Julnummer. som inte handlar så mycket om julen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julnummer. som inte handlar så mycket om julen"

Transkript

1 Grundad 1978 Nr Julnummer som inte handlar så mycket om julen Skottlossning i Fågelsunda sidan 2 Viktig utgift sidan 7 Far och flyg sidan 8 Vem krökte vägen? sidan 10 Tomten blev stjärngosse sidan 11 Jubileum med gengångare sidan

2 Det vilda 1800-talet: Präster och kolportörer, kärlek och skottlossning Hon kallades Mina. Och nu skulle hon gifta sig. Men att hennes liv skulle bli så händelserikt kunde hon inte ana då. Mina bodde på gården Fågelsunda i norra Frösunda. Hennes riktiga namn var Wilhelmina Charlotta Mattsson, född den 21 december 1835 i Frösunda, dotter till Matts Mattsson, född den 17 oktober 1809 i Frösunda. Hon var också storasyster till Otto Emauel Mattson. Han var 21 år yngre och blev så småningom handlare och ägare till på Bergs gård i Frösunda. Tre söndagar i rad i januari 1857 hade man i Frösunda kyrka pålyst att Carl Johan Ericsson och Charlotta Wilhelmina Mattsson hade tagit ut hindersprövning. Nu hade Frösundaborna möjlighet att ha åsikter om det stundande bröllopet. Men allt gick bra. Den tredje söndagen höll Matts Mattsson lysningsmiddag för sin äldsta dotter och hennes blivande make som var född den 2 oktober 1832 i Hall i Kårsta. Hans föräldrar var krögare och gästgivare vid Hallskrogen vid södra ändan av sjön Jälnan i Kårsta. Vid ankomsten mottogs hela sällskapet och sedan ytterkläderna tagits av, visades var och en sin plats att sitta vid rikligt dukade bord med tilltalande och välsmakande mat och att som fint folk förtära en sen middag. När festen var slut, var det kväll och mörkt. När Carl Johan i sin tonårstid gått och läst för den nye prästen i Kårsta, Per August Åkerlund, läsarprästen eller Backaprästen som han också kallades, hade han påverkats och kommit till en personlig tro på Gud men sedan kommit på avvägar. Åkerlund lämnade efter en tid sin prästtjänst. Han hade gift sig med Henrietta Lewhusen och bosatt sig på Backa gård i Kårsta som Henrietta fått i arv efter sin mor. Nu blev Åkerlund patron på Backa gård och där fortsatte han sin andliga bana, vid sidan om sitt arbete på gården, genom att anordna möten. Carl Johan hade fått jobb på gården, och vid ett sådant möte tog han emot tron igen och det skulle påverka hans liv i en ny riktning. Hans omvändelse hade gett avtryck redan vid bröllopet. Carl Johan skriver: Mycket folk hade samlats, en del långväga ifrån, för att se hur ett bröllop kunde firas utan starka drycker och dans ty ryktet hade spritts, att ingendera skulle tillåtas och även för att se bruden. Detta var det första bröllop i trakten, som hölls utan sprit, dans och kort. Orsaken var troligen att värden, hans dotter och brudgum sedan en tid hade blivit Guds barn. Mina och Carl Johan arbetade på gården i Fågelsunda efter giftermålet men bodde hos Minas mormor i Rickeby i Kårsta. I mitten av 1850-talet växte en ny religiös rörelse fram. Man kallade dem Mina i Kårsta och Frösunda Så kom bröllopsdagen den 19 februari Så här berättar brudgummen själv, Carl Johan Ericsson: Efter allt detta träffade vi den 19 febr. på förmiddagen släktingar och vänner från två familjer på Backa Herrgård och efter en stund vila och arrangemang kom Matts Mattsson i Fogelsunda ut från kammaren och ledde sin äldsta dotter Wilhelmina Charlotta, klädd som brud, till en stor hall. Brudgum Carl Johan gick och mötte dem vid brudbänken och sedan brudtärnorna intagit sina platser, förenades Carl Johan Eriksson och Matts dotter Wilhelmina Charlotta i äktenskap av kyrkoherde Skoglund i Kårsta församling. Efter vigseln gratulationer. Sedan serverades ett glas sött vin med kakor. Sedan brudparet satts i en av patron Åkerlunds i Backa släde - till vilken hans Nåds svarta karosshästar var förspända och hans kusk Jan Jansson satt på kuskbocken. Sedan föräldrar, syskon och gäster hade satt sig i sina slädar startade ett ganska stort slädparti sin färd till brudens föräldrahem vid Fogelsunda, Frösunda församling, en svensk mil bort. Foto Vallentuna bildarkiv Bondesonen Carl Johan Eriksson från Söderhall och bondedottern Wilhelmina Charlotta Mattsdotter i Fågelsunda vigdes den 19 februari Vigseln skedde på Backa gård i Kårsta och färrättare var kyrkoherde Skoglund från Kårsta, men vigseln registrerades ändå i brudens hemförsamling Frösunda. Bilden föreställer Backa gård och är tagen ungefär 50 år efter bröllopet, ca

3 som tillhörde den för läsare. Skillnaden på denna nya rörelse och den läsarrörelse som växt fram under 1700-talet var att den nådde ner till vanligt folk. Människor gick samman och bildade församlingar, bland annat baptistförsamlingar. Det som kännetecknade dem var att de kommit fram till att det inte fanns något belägg i Bibeln för att döpa barn. Carl Johan formulerade det vid ett tillfälle så här: Jag och min hustru är Guds barn, vi är baptister och därför är inte våra barn döpta. Baptisterna döper inte barn. Vi anser att de själva ska få bestämma i en så viktig fråga den dag de kommer till tro. Makten hotad Enkla och olärda predikanter vandrade omkring i byarna med sin förkunnelse. Kyrkan hade en särställning som statskyrka och de andliga rörelserna hotade kyrkans makt och utmanade den genom sin kamp för religionsfrihet och demokrati på gräsrotsnivå. Kyrkans och myndigheternas svar på sådana tilltag manifesterade sig i det så kallade konventikelplakatet. Det var en förordning som förbjöd gudstjänster som inte hölls i kyrkan och inte leddes av en präst. Ordet konventikel betyder just sammankomst, speciellt sådan utanför kyrkan men med religiöst innehåll. Konventikelplakatet började gälla redan 1726 och var i kraft till slutet av Straffet för brott mot plakatet var böter, fängelse eller till och med landsförvisning. Konventikelplakatet kom till redan i början på 1700-talet för att hindra religiösa sammankomster utan kyrkans godkännande och närvaro. I mer än 100 år försökte staten och kyrkan gemensamt att hålla full koll över medborgarnas beteende, men 1858 gav myndigheterna upp och avskaffade plakatet. En konventikel är en sammankomst, oftast med religiös inriktning, och ett plakat var åtminstone på den tiden en kungörelse från myndigheterna Ändå växte de utomkyrkliga aktiviteterna kraftigt på 1850-talet. Under den här tiden startades det också många baptistförsamlingar runt om i Sverige och hade även börjat etablera sig runt Stockholm. Rörelsens predikanter reste runt i Roslagen och Uppsalatrakten och besökte också Frösunda. Bland annat höll de möten i Torsholma, Rolsta och Skrävsta. En god vän till Mina och Carl Johan var Ulrik Wallberg som gått på kolportörskola i Stockholm. Han var vald att leda baptistförsamlingen i Sigtuna. Kolportör var namnet på en kringresande olärd predikant som höll möten och sålde kristen litteratur. Under gården Backa i Kårsta låg också Beatebergs gård i Rö. När patron Åkerlunds svärfar dog var patron, den förre prästen, tvungen att vara vid Beateberg och kunde därför inte hålla sina möten i Backa längre. Han bad då bland andra Carl Johan att ta hand om dessa. Det innebar att Carl Johan fick både tala och leda möten trots att han inte var så bibelsprängd. En dag fick Carl Johan meddelande om att de predikanter som skulle komma till möten i Skepptuna, Östuna och Vaksala hade blivit förhindrade, och man ville att Carl Johan också skulle ta hand om de samlingarna. Mina väntade då deras första barn och det skulle komma när som helst, så det blev oroligt när Carl Johan måste ge sig iväg. Minas far körde dit med häst och släde. Carl Johan var borta flera dagar. När han kom hem på kvällen några dagar senare hade Minas värkar kommit igång. Nu fick han fortsätta färden efter barnmorskan fru Hök. Klockan två på natten den 27 januari 1858 föddes deras son Carl Wilhelm Chrysostomos. Tillhörde djävulen Då var det också dags att döpa honom. Enligt Svenska kyrkans ordning skulle alla barn döpas. Efter att Mina och Carl Johan studerat vad Bibeln säger om barndop, och inte funnit något belägg för det, så meddelade man kyrkoherde Alner i Frösunda att man inte tänkte döpa sin son. Kyrkoherden skickade då sin hjälppräst Lidén att tala med Mina och Carl Johan om saken. Mötet slutade med prästens ord: Så länge han är odöpt tillhör han djävulen. Carl Johan och Mina kallades till ärkebiskopen i Uppsala för samtal om saken. Mina hade varit sjuk och kunde inte följa med. Under samtalet hänvisade ärkebiskopen till kyrkofädernas syn på dopet och den Lutherska kyrkans tradition. Han informerade också om att man kunde bli straffad om man bröt mot den evangeliska lutherska läran. En tid senare blev Carl Johan kallad till Domkapitlet, som också försökte få honom på andra tankar utan att lyckas. Han fick träffa en professor Torén som skulle tala honom till rätta. Men professorn fick ge upp och skickade honom vidare till sin kollega som också gjorde ett misslyckat försök. Till slut skrev ärkebiskopen ett brev till kronprins Karl (senare kung Karl XV): Stormäktigaste, Allernådigaste Konung Af underdånigst bilagda handlingar täcktes E. K. M. nådigt inhämta, huru, sedan v. pastorn i Frösunda församling af Stockholms län, Lidén, anmält, att bondemågen C. J. Ericsson och hustru icke i godo kunnat förmås att låta deras den 28 Januari d. å. framfödda barn komma till den heliga döpelsen, både kontraktsprosten och domkapitlet genom underwisning förgäfwes sökt förmå Ericsson till undergiwenhet under kyrkans ordning, huru domkapitlet derefter lemnat honom någon besinningstid för att utröna, om den meddelade underwisningen något werkade, men huru Ericsson af sin nuvarande lärare kyrkoherden Wallinder ånyo förekallad och underwisad icke från sin vägran afstått. Ericssons hustru, flere gånger förekallad, har ej inställt sig. Wid sådant förhållande har domkapitlet intet annat att göra än hos E. K. M. i underdånighet anmäla, att bemälte numera i Röö socken af Stockholms län bosatte Ericssons son längre än 8 månader, således i tydlig strid med lagens stadgande, förblifwit odöpt, ehuru det af föräldrarne egenmäktigt blifwit försedt med namnet Chrysostomus. E. K. M. lärer icke underlåta att i nåder anbefalla, hvad som i anledning häraf kan finnas wara lämpligt. Svaret blev att Carl Johan och Mina skulle behandlas enligt rikets grundlag, där det heter att konungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda hvar och en vid en fri utöfning af sin Religion. Brevet skrevs på våren 1858, men konventikelplakatet, som fortfarande gällde, sade ingenting om tvång att döpa barn. Vuxendop Mina och Carl Johan hade nu flyttat till Bålby i Rö socken. Carl Johan arbetade som vice inspektor där. Gården löd under Beateberg som ägdes av patron Åkerlund. En dag kom han hem och berättade att han låtit döpa om sig. Mina blev ledsen, för hon hade velat döpa sig tillsammans med Carl Johan. På sensommaren 1858 kom vännen och kolportören Wallberg och döpte Mina och fem andra. I och med dessa dop bildades en baptistförsamling i Beateberg där Mina och Carl Johan blev medlemmar. Carl Johan skriver: Sedan vi blivit döpta som troende, var jag en söndag i Thorsholma, Frösunda, och predikade där Guds ord. Socknens präst var också där och sedan jag slutat, började han diskutera dopet. Och jag var en ung baptist. Sedan gick jag till Fågelsunda och hade sällskap med farbror Pettersson i Skrefsta en bit på vägen. Sedan vi skilts, blev han förvånad och undrade huruvida prästen och eller jag hade rätt beträffande Guds ord. 3

4 När han gick in på sitt område syntes en eldkvast från norr och gick söderut långsamt krypande över stigen framför Pettersson så tätt intill hans fötter att han gick ett steg baklänges. Och i detsamma mottog han ljus och glädje och frid i sin själ, så att han från den tiden var lycklig i Gud. En kort tid därefter blev han döpt och medlem i kyrkan. Tidigt en söndag morgon for jag till Kundby (i Rimbo socken, för att hålla möte där). Tiden för mötet var satt till kl. 3 em. Kl. 2 em. gick Nilsson och jag till hans hem och fann att mycket folk redan hade kommit. De kom från alla håll. Kyrkoherde Wallinder kom också farande i en täckt vagn, men han for förbi och stannade vid länsmannens hem. Orsaken till den stora folksamlingen var troligen, att Wallinder i sin predikan på morgonen hade uppmanat sina åhörare att närvara vid mötet i C. J. Nilssons hem i Kundby kl. 3 em., där den förlorade själen, under inspektor på Bolby skulle predika. Han sade till dem: Ni behöver inte frukta för att störa eller upplösa mötet, ty det kostar inte mer än två öre att slå ihjäl en läsare etc. Kl. 3 em. gick Nilsson och jag upp på gången, sjöng en sång, öppnade Bibeln för att läsa texten: Herren är min herde, när hopen ropade: Om du inte är tyst, är du dödens! Huset var fullt av folk, taket och gården var också fulla, långt ut - en tjutande hop. Nilsson ryckte mig i armen och bad mig att vara tyst. Hopen skrek: Gå hem med dig, annars dödar vi dig, för kyrkoherden har sagt, att du och alla läsare har förklarats fredlösa, och att det bara kostar två öre att slå ihjäl en läsare. Lösryckta tegelstenar från en skorsten på taket kastades ned och en befallning kom till Nilsson: Om du inte skickar hem inspektorn på Bolby, skall vi riva ned hela huset och döda er alla. Sent på sommaren, jag minns inte exakt datum, inbjöds min hustru och jag till Solsta, Frösunda socken, till ett kalas, som gavs i samband med tillkännagivandet av lysning till äktenskap för en kusin till min hustru. Kalaset ägde rum på söndags eftermiddag. Och på kvällen predikades Guds ord. Andakt i Fågelsunda Sedan stannade vi hemma på Fågelsunda över måndag. På kvällen var byns folk där och vi hade en timmes andaktsstund, varefter jag stannade och hade ett samtal med kusin Erik Persson. Svärmor hade dukat bordet med något av hennes bästa åt oss. Bordet stod mellan två fönster. Mina satt vid bordssidan vid ett fönster, Johansson gick över golvet. När jag kom in, sade han: Vi blev hungriga så vi började. Och som han gick fram och tillbaka, mumsade han på en smörgås. Det är bra, svarade jag och satte mig vid den andra sidan av bordet vid det andra fönstret. Just som jag yttrade en suck av tack till Gud, hörde jag en knall och jag kände en stickande smärta i mitt ansikte på den lägre sidan av håret så att jag förde handen till stället. Sedan tog jag ljusstaken och stängde fönstret. Svärmor kom hastigt in från ett rum till oss och sade: Barn, vad gör ni? Skjuter ni över bordet? och blåste sedan ut ljuset. Även svärfar kom in till oss. Johansson sprang ut genom dörrarna, men allt var lugnt och ingen sågs. Efter en liten stund gick vi till sängs. Nästa dag fann vi, att skottet och en glasbit, som gjorde skråman i mitt ansikte, hade korsat rummet och fastnat i dörren till ingången. Ett annat skott hittades på golvet. Ett annat skott hade kommit in genom fönstret, där Mina satt, och hittades under en säng, som stod på rummets andra sida. Utanför på väggen i fönsterramen, fann vi 22 skott bara 12 tum från mitt bröst och i samma höjd. Broder Johansson, som var god jägare, sade att skotten avlossats från ca 100 fots avstånd. T.o.m. efter dessa många år har vi inte kunnat gissa eller misstänka vem som kunde ha utfört dådet. Samma natt, ja vid samma timme, sköt fienderna på kolportören Wallberg, när han i sällskap med några vänner gick längs vägen. Där vägen gick genom en skogsbacke smällde skottet och gick genom Wallbergs rockskört. Sommaren 1859 bildades en baptistförsamling i Frösunda. När så en bap- Minas barndomshem i Fågelsunda där hennes make blev beskjuten av någon som tyckte att kyrkans lära och kontroll var viktigare än hans liv. Skotten avlossades från höger i bild mot ett fönster på väggen bakom det högra huset. Det lär vara byggt omkring 1840, och en sommarkväll 1858 satt ett sällskap i stora salen tillsammans med kolportören Carl Johan Ericsson

5 tistförsamling bildades i Kårsta i oktober 1860 anslöt sig baptistförsamlingarna i Frösunda och Beateberg till den. Nu var alltså Mina och Carl Johan med i den nya församlingen i Kårsta. Vid årets slut bestod den av 42 medlemmar. Våren 1863 flyttade de till Vreta i Frösunda. Ett år senare dör Minas far i lungtuberkulos. Grannar och sämja Som aktiv baptist var Carl Johan och hans familj utsatt för en del misstänksamhet och fientlighet, inte bara från kyrkan. Carl Johan skriver: På våren 1863 flyttade vi till Wreta, Frösunda församling. En gång hände det att våra svin brutit sig ur kätten och gick till grannens mark och bökade upp några potatisar för honom, innan de upptäcktes. Denna granne gick till en annan granne och bad honom komma och värdera skadan. Han satte den till 15 kr., vilket jag betalade. Senare kom samme granne, som värderat skadan på potatisen, till oss och sade med beklagan, att hans hästar hade gått igenom hans stängsel ut i vår nedlagda lilla hästhage och trampat ned rågen där. Han sade: Nå Eriksson, säg mig, hur stort skadestånd du vill ha. Ingenting, svarade jag. Men han framhärdade att få betala för skadan och sade, att han hellre ville betala än att jag skulle förlora. Då frågade jag honom, om han trodde att skadan var likvärdig med skadan på potatisen. Han sade, att det var den och mer till. Då sade vi till honom: Ni kan betala detsamma. Vi vill inte ha mer. Det gjorde han. Och här ägde en förändring rum beträffande ovänskap och fientligheter, ty från denna tid erfor vi en märkbar förändring till det bättre i grannarnas ovilja mot oss. Minas far dog, medan vi var i Wreta. Gården såldes och vi hyrde en annan gård i Frösunda men flyttade inte dit utan till Kårsta By, Kårsta socken, 1865 där vi också hyrde en gård under fyra år. Carl Johans vän, kolportören Wallberg, hade mist sin hustru och stod nu ensam med sina tre barn. Våren 1865 emigrerade han till USA. Han skrev brev till Mina och Carl Johan om hur han hade det i det nya landet. Allt hade inte varit lätt. Han hade bland annat förlorat sin dotter Johanna men han tycket att fördelarna övervägde. Till Amerika! Tanken att emigrera hade legat och grott hos Mina och Carl Johan. Våren 1867 tog de beslutet och i maj bar det av. Ändå hade Carl Johan till och med bett till Gud att Amerikatankarna skulle tas ifrån honom. Men ju mer de bad, desto mer övertygade blev de, att det var Guds vilja att de skulle resa till Amerika. Den sista dagen i Sverige var en dag av hårt arbete för oss - vi hade en liten Reinhold, som var sjuk - vi packade färdigt det sista, flyttade över till ett annat förvaltarskap och två auktionslistor, sålde min päls och chiffonier, sålde min arvedel i Hall, efter min far, sålde min hustrus arvedel i Fågelsunda och Solsta och mottog köpehandlingen. Sedan sade jag: Nu är jag yr i huvudet. Sedan tog vi farväl, reste med spannet 3½ mil till nattkvarter vid Kullen i Danderyds församling och stannade där första resnatten. Följande dag kom vi till Stockholm, konsulterade en läkare där, som sade att han ansåg att resan över oceanen var det enda, som kunde rädda barnet. Vi låg i Stockholm den natten, tredje natten i Hallsberg och fjärde i Göteborg. Min lilla Reinhold slutade sin resa lördag den 19 maj och begrovs i havet den 20:e. Gud hade näpst Nordsjön, så att den var stilla och lugn. Skeppsklockan klämtade. En sång sjöngs. Kapten tog av hatten och alla övriga följde hans exempel. G. Lundquist och A. A. Linnè predikade begravningspredikan och Lind ledde sången. Fartyget stod stilla under hela ceremonien och när tolken gav signal, att det var slut, klämtade skeppsklockan igen. Kaptenen tog på hatten liksom de övriga och fartyget startade på sin resa. Målet i USA var Kane, Iowa, där andra Kårstabor bodde. Han sökte upp sin vän Wallberg i Village Creek, Iowa. Carl Johan ville att han skulle flytta med till Kane, men det ville inte Wallberg. Nu ändrade sig Carl Johan och beslöt att flytta till Village Creek istället. En av de många hagelkulor som sköts mot huset gick in genom fönstret, genom hela rummet och fastnade i en dörr. Där sitter den fortfarande kvar år 2014, mer än 150 år efteråt. Någon har ramat in skotten och skrivit en minnestext med årtal och förklaring: Denna kula är avskuten av en fiende till Kristi kors år Av stavningen att döma ( av och inte af ) så kan texten ha skrivits långt efter händelsen

6 I husförhörsboken för Kårsta finns hela familjen med fem söner i Kårsta kyrkby: Arrendator Carl Johan Eriksson med hustru Wilhelmina, Charlotta Mattsdotter och de odöpta sönerna Carl Wilhelm Chrysostomos, Johan Emanuel, Thure Teodofius, Richard Rengius och Regin Reinhold. Familjen flyttade in från Frösunda till Kårsta 1865 och vidare till "Nordamerika" i maj Att namnen är överstukan visar att personerna flyttat från socknen. Yngste sonen Reinhold dog under resan dit. De övriga bosatte sig i Village Creek, Iowa. Där levde Carl Johan till 1908 och Mina till Valter Mattsson skriver i boken Uppbrott: För Mina hade ovissheten om blandats med sorgen över den förlust som de gjort på Nordsjön. Gång på gång upplevde hon minuterna vid relingen när deras lilla Reinhold hade sänkts ner i de gråsvarta dyningarna. Hon hade sett sin egen fasa speglas i barnens ögon där de stod liksom förstenade inför det ofattbara som hände. Ingenting av begravningsaktens ord hade nått fram till henne. Hon hade varit lika förstenad som barnen. Men då hade sjuårige Johan lösgjort sig från klungan av barn och kommit fram och tagit hennes hand. Först sa han ingenting, sedan kom orden liksom trevande. Tror du inte att Jesus vet var Reinhold är? Han som kunde gå på vatten och allt? Minas förstening hade med ens lösts upp i ett tåreflöde som fuktade barnen när hon en efter en slöt dem i sin famn. Det nya hemmet Platsen där de nu skulle bygga sitt hem var en av många framskjutna poster i den rörelse västerut, som nybyggarna åstadkom. Vägar banades och vildmarken odlades. Prärien förvandlades bit för bit till bördig åker och skogen gav virke till stabila timmerhus. Vattendraget var rikt på fisk och inpå knutarna fanns vilt. Betesmark för kreaturen var närmast obegränsad. Söderut där strömmen kastar sig utför en mindre brant hade en kvarn installerats. Den nya kyrkan var inte helt färdig. Men den hade tagits i bruk. Församlingen hade vuxit ur det första lilla timmerkapellet nere vid stranden. Mina tänkte på barnen. Var det tryggt att låta dem leka i omgivningarna? Även om inte indianerna vågade sig fram till deras ort så fanns det andra faror. Som skallerormarna till exempel. Vännen Wallberg gifte om sig med Johanna Andersson 4 juli På hösten samma år dog han och en son i tyfus. Johanna hade inte ens ett kort på sin make som minne. Därför beslöt Mina och Carl Johan att gå till fotografen. Fotot skickade de hem till släkten i Sverige. Sedan Carl Johan och Mina bosatt sig i Village Creek blev de kvar där livet ut. Carl Johan dog i juli 1907 och Mina från Fågelsunda levde till juni Okänd fotograf År 1867 gick Carl Johan och Mina till fotografen och skickade hem bilder från sitt nya liv i Amerika till sina släktingar i gamla Sverige. Citat I artikeln finns långa citat som kommer från Carl Johan Ericsson egna anteckningar om sitt liv. Författaren Valter Mattsson (inte släkt med Mina) har dessutom skrivit boken Uppbrott om den religiösa och politiska utvecklingen i Uppland under mitten av 1800-talet. Även från den har information hämtats

7 Stöd din hembygd: Gå med i Frösunda Hembygdsförening! Att vara medlem i Frösunda Hembygdsförening kostar 100 kr per person och år. Du kanske undrar, vad får jag för min hundring? Hembygdsföreningen organiserar midsommarfest på Björkvallen, julmarknad i Frösundagården och diverse andra aktiviteter under året: höstresa, allsångsträffar, vårpromenad och delaktighet i vårmarknaden med mera. Vi ger även ut tidningen Sockenstrunt och har en egen Facebookgrupp kallad "Vi Frösundabor". Som medlem har du möjlighet att hyra ett rum i stationshuset för att till exempel ha en studiecirkel, och du har även möjlighet att hyra stolar och bord därifrån. Om du är medlem kan du delta i årsmötet och själv lämna förslag på aktiviteter för att påverka vad som händer här i din hembygd. Alltså: Välkommen till Frösunda Hembygdsförening! Plusgiro Frösunda Hembygdsförenings styrelse

8 Finnberga far och flyg Henrik Paulsson på Finnberga gård har socknens enda flygplats. Han är dessutom far till två döttrar och mycket annat. Men det är flyget som syns mest. Henrik är mannen som gått sin egen väg. På gården Finnberga bor han med sina flygplan, bilar, mopeder, motorcyklar, en buss, en skördetröska, en fru och två döttrar och lite annat smått och gott. Framför de flesta orden kan man dock sätta ordet veteran. På gården finns även hästar, höns, marsvin, kaniner, katter och en fin hund, men dem har Henrik lämnat åt den kvinnliga delen av familjen att sköta. Han talar ändå varmt om viltvård på ägorna, där det gäller att försöka skapa balans i faunan. En veteran på sitt område är också Henrik själv, då han mekat med det mesta sedan han varit liten. Radioapparater och en ombyggd självgående gräsklippare som justerats och byggts om för bättre funktion hör till de tidigare objekten. Redan som liten fick han sin mormors PV som stod i Ronneby, men tyvärr kom den aldrig hem. Många andra bilprojekt har det ändå blivit genom åren. - Jag har alltid varit tekniskt intresserad säger Henrik. Eget företag Skolan var inte så lockande, men han har ändå många yrkesroller på sin lyra såsom sotare, kock och bilmekaniker. - Nu driver jag mitt eget företag Henrik Paulsson Entreprenad AB, och har ett gott samarbete med Fredrik Wåhlin. Så kom jag också i kontakt med Ulf Wåhlin som delar mitt intresse för gamla traktorer. Av Ulf köpte jag familjens älskade husbuss som är med på sommar- och vinteräventyr runt om i Sverige. Har han gått sin egen väg då? Naturligtvis, men visst lyser generna igenom. Henriks pappa arbetade som civilingenjör och utvecklare åt flygvapnet. Och i Henriks hangar står det, just det, flygplan. Äpplet faller inte långt från trädet. Henrik har ett certifikat på PPL det vill säga Private Plane License. En hel del kurser och andra certifikat inom flyg har det också hunnit bli, bland annat amatörbyggnadstillstånd, utfärdat av EAA, dukning och plåtbearbetning av flygplan med mera. Från Barkaby till Frösunda Till en början hade Henrik flygplanet på Barkarby flygfält, men för några år sedan så stängdes flygfältet och det fanns ingenstans att ta vägen. Flygplanet togs då hem till Finnberga, och åkern blev delvis till en tart- och landningsbana. Henriks första flygplan står i hangaren, en De Havilland Chipmunk från Det är ett enmotorigt skolflygplan som användes av RAF för att träna upp jaktpiloter. - Jag har helrenoverat det, och det är i absolut toppskick, med så klart alla de rätta gamla detaljerna kvar. Siluetten, från Finnberga gård ligger till höger i bilden och ungefär 300 meter västerut ligger start- och landningsbanan, i vänstra bildkanten. marken sett, är grå med gula ränder på vingarna och röda vingspetsar och kroppen är smäcker. Chippmunken är lågvingad, det vill säga, vingarna sitter på undersidan av flygplanskroppen. Ett annat plan på gården är Cessnan Den är som en Volvo, fast i luften, 4-sitsig trygg och stadig familjekärra. Även detta flygplan har Henrik renoverat så det blivit luftvärdigt. - Cessnan är ljusblå och vit och kraftigare byggd och högvingad. Vingarna sitter då på ovansidan av flygplanskroppen. Mycket regler - Det är mycket regler som skall följas för att ett flygplan skall bli godkänt av Luftfartsverket, vilket kan kännas tryggt för alla inblandade såklart. I maskinhallen står Henriks pågående flygplansrenovering. - I Sverige kallas den SK16, det vill säga skolflygplan 16. I övriga världen heter den North American T-6 Harward. Det är ett flygplan från 1942 som använts i svenska flygvapnet. Nu står det stilla i Henriks hall där det sakta och med stor noggrannhet får sin ursprungliga form och funktion tillbaka. Men är det inte en dyr hobby? - Jag får ofta den frågan, säger Henrik. Det finns mycket som är dyrare! Ett flyg

9 odugligt plan är inte dyrt, jag renoverar dem och det är då de blir värda någonting. - Vi är en liten grupp människor som håller på som jag i Sverige. Vi tar hjälp av varandra och byter reservdelar och kunskap med varandra. Även i utlandet byts det på samma sätt. Henrik har kontakter över hela världen, ända borta i Nya Zeeland. - Ibland säljer jag reservdelar som jag inte behöver själv, och till slut så har allt betalat sig. Det är samma med allt på gården; man säljer av det man inte behöver längre och på så sätt går det runt. - Att flyga med ett plan är billigare än att åka bil. Till Mora tar det 4 timmar med bil. Med flygplan tar sträckan bara 1 timme och bränsleåtgången är densamma. Alltså tjänar jag 3 timmar på att ta planet. För att få behålla sin licens så måste Henrik flyga minst 12 timmar per år. - Säkerheten är mycket viktig. Det kollas mycket noga upp av Luftfartsverket. - En del tror att det är farligt att flyga, men i ett flygplan så har man dubbelt av allting som är viktigt för att kunna flyga och landa planet. Det skall alltid göras en genomgång av planet innan take off, varje gång. Det är lite annorlunda mot hur vi gör med våra bilar om vi skall jämföra säkerhetsaspekten. Arlanda bestämmer För att få lyfta och landa på Finnberga ska det ges klarsignal från Arlanda. När Henrik är i luften och när han lämnar Arlandas luftrum så meddelar han Arlanda det. - Under en flygning blir det flera radiokontakter med andra flygplatser. Vid landning måste man alltid kontakta fältet och förvissa sig om att allt är ok för att landa, så ingen har grävt av banan eller något annat tokigt. Henrik flyger mest inom Sverige. Han flyger till kompisar, till flygdagar och flyguppvisningar, främst då för veteranflygplan. Flygdagar finns bland annat i Dala-Järna, Vallentuna och Siljansnäs. Start- och landningsbanan på Finnberga är 600 meter lång. - Alla plan som startar eller landar här är väl anpassade för landningsbanans längd. Vad är då ett veteranflygplan? Enligt Henrik så är det ett flygplan som kommer att få ett framtida värde eller är historiskt eller ovanligt. Till sist får Henrik frågan vad som är roligast, flyga eller meka? - Båda är lika roliga. Det här med flygning är en jättemysig hobby. Det är en frihet! På Finnberga lyser solen tvekande över ägorna. En bit bort rider döttrarna omkring på sina hästar. Det blåser en hård sydlig vind över åkrarna och molnen går lågt över landningsbanan. - Ingen bra dag för flygning idag, säger Henrik Foto Paulsson, Finnberga Flygaren själv, Henrik Paulsson, på favoritplatsen vid spakarna på ett av planen i Finnberga. Foto Paulsson, Finnberga Här är ovanligt många flygplan parkerade vid start- och landningsbanan i Finnberga, intill den lilla ån från Mörtsjön ner till Hederviken. Närmast kameran står en Chipmunk från Det senaste renoveringsobjektet, en SK 16 från 1942 som såg så här naken ut förra våren, men som nu är betydligt mer likt ett flygplan. 9

10 Vem krökte vägen? Varför går vägarna som de gör? Varför kroknar de åt alla möjliga och omöjliga håll? Var korna det första vägverket som skulle anlägga så krokiga stigar som möjligt? Ibland har vägkrokarna en tydlig orsak som finns kvar än i dag fast vägen kan vara tusen år eller äldre. Lika ofta verkar kroken vara tokig därför kroganledningen har försvunnit. Men ibland kan krokarna vara ganska nya och en tydlig orsak. Åtminstone kan man inbilla sig det, och det kan vara riktigt fel. Så är det på den lilla vägen som går från Torsholma och Näs mot Helgö, förbi Livstens runristning (U347 och U348). När vägen har passerat järnvägen viker den av åt vänster och följer järnvägen ungefär 100 meter. Sedan viker den av åt höger, rakt mot runhällen. Här verkar det vara alldeles klart att man dragit om vägen när järnvägen byggdes för 130 år sedan. Den gör en alldeles omotiverad omväg. Tydligen låg vägen i vägen för järnvägen och behövde dras om. Den slutsatsen är självklar när man tittar på vägen i dag. Och slutsatsen är helt fel. Redan på den äldsta kartan över området, från 1600-talet, gör vägen samma krök, utan någon som helst järnväg att skylla på. Hela vägen från Torsholma och en bit förbi runhällen går den nästan exakt likadant som i dag. Det är järnvägen som anpassat sig till den gamla vägen och inte tvärtom! Men varför denna krokiga onöda? Vägen är sannolikt mycket äldre än från 1600-talet, och innehåller troligen en bro som omnämns på runhällen. För tusen år sedan nådde havsytan upp ungefär till området mellan stenen och nuvarande gården Näs. När vägen från näset nådde fram till stranden så vek den av längs strandkanten för att sedan gå så rakt och kort som möjligt på en vägbank över vattnet eller träsket. Så här går det inte att skylla varken på kossorna eller järnvägen. Möjligen på Livsten. På denna karta från 1771 går vägen i en krok från Näs åt öster. Ungefär samma sträckning avbildas på den äldsta kartan från 1690, men den kartan är inte lika noggrann och det är svårare att jämföra med dagens vägsträckning. Det syns bara små justeringar av vägsträckningen i dag jämfört med de äldsta kartorna. Järnvägen har tillkommit, och den har lagts alldeles intill den del av vägen som gick längs strandlinjen för tusen år sedan. När vägen gått över järnvägen från Näs följs de båda parallellt ungefär 100 meter. Den parallella vägbiten från andra hållet med Näs gård i bakgrunden

11 Tomten blev stjärngosse! Förra året var hon tomte i luciatåget vid Frösunda julmarknad. I år får hon en lysande roll som stjärngosse! Årets stjärngosse i Luciatåget på Frösunda hembygdsförenings julmarknad heter Linn Peterson och är 13 år. Hon bor med mamma och bonuspappa i Stolp Ekeby dit hon flyttade från Vallentuna I Vallentuna bodde jag 5 minuters cykelväg från centrum. I Frösunda var det långt från allt, men det var skönt att komma från stressen. - Det var en massa nya ljud också. Det var mycket snö den vintern och rådjursbockarna lät på kvällarna, det var otäckt. Hjälp, nu kommer dom, tänkte jag. Jag var bara van med hundar och katter. Linn fick ett ståtligt mottagande när hon flyttade till Frösunda. Nadine och Stefanie Älfvåg stod nere vid vägen när Linns familj kom med lastbilen. Linn kände inte dem, och de visste bara att det skulle komma någon som skulle flytta in, och att de hade ett barn. Linn, Nadine och Stefanie lekte sedan hela dagen och blev kompisar Linn var med i luciatåget även i fjol. Tidigare hade hon lussat hos dagmamma Katrina i Lindholmen. I år ska hon också vara med i skolans luciatåg. På frågan om vad julen betyder för henne svarar Linn: - Jag vill säga att den betyder allt, men det gör den inte. Så tänker jag på jultraditioner som vi har i familjen. När jag firar jul hos mamma träffas släkten i Vallentuna klockan 13. Det är mormor och morfar, två äldre kusiner och moster och bonuspappa. Min ena kusin har ett barn på 2 år som jag brukar leka med. Då äter vi julbord länge. Det viktigaste på julbordet är skinkan, rödkålen och brunkålen. Vi tittar på Kalle Anka, och sen julfikar vi och går ut med mormor och morfars hundar. Sen kommer tomten med alla julklapparna. Vartannat år är jag hos pappa. Pappa är från Skåne så det är därför det är rödkål och brunkål på julbordet. Vi brukar garnera maten med grönkål. Den brukar mamma eller mormor koka soppa på sen. Det är väldigt kul att köpa och slå in julklappar, tycker Linn. Hon brukar få julklappspengar att köpa för. - Jag brukar få önskelistor av de flesta. Sedan köper jag två klappar var till alla I hembygdsföreningens luciatåg 2013 var Linn en sjungande tomte tillsammans med Lucia, änglar, pepparkaksgubbar och andra sådana figurer som dyker upp varje jul. Skolfoto Årets stjärngosse är en stjärnflicka som lyser i lucaitåget. som jag slår in själv. Det är väldigt kul. Jag brukar välja en från listan och en som blir en överraskning. Vi brukar ta in granen ungefär en vecka för jul. Då har man tid på sig att pynta den och den hinner sprida sin doft. När jag slagit in en julklapp lägger jag den under granen. Ett år fick jag ett par skidor, men bindningen var trasig så jag har inte kunnat använda dem. Det är tråkigt för jag kan inte följa med min bonuspappa ut och åka i spåret. - Ett år kom tomten med ett jättepaket, så var det en säng! Inte alls kul. - Förra året tjuvkikade jag på etiketten på ett stort paket. Men det var till 2-åringen. Mamma brukar retas och sätta etiketten på undersidan av paketen. - Vi är inte så religiösa men vi har en krubba. Vad är viktigt för Linn för att det ska bli en bra jul? Svaret kommer blixtsnabbt: - Att alla mår bra och har det bra! Linn berättar att för två år sedan låg mormor på sjukhus på julen och nyåret. Det var inte roligt. Annars är det viktigt med pepparkakor, glögg, julmusik och julmust. Varje år bakar också Linns mamma saffranssnurror. Det är lussebullar som man flätar. När man äter dem delar man på dem, brer smör och lägger rökt korv på dem. - Mormor brer smör och lägger på rökt korv på vanliga lussebullar också. Linns mormor kommer från Gotland. Det är kanske så man gör där, men det vet inte Linn. Hon vill helst inte skriva någon önskelista, för hon blir så besviken om hon inte får det hon önskat sig. Men i år har hon i alla fall önskat sig smink och ett skal till mobiltelefonen. Hennes nuvarande har gått sönder och ett skal skyddar telefonen om man skulle råka tappa den. Så vi hoppas att hon får en god julklapp, och att alla Sockenstrunts läsare får en god jul i år! 11

12 Jubileum med Livsten Foto Jonathan Olsson godur:dagur e g:ne fndi:le fstain Nej, förlåt, nu skrev jag på nusvenska. Det förstår ni nog inte, så jag måste skriva 1 på framtidssvenska: God dag, jag heter Livsten. Det är jag som bor i Torsholma. Nu, i framtiden, har ni ju en massa pilgrimsverksamhet här i Frösunda, så jag var inbjuden att vara med på ettårsjubileet av Pilgrim Vallentuna i september Det kom massor av människor i konstiga framtidskläder för att fira med alla möjliga aktiviteter i kyrkan, i Frösundagården, utanför på en marknad och mycket annat. Olof den helige, heliga Birgitta, min son Nikulas och många andra var där. Vi gick också den fina vandringen som är uppkallad efter mig, Livstensleden. Jag fick leda framtidsmänniskorna och berätta hur det var på min tid. Ni som lever i framtiden hade ju inte riktigt förstått det, insåg jag. Och frågan är vad ni har förstått överhuvud taget. Ni har ju ändrat på allt: Husen ser konstiga ut, och ni åker inte med vagnar efter hästar utan har några konstiga saker som rullar av sig själva i stället. Och inte far ni på Långhundraleden heller, utan bara på en massa stora breda stigar. När vi vandrade så gick vi upp i skogen vid platsen där skvaltkvarnen låg, och där ni nu har byggt en massa nya hus både på ena och andra sidan om den, det som ni kallar Stationsvägen och Framnäsvägen. I skogen fanns det kvar en gammal stig från min tid. Och där fanns också en fin myrstack. Och tänk: På min tid såg myrstackarna ut precis som i er tid. De har inte ändrats ett enda dugg. Det är ju lite konstigt. Ni, i framtiden, tror att ni har gjort allting så mycket bättre än i vår tid, men det blir ju aldrig färdigt. Det ska förbättras och förbättras, men tydligen blir det aldrig bra nog. Det blir aldrig färdigt. Outvecklat eller primitivt kallas visst sådant på framtidsspråk. Men myrstacken: Den var färdig redan på min tid och behöver inte förbättras alls. Den var perfekt redan då. Så på er framtid har mycket bara blivit sämre! Sedan gick vi vidare och pratade om allt som hänt från min tid till framtiden. Vi gick förbi Torsholma och kom så småningom till min sten. Jag har ju låtit hugga in runor i berget på andra sidan träsket vid Näs. På min tid var det många som blivit kristna, men inte alla. Jag ville visa att jag var kristen genom att hugga in kors vid min runristning. Och inte bara det: Jag gav en av mina söner namn efter det kristna helgonet Nikulas. Men på min tid hade vi ju inte varit kristna så länge, så fortfarande fanns det många som var elaka, stal från andra, slogs och dödade. Det måste jag erkänna. Men i er framtid, nästan tusen år senare, så är väl alla kristna och det är väl ingen som bär sig dumt åt? Där har det väl skett en del utveckling ändå? Ja, sedan gick vi vidare ner mot Helgösjön där vi hade vår hamn. Men i er framtid tycks vattnet ha försvunnit. Det var bara en liten ynklig pöl kvar. Det var ju från den hamnen vi kunde åka ut i världen med våra båtar. Hur åker ni i framtiden när det inte finns något vatten kvar? Ni kan väl inte åka så långt med de där vagnarna utan häst? Ja, jag vet inte så mycket, men det var ändå roligt att få vandra med er och höra om era liv i framtiden. Och så fick jag ju berätta om mitt. Livsten Hemsida vwww.sockenstrunt.se Medlemsavgift vuxen 100 kr/år Styrelse Lars Andersson, ordförande Plusgiro Anne-Marie Karlsson, kassör Susanna Bischof Agneta Larsson Lars Lindwall Jessica Pontell Ann-Katrin "Anki" Svensson Sockenstrunt Bertil Hellsten, ansvarig utgivare Sockenstrunt Förra utgåvan av Sockenstrunt var nr Alla utgåvor från starten 1978 finns att läsa på hemsidan. I de senaste årgångarna är bilderna dessutom i färg där. Text och bilder i detta nummer Margareta och Bertil Hellsten där inget annnat anges

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA!

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Hej alla barn. Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA! Jag har hört att ni barn på denna förskola är jätteduktiga på att arbeta med

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer