NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN"

Transkript

1 NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

2 ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till lärare och skolledare inom fordons- och transportprogrammet är avklarad. Drygt 350 deltagare tog del av en mängd föreläsningar, en innehållsrik utställning och givande rundabordssamtal med fokus på ämnesintegration. Programmet gav även möjlighet för deltagarna att träffa lärare och skolledare från andra delar av landet. Dessa möten gav upphov till många intressanta samtal. Jag vågar påstå att deltagarna snabbt kom på att utmaningarna och problemen är helt eller delvis identiska oavsett var i landet skolorna är belägna. Men bara för att utmaningar och problem är överensstämmande innebär det inte att lösningarna med automatik är identiska. Det kan finnas många skäl till att en skola valt en viss lösning framför en annan. Att delge varandra olika lösningsmodeller och att vända och vrida på varandras argument när det gäller val av lösningar vässar ofta ens eget beslutsunderlag. Vi är stolta över att så många lärare och skolledare valde att komma till Skolforum Vi är glada över att ge skolorna möjlighet att knyta nya kontakter i olika delar av Sverige. Det berikar inte bara deltagarna i de enskilda samtalen. Jag är helt övertygad om att det i förlängningen även berikar eleverna och därmed branschen. För ett år sedan skrev jag i den här ledaren om behovet av samverkan mellan skola och bransch. Jag tror även att en utveckling av samarbetet mellan skolor skulle innebära många fördelar. Samverkan börjar med att människor träffas och får större kunskap om och förståelse för varandras ambitioner. Redan i dag finns det ett antal informella nätverk där detta sker. Min förhoppning är att vi på sikt ska kunna läsa och höra om allt fler sådana nätverk i olika delar av landet. För vår del har vi redan ställt in siktet på att arrangera Skolforum Förhoppningsvis bidrar det till att skapa ännu fler nätverk. Tillsammans är vi starka! Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder Bilproffs.se ges ut av MYN och LYN (Motorbranschens- och Lackerarnas yrkesnämnder). Har du synpunkter eller tips? Kontakta oss gärna på REDAKTIONSRÅD: Caj Luoma, Louise Ribbing, Per Svensson, Patrik Svensson, Rose-Marie Olsson, Anette Norinder, Angelica Teiffel. Ansvarig utgivare: Caj Luoma, MYN, tel Redaktör: Louise Ribbing, skribent om ej annat anges. Grafisk form: Lisa Leander Ahlgren. Omslagsfoto: WorldSkills Sweden. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB. NY MEDARBETARE Anette Norinder är nyanställd på TransportGruppen och ska arbeta med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor på Motorbranschens yrkesnämnder. Jag ser fram emot att vara med i arbetet att förbereda våra ungdomar till kvalitativa utbildningar som leder till intressanta jobb inom motorbranschen, säger hon. Anette Norinder är behörig gymnasielärare och har arbetat som biträdande rektor med ansvar för bland annat fordons- och transportprogrammet. SKOLINSPEKTIONEN GRANSKAR FT Varför söker allt färre elever till yrkesprogrammen? Varför brottas några av programmen med problem som avhopp och låga intagningspoäng? Det är frågor som Skolinspektionen söker svaret på i en omfattande granskning av fem yrkesprogram varav fordons- och transportprogrammet är ett. Centralt i granskningen är om eleverna har inflytande över undervisningen och om den anpassas därefter. Det är också av stort intresse om elever i behov av särskilt stöd får tillgång till åtgärder som är anpassade så att eleverna ges goda förutsättningar att slutföra utbildningen. Från mitten av oktober till och med mars 2014 besöker Skolinspektionen 64 gymnasieskolor i hela landet. Marie Wiberg-Svensson är en av de inspektörer som i par om två kommer till de utvalda skolorna för att intervjua elever, lärare, rektorer och elevhälsan. Hon tycker att inspektörerna får ett positivt bemötande ute på skolorna: Min känsla är att många uppskattar att vi kommer, säger hon. Syftet med granskningen är att undersöka om undervisningen möter elevernas intressen, förväntningar och behov så att eleverna upplever undervisningen som meningsfull. Till lärarna ställs bland annat frågor kring vilka förväntningar man har på eleverna, hur man ser på yrkesprogrammen och hur lärarna samverkar och integrerar olika ämnen. Inspektörerna besöker även ett antal lektioner under de tre dagar som granskningen av en skola pågår. Granskningen förväntas leda till att undervisningen på yrkesprogrammen utvecklas. Genom att lyfta fram gynnsamma faktorer för att utveckla kvaliteten i yrkesprogrammen är förhoppningen att studieavbrotten ska minska. En slutrapport med resultatet av granskningen beräknas vara klar i juni VÄLKOMNAD KVALITETSGRANSKNING I mitten av oktober fick Edströmska gymnasiet i Västerås besök av två inspektörer från Skolinspektionen. De stannade i tre dagar och hann då med lektionsbesök, intervjuer med både enskilda elever och grupper av elever samt intervjuer med lärare, rektor och elevhälsan. Rektor Anita Kettunen ser fram emot att ta del av undersökningsresultatet: Jag tycker att det är jättebra med kvalitetsgranskningar. Syftet med den här granskningen är ju att komma tillrätta med avhoppen från yrkesprogrammen och det känns väldigt viktigt. 2

3 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER FAKTARUTA SOCIALA MEDIER: Sociala medier bygger på tekniska plattformar som gör det möjligt för användarna att bidra till innehållet på olika sätt. Det finns till exempel wikier där användarna tillsammans skapar innehållet (mest känd är Wikipedia), webbplatser med kommentarsfält eller chattfunktion och forum som knyter samman diskussioner i trådar, t ex Familjeliv bloggar, sociala nätverk som Facebook och LinkedIn, mikrobloggar som Twitter, bilddelningssajter som Flickr och Instagram och videosajter som YouTube. Skillnaden mellan dessa kanaler och de traditionella är att de möjliggör tvåvägskommunikation på ett helt annat sätt. Sociala medier bygger på att det inte längre bara är sändaren av ett budskap som dikterar villkoren utan att innehållet skapas tillsammans. Det ger nya möjligheter att interagera och skapa dialog med varandra. En annan viktig skillnad är att budskap kan spridas väldigt fort och till många mottagare. Källa: Lunds Universitet (http://www3.lu.se Lathund för sociala medier) De sociala medierna har kommit att bli en allt större del av vår tillvaro. Möjligheten till dialog och interaktion mellan människor på internet ger de sociala medierna en stor genomslagskraft. Svensken ägnar hela 3,2 timmar per vecka i genomsnitt av sin tid åt sociala nätverk och det är bara knappt hälften av den tid som åldersgruppen år spenderar i dessa kanaler, både som konsumenter och producenter. Facebook är fortfarande i särklass populärast med 66 procent av internetanvändarna och trots att spridningen stannat av ökar användandet något i nästan alla grupper. Hos ungdomarna har användandet visserligen minskat något, men fortfarande är över 90 procent av ungdomarna medlemmar på Facebook. Andelen svenskar som twittrar har fördubblats sedan förra året och användandet av Instagram (15 procent) har nu nästan kommit i kapp Twitter (17 procent). Trenden verkar vara att de som är aktiva på Facebook blir äldre medan användandet av Instagram och Twitter ökar ju yngre ungdomarna/barnen är. Instagram är populärast bland unga kvinnor, 71 procent av de åringar som använder Instagram är flickor. En tydlig trend är att surfandet i mobilen ökar radikalt och i störst utsträckning bland ungdomarna. Enligt mätningar som gjorts av Statens medieråd, använde 12 procent av 15-åringarna internet i mobilen Motsvarande siffra i dag är 89 procent. Från 13 års ålder och uppåt har nästan alla en mobiltelefon. Louise Candert KÄLLOR: Stiftelsen för internetinfrastrukturs (.SE) rapport Svenskarna och internet, så använder vi sociala medier, Statens medieråd (återkommande undersökning av barn och ungdomars medievanor) Alla siffror är från

4 NU STORSATSAR MYN DIGITALT MYN har under hösten satsat extra mycket på att kommunicera via sociala medier för att locka ungdomarna till webbsidan Bilproffs.se. Målet är att få fler elever att bli intresserade av motorbranschens yrken och välja fordons- och transportprogrammet. Sedan en tid tillbaka arbetar MYN med att stärka den digitala kommunikationen, något som blir allt viktigare. Fokus ligger på webbsidan Bilproffs.se och Facebooksidan wwwfacebook.com/bilproffs. Svårt att nå målgruppen Målsättningen är att nå ungdomar i gymnasieväljarålder (14 16 år) och att få dem att läsa om våra yrken på Bilproffs.se. För att nå dit läggs information ut på både webbsidan och på Facebook. Korta nyheter med bild och med länk till webbsidan på Facebook. Olika typer av information som vi tror och hoppas ska intressera vår huvudmålgrupp. Hela tiden kommer vi fram till samma sak det är väldigt svårt att nå vår målgrupp. Trots att 90 procent av ungdomarna har ett konto, innebär det inte att de faktiskt är aktiva. Dessutom måste de gilla vår sida för att den information vi lägger upp ska hamna i deras flöde. För att komma runt detta ska vi börja annonsera på Facebook. Det innebär att vi betalar för att vissa av våra inlägg ska hamna i fler flöden än hos dem som gillat vår sida. För en relativt liten summa kan man på så sätt nå ytterligare personer i en riktad målgrupp. Jobbar med sökord Något som blir allt viktigare är att man sökordsoptimerar när man skriver text till en webbsida. Det innebär att man väljer ut de ord man vill att sidan ska bli förknippad med när folk googlar. Dessa ord används sedan friskt i adressen till sidan (URL), i rubrik, text osv. Det här är något vi också har jobbat med och i våra mätningar ser vi en rejäl ökning i trafik från Google till bilproffs.se. Fler surfar i mobilen I en tid då allt fler ungdomar surfar via mobilen, är det viktigt för oss att ha en webbsida om är anpassad för mobil och surfplatta, vilket vi nu håller på att utveckla. Med vår webbsida Bilproffs.se i så kallad responsive design, kommer vi kunna möta våra unga besökare i deras miljö via mobilen. Louise Candert 4

5 TIPS FÖR SOCIALA MEDIER: Internet med alla dess sociala nätverk erbjuder mängder av möjligheter. Här gäller det att försöka bilda sig en uppfattning om hur de olika nätverken fungerar, vilka behov ni har att kommunicera och sedan använda er fantasi för att matcha dessa. Länkar är alltid bra. Länka till andra sajter med info som ni tycker att eleverna ska ta del av. Google gillar länkar, det förbättrar er sökordsoptimering och hjälper er att klättra upp i söklistorna. Satsa på bra bilder. Något som lyfter en webbsida är bra bilder. Bilder som beskriver er verksamhet, bra bilder med bra kvalité. Skapa en bildbank och använd era bilder frekvent på er webbsida. Bilderna kan ni även lägga ut på Facebook och Instagram (glöm inte att tagga!). Glöm inte texten! Bilder ersätter inte text på en webbsida. För att Google ska hitta er sida krävs text, ganska mycket text dessutom. Använd YouTube och Facebook. Det är bara er egen fantasi som sätter gränserna. Hagströmska gymnasiet har t.ex. lagt ut sitt föräldramöte på YouTube. Använd Facebook för att lägga ut nyheter till eleverna, det kan vara allt ifrån info om aktiviteter som händer i skolan till vilken mat det blir i matsalen. Facebooksidan kan även användas för att rekrytera elever till skolan. Bilder av jobb som görs på skolan ger en bild av hur verksamheten ser ut, som t.ex. en krockskadad bil före och efter, en bil lackad i häftiga färger osv. Låt eleverna dokumentera sina projekt med text och bild och motivera dem att lägga ut dessa arbeten på Facebook eller YouTube. Ta hjälp av Bilproffs.se. Lägg gärna upp vår logga och/eller länka till vår webbsida. Med internet och sociala medier kan du nå många människor med liten insats och på kort tid. Använd det till er fördel. Men glöm inte innebörden i ordet sociala tvåvägskommunikation. Tanken är att interagera med sina besökare. Var beredd att bemöta kommentarer och att svara på frågor. 5

6 Missa inte årets viktigaste dagar för framtidens servicemarknad. Automässan är Nordens största mötesplats för fordons- och verkstadsbranschens servicemarknad och nu ännu bredare med utställare även inom tunga fordon, plåt och lack. På Automässan möts däck-, fordonsverkstäder, bil- och lastbilshandeln, generalagenter, reservdelsdistributörer och utrustare för fordons verkstäder. Här hittar du nyheterna, trenderna, konferenserna, leverantörerna och idéerna som ger inspiration till din verksamhet. Rusta dig för fyra intensiva och lönsamma dagar så ses vi i Göteborg! Hämta ditt kostnadsfria entrékort på NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FORDONS- Och verkstadsbranschens EFTERMARkNAD januari Svenska Mässan, Göteborg NÄTVERK FÖR TJEJER Det regionala programrådet i Stockholms län vill att tjejerna som väljer fordons- och transportprogrammet stannar kvar i både bransch och utbildning. Därför har ett genusprojekt med fokus på att bygga nätverk startats. I oktober bjöds 35 tjejer från olika skolor in till en nätverksdag. Gruppen bakom nätverket tillkom efter en diskussion i det regionala programrådet. Vi vet att cirka tio procent av fordonseleverna är tjejer men vi hittar nästan inga ute på verkstäderna. Syftet med gruppen är att locka fler tjejer till branschen, berättar Maria Gahn, rektor på STFG i Skärholmen. Dagen inleddes med att deltagarna fick lyssna till en kvinnlig bilmekaniker som arbetat sju år och som med glädje berättade om jobbet men också att det kan vara tufft att vara tjej i ett mansdominerat yrke. Stå upp-komikern Zinat Pirzadeh gjorde ett uppskattat framträdande där hon pratade om hur det kan vara att vara kvinna. Efter att ha fått en introduktion till olika presentationsprogram på ipad delades tjejerna in i olika grupper där de med hjälp av en ipad gjorde presentationer kring frågeställningar som Vad gör att du stannar kvar i utbildningen och yrket?, Vad tycker du om branschen? och Saknar du något? Samtliga grupper tyckte att ett nätverk för tjejer var både roligt och kanske också nödvändigt i ett mansdominerat yrke. De skapade en Facebookgrupp på plats och planerar ytterligare en träff under våren.

7 FRÅN KRISSKOLA TILL TOPPGYMNASIUM För åtta år sedan höll skolan på att läggas ner. I dag är det en av landets största utbildningsanordnare inom fordons- och transportområdet. Stockholms Transportoch Fordonstekniska Gymnasium, STFG, har blivit en mönsterskola. Skolan fyller sina platser på FT:s samtliga inriktningar. Åtta av tio elever får jobb direkt fter studenten, en och en halv läser vidare. Förra året hade 98 procent av eleverna slutbetyg och 96 procent grundläggande högskolebehörighet. Så visst är det svårt att föreställa sig att endast tjugo procent av avgångseleverna 2005 hade slutbetyg. Då befann sig Skärholmens gymnasium i kris och företagen ville inte ta emot några elever på praktik, ännu mindre anställa någon därifrån. Kommunen tillsatte en ny rektor för att reda ut situationen. Jag fick ett uppdrag som jag trodde var omöjligt. Allt på skolan var skrot, eleverna jobbade med ålderdomliga bilar, det var katastrof, berättar Hans Cederberg. Han hörde av sig till sitt nätverk i branschen för att be om hjälp och råd. En god vän från företaget Lagerstedts bil, Totte Malmkvist, återkom med klara idéer om vad som behövde göras och menade att om skolan skulle ändras, då fick det inte vara någon lall-skola. Jag sa att nu tar jag dit våra nya, moderna bilar och mekaniker som kan lära eleverna att meka ordentligt, berättar Totte Malmkvist. Strategin fungerade. Eleverna lyssnade till representanterna från branschen och tyckte att det var betydligt roligare att meka med nya bilar än gammalt skrot. Andra saker förändrades också. Lärarna fick ändrade anställningsförhållanden och har i dag semestertjänster med 40 timmars arbetsvecka, där all tid för planering och liknande sker på skolan. Pedagogiken lades om. Lärarna är numera uppdelade i arbetslag och har fria händer att utforma undervisningen. I basgrupper med tio elever i varje grupp är det lättare att följa upp varje enskild elev. Undervisningen sker enligt PBL-metoden (problembaserat lärande) och alla ämnen är integrerade och inriktade mot fordon och transport. Matten kan till exempel handla om att beräkna volymen på en cylinder eller omkretsen av ett hjul. Det är när eleverna inte ens märker att det är matte vi håller på med som vi har lyckats, säger nuvarande rektor Lars Dowert. Men inget skulle ha varit möjligt utan det nära branschsamarbetet. Företagen lånar ut nya produkter till skolan så länge skolan levererar kvalitet i undervisningen. De kommer till skolan för att hålla egna utbildningar vilket skapar en nära kontakt mellan skolan och företagen. De erbjuder eleverna 21 veckors praktik med handledare som skolan utbildar. Dessutom lånar de ut en mekaniker per inriktning vilka skolan köper in som konsulter i undervisningen, allt för att ge en så uppdaterad och verklighetsförankrad utbildning som möjligt. Som företagare har Totte Malmkvist ett viktigt incitament för att engagera sig i utbildningen: Vi behöver duktiga mekaniker. Det är en jättebrist på det. Verkligheten måste in i skolan och för att det ska funka måste vi engagera oss. I slutändan vinner alla på samarbetet. Eleverna vet att om de sköter praktiken och får sina slutbetyg, då har de ett jobb att gå till dagen efter studenten. Andra är mer sugna på att plugga vidare. Flera elever från tidigare årskullar har läst vidare till ingenjörer. Skolan erbjuder utökad studiekurs i olika paket och det är ett tillval som ungefär 30 procent av eleverna väljer. Totte kör fortfarande ner sina bilar till skolan för att eleverna ska kunna jobba med dem. Det är en stor skillnad för eleven när den vet att det finns en riktig kund bakom uppdraget, anser han. Rasmus Wendt som går i 2:an på personbilsinriktningen håller med. Han berättar att han en dag fick arbeta med en ny BMW och att han senare såg samma bil köra runt på stan. Då tänkte jag, vad häftigt den där har jag jobbat med. TESTPROJEKT FÖR FLER HANDLEDARE Motorbranschens yrkesnämnder vill mejsla fram bra verktyg för att utbilda APL-handledare. Därför genomförs under hösten 2013 tio gratis handledarutbildningar för medarbetare på verkstäder. Utgångspunkt för utbildningarna är boken Handledare i Motorbranschen och till stöd används även boken Aktiva Programråd. Båda böckerna kan beställas från Motorbranschens yrkesnämnder via Bilproffs.se. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar i branschens företag och som är eller kommer att vara handledare för elever från FT. Den är inte ett substitut för de utbildningar som många skolor erbjuder samma målgrupp. Vi tycker att handledarutbildningarna är väldigt viktiga. På det här sättet lär vi oss mer om vad utbildningen bör innehålla och hur lång den bör vara, säger Caj Luoma på Motorbranschens yrkesnämnder. Kursen är praktiskt förankrad och ger tips, råd och stimulerar till erfarenhetsutbyten kring handledarrollen. Syftet är att öka insikten och medvetenheten om vikten av ett bra handledarskap i ungdomarnas första riktiga kontakt med yrkeslivet. 7

8 Avs. Motorbranschens yrkesnämnder Box 5384, STOCKHOLM ÄR DIN TIDIGARE ELEV EN FRAMTIDA VM-MEDALJÖR? Efter sommarens VMsuccé vänder sig Motorbranschens yrkesnämnder till landets yrkeslärare för att efterlysa 2015 års VM-deltagare. Uttagningen till yrkeslandslaget som tävlar i Yrkes-VM 2015 sker i samband med Yrkes-SM som hålls i Umeå den maj Har du nyligen haft en exceptionellt duktig, engagerad och målinriktad elev? Hör i så fall av dig till denne och tipsa om att dennes arbetsgivare ska anmäla kandidaten till Yrkes-SM. Anmälan sker via Bilproffs.se. Därefter sker ett test av kunskaper inom bland annat engelska, teknik, arbetsmiljö och tävlingsanda. Till Yrkes-SM tas fyra personer ut för att tävla i respektive yrkesinriktning. De som tävlar får vara högst 21 år fyllda under De ska vara verksamma i yrket de tävlar i och fackligt anslutna till IF Metall eller Svenska Målareförbundet. Den som vinner Yrkes-SM ska vara beredd på att lägga ner mycket tid på träning inför Yrkes-VM, men får samtidigt en oslagbar skjuts i yrkeskarriären och en unik upple- velse. Nästa Yrkes-VM hålls augusti i Brasilien. I somras avgjordes Yrkes-VM i Leipzig, Tyskland. Motorbranschen ställde upp med deltagare inom fordonslackering, bilskadeteknik och personbilsteknik. Emelie Dammare, tidigare elev på Haraldsbogymnasiet i Falun, lyckades ta silvermedalj i fordonslackering, en fantastisk prestation i hård konkurrens. Tobias Persson som gått på Ängelholm Valhall College och Christofer Ask som gick FT på Agnefridsgymnasiet i Malmö tog varsin hedersmedalj i personbilsteknik respektive bilskadeteknik. TÄVLA OM KRONOR MED DITT SKOLLAG ANMÄL ER NU! Under Automässan 2014 arrangerar Motorbranschens Yrkesnämnd teamtävlingen Automotive Workshop Challenge för elever som går på fordons- och transportprogrammet. Varje team har en teamledare (kontaktperson/ lärare) och fyra deltagare, där en deltagare är kundmottagare och tre är mekaniker. I en uppbyggd verkstad tar kundmottagaren emot bilen, skriver arbetsorder och ger kunden ett cirkapris. Därefter tar verkstaden hand om bilen, genomför felsökning, ordnar fram reservdelar samt genomför reparationer/serviceåtgärder. Moment kan ingå där kunden ringer och ställer frågor till deltagarna. Bilen färdigställs, en kontantfaktura skrivs ut och bilen lämnas till kunden. Maxtiden är 45 minuter och bedömning sker av genomförda arbetsinsatser, arbetets utförande, social förmåga, säkerhet och miljö. Priser: 1:a pris kronor, 2:a pris kronor, 3:e pris kronor. Antalet deltagande team är begränsat till max 14 stycken. Resor till och från Göteborg samt uppehälle bekostas av skolan och/eller deltagarna. Tävlingen pågår mellan den januari. Anmäl ditt lag senast den 10 december på: bilproffs.se/aktiviteter/massor/automassan-2014/teamtavling/ 8

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 3:2014 VM I SIKTE GULDGOSSARNA EUROSKILLS BRA VAL I KARLSTAD

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 3:2014 VM I SIKTE GULDGOSSARNA EUROSKILLS BRA VAL I KARLSTAD MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 3:2014 VM I SIKTE GULDGOSSARNA EUROSKILLS Bp BRA VAL I KARLSTAD 3M.se/bileftermarknad Din leverantör av förbrukningsmaterial Anest Iwata_Skyddannons_Bilproffs oktober

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 "Påhittighet är en del av jobbet" Vinnande samarbete

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 Påhittighet är en del av jobbet Vinnande samarbete motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 "Påhittighet är en del av jobbet" Bp Vinnande samarbete Utan att Utforska det okända, hur kommer vi då någonvart? CiviC 2012 från Ca 171.900 kr Motor: 1.4

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 2:2010 Gran arbetsplats: Kina fordonselever på tv turismo mekaniker ett framtidsyrke

med styrning mot motorbranschen nr 2:2010 Gran arbetsplats: Kina fordonselever på tv turismo mekaniker ett framtidsyrke med styrning mot motorbranschen nr 2:2010 arbetsplats: Kina Gran fordonselever på tv turismo mekaniker ett framtidsyrke fp program med möjligheter Med tips om jobb, utbildning och spännande aktiviteter.

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Bp Från skola till jobb Det är du som styr. ScanIa Sätter Standarden. Som mekaniker är du en viktig del av en helhet.

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Friends nätrapport 2015

Friends nätrapport 2015 Friends nätrapport 2015 I samarbete med: OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING

Läs mer