Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr Årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg."

Transkript

1 Vi i Nr Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt

2 Utblick från kommunalrådsstolen 2008 har varit ett händelserikt år. Medan medarbetare och politiker arbetat målinriktat för att vår kommun skall möta framtiden så bra som möjligt blev det storm i hela världsekonomin. Signalerna fanns, det vet vi ju i efterhand, men få anade att lågkonjunkturen skulle komma med en sådan kraft. Ännu kan ingen rikligt överblicka exakt hur vår kommunala ekonomi kommer att se ut de närmaste åren. Ängelholms kommun har ovanligt goda förutsättningar att klara sig väldigt bra. Vi går in i de svårare tiderna med en stark och välskött ekonomi. Man kan säga att vi är robusta. Det innebär naturligtvis inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi måste möta framtiden med försiktighet och klokhet. Vi skall fortsätta ta långsiktiga beslut, men också våga genomföra förändringar och anpassningar. I mitt uppdrag möter jag många som gör ett fantastiskt arbete både som offentlig och privat anställd. Under året har jag gjort en hel del arbetsplatsbesök och har på det sättet upplevt både hängivenhet och hög ambitionsnivå hos såväl vår kommuns anställda som de i privata företag. Inom omsorg om barn och gamla finns verkliga vardagshjältar och jag gläder mig åt, att vi har verksamheter som har hög kvalitet och är relativt kostnadseffektiva. I Ängelholm har vi väldigt många företagare. Man kan aldrig komma förbi det faktum att man som egenföretagare med eller utan anställda riskerar sin privatekonomi på ett sätt som man nästan måste uppleva själv för att riktigt förstå. Genom sitt personliga risktagande kan man verkligen också kalla företagarna hjältar. Ängelholms Näringsliv AB är viktigt för Ängelholms kommun. Att vi organiserar stora delar av vår näringslivsverksamhet genom bolag har många fördelar. En är självklart att kontakten mellan företagen och näringslivsbolaget ger goda kommunikationskanaler och sprider information. Det handlar om att utveckla vårt befintliga näringsliv och skapa förutsättning till nyetableringar. Vad man kanske inte alltid tänker på är att näringslivet genom bolaget är en mycket viktig påverkansfaktor för utvecklingen i den kommunala organisationen. Kritik kan framföras om kommunens förmåga i olika sammanhang. Kritik är bra, då finns det möjlighet till förändring och vi ledande politiker och tjänstemän är väldigt angelägna om att ta till oss och agera på de synpunkter som vi får. En förändring som kommer att få betydelse för vår kommuns utveckling är inrättandet av ett kommunledningskontor med en samlande chef. Någon har framfört farhågor, om att det kommer att begränsa politikernas möjligheter att påverka utvecklingen. Syftet är precis det motsatta. Ängelholm är en kommun med fantastiska möjligheter, vilket vi som politiker självklart skall förvalta. För att stärka handeln i Ängelholm har det gjorts en hel del på senare tid. Utvecklingsplanerna på Stortorget och på Storgatan syftar till att göra det mer attraktivt att stanna i Ängelholm för att shoppa. På Midgårdens handelsområde vid Klippanvägen finns butiker som kompletterar centrumhandeln. För att vi skall trivas i ett centrum skall det vara mycket rörelse och många möjligheter till kaffe- och lunchpauser. Med de planer som finns har vi alla möjligheter att lyckas. Skånska kommuner i allmänhet och särskilt vi i Skåne NordVäst beskrivs som kommuner som ligger i ett vinnarhål. Det innebär att vi har väldigt goda framtida förutsättningar. Vi tio kommuner i vårt skånska hörn har redan betydande samarbete, men framtiden kommer att erbjuda mycket mer. Flygplatsen är hela regionens flygplats liksom Rögle är hela regionens hockeylag. Det är också hela regionens angelägenhet att Europakorridoren skall gå från Stockholm via Helsingborg Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande - Helsingör till Hamburg. Europakorridoren är höghastighetståg. Många är mycket intresserade av Ängelholms Sjukhus utveckling. Vårt närsjukhus har ett grundkoncept med flera specialistkompetenser. Det finns en närakut som är öppen till och en primärvårdsmottagning som är öppen ända till kl Dessutom har patienter med kända diagnoser möjlighet till direktinläggning dygnet om. Utöver det kommer vi under året att få akutbilar i vårt område. Avslutningsvis blir det ett kommunalt nyårsfirande även i år. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Stortorget där vi bland annat kommer att ha organiserat fyrverkeri i samband med 12-slaget. Med önskan om en riktigt god fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År! Välkomna till Anhörigcafé Omtanken! Anhörigcaféet är en träffpunkt för dig som vårdar någon närstående. Vi träffas för att byta erfarenheter och få information om olika möjligheter till stöd, men framför allt är anhörigcaféet ett ställe där vi umgås och pratar med andra i samma livssituation. Under våren 2009 träffas vi varannan tisdag med start den 13 januari klockan Plats: Torgträffen, Gasverksgatan i Ängelholm Alla anhöriga är välkomna ensamma eller i sällskap med sin närstående. Anhörig/närstående är den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar vardagen på egen hand. Det gäller både yngre eller äldre, maka/make, förälder, barn, nära vän eller granne. För mer information kontakta Christina Åkerman, Ängelholms kommun, på telefonnummer eller per e-post Du kan också läsa mer på Vi i Informationstidning till hushållen i Ängelholms kommun, utgiven av Ängelholms kommunstyrelse. Detta nummer av Vi i Ängelholm finns även inläst som taltidning. Du som har behov av en inläst version kan kontakta Meborgarlinjen tel: Ansvarig utgivare: Produktion: Text: Foto: Tryck: Distribution: Upplaga: Lena Tebring, kanslichef, tel Bert Lundqvist Information, Verkstadsgatan 4, Ängelholm Tel och fax: , e-post: Bert Lundqvist Bert Lundqvist (där inget annat anges) Smålänningen, Ljungby Svensk Direktreklam 000 ex (4 nr per år)

3 Lära genom lek i förskoleklassen Det bästa betyg vi kan få är när barnen säger till sina föräldrar, att de har lekt hela dagen, säger Gunilla Persson, som är förskollärare i en av tre förskoleklasser på Villanskolan. Att ha läroböcker i den här åldern har de inget behov av. I stället satsar vi på inlärning genom rörelser. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och grundskolan. Under det här året lär barnen Hopprep används för att forma bokstäver men givetvis får man använda det till att hoppa med också, som Elin här på bilden. känna varandra och har fått ett första intryck av skolan innan det är dags för ettan. Vi lägger störst tyngd på att utveckla lusten att lära på ett roligt och inspirerande sätt och att de lär sig ta hänsyn och att visa respekt, säger Gunilla. PEDAGOGISKA LEKAR Flera gånger i veckan har man pedagogiska lekar i förskoleklassen. Det kan handla om lekar som ger trygghet och koncentration, utvecklar samarbete och skapar självförtroende. Sedan kommer siffror och bokstäver in i bilden, tillägger Gunilla, som vid vårt besök fick barnen att leta upp en bokstav under tiden som de sjöng en bokstavssång ackompanjerad av Gunilla på gitarr. Jag har tagit fram ett koncept där barnen letar upp en bokstav vi arbetar med. Man skapar bokstavsöar, formar bokstaven med hopprep och sedan med lera. Till detta har vi en bokstavssång och en klappramsa med rim. Det viktiga är att de ska känna igen bokstäverna för att sedan i klass 1 sätta ihop ord och meningar. Men om det finns något barn som är väldigt sugen på att läsa så ska man givetvis inte hämma det. Det finns material, som de kan arbeta med, om de önskar detta, säger Gunilla. INBLICK I ETTAN Som avslutning på dagen har man fri lek, där barnen själva väljer olika aktiviteter som spel, rita eller olika rollekar. En gång i veckan har vi också en samling med klass 1. Detta samarbete är ett sätt att ge förskoleklassen en inblick i hur det blir nästa läsår. Gunilla Persson sjunger och leker bokstavslekar med barnen i förskoleklassen. Martin och Tuva formar bokstäver med hjälp av lera. Hoppas på nytt ungdomsråd För tillfället finns det inte något ungdomsråd i Ängelholm. Ungdomssamordnaren Lars Persson hoppas att ett sådant snart ska komma igång igen tack vare hjälp från några av medlemmarna i elevråden på Rönneskolan och Valhall College. Filippa Hultgren tror sakfrågor kan intressera ungdomar. Det var vid en studieresa till bland annat riksdagen i Stockholm som frågan om ett nytt ungdomsråd diskuterades. Sedan eleverna i förra ungdomsrådets styrelse slutat skolan har det varit svårt att värva nya ledamöter. Inbjudna på resan var sex ungdomar i årskurs tre, samtliga ledamöter i sina respektive elevråd. Arrangör för resan var Skånenätverket, ett nätverk för ungdomsinflytande, där åtta kommuner ingår. Sammanlagt deltog 55 ungdomar i resan. WALLMARK GUIDE Guide i riksdagen var ängelholmspolitikern Hans Wallmark. Utöver riksdagen gjordes ett studiebesök på Fanzingo, en kombinerad ideell och professionell verksamhet som vill föra in unga i media. Inte bara genom att låta de unga vara en del av det etablerade medieetablissemanget, utan genom att skapa sina egna uttryckssätt och former för mediekommunikation. Genom det vill de skapa en värld där demokratin är starkare och där ungas frihet och egenmakt är tydligare och starkare, säger Lars Persson, som Ungdomssamordnaren Lars Persson tillsammans med fem av de sex deltagarna i studieresan till Stockholm, Julia Hagedorn, Filippa Hultgren, Carl Ljunglöf, Hampus Åberg och Björn Olofsson. Sjätte resenären var Petra Karlsson. var mycket nöjd med resan och de kontakter som skapades. Fyra av de sex ungdomarna från Ängelholm hade jag inte träffat tidigare, men vi fick en bra relation och med hjälp av dem kan vi nå ut till gymnasieeleverna. Budskapet om att det är viktigt med ungdomsinflytande blir starkare om de går ut och säger det, än att jag gör det. SAKFRÅGOR Filippa Hultgren var en av del- tagarna och hon tror att det framför allt är sakfrågorna som intresserar ungdomar, inte allmänpolitiska frågor. För min del är kollektivtrafiken en viktig fråga just nu. Bland annat har det blivit alldeles för dyrt och ofta blir det förseningar. Julia Hagedorn är styrelsemedlem i elevrådet på Valhall College. Det var en mycket intressant resa, inte minst riksdagsbesöket, men den ledde också till att vi kan få igång ett samarbete mellan de två skolornas elevråd. Vi tillhör ju samma gymnaseiskola. Elevråden är grundpelare för demokrati i skolan. Nu hoppas ungdomssamordnaren Lars Persson att detta ska leda till att fler elever på skolan engagerar sig. Det krävs en lokal demokrati som fungerar för att starta ett ungdomsråd. Ungdomarna måste veta vart de ska vända sig. 3

4 budget 2009 En budget som gagnar välfärden Vi måste också gardera oss för sämre tider Under nästa år kommer Ängelholms kommun att göra en rad satsningar som gagnar kommuninvånarna och ökar välfärden i kommunen. Samtidigt är man medveten om att ekonomin kan försämras och det måste därför finnas en beredskap. Nästa år budgeteras ett positivt resultat på 17 miljoner kronor. Totalt uppgår kommunens nettokostnader till 1,55 miljarder kronor. Barn- och utbildningsnämnden har de högsta kostnaderna på drygt 809 miljoner kronor medan socialnämndens verksamhet ligger på drygt 713 miljoner kronor. De stora posterna är förstås skola och barnomsorg samt äldreomsorg. Inom barn- och utbildning sker en extra satsning på fler platser i förskolan. Nya privata förskolan Englakronan bidrar med 100 platser. Utöver detta sker en utökning med 107 platser i den kommunala förskolan. Totalt får barn- och utbildningsnämnden ett ökat anslag med 18,5 miljoner kronor. ÄLDREBOENDE Socialnämndens största ökning är driften av det nya äldreboendet Karslund, som ska stå klart i oktober nästa år. Driftskostnaden beräknas till drygt fyra miljoner kronor under Totalt får socialnämnden ytterligare nio miljoner kronor till sitt förfogande. Resultatet för den kommunala driften beräknas till 17 miljoner kronor. Enligt ett nytt beslut ska resultatet i framtiden vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det skulle i så fall betyda närmare 30 miljoner kronor i dagsläget men inriktningen är att Försköningen och upprustningen av Stortorget kommer att påbörjas nästa år. I första skedet handlar det om bättre belysning på torget. 4 vi ska uppnå det nya finansiella målet under 2012, säger Åsa Herbst. hur påverkar finanskrisen? Hur mycket den aktuella finanskrisen i världen påverkar budgeten i Ängelholm är ännu för tidigt att säga. Risken är att det kan bli lägre skatteintäkter än vad man budgeterat, vilket i hög grad påverkar kommunens finanser eftersom drygt 70 procent av intäkterna består av skatteintäkter. Det är viktigt att upprätthålla en fortsatt god ordning i kommunens finanser och att vi verkligen har kontroll på kostnaderna. Sedan kanske vi också kan dra nytta av lågkonjunkturen när det handlar om investeringar och få lägre pris på de aktuella objekten. Ängelholm satsar det kommande året nästan 225 miljoner kronor i nya byggnader, infrastruktur och fritidsanläggningar. Det är en medveten satsning för att hålla fast vid den långsiktiga målsättningen att invånarantalet ska öka i kommunen. Därför har man också beslutat att avvika från tidigare praxis att endast använda egna pengar till investeringar. Nu lånar kommunen i stället 25 miljoner kronor. Av de 225 miljoner kronorna är nästan 170 inom den skattefinansierade verksamheten medan 55 miljoner investeras i vatten- och avloppsverk som är en avgiftsfinansierad verksamhet. En ökad befolkning kräver ökade investeringar i den kommunala infrastrukturen för att vi ska kunna bygga nya bostäder och göra kommunen än mer attraktiv för de boende, säger kommunalrådet Åsa Herbst (m). Här på sidan finns en lista på Karlslunds äldreboende ska stå klart i oktober och ger därmed fler platser för äldreomsorgen i kommunen. Slopar lånepraxis för offensiv satsning de olika satsningarna. Mest kostar Karlslunds vårdboende, som håller på att byggas och ska stå klart i oktober. Totalkostnaden är 53,5 miljoner kronor varav 38,5 miljoner går på nästa års budget. Vattenledningen mellan vattentornet och Vejbystrand är en annan stor satsning. STORTORGET Cirka tio miljoner kronor ska användas till en första etapp av utvecklingen av Stortorget och Storgatan. Det handlar bland annat om belysningsstolpar. Belysning är också en investering som görs inom fritidssektorn. Ängelholms idrottsplats ska få elljus till en kostnad av fyra miljoner kronor. Det är en nödvändig investering eftersom elljus krävs för spel i Superettan. Den gångna säsongen fick ÄFF dispens från kravet eftersom man var nykomlingar. Elljus betyder också att ett par av ÄFF hemmamatcher kan visas i TV, säger Åsa Herbst. En konstgräsplan ska anläggas i Valhall Park, vilket också blir ett tillskott för Ängelholms fotbollsklubbar. ÄFF svarar för investeringen i konstgräsplanen efter det att kommunen beviljat ett investeringsbidrag. nya badhuset Cirka fem miljoner kronor ska användas för den fortsatta planeringen av ett nytt badhus. År 2010 är det tänkt att bli byggstart. Även om vi nu återigen kan låna till investeringar måste vi iaktta en viss försiktighet. Varje investering belastar nämligen resultaträkningen under kommande år förutom de investeringar som ligger inom den avgiftsfinansierade verksamheten, till exempel va-investeringar. Detta måste vi ta med i beräkningen, säger Åsa Herbst.

5 Marknadsföring bör samordnas och intensifieras Marknadsföringen av Ängelholm bör intensifieras och ske i samordnad form. Det anser politikerna i kommunfullmäktige på förslag av Ängelholms Turistförening. Idag har flera organisationer marknadsföringen som en del i sin verksamhet. Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag att inleda en dialog med olika intressenter inom näringsliv, turism och handel om en samordnad organisation när det gäller marknadsföringen av kommunen. Tillfälligt stoppp för nya lokaler Lokalanvändningen i kommunen är omfattande och speciellt inom socialnämndens ansvarsområde. Därför har tekniska nämnden fått i uppdrag att kartlägga lokalsituationen och kostnaderna utifrån resursanvändning, hur tiden utnyttjas och om man kan samordna uthyrningen på något sätt och den totala ekonomin. I avvaktan på att utredningen blir klar får inga nya lokaler tas i anspråk. Idrottshallar ska utnyttjas mer Det blev ingen höjning av taxorna för uthyrning av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar utan den tidigare taxan gäller. I stället fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över taxesättningen för uthyrningen och bland annat se om diffferentierade taxor vid olika tider på dagen kan vara ett alternativ. Vårt uppdrag syftar också till att nå ett maximalt användande av våra idrotts- och gymnastikhallar, som under alla förhållanden är starkt skattesubventionerade, alltså även när vuxna som inte är föreningsanslutna använder lokalerna, säger kommunalrådet Åsa Herbst. budget 2009 Kommunens nettokostnader (miljoner kronor) Barn- och utbildningsnämnd 728,5 Socialnämnd 592,5 Kultur- och fritidsnämnd 58,1 Kommunstyrelse 57,1 Teknisk nämnd 55,8 Kommunfullmäktige 33,0 Räddningsnämnd 24,0 Miljönämnd 6,7 Byggnadsnämnd 3,7 Överförmyndarnämnd 1,9 Kommunrevisorer 1,1 Valnämnd 0,5 Konsumentkommitté 0,2 Summa 1563,1 Kommunens nettoinvesteringar (miljoner kronor) Teknisk nämnd 94,2 Vatten- och avloppsverk 55,2 Kommunstyrelsen 30,4 Kultur- och fritidsnämnd 24,4 Barn- och utbildningsnämnd 11,1 Räddningsnämnd 2,0 Byggnadsnämnd 1,5 Summa 218,9 Budget på lätt svenska Mer pengar till barn och äldre nästa år Varje år skriver kommunen en budget för hur kommunen ska använda sina pengar. Budgeten för år 2009 är klar nu. Det mesta av kommunens pengar kommer att betala för barnomsorg och skola nästa år. Näst mest pengar kostar omsorgen av äldre och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Fler platser i förskola och äldreboende Kommunen ska ordna 207 nya platser i förskolan. Kommunen ska bygga ett nytt vårdboende för äldre med 40 platser. Nästa år tänker kommunen låna pengar för att kunna bygga olika anläggningar och förbereda mark för bostäder. Vi vill att fler människor ska flytta hit och då måste det finnas bostäder till dem, säger kommunalrådet Åsa Herbst från moderaterna. Kommunen ska bygga en vattenledning mellan Vattentornet och Vejbystrand och en ny bollhall, och sätta upp bättre belysning på Stortorget och Storgatan. Kommunen ska också bygga en konstgräsplan för dem som spelar fotboll och sätta upp elljus på Ängelholms idrottsplats. Budget 2009 Totalt Karlslunds vårdboende 38,5 53,5 Vattenledning, vattentornet - Vejbystrand 32,5 33,0 Ny bollhall 19,0 Allmän markreserv 12,0 Sesamgården, ombyggnad 10,5 12,0 Storgatan/Stortorget, utveckling 10,0 31,0 Nya va-ledningar och sanering i Munka Ljungby 7,5 9,7 Ombyggnad personalbyggnad, vattenverket 6,0 Konstgräsplan 5,8 7,3 Nytt badhus 5,0 Rönneskolans utemiljö 5,0 Inventarier ny gymnasieskola 5,0 Belysning Ängelholms idrottsplats 4,0 Dyrare att parkera bilen Kommunen ska inte höja skatten nästa år. Men det blir dyrare att parkera bilen. Nu kostar det sju kronor i timmen att parkera bilen inne i Ängelholm. Nästa år ska det kosta tio kronor i timmen. Kommunen får sina pengar från skattepengar och från staten, som ger statsbidrag till Sveriges kommuner. 5

6 Henrik ska leda badhusbygget På fritiden håller han i taktpinnen bakom trummorna. Nu ska han i jobbet göra det som projektledare för Ängelholms nya badhus. Henrik Jönsson är sedan ett par månader tillbaka ny fastighetschef i Ängelholm och har nu också utsetts till att leda den grupp som ska hålla i trådarna för badhusbygget. Henrik Jönsson, 43 år, har de senaste tio åren lett ett flertal privata och kommunala byggprojekt som anställd på Sweco Management. Som fastighetschef i Ängelholms kommun har han ansvaret för förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Till detta läggs nu uppgiften att leda den kommunala grupp som ska ha hand om byggandet av det nya badhuset. Det är en ny utmaning för mig att arbeta med kommunal förvaltning, Jag fick en förfrågan i somras och jag tvekade aldrig. Det ska bli mycket intressant och inte minst att få vara med om att bygga ett nytt badhus, säger Henrik Jönsson. Henrik bor numera i Domsten utanför Helsingborg tillsammans med fru och tre barn, samtliga tjejer. Men Ängelholm har alltid legat honom varmt om hjärtat. Jo, det är klart, jag föddes ju på Ängelholms BB. Jag växte upp i Klippan och då var man ofta i Ängelholm, inte minst under sommaren för att bada i havet. BYGGLEDARE Efter ingenjörsexamen i Lund började Henrik arbeta på Siabs entreprenadavdelning, som sedermera kom att ingå i NCC. Därefter har jag arbetat på på Sweco Management med projekt- och byggledning som min huvudsakliga uppgift. Som fastighetschef ska Henrik förvalta de kommunala fastigheterna och stödja de verksamheter PORTRÄTTET Namn: Henrik Jönsson Ålder: 43 år Aktuell som ny fastighetschef och ledare för badhusbygget. som finns i fastigheterna. Det är bland annat skolor, förskolor, idrottsanläggningar, äldreboende och enskilda objekt. FRAMTIDSSYN Förutom att hålla dagens fastighetsbestånd i bästa skick gäller det att ha en framtidssyn. Det är stora värden vi har hand om och vi måste möta de krav och tankar som förvaltningarna har på sin verksamhet. Jag håller som bäst på att gå igenom fastighetsbeståndet och skaffa mig en inblick i verksamheterna, säger Henrik och fortsätter: Jag har ingen erfarenhet av den kommunala arbetsprocessen. Det kan vara på gott och ont men det finns naturligtvis vissa regler som man måste följa och som skiljer sig från den privata marknaden. Men oavsett vem som är ägare till en fastighet så handlar det i mångt och mycket om miljö, driftsekonomi och materialfrågor. En del nybyggnadsprojekt är på gång. Det allra största är badhuset, som enligt planerna ska börja byggas Henrik Jönsson har utsetts till projektledare och i gruppen ingår också kanslichef Lena Tebring, stadsarkitekt Sverker Tingdal, kulturoch fritidschef Curt Wirström och badhusföreståndare Björn Svedberg. KOMPLICERAT Det är ännu inte klart om det blir en kommunal upphandling eller ett projekt som vi driver tillsammans med en entreprenör. I januari blir det utställning av inlämnade förslag i den pågående arkitekttävlingen och i mars kan vi utse pristagare, säger Henrik Jönsson som av erfarenhet vet att ett badhusbygge är ett komplicerat projekt. Henrik Jönssons fritid handlar till största delen om idrott och musik. När det gäller idrott så är det framför allt döttrarnas idrottande det handlar om. De spelar bland annat fotboll i Hittarps IK och själv är jag engagerad som tränare och med på alla matcher både som förälder och lagledare. Så idrotten går hand i hand med familjen. Musik har Henrik Jönsson sysslat med sedan barnsben. Uppväxten i Klippan präglades till stor del av musik och han var med i projekten Studio Bombadill och Svenska Popfabriken. Jag spelade trummor i ett par olika band, dock inte i de stora kända banden som växte fram här som till exempel Torsons och Wilmer X med två medlemmar från Klippan. Henrik sitter fortfarande bakom trummorna. Idag är han med i bandet Snillet Bengtsson, ett Henrik Jönsson är ny fastighetschef i Ängelholm och kommer även att leda den kommunala badhusgruppen. Till höger: Henrik Jönsson tillsammans med medarbetarna Gunilla Wettergren och Kjell Byberg 6

7 Badhusförslag visas i januari Det har varit ett mycket stort intresse för att få forma Ängelholms nya badhus. I den arkitekttävling som utlystes har det inkommit 190 förslag. Nu finns det möjlighet för Ängelholmarna att titta på de olika förslagen. Under sex dagar i januari kommer de att ställas ut på Nybroskolan (bilden till höger). Det är den gamla fordonsskolan och ligger på Sockerbruksgatan strax efter Nybron, om man kommer från centrum. Utställningen är öppen den 3, 4, 5, 9, 10 och 11 januari mellan kl 10 och 17. lokalt band med en blandad musikstil med rock, blues, irländskt och en hel del svenskt Vi spelar ofta på privata födelsedags- eller företagsfester så det gäller att ha en bra blandning, menar Henrik. Blir det tid över så snickrar Henrik på huset i Domsten. Det är ett gammalt hus och det får ta sin tid att få det i ordning. Lokalfakta Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens verksamhetslokaler, dvs skolor, förskolor och lokaler för fritids- och kulturaktiviteter. I förvaltningen ingår också planering och byggledning för ny-, till- och ombyggnader. Dessutom sköter fastighetsavdelningen lokalvården i skolor, förskolor, fritidshem, filialbibliotek och servicehus. Totalt rör det sig om ca 75 objekt. Total byggnatsyta: kvm, fördelat på skolor: kvm, äldreboende: kvm. övriga byggnader: kvm 17 procent av lokalytan hyrs in från kommunens fastighetsbolag och åtta procent från privata fastighetsägare. Övriga fastigheter ägs av kommunen. Om Ängelholmstrafiken Östergatan och ljus i mörkret Sedan ett par veckor tillbaka är Östergatan återigen öppen för trafik. Nya Östergatan har fått cykel- och gångbanor, upphöjda korsningar så att gående och cyklister kan färdas lätt över korsande gator. Det är viktigt att poängtera att cykelbanan endast är för cyklister och att man ska färdas i den riktning som de målade pilarna visar. Man kör till höger och följer trafiken ute på gatan, till skillnad mot de dubbelriktade cykelbanorna, som vi normalt har, säger Ann- Kristin Wiinberg, trafikansvarig på kommunens Tekniska Kontor. En fanfar för nya Östergatan när trafiken släpptes på från Klippanvägen. Under omändringen har man också försökt anpassa gångbanan till de ingångar som finns längs sträckan och därmed undivikit onödiga trappsteg. Det är ett led i arbetet med att göra kommunen tillgänglig för alla, alltså även funktionshindrade med rullstolar. Det finns också kontrastmarkeringar till hjälp för synsvaga. Tänk på att synas Tänk på att synas i vinter! Speciellt vid regn och dis, som vi ofta har i Skåne, är det svårt för bilister att upptäcka cyklister och fotgängare, om det saknas ljus eller reflexer. Ett bra sätt att synas som cyklist är att ha ordentligt fungerande ljus samt en reflexväst, säger Ann-Kristin Wiinberg. höjd p-avgift Slutligen när det handlar om trafik, ska vi meddela att från och med den 1 januari höjs parkeringsavgiften i Ängelholm. Det kommer nu att kosta tio kronor per timme. Oppositionsrådet BrittMarie Hansson och kommunalrådet Åsa Herbst vill att vi ska synas i vintermörkret. Foto: Kerstin Strömberg. 7

8 Karin Valtinat, ny miljöchef i Ängelholms kommun. 8 Nya chefen vill lyfta fram miljöfrågorna Att miljöfrågorna kommer med i ett tidigt skede av ett kommunalt ärende öppnar för nya möjligheter och det är en förhoppning att det blir så framöver, säger Ängelholms nya miljöchef, Karin Valtinat. Karin Valtinat blev ny chef för miljöförvaltningen den 1 oktober. Karin är Ängelholmare sedan 1985 men har de senaste dryga tio åren pendlat dels till Lund, dels till Halmstad. Det senaste året har jag arbetat som kommunekolog i Halmstads kommun och dessförinnan var jag på Lunds universitet i tio år, där jag sysslade med såväl undervisning som forskning. För ungefär ett år sedan disputerade jag i växtekologi och systematik. Jag har också en magisterutbildning i miljövetenskap, säger Karin Valtinat på frågan om hennes bakgrund. Går vi längre tillbaka i tiden så började jag min yrkesbana som trädgårdsmästare och familjen drev en plantskola strax utanför Ängelholm. VILLE BLI BIOLOG Karin hade en dröm om att bli biolog och sökte sig därför till Lunds universitet. Att arbeta som biolog med massor av fältarbete var vad jag föreställde mig att jag skulle bli. Nu blev det aldrig så utan jag blev miljövetare i stället, eftersom utbildningen inom miljövetenskap passade mig bättre. När Ängelholm sökte ny miljöchef såg Karin möjligheten att dels jobba med natur och miljö, som är hennes stora intresse, dels att jobba i hemkommunen och kunna promenera till jobbet. Jag bor på Adolfsfält, så det är en bit till Stadshuset, men jag promenerar varje dag tillsammans med dottern som går i skolan här i centrum. Det blir en timme varje dag. viktiga FRÅGOR Miljöfrågorna är viktiga och kommer att bli ännu mer viktiga i framtiden. Det handlar till exempel om rent dricksvatten, rätt producerad mat, att vi får ha kvar natur- och rekreationsområden där vi bor. Ovanpå detta har vi klimatförändringarna. Karin hoppas också att miljöfrågorna får en ännu större betydelse i samhällsplaneringen. De bör vara med redan från början när ett ärende behandlas, så att vi kan komma med synpunkter på ett tidigt stadium. Det känns som att övriga förvaltningschefer här i Ängelholm också har samma syn och därför ser jag med glädje och stort intresse fram emot mina fortsatta arbetsuppgifter. Karin Valtinat gillar att vara ute i naturen och mångfalden av natur i Ängelholm tilltalar henne. Ja, känner man för hav, strand och strandskog så finns detta att tillgå. Vill man ha tätare skog och insjöar så söker man sig till Hallandsåsen. Miljökontoret apropå......vad kostar strömmen Hur mycket kostar strömmen till min julbelysning? Du vet väl om att du kan låna energimätare gratis på biblioteket...kör du med vinterdäck? Kör du med vinterdäck? Enligt NTF beror däckets slitage till cirka 30 procent av körstil och hastighet. Årstiden står för 30 procent, biltypen 20 procent och resterande 20 procent beror på vägbeläggning och däckets inbyggda slitstyrka. Gummipartiklar från bildäck hamnar i naturen och innehåller många kemikalier som är giftiga för vattenlevande organismer. Halterna av däckpartiklar i vatten blir särskilt höga efter längre perioder av torka, då regnvattnet för med sig de mängder som ansamlats på vägbanan. Så att köra förståndigt sparar både pengar och miljö....dra ditt strå till stacken Det finns mycket som vi var och en kan göra för att minska vår miljöpåverkan och nå miljömålen. Titta på för att få tips på vardagsåtgärder SÖKES: Särskild vårdnadshavare Ängelholms kommun söker personer som är intresserade av att bli särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). Ängelholms kommun har åtagit sig att ta emot ensamkommande flyktingbarn. De flesta av barnen är 16 år eller äldre och bor i boenden som tillhandahålls av Ängelholms kommun. När dessa barn/ungdomar beviljats uppehållstillstånd skall socialnämnden anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare. Detta uppdrag innebär att man träder in som vårdnadsha- vare/förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år. Det innebär att man bl.a. hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. För att kunna bli SFV måste man vara myndig och föräldrabalkens regler är tillämpade i fråga om vem som kan utses för uppdraget. KONTAKT För mer information samt intresseanmälan, kontakta Johanna Kaspersson, socialsekreterare, eller Konsumentvägledarna har ändrade tider för telefonrådgivning Måndag, onsdag, torsdag 8-12 Tisdagar Ängelholm på webben:

9 Solstrålen populär träffpunkt Intresset för att besöka Solstrålen i Nybrohuset har varit stort. Sedan drygt två månader tillbaka finns den här träffpunkten för personer i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning, men som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Här kan också de personliga assistenterna träffas. Solstrålen är ett projekt som finansieras genom kommunens handikapplan. Det ska pågå under två år men förhoppningen är att verksamheten ska fortsätta och bli permanent. Fyra eftermiddagar i veckan och en förmiddag är det öppet på Solstrålen. Det är en viktig verksamhet eftersom många av de funktionshindrade i den åldern kan bli ganska isolerade hemma. Även om de personliga assistenterna tar ut dem på olika saker så får de här träffa andra med funktionsnedsättning och kan göra saker tillsammans. Vi gör också gemensamma utflykter, säger Christina Fagerlund, som är ledare för projektet. De kan bara komma hit för att fika men vårt TV-spel Nintendo Wii är populärt. I det här spelet får man möjlighet att röra sig och tävlingsinstinkten är stor bland besökarna. Solstrålen är en speciell mötesplats eftersom den vänder sig till såväl de funktionshindrade som till deras personliga assistenter. Lena Renardsson är personlig assistent för Kenneth Johansson. Hon tycker det är ett bra sätt att under löättsamma former träffa kolleger och utbyta erfarenheter. Dessutom är det roligt att gå hit när jag vet att Kenneth också gillar det. Ja, det är kul med alla spelen men också att kunna prata med andra, inflikar Kenneth. Maria Lundberg och Kenneth Johansson spelar ishockeyspel med projektledaren Christina Fagerlund och personlige assistenten Lena Renardsson som åskådare. Solstrålen, som finns i Nybrohuset på Nybrovägen har öppet: Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl Onsdagar kl Kommunen intensifierar det drogförebygganade arbetet Ängelholm har sedan fyra månader tillbaka en styrgrupp för det alkohol- och drogpolitiska arbetet i kommunen. I styrgruppen finns representanter från kommunstyrelsen och från berörda nämnder och förvaltningar. Vi har ställt några frågor till BrittMarie Hansson (s). Vad innebär det för dig att kommunen nu satsar på att skapa en styrgrupp kring det drogförebyggande arbetet? Personligen tycker jag att det är viktigt att vi verkligen sätter strålkastaren på betydelsen av att satsa på att förebygga de negativa konsekvenserna av droger. Insatserna bör ligga så tidigt det bara går. Det ger vinster både på individplan, i familjen och i samhället i stort. Varför just en styrgrupp? I Ängelholm bedrivs idag en hel del bra drogförebyggande insatser i flera förvaltningar.vi behöver dock arbeta för att få en fördjupad förankring av arbetet och skapa en plattform och samordning mellan de olika förvaltningarna och verksamheterna Vilka uppgifter kommer styrgruppen att ha? Som första uppgift har vi av kommunstyrelsen fått uppdraget att göra en revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet, som är från 2003 och i behov av uppdatering. Till detta arbete behövs också konkreta handlingsplaner för hur arbetet ska utformas. I övrigt är ju en av de främsta uppgifterna att skapa dialog och förankring av de frågor som berör förebyggande insatser. Lennart Engstöm, kommunstyrelsens representant i styrgruppen och politiskt ytterst ansvarig för det drogförebyggande arbetet, om hur man ska jobba i framtiden med dessa frågor. Vi har erbjudit samtliga representanter att delta i ett 3-timmarsseminarium om de grundläggande förutsättningarna i arbetet. Den 22 januari kommer styrgruppen sedan att träffas på en heldag för att börja formulera de mål som bör styra verksamheten. Styrgruppen kommer efter det att arbeta vidare med handlingsplaner som kommer beskriva vad som ska göras, av vem och när. Parallellt med detta arbete ska en tidsplan läggas fram för arbetet. Strävan är att det reviderade alkohol- och drogpolitiska programmet ska vara klart i augusti så att det ska kunna tas med i budgetberedningens arbete inför budget

10 Sparbanken Gripens monter vid Företagardagen i våras. Ett aktivt år med Ängelholms Näringsliv Ängelholms Näringsliv har idag 230 medlemmar. Det här gjorde vi under det snart gångna verksamhetsåret. Den 4 april arrangerade Företagarna och Ängelholms Näringsliv en Företagardag med 400 besökare. Den hölls i NP Nilssons nya lokaler, som då ännu inte öppnat sin butik. Bland annat utsågs Prisjakt till Årets företag och utmärkelsen Årets företagare gick till Karolina Brorsson, som driver företaget ProToSell AB. I samband med Företagardagen arrangerades också en minimässa, där många av företagen ställde ut och visade sin verksamhet. Det har hållits två medlemskvällar, en i maj, då Ingrid Skoog Bengtsson presenterades som ny ordförande och Roger Hansson, sportchef i Rögle, berättade om hur klubben jobbar inför elitseriesäsongen. LINDAB ARENA Den andra medlemskvällen hölls i Lindab Arena. Programmet handlade om Ängelholms framtid och stadsarkitektkontoret presenterade såväl planer för bostäder som företagsområde. Avslutningen var en rundvandring i den nya arenan. Närmare 100 medlemmar kom till den här kvällen. Det har varit fem frukostträffar med i genomsnitt ett 50-tal Oven: Arne Henriksson, arenachef, berättar om hur den nya Lindab Arena kom till. Nedan: Stadsarkitekt Sverker Tingdahl berättar om framtida byggplaner i Ängelholm. deltagare, bortsett från den senaste träffen den 11 november, då det kom 163 personer. Denna träff hölls tillsammans med Competensum AB, f d Ängelholms Högre utbildningar. En av talarna vid denna träff var Martin Blom, som bland annat arbetar med mental träning för elitidrottsmän. Ängelholms Näringsliv har tillsammans med kommunen gjort ett flertal företagsbesök. Vi har varit med om att utveckla norra och södra industriområdet, en utveckling som fortfarande pågår. MARKNADSFÖRING En av ÄN:s uppgifter är också att marknadsföra Ängelholm, dels för att locka företagare hit, dels besökare. Vi har beslutat att sätta upp nya skyltar i ankomst- och avgångshallen på flygplatsen. Två nya skyltar ska också sättas upp utmed E6 för att marknadsföra stranden. Varumärket Ängelholm, Land och Hav, Liv och Lust ska stärkas och implementeras, något som också ÄN är delaktig i. I samarbete med Backahill har vi tagit initiativet till en handelsutredning (presenteras på detta uppslag) och en handlingsplan för att återta positionen som handelsstad. Företagardag och mässa i Lindab Arena april Reservera fredagen den 24 april 2009 för den traditionella Företagardagen, som kommer att hållas i Lindab Arena. Dessutom blir det näringslivsfest på kvällen. Som vanligt har företagen också möjlighet att ställa ut. En nyhet den här gången är att mässan kommer att vara öppen för allmänheten dagen efter, lördagen den 25 april. Företagardagen är en av de stora händelserna i Ängelholms Näringslivs regi nästa år. Dagen anordnas i samarbete med organisationen Företagarna. En av de intressanta föreläsarna är Pontus Bodelsson, vd Nationalencyklopedien. Han kommer att tala om Management by glädje. Det blir förstås mycket mer, men programmet är ännu inte klart. Företagarmässan blir ett bra tillfälle för företagen att visa upp sig. Den som vill ställa ut kan redan nu kontakta oss på Ängelholms Näringsliv, säger Louise Modig. Liksom i fjol kommer Årets Företag och Årets Företagare 2008 att presenteras. Näringslivsfesten kommer att hållas i arenans restaurang. FRUKOSTTRÄFFAR Fyra frukostträffar är inbokade under våren nästa år. Den första är den 3 februari och handlar om personlig effektivitet. Svämmar e-postlådan över? Känner du att tiden inte räcker till? Anna Zetterberg hjälper dig att hitta enklare arbetssätt som gör att du kan ta kontroll över din arbetssituation. Svenskt Näringsliv arrangerar frukostträffen den 4 februar där Stefan Fölster medverkar. Den 3 mars är det kombinerad frukostträff och seminarium med rubriken Hur kan vi få högre frisknärvaro? Här samarbetar Ängelholms Näringsliv med Hälsonätet. Vi lyssnar till de juridiska aspekterna kring sjukskrivningar och rehabiliteringar. Hans Hansson från Svenskt Näringsliv och Thomas Persson från Försäkringskassan kommer och berättar om de senaste rönen. Här medverkar också de olika aktörerna i Ängelholm, som kan hjälpa till att göra era företag friskare. Vid frukostträffen den 31 mars kommer UC AB att tala om Kredit Sverige idag. 10 MEDLEMSTORGET En nyhet för året är Medlemstorget på Ängelholms Näringslivs hemsida. Här har medlemsföretagen möjlighet att marknadsföra sig och sina produkter. Vi samarbetar också med skolan. I samarbete med Ängelholms Gymnasieskola har vi hjälpt till att hitta fadderföretag till ekonomerna. Dessutom har det getts näringslivsinformation till eleverna i gymnasiet. Martin Blom roade och gav råd åt 163 besökare på senaste frukostträffen. Här tillsammans med arrangörerna Louise Modig, ÄN, Ann-Sofie Aru, Competensum och Anette Bengtsson, ÄN.

11 Nya attraktioner och krogdestinationer kan utveckla centrum Det finns potential att växa framför allt inom branscherna beklädnad, hem, bygg och fritid. Det anser företaget Centrumutveckling som på uppdrag av Ängelholms Näringsliv och fastighetsbolaget Backahill gjort en utredning om handeln i Ängelholm. I förhållande till mängden butiker är närvaron av kedjebutiker inom beklädnad, hem och fritid relativt låg. Ett par större kedjebutikskoncept skulle kunna utgöra det basutbud som krävs för att Ängelholms stadskärna Viktig roll som nätverk Ängelholms Näringsliv har en viktig roll som nätverk men är också en organisation som kan utveckla näringslivet eller vara en påtryckare. Det anser ett flertal av dem som svarat på den enkät som genomfördes i höstas. Utöver julen är sommaren den tid som cityhandeln har sin högsäsong men även under övriga tider på året finns det potential för butikerna att öka sin omsättning, anser Centrumutveckling i den utredning som gjorts om handeln i Ängelholm. Foto: Rita Aatola Olsson ska upplevas som attraktiv och konkurrenskraftig, menar Centrumutveckling som också föreslår en rad åtgärder som kan bidra till att Ängelholms kommersiella stråk förstärks. Det handlar om att komplettera stadskärnan med nya attraktioner såsom Rönneplatsen och en ny citylekplats vid Rönne å i närheten av det kommersiella stråket. Vidare föreslås att Stortorget och platsen invid Stadsparken utvecklas som restaurang- och cafédestinationer. Stortorgets funktion som marknadstorg och aktivitetstorg bör förstärkas. Vidare rekommenderar Centrumutveckling att Storgatans stråk ses över då den bitvis ger ett stökigt intryck. Centrumutveckling föreslår att möbleringen av den offentliga miljön stramas upp och förtydligas, till exempel blomsterställningar, bänkar, belysning, utsmyckning mm. Det behövs dessutom riktlinjer beträffande butikers gatupratare och skyltar. Befintliga skärmtak och andra eventuellt planerade övertäckande tak över gågatan bör utredas. Ytterligare en åtgärd är att förlänga Storgatans kommersiella stråk genom att höja upp beläggningen ner mot Systembolaget söderut. En upphöjd beläggning rekommenderas även vid Järnvägsgatan (vid torget), Laxgatan och en bit in på Storgatans fortsättning efter Stadsparken. Stadens entréer bör förtydligas med exempelvis utsmyckning, blomsterprogram och belysning mm. En nackdel är att banker, en del kontor och mäklare har attraktiva lägen utmed huvudstråket. Centrumutveckling föreslår att en diskussion tas med berörda fastighetsägare och verksamheter och föreslår omflyttning/avstyckning av ytor för att på så sätt effektivisera ytor med syftet att ge utrymme åt nya butiker. Textil och kontorsarbete Undersökningen genomfördes under en tvåveckorsperiod i oktober och november. Svar inkom dock bara från ett 100- tal företag. Ett material på nästan hundra svar är dock inte att förringa och de åsikter och idéer som framkommer är nog så mycket värda. Drygt hälften av de svarande är inte medlemmar i Ängelholms Näringsliv. Detta är onekligen intressant för trots det känner cirka två tredjedelar till verksamheten. 58 procent har besökt någon av ÄN:s aktiviteter under det senaste året, och 67 procent har någon gång varit inne på hemsidan. Gemensam marknadsföring Etablering, marknadsföring, bevarande av stadskärnan och samverkan är frågor som ÄN bör engagera sig i enligt enkätsvaren. Hela 79 procent tyckte dessutom att ÄN bör finnas kvar i sin nuvarande form. Andra ansåg att samverkan med den kommunala organisationen kan förbättras och att gemensam marknadsföring bör ske mellan kommun, ÄN, cityförening och turistförening. VIKTIGA FRÅGOR Den viktigaste frågan för Ängelholms kommun att arbeta när det gäller näringsliv är enligt enkätsvaren etableringar, marknadsföring, handel och hanteringen av bygglov. På frågan om vilken man uppskattar som den viktigaste prioriteringen för att utveckla näringslivet i kommunen var även här etableringar, bygglov och marknadsföring populära svar, men också frågor som boendemöjligheter, kommunikationer och koordinering med näringslivet lyfts fram. BUTIKSKEDJOR När företagen i Ängelholms kommun sedan får önska vilka företag som ska etablera sig i kommunen kommer fler kända butikskedjor på tal, exempelvis H&M och Clas Ohlsson. Fler tillverkande och kunskapsintensiva företag efterfrågas också På frågan om vilken som är den största nyttan med Ängelholms Näringsliv var det vanligast förekommande svaret ÄN:s roll som nätverk för företagare. Många svar belyste också ÄN:s roll som utvecklare av näringslivet eller som påtryckare. Administrativ service blandat med virkning och sömnad. Det är vad Annika Hansson med sitt företag Smygmaskan sysslar med. Nu gör hon förstås inte detta på samma gång. Hemma i ateljén/kontoret i Ängelholm går mycket av tiden åt till det textila hantverket, medan det i regel är arbete ute på företagen, när det handlar om administrativ service. En tredje tjänst är tillverkning av hemsidor. Företaget Smygmaskan är ny medlem i Ängelholms Näringsliv och Annika ser medlemskapet som ett bra sätt att kunna få kontakt med presumtiva kunder. Jag erbjuder mina tjänster till företag och jag har många års yrkeserfarenhet av olika sorters arbete inom kontor, som skrivarbeten, ordermottagare, leverantörsreskontra, kundservice, datorhandledare, receptionist, kanslist mm. Det kan handla om någon enstaka timme, ett projekt eller vikarie. I min textila verksamhet står virkning och sömnad i fokus. Allt jag tillverkar är i egen design om inget annat anges. Jag arbetar helst med bomull, men även andra material förekommer. Såväl symaskinen som datorn är arbetsredskap för Annika Hansson på Smygmaskan. Nya medlemmar Bolthi AB Hifab AB Thermokon-Danelko Grant Thornton TENGBOM Michelsen Rickard Lund Forest Coola Mo AB Delikatesspunkten Öppettider på ÄN-kansliet Månd - Torsd 8-15 Fredag 8-12 Julstängt 22/12-6/1 11

12 Välkommen att fira nyår på Stortorget! För andra året i rad bjuder Ängelholms kommun in till nyårsfirande på Stortorget. dit alla är välkomna att fira in år Här kommer det att bjudas på nyårshälsningar, musik, nyårstal av kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst, samt nedräkning till tolvslaget och ett storslaget fyrverkeri! - Vi hoppas att Stortorget även i år fylls av massor av folk som vill fira in det nya året tillsammans, säger Annika Borgelin, projektledare från CA Event som hjälper Ängelholms kommun med arrangemanget. Senast den 29 december kan Ängelholmare skicka in nyårshälsningar till varandra som under nyårsafton kommer att visas på storbildsskärm på Stortorget. Så skynda på, ni har en dag på er. Skicka din nyårshälsning till antingen eller CA Event, Prästgatan 12, Helsingborg. Firandet på Stortorget pågår mellan klockan 23 och 01. Varmt välkomna att fira in det nya året! Dags att minnas vad som hände på 60-talet Ängelholm 2009, med staden, bygden och 1300-talet som spännande teman, kom ut i november. Den invigdes i bästa 50-talsanda med cocacola ur originalflaskor och minnen kring ett optimistiskt årtionde. Avtäckningen ägde rum i brandstationen, ett av 50-talets mest kända hus i kommunen. Det hände mycket på 50-talet: Rögle började spela ishockey, Pyttebanan lades ner, vi fick frysfack, mopeder och TV, fotbolls-vm spelades i Stockholm med bollar tillverkade i Ängelholm, hotell Skälderviken brann, Bengtssons musikaffär sålde jazz, motorvägen byggdes och bland idrottsstjärnorna märktes Bengt Anderholm, som gjorde 10,7 på 100 meter. Just nu är nästa år i allas tankar. Hur ska det bli? En sak som är säker är att redaktionen för Ängelholm 2010, som ska handla om 60- talet i staden och i bygden plus 1400-talet, gärna tar emot minnesnoteringar och bilder från just 60-talet. Enklast är att höra av sig till redaktören för boken, Ove Torgny, sekreterare i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening, Vad vi efterlyser är förstås bilder att prata minnen omkring, säger han. Vi ser en del händelser som kan ha varit aktuella under årtiondet: Åsbogatan breddas Här är en bild från norra delen vid Ängavången. Foto: Harry Augustsson. Ängelholm fyllde 450 år Rådhuset byggdes om Första ljusfesten Lergöksorkestern Rådhustäppan Höghus byggdes Civilflyget kom Flygolyckan Vi fick ett nytt Folkets hus Ett nytt badhus byggdes Munka Ljungby fick ett nytt kommunalhus och vattentorn Hur påverkades vi av den nya tidsandan med musiken, Vietnamkrig och Båstadkravaller? Kennedymordet, vad gjorde vi då? Världsgrupperna Kinks och Hollies spelade i Ängelholm Och Rögles besök i högsta ishockeyserien Alla minnen och bilder är välkomna. Medborgarlinjen ger Dig råd, upplysningar och information när Du har frågor eller ärenden som rör både kommunal och annan offentlig verksamhet. Förköpsrådgivning i konsumentfrågor Bokning av kommunala lokaler, t ex, skolsalar, bibiliotekets hörsal Parkeringstillstånd på kommunens parkeringar Information om kommunens lediga tjänster Upplysning om fonder i Ängelholms kommun Ta del av kommunala protokoll Förteckning över fastighetsägare som tillhandahåller hyreslägenheter Upplysning om fastighetsbeteckning, fastighetsägare, taxering mm. Parkeringstillstånd för handikappade Öppet månd fred kl 8-17 Tel: , fax: , Adress: Stadshuset, Ängelholm Växelns öppettider Månd - Torsd 8-17, Fred 8-16 Tel

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan KSAU:s budgetförslag Budget 2010 Plan 2011-2012 Årets resultat kommunen, mnkr 100,0 90,0 80,0 86,4 Årets resultat Balanskravsresultat 70,0 66,7 69,7 67,3 60,0 50,0 49,8 49,3 45,3 46,0 40,0 30,0 20,0 18,9

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär-

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-09 12 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl.13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Ingela Jonsson, ersättare

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100315\test\ungdomsrådets _frågor_ordf.doc

G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100315\test\ungdomsrådets _frågor_ordf.doc Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Frågor från ungdomsrådet KS-2010/175 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande överlämna

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta.

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta. Stormöte 2013-03-06 Syftet med mötet var att träffas för att prata om Åsljungas framtid. Hur få vi det mer lockande att bo och leva i Åsljunga? Uppslutningen blev mycket stor. Tydligt var att byborna ville

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (7) Paragrafer 250-253 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 27 oktober 2010 kl 13.30-16.15 ande Bengt Alfredsson, ordförande Jens Westring, tjg i st f Bengt Svensson Bodil Andersson Rune

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2015-10-07

PROTOKOLL 1 (10) 2015-10-07 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid: Odenrummet, tekniska kontoret, Skeppargatan 16, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kenneth Fahlesson (SN), ordförande Andreas Westerberg (KS) Gunilla Åström (KS) Evelina Fahlesson

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer