NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN"

Transkript

1 NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

2 ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till lärare och skolledare inom fordons- och transportprogrammet är avklarad. Drygt 350 deltagare tog del av en mängd föreläsningar, en innehållsrik utställning och givande rundabordssamtal med fokus på ämnesintegration. Programmet gav även möjlighet för deltagarna att träffa lärare och skolledare från andra delar av landet. Dessa möten gav upphov till många intressanta samtal. Jag vågar påstå att deltagarna snabbt kom på att utmaningarna och problemen är helt eller delvis identiska oavsett var i landet skolorna är belägna. Men bara för att utmaningar och problem är överensstämmande innebär det inte att lösningarna med automatik är identiska. Det kan finnas många skäl till att en skola valt en viss lösning framför en annan. Att delge varandra olika lösningsmodeller och att vända och vrida på varandras argument när det gäller val av lösningar vässar ofta ens eget beslutsunderlag. Vi är stolta över att så många lärare och skolledare valde att komma till Skolforum Vi är glada över att ge skolorna möjlighet att knyta nya kontakter i olika delar av Sverige. Det berikar inte bara deltagarna i de enskilda samtalen. Jag är helt övertygad om att det i förlängningen även berikar eleverna och därmed branschen. För ett år sedan skrev jag i den här ledaren om behovet av samverkan mellan skola och bransch. Jag tror även att en utveckling av samarbetet mellan skolor skulle innebära många fördelar. Samverkan börjar med att människor träffas och får större kunskap om och förståelse för varandras ambitioner. Redan i dag finns det ett antal informella nätverk där detta sker. Min förhoppning är att vi på sikt ska kunna läsa och höra om allt fler sådana nätverk i olika delar av landet. För vår del har vi redan ställt in siktet på att arrangera Skolforum Förhoppningsvis bidrar det till att skapa ännu fler nätverk. Tillsammans är vi starka! Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder Bilproffs.se ges ut av MYN och LYN (Motorbranschens- och Lackerarnas yrkesnämnder). Har du synpunkter eller tips? Kontakta oss gärna på REDAKTIONSRÅD: Caj Luoma, Louise Ribbing, Per Svensson, Patrik Svensson, Rose-Marie Olsson, Anette Norinder, Angelica Teiffel. Ansvarig utgivare: Caj Luoma, MYN, tel Redaktör: Louise Ribbing, skribent om ej annat anges. Grafisk form: Lisa Leander Ahlgren. Omslagsfoto: WorldSkills Sweden. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB. NY MEDARBETARE Anette Norinder är nyanställd på TransportGruppen och ska arbeta med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor på Motorbranschens yrkesnämnder. Jag ser fram emot att vara med i arbetet att förbereda våra ungdomar till kvalitativa utbildningar som leder till intressanta jobb inom motorbranschen, säger hon. Anette Norinder är behörig gymnasielärare och har arbetat som biträdande rektor med ansvar för bland annat fordons- och transportprogrammet. SKOLINSPEKTIONEN GRANSKAR FT Varför söker allt färre elever till yrkesprogrammen? Varför brottas några av programmen med problem som avhopp och låga intagningspoäng? Det är frågor som Skolinspektionen söker svaret på i en omfattande granskning av fem yrkesprogram varav fordons- och transportprogrammet är ett. Centralt i granskningen är om eleverna har inflytande över undervisningen och om den anpassas därefter. Det är också av stort intresse om elever i behov av särskilt stöd får tillgång till åtgärder som är anpassade så att eleverna ges goda förutsättningar att slutföra utbildningen. Från mitten av oktober till och med mars 2014 besöker Skolinspektionen 64 gymnasieskolor i hela landet. Marie Wiberg-Svensson är en av de inspektörer som i par om två kommer till de utvalda skolorna för att intervjua elever, lärare, rektorer och elevhälsan. Hon tycker att inspektörerna får ett positivt bemötande ute på skolorna: Min känsla är att många uppskattar att vi kommer, säger hon. Syftet med granskningen är att undersöka om undervisningen möter elevernas intressen, förväntningar och behov så att eleverna upplever undervisningen som meningsfull. Till lärarna ställs bland annat frågor kring vilka förväntningar man har på eleverna, hur man ser på yrkesprogrammen och hur lärarna samverkar och integrerar olika ämnen. Inspektörerna besöker även ett antal lektioner under de tre dagar som granskningen av en skola pågår. Granskningen förväntas leda till att undervisningen på yrkesprogrammen utvecklas. Genom att lyfta fram gynnsamma faktorer för att utveckla kvaliteten i yrkesprogrammen är förhoppningen att studieavbrotten ska minska. En slutrapport med resultatet av granskningen beräknas vara klar i juni VÄLKOMNAD KVALITETSGRANSKNING I mitten av oktober fick Edströmska gymnasiet i Västerås besök av två inspektörer från Skolinspektionen. De stannade i tre dagar och hann då med lektionsbesök, intervjuer med både enskilda elever och grupper av elever samt intervjuer med lärare, rektor och elevhälsan. Rektor Anita Kettunen ser fram emot att ta del av undersökningsresultatet: Jag tycker att det är jättebra med kvalitetsgranskningar. Syftet med den här granskningen är ju att komma tillrätta med avhoppen från yrkesprogrammen och det känns väldigt viktigt. 2

3 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER FAKTARUTA SOCIALA MEDIER: Sociala medier bygger på tekniska plattformar som gör det möjligt för användarna att bidra till innehållet på olika sätt. Det finns till exempel wikier där användarna tillsammans skapar innehållet (mest känd är Wikipedia), webbplatser med kommentarsfält eller chattfunktion och forum som knyter samman diskussioner i trådar, t ex Familjeliv bloggar, sociala nätverk som Facebook och LinkedIn, mikrobloggar som Twitter, bilddelningssajter som Flickr och Instagram och videosajter som YouTube. Skillnaden mellan dessa kanaler och de traditionella är att de möjliggör tvåvägskommunikation på ett helt annat sätt. Sociala medier bygger på att det inte längre bara är sändaren av ett budskap som dikterar villkoren utan att innehållet skapas tillsammans. Det ger nya möjligheter att interagera och skapa dialog med varandra. En annan viktig skillnad är att budskap kan spridas väldigt fort och till många mottagare. Källa: Lunds Universitet (http://www3.lu.se Lathund för sociala medier) De sociala medierna har kommit att bli en allt större del av vår tillvaro. Möjligheten till dialog och interaktion mellan människor på internet ger de sociala medierna en stor genomslagskraft. Svensken ägnar hela 3,2 timmar per vecka i genomsnitt av sin tid åt sociala nätverk och det är bara knappt hälften av den tid som åldersgruppen år spenderar i dessa kanaler, både som konsumenter och producenter. Facebook är fortfarande i särklass populärast med 66 procent av internetanvändarna och trots att spridningen stannat av ökar användandet något i nästan alla grupper. Hos ungdomarna har användandet visserligen minskat något, men fortfarande är över 90 procent av ungdomarna medlemmar på Facebook. Andelen svenskar som twittrar har fördubblats sedan förra året och användandet av Instagram (15 procent) har nu nästan kommit i kapp Twitter (17 procent). Trenden verkar vara att de som är aktiva på Facebook blir äldre medan användandet av Instagram och Twitter ökar ju yngre ungdomarna/barnen är. Instagram är populärast bland unga kvinnor, 71 procent av de åringar som använder Instagram är flickor. En tydlig trend är att surfandet i mobilen ökar radikalt och i störst utsträckning bland ungdomarna. Enligt mätningar som gjorts av Statens medieråd, använde 12 procent av 15-åringarna internet i mobilen Motsvarande siffra i dag är 89 procent. Från 13 års ålder och uppåt har nästan alla en mobiltelefon. Louise Candert KÄLLOR: Stiftelsen för internetinfrastrukturs (.SE) rapport Svenskarna och internet, så använder vi sociala medier, Statens medieråd (återkommande undersökning av barn och ungdomars medievanor) Alla siffror är från

4 NU STORSATSAR MYN DIGITALT MYN har under hösten satsat extra mycket på att kommunicera via sociala medier för att locka ungdomarna till webbsidan Bilproffs.se. Målet är att få fler elever att bli intresserade av motorbranschens yrken och välja fordons- och transportprogrammet. Sedan en tid tillbaka arbetar MYN med att stärka den digitala kommunikationen, något som blir allt viktigare. Fokus ligger på webbsidan Bilproffs.se och Facebooksidan wwwfacebook.com/bilproffs. Svårt att nå målgruppen Målsättningen är att nå ungdomar i gymnasieväljarålder (14 16 år) och att få dem att läsa om våra yrken på Bilproffs.se. För att nå dit läggs information ut på både webbsidan och på Facebook. Korta nyheter med bild och med länk till webbsidan på Facebook. Olika typer av information som vi tror och hoppas ska intressera vår huvudmålgrupp. Hela tiden kommer vi fram till samma sak det är väldigt svårt att nå vår målgrupp. Trots att 90 procent av ungdomarna har ett konto, innebär det inte att de faktiskt är aktiva. Dessutom måste de gilla vår sida för att den information vi lägger upp ska hamna i deras flöde. För att komma runt detta ska vi börja annonsera på Facebook. Det innebär att vi betalar för att vissa av våra inlägg ska hamna i fler flöden än hos dem som gillat vår sida. För en relativt liten summa kan man på så sätt nå ytterligare personer i en riktad målgrupp. Jobbar med sökord Något som blir allt viktigare är att man sökordsoptimerar när man skriver text till en webbsida. Det innebär att man väljer ut de ord man vill att sidan ska bli förknippad med när folk googlar. Dessa ord används sedan friskt i adressen till sidan (URL), i rubrik, text osv. Det här är något vi också har jobbat med och i våra mätningar ser vi en rejäl ökning i trafik från Google till bilproffs.se. Fler surfar i mobilen I en tid då allt fler ungdomar surfar via mobilen, är det viktigt för oss att ha en webbsida om är anpassad för mobil och surfplatta, vilket vi nu håller på att utveckla. Med vår webbsida Bilproffs.se i så kallad responsive design, kommer vi kunna möta våra unga besökare i deras miljö via mobilen. Louise Candert 4

5 TIPS FÖR SOCIALA MEDIER: Internet med alla dess sociala nätverk erbjuder mängder av möjligheter. Här gäller det att försöka bilda sig en uppfattning om hur de olika nätverken fungerar, vilka behov ni har att kommunicera och sedan använda er fantasi för att matcha dessa. Länkar är alltid bra. Länka till andra sajter med info som ni tycker att eleverna ska ta del av. Google gillar länkar, det förbättrar er sökordsoptimering och hjälper er att klättra upp i söklistorna. Satsa på bra bilder. Något som lyfter en webbsida är bra bilder. Bilder som beskriver er verksamhet, bra bilder med bra kvalité. Skapa en bildbank och använd era bilder frekvent på er webbsida. Bilderna kan ni även lägga ut på Facebook och Instagram (glöm inte att tagga!). Glöm inte texten! Bilder ersätter inte text på en webbsida. För att Google ska hitta er sida krävs text, ganska mycket text dessutom. Använd YouTube och Facebook. Det är bara er egen fantasi som sätter gränserna. Hagströmska gymnasiet har t.ex. lagt ut sitt föräldramöte på YouTube. Använd Facebook för att lägga ut nyheter till eleverna, det kan vara allt ifrån info om aktiviteter som händer i skolan till vilken mat det blir i matsalen. Facebooksidan kan även användas för att rekrytera elever till skolan. Bilder av jobb som görs på skolan ger en bild av hur verksamheten ser ut, som t.ex. en krockskadad bil före och efter, en bil lackad i häftiga färger osv. Låt eleverna dokumentera sina projekt med text och bild och motivera dem att lägga ut dessa arbeten på Facebook eller YouTube. Ta hjälp av Bilproffs.se. Lägg gärna upp vår logga och/eller länka till vår webbsida. Med internet och sociala medier kan du nå många människor med liten insats och på kort tid. Använd det till er fördel. Men glöm inte innebörden i ordet sociala tvåvägskommunikation. Tanken är att interagera med sina besökare. Var beredd att bemöta kommentarer och att svara på frågor. 5

6 Missa inte årets viktigaste dagar för framtidens servicemarknad. Automässan är Nordens största mötesplats för fordons- och verkstadsbranschens servicemarknad och nu ännu bredare med utställare även inom tunga fordon, plåt och lack. På Automässan möts däck-, fordonsverkstäder, bil- och lastbilshandeln, generalagenter, reservdelsdistributörer och utrustare för fordons verkstäder. Här hittar du nyheterna, trenderna, konferenserna, leverantörerna och idéerna som ger inspiration till din verksamhet. Rusta dig för fyra intensiva och lönsamma dagar så ses vi i Göteborg! Hämta ditt kostnadsfria entrékort på NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FORDONS- Och verkstadsbranschens EFTERMARkNAD januari Svenska Mässan, Göteborg NÄTVERK FÖR TJEJER Det regionala programrådet i Stockholms län vill att tjejerna som väljer fordons- och transportprogrammet stannar kvar i både bransch och utbildning. Därför har ett genusprojekt med fokus på att bygga nätverk startats. I oktober bjöds 35 tjejer från olika skolor in till en nätverksdag. Gruppen bakom nätverket tillkom efter en diskussion i det regionala programrådet. Vi vet att cirka tio procent av fordonseleverna är tjejer men vi hittar nästan inga ute på verkstäderna. Syftet med gruppen är att locka fler tjejer till branschen, berättar Maria Gahn, rektor på STFG i Skärholmen. Dagen inleddes med att deltagarna fick lyssna till en kvinnlig bilmekaniker som arbetat sju år och som med glädje berättade om jobbet men också att det kan vara tufft att vara tjej i ett mansdominerat yrke. Stå upp-komikern Zinat Pirzadeh gjorde ett uppskattat framträdande där hon pratade om hur det kan vara att vara kvinna. Efter att ha fått en introduktion till olika presentationsprogram på ipad delades tjejerna in i olika grupper där de med hjälp av en ipad gjorde presentationer kring frågeställningar som Vad gör att du stannar kvar i utbildningen och yrket?, Vad tycker du om branschen? och Saknar du något? Samtliga grupper tyckte att ett nätverk för tjejer var både roligt och kanske också nödvändigt i ett mansdominerat yrke. De skapade en Facebookgrupp på plats och planerar ytterligare en träff under våren.

7 FRÅN KRISSKOLA TILL TOPPGYMNASIUM För åtta år sedan höll skolan på att läggas ner. I dag är det en av landets största utbildningsanordnare inom fordons- och transportområdet. Stockholms Transportoch Fordonstekniska Gymnasium, STFG, har blivit en mönsterskola. Skolan fyller sina platser på FT:s samtliga inriktningar. Åtta av tio elever får jobb direkt fter studenten, en och en halv läser vidare. Förra året hade 98 procent av eleverna slutbetyg och 96 procent grundläggande högskolebehörighet. Så visst är det svårt att föreställa sig att endast tjugo procent av avgångseleverna 2005 hade slutbetyg. Då befann sig Skärholmens gymnasium i kris och företagen ville inte ta emot några elever på praktik, ännu mindre anställa någon därifrån. Kommunen tillsatte en ny rektor för att reda ut situationen. Jag fick ett uppdrag som jag trodde var omöjligt. Allt på skolan var skrot, eleverna jobbade med ålderdomliga bilar, det var katastrof, berättar Hans Cederberg. Han hörde av sig till sitt nätverk i branschen för att be om hjälp och råd. En god vän från företaget Lagerstedts bil, Totte Malmkvist, återkom med klara idéer om vad som behövde göras och menade att om skolan skulle ändras, då fick det inte vara någon lall-skola. Jag sa att nu tar jag dit våra nya, moderna bilar och mekaniker som kan lära eleverna att meka ordentligt, berättar Totte Malmkvist. Strategin fungerade. Eleverna lyssnade till representanterna från branschen och tyckte att det var betydligt roligare att meka med nya bilar än gammalt skrot. Andra saker förändrades också. Lärarna fick ändrade anställningsförhållanden och har i dag semestertjänster med 40 timmars arbetsvecka, där all tid för planering och liknande sker på skolan. Pedagogiken lades om. Lärarna är numera uppdelade i arbetslag och har fria händer att utforma undervisningen. I basgrupper med tio elever i varje grupp är det lättare att följa upp varje enskild elev. Undervisningen sker enligt PBL-metoden (problembaserat lärande) och alla ämnen är integrerade och inriktade mot fordon och transport. Matten kan till exempel handla om att beräkna volymen på en cylinder eller omkretsen av ett hjul. Det är när eleverna inte ens märker att det är matte vi håller på med som vi har lyckats, säger nuvarande rektor Lars Dowert. Men inget skulle ha varit möjligt utan det nära branschsamarbetet. Företagen lånar ut nya produkter till skolan så länge skolan levererar kvalitet i undervisningen. De kommer till skolan för att hålla egna utbildningar vilket skapar en nära kontakt mellan skolan och företagen. De erbjuder eleverna 21 veckors praktik med handledare som skolan utbildar. Dessutom lånar de ut en mekaniker per inriktning vilka skolan köper in som konsulter i undervisningen, allt för att ge en så uppdaterad och verklighetsförankrad utbildning som möjligt. Som företagare har Totte Malmkvist ett viktigt incitament för att engagera sig i utbildningen: Vi behöver duktiga mekaniker. Det är en jättebrist på det. Verkligheten måste in i skolan och för att det ska funka måste vi engagera oss. I slutändan vinner alla på samarbetet. Eleverna vet att om de sköter praktiken och får sina slutbetyg, då har de ett jobb att gå till dagen efter studenten. Andra är mer sugna på att plugga vidare. Flera elever från tidigare årskullar har läst vidare till ingenjörer. Skolan erbjuder utökad studiekurs i olika paket och det är ett tillval som ungefär 30 procent av eleverna väljer. Totte kör fortfarande ner sina bilar till skolan för att eleverna ska kunna jobba med dem. Det är en stor skillnad för eleven när den vet att det finns en riktig kund bakom uppdraget, anser han. Rasmus Wendt som går i 2:an på personbilsinriktningen håller med. Han berättar att han en dag fick arbeta med en ny BMW och att han senare såg samma bil köra runt på stan. Då tänkte jag, vad häftigt den där har jag jobbat med. TESTPROJEKT FÖR FLER HANDLEDARE Motorbranschens yrkesnämnder vill mejsla fram bra verktyg för att utbilda APL-handledare. Därför genomförs under hösten 2013 tio gratis handledarutbildningar för medarbetare på verkstäder. Utgångspunkt för utbildningarna är boken Handledare i Motorbranschen och till stöd används även boken Aktiva Programråd. Båda böckerna kan beställas från Motorbranschens yrkesnämnder via Bilproffs.se. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar i branschens företag och som är eller kommer att vara handledare för elever från FT. Den är inte ett substitut för de utbildningar som många skolor erbjuder samma målgrupp. Vi tycker att handledarutbildningarna är väldigt viktiga. På det här sättet lär vi oss mer om vad utbildningen bör innehålla och hur lång den bör vara, säger Caj Luoma på Motorbranschens yrkesnämnder. Kursen är praktiskt förankrad och ger tips, råd och stimulerar till erfarenhetsutbyten kring handledarrollen. Syftet är att öka insikten och medvetenheten om vikten av ett bra handledarskap i ungdomarnas första riktiga kontakt med yrkeslivet. 7

8 Avs. Motorbranschens yrkesnämnder Box 5384, STOCKHOLM ÄR DIN TIDIGARE ELEV EN FRAMTIDA VM-MEDALJÖR? Efter sommarens VMsuccé vänder sig Motorbranschens yrkesnämnder till landets yrkeslärare för att efterlysa 2015 års VM-deltagare. Uttagningen till yrkeslandslaget som tävlar i Yrkes-VM 2015 sker i samband med Yrkes-SM som hålls i Umeå den maj Har du nyligen haft en exceptionellt duktig, engagerad och målinriktad elev? Hör i så fall av dig till denne och tipsa om att dennes arbetsgivare ska anmäla kandidaten till Yrkes-SM. Anmälan sker via Bilproffs.se. Därefter sker ett test av kunskaper inom bland annat engelska, teknik, arbetsmiljö och tävlingsanda. Till Yrkes-SM tas fyra personer ut för att tävla i respektive yrkesinriktning. De som tävlar får vara högst 21 år fyllda under De ska vara verksamma i yrket de tävlar i och fackligt anslutna till IF Metall eller Svenska Målareförbundet. Den som vinner Yrkes-SM ska vara beredd på att lägga ner mycket tid på träning inför Yrkes-VM, men får samtidigt en oslagbar skjuts i yrkeskarriären och en unik upple- velse. Nästa Yrkes-VM hålls augusti i Brasilien. I somras avgjordes Yrkes-VM i Leipzig, Tyskland. Motorbranschen ställde upp med deltagare inom fordonslackering, bilskadeteknik och personbilsteknik. Emelie Dammare, tidigare elev på Haraldsbogymnasiet i Falun, lyckades ta silvermedalj i fordonslackering, en fantastisk prestation i hård konkurrens. Tobias Persson som gått på Ängelholm Valhall College och Christofer Ask som gick FT på Agnefridsgymnasiet i Malmö tog varsin hedersmedalj i personbilsteknik respektive bilskadeteknik. TÄVLA OM KRONOR MED DITT SKOLLAG ANMÄL ER NU! Under Automässan 2014 arrangerar Motorbranschens Yrkesnämnd teamtävlingen Automotive Workshop Challenge för elever som går på fordons- och transportprogrammet. Varje team har en teamledare (kontaktperson/ lärare) och fyra deltagare, där en deltagare är kundmottagare och tre är mekaniker. I en uppbyggd verkstad tar kundmottagaren emot bilen, skriver arbetsorder och ger kunden ett cirkapris. Därefter tar verkstaden hand om bilen, genomför felsökning, ordnar fram reservdelar samt genomför reparationer/serviceåtgärder. Moment kan ingå där kunden ringer och ställer frågor till deltagarna. Bilen färdigställs, en kontantfaktura skrivs ut och bilen lämnas till kunden. Maxtiden är 45 minuter och bedömning sker av genomförda arbetsinsatser, arbetets utförande, social förmåga, säkerhet och miljö. Priser: 1:a pris kronor, 2:a pris kronor, 3:e pris kronor. Antalet deltagande team är begränsat till max 14 stycken. Resor till och från Göteborg samt uppehälle bekostas av skolan och/eller deltagarna. Tävlingen pågår mellan den januari. Anmäl ditt lag senast den 10 december på: bilproffs.se/aktiviteter/massor/automassan-2014/teamtavling/ 8

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Sociala medier i arbetslivet

Sociala medier i arbetslivet Socialamedieriarbetslivet AvJennyEklund,SprindGlobalAB Vadärsocialamedier? Medsocialamedier,ellersocialawebben,menasinternettjänstersombyggerpå interaktivkommunikationochanvändargenereratinnehåll.webbplatserdär

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Cecilia Ödman AddFriends Kommunikation i sociala medier och digitala kanaler Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Christofer Ask, bilskada Emelie Dammare, fordonslack Tobias Persson, personbil Tävlande i WSC 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 Innehållsförteckning MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND...

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer