till att utöka det geografiska området som dokumenteras och överföra kunskap och metoder till Värmlands Museum och Örebro läns museum. Målet med arbetet är att genom utbildningar och samarbete ge resandefolket själva kompetens att utveckla sin egen historieskrivning.

9 REGION VÄRMLAND Sedan våren 2012 driver Värmlands Museum och Örebro läns museum ett gemensamt projekt kring samlingsfrågor i vid mening. Riksantikvarieämbetet stödjer projektet som bollplank och förmedlande av kontakter och nyheter inom området. Syftet är att öka kunskapen och kompetensen inom de båda institutionerna i samlingsfrågor för att öka kvaliteten i vårt samlingsarbete och att utarbeta förhållningssätt och metoder som kan användas av andra museer. Projektet kommer att rikta uppmärksamhet mot följande områden: Samlingarna ur ett berättarperspektiv vilka nya berättelser kan vi berätta med utgångspunkt i samlingarna? Magasinsfrågor. Hur ser ett museimagasin ut 2025? Hur utvecklar vi en professionell samlingsförvaltning? Digitaliseringsfrågor och nya kommunikationsmöjligheter. Insamlingsfrågor. Hur ska vi arbeta med insamling i framtiden? Representationsfrågor. Ekonomi. Vad kostar samlingarna? Projektet går vidare med diskussioner och analyser av de samlingar vi har idag och hur vi arbetar med dem. Dessutom planeras studieresor, en nationell och en internationell, och seminarier med inbjudna externa kompetenser inom området. Under 2013 och 2014 planeras en förstudie som ligger till grund för ett projekt kring att produkt- och affärsutveckla Värmlands kulturmiljöer till besöksmål. Projektet sker i samarbete mellan Värmlands Museum, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Visit Värmland. Projektet Ungdomsgrupp är en del av Värmlands Museums mångfaldssatsning som startade 2011, där en av målgrupperna är ungdomar mellan år. Ungdomsgruppen ger kulturintresserade ungdomar en plattform att verka utifrån och en chans att påverka museets utbud för unga. Ungdomarna får på fritiden tillgång till museets skaparverkstad och vägledning av museets pedagoger och expertis. Utifrån en bred baskunskap om museets samlingar och pedagogiska program skapar sedan ungdomarna sina egna kreativa program för att i sin tur anordna aktiviteter och återkommande programpunkter för sin åldersgrupp - av unga för unga på Värmlands Museum. Efter utvärdering och uppföljning kommer museet ha en större kunskap om hur arbetet med liknande projekt kan fortsätta kommande år. Inom ramen för konstkonsulentuppdraget planerar Värmlands Museum bland annat en workshop med Robert Stasinski (frilansande kritiker, curator och tidigare anställd på IASPIS) och Alessandra Di Pisa (konstnär och lärare på KTH). Deras workshop riktar sig till ungdomar och utgår från olika hjältebilder. Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi Länsstyrelsen Värmland har 2012 fastställt en Kulturmiljöstrategi, som är tänkt att fungera som en ledstjärna i det regionala kulturarvsarbetet. För lagskyddade byggnadsminnen i Värmland för närvarande 68 stycken har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till en strategi för förvaltning med principiella riktlinjer för överväganden och beslut om nya byggnadsminnesförklaringar. Ett mål är att lyfta fram bebyggelsekategorier som är underrepresenterade i det nuvarande urvalet. Utifrån strategin har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag om att bilda ett rådslag eller utveckla andra samverkansformer med syfte att initiera och samordna insatser som rör kulturarvets bevarande, tillgänglighet och användning och driva arbetet i kulturmiljöstrategins riktning. Bland annat pekas följande fokusområden ut i förslaget:

10 REGION VÄRMLAND skyddade miljöer; med lagskyddade objekt som fornlämningar, byggnadsminnen och kulturreservat värdefulla miljöer med geografisk avgränsning, som områden av riks- och regionalt intresse för kulturvården kunskapsuppbyggnad och informationsspridning kulturarvet som regional utvecklingsfaktor I första hand prioriteras därutöver regionala kulturprofilområden som: Skogens kulturarv; med värdefulla kulturspår efter tidigare markanvändning Det skogsfinska kulturarvet; med flertalet rökstugor och bastur som är specifikt för Värmland Vänerskärgården; som avspeglar verksamheter och utnyttjande av Vänern Modernismens kulturarv; med form och design med betoning på efterkrigstidens bebyggelse Det är särskilt viktigt att det fortsatta arbetet kring kulturmiljöfrågorna sker i en bred och öppen regional samverkan med ett gemensamt ansvarstagande kring ett eventuellt rådslag eller andra forum. Detta bygger bland annat på en fördjupad samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland i kulturmiljöfrågorna. Det finns även ett behov att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan Länsstyrelsen Värmland och Värmlands Museum. Konst- och kulturfrämjande verksamhet Kulturcentrum (fd Dans i Värmland) Under 2014 planeras tankesmedjor kring dans och ett aktivt arbete med att synliggöra effekter av dansverksamhet och forskning kring dansområdet. Mobila dansverkstaden planerar 2014 ett danskunskapandeprojekt för förskolan. Verksamheten kommer också att utveckla danskoncept och samverkansformer med bland annat näringslivet, skolan, sociala, vård- och omsorgssektorn. Under hösten 2014 planeras utvecklingen av en modell för danskunskapande för en vuxenpublik. Det internationella arbetet fortsätter, dels med Norge, genom Teater Innlandet och Dans i Nord Trøndelag, bland annat inför kommande EU-period, dels inom ramen för den internationella dansfestivalen Abundance. Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Kulturcentrum ska fortsatt arbeta för att höja nivån på den professionella dansen och göra regionen till en attraktiv dansregion som man gärna väljer för såväl utbildning som yrkesutövande. Under 2014 sker ett fördjupat arbete med att stabilisera arrangörsplattformen, Dansplattform Värmland, i samverkan med ett antal värmländska kommuner och med regionerna i Mellansverige. Kulturcentrum kommer också fortsatt ha dialog med Dansnät Sverige om möjlighet att på sikt ingå i detta nätverk med Dansplattform Värmland. Riksteatern Värmland Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas

11 REGION VÄRMLAND Berättelser på Hemvägen är ett tänkt treårigt konstområdesövergripande community-projekt som vill skapa modeller för social hållbarhet och stadsdelsutveckling i ett bostadsområde inom miljonprogrammet med hjälp av kultur. Projektet syftar bland annat till att tydliggöra människors identitet, hemhörighet och samhörighet i ett miljonprogramsområde genom kulturell och konstnärlig verksamhet. Under sätts fokus på fortsatt genomförande av konst- och kulturevenemang för att etablera kultur som en naturlig beståndsdel i bostadsområdet och professionell produktion av en eller flera konstnärliga gestaltningar som emanerar ur historier från området och dess boende. Projektet Kultur på landsbygd fortsätter som planerat. Inför 2014 förs diskussioner om ett samarbete med teaterföreningar och lokalhållare i Västra Götaland med arbetsnamnet Stor scenkonst för små scener. Inom ramen för projektet utbildas deltagande föreningar lokalt kring föreningsutveckling, publikarbete etcetera. Filmkulturell verksamhet Kulturcentrum (fd Film i Värmland) Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Kulturcentrum genomför ett nätverks- och entreprenörskapsprojekt för kvinnor inom filmbranschen. Projektet finansieras genom Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Främjande av hemslöjd Kulturcentrum (fd Slöjd i Värmland) Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Kulturcentrum avser att under 2014 anordna slöjdaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och lyfta fram slöjdens betydelse för friskvård och hälsa. Biblioteksverksamhet Kulturcentrum (fd Länsbiblioteket i Värmland) Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Kulturcentrum avser att stärka och utveckla det läs- och litteratur-främjande arbetet genom konstområdesövergripande projekt och andra insatser. Regional enskild arkivverksamhet Region Värmlands och de värmländska kommunernas engagemang på arkivområdet är av tradition stort. Med sina folkrörelse- och näringslivsarkiv har Värmland varit ett pionjärlän inom den enskilda arkivsektorn. Svenska Migrationsinstitutet (fd Sverige Amerika Centret) i Karlstad räknas också till de enskilda arkiven, men betraktas av Riksarkivet som en rikstäckande institution, och ingår därför inte i samverkansmodellen.

12 REGION VÄRMLAND Föreningsarkivet i Värmland (fd Folkrörelsernas arkiv för Värmland) Arkivet har under 2013 bytt namn. Inför 2014 förs diskussioner med Region Värmland om en övergång av personal från Föreningsarkivet i Värmland till Värmlandsarkiv från 1 juli Föreningsarkivet skulle bestå som enskilt arkiv och ideell förening, men i likhet med Föreningen Värmlandsarkiv köpa arkivtjänster från institutionen Värmlandsarkiv. En sådan lösning förutsätter att nödvändiga avtal tecknas mellan Region Värmland och Föreningsarkivet i Värmland. Utvecklingsinsatser Föreningsarkivet i Värmland avser att utveckla sin samverkan med Värmlandsarkiv kring arkivpedagogik för barn och unga. Värmlandsarkiv Utvecklingsprojekt/insatser under förutsättning att kompletterande finansiering beviljas Starten för utbyggnad av arkivdepån Zakrisdal har senarelagts till Avsikten med utbygganden är att skapa plats åt framtida leveranser. Depån utnyttjas även av de enskilda arkiven och externa kunder. Svenska Migrationcentret (fd Sverige Amerika Centret) Sverige Amerika Centret har under 2013 bytt namn till Svenska Migrationscentret, bland annat för att markera breddningen i verksamheten, där fokus tidigare låg på utvandringen till Nordamerika. Svenska Migrationscentret startade hösten 2013 en riksomfattande verksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen för att främja svensk migrationsforskning och verka för att bryta utanförskap och underlätta integration. Projektet ska bedriva verksamhet vid 50 lokalkontor runtom i Sverige där anställd personal ska utföra digitalisering av material från privata och statliga arkiv samt dokumentera dagens invandring. Kontoren ska samverka med bland annat Riksarkivet, kommunala aktörer och föreningar. Målet är att skapa över nya arbetstillfällen. Fullt utbyggd förväntas verksamheten omsätta 338 miljoner konor per år. Kulturen i samspel Kultur i skolan Utvecklingsinsatser inom ramen för samverkansmodellen Region Värmland ska under 2014 i samverkan med kommunerna och de regionala kulturverksamheterna se över och stärka de regionala subventionssystemen för kultur i skolan. Region Värmland ska under 2014 ha medverkat till att skapa en långsiktigt hållbar och rättvis modell för hur skolornas resor till olika kulturella verksamheter i länet kan underlättas. Utvecklingsinsatserna har senarelagts i förhållande till den ursprungliga planen. Ekonomiska ställningstaganden Anslag 2014 Region Värmland avser att fastställa fördelningen av det statliga stödet till respektive institution/verksamhet vid regionstyrelsens februarisammanträde 2014 i enlighet med intentionerna i kulturplanen.

13 REGION VÄRMLAND Därutöver avser Region Värmland att finansiera utvecklingsprojekt inom kulturområdet inom ramen för den ordinarie projektbidragsgivningen. Detta förutsätter normalt medfinansiering från andra parter. Genomförande och uppföljning av kulturplanen Region Värmlands roll Ansvarsfördelning Avtal med Karlstads kommun, Sunne kommun, Arvika kommun och Kristinehamns kommun om medfinansieringen av regionala kulturverksamheter ska tecknas under Avtalen ska följas upp och utvärderas gemensamt. Bidragsgivning Den planerade översynen av kriterierna för bidragsgivning till mindre kulturprojekt och evenemang kommer att genomföras 2014 och göras i samråd med de professionella kulturskaparnas organisationer.

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Värmlands kulturplan

Värmlands kulturplan Sida 1(8) Datum 2015-11-13 Dnr RV2010-91 Värmlands kulturplan 2013 2016 Program för utveckling av kulturen i Värmland Komplettering inför verksamhetsåret 2016 Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Värmlands kulturplan

Värmlands kulturplan Sida 1(11) Datum 2014-11-07 Dnr RV2010-91 Värmlands kulturplan 2013 2016 Program för utveckling av kulturen i Värmland Komplettering inför verksamhetsåret 2015 Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Värmlands kulturplan 2013 2015

Värmlands kulturplan 2013 2015 Sida 1(64) Datum 2012-10-25 Dnr RV2012-519 Värmlands kulturplan 2013 2015 Program för utveckling av kulturen i Värmland Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017.

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017. REGION GÄVLEBORG 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Hälsinglands museum Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22

Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Kulturplan Kalmar län 2018/19 till 2021/22 Process kulturplan 2018 - Dialogmöten, kommunerna politiker och tjp Dialogmöten, öppna Fördjupning konst, kultur, civilsamhället Skrivprocess Återkoppling kommunerna

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSTEATERN VÄRMLAND 2015 Planen beslutas av styrelsen och fastställts av årsmötet 2015. Inledning Riksteatern Värmland är en obunden ideell förening av folkrörelsekaraktär med årsmötet

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

~ Gävleborg REGION GÄVLEBORG

~ Gävleborg REGION GÄVLEBORG REGION GÄVLEBORG Ank. 2016-12- 1 9i ;. I D nr.... jc;::_/1/./... 7. 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Länsmuseet Gävleborg Länsmuseet Gävleborg och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

RUM Värmlands remissyttrande på Kulturplanen Diarienr RV

RUM Värmlands remissyttrande på Kulturplanen Diarienr RV RUM Värmlands remissyttrande på Kulturplanen 2017-2020 Diarienr RV2016-333 SAMMANFATTNING RUM Värmlands yttrande baseras på Riksförbundet Unga Musikanters nationella verksamhet (40 000 musik- och kulturutövande

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer