Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007. Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år."

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April år 30 år nya VARM, VAKEN, VIKTIG! PROVA PÅ 1 MÅNAD FÖR 149:- (ordinarie pris 223:-) Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år. Och hela veckan Sveriges varmaste & vassaste ledarsida med Göran Greider Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten 1 månad för 149:-(ordinarie pris 223:-) Startdatum:... Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... OBS! Viktigt för våra rutiner Erbjudandet gäller endast hushåll som inte abonnerat på DD de senaste 3 månaderna. Erbjudandet gäller t o m DD betalar portot SVARSPOST Kundnummer FALUN

2 Sundborns Nytt och mycket energi Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 Vi tar ansvar för hälso sid 3 Dags att täta hålen sid 4 Byggklara tomter sid 5 Nu är tid att bestämma dig.... sid 6 30-årsjubilerande sid 8 Göranssons blir färgstarkare... sid 10 Skolfastighetsplan sid 11 Uppgradering värmesystem.... sid 12 Smålägenheter i centrala sid 13 Sundborn väl representerat.... sid 14 Kokar rött som förr sid 15 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: Annonser beställes av: Kjell Gustafsson Gärd Hedlund Christina Knutsson Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Efter en kort vinter ser det ut att bli en tidig vår. Vår med ljus och sol, som får oss att sitta ner och vända bleka nunor mot solen och känna den go a värmen. Men nu för tiden måste man ta sig i akt, för att inte bränna sig i det ibland litet stickiga solskenet. Men med lagom är det bara skönt. På mittuppslaget i tidningen finns beskrivet en annan sorts energi. Den som förmedlas genom sång och musik. Den 30-årsjubilerande Sundbornskören och Gubbôle Gille har betytt oändligt mycket för många, som varit med och spelat och sjungit, samt även för alla deltagare i allsång och åhörare på konserter. Det blir man också glad av. Men det finns mera energi. Under de senaste månaderna har det varit många rapporter om klimatförändringar och behov av att ändra levnadsvanor. En del kan vara att fundera över hur uppvärmningen av det egna huset kan göras mera miljövänligt. Den 17 april kommer det att bli en energikväll i Församlingsgården med deltagande av energirådgivare. Det kommer säkert att vara något stoff för de egna planerna hur man skall gå vidare. Det som finns närmare i tid är möjlighet till bredbandsuppkoppling samt tillgång till både telefon och TV via Falu Energi & Vattens stadsnät i både Sundbornsby och Danholn. Det är en helt ny infrastruktur det handlar om! S-föreningens Ivar Jonsson har initierat arbetet och kontakterna med Falu Energi & Vatten. Det känns bra att diskussionerna sker tillsammans med Framtidsgruppen, som tidigare förtjänstfullt arbetat med lösningar för bredband till rimligt pris. Om allt detta finns det också mera att läsa på annan plats i Sundborns Nytt. Påskliljor lysande i gult ger också energi och inspirerar till utevistelse och rörelse, som är gott för kropp och själ. GLAD PÅSK! Sundborns Socialdemokratiska förening inbjuder till Öppet Hus om energibesparing Tisdagen den 17 april kl Församlingsgården i Sundborn (vid kyrkan) En hel temakväll med information och diskussion om olika åtgärder för att spara energi. Britt Källström Dessutom försöker vi reda ut vilka energisparåtgärder man kan söka bidrag för. Mattias Ahlstedt och Lars Olov Winge från Falu kommuns energirådgivning medverkar Välkommen! Sundborns s-förening 2

3 Vi tar ansvar för hälso- och sjukvården Sedan valet i september har Landstinget Dalarna varit i mediafocus. Det mesta som skrivits har handlat om turerna kring att åstadkomma en fungerande politisk majoritet i landstinget. Utifrån detta kan man lätt få bilden av att all utveckling i hälso- och sjukvården stått stilla under den här tiden. Det känns bra att kunna konstatera att undan för undan, trots den politiska turbulensen, genomförs nu de löften som vi socialdemokrater gett till Dalarnas befolkning. Från och med första januari 2007 har följande genomförts: Alla ungdomar till och med 25 års ålder får en gratis tandvårdsundersökning. Sjukvårdsrådgivningen har förstärkts och fungerar nu dygnet runt. En egenvårdsguide har skickats ut till alla hushåll, förskolor, vårdinrättningar och apotek. Ungdomsmottagningarna har förstärkts för att öka öppethållandetiderna. En överviktsenhet vid Skönvik i Säter är under uppbyggnad. Åldern för mammografiundersökningar har höjts till 74 år. Landstinget Dalarna har fortsatt Sveriges lägsta vårdavgifter. Vårdgarantin klaras av de flesta verksamheter. Intensivvårdsavdelningen har infört en återbesöksgaranti för bearbetning av svåra upplevelser i sviterna efter svår sjukdom eller olycka. När nu bokslutet görs för år 2006 kan vi konstatera att Landstinget Dalarnas ekonomi är i god ordning med ett överskott på 127 miljoner kronor. Likviditeten är god. Detta innebär att vi kan fortsätta att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvården. En högt prioriterad insats under resten av året är att rekrytera ytterligare läkare till länets vårdcentraler. Vidare kommer kraftfulla insatser att göras för att alla verksamheter under våren ska klara vårdgarantin. Vårt löfte till Dalarnas befolkning om detta ska uppfyllas! Bland övriga insatser som just nu är under beredning för att höja kvaliteten i sjukvården kan nämnas införandet av en återbesöksgaranti för kroniska sjukdomstillstånd, utbyggd avancerad hemsjukvård oberoende av bostadsort och förbättringar av vården för äldre med flera olika sjukdomstillstånd. Under året kommer politiska beslut att fattas runt alla dessa åtgärder. Mycket har redan gjorts men mer kommer att genomföras under mandatperioden. Förhoppningsvis samlar nu alla politiker i Landstingsfullmäktige ihop sig och lägger sin energi på att ta ansvar för sjukvården istället för att bekämpa varandra. Den politiska majoriteten kommer åtminstone att ta ansvar för hälso- och sjukvården och de löften som givits kommer att infrias. Ingalill Persson Landstingsråd (s) Ordförande i Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvårdsutskott Utbyggnaden av vatten och avlopp i Karlsbyheden Kårtäkt Stora delar av bebyggelsen Karlsbyheden Kårtäkt ligger på Badelundaåsen Risken fanns, att den vattenförande åsen genom området skulle förorenas, eftersom alla fastigheter hade enskilda avloppsanläggningar. Falu Energi o Vatten beslutade tidigt att hela området skulle saneras och vatten och avlopp byggas ut. Det gällde ca 100 fastigheter. Arbetet har pågått under hela år 2006 och är nu klart. Fastigheterna får efterhand ansluta sig till huvudledningen. Många fastigheter har eget vatten, varför det är frivilligt att ansluta till det kommunala nätet. Kostnaden för anslutningen är ganska hög och varierar från fastighet till fastighet på grund av tomtstorlek. En förutsättning för att få tillstånd till nybyggnationer i området var att avloppsfrågan skulle lösas. Nu är det fritt fram för detta och vi hoppas att det skall utnyttjas. Erik Larsson Hembygdsföreningens årsmöte 1 april Hembygdsföreningens årsmöte genomförs detta år i Karlsbyhedens Folkets Hus den första aprildagen kl Hembygdsföreningens nye ordförande Patrik Frieberg kommer kanske att berätta något om Kulturkalaset, Hembygdsföreningens nya giv för att intressera flera för hembygdsföreningens verksamhet. Jubileumskonsert med Sundbornskören och Gubbôle Gille När försommaren skall stå i sitt fagraste flor lördagen 2 juni blir det stort jubileumskalas i Karlsbyhedens Folkets Hus, då sångare och musikanter firar 30 år. Då inbjudes till konsert med Sundbornskören, Gubbôle Gille och Mats Paulson Mera information kommer att ges på affischer senare. Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil

4 Dags att täta hålen Vintern har snart passerat. Nu är dags att se över brister på huset som bör åtgärdas. Energihålen som sätter spår i plånboken bör tätas. Under vintern upptäcks oftast de brister som finns i husen där värmen läcker ut. Värmeläckor som medför en dragig inomhusmiljö och även medför onödiga kostnader. Dagarna är förbi med billig värme när man kunde shunta upp lite mer på pannan eller vrida upp termostaten på elvärmen för att kompensera värme som läcker ut. Översyn av energibehovet har växt i takt med stigande olje- och elpriser. Därtill bidrar nu en intensivare miljödebatt, om växthusgaser och temperaturstegringen på jorden, till ett aktivare intresse för energifrågornas utveckling. Några som fått märka av det är de som jobbar på energirådgivningen i Falu kommun. Vi träffar Mattias Ahlstedt för att få veta lite mer. Större intresse för energifrågor Mattias bekräftar att energirådgivningen i Falu kommun, som funnits i ca 10 år, får allt fler frågor. De senaste fem åren har frågorna ökat markant på grund av energiprisernas utveckling. Sedan i somras får vi dessutom betydligt fler frågor om hur man löser energiproblemen där klimatfrågorna sätts i fokus. Gamla oljepannor är det inte många kvar av idag. De flesta av dem ersattes under förra året. De statliga bidrag man fick till denna omställning upphörde den 1 mars i år. Det som kommer nu är att ersätta uppvärmningssystem av typ direktverkande el. För det ges nu bidrag för installation av vattenburna uppvärmningssystem. Men det krävs att man samtidigt sätter in en ny värmekälla typ värmepump från jord, berg eller sjö fjärrvärme, eller biobränsleeldning (dock ej ved) Det är alltså för rörsystemet och radiatorerna man kan söka bidrag med 30% av materialkostnad och arbetskostnad. Bidraget är maximerat till kr per bostad. Arbetet skall vara slutfört senast Ansökan sker i två steg. Först skall planerad åtgärd godkännas som underlag för bidrag. Sedan söker man bidrag för redovisade kostnader. Skattereduktion ersätts av bidrag I övrigt finns bidrag kvar för installation av solvärme. Bidraget storlek bestäms av solfångarens storlek och hur mycket den producerar. Solfångarbidraget är maximerat till kr. Tidigare har de flesta bidrag erhållits i form av skattereduktion. Nu går man stegvis över till bidrag i form av kontanta medel efter prövad ansökan, uppger Mattias Ahlstedt. Nu utvecklas också nya byggkonstruktioner i kombination med bättre återvärmningsteknik, i så kallade passiva hus. Värmeåtervinningssystem i kombination med bättre dimensionerad isolering, fönster och dörrar gör att det krävs minimum av värmekälla för att hålla husen uppvärmda. I Göteborgstrakten finns flera hus byggda där resultaten nu följs upp. Ett sådant hus byggs nu också i Falun. Renovering av gamla hus kommer nu också med denna metod. Klimatskalet förbises ofta när fastighetsägaren bestämt sig för att investera i nytt värmesystem, menar Mattias Ahlstedt vid energirådgivningen i Falu kommun. Klimatskalet förbises ibland Många som kontaktar energirådgivningen har oftast redan bestämt sig för en lösning. Samtalet handlar då mest om att de vill få bekräftat att de tänkt rätt beträffande byte av värmekälla samt kontrollera om det finns bidrag att söka. I en del fall vore det mer lönsamt att se över klimatskalet i övrigt. Med bra fönster, rätt isolerade väggar och tak skulle det i många fall räcka med en mindre värmekälla. Att ta sig upp på vinden en kall dag kan t ex ge besked om isoleringen är dålig. Frost ovanpå isoleringen eller under yttertaket tyder oftast på att fuktig, varm luft läcker upp, menar Mattias Ahlstedt avslutningsvis. Ivar Jonsson 4 War välkommen kära Du... till oss på Carl Larsson-gården Öppet dagligen 1/5 30/9 kl Varje dag kl ordnar vi en familjevisning. Måleri i trädgården för barn under tiden 25/6 10/8 kl om vädret tillåter. Välkommen! tel Om-, till- och nybyggnad samt kakel-, klinker- och målningsarbeten Godkänd av Byggkeramikrådet Thomas Norberg Skuggarvsvägen 39, Sundborn Tel Tel, fax

5 Byggklara tomter i Sundborn Snart kommer ett 10 tal byggklara tomter att släppas på Sandsberg i Sundbornsby. Markchef Karin Eliasson på Falu kommun berättar att en avstyckning av 10 nya egnahemstomter är förestående på Sandsbergsområdet. Det blir en fortsättning på Tallvägen. I samband med avstyckningen kommer väg och VA-ledningsarbeten att utföras. Tomterna kommer att utbjudas till försäljning under maj juni månad. Priset för tomterna är ännu inte fastställda. Det skall beslutas av kommunstyrelsen under våren. Men ett troligt pris är att de hamnar i spannet mellan kr, uppger Karin Eilasson. Vidare finns fyra tomter på Olsarvet som tidigare överklagats men som beräknas bli avgjort inom den närmaste tiden, bedömer Karin Eliasson. I kommunen finns ett bostadsförsörjningsprogram som sträcker sig tre år framåt i tiden. Där framgår att den mark som är avsatt för flerfamiljshus på Sandsbergsområdet är tänkt att bebyggas med början under Kommunen kommer därför redan under 2007 att erbjuda och söka intressenter för byggande av flerbostadshus på det området, berättar Karin Eliasson avslutningsvis. SUNDBORNS NYTT NR 1 APRIL 2007 Ivar Jonsson Gräv- och lastmaskinarbeten. Dränering och isolering av husgrunder. VA-ledningar i mark, nyanläggning och reparation. Avloppsanläggningar. Tel , Fax Krister Andersson Box 215, Falun För en fuktig och fräsch kontaktlinskänsla från morgon till sen kväll Prova de NYA siliconlinserna utan kostnad (vi bjuder på provlinser) Du betalar endast för kontrollen! Boka tid på faluoptik.se eller ring Finns även som progressiva Falu Optik Gallerian Solrosen, Åsgatan 23, Falun

6 Nu är tid att bestämma dig Nu har du möjlighet att få ny infrastruktur indragit i ditt hem som ger billigare telefonräkningar, kabel-tv och billig bredbandsuppkoppling. Tveka inte anmäl dig! Boende i Sundbornsby och Danholn får nu en prioriterad möjlighet till stadsnätanslutning. Ett prioriterat erbjudandet som inte återkommer gäller för de som anmäler sig senast 31 maj. Diskussionerna som Sundborns s-förening initierade sensommaren 2006 om utbyggnad av stadsnät i Sundbornsby och Danholn närmar sig nu ett avgörande skede. Överläggningar i de arbetsgrupper som blev tillsatta hösten 2006 resulterade i fortsatta diskussioner med Falu Energi & Vatten AB. Du som bor inom avgränsade områden inom Sundbornsby och Danholn erbjuds från den 9 mars att anmäla dig för indragning av fiberoptisk anslutning till stadsnätet. Erbjudandet kvarstår till 31 maj. Uppnås tillräckligt antal anmälda, 60 % inom ditt område, utförs grävning och installation under 2007 med möjlighet till skattereduktion för kostnaderna. Vad innebär erbjudandet? Falu Energi & Vatten AB erbjuder fr o m den 9 mars alla boende i större tätorter inom Falu kommun att få ett fiberoptiskt stadsnät framdraget. Boende inom Sundborn, Danholn och Järlinden området i Falun är prioriterade områden, så kallade fokusområden, som kommer att få sin installation utförd under 2007 om tillräckligt antal anmälningar erhålles innan anmälningstidens utgång 31 maj. Fiberoptik är en ny teknik för att överföra bild och ljud via ljussignaler istället för med gammal teknik via gamla telefonledningar. Via detta stadsnät kan du få bredband, kabel-tv och telefoni till långt billigare kostnad än via telefonledningarna. 6 Falu Energi & Vatten AB tillhandahåller alltså fibernätet. Sedan kan du beställa telefon, kabel-tv och bredband av valfri tjänsteleverantör till betydligt billigare pris än du får betala idag. Du kan beställa var och en av dessa tjänster från valfri leverantör som är seriös och godkänd att komma in på stadsnäten. Falu Energi & Vatten AB har nu även gått med i 3 S som är en samorganisation för stadsnätägare för att åstadkomma fördelaktiga avtal med tjänsteleverantörer. Det innebär att vi får många fler tjänsteleverantörer att välja bland, som ger oss billigare tjänster Vad kostar anslutning till stadsnätet? Falu Energi & Vatten AB har nu helt infört en anslutningsmodell som tillämpas på många andra större tätorter i Sverige, bl a i Västerås och tillämpar även samma prisupplägg. Priset för anslutning är kr. I det priset ingår framdragning av fiber inkopplat och klart till insidan vägg i huset inklusive mottagningsbox, men exklusive grävning på egen tomt samt håltagning i hus. Till det priset tillkommer en serviceavgift på 20 kr per månad för underhåll av mottagningsbox och fiberledning. Vårt erbjudna pris på kr i anslutningsavgift i kombination med en nätavgift på 175 kr per månad som vi offererades föregående år står fortfarande kvar som alternativ för oss. Du kan alltså välja anslutningsmodell, en dyrare utan nätavgift alternativt, en billigare med nätavgift. Vi i Sundbornsby och Danholn är alltså de enda inom Falu kommun som har dessa båda prisalternativ att välja mellan. Genom Falu Energi & Vatten AB:s samarbete med Handelsbanken kan förmånliga avbetalningsvillkor erbjudas för anslutningsavgiften för de som inte vill betala allt med en gång eller lösa det med sin egen bank. Vad skall jag välja? Bestämmelserna om skattereduktion för utgifter för bredbandsanslutning fram till anslutningspunkt har förlängts att gälla fram till Skattereduktion medges för 50 % av kostnaden över kr. Maximal skattereduktion som kan erhållas är kr. Falu Energi & Vatten AB har kontrollerat att deras anslutningskostnad är godkänd som underlag för att ansöka om skattereduktion. Nettokostnad efter skattereduktion blir därför kr om man väljer kronorsalternativet. Arbetsgruppernas rekommendation är därför att välja kronorsalternativet. Därmed slipper man den månatliga nätavgiften på 175 kr per månad. Dessa pengar kan istället läggas i den månadsavgift som man får betala om man väljer att låna till anslutningskostnaden. Varför skall jag anmäla mig nu? Först! Sundbornsby och Danholn prioriteras under Missar vi den möjligheten går vi miste om skattereduktion om den försvinner vid kommande årsskifte och får därigenom en betydligt dyrare och senare anslutning. Erbjudandet kr respektive vårt alternativ kr beräknas kvarstå endast detta år. Därefter uppges att priset sannolikt måste höjas genom ökade kostnader.

7 Sundbornsby respektive Danholn är indelade i tre områden. Uppnås inte 60% intresse inom ditt område skjuts framdragningen av stadsnätet på framtiden inom just ditt bostadsområde. En enskild efteranslutning kommer att bli betydligt dyrare enligt Falu Energi & Vatten AB. Offererade priser bygger på att man kan begränsa kostnaden för grävning genom gemensam framdragning. Stadsnätanslutning medger helt andra kommunikationsmöjligheter. Huset blir mer eftertraktat vid försäljning och höjer fastighetsvärdet. Att tänka på inte mist för äldre och andra som går i säljartankar. Tveksam finns någon jag kan fråga? Båda arbetsgruppernas ledamöter står till förfogande för besvarande av frågor så långt vi kan. Du kan kontakta någon av nedanstående personer Kontaktpersoner Sundborns by Kjell Östberg mob tel Klas Frieberg tel mob tel Ivar Jonsson tel , mob tel Kontaktpersoner Danholn Inger Wahlman tel , mob tel Hans Eriksson tel , mob tel Björn Eggeblad tel , mob tel Ivar Jonsson tel , mob tel Sammanfattningsvis kan summeras att vi i Sundbornsby och Danholn fått en unik möjlighet till omställning till en ny infrastruktur som många andra kommer att få vänta på och kanske betala betydligt mer för. Från s-föreningen som initiativtagare och Hembygdsföreningens framtidsgrupp som klivit in och deltar gemensamt i arbetet ser vi att det är en möjlighet som vi inte får missa. Det handlar inte minst om framtid och utveckling i Sundbornsby och Danholn. Ivar Jonsson Fina skidspår på åkrarna Återigen ett stort tack till Per-Erik Sandberg, som varje vecka, när snötillgången varit tillräcklig, kört skidspår på åkrarna runt Hobborn, Lisselhaga, Löfnäs och byn. Han har också haft bevakning på spåret över sjön och stängt av när isen varit svag. Det har varit besvärliga förhållanden denna vinter med mycket stöp. Stor uppskattning från alla som gnott runt i fina spår. Både stora och små, unga och gamla, snabba åkare och mera trivselåkare. Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson MODIGA LOTTA Målarbacksvägen 12, Sundborn (Bakom OKQ8-macken) Dam- och herrkläder finns att prova Beställning gör sedan direkt i butiken. Välkommen! Butiken öppen: Måndagar Lotta Jonsson

8 30-årsjubilerande Sundbornskören och Gubbôle Gille Gubbôle Gille. Det finns ett gammalt ordspråk som säger, att musik ädla känslor föder. Det stämmer mycket bra på allt som Sundbornskören och Gubbôle Gille givit av glädje och gemenskap tillsammans och för andra under tre decennier. När det är allsångskonsert i Folkets Hus och julkonsert i kyrkan, då är det verkligen fullsatt. Så visst stämmer det! Scenerna har varit många genom åren. Inga för stora och inga för små. Det har varit i grönskan i Stortäkta, Folkets Hus i Karlsbyheden, kyrkan, vänortsbesök i Joutseno, landshövdingens residens i Falun, Bergslagssalongen med lussefirande, lasarettet, köpcentrum i Stockholmstrakten, Stora Stöten i gruvan, när Stora firade 700 år och inte minst Risholnsgården med trevligt midsommarfirande, då Gun Nygren glädjefyllt leder danslekarna. Dessutom radio- och TV-inspelningar och egna skivinspelningar. I samarbete med Karl-Ingemar Perstad gjordes två TV-program från Sundborns kyrka. Dessutom ett sommarprogram som spelades in vid Carl Larsson-gården och i Karlsby fäbodar, där Mats Paulson och Rune Pär Olofsson medverkade. Alla har kunnat vara med från 7 år och uppåt. Idag är den yngsta 7 år och Lumsviks Svea är äldst med sina 90 år i sommar. 8 Starten för 30 år sedan Men hur började allt en gång? Hur kom ni på idén? Frågan ställs till Kerstin Hermansson, Marianne Larsson och Gun Nygren, som har varit de drivande krafterna under alla åren. Det var skolkören som var grunden från början. Sedan fick jag en förfrågan från Svea Stenberg, om jag inte kunde leda en sånggrupp hos PRO. Så blev det så småningom en kör med namnet Sundbornskören, säger Kerstin. I Gubbôle Gille har Holger Andersson, Margit och Tore Källgren samt Alvar Källgren varit med från början, säger Kerstin. Dessutom våra barn Malin, Mia och Nena, som nu tar med sina barn. Positivt att flera generationer kan ha roligt tillsammans och spela och sjunga. Kerstin sökte vissamarbete Ni har sedan länge samarbetat med sångaren, musikern och kompositören Mats Paulson. Hur hittade ni varandra? Jag tyckte, att hans visor passade för oss och att han borde komma hit och sjunga med oss, säger Kerstin. Jag ringde till hans manager och framförde min önskan. Ingenting hände. Tiden gick. Ingenting hände. Då bestämde jag mig för att ta direktkontakt med Mats. Det visade sig då, att han aldrig fått frågan, för managern var också ackompanjatör till Mats och honom var vi inte alls intresserade av. Vi kunde ju spela själva. Men Mats kom med glädje och det har lett till ett långt och nära samarbete under 20 år. Sången om sommaren är tillägnad sundbornsbarnen. Den fanns även med i tidningen Lyckoslanten. Sundbornssviten är också tillägnad Sundborn, så Mats kärlek till orten och människorna han mött här är stark. Dessutom har flera personer tillägnats egna låtar. Säkert ett 30-tal. Men Tord Gummesson. Hur kom han in i bilden? Både jag och Marianne var lärare i skolan. Jag tyckte, att det behövdes litet förnyelse av skolsångerna. Sagt och gjort. Jag kontaktade Tord. Det har sedan dess sjungits många av hans sånger, berättar Kerstin. Samtidigt ville Tord Gummesson ha med Kerstin i en testpanel som prövade hans sånger och om de passade i skolan. Gummessons musik fanns också med i repertoaren, när vi deltog i säsongens invigningskonsert i Dalhalla, berättar Kerstin.

9 Mats Paulsson. Sedan ville Margareta Dellerfors ha oss med i Dalhalla flera gånger, men jag tyckte inte att upplägget av konserten passade oss, så jag tackade nej. Så var det slut med den kontakten. Vänortsbesök Fotoalbumen åker fram på bordet och Marianne, Kerstin, Gun, Erik och Göran berättar livfullt om många konserter och vänortsbesök och vad mycket roligt man haft. Vi var till Joutseno, Sundborns vänort i Finland, två gånger. Vi var många, som reste i två bussar och bilar, berättar Gun och Marianne. Tänk när vi lagade korv med mos på stadion i Lahtis och några amerikanska besökare också ville smaka! Sångframträdande i Konserthuset En fortsättning på samarbetet med Tord Gummesson blev också, att vi medverkade i en Världsnaturfondens miljömusikal på Konserthuset i Stockholm, där åhörare fanns i salongen och även kungen och drottningen. I konserten deltog Lars Berghagen och kapellmästare Kjell Öhman. Välbekanta personer i allsångsprogrammen på Skansen. De har också uppträtt tillsammans med Sundbornskören och Gubbôle Gille. Det var 1988 och då var sång- och musikverksamheten som allra störst. Den är minsann inte så liten idag heller med 80 sångare och musikanter i alla åldrar! Lasse Berghagen i 700-årsfirande i gruvan och dans kring granen 1988 firade Stora 700 år. Där uppträdde Lars Berghagen med sin show i Stora Stöten. Då ville han ha några som körade åt sig. Frågan gick till Sundborn. 50 flickor och pojkar ur dåvarande URKkören i Sundborn var med på scenen. Inför entrén ropade Lars Berghagen till Kerstin: Du morsan, hur gör vi? Svaret blev: Sjung. Det fungerade jättebra och det blev ett fint minne för sundbornsaktörerna. Säkert för Lars Berghagen också, för efteråt sa han: Släng dig i väggen Lönnå! Programmet Dans kring granen sändes varje julafton i radion med Bengt Polo Johansson som programledare. Där var vi med, berättar Gun, Kerstin och Marianne. Polos kommentar var, att det var ett av de bästa danskringgranenprogrammen. Så har vi varit med i TV:s konstprogram från Carl Larsson-gården med Ragnar Dahlberg som programledare. Tveksamhet med dragspel i kyrkan Sedan ett antal år tillbaka ger Sundbornskören och Gubbôle Gille julkonsert i kyrkan. Som många vet spelas det även dragspel i Gubbôle Gille. Det var förr inte riktigt lämpligt med dragspelsmusik i kyrkan. Så det var inledningsvis många tveksamheter. Det var Arne Nordlings förtjänst att vi tog oss modet att genomföra den första konserten, säger Kerstin. En av våra dragspelare visste ändå inte om han vågade. Vid den första konserten var det också två besökare som lämnade kyrkan! Det är litet svårt att förstå idag. Men ett strängt regelverk har rått i kyrkan. Gun Nygren, Marianne Larsson och Kerstin Hermansson har varit de drivande kraftena genom åren. Främre raden: Julia Sjögren 7 år, Svea Eriksson, Ingalisa Zetterberg, Lovisa Sjögren 6 år. Bakre raden: Madeleine Fröbom, Annika Wetterskog, Hanna Englund. Under senare år är det fullt med folk både från Sundborn och tillresande, när det är julkonsert. Idag tänker väl ingen på att dragspel inte passar sig i en kyrka. Jubileumsår och kommande framträdanden Vad händer framöver under jubileumsåret? Det blir jubileumskonsert den 2 juni med Mats Paulson och hela gänget. Sedan fortsätter vi med det vanliga programmet. Vi har övningar på tisdagskvällarna, där den sociala samvaron är betydelsefull. Både att sjunga och spela, men även att dricka kaffe med Guns bakverk och prata med varandra. Att gamla och unga träffas tillsammans har ett stort värde. Men vi märker att de yngre tvingas splittra sin tid mellan så många aktiviteter, att det blir svårt att hinna med att delta på tisdagarna. Annars återkommer allsångscaféet vår och höst. Sedan har vi valborgsmässoafton och midsommarfirandet vid Risholnsgården, som blivit en uppskattad tradition för hela Danholn. Så blir det jul igen, berättar Gun, Marianne och Kerstin. Som läsaren märker, ligger man inte på latsidan. Det kommer säkert ännu flera aktiviteter. Den sammanhållande länken i alltihop är sång, musik, glädje och gemenskap. Vi önskar hela sång- och spelgänget lycka till med 30-årsfirandet. Britt Källström 9

10 Göranssons blir färgstarkare Colorama har ersatt Göranssons glada färghandelsskylt i Danholn. Företaget tar upp konkurrensen mot lågpriskedjorna och breddar nu med varor och kompetens. Vi träffar ägaren Mikael Göransson med frågor om vilka förändringar som är på gång. Mikael berättar: Företaget Göranssons har tidigare varit med i Färgtemakedjan för att kunna komma åt samordnade inköpsavtal. Det har varit en organisation för i första hand Nordsjö färg. Men det sker en hel del förändringar inom branschen varför vi måste vara med i utvecklingen. Det råder just nu en stor turbulens med större konkurrens på marknaden för områdena färg, tapeter och golv. I USA och Danmark är färghandlarna med stor service mot konsumenterna på väg att försvinna. Utvecklingen går mot samma trend i flera andra länder i Europa. Stora varuhuskedjor och byggshoppar marknadsför numer färger och golv till lågpriser. Vi måste därför bli effektivare för att möta den konkurrensen. Mikael Göransson. Färgkedjorna Färgtema och Spektrum går nu samman för att kunna erbjuda ännu konkurrenskraftigare priser genom färgfackhandeln. Tillsammans med danska färgkedjan Farvebasen och norska färgkedjan Farveriket blir sammanslutningen inom Colorama Skandinaviens största färghandelskedja. De samordnade fördelar som det ger måste vi ta vara på för att kunna utvecklas, menar Mikael Göransson. Företaget Göranssons Färg AB finns kvar på samma sätt som tidigare men vi uppträder nu under det gemensamma arbetsnamnet Colorama. Anslutningen till Colorama-kedjan ger oss bättre inköpsavtal, möjlighet till gemensam annonsering, gemensamma IT-lösningar och utbildning. Effektivisering som helt kommer kunden tillgodo. Vi kommer nu att satsa på att bredda vår servicekunskap och kunna erbjuda helhetslösningar även med hembesök. I likhet med inredningsprogrammen på TV kommer vi även att vara behjälplig med att bygga miljöer. Som alternativ till hämtning av en färgburk från en pall, dit utvecklingen är på väg, vill vi även i fortsättningen vara ett företag som kan erbjuda lite mer service, avslutar Mikael Göransson vårt samtal. Ivar Jonsson har blivit Colorama Sundborn! Svenskt kvalitetsgolv! Tarkett Trägolv Ek Rustik 3-stav 14 mm ord. pris 455: /kvm 298:-/kvm Brett sortiment av byggmodeller och tillbehör! Bilar Flygplan Motorcyklar m m. Utanmyra 50, Sundborn. Tel

11 Skolfastighetsplan En ny skolfastighetsplan håller på att utarbetas, som övergripande beskriver hur lokalförsörjningen av skollokaler, från förskola till år 9 i grundskolan, skall ske. Utifrån den information som vi har idag gällande främst elevunderlag och prognoser om framtiden samt den kunskap som finns om lokalerna, t ex elevkapacitet, tekniska status och hur väl lokalens utformning svarar mot skolverksamhetens krav. Det senare ger möjligheter att bedöma behovet av åtgärder i fastigheterna (innemiljö och utemiljö) i underhåll respektive investeringsåtgärder. En sådan strategisk plan finns beslutad av kommunfullmäktige sedan 1999 men är i många delar inaktuell då förutsättningar har förändrats. Därför startades arbetet med att göra en ny skolfastighetsplan i februari 2006 med målsättning att ta fram en första rapport omkring årsskiftet 06/07. I arbetet med att ta fram planen sker en kartläggning och analys för att sedan resultera i olika förslag på lösningar för politiska beslut. Denna kartläggning presenterades vid skolnämndens sammanträde Den nya planen skall bli en levande verksamhetsplan som löpande revideras och förändras i takt med att förutsättningarna förändras. Skolfastighetsplanen kommer säkerligen att diskuteras ett bra tag framöver, bland alla intresserade, innan man kan fatta beslut. Carin Gustafsson (s) Ledamot skolnämnden Textil åter på Bullertäppan För några år sedan bodde familjen Rogberg på Bullertäppan. Det är det lilla huset i romantisk Dalastil på Målarbacksvägen 12. Gunilla Rogberg var känd för sitt intresse för textil och hade även vävkurser i det lilla annexet på Bullertäppan. Sedan något år bor nu ett yngre par Ulf Johansson och Lotta Jonsson på Bullertäppan. Lotta har sedan en tid tillbaka öppnat försäljning av dam och herr kläder i annexet. Så nu kan Bullertäppan åter förknippas med textil fast nu i färdig form. Hyttstugan Restaurang & Café Öppet dagligen 1 maj 30 september Välkommen! önskar Lena & Leif med personal Tel Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Återförsäljare för reservkraft Greenpower Säkrar värmen för vintern vid strömavbrott. Hög kvalité, fungerar även för värmepumpar Bröllop & Konferens Bed & Breakfast Kick offs & Events 11

12 Uppgradering värmesystem hetast Vi beräknar att kostnaderna för uppvärmning reduceras med ca kr per år genom den värmepump som installerats i Karlsbyhedens Folket Hus, berättar Inge Hansson. Energifrågorna kommer allt mer i fokus. Många bestämmer sig för att förbättra eller byta sina värmesystem. Installationsbranschen går snart för högtryck. Vi närmar oss nu snabbt den varmare årstiden. Många som övervintrat med sitt gamla värmesystem där kostnaderna drar iväg funderar nu starkt på att göra något åt de stigande kostnaderna. En som märker av det är Inge Hansson som driver företaget Sanitet & Värme i Karlsbyheden. Vi frågar honom om vilka råd han har att ge till dem som går med tankar på åtgärder för att begränsa de stigande uppvärmningskostnaderna. Inge berättar att han de senaste åren utfört allt fler jobb där gamla värmekällor bytts ut mot nya system. Finns en relativt fräsch värmepanna som är effektiv kan en komplettering med pelletsvärmare vara ett billigare alternativ. Men handlar det om byte av hela pannan är det ingen tvekan. Då är mitt råd att byta till en värmepump, menar Inge. Oljepannor och tankar åker ut Vi har slängt ut allt fler gamla värmepannor och oljetankar de senaste fem åren berättar Inge. Med vi, inbegriper han även sin byggutbildade son Mattias som nu 12 klivit in i verksamheten i takt med att de får allt fler jobb. Det är de kraftigt ökade oljepriserna i kombination med hårdare krav på besiktning av oljetankar som drivit på utmönstringen av de gamla oljepannorna. Dessutom har man fått en skattereduktion när man investerat i åtgärder för att komma bort från oljeberoendet. Men denna subvention upphörde från 1 mars i år. Vattenburet I stället kommer nu bidrag för att installera vattenburna värmesystem där direktverkande elvärmesystem ersätts. Nu finns även lösningar som innebär att värmerören kan installeras dolda i speciella socklar så man slipper utvändiga rör om det inte finns en källarvåning så rören kan dras där. Det viktigaste när man funderar på övergång till nytt uppvärmningssystem är att först titta på om tidigare rörsystem och radiatorer klarar värmebehovet med 55 grader. Så kallat lågtempererat system. Vi tittar på radiatorernas storlek. Oftast räcker de till. I något fall har vi fått komplettera med en radiator eller byta till en större. Vi tittar även på om det finns riktiga fönster så kallras kan undvikas. Ytterdörrar och husets kondition i övrigt får också vägas in. Sedan kommer valet av ny värmekälla. Råd till villrådiga Värmepump ger en kraftig reducering av driftskostnaderna, menar Inge och visar installationen på Karlsbyhedens Folkets Hus. Där har sommaren 2006 installerats en tvåstegs värmepump som ger 30 kw. Två pumpsteg som vardera ger 15 kw. Tidigare förbrukning har legat på ca kbm olja varje år. Vid ett oljepris som överstiger kr kbm idag så hade kostnaden uppgått till ca kr. Av kalkylerna som ser ut att hålla väl kommer kostnaden nu att uppgå till ca kr per år för värmepumpens drift samt nätt en kbm olja för spetsvärmetillskott med den gamla oljepannan under de kallaste dygnen. Det är en kraftig besparing. Villaägare som bytt ut sitt gamla värmesystem mot värmepump kan även berätta om kraftiga reduceringar av sina uppvärmningskostnader. För de som inte har bestämt sig om de skall satsa på pellets eller värmepump är därför vårt råd helt klart värmepump. Den fordrar ett minimum av skötsel i förhållande till ett pelletssystem. En klar fördel, avslutar Inge vårt samtal. Ivar Jonsson

13 Smålägenheter i centrala Sundborn Sundborns s-föreningens har sedan en tid tillbaka strävat efter att få boendealternativ för bl a äldre och yngre i Sundborn genom att bygga fler hyreslägenheter. En motion från Carin Gustafsson om byggande av fler hyreslägenheter fick ett positivt gensvar i kommunfullmäktige. I den nya planen för Sandsbergsområdet finns nu mark avsatt för flerbostadshus. Nu jobbar vi vidare uppger Britt Källström, ordförande i s-föreningen. Nästa steg blev att få intressenter att bygga. Kopparstaden deltar sedan föregående år i ett försöksprojekt att bygga med träteknik. Med de kulturella anor som finns kring Falu rödfärg och trähusen i Sundbornsby lät trähusprojektet intressant. Vi träffade därför VD Per Nyberg vid Kopparstaden förra sommaren för att få lite mer information och för att få Kopparstaden intresserad av att bygga i Sundborn. SUNDBORNS NYTT NR 1 APRIL 2007 Byggstart är planerad under 2008 på flerbostadshustomten på Sandsberg. Vi frågar därför Per Nyberg om Kopparstaden har hunnit få med Sandsbergsområdet i sin planering för kommande byggobjekt. Per Nyberg berättar att de varit ut och tittat på tomten som ligger mycket fint. Hur långt de kommit med planering för kommande byggande kan han däremot inte säga idag. En ny styrelse har blivit tillsatt efter valet där 9 nya ledamöter tar plats. Den nya styrelsen bör först få enas om framtidsplanerna innan han går ut med några besked. Den nya styrelsen behandlar den maj Kopparstadens planering för det kommande byggandet. Per Nyberg berättar emellertid att en ombyggnation snart kommer att påbörjas av de gamla bibliotekslokalerna och distriktssköterskemottagningen i centrala Sundborn. Eftersom dessa lokaler stått outnyttjade en tid har Kopparstaden nu beslutat bygga om dem till små lägenheter. Ändå en positiv nyhet för er, i er strävan att få fler lägenheter i Sundborn, avslutar Per Nyberg vårt samtal. Ivar Jonsson Falu kommuns Landsbygdsgrupp Landsbygdsgruppen i Falu kommun arbetar med att ta fram en ansökan för att kunna göra ett EU-projekt (Leader-projekt) som skall medfinansieras av kommunen. Mer information kommer när det beslutats om eventuella samarbetspartner och vilken inriktning det skall ha. I det kommande Leader-projektet skall beslutsgruppen bestå utav: 1/3 offentlig, 1/3 näringsliv och 1/3 ideell sektor. Landsbygdsgruppen består idag av: Helena Lindström fap Centrum (tidigare Vika), ordförande Carin Gustafsson (s) Sundborn Jean-Francois Loise (m) Vintjärn Karin Jacobson (s) Liljan, Falun Kerstin Svärd (c) Uvnäs Karin Almqvist Perérs adjungerad. Landsbygdsutveckling/Näringslivskontoret. Mobil Telefon/Fax

14 Sundborn väl representerat i Faluns beslutande församlingar Carin Gustafsson, s Christina Knutsson, s Susanne Norberg, s Anders Samuelsson, m Anders Hedenmark, fp Ann Christine Wiborg, fp I valet i höstas lade vi vår röst på de olika partierna, som kandiderade till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Visst personval var det väl också, även om det inte är så framträdande. Inför det nya året utsåg fullmäktigeförsamlingarna ledamöter i olika nämnder och styrelser. Här nedan kommer en uppräkning av representationen från Sundborn. Om du har någon fråga eller idé som du vill diskutera, är det bara att höra av sig till resp person. Ingenting är för stort eller för litet. I Kommunfullmäktige finns: Carin Gustafsson, Christina Knutsson och Susanne Norberg, alla s. Anders Samuelsson representerar moderaterna. Samtliga boende i Sundbornsby. Anders Hedenmark är ersättare för folkpartiet och bor i 14 Jan Erik Vestlund, s Birgitta Gradén, s ENGKVIST TAXI & BUSSAR Sundborn Falun Suzanne Lazar, s Torsten Sundén, c Bild på Bengt-Åke Henniger, m, saknas. Fonsnäs samt Bengt-Åke Henniger, m och hemmahörande i Danholn. Går vi sedan till de olika nämnderna och styrelserna hittas följande ledamöter: Skolnämnden Anders Samuelsson, m 1:e v ordförande Carin Gustafsson, s Carin är även ledamot av Landsbygdsgruppen. Aktuella frågor där är service, utveckling mm i centrums omland. Viktigt även för Sundborn. Miljönämnden Barbro Norman, s hemmahörande i Måskarlsänget (vackert namn), Lövänget Socialnämnden Christina Knutsson, s Omvårdnadsnämnden Susanne Norberg, s Ann-Christine Wiborgh, fp, Löfnäs, ersättare Byggnadsnämnden Jan Erik Vestlund, s, Sundbornsby, ersättare Kulturnämnden Birgitta Gradén, s, Karlsbyheden, ersättare Trafik och fritidsnämnden Anders Hedenmark, fp, ersättare Tittar vi sedan på hur det ser ut i landstinget, hittar vi följande företrädare för Sundborn. Landstingsfullmäktige Anders Samuelsson, m Suzanne Lazar, s, Sundänget Kjell Gustafsson, s Barbro Norman, s Ersättare är Torsten Sundén, c, Karlsbyheden och Kjell Gustafsson, s, Sundbornsby samt Barbro Norman, s. Letar man sedan vidare i nämnder och styrelser, noteras att Anders Samuelsson finns i patientnämnden. Till honom kan man vända sig, om man har synpunkter på sjukvården. I Kulturnämnden är Suzanne Lazar ersättare. Barbro Norman är ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Falun. Kjell Gustafsson är ledamot av Folkrörelserådet, där beslut tas om stöd till bl a folkrörelserna och studieförbunden. Torsten Sundén är också med i ledningsgruppen för projektet Kulturfyr i Falun. Både Torsten och Kjell Gustafsson är också nämndemän i Falu Tingsrätt.. Det finns ytterligare uppdrag som inte är nämnda här, men återfinns på kommunens och landstingets hemsidor. Kan konstateras att Sundborn kan synas väl i de beslutande församlingarna. Nästa SundbornsNytt kommer till midsommar

15 Kokar rött som förr Folk förleddes tro att tillverkningen upphört genom vilseledande rubrik i Falu Kuriren. Men kokeriet är i full gång. Göranssons rödfärg finns fortfarande på marknaden. Rödfärgen från Göranssons kokeri har blivit en välkänd husfärg i vår röda stugkultur i Sundborn. Den är använd och omtyckt långt över hela landet. Men en felaktig rubrik i Falu Kuriren har fått många att tro att rödfärgskokningen har upphört i fabriken efter Utanmyravägen. Kunder i butiken blir förvånad eftersom de uppfattat att vår tillverkning upphört. Det har skadat vår verksamhet på så sätt att många tror att vi inte längre tillverkar rödfärg, menar Mikael Göransson som driver fabriken. Falu Rödfärg varumärkesskyddad För något år sedan byggde Stora ett eget rödfärgskokeri i anslutning till rödfärgsverket i Falun. Där utvecklade och tillverkade de lite mer udda nyanser av rödfärgen förutom tillverkningen av den traditionella rödfärgen. Göranssons hade vid den tidpunkten sedan tidigare ett vittgående och nära samarbete med Stora som båda parter drog nytta av. Längre tillbaka fanns många rödfärgstillverkare. Men Stora har varumärkesregistrerat begreppet Falu Rödfärg. Precis som för Falukorven finns krav på innehållet i Falu Rödfärg. År 2005 sades alla licenser upp med motiveringen att man ville stärka varumärket och få färgen tillverkad helt enligt samma recept hos ett färre antal tillverkare. Ett mindre antal tillverkare licensierades för att fortsättningsvis tillverka den varumärkesskyddade färgen Falu Rödfärg. Licensierad och egna produkter Idag finns fyra kokerier som har licens att tillverka Falu Rödfärg, varav vi är en av dem. Vi tillverkar mellan ton Falu Rödfärg i sprutkvalité varje år. Men licenskravet gäller enbart för varumärket Falu Rödfärg. Ingen kan förbjuda oss att tillverka Göranssons Rödfärg eller rödfärg som marknadsförs under andra namn. I dag tillverkar vi tre egna rödfärgsprodukter i handstrykningskvalité. Det är Göranssons Rödfärg, Colorama Rödfärg och Kopparbergs Pigment, uppger Mikael. Härutöver tillverkar vi rödfärg för andra samarbetspartners. Vår rödfärg finns därför på marknaden under ett antal olika varumärken. Det är därför sorgligt att journalisten trots vår dementi satte in rubriken Slutkokat hos Göranssons i Falu Kuriren vilken fått många att tro att de inte kan köpa rödfärg kokad hos Göranssons längre, menar Mikael. Stugfärgen från Sundborn kvar Vid besök i kokeriet får jag klart för mig att Göranssons produktion av rödfärg idag är större än den varit tidigare år. Mellan ton rödfärg kokas. Det ger arbete åt två heltidsanställda och en säsongsanställd utöver det arbete Mikael bidrar med själv. Utan Falu Kurirens vilseledande rubrik kunde produktionen ha varit ännu större, menar Mikael Leif Hellsén och Mikael Göransson ser till kokningsprocessen vid rödfärgskokeriet i Utanmyra. Mängden rödfärgsburkar på travar är imponerande stor. En utbyggnad av 350 kvm lagerhall kommer att ske inom kort. Så rödfärgskokningen lever i högsta grad kvar vid rödfärgskokeriet efter Utanmyravägen. Vi kan med andra ord bevara vår röda stugkultur med färg kokad på hemmaplan eller hemkokad om man får använda det ordet. Storsveden Ivar Jonsson 15

16 16 SUNDBORNS NYTT NR 1 APRIL 2007

Julfest. God Jul. Gott Nytt År! En riktigt. och ett. Söndag 7/1-07 kl 15.00 Folkets Hus, Karlsbyheden

Julfest. God Jul. Gott Nytt År! En riktigt. och ett. Söndag 7/1-07 kl 15.00 Folkets Hus, Karlsbyheden Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 4 December 2006 En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! tillönskas alla Sundbornsbor Julfest Söndag 7/1-07 kl 15.00 Folkets Hus,

Läs mer

Midsommar i Karlsby Fäbodar

Midsommar i Karlsby Fäbodar Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2006 Midsommarfirande i Sundborn! Torsdag 22 juni 18.00 Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor.

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006 Glad Påsk! Finngärdets fäbodar mars 2006. Det är säkert inte bara majstången som väntar på sommaren. DU ÄR VÄRD ETT

Läs mer

Julfest. God Jul. och Gott Nytt År! Lördag 7/1 2006 kl 15.00. Folkets Hus, Karlsbyheden

Julfest. God Jul. och Gott Nytt År! Lördag 7/1 2006 kl 15.00. Folkets Hus, Karlsbyheden Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 4 December 2005 God Jul och Gott Nytt År! tillönskas alla Sundbornsbor Julfest Lördag 7/1 2006 kl 15.00 (Dagen efter Trettondagen)

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Glad Midsommar! SOMMAR- KVÄLLAR Torsdagar i juli 3, 10, 17, 24, 31. Hyttstugan Restaurang & Café Tel 023-602 71 www.hyttstugan.

Glad Midsommar! SOMMAR- KVÄLLAR Torsdagar i juli 3, 10, 17, 24, 31. Hyttstugan Restaurang & Café Tel 023-602 71 www.hyttstugan. Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2014 Glad Midsommar! Foto: Malin Lundberg PIZZA KEBAB SALLAD ÖPPETTIDER: Mån Fre 11.00 21.00 Lör Sön 12.00 21.00 DAGENS

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER

FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 TEMA: NÄRINGS- LIVET KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN NYTT KUND- CENTER FOTO: LENNART HANSSON NR 2 JUNI 2011 KUNGA- BESÖKET SENIOR- BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN TEMA: NÄRINGS- LIVET NYTT KUND- CENTER TUTAN JUNI 2011 Nytt utseende - men samma Tutan i grunden Som du säkert märker

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

appkast? Töcksfors Bygg på frammarsch Flexit expanderar i Töcksfors Anrika affärer i Årjäng Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé

appkast? Töcksfors Bygg på frammarsch Flexit expanderar i Töcksfors Anrika affärer i Årjäng Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé Nordmarkens Näringsliv 2012 / 01 Flexit expanderar i Töcksfors Töcksfors Bygg på frammarsch appkast? Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé Anrika affärer i Årjäng Nordmarkens Näringsliv som bildades

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003 NUMMER 12003 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA?

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer