KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan mars maj Nr Årgång 53. elimkyrkan.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan mars maj Nr 1 2013 Årgång 53. elimkyrkan.com"

Transkript

1 KONTAKT Aktuellt i Elimkyrkan mars maj Nr Årgång 53 elimkyrkan.com 1

2 INSIDAN PASTORN HAR ORDET Men kung David sade: Nej, jag vill köpa det mot full betalning. Jag vill inte ge Herren något som är ditt och offra brännoffer som inte har kostat mig något. 1 Krön 21:24 Låt mig ge dig lite av bakgrunden till det som David säger. En man som heter Gad blev ledd av en ängel att gå till David för att be honom offra till Herren på en tröskplats som tillhörde en annan man vid namn Ornan. När David kommer fram till platsen ber han att få köpa den för att kunna offra, ge sin gåva till Gud, där. Ornan vill inte sälja men säger att David kan få platsen gratis och dessutom få djur att offra. David skulle alltså kunnat göra det Gud har bett honom om utan att behöva betala ett öre för det. Det låter väldigt bra eller hur? Men David kontrar med det svar som vi ser i 1 krön 21:24. Davids respons är ungefär det måste få kosta mig något. Om David ska kunna sätta något värde på det han gör måste det få kosta något. Det handlar inte om hur mycket pengar David kan ge till Gud, han saknar inget, utan det handlar om vad gåvan får kosta för David. Ibland handlar gåvor inte om värdet som mottagaren får utan om vad gåvan kostade den som gav. Kanske är värdet på gåvan inte så stort för den som tar emot den men Vad får gåvan kosta? stort för den som gav. Det är egentligen det viktiga. Vi kan inte ge Gud en tillräckligt stor gåva för att han ska bli imponerad av dess storlek. Men vi kan ge Gud en gåva som kostar oss något och det tror jag på ett särskilt sätt rör vid hans hjärta. När vi ger inte bara av vårt överflöd utan av det som verkligen kostar oss något. När vi avstår något eget för att ge det till Gud. När gåvan kostar oss något. Då är det en stor gåva inför Gud. Det kan vara en tillsynes liten gåva. Som änkan i templet som bara lade ner ett par ören men blev prisad av Jesus: Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra (Rom 12:43). Hur kan Jesus säga så? Ett par ören är väl ingen gåva av något stort värde? Jo för änkan var det allt hon hade. Det var ett givande som på djupet kostade henne mycket. Den fråga David väcker hos mig och förhoppningsvis även hos dig är: Vad får gåvan kosta? Joel Backman Pastor / Föreståndare Elimkyrkan 2

3 BESÖKET NÄRHETEN TILL ANDRA Elims nya pastor - förkunnare och visionär Det var under gymnasieåren som kallelsen till församlingstjänst började växa fram. Alternativet var att satsa på musiken, att söka till musikhögskola eller en folkhögskola med musikinriktning. Men en inre ledning gjorde att jag valde bort musiken, och med åren har kallelsen växt och cementerats. Kontakt har träffat Elimkyrkans nye pastor Joel Backman för en intervju, och han börjar med att berätta om sin bakgrund. Han föddes i Uppsala, men eftersom han är uppväxt i en pastorsfamilj blev det många flyttar under uppväxtåren. Under Joels tidiga år bodde familjen i Öregrund. Stockholm och Enköping var andra bostadsorter, så det ligger närmast till hands för Joel att kalla sig upplänning. Teologi på Johannelund När kallelsen till församlingstjänst stod klar valde Joel att lägga en stabil teologisk grund. Under åren studerade han på Johannelund, EFS teologiska högskola. Under studietiden hade jag även förmånen att få arbeta som ungdomspastor. Jag hade en tjänst på tjugo procent i Österbybruks/Örbyhus pingstförsamling. Att kunna kombinera studier och arbete var mycket bra, menar Joel. 3 Efter studierna på Johannelund följde två år som föreståndare för pingstförsamlingen i Hallstavik. År 2009 tillträdde han tjänsten som ungdomspastor i Södertörnskyrkan i Huddinge. Hur känns det då att komma från en tjänst som ungdomspastor till en församling med hög medelålder och där det åtminstone för närvarande är få yngre familjer med barn och ungdomar aktiva? För mig personligen är det inget problem, säger Joel. Jag trivs tillsammans med äldre och jag har till exempel hållit i dagledigträffar. Men visst kan man känna en liten oro för församlingens framtid när medelåldern är hög. Det är viktigt med ett flöde av alla åldrar i en församling. Samtidigt är det en utmaning att nå nya generationer, och jag ser att det finns en vilja i församlingen att nå ut. Min erfarenhet av att arbeta med ungdomar kan bli ett bidrag i detta. Eskilstuna med sin högskola är ju en stad med många yngre människor. Det finns mycket fisk i vattnet, så att säga. Eskilstuna är också en expanderande stad genom närheten till Stockholm och med sina snart invånare. Och eftersom kyrkligheten är låg så finns här mycket att göra. Jag måste också säga att Eskilstuna är en vacker stad med ån och

4 BESÖKET NÄRHETEN TILL ANDRA flera fina miljöer. Trivs som förkunnare Sin starkaste sida i pastorsrollen tycker Joel att han har som förkunnare. Det är undervisning och förkunnelse jag brinner för och jag känner mig bekväm i rollen som förkunnare. En god förkunnelse är enligt min mening en grundbult i församlingens liv. Jag är också en visionär som kommer med många idéer. Sedan 2007 är Joel gift med Matilda och i familjen finns också sonen Seth på ett och ett halvt år. Matilda är uppväxt i Tumba och arbetar för närvarande som sjuksköterska på dialysmottagningen på karolinska sjukhuset i Huddinge. Under sin tonårstid bodde hon med sin familj i USA under sex år på grund av pappans arbete. För att orka med ett krävande arbete som pastor behövs tillfällen för avkoppling och vila, och jag avslutar intervjun med att fråga Joel om hans fritidsintressen. Musiken har jag kvar som hobby och sen läser jag mycket. Det blir givetvis en hel del andlig och teologisk litteratur som en del av arbetet, men på semestrarna blir det skönlitteratur. Sen är jag mycket sportintresserad med Real Madrid som favoritlag. Kontakt önskar familjen Backman välkommen till församlingen och önskar Guds välsignelse över deras gärning här. Rolf Sundström 4

5 UTBLICKAR Här nedan kommer ett utdrag ur Karolinas blogg. Läs hennes rapport på sid Världens bästa lillebror Publicerad :33:36 i Han heter Nickson och är nio år gammal. Han tror inte att han har något efternamn, men har han det har han nog aldrig hört det förut. Han går i skolan, hans favoritämne är matte och han ska bli läkare när han blir stor. I födelsedagspresent önskar han sig en fotboll, han vågar inte sova själv och är rädd för tjuvar. Han är lika bra på engelska som på swahili. Vi frågade honom vilket språk han brukar tänka på. Svaret blev "ibland swahili, ibland engelska. Och ibland på svenska". Häromnatten var mama borta för hon skulle på begravning dagen efter i Moshi. Var tjugonde minut frågade lillebror om vi skulle kolla i vårt rum om våra grejer fanns kvar så ingen tjuv hade kommit. På natten fick han sova i vårt rum. Mitt i natten ropar han på mig och säger att han är kissnödig. Så jag fick gå upp och tända lampan i rummet så han vågar gå ur sängen. Går före honom ut i hallen för att tända där. Väntar medan han kissar. Låter honom gå tillbaka till rummet innan jag släcker i hallen, låter honom lägga sig och sätter fast hans myggnät innan jag får släcka lampan i rummet och sen gå och lägga mig igen. 5 Han är min bästa lillebror nånsin.

6 BESÖKET NÄRHETEN TILL ANDRA Att förkunna frihet för de fångna Det var Jesu proklamation en gång i Nasarets synagoga inför uppstarten av sin 3-åriga verksamhet Kan man i dagens moderna samhälle till den / de som dömts enligt brottsbalken till fängelse tala om frihet då strafftiderna blivit allt längre och det blivit allt svårare att finna en välkomnande miljö efter strafftiden? I mer än två decennier har denna fråga utmanat mig till att varje vecka sitta i samtal med dessa som kanske de närmaste 10 åren av livet eller mer är hänvisade till en placering innanför en av kriminalvårdens murar. Kriminalsjälavårdarens dilemma är ju att kunna skilja personen i fängelset från den handling personen gjort som renderat denna frihetsberövning. Handlingen är inte försvarbar men människan ifråga är ju en Guds skapelse och föremål för den omsorg som Gud vill visa alla människor. Under lång tid har jag följt en intagens resa där han under det första året brottades med ett fördömande av sig själv och det handlande som gett många år i fängelse. Både kropp och själ uppvisade negativa reaktioner hos honom. Hur kunde jag vara så dum en ofta återkommande fras han levererade i sin förtvivlan då vi träffades. Idag finns ett hopp om en framtid i frihet för honom en frihet som inte bara innebär ett liv utanför muren utan även en själens vila över att leva i försoning både med sig själv och sitt förflutna. När nu mina dagar i fängelset är räknade (undertecknads kommentar) är det tid att för egen del fundera över om jag ser det som en befrielse att inte längre regelbundet behöva fara till anstalten? Jo, visst är det så men jag kommer också att sakna många av utmaningarna i uppdraget. En av utmaningarna kan bestå i att hjälpa den intagne med att hålla familjerelationen intakt. Den kommande friheten för en intagen är ofta kantad av svårighet att hitta en ny miljö som inte inleder till återfall i brott. Finns det en familj till den intagne som vill uppehålla kontakten under fängelsetiden har jag sett en sådan relation som viktig att stödja. 6

7 Anstalten Hällby Detta har inneburit många anhörigkontakter som sträckt sig långt utanför Sveriges gränser. Den bästa erkänslan i detta arbete har jag fått av en intagen med muslimsk bekännelse. När en nyintagen frågade honom om råd i ett visst avseende svarade han: Fråga kyrkan, de brukar kunna lösa det mesta.. Så fick jag och de som då fanns med i besöksgruppen medverka till att ett kontaktnät upprättades till den intagnes familj på en annan kontinent där familjen bor och detta fungerar än idag. Varje besökskväll en gång per vecka - har under åratal avslutats sedan de intagna gått till sina paviljonger med en kort bönestund vid korset i andaktsrummet där vi bett för olika böneämnen och i vårt tack till Gud för kvällen också påmint varandra om att Jesus inte begränsas av muren och de låsta dörrarna utan kan besöka, beröra och befria den som ber Gud om hjälp i sitt liv. Att förkunna frihet för dessa fångna vilar trots allt på en samverkan mellan himmel och jord där vi människor kan göra mycket som är inom det möjligas ram och Gud i sin allmakt kompletterar med att göra det som för oss är omöjligt. Håkan Persson 7

8 BIBELORDET På kvällen samma dag, den första i veckan, då lärjungarna av rädsla för judarna var samlade bakom låsta dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: Frid vare med er. Joh. 20:19 (Reformationsbibeln). Det är den första påskdagens kväll som Jesu lärjungar är samlade. Johannes säger inte, om det endast är de tolv utom Judas och Tomas eller en större skara. Eftersom myndigheterna är fast beslutna att utplåna Jesusrörelsen, finns det all anledning att vara försiktig. Därför är dörrarna låsta. Märkliga ting har hänt under den dag, som lider mot sitt slut. Den uppståndne Kristus har visat sig för några lärjungar. Att Petrus har fått möta den Uppståndne berättar både Lukasevangeliet och Paulus i 1 Kor. 15:5. Detta möte måste ha varit något så personligt och heligt, att Petrus själv aldrig kunde tala om det. Den första påskdagen. Plötsligt står den uppståndne Kristus mitt ibland lärjungarna, som måste ha känt igen den gode Herdens röst. Herren visar dem sina av korsdöden märkta händer, och lärjungarna blir glada, då de övertygas om att det är Herren. Enligt Johannes är den Uppståndne tillräckligt immateriell för att passera stängda dörrar och samtidigt tillräckligt kroppslig för att vidröras. Paulus understryker i 1 Kor. 15, att uppståndelse innebär personlighetens förvandling och fullkomning. Den kristna läran om uppståndelsen förutsätter därför tro på en levande Gud och är väsensskild från antikens vaga föreställning om själens odödlighet. Det är alltså i fullkomlighetens gestalt som den uppståndne Kristus uppenbarar sig för lärjungarna. Jesu fridshälsning har en djupare innebörd än det dagliga hälsningsordet. Förklaringen finns i Rom. 4:25, som sammanfattar det urkristna evangeliet: Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Med fridshälsningen förmedlar Jesus sin förlåtelse till lärjungarna; inte ett ord av förebråelse uttalas. Herren har försonat världen med Gud; synden är borttagen och döden besegrad. Herrens frid betyder därför frälsning från död till Andens nya liv. Om den friden talar också Fil. 4:7: Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Den uppståndne Kristus är den Kristus, som lever i evighet. Därför ljuder hans fridshälsning idag såsom den första påskdagens kväll. Vägen till Gud är öppen för var och en, som vänder sig till Herren med en bön om förbarmande. Kerstin Ullerstad. 8

9 AKTUELLT ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ 2 Lör kl Församlingens årsmöte- Servering Grupp E 3 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. Ge men inte ge igen Rom12:20 Team Anders. Gideoniterna, bibelavskiljning. Församlingsmusik: Anders Eklund Servering Grupp E Upptaktsmöte 24-7 bönen i Fristadskyrkan 4:e 10:e 24-7 bön i Fristadskyrkan Öppna samlingar kl 07.00, 12.00, Elim ansvarar må ti Teckna dig för en timme på listan i kyrkan! 7 Tor kl RPG Eskilstuna Kommunförenings stormöte i Johannebergs baptistkyrka. Professor Bert Stålhammar 10 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. Din skyldighet Rom 13:7 Jessica Östergren. Församlingsmusik: K-E Magnusson. Insamling t pastors- och diakoniutbildning. Servering Grupp F MARS Avslutning 24-7 i Fristadskyrkan. 13 ons Samtalskväll m. Maria Öhrvall. Är vår åsikt lång eller kortsiktig? 14 Tor Församlingsråd och styrelsemöte 17 Sön kl Gudstjänst. Mauricio Campos. Nattvard. (Mauricio Campos) Församlingsmusik: Håkan Persson Servering Grupp F 21 Tor kl RPG i S:t Eskilskyrkan. Sjung av hjärtat sjung Omsorgsgruppsledarsamling. 24 Sön kl Gudstjänst. Rodica Dobondi. Sångtrio Församlingsmusik: Barbro Hedlund. Insamling t Svealandsdistriktet. Servering. Grupp G Påsken firas tillsammans med Fristadskyrkan och Kjula baptistförsamling forts. -> Bibelstudium på svenska onsdagar kl 18.30, jämna veckor Bibelstudium på spanska: Varje tisdag kl Bibelstudium på arabiska: Varje torsdag kl Stickkafé onsdagar kl 16, udda veckor Bön söndag 17:e o 24:e kl Gudstjänst på spanska: Varje fredag kl Gudstjänst på arabiska: Varje lördag kl ברוך הבא Bem-vindo Bienvenido 9

10 28 Tor kl Getsemanekväll i Kjula. 29 Fre kl Långfredagsgudstjänst i Fristadskyrkan. Nattvard. Annandag påsk 1 Mån kl Gudstjänst i Pingstkyrkan. Sjukhuskyrkan. Håkan Persson. Lasarettssångarna. 4 Tor kl RPG i Pingstkyrkan. 20 år med Second hand. 7 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. Team Latinos. Församlingsmusik: Birgitta Fryk. Servering Grupp H 13 Lör Undervisningsdag med Mikael Tellbe, lärare vid Örebro Missionsskola Undervisning Servering Undervisning Grupp H MARS (forts) 31 Sön kl Påskdagsgudstjänst i Elimkyrkan. Team Latinos Församlingsmusik: Håkan Persson. Missionsinsamling. Servering Grupp G (OBS! sommartid) APRIL 14 Sön kl Gudstjänst med Lepramissionen. Allan Ekstedt. Karoline Wedlund, sång. Stråktrio. Servering. Grupp H 18 Tor kl RPG i Elimkyrkan. Honung en bisak. 18 Tor Styrelse och Församlingsråd 21 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. All tillväxt börjar med givande- Utan sådd ingen skörd. Mark 4:1-9. Miriam Richter, sång. Församlingsmusik: Barbro Hedlund. Missionsinsamling. Församlingsmöte. Servering Grupp I Bibelstudium på svenska onsdagar kl 18.30, jämna veckor Bibelstudium på spanska: Varje tisdag kl Bibelstudium på arabiska: Varje torsdag kl Stickkafé onsdagar kl 16, udda veckor Bön varje söndag kl Gudstjänst på spanska: Varje fredag kl Gudstjänst på arabiska: Varje lördag kl Willkommen Добро пожаловать 10

11 24 Ons kl Samtalskväll med Maria Öhrvall Hur förhåller vi oss till våra förhållanden? APRIL (forts) 28 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman, All tillväxt börjar med givande Gud tar ansvar för växten 2 Kor 9:10 Nattvard. (Maria Petersson) Kerstin Andersson m fl, sång/musik Församlingsmusik: Håkan Persson. Insamling till Mission i Sverige. Servering Grupp I 2 Tor kl RPG i S:t Eskilskyrkan. Gud har 99 namn. Helena Ekhem. 5 Sön kl Gudstjänst i Elimkyrkan tillsammans med församlingen i S:t Eskilskyrkan. Joel Backman. Vi får det vi ger Gal 6:7 Corazon. Församlingsmusik: Gry Kaijankoski. Servering. Grupp A Bön 9 Tor Kristi Himmelfärdsdag. Ev friluftsgudstjänst med Eskilstuna församling MAJ 12 Sön kl Gudstjänst. K-E Magnusson. Team Latinos. Församlingsmusik: K-E Magnusson. Servering. Grupp A 16 Tor kl RPG. Våravslutning med dagsresa. 19 Sön kl Pingstdagsgudstjänst. Joel Backman. Team Anders. Församlingsmusik: Anders Eklund. Servering Grupp B 26 Sön kl Gudstjänst. Ferri Dobondi. Jessica Östergren. Församlingsmusik: Birgitta Fryk. Missionsinsamling. Församlingsmöte. Servering Grupp B Bibelstudium på svenska onsdagar kl 18.30, jämna veckor Stickkafé onsdagar kl 16, udda veckor Bibelstudium på spanska: Varje tisdag kl Bibelstudium på arabiska: Varje torsdag kl Gudstjänst på spanska: Varje fredag kl Gudstjänst på arabiska: Varje lördag kl Välkommen 11 Welcomeنرحب

12 VARDAG & FEST SÅDANT SOM BERÖR OCH SKA FIRAS Äntligen ny församlingsföreståndare Söndagen den 13:e januari installerades Joel Backman som församlingens pastor och föreståndare. Det skedde vid en välbesökt eftermiddagsgudstjänst kl 16. Själva installationsakten hölls av Christer Hambre från Baptistsamfundets Svealandsdistrikt. Att gudstjänsten hölls kl 16 berodde på att Christer Hambre var i Västerås på förmiddagen och installerade en ny pastor där. Vid gudstjänsten medverkade också bl.a. Joels släkt med sång och minnesord samt team Håkan. Joel Backman predikade från Joh 2:1-11 (Bröllopet i Kana) med budskapet använd det du har. Efter gudstjänsten bjöds alla närvarande på en enkel måltid bestående av matpajer som församlingsmedlemmar bakat. Under serveringen hälsa- des Joel välkommen av representanter från övriga frikyrkor i Eskilstuna. Till sist ett stort tack till alla de församlingsmedlemmar ingen nämnd och ingen glömd som tagit ett extra ansvar (stort eller litet) så att församlingsverksamheten har kunnat fungera under den tid vi saknat ordinarie församlingsföreståndare. Text och foto: Tomas Petersson 12

13 VARDAG & FEST SÅDANT SOM BERÖR OCH SKA FIRAS Plats för intern information. Det är med stor glädje som vi i Elimkyrkan har förmånen att välkomna Mikael Tellbe till oss på en undervisningsdag. Mikael är docent och högskolelektor i Nya Testamentet. Han är lärare vid Örebro missionsskola och pastor i Filadelfiakyrkan (EFK) i Örebro. Mikael är en uppskattad teolog med många publikationer till sitt namn. Han har skrivit böcker själv, tillsammans med andra och gett ut en gedigen samling artiklar. Han är också en mycket uppskattad föreläsare och predikant. Här nedan kan du läsa om när och hur upplägget ser ut för vårt besök av Mikael. Undervisningsdag Lördag 13 april 16:00-17:00 Undervisning 17:00-18:00 Servering 18:00-19:00 Undervisning 13

14 UTBLICKAR Habari! Hundar som slåss, höns som kacklar, ständiga syrsor och tuppar som gol det är vad vi somnar till. Det är vad vi vaknar till. Vi lever verkligen i Afrika här. Uträttar våra behov i ett hål och använder vänsterhanden som toalettpapper. Över samma hål duschar vi med vatten ur hinkar. Handtvålen används till allt. Tvätta sig, tvätta kläder och diska. Vi har sakta men säkert insett att vi inte kommer bli helt rena förrän vi kommer hem igen. Munnen och ögonen vidöppna! Ansiktet var helt stelt och vi fick inte fram ett ljud. Två stora ljus bländade oss och vi hörde bara ett högt öronbedövande tut! Två meter framför oss väjer en lastbil undan i sista sekund och vi undviker med bara cm från en frontalkrock. Så började vår resa från flyget till värdfamiljen. Dagen efter hade vi inbrott. Dator, hårddisk, sladdar, plånbok och två kameror fick den lyckligt lottade pojken med sig under de 10 minuter vi åt. 14 Utöver kackerlackor, malariamygg och lösa hundar har vi det otroligt bra. Mama, baba och lillebror är världens trevligaste människor och deras housemaid gör allt åt oss. Lagar mat, plockar undan, värmer duschvatten, tvättar kläder och öppnar dörrar. Vi har en timmes promenad till barnhemmet. Ibland går vi vilse, men alla vägar leder någonstans. Man kan ta en Dalla Dalla för 2 svenska kronor. Det innebär en minibuss med 27 personer och en get. Vårt barnhem består av 12 barn, mama Nema och Julius. Det ligger i ett otroligt fattigt område. På dagtid kommer två lärare och en hel drös barn för att gå i skola. De sitter så tysta. Det känns som att de lär sig mer under en dag än vad jag gjorde på ett år trots det sakta tempot alla kör med. När vi kommer dit vid nio får vi först hämta vatten ur en brunn innan vi diskar efter barnens frukost. Sedan tvättar vi lite kläder medan mama Nema tittar på och skrattar. Innan lunch sitter vi med ett gäng massajer och lär oss swahili. Det är ett svårt, men

15 väldigt roligt språk. Att se filmen Lejonkungen är en bra start. Hakuna matata! Simba, Pumba och Rafiki som sjunger asante sana. Hakuna matata - inga bekymmer. Simba lejon. Pumba vårtsvin. Rafiki vän. Asante sana - tack så mycket! efter en måltid, när jag i smyg ger henne min tallrik. På eftermiddagen leker vi. Vi spelar alla möjliga bollsporter, kittlas, jagar varandra, läser böcker och lägger puzzel. Efter en dag på Rehobothi är man helt slut. Jag älskar det. Barnen är det mest fantastiska folk jag träffat. Alltid glada, alltid på hugget och när de verkligen kommer igång kan man tro att det är 40 djur som skriker lyckliga skrik! Tack vare svenska sponsorer får de tre rejäla mål om dagen. Orkar de inte äta upp så lägger de över mat till varandra i smyg. Jag kan inte påstå att jag är överförtjust i maten, men tack vare en stackars liten grannflicka på 3 år, blir både hon och jag glada 15 Karolina Öhrvall Nu ska jag bege mig hemåt under en himmel som just öppnat sig och vattnet bara öser ner. Hakuna matata! Följ Karolina på

16 UTSIKTEN DRÖMMAR VISIONER Trots att människan själv är skapad av Gud (eller tack vare), så brinner hon alltid av längtan att skapa någonting själv. Konst, musik, arkitektur, litteratur, teknik och bygg är bara några exempel på aktiviteter som är bevis på människans vilja och förmåga att uttrycka sitt innersta. I världen råder dock en konflikt mellan gott och ont, eller man kan säga mellan skapande och förstörelse. Denna stridighet resulterar i mycket lidande för den skapande människan, konstnären. 'Har du lagt märke till min tjänare Job?' Guds fråga till Åklagaren (läs Satan) blev upprinnelsen till ett närmast obeskrivligt lidande för Job, trots att han ansågs av Gud själv vara 'from, rättsinnig, Gudsfruktande och undvek det onda'. Det har gått några år sedan jag senast läste Jobs bok och mycket har hänt under tiden i mitt eget liv, men också omkring mig. Sjukdom, flera dödsfall bland släkt och vänner och ett krossat hjärta har gett mig ett helt nytt perspektiv på Jobs öde. Det världsliga rättvisepatos som tidigare styrde min uppfattning var nu helt försvunnet. Så istället för att tycka att Job blev orättvist behandlad så tyckte jag att han blev utvald att hävda Guds ära. 16 Konstnären inom dig 'Vännerna' däremot, gjorde allt som stod i deras makt för att få Job att inse att han hade syndat svårt och behövde omvända sig, såsom för övrigt många kristna fortfarande gör i själavårdande situationer, flera tusen år senare... Jag har själv tänkt så, många gånger, att allt som drabbar människor är relaterat till synd och avsett som tuktan och uppfostran. Men den ödmjukhet som endast livet självt kan ge har slutligen fått mig att skämmas och inse att vem som helst kan drabbas av vilken anledning som helst, och att Guds välsignelse kan se ut på många olika sätt. Jobs bok är en bibel i miniatyr med många bottnar och budskap. Jag tycker att Job symboliserar Judarnas hela historia. Detta folk har varit och är alltjämnt utsatt för andra folks ogillande vilket har resulterat i ständiga trakasserier och förföljelser. Ett ogillande som delvis bottnar i avundsjuka. Guds utvalda folk har sedan begynnelsen varit särskilt starkt och gynnat, trots att de vid otaliga tillfällen har skingrats över hela jordens yta så finns de fortfarande kvar, lika styvnackade och begåvade som någonsin tidigare. Titta bara på alla dessa Nobelpris som har gått till Judar.

17 Faktiskt en bedrift utan motstycke i historien. Liksom hela världen har försökt överbevisa Judarna om deras synd, och misslyckats, så misslyckades också Jobs vänner. Job är en karaktär som är svår att identifiera sig med Liksom Jobs 'vänner' och även världssamfundet gentemot Israel och Judarna. >> En tydlig bild av Jesus på grund av hans personliga integritet som är något utöver det vanliga. Trots att Gud var tyst under hans prövningar och han var helt utlämnad åt djävulens spel, så lyckades han trots evinnerliga anklagelser av vännerna och egna rannsakelser stå fast i tron. Här visar han en karaktär nära besläktad med Abraham, Isak och Jakob, som alla trots lite vingliga färder hittade tillbaka till kallelsens väg. Hur lätt skulle det inte vara att erkänna fel han inte begått med tanke på den press han utsattes för? För mig betyder det att Gud inte vill att vi skall vara några marionetter, som alltid söker Hans vilja. Det konstnärliga sinne som de flesta av oss är begåvade med, dock bejakat av alltför få, är ju något som Gud har lagt ner i oss för att vi skall vara Hans medskapare. När vi säger ja till Guds kallelse så innebär det ofta att vi måste frigöra det konstnärliga skapandet inom oss. Det resulterar i att vi inte längre kan gömma oss i någon anonym grå massa, vi syns, sticker ut som färggranna tuppar som försöker attrahera en höna. Den grå tysta massan har aldrig accepterat något så färgsprakande och högljutt och gör allt för att sätta oss på plats igen. Liksom i de flesta böckerna i GT kan man även här se hänvisningar till Jesus Kristus. När det är som mörkast för Job och han blir trakasserad av 'vännerna' samtidigt som han tror att Gud är emot honom, så säger han: 'Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.' En tydlig bild av Jesus som upprättare av de nödlidande. Job blir till sist överbevisad om sin egen synd av Gud själv och insatt i förbönstjänst för de så kallade vännerna, eftersom deras synd satt så mycket djupare. Ingenting utav bestående värde blir någonsin skapat utan födslovåndor, även den här till synes obetydliga texten har i någon mån 'våndats fram'. Det kan vara lätt att bli uppgiven när man studerar Job och patriarkerna. Hur skall lilla jag kunna uppamma denna naturkraft till styrka som Job ändå uppvisar i svårighetens stund? Svaret är att det behöver jag inte. Job kunde se en framtida återlösare, för oss som lever idag är han en realitet. Jesus Kristus har offrat sig själv och gått igenom ett obeskrivligt lidande för att vi alla skall våga bejaka konstnären i oss. Ulf Sandholm 17

18 BESÖKET Gun-Britt Ohlsson berättar: ATT LEVA MED INVANDRARE SOM GRANNAR Sedan några år tillbaka har Gun-Britt haft undervisning i svenska för invandrarkvinnor, vilka i många fall ännu inte fått uppehållstillstånd i vårt land. Innan hon gifte sig med Bror-Erik, bodde hon i ett av de höga husen på Brunnsbacken. Hon lade då märke till de många kvinnor, som hade kommit från Irak och som inte kunde ett ord på svenska. Dessa var dömda till en isolerad tillvaro i relation till den svenska omgivningen. Gun -Britt fattade då sitt beslut. Hon tingade tid och plats i den allmänna lokal, som fanns på platsen. Nu skulle det bli en kurs i svenska i ABF:s regi! Men att undervisa några utan att förstå varandras språk var inte lätt. Gun- Britt behövde mycket åskådningsmaterial, som kunde ta mycken tid och möda att få fram. Mödrarna från Irak var precis som svenska mödrar: De ville helst prata med varandra, 18 allt medan deras unge diade eller krävde uppmärksamhet på annat sätt. Efterhand har Gun-Britt lyckats skärpa kraven och framhållit att inga barn skall följa med till kursen. De får stanna hemma hos pappa. Kvinnorna behövde studiero. Hon lyckades pränta in hos flera pappor, som varit motsträviga, att ställa upp och unna sin fru ett par lektionstimmar utan att barnen är med. Männen får ju SFI (svenska för invandrare) hela veckorna. Vad får kvinnorna lära sig på kursen? Mödrarna får i första hand lära sig svenska ord och språkljud, men därtill kommer åtskilligt om svenska seder och bruk. De bör kunna skriva /hela/ sitt namn med vårt alfabet. De lär sig vad kroppsdelar heter på svenska. Hur kontaktar man en läkare vid sjukdomsfall? Etc. När julen närmade sig och mödrarna såg runt omkring sig alla julförberedelser, då kändes naturligt att berätta om den kristna tron och om julens budskap. En gång frågade en kursdeltagare vad ortnamnet Eskilstuna betydde. Bror- Erik bjöds då in och förklarade vem Sankt Eskil var. En sensommardag år 2011 fick mödrarna höra att deras lärare hade förlovat sig med Bror-Erik. De trodde att förlovning var detsamma som bröllop och ville därför ordna något extra. Bror-Erik inbjöds till kursen. En mängd rätter hade trollats fram. Gun- Britt och Bror-Erik fick sätta sig och äta så mycket de orkade. Därefter var det de andras tur att äta. Efteråt följde muntrationer som magdans (med kläder på) och annat. En fotograf från Tidningen Folket hade inbjudits att fotografera kalaset, som blev förstasidesstoff i tidningen. Forts s. 19

19 ÅTERBLICKAR BROR-ERIK SPEGLAR VÅR DÅTID SKOGSTORPARE FÖRR OCH NU I ELIMKYRKAN Nils Lindhe gav för ett antal år sedan ut en skrift, betitlad Skogstorpsbygden förr och nu. Där har han ett litet avsnitt om den frireligiösa rörelsen, dvs. baptisterna. De höll till i Betaniakapellet, en byggnad som hade uppförts år 1888 i närheten av Rosenfors. Kanske det var någon medlem, som hade berättat för Lindhe om arbetarehustrun vid Rosenfors. Hon gav barnen följande förmaning: Om ni möter fabrikören eller någon av herrskapet och inte hinner undan, då skall ni hälsa artigt! >>...år Gruppen blev allt större Baptisterna i Skogstorp kallade sig Gruppen. De var medlemmar i Eskilstuna baptistförsamling men hade år 1892 börjat föra protokoll över sina möten. Vi läser där om Elimkyrkans pastorers besök: Gut- Olof Larsson, Viktor Liljeberg och Hjalmar Danielson. Gruppen blev allt större. Uppmuntrade av pastor Danielson och med biträde av honom bildades Skogstorps baptistförsamling söndagen den 21 mars Från Skogstorps baptistförsamling kom en av vårt lands ledande baptistkvinnor, Birgit Karlsson. Skogstorparna gladde sig säkert mycket och kände stolthet, när hon hälsade till dem på församlingens 50-årsdag och berättade vad den hade betytt för henne. Säg det som varar! År 1998 ville man återvända till Elimkyrkan. Först måste kapellet säljas. När det var gjort kunde baptisterna i Skogstorp den 29 augusti 1999 besluta att upphöra med sin församling och söka inträde i Eskilstuna första baptistförsamling. Man var därmed tillbaka där de började. Bror-Erik Ohlsson Forts fr. s 18 Gun-Britt har fått se mycket av invandrarkvinnors levnadsvillkor. Hon anser att alla invandrarkvinnor 19 bör få lära sig svenska, oavsett om de fått uppehållstillstånd eller inte. Bror-Erik Ohlsson PS. Latinamerikanarna i Elimkyrkan har framfört önskemål om en liknande kurs som ovannämnda.

20 VILL DU TALA MED NÅGON? I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats. Vi arbetar under tystnadslöfte. Tag kontakt med någon i själavårdgruppen: Inga Lisa och Gunnar Svedberg Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen. Kontakt utges av Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna Ansvarig utgivare: Tomas Petersson Redaktion: Suzan Östman Bäckman Conny Bäckman Bror-Erik Ohlsson Thord Polhage Rolf Sundström Ulf Sandholm Maria Öhrvall Tipsa oss gärna vad vi ska skriva om, skicka det till: eller till någon annan i redaktionen. Material för införande bör vi ha i god tid innan manusstop, det skickas till: Nästa nummer: Nr Period Manusstop 2 juni augusti 12 maj Elimkyrkan Nygatan Eskilstuna Församlingens pg: Ungdomsrådets pg: Tel. köket Pastor: Joel Backman alt Pastor, spansktalande: Mauricio Campos Sjukhuspastor: Håkan Persson Ordförande: Kerstin Nilsson Kassör: Miriam Parsmo

KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2012 Årgång 52. elimkyrkan.com

KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2012 Årgång 52. elimkyrkan.com KONTAKT Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2012 Årgång 52 elimkyrkan.com INSIDAN PASTORN HAR ORDET Tro, hopp o kärlek Det har gått mer än tre månader sen Gemensam Framtid firade sin första konferens

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika frestelser på skilda plan. Alla behöver förmaningen

Anpassning är ett huvudord i ledaren på nästa sida. Enskilda kristna möter olika frestelser på skilda plan. Alla behöver förmaningen till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV omslagsbild: isak engström REdAKTÖREn HAR ordet EvA AnDERSSOn

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7.

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7. Nr 4 2014 årgång 28. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning FOTO: BJARTE EDVARDSEN Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod renar oss från

Läs mer

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15.

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. redaktören till att börja med vi som har förtroendet att arbeta i redaktionen för Till Liv brukar ses en gång per halvår, ungefär. På grund av de långa avstånden mellan oss blir det inte oftare. Däremellan

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer