Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar"

Transkript

1 Information från Sjöbo kommun # I detta nummer: Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Sjöbo - en plats för tillväxt.

2 Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun. Här hittar du information om aktuella händelser i kommune n, öppettider, sevärdheter med mera. Trevlig läsning! Redaktionen, Sjöbo kommun 2 SJÖBOMAGASINET

3 Ledare Morgondagens centrum planerades igår Utvecklingsledare Åsa Löfgren och administrativ chef Marianne Andersson, berättar om ekonomisk hållbarhet. Båda arbetar på miljö-, bygg- teknikförvaltningen. Vad gör de egentligen på kommunen? Det tar ju sån tid innan det händer något. Dricker de bara kaffe där? Nej, naturligtvis gör vi inte det. Vi jobbar efter politiska beslut och följer lagar och regler vilket medför att många saker inte kan göras i en handvändning. Men, vi planerar! Både långsiktigt och kortsiktigt. Den långsiktiga planeringen sträcker sig över en treårsperiod. I den väger vi samman behov, risker, resurser, ny lagstiftning mm. Den kortsiktiga planeringen är vår budget för nästkommande år som antas av kommunfullmäktige i juni månad. Budgeten kan liknas vid vår plånbok, det är här vi har pengarna för vår verksamhet. Pengarna ska räcka till mycket. I takt med att kommunen ökar i invånarantal ökar också kraven på service. När nya bostadsområden skapas måste det finnas gator samt vatten- och avloppsledningar dit. När de är byggda ser vi till att de sköts. Vi klipper gräs, rensar ogräs, tömmer papperskorgar, ser till att lekplatserna är säkra, vårsopar gatorna, halkbekämpar och röjer snö. Vissa saker är svåra att planera för, till exempel vet vi ju aldrig hur mycket snö det kommer. Hade vi kunnat spå väder hade det varit enkelt men så är det inte. Vi tittar på hur vintern sett ut tidigare, sk normalår och utifrån det beräknar vi kostnaderna. Verksamheten följs upp kontinuerligt för att vi ska se att vi inte gör av med mer pengar än vi har i budgeten. Som sagt, saker händer inte med en gång, planering tar tid och måste få ta tid. Från idéstadiet till förverkligande är det en lång process. Ett exempel är Västergatan som byggs om nu. Politikerna beslutade 2010 att det skulle ske. Tekniska nämnden fick uppdraget att göra det och även pengar i budgeten. Pengarna visade sig inte räcka så för att kunna genomföra projektet fick andra projekt skjutas på framtiden. Budgeten kan liknas vid Förslag på utformning tas vår plånbok, det är här fram och mängdberäkningar utförs. För att alla ska känna sig vi har pengarna för vår verksamhet. Pengarna delaktiga har samråd skett med politiker, fastighetsägare, handelsklubb och medborgare. En ska räcka till mycket. process som tar sin tid. När alla fått säga sitt färdigställs utformningen och en upphandling av entreprenör sker. Innan själva bygget kan starta har det gått ca 2 år. Bygget pågår nu och beräknas vara klart till jul. Så, vi kan väl säga att morgondagens centrum planerades igår. Läs mer om Västergatan på sidan 6. Till vänster: Marianne Andersson Till höger: Åsa Löfgren SJÖBOMAGASINET 3

4 PÅ OMSLAGET: Sanna Lynghed tog omslagsbilden en tidig morgon vid Räddningstjänsten i Sjöbo. I detta nummer: # Västergatan i förändring Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Det osynliga blir synligt...10 Förebilder sökes Fröken Ofelia blomstrar Leaderbidrag digitaliserade skyttet...16 Hästen och Tjuren välkomnar Information och nyheter Jag kan inte bara titta på Sveriges sydligaste skidort Kultur SJÖBOMAGASINET

5 Var uppdaterad! Senaste nytt finns alltid på hemsidan och Facebook. Sjöbo kommuns hemsida har adress: Sjöbo kommuns kanaler i sociala medier finns på kommun-och-politik/sjobo-i-sociala-medier Här kan du få information och kommunicera med kommunen. Läs vad som gäller på respektive sida. VA-ledningar till Blentarp Fem frågor till Jesper Andersson, VA-chef, om överföringsledningarna som ska byggas mellan Sjöbo Sövde Blentarp. Vad är det som ska göras? Vatten- och avloppsledningar ska byggas från Sjöbo till Blentarp, via Sövde. Avloppsvattnet ska pumpas från Blentarp och Sövde till Sjöbo. Dricksvattnet skickas på andra hållet, från Sjöbo till Sövde och Blentarp. Vattenverket i Sövde och reningsverken i både Blentarp och Sövde läggs ner och på sikt ska de rivas. Avloppsreningsverket i Sjöbo byggs ut för att klara kapaciteten. Gång- och cykelväg mellan Sövde och Blentarp anläggs i samma sträckning och samtidigt med va-ledningarna. Varför? De båda reningsverken i Blentarp och Sövde är uttjänta. Stora investeringar krävs för att klara kapaciteten av avloppsvatten. Utbyggnad av verken är inte möjligt utan det hade krävts nybyggnation. Att pumpa avloppsvattnet till Sjöbo ger större fördelar eftersom det är bättre rening i Sjöbo. Ökad säkerhet beträffande dricksvatten när vi kan skicka vatten mellan Sjöbo och Blentarp. När? Planen är att vi ska upphandla entreprenaden under hösten 2012 och att byggstart kan ske till vintern 2012/2013. Jesper Andersson är VA-chef i Sjöbo kommun. Vad kostar det? Överföringsledningarna är beräknade till ca 40 miljoner kronor och utbyggnaden av Sjöbo avloppsreningsverk ca 20 miljoner kronor. Vem får betala? VA-ledningarna betalas av VA-kollektivet genom våra vatten- och avloppstaxor. Föreslagen taxa höjs fr o m 2013, efter beslut i kommunfullmäktige i november Höjningen blir 13% för en normalvilla. Va-taxan ligger efter höjningen i samma nivå som Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner. SJÖBOMAGASINET 5

6 Västergatan i förvandling Allting förändras över tid. Det ser man på de gamla bilderna från Västergatan. Snart invigs den ombyggda Västergatan och ett nytt kapitel skrivs i Sjöbos historia. Det blir en extremt vacker gata, säger Christel Wohlin, chef på trafikenheten. Invigning av gatan i Sjöbos centrum blir den 14 december. Allt löper på precis som planerat och i skrivande stund ser det ut som om tidsplanen hålls. Just nu ligger vi till och med före i tidsplanen, men vi vet att allt kan hända, säger hon. Visionen. En levandeoch vacker gata. Snart är den klar.. Illustration: Jesper Bergnordh Vi planterar träden innan tjälen kommer, säger Christel Wohlin. Det blir magnolior, japanskt pelarkörsbär och smalkronig skogslind som ska blomma till våren. Belysningen är omtalad i förväg. Dels blir det spännstolpar såsom idag så att julbelysningen hänger ovanför gatan, dels blir det belysning på träden. Det är mycket som ska klaffa och självklart är planen beroende av väder och vind. Många vill att vi ska jobba fortare men det finns boende i området som behöver lite tystnad på kvällar och helger. Det är en kort byggnationstid och vi måste ta hänsyn till allas intressen. Det här är verkligen en balansgång, säger Christel som hoppas att alla har tålamod och ser fram emot resultatet. Arkivbild från Invigning av gatan i Sjöbos centrum blir det den 14 december. Då ska allt vara på plats: träden planterade, bänkarna utställda, cykelställen placerade och belysningen tänd. 6 SJÖBOMAGASINET

7 Stadsmiljö Arkivbild från Arkivbild från Västergatan, september 2012, innan ombyggnaden påbörjades. SJÖBOMAGASINET 7

8 Vid Klingavälsån betat kossorna. Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Under en händelserik höst har projektet LIFEscape bjudit på varierande aktiviteter som inspirationsträffar, föreläsningar, workshop samt konferens och exkursion i Zemaitija nationalpark i Litauen. Först ut var inspirationsträffen som handlade om resandets historia i slutet av augusti med Matz Jörgensen som berättade om hur, var och varför vi har rest genom historien. Hans berättelse började på 400-talet med pilgrimsresor till Santiago de Compostela genom århundraden av korta resor med häst och vagn fram till första charterresan på 1950-talet till dagens resande. LIFEscape-hösten fortsatte i resandets anda och vi bjöd hit våra projektpartners från Polen, Litauen och Danmark för att genomföra en studieresa till Kristianstad vattenrike tillsammans. Vi passade också på att visa hur vårt projektområde ser ut. Vi besökte Silvåkra vid Krankesjön och såg på det arkitektritade fågelskådningsplatsen Ivassen följt av Vombsängar där både omfattande restaurering av översilningsområde och återmeandring av Klingavälsån har skett. Sedan gick färden till Kristianstad och naturum vid Kristianstad vattenrike. Därefter besökte vi områden längs Vinnöån. Innan vi lät våra partners resa hem visade vi hur projektområdet ser ut på Sjöbo kommuns sida av kommungränsen. Många deltagare visade sin uppskattning av både intressanta studieobjekt och trevligt sällskap som gav nya kontakter och nätverk för projektet LIFEscape. Anders Jarnemo föreläste om kronvilt innan det var dags att uppleva kronhjortsbröl i verkligheten. Lagom tills vi hämtat oss från studieresan var det dags för nästa aktivitet. Återigen välkomnade vi Matz Jörgensen som denna gången riktade in sitt föredrag mot gästgiverierna genom historien. Matz berättade att gästgiverierna kom till bland annat för att stoppa den våldgästning hos socknens bönder som berodde på bristen på ställen att bo på vid långa resor som krävde övernattningar. Nästa träff handlade om kronvilt. Föreläsare var forskare Anders Jarnemo från Sveriges Lantbruksuniversitet. Han 8 SJÖBOMAGASINET

9 LIFEscape LIFEscape är ett EU-projekt som syftar till att snabba på införandet av den europeiska landskapskonventionen. Projekt delfinansierat av EU. Samarbetet sträcker sig över gränserna till projektpartners i Polen, Danmark och Litauen. Här i Sverige är det Lunds kommun, Sjöbo kommun och Linnéuniversitetet som är fullvärdiga partners i LIFEscape. Tillsammans ska vi testa nya och innovativa lösningar för att öka brukarinflytandet när det gäller landskaps- och naturfrågor i den fysiska planeringen. berättade om kronhjorten och hindarna i stort, men också om det speciella ämnet för kvällen: kronhjortens bröl. Efter ett mycket intressant föredrag var det dags att gå ut och lyssna på brölet. Anders uppskattade att cirka fem fullvuxna kron-hjortar brölade bland ett femtiotal hindar och en del unghjortar ute på fältet. Så här kan man visa hållbar utveckling: som ett pussel. Finns att beskåda i Litauen. Sist ut bland inspirationsföreläsningar var på temat Linnés landskap.bland annat handlade det om de platser i Vombsänkan som Linné besökte på sin skånska resa. Men innan träffen hann vi med både en workshop och en resa till Litauen.Workshopen handlade om att kartlägga Klingavälsåns dalgång utifrån markägares och intressenters vinkel. Var bor du? Var verkar du? Var tycker du om att vistas ute i naturen och vad har hänt i ditt närområde de senaste åren? Det var några av frågorna som diskuterades under dagen ute på Kulturens Östarp den 6 oktober. Syftet med workshopen, som hade temanamnet Vombsänkans kvaliteter, var att skapa en grund att bygga nästa workshop på som ska handla om hur just du vill att framtiden i Klingavälsåns dalgång ska se ut. Det var den tredje internationella konferensen i EUprojektet LIFEscape som hölls på universitetet i Klaipeda i Litauen den november. Första dagen hölls föreläsningar på universitetet. Andra dagen blev det exkursion i deras projektområde. Vår litauiska partner visade exempel på hantering av konflikter mellan å ena sidan skydd av landskapet och å andra sidan exploatering. Det visades också intressanta exempel på hur man i ett antal projekt använt metoder för dialog med medborgare. Som helhet var de tre dagarna i Litauen mycket givande. Det litauiska värdskapet var ypperligt. Det är av stort värde att i konferens- och exkursionsform men också under mer avslappnade och informella former kunna utbyta erfarenheter inom projektet. Genom att lära av varandra kan vi nå längre i våra egna pilotområden. Årets sista aktivitet är en workshop. Då ska vi prata om vad markägare och andra intressenter vill ska hända i sitt närområde. En workshop om Vombsänkans framtid helt enkelt. Zemaitija nationalpark grundades 1991 för att bevara historiskt och kulturellt värdefulla områden i Zemaitija regionen i Litauen. Ett av de viktigaste målen vid inrättandet av nationalparken är att bevara sjöar och unik natur i Plateliai-området. Parken är nästan ha stort landskapsområde i nordvästra Litauen. 26 sjöar täcker mer än 7 % av totala ytan. Plateliaisjön är den största sjön (12,05 km 2 och 47 m djup) med sju öar. Halva arealen täcks av skog. Nationalparken ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 vars syfte är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda sällsynta eller hotade växt- och djurarter och naturliga livsmiljöer. De arter som ska bevaras i Zemaitija nationalpark är bl.a. järpe, kornknarr och sångsvan samt 16 olika habitat. SJÖBOMAGASINET 9

10 Storkskolans sjundeklassare har genomfört årets elevutbytet med Gymnasium Teterow. Teterow är Sjöbos vänort i Tyskland och det var nu fjärde gången som elevutbytet sker. Som vanligt var det nervösa men förväntansfulla elever som åkte iväg en vecka i oktober. Och som vanligt var eleverna vid hemkomsten fyllda av erfarenheter, upplevelser och kunskaper man inte kunnat skaffa sig hemma i Sjöbo. På besök i Teterow: Det osynliga blir synligt Men det handlar inte bara om att resa iväg och vara turist. Utbytet är uppdelat i två omgångar där de svenska ungdomarna först var värdar för var sin tysk kamrat under en vecka i september. Eleverna i klass 7 har under våren skrivit till en jämnårig elev på Gymnasium Teterow (eleverna är där mellan 13 och 18 år, en kombinerad högstadieoch gymnasieskola således). När de tyska eleverna besöker Sverige gäller det att förstå att inget längre är självklart. Efter den första veckan skriver några av eleverna man ska respektera andra. Man ska tänka på att inte prata för fort och att lyssna noga och att ha kul. Man ska inte vara blyg! Man ska tänka på att tyskarna inte är vana vid allting som vi gör och att i så fall förklara varför vi gör som vi gör. Och så kan man fråga hur dom gör. att somna första natten och man hade mycket att tänka på. Efter ett tag började tyskarna prata mer och sista kvällen var ganska normal. Visserligen domineras dagarna av skolaktiviteter med gemensamma lektioner och utflykter men den stora upplevelsen av utbytet är att få uppleva vardagslivet i en sven- Här har vi själva kärnan i vad elevutbytet handlar om. De svenska eleverna tvingas förklara saker som tidigare varit självklara för dem. Dessutom gör de det på engelska, ett språk som vare sig de eller de tyska kamraterna behärskar perfekt. En annan elev reflekterar Första kvällen var tyst, jag var tvungen att prata mycket och visa vad jag menade. Hon svarade mest med yes, no eller ok. Det var svårt 10 SJÖBOMAGASINET

11 Näringslivsnytt Företagarundersökningen 2012 På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes under september 300 personliga intervjuer med företagare i Sjöbo kommun. Syftet är att ta reda på hur företagare tycker att kontakterna med kommunen fungerar. Vilka förvaltningar har företagarna kontakt med? Hur ofta har de kontakt? Vad gäller kontakterna? Vi frågar också om vad företagarna kan göra för att Sjöbo ska bli en attraktiv och företagsvänlig kommun? Vad kan kommunen göra för att bli attraktiv och företagsvänlig? sk respektive tysk familj. Efter den första veckan funderar en svensk elev så här: När skolan är slut har alla olika aktiviteter och tyskarna får följa med på fotboll, ridning och mycket annat. Man umgås med kompisar och familj, visar svensk vardag och hittar även på andra roliga aktiviteter som bowling. Att bara handla mat kan vara jättekul för man får saker att prata om. Därför är värdfamiljerna så värdefulla och det är fantastiskt att se hur generöst värdfamiljerna öppnar sina hem för de tyska ungdomarna. Samma generositet möter vi givetvis i Teterow. Utan boendet i värdfamilj skulle utbytet inte bli en lika stark upplevelse. När Storkskolan representerar Sjöbo kommun gäller det att visa upp Skåne. Äppelriket i Kivik, Skånes djurpark, Lund och Malmö är mål för olika dagsutflykter. Vid varje utflykt får eleverna uppgifter som kräver samarbete och kommunikation i gruppen. Det är svårt att mäta resultatet av utbytet i konkret skolarbete. Men flera elever har gjort samma upptäckt som den elev som skrev att Jag kunde mer engelska än vad jag trodde och att jag kom på att jag kunde säga det på ett annat sätt när jag inte hittade rätt ord. Så elevernas upplevelse av sig själva som flerspråkiga stärks. Att dessutom kunskaper i engelska är en generationsfråga i Teterow (vuxna kan endast i undantagsfall engelska) visar att man bör kunna minst ett, helst fler främmande språk. Det är inte garanterat att elever som deltar i vänortsutbytet slutar grundskolan med bättre betyg än de som inte deltar. Men vi som reser med ungdomarna kan se att de blir självsäkrare och tryggare. När man tvingas förklara självklarheter som gratis skollunch och att man får dua lärarna med förnamn (inget av detta förekommer i Teterow!) blir man också mer medveten om att inget kan tas för givet. De ungdomar som reser förstår bättre att man kan lösa vardagen på ett annat sätt än man gör hemma i Sverige. Därmed ökar deras tolerans för människor från andra delar av världen, även om denna andra värld i Teterows fall bara är drygt tjugo mil bort. Christel Eckerlund, Patricia Greij, Mats Abelson lärare på Storkskolan Denna undersökning tillsammans med erfarenheter som gjorts under 2012 i samband med 100-talet företagsbesök ska ligga till grund för den verksamhetsinriktning som kommunen ska ha i framtiden vad gäller kontakterna med näringslivet. Resultatet visar att nästan varannan (47%) tillfrågad företagare svarar att man inte haft någon kontakt alls med Sjöbo kommun under det senaste året, när det gäller företaget. Av dem som haft kontakt svarar nästan 4 av 10 (39 %) att det har varit personlig kontakt. I de flesta fall (74%) är det Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen man haft kontakt med. De vanligaste ärendena är tillståndsärende, tillsynsärende resp. rådgivning. En hel del företagare önskar sig kortare handläggningstider, bättre service, tillgänglighet och bemötande. Frågor och förslag som framförs är: Går det att korta handläggningstiderna med nuvarande kostnadsbudget eller måste det till nyanställningar och kanske en avgiftshöjning för att klara detta? Helhetsintrycket av kontakterna med Sjöbo kommun det senaste året är bra eller mycket bra enligt 53%. Medelvärde 3,0 av 4. Företagarfrukost 6 december Kommunhuset kl. 07:30-09:30 Program: Nu går tåget i Sjöbo med Kenneth Olofsson från Invest in Skåne, TITA och de olika delprojekten inom ESS/MAXIV. Markregister Syd vad är det? Mottagarportalen hur ska vi ta emot dem som vill arbeta i Skåne? Hur kan Invest in Skåne hjälpa företagen i Sjöbo med sina exportfrågor? 09:00-09:30 Övrig kommuninformation För Sjöbo kan de indirekta effekterna bli de verkligt intressanta, dvs den grupp människor som kommer till regionen utan att ha en direkt anknytning till MAXIV/ESS det kan vara lärare, kongressdeltagare, turister, sjuksköterskor, gästforskare m fl. Hur ska vi attrahera dessa? Mer om Sjöbos näringsliv på sidan 15. SJÖBOMAGASINET 11

12 Förebilder sökes Barnen på bilden har inget med artikeln att göra. Vill du finnas till hands för någon annans barn? Ungefär 20 barn i Sjöbo kommun har kontaktperson eller familjehem och fler behöver extra stöd. Det handlar mest om att finnas där för barnet eller ungdomen, säger Kirsten Junker, familjehemssekreterare i Sjöbo kommun. Just nu söker Sjöbo kommun flera nya familjehem och kontaktpersoner till främst tonåringar. Vem som helst med en trygg och stabil tillvaro kan bli kontaktperson eller familjehem. Man kan bo i villa, på gård, eller i lägenhet. Ensamstående eller familj spelar inte så stor roll. Det viktigaste är att det är en person eller familj som kan svara upp till de speciella behov som ett barn eller ungdom har. Familjehem och kontaktpersoner genomgår alltid en utredning för att säkerställa att det är en bra plats för barnet att vistas i. Bland annat kontrolleras polisregister, skulder hos kronofogden, och socialregister. Därefter görs intervjuer och hembesök. Familjehem och kontaktpersoner beviljas av socialtjänsten och kan ges av olika skäl det kan både vara föräldrarna och/eller barnen som har problem. Det kan handla om missbruk, icke-fungerande relationer och annat som gör att barnet behöver någon vuxen som ger extra stöd åt barnet. Det kan också vara att barnet själv utsätter sin hälsa eller utveckling för risker. Familjehem behövs också åt ensamkommande barn från andra länder, säger Kirsten Junker. Att vara familjehem innebär att man samarbetar med barnets föräldrar, skola, socialtjänst och andra som behöver samverka kring barnet. Det är alltid meningen att barnet ska tillbaka till sin familj. Kontaktperson är ett bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen, och syftet är att ge barnet stimulans, en vuxen förebild, någon att prata med eller ge föräldrarna avlastning. Kontaktpersonen träffar barnet regelbundet, några timmar per vecka eller hela dagar. Det kan ingå att stödja barnet i att hitta en bra och utvecklande fritidsaktivitet. Stödet är frivilligt och pågår tills målet med insatsen är uppfyllt. Kontaktpersoner och familjehem får ersättning för sitt uppdrag enligt kommunförbundets normer och riktlinjer. Det är inget man blir rik på, om man inte räknar tillfredställelsen av att få hjälpa någon som rikedom. De flesta drivs av att få hjälpa någon, inte den ekonomiska ersättningen, säger Kirsten Junker. 12 SJÖBOMAGASINET

13 Thowe Sundström, familjehem: Om jag kan få barnen att vara lyckliga 150 dagar om året har jag lyckats. Thowe Sundström har tre familjehemsplacerade barn hos sig och sin familj. Det är jätteroligt, inspirerande och utmanande, säger Thowe som har 17 års erfarenhet av att vara familjehem, och har kontakt med alla barn som hon tagit hand om under åren. Jag har vuxit upp i en kärnfamilj utan några problem och det är det jag vill ge de här barnen. Men även de som själva har varit i klaveret kan bli fantastiska familjehem, menar hon. Att vara familjehem är att vara just som en familj. Det handlar om det vardagliga livet, att det ska fungera i skolan, att barnen ska lära sig ta hand om sig själva. Man behöver ha plats hemma och energi över för barnet. Och så gäller det att lyssna och känna av, att vara lyhörd för barnet helt enkelt. Jag vill lära dem att må bra. De har många gånger varit med om rena skräcken och ska ta sig ur en ond cirkel. Thowe vill uppmana andra att öppna sina hem för barn som har behov av stöd i livet: Det är inte farligt! Det är otroligt givande. Har du energi över och ett stort hjärta så bli familjehem. Även äldre kan bli familjehem. Många unga behöver en äldre förebild och många äldre hade varit perfekta som familjehem. Vill du också hjälpa någon? Kontakta Kirsten Junker telefon e-post Alexander Ravenna, kontaktperson: Jag får ta del av en ung människas liv och tankar. Alexander Ravenna är nybliven kontaktperson. Sedan i juni träffar han en gång i veckan under fyra timmar en tonårig kille. När vi träffas pratar vi och är mycket ute i naturen, säger Alexander Ravenna på frågan om vad man egentligen gör när man är kontaktperson. Han är, liksom jag, intresserad av att vara ute i naturen och det är bra med gemensamma intressen. Vi pratar om vad som händer i hans liv, hur det går och vad han gör. Bygger upp en relation helt enkelt. Jag får ta del av en ung människas liv och tankar. Det är otroligt intressant och stimulerande. Kontaktpersonen för dagbok över aktiviteterna. Efter sex månader ska kontaktpersonskapet utvärderas och beslut tas på om det ska fortsätta. Alexander Ravenna har ett förflutet i skolans värld och har själv två vuxna döttrar. Erfarenhet av barn och ungdomar är bra att ha när man vil bli kontaktperson. För att bli utvald som kontaktperson fick Alexander genomgå intervjuer och även ta emot hembesök av familjeförvaltningen. Sedan fick han träffa barnet och känna om personkemin stämde. Det gjorde den och nu ska de tillsammans utforska mer i naturen och bygga pilbågar tillsammans. SJÖBOMAGASINET 13

14 Fröken Ofelia blomstrar Josefine Olsson blev förvånad när hon blev vald till årets nyföretagare i Sjöbo kommun. Ännu mer förvånad blev hon när hon fick hedersomnämnande för ungt företagande på en stor mässa i Stockholm. Det känns jätteroligt och ganska knasigt, säger 22-åriga floristen Josefine som skapat ett blomstrande företag på mer än ett sätt. I butiken på Norregatan blomstrar det nämligen. Jag bor i Sjöbo, startade företag som trädgårdsanläggare i april och butiken i september, berättar Josefine Olsson, som nu satsar helhjärtat på butiken. Det blir kurser framöver, jag tillverkar kort och har företagsblommor som jag sköter ute på företagen, berättar hon. Varje tisdagsmorgon åker hon till Danmark vid fyra tiden på morgonen för att handla de bästa växterna på frukt- och blomstermarknaden som är några fotbollsplaner stor. Tillbaka vid 11-tiden fyller hon butiken med allt från rosor till unika krukväxter. Där hittar jag det bästa från odlare och grossister i Danmark och Holland. Efterfrågan på blommor är störst i slutet av veckan. Många köper blommor för att ge bort men många köper blommor till sig själv också. De som handlar är lika delar män och kvinnor. Jag säljer mest kompakta buketter men även krukväxter i fina och lite unika krukor. Rosor är populärt men det är få som köper röda rosor. - De kan bero på mitt breda urval av rosor, jag gillar att ha de lite speciella storblommiga sorterna med bra kvalité. 14 SJÖBOMAGASINET

15 Näringslivsnytt Nyföretagandet ökar i Sjöbo Sjöbo klättar till plats 31 på kommunrankningen över kommuner där invånarna startar flest nya företag, enligt Nyföretagarbarometern. En prisad nyföretagare är Josefine Olsson. Fröken Ofelia Företagare: Josefine Olsson Var: Norregatan1, Sjöbo Inriktning: blomsteraffär, kurser, företagsblommor Hemsida: Facebook: Josefine Olsson menar att hon aldrig har varit ämnad att var anställd. Nej, jag har för många idéer och vill göra på mitt sätt, säger hon. Företagandet har hon med sig hemifrån där båda föräldrarna har drivit företag. I framtiden blir det nog en anställd i butiken. Just nu håller butiken stängt på måndagar. Då jobbar jag i kulisserna med allt annat som hör till företaget, berättar Josefine. Det tog lite tid att hitta rätt lokal. Norregatan 1 är perfekt, tycker hon. Markläge, nära banken, butiker som grannar och lagom stor yta. Inredningen har sambon som är snickare hjälp till att bygga på plats. Bänkskivorna är gjutna i betong och vad de väger vågar hon inte gissa. De är tunga! I övrigt mixas gammal och nytt med den svarta platsbyggda hyllan bakom disken. Färgen får blommorna stå för. Fröken Ofelia har snabbt fått många stamkunder. Sjöbo behövde något nytt och det kan jag erbjuda, säger Josefine Olsson. Det nya visar hon gärna på Facebook där Fröken Ofelia har en egen sida. Det är ett sätt att hålla kontakt med kunderna, inspirera och berätta att jag finns. Anledningen till att Sjöbo har fått det här fina resultatet är säkert till stor del beroende på att Nyföretagarcentrum Öresund finns i Sjöbo. Att kunna få proffsig hjälp på plats i kombination med den företagaranda som finns här är ett vinnande koncept, säger Sjöbo kommuns näringslivsutvecklare Lena Ytterberg. Ett bevis på konceptet är Fröken Ofelia som drivs av Josefine Olsson. Fröken Ofelia är blomsterbutiken på Norregatan som öppnades så sent som i september. Tidigare under året har företagandet bestått av trädgårdsanläggning. Inte nog med att Josefine Olsson, 22 år, blev årets nyföretagare i Sjöbo kommun. Hon mottog också ett hedersomnämnande för ungt företagande på Företagarmässan i Stockholm. Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum och Bolagsverket. De presenterar regelbundet dagsfärsk statistik över antalet nyregistrerade företag i Sverige. Resultatet för årets första hälft visar att Sjöbo klättrat från plats 86 till plats 31. Det innebär att 68 företag har startats. Är du företagare och vill ha vårt nyhetsbrev? För att samtliga företagare i kommunen ska få ta del av den information som näringslivsenheten sänder ut så behöver vi din hjälp. Ange din e-postadress på nedanstående länk så kommer du hädanefter att få näringslivsinformation från oss framöver. Broschyr Move to Sjöbo Broschyren Flytta till Sjöbo finns nu på engelska. Dessa två broschyr bör finnas tillgängligt hos både fastighetsmäklare, turistbyråer, företagare i kommunen m fl. Senaste nytt finns alltid på God Jul och ett Gott Nytt Företagsår 2013! Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare Telefon: SJÖBOMAGASINET 15

16 Föreningsliv Ronja Nordh Schönbeck är en av föreningens framgångsrika skyttar. Läs mer om Ronja på sidan 20. Bild:Åsa Löfgren Sjöbo ungdomsskyttegille: När Sjöbo ungdomsskyttegille har träning fylls lokalerna i allaktivetetshuset med medlemmar i alla åldrar. Under året har föreningen arbetat hårt med att genomföra ett Leaderprojektet som har digitaliserat skytteföreningens alla 15 skjutbanor och bekostat nya gevär. Leaderbidrag digitaliserade skyttet konor fick föreningen ihop till sitt projekt genom att ansöka om bidrag från Leader och medfinansiärerna Skåne idrotten, Sparbanksstiftelsen Färs Frosta, Sjöbo Kommun och Lions i Sjöbo. Projektet skulle resultera i att utveckla ungdomsskytteverksamheten med digitala tavlor och till inköp av 15 nya gevär. Att skriva en projektansökan var inte helt lätt men det är väl värt jobbet, menar både styrelse och medlemmar vars fritid har gått åt till att restaurera lokalen, koppla in datorerna och få systemet att fungera. En förening drivs av ideella krafter, säger Christel Schönbeck Nordh. Hade vi inte haft så engagerade medlemmar och duktiga ledare hade vi inte klarat av att skriva ansökan och genomföra projektet. En fördel för oss var att vi inte hade fördyrande arbetskraft som vi behövde köpa in. Nu återstår att redovisa projektet för Leader. Medlemsantalet har ökat stadigt sedan starten Nu har föreningen drygt 120 medlemmar. Här möts man och tränar oavsett ålder och kön, berättar Christel Schönbeck Nordh. När kommunprojektet Senior sport school pågick fick deltagarna prova på skytte och nästan alla fastnade för skytte. Nu skjuter de en gång i veckan. De yngsta som tränar hos oss är 6-7 år. Alla vill självklart inte tävla, men i nioårsåldern får skyttarna börja delta. Skytte är en sport som är generös med priser och märkestagning; man kan vinna både små och stora pokaler. Det blir en morot i tränandet och inspirerar till att vilja träna mer. På sikt är skyttet ett bra verktyg som lär ut att sitta still och koncentrera sig, som barnen och ungdomarna har användning för även i andra sammanhang, berättar Christel som själv tränar och skjuter när tillfälle ges. Den åldersgrupp som har flest representerade är de mellan10 och15 år gamla. Vi försöker hålla kvar medlemmarna och har märkt att många kommer tillbaka när de själva får barn. Sjöbo ungdomsskyttegille Startade: 1989 Antal medlemmar: 120 Träningstider: måndagar och onsdagar med inskrivning kl 18:30-19:30 Var: Åsumsgatan 8 i Sjöbo Hemsida: Medlemskap: 300 kronor/år, familjemedlemsskap, max 5 personer: på 800 kronor/år. 16 SJÖBOMAGASINET

17 Den nya tekniken i skyttehallen tror styrelsen också bidrar till att behålla skyttar i föreningen. Vi är i dagsläget en del föreningar runt om i Skåne som har den här tekniken. Större tävlingar använder sig av den så våra skyttar har en stor fördel av att de har tränat med den, säger Christel Schönbeck Nordh. Sjöbo ungdomsskyttegille håller själv tävlingar; klubbmästerskap, klubbtävlingar och faddertävlingar. På faddertävlingarna tävlar ett barn och en vuxen i lag. Föreningen ser också till att synas i olika sammanhang: sportlovsaktiviteter, aktiviteter med skolor i Sjöbo kommun, bland annat Sjöbos grundsärskola besöker föreningen och träningsskjuter. Skytte är en koncentrationssport. Man måste fokusera för att skjuta bra, säger Christel. De digitala tavlorna minskar väntetiden och gör skyttarna ännu mer taggade eftersom de får upp resultatet med en gång. Framtiden är ljus för föreningen. Skyttets landslagstränare Paul Larm och förbundstränare Claes Söderdahl ska träna stående skyttar vid ett antal träningstillfälle under hösten och våren. Vi kan ta emot fler medlemmar även om vi har ökat i antal, säger Christel. Det är bara att ringa till ordförande Kenth Schönbeck för att få veta mer. Det två första gångerna får man pröva på gratis att skjuta, därefter kostar det 25 kronor per gång eller en medlemskostnad på 300 kronor per år. Till sist: varför heter det ungdomsskyttegille? Från början hette det Sjöbo skyttegille. Då var medlemmarna äldre. Det fanns en ungdomssektion för just barn och ungdomar. Det blev beslut på att det inte fick finnas föreningar med undersektioner beroende på det ekonomiska ansvaret. Då bildades Sjöbo ungdomsskyttegille som en egen förening med eget ekonomisk ansvar och Sjöbo Skyttegille blev kvar som en egen förening Leader I Leader samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Arbetet bygger på en gemensam strategi för bygdens utveckling och lokala förutsättningar och lokala initiativ tas tillvara. Besluten om projektstöd sker på lokal nivå där LAG beslutar. Skulpturen invigdes den 30 oktober av kommunalråd Stefan Lundgren tillsammans med Gull- Britt Kristersson, tekniska nämnden. Hästen och Tjuren välkomnar Jón Leifssons skulptur Hästen och Tjuren och den nya rondellen vid Sjöbo kommuns västra infart invigdes i strålande höstsol i slutet av oktober. Konstverket symboliserar Sjöbo kommuns utveckling från traditionell lantbrukskommun till dagens hästkommun. Både hästar och boskap har haft stor betydelse genom hela Sjöbos historia och har det än i dag. Invigningen förrättades av kommunalråd Stefan Lundgren tillsammans med Gull-Britt Kristersson, tekniska nämnden. Vi fick in tre förslag på vår förfrågan om att smycka rondellen. KTF-utskottet valde det här förslaget. Förutsättningarna var att skulpturen skulle ha anknytning till Sjöbo. Det ska också uppfylla trafiksäkerhetsaspekten, det vill säga vara av eftergivligt material, berättar Ylva Wallström, kultursekreterare på Sjöbo kommun. Till fanfar klipptes skulpturens blågula band och Sjöbos nya blickfång och trafiksäkrare korsning var officiellt invigd. En och annan bilist saktade förvånat in och tog kanske ett extra varv runt rondellen för att titta på det nya konstverket. Nu återstår att belysa skulpturen. SJÖBOMAGASINET 17

18 Information & nyheter Anmälan I din internetbank finns en lista över företag som erbjuder e-faktura. I listan väljer du Sjöbo kommun och får då fylla i ett anmälningsformulär direkt på skärmen. När du bekräftat anmälan skickas formuläret direkt till tekniska avdelningens kundtjänst som registrerar din anmälan. Ny lekplats i Lövestad En tillgänglighetslekplats har anlagts vid gamla stationen i Lövestad. Lekplatsen är en del av kommunens lekplatspolicy som b.la. säger att en lekplats årligen i kommunen ska tillgänglighetsanpassas. VA på Fabriksgatan Arbetet med att renovera vatten- och avloppsledningar i Fabriksgatan har tagit längre tid än beräknat. -Ledningarna var så pass dåliga att vi var tvungna att lägga nya rör istället, säger Jesper Andersson, enhetschef på VAenheten. Sök förskole/fritidsplats via webben Ansök om förskoleplats, pedagogisk omsorg och plats på fritidshem direkt via webben. Med vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om plats på kommunal förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshem genom att fylla i ett elektroniskt formulär. När du sedan har fått plats för ditt barn, behöver du ha ett vårdnadskonto för att kunna använda vår e-tjänst. Detta ansöker du om på E-tjänsten innebär att du fyller i schema, ändrar inkomstuppgift och säger upp platsen via kommunens webbplats. Om du/ni inte har tillgång till dator eller tycker att det är svårt att ansöka via e-tjänsten så är ni välkomna att vända er till familjeförvaltningen eller personalen på förskolorna för att få hjälp. När ledningarna är på plats ska trafiksäkerhetsdämpande åtgärder i form av sidoförskjutningar anläggas för att få ner hastigheten på gatan. Gatukontoret utför arbetet i egen regi och kostnaden är beräknad till ca 3,2 miljoner kronor. Hela ombyggnaden beräknas vara klar i mitten av november. E-faktura Du som är ansluten till en internetbank kan fr o m oktober 2012 få din el-, va- respektive renhållningsfaktura från Sjöbo kommun/sjöbo Elnät AB som e-faktura. E-faktura innebär att Sjöbo kommun skickar fakturan till din internetbank. E-fakturan innehåller samma uppgifter som dina tidigare fakturor från kommunen och kommer med samma tidsintervall. Du får ett meddelande i din internetbank när du har en faktura att betala. Fördelar E-faktura är enkelt och säkert. Alla uppgifter är ifyllda på fakturan och du slipper själv skriva in OCR-nummer. Du behöver bara kontrollera och godkänna fakturan. Förbättrad lekplats på Möllers mosse Lekplatsen vid Möllers mosse i Sjöbo har fått nytt fallskydd. Plattorna av gummi har bytts ut och ersatts av en helgjuten gummimatta. Det har blivit sättningar i plattorna och vi har även haft skadegörelse med att plattorna har slitits upp, säger Håkan Persson, tf enhetschef på gatukontoret. 18 SJÖBOMAGASINET

19 Vinterväghållning och snöröjning Vem ansvarar för snöröjningen? Ansvaret för snöröjning delar kommunen med bland annat Trafikverket och ett antal privata väghållare (de som ansvarar för vägen). Fastighetsägare har skyldighet att underlätta framkomlighet på gångbanor som gränsar till deras fastighet. Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för kommunens körbanor, cykelvägar, torg, med mera. Huvudgator, gator med busstrafik samt gång- och cykelvägar är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Kommunens snöröjning påbörjas på gång- och cykelvägar vid två cm snödjup, huvudgator påbörjas vid tre cm snödjup och övriga gator (t ex villakvarter) påbörjas vid sexcm snödjup. Arbetet utförs av entreprenörer under arbetsledning från gata/park och fritidsenheten. Kommunens gata/park och fritidsenhet deltar också i snöröjningsarbetet. På gator och vägar som inte är kommunens delar Trafikverket och ett antal enskilda väghållare ansvaret. Bortforsling av snö sker i centrala delar av Sjöbo tätort när snövallarna överstiger 70 cm. I övrigt sker bortforsling av snö endast i undantagsfall där snövallar hindrar sikt och framkomlighet, detta pga. miljö- och kostnadsskäl. Fastighetsägarens ansvar Som fastighetsägare inom deltaljplanelagt område har du skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbana eller annat område för gångtrafik som gränsar till fastigheten. Om gångbana saknas räknas en meter närmast fastighetsgränsen som gångbana. När det är halt ska fastighetsägaren sanda gångbanan eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. till att ingen kommer till skada på grund av fallande snö och is från tak. På hittar du kartor över vinterväghållningen i Sjöbo kommun. Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri tjänst för alla privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag. Rådgivaren ger opartisk rådgivning för den som till exempel vill byta värmesystem eller välja elleverantör. Rådgivningen sker i ett samarbete mellan tre kommuner, Sjöbo, Höör och Hörby. För privatpersoner går det bra att få rådgivning via telefonsamtal eller att man bokar en tid för rådgivning på kontoret på Ommavägen 30. Kortare frågor kan besvaras via e-post. Rådgivaren kan tyvärr inte göra hembesök hos privatpersoner. Rådgivningen till företag och föreningar sker oftast på plats hos företaget eller föreningen. Här kan energi- och klimatrådgivaren ge råd om energibesparande åtgärder och ge tips och vägledning för mer effektiv energianvändning. Men rådgivaren får inte utföra konsultarbeten eller besiktningar. För företag som gör av med mer än 500 MWH eller har 100 eller fler djurenheter finns energikartläggningscheckar att ansöka om. Företaget kan ansöka om max kr och ska motfinansieras med 50 % av kostnaden. Ta gärna kontakt med energi- och klimatrådgivaren Anna-Karin Nilsgart på telefon eller via e-post Vi vill också påminna om fastighetsägarnas ansvar att se Projekt Spårområdet visar idématerial Projekt Spårområdet har resulterat i en mängd idématerial. Materialet finns att se på huvudbiblioteket just nu. -Det är nu vi kommunicerar tillbaka det rika idématerial som hittills kommit in i processen från SLU Alnarps landskapsarkitektstudenter, skolelever i Sjöbo kommun och Ungdomsrådet, säger Jesper Bergnordh, planarkitekt och projektledare för Projekt Spårområdet. Det finns möjlighet ställa frågor och bidra till visions- arbetet för Spårområdet även under utställningsperioden. -Vi står inför möjligheten att formge Sjöbo tätort under en väldigt lång tid och ni kan vara med och bidra med idéer, säger Jesper Bergnordh. Utställningstiden varar till den 21 december. Följ projektet på SJÖBOMAGASINET 19

20 INTERVJU Ronja Nordh Schönbeck,17 år och hemmahörande i Sjöbo, startade ett projekt för att hjälpa människor som drabbas av den ovanliga sjukdomen Blau Syndrome. Text: Emma Cronqvist, praktikant Ronja Nordh Schönbeck: Ronja Nordh Schönbäck engagerar sig i sjukdomen Blau syndrome. Bilden är Ronjas egen. -Jag kan inte bara titta på. Blau Syndrome är en mycket ovanlig sjukdom som angriper olika delar av kroppen. Den uppstår genom en mutation på kromosom 16. Vad som händer är att det blir en felavläsning av DNA:t redan vid den första delningen och sedan kopieras detta felet vidare genom varje steg. Ronjas kusinbarn Viggo Schönbeck är bara 6 år gammal och drabbad av Blau Syndrome. Viggo var den första som fick sjukdomen Blau Syndrome i Sverige. Det finns fler Jag hoppas på att få förmedla till omvärlden hur mycket det betyder att man kan hjälpas åt, att vi alla tillsammans kan uträtta mycket mer än vi ofta vågar tro. drabbade personer utomlands, dock är det inte alls många som sjukdomen blivit konstaterad på. När det konstaterades att Viggo fått sjukdomen blev Ronja mycket berörd. Jag tycker det är hemskt att se ett litet barn vara drabbad av en sådan sjukdom, som inte går att bota, att veta att det inte finns tillräckligt mycket resurser för att forskningen ska gå vidare med sitt arbete, det är hemskt, säger Ronja. Ronja blev så engagerad i detta och ville göra allt för att forskningen av sjukdomen skulle utvecklas. Jag kan inte bara sitta och titta på utan jag måste få vara med och agera. Det är trots allt så att oavsett vem som drabbas av sjukdomen, är det lika hemskt, och de behöver hjälp med att må bättre, säger hon. Så Ronja bestämde sig för att göra en insamlingskonsert till förmån för forskningen om Blau Syndrome. Konserten ägde rum den 20 oktober 2012 på biografen Flora i Sjöbo. Sjöbo ungdomsorkester var med och deltog och även bandet Caveman Kim som består av fyra talangfulla killar som spelar och sjunger. Ronjas mål med hela projektet är huvudsakligen att få in pengar så man kan komma längre i forskningen men även att lyckas nå ut till omvärlden om hur viktigt det är att alla hjälps åt. När man hjälps åt kan stora förändringar ske. Jag hoppas på att få förmedla till omvärlden hur mycket det betyder att man kan hjälpas åt, att vi alla tillsammans kan uträtta mycket mer än vi ofta vågar tro. Att det är viktigt att ta vara på varandra och den tid man får tillsammans, och att göra det bästa av varje situation. Oavsett hur en person är uppbyggd, är det fortfarande en människa precis som alla andra, och förtjänar att ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Att engagera sig och vilja göra en förändring är beundransvärt. Ronja som är så ung är en förebild för andra unga som kanske också tänkt tanken och vill engagera sig eller förändra någonting. Är du intresserad av att hjälpa till med forskningen om- Blau Syndrome kan du skänka en peng till Ronjas insamling. 20 SJÖBOMAGASINET

21 Fritid Sveriges sydligaste skidort I Sjöbo finns Sveriges sydligaste skidbacke. Här kan du åka både utför och på längden. Text: Emma Cronqvist, praktikant Inte ska man behöva åka så långt för att ta sig till en skidbacke! I Sjöbo finns Sveriges sydligaste skidbacke. Backen är 250 meter lång med en fallhöjd på 45 meter. Vid skidbacken finns en knapplift, snökanon och en slalombacke som hålls öppen vid stadigt väder. Det finns även liftkort till försäljning. För i tiden fanns det en backhoppningsbacke där det till och med hölls tävlingar. Nu är hopptornet nedmonterat. Slalombacken finns kvar och är välbesökt, liksom längdåkningsspåren i Oran. Det är Friluftsfrämjandet som driver skidbacken. För öppettider och information omsnödjup, kontakta dem eller läs på: Vinterdag i Oran. Bilden är tagen av Graffisch Bild och Form. Vardagar dagtid går det också bra att ringa turistbyrån på telefon Sövdesjön i vinterskrud. Bilden är tagen av Graffisch Bild och Form. Se upp på isen! Även om det har varit kallt länge och isen ser tjock ut kan den var förrädisk. Information om isens tjocklek på Sövdesjön och Möllers mosse finns på På dagtid går det också bra att ringa turistbyrån på telefon En bild från arkivet som visar det gamla hopptornet, rivet sedan länge. Här hölls till och med tävlingar. Vilket år bilden togs vet vi inte. SJÖBOMAGASINET 21

22 Kultur Stort utbud på Flora Sverigepremiärer, seniorbio, knattefilm, 3D och livesändningar nya Flora-biografen har med det nya digitala visningssystemet ökat utbudet och valfriheten många gånger om. Sjöbos närmaste biograf, med anrik historia har tagit steget in i den nya tekniken och de nya visningsmöjligheterna. Det stora steget från 30-talets filmprojektorer till digitala 4K-projektor och surroundljud ger oändliga möjligheter för nutid och framtid. Nu har nya Flora kört film i ett år. Under det året har närmare 70 filmer visats, det har varit fyra föreställningar per vecka och drygt 20 av filmerna har visats från Sverigepremiären och de flesta andra filmerna kommer upp på Flora en eller två veckor efter premiären. Möjligheten att förboka via Internet underlättar för biobesökarna och har blivit väl använd, liksom möjligheten att förköpa biljetter på Turistbyrån, men som vanligt öppnar också biokassan en timme före filmens början och ibland ringlar biokön ända ut på gatan. Biosalongen är fortfarande stor, så det finns gott om platser för de biosugna. Det nya biljettsystemet innebär också att det numera är numrerade platser i salongen. De bekväma tvåmanssofforna är de platser som bokas först. Biljettpriserna är 120 kr 3D, ordinarie biljettpris är 90 kr, matinépris är 90 kr för 3Dfilm och 70 kr för vanlig film. Under våren inleddes seniorbiovisning en gång per månad, det vill säga en onsdag i månaden visas film på eftermiddagen för dem som inte har möjlighet att se film på kvällen. Seniorbiovisningarna är öppna för alla och priset för ordinarie visning är 70 kr, 3D- film kostar 90 kr. Seniorbiovisningarna fortsätter under hösten och vintern. Knattefilmklubben för små barn visar en gång i månaden småbarnsbio, tre visningar för 50 kr. Knattefilmklubben huserar på Flora en onsdag i månaden och filmen börjar kl 10. Nu planeras visningarna under julen. Det finns många spännande premiärer att välja bland, men innan dess visas hela höstens nya filmer, närmast kommer de svenska filmerna Callgirl och Blondie, danska Bröllop i Italien, Hobbit med anknytning till Sagan om Ringen i 3D (med Mikael Persbrandt i en av rollerna) och familjefilmen De fem legenderna i 3D. På Sjöbo kommuns hemsida uppdateras filmprogrammet regelbundet: Fotobiennal inleder konståret Julutställningen i samarrangemang med Sjöbo Konstförening håller traditionsenligt vernissage på skyltsöndagen den 2 december. I år visar konstföreningen åter Lasse Åberg men också Inger Åberg. Efter nyår ska konsthallen renoveras. örsta utställning 2013 har därmed inte vernissage förrän den 16 februari då sex konstnärer visar fotokonst och är ett samarbete med fotobiennalen Fotografi i Fokus som pågår under februari-mars i hela Skåne. Naturmåleri blir det till påsk, Peter Larsson och Kjell Nilsson från Sjöbo och Bo Lundvall, en av Sveriges mest kända naturmålare. Liksom 2012 finns information om utställningen på konsthallen i påskbroschyren, men också om Sjöbos alla andra konst- och kulturevenemang under påskhelgen. Hämta broschyr och karta på Konsthallen, för en spännande tur bland Sjöbos alla konstutövare och kulturarrangörer. 22 SJÖBOMAGASINET

23 Längtar efter julstämning? Lätt ordnat! Flera olika aktörer arrangerar i år julmarknad i Sjöbo kommun. Observera att fler kan ha tillkommit efter Sjöbomagasinets pressläggning. Se aktiviteter på www. sjobo.se eller följ oss på www. facebook.com/upplevsjobo Jul i Sjöbo Julmarknad på Tomtemuseum i Sjöbo den 1-2 december kl Jul på Solvalla bygdegård den 1 och 2 december kl Julmarknad på Sövde musteri den 1 december Julskyltning i Sjöbo den 2 december kl MiniJul på Vollsjö Mills den 2 december kl Massor av tomtar, julstämning och utställare på Tomtemuseums julmarknad den 1-2 december. Jul på Ågården i Vollsjö den 2 december kl Julmarknad på Hallsbergs gård och stenar, Heinge den 9 december kl Julmarknad på Övedskloster, december, kl Julshopping afterwork i Klasaröd 4 torsdag kvällar, kl17-20: 29/11, 6/12, 13/12, 20/12 Arrangör: Kreativa Klasaröd Övedskloster satsar på närproducerat Övedskloster bjuder in till julmarknad tillsammans med producenter från närområdet. Hur fick du idén, Hans Ramel? Vi satsar på närproducerad mat; viltkött och nötkött. Vi vill samla alla andra som också arbetar med närproducerat på en gemensam handelsplats. Vi har mailat och ringt till alla som vi känner till och ännu fler har hört av sig. Majoriteten utställare är från kommunen och kranskommunerna och det är ett jätteroligt samarbete. Det finns så många duktiga småföretagare. Varför är Övedskloster en bra plats? Här finns gott om plats. Vi ska vara i ett ombyggt stall och ute på gården. Det blir dockteater i parken och utställning av lantbruksmaskiner också. Hur har responsen varit? Jättebra. Många blir glada och säger att de kommer. Julmarknaden är nära jul så jag hoppas att många är i julstämning och vill göra sina sista inköp och handla mat här. Hoppas du på snö? Ja. Nä. Lite snö! Det blir svårt att snöröja parkeringen om det snöar mycket så ett tunt täcke räcker. Julmarknaden hålls den december kl SJÖBOMAGASINET 23

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Näringslivsnytt november 2016

Näringslivsnytt november 2016 Näringslivsnytt november 2016 Finalisterna klara till Årets företagare Under september månad öppnade kommunen upp för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle få utmärkelsen Årets Företagare

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 Leaderkontorets anteckningar Inkom: 2012-11-19 Diarienr: 314/12 Objektnr: 0044 Namn på projektet: Skånes Ponnyagility

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 Datum: 2014-05-05 Tid: 19.02 20.35 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 25 personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer