SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Grupp 3 - Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese ME109A, Produktionsledning - Media 4 december 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Avgränsningar inom uppgiften... 3 Avgränsningar inom gruppen... 4 Syfte och mål... 4 Internt... 4 Externt... 4 Omfattning och strategi... 5 Tidsplan... 5 Organisation... 6 Arbetspaket... 6 Digital kommunikation... 7 Extern kommunikation... 7 Genomförande... 7 Arbetssätt... 7 Svårigheter... 8 Ekonomiska aspekter... 9 Juridiska aspekter Resultat Arbetet inom gruppen Erfarenheter och iakttagelser Utvärdering av pitchen Dokument och bilagor av 17

3 Inledning För tre månader sedan fick vi i uppgift att förbereda ett bröllop. Önskemålen var att vi skulle skapa ett bröllop för 80 personer, den 20:de September 2014, med mycket fokus på natur och ekologi. Paret önskade att få gifta sig i Söderåsens nationalpark och de ville gärna vigas av brudens far. Vi fick en budget på 250,000 kronor och under förberedelsernas gång hade vi nästan ingen kontakt med brudparet då de var på en resa i Sydamerika. Vi tillhandahöll däremot en beskrivning av paret och deras barn, och skulle utefter denna skapa det bröllop paret alltid önskat sig. Det var upp till oss att lösa detta på bästa möjliga sätt och lyckas sälja in oss på den slutliga pitchen för att bli anställda av brudparet och få genomföra detta bröllop. Bakgrund Avgränsningar inom uppgiften I uppgiften så fick vi en del avgränsningar. Vi fick en budget på 250,000 kronor, ett krav på att dem ville ha 80 gäster och dem ville gifta sig den 20 september Vi fick vägledning genom kundens önskemål. Dem ville gifta sig på Söderåsens nationalpark, ha ett naturnära bröllop samt ekologisk och närodlad mat och dryck. I våra personas fick vi fram information som exempelvis att paret var naturmänniskor. Detta skapade ytterligare avgränsningar då vi kunde utesluta ett pampigt bröllop och istället satsa på ett mer simpelt och jordnära. Vi anpassade bröllopslokalen och dekorationerna utefter vad vi trodde skulle passa dem. En annan avgränsning var att vi enbart arbetade kunde bruka envägskommunikation med brudparet. Detta ställde till med problem då vi fram till pitchen blev tvungna att ta göra antagande utifrån den information vi fått om brudparet. Vi hade inte möjlighet att kontrollera att exempelvis platsen passade dem, innan det var införsäljning. 3 av 17

4 Avgränsningar inom gruppen Eftersom alla gruppmedlemmar inte bor i Malmö skapades även där en avgränsning med att exempelvis ses länge på kvällarna eller på helger. Vid vissa tillfällen har tågen varit inställda vilket har medfört att alla inte kunnat närvara på de inbokade mötena. Medlemmarna har även varit lediga olika tider på dagen då alla har andra arbetsuppgifter utöver projektet Somliga arbetar även extra. Detta har avgränsat oss då det ibland vart svårt att hitta tider då alla kan ses. Redan i startskedet var vi tvungna att komma överens om från första början var hur mycket tid vi tänkt lägga på projektet. Vi var tvungna att avgränsa antalet timmar till detta arbete, då vi inte blivit tilldelade projektet. Vi räknade med att 8 timmar per vecka var rimligt för att åstadkomma en bra slutidé som är anpassad till kunden. Syfte och mål Internt Det interna målet med projektet var att skapa en slutprodukt som kunden ville arbeta vidare på. Ytterligare mål var även att bli betygsatta, kunna samarbeta på ett bra sätt, lära oss hur man inom en projektgrupp kommunicerar effektivt, lära oss hur man skapar en bra och hållbar budget, lära oss hur man planerar, samt få insikt i hur man arbetar med ett projekt. Extern Att skapa en naturnära, mångkulturellt och familjärt bröllop för upp till 100 gäster där närodlad och ekologisk mat ligger i hög prioritering, vilket vi ansåg var nyckeln till en nöjd kund. Vi ville även tillgodose kundens önskemål samt genomföra ett lyckat bröllop för gäster, brudpar samt för vårt företag. 4 av 17

5 Omfattning och strategi Utefter våra personas skapade vi en gemensam bild inom gruppen av att våra kunder inte ville ha ett flådigt bröllop, utan dem ville ha det mer jordnära och familjärt. Det medförde att vi började arbeta med det enkla och utveckla det uttrycket. Vi fokuserade på att förmedla känslor istället för materiella ting, vilket blev ett genomgående tema för vårt bröllop. Att fokusera på den känslomässiga infallsvinkeln gjorde så att vi kunde arbeta med en relativt låg budget då detta inte nödvändigtvis är något som kostar. Romantik och det icke konstlade låg i fokus under hela vår arbetsgång. Vi förbisåg kundens önskan inom vissa aspekter men försökte ändå koppla an till dessa och vi ville motivera dessa förändringar genom att härleda till deras önskemål. Ett exempel är lösningen med att föreslå två vigslar där den ena hölls i Söderåsens Nationalpark med en vigselförrättare och den andra i Vellinge med brudens far. Vid ett tillfälle fick vi ett meddelande vidarebefordrat från vår arbetsledning som sa att brudparet önskade en kortare redovisning kring valet av plats genom en film vi skulle göra och skicka in till dem (se bilaga 4). I denna film arbetade vi med att sälja in vår utvalda plats, som inte alls låg i samband med kundens önskemål geografiskt sätt, men som från önskemålens sida var det idealiska. Här föll det därför naturligt att förmedla känslorna som platsen speglar. Detta var även något vi fortsatte att arbeta med under vår pitch. Tidsplan När vi gjorde vår tidsplan så började vi med att ta hänsyn till de inlämningar vi hade under arbetets gång. Vi satte upp dessa deadlines och utgick ifrån dem när vi planerade in resten. Vi delade även upp vissa uppgifter, exempelvis som att göra hemsidan, till en specifik person i gruppen som ville göra detta. Genom att göra en tidsplan (se bilaga 1) fick vi struktur på arbetet från första början och vi har haft mycket hjälp av den under arbetets gång. Det har vart lätt att gå tillbaks och titta i den när det behövts. Vi har även haft ett rullande schema angående opponeringar och 5 av 17

6 veckorapporter (se bilaga 3) som skulle skicks in en gång i veckan. Detta har fungerat väldigt bra och alla har varit med på noterna. Genom att vi la upp en intern och en extern deadline har vi hela tiden strävat efter att bli klar innan det egentligen varit nödvändigt, och vi har även haft möjlighet att dra över vår egna, interna, deadlines om det behövts. Detta är dock ingenting vi behövt göra, vilket tyder på en välplanerad och rimlig tidsplan. Vi har även haft kontinuerliga möten, och eftersom vi har varit två som hjälpts åt inom varje arbetsområde är det lättare att hålla sig inom tidsramarna. Om någon kört fast, har vi försökt lösa detta tillsammans. Organisation Arbetspaket För att arbeta så strukturerat som möjligt så har vi valt att arbeta i olika arbetspaket. Dessa arbetspaket har definierat vilket specifikt ansvarsområde varje gruppmedlem har haft. Detta möjliggjorde en effektiv arbetsgång med en tydlig struktur gällande vem som ansvarade för vad. För att skapa en vidare bild av vart ansvarsområde valde vi även att tilldela vart arbetspaket ett a- och ett b-ansvar, detta skapade en trygg känsla då man alltid hade någon att vända sig till vid svårigheter. Den b-ansvarige hade även i uppgift att hålla ett öga på den a- ansvarige så att arbetet blev gjort inom de utsatta tiderna och på rätt sätt. 6 av 17

7 Digitalkommunikation Vi använde oss av ett forum på Facebook där vi främst delade alla väsentliga reflektioner, tankar och dokument som vi ville tillgängliggöra för alla medlemmar. Facebook ökade möjligheterna till att fatta beslut gemensamt då vi ibland inte satt tillsammans i gruppen och arbetade. Att arbeta med skriftlig kommunikation är dock alltid en svårighet och villfarelser uppstår lätt. Externkommunikation Den externa kommunikationen är en viktig del för att arbeta framåt med ett projekt och då vi i början upplevde svårigheter med just denna bit valde vi att skapa en hemsida samt ett gemensamt mailkonto där vi skapade ökade tillgängligheten för våra externa resurser. Dessa element blev vårt ansikte utåt och då alla gruppmedlemmar nyttjade dessa, fick vi på ett lättarbetat sätt all information samlad på samma bas. Val av plats och cateringfirma förenklades exempelvis genom detta då alla i gruppen kunde läsa vad respektive företag vi kontaktat svarade. Genomförande Arbetssätt Till en början diskuterade vi antagande och förväntningar för bröllopet. Det kändes viktigt att vi alla delade samma uppfattning om hur bröllopet ska gå till och fokuserade mot samma mål. Därför satt vi oss tillsammans och brainstormade över hur vi tänkte oss bröllopet, på så vis blev alla delaktiga. Då detta projekt överlag enbart innefattade envägskommunikation var vi tvungna att i grupp arbeta med att lyfta fram vilka önskemål och krav som var högprioriterade respektive låg prioriterade. Prioriteringarna kom vi fram till genom att tillsammans göra personas. Dessa krav agerade mall över hur vi skulle utforma vår idé. Vi valde att arbeta i arbetspaket och varje medlem fick i uppgift att undersöka respektive område. För att fatta rätt beslut arbetade vi tillsammans med att ta fram frågeställningar som 7 av 17

8 var och en sedan skulle besvara. Nedan finns exempel på frågeställningar vi arbetade med. Först när alla frågor var besvarade fattade vi våra beslut. Detta för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Här är ett urval av våra frågeställningar: Vart ska bröllopsfesten äga rum? Partytält eller lada? Ska vi nyttja en cateringfirma eller ska vi välja en plats med tillhörande restaurang? Vilket tema vill vi ha på bröllopet? Ska vi hyra eller köpa bröllopskläder? Vad behöver vi till vigseln? Vad finns det för rättigheter och lagar? Är det möjligt att paret vigs av brudens far? Inom varje område tog vi fram olika förslag och idéer till både utförande och pris. Med hjälp av de elva logiska stegen planerade vi sedan upp arbetet och analyserade våra uppgifter tillsammans. Vi fick fram tydligare mål och syfte och skapade en tidsplan. Följaktligen började vi skriva vår projektplan samt skapa en riskanalys. Riskanalysen gav oss större insikt i vilka delar man behövde utföra ett hårdare arbete med samt att det i många fall är nödvändigt att ta fram mer än ett alternativ. Någonstans under mitten av arbetet fick vi en önskan att skapa en film och skicka till brudparet. Filmen spelades in på Agneshill och under denna film arbetade vi framförallt med in försäljning av platsen. Vi la tyngd på att förtydliga för kunden att valet av platsen var framtaget utefter deras önskemål. Vi arbetade med att förmedla känslor. Svårigheter Vi hade lite problem att finna den plats vi ville hålla bröllopet på. Kunden önskade att få ha sitt bröllop i Söderåsens Nationalpark, som är en mycket vacker plats, samt att ha sin bröllopsfest i närheten av detta område. Dock så upplevde vi att det skulle uppstå svårigheter med detta, då det är en offentligplats som man inte kan boka, samt att det inte finns något tak eller liknande som kan skydda vid eventuellt dåligt väder. Vi fattade beslutet att röra oss utanför dessa geografiska önskemål men behålla samma känsla som denna plats förmedla. Vi fattade beslutet om att använda oss av familjegården Agneshill i Vellinge. När detta beslut var fastställt flöt resterande arbete på, så som catering, personal, transport och boende. 8 av 17

9 Förändringen av plats förde med sig att vi var tvungna att arbeta extra mycket med att motivera kunden till att Agneshill är en bättre lämpad plats, samt att platsen når upp till alla deras önskemål. Parets önskemål om att brudens far skulle viga dem uppfattade vi som en svårighet delvis för att vi inte fick någon information om vem brudens far var. Men med hjälp av de argentinska traditionerna löste vi önskemålet! Det visade sig att man I Argentina viger sig två gånger och vi bestämde oss därför för att först låt paret viga sig i Söderåsens Nationalpark med en vigselförrättare. På så vis gavs möjligheten att låta brudens far viga paret i en symbolisk vigsel framför familj och gäster den 20:e september. För att skapa ett mångkulturellt bröllop där alla vågar komma fram bestämde vi oss för att inte vidhålla några specifika traditioner från de olika kulturerna. Vi ville inte utesluta någon gäst. Projektgruppen har innefattat många starka individer vilket har lett till att det uppstått konflikter på vägen. Detta har i sin tur medfört att medlemmar upplevt att ens röst inte blivit hörd och olika missuppfattningar har uppstått. För att lösa dessa konflikter satte vi oss ner tillsammans med företagsledningen och lyfte alla frågetecken och oenigheter till ytan, vilket skapade en behagligare stämning inom gruppen. Oenigheterna på vägen har inte enbart medfört något negativt, många gånger har det istället resulterat i ett starkare beslut som är grundat utefter kundens önskemål. Ekonomiska aspekter När vi gjorde vår budget utgick vi från våra arbetspaket. Inom varje arbetspaket fann vi vilka aspekter vi skulle ta hänsyn till. Vi var noggranna redan från början med att lämna en stor buffert med tanke på att vi förstod att vi antagligen glömt någon utgift som vi kommer komma på under arbetets gång. För att inte behöva skära på annat då eller börja planera om så valde vi att hela tiden jobba med en buffert. Enda tills slutet har vi haft en buffert som vid pitchen slutade på ca 25,000 kronor. Dessa pengar bestämde vi oss för att inte utnyttja, utan låta dem ligga som extra ifall brudparet inte är nöjd med någon kategori och vill lägga ner mer pengar på det. 9 av 17

10 I samband med att vi skulle skriva en progressrapport så uppdaterade vi även budgeten. Vi diskuterade igenom och tog bort vissa kategorier samtidigt som vi ändra siffrorna något på de övriga (se bilaga 2). Nedan följer en beskrivning av hur vi resonerat kring vår budget inom varje kategori: Kläder Vi har en budget på 10,000 kronor. Vi valde att lägga den summan eftersom det är viktigt för bruden att hon ska vara bekväm i sin klänning och framförallt känna sig vacker. Här ingår det brudklänning, tärnklänningar, tillbehör till bruden, kostym till brudgummen, tillbehör till brudgummen och kläder till barnen. Summan är något rörlig eftersom att vi inte vet med säkerhet hur många brudtärnor de kommer att vara. Även här har vi nytta av bufferten. Blommor Vi har en budget på 10,000 kronor. Enligt vår analys vill brudparet ha in naturen på sitt bröllop. Därför har vi lagt mycket pengar på blommor. Leverantören vi valt har endast KRAV-märkta blommor vilket brudparet eftersträvar då dem framstår som riktiga naturälskare i personbeskrivningen. Mat, dryck, tårta och mingel Vi har en budget 75,000 kronor. Ett utav brudparets önskemål var att maten och drycken skulle vara ekologisk och näringsodlad. Därför valde vi att lägga en något högre budget på denna kategori så att vi kunde uppfylla detta önskemål och servera mat som är skonsam mot naturen och djuren. Inom budgeten ingår även tårta samt dryck och tilltugg till minglet. Serveringspersonal Vi har en budget på 7500 kronor. Vår serveringspersonal hyr vi från cateringfirman vi valde att samarbetar med, Maderiet, och de kostar 300 kronor i timmen. Vi använder oss av fyra personal under åtta timmar. Budgeten räcker enligt våra uträkningar. 10 av 17

11 Bar och dryckestillbehör Vi har en budget på 7000 kronor. Vi har tagit reda på en normal förbrukning och lagt till några extra flaskor av allt eftersom vår tanke är att baren ska vara öppen hela kvällen. Vi har även räknat ut hur mycket en rimlig mängd dryckestillbehör skulle kosta. Vår uträkning: Produkt Rött vin (box) Vitt vin (box) Gin Vodka Rom Öl Totalt 398 kronor 376 kronor 436 kronor 396 kronor 432 kronor 476 kronor Detta är vad vi anser är nödvändigt, och som vi ser har vi då väldigt mycket över till utblandning och extraflaskor. Fotograf Vi har en budget på 12,000 kronor. Genom research har vi tagit fram en bra fotograf som ligger på ett bra mellanpris. Han är med hela kvällen och i priset ingår alla bilder redigerade (om så önskas) på ett USB-minne. Budgeten är en direkt offert från fotografen. Underhållning Vi har en budget på 10,000 kronor. Inom denna budget har vi lagt trubadur, dj och ljudanläggning. Efter de offerter vi fått från trubadur och dj så räcker budgeten även till ljudanläggning och det som behövs för att komplettera musikernas egen utrustning. Dekorationer Vi har en budget på 6000 kronor. Inom kategorin dekorationer har vi ljus, dukning, lampor, dukar och allt annat som ger bröllopet rätt stämning. Vi vill anknyta till vårt tema som är hösten och köper dekorationer utefter det. Budgeten är något rörlig då detta är en kategori som både går att spara in och slösa på. 11 av 17

12 Transport för brudparet Vi har en budget på 6000 kronor. Här kan paret välja om dem vill göra entré med en veteranbil, limousin eller via häst och vagn. Vi har tagit fram olika alternativ till paret som finns bifogat i foldern dem fick med sig efter pitchen. Transport för gästerna Vi har en budget på 3500 kronor. Med transport menas busstransfer för gästerna till och från bröllopet. Utefter vad vi har hittat så räcker budgeten för att hyra en buss en heldag. Inbjudningar och tackkort Vi har en budget på 2000 kronor. Tanken är att vi köper in papper och betalar porto för breven som ska skickas utanför Sverige. Lokalhyra på Agneshill Vi har en budget på 17,000 kronor. Denna budget är inte rörlig eftersom det är ett fast pris för lokalen vi valt. Priset gäller för hela helgen. Solist Vi har en budget på 1000 kronor. Detta omfattar en solist som kommer att spel under vigseln (tillsammans med Felix om han vill det). Det finns även andra alternativ för musiker. Budgeten är något snäv men vi har hittat en solist till detta pris. Önskas någon annan spricker troligtvis denna budget, men det har vi råd med eftersom vi ha en bra buffert. Makeup Vi har en budget på 1000 kronor. I detta ingår en provsminkning, sminkning på den stora dagen, håruppsättning och manikyr. Makeupartisten är utbildad och har personliga band till en medlem i gruppen, och vi kunde därmed förhandla fram ett bra pris. Budgeten är inte rörlig då vi utgått från en offert direkt från leverantören. Svit Vi har en budget på 5000 kronor. Bröllopsnatten kommer att spenderas i en bröllopssvit. Budgeten räcker med marginal. Detta eftersom paret exempelvis ska kunna beställa frukost till rummet utan att budgeten spricker. Vinst till företaget Vi tänker oss att vinsten blir omkring 50,000 kronor. I denna vinst ingår även lönerna till oss. Eftersom företaget har flera projekt igång samtidigt som vi jobbar med, är det svårt att ange precis hur stor del av vinsten som går till lönen. Men om vi antar att varje 12 av 17

13 gruppmedlem lägger ner 140 timmar på ett projekt och får cirka 140 kronor timmen, kan man dela upp lönen mellan alla projekt och lönen för detta projekt blir totalt runt 20,000 kronor. Däremot blir allt lite missvisande eftersom vi inte vann pitchen. Då har fem personer lagt ner cirka 140 timmar och företaget ger oss lön för ett jobb vi inte fick. Man kan dock antaga att detta är något företaget räknar med i sina riskanalyser. Juridiska aspekter De juridiska aspekter vi stött på under arbetets gång är alla regler kring hindersprövning, alkoholtillstånd och om vi skulle räkna priserna med eller utan moms. Eftersom vi inte blivit anställda än så har vi inte lagt ner någon tid på att skriva ett avtal mellan kunden och oss, men detta är någonting som vi hela tiden haft i åtanke. Hindersprövningen är en del som kunden själv kommer behöva genomföra, men vi har informerat kunden om detta och tagit fram de material dem behöver för att kunna genomföra denna. Namnbyte är också något vi tänkte på och informerade om under pitchen. Eftersom att vi valde att ha bröllopet på Agneshill så innebär det att vi har festen för ett slutet sällskap då ingen restaurang finns på plats. Vi behöver då inte tänka på problem med alkoholtillstånd. Till en början visste vi inte om vi skulle räkna priserna med eller utan moms, men efter en handledning så kom vi underfund med att vi måste ange momsen i vår budget. Detta eftersom brudparet är privatpersoner. Momsen kan företaget dra av på budgeten i efterhand. Resultat Vi har tagit fram ett bröllop för över 80 gäster. Maten och drycken som vi planerar att servera är ekologisk och närodlad. Maten kommer från Maderiet, som är en restaurang och cateringfirma belägen i Malmö. Drycken till minglet och hela middagen kommer även den från Maderiet, medan resterande dryck kommer från annat håll. Eftersom bröllopet är i september har vi valt att hålla det i höstens anda. Löv som dekorerar 13 av 17

14 hela stället, massor med ljus och risbollar i taket. Vi hade en tanke om att plocka in naturen. Det kommer att vara två vigslar. Den första kommer att ske på Söderåsens nationalpark, detta eftersom brudparet önskade att få vara där. Här kommer det finnas en vigselförrättare som kommer att viga brudparet. Några dagar senare kommer det offentliga bröllopet med släkt och vänner att hållas. Här finns det då möjlighet för brudens far att viga, precis som de önskat. Vårt ledord är enkelt. Vi vill att bröllopsparet ska se det fina och unika med enkelheten. Vi vill få ordet enkelt att bli något unikt genom vårt bröllop. Plasten där bröllopet kommer att hållas är på Agneshill som ligger i Vellinge. I det gamla kostallet kommer festen att äga rum. Den offentliga vigseln kommer att vara på Agneshill ute i det gröna, men om det är regn finns det även möjlighet att ha det inomhus i en utav lokalerna vi har tillgång till. Brudparet har fått förslag på olika klänningar och kostymer. Det är alltså upp till dem att bestämma sig för vilken klänning och kostym de önskar använda sig av. Tärnklänningar och bröllopstillbehör finns också med i dessa beräkningar. Förslag på inbjudningskort, boende för gästerna, menykort och placeringsskyltar har lämnats till brudparet. Alla gäster talar inte svenska och därför har vi skapat inbjudningskorten och boendeförslagen på engelska. Fotografen kommer att vara på plats hela dagen för att dokumentera. En trubadur kommer att spela under kvällens gång och det ska spelas allt från disco till argentinskt folkmusik. Trubaduren är öppen för förslag och anpassar sig utefter brudparets önskemål. Vi har liksom med kläderna tagit fram förslag för hur brudparet kan göra entré till bröllopet. Dessa förslag fick brudparet ta del av i en folder. 14 av 17

15 Arbetet inom gruppen Arbetet inom gruppen har varit lite fram och tillbaka, då vi stundvis jobbat väldigt effektivt och stundvis rena motsatsen. Det ineffektiva arbetet berodde på att vi i mitten av arbetet valde att ta en liten paus från varandra och arbeta med att ta fram förslag för sina arbetspaket på eget håll. Det vi kände för tillfället var att vi inte tjänade på att sitta samlade för att göra detta, utan kunde arbeta de tider och dagar vi själva kände för istället. De bristande i detta moment var vår idé om att ha en b-ansvarig på respektive arbetspaket, då detta flyttades åt sidan och glömdes bort mitt i stressen kring allt. En nackdel med att vi jobbade på håll var också att alla hade olika bild om vart någonstans i arbetet vi låg, hur långt vi hade kommit, med tanke på att vi inte hade någon uppföljning under de två veckorna. Arbetet på håll medförde en del trista toner i gruppen då kommunikationen till största del fördes över facebook, där möjligheten för missförstånd är stor. All glädje tappades kring projektet och ingen gjorde mer än nödvändigt. Målet var inte längre att vinna pitchen, utan att bli klara med arbetet. Två sidor bildades i gruppen och intrigerna bara spred sig mer med tiden. För att lösa detta fick vi ta hjälp av en opartisk ledning som gav oss vägledning om hur vi skulle ta oss vidare i denna situation. Mötet medförde en del nödvändiga förändringar då arbetet flutit på bra efter det. Närvaron på gruppmötena har varit bra, då alla vart med i stort sett varje gång (mer detaljerad info kring närvaron i Bilaga 3). Sena ankomster har ibland skapat irritation eftersom detta medfört väntan för resterande gruppmedlemmar, men det har inte varit värre än så. Sena ankomster har inte vart ett återkommande problem för oss. Vi har tillsammans arbetat effektivt de dagar vi setts och vi har fått det vi behöver göra gjort. 15 av 17

16 Erfarenheter och iakttagelser Vi har arbetat i en grupp som i många fall varit oeniga och genom detta har vi iakttagit vikten i att ha ett gemensamt mål. Att arbeta efter olika mål medför alltid att det uppstår oenigheter och att projektet får ett mindre lyckat resultat. Alla mål man framställer bör man skriva ner på papper, då detta medför att man på ett enkelt sätt vid t.ex. eventuella konflikter kan gå tillbaka och kontrollera vilket ens egentliga mål varit. Under arbetets gång har vi tagit lärdom av att man inte alltid når det mest hållbara slutresultatet när man arbetar i en grupp som ständigt kommer överens. Ibland kan det vara bra med oenighet och frågesättningar. Detta medför att man måste analysera det framtagna materialet en gång extra. Att det finns olika lösningar för kommunikation är också något vi alla tagit erfarenhet av. All kommunikation fungerar inte lika bra för alla. Man får prova sig fram och fortsätta kommunicera på det sätt som fungerar bäst för just den gruppen. För oss passade det bäst med verbalkommunikation och inte genom skriftlig, så som genom Facebook. Fysiska möten blev därför en viktig del för gruppen. Inom varje grupp finns det olika personligheter och det är viktigt att man tar hänsyn till alls egenheter. Man får ta vara på varje persons starka sida och på så vis samarbeta fram till målet! Utvärdering av pitch Att genomföra en pitch innebär att man ska sälja in sig. Hur vi skulle göra detta på bästa sätt var vi lite osäkra på men efter att ha diskuterat vad vår idé handla om så kunde vi snabbt besluta att vi ville förmedla känslor. Känslan av det naturnära och familjära blev vårt genomgående tema och vi konstaterade att ordet enkelt var något som var beskrivande för detta. Att använda ordet enkelt kontinuerligt genom våra pitch fångar båda uppmärksamhet samt gör så att kunden kommer ihåg oss. 16 av 17

17 Efter att ha genomfört pitchen upplevde vi kunden var positivt inställ till våra idéer. De lyfte fram delar så som minnestavlan samt de två vigslarna och verkade glatt överraskade av dessa. Vi blev som grupp lite besvikna på den glesa feedbacken. Vi hade önskat att kunden haft mer frågor så att vi kunde lyfta fram och sälja in vår idé betydligt mer. Till nästa tillfälle bör vi som grupp arbeta mer med att involvera kunden under vår pitch så att man tar vara på möjligheten till tvåvägskommunikation. I detta fall blev pitchen snarare en envägskommunikation vilket medför att kunden antagligen inte kände sig lika delaktig i det framtagna förslaget. Dokument och bilagor Bilaga 1 Tidsplan Bilaga 2 Budget Bilaga 3 Loggbok Bilaga 4 Film till brudparet 17 av 17

Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13

Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13 Projektplan Produktionsledare media, ME109A Grupp 3 Allen, Emelie, Michael, Rebecka & Therese 10/10-13 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2. Projektet...4 2:1 Definition av projektet...4 2:2 Syfte...4

Läs mer

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv.

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv. 12-18 MÅNADER INNAN BRÖLLOPSDAGEN: Arrangera ett möte för er och era föräldrar. Bestämma budget och hur utgifterna ska fördelas. Välja ungefärligt datum och tid för bröllopet. (Det faktiska datumet beror

Läs mer

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ----

VÅRT BRÖLLOP DEN: / / -- - ---- VÅRT BRÖLLOP & DEN: / / -- - ---- 12-18 MÅNADER INNAN: ATT FIXA Boka vigsel via kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten Skapa en budget för bröllopet Skapa en gästlista VIKTIGA BESLUT

Läs mer

Bröllopsfoto PRISLISTA 2011

Bröllopsfoto PRISLISTA 2011 Bröllopsfoto PRISLISTA 2011 PORTRÄTT 3995 kr VIGSEL 5995 kr Porträttfotografering under ca 1,5 timmar Fotografering under ca 3 sammanhängande timmar Porträttfotografering Vigsel och gratulationer Gruppbilder

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Det stora Bröllopspaketet

Det stora Bröllopspaketet Det stora Bröllopspaketet SPECIFIKATION AV PAKETENS INNEHÅLL 2016 Det stora bröllopspaketet 1655 kr/ person, pris beroende på säsong: Tillägg för minimidebitering: Vår minimigräns för arrangemang är 70

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA!

Vad betyder klädkoderna? Musik vid vigseln. Hår & Skönhet. Klädsel. Vår musik: Om ingen klädkod anges betyder det högtidsdräkt! OBSERVERA! Vad betyder klädkoderna? Högtidsdräkt /Frack Frack, uniform eller folkdräkt för männen. Lång aftonklänning, galaklänning eller folkdräkt för damerna Mörk kostym Mörk kostym för männen Finare klänning,

Läs mer

Varje par har en unik kärlekshistoria att berätta -Hur börjar er?

Varje par har en unik kärlekshistoria att berätta -Hur börjar er? BRÖLLOP 2015 Tänk om ni vetat första gången ni möttes, att ni idag planerade för bröllop. Att detta möte var början på ert liv tillsammans. För några av er kanske det tog ett tag att förstå vad som hänt,

Läs mer

BRÖLLOP OCH FEST FR 1 APRIL 2017

BRÖLLOP OCH FEST FR 1 APRIL 2017 BRÖLLOP OCH FEST FR 1 APRIL 2017 Livets höjdpunkter är till för att firas. Bröllop, kalas och fester på Rimforsa Strand är något alldeles extra ett underbart minne för livet! Huset är som gjort för såväl

Läs mer

Tips till dig som filmar

Tips till dig som filmar Tips till dig som filmar Att läsa för både bröllopsparet och utsedda filmare För att hjälpa fånga tillställningen på bästa möjliga sätt. Tips till dig som filmar 1 Introduktion: Tack för att du vill vara

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Vad är ett bevarat minne värt?

Vad är ett bevarat minne värt? Bröllop 2014 Vad är ett bevarat minne värt? Vad är den där absolut första kyssen som äkta makar värd? Det är svårt att svara på men det är inte svårt att komma överens om att det är en investering väl

Läs mer

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar:

Mat & Dryck. Grattis till ert beslut om att dela livet som gifta! Viktiga telefonnummer: Våra rese-önskemål: Egna anteckningar: Mat & Dryck Mottagning med snittar och plockmat, sittande middag eller buffé? Välj er bröllopsmeny med omsorg, och satsa hellre på enkla, väl tillagade råvaror som uppskattas av de flesta, än avancerade

Läs mer

12 18 månader innan bröllopsdagen. Skapa en budget för bröllopet Boka vigsel i kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten

12 18 månader innan bröllopsdagen. Skapa en budget för bröllopet Boka vigsel i kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten 12 18 månader innan bröllopsdagen Skapa en budget för bröllopet Boka vigsel i kyrka eller vigselförrättare Boka lokal för bröllopsfesten Tips: glöm inte bort städningen efter festen, anlita städfirma eller

Läs mer

förverkliga drömmen vigsel på slottet middag fotografering frågor och bokning ekologi och njutning

förverkliga drömmen vigsel på slottet middag fotografering frågor och bokning ekologi och njutning bröllop förverkliga drömmen gunnebo slott byggdes i slutet av 1700-talet som sommarvilla för den välbärgade köpmansfamiljen hall. det har varit en plats för stora fester och bjudningar i över 200 år. sedan

Läs mer

PRISER. heldag 12 timmar. stora halvdagen 8 timmar. lilla halvdagen 5 timmar. vigsel och porträtt 3 timmar

PRISER. heldag 12 timmar. stora halvdagen 8 timmar. lilla halvdagen 5 timmar. vigsel och porträtt 3 timmar 2 0 1 8 B R Ö L LO P S P R I S E R det är DAGS Är beslutet fattat, och ni håller på att planera en av de största dagarna i ert liv? Det är massor av bollar i luften och tretusen frågetecken. Och det känns

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Bröllopsbilder. ett minne för livet

Bröllopsbilder. ett minne för livet Bröllopsbilder ett minne för livet För mig är det viktigt att förmedla en känsla av er och den viktigaste dagen i ert liv. Min ambition är alltid hög jag vill fånga er lycka och kärlek på bild. Det finns

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Bröllop på Wenngarn CHECKLISTA

Bröllop på Wenngarn CHECKLISTA Bröllop på Wenngarn Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

Paket 1 Du & Jag- Porträttfotografering ca 90 min Porträttbilderna är kanske de bilder man återkommer oftast till för att minnas sitt bröllop. Under f

Paket 1 Du & Jag- Porträttfotografering ca 90 min Porträttbilderna är kanske de bilder man återkommer oftast till för att minnas sitt bröllop. Under f Paket 1 Du & Jag- Porträttfotografering ca 90 min Porträttbilderna är kanske de bilder man återkommer oftast till för att minnas sitt bröllop. Under fotograferingen tar vi god tid på oss att skapa de vackrast

Läs mer

Projektarbete. Inledning

Projektarbete. Inledning Projektarbete Inledning Som projektarbete har vi valt att arrangera klassen studentskiva och flaket. Varför vi just valde detta projektarbete var för att vi under våren i årskurs 2 insåg att ingen ville

Läs mer

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller Prislista 2014 Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller den stora kärleken mellan ett par vid

Läs mer

Bröllop. Prislista Mail: Web: photosbymattias.se Tel:

Bröllop. Prislista Mail: Web: photosbymattias.se Tel: Bröllop Prislista 2017 Mail: info@photosbymattias.se Web: photosbymattias.se Tel: 0735 31 04 74 Hej. Vad roligt att ni är intresserade av att boka mig som fotograf på ert bröllop. Mitt främsta mål är att

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 6 SAGOBRÖLLOP MED MYCKET VINMAGI UNNA ER ETT UNIKT BRÖLLOP VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER Välkomna till en unik och underbar upplevelse dagtid - ett drömbröllop på en magisk vingård

Läs mer

1SJTMJTUB #SÚMMPQTGPUPHSBGFSJOH

1SJTMJTUB #SÚMMPQTGPUPHSBGFSJOH 1SJTMJTUB #SÚMMPQTGPUPHSBGFSJOH Prislista Bröllopsfotografering 2016 priser inkl. moms Vi erbjuder våra kunder lite olika paket men givetvis kan ni kombinera ihop ert eget paket som ni önskar. Bokar ni

Läs mer

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig

Ditt bröllop är det enda i sitt slag. Hur vet jag vad som är vikitgt för dig? Bröllopspaket eller skräddarsytt? När du väljer att anlita mig Bröllopspaket 2013 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar i dagarna tre. Det är eran bröllopsdag

Läs mer

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y cecilia engvall P H O T O G R A P H Y Bröllopspaket 2015 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar

Läs mer

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 Fotograf Oskar Allerby Jag fotograferar människor och berättelser. Varje person har något unikt att berätta och jag försöker berätta historien. Jag älskar verkligen

Läs mer

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET Guld 2 - Ett Startklart Bröllopsalternativ På Direkten Mallorca har fantastiska stränder, och detta är en av de allra trevligaste! Anländ bara med ringarna, bröllopsstassen och gästerna

Läs mer

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession

Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Prislista Bröllop Guldpaketet - Heldags repotagefotografering med porträttsession Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna

Läs mer

GRATTIS! Ni ska gifta er!

GRATTIS! Ni ska gifta er! BRÖLLOP 2017 GRATTIS! Ni ska gifta er! Tack för att ni funderar på att låta mig vara en del av er dag. Er bröllopsdag kommer förmodligen vara en av de mest väldokumenterade dagarna i historien om ert liv

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

Prislista Bröllop 2015

Prislista Bröllop 2015 Prislista Bröllop 2015 Info När gästerna gått hem, klänningen ser ut som dagen efter ett bröllop och ni småler över gårdagens minnen av kanske tokiga tal och vacker musik. Det är då man vill vara säker

Läs mer

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop från www.aladdinsuthyrning.se Sida 1 av 11 Vers 4.24.5 Gå igenom checklista. Markera de punkter ni vill ha med och lägg till de som saknas. Gör allt

Läs mer

Bröllop på Gotland 2013 Fotograf Ulrika Finnberg

Bröllop på Gotland 2013 Fotograf Ulrika Finnberg Bröllop på Gotland 2013 Fotograf Ulrika Finnberg Det man har kvar efter bröllopet är mannen, ringen och bilderna Ulrika Finnberg, Visby Mobil: 0733-185870 www.ulrikafinnberg.com Medlem i Svenska Fotografers

Läs mer

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Process- och metodreflektion Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Planeringen Redan från början av projektet bestämde vi oss i gruppen för att planera utförande

Läs mer

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop

Sveriges mest kompletta checklista inför bröllop Checklista för aktiviteter 18 månader innan bröllopet Gör några bröllopspärmar för att papper och beslut som ni får och tar. Bestäm vilken dag ni vill att bröllopet ska gå av stapeln - ta fram några alternativa

Läs mer

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms

DIAMANT PAKETET HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION. 27.850 kr inkl moms HELDAGS REPOTAGEFOTOGRAFERING MED PORTRÄTTSESSION DIAMANT Detta är det bästa paketet för er som vill föreviga hela er bröllopsdag. Jag följer er från de förväntansfulla förberedelserna till vigseln och

Läs mer

PRISLISTA BRÖLLOP 2013. Med reservation för ändringar

PRISLISTA BRÖLLOP 2013. Med reservation för ändringar PRISLISTA BRÖLLOP 2013 Med reservation för ändringar Om Fotografen Fotograf Therése Kervefors startade i oktober 2011! Jag som driver företaget heter Therése Kervefors och bor i den vackra skärgårdskommunen

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller Prislista 2014 Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller den stora kärleken mellan ett par vid

Läs mer

Hotell & Konferens. Bröllop

Hotell & Konferens. Bröllop Hotell & Konferens Bröllop Tänk på att er personliga prägel skall spegla av sig under hela dagen. Hur vill ni att er dag se ut? Vad är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter

Läs mer

BRA ATT VETA SAKER VID FEST- BRÖLLOPSPLANERING

BRA ATT VETA SAKER VID FEST- BRÖLLOPSPLANERING BRA ATT VETA SAKER VID FEST- BRÖLLOPSPLANERING Lokaler Vi har flera lokaler att ha festligheter i. Utomhus i trädgården finns ytterligare platser som kan vara ett alternativ härliga sommardagar. Åsunden

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

lena@dalaroskans.com, info@skargardskompaniet.com

lena@dalaroskans.com, info@skargardskompaniet.com Det stora Bröllopspaketet SPECIFIKATION AV PAKETENS INNEHÅLL 2016 Det stora bröllopspaketet 1655 kr/ person, pris beroende på säsong: Tillägg för minimidebitering: Vår minimigräns för arrangemang är 70

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2014. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2014 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek All you need is love / 11 000 sek Ett litet paket som fångar stora stunder. Vi hinner med en avslappnad porträttfotografering efter/före vigseln, och ibland finns även tid kvar till familjeporträtt och

Läs mer

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna är ett bokningsbolag som specialiserar sig på julbord. Det unika med JulbordsMäklarna

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Bröllopsfotograferingar

Bröllopsfotograferingar Bröllopsfotograferingar 2014 En investering! En bröllopsfotografering är en investering som ökar i värde med åren. Ibland är det svårt att förutse vad man kommer att minnas mest ifrån sitt bröllop. När

Läs mer

BRÖLLOP. prislista 2015

BRÖLLOP. prislista 2015 BRÖLLOP prislista 2015 BRÖLLOP Bröllop är något väldigt, väldigt speciellt. Även om jag fotograferat massor av bröllop, så blir jag varje gång tagen av hur tydligt man ser personligheter i alla val som

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

DIAMANT 8 MYS I LOUNGEN, DINERA MED STIL OCH HA PARTY I KLUBBEN VI MODIFIERAR PAKETET SÅ ATT DET PASSAR ERT ANTAL GÄSTER

DIAMANT 8 MYS I LOUNGEN, DINERA MED STIL OCH HA PARTY I KLUBBEN VI MODIFIERAR PAKETET SÅ ATT DET PASSAR ERT ANTAL GÄSTER DIAMANT 8 MYS I LOUNGEN, DINERA MED STIL OCH HA PARTY I KLUBBEN VI MODIFIERAR PAKETET SÅ ATT DET PASSAR ERT ANTAL GÄSTER Föreställ er en underbar lounge med bekväma himmelssängar och vackra vyer av havet

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2015. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2015 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang.

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

BRÖLLOPSPAKET OFFERT 2018

BRÖLLOPSPAKET OFFERT 2018 BRÖLLOPSPAKET OFFERT 2018 B R Ö L L O P PÅ V I L L A L A M A D O N N A Vi p å Vi l l a La Ma d o n n a v i l l e r b j u d a d i g e n o f ö rg l ö m l i g b rö l l o p s u p p l e v e l s e! I en miljö

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Bröllopsgrafik. Mat & Dryck. Lokal. Koncept

Bröllopsgrafik. Mat & Dryck. Lokal. Koncept Bröllopsgrafik Lokal Mat & Dryck Koncept Inbjudningar, menyer, tackkort m.m. som förhöjer upplevelsen på din stora dag! Gör din bröllopsdag till något speciellt och ett minne för livet för dig och alla

Läs mer

DIN BRÖLLOPSFEST. - e t t m i n n e f ö r l i v e t -

DIN BRÖLLOPSFEST. - e t t m i n n e f ö r l i v e t - DIN BRÖLLOPSFEST - e t t m i n n e f ö r l i v e t - Vi på Vaxholms Kastell och Badholmen har en gedigen erfarenhet av bröllopsplanering. Vi arrangerar allt från det lilla enkla bröllopet till det mest

Läs mer

DIN BRÖLLOPSFEST. Välkommen på visning till oss så skall vi hjälpa er att göra er bröllopsdag oförglömlig för både er och era gäster.

DIN BRÖLLOPSFEST. Välkommen på visning till oss så skall vi hjälpa er att göra er bröllopsdag oförglömlig för både er och era gäster. DIN BRÖLLOPSFEST Ett minne för livet Vi på Vaxholms Kastell och Badholmen har en gedigen erfarenhet av bröllopsplanering. Vi arrangerar allt från det lilla enkla bröllopet till det mest storslagna och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

OFFERT. Meeting Room Vår referens: Elinor Degernäs Box 22105 112 42 Stockholm Org.nr: 556521-0308

OFFERT. Meeting Room Vår referens: Elinor Degernäs Box 22105 112 42 Stockholm Org.nr: 556521-0308 OFFERT Offert utfärdad: 2013-05-02 Offert giltig till: 2013-05-10 Meeting Room Vår referens: Elinor Degernäs Box 22105 112 42 Stockholm Org.nr: 556521-0308 Tfn: +46 70 652 06 02 E-post: bokning@meetingroom.se

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 7 juni 2016 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 7 juni 2016 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2016-09-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Michaël Koch Jan Kristiansson Per Olding Marie Pieplow Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

När jag gifte mig - två gånger!

När jag gifte mig - två gånger! När jag gifte mig - två gånger! - Hej Bea, du är gift? - Ja. - Så, hur gammal var du när du gifte dig? - Första gången jag gifte mig, då var jag 34 år. Andra gången jag gifte mig, då var jag 36. - Vänta

Läs mer

bröllopsfoto prislista www.malinward.com/brollop

bröllopsfoto prislista www.malinward.com/brollop bröllopsfoto prislista 2010 lovely weddingshoot ca 1 timmes fotografering innan bröllopet. 3695kr 5 lågupplösta bilder på cd-skiva för web (mitt namn måste alltid nämnas). 10st 10x15 3st 18x24 1st 20x30

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop

Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop Sveriges mest omfattande självchecklista för bröllop från www.aladdinsuthyrning.se Sida 1 av 11 Vers A Planera ett ungefärligt datum Planera budget. Skriv ner hur mycket pengar ni kan och är villiga lägga

Läs mer

Prislista 2013. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83

Prislista 2013. info@sandrafotodesign.se www.sandrafotodesign.se 070-287 68 83 Prislista 2013 Att skapa minnen tillsammans med mina kunder är det bästa med att arbeta som fotograf. Jag fotograferar i naturliga miljöer, både utomhus och inomhus, för personliga ögonblicksbilder som

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

SEGLAISOLEN.SE En Wordpres Webbsajt

SEGLAISOLEN.SE En Wordpres Webbsajt SEGLAISOLEN.SE 2012-05-28 En Wordpres Webbsajt Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1DV430 Projektet är utvecklat med hjälp av Unified Process & Wordpress REFERAT Den här rapporten handlar om projektet

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Bröllop Prislista 2015

Bröllop Prislista 2015 Bröllop Prislista 2015 Bröllopspaket - Brons 3 timmar fotografering Planeringsmöte samt testfotografering 1 st 40 x 50 cm förstoring Tackkort upp till 70 st Samtliga utvalda bilder högupplösta på USB (ca

Läs mer

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st.

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st. Bröllop Brudparsfotografering: Ca en timmes fotografering utomhus eller i en miljö som vi har kommit överens om. Utomhus hinner vi fota i lite olika miljöer, detaljbilder på bukett och ringar om ni vill

Läs mer

Tager Du Ellagården för att fira och glädjas tills morgonen skiljer oss åt?

Tager Du Ellagården för att fira och glädjas tills morgonen skiljer oss åt? Tager Du Ellagården för att fira och glädjas tills morgonen skiljer oss åt? VIGSEL I vår unika miljö kan du viga dig, arrangera er bröllopsfest eller dem båda i kombination. Många väljer att viga sig i

Läs mer

Uppgift 1 Instruktioner

Uppgift 1 Instruktioner Uppgift 1 Instruktioner Du bör ha sett kursens första tre lektioner innan du gör denna inlämningsuppgift. Syftet med denna uppgift är att bildbehandla en egen fotograferad bild på valfritt sätt så att

Läs mer

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst.

BRÖLLOP PÅ WENNGARN. Klockslag - Lunch eller eftermiddagsvigsel? Finns det några omständigheter som styr val av tid t.ex. bokning av präst. BRÖLLOP PÅ WENNGARN Hur ska er dag se ut? Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda? Tänk på att er personliga prägel skall spegla av

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y cecilia engvall P H O T O G R A P H Y Bröllopspaket 2016 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten men med en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt till nordligare breddgrader. Med

Läs mer

Prislista Bröllop 2011

Prislista Bröllop 2011 Prislista Bröllop 2011 PAKET PORTRÄTT 3000kr 2 timmar porträttfotografering på valfri plats eller i studio. I paketet ingår 5st högupplösta bilder. VIGSEL 5500kr Porträttfotografering på valfri plats eller

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

Bröllopsfotografering 2013

Bröllopsfotografering 2013 Bröllopsfotografering 2013 Allmän information Inför bröllopet Vi träffas alltid minst en gång innan bröllopet. Detta för att gå igenom detaljer på vad ni önskar under er dag och sedan för att ha en liten

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

Bröllopsfotografering 2014

Bröllopsfotografering 2014 Bröllopsfotografering 2014 En investering En bröllopsfotografering är en investering som ökar i värde med åren. Ibland är det svårt att förutse vad man kommer att minnas mest ifrån sitt bröllop. När man

Läs mer