KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan mars maj Nr Årgång 53. elimkyrkan.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan mars maj Nr 1 2013 Årgång 53. elimkyrkan.com"

Transkript

1 KONTAKT Aktuellt i Elimkyrkan mars maj Nr Årgång 53 elimkyrkan.com 1

2 INSIDAN PASTORN HAR ORDET Men kung David sade: Nej, jag vill köpa det mot full betalning. Jag vill inte ge Herren något som är ditt och offra brännoffer som inte har kostat mig något. 1 Krön 21:24 Låt mig ge dig lite av bakgrunden till det som David säger. En man som heter Gad blev ledd av en ängel att gå till David för att be honom offra till Herren på en tröskplats som tillhörde en annan man vid namn Ornan. När David kommer fram till platsen ber han att få köpa den för att kunna offra, ge sin gåva till Gud, där. Ornan vill inte sälja men säger att David kan få platsen gratis och dessutom få djur att offra. David skulle alltså kunnat göra det Gud har bett honom om utan att behöva betala ett öre för det. Det låter väldigt bra eller hur? Men David kontrar med det svar som vi ser i 1 krön 21:24. Davids respons är ungefär det måste få kosta mig något. Om David ska kunna sätta något värde på det han gör måste det få kosta något. Det handlar inte om hur mycket pengar David kan ge till Gud, han saknar inget, utan det handlar om vad gåvan får kosta för David. Ibland handlar gåvor inte om värdet som mottagaren får utan om vad gåvan kostade den som gav. Kanske är värdet på gåvan inte så stort för den som tar emot den men Vad får gåvan kosta? stort för den som gav. Det är egentligen det viktiga. Vi kan inte ge Gud en tillräckligt stor gåva för att han ska bli imponerad av dess storlek. Men vi kan ge Gud en gåva som kostar oss något och det tror jag på ett särskilt sätt rör vid hans hjärta. När vi ger inte bara av vårt överflöd utan av det som verkligen kostar oss något. När vi avstår något eget för att ge det till Gud. När gåvan kostar oss något. Då är det en stor gåva inför Gud. Det kan vara en tillsynes liten gåva. Som änkan i templet som bara lade ner ett par ören men blev prisad av Jesus: Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra (Rom 12:43). Hur kan Jesus säga så? Ett par ören är väl ingen gåva av något stort värde? Jo för änkan var det allt hon hade. Det var ett givande som på djupet kostade henne mycket. Den fråga David väcker hos mig och förhoppningsvis även hos dig är: Vad får gåvan kosta? Joel Backman Pastor / Föreståndare Elimkyrkan 2

3 BESÖKET NÄRHETEN TILL ANDRA Elims nya pastor - förkunnare och visionär Det var under gymnasieåren som kallelsen till församlingstjänst började växa fram. Alternativet var att satsa på musiken, att söka till musikhögskola eller en folkhögskola med musikinriktning. Men en inre ledning gjorde att jag valde bort musiken, och med åren har kallelsen växt och cementerats. Kontakt har träffat Elimkyrkans nye pastor Joel Backman för en intervju, och han börjar med att berätta om sin bakgrund. Han föddes i Uppsala, men eftersom han är uppväxt i en pastorsfamilj blev det många flyttar under uppväxtåren. Under Joels tidiga år bodde familjen i Öregrund. Stockholm och Enköping var andra bostadsorter, så det ligger närmast till hands för Joel att kalla sig upplänning. Teologi på Johannelund När kallelsen till församlingstjänst stod klar valde Joel att lägga en stabil teologisk grund. Under åren studerade han på Johannelund, EFS teologiska högskola. Under studietiden hade jag även förmånen att få arbeta som ungdomspastor. Jag hade en tjänst på tjugo procent i Österbybruks/Örbyhus pingstförsamling. Att kunna kombinera studier och arbete var mycket bra, menar Joel. 3 Efter studierna på Johannelund följde två år som föreståndare för pingstförsamlingen i Hallstavik. År 2009 tillträdde han tjänsten som ungdomspastor i Södertörnskyrkan i Huddinge. Hur känns det då att komma från en tjänst som ungdomspastor till en församling med hög medelålder och där det åtminstone för närvarande är få yngre familjer med barn och ungdomar aktiva? För mig personligen är det inget problem, säger Joel. Jag trivs tillsammans med äldre och jag har till exempel hållit i dagledigträffar. Men visst kan man känna en liten oro för församlingens framtid när medelåldern är hög. Det är viktigt med ett flöde av alla åldrar i en församling. Samtidigt är det en utmaning att nå nya generationer, och jag ser att det finns en vilja i församlingen att nå ut. Min erfarenhet av att arbeta med ungdomar kan bli ett bidrag i detta. Eskilstuna med sin högskola är ju en stad med många yngre människor. Det finns mycket fisk i vattnet, så att säga. Eskilstuna är också en expanderande stad genom närheten till Stockholm och med sina snart invånare. Och eftersom kyrkligheten är låg så finns här mycket att göra. Jag måste också säga att Eskilstuna är en vacker stad med ån och

4 BESÖKET NÄRHETEN TILL ANDRA flera fina miljöer. Trivs som förkunnare Sin starkaste sida i pastorsrollen tycker Joel att han har som förkunnare. Det är undervisning och förkunnelse jag brinner för och jag känner mig bekväm i rollen som förkunnare. En god förkunnelse är enligt min mening en grundbult i församlingens liv. Jag är också en visionär som kommer med många idéer. Sedan 2007 är Joel gift med Matilda och i familjen finns också sonen Seth på ett och ett halvt år. Matilda är uppväxt i Tumba och arbetar för närvarande som sjuksköterska på dialysmottagningen på karolinska sjukhuset i Huddinge. Under sin tonårstid bodde hon med sin familj i USA under sex år på grund av pappans arbete. För att orka med ett krävande arbete som pastor behövs tillfällen för avkoppling och vila, och jag avslutar intervjun med att fråga Joel om hans fritidsintressen. Musiken har jag kvar som hobby och sen läser jag mycket. Det blir givetvis en hel del andlig och teologisk litteratur som en del av arbetet, men på semestrarna blir det skönlitteratur. Sen är jag mycket sportintresserad med Real Madrid som favoritlag. Kontakt önskar familjen Backman välkommen till församlingen och önskar Guds välsignelse över deras gärning här. Rolf Sundström 4

5 UTBLICKAR Här nedan kommer ett utdrag ur Karolinas blogg. Läs hennes rapport på sid Världens bästa lillebror Publicerad :33:36 i Han heter Nickson och är nio år gammal. Han tror inte att han har något efternamn, men har han det har han nog aldrig hört det förut. Han går i skolan, hans favoritämne är matte och han ska bli läkare när han blir stor. I födelsedagspresent önskar han sig en fotboll, han vågar inte sova själv och är rädd för tjuvar. Han är lika bra på engelska som på swahili. Vi frågade honom vilket språk han brukar tänka på. Svaret blev "ibland swahili, ibland engelska. Och ibland på svenska". Häromnatten var mama borta för hon skulle på begravning dagen efter i Moshi. Var tjugonde minut frågade lillebror om vi skulle kolla i vårt rum om våra grejer fanns kvar så ingen tjuv hade kommit. På natten fick han sova i vårt rum. Mitt i natten ropar han på mig och säger att han är kissnödig. Så jag fick gå upp och tända lampan i rummet så han vågar gå ur sängen. Går före honom ut i hallen för att tända där. Väntar medan han kissar. Låter honom gå tillbaka till rummet innan jag släcker i hallen, låter honom lägga sig och sätter fast hans myggnät innan jag får släcka lampan i rummet och sen gå och lägga mig igen. 5 Han är min bästa lillebror nånsin.

6 BESÖKET NÄRHETEN TILL ANDRA Att förkunna frihet för de fångna Det var Jesu proklamation en gång i Nasarets synagoga inför uppstarten av sin 3-åriga verksamhet Kan man i dagens moderna samhälle till den / de som dömts enligt brottsbalken till fängelse tala om frihet då strafftiderna blivit allt längre och det blivit allt svårare att finna en välkomnande miljö efter strafftiden? I mer än två decennier har denna fråga utmanat mig till att varje vecka sitta i samtal med dessa som kanske de närmaste 10 åren av livet eller mer är hänvisade till en placering innanför en av kriminalvårdens murar. Kriminalsjälavårdarens dilemma är ju att kunna skilja personen i fängelset från den handling personen gjort som renderat denna frihetsberövning. Handlingen är inte försvarbar men människan ifråga är ju en Guds skapelse och föremål för den omsorg som Gud vill visa alla människor. Under lång tid har jag följt en intagens resa där han under det första året brottades med ett fördömande av sig själv och det handlande som gett många år i fängelse. Både kropp och själ uppvisade negativa reaktioner hos honom. Hur kunde jag vara så dum en ofta återkommande fras han levererade i sin förtvivlan då vi träffades. Idag finns ett hopp om en framtid i frihet för honom en frihet som inte bara innebär ett liv utanför muren utan även en själens vila över att leva i försoning både med sig själv och sitt förflutna. När nu mina dagar i fängelset är räknade (undertecknads kommentar) är det tid att för egen del fundera över om jag ser det som en befrielse att inte längre regelbundet behöva fara till anstalten? Jo, visst är det så men jag kommer också att sakna många av utmaningarna i uppdraget. En av utmaningarna kan bestå i att hjälpa den intagne med att hålla familjerelationen intakt. Den kommande friheten för en intagen är ofta kantad av svårighet att hitta en ny miljö som inte inleder till återfall i brott. Finns det en familj till den intagne som vill uppehålla kontakten under fängelsetiden har jag sett en sådan relation som viktig att stödja. 6

7 Anstalten Hällby Detta har inneburit många anhörigkontakter som sträckt sig långt utanför Sveriges gränser. Den bästa erkänslan i detta arbete har jag fått av en intagen med muslimsk bekännelse. När en nyintagen frågade honom om råd i ett visst avseende svarade han: Fråga kyrkan, de brukar kunna lösa det mesta.. Så fick jag och de som då fanns med i besöksgruppen medverka till att ett kontaktnät upprättades till den intagnes familj på en annan kontinent där familjen bor och detta fungerar än idag. Varje besökskväll en gång per vecka - har under åratal avslutats sedan de intagna gått till sina paviljonger med en kort bönestund vid korset i andaktsrummet där vi bett för olika böneämnen och i vårt tack till Gud för kvällen också påmint varandra om att Jesus inte begränsas av muren och de låsta dörrarna utan kan besöka, beröra och befria den som ber Gud om hjälp i sitt liv. Att förkunna frihet för dessa fångna vilar trots allt på en samverkan mellan himmel och jord där vi människor kan göra mycket som är inom det möjligas ram och Gud i sin allmakt kompletterar med att göra det som för oss är omöjligt. Håkan Persson 7

8 BIBELORDET På kvällen samma dag, den första i veckan, då lärjungarna av rädsla för judarna var samlade bakom låsta dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: Frid vare med er. Joh. 20:19 (Reformationsbibeln). Det är den första påskdagens kväll som Jesu lärjungar är samlade. Johannes säger inte, om det endast är de tolv utom Judas och Tomas eller en större skara. Eftersom myndigheterna är fast beslutna att utplåna Jesusrörelsen, finns det all anledning att vara försiktig. Därför är dörrarna låsta. Märkliga ting har hänt under den dag, som lider mot sitt slut. Den uppståndne Kristus har visat sig för några lärjungar. Att Petrus har fått möta den Uppståndne berättar både Lukasevangeliet och Paulus i 1 Kor. 15:5. Detta möte måste ha varit något så personligt och heligt, att Petrus själv aldrig kunde tala om det. Den första påskdagen. Plötsligt står den uppståndne Kristus mitt ibland lärjungarna, som måste ha känt igen den gode Herdens röst. Herren visar dem sina av korsdöden märkta händer, och lärjungarna blir glada, då de övertygas om att det är Herren. Enligt Johannes är den Uppståndne tillräckligt immateriell för att passera stängda dörrar och samtidigt tillräckligt kroppslig för att vidröras. Paulus understryker i 1 Kor. 15, att uppståndelse innebär personlighetens förvandling och fullkomning. Den kristna läran om uppståndelsen förutsätter därför tro på en levande Gud och är väsensskild från antikens vaga föreställning om själens odödlighet. Det är alltså i fullkomlighetens gestalt som den uppståndne Kristus uppenbarar sig för lärjungarna. Jesu fridshälsning har en djupare innebörd än det dagliga hälsningsordet. Förklaringen finns i Rom. 4:25, som sammanfattar det urkristna evangeliet: Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Med fridshälsningen förmedlar Jesus sin förlåtelse till lärjungarna; inte ett ord av förebråelse uttalas. Herren har försonat världen med Gud; synden är borttagen och döden besegrad. Herrens frid betyder därför frälsning från död till Andens nya liv. Om den friden talar också Fil. 4:7: Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Den uppståndne Kristus är den Kristus, som lever i evighet. Därför ljuder hans fridshälsning idag såsom den första påskdagens kväll. Vägen till Gud är öppen för var och en, som vänder sig till Herren med en bön om förbarmande. Kerstin Ullerstad. 8

9 AKTUELLT ATT BE FÖR OCH GÅ PÅ 2 Lör kl Församlingens årsmöte- Servering Grupp E 3 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. Ge men inte ge igen Rom12:20 Team Anders. Gideoniterna, bibelavskiljning. Församlingsmusik: Anders Eklund Servering Grupp E Upptaktsmöte 24-7 bönen i Fristadskyrkan 4:e 10:e 24-7 bön i Fristadskyrkan Öppna samlingar kl 07.00, 12.00, Elim ansvarar må ti Teckna dig för en timme på listan i kyrkan! 7 Tor kl RPG Eskilstuna Kommunförenings stormöte i Johannebergs baptistkyrka. Professor Bert Stålhammar 10 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. Din skyldighet Rom 13:7 Jessica Östergren. Församlingsmusik: K-E Magnusson. Insamling t pastors- och diakoniutbildning. Servering Grupp F MARS Avslutning 24-7 i Fristadskyrkan. 13 ons Samtalskväll m. Maria Öhrvall. Är vår åsikt lång eller kortsiktig? 14 Tor Församlingsråd och styrelsemöte 17 Sön kl Gudstjänst. Mauricio Campos. Nattvard. (Mauricio Campos) Församlingsmusik: Håkan Persson Servering Grupp F 21 Tor kl RPG i S:t Eskilskyrkan. Sjung av hjärtat sjung Omsorgsgruppsledarsamling. 24 Sön kl Gudstjänst. Rodica Dobondi. Sångtrio Församlingsmusik: Barbro Hedlund. Insamling t Svealandsdistriktet. Servering. Grupp G Påsken firas tillsammans med Fristadskyrkan och Kjula baptistförsamling forts. -> Bibelstudium på svenska onsdagar kl 18.30, jämna veckor Bibelstudium på spanska: Varje tisdag kl Bibelstudium på arabiska: Varje torsdag kl Stickkafé onsdagar kl 16, udda veckor Bön söndag 17:e o 24:e kl Gudstjänst på spanska: Varje fredag kl Gudstjänst på arabiska: Varje lördag kl ברוך הבא Bem-vindo Bienvenido 9

10 28 Tor kl Getsemanekväll i Kjula. 29 Fre kl Långfredagsgudstjänst i Fristadskyrkan. Nattvard. Annandag påsk 1 Mån kl Gudstjänst i Pingstkyrkan. Sjukhuskyrkan. Håkan Persson. Lasarettssångarna. 4 Tor kl RPG i Pingstkyrkan. 20 år med Second hand. 7 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. Team Latinos. Församlingsmusik: Birgitta Fryk. Servering Grupp H 13 Lör Undervisningsdag med Mikael Tellbe, lärare vid Örebro Missionsskola Undervisning Servering Undervisning Grupp H MARS (forts) 31 Sön kl Påskdagsgudstjänst i Elimkyrkan. Team Latinos Församlingsmusik: Håkan Persson. Missionsinsamling. Servering Grupp G (OBS! sommartid) APRIL 14 Sön kl Gudstjänst med Lepramissionen. Allan Ekstedt. Karoline Wedlund, sång. Stråktrio. Servering. Grupp H 18 Tor kl RPG i Elimkyrkan. Honung en bisak. 18 Tor Styrelse och Församlingsråd 21 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman. All tillväxt börjar med givande- Utan sådd ingen skörd. Mark 4:1-9. Miriam Richter, sång. Församlingsmusik: Barbro Hedlund. Missionsinsamling. Församlingsmöte. Servering Grupp I Bibelstudium på svenska onsdagar kl 18.30, jämna veckor Bibelstudium på spanska: Varje tisdag kl Bibelstudium på arabiska: Varje torsdag kl Stickkafé onsdagar kl 16, udda veckor Bön varje söndag kl Gudstjänst på spanska: Varje fredag kl Gudstjänst på arabiska: Varje lördag kl Willkommen Добро пожаловать 10

11 24 Ons kl Samtalskväll med Maria Öhrvall Hur förhåller vi oss till våra förhållanden? APRIL (forts) 28 Sön kl Gudstjänst. Joel Backman, All tillväxt börjar med givande Gud tar ansvar för växten 2 Kor 9:10 Nattvard. (Maria Petersson) Kerstin Andersson m fl, sång/musik Församlingsmusik: Håkan Persson. Insamling till Mission i Sverige. Servering Grupp I 2 Tor kl RPG i S:t Eskilskyrkan. Gud har 99 namn. Helena Ekhem. 5 Sön kl Gudstjänst i Elimkyrkan tillsammans med församlingen i S:t Eskilskyrkan. Joel Backman. Vi får det vi ger Gal 6:7 Corazon. Församlingsmusik: Gry Kaijankoski. Servering. Grupp A Bön 9 Tor Kristi Himmelfärdsdag. Ev friluftsgudstjänst med Eskilstuna församling MAJ 12 Sön kl Gudstjänst. K-E Magnusson. Team Latinos. Församlingsmusik: K-E Magnusson. Servering. Grupp A 16 Tor kl RPG. Våravslutning med dagsresa. 19 Sön kl Pingstdagsgudstjänst. Joel Backman. Team Anders. Församlingsmusik: Anders Eklund. Servering Grupp B 26 Sön kl Gudstjänst. Ferri Dobondi. Jessica Östergren. Församlingsmusik: Birgitta Fryk. Missionsinsamling. Församlingsmöte. Servering Grupp B Bibelstudium på svenska onsdagar kl 18.30, jämna veckor Stickkafé onsdagar kl 16, udda veckor Bibelstudium på spanska: Varje tisdag kl Bibelstudium på arabiska: Varje torsdag kl Gudstjänst på spanska: Varje fredag kl Gudstjänst på arabiska: Varje lördag kl Välkommen 11 Welcomeنرحب

12 VARDAG & FEST SÅDANT SOM BERÖR OCH SKA FIRAS Äntligen ny församlingsföreståndare Söndagen den 13:e januari installerades Joel Backman som församlingens pastor och föreståndare. Det skedde vid en välbesökt eftermiddagsgudstjänst kl 16. Själva installationsakten hölls av Christer Hambre från Baptistsamfundets Svealandsdistrikt. Att gudstjänsten hölls kl 16 berodde på att Christer Hambre var i Västerås på förmiddagen och installerade en ny pastor där. Vid gudstjänsten medverkade också bl.a. Joels släkt med sång och minnesord samt team Håkan. Joel Backman predikade från Joh 2:1-11 (Bröllopet i Kana) med budskapet använd det du har. Efter gudstjänsten bjöds alla närvarande på en enkel måltid bestående av matpajer som församlingsmedlemmar bakat. Under serveringen hälsa- des Joel välkommen av representanter från övriga frikyrkor i Eskilstuna. Till sist ett stort tack till alla de församlingsmedlemmar ingen nämnd och ingen glömd som tagit ett extra ansvar (stort eller litet) så att församlingsverksamheten har kunnat fungera under den tid vi saknat ordinarie församlingsföreståndare. Text och foto: Tomas Petersson 12

13 VARDAG & FEST SÅDANT SOM BERÖR OCH SKA FIRAS Plats för intern information. Det är med stor glädje som vi i Elimkyrkan har förmånen att välkomna Mikael Tellbe till oss på en undervisningsdag. Mikael är docent och högskolelektor i Nya Testamentet. Han är lärare vid Örebro missionsskola och pastor i Filadelfiakyrkan (EFK) i Örebro. Mikael är en uppskattad teolog med många publikationer till sitt namn. Han har skrivit böcker själv, tillsammans med andra och gett ut en gedigen samling artiklar. Han är också en mycket uppskattad föreläsare och predikant. Här nedan kan du läsa om när och hur upplägget ser ut för vårt besök av Mikael. Undervisningsdag Lördag 13 april 16:00-17:00 Undervisning 17:00-18:00 Servering 18:00-19:00 Undervisning 13

14 UTBLICKAR Habari! Hundar som slåss, höns som kacklar, ständiga syrsor och tuppar som gol det är vad vi somnar till. Det är vad vi vaknar till. Vi lever verkligen i Afrika här. Uträttar våra behov i ett hål och använder vänsterhanden som toalettpapper. Över samma hål duschar vi med vatten ur hinkar. Handtvålen används till allt. Tvätta sig, tvätta kläder och diska. Vi har sakta men säkert insett att vi inte kommer bli helt rena förrän vi kommer hem igen. Munnen och ögonen vidöppna! Ansiktet var helt stelt och vi fick inte fram ett ljud. Två stora ljus bländade oss och vi hörde bara ett högt öronbedövande tut! Två meter framför oss väjer en lastbil undan i sista sekund och vi undviker med bara cm från en frontalkrock. Så började vår resa från flyget till värdfamiljen. Dagen efter hade vi inbrott. Dator, hårddisk, sladdar, plånbok och två kameror fick den lyckligt lottade pojken med sig under de 10 minuter vi åt. 14 Utöver kackerlackor, malariamygg och lösa hundar har vi det otroligt bra. Mama, baba och lillebror är världens trevligaste människor och deras housemaid gör allt åt oss. Lagar mat, plockar undan, värmer duschvatten, tvättar kläder och öppnar dörrar. Vi har en timmes promenad till barnhemmet. Ibland går vi vilse, men alla vägar leder någonstans. Man kan ta en Dalla Dalla för 2 svenska kronor. Det innebär en minibuss med 27 personer och en get. Vårt barnhem består av 12 barn, mama Nema och Julius. Det ligger i ett otroligt fattigt område. På dagtid kommer två lärare och en hel drös barn för att gå i skola. De sitter så tysta. Det känns som att de lär sig mer under en dag än vad jag gjorde på ett år trots det sakta tempot alla kör med. När vi kommer dit vid nio får vi först hämta vatten ur en brunn innan vi diskar efter barnens frukost. Sedan tvättar vi lite kläder medan mama Nema tittar på och skrattar. Innan lunch sitter vi med ett gäng massajer och lär oss swahili. Det är ett svårt, men

15 väldigt roligt språk. Att se filmen Lejonkungen är en bra start. Hakuna matata! Simba, Pumba och Rafiki som sjunger asante sana. Hakuna matata - inga bekymmer. Simba lejon. Pumba vårtsvin. Rafiki vän. Asante sana - tack så mycket! efter en måltid, när jag i smyg ger henne min tallrik. På eftermiddagen leker vi. Vi spelar alla möjliga bollsporter, kittlas, jagar varandra, läser böcker och lägger puzzel. Efter en dag på Rehobothi är man helt slut. Jag älskar det. Barnen är det mest fantastiska folk jag träffat. Alltid glada, alltid på hugget och när de verkligen kommer igång kan man tro att det är 40 djur som skriker lyckliga skrik! Tack vare svenska sponsorer får de tre rejäla mål om dagen. Orkar de inte äta upp så lägger de över mat till varandra i smyg. Jag kan inte påstå att jag är överförtjust i maten, men tack vare en stackars liten grannflicka på 3 år, blir både hon och jag glada 15 Karolina Öhrvall Nu ska jag bege mig hemåt under en himmel som just öppnat sig och vattnet bara öser ner. Hakuna matata! Följ Karolina på

16 UTSIKTEN DRÖMMAR VISIONER Trots att människan själv är skapad av Gud (eller tack vare), så brinner hon alltid av längtan att skapa någonting själv. Konst, musik, arkitektur, litteratur, teknik och bygg är bara några exempel på aktiviteter som är bevis på människans vilja och förmåga att uttrycka sitt innersta. I världen råder dock en konflikt mellan gott och ont, eller man kan säga mellan skapande och förstörelse. Denna stridighet resulterar i mycket lidande för den skapande människan, konstnären. 'Har du lagt märke till min tjänare Job?' Guds fråga till Åklagaren (läs Satan) blev upprinnelsen till ett närmast obeskrivligt lidande för Job, trots att han ansågs av Gud själv vara 'from, rättsinnig, Gudsfruktande och undvek det onda'. Det har gått några år sedan jag senast läste Jobs bok och mycket har hänt under tiden i mitt eget liv, men också omkring mig. Sjukdom, flera dödsfall bland släkt och vänner och ett krossat hjärta har gett mig ett helt nytt perspektiv på Jobs öde. Det världsliga rättvisepatos som tidigare styrde min uppfattning var nu helt försvunnet. Så istället för att tycka att Job blev orättvist behandlad så tyckte jag att han blev utvald att hävda Guds ära. 16 Konstnären inom dig 'Vännerna' däremot, gjorde allt som stod i deras makt för att få Job att inse att han hade syndat svårt och behövde omvända sig, såsom för övrigt många kristna fortfarande gör i själavårdande situationer, flera tusen år senare... Jag har själv tänkt så, många gånger, att allt som drabbar människor är relaterat till synd och avsett som tuktan och uppfostran. Men den ödmjukhet som endast livet självt kan ge har slutligen fått mig att skämmas och inse att vem som helst kan drabbas av vilken anledning som helst, och att Guds välsignelse kan se ut på många olika sätt. Jobs bok är en bibel i miniatyr med många bottnar och budskap. Jag tycker att Job symboliserar Judarnas hela historia. Detta folk har varit och är alltjämnt utsatt för andra folks ogillande vilket har resulterat i ständiga trakasserier och förföljelser. Ett ogillande som delvis bottnar i avundsjuka. Guds utvalda folk har sedan begynnelsen varit särskilt starkt och gynnat, trots att de vid otaliga tillfällen har skingrats över hela jordens yta så finns de fortfarande kvar, lika styvnackade och begåvade som någonsin tidigare. Titta bara på alla dessa Nobelpris som har gått till Judar.

17 Faktiskt en bedrift utan motstycke i historien. Liksom hela världen har försökt överbevisa Judarna om deras synd, och misslyckats, så misslyckades också Jobs vänner. Job är en karaktär som är svår att identifiera sig med Liksom Jobs 'vänner' och även världssamfundet gentemot Israel och Judarna. >> En tydlig bild av Jesus på grund av hans personliga integritet som är något utöver det vanliga. Trots att Gud var tyst under hans prövningar och han var helt utlämnad åt djävulens spel, så lyckades han trots evinnerliga anklagelser av vännerna och egna rannsakelser stå fast i tron. Här visar han en karaktär nära besläktad med Abraham, Isak och Jakob, som alla trots lite vingliga färder hittade tillbaka till kallelsens väg. Hur lätt skulle det inte vara att erkänna fel han inte begått med tanke på den press han utsattes för? För mig betyder det att Gud inte vill att vi skall vara några marionetter, som alltid söker Hans vilja. Det konstnärliga sinne som de flesta av oss är begåvade med, dock bejakat av alltför få, är ju något som Gud har lagt ner i oss för att vi skall vara Hans medskapare. När vi säger ja till Guds kallelse så innebär det ofta att vi måste frigöra det konstnärliga skapandet inom oss. Det resulterar i att vi inte längre kan gömma oss i någon anonym grå massa, vi syns, sticker ut som färggranna tuppar som försöker attrahera en höna. Den grå tysta massan har aldrig accepterat något så färgsprakande och högljutt och gör allt för att sätta oss på plats igen. Liksom i de flesta böckerna i GT kan man även här se hänvisningar till Jesus Kristus. När det är som mörkast för Job och han blir trakasserad av 'vännerna' samtidigt som han tror att Gud är emot honom, så säger han: 'Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.' En tydlig bild av Jesus som upprättare av de nödlidande. Job blir till sist överbevisad om sin egen synd av Gud själv och insatt i förbönstjänst för de så kallade vännerna, eftersom deras synd satt så mycket djupare. Ingenting utav bestående värde blir någonsin skapat utan födslovåndor, även den här till synes obetydliga texten har i någon mån 'våndats fram'. Det kan vara lätt att bli uppgiven när man studerar Job och patriarkerna. Hur skall lilla jag kunna uppamma denna naturkraft till styrka som Job ändå uppvisar i svårighetens stund? Svaret är att det behöver jag inte. Job kunde se en framtida återlösare, för oss som lever idag är han en realitet. Jesus Kristus har offrat sig själv och gått igenom ett obeskrivligt lidande för att vi alla skall våga bejaka konstnären i oss. Ulf Sandholm 17

18 BESÖKET Gun-Britt Ohlsson berättar: ATT LEVA MED INVANDRARE SOM GRANNAR Sedan några år tillbaka har Gun-Britt haft undervisning i svenska för invandrarkvinnor, vilka i många fall ännu inte fått uppehållstillstånd i vårt land. Innan hon gifte sig med Bror-Erik, bodde hon i ett av de höga husen på Brunnsbacken. Hon lade då märke till de många kvinnor, som hade kommit från Irak och som inte kunde ett ord på svenska. Dessa var dömda till en isolerad tillvaro i relation till den svenska omgivningen. Gun -Britt fattade då sitt beslut. Hon tingade tid och plats i den allmänna lokal, som fanns på platsen. Nu skulle det bli en kurs i svenska i ABF:s regi! Men att undervisa några utan att förstå varandras språk var inte lätt. Gun- Britt behövde mycket åskådningsmaterial, som kunde ta mycken tid och möda att få fram. Mödrarna från Irak var precis som svenska mödrar: De ville helst prata med varandra, 18 allt medan deras unge diade eller krävde uppmärksamhet på annat sätt. Efterhand har Gun-Britt lyckats skärpa kraven och framhållit att inga barn skall följa med till kursen. De får stanna hemma hos pappa. Kvinnorna behövde studiero. Hon lyckades pränta in hos flera pappor, som varit motsträviga, att ställa upp och unna sin fru ett par lektionstimmar utan att barnen är med. Männen får ju SFI (svenska för invandrare) hela veckorna. Vad får kvinnorna lära sig på kursen? Mödrarna får i första hand lära sig svenska ord och språkljud, men därtill kommer åtskilligt om svenska seder och bruk. De bör kunna skriva /hela/ sitt namn med vårt alfabet. De lär sig vad kroppsdelar heter på svenska. Hur kontaktar man en läkare vid sjukdomsfall? Etc. När julen närmade sig och mödrarna såg runt omkring sig alla julförberedelser, då kändes naturligt att berätta om den kristna tron och om julens budskap. En gång frågade en kursdeltagare vad ortnamnet Eskilstuna betydde. Bror- Erik bjöds då in och förklarade vem Sankt Eskil var. En sensommardag år 2011 fick mödrarna höra att deras lärare hade förlovat sig med Bror-Erik. De trodde att förlovning var detsamma som bröllop och ville därför ordna något extra. Bror-Erik inbjöds till kursen. En mängd rätter hade trollats fram. Gun- Britt och Bror-Erik fick sätta sig och äta så mycket de orkade. Därefter var det de andras tur att äta. Efteråt följde muntrationer som magdans (med kläder på) och annat. En fotograf från Tidningen Folket hade inbjudits att fotografera kalaset, som blev förstasidesstoff i tidningen. Forts s. 19

19 ÅTERBLICKAR BROR-ERIK SPEGLAR VÅR DÅTID SKOGSTORPARE FÖRR OCH NU I ELIMKYRKAN Nils Lindhe gav för ett antal år sedan ut en skrift, betitlad Skogstorpsbygden förr och nu. Där har han ett litet avsnitt om den frireligiösa rörelsen, dvs. baptisterna. De höll till i Betaniakapellet, en byggnad som hade uppförts år 1888 i närheten av Rosenfors. Kanske det var någon medlem, som hade berättat för Lindhe om arbetarehustrun vid Rosenfors. Hon gav barnen följande förmaning: Om ni möter fabrikören eller någon av herrskapet och inte hinner undan, då skall ni hälsa artigt! >>...år Gruppen blev allt större Baptisterna i Skogstorp kallade sig Gruppen. De var medlemmar i Eskilstuna baptistförsamling men hade år 1892 börjat föra protokoll över sina möten. Vi läser där om Elimkyrkans pastorers besök: Gut- Olof Larsson, Viktor Liljeberg och Hjalmar Danielson. Gruppen blev allt större. Uppmuntrade av pastor Danielson och med biträde av honom bildades Skogstorps baptistförsamling söndagen den 21 mars Från Skogstorps baptistförsamling kom en av vårt lands ledande baptistkvinnor, Birgit Karlsson. Skogstorparna gladde sig säkert mycket och kände stolthet, när hon hälsade till dem på församlingens 50-årsdag och berättade vad den hade betytt för henne. Säg det som varar! År 1998 ville man återvända till Elimkyrkan. Först måste kapellet säljas. När det var gjort kunde baptisterna i Skogstorp den 29 augusti 1999 besluta att upphöra med sin församling och söka inträde i Eskilstuna första baptistförsamling. Man var därmed tillbaka där de började. Bror-Erik Ohlsson Forts fr. s 18 Gun-Britt har fått se mycket av invandrarkvinnors levnadsvillkor. Hon anser att alla invandrarkvinnor 19 bör få lära sig svenska, oavsett om de fått uppehållstillstånd eller inte. Bror-Erik Ohlsson PS. Latinamerikanarna i Elimkyrkan har framfört önskemål om en liknande kurs som ovannämnda.

20 VILL DU TALA MED NÅGON? I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats. Vi arbetar under tystnadslöfte. Tag kontakt med någon i själavårdgruppen: Inga Lisa och Gunnar Svedberg Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen. Kontakt utges av Elimkyrkans Baptistförsamling i Eskilstuna Ansvarig utgivare: Tomas Petersson Redaktion: Suzan Östman Bäckman Conny Bäckman Bror-Erik Ohlsson Thord Polhage Rolf Sundström Ulf Sandholm Maria Öhrvall Tipsa oss gärna vad vi ska skriva om, skicka det till: eller till någon annan i redaktionen. Material för införande bör vi ha i god tid innan manusstop, det skickas till: Nästa nummer: Nr Period Manusstop 2 juni augusti 12 maj Elimkyrkan Nygatan Eskilstuna Församlingens pg: Ungdomsrådets pg: Tel. köket Pastor: Joel Backman alt Pastor, spansktalande: Mauricio Campos Sjukhuspastor: Håkan Persson Ordförande: Kerstin Nilsson Kassör: Miriam Parsmo

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

KONTAKT. VÅR 2015 mars-maj ÅRGÅNG 55

KONTAKT. VÅR 2015 mars-maj ÅRGÅNG 55 KONTAKT ELIMKYRKAN.COM VÅR 2015 mars-maj ÅRGÅNG 55 Johannes döparen var en profet under lagen. Han stod själv under den och han ledde andra att omvända sig till den. Bibeln säger att Johannes dop var ett

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2012 Årgång 52. elimkyrkan.com

KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2012 Årgång 52. elimkyrkan.com KONTAKT Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2012 Årgång 52 elimkyrkan.com INSIDAN PASTORN HAR ORDET Tro, hopp o kärlek Det har gått mer än tre månader sen Gemensam Framtid firade sin första konferens

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2013 Årgång 53. elimkyrkan.com

KONTAKT. Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2013 Årgång 53. elimkyrkan.com KONTAKT Aktuellt i Elimkyrkan sept. nov. Nr 3 2013 Årgång 53 elimkyrkan.com 1 INSIDAN PASTORN HAR ORDET Påminn Gud med ditt givande. I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid Italiska bataljonen.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer