Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr Årg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg."

Transkript

1 Vi i Nr Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt

2 Utblick från kommunalrådsstolen 2008 har varit ett händelserikt år. Medan medarbetare och politiker arbetat målinriktat för att vår kommun skall möta framtiden så bra som möjligt blev det storm i hela världsekonomin. Signalerna fanns, det vet vi ju i efterhand, men få anade att lågkonjunkturen skulle komma med en sådan kraft. Ännu kan ingen rikligt överblicka exakt hur vår kommunala ekonomi kommer att se ut de närmaste åren. Ängelholms kommun har ovanligt goda förutsättningar att klara sig väldigt bra. Vi går in i de svårare tiderna med en stark och välskött ekonomi. Man kan säga att vi är robusta. Det innebär naturligtvis inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi måste möta framtiden med försiktighet och klokhet. Vi skall fortsätta ta långsiktiga beslut, men också våga genomföra förändringar och anpassningar. I mitt uppdrag möter jag många som gör ett fantastiskt arbete både som offentlig och privat anställd. Under året har jag gjort en hel del arbetsplatsbesök och har på det sättet upplevt både hängivenhet och hög ambitionsnivå hos såväl vår kommuns anställda som de i privata företag. Inom omsorg om barn och gamla finns verkliga vardagshjältar och jag gläder mig åt, att vi har verksamheter som har hög kvalitet och är relativt kostnadseffektiva. I Ängelholm har vi väldigt många företagare. Man kan aldrig komma förbi det faktum att man som egenföretagare med eller utan anställda riskerar sin privatekonomi på ett sätt som man nästan måste uppleva själv för att riktigt förstå. Genom sitt personliga risktagande kan man verkligen också kalla företagarna hjältar. Ängelholms Näringsliv AB är viktigt för Ängelholms kommun. Att vi organiserar stora delar av vår näringslivsverksamhet genom bolag har många fördelar. En är självklart att kontakten mellan företagen och näringslivsbolaget ger goda kommunikationskanaler och sprider information. Det handlar om att utveckla vårt befintliga näringsliv och skapa förutsättning till nyetableringar. Vad man kanske inte alltid tänker på är att näringslivet genom bolaget är en mycket viktig påverkansfaktor för utvecklingen i den kommunala organisationen. Kritik kan framföras om kommunens förmåga i olika sammanhang. Kritik är bra, då finns det möjlighet till förändring och vi ledande politiker och tjänstemän är väldigt angelägna om att ta till oss och agera på de synpunkter som vi får. En förändring som kommer att få betydelse för vår kommuns utveckling är inrättandet av ett kommunledningskontor med en samlande chef. Någon har framfört farhågor, om att det kommer att begränsa politikernas möjligheter att påverka utvecklingen. Syftet är precis det motsatta. Ängelholm är en kommun med fantastiska möjligheter, vilket vi som politiker självklart skall förvalta. För att stärka handeln i Ängelholm har det gjorts en hel del på senare tid. Utvecklingsplanerna på Stortorget och på Storgatan syftar till att göra det mer attraktivt att stanna i Ängelholm för att shoppa. På Midgårdens handelsområde vid Klippanvägen finns butiker som kompletterar centrumhandeln. För att vi skall trivas i ett centrum skall det vara mycket rörelse och många möjligheter till kaffe- och lunchpauser. Med de planer som finns har vi alla möjligheter att lyckas. Skånska kommuner i allmänhet och särskilt vi i Skåne NordVäst beskrivs som kommuner som ligger i ett vinnarhål. Det innebär att vi har väldigt goda framtida förutsättningar. Vi tio kommuner i vårt skånska hörn har redan betydande samarbete, men framtiden kommer att erbjuda mycket mer. Flygplatsen är hela regionens flygplats liksom Rögle är hela regionens hockeylag. Det är också hela regionens angelägenhet att Europakorridoren skall gå från Stockholm via Helsingborg Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande - Helsingör till Hamburg. Europakorridoren är höghastighetståg. Många är mycket intresserade av Ängelholms Sjukhus utveckling. Vårt närsjukhus har ett grundkoncept med flera specialistkompetenser. Det finns en närakut som är öppen till och en primärvårdsmottagning som är öppen ända till kl Dessutom har patienter med kända diagnoser möjlighet till direktinläggning dygnet om. Utöver det kommer vi under året att få akutbilar i vårt område. Avslutningsvis blir det ett kommunalt nyårsfirande även i år. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Stortorget där vi bland annat kommer att ha organiserat fyrverkeri i samband med 12-slaget. Med önskan om en riktigt god fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År! Välkomna till Anhörigcafé Omtanken! Anhörigcaféet är en träffpunkt för dig som vårdar någon närstående. Vi träffas för att byta erfarenheter och få information om olika möjligheter till stöd, men framför allt är anhörigcaféet ett ställe där vi umgås och pratar med andra i samma livssituation. Under våren 2009 träffas vi varannan tisdag med start den 13 januari klockan Plats: Torgträffen, Gasverksgatan i Ängelholm Alla anhöriga är välkomna ensamma eller i sällskap med sin närstående. Anhörig/närstående är den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar vardagen på egen hand. Det gäller både yngre eller äldre, maka/make, förälder, barn, nära vän eller granne. För mer information kontakta Christina Åkerman, Ängelholms kommun, på telefonnummer eller per e-post Du kan också läsa mer på Vi i Informationstidning till hushållen i Ängelholms kommun, utgiven av Ängelholms kommunstyrelse. Detta nummer av Vi i Ängelholm finns även inläst som taltidning. Du som har behov av en inläst version kan kontakta Meborgarlinjen tel: Ansvarig utgivare: Produktion: Text: Foto: Tryck: Distribution: Upplaga: Lena Tebring, kanslichef, tel Bert Lundqvist Information, Verkstadsgatan 4, Ängelholm Tel och fax: , e-post: Bert Lundqvist Bert Lundqvist (där inget annat anges) Smålänningen, Ljungby Svensk Direktreklam 000 ex (4 nr per år)

3 Lära genom lek i förskoleklassen Det bästa betyg vi kan få är när barnen säger till sina föräldrar, att de har lekt hela dagen, säger Gunilla Persson, som är förskollärare i en av tre förskoleklasser på Villanskolan. Att ha läroböcker i den här åldern har de inget behov av. I stället satsar vi på inlärning genom rörelser. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och grundskolan. Under det här året lär barnen Hopprep används för att forma bokstäver men givetvis får man använda det till att hoppa med också, som Elin här på bilden. känna varandra och har fått ett första intryck av skolan innan det är dags för ettan. Vi lägger störst tyngd på att utveckla lusten att lära på ett roligt och inspirerande sätt och att de lär sig ta hänsyn och att visa respekt, säger Gunilla. PEDAGOGISKA LEKAR Flera gånger i veckan har man pedagogiska lekar i förskoleklassen. Det kan handla om lekar som ger trygghet och koncentration, utvecklar samarbete och skapar självförtroende. Sedan kommer siffror och bokstäver in i bilden, tillägger Gunilla, som vid vårt besök fick barnen att leta upp en bokstav under tiden som de sjöng en bokstavssång ackompanjerad av Gunilla på gitarr. Jag har tagit fram ett koncept där barnen letar upp en bokstav vi arbetar med. Man skapar bokstavsöar, formar bokstaven med hopprep och sedan med lera. Till detta har vi en bokstavssång och en klappramsa med rim. Det viktiga är att de ska känna igen bokstäverna för att sedan i klass 1 sätta ihop ord och meningar. Men om det finns något barn som är väldigt sugen på att läsa så ska man givetvis inte hämma det. Det finns material, som de kan arbeta med, om de önskar detta, säger Gunilla. INBLICK I ETTAN Som avslutning på dagen har man fri lek, där barnen själva väljer olika aktiviteter som spel, rita eller olika rollekar. En gång i veckan har vi också en samling med klass 1. Detta samarbete är ett sätt att ge förskoleklassen en inblick i hur det blir nästa läsår. Gunilla Persson sjunger och leker bokstavslekar med barnen i förskoleklassen. Martin och Tuva formar bokstäver med hjälp av lera. Hoppas på nytt ungdomsråd För tillfället finns det inte något ungdomsråd i Ängelholm. Ungdomssamordnaren Lars Persson hoppas att ett sådant snart ska komma igång igen tack vare hjälp från några av medlemmarna i elevråden på Rönneskolan och Valhall College. Filippa Hultgren tror sakfrågor kan intressera ungdomar. Det var vid en studieresa till bland annat riksdagen i Stockholm som frågan om ett nytt ungdomsråd diskuterades. Sedan eleverna i förra ungdomsrådets styrelse slutat skolan har det varit svårt att värva nya ledamöter. Inbjudna på resan var sex ungdomar i årskurs tre, samtliga ledamöter i sina respektive elevråd. Arrangör för resan var Skånenätverket, ett nätverk för ungdomsinflytande, där åtta kommuner ingår. Sammanlagt deltog 55 ungdomar i resan. WALLMARK GUIDE Guide i riksdagen var ängelholmspolitikern Hans Wallmark. Utöver riksdagen gjordes ett studiebesök på Fanzingo, en kombinerad ideell och professionell verksamhet som vill föra in unga i media. Inte bara genom att låta de unga vara en del av det etablerade medieetablissemanget, utan genom att skapa sina egna uttryckssätt och former för mediekommunikation. Genom det vill de skapa en värld där demokratin är starkare och där ungas frihet och egenmakt är tydligare och starkare, säger Lars Persson, som Ungdomssamordnaren Lars Persson tillsammans med fem av de sex deltagarna i studieresan till Stockholm, Julia Hagedorn, Filippa Hultgren, Carl Ljunglöf, Hampus Åberg och Björn Olofsson. Sjätte resenären var Petra Karlsson. var mycket nöjd med resan och de kontakter som skapades. Fyra av de sex ungdomarna från Ängelholm hade jag inte träffat tidigare, men vi fick en bra relation och med hjälp av dem kan vi nå ut till gymnasieeleverna. Budskapet om att det är viktigt med ungdomsinflytande blir starkare om de går ut och säger det, än att jag gör det. SAKFRÅGOR Filippa Hultgren var en av del- tagarna och hon tror att det framför allt är sakfrågorna som intresserar ungdomar, inte allmänpolitiska frågor. För min del är kollektivtrafiken en viktig fråga just nu. Bland annat har det blivit alldeles för dyrt och ofta blir det förseningar. Julia Hagedorn är styrelsemedlem i elevrådet på Valhall College. Det var en mycket intressant resa, inte minst riksdagsbesöket, men den ledde också till att vi kan få igång ett samarbete mellan de två skolornas elevråd. Vi tillhör ju samma gymnaseiskola. Elevråden är grundpelare för demokrati i skolan. Nu hoppas ungdomssamordnaren Lars Persson att detta ska leda till att fler elever på skolan engagerar sig. Det krävs en lokal demokrati som fungerar för att starta ett ungdomsråd. Ungdomarna måste veta vart de ska vända sig. 3

4 budget 2009 En budget som gagnar välfärden Vi måste också gardera oss för sämre tider Under nästa år kommer Ängelholms kommun att göra en rad satsningar som gagnar kommuninvånarna och ökar välfärden i kommunen. Samtidigt är man medveten om att ekonomin kan försämras och det måste därför finnas en beredskap. Nästa år budgeteras ett positivt resultat på 17 miljoner kronor. Totalt uppgår kommunens nettokostnader till 1,55 miljarder kronor. Barn- och utbildningsnämnden har de högsta kostnaderna på drygt 809 miljoner kronor medan socialnämndens verksamhet ligger på drygt 713 miljoner kronor. De stora posterna är förstås skola och barnomsorg samt äldreomsorg. Inom barn- och utbildning sker en extra satsning på fler platser i förskolan. Nya privata förskolan Englakronan bidrar med 100 platser. Utöver detta sker en utökning med 107 platser i den kommunala förskolan. Totalt får barn- och utbildningsnämnden ett ökat anslag med 18,5 miljoner kronor. ÄLDREBOENDE Socialnämndens största ökning är driften av det nya äldreboendet Karslund, som ska stå klart i oktober nästa år. Driftskostnaden beräknas till drygt fyra miljoner kronor under Totalt får socialnämnden ytterligare nio miljoner kronor till sitt förfogande. Resultatet för den kommunala driften beräknas till 17 miljoner kronor. Enligt ett nytt beslut ska resultatet i framtiden vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det skulle i så fall betyda närmare 30 miljoner kronor i dagsläget men inriktningen är att Försköningen och upprustningen av Stortorget kommer att påbörjas nästa år. I första skedet handlar det om bättre belysning på torget. 4 vi ska uppnå det nya finansiella målet under 2012, säger Åsa Herbst. hur påverkar finanskrisen? Hur mycket den aktuella finanskrisen i världen påverkar budgeten i Ängelholm är ännu för tidigt att säga. Risken är att det kan bli lägre skatteintäkter än vad man budgeterat, vilket i hög grad påverkar kommunens finanser eftersom drygt 70 procent av intäkterna består av skatteintäkter. Det är viktigt att upprätthålla en fortsatt god ordning i kommunens finanser och att vi verkligen har kontroll på kostnaderna. Sedan kanske vi också kan dra nytta av lågkonjunkturen när det handlar om investeringar och få lägre pris på de aktuella objekten. Ängelholm satsar det kommande året nästan 225 miljoner kronor i nya byggnader, infrastruktur och fritidsanläggningar. Det är en medveten satsning för att hålla fast vid den långsiktiga målsättningen att invånarantalet ska öka i kommunen. Därför har man också beslutat att avvika från tidigare praxis att endast använda egna pengar till investeringar. Nu lånar kommunen i stället 25 miljoner kronor. Av de 225 miljoner kronorna är nästan 170 inom den skattefinansierade verksamheten medan 55 miljoner investeras i vatten- och avloppsverk som är en avgiftsfinansierad verksamhet. En ökad befolkning kräver ökade investeringar i den kommunala infrastrukturen för att vi ska kunna bygga nya bostäder och göra kommunen än mer attraktiv för de boende, säger kommunalrådet Åsa Herbst (m). Här på sidan finns en lista på Karlslunds äldreboende ska stå klart i oktober och ger därmed fler platser för äldreomsorgen i kommunen. Slopar lånepraxis för offensiv satsning de olika satsningarna. Mest kostar Karlslunds vårdboende, som håller på att byggas och ska stå klart i oktober. Totalkostnaden är 53,5 miljoner kronor varav 38,5 miljoner går på nästa års budget. Vattenledningen mellan vattentornet och Vejbystrand är en annan stor satsning. STORTORGET Cirka tio miljoner kronor ska användas till en första etapp av utvecklingen av Stortorget och Storgatan. Det handlar bland annat om belysningsstolpar. Belysning är också en investering som görs inom fritidssektorn. Ängelholms idrottsplats ska få elljus till en kostnad av fyra miljoner kronor. Det är en nödvändig investering eftersom elljus krävs för spel i Superettan. Den gångna säsongen fick ÄFF dispens från kravet eftersom man var nykomlingar. Elljus betyder också att ett par av ÄFF hemmamatcher kan visas i TV, säger Åsa Herbst. En konstgräsplan ska anläggas i Valhall Park, vilket också blir ett tillskott för Ängelholms fotbollsklubbar. ÄFF svarar för investeringen i konstgräsplanen efter det att kommunen beviljat ett investeringsbidrag. nya badhuset Cirka fem miljoner kronor ska användas för den fortsatta planeringen av ett nytt badhus. År 2010 är det tänkt att bli byggstart. Även om vi nu återigen kan låna till investeringar måste vi iaktta en viss försiktighet. Varje investering belastar nämligen resultaträkningen under kommande år förutom de investeringar som ligger inom den avgiftsfinansierade verksamheten, till exempel va-investeringar. Detta måste vi ta med i beräkningen, säger Åsa Herbst.

5 Marknadsföring bör samordnas och intensifieras Marknadsföringen av Ängelholm bör intensifieras och ske i samordnad form. Det anser politikerna i kommunfullmäktige på förslag av Ängelholms Turistförening. Idag har flera organisationer marknadsföringen som en del i sin verksamhet. Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag att inleda en dialog med olika intressenter inom näringsliv, turism och handel om en samordnad organisation när det gäller marknadsföringen av kommunen. Tillfälligt stoppp för nya lokaler Lokalanvändningen i kommunen är omfattande och speciellt inom socialnämndens ansvarsområde. Därför har tekniska nämnden fått i uppdrag att kartlägga lokalsituationen och kostnaderna utifrån resursanvändning, hur tiden utnyttjas och om man kan samordna uthyrningen på något sätt och den totala ekonomin. I avvaktan på att utredningen blir klar får inga nya lokaler tas i anspråk. Idrottshallar ska utnyttjas mer Det blev ingen höjning av taxorna för uthyrning av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar utan den tidigare taxan gäller. I stället fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över taxesättningen för uthyrningen och bland annat se om diffferentierade taxor vid olika tider på dagen kan vara ett alternativ. Vårt uppdrag syftar också till att nå ett maximalt användande av våra idrotts- och gymnastikhallar, som under alla förhållanden är starkt skattesubventionerade, alltså även när vuxna som inte är föreningsanslutna använder lokalerna, säger kommunalrådet Åsa Herbst. budget 2009 Kommunens nettokostnader (miljoner kronor) Barn- och utbildningsnämnd 728,5 Socialnämnd 592,5 Kultur- och fritidsnämnd 58,1 Kommunstyrelse 57,1 Teknisk nämnd 55,8 Kommunfullmäktige 33,0 Räddningsnämnd 24,0 Miljönämnd 6,7 Byggnadsnämnd 3,7 Överförmyndarnämnd 1,9 Kommunrevisorer 1,1 Valnämnd 0,5 Konsumentkommitté 0,2 Summa 1563,1 Kommunens nettoinvesteringar (miljoner kronor) Teknisk nämnd 94,2 Vatten- och avloppsverk 55,2 Kommunstyrelsen 30,4 Kultur- och fritidsnämnd 24,4 Barn- och utbildningsnämnd 11,1 Räddningsnämnd 2,0 Byggnadsnämnd 1,5 Summa 218,9 Budget på lätt svenska Mer pengar till barn och äldre nästa år Varje år skriver kommunen en budget för hur kommunen ska använda sina pengar. Budgeten för år 2009 är klar nu. Det mesta av kommunens pengar kommer att betala för barnomsorg och skola nästa år. Näst mest pengar kostar omsorgen av äldre och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Fler platser i förskola och äldreboende Kommunen ska ordna 207 nya platser i förskolan. Kommunen ska bygga ett nytt vårdboende för äldre med 40 platser. Nästa år tänker kommunen låna pengar för att kunna bygga olika anläggningar och förbereda mark för bostäder. Vi vill att fler människor ska flytta hit och då måste det finnas bostäder till dem, säger kommunalrådet Åsa Herbst från moderaterna. Kommunen ska bygga en vattenledning mellan Vattentornet och Vejbystrand och en ny bollhall, och sätta upp bättre belysning på Stortorget och Storgatan. Kommunen ska också bygga en konstgräsplan för dem som spelar fotboll och sätta upp elljus på Ängelholms idrottsplats. Budget 2009 Totalt Karlslunds vårdboende 38,5 53,5 Vattenledning, vattentornet - Vejbystrand 32,5 33,0 Ny bollhall 19,0 Allmän markreserv 12,0 Sesamgården, ombyggnad 10,5 12,0 Storgatan/Stortorget, utveckling 10,0 31,0 Nya va-ledningar och sanering i Munka Ljungby 7,5 9,7 Ombyggnad personalbyggnad, vattenverket 6,0 Konstgräsplan 5,8 7,3 Nytt badhus 5,0 Rönneskolans utemiljö 5,0 Inventarier ny gymnasieskola 5,0 Belysning Ängelholms idrottsplats 4,0 Dyrare att parkera bilen Kommunen ska inte höja skatten nästa år. Men det blir dyrare att parkera bilen. Nu kostar det sju kronor i timmen att parkera bilen inne i Ängelholm. Nästa år ska det kosta tio kronor i timmen. Kommunen får sina pengar från skattepengar och från staten, som ger statsbidrag till Sveriges kommuner. 5

6 Henrik ska leda badhusbygget På fritiden håller han i taktpinnen bakom trummorna. Nu ska han i jobbet göra det som projektledare för Ängelholms nya badhus. Henrik Jönsson är sedan ett par månader tillbaka ny fastighetschef i Ängelholm och har nu också utsetts till att leda den grupp som ska hålla i trådarna för badhusbygget. Henrik Jönsson, 43 år, har de senaste tio åren lett ett flertal privata och kommunala byggprojekt som anställd på Sweco Management. Som fastighetschef i Ängelholms kommun har han ansvaret för förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Till detta läggs nu uppgiften att leda den kommunala grupp som ska ha hand om byggandet av det nya badhuset. Det är en ny utmaning för mig att arbeta med kommunal förvaltning, Jag fick en förfrågan i somras och jag tvekade aldrig. Det ska bli mycket intressant och inte minst att få vara med om att bygga ett nytt badhus, säger Henrik Jönsson. Henrik bor numera i Domsten utanför Helsingborg tillsammans med fru och tre barn, samtliga tjejer. Men Ängelholm har alltid legat honom varmt om hjärtat. Jo, det är klart, jag föddes ju på Ängelholms BB. Jag växte upp i Klippan och då var man ofta i Ängelholm, inte minst under sommaren för att bada i havet. BYGGLEDARE Efter ingenjörsexamen i Lund började Henrik arbeta på Siabs entreprenadavdelning, som sedermera kom att ingå i NCC. Därefter har jag arbetat på på Sweco Management med projekt- och byggledning som min huvudsakliga uppgift. Som fastighetschef ska Henrik förvalta de kommunala fastigheterna och stödja de verksamheter PORTRÄTTET Namn: Henrik Jönsson Ålder: 43 år Aktuell som ny fastighetschef och ledare för badhusbygget. som finns i fastigheterna. Det är bland annat skolor, förskolor, idrottsanläggningar, äldreboende och enskilda objekt. FRAMTIDSSYN Förutom att hålla dagens fastighetsbestånd i bästa skick gäller det att ha en framtidssyn. Det är stora värden vi har hand om och vi måste möta de krav och tankar som förvaltningarna har på sin verksamhet. Jag håller som bäst på att gå igenom fastighetsbeståndet och skaffa mig en inblick i verksamheterna, säger Henrik och fortsätter: Jag har ingen erfarenhet av den kommunala arbetsprocessen. Det kan vara på gott och ont men det finns naturligtvis vissa regler som man måste följa och som skiljer sig från den privata marknaden. Men oavsett vem som är ägare till en fastighet så handlar det i mångt och mycket om miljö, driftsekonomi och materialfrågor. En del nybyggnadsprojekt är på gång. Det allra största är badhuset, som enligt planerna ska börja byggas Henrik Jönsson har utsetts till projektledare och i gruppen ingår också kanslichef Lena Tebring, stadsarkitekt Sverker Tingdal, kulturoch fritidschef Curt Wirström och badhusföreståndare Björn Svedberg. KOMPLICERAT Det är ännu inte klart om det blir en kommunal upphandling eller ett projekt som vi driver tillsammans med en entreprenör. I januari blir det utställning av inlämnade förslag i den pågående arkitekttävlingen och i mars kan vi utse pristagare, säger Henrik Jönsson som av erfarenhet vet att ett badhusbygge är ett komplicerat projekt. Henrik Jönssons fritid handlar till största delen om idrott och musik. När det gäller idrott så är det framför allt döttrarnas idrottande det handlar om. De spelar bland annat fotboll i Hittarps IK och själv är jag engagerad som tränare och med på alla matcher både som förälder och lagledare. Så idrotten går hand i hand med familjen. Musik har Henrik Jönsson sysslat med sedan barnsben. Uppväxten i Klippan präglades till stor del av musik och han var med i projekten Studio Bombadill och Svenska Popfabriken. Jag spelade trummor i ett par olika band, dock inte i de stora kända banden som växte fram här som till exempel Torsons och Wilmer X med två medlemmar från Klippan. Henrik sitter fortfarande bakom trummorna. Idag är han med i bandet Snillet Bengtsson, ett Henrik Jönsson är ny fastighetschef i Ängelholm och kommer även att leda den kommunala badhusgruppen. Till höger: Henrik Jönsson tillsammans med medarbetarna Gunilla Wettergren och Kjell Byberg 6

7 Badhusförslag visas i januari Det har varit ett mycket stort intresse för att få forma Ängelholms nya badhus. I den arkitekttävling som utlystes har det inkommit 190 förslag. Nu finns det möjlighet för Ängelholmarna att titta på de olika förslagen. Under sex dagar i januari kommer de att ställas ut på Nybroskolan (bilden till höger). Det är den gamla fordonsskolan och ligger på Sockerbruksgatan strax efter Nybron, om man kommer från centrum. Utställningen är öppen den 3, 4, 5, 9, 10 och 11 januari mellan kl 10 och 17. lokalt band med en blandad musikstil med rock, blues, irländskt och en hel del svenskt Vi spelar ofta på privata födelsedags- eller företagsfester så det gäller att ha en bra blandning, menar Henrik. Blir det tid över så snickrar Henrik på huset i Domsten. Det är ett gammalt hus och det får ta sin tid att få det i ordning. Lokalfakta Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens verksamhetslokaler, dvs skolor, förskolor och lokaler för fritids- och kulturaktiviteter. I förvaltningen ingår också planering och byggledning för ny-, till- och ombyggnader. Dessutom sköter fastighetsavdelningen lokalvården i skolor, förskolor, fritidshem, filialbibliotek och servicehus. Totalt rör det sig om ca 75 objekt. Total byggnatsyta: kvm, fördelat på skolor: kvm, äldreboende: kvm. övriga byggnader: kvm 17 procent av lokalytan hyrs in från kommunens fastighetsbolag och åtta procent från privata fastighetsägare. Övriga fastigheter ägs av kommunen. Om Ängelholmstrafiken Östergatan och ljus i mörkret Sedan ett par veckor tillbaka är Östergatan återigen öppen för trafik. Nya Östergatan har fått cykel- och gångbanor, upphöjda korsningar så att gående och cyklister kan färdas lätt över korsande gator. Det är viktigt att poängtera att cykelbanan endast är för cyklister och att man ska färdas i den riktning som de målade pilarna visar. Man kör till höger och följer trafiken ute på gatan, till skillnad mot de dubbelriktade cykelbanorna, som vi normalt har, säger Ann- Kristin Wiinberg, trafikansvarig på kommunens Tekniska Kontor. En fanfar för nya Östergatan när trafiken släpptes på från Klippanvägen. Under omändringen har man också försökt anpassa gångbanan till de ingångar som finns längs sträckan och därmed undivikit onödiga trappsteg. Det är ett led i arbetet med att göra kommunen tillgänglig för alla, alltså även funktionshindrade med rullstolar. Det finns också kontrastmarkeringar till hjälp för synsvaga. Tänk på att synas Tänk på att synas i vinter! Speciellt vid regn och dis, som vi ofta har i Skåne, är det svårt för bilister att upptäcka cyklister och fotgängare, om det saknas ljus eller reflexer. Ett bra sätt att synas som cyklist är att ha ordentligt fungerande ljus samt en reflexväst, säger Ann-Kristin Wiinberg. höjd p-avgift Slutligen när det handlar om trafik, ska vi meddela att från och med den 1 januari höjs parkeringsavgiften i Ängelholm. Det kommer nu att kosta tio kronor per timme. Oppositionsrådet BrittMarie Hansson och kommunalrådet Åsa Herbst vill att vi ska synas i vintermörkret. Foto: Kerstin Strömberg. 7

8 Karin Valtinat, ny miljöchef i Ängelholms kommun. 8 Nya chefen vill lyfta fram miljöfrågorna Att miljöfrågorna kommer med i ett tidigt skede av ett kommunalt ärende öppnar för nya möjligheter och det är en förhoppning att det blir så framöver, säger Ängelholms nya miljöchef, Karin Valtinat. Karin Valtinat blev ny chef för miljöförvaltningen den 1 oktober. Karin är Ängelholmare sedan 1985 men har de senaste dryga tio åren pendlat dels till Lund, dels till Halmstad. Det senaste året har jag arbetat som kommunekolog i Halmstads kommun och dessförinnan var jag på Lunds universitet i tio år, där jag sysslade med såväl undervisning som forskning. För ungefär ett år sedan disputerade jag i växtekologi och systematik. Jag har också en magisterutbildning i miljövetenskap, säger Karin Valtinat på frågan om hennes bakgrund. Går vi längre tillbaka i tiden så började jag min yrkesbana som trädgårdsmästare och familjen drev en plantskola strax utanför Ängelholm. VILLE BLI BIOLOG Karin hade en dröm om att bli biolog och sökte sig därför till Lunds universitet. Att arbeta som biolog med massor av fältarbete var vad jag föreställde mig att jag skulle bli. Nu blev det aldrig så utan jag blev miljövetare i stället, eftersom utbildningen inom miljövetenskap passade mig bättre. När Ängelholm sökte ny miljöchef såg Karin möjligheten att dels jobba med natur och miljö, som är hennes stora intresse, dels att jobba i hemkommunen och kunna promenera till jobbet. Jag bor på Adolfsfält, så det är en bit till Stadshuset, men jag promenerar varje dag tillsammans med dottern som går i skolan här i centrum. Det blir en timme varje dag. viktiga FRÅGOR Miljöfrågorna är viktiga och kommer att bli ännu mer viktiga i framtiden. Det handlar till exempel om rent dricksvatten, rätt producerad mat, att vi får ha kvar natur- och rekreationsområden där vi bor. Ovanpå detta har vi klimatförändringarna. Karin hoppas också att miljöfrågorna får en ännu större betydelse i samhällsplaneringen. De bör vara med redan från början när ett ärende behandlas, så att vi kan komma med synpunkter på ett tidigt stadium. Det känns som att övriga förvaltningschefer här i Ängelholm också har samma syn och därför ser jag med glädje och stort intresse fram emot mina fortsatta arbetsuppgifter. Karin Valtinat gillar att vara ute i naturen och mångfalden av natur i Ängelholm tilltalar henne. Ja, känner man för hav, strand och strandskog så finns detta att tillgå. Vill man ha tätare skog och insjöar så söker man sig till Hallandsåsen. Miljökontoret apropå......vad kostar strömmen Hur mycket kostar strömmen till min julbelysning? Du vet väl om att du kan låna energimätare gratis på biblioteket...kör du med vinterdäck? Kör du med vinterdäck? Enligt NTF beror däckets slitage till cirka 30 procent av körstil och hastighet. Årstiden står för 30 procent, biltypen 20 procent och resterande 20 procent beror på vägbeläggning och däckets inbyggda slitstyrka. Gummipartiklar från bildäck hamnar i naturen och innehåller många kemikalier som är giftiga för vattenlevande organismer. Halterna av däckpartiklar i vatten blir särskilt höga efter längre perioder av torka, då regnvattnet för med sig de mängder som ansamlats på vägbanan. Så att köra förståndigt sparar både pengar och miljö....dra ditt strå till stacken Det finns mycket som vi var och en kan göra för att minska vår miljöpåverkan och nå miljömålen. Titta på för att få tips på vardagsåtgärder SÖKES: Särskild vårdnadshavare Ängelholms kommun söker personer som är intresserade av att bli särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). Ängelholms kommun har åtagit sig att ta emot ensamkommande flyktingbarn. De flesta av barnen är 16 år eller äldre och bor i boenden som tillhandahålls av Ängelholms kommun. När dessa barn/ungdomar beviljats uppehållstillstånd skall socialnämnden anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare. Detta uppdrag innebär att man träder in som vårdnadsha- vare/förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år. Det innebär att man bl.a. hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid. För att kunna bli SFV måste man vara myndig och föräldrabalkens regler är tillämpade i fråga om vem som kan utses för uppdraget. KONTAKT För mer information samt intresseanmälan, kontakta Johanna Kaspersson, socialsekreterare, eller Konsumentvägledarna har ändrade tider för telefonrådgivning Måndag, onsdag, torsdag 8-12 Tisdagar Ängelholm på webben:

9 Solstrålen populär träffpunkt Intresset för att besöka Solstrålen i Nybrohuset har varit stort. Sedan drygt två månader tillbaka finns den här träffpunkten för personer i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning, men som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Här kan också de personliga assistenterna träffas. Solstrålen är ett projekt som finansieras genom kommunens handikapplan. Det ska pågå under två år men förhoppningen är att verksamheten ska fortsätta och bli permanent. Fyra eftermiddagar i veckan och en förmiddag är det öppet på Solstrålen. Det är en viktig verksamhet eftersom många av de funktionshindrade i den åldern kan bli ganska isolerade hemma. Även om de personliga assistenterna tar ut dem på olika saker så får de här träffa andra med funktionsnedsättning och kan göra saker tillsammans. Vi gör också gemensamma utflykter, säger Christina Fagerlund, som är ledare för projektet. De kan bara komma hit för att fika men vårt TV-spel Nintendo Wii är populärt. I det här spelet får man möjlighet att röra sig och tävlingsinstinkten är stor bland besökarna. Solstrålen är en speciell mötesplats eftersom den vänder sig till såväl de funktionshindrade som till deras personliga assistenter. Lena Renardsson är personlig assistent för Kenneth Johansson. Hon tycker det är ett bra sätt att under löättsamma former träffa kolleger och utbyta erfarenheter. Dessutom är det roligt att gå hit när jag vet att Kenneth också gillar det. Ja, det är kul med alla spelen men också att kunna prata med andra, inflikar Kenneth. Maria Lundberg och Kenneth Johansson spelar ishockeyspel med projektledaren Christina Fagerlund och personlige assistenten Lena Renardsson som åskådare. Solstrålen, som finns i Nybrohuset på Nybrovägen har öppet: Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl Onsdagar kl Kommunen intensifierar det drogförebygganade arbetet Ängelholm har sedan fyra månader tillbaka en styrgrupp för det alkohol- och drogpolitiska arbetet i kommunen. I styrgruppen finns representanter från kommunstyrelsen och från berörda nämnder och förvaltningar. Vi har ställt några frågor till BrittMarie Hansson (s). Vad innebär det för dig att kommunen nu satsar på att skapa en styrgrupp kring det drogförebyggande arbetet? Personligen tycker jag att det är viktigt att vi verkligen sätter strålkastaren på betydelsen av att satsa på att förebygga de negativa konsekvenserna av droger. Insatserna bör ligga så tidigt det bara går. Det ger vinster både på individplan, i familjen och i samhället i stort. Varför just en styrgrupp? I Ängelholm bedrivs idag en hel del bra drogförebyggande insatser i flera förvaltningar.vi behöver dock arbeta för att få en fördjupad förankring av arbetet och skapa en plattform och samordning mellan de olika förvaltningarna och verksamheterna Vilka uppgifter kommer styrgruppen att ha? Som första uppgift har vi av kommunstyrelsen fått uppdraget att göra en revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet, som är från 2003 och i behov av uppdatering. Till detta arbete behövs också konkreta handlingsplaner för hur arbetet ska utformas. I övrigt är ju en av de främsta uppgifterna att skapa dialog och förankring av de frågor som berör förebyggande insatser. Lennart Engstöm, kommunstyrelsens representant i styrgruppen och politiskt ytterst ansvarig för det drogförebyggande arbetet, om hur man ska jobba i framtiden med dessa frågor. Vi har erbjudit samtliga representanter att delta i ett 3-timmarsseminarium om de grundläggande förutsättningarna i arbetet. Den 22 januari kommer styrgruppen sedan att träffas på en heldag för att börja formulera de mål som bör styra verksamheten. Styrgruppen kommer efter det att arbeta vidare med handlingsplaner som kommer beskriva vad som ska göras, av vem och när. Parallellt med detta arbete ska en tidsplan läggas fram för arbetet. Strävan är att det reviderade alkohol- och drogpolitiska programmet ska vara klart i augusti så att det ska kunna tas med i budgetberedningens arbete inför budget

10 Sparbanken Gripens monter vid Företagardagen i våras. Ett aktivt år med Ängelholms Näringsliv Ängelholms Näringsliv har idag 230 medlemmar. Det här gjorde vi under det snart gångna verksamhetsåret. Den 4 april arrangerade Företagarna och Ängelholms Näringsliv en Företagardag med 400 besökare. Den hölls i NP Nilssons nya lokaler, som då ännu inte öppnat sin butik. Bland annat utsågs Prisjakt till Årets företag och utmärkelsen Årets företagare gick till Karolina Brorsson, som driver företaget ProToSell AB. I samband med Företagardagen arrangerades också en minimässa, där många av företagen ställde ut och visade sin verksamhet. Det har hållits två medlemskvällar, en i maj, då Ingrid Skoog Bengtsson presenterades som ny ordförande och Roger Hansson, sportchef i Rögle, berättade om hur klubben jobbar inför elitseriesäsongen. LINDAB ARENA Den andra medlemskvällen hölls i Lindab Arena. Programmet handlade om Ängelholms framtid och stadsarkitektkontoret presenterade såväl planer för bostäder som företagsområde. Avslutningen var en rundvandring i den nya arenan. Närmare 100 medlemmar kom till den här kvällen. Det har varit fem frukostträffar med i genomsnitt ett 50-tal Oven: Arne Henriksson, arenachef, berättar om hur den nya Lindab Arena kom till. Nedan: Stadsarkitekt Sverker Tingdahl berättar om framtida byggplaner i Ängelholm. deltagare, bortsett från den senaste träffen den 11 november, då det kom 163 personer. Denna träff hölls tillsammans med Competensum AB, f d Ängelholms Högre utbildningar. En av talarna vid denna träff var Martin Blom, som bland annat arbetar med mental träning för elitidrottsmän. Ängelholms Näringsliv har tillsammans med kommunen gjort ett flertal företagsbesök. Vi har varit med om att utveckla norra och södra industriområdet, en utveckling som fortfarande pågår. MARKNADSFÖRING En av ÄN:s uppgifter är också att marknadsföra Ängelholm, dels för att locka företagare hit, dels besökare. Vi har beslutat att sätta upp nya skyltar i ankomst- och avgångshallen på flygplatsen. Två nya skyltar ska också sättas upp utmed E6 för att marknadsföra stranden. Varumärket Ängelholm, Land och Hav, Liv och Lust ska stärkas och implementeras, något som också ÄN är delaktig i. I samarbete med Backahill har vi tagit initiativet till en handelsutredning (presenteras på detta uppslag) och en handlingsplan för att återta positionen som handelsstad. Företagardag och mässa i Lindab Arena april Reservera fredagen den 24 april 2009 för den traditionella Företagardagen, som kommer att hållas i Lindab Arena. Dessutom blir det näringslivsfest på kvällen. Som vanligt har företagen också möjlighet att ställa ut. En nyhet den här gången är att mässan kommer att vara öppen för allmänheten dagen efter, lördagen den 25 april. Företagardagen är en av de stora händelserna i Ängelholms Näringslivs regi nästa år. Dagen anordnas i samarbete med organisationen Företagarna. En av de intressanta föreläsarna är Pontus Bodelsson, vd Nationalencyklopedien. Han kommer att tala om Management by glädje. Det blir förstås mycket mer, men programmet är ännu inte klart. Företagarmässan blir ett bra tillfälle för företagen att visa upp sig. Den som vill ställa ut kan redan nu kontakta oss på Ängelholms Näringsliv, säger Louise Modig. Liksom i fjol kommer Årets Företag och Årets Företagare 2008 att presenteras. Näringslivsfesten kommer att hållas i arenans restaurang. FRUKOSTTRÄFFAR Fyra frukostträffar är inbokade under våren nästa år. Den första är den 3 februari och handlar om personlig effektivitet. Svämmar e-postlådan över? Känner du att tiden inte räcker till? Anna Zetterberg hjälper dig att hitta enklare arbetssätt som gör att du kan ta kontroll över din arbetssituation. Svenskt Näringsliv arrangerar frukostträffen den 4 februar där Stefan Fölster medverkar. Den 3 mars är det kombinerad frukostträff och seminarium med rubriken Hur kan vi få högre frisknärvaro? Här samarbetar Ängelholms Näringsliv med Hälsonätet. Vi lyssnar till de juridiska aspekterna kring sjukskrivningar och rehabiliteringar. Hans Hansson från Svenskt Näringsliv och Thomas Persson från Försäkringskassan kommer och berättar om de senaste rönen. Här medverkar också de olika aktörerna i Ängelholm, som kan hjälpa till att göra era företag friskare. Vid frukostträffen den 31 mars kommer UC AB att tala om Kredit Sverige idag. 10 MEDLEMSTORGET En nyhet för året är Medlemstorget på Ängelholms Näringslivs hemsida. Här har medlemsföretagen möjlighet att marknadsföra sig och sina produkter. Vi samarbetar också med skolan. I samarbete med Ängelholms Gymnasieskola har vi hjälpt till att hitta fadderföretag till ekonomerna. Dessutom har det getts näringslivsinformation till eleverna i gymnasiet. Martin Blom roade och gav råd åt 163 besökare på senaste frukostträffen. Här tillsammans med arrangörerna Louise Modig, ÄN, Ann-Sofie Aru, Competensum och Anette Bengtsson, ÄN.

11 Nya attraktioner och krogdestinationer kan utveckla centrum Det finns potential att växa framför allt inom branscherna beklädnad, hem, bygg och fritid. Det anser företaget Centrumutveckling som på uppdrag av Ängelholms Näringsliv och fastighetsbolaget Backahill gjort en utredning om handeln i Ängelholm. I förhållande till mängden butiker är närvaron av kedjebutiker inom beklädnad, hem och fritid relativt låg. Ett par större kedjebutikskoncept skulle kunna utgöra det basutbud som krävs för att Ängelholms stadskärna Viktig roll som nätverk Ängelholms Näringsliv har en viktig roll som nätverk men är också en organisation som kan utveckla näringslivet eller vara en påtryckare. Det anser ett flertal av dem som svarat på den enkät som genomfördes i höstas. Utöver julen är sommaren den tid som cityhandeln har sin högsäsong men även under övriga tider på året finns det potential för butikerna att öka sin omsättning, anser Centrumutveckling i den utredning som gjorts om handeln i Ängelholm. Foto: Rita Aatola Olsson ska upplevas som attraktiv och konkurrenskraftig, menar Centrumutveckling som också föreslår en rad åtgärder som kan bidra till att Ängelholms kommersiella stråk förstärks. Det handlar om att komplettera stadskärnan med nya attraktioner såsom Rönneplatsen och en ny citylekplats vid Rönne å i närheten av det kommersiella stråket. Vidare föreslås att Stortorget och platsen invid Stadsparken utvecklas som restaurang- och cafédestinationer. Stortorgets funktion som marknadstorg och aktivitetstorg bör förstärkas. Vidare rekommenderar Centrumutveckling att Storgatans stråk ses över då den bitvis ger ett stökigt intryck. Centrumutveckling föreslår att möbleringen av den offentliga miljön stramas upp och förtydligas, till exempel blomsterställningar, bänkar, belysning, utsmyckning mm. Det behövs dessutom riktlinjer beträffande butikers gatupratare och skyltar. Befintliga skärmtak och andra eventuellt planerade övertäckande tak över gågatan bör utredas. Ytterligare en åtgärd är att förlänga Storgatans kommersiella stråk genom att höja upp beläggningen ner mot Systembolaget söderut. En upphöjd beläggning rekommenderas även vid Järnvägsgatan (vid torget), Laxgatan och en bit in på Storgatans fortsättning efter Stadsparken. Stadens entréer bör förtydligas med exempelvis utsmyckning, blomsterprogram och belysning mm. En nackdel är att banker, en del kontor och mäklare har attraktiva lägen utmed huvudstråket. Centrumutveckling föreslår att en diskussion tas med berörda fastighetsägare och verksamheter och föreslår omflyttning/avstyckning av ytor för att på så sätt effektivisera ytor med syftet att ge utrymme åt nya butiker. Textil och kontorsarbete Undersökningen genomfördes under en tvåveckorsperiod i oktober och november. Svar inkom dock bara från ett 100- tal företag. Ett material på nästan hundra svar är dock inte att förringa och de åsikter och idéer som framkommer är nog så mycket värda. Drygt hälften av de svarande är inte medlemmar i Ängelholms Näringsliv. Detta är onekligen intressant för trots det känner cirka två tredjedelar till verksamheten. 58 procent har besökt någon av ÄN:s aktiviteter under det senaste året, och 67 procent har någon gång varit inne på hemsidan. Gemensam marknadsföring Etablering, marknadsföring, bevarande av stadskärnan och samverkan är frågor som ÄN bör engagera sig i enligt enkätsvaren. Hela 79 procent tyckte dessutom att ÄN bör finnas kvar i sin nuvarande form. Andra ansåg att samverkan med den kommunala organisationen kan förbättras och att gemensam marknadsföring bör ske mellan kommun, ÄN, cityförening och turistförening. VIKTIGA FRÅGOR Den viktigaste frågan för Ängelholms kommun att arbeta när det gäller näringsliv är enligt enkätsvaren etableringar, marknadsföring, handel och hanteringen av bygglov. På frågan om vilken man uppskattar som den viktigaste prioriteringen för att utveckla näringslivet i kommunen var även här etableringar, bygglov och marknadsföring populära svar, men också frågor som boendemöjligheter, kommunikationer och koordinering med näringslivet lyfts fram. BUTIKSKEDJOR När företagen i Ängelholms kommun sedan får önska vilka företag som ska etablera sig i kommunen kommer fler kända butikskedjor på tal, exempelvis H&M och Clas Ohlsson. Fler tillverkande och kunskapsintensiva företag efterfrågas också På frågan om vilken som är den största nyttan med Ängelholms Näringsliv var det vanligast förekommande svaret ÄN:s roll som nätverk för företagare. Många svar belyste också ÄN:s roll som utvecklare av näringslivet eller som påtryckare. Administrativ service blandat med virkning och sömnad. Det är vad Annika Hansson med sitt företag Smygmaskan sysslar med. Nu gör hon förstås inte detta på samma gång. Hemma i ateljén/kontoret i Ängelholm går mycket av tiden åt till det textila hantverket, medan det i regel är arbete ute på företagen, när det handlar om administrativ service. En tredje tjänst är tillverkning av hemsidor. Företaget Smygmaskan är ny medlem i Ängelholms Näringsliv och Annika ser medlemskapet som ett bra sätt att kunna få kontakt med presumtiva kunder. Jag erbjuder mina tjänster till företag och jag har många års yrkeserfarenhet av olika sorters arbete inom kontor, som skrivarbeten, ordermottagare, leverantörsreskontra, kundservice, datorhandledare, receptionist, kanslist mm. Det kan handla om någon enstaka timme, ett projekt eller vikarie. I min textila verksamhet står virkning och sömnad i fokus. Allt jag tillverkar är i egen design om inget annat anges. Jag arbetar helst med bomull, men även andra material förekommer. Såväl symaskinen som datorn är arbetsredskap för Annika Hansson på Smygmaskan. Nya medlemmar Bolthi AB Hifab AB Thermokon-Danelko Grant Thornton TENGBOM Michelsen Rickard Lund Forest Coola Mo AB Delikatesspunkten Öppettider på ÄN-kansliet Månd - Torsd 8-15 Fredag 8-12 Julstängt 22/12-6/1 11

12 Välkommen att fira nyår på Stortorget! För andra året i rad bjuder Ängelholms kommun in till nyårsfirande på Stortorget. dit alla är välkomna att fira in år Här kommer det att bjudas på nyårshälsningar, musik, nyårstal av kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst, samt nedräkning till tolvslaget och ett storslaget fyrverkeri! - Vi hoppas att Stortorget även i år fylls av massor av folk som vill fira in det nya året tillsammans, säger Annika Borgelin, projektledare från CA Event som hjälper Ängelholms kommun med arrangemanget. Senast den 29 december kan Ängelholmare skicka in nyårshälsningar till varandra som under nyårsafton kommer att visas på storbildsskärm på Stortorget. Så skynda på, ni har en dag på er. Skicka din nyårshälsning till antingen eller CA Event, Prästgatan 12, Helsingborg. Firandet på Stortorget pågår mellan klockan 23 och 01. Varmt välkomna att fira in det nya året! Dags att minnas vad som hände på 60-talet Ängelholm 2009, med staden, bygden och 1300-talet som spännande teman, kom ut i november. Den invigdes i bästa 50-talsanda med cocacola ur originalflaskor och minnen kring ett optimistiskt årtionde. Avtäckningen ägde rum i brandstationen, ett av 50-talets mest kända hus i kommunen. Det hände mycket på 50-talet: Rögle började spela ishockey, Pyttebanan lades ner, vi fick frysfack, mopeder och TV, fotbolls-vm spelades i Stockholm med bollar tillverkade i Ängelholm, hotell Skälderviken brann, Bengtssons musikaffär sålde jazz, motorvägen byggdes och bland idrottsstjärnorna märktes Bengt Anderholm, som gjorde 10,7 på 100 meter. Just nu är nästa år i allas tankar. Hur ska det bli? En sak som är säker är att redaktionen för Ängelholm 2010, som ska handla om 60- talet i staden och i bygden plus 1400-talet, gärna tar emot minnesnoteringar och bilder från just 60-talet. Enklast är att höra av sig till redaktören för boken, Ove Torgny, sekreterare i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening, Vad vi efterlyser är förstås bilder att prata minnen omkring, säger han. Vi ser en del händelser som kan ha varit aktuella under årtiondet: Åsbogatan breddas Här är en bild från norra delen vid Ängavången. Foto: Harry Augustsson. Ängelholm fyllde 450 år Rådhuset byggdes om Första ljusfesten Lergöksorkestern Rådhustäppan Höghus byggdes Civilflyget kom Flygolyckan Vi fick ett nytt Folkets hus Ett nytt badhus byggdes Munka Ljungby fick ett nytt kommunalhus och vattentorn Hur påverkades vi av den nya tidsandan med musiken, Vietnamkrig och Båstadkravaller? Kennedymordet, vad gjorde vi då? Världsgrupperna Kinks och Hollies spelade i Ängelholm Och Rögles besök i högsta ishockeyserien Alla minnen och bilder är välkomna. Medborgarlinjen ger Dig råd, upplysningar och information när Du har frågor eller ärenden som rör både kommunal och annan offentlig verksamhet. Förköpsrådgivning i konsumentfrågor Bokning av kommunala lokaler, t ex, skolsalar, bibiliotekets hörsal Parkeringstillstånd på kommunens parkeringar Information om kommunens lediga tjänster Upplysning om fonder i Ängelholms kommun Ta del av kommunala protokoll Förteckning över fastighetsägare som tillhandahåller hyreslägenheter Upplysning om fastighetsbeteckning, fastighetsägare, taxering mm. Parkeringstillstånd för handikappade Öppet månd fred kl 8-17 Tel: , fax: , Adress: Stadshuset, Ängelholm Växelns öppettider Månd - Torsd 8-17, Fred 8-16 Tel

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan Vi i ÄNGELHOLM Vi i Nr 1 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb Ensamma flyktingbarn sid 4 Skånes enda skoldatatek sid 5 Festliga Ängelholm

Läs mer

Vi i. Transportbasen ska styra Ängelholms Näringsliv FESTLIGA SOMMARTIDER BIBLIOTEKET SOM LOCKAR I SOMMAR TRE JUBILEUM 20-30 - 50. Nr 2 2008 Årg.

Vi i. Transportbasen ska styra Ängelholms Näringsliv FESTLIGA SOMMARTIDER BIBLIOTEKET SOM LOCKAR I SOMMAR TRE JUBILEUM 20-30 - 50. Nr 2 2008 Årg. Vi i Nr 2 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Transportbasen ska styra Ängelholms Näringsliv FESTLIGA SOMMARTIDER BIBLIOTEKET SOM LOCKAR I SOMMAR TRE JUBILEUM 20-30 - 50 Utblick från

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

Mari-Louise Wernersson (c) Kommunstyrelsens ordförande

Mari-Louise Wernersson (c) Kommunstyrelsens ordförande Falkenberg nr 3 2012 en tidning från falkenbergs kommun Privata vårdföretag i handikappomsorgen TEMA HÅLLBARHET Årets Tillväxtkommun Social utveckling genom musiken framtid falkenberg nr 3 2012 1 Innehåll

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet

HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 3 November 2010 Yrke: Fritidspedagog Magnus Johansson, fritidspedagog på Hultskolan, är först ut i vår nya yrkesserie. Inom Eksjö kommun arbetar

Läs mer

ASKERSUNDSBOSTÄDER BYGGER NYTT FLERBOSTADSHUS VID BRANDSTATIONEN!

ASKERSUNDSBOSTÄDER BYGGER NYTT FLERBOSTADSHUS VID BRANDSTATIONEN! BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 4 2006 ASKERSUNDSBOSTÄDER BYGGER NYTT FLERBOSTADSHUS VID BRANDSTATIONEN! Styrelsen för AskersundsBostäder AB har givit bolagets nye VD Anders Gustafsson

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN TEMA: NÄRINGS- LIVET NYTT KUND- CENTER TUTAN JUNI 2011 Nytt utseende - men samma Tutan i grunden Som du säkert märker

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

Falkenberg. Landsbygden laddar för fiber. Eldsjälar bygger smultronställen. Turistföretagen vill växa och bli fler. Planerna på en ny fotbollsarena

Falkenberg. Landsbygden laddar för fiber. Eldsjälar bygger smultronställen. Turistföretagen vill växa och bli fler. Planerna på en ny fotbollsarena Falkenberg nr 2 2012 en tidning från falkenbergs kommun Landsbygden laddar för fiber Turistföretagen vill växa och bli fler Eldsjälar bygger smultronställen Planerna på en ny fotbollsarena framtid falkenberg

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

DIALOG BERGA. Berga har blivit lugnare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008. Här läggs bevisen under lupp 6-8

DIALOG BERGA. Berga har blivit lugnare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008. Här läggs bevisen under lupp 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2008 Berga har blivit lugnare 14-15 BERGA Ny översiktsplan engagerar 10-12 Här läggs bevisen under lupp 6-8 LEDARE NYHETER Linköpings framtid börjar här

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer