Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007. Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år."

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April år 30 år nya VARM, VAKEN, VIKTIG! PROVA PÅ 1 MÅNAD FÖR 149:- (ordinarie pris 223:-) Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år. Och hela veckan Sveriges varmaste & vassaste ledarsida med Göran Greider Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten 1 månad för 149:-(ordinarie pris 223:-) Startdatum:... Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... OBS! Viktigt för våra rutiner Erbjudandet gäller endast hushåll som inte abonnerat på DD de senaste 3 månaderna. Erbjudandet gäller t o m DD betalar portot SVARSPOST Kundnummer FALUN

2 Sundborns Nytt och mycket energi Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare sid 2 Vi tar ansvar för hälso sid 3 Dags att täta hålen sid 4 Byggklara tomter sid 5 Nu är tid att bestämma dig.... sid 6 30-årsjubilerande sid 8 Göranssons blir färgstarkare... sid 10 Skolfastighetsplan sid 11 Uppgradering värmesystem.... sid 12 Smålägenheter i centrala sid 13 Sundborn väl representerat.... sid 14 Kokar rött som förr sid 15 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: Annonser beställes av: Kjell Gustafsson Gärd Hedlund Christina Knutsson Sundborns S-förening Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun Efter en kort vinter ser det ut att bli en tidig vår. Vår med ljus och sol, som får oss att sitta ner och vända bleka nunor mot solen och känna den go a värmen. Men nu för tiden måste man ta sig i akt, för att inte bränna sig i det ibland litet stickiga solskenet. Men med lagom är det bara skönt. På mittuppslaget i tidningen finns beskrivet en annan sorts energi. Den som förmedlas genom sång och musik. Den 30-årsjubilerande Sundbornskören och Gubbôle Gille har betytt oändligt mycket för många, som varit med och spelat och sjungit, samt även för alla deltagare i allsång och åhörare på konserter. Det blir man också glad av. Men det finns mera energi. Under de senaste månaderna har det varit många rapporter om klimatförändringar och behov av att ändra levnadsvanor. En del kan vara att fundera över hur uppvärmningen av det egna huset kan göras mera miljövänligt. Den 17 april kommer det att bli en energikväll i Församlingsgården med deltagande av energirådgivare. Det kommer säkert att vara något stoff för de egna planerna hur man skall gå vidare. Det som finns närmare i tid är möjlighet till bredbandsuppkoppling samt tillgång till både telefon och TV via Falu Energi & Vattens stadsnät i både Sundbornsby och Danholn. Det är en helt ny infrastruktur det handlar om! S-föreningens Ivar Jonsson har initierat arbetet och kontakterna med Falu Energi & Vatten. Det känns bra att diskussionerna sker tillsammans med Framtidsgruppen, som tidigare förtjänstfullt arbetat med lösningar för bredband till rimligt pris. Om allt detta finns det också mera att läsa på annan plats i Sundborns Nytt. Påskliljor lysande i gult ger också energi och inspirerar till utevistelse och rörelse, som är gott för kropp och själ. GLAD PÅSK! Sundborns Socialdemokratiska förening inbjuder till Öppet Hus om energibesparing Tisdagen den 17 april kl Församlingsgården i Sundborn (vid kyrkan) En hel temakväll med information och diskussion om olika åtgärder för att spara energi. Britt Källström Dessutom försöker vi reda ut vilka energisparåtgärder man kan söka bidrag för. Mattias Ahlstedt och Lars Olov Winge från Falu kommuns energirådgivning medverkar Välkommen! Sundborns s-förening 2

3 Vi tar ansvar för hälso- och sjukvården Sedan valet i september har Landstinget Dalarna varit i mediafocus. Det mesta som skrivits har handlat om turerna kring att åstadkomma en fungerande politisk majoritet i landstinget. Utifrån detta kan man lätt få bilden av att all utveckling i hälso- och sjukvården stått stilla under den här tiden. Det känns bra att kunna konstatera att undan för undan, trots den politiska turbulensen, genomförs nu de löften som vi socialdemokrater gett till Dalarnas befolkning. Från och med första januari 2007 har följande genomförts: Alla ungdomar till och med 25 års ålder får en gratis tandvårdsundersökning. Sjukvårdsrådgivningen har förstärkts och fungerar nu dygnet runt. En egenvårdsguide har skickats ut till alla hushåll, förskolor, vårdinrättningar och apotek. Ungdomsmottagningarna har förstärkts för att öka öppethållandetiderna. En överviktsenhet vid Skönvik i Säter är under uppbyggnad. Åldern för mammografiundersökningar har höjts till 74 år. Landstinget Dalarna har fortsatt Sveriges lägsta vårdavgifter. Vårdgarantin klaras av de flesta verksamheter. Intensivvårdsavdelningen har infört en återbesöksgaranti för bearbetning av svåra upplevelser i sviterna efter svår sjukdom eller olycka. När nu bokslutet görs för år 2006 kan vi konstatera att Landstinget Dalarnas ekonomi är i god ordning med ett överskott på 127 miljoner kronor. Likviditeten är god. Detta innebär att vi kan fortsätta att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvården. En högt prioriterad insats under resten av året är att rekrytera ytterligare läkare till länets vårdcentraler. Vidare kommer kraftfulla insatser att göras för att alla verksamheter under våren ska klara vårdgarantin. Vårt löfte till Dalarnas befolkning om detta ska uppfyllas! Bland övriga insatser som just nu är under beredning för att höja kvaliteten i sjukvården kan nämnas införandet av en återbesöksgaranti för kroniska sjukdomstillstånd, utbyggd avancerad hemsjukvård oberoende av bostadsort och förbättringar av vården för äldre med flera olika sjukdomstillstånd. Under året kommer politiska beslut att fattas runt alla dessa åtgärder. Mycket har redan gjorts men mer kommer att genomföras under mandatperioden. Förhoppningsvis samlar nu alla politiker i Landstingsfullmäktige ihop sig och lägger sin energi på att ta ansvar för sjukvården istället för att bekämpa varandra. Den politiska majoriteten kommer åtminstone att ta ansvar för hälso- och sjukvården och de löften som givits kommer att infrias. Ingalill Persson Landstingsråd (s) Ordförande i Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvårdsutskott Utbyggnaden av vatten och avlopp i Karlsbyheden Kårtäkt Stora delar av bebyggelsen Karlsbyheden Kårtäkt ligger på Badelundaåsen Risken fanns, att den vattenförande åsen genom området skulle förorenas, eftersom alla fastigheter hade enskilda avloppsanläggningar. Falu Energi o Vatten beslutade tidigt att hela området skulle saneras och vatten och avlopp byggas ut. Det gällde ca 100 fastigheter. Arbetet har pågått under hela år 2006 och är nu klart. Fastigheterna får efterhand ansluta sig till huvudledningen. Många fastigheter har eget vatten, varför det är frivilligt att ansluta till det kommunala nätet. Kostnaden för anslutningen är ganska hög och varierar från fastighet till fastighet på grund av tomtstorlek. En förutsättning för att få tillstånd till nybyggnationer i området var att avloppsfrågan skulle lösas. Nu är det fritt fram för detta och vi hoppas att det skall utnyttjas. Erik Larsson Hembygdsföreningens årsmöte 1 april Hembygdsföreningens årsmöte genomförs detta år i Karlsbyhedens Folkets Hus den första aprildagen kl Hembygdsföreningens nye ordförande Patrik Frieberg kommer kanske att berätta något om Kulturkalaset, Hembygdsföreningens nya giv för att intressera flera för hembygdsföreningens verksamhet. Jubileumskonsert med Sundbornskören och Gubbôle Gille När försommaren skall stå i sitt fagraste flor lördagen 2 juni blir det stort jubileumskalas i Karlsbyhedens Folkets Hus, då sångare och musikanter firar 30 år. Då inbjudes till konsert med Sundbornskören, Gubbôle Gille och Mats Paulson Mera information kommer att ges på affischer senare. Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil

4 Dags att täta hålen Vintern har snart passerat. Nu är dags att se över brister på huset som bör åtgärdas. Energihålen som sätter spår i plånboken bör tätas. Under vintern upptäcks oftast de brister som finns i husen där värmen läcker ut. Värmeläckor som medför en dragig inomhusmiljö och även medför onödiga kostnader. Dagarna är förbi med billig värme när man kunde shunta upp lite mer på pannan eller vrida upp termostaten på elvärmen för att kompensera värme som läcker ut. Översyn av energibehovet har växt i takt med stigande olje- och elpriser. Därtill bidrar nu en intensivare miljödebatt, om växthusgaser och temperaturstegringen på jorden, till ett aktivare intresse för energifrågornas utveckling. Några som fått märka av det är de som jobbar på energirådgivningen i Falu kommun. Vi träffar Mattias Ahlstedt för att få veta lite mer. Större intresse för energifrågor Mattias bekräftar att energirådgivningen i Falu kommun, som funnits i ca 10 år, får allt fler frågor. De senaste fem åren har frågorna ökat markant på grund av energiprisernas utveckling. Sedan i somras får vi dessutom betydligt fler frågor om hur man löser energiproblemen där klimatfrågorna sätts i fokus. Gamla oljepannor är det inte många kvar av idag. De flesta av dem ersattes under förra året. De statliga bidrag man fick till denna omställning upphörde den 1 mars i år. Det som kommer nu är att ersätta uppvärmningssystem av typ direktverkande el. För det ges nu bidrag för installation av vattenburna uppvärmningssystem. Men det krävs att man samtidigt sätter in en ny värmekälla typ värmepump från jord, berg eller sjö fjärrvärme, eller biobränsleeldning (dock ej ved) Det är alltså för rörsystemet och radiatorerna man kan söka bidrag med 30% av materialkostnad och arbetskostnad. Bidraget är maximerat till kr per bostad. Arbetet skall vara slutfört senast Ansökan sker i två steg. Först skall planerad åtgärd godkännas som underlag för bidrag. Sedan söker man bidrag för redovisade kostnader. Skattereduktion ersätts av bidrag I övrigt finns bidrag kvar för installation av solvärme. Bidraget storlek bestäms av solfångarens storlek och hur mycket den producerar. Solfångarbidraget är maximerat till kr. Tidigare har de flesta bidrag erhållits i form av skattereduktion. Nu går man stegvis över till bidrag i form av kontanta medel efter prövad ansökan, uppger Mattias Ahlstedt. Nu utvecklas också nya byggkonstruktioner i kombination med bättre återvärmningsteknik, i så kallade passiva hus. Värmeåtervinningssystem i kombination med bättre dimensionerad isolering, fönster och dörrar gör att det krävs minimum av värmekälla för att hålla husen uppvärmda. I Göteborgstrakten finns flera hus byggda där resultaten nu följs upp. Ett sådant hus byggs nu också i Falun. Renovering av gamla hus kommer nu också med denna metod. Klimatskalet förbises ofta när fastighetsägaren bestämt sig för att investera i nytt värmesystem, menar Mattias Ahlstedt vid energirådgivningen i Falu kommun. Klimatskalet förbises ibland Många som kontaktar energirådgivningen har oftast redan bestämt sig för en lösning. Samtalet handlar då mest om att de vill få bekräftat att de tänkt rätt beträffande byte av värmekälla samt kontrollera om det finns bidrag att söka. I en del fall vore det mer lönsamt att se över klimatskalet i övrigt. Med bra fönster, rätt isolerade väggar och tak skulle det i många fall räcka med en mindre värmekälla. Att ta sig upp på vinden en kall dag kan t ex ge besked om isoleringen är dålig. Frost ovanpå isoleringen eller under yttertaket tyder oftast på att fuktig, varm luft läcker upp, menar Mattias Ahlstedt avslutningsvis. Ivar Jonsson 4 War välkommen kära Du... till oss på Carl Larsson-gården Öppet dagligen 1/5 30/9 kl Varje dag kl ordnar vi en familjevisning. Måleri i trädgården för barn under tiden 25/6 10/8 kl om vädret tillåter. Välkommen! tel Om-, till- och nybyggnad samt kakel-, klinker- och målningsarbeten Godkänd av Byggkeramikrådet Thomas Norberg Skuggarvsvägen 39, Sundborn Tel Tel, fax

5 Byggklara tomter i Sundborn Snart kommer ett 10 tal byggklara tomter att släppas på Sandsberg i Sundbornsby. Markchef Karin Eliasson på Falu kommun berättar att en avstyckning av 10 nya egnahemstomter är förestående på Sandsbergsområdet. Det blir en fortsättning på Tallvägen. I samband med avstyckningen kommer väg och VA-ledningsarbeten att utföras. Tomterna kommer att utbjudas till försäljning under maj juni månad. Priset för tomterna är ännu inte fastställda. Det skall beslutas av kommunstyrelsen under våren. Men ett troligt pris är att de hamnar i spannet mellan kr, uppger Karin Eilasson. Vidare finns fyra tomter på Olsarvet som tidigare överklagats men som beräknas bli avgjort inom den närmaste tiden, bedömer Karin Eliasson. I kommunen finns ett bostadsförsörjningsprogram som sträcker sig tre år framåt i tiden. Där framgår att den mark som är avsatt för flerfamiljshus på Sandsbergsområdet är tänkt att bebyggas med början under Kommunen kommer därför redan under 2007 att erbjuda och söka intressenter för byggande av flerbostadshus på det området, berättar Karin Eliasson avslutningsvis. SUNDBORNS NYTT NR 1 APRIL 2007 Ivar Jonsson Gräv- och lastmaskinarbeten. Dränering och isolering av husgrunder. VA-ledningar i mark, nyanläggning och reparation. Avloppsanläggningar. Tel , Fax Krister Andersson Box 215, Falun För en fuktig och fräsch kontaktlinskänsla från morgon till sen kväll Prova de NYA siliconlinserna utan kostnad (vi bjuder på provlinser) Du betalar endast för kontrollen! Boka tid på faluoptik.se eller ring Finns även som progressiva Falu Optik Gallerian Solrosen, Åsgatan 23, Falun

6 Nu är tid att bestämma dig Nu har du möjlighet att få ny infrastruktur indragit i ditt hem som ger billigare telefonräkningar, kabel-tv och billig bredbandsuppkoppling. Tveka inte anmäl dig! Boende i Sundbornsby och Danholn får nu en prioriterad möjlighet till stadsnätanslutning. Ett prioriterat erbjudandet som inte återkommer gäller för de som anmäler sig senast 31 maj. Diskussionerna som Sundborns s-förening initierade sensommaren 2006 om utbyggnad av stadsnät i Sundbornsby och Danholn närmar sig nu ett avgörande skede. Överläggningar i de arbetsgrupper som blev tillsatta hösten 2006 resulterade i fortsatta diskussioner med Falu Energi & Vatten AB. Du som bor inom avgränsade områden inom Sundbornsby och Danholn erbjuds från den 9 mars att anmäla dig för indragning av fiberoptisk anslutning till stadsnätet. Erbjudandet kvarstår till 31 maj. Uppnås tillräckligt antal anmälda, 60 % inom ditt område, utförs grävning och installation under 2007 med möjlighet till skattereduktion för kostnaderna. Vad innebär erbjudandet? Falu Energi & Vatten AB erbjuder fr o m den 9 mars alla boende i större tätorter inom Falu kommun att få ett fiberoptiskt stadsnät framdraget. Boende inom Sundborn, Danholn och Järlinden området i Falun är prioriterade områden, så kallade fokusområden, som kommer att få sin installation utförd under 2007 om tillräckligt antal anmälningar erhålles innan anmälningstidens utgång 31 maj. Fiberoptik är en ny teknik för att överföra bild och ljud via ljussignaler istället för med gammal teknik via gamla telefonledningar. Via detta stadsnät kan du få bredband, kabel-tv och telefoni till långt billigare kostnad än via telefonledningarna. 6 Falu Energi & Vatten AB tillhandahåller alltså fibernätet. Sedan kan du beställa telefon, kabel-tv och bredband av valfri tjänsteleverantör till betydligt billigare pris än du får betala idag. Du kan beställa var och en av dessa tjänster från valfri leverantör som är seriös och godkänd att komma in på stadsnäten. Falu Energi & Vatten AB har nu även gått med i 3 S som är en samorganisation för stadsnätägare för att åstadkomma fördelaktiga avtal med tjänsteleverantörer. Det innebär att vi får många fler tjänsteleverantörer att välja bland, som ger oss billigare tjänster Vad kostar anslutning till stadsnätet? Falu Energi & Vatten AB har nu helt infört en anslutningsmodell som tillämpas på många andra större tätorter i Sverige, bl a i Västerås och tillämpar även samma prisupplägg. Priset för anslutning är kr. I det priset ingår framdragning av fiber inkopplat och klart till insidan vägg i huset inklusive mottagningsbox, men exklusive grävning på egen tomt samt håltagning i hus. Till det priset tillkommer en serviceavgift på 20 kr per månad för underhåll av mottagningsbox och fiberledning. Vårt erbjudna pris på kr i anslutningsavgift i kombination med en nätavgift på 175 kr per månad som vi offererades föregående år står fortfarande kvar som alternativ för oss. Du kan alltså välja anslutningsmodell, en dyrare utan nätavgift alternativt, en billigare med nätavgift. Vi i Sundbornsby och Danholn är alltså de enda inom Falu kommun som har dessa båda prisalternativ att välja mellan. Genom Falu Energi & Vatten AB:s samarbete med Handelsbanken kan förmånliga avbetalningsvillkor erbjudas för anslutningsavgiften för de som inte vill betala allt med en gång eller lösa det med sin egen bank. Vad skall jag välja? Bestämmelserna om skattereduktion för utgifter för bredbandsanslutning fram till anslutningspunkt har förlängts att gälla fram till Skattereduktion medges för 50 % av kostnaden över kr. Maximal skattereduktion som kan erhållas är kr. Falu Energi & Vatten AB har kontrollerat att deras anslutningskostnad är godkänd som underlag för att ansöka om skattereduktion. Nettokostnad efter skattereduktion blir därför kr om man väljer kronorsalternativet. Arbetsgruppernas rekommendation är därför att välja kronorsalternativet. Därmed slipper man den månatliga nätavgiften på 175 kr per månad. Dessa pengar kan istället läggas i den månadsavgift som man får betala om man väljer att låna till anslutningskostnaden. Varför skall jag anmäla mig nu? Först! Sundbornsby och Danholn prioriteras under Missar vi den möjligheten går vi miste om skattereduktion om den försvinner vid kommande årsskifte och får därigenom en betydligt dyrare och senare anslutning. Erbjudandet kr respektive vårt alternativ kr beräknas kvarstå endast detta år. Därefter uppges att priset sannolikt måste höjas genom ökade kostnader.

7 Sundbornsby respektive Danholn är indelade i tre områden. Uppnås inte 60% intresse inom ditt område skjuts framdragningen av stadsnätet på framtiden inom just ditt bostadsområde. En enskild efteranslutning kommer att bli betydligt dyrare enligt Falu Energi & Vatten AB. Offererade priser bygger på att man kan begränsa kostnaden för grävning genom gemensam framdragning. Stadsnätanslutning medger helt andra kommunikationsmöjligheter. Huset blir mer eftertraktat vid försäljning och höjer fastighetsvärdet. Att tänka på inte mist för äldre och andra som går i säljartankar. Tveksam finns någon jag kan fråga? Båda arbetsgruppernas ledamöter står till förfogande för besvarande av frågor så långt vi kan. Du kan kontakta någon av nedanstående personer Kontaktpersoner Sundborns by Kjell Östberg mob tel Klas Frieberg tel mob tel Ivar Jonsson tel , mob tel Kontaktpersoner Danholn Inger Wahlman tel , mob tel Hans Eriksson tel , mob tel Björn Eggeblad tel , mob tel Ivar Jonsson tel , mob tel Sammanfattningsvis kan summeras att vi i Sundbornsby och Danholn fått en unik möjlighet till omställning till en ny infrastruktur som många andra kommer att få vänta på och kanske betala betydligt mer för. Från s-föreningen som initiativtagare och Hembygdsföreningens framtidsgrupp som klivit in och deltar gemensamt i arbetet ser vi att det är en möjlighet som vi inte får missa. Det handlar inte minst om framtid och utveckling i Sundbornsby och Danholn. Ivar Jonsson Fina skidspår på åkrarna Återigen ett stort tack till Per-Erik Sandberg, som varje vecka, när snötillgången varit tillräcklig, kört skidspår på åkrarna runt Hobborn, Lisselhaga, Löfnäs och byn. Han har också haft bevakning på spåret över sjön och stängt av när isen varit svag. Det har varit besvärliga förhållanden denna vinter med mycket stöp. Stor uppskattning från alla som gnott runt i fina spår. Både stora och små, unga och gamla, snabba åkare och mera trivselåkare. Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst 50 personer Stora salen högst 150 personer sittande gäster Kontakta Peter Andersson MODIGA LOTTA Målarbacksvägen 12, Sundborn (Bakom OKQ8-macken) Dam- och herrkläder finns att prova Beställning gör sedan direkt i butiken. Välkommen! Butiken öppen: Måndagar Lotta Jonsson

8 30-årsjubilerande Sundbornskören och Gubbôle Gille Gubbôle Gille. Det finns ett gammalt ordspråk som säger, att musik ädla känslor föder. Det stämmer mycket bra på allt som Sundbornskören och Gubbôle Gille givit av glädje och gemenskap tillsammans och för andra under tre decennier. När det är allsångskonsert i Folkets Hus och julkonsert i kyrkan, då är det verkligen fullsatt. Så visst stämmer det! Scenerna har varit många genom åren. Inga för stora och inga för små. Det har varit i grönskan i Stortäkta, Folkets Hus i Karlsbyheden, kyrkan, vänortsbesök i Joutseno, landshövdingens residens i Falun, Bergslagssalongen med lussefirande, lasarettet, köpcentrum i Stockholmstrakten, Stora Stöten i gruvan, när Stora firade 700 år och inte minst Risholnsgården med trevligt midsommarfirande, då Gun Nygren glädjefyllt leder danslekarna. Dessutom radio- och TV-inspelningar och egna skivinspelningar. I samarbete med Karl-Ingemar Perstad gjordes två TV-program från Sundborns kyrka. Dessutom ett sommarprogram som spelades in vid Carl Larsson-gården och i Karlsby fäbodar, där Mats Paulson och Rune Pär Olofsson medverkade. Alla har kunnat vara med från 7 år och uppåt. Idag är den yngsta 7 år och Lumsviks Svea är äldst med sina 90 år i sommar. 8 Starten för 30 år sedan Men hur började allt en gång? Hur kom ni på idén? Frågan ställs till Kerstin Hermansson, Marianne Larsson och Gun Nygren, som har varit de drivande krafterna under alla åren. Det var skolkören som var grunden från början. Sedan fick jag en förfrågan från Svea Stenberg, om jag inte kunde leda en sånggrupp hos PRO. Så blev det så småningom en kör med namnet Sundbornskören, säger Kerstin. I Gubbôle Gille har Holger Andersson, Margit och Tore Källgren samt Alvar Källgren varit med från början, säger Kerstin. Dessutom våra barn Malin, Mia och Nena, som nu tar med sina barn. Positivt att flera generationer kan ha roligt tillsammans och spela och sjunga. Kerstin sökte vissamarbete Ni har sedan länge samarbetat med sångaren, musikern och kompositören Mats Paulson. Hur hittade ni varandra? Jag tyckte, att hans visor passade för oss och att han borde komma hit och sjunga med oss, säger Kerstin. Jag ringde till hans manager och framförde min önskan. Ingenting hände. Tiden gick. Ingenting hände. Då bestämde jag mig för att ta direktkontakt med Mats. Det visade sig då, att han aldrig fått frågan, för managern var också ackompanjatör till Mats och honom var vi inte alls intresserade av. Vi kunde ju spela själva. Men Mats kom med glädje och det har lett till ett långt och nära samarbete under 20 år. Sången om sommaren är tillägnad sundbornsbarnen. Den fanns även med i tidningen Lyckoslanten. Sundbornssviten är också tillägnad Sundborn, så Mats kärlek till orten och människorna han mött här är stark. Dessutom har flera personer tillägnats egna låtar. Säkert ett 30-tal. Men Tord Gummesson. Hur kom han in i bilden? Både jag och Marianne var lärare i skolan. Jag tyckte, att det behövdes litet förnyelse av skolsångerna. Sagt och gjort. Jag kontaktade Tord. Det har sedan dess sjungits många av hans sånger, berättar Kerstin. Samtidigt ville Tord Gummesson ha med Kerstin i en testpanel som prövade hans sånger och om de passade i skolan. Gummessons musik fanns också med i repertoaren, när vi deltog i säsongens invigningskonsert i Dalhalla, berättar Kerstin.

9 Mats Paulsson. Sedan ville Margareta Dellerfors ha oss med i Dalhalla flera gånger, men jag tyckte inte att upplägget av konserten passade oss, så jag tackade nej. Så var det slut med den kontakten. Vänortsbesök Fotoalbumen åker fram på bordet och Marianne, Kerstin, Gun, Erik och Göran berättar livfullt om många konserter och vänortsbesök och vad mycket roligt man haft. Vi var till Joutseno, Sundborns vänort i Finland, två gånger. Vi var många, som reste i två bussar och bilar, berättar Gun och Marianne. Tänk när vi lagade korv med mos på stadion i Lahtis och några amerikanska besökare också ville smaka! Sångframträdande i Konserthuset En fortsättning på samarbetet med Tord Gummesson blev också, att vi medverkade i en Världsnaturfondens miljömusikal på Konserthuset i Stockholm, där åhörare fanns i salongen och även kungen och drottningen. I konserten deltog Lars Berghagen och kapellmästare Kjell Öhman. Välbekanta personer i allsångsprogrammen på Skansen. De har också uppträtt tillsammans med Sundbornskören och Gubbôle Gille. Det var 1988 och då var sång- och musikverksamheten som allra störst. Den är minsann inte så liten idag heller med 80 sångare och musikanter i alla åldrar! Lasse Berghagen i 700-årsfirande i gruvan och dans kring granen 1988 firade Stora 700 år. Där uppträdde Lars Berghagen med sin show i Stora Stöten. Då ville han ha några som körade åt sig. Frågan gick till Sundborn. 50 flickor och pojkar ur dåvarande URKkören i Sundborn var med på scenen. Inför entrén ropade Lars Berghagen till Kerstin: Du morsan, hur gör vi? Svaret blev: Sjung. Det fungerade jättebra och det blev ett fint minne för sundbornsaktörerna. Säkert för Lars Berghagen också, för efteråt sa han: Släng dig i väggen Lönnå! Programmet Dans kring granen sändes varje julafton i radion med Bengt Polo Johansson som programledare. Där var vi med, berättar Gun, Kerstin och Marianne. Polos kommentar var, att det var ett av de bästa danskringgranenprogrammen. Så har vi varit med i TV:s konstprogram från Carl Larsson-gården med Ragnar Dahlberg som programledare. Tveksamhet med dragspel i kyrkan Sedan ett antal år tillbaka ger Sundbornskören och Gubbôle Gille julkonsert i kyrkan. Som många vet spelas det även dragspel i Gubbôle Gille. Det var förr inte riktigt lämpligt med dragspelsmusik i kyrkan. Så det var inledningsvis många tveksamheter. Det var Arne Nordlings förtjänst att vi tog oss modet att genomföra den första konserten, säger Kerstin. En av våra dragspelare visste ändå inte om han vågade. Vid den första konserten var det också två besökare som lämnade kyrkan! Det är litet svårt att förstå idag. Men ett strängt regelverk har rått i kyrkan. Gun Nygren, Marianne Larsson och Kerstin Hermansson har varit de drivande kraftena genom åren. Främre raden: Julia Sjögren 7 år, Svea Eriksson, Ingalisa Zetterberg, Lovisa Sjögren 6 år. Bakre raden: Madeleine Fröbom, Annika Wetterskog, Hanna Englund. Under senare år är det fullt med folk både från Sundborn och tillresande, när det är julkonsert. Idag tänker väl ingen på att dragspel inte passar sig i en kyrka. Jubileumsår och kommande framträdanden Vad händer framöver under jubileumsåret? Det blir jubileumskonsert den 2 juni med Mats Paulson och hela gänget. Sedan fortsätter vi med det vanliga programmet. Vi har övningar på tisdagskvällarna, där den sociala samvaron är betydelsefull. Både att sjunga och spela, men även att dricka kaffe med Guns bakverk och prata med varandra. Att gamla och unga träffas tillsammans har ett stort värde. Men vi märker att de yngre tvingas splittra sin tid mellan så många aktiviteter, att det blir svårt att hinna med att delta på tisdagarna. Annars återkommer allsångscaféet vår och höst. Sedan har vi valborgsmässoafton och midsommarfirandet vid Risholnsgården, som blivit en uppskattad tradition för hela Danholn. Så blir det jul igen, berättar Gun, Marianne och Kerstin. Som läsaren märker, ligger man inte på latsidan. Det kommer säkert ännu flera aktiviteter. Den sammanhållande länken i alltihop är sång, musik, glädje och gemenskap. Vi önskar hela sång- och spelgänget lycka till med 30-årsfirandet. Britt Källström 9

10 Göranssons blir färgstarkare Colorama har ersatt Göranssons glada färghandelsskylt i Danholn. Företaget tar upp konkurrensen mot lågpriskedjorna och breddar nu med varor och kompetens. Vi träffar ägaren Mikael Göransson med frågor om vilka förändringar som är på gång. Mikael berättar: Företaget Göranssons har tidigare varit med i Färgtemakedjan för att kunna komma åt samordnade inköpsavtal. Det har varit en organisation för i första hand Nordsjö färg. Men det sker en hel del förändringar inom branschen varför vi måste vara med i utvecklingen. Det råder just nu en stor turbulens med större konkurrens på marknaden för områdena färg, tapeter och golv. I USA och Danmark är färghandlarna med stor service mot konsumenterna på väg att försvinna. Utvecklingen går mot samma trend i flera andra länder i Europa. Stora varuhuskedjor och byggshoppar marknadsför numer färger och golv till lågpriser. Vi måste därför bli effektivare för att möta den konkurrensen. Mikael Göransson. Färgkedjorna Färgtema och Spektrum går nu samman för att kunna erbjuda ännu konkurrenskraftigare priser genom färgfackhandeln. Tillsammans med danska färgkedjan Farvebasen och norska färgkedjan Farveriket blir sammanslutningen inom Colorama Skandinaviens största färghandelskedja. De samordnade fördelar som det ger måste vi ta vara på för att kunna utvecklas, menar Mikael Göransson. Företaget Göranssons Färg AB finns kvar på samma sätt som tidigare men vi uppträder nu under det gemensamma arbetsnamnet Colorama. Anslutningen till Colorama-kedjan ger oss bättre inköpsavtal, möjlighet till gemensam annonsering, gemensamma IT-lösningar och utbildning. Effektivisering som helt kommer kunden tillgodo. Vi kommer nu att satsa på att bredda vår servicekunskap och kunna erbjuda helhetslösningar även med hembesök. I likhet med inredningsprogrammen på TV kommer vi även att vara behjälplig med att bygga miljöer. Som alternativ till hämtning av en färgburk från en pall, dit utvecklingen är på väg, vill vi även i fortsättningen vara ett företag som kan erbjuda lite mer service, avslutar Mikael Göransson vårt samtal. Ivar Jonsson har blivit Colorama Sundborn! Svenskt kvalitetsgolv! Tarkett Trägolv Ek Rustik 3-stav 14 mm ord. pris 455: /kvm 298:-/kvm Brett sortiment av byggmodeller och tillbehör! Bilar Flygplan Motorcyklar m m. Utanmyra 50, Sundborn. Tel

11 Skolfastighetsplan En ny skolfastighetsplan håller på att utarbetas, som övergripande beskriver hur lokalförsörjningen av skollokaler, från förskola till år 9 i grundskolan, skall ske. Utifrån den information som vi har idag gällande främst elevunderlag och prognoser om framtiden samt den kunskap som finns om lokalerna, t ex elevkapacitet, tekniska status och hur väl lokalens utformning svarar mot skolverksamhetens krav. Det senare ger möjligheter att bedöma behovet av åtgärder i fastigheterna (innemiljö och utemiljö) i underhåll respektive investeringsåtgärder. En sådan strategisk plan finns beslutad av kommunfullmäktige sedan 1999 men är i många delar inaktuell då förutsättningar har förändrats. Därför startades arbetet med att göra en ny skolfastighetsplan i februari 2006 med målsättning att ta fram en första rapport omkring årsskiftet 06/07. I arbetet med att ta fram planen sker en kartläggning och analys för att sedan resultera i olika förslag på lösningar för politiska beslut. Denna kartläggning presenterades vid skolnämndens sammanträde Den nya planen skall bli en levande verksamhetsplan som löpande revideras och förändras i takt med att förutsättningarna förändras. Skolfastighetsplanen kommer säkerligen att diskuteras ett bra tag framöver, bland alla intresserade, innan man kan fatta beslut. Carin Gustafsson (s) Ledamot skolnämnden Textil åter på Bullertäppan För några år sedan bodde familjen Rogberg på Bullertäppan. Det är det lilla huset i romantisk Dalastil på Målarbacksvägen 12. Gunilla Rogberg var känd för sitt intresse för textil och hade även vävkurser i det lilla annexet på Bullertäppan. Sedan något år bor nu ett yngre par Ulf Johansson och Lotta Jonsson på Bullertäppan. Lotta har sedan en tid tillbaka öppnat försäljning av dam och herr kläder i annexet. Så nu kan Bullertäppan åter förknippas med textil fast nu i färdig form. Hyttstugan Restaurang & Café Öppet dagligen 1 maj 30 september Välkommen! önskar Lena & Leif med personal Tel Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Återförsäljare för reservkraft Greenpower Säkrar värmen för vintern vid strömavbrott. Hög kvalité, fungerar även för värmepumpar Bröllop & Konferens Bed & Breakfast Kick offs & Events 11

12 Uppgradering värmesystem hetast Vi beräknar att kostnaderna för uppvärmning reduceras med ca kr per år genom den värmepump som installerats i Karlsbyhedens Folket Hus, berättar Inge Hansson. Energifrågorna kommer allt mer i fokus. Många bestämmer sig för att förbättra eller byta sina värmesystem. Installationsbranschen går snart för högtryck. Vi närmar oss nu snabbt den varmare årstiden. Många som övervintrat med sitt gamla värmesystem där kostnaderna drar iväg funderar nu starkt på att göra något åt de stigande kostnaderna. En som märker av det är Inge Hansson som driver företaget Sanitet & Värme i Karlsbyheden. Vi frågar honom om vilka råd han har att ge till dem som går med tankar på åtgärder för att begränsa de stigande uppvärmningskostnaderna. Inge berättar att han de senaste åren utfört allt fler jobb där gamla värmekällor bytts ut mot nya system. Finns en relativt fräsch värmepanna som är effektiv kan en komplettering med pelletsvärmare vara ett billigare alternativ. Men handlar det om byte av hela pannan är det ingen tvekan. Då är mitt råd att byta till en värmepump, menar Inge. Oljepannor och tankar åker ut Vi har slängt ut allt fler gamla värmepannor och oljetankar de senaste fem åren berättar Inge. Med vi, inbegriper han även sin byggutbildade son Mattias som nu 12 klivit in i verksamheten i takt med att de får allt fler jobb. Det är de kraftigt ökade oljepriserna i kombination med hårdare krav på besiktning av oljetankar som drivit på utmönstringen av de gamla oljepannorna. Dessutom har man fått en skattereduktion när man investerat i åtgärder för att komma bort från oljeberoendet. Men denna subvention upphörde från 1 mars i år. Vattenburet I stället kommer nu bidrag för att installera vattenburna värmesystem där direktverkande elvärmesystem ersätts. Nu finns även lösningar som innebär att värmerören kan installeras dolda i speciella socklar så man slipper utvändiga rör om det inte finns en källarvåning så rören kan dras där. Det viktigaste när man funderar på övergång till nytt uppvärmningssystem är att först titta på om tidigare rörsystem och radiatorer klarar värmebehovet med 55 grader. Så kallat lågtempererat system. Vi tittar på radiatorernas storlek. Oftast räcker de till. I något fall har vi fått komplettera med en radiator eller byta till en större. Vi tittar även på om det finns riktiga fönster så kallras kan undvikas. Ytterdörrar och husets kondition i övrigt får också vägas in. Sedan kommer valet av ny värmekälla. Råd till villrådiga Värmepump ger en kraftig reducering av driftskostnaderna, menar Inge och visar installationen på Karlsbyhedens Folkets Hus. Där har sommaren 2006 installerats en tvåstegs värmepump som ger 30 kw. Två pumpsteg som vardera ger 15 kw. Tidigare förbrukning har legat på ca kbm olja varje år. Vid ett oljepris som överstiger kr kbm idag så hade kostnaden uppgått till ca kr. Av kalkylerna som ser ut att hålla väl kommer kostnaden nu att uppgå till ca kr per år för värmepumpens drift samt nätt en kbm olja för spetsvärmetillskott med den gamla oljepannan under de kallaste dygnen. Det är en kraftig besparing. Villaägare som bytt ut sitt gamla värmesystem mot värmepump kan även berätta om kraftiga reduceringar av sina uppvärmningskostnader. För de som inte har bestämt sig om de skall satsa på pellets eller värmepump är därför vårt råd helt klart värmepump. Den fordrar ett minimum av skötsel i förhållande till ett pelletssystem. En klar fördel, avslutar Inge vårt samtal. Ivar Jonsson

13 Smålägenheter i centrala Sundborn Sundborns s-föreningens har sedan en tid tillbaka strävat efter att få boendealternativ för bl a äldre och yngre i Sundborn genom att bygga fler hyreslägenheter. En motion från Carin Gustafsson om byggande av fler hyreslägenheter fick ett positivt gensvar i kommunfullmäktige. I den nya planen för Sandsbergsområdet finns nu mark avsatt för flerbostadshus. Nu jobbar vi vidare uppger Britt Källström, ordförande i s-föreningen. Nästa steg blev att få intressenter att bygga. Kopparstaden deltar sedan föregående år i ett försöksprojekt att bygga med träteknik. Med de kulturella anor som finns kring Falu rödfärg och trähusen i Sundbornsby lät trähusprojektet intressant. Vi träffade därför VD Per Nyberg vid Kopparstaden förra sommaren för att få lite mer information och för att få Kopparstaden intresserad av att bygga i Sundborn. SUNDBORNS NYTT NR 1 APRIL 2007 Byggstart är planerad under 2008 på flerbostadshustomten på Sandsberg. Vi frågar därför Per Nyberg om Kopparstaden har hunnit få med Sandsbergsområdet i sin planering för kommande byggobjekt. Per Nyberg berättar att de varit ut och tittat på tomten som ligger mycket fint. Hur långt de kommit med planering för kommande byggande kan han däremot inte säga idag. En ny styrelse har blivit tillsatt efter valet där 9 nya ledamöter tar plats. Den nya styrelsen bör först få enas om framtidsplanerna innan han går ut med några besked. Den nya styrelsen behandlar den maj Kopparstadens planering för det kommande byggandet. Per Nyberg berättar emellertid att en ombyggnation snart kommer att påbörjas av de gamla bibliotekslokalerna och distriktssköterskemottagningen i centrala Sundborn. Eftersom dessa lokaler stått outnyttjade en tid har Kopparstaden nu beslutat bygga om dem till små lägenheter. Ändå en positiv nyhet för er, i er strävan att få fler lägenheter i Sundborn, avslutar Per Nyberg vårt samtal. Ivar Jonsson Falu kommuns Landsbygdsgrupp Landsbygdsgruppen i Falu kommun arbetar med att ta fram en ansökan för att kunna göra ett EU-projekt (Leader-projekt) som skall medfinansieras av kommunen. Mer information kommer när det beslutats om eventuella samarbetspartner och vilken inriktning det skall ha. I det kommande Leader-projektet skall beslutsgruppen bestå utav: 1/3 offentlig, 1/3 näringsliv och 1/3 ideell sektor. Landsbygdsgruppen består idag av: Helena Lindström fap Centrum (tidigare Vika), ordförande Carin Gustafsson (s) Sundborn Jean-Francois Loise (m) Vintjärn Karin Jacobson (s) Liljan, Falun Kerstin Svärd (c) Uvnäs Karin Almqvist Perérs adjungerad. Landsbygdsutveckling/Näringslivskontoret. Mobil Telefon/Fax

14 Sundborn väl representerat i Faluns beslutande församlingar Carin Gustafsson, s Christina Knutsson, s Susanne Norberg, s Anders Samuelsson, m Anders Hedenmark, fp Ann Christine Wiborg, fp I valet i höstas lade vi vår röst på de olika partierna, som kandiderade till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Visst personval var det väl också, även om det inte är så framträdande. Inför det nya året utsåg fullmäktigeförsamlingarna ledamöter i olika nämnder och styrelser. Här nedan kommer en uppräkning av representationen från Sundborn. Om du har någon fråga eller idé som du vill diskutera, är det bara att höra av sig till resp person. Ingenting är för stort eller för litet. I Kommunfullmäktige finns: Carin Gustafsson, Christina Knutsson och Susanne Norberg, alla s. Anders Samuelsson representerar moderaterna. Samtliga boende i Sundbornsby. Anders Hedenmark är ersättare för folkpartiet och bor i 14 Jan Erik Vestlund, s Birgitta Gradén, s ENGKVIST TAXI & BUSSAR Sundborn Falun Suzanne Lazar, s Torsten Sundén, c Bild på Bengt-Åke Henniger, m, saknas. Fonsnäs samt Bengt-Åke Henniger, m och hemmahörande i Danholn. Går vi sedan till de olika nämnderna och styrelserna hittas följande ledamöter: Skolnämnden Anders Samuelsson, m 1:e v ordförande Carin Gustafsson, s Carin är även ledamot av Landsbygdsgruppen. Aktuella frågor där är service, utveckling mm i centrums omland. Viktigt även för Sundborn. Miljönämnden Barbro Norman, s hemmahörande i Måskarlsänget (vackert namn), Lövänget Socialnämnden Christina Knutsson, s Omvårdnadsnämnden Susanne Norberg, s Ann-Christine Wiborgh, fp, Löfnäs, ersättare Byggnadsnämnden Jan Erik Vestlund, s, Sundbornsby, ersättare Kulturnämnden Birgitta Gradén, s, Karlsbyheden, ersättare Trafik och fritidsnämnden Anders Hedenmark, fp, ersättare Tittar vi sedan på hur det ser ut i landstinget, hittar vi följande företrädare för Sundborn. Landstingsfullmäktige Anders Samuelsson, m Suzanne Lazar, s, Sundänget Kjell Gustafsson, s Barbro Norman, s Ersättare är Torsten Sundén, c, Karlsbyheden och Kjell Gustafsson, s, Sundbornsby samt Barbro Norman, s. Letar man sedan vidare i nämnder och styrelser, noteras att Anders Samuelsson finns i patientnämnden. Till honom kan man vända sig, om man har synpunkter på sjukvården. I Kulturnämnden är Suzanne Lazar ersättare. Barbro Norman är ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Falun. Kjell Gustafsson är ledamot av Folkrörelserådet, där beslut tas om stöd till bl a folkrörelserna och studieförbunden. Torsten Sundén är också med i ledningsgruppen för projektet Kulturfyr i Falun. Både Torsten och Kjell Gustafsson är också nämndemän i Falu Tingsrätt.. Det finns ytterligare uppdrag som inte är nämnda här, men återfinns på kommunens och landstingets hemsidor. Kan konstateras att Sundborn kan synas väl i de beslutande församlingarna. Nästa SundbornsNytt kommer till midsommar

15 Kokar rött som förr Folk förleddes tro att tillverkningen upphört genom vilseledande rubrik i Falu Kuriren. Men kokeriet är i full gång. Göranssons rödfärg finns fortfarande på marknaden. Rödfärgen från Göranssons kokeri har blivit en välkänd husfärg i vår röda stugkultur i Sundborn. Den är använd och omtyckt långt över hela landet. Men en felaktig rubrik i Falu Kuriren har fått många att tro att rödfärgskokningen har upphört i fabriken efter Utanmyravägen. Kunder i butiken blir förvånad eftersom de uppfattat att vår tillverkning upphört. Det har skadat vår verksamhet på så sätt att många tror att vi inte längre tillverkar rödfärg, menar Mikael Göransson som driver fabriken. Falu Rödfärg varumärkesskyddad För något år sedan byggde Stora ett eget rödfärgskokeri i anslutning till rödfärgsverket i Falun. Där utvecklade och tillverkade de lite mer udda nyanser av rödfärgen förutom tillverkningen av den traditionella rödfärgen. Göranssons hade vid den tidpunkten sedan tidigare ett vittgående och nära samarbete med Stora som båda parter drog nytta av. Längre tillbaka fanns många rödfärgstillverkare. Men Stora har varumärkesregistrerat begreppet Falu Rödfärg. Precis som för Falukorven finns krav på innehållet i Falu Rödfärg. År 2005 sades alla licenser upp med motiveringen att man ville stärka varumärket och få färgen tillverkad helt enligt samma recept hos ett färre antal tillverkare. Ett mindre antal tillverkare licensierades för att fortsättningsvis tillverka den varumärkesskyddade färgen Falu Rödfärg. Licensierad och egna produkter Idag finns fyra kokerier som har licens att tillverka Falu Rödfärg, varav vi är en av dem. Vi tillverkar mellan ton Falu Rödfärg i sprutkvalité varje år. Men licenskravet gäller enbart för varumärket Falu Rödfärg. Ingen kan förbjuda oss att tillverka Göranssons Rödfärg eller rödfärg som marknadsförs under andra namn. I dag tillverkar vi tre egna rödfärgsprodukter i handstrykningskvalité. Det är Göranssons Rödfärg, Colorama Rödfärg och Kopparbergs Pigment, uppger Mikael. Härutöver tillverkar vi rödfärg för andra samarbetspartners. Vår rödfärg finns därför på marknaden under ett antal olika varumärken. Det är därför sorgligt att journalisten trots vår dementi satte in rubriken Slutkokat hos Göranssons i Falu Kuriren vilken fått många att tro att de inte kan köpa rödfärg kokad hos Göranssons längre, menar Mikael. Stugfärgen från Sundborn kvar Vid besök i kokeriet får jag klart för mig att Göranssons produktion av rödfärg idag är större än den varit tidigare år. Mellan ton rödfärg kokas. Det ger arbete åt två heltidsanställda och en säsongsanställd utöver det arbete Mikael bidrar med själv. Utan Falu Kurirens vilseledande rubrik kunde produktionen ha varit ännu större, menar Mikael Leif Hellsén och Mikael Göransson ser till kokningsprocessen vid rödfärgskokeriet i Utanmyra. Mängden rödfärgsburkar på travar är imponerande stor. En utbyggnad av 350 kvm lagerhall kommer att ske inom kort. Så rödfärgskokningen lever i högsta grad kvar vid rödfärgskokeriet efter Utanmyravägen. Vi kan med andra ord bevara vår röda stugkultur med färg kokad på hemmaplan eller hemkokad om man får använda det ordet. Storsveden Ivar Jonsson 15

16 16 SUNDBORNS NYTT NR 1 APRIL 2007

Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion

Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion I Huset Fjärrvärmeområde Erbjudande till Hälsingberg Färdig installation: Anslutning fjärrvärme Värmeväxlare Vattenburet värmesystem Stadsnät Fjärrvärmepriser

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också!

Stadsnätet. Påminnelse! Anslut ditt hus till. 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Påminnelse! Anslut ditt hus till Stadsnätet 40 % av husägarna i Sjöskogen har bestämt sig. Vi vill ha fiber! Beställ du också! Kontaktpersoner Björn Antonsson Johan Kraft Riktigt bredband hemma Gästabudstadens

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bredband Mogata Ekonomisk förening

Bredband Mogata Ekonomisk förening Bredband Mogata Ekonomisk förening Vad har hänt? Bildade föreningen Bredband Mogata ekonomisk förening 19 december 2013 Bildat en områdesorganisation med ansvariga Skaffat bankkonto och bankgiro Projektering

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom 9nyheterna r r 50-årsjubileet Bredbandsavtalet Radiatorer Dessutom gratisgratisgratis 19NYHETERNA No 2-2012 Ordföranden har ordet En pigg 50-åring! av Kjell Sunnerud I det här numret av 19nyheterna finns

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen Fiber i Svartå Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen 2 2012-11-26 TeliaSonera som kommunikationsoperatör Regeringens bredbandsmål

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse

Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse Innehåll sidan Ordförande har ordet... 1 Anslagstavlan 2 Nyinflyttade m.m 3 Långnäs IdéEllas styrelse 2006.. 4 Ordförande har ordet... Hej igen! Då var det åter dags med några rader igen På årsmötet 2006-03-12

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Medlemsdokumentation

Medlemsdokumentation RGSS (Rackeby, Gösslunda, Strö, Skalunda) Bredband Ekonomisk Förening Medlemsdokumentation Syftet med denna förening är att boende i Rackeby, Gösslunda, Skalunda & Strö skall kunna ansluta sina fastigheter

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Anslut ditt hus till. Stadsnätet

Anslut ditt hus till. Stadsnätet Anslut ditt hus till Stadsnätet Gästabudstaden har beslutat att inleda projekt Lästringe-Vedaån. Detta genom att erbjuda anslutning av fastigheter i Lästringe samhälle och Kvegerö-Granlund innan projektstöd

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer